REGISTRUL DE EVIDENTA

a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, in conditiile art. 3
alin. (1), lit. h) din Lege
+----+---------------------+----------+---------------------------------+----------+--------------------------+----------+
|
|
Client
|
|
Informatii titulari
|Identitate|
Operatiuni
|
Alte
|
|Nr. +--------+-----+------+Contract1)+--------+-----+---------+--------+actionari/+-------------+------------+mentiuni4)|
|crt.|Denumire|Sediu| Cont |
| Data |Numar| Valoare |Valoare |
Nr.
|
Cesiuni
| Garantii
|
|
|
|
|
|bancar|
|emisiune|
| totala |nominala| titluri |(parti, data |(parti, data |
|
|
|
|
|
|
|
|
|(mii lei)|
| detinute |nr., titluri,|nr., titluri,|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| valoare)2) | valoare)3) |
|
+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+------------+----------+
|1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+------------+----------+
|2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+------------+----------+
|....|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+------------+----------+
1

) se vor inregistra numarul si data contractului incheiat intre avocat si client; actele aditionale se vor inregistra corespunzator.
) se vor mentiona: identitatea partilor (cedent/cesionar) data cesiunii, numarul si valoarea totala a titlurilor cedate;
3
) se vor mentiona: identitatea partilor (creditor/debitor garant), data constituirii garantiei, tipul garantiei, numarul de titluri grevate si valoarea totala
garantata.
4
) exemplu: date privind inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, etc.
2

actele aditionale se vor inregistra corespunzator. a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor CLIENT Nr. titluri de valoare) 3) . 3 ) se vor mentiona: identitatea partilor (creditor/debitor garant). Operatiuni Alte mentiuni 4) Cesiuni(part i.. nr. nr. Crt . etc. numarul si valoarea totala a titlurilor cedate. tipul garantiei. 2 ) se vor mentiona: identitatea partilor (cedent/cesionar) data cesiunii. valoare) 2) Garantii(parti.REGISTRUL DE EVIDENTA a partilor de interes. 1 Denumire Sediu Identitate Actionari/ Nr titluri detinute Informatii titulari Cont Bancar Contract 1) Data emisiune Nr Valoare totala Valoare Nominala ) se vor inregistra numarul si data contractului incheiat intre avocat si client. Titluri. data. 4 ) exemplu: date privind inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. data constituirii garantiei. data. numarul de titluri grevate si valoarea totala garantata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful