REGISTRUL DE EVIDENTA

a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, in conditiile art. 3
alin. (1), lit. h) din Lege
+----+---------------------+----------+---------------------------------+----------+--------------------------+----------+
|
|
Client
|
|
Informatii titulari
|Identitate|
Operatiuni
|
Alte
|
|Nr. +--------+-----+------+Contract1)+--------+-----+---------+--------+actionari/+-------------+------------+mentiuni4)|
|crt.|Denumire|Sediu| Cont |
| Data |Numar| Valoare |Valoare |
Nr.
|
Cesiuni
| Garantii
|
|
|
|
|
|bancar|
|emisiune|
| totala |nominala| titluri |(parti, data |(parti, data |
|
|
|
|
|
|
|
|
|(mii lei)|
| detinute |nr., titluri,|nr., titluri,|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| valoare)2) | valoare)3) |
|
+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+------------+----------+
|1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+------------+----------+
|2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+------------+----------+
|....|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----+--------+-----+------+----------+--------+-----+---------+--------+----------+-------------+------------+----------+
1

) se vor inregistra numarul si data contractului incheiat intre avocat si client; actele aditionale se vor inregistra corespunzator.
) se vor mentiona: identitatea partilor (cedent/cesionar) data cesiunii, numarul si valoarea totala a titlurilor cedate;
3
) se vor mentiona: identitatea partilor (creditor/debitor garant), data constituirii garantiei, tipul garantiei, numarul de titluri grevate si valoarea totala
garantata.
4
) exemplu: date privind inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, etc.
2

4 ) exemplu: date privind inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. nr. 2 ) se vor mentiona: identitatea partilor (cedent/cesionar) data cesiunii.. tipul garantiei.REGISTRUL DE EVIDENTA a partilor de interes. valoare) 2) Garantii(parti. 3 ) se vor mentiona: identitatea partilor (creditor/debitor garant). Crt . a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor CLIENT Nr. Operatiuni Alte mentiuni 4) Cesiuni(part i. actele aditionale se vor inregistra corespunzator. etc. titluri de valoare) 3) . nr. Titluri. numarul si valoarea totala a titlurilor cedate. data constituirii garantiei. 1 Denumire Sediu Identitate Actionari/ Nr titluri detinute Informatii titulari Cont Bancar Contract 1) Data emisiune Nr Valoare totala Valoare Nominala ) se vor inregistra numarul si data contractului incheiat intre avocat si client. data. data. numarul de titluri grevate si valoarea totala garantata.