Sunteți pe pagina 1din 39

DIRECIAGENERAL DECERCETARETIINIFIC

IECONOMIACONSTRUCIILOR
INSTITUTULPENTRUCERCETRINCONSTRUCII INCERC

NDRUMTORPRIVINDAPLICAREA
COSTULUIGLOBALNDOMENIUL
CONSTRUCIILOR
MATERIALUL A FOST ELABORAT PE BAZALUCRRILOR EFECTUATE DE INCERC
TECIACOLABORRIICUIPCSAFILIALA BETAIASEBUCURETI

Autor:Janauler,C.P.A.
CUPRINS
1.Necesitateametodeideanaliz
2.Stadiul utilizriimetodeiCGpeplan mondial
3.Definireacostuluiglobal
4.Apreciericuprivirelaelementelecomponenteimoduldedeterminareaacestora
5.Precizrimetodologice
6.Precizricuprivireladomeniiledeaplicareiutilizatoriimetodei
ANEXA1:VarianteconstructivepeprideobiectPreuriunitarede
deviz
Tabe1 comparativdevalorideinvestiii
ANEXA2: Formuledecalculisemnificaiialefactorilordeactualizare
ANEXA3: Valorialefactorilordeactualizare
ANEXA4:Exempludecalculnr.1
ANEXA5:Exempludecalculnr.2

NDRUMTORPRIVINDAPLICAREACOSTULUIGLOBAL
NDOMENIULCONSTRUCIILOR
1.NECESITATEAMETODEIDEANALIZACOSTULUIGLOBAL
Fenomenul general de accentuare a caracteruluilimitat al resurselor disponibile fa de
volumul i exigenele sporite ale nevoilor sociale mai ales din ultima jumtate de secol, a
determinatapariiaidezvoltareaunuisetvariatdemetodeprivindfundamentareaeconomica
deciziei de a investi, deci de alocare raional a resurselor n raport cu destinaia i utilizarea
acestora.
Construciile,caramurcaresecaracterizeazprinantrenareaunuivolumfoartemarede
resurse pentru satisfacerea unor nevoi primordiale, att pentru individ ct i pentru societate
(nevoiadeadpost",odihn,relaxare,ngrijireasntii,instruireetc),aunprezentunaparat

propriudeanalizeconomicainvestiiilor.
Unadintreacestemetode,caresadezvoltatnspecialdupdeclanareacrizeienergetice
mondialedinprimaparteaanilor'70sanumitanalizacostuluiglobal,pescurtCG.
Factoriicareaudeterminatdezvoltareaacesteimetodeaufost:
constatarea c, n timp, deciziile ieftine" la nceput au determinat costuri ulterioare
foartemari(peste50%ipnla80%dincostultotalaferent)
creterea fenomenului de mbtrnire apatrimoniului construitcu cele dou coordonate
ale sale uzura fizic i uzura moral care a determinat att creterea cheltuielilor de
ntreinere i reparaii ct i creterea cheltuielilor de proiectare i execuie pentru a rspunde
exigenelornoidecontrol,siguranetc
cretereaalarmantacheltuielilordeexploatarecaurmareaexploziei costurilorpentru
combustibil,energieetc
insuficienaunormetodecaresrein ateniaasupracldirilorcaobiectivde investiii
cuimpactputernicasupracondiiilordeviaidemuncalepopulaieiifadecaresaduso
politicforatdeeconomisire.
2.STADIULUTILIZRIIMETODEICGPEPLANMONDIAL
Dupuniiautori,utilizareametodelordeevaluareeconomicaproiectelorestedovedit
de lucrri a crorprimapariie a avut loc n SUA n 1952, iar aparatul matematic pe care se
bazeazmetodaCGestecunoscutdepesteunsecol,dupcumdovedescunelelucrripublicate
ncdin1887,totnSUA.
Esteunanimacceptatns,cpreocuprilepentrudezvoltareaiaplicareametodeiCGn
construciisauintensificatisaurspnditnmulteri,odatcuacutizarcacrizeienergeticon
anii70.
StadiuldezvoltriiiaplicriiCGnconstruciipeplanmondialesteurmtorul:
n SUA, unde metoda este numit cost pe ciclul de via (LCC), majoritatea statelor
federaleau introdusprin legeutilizarea acesteia laevaluareaproiectelor,ncdin1981.Exist
mai multe agenii federale care au ndrumtoare proprii (de ex. Departamentul Energiei.
Departamentul Aprrii etc). De asemenea, exist standarde de recomandare privind
determinarea LCC, manuale de aplicare a LCC, programe de calcul (nu sa nchis lista
bibliografic).
nFrana,metodacunoscutsubnumeledecostglobal,anceputsfiestudiatncadrul
unui program amplu al compartimentului Economie" al Centrului tiinific i Tehnic pentru
Construcii(CSTB)ncdin1974.Rezultatelesauconcretizatattnplanteoreticctmaialesn
constituirea unei baze de dateprivind costurile de ntreinere pe pri de construcie cum ar fi
faadele,acoperiuri,nchideriiuncieinstalaiipentruuneantionde30miilocuinentre15i
45anivechime.
nAnglia,deisntcunoscutepreocupriprivindtehnicilededeterminareacosturilorde
pe durata exploatrii nc din 1972, totui introducerea LCC este un fenomen relativ recent.
Astfel,secunoatecdin1981ConsiliulinutuluiEssexcondiioneazcontractareauneilucrri
de peste 5000 lire sterline de precizarea costurilor ulterioare anuale i a personalului necesar
pentruexploatareancondiiinormaleaacestuia.
n Suedia, unde costul global este numit i cost total, Consiliul Naional pentru
Construcii i Urbanism cere pentru toate proiectele pe care le patroneaz calcularea costului
totalnvaloriactualizate.
n scopul de a satisface cerina acut de date pentru estimarea costurilor totale o
companie mic de consultan (REPAB) din Goteborg a elaborat dou manuale: Manualul
pentruestimareacosturilortotalenvalorianualepentrucoli,cldiriadministrativeilocuine"
iManualuldecosturidentreinere".

3.DEFINIREACOSTULUIGLOBAL
nprincipiu,costulglobalesteunadintremetodeledeanalizeconomica investiiilor
princare se urmrete reducerea riscului unorastfel de decizii n aa fel, nct s se asigureo
utilizare raional a resurselor necesare, concomitent cu satisfacerea n condiii de exigen
sporitacerinelornacestdomeniu.
Dup coninut costul global se definete ca fiind suma economic dintre eforturile
iniiale pentru realizarea unei investiii i cele ulterioare, legate de ntreinerea i exploatarea
acesteia.Schematic,aceastdefiniiesepoatereprezentaastfel:
Costulglobal=Costuriiniiale +Costuriulterioare
Ca expresie matematic, costul global al unei investiii reprezint suma costurilor
relevante aferente investiiei respective pe o anumit perioad de timp, exprimate n valori
echivalentelaunmomentdat,respectiv:

ncare:
I
N
Cit
Fit

=investiiileiniialeconsideratepentrusimplificarecafiindconsumatelareperulde
timpluatpentruanaliz
= perioadadinduratainvestiieiconsideratperioadde analiz(ani)
=costuriledincategoria ilamomentul t.
= factorul de transformare a unor costuri Ci consemnate la momentul t n valori
echivalenteladatarepersaufactordeactualizare

n legtur cu denumirea metodei se precizeaz c, n majoritatea rilor n care se


practic i n special n Europa, se utilizeaz denumirea de cost global sau cost total: cot
global"nFrana,costoglobale(totale)"nItaliaGesamtenKosten"nAustria,Germaniai
Elveia.nSUAirileanglofoneseutilizeazdenumireadecostpecicluldevia,respectiv
lifecyclecost".
Saadoptatdenumireadecostglobaldinurmtoareleconsiderente:
atributulglobal"sugereazattstructuracostuluictiideeadesfurriintimp
evitconfundareacudenumireadecosttotaldinpracticaevideneicontabilecurente
evitdiscuiileasupracicluluidevia"
asigurarmonizareacuterminologiadinpracticamondial,
4.PRECIZRICUPRIVIRELAELEMENTELECOMPONENTEIMODUL
DEDETERMINAREAACESTORA
inndcontdemoduldedefinireaCGprezentatncapitolulprecedent,sevorfaceunele
precizricuprivirelaurmtoareleelementecomponente:
costuriiniiale
costuriulterioare
perioadadeanaliz
datareper
factoriideactualizare

4.1.Costuriiniiale
AceastcomponentsimbolizatI"nformuladecalculreprezintnprincipal,costurile
dedeviz,lacareserecomandadugarea,cheltuielilordeproiectareicercetare.
Primaobservaiecaresefaceestefaptulcaceastcomponentnuestesupuscoreciei
cufactorideactualizareceeacesejustificprinurmtoarele:
intervalul de timp ntre luarea deciziei i darea n exploatare"a investiiei este relativ
redusncomparaiecuduratadeviaiperioadadeanalizpracticat
influenele actualizrii acestor valori asupra rezultatelor finale ale analizei nu snt
semnificative
tendina fireasc a investitorului n condiiile economiei de pia este de reducere a
acestuiinterval.
Se precizeaz c, dac prile doresc actualizarea acestor costuri, nu exist nici un
impedimentdefond.
A doua observaie este aceea cenumerarea categoriilorincluse n costurile iniiale nu
este limitativ dac clientul" solicit includerea altor categorii considerate de el relevante
(costurilesociale,depild),acesteapotfiincluse.
Procedurapentrustabilireacosturiloriniiale(costurilordedeviz)presupune:
1) Elaborarea unui inventar al soluiilor constructive pe categorii de obiecte de
construcii
2) Stabilireacosturilordedevizaferente
3) Agregareacosturilorpentrustabilireacosturilorlaniveldeobiect.
n Anexa 1, tabelele 1, 2 i 3 snt prezentate exemplificri realizate despecialitii IPC
pentruceletreietape.
nceeaceprivetecheltuieliledeproiectare(cercetare),seapreciazcnprezent
acesteareprezint510%dincostulinvestiiei,darseestimeazocreterenviitorulapropiata
ponderiirespective.
ConformunoranalizerealizatedespecialitiiIPC,seapreciazctarifeleminimepentru
proiectare, asisten tehnic i dirigenie de antier pentru lucrri de construcii i instalaii
aferentelacldiricivilesntde17%lapeste500miileivaloarealucrrilor,16%la1000miilei,
14%la2000miilei.a.m.d.Aceleaitarifepentrulucrridereparaiiiconsolidrisnt:20%la
peste500miileivaloarealucrrilor19%lapeste1000miilei17%la20C0miilei.a.m.d.
4.2.Costuriulterioare(Cit)
Se recomand includerea n aceast categorie a urmtoarelor categorii: costuri de
ntreinere,reparaiicurente,reparaiicapitale,nlocuiriideexploatare.
Conformpreriispecialitilor,pentruconstruciiledelocuinesituaiaseprezintastfel:
lucrrile de reparaii curente reprezint, la toate categoriile de lucrri, circa 50% din
valoareareparaiilorcapitale
lucrriledentreinerelaconstrucii,cca.70%dinreparaiilecurente,iarlainstalaii
apropiatecavaloaredeacestea
dintre categoriile de lucrri, cele de construcii auponderea maxim, reprezentnd cca.
85%dintotal
dintre lucrrile de instalaii, se remarc faptul c ponderea cea mai mare o au cele
sanitare,urmatedeceledenclzire,electriceigaze.
_
Seprecizeazcenumerareafcutprivindcheltuielileulterioarenuestelimitativinu
trebuie considerat obligaie pentru toate aplicaiile. Pentru locuine, de exemplu, pot fi
importante cheltuielile pentru ntreinerea i repararea instalaiilor pentru cldirile admi

nistrativepoateaveaoponderensemnatiluminatul,iarpentruuncminstudenescpotcpta
unlocdeosebitcheltuielilepentrucureniaintreinereaspaiilorcomune.
4.3. Perioadadeanaliz(n)
Cadefiniie,perioadadeanalizreprezintintervalulstabilitpentrustudiereaelementelor
componentealeCG,carederegul,estemaimicdectduratadeexploatareaobiectuluianalizat.
Stabilireaperioadeideanalizesteesenialpentruacurateearezultateloruneianalizede
CG.
Alegerea unui orizont foarte ndeprtat, creeaz dificulti sub aspectul previziunilor de
preuri, de schimbri tehnologice, de politic economica etc. De asemenea, sub influena
actualizrii, mai ales dac se utilizeaz rate de actualizare mari, costurile ulterioare devin ne
glijabile, deciele nu mai pot influenaconsistent decizia de a investi n prezent. De exemplu,
valoareaactualaunuileucheltuitpeste30deani,laorataactualizriide15%estedenumai
0,0151.
Totui,inndcontcprodusele"dinconstruciiau,ngeneral,duratemaridefolosin,
analizelenupotficoncludentepentruperioadepreamari.
AlegereaintervaluluicelmaiadecvatpentruunstudiudeCGserealizeazcuconcursul
nemijlocitalinvestitoruluiiinndcontc,oduratmaimareaobiectuluianalizat,permiteo
perioad de analiz mai mare, cu o rat a actualizrii mai mic. Invers, o durat mai mic
conducelaoperioaddeanalizmaimicioratdeactualizaremaimarc.
naceastsituaie,recomandareacaresefacenlegturcuperioadadeanalizesteca
limitasamaximsfiede40ani.
Laaceastasainutcontidepracticapeplanmondialianume:Frana25,30sau50
deaniSUA20la30deani,darmaiales25anidatoritnesiguraneinevoluiapreurilorla
energiepeperioademailunginSuedia 60deani.
4.4.Momentulsaudatareper
Acest element reprezint momentul stabilit pentru exprimarea costurilor consemnate la
momente diferite n timp n valori echivalente. Acesta poate fi: momentul lurii deciziei
(analizei), momentul nceperii execuiei, momentul drii nexploatare, momentul scoaterii din
uz. Alegerea unuia dintre aceste momente are efect asupra sensului actualizrii i a tipului
factorilordeactualizare.
Astfel, dac momentul sau data reper este momentul lurii deciziei, atunci sensul
actualizriiestedintrecutnspreprezentiarfactoruldeactualizarecelmaiutilizatesteF2.Dac
data reper se stabilete a fi momentul scoaterii din funciune, atunci sensul actualizrii va fi
dinspre prezent nspre viitor, iar factorul de actualizare cel mai utilizat va fi F1 (a se vedea
Anexa2).
Seprecizeazc,momentulsaudatareperstabilit,nupoatealterarezultatelefinaleale
analizeideCG,cucondiiacaaceastconveniesserespecteisseapliceunitar.
Pentruexemplificareseiacazulipoteticadouvariantecareconsemneaznmomentult
=10valorile100irespectiv200deuniti.Pentruipotezacratadeactualizareeste10%,dac
datareperestet = 0iarn=40,atunciceledouvaloridevin:
100 x 0,38554= 38,554lei i 200x 0,38554=77,108lei.
Dacdatarepert=n=40ani,atunci:
100 x 17,449=1744,9lei i 200 x 17,449=3489,8lei
ntoatecazurileV1 <V2.
Datarepercareserecomandnacestndrumtorestemomentulluriideciziei(analizei)
datorit faptului c ntrete sentimentul raportrii la realitile curente i creeaz impresia

angajriicumaimareresponsabilitatendeciziiledeinvestiii.
4.5.Factoriideactualizare(Fit)
Factorii de actualizare reprezint coeficieni de corectare a costurilor consemnate la
momentediferitealeperioadeideanaliz,pentruafaceposibilechivalarealornraportcuun
momentstabilitinsumareaeconomicaacestora.
Elementulcelmaiimportantdinformulafactorilordeactualizareesterataactualizrii(a),
deoarece de mrimea acesteia depinde att nivelul acestor factori, ct i perioada cea mai
reprezentativpentruanalizi,nfinal,nsideciziadeainvesti.
Aceast rat a actualizrii reprezint preulpltit pentru imobilizarea fondurilorcare nu
producimediat.
Dupuniiautoriaceastaestedeterminatdemaimulifactoriprintrecare:ratadobnzii,
rataprofitului,ritmuldecretereavenituluinaionalipoatefiasimilatcuacestea.
Alegereaniveluluiacesteiratens,esteproblemextremdedelicatdeoarece,cuctrata
actualizriivafimairidicat,cuattinumrulproiectelordeinvestiiirespinsevafimaimare
pemotivclisepretindesasigureunprofitpreamare.
Pedealtparte,cuctcoeficientuldeactualizareestemairedus,perioadadeanalizare
oinfluenmai mareasupralimiteiacceptabileainvestiiilor.
De asemenea, la o cretere a ratei de actualizare i a perioadei de analiz, influena
factorului de actualizare asupra creterii limitei acceptabile a mrimii investiiilor tinde spre
zero.
innd cont de cele de mai sus si de condiiile actuale din tara noastr privind rata
dobnziilacreditelepentrulocuine,ritmuldecreterealramurii,nivelulproductivitiimuncii
nconstrucii,ritmuldecretereavenituluinaional,serecomandorataactualizriide10%
(12%).
Seapreciazcnivelulacestaesteridicatfadecondiiiletehnicomaterialealeramurii,
darpracticareaunorratemaisczutenuarfimobilizatoare,sauarncurajaproiectecuefecte
minore.
Fa de ratele de actualizare practicate n alte ri (10% SUA, 7% Frana), rata
recomandat este mai mare pentru c aceasta este specific rilor cu economie mai puin
dezvoltat.
n Anexa 2 se dau formulele de calcul ale factorilor de actualizare i interpretarea
acestora.
nAnexa3sntprezentatevalorialeacestorfactorideactualizarepentrudiferiteratede
actualizareiunintervaldetimpcuprinsntre 1i40deani
5.PRECIZRIMETODOLOGICE
Aplicarea corect a metodei CG necesit, pe lng nsuirea principiilor de calcul i
respectareaunorregulideordinmetodologiccare,nprincipal,snturmtoarele:
1) Costulglobalseapliclaniveldeproiect,indiferentdacacestasereferlainvestiii
noisaulareabilitri,modernizri,reparaiicapitale,proteciamediuluietc.
2) Costulglobalintrndiscuielafundamentareadecizieideainvestinumaicarezultat
al comparaiei ntre dou sau mai multe variante, ntre care se alege cea cu costul global
minim.
3) Costulglobalseaplicnumailaproiectecuaceeaifuncionalitate.Deexemplu,se
comparntreelediferiteproiectedelocuine,darnusepoatestabilidupaceastmetodce
esttmaiavantajosdeconstruitlaunbugetdat:unansambludelocuinesauocoal.

4) Aplicarea metodei CG este compatibil cu orice proiect, indiferent de valoarea


acestuia,darcassejustificeefortulderealizareaunuistudiucompletdeCGesterecomandabil
cavaloareaacestuiasfiemaimarede3.000.000lei.
5) Metoda este compatibil att cu aplicarea la analiza unor soluii pariale ct i a
construciei n ansamblu. Mai mult, dac soluiile analizate prezint, pentru anumite
componente,costuriidenticeattdincategoriaceloriniialectiacelorulterioare,atunciacele
poziiipotfiignorate,lundusendiscuienumaipoziiilecaredifersemnificativcaeforturi.
6) Dac variantele analizate difer ntre ele din punctul de vedere al durabilitii,
orizontul de timp sau perioada de analiz se stabilete astfel nct acesta s corespund cu
durabilitatea cea mai mare. Aceast regul este valabil, n special, la analiza soluiilor pe
prideobiectipresupuneintroducereacheltuielilordenlocuirepentrusoluiacudurabilitate
maimic.
7)Pnlaintroducereametodeinpracticcurentaproiectanilorsaupentruproiectede
importan naional se recomandca studiile de analiza CG s se realizeze de ctre echipe
complexedincercetareproiectare.
6.PRECIZRICUPRIVIRELADOMENIILEDEAPLICAREI
UTILIZATORIIMETODEICG
Denumirea ndrumtorului indic drept domeniu de aplicare a metodei CG domeniul
construciilor",ceeacereprezintodelimitarepreavagdinpunctdevederepractic.
Aceast trimitere sugereaz, n primul rnd, c metoda poate fi utilizat si n alte
domenii.ntradevr,fiindometodprincareseurmretembuntireadecizieideainvesti,
prin reducerea riscului de a investi astzi mai puin i de a suporta cheltuieli mari ulterioare,
costulglobalarevalabilitatepentruinvestiiingeneral,nsconstruciilereprezintocategorie
deinvestiiipentrucareutilizareacostuluiglobalacptatoimportandeosebit.
Domeniul construciilor poate fi caracterizat din mai multe puncte de vedere dar, n
contextuldat,intereseazprocesuldedecizie,categoriaobiectelordeconstruciiistadiullorde
existen.
Fr nici un fel de ndoial, momentul lurii deciziei compatibil cu costul global este
acela dinaintea efecturii investiiei propriuzise, respectiv faza de proiectare. n literatura
strin exist analiza care atest c, n aceast faz, se hotrsc nproportiede70% att chel
tuielilecticeleulterioare.nconsecin,toateaplicaiiledecostglobalsefaclaniveldepro
iect pentru a oferi ansa selectrii variantei celei mai avantajoase, att din punct de vedere al
costuriloriniiale,ctialcelorulterioare.
Categoriiledeobiectedeconstruciicarepotconstituitemealeproiecteloranalizatepot
fi cldiri sau construcii inginereti (conform clasificrii ONU). n legtur cu acestea,
ndrumtorul recomand aplicarea costului global la categoria cldiri i anume la cldiri de
locuineisocialculturale, dinurmtoareleconsiderente:
1) reprezint categorii de construcii cu impact puternic asupra sntii, confortului,
condiiilordeviaidemuncaleoamenilor
2)neglijarea cldirilor n favoarea dotrilor tehnologice, fenomen specific
industrializrii,acondusiaconsecinegraventimpnceeaceprivetestareafonduluiconstruit
3)n legtur cu categoriile menionate, statul va deveni un factor determinant, att ca
investor ct i ca gestionar, deci va fi sigur interesat de fundamentarea deciziilor sale, printre
altele,iprinmetodacostuluiglobal.
n sfrit innd cont, i de cele precizate n capitolul precedent, costul global este
aplicabilnoricestadiudeexistenaobiectelordeconstrucii,saucualtecuvinte,indiferent
de categoria lucrrilor de investiii: investiii noi, reparaii capitale, modernizri, extinderi,

reabilitri etc. Aceastnsuire a metodei care demonstreaz caracterul deschisal acesteia, nu


areinfluenasupraprincipiilordecalculaleacesteia,darsereflectngenuldedeciziecare
rezult.
Astfel,dacestevorbadeocassauocoalnou,seanalizeazmaimulteproiectei se
alegecelcareasigursoluiaceamaiavantajoasdecassaucoal.nmodexcepionalpoate
fi vorba de a alege ntre decizia de a construi o locuin nou sau de a locui cu chirie, de
exemplu.
Pentrureparaiicapitale,modernizri,extinderi,ngeneralseurmretetotalegereaunei
soluiidintremaimultesoluiiposibile,darpotficazurincare sepunendiscuieefectuarea
lucrriiacumsauamnareaacesteia.
Pentru reabilitri decizia cea mai important, care necesit analize responsabile, este
aceeadeareabilitasaudeademolaiaconstruidinnou.
In ceea ce priveteutilizatorii metodei, aceast denumirei include attpe beneficiari
saucomanditariiacestoranalize,cti pe aplicatoriipropriuzii.
Principalulbeneficiarsaucomanditaralanalizelordecostglobalsesconteazafistatul
(attlanivelcentralctialadministraieilocale),iaraplicatoriivorfi,pnlaasimilareametodei
dectreproiectani,nucleeledecercetare,nspecialpentrulucrrimaiimportante.
n Anexele 4 i 5se prezint dou exemple de aplicare a metodei CG pe bazdedate
ipotetice.
ANEXA l
Tabel 1
CONSTRUCIIDELOCUINE(SOCIALCULTURALE)SOLUIICONSTRUCTIVE
Nr.
Parteadeobiect
crt.
0
1
1 Fundaii

Planee

Pereiportani

nvelitori

Luminatoare

Soluiiconstructive
2
Radiergeneral
Betonsimplu(blocuridefundaie)
Betonciclopian
Betonarmatmonolit(Cuzineisautalparmat)
Beton armatprefabricat
Soluiimixte(fundaiicugulereprefabricate)
Planeudinbetonarmatmonolit
Planeudinbetonarmatprefabricat
Planeucusoluiemixta(predalpref+suprabet.
Pereidezidrie
Pereidinbetonarmat monolit(diafragme)
Pereidinbetonarmatpref. (panourimari)
Structurncadredinbetonarmatmonolit
nvelitoaredintabl
nvelitoarcdinplcideazbociment
Invelitoarebituminoas
nvelitoarcdinaltemateriale
Luminatoaremetalice
LuminatoaredinPAS
Altetipurideluminatoare

Pereineportani
pentrunchideri

Pereidinzidrie
Pereidinbetonarmatmonolit
Pereidinpanouriprefabricatedebetonarmat

Tmplrieexterioar

Ferestreiuimetalicedin profile
Idem,dintablambutisat
Ferestreiuidinlemn

Pereineportani
pentrucomparti
mentri

Pereidinzidrieinlocuitori
Pereidinpanouriprefabricatedinbetonarmat
Pereidinprodusedinsticlturnat
Pereidinipsossaualtematerialelocale
Pardoselidinbetonsaubetonarmat
Pardoselidinmozaic
Pardoselidinlemn

9 Pardoseli

Finisajeinterioare
10 (obinuite)
Finisajeexterioare
11 (obinuite)

Tencuieliirostuieli
Tencuieli
Zugrveliivopsitorii
Geamuri

13 Reeledecanalizare
Legturi,coloaneiracordri
Proteciiivopsitorii

CATEGORIIDELUCRRI
Nr.
crt.
0

Denumirealucrrii

Unitatea
demsur
2

Preunitar

1 Spturexecutat90%mecanizati 10%manualcu
transportulpmintuluila10kmdistan

m3

330

2 Umpluturiexecutate80%mecanizati20%manual,cu
aducereapmintuluidela10kmdistanicompactarea
executatcumaiul mecanicimaiuldemin

m3

310

m2

2361

1
TERASAMENTE

FUNDAII
3

Fundaiiperadiergeneralde 50cmaezatpeunbetonde
egalizarede10cm.Faasuperioararadieruluiservete
capardoseallasubsol

4 Fundaiicontinuedinbetonmonolitcucuzinctdinb.a.la
parteasuperioar
5 Fundaiiizolatesubstilpiigrinzidinb.a.monolitsub
ziduri

2522

2314

m2

2131

m2

2834

m2

5189

m2

2007

Vitrinedemagazindintmplriemetalicobinuit,
10 cugeamuride6mmgrosime,inclusivplacareacngresie
apriiinferioareivopsitoriaelementelormetalice

m2

1753

11

m2

1501

m2

2977

m2

729

m2

755

m2

1546

m2

1361

m2

1497

m2

3966

ZIDURIEXTERIOARE
6 Pereiexteriorisubcotazerode25cmgrosimedinbeton
monolitcuhidroizolaiclaexterioritencuielidricuite,
zugrvitelainterior
7 Pereiexterioripestecotazerode20cmgrosimedinb.
monolitcutermoizolaiepeexteriordin zidriedeb.c.a.
de10cm,tencuialaizugrviiininterior,cufaadaten
cuitiplacatparialcuplacajdin crmiddeargil
ars,cuprindetmplriaexterioar,logiileiparapetul
8 balcoanelor
Pereiexterioripestecotazerode25cmgrosimedinb.a.
pref.cuizolaietermic,tencuiiizugrviiininterior,
cufaadtencuitiplacatparialcuplacajdincrmid
deargilars.Cuprindetmplriaexterioar,logiilei
9 parapetulbalcoanelor

ZIDURIINTERIOARE

12 Pereiinteriorisubcotazerode25cmgrosime,dinb.
monolittencuitizugrviipeambelefee,cutmplria
inclusnevaluare
13
Pereiinterioripestecotazerode20cmgrosimedin
14 betonmonolittencuiiizugrvii peambeleiee,cu
tmplriainclusnevaluare
Pereiinterioripestecotazerode20cmgrosimedin
panourimaridebetonprefabricattencuiiizugrviipe
15 ambelefee,cutmplriainclusnevaluare
16 Pereidespritorilasubsolexecutaidinzidriede
crmid,tencuieliizugrvelipeambelefee,cu
17 tmplriainclusnevaluare
Pereidespritoripestecotazerode10cHgrosimedin
betoncelularautoclavizattencuiiizugrviipeambele
18 fee,placaicufaianpe1,50mcutmplriainclusn

m2

19 evaluare
PLANEE
20
21
22
23
24

Planeedinplcipref.dinbetonde20cmgrosime,
tencuitizugrvitlaparteainferioar
Planeedinbetonarmatmonolitde12cmgrosimecuo
predaldinb.a.pref.de6cmtencuiiizugrviila
parteainferioar

m2
m2
m2
m2
m2

213
717
1117
548
495

Planeedinb.a.monolitpegrinziicadre,tencuitei
zugrvitelaparteainferioar
IZOLAII
Termoihidrolateraseexecutatedinpoliestiren,pnz
bitumat,cartonbitumatibitum
Dalemozaicalelaterasecirculabile
PARDOSELI
Pardoselidinbetonsclivisitlasubsoluri
Pardoselidinmozaic1,5cmgrosime
Pardoselidingresieceramic
Pardoselidinparchet
PardoselidinPVC
VARIANTECONSTRUCTIVE
Varianta
A

P+4structurancadrestlpi
igrinzidinb.a.monolitcufundaii
izolatesubstlpi,zidriedinb.c.a.,
planeensoluiitippredalpref.i
suprabetonarenscrileprefabricate
P+ 4structuraderezistendin
panourimariprefabricate pentruperei
exteriori,interioriiplaneeiarsubsolul
pereiiexterioriiinterioridin b.mde
cca.25cmgrosimecuplaneude20cm
monolit,iarfundaiaradiergeneralde
b.a. de60cmgrosime

Suprafaa
desfurat
m2

Pre
total
miilei

Pre
lei/
mp.Ad

3080

28000

9081

1959

22800

11741

P+ 6structuracudiafragmedinb.a.
monolitde1820cm,iarnexteriorcu
unstratdeb.c.a.de10cmgrosime,
planeedinb.a.monolitde12cm
grosimeipredalde6cmgrosime,
subsolulcupereiexterioriiinteriori
de25cmgrosime,iarfundaiaestradier
generalde60cmgrosime

2604

23900

9243

Factorii FI se folosesc pentru a multiplica o sum prezent CP, investit cu o rat a


dobnziia,pentruaobinesumaCVdisponibillasfiritulperioadeit.Deexemplu,1000delei
investiilanceputulintervaluluicuodobndde10%,vansemnapeste10ani2594lei(1000
X2,594).
FactoriiF2seutilizeazpentruacalculavaloareaprezentasumeiviitoareCVncasat
saupltitlasfiritulperioadeit.Deexemplu,laoratdeactualizarede10%,valoareaprezent
a1000leincasailasfrsitulperioadeide10anivafide386lei(1000x0,3855).
FactoriiF3sntutilizaipentruadeterminasumaanuallasfiritulperioadei(cj)ceurmeaz
a fi ncasat sau pltit timp de t ani dintro sum iniial CP investit cu o rat a dobnzii a.
Astfel,1000leideinvestiiicu10%vornsemnaanualovaloaredecca.163leipeduratade10
ani(1000x0,1627).
Factorii F4 snt utilizai pentru a transformao scriede pli sau ncasri uniforme (cj),
careaparpeunintervalt,laoratdeactualizarea,ntrosumprezentechivalent.
Daca=10%it=10ani,atunci1000deleiinvestiinfiecareannacestecondiiiva
asigurainvestitoruluiosumde6145lei(1000 X 6,145).
Factorii F5 se aplic pentru a calcula plile uniforme (cj) necesare pentru a stabili un
fondviitor(CV).Deci,pentruaacumula1000deleidup10ani,estenecesarosumanual
uniformdecca.63leiinvestitcuoratadobnziide10%(1000X0,0627).
FactoriiF6sntutilizaipentruadeterminaosumacumulatnviitor(CV,duptani,la
oratadobnzii,a.Deci,dacseinvestescanual1000deleicuodobndde10%,timpde10
ani,sumaacumulatlasfiritulperioadeivafide15.940(1000X15,94).
PentruilustrareamoduluidefolosireafactorilorF7sepresupunecazulunuiproprietarde
cascaresuportcheltuielilepentruenergiede1200lei/an.Presupunndcacestecheltuielivor
cretecuoratanualde5%,atuncin40deani,laoratadobnziide10%,valoareaprezent
acosturilorpentruenergievafide212.760lei(12.000x 17,73).
ANEXA3
FACTORIDEACTUALIZAREVALORIUNIFORME
t

FI

F2

F3

F4

F5

F6

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20

1.08000
1.10000
1.12000
1.15000
1.20000
1.16640
1.21000
1.25440
1.32250
1.44000
1.25971
1.33100
1.40493
1.52088
1.72800

0.92593
0.90909
0.89286
0.86957
0.83333
0.85734
0.82645
0.79719
0.75614
0.69444
0.79383
0.75131
0.71178
0.65752
0.57870

1.08000
1.10000
1.12000
1.15000
1.20000
0.56077
0.57619
0.59170
0.61512
0.65455
0.38803
0.40211
0.41635
0.43798
0.47473

0.92593
0.90909
0.89286
0.86957
0.83333
1.78326
1.73554
1.67005
1.62571
1.52778
2.57710
2.48685
2.40183
2.28323
2.10648

1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
0.48077
0.47619
0.47170
0.46512
0.45455
0.30803
0.30211
0.29635
0.28798
0.27473

1.00000
1,00000
1.00000
1.00000
1.00000
2.08000
2.10000
2.12000
2.15000
2.20000
3.24640
3.31000
3.37440
3.47250
3.64000

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

8
10
12
15
20
8
10
12
15
20

1.36049
1.46410
1.57352
1.74901
2.07360
1.46933
1.61051
1.76234
2.01136
2.48832

0.73503
0.68301
0.63552
0.57175
0.48225
0.68058
0.62092
0.56743
0.49718
0.40188

0.30192
0.31547
0.32923
0.35027
0.38629
0.25046
0.26380
0.27741
0.29832
0.33438

3.31213
3.16987
3.03735
2.85498
2.58873
3.99271
3.79079
3.60478
3.35216
2.99061

0.22192
0.21547
0.20923
0.20027
0.18629
0.17046
0.16380
0.15741
0.14832
0.13438

4.50611
4.64100
4.77935
4.99338
5.36800
5.86660
6.10510
6.35285
6.74238
7.44160

Anexa3(continuare)
t

FI

F2

F3

F4

F5

F6

6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10

8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20

1.58687
1.77156
1.97382
2.31306
2.98598
1.71382
1.94872
2.21068
2.66002
3.58318
1.85093
2.14359
2.47596
3.05902
4.29982
1.99900
2.35795
2.77308
3.51788
5.15978
2.15892
2.59374
3.10585
4.04556
6.19174

0.63017
0.56447
0.50663
0.43233
0.33490
0.58349
0.51316
0.45235
0.37594
0.27908
0.54027
0.46651
0.40388
0.32690
0.23257
0.50025
0.42410
0.36061
0.28426
0.19381
0.46319
0.38554
0.32197
0.24718
0.16151

0.21632
0.22961
0.24323
0.26424
0.30071
0.19207
0.20541
0.21912
0.24036
0.27742
0.17401
0.18744
0.20130
0.22285
0.26061
0.16008
0.17364
0.18768
0.20957
0.24808
0.14903
0.16275
0.17698
0.19925
0.23852

4.62288
4.35526
4.11141
3.78448
3.32551
5.20637
4.86842
4.56376
4,16042
3.60459
5.74664
5.33493
4.96764
4.48732
3.83716
6.24089
5.75902
5.32825
4.77158
4.03097
6.71008
6.14457
5.65022
5.01877
4.19247

0.13632
0.12961
0.12323
0.11424
0.10071
0.11207
0.10541
0.09912
0.09036
0.07742
0.09401
0.08744
0.08130
0.07285
0.06061
0.08008
0.07364
0.06768
0.05957
0.04808
0.06903
0.06275
0.05698
0.04925
0.03852

7.33593
7.71561
8.11519
8.7574
9.92992
8.92280
9.48717
10.08901
11.06690
12.91590
10.63663
11.43589
12.29969
13.72682
16.49908
12.48756
13.57948
14.77566
16.78584
20.79890
14.48656
15.93742
17.54873
20.30372
25.95868

Anexa3 (continuate)
t

FI

F2

F3

F4

F5

F6

11
11
11
11

8
10
12
15

2.33164
2.85312
3.47855
4.65239

0.42888
0.35049
0.28748
0.21494

0.14008
0.15396
0.16842
0.19107

7.13896
6.49506
5.93770
5.23371

0.06008
0.05396
0.04842
0.04107

16.64549
18.53117
20.65458
24.34928

11

20

7.43008

0.13459

0.23110

4.32706

0.03110

32.15042

12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15

8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20

2.51817
3.13843
3.89598
5.35025
8.91610
2.71962
345227
4.36349
6.15279
10.69932
2.93719
3.79750
4.88711
7.07571
12.83919
3.17217
4.17725
5.47357
8.13706
15.40702

0.13270
0.31863
0.25668
0.18691
0.11216
0.36770
028966
0.22917
0.16253
0.09346
0.34046
0.26333
0.20462
0.14133
0.07789
0.31524
0.23039
0.18270
0.12289
0.06491

0.13270
0.14676
0.16144
0.18448
0.22526
0.12652
014078
0.15568
0.17911
0.22062
0.12130
0.13575
0.15087
0.17469
0.21689
0.11683
0.13147
0.14682
0.17102
0.21388

7.53608
6.81369
6.19437
5.42062
4.43922
'7.90378
7.10336
6.42355
5.58315
4.53268
8.24424
7.36669
6.62817
5.72448
4.61057
8.55948
7.60608
6.81086
5.84737
4.67547

0.05270
0.04676
0.04144
0.03448
0.02526
0.04652
0.04078
0.03568
0.02911
0.02062
0.04130
0.03575
0.03087
0.02469
0.01689
0.03683
0.03147
0.02682
0.02102
0.01388

18.97713
21.38428
24.13313
29.00167
39.58050
21.49530
24.52271
28.02911
34.35192
48.49660
24.21492
27.97498
32.39260
40.50471
59.19592
27.15211
31.77248
37.27971
47.58041
72.03511

t
16
16
16
16
16

a
i8
10
12
15
20

FI
3.42594
4.59497
6.13039
9.35762
18.48843

F2
0.29189
0.21763
0.16312
0.10686
0.05409

F3
0.11298
0.12782
0.14339
0.16795
0.21144

F4
8.85137
7.82371
6.97399
5.95423
4.72956

Anexa3(continuare)
F5
F6
0.03298
30.32428
0.02782
35.94973
0.02339
42.75328
0.01795
55.71748
0.1144
87.44213

17
17
17
17
17

8
10
12
15
20

3.70002
5.05447
6.86604
10.76126
22.18611

0.27027
0.19784
0.14564
0.09293
0.04507

0.10963
0.12466
0.14046
0.16537
0.20944

9.12164
8.02155
7.11963
6.04716
4.77463

0.02963
0.02466
0.02046
0.01537
0.00944

33.75023
40.54470
48.88367
65.07510
105.93056

18
18
18
18
18

8
10
12
15
20

3.99602
5.55992
7.68997
12.37545
26.62333

25025
0.17986
0.13004
0.08081
0.03756

0.10670
0.12193
0.13794
0.16319
0.20781

9.37189
8.20141
7.24967
6.12797
4.81219

0.02670
0.02193
0.01794
0.01319
0.00781

37.45024
45.59917
55.74971
75.83434
128.1166

19
19
19
19
19
20
20
20
20
20

8
10
12
15
20
8
10
12
15
20

4.21570
6.11591
8.61276
14.23177
31.94800
4.66096
6.72750
9.64629
16.36654
38.33760

0.23171
0.16351
0.11611
0.07027
0.03130
0.21455
0.14864
0.10367
0.06110
0.02608

0.10413
Q.11955
0.13576
0.16134
0.20646
0.10185
0.11746
0.13388
0.15976
0.20536

9.60360
8.36492
7.36578
6.19823
4.84350
9.81815
8.51356
7.46944
6.25933
4.86958

0.02413
0.01955
0.01576
0.1134
0.00646
0.02185
0.01746
0.01388
0.00976
0.00536

41.44626
51.15909
53.43968
88.21182
154.74000
45.76196
57.27500
72.05244
102.44359
186.68801

Anexa3(continuare)
t

FI

F2

F3

F4

F5

F6

21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25

8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20

5.03383
7.40025
10.80383
18.82152
46.00512
5.43654
8.14028
12.10031
21.64475
55.60615
5.87146
8.95430
13.55235
24.89146
66.24738
6.34118
9.84973
15.17863
28.62518
79.49685
6.84847
10.83471
17.00006
32.91896
95.39622

0.19866
0.13513
0.09256
0.05313
0.02174
0.18394
0.12285
0.08264
0.04620
0.01811
0.17032
0.11168
0.07379
0.04017
0.01509
0.15770
0.10153
0.06588
0.03493
0.01258
0.14602
0.09230
0.05882
0.03038
0.01048

0.09983
0.11562
0.13224
0.15842
0.20444
0.09803
0.11401
0.13081
0.15727
0.20369
0.09642
0.11257
0.12956
0.15628
0.20307
0.09498
0.11130
0.12846
0.15543
0.20255
0.09368
0.11017
0.12750
0.15470
0.20212

10.01680
8.64869
7.56200
6.31246
4.89132
10.20074
8.77154
7.64465
6.35866
4.90943
10.37106
8.88322
7.71843
6.39884
4.92453
0.52876
8.98474
7.78432
6.43377
4.93710
10.67478
9.07704
7.84314
6.46415
4.94759

0.01983
0.01562
0.01224
0.00842
0.00444
0.01803
0.01401
0.01081
0.00727
0.00369
0.01642
0.01257
0.00956
0.00628
0.00307
0.01498
0.01130
0.00846
0.00543
0.00255
0.01368
0.01017
0.00750
0.00470
0.00212

50.42292
64.00250
81.69873
118.81013
225.02561
55.45675
71.40275
92.50258
137.63165
271.03073
60.89329
79.54303
106.60289
159.27640
326.23688
66.76476
88.49733
118.15524
184.16786
392.48425
73.10594
98.34706
133.33386
212.79304
471.98111

Anexa3(continuate)
t

FI

F2

F3

F4

F5

F6

30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50

8
10
12
15
20
8
10
15
20
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20
8
10
12
15
20

10.06266
17.44940
29.95992
66.21178
237.37633
14.78534
28.10244
52.79962
133.17555
590.66828
21.72452
45.25926
93.05096
267.86360
1469.77171
31.92045
72.89049
163.98759
538.76939
3657.26240
46.90161
117.39086
289.05216
1083.65772
9100.43928

0.09938
0.05731
0.03338
0.01510
0.00421
0.06763
0.03558
0.01894
0.00751
0.00169
0.04603
0.02209
0.01075
0.00373
0.00068
0.03133
0.01372
0.00610
0.00186
0.00027
0.02132
0.00852
0.00346
0.00092
0.00011

0.08883
0.10608
0.12414
0.15230
0.20085
0.08580
0.10368
0.12232
0.15113
0.20034
0.08386
0.10226
0.12130
0.15056
0.20014
0.08259
0.10139
0.120174
0.16028
0.20005
0.08174
0.1C086
0.12042
0.150H
0.20002

11.25778
9.42691
8.05518
6.56598
4.97894
11.65457
9.64416
8.17550
6.61661
4.99153
11.92461
9.77905
8.24378
6.64178
4.99660
12.10840
9.86281
1.28252
6.65429
4.299863
12.23348
9.91481
8.30450
6.66051
4.99945

0.00883
0.00608
0.00414
0.00230
0.00085
0.00580
0.00369
0.00232
0.00113
0.00034
0.00386
0.00226
0.00830
0.00056
0.00014
0.00259
0.00139
0.00074
0.00028
0.00005
0.00174
0.00086
000042
0.00014
0.00002

113.28321
164.49403
241.33267
434.47520
1181.88164
172.31680
271.02438
431.66347
881.17028
2948.34136
259.05651
442.59257
767.09136
1779.09061
7343,85846
386.50560
718.90487
1358.22992
3585.12916
18281.31171
373.77012
1163.90859
2400.01801
7217.71786
45497.19572

a=10%
RATADEESCALADAREAPREURILOR
3%
4%
5%
6%
7%
8%

Anul

1%

2%

1.009

1.018

1.027

1.036 1.045 1.055 1.064 1.073 1.082

1.091

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2.027
3.055
4.092
5.138
6.194
7.259
8.334
9.419
10.51
11.62
12.73
13.86
14.99
16.14
17.29
18.46
19.64

2.055
3.110
4.185
5.279
6.394
7.528
8.683
9.859
11.06
12,28
13.52
14.78
16.07
17.38
18.71
20.07
21.45

2.083
3.167
4.280
5.424
6.599
7.807
0.047
10.32
11.63
12.97
14.36
15.77
17.23
18.73
20.27
21.85
23.47

2.110
3.224
4.377
5.573
6.812
8.096
9.426
10.81
12.23
13.72
15.25
16.84
18.49
20.20
21.97
23.81
25.71

2.281
3.579
4.996
6.541
8.226
10.06
12.07
14.26
16.65
19.25
22.09
25.19
28.57
32.26
36.28
40.67
45.46

2.138
3.281
4.476
5.725
7.030
8.395
9.822
11.31
12.87
14.50
16.21
17.99
19.85
21.80
23.84
25.97
28.19

2.167
3.339
4.576
5.880
7.255
8.706
10.24
11.85
13.55
15.34
17.23
19.23
21.33
23.55
25.89
28.36
30.90

2.195
3.398
4.678
6.040
7.487
9.028
10.67
12.41
14.26
16.23
18.33
20.56
22.93
25.45
28.14
30.99
34.03

2.223
3.458
4.782.
6.203
7.726
9.361
11.11
13.00
15.01
17.18
19.50
21.99
24.66
27.53
30.60
33.90
37.44

9%

2.252
3.518
4.888
6.360
7.973
8.707.
11.58
13.61
15.81
18.18
20.75
23.53
26.54
29.79
33.31
37.12
31.24

10%

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20.83
22.02
23.23
24.45
25.68
26.93
28.18
29.45
30.72
32.01
33.31
34.62

22.86
24.30
25.76
27.24
28.76
30.3J
31.87
33.46
35.09
36.75
38.43
40.15

25.14 27.68 30.52 33.70 37.26 41.24 45.69


26.85 29.72 32.95 36.59 40.69 45.31 50.51
28.61 31.84 35.50 39.64 44.34 49.68 55.73
30.42 34.03 38.16 42.86 48.23 54.36 61.37
32.27 36.31 40.94 46.25 52.36 59.39 67.47
34.18 .38.66 43.84 49.83 56.76 64.78 74.08
36.14 41.11 46.88 53.60 61.43 70.56 S1.22
38.15 43.664 50.06 57.58 66.41 76.77 88.95
40.22 46.26 53.38 61.78 71.70 83.43 97.31
42.35 48.98 56.85 66.20 77.32 90.57 106.3
44.51 51.80 60.48 70.87 83.31 98.23 116.1
46.77 54.72 64.27 75.79 89.67 106.4 126.7

Anul

1%

2%

3%

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

35.95
37.28
38.63
39.99
41.36
42.75
44.15
45.56
46.98
48.42

41.90
43.68
45.49
47.34
49.21
51.13
53.08
55.06
57.08
59.13

49.07
51.44
53.87
56.36
58.93
61.56
64.27
67.05
69.91
72.84

Anul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11%
.9182
1.761
2.535
3.246
3.899
4.498
5.048
5.553
6.017
6.443
6.834

12%
.9273
1.787
2.584
3.324
4.009
4.645
5.234
5.781
6.288
6.758
7.194

13%
.9364
1.813
2.634
3.403
4.123
4.797
5.428
6.019
6.572
7.090
7.575

4%
57.74
60.88
.64.13
67,50
70.99
74.61
78.36
82.24
86.27
90.44

14%
.9455
1.839
2.684
3.483
4.239
4.953
5.628
6.267
6.871
7.441
7.981

50.69
56.38
62.60
69.38
76.78
64.85
93.66
103.3
113.7
125.2
137.6
151.2

(continuare)
9%
10%

5%

6%

7%

8%

68.24
72.39
76.72
81.26
86.00
90.95
96.13
101.5
107.2
113.1

80.97
86.44
92.21
98.30
104.7
111.5
118.6
126.1
134.1
142.4

96.44
103.6
111.3
119.4
128.1
137.3
147.1
157.6
168.6
180.4

115.3
124.7
134.9
145.7
157.4
169.9
183.4
197.8
213.2
229.8

138.2
150.6
163.9
178.4
194.1
211.1
229.4
249.3
270,8
294.0

166.1
182.3
199.9
219.2
240.2
2631
288.2
315.5
345.2
377.7

15%
.9545
1.866
2.735
3.566
4.358
5.115
5.837
6.526
7.184
7.812
8.411

16%
.9636
1.890
2.787
3.649
4.480
5.281
6.053
6.796
7.513
8.203
8.868

17%
.9727
1.919
2.839
3.735
4,605
5.453
6.277
7.078
7.858
8.616
9.354

18%
.9818
1.946
2.892
3.821
4.734
5.630
6.509
7.372
8.220
9.053
9.870

19%
.9909
1.973
2.946
3.910
4.865
5.812
6.750
7.680
8.601
9.513
10.42

20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(continuare)
Anul
12
13 .

11%
7.193
7.523

12%
7.598
7.972

13%
8.030
8.455

14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%


8.491 8.983 9.051 10.07 10.67 11.31 12
8.973 9.053 10.13 10.77 11.46 12.20 13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

7.825
8.103
8.358
8.593
8.808
9.005
9.187
9.353
9.506
9.647
9.776
9.894
10.00
10.10
10.19
10.28
10.36
10.43
10.49
10.55
10.61
10.66
10.70
10.75
10.78
10.82
10.85

8.320
8.642
8.941
9.218
9.475
9.713
9.934
10.14
10.33
10.50
10.67
10.82
10.96
11.09
11.21
11.32
11.43
11.52
11.61
11.69
11.77
11.84
11.91
11.97
12.03
12.08
12.13

8.853
9.226
9.576
9.903
10.21
10.50
10.76
11.02
11.25
11.47
11.68
11.87
12.03
12.22
12.38
12.53
12.67
12.80
12.92
13.03
13.14
13.24
13.33
13.42
13.50
13.58
13.65

9.429
9.860
10.27
10.65
11.02
11.36
11.69
12.00
12.29
12.56
12.82
13.07
13.30
13.52
13.73
13.93
14.11
14.29
14.45
14.61
14.76
14.90
15.03
15.16
15.28
1539
15.49

10.05
10.55
11.02
11.48
11.91
12.32
12.72
13.09
13.45
13.80
14.12
14.44
14.73
13.02
15.29
15.55
15.80
16.04
16.26
16.48
16.68
16.88
17.07
17.24
17.41
1758
17.73

10.72
11.30
11.85
12.38
12.90
13.39
13.87
14.33
14.77
15.20
15.01
16.00
16.38
16.75
17.11
17.45
17.78
18.09
18.40
18.69
19.98
19.25
19.52
19.77
20.01
20.25
20.48

11.45
12.11
12.75
13.38
13.98
14.58
15.15
15.71
16.25
16.78
17.30
17.80
18.29
18.76
19.22
19.67
20.11
20.53
20.94
21.35
21.74
22.12
22.49
22.85
23.20
23.54
23.87

12.23
12.99
13.74
14.47
15.19
15.89
16.59
17.27
17.94
18.59
19.24
19.87
20.49
21.10
21.70
22.28
22.80
23.43
23.98
24.53
25.00
25.59
26.11
26.61
27.11
27.60
28.08

13.08
13.95
14.82
15.67
16.52
17.36
18.20
19.02
19.84
20.65
21.45
22.25
23.04
23.82
24.59
25.36
26.12
26.88
27.02
28.36
29.09
29.82
30.54
31.25
31.96
32.66
33.36

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

a=12%
RATA DEESCALADARE A PRETURILOR
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%

Anul

1%

.9018

.9107

.9196 .9286 .9375 .9464 .9554 9.643

.9732

.9832

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.715
2.448
3.110
3.706
4.244
4.729
5.166
5.561
5.916
6.237
6.526
6.787

1.740
2.495
3.183
3.810
4.380
4.900
5.373
5.804
6.197
6.554
6.880
7.176

1.765
2.543
3.258
3.916
4.521
5.078
5.589
6.060
6.492
6.890
7.256
7.593

1.920
2.842
3.739
4.812
5.462
6.289
7.094
7.877
8.639
9.381
10.10
10.81

1.947
2.894
3.825
4.738
5.636
6.517
7.383
8.234
9.069
9.889
10.69
11.49

1.791
2.591
3.335
4.025
4.666
5.262
5.814
6.328
6.804
7.247
7.658
8.039

1.816
2.64
3.413
4.137
4.816
5.452
6.049
6.609
7.133
7.625
8.086
8.518

1.842
2.690
3.492
4.252
4.970
5.650
6.294
6.903
7.480
8.026
8.342
8.031

1.868
2.740
3.573
4.369
5.129
5.856
6.550
7.213
7.846
8.451
9.029
9.581

1.894
2.791
3.555
4.489
5.293
6.078
6.816
7.537
8.232
8.902
9.549
10.17

9%

10%

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7.022
7.234
7.426
7.598
7.754
7.894
8.020
8.134
8.237
8.330
8.414
8.489
8.557
8.619
8.674
8.724
8.769

7.446
7.692
7.916
8.120
8.306
8.475
8.629
8.769
8.897
9.013
9.119
9.216
9.304
9.384
9.456
9.523
9.583

7.902
8.187
8.449
8.689
8.919
9.114
9.302
9.474
9.632
9.778
9.912
10.03
10.15
10.25
10.35
10.44
10.52

8.394
8.723
9.028
9.312
9.575
9.082
10.05
10.26
10.45
10.64
10.80
10.96
11.11
11.24
11.37
11.48
11.59

8.923
9.303
9.659
9.913
10.31
10.60
10.87
11.13
11.37
11.60
11.81
12.01
12.20
.12.37
12.54
12.69
12.84

9.494
9.931
10.35
10.74
11.11
11.46
11.79
12.11
12.41
12.69
12.95
13.21
13.45
13.67
13.89
14.09
14.28

10.11
10.61
11.09
11.55
11.99
12.41
12.82
13.20
13.56
13.91
14.25
14.57
14.87
15.16
15.44
.15.71
15.96

10.77
11.35
11.91
12.45
12.97
13.47
13.95
14.42
14.87
15.30
15.72
16.12
16.51
16.89
17.25
17.60
17.93

11.49
12.15
12.80
13.43
14.05
14.64
15.22
15.79
16.34
16.88
17.40
17.90
18.40
18.88
19.35
19.80
20.24

12.26
13.03
13.78
14.51
15.23
15.94
16.64
17.33
18.00
18.66
19.31
19.95.
20.57
21.19
21.79
22.38
22.97

(continuare)
Anul

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

8.809
8.846
8.879
8.909
8.935
8.960
8.981
9.001
9.019
9.035

9.638
9.689
9.734
9.776
9.814
9.848
9.880
9.908
9.934
9.958

10.59
10.66
10.72
10.78
10.83
10.88
10.93
10.97
11.01
11.04

11.69
11.79
11.87
11.95
12.03
12.10
12.16
12.22
12.28
12.33

12.97
13.10
13.22
13.33
13.43
13.53
13.62
13.71
13.79
13.87

14.46
14.63
14.80
14.95
15.09
15.23
15.36
15.49
15.60
15.71

16.21
16.44
16.66
16.87
17,07
17.27
17.45
17.63
17.80
17.96

18.26
18.57
18.87
19.16
19.44
19.71
19.97
20.22
20.46
20.70

20.67
21.09
21.50
21.90
22.29
22.66
23.03
23.38
23.73
24.07

23.54
24.10
24.65
25.19
25.73
26.25
26.76
27.27
27.76
28.25

Anul

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

.9911
1.973
2.947
3.912
4.868
5.815
6.754
7.685
8.608
9.522
10.43
11.33
12.22
31.10

91
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.018
2.027
3.054
4.090
5.136
6.100
7.255
8.328
9.412
10.50
11.61
12.72
13.84
14.97

1.018
2.054
3.108
4.182
5.274
6.386
7.518
8.760
9.843
11.04
12.25
13.49
14.75
16.03

1.027
2.081
3.164
4.275
5.416
6.588
7.792
9.399
10.30
11.60
12.94
14.31
15.72
17.17

1.036
2.108
3.219
4.370
5.562
6.796
8.075
9.786
10.77
12.19
13.66
15.19
16.76
18.40

1.045
2.136
3.276
4.467
5.711
7.010
8.368
10.19
11.27
12.82
14.43
16.12
17.89
19.73

1.054
2.164
3.333
4.565
5.863
7.231
8.672
10.61
11.79
13.47
15.25
17.12
19.09
21.17

1.062
2.191
3.391
4.665
6.019
7.458
8.987
10.61
12.34
14.17
16.12
18.19
20.39
22.72

1.071
2.219
3.449
4.767
6.179
7.692
9.313
11.05
12.91
14.90
17.04
19.33
21.78
24.41

(continuare)
Anul

11%

12%

13%

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

13.97
14.84
1570
1655
17.39
18.23
19.06
19.88
20.69
21.50
22.30
23.09.
23.87

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

16.12
17.27
18.43
19.61
20.79
21.99
23.19
24.41
25.63
26.87
28.12
29.38
30.65

14% 15%
17.33
18.66
20.01
21.39
22.79
24.21
25.66'
27.14
28.64
30.17
31.72
33.31
34.92

18.65
20.18
21.75
23.36
25.01
26.71
28.45
30.24
32.07
33.96
35.90
37.88
39.93

16%

17%

18%

19%

20%

20.09
21.84
23.66
25.54
27.49
29,51
31.60
33.76
36.00
38.32
40.73
43.22
45.80

21.65
23.67
25.77
27.96
30.25
32.65
35.15
37.77
40.50
43.35
46.33
49.44
52.69

23.36
25.66
28.09
30.65
33.34
36.18
39.17
42.33
45.65
49.15
52.83
56.72
60.81

25.21
27.84
30.65
33.63
36.79
40.15
43.72
47.52
51.55
55.36
60.39
65.22
70.36

27.22
30.24
33.47
36.93
40.64
44.62
48.87
53.44
58.32
6356
69.17
75.19
81.63

28
29
30
31
32
33'
34
35
36
37
38
39
40

24.65
25.42
26.19
26.94
27.69
28.44
2917
29.90
30.63
31.36
32.06
32.76
33.46

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

31.93
33.23
34.53
35.85
37.18
38.52
39.87
41.24
42.62
44.01
45.41
46.82
48.25

.36.56
38.23
39.93
41.67
43.43
45.22
47.05
48.90
50.80
52.72
54.68
56.67
58.70

42.02
44.17
46.38
48.65
50.98
53.38
55.83
58.35
60.94
63.60
66.33
69.14
72.02

48.47
51.23
54.10
57.07
60.14
63.32
66.62
70.04
73.57
77.24
81.02
84.96
89.03

56.09
59.64
63.35
67.22
71.26
75.49
79.91
84.52
89.33
94.37
99.63
105.1
110.9

65.12
69.66
74.45
79.49
84.80
90.40
96.29
102.5
109.0
115.9
123.2
130.9
138.9

75.82
81.63
87.79
94.34
101.3
108.7
116.5
124.9
133.8
143.2
153.2
163.8
175.1

88.53
95.92
103.8
112.3
121.4
131.2
141.6
152.8
164.8
177.6
191.4
206.1
221.9

ANEXA4
Exemplu
ANALIZACOMPARATIVACOSTURILORGLOBALE
Obiectulanalizei:
Douvariantedesistemdenclzire:
sistemulconvenional
sistemulmixt(convenional+energiesolar).
Dateleproblemei:
Valorileinclusentabelsntipotetice.
Nr. Dateiniiale
crt.
Variante
1
2
3
4
5
6

Perioadadeanaliz
Valoareiniial
Valoarermas
Costuridentreinerei reparaii
Costuride nlocuire
Costulenergieidefuncionare

Sistemulmixt
20ani
20.000miilei
0
8000
0
500miilei

Sistemulconvenional
20ani
12.000miilei
4000miileinanul20
8000
6000miileiinanul15
2000miilei

Dateauxiliaredecalcul:
Sepresupunecratadeactualizareadecvatestede10%,iarpreulcombustibiluluicrete
cuo.ratanualde5%.Costurileseexprimnvaloriprezente,decidatareperestemomentul
luriideciziei.
Rezolvareaproblemei:
Costurileglobalealecelordousistemeseobinprinnsumareavaloriloractualizateale
costurilordela poziiile2,4,5i6minusrndul3,peoperioadde20ani.
Valoareaactualizatacosturiloriniiale:
Deoareceseconsidercacestesumeseconsemneazladatareper, nuestenecesar
actualizarea.Deci:
20.000miileix 1=20.000miileii12.000miileix l=12.000miilei
Valoareaactualizatavaloriirmase:
Factorul de actualizare corespunztor este F2 pentru a = 10% i t = 20 ani i se cere
valoareaprezentasumeirespective.
Deci,pentrusistemulconvenional:
4000miilei x 0,149=596miilei
Pentrusistemulmixt,seconsidercnuexistvaloarermasdup20an
Valoareaactualizatacosturilordentreinereireparaii:
Saconsideratcdinacestpunctdevederenuexistdifereneimportantentreceledou
sisteme.i de aceea aceast component sa eliminat din calculul costului global la ambele
variante.
Valoareaactualizatacostuluidenlocuire:
Factorul de actualizare corespunztor pentru a = 10% i t = 15 ani este F2 i se cere

valoareanprezentacostuluilenlocuire.
Deci,pentrusistemulconvenional:
6000miileix 0,239=1434miilei
Valoareaactualizatacostuluicombustibilului:
FactoruldeactualizareesteF7corespunztorpentrua=10%,t=20aniie=5%.
Deci,pentrusistemulmixt:
500miilei x 12,718=6359miilei
iarpentrusistemulconvenional:
2000miileix 12,718=25.436miilei
Costulglobalalsistemuluimixtnvaloriactualizatevafi:
CG1 20000miilei0+ 0+0+639miilei =26.359miilei
Costulglobalalsistemuluiconvenionalnvaloriactualizatevafi:
CG2=12.000miilei596miilei+0+1434miilei+25.436miilei=38.274miilei
Concluzia:
CG1 <CG2
Rezult c sistemul mixt este mai avantajos dect celconvenional dei costmai mult
iniial,datoritnprinicipalconsumuluiredusdecombustibil.

ANEXA5
Exemplu
CALCULULCOSTULUIGLOBALPENTRULOCUINE(DATEIPOTETICE)
a)COSTULGLOBALALUNEILOCUINEPROPRIETATEPERSONAL
Dateiniiale:
StructurInst.nclzire
Costurideinvestiie(lei)
100.000
5.000
Duratadevia(ani)
50
15
Ratamediedecretereapreuluipeduratafolosirii
8%
6%
Numrdenlocuiri
0
1
Anulnlocuirii

16
Costulnlocuirii

5.000
Capitaliniial(inclusivavansultaxedeproprietate):29.505
Numrulmprumuturilor:1
%dincostultotal:75%,adic78.750
Rataanualadobnzii:12%
Duratacreditului:30ani
Numrdeplipean:12
Costurideexploatareintreinere
Costuricurente:anuale:500lei
Rataanualdecretereacosturilorcurenteanuale:6%
Costuricurenteneanuale:
Nr.
Anul
Suma
1
5'
1000

2
10
3
15
4
20
5
25
Ratadecretereacosturilorcurenteucanuale:6%
Costuriprivindenergia
Costurianualepentruelectricitate:2000
Rataanualdecretere:
10%pentruprimii5ani
6%pentruurmtorii25ani
DateauxiliaredecalculalCG:
Perioadadestudiu:30ani
Rataanualdeactualizare(inclusivinflaia):
Taxadeproprietate(nominal):2%

1000
1000
1000
1000

12%

Rezolvareaproblemei:
A. Capitaliniial(inclusivtaxadepr.navans)
B. Capitalulterior(plusdobnzi)
C. Costuridentreinereiexploatare
costuricurenteanuale
costuricurenteneanuale
costuripentruelectricitate
taxedeproprietate
D. Costuridenlocuire
E. Regularizridepli
F. Valoarearmaslasfritulperioadei
G. Costulglobalalproiectului
(A+B+C+D+ E E F )

Valoriactualizate
29.505
82.518
66.061dincare:
7.140
2.359
33.614
22.948
2.224
40.150
16.889
123.289

H.ANALIZACOMPARATIVDECOSTGLOBALPENTRULOCUINE
Capitaliniial
Avanstaxdeproprietate
Subtotal
Capitalulterior(plusdobnzi)
Costuricurentedeexpl.i
ntreinereanualeineanuale
Taxedeproprietate
Costuripentruelectricitate
Costuridenlocuire
Regularizridepli
Valoarermaslasfritulperioadei
COSTGLOBAL

Varianta1
27.825
1.680
29.505
82.518
9.499
22.948
33.614
2.244
40.150
16.889
123.289

Varianta2
28.620
1,728
30.348
84.875
9.499
23.526
26.891
2.693
41.271
17.245
119.316