P. 1
Calitatea aerului in Romania

Calitatea aerului in Romania

|Views: 73|Likes:
Published by Mocanu Robert
Monitorizarea calitatii aerului
Monitorizarea calitatii aerului

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mocanu Robert on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

Monitorizarea calităţii aerului în România

Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanţe solide, lichide sau gazoase. Dat fiind faptul că atmosfera este cel mai larg şi în acelaşi timp cel mai imprevizibil vector de propagare al poluanţilor, ale căror efecte sunt resimţite în mod direct şi indirect de om şi de către celelalte componente ale mediului, se impune ca prevenirea poluării atmosferei să constitue o problemă de interes public, naţional şi internaţional. Potenţial, poluarea aerului este cea mai gravă problemă, întrucât are efecte pe termen scurt, mediu şi lung. Pe termen scurt şi mediu, poluarea are efecte negative, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, să provoace pagube economice. Pe termen lung poluarea produce modificări asupra mediului prin: efectul de seră, distrugerea stratului de ozon şi ploile acide. Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea poluării de impact cu diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice, situaţia ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră şi unele manifestări ale schimbărilor climatice. Monitorizarea calităţii aerului implică urmărirea elementelor incluse în cele patru categorii de probleme: ■ sursele şi emisiile de poluanţi atmosferici; ■ transferul poluanţilor în atmosferă; ■ nivelul concentraţiilor de poluanţi în atmosferă şi distribuţia spaţio-temporală a acestora; ■ efectele poluanţilor atmosferici asupra omului şi mediului biotic şi abiotic. Pentru protecţia atmosferei şi îmbunătăţirea calităţii aerului sunt necesare măsuri de control ale emisiilor poluanţilor. Pentru aprecierea gradului de poluare al atmosferei se calculează emisiile de poluanţi şi se determină calitatea aerului înconjurător. Emisiile se măsoară prin metode adecvate de evaluare, specifice fiecărui poluant în parte, bazate pe factori de emisie şi pe indicatori de activitate. Analizele emisiilor la nivel naţional, distribuţia sectorială, ţintele spaţiale şi temporale reprezintă elementele cheie în stabilirea priorităţilor de mediu, în identificarea ţintelor ce trebuie atinse şi politicilor ce trebuie adoptate, atât la nivel local cât şi la nivel naţional. Indicatorii selectaţi trebuie să răspundă criteriilor de identificare şi să fie relevanţi pentru problemele principale privind atmosfera.

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor. în comparaţie cu ţintele de calitate stabilite de reglementări. astfel că supravegherea calităţii atmosferei este pe prim loc în activitatea de monitoring. circulaţia auto. surse difuze de combustie. Calitatea aerului se caracterizează prin urmărirea poluării de fond ce se face în 2 staţii amplasate în zone convenţional "curate". realizate la nivelul unor unităţi industriale. până în anul 2013. Din datele de calitate ale aerului. obiective industriale. Strategia Naţională pentru Protecţia Atmosferei descrie situaţia actuală în ceea ce priveşte calitatea aerului în România. rezultă o uşoară îmbunătăţire a calităţii aerului datorată diminuării activităţilor economice şi programelor de retehnologizare şi modernizare. . prin creşterea numărului de staţii de supraveghere şi a numărului de indicatori monitorizaţi la o singură staţie. în peste 1100 puncte de recoltare a probelor. în scopul evaluării situaţiilor concrete. situate la altitudini cuprinse între 1000–1500 m şi la distanţe de minimum 20 km de centre populate. • 2007–2013 → perioada în care România este deja stat membru al Uniunii Europene. Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt calculaţi pe baza datelor înregistrate de sistemul de monitorizare a calităţii aerului şi sunt consideraţi ca fiind cei mai importanţi. în special de-a lungul marilor artere incluzând şi traficul greu. să regenereze economia pe baza principiilor de dezvoltare durabilă şi să armonizeze legislaţia naţională privind protecţia mediului cu cea a Uniunii Europene. concentrate. Această creştere a fost posibilă datorită dotărilor cu echipamente noi şi moderne. dar şi intercalate cu zone de locuit intens populate (dezvoltate preponderent pe verticală). şi urmăresc să asigure o viaţă sănătoasă populaţiei. precum şi intensificării activităţii agenţiilor de protecţia mediului (creşterea numărului de inspecţii la agenţii economici a căror activitate produce impact asupra calităţii aerului). drumuri. Sursele principale emitente de poluanţi sunt: sursele fixe industriale.Principalele obiective ale politicii de mediu din România sunt create pentru a garanta un mediu curat. căi ferate. centralele electrotermice. pe mari platforme industriale. să ducă la eliminarea sărăciei şi a degradării mediului. şantiere de construcţie şi betoniere. deoarece constituie suportul pe care are loc transportul cel mai rapid al acestora în mediul înconjurator. în acest fel realizându-se o monitorizare eficientă a calităţii aerului. Strategia este structurată pe două perioade de timp: • 2004–2006 → perioada de pre-aderare a României la Uniunea Europeană. Supravegherea calităţii aerului a înregistrat o îmbunătăţire în perioada 1995– 2004. obţinute din reţeaua de monitorizare. cât şi a poluării de impact. precum şi măsurile pe care Guvernul le-a pregătit în vederea îmbunătăţirii protecţiei atmosferei şi a calităţii aerului. de obicei.

Poluarea de impact Poluarea de impact este produsă în zonele aflate sub impactul direct al surselor de poluare. Probele recoltate au fost ambalate în pungi de polietilenă. pH-ul precipitaţiilor Recoltarea precipitaţiilor s-a făcut zilnic cu un colector deschis. înregistrată în ziua de 19 mai 2004. In reţeaua de supraveghere a poluării de impact au fost efectuate măsurători privind o serie de poluanţi specifici. In cursul anului 2004. Probele au fost păstrate în frigider la 4 oC până în momentul analizării (circa 30 zile). . Valoarea minimă a fost de 334. mediază valorile pe intervale de timp de 30 minute şi stochează mediile pe HDD. Dioxidul de carbon Concentraţia atmosferică a dioxidului de carbon s-a măsurat cu un analizor automat Thermoenvironmental 41H.66 în anul 2004. începând din luna iunie 2000. Poluarea de fond Poluarea de fond reprezintă poluarea existentă în zonele în care nu se manifestă direct influenţa surselor de poluare. Calibrarea instrumentului se face cu aer zero şi COB2B 355 ppmv. valorile pH-ului sunt. dioxidului de azot. fenol. Valoarea medie anuală a fost de 364. valoarea maximă a fost de 370. Evaluarea comparativă a pH-ului din 2 ani consecutivi (2003 şi 2004) arată că în anul 2004. care au fost sudate. dioxidului de carbon şi ale pH-ului precipitaţiilor. mai scăzute decât cele din anul 2003 (media anuală de 4. la staţia Fundata s-au înregistrat 120 de zile cu precipitaţii. efectuându-se măsurători continue ale ozonului la sol. ora 15:00.88 ppmv înregistrată în ziua de 14 iulie 2004.93 în anul 2003) 2. faţă de 4.43 ppmv. precum: acid clorhidric. Instrumentul execută o măsurătoare la fiecare 12 secunde. hidrogen sulfurat. INMH a reluat monitorizarea unor compuşi atmosferici la staţia Fundata. în general. ora 21:00. valorile fiind cu mult sub pH-ul apei pure (5.Poluarea de fond şi poluarea de impact 1.65).92 ppmv.

aprobat prin Ordinul nr. Sistemul automat de monitorizare a calităţii aerului la nivelul oraşului Bucureşti Poluarea aerului în municipiul Bucureşti are un caracter specific datorită. Frecvenţa anuală a depăşirilor a fost de 0.68%. cu o frecvenţă de 5. Monitorizarea calităţii aerului în 3 aglomerări urbane este inclusă în Programul PHARE 2002–„Imbunătăţirea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului”. Cele mai mari valori au fost înregistrate la staţia Cuza Vodă.0189 mg/ m3 valoarea medie anuală fiind de 0. în toate cele 3 staţii de monitorizare. sulfaţi. cu privire la situaţia existentă la un moment dat într-un segment important al mediului urban.94%.84% şi 30.1mg/ m3) în municipiul Râmnicu. în două puncte de prelevare situate în imediata vecinătate a platformei industriale. ■ hidrogen sulfurat → s-au înregistrat depăşiri ale CMA pe 24h (0. Acţiunea de monitorizare a calităţii aerului este utilă prin faptul că oferă informaţii direct. Valori depăşite ale CMA pe 24 ore s-au înregistrat pentru următorii poluanţi: ■ metilmercaptan → s-au înregistrat depăşiri ale CMA pe 24h (0. este marcată îndeplinirea obiectivului pe care autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi l-a propus pe linia asigurării transpunerii în plan legislativ şi a implementării în România a Directivelor Uniunii Europene legate de activităţile de evaluare şi gestionare a calităţii aerului ambiant.008mg/m3) la staţia Chiciu din judeţul Călăraşi în lunile mai.7%. plumbului. 592 din 25 iunie 2002. Concentraţia maximă înregistrată a fost de 0.metilmercaptan. respectiv existenţei unor surse multiple. benzenului. aldehida formică. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. ■ sulfaţi → s-au înregistrat depăşiri ale CMA pe 24h (0. înălţimi diferite ale . dioxidului de azot şi oxizilor de azot. august.00001mg/m3) în oraşul Suceava. a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf.Vâlcea.5B).012 mg/ m3) în oraşul Suceava. ■ acid clorhidric → s-au înregistrat depăşiri ale CMA pe 24h (0. pulberilor în suspensie (PMB10B şi PMB2.0069 mg/ m3. Sistemul de monitorizare a calitatii aerului Prin publicarea în Monitorul Oficial nr. monoxid de carbon. Incepând cu 1 martie 2003 ARPM Piteşti monitorizează calitatea aerului în zona Câmpulung cu ajutorul staţiei automate amplasată în zona centrală a oraşului. frecvenţele de depăşire având valori cuprinse între 14. condiţiilor de emisie. septembrie şi noiembrie. 765 din 21 octombrie 2002 a Normativului privind stabilirea valorilor limită.

precum şi abordarea integrată a evaluării şi controlului impactului asupra mediului prin cele mai bune tehnici disponibile. folosind probe cu prelevare prin difuzie. a unor rapoarte de funcţionare în siguranţă a planurilor interne şi externe de urgenţă conform Directivei 96/61 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC). ♦ 3 staţii industriale → Drumul Taberei. în timpul a două sezoane. a realizat. ♦ staţia de fond suburbană → Măgurele. ♦ 2 staţii de trafic → şoseaua Mihai Bravu şi Cercul Militari Naţional. In scopul diseminării în timp real a informaţiilor referitoare la calitatea aerului. Reţeaua de monitorizare a fost pusă în funcţiune la sfârşitul lunii decembrie 2003. în aglomerarea Bucureşti s-a început procesul de stabilire a arealurilor unde valorile concentraţiei . cu sprijinul Comunităţii Europene. dispersate însă pe întreg teritoriul oraşului. proiectul a prevăzut amplasarea: trei panouri de afişaj la: Piaţa Universităţii. Datele referitoare la calitatea aerului în Municipiul Bucureşti (poluanţii măsuraţi fiind: SOB2B. a fost pusă în funcţiune reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în capitală. Primăriei Municipiului Bucureşti şi Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti (ARPM Bucureşti). România. OB3B. CO. iar ca beneficiar direct al proiectului a fost numită Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti. recunoscând importanţa supravegherii calităţii aerului. prin autoritatea centrală pentru protecţia mediului. La începutul anului 2004. s-a realizat proiectul conceptual al reţelei de monitorizare a calităţii aerului ţinându-se cont de cerinţele tuturor directivelor şi ghidurile corespunzătoare ale Uniunii Europene. PMB10B. Titan şi Berceni. precum şi o repartiţie neuniformă a acestor surse. un sistem modern de monitorizare a calităţii aerului. care funcţionează la parametrii proiectaţi. repartizate astfel: ♦ staţia de fond regională → Baloteşti. în oraşul Bucureşti. NOBxB. ♦ staţia de fond urbană → Crângaşi (APM Bucureşti).5B. plumb) sunt furnizate în timp real – inclusiv publicului – şi provin de la cele 8 staţii automate. pentru îndeplinirea cerinţelor de informare şi conştientizare a publicului asupra poblemelor de mediu. în cadrul unui Program PHARE 2000. In cadrul programului. fiind şi cea care asigură în prezent. efectuate în Bucureşti. benzen. funcţionarea continuă a sistemului de monitorizare. generată de un model de dispersie avansat (OML-Multi) ca şi rezultatele măsurătorilor obţinute în timpul a două campanii de măsurători. respectând cerinţele Directivelor Uniunii Europene. Folosind structura spaţială a câmpului de concentraţii de poluanţi din Bucureşti. Rezultatele campaniilor de măsurători au contribuit în mod esenţial la selectarea finală a poziţiilor corecte ale amplasamentelor staţiilor de monitorizare. Piaţa Drumul Taberei şi Mc Donald’ Obor. PMB2. trei display-uri la sediile: Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.surselor de poluare. Proiectul urmăreşte realizarea unor inventare anuale de emisii ale poluanţilor.

au fost de acord. In afara de datele furnizate de reţeaua proprie de monitorizare. • SINTOFARM: pulberi în suspensie. SOB2B. • determinări la cererea agenţilor economici pentru obţinerea autorizaţiei de mediu sau ca urmare a unor reclamaţii. pentru implementarea activităţilor în vederea sprijinirii cooperării transfrontaliere prin programul Phare. Poluarea aerului în Municipiul Bucureşti este urmărită prin următoarele tipuri de determinări de noxe: • determinări în puncte fixe de recoltă. Pe baza Reglementării Phare CBC. NO.Laboratorul Chimia Mediului Inconjurător din cadrul laboratorului de toxicologie unde prin determinări fizico-chimice s-a măsurat poluarea aerului şi a apelor în municipiul Bucureşti. • ACUMULATORUL: pulberi în suspensie.4 m3 aer în 24 ore. puncte în care s-au recoltat şi analizat următoarele noxe: • POLICOLOR: pulberi în suspensie. pe cât posibil. La Acumulatorul este montată. arealuri pentru care se vor iniţia planuri şi/sau programe de îmbunătăţire a calităţii aerului. Toate determinările de noxe făcute de către DSP se fac conform STAS nr. o pompă nou achiziţionată care funcţionează doar de 6 ori câte 45 minute în 24 ore.unuia sau mai multor poluanţi depăşesc valorile limită. HCl. NHB3B. Pb. In primele 3 puncte fixe funcţionează pompe vechi care recoltează continuu 24 ore/zi totalizând 20-25 m3 aer/24 ore. în atingerea nivelului de dezvoltare al Uniunii Europene şi pregătirea. Sistemul de monitorizarea a calităţii aerului PHARE CBC RO/BG In decembrie 1998. Pb. Pb. In anul 2004 s-au prelevat şi analizat 3170 probe aer în aceste patru puncte fixe de recoltă. SOB2B. • determinări de pulberi sedimentabile. informaţii importante au fost obţinute de la Direcţia de Sănătate Publică . In anul 2004 au funcţionat 4 puncte fixe de supraveghere a calităţii aerului din Municipiul Bucureşti. în cadrul Comitetelor Mixte de Cooper- . din anul 2000. SOB2B. HCl. • determinări în intersecţii. NOB2B. Comisia Europeană a emis Reglementarea Phare CBC (2760/98). pentru a obţine un cadru clar. SOB2B. NHB3B. • ROMAERO: pulberi în suspensie. HCl. Cooperarea transfrontalieră (în special în frontierele externe Uniunii Europene şi între ţările adiacente Europei Centrale şi de Est) este importantă în contribuţia la dezvoltarea economică a zonelor de graniţă ale acestor ţări. a ţărilor candidate pentru participarea la Programele Interregionale. Pb.12574/1987 privind calitatea aerului din zonele protejate. totalizând un volum maxim de 5. Guvernele din Bulgaria şi România împreună cu Comisia Europeană. NHB3B.

oxizi de azot (NOBxB). conform Reglementării nr.Silistra. Călăraşi. România. care se bazează pe absorţia radiaţiei luminoase de către poluanţii din aer. în concordanţă cu legislaţia Comunităţii Europene. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen(CB 6BHB6B) şi oxid de carbon (CO).01. în oglindă. * Directiva nr. Mehedinţi. Bihor şi Satu Mare. amplasat pe celălalt mal al Dunării.are. * Directiva nr. Incepând cu octombrie 2002. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon (OB3B). a devenit operaţional programul “Sistem comun de monitorizare a calităţii aerului în oraşele riverane bazinului inferior al Dunării. 2760/98. amplasate de-a lungul celor două maluri ale Dunării. pulberi (PMB10B) şi plumb (Pb). iar pentru graniţa eligibilă dintre România şi Ungaria. ca un procent din fondul Programului CBC România-Bulgaria să fie alocat Fondului Comun al Proiectelor Mici (Joint Small Projects Fund – JSPF). DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) este o metodă optică de analiză. In . Olt. Graniţele eligibile sunt graniţele dintre ţările Europei Centrale şi de Est şi cele ale Comunităţii Europene. Arad. Ca urmare a unei finanţări asigurate de Programul PHARE CBC s-a proiectat şi s-a realizat. S-a creat astfel o reţea de monitorizare comună a calităţii aerului. Turnu Măgurele – Nicopole. judeţele: Timiş. Teleorman. Dolj. 96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător. Proiectul PHARE – CBC a asigurat dotarea cu 7 sisteme automate de monitorizare a calităţii aerului de tip DOAS (Differential Optical Absorption System). 99/30/CE privind valoarea limită pentru dioxid de sulf (SOB2B). Zimnicea – Svistov. Cele 4 zone în oglindă sunt: Giurgiu – Ruse. Beneficiare ale Proiectului Phare CBC RO/BG pentru zona transfrontalieră eligibilă dintre România şi Bulgaria sunt judeţele: Constanţa. doar ca ţară parte aplicantă. * Directiva nr. Fiecare din cele 4 zone are în componenţă câte un oraş din România – riveran Dunării. care oferă posibilitatea realizării transparente a schimbului de informaţii cu structurile omoloage bulgare şi asigură adoptarea unor responsabilităţi concrete în vederea susţinerii şi atingerii obiectivelor de protecţie a mediului. dioxid de azot (NOB2B). pe graniţa românobulgară” derulat prin proiectul PHARE CBC RO 9911.02. Giurgiu. în contextul unei dezvoltări durabile în cele două ţări vecine. oraşul din Bulgaria. Călăraşi . o reţea comună de supraveghere a calităţii aerului în zona Dunării de jos. având graniţă comună cu Uniunea Europeană devine eligibilă pentru programul Phare de Cooperare Transfrontalieră. şi corespondent. conform următoarelor Directive: * Directiva nr. acoperind 4 zone (oraşe perechi).

sunt verificate automat şi prezentate publicului pe un ecran amplasat în centru fiecărui oraş. NH3. SO2. toate datele achiziţionate de la staţiile de măsură sunt concentrate şi transmise automat celor două centre regionale de stocare a datelor. Sistemul de monitorizare a calităţii aerului la graniţa dintre România şi Bulgaria achiziţionează valorile concentraţiilor de substanţe poluante de la un număr de 14 staţii de măsură amplasate de-a lungul ambelor maluri ale Dunării. * stabilirea mecanismului de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor şi măsurilor propuse în Programul Naţional. în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului. C6H6. CS2. NO. Agenţia Executivă de Mediu din Sofia este Centrul Regional de Date pentru Bulgaria. cu modificările şi completările ulterioare. Centrele Regionale de Date transmit regulat datele monitorizate către ministerele mediului din Bulgaria şi România. H2S.P. Ulterior. * asigurarea reducerii concentraţiilor şi a nivelurilor critice ale dioxidului de sulf şi ale oxizilor de azot sub concentraţiile şi nivelurile critice de depunere. oxizi de azot. * îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE. Datele din ambele oraşe gemene. C6H5OH. absorţia acestora are loc la diferite lungimi de undă. Concentraţiile de poluanţi şi datele meteorologice măsurate sunt transmise către serverele locale CBC. toluen şi xilen. . apoi sunt prelucrate şi ajung în sistemul EPA – staţia centrală din fiecare oraş geamăn. PM10. NO2. HCl. Poluanţii măsuraţi sunt: CO. şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere şi a măsurilor de conformare la valorile limită de emisie. Emisii provenite din instalatii mari de ardere Aderarea României la convenţiile şi protocoalele internaţionale s-a concretizat prin adoptarea Programului Naţional de Reducere a emisiilor de dioxid de sulf. eutrofizare şi de formare a ozonului troposferic.M Giurgiu este Centrul Regional de Date pentru România. iar A. stiren. care a sat la baza tratatului dintre Statele Membre ale Uniunii Europene şi România. Cl2. In serverul EPA sunt stocate datele meteo şi valorile concentraţiilor poluanţilor. O3. cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană. prin adoptarea de măsuri de conformare la valorile limită de emisie prevăzute în HG 541/2003. Obiectivele Programului Naţional sunt: * limitarea emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere. Ţintele prioritare sunt: * reducerea sau limitarea emisiilor provenite din instalaţiile mari de ardere.funcţie de compoziţia chimică a poluanţilor. respectiv Directiva 2001/80/CE. * stabilirea şi atingerea emisiilor ţintă provenite din instalaţiile mari de ardere incluse în Programul Naţional.

6% (336 kilotone) pentru dioxid de sulf (SOB2B) şi 26. aferente anului 2010. informarea publicului privind calitatea aerului înconjurător. c) Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici. . din care aportul instalaţiilor mari de ardere (IMA) este prognozat a fi de 36. elaborarea de planuri de gestionare a calităţii aerului în vederea atingerii valorilor limită într-un timp stabilit. materii în suspensie şi plumb în aerul atmosferic. astfel până în anul 2010 Statele Membre se angajează să reducă emisiile de dioxid de sulf. a)Protocolul de la Gotheburg din 1 decembrie 1999 al Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. Conformarea IMA din România la valorile limită de emisie nu este posibilă începând cu data de 1 ianuarie 2008. d) Directiva IPPC 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.Cadrul legislativ european Programul Naţional este elaborat ţinându-se cont de convenţiile şi protocoalele internaţionale la care România este parte şi de aquis-ul comunitar de mediu privind calitatea aerului şi controlul poluării industriale. menţinerea calităţii aerului înconjurător acolo unde este corespunzătoare standardelor sau îmbunătăţirea acesteia în cazuri necorespunzătoare. referitor la reducerea acidifierii. Această Directivă are ca scop limitarea emisiilor de poluanţi cu efect de acidifiere. eutrofizare şi de precursori ai ozonului. aceste instalaţii vor trebui să îndeplinească cerinţele Directivei 96/61/CE până la data de 30 octombrie 2007. eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic. compuşi organici volatili şi amoniac. prevăd obligaţii de: monitorizare şi evaluare a calităţii aerului. b) Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.08% (114 kilotone) pentru oxizi de azot (NOBxB). oxizi de azot. In contextul în care instalaţiile mari de ardere sunt în totalitate instalaţii IPPC. f) Directiva 99/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi carburanţi lichizi prin care se impune un conţinut standard de sulf de până 1% pentru combustibili grei şi 0. oxizi de azot. aşa cum prevede Directiva. considerând ca ani de referinţă 2010 şi 2020. România a optat pentru aplicarea primei variante constând în respectarea de către fiecare IMA a valorilor limită de emisie (VLE).2% conţinut de sulf pentru combustibili uşori. pentru a îmbunătăţii calitatea factorilor de mediu şi sănătăţii umane. cuprinse între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2013 şi 1 ianuarie 2016 şi 31 decembrie 2017. Plafoanele de emisii. privind evaluarea şi managementul calităţii aerului şi Directiva 99/30/CE privind valorile limită pentru dioxid de sulf. e) Directiva 96/62/CE este directiva cadru pentru calitatea aerului. conform prevederilor articolului 5. Directiva impune stabilirea de plafoane naţionale de emisie. prin care se stabileşte o abordare integrată a măsurilor necesare reducerii şi controlului poluării. situaţie în care sau solicitat perioade de tranziţie în vederea conformăriii la valorile limită de emisii. angajate de România sunt de 918 kilotone pentru dioxid de sulf (SOB2B) şi 437 kilotone pentru oxizi de azot (NOBxB).

126/2004 al Ministrului Administraţiei şi Internelor.  . Tg. activitatea instalaţiilor mari de ardere este reglementată de următoarele acte normative: a) Legea 271/2003. care ratifică Protocolul de la Gothenburg. Turnu Magurele. reducerea şi controlul integrat al poluării. BNOB2B. Astfel. Brasov. a pulberilor în suspensie. Galati. Alexandria. unde valoarea concentratiilor medii anuale depasesc limita numai la unii poluanti. d) OUG 34/2002 privind prevenirea. NOBxB. Resita. modificată şi completată de HG 322/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale unor anumiţi poluanţi proveniţi de la instalţiile mari de ardere. Buzau. a valorilor prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a SOB2. conform căreia începând cu 1 ianuarie 2007 conţinutul maxim de sulf trebuie să fie de 1% din greutate. s-a transpus în legislaţia naţională mare parte a acquis-ul comunitar de mediu. unde valorile medii anuale se situeaza in jurul valorii normei sanitare sau sub aceasta valoare zone urbane cu poluare medie cum sunt: Bucuresti. Clasificarea zonelor urbane in functie de poluarea atmosferica: Din masuratorile efectuate si in baza rezultatelor obtinute si comparate cu actele normative in vigoare.Cadrul legislativ în România In scopul aderării României la Uniunea Europeană. f) OUG 243/2002 privind protecţia atmosferei. benzenului. Braila. Apelor şi Mediului. g) Ordinul MAPAM 592/2002 pentru aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limită. Craiova. aprobată şi modificată prin Legea 655/2001. b) HG 541/2003. Pădurilor. care aprobă „Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile mari de ardere”. 199/2003 al Ministrului Economiei şi Comerţului şi nr. aprobată şi modificată prin Legea 645/2002 prin care se transpun prevederile Directivei IPPC 96/61/CE. prin care se transpun prevederile Directivei 99/30/CE. e) Ordinul MAPAM 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. Jiu. prin care se transpun prevederile Directivei 2001/80/CE. Focsani. Tulcea. nr. Pb. c) Ordinul comun 712/2003 al Ministrului Agriculturii. h) HG 142/2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibili lichizi prin care se transpun prevederile Directivei 99/32/CE. zonele urbane din tara se pot clasifica in:  zone urbane cu poluare redusa cum sunt Slobozia. prin care se transpun prevederile Directivei 96/62/CE. CO şi a azotului în aerul înconjurător. Timisoara.

sub 20000 auto/24h – in zonele urbane periferice sau pe arterele de tranzit. s-au remarcat urmatoarele deficiente: • • • • pentru CMA/24h – in 17 cazuri (65.7%) Cel mai reprezentativ poluant generat de traficul auto este monoxidul de carbon (CO). prezenta in trafic a autovehiculelor grele sau includerea in trafic a unor mijloace de transport cu tractiune electrica si mobilitate limitata. trafic RIDICAT – peste 40000auto/24h – in zonele urbane centrale. Baia Mare. zone urbane puternic poluate cum sunt: Zlatna. Ramnicu Valcea. un numar de 29 etape de masuratori de imisii pentru determinarea nivelurilor de concentrare in aer a poluantilor generati de traficul auto. dublata de impunerea unei temporizari exagerate in functionarea sistemului de semaforizare. Masuratorile de monoxid de carbon efectuate de Registrul Auto Roman. prezenta traversarilor pietonale “la nivel” pe unele artere magistrale. Departamentul de Cercetare al Registrului Auto Roman a desfasurat. Hunedoara si Calan unde concentratiile medii anuale depasesc norma sanitara la majoritatea indicatorilor. determinarea lui fiind suficienta pentru definirea gradului general de poluare chimica a aerului. arata: • existenta unei legaturi de conditionare directa in raport cu debitele orare de trafic si cu valorile medii ale emisiei ce caracterizeaza structura parcului auto in circulatie. dar si traficului urban. specifice tarii noastre. in cadrul unui program cunoscut si acceptat de M. ca efect al interventiei unor • . in zonele urbane se pot inregistra fluctuatii ale valorilor de imisii pentru CO independent de fluctuatiile debitului total de trafic. Efectele traficului urban asupra calitatii aerului In perioada martie-octombrie anul 2000. din totalul celor 26 etape de masuratori desfasurate in mediul urban s-au inregistrat depasiri ale limitelor admise prin reglementari (CMA) dupa cum urmeaza: o o In planul organizarii traficului.. cu efecte diferentiate in planul poluarii pe care o genereaza:    trafic REDUS . Poluarea aerului in zonele urbane se datoreaza in principal activitatilor industriale.4%) pentru CMA/1/2h – in 15 dintre cazuri (57. Copsa Mica. Au fost reliefate trei grupe mari de trafic.M. o temporizare neconcordanta cu traficul a sistemului de semaforizare utilizat (atat in capitala cat si in alte orase din tara).A. trafic MEDIU – 20000–40000 auto/24h – in zonele urbane mijlocii.P.

structura de trafic. fluenta. factorii cu atributii executive ale municipalitatilor trebuie sa-si asume responsabilitatea aplicarii in viitor a programelor de masuri pentru limitarea efectelor negative datorate poluarii chimice a aerului in punctele considerate critice. In vederea atingerii acestor niveluri se ia în considerare atât contribuţia emisiilor provenite de la instalaţiile mari de ardere incluse în Programul Naţional. necesitatea intreprinderii urgente a unor actiuni corective pentru depasirea situatiilor critice in derularea traficului urban. modificari ale arhitecturii stradale. multitudinea factorilor implicati. astfel incat rezultatele sa poata fi cat mai reprezentative din punct de vedere statistic. reprezentind populatia – media cresterii concentratiei masice a poluarii aerului:Valori de referinta (RV) . Utilitatea in plan social a actiunii de monitorizare a calitatii aerului in mediul urban. Un alt indicator specific poluantilor atmosferici este : Populatia – expusa la depasirea concentratiei de referinta a poluantilor selectati din aer Indicatorul este alcatuit din sapte sub-indicatori. 4. care conduce la atingerea nivelurilor prevăzute în HG nr. initiate de catre IPM – Bucuresti si continuate in ultimul timp de catre RAR. la o scara extinsa. Niveluri de emisie anuale totale Prin Programul Naţional se asigură o reducere a emisiilor totale anuale de dioxid de sulf. pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare a sanatatii populatiei si pentru o reconsiderare pe baze reale a posibilului impact produs de automobil asupra mediului citadin. 2. 51/2003 modificată şi completată prin HG 322/2005. etc).factori de emisie. factori micrometeorologici locali. sensibilizarea mass-media in legatura cu cerinta informarii periodice a populatiei cu privire la riscurile poluarii urbane cu monoxid de carbon.factori “colaterali” (organizare. initierea executarii in comun a unor masuratori complexe de poluare (pentru toate categoriile de poluanti) in colaborare cu Inspectoratele de Protectie a Mediului (acolo unde exista tehnica corespunzatoare). instalaţii care nu sunt incluse în Programul Naţional şi ale căror emisii ţintă au fost stabilite prin Planul de Implementare al Directivei 2001/80/CE. continuarea monitorizarii imisiilor in proximitatea arterelor de trafic rutier. atat in capitala cat si in tara. oxizi de azot şi pulberi. • • necesitatea asigurarii monitorizarii sezoniere sau instalarea “avertizoarelor” pentru semnalarea operativa a depasirii limitelor admise. extinderea sistemului informational existent si perfectionarea acestuia in sensul prelucrarii automate a rezultatelor. motiveaza urmatoarele propuneri: 1. cât şi contribuţia emisiilor provenite de la instalaţiile mari de ardere care respectă deja valorile limită de emisie (VLE). 3.

Desi datele de PM10 nu pot fi disponibile pentru majoritatea tarilor. TSP Black smoke.m3 PM10 (media zilnica): 50 µg. Daca acesta nu este disponibil fractia din zona construita supusa depasirii este luata ca o estimare a fractiei populatiei orasului locuind in zona de depasire.m3 Black smoke (media zilnica): 150 µg. In studiile internationale zonele urbane cu un numar de aproximativ 100. ar fi de preferat sa se dea. metoda de monitorizare (ex. o crestere a concentratiei poluantilor poate sugera o crestere in expunere si a riscurilor asupra sanatatii.m3 TSP (media zilnica): 230 µg. acestea sint de cele mai multe ori disponibile dar nu se pot compara intre tari. obtinuta prin medierea tuturor valorilor din anul calendaristic respectiv. zona urbana). Media anuala pentru NO2 si PM10. Zona urbana: Zona cu locuinte a municipiului. . Numarul de locuitori din zona urbana pentru care estimarea poluarii aerului este relevanta.NO2 (media anuala): 40 µg.m3 O3 (media la 8 ore pentru probe mobile): 120 µg. tipul punctului (stradal. Referitor la Black Smoke acesta este un bun indicator puntru expunerea la trafic pe termen lung. PM10. masurate pe toata perioada unui an calendaristic. SO2. o scadere in nivelele de poluare implica o descrestere in expunere si o reducere a riscurilor asupra sanatatii. Nu exista un acord international asupra numarului minim necesar de locuitori. Specificarea datelor necesare : Distributia concentratiei medii pe 24-ore a SO2.m3 SO2 (media zilnica): 125 µg. Procentul/Numarul populatiei din oras locuind intr-o anumita zona este necesar pentru a calcula procentul de populatie expusa. monitor continuu) si frecventa masuratorilor.TSP. uneori o cresterea a numarului de locuitori de la 20 000 la 100 000 fiind reprezentativa.m3 PM10 (media anuala): 40 µg. probe pasive. Formula fiecarui sub-indicator s-a bazat pe ipoteza ca o crestere a incidentei expunerii asupra efectelor pe sanatate este liniar proportionala la concentratia poluantului situata deasupra RV ales. Semnificatia definitiilor este: Concentratia medie anuala: concentratia medie a poluantului respectiv.000 locuitori sint de obicei incluse. Populatia expusa (stabila): bazata pe masuratorile la nivelul orasului sau alte aprecieri tehnice cum ar fi modelarea cresterii pe suprafete delimitate din oras. Cei patru parametri alesi (NO2. O3) dau o imagine buna a concentratiilor ambientale din orase si este legata de efectele asupra sanatatii. Punctul fix. Interpretare : Acest indicator poate fi utilizat la interpretarea spatiala simultana a modelelor si a tendintei temporale in expunerea la poluarea aerului. Indicatorul este in legatura cu calendarul anual. SO2 poate fi considerat ca provine din poluarea industriala si NO2 – ca un indicator pentru expunerea la trafic. si maxima zilnica a mediei de 8-ore pentru probele mobile deO3.m3 Acest indicator s-a bazat pe ipoteza ca nivelele de poluare a aerului din mediul exterior in zonele urbane reprezinta o sursa importanta de expunere si de risc asupra sanatatii. In termeni generali. PM10.

In unele cazuri.imple me ntar e a măsur ilo r pre văz ute în Pr o gr amul Naţio nal de R e ducer e a Emisiilo r pr o ve nite de la instalaţiile mar i de ar der e . .finaliz ar e a tr anspune r ii le gislative în do me niu instala tiilo r mar i de ar de re şi pro mo var e a le gislaţie i pr ivind stabilir e a plafo ane lo r naţio nale de e misie pe ntr u anumiţi po luanţi. sa fie posibila diferentierea probelor sau a tehnicilor de masurare. re fe r ito r la po litica pr ivind pro te ctia me diului inco njur ato r va fi atins. Ca toate masuratorile de expunere. care poate fi strict controlat doar prin studii epidemiologice. sa sper am ca pr o gr amul de guve r nare .re aliz are a evaluăr ilo r pr e liminar e pr ivind calitate a aer ului la nive l r e gio nal şi pe baz a ace sto r a a pr o gr ame lor /planur ilo r de îmbună tăţir e a calităţi i ae r ului. Unul dintre cei mai importanti este asezarea punctelor de monitorizare. . De obicei este necesara detectarea limitelor. . este necesar atunci cind se compara date din diferite retele de monitorizare. . relatia cu starea de sanatate poate fi de asemeni un factor de confuzie. este importanta recunoasterea ca expunerea actuala depinde fundamental de concentratiile din mediul indoor si de activitatea individuala a modelelor.dez vo ltar e a Siste mului N aţio nal de Mo nito r iz are a Calităţi i Ae r ului şi a Siste mului N aţio nal de Inve ntar ie r e a Emisiilo r de Po luanţi în Ae r . Legislatia europeana privind calitatea aerului transpusa in legislatia romaneasca . acuratetea si comparabilitatea metodelor de masura. cu ame lio r are a calităţi i facto r ilo r de me diu în zo ne le ur bane şi r ur ale si pr in imbunătă ţir e a calităţii ae r ului si anume : .asigur ar e a calităţii cor e spunz ăto ar e a be nz ine i şi mo tor ine i şi o pe r aţio naliz are a siste mului de mo nito r iz are calitativă şi cantitat ivă pe ntr u be nz ină şi mo tor ină. datele sint mult mai relevante atunci cind punctele de monitorizare sint situate in zone rezidentiale cu o densitate mare de poulatie.pune r e a în aplicar e a Str ate gie i şi a Planului de acţiune pe ntr u pr o te cţia atmo sfe re i şi siste me lo r de mo nito r iz are în se ctor ul calităţii ae r ului. In inche ie r e . Cind s-a folosit ca baza pentru aprecierea expunerii.Cei mai multi factori nu va fi nevoie sa fie luati in interpretare. . Ca o masura a expuneriii.

738/14.2004 HG nr.07.08.09.Directiva nr.11.592/25. 694/03.2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon • Ordinul MAPM nr.publicat in Monitorul Oficial nr.publicat in Monitorul Oficial nr.2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului .04. 633/06.2003 Legea nr. • Legea nr.publicat in Monitorul Oficial nr.586/15.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită.2004 HG nr.2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.05.2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România .745/30.2001 Directiva 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen si monoxid de carbon in aerul inconjurator • Ordinul MAPM nr.10.2004 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei .publicat in Monitorul Oficial nr.243/28. dioxidului de azot şi oxizilor de azot.05.publicat in Monitorul Oficial nr.655/20. 739/09.07. dioxid de azot si oxizi de azot. 773/04. pulberilor în suspensie (PM 10 şi PM 2.1999/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf.2000 Directiva nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu publicat in Monitorul Oficial nr.04. 765/21. 393/04.2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.05.96/62/CE privind evaluarea si managementul calitatii aerului si directivele fiice: • OUG nr.2004 HG nr. benzenului.06. monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător .2004 privind aprobarea OUG nr.2004 HG nr.publicat in Monitorul Oficial nr. a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf. 476/27.2002 OUG nr. 389/03.10.12.2000 privind protecţia atmosferei .publicat in Monitorul Oficial nr.731/14.86/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.publicat in Monitorul Oficial nr.5 ).11. particule in suspensie si plumb in aerul atmosferic.86/25.543/07. 73/2000 privind Fondul pentru mediu . 243/2000 privind protecţia atmosferei .333/08.10.05. 496/02. 674/27.2002 Directiva nr.2004 • • • • • • Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile .publicat in Monitorul Oficial nr.12.2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei .05.2004 privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului .06. plumbului.

publicat in Monitorul Oficial nr.142/06.98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei.• • • HG nr. încărcarea.02.07.2004 privind furnizarea informaţiilor referitoare la consumul de carburant şi emisiile de CO 2 ale autoturismelor noi. 781 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale .10.2004 Directiva nr. descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină . 348/29.2004 HG nr.2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi .01.04.05. destinate cumpărătorilor la comercializare .02. 1243/23.689/05.343 /18.2003/17/CE de modificare a Directivei nr.568/2001 din 14 iunie 2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea.2002 Directiva nr. 93/12/CEE • • HG 689/05.97/68/CE privind armonizarea legislatiei Statelor Membre referitoare la masurile luate impotriva emisiilor de gaze si particule poluante. provenite de la motoarele cu combustie interna instalate pe echipamente nerutiere • HG nr. 442/18. descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină .2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor.05.05.2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei .01.publicat in Monitorul Oficial nr.98/70/EC privind calitatea benzinei si motorinei • HG nr. încărcarea.2001 Ordinul MAPM nr.03.2004 Ordinul MIR 337/23. 55/13.publicat in Monitorul Oficial nr.publicat in Monitorul Oficial nr.02.2005 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România şi a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice.publicat in Monitorul Oficial nr.2003 Directiva nr. echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea.05. 112/21. reactualizate pentru perioada 2003-2008 .2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei .2004 Directiva nr.2005 Directiva nr. 293/05. 10/10.publicat in Monitorul Oficial nr. 442/18.1209/29.99/32/CE privind reducerea continutului de sulf in combustibilii lichizi • HG nr. care amendeaza Directiva nr.99/94/CE privind furnizarea catre cumparatorii de autoturisme noi a informatiilor legate de economia de combustibil si emisiile de CO 2 • HG nr. 127/09.publicat in Monitorul Oficial nr.12.publicat in Monitorul Oficial nr.06.2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi .

în scopul protecţiei atmosferei publicat in Monitorul Oficial nr. încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979.06. semnată la 13.261/16.09.11.07.05.06. adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999 .1979 • Legea nr.publicat in Monitorul Oficial nr.publicat in Monitorul Oficial nr. 470/01. adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 . 638/15.2003 Convenţia de la Stockholm.2001 • Legea nr.07.271/23. 809/02.2004 Convenţia de la Geneva.2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi. semnată la 22.2004 .2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi.particule poluante provenite de la acestea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->