INTRODUCERE Abundenţa şi varietatea resurselor melifere din flora spontană şi cultivată a României asigură din belşug hrana albinelor

, de primăvara foarte timpuriu, până toamna târziu. După aderarea României la Uniunea Europeană, apicultorii trebuie să fie foarte bine pregătiţi pentru a putea deveni parteneri de piaţă cu apicultorii din Uniunea Europeană. Un apicultor, pentru a avea o stupină model, trebuie să cunoască: -aspecte legate de creşterea albinelor (biologia familiei de albine cu rol în dinamica sezonieră a dezvoltării acesteia; viaţa şi activitatea familiei de albine); -să aplice tehnologii apicole astfel încât interesul său economic să se armonizeze cu particularităţile biologice ale albinei; -să cunoască tehnologia de obţinere, recoltare şi prelucrare a produselor apicole; -să cunoască aspecte legate de managementul şi marketingul apicol care contribuie la creşterea productivităţii muncii, a diversificării şi sporirii producţiilor apicole (miere, polen, propolis şi ceară), la creşterea securităţii alimentare şi a protecţiei sanitar – veterinare a albinelor; -să cunoască modalitatea de valorificare a resurselor melifere, specifice zonei respective, în scopul obţinerii unor producţii mai mari şi de calitate. Toate aceste cunoştinţe se dobândesc dacă apicultorul are propria sa stupină unde va îmbina teoria cu practica. Cunoaşterea, în complexitatea lor, a obiectivelor enumerate mai sus se pot realiza cu succes prin studierea şi aplicarea eficientă a informaţiilor prezentate în cadrul acestui proiect prin care se promovează tehnologii apicole de îngrijire a albinelor în vederea valorificării superioare a resurselor melifere din flora spontană şi cultivată; consolidarea exploataţiei apicole de tip comercial; menţinerea calităţii produselor apicole; realizarea de produse apicole conform resurselor melifere existente şi a potenţialului productiv al albinelor autohtone. Sintetizând rolul şi importanţa albinelor în economie şi viaţa oamenilor, creşterea albinelor este înainte de toate o importantă ramură a agriculturii care prezintă interes atât din punct de vedere economic şi social pentru produsele obţinute (miere, polen, propolis, ceară, etc.), cât şi ecologic ca urmare a polenizării plantelor. Practica apicolă reuşeşte prin specificul său să creeze relaxare şi satisfacţie apicultorului atât prin contactul permanent cu natura, cât şi prin activitatea cu o specie fascinantă prin hărnicie, disciplină şi organizare socială. În prezent, prin tehnologii speciale, apicultorul poate pregăti familiile de albine pentru volorificarea culesurilor de primăvară,

menţinerea acestora în stare activă în perioada de vară, creşterea de albine tinere şi asigurarea rezervelor de hrană de calitate în sezonul de toamnă pentru buna organizare a iernării albinelor. Toate acestea sunt etape deosebit de importante în îngrijirea familiilor pentru satisfacerea condiţiilor necesare pregătirii albinelor în vederea valorificării superioare a resurselor melifere din flora spontană şi cultivată. De asemenea, adăpostirea şi întreţinerea familiilor de albine în diferite sisteme de stupi cu volum reglabil care să permită dezvoltarea în cursul anului de unităţi biologice puternice cu spaţii suficiente pentru depozitarea culesurilor de nectar acumulate, constituie un factor important pentru obţinerea unor producţii mari de miere necesare atât albinelor, cât şi producătorilor apicoli. Intreţinerea diferenţiată a familiilor de albine potrivit condiţiilor pe care le oferă zonele bio-apicole din ţara noastră are, de asemenea, o importanţă deosebită în economia apicolă întrucât asigură, pentru fiecare tip de cules, o metodologie specifică de întreţinere a albinelor ce diferă în mare măsură, ca perioadă de timp şi tehnică de lucru, la stupinele amplasate în zona de stepă faţă de stupinele situate în zona colinară sau de munte. Pentru a înţelege comportamentul şi viaţa albinei în stup, pentru a învăţa corect posibilităţile de a îngriji şi exploata albinele, în concordanţă cu modul natural de desfăşurare a vieţii lor, este necesar acest proiect. Prin elaborarea acestui proiect se urmăreşte crearea unui sector apicol competitiv care să facă faţă concurenţei de pe piaţa Uniunii Europene şi dacă privim şi mai îndeaproape lucrurile, rezultă că apicultura este o meserie exactă şi dură pentru exercitarea căreia cei care o practică trebuie să aibă o pregătire profesională corespunzătoare. Ocupaţia de apicultor presupune: -competenţele necesare pentru executarea lucrărilor de îngrijire a albinelor diferenţiat pe sezoane, hrănire corespunzătoare şi apărarea împotriva bolilor, dăunătorilor şi a altor factori nocivi; -valorificarea producţiei în condiţii economice avantajoase şi realizarea profitului în economia de piaţă; -relaţii de colaborare reciproc avantajoase cu cultivatorii de culturi agricole; -capacitatea de concentrare, de mobilizare, tenacitate, curaj, promptitudine şi desfăşurarea activităţii în condiţii de stres, legate de capriciile naturii; -aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice în stupină.

FAMILIA DE ALBINE Un bun specialist în creşterea şi exploatarea familiilor de albine trebuie să cunoască în primul rând aspectele legate de biologia, componenţa şi evoluţia familiei de albine. Albina meliferă face parte din Ordinul Hymenoptera, familia Apidae, genul Apis, specia mellifera. Albina (Apis mellifera) are următoarele însuşiri:  asigură convieţuirea unui număr mare de indivizi în cadrul unei familii;  instinctul social care a condus la divizarea muncii între membrii unei familii privind recoltarea, prelucrarea şi depozitarea în stup a unei rezerve mari de hrană, într-un timp relativ scurt;  instinctul de constituire a fagurilor din ceara secretată de propriul organism;  hrănirea şi îngrijirea puietului, a mătcii;  instinctul de apărare a cuibului;  comunicarea specifică între indivizi prin zumzet şi mişcări cu semnificaţie (dansul albinelor);  perceperea schimbărilor atmosferice, autoreglarea şi adaptarea la condiţiile diferite de mediu;  asigură consumul curent de hrană, rezervele necesare iernării şi perioadelor lipsite de cules, precum şi o cantitate însemnată de miere pe care o recoltează apicultorul. Componenţa familiei de albine: Viaţa socială a albinelor are ca unitate funcţională familia care este alcătuită din mai mulţi indivizi (15.000 – 60.000), al cărui număr depinde de puterea familiei de albine şi de perioada ei de dezvoltare în cadrul evoluţiei biologice anuale. Relaţiile dintre toţi membrii familiei de albine sunt de interdependenţă, astfel încât nici un individ nu poate supravieţui în afara organizării de familie. Matca: → este singura femelă perfectă a fiecărei familii de albine care depune ouă din care se dezvoltă albinele lucrătoare, trântori şi mătci. Se deosebeşte de celelalte albine prin caracteristicile fizice următoare: are corpul mai lung, capul mai mic, abdomenul alungit şi subţire, aripile nu acoperă corpul, iar culoarea este mai puţin deschisă decât a albinelor. Deşi are ac matca nu înţeapă omul, acest organ fiind folosit la fixarea ouălelor în celule şi în timpul luptei cu alte mătci.

-reglarea şi menţinerea temperaturii optime în cuib. clădesc faguri şi culeg nectar şi polen) trăiesc 30 . o hrănesc şi preiau de pe abdomenul acesteia „substanţa de matcă” pe care îl distribuie tuturor albinelor din stup. -hrănirea şi îngrijirea puietului. În general. Albinele lucrătoare: → formează numărul cel mai mare de indivizi din cadrul familiei de albine.000 – 60.000.000 de ouă.000 – 3.40 de zile. trăiesc 6 – 8 săptămâni şi sunt liberi să migreze de la o familie la alta. Aceştia au corpul mare. -depozitarea şi prelucrarea acestora. iar într-un sezon activ între 150. Acestea se deosebesc de matcă şi trântori prin corp care este mai mic şi abdomenul este egal cu lungimea aripilor. în timpul verii între 40.000.lăptişorul de matcă – pe care o primeşte din abundenţă de la albinele lucrătoare pe tot parcursul vieţii. iar primăvara şi toamna. -constituirea fagurilor. -menţin existenţa familiei prin creşterea şi schimbul între generaţii. În stup. prolificitatea mătcii: la începutul primăverii între 15. diferenţiat pe vârste. -păzirea stupului de duşmani. În mod normal. Hrana în cadrul familiei de albine: .000 – 200. număr care variază în cursul unui an în funcţie de anotimp. Longevitatea albinelor lucrătoare este determinată de anotimp şi activitate. trântorii apar în stupii dezvoltaţi în perioada premergătoare roirii (mai – iunie) şi dispar treptat în lunile iulie – august. când activitatea este redusă. trăiesc 50 – 60 de zile.Matca are cea mai lungă viaţă datorită hranei .000. în număr de 2. au rolul de a asigura perpetuarea speciei şi a realiza un regim termic normal pentru creşterea puietului. iar toamna între 20. Albinele lucrătoare execută tot complexul de activităţi necesare existenţei familiei de albine: -recoltarea nectarului şi a polenului. În cadrul familiei este înconjurată permanent de o gardă formată din 10 – 12 albine lucrătoare care o însoţesc în permanenţă pe fagure.000 – 30.000 indivizi. Depune într-o zi până la 3. Trântorii. -asigură înmulţirea şi perpetuarea speciei prin creşterea reproducătorilor şi roirea naturală. aripi lungi care depăşesc abdomenul şi nu au ac. matca trăieşte 3 ani. abdomenul gros. Trântorii: → sunt reprezentanţii masculi ai familiei de albine şi se dezvoltă în celulele mai mari clădite special pe marginea fagurilor. dar uneori 6 ani.000 – 20.000 ouă. -realizează coeziunea între indivizii familiei. respectiv în sezonul activ (cresc puietul. intensitatea culesului.

Producţia de nectar depinde de: specia meliferă. Un conţinut mare de glucoză determină cristalizarea puternică şi nu este indicat ca acest tip de miere să fie folosită ca rezervă de hrană pentru iarnă. pe baza ei fiind posibilă reluarea activităţii de ouat a mătcii. Nectarul se transformă în miere în urma unor procese fizice şi chimice. Turtele de şerbet peste iarnă se administrează familiilor de albine numai în caz de necesitate. când creşterea de puiet este în pericol. Consumul de polen al unei familii care creşte puiet şi clădeşte faguri este de aproximativ 30 de ori mai mare decât consumul unei familii care nu are de crescut puiet şi faguri. când proporţia acestuia nu trebuie să depăşească 50% din totalul rezervelor de hrană. poziţia florii pe tulpină. Zahărul → este un aliment energetic care substituie mierea în acţiunea de stimulare a ouatului mătcilor în perioada de iarnă şi la sfârşitul verii – începutul toamnei sau în completarea rezervelor de iernat. lumină. Rezerva de păstură pe familie este în funcţie de dezvoltarea familiei de albine şi trebuie să fie de 1 – 3 rame. într-un an. a lăptişorului de matcă. fapt ce asigură longevitate albinelor de iernat. precipitaţii şi temperatura atmosferică. Păstura → se formează din polen şi are un conţinut mai redus de proteine şi lipide decât polenul. consumul de polen al unei familii variază între 15 – 55 kg. se apreciază că este de 90 – 100 kg.Pentru hrănire albinele folosesc: Mierea → este principala sursă de hrană datorită conţinutului mare în glucide (aproximativ 80%) care asigură necesarul energetic al albinelor. a formării rezervelor de iernat din corpul adipos. în partea dinspre diagramă. el fiind factor limită în creşterea puietului. Necesarul de miere pentru o familie de albine. Păstura constituie rezerva de proteină a albinelor peste iarnă. făină de soia . Vitaminele şi enzimele din polen au mare valoare biologică şi sunt biocatalizatori ai proceselor metabolice ale albinelor. Înlocuitorii de polen: → se administrează albinelor numai în cazul lipsei totale de polen sau păstură în stup sau în cazul unui cules redus de polen în natură. Substanţele care se folosesc în aceste situaţii sunt: lapte praf degresat. compoziţia şi umiditatea solului. vânt. Polenul → este unica sursă de proteină din hrana albinelor. deoarece cristalele de glucoză nu pot fi dizolvate de albine şi mor prin înfometare. implicit de creştere a puietului. stadiul de înflorit. Nectarul → este recoltat de albine şi depozitat în celulele fagurilor de către o altă albină care îl preia de la culegătoare. datorită conţinutului mare de proteine. Proteinele sunt necesare în producerea cerii. Rama cu păstură se aşează lângă puiet. În funcţie de puterea familiei de albine şi de producţiile apicole pe care le realizează.

în momentul când matca ouă şi stă nemişcată. corpul lor conţinând 70 – 80% apă. de cules. Durata contactului de hrănire între indivizi este mare când în stup sunt suficiente rezerve de hrană şi apă şi foarte scurtă. matca este hrănită.degresată. când cantitatea de puiet scade sau încetează creşterea acestuia. când nu sunt rezerve în stup. consumul de apă al albinelor este mare. la ieşirea din stup să găsească apa şi să se obişnuiască cu locul lui pentru a nu depista surse de apă poluate.  Relaţiile de nutriţie între matcă şi albinele lucrătoare: În acest tip de relaţie. Acest consum este mare după vârsta . Consumul de apă al unei familii de albine este dependent de puterea familiei de albine. aproape toată viaţa. pe când mirosul străin poate să declanşeze stări de respingere şi agresivitate sau de cedare a hranei. Locul unde se instalează adăpătorul trebuie să fie umbrit. drojdie de bere. Apa: → este indispensabilă vieţii albinelor. de sezon. După această perioadă. fapt de care trebuie să ţină cont apicultorul şi să pună permanent apă în adăpători. În lipsa culesurilor de nectar sau în perioadele de arşiţă. de cantitatea de puiet şi poate fi de 50 – 200 grame pe zi primăvara şi 300 – 500 grame vara. când stau pe fagurii cu puiet. în care proporţia înlocuitorilor de polen nu trebuie să depăşească 10%. mirosul de grup facilitează cedarea hranei. recepţionat în momentul contactului antenelor a doi indivizi.  Relaţiile de nutriţie între trântori şi albinele lucrătoare: Trântorii sunt hrăniţi de către albine primele 4 zile de viaţă. pentru ca albinele. cu lăptişor de matcă de către o suită de 10 – 12 doici care îi administrează această hrană la interval de 10 – 15 minute. pentru a împiedica încălzirea şi evaporarea excesivă. În cadrul relaţiilor de hrănire între indivizii aceleiaşi familii de albine apar următoarele situaţii:  Relaţiile de nutriţie între albinele lucrătoare: Între albinele lucrătoare are loc un permanent schimb de hrană. trântorii trec pe fagurii cu miere şi se hrănesc singuri cu aceasta. Albinele folosesc apa în amestec cu mierea şi polenul pentru hrănirea larvelor şi pentru asigurarea umidităţii optime în cuib. Acest schimb de hrană este mai intens în perioada creşterii de puiet şi mai redus toamna. Relaţiile de nutriţie în familia de albine În relaţia de nutriţie între albine un rol important îl are mirosul. Matca se hrăneşte cu miere când eclozionează şi este în cuşcă. De asemenea. Astfel. adăpătorul trebuie instalat (în pastoral) înainte de a deschide stupii după transport. Aceste substanţe proteice se administrează albinelor în turte de 500 – 600 grame de şerbet.

încă din luna martie. deci mult peste media de viaţă a albinelor din sezonul activ deoarece nu participă la culesuri. în acest interval. Această perioadă urmează terminării ultimului cules de producţie. La sfârşitul ultimului cules de producţie din sezon. În următoarea etapă. după care consumul albinelor se intensifică. Executarea la timp şi corect a lucrărilor din această perioadă asigură buna evoluţie biologico – productivă a familiei de albine în anul următor. -a doua etapă începe cu declanşarea ouatului la matcă şi ţine până la eclozionarea primelor albine. În această perioadă. calitatea mătcii. albinele lucrătoare alungă trântorii din cuib. apicultorul intervine cu stimulări. ei sunt eliminaţi treptat din stup în grupuri de 10 – 15 indivizi. . şi consumă mult polen asigurându-şi rezerva de substanţe nutritive. aceştia murind prin înfometare. În funcţie de modificările cantitative şi calitative produse la nivelul familiei de albine.de 15 zile. când temperatura în ghem creşte la 34 – 350C. se diferenţiază următoarele perioade: Perioada de creştere a albinei de iernat → august – septembrie. Perioada repausului de iarnă → are două etape: -prima etapă începe o dată cu terminarea ecloziunii ultimului puiet. Durata acestei etape depinde de evoluţia temperaturii atmosferice. Se formează ghemul de iernat. eliminândui pe fundul stupului nepermiţându-le accesul la hrană. În condiţiile lipsei de hrană sau a unei cantităţi insuficiente. şi o perioadă de relativă inactivitate – din noiembrie până în februarie. de hrană. şi ţine până la reluarea ouatului la matcă. se realizează înlocuirea totală a albinei de iernat. la creşterea puietului şi nici la formarea rezervelor de hrană pentru iarnă. Perioada înlocuirii albinelor de iernat → începe odată cu apariţia primelor albine tinere şi ţine până la zborul de curăţire. Albinele obţinute în acestă perioadă trăiesc 7 – 8 luni. pe parcursul unui an. când trântorii ies la zborul de împerechere. Perioada creşterii familiei de albine → are loc creşterea numărului de indivizi în familia de albine. în toamnă. Viaţa familiei de albine Familia de albine petrece un sezon activ – din martie până în octombrie. când temperatura atmosferică este de 80C. Ritmul creşterii este influenţat de puterea familiei de albine. în luna aprilie. de temperatura atmosferică. pentru a putea valorifica culesul de salcâm. precum şi de zona geografică. iar consumul unui trântor este de 3 ori mai mare decât al unei albine lucrătoare.

până se ajunge la capacitatea maximă. Factorii care determină roirea sunt: lipsa ventilaţiei. urmărindu-se asigurarea condiţiilor favorabile pentru creşterea şi sănătatea albinelor. iar după plecarea roiului. dacă timpul este răcoros. vârsta mătcii. datorită blocării cuibului cu hrană şi puiet. Tehnologia creşterii şi întreţinerii familiei de albine Amplasarea vetrei de stupină trebuie să se facă la distanţe corespunzătoare faţă de drumurile publice. poate fi de aproximativ 3 luni. Alegerea locului de amplasare a stupinei să se facă cu profesionalism de către apicultor. lipsa spaţiului. se aşează stupii cât mai aproape sau în interiorul culturii melifere. precum şi a unui număr mare de albine în cuib. Apicultorul poate corecta aceşti factori prin intervenţii tehnice făcute la timp în familia de albine. temperatura ridicată în cuib. De asemenea. terenul să fie uscat. precum şi realizarea de producţii apicole corespunzătoare. de obicei vara pe timpul nopţii. locuinţe şi să asigure toate cerinţele necesare standardelor naţionale de mediu şi sanitar – veterinare. stupii pot fi transportaţi şi ziua. Când s-a ajuns la destinaţie.Perioada înmulţirii naturale (roire)→ în această perioadă. lipsa puietului larvar. cei slab fixaţi în rame sau depreciaţi şi se înlocuiesc cu faguri goi şi rezistenţi. iar primăvara şi toamna. Stupăritul pastoral: Practica apiculturii intensive nu poate fi concepută fără stupăritul pastoral care reprezintă o modalitate de valorificare a surselor melifere situate peste limita de zbor a albinelor. ferit de curenţi de aer şi vânturi puternice. cu scopul obţinerii unor producţii ridicate de miere şi ceară. -se închide urdinişul şi se deschide orificiile de ventilaţie ale stupilor. -se verifică sistemul de fixare de corp a fundului şi a capacului stupului. Zone bio-apicole în funcţie de tipul de cules: . apicultorul trebuie să execute următoarele operaţiuni: -se verifică integritatea exterioară a stupilor. În momentul în care matca depune primele ouă în aceste botci se produce declanşarea roitului. în stup iese prima matcă. Perioada culesului → în funcţie de zonă. Înainte de plecare în pastoral. familia de albine îşi reduce activitatea de cules începând să crească botci de roire. precum şi de sporire a producţiei culturilor agricole. Deplasarea familiilor de albine la sursa meliferă se face când 5 – 10% din flori sunt înflorite. Roiul plecat poate lua aproximativ 50% din populaţia familiei. -se scot din stup fagurii plini cu miere.

Zona muntoasă (tipul V de cules): se caracterizează prin dezvoltarea târzie a familiilor de albine.Zona din Câmpia Română şi Dobrogea (tipul I de cules): se aleg familii de albine cu ritm rapid de dezvoltare primăvara şi se administrează hrăniri stimulatoare în vederea valorificării culesului de la salcâm. cu o pondere mai mică. leguminoasele furajere. 3.1. deoarece zona se caracterizează prin culesuri de durată. care din punct de vedere al provenienţei este de origine vegetală (secretată de plante). şi de origine animală. Din punct de vedere apicol se caracterizează prin cules dominant la pomi. provenind de la anumite insecte (afide) care se hrănesc cu seva plantelor. Pe întreg teritoriul ţării noastre se găsesc însemnate rezerve de nectar şi polen. Ponderea cea mai însemnată atât în ceea ce priveşte producţia de miere-marfă. furnizate de plantele melifere cultivate şi spontane cu perioadă şi durată de înflorire diferite în raport de specie. spre deosebire de alte insecte. între culesuri şi după culesul de la tei. cât şi asigurarea culesurilor de întreţinere. iar pentru restul zonei familii cu tendinţă pronunţată spre roire naturală care valorifică bine culesurile slabe. 6.Zona din Câmpia de Vest (tipul III de cules): se aleg familii de albine cu dezvoltare precoce care să valorifice culesul de la salcâm (în partea de nord a zonei). . Principalele resurse melifere şi valorificarea profitabilă a acestora Viaţa albinelor este dependentă şi în legătură directă cu existenţa plantelor nectaro-polenifere. Se administrează hrăniri stimulatoare în perioadele deficitare. Importanţă deosebită în realizarea unor producţii constante de miere marfă au sursele culesului de mană. aceasta fiind în cantitate mai mare. hrana lor se bazează exclusiv pe produse de origine vegetală – nectar şi polen. Sunt necesare atât măsuri de pregătire. dar de mică intensitate. floareasoarelui. 5. dezvoltare şi rezerve pentru iernare a albinelor o au speciile de salcâm. cât şi menţinerea unor familii puternice pe tot sezonul. 4.Zona versanţilor Munţilor Carpaţi (tipul VI de cules): se caracterizează prin dezvoltarea târzie a familiilor de albine. păşuni şi fâneţe în toată perioada activă. cuprinzând peste 300 de specii cu pondere nectaro-poleniferă.Zona din Podişul Transilvaniei (tipul IV de cules): se practică stupăritul pastoral la distanţe mari. deoarece. altitudine şi data semănatului. Flora meliferă a României este bogată şi variată. tei. se practică stupăritul pastoral deoarece apicultura staţionară nu dă rezultate. 2. păşunile şi fâneţele.Zona din Podişul Moldovei (tipul II de cules): se administrează hrăniri stimulatoare înaintea culesului de salcâm.

astfel: teiul cu frunza mare înfloreşte la începutul lunii iunie şi produce 800 kg miere la hectar. Iaşi. atât în zonele de câmpie. genul Tilia. caracterizându-se printr-un mare potenţial nectaro-polenifer. în funcţie de altitudine şi condiţiile pedoclimatice ale fiecărei zone. afânate. Cu familii de albine puternice. Caraş-Severin. teiul argintiu înfloreşte în jurul datei de 20-25 iunie. Ilfov şi Giurgiu. Teiul pucios sau teiul cu frunza mică (Tilia cordata) şi teiul alb sau teiul argintiu (Tilia tomentosa). la 10-14 zile după acesta înfloreşte teiul pucios. totuşi se pot realiza zilnic. Teiul face parte din familia Tiliaceae. În pădurile din ţara noastră se găsesc trei specii mai importante: teiul cu frunza mare (Tilia platy phyllos). care prezintă un număr mare de specii şi varietaţi. Pentru apicultură prezină o deosebită importanţă. din zonele în care prosperă şi viţa-de-vie. practicând stupăritul pastoral au fost realizate frecvent producţii de 25 kg miere-marfă de salcâm / familia de albine. Principalele plante care asigură producţii importante de miere-marfă sunt: Salcâmul alb (Robinia pseudacacia) ocupă în ţara noastră o suprafaţă de 120. Speciile respective de tei ocupă o suprafaţă de 43. cu condiţia să deplaseze stupinele de la o zonă la alta. sporuri la cântarul de control ce variază între 1 şi 8 kg miere pe familia de albine.000 specii.Mierea de mană este bogată în săruri minerale. Floarea-soarelui (Helianthus annus) face parte din familia Compozitae. Culesul la tei nu prezintă gradul de intensitate de la salcâm. Durata înfloririi celor trei specii la un loc totalizează 25-30 zile. Salcâmul oferă apicultorilor realizarea a două şi chiar trei culesuri succesive. dar este dăunătoare sănătăţii albinelor când se găseşte înglobată în rezervele de iernare. care dă 1000 kg miere la hectar. apreciată de consumatori. constituind trupuri compacte de pădure.200 hectare în pădurile unor judeţe din ţară cum ar fi : Tulcea. Salcâmul înfloreşte abundent şi fructifică în fiecare an. Cele mai bune şi constante culesuri de nectar dau pădurile crescute pe solurile nisipo-argiloase. Perioada de înflorire şi capacitatea nectariferă este diferită la cele trei specii de tei.000 hectare. fiind localizat în special în zonele de câmpie. în condiţii meteorologice favorabile. Declanşarea înfloritului la salcâm se produce în jurul datei de 15 mai şi se prelungeşte până la sfârşitul lunii iunie. cât şi în cele colinare. care cuprinde peste 20. În ţara noastră se cultivă anual pe o . are cea mai mare capacitate nectariferă (1200 kg / hectar) şi se găseşte cel mai numeros în compoziţia teişurilor.

În anii favorabili se recoltează de la stupii transportaţi în pastoral.condiţiile pedoclimatice şi culturale. Ilfov. foarte valoros pentru întreţinerea şi dezvoltarea familiilor de albine în lunile martie-aprilie. În pădurile de foioase. Mierea obţinută este de culoare deschisă. Timiş. producţia de miere ce se poate obţine la 1 hectar cultivat cu floarea-soarelui este de 34-130 kg. Constanţa. primul loc fiind ocupat de Franţa. la florile de castan. Salcia creşte sub formă de arbori sau arbuşti în lunile umede. stimulând dezvoltarea lor în vederea culesului principal de la salcâm sau alte plante melifere importante. dă de la începutul lunii mai până în iunie un cules bun familiilor de albine. Principalele zone de cultură pentru floarea – soarelui sunt situate în judeţele Ialomiţa. Castanul sălbatic este un arbore ornamental foarte răspândit în grădini publice. în funcţie de hibrid. oferă nu numai cules de întreţinere dar şi de producţie. când se deschid. situându-se din acest punct de vedere pe locul doi în Europa. Brăila. parcuri. cu o durată de înflorire de 2-3 săptămâni. Castanul furnizează în cursul lunilor iunie-iulie. Mierea este de culoare galben-aurie şi cu un gust plăcut. Mierea este de culoare închisă şi de bună calitate. . Bihor. fiind bine cercetat de albine. Baia Mare şi Satu Mare. câte 8-10 kg miere de familie.000-900. Producţia de miere se evaluează la 150 kg pe hectar. Teleorman.000 hectare. Dolj. Giurgiu. eliberând nectar şi polen. În anii favorabili. alături de arţari şi alte specii melifere. grupate în inflorescenţe mari de tip capitul. Înfloreşte în lunile aprilie-mai. zonele respective îndeplinind cele mai bune condiţii de climă şi sol cerute de această plantă. ocupând suprafeţe importante. Castanul comestibil este un arbore ornamental foarte r[sp\ndit mai ales în judeţele Vâlcea. mai ales în bălţile din lunca Dunării. precum şi în zona muntoasă. alei. aromată şi foarte plăcută la gust. Floarea-soarelui înfloreşte în a doua jumătate a lunii iunie şi începutul lunii iulie. un cules bogat familiilor de albine.suprafaţă de 700. cu care ocazie se face şi polenizarea. Cantitatea de miere la hectar este apreciată la 30-100 kg. bulevarde. Salciile şi răchitele înfloresc timpuriu în primăvară şi oferă nectar şi mai ales polen. Media producţiei de miere multianuală obţinută la culesul de nectar de la floarea-soarelui reprezintă peste 40% din producţia totală de miere realizată la nivel de ţară. Producţia de miere este evaluată la 30120 kg la hectar. Florile galben – aurii. Arad. sunt cercetate de albine şi alte insecte polenizatoare din primele ore ale dimineţii. în anumite regiuni. data semănatului şi mersul vremii. În funcţie de soi. Călăraşi. Galaţi. Buzău. Păducelul este foarte des întâlnit în pădurile de deal şi câmpie şi înfloreşte în lunile mai-iunie.

este cultivată ca plantă oleiferă datorită conţinutului ridicat în ulei al seminţelor. recoltânduse adesea în amestec cu mierea de la flora de fâneaţă. Vatra Dornei. în zona de munte zmeurul produce 50-250 kg miere la hectar. unde creşte spontan şi înfloreşte în lunile iunie-iulie. Înflorirea culturii durează aproape o lună. În asociaţie cu alte plante melifere care înfloresc în acelaş timp. timp în care albinele cercetează intens florile cuşlegând nectar şi polen din . poate asigura nu numai un cules bun de întreţinere ci şi de producţie. Gura Humorului şi Rădăuţi în judeţul Suceava. specie anuală se cultivă pentru seminţele sale care au un conţinut mare în uleiuri. durând circa 30 de zile. Producţia de miere este evaluată la 50 kg pe hectar. cu o durată de 20-30 zile. Cruşinul este un arbust melifer care înfloreşte în lunile mai-iunie şi produce polen şi nectar.Amorfa sau salcâmul pitic este un arbust melifer cercetat de albine pentru nectarul şi polenul său. precum şi prin grădini. Este apreciat ca unul dintre valoroşii arbuşti meliferi. specie anuală. având o durată de înflorire de 25 zile. Zmeurul este un arbust melifer foarte valoros pentru apicultură. iar în zona de câmpie produce 50 kg la hectar. Muştarul alb. Mierea este de foarte bună calitate. Rapiţa are o importanţă deosebită în deyvoltarea familiilor de albine. Arbustul dă o producţie de 20-40 kg miere la hectar. Câmpulung. Înfloreşte în lunile iunie-septembrie şi asigură un cules bun familiilor de albine. iar înflorirea are loc după aproximativ 40 zile de la semănat. în aprilie-mai şi durează 10-14 zile. Producţia de miere se ridică la 35-100 kg la hectar. Semănatul se face primăvara cât mai timpuriu. înflorind în luna aprilie şi acoperind golul de cules dintre culesul de la pomii fructiferi şi cel de la salcâm. Rapiţa de toamnă. Astfel. Murul este înrudit îndeaproape cu zmeurul şi este o plantă meliferă bună. Producţia de miere variază în funcţie de condiţiile pedoclimatice. Înflorirea are loc în lunile iunie-iulie. mai ales când acesta se asociază şi cu culesul de laalte plante melifere din zona de pădure. Lemnul câinesc este un arbust melifer răspândit în pădurile din regiunile de câmpie şi deal. Printre masivele de zmeuriş. mai importante sunt cele de la Zărneşti şi Bran în judeţul Braşov. iar producţiile de miere ce se pot obţine sunt de 35-100 kg la hectar. Lunca Frumoasă şi Teleajen în judeţul Prahova. Înfloreşte în lunile iunie-iulie când asigură familiilor de albine un cules de întreţinere şi uneori chiar de producţie. parcuri. Secui. Petroşiţa şi Moreni în judeţul Dâmboviţa. Este mai des întâlnit în zona de munte şi de dealuri înalte. Plantaţiile de zmeur din zona de câmpie înfloresc mai timpuriu. Este un arbust foarte apreciat de apicultori şi intens cercetat de albine pe toată durata înfloririi. Producţia de miere se ridică la 50 kg la hectar.

90-100 kg la dovleaculalb şi 22-30 kg la dovleacul moscat.000 hectare şi în culturi intercalate peste 100. Producţia de nectar variază între 0. ocupă suprafeţe importante mai ales în culturi intercalate.15 mg. Înflorirea lucernei are loc în a doua jumătate a lunii mai la prima coasă.26 mg / floare cu o concentraţie în zahăr de 18-48 %. La noi în ţară di cele 10 specii sunt cultivate în cultură pură circa 15. puţin pretenţioasă la climă şi sol.hectar. Cantitatea de miere pe un hectar cultură pură se evaluează a fi de 40-45 kg la dovleacul furajer. conferind plantelor o rezistenţă bună la secetă. originar din America.abundenţă.100.000 hectare. Productia de miere la hectar se evaluează la 25-30 kg la cultura neirigată şi 200 kg la cultura irigată. În zonele ce oferă condiţii optime de cultură pentru coriandru se obţin frecvent 7-10 kg miere monofloră pe familia de albine. dă producţii mari pe terenurile mai uşoare. Lucerna este o specie erbacee. şi în august-septembrie la a doua coasă. de tip cernoziom sau brun de pădure. în funcţie de soi şi condiţiile pedoclimatice.000 . Dovleacul este o specie anuală cu tulpină târâtoare sau agăţătoare. în ţara noastră suprafeţe ce oscilează în jurul valorii de 200. Bostănoasele. Producţiile medii de miere ce se obţin de la muştar în anii normali sunt de 40 kg. specie anuală.09 mg şi 0. iar producţiile de miere ce se pot obţine variind între 100 şi 500 kg la hectar. castraveţii. cu tulpina înaltăde 30-70 cm. având în vedere producţia de nectar şi polen de care beneficiază albinele în tot cursul sezonului apicol. Pentru culturile intercalate de dovleac se iau în calcul. 43-52 kg la dovleacul alb şi 28-34 kg la dovleacul moscat. dar fertile. pepenii verzi. atât pentru miere cât şi pentru polen. sfecla roşie şi spanacul sunt plante legumicole de interes pentru apicultură. perenă cu sistem radicular bine dezvoltat ce pătrunde până la 10 metri în pământ. Producţia de polen la hectar se evaluează la 52-58 kg la dovleacul furajer. Înflorirea se produce în lunile iunie-iulie şi are o durată de aproape 30 de zile. Coriandrul. Coriandrul este o valoroasă specie meliferă. Trifoiul roşu este o specie furajeră perenă ce creşte spontan sau cultivată în nordul ţării şi în zona dealurilor subcarpatice. Cultura trifoiului ocupă. cantitatea de nectar pe floare fiind de 0. făcând posibilă cultivarea acesteia în regiunile de câmpie mai secetoase. Dovlecelul. de aceea trebuie identificate din timp şi valorificate integral. o treime din valorile date mai sus pentru culturile pure. oferă culesuri târzii de întreţinere într-o perioadă când flora meliferă este foarte săracă.

Trifoiul înfloreşte din luna mai până în septembrie.04 mg. aceasta fiind optimă. este cultivată în lume ca plantă medicinală şi aromatică pe mari suprafeţe de teren. Stupul cu 2 magazine are un volum util de 84 litri sau 0. Sparceta este o specie perenă cultivată pentru nutreţ dar este şi o bună plantă meliferă. îndeosebi la coasa a doua. Înflorirea sparcetei cultivate are loc în lunile mai – iunie. producând o cantitate de miere la hectar ce variază între 100 şi 200 kg. de obicei 15-20 kg pe familia de albine.01-0. cu fund anti-varrooa. iar fundul este fixat în cutie. Înmulţirea izmei se face destul de uşor pe cale vegetativă. În unii ani favorabili furnizează producţii mari de miere. Izma broaştei este una din cele mai valoroase specii melifere din Deltă şi zona inundabilă a Dunării unde ocupă suprafeţe importante. -podişor izgonitor de albine. -colector de polen. asigură condiţii de formare a ghemului de iernat sub formă de sferă. iar producţia de miere la hectar este evaluată la 25-50 kg. iar concentraţia în zahăr a nectarului este de 38-605. cu 10 rame model italian.084m3. se realizează culesuri de producţie. cat de recoltă (2 magazine 1/2) . asigură o ventilaţie optimă. când florile sun mai puţin dezvoltate. Producţia de miere este evaluată la 220 kg la hectar. tei. Izma – plantă perenă. extragerea producţiei de miere se face fără a deranja cuibul. rar albe grupate în inflorescenţe. la 60-70 zile de la pornirea în vegetaţie şi durează 15-25 zile. Cantitatea de nectar pe floare este de 0. Stupul şi inventarul apicol Stupul vertical: asigură spaţiu suficient în perioada de maximă dezvoltare a familiei de albine. evaluându-se o producţie de miere la hectar între 120 şi 300 kg. Tulpina şi ramificaţiile acesteia prezintă la vârf flori roşii. -gratie Hannemann metalică cu ramă de lemn. dând bune rezultate în zonele cu climat răcoros şi umed indiferent de terenul pe care se cultivă.03 mg. liliachii. În anii favorabili când secreţia de nectar este bună. Producţia de nectar pe floare este de 0.3-0. recoltele de miere ajungând la 15-20 kg pe familia de albine. Pereţii corpului sunt groşi de 20 mm. Producţia de nectar pe floare oscilează între 0.02-0. -colector propolis. încheiaţi în falţ.9 mg. Are elementele independente între ele şi este alcătuit din: -corpul stupului este o cutie efectuată din cherestea de răşinoase. -podişor pentru hrănitor de plastic. plop sau alte esenţe moi. capac acoperit cu tablă zincată.hectare. Înflorirea culturilor de izmă se produce în lunile iunie-august furnizând nectar şi polen familiilor de albine. .

Maturatorul pentru miere din inox are o capacitate de stocare de 400 kg. confecţionat din inox. cu ochiurile de 5 mm. în care se pun ramele cu miere în sens radial şi se rotesc pentru extragerea mierii cu ajutorul forţei centrifuge cu ajutorul forţei centrifuge.80 m. În acest scop. 2. folosit la depozitarea mierii extrase în vase pentru a avea loc decantarea. prevăzut cu recipient pentru producerea aburului echipat cu rezistenţă electrică 2800W şi termostat 30 – 1100C. de unde printr-un robinet se poate scurge afară. 300 rotaţii/min. el trebuie mai întâi în apă fierbinte. 2. Cabana apicolă se foloseşte pentru adăpostirea stuparului.80 m. în spate 1. Panourile se leagă între ele cu buloane.Tava de descăpăcit se foloseşte pentru strângerea căpăcelelor de ceară. Cabana are lungimea de 2.20 m. rezultate de la descăpăcirea fagurilor şi separarea lor de miere. Centrifuga este echipată cu motor 80W 220V. cu dimensiuni: 600x490x180. partea de jos trebuie să fie plană şi netedă. prevăzut cu capac şi robinet de golire. înălţimea în faţă 2. Mierea acumulată se scurge printr-o valvă in partea superio9ară a cilindrului.Topitor cu abur pentru faguri reformaţi are diametrul de 700 mm. Lama cuţitului are dimensiunile 220 x 45 mm. în ambele sensuri (extracţia mierii are loc simultan de pe ambele părţi ale fagurelui). Tva de descăpăcit are capacitate de stocare de 12 – 14 rame descăpăcite.-faguri artificiali Unelte apicole: 1.20 m. Acoperişul este alcătuit din două panouri aşezate oblic. Pereţii laterali sunt alcătuiţi fiecare din câte două panouri: în peretele care dă spre stupină este prevăzută o uşă şi o fereastră. Scândurile din care se confecţionează cabana . 4. până la o treime distanţă de la gura lui. Utilaje apicole: 1. a inventarului şi executarea diferitelor lucrări în timpul deplasării stupinei. Cabana este alcătuită din 12 panouri montate pe câte un cadru de leaţuri. În interiorul vasului. 3.Centrifuga pentru obţinerea mierii din faguri este un dispozitiv de formă cilindrică. lăţimea 2. iar mierea curge în jos. grosimea ei de 3 mm. Ascuţirea cuţitului se face pe partea de deasupra. limpezirea şi maturarea definitivă a mierii prin eliminarea excedentului de apă. se găseşte introdus un alt vas cu fundul confecţionat din plasă de sârmă. Căpăcelele de ceară se opresc aici.Topitorul de ceară pentru arzător cu gaz este confecţionat din inox şi are o capacitate de 115 litri.Cuţitul apicol din inox pentru descăpăcirea fagurilor se foloseşte la tăierea căpăcelelor de ceară cu care albinele astupă căsuţele în care au depozitat mierea.

în stupină. -obţinerea de albine sănătoase. şi anume: • Perioada creşterii şi pregătirii albinelor pentru iernare → începe în a treia decadă a lunii iulie. În viaţa familiei de albine. următoarele lucrări: -verificarea prezenţei şi calităţii mătcilor → introducerea de mătci în familiile unde aceasta a dispărut în timpul ultimei extracţii de miere. -intervenţiile în stup trebuie făcute pe vreme frumoasă după ce albinele culegătoare au plecat la cules. -limitarea pierderilor de albine În această perioadă se efectuează. care ar determina un număr mare de albine să înţepe. ceas. odată cu terminarea culesurilor de producţie. apicultorul trebuie să respecte următoarele reguli de comportament faţă de albine: -asigurarea igienei corporale a apicultorului (albinele sunt iritate de mirosul de transpiraţie. -abordarea stupului din partea laterală sau din spate. de alcool. inele) care favorizează declanşarea instinctului de apărare a albinelor. Astfel. al căror miros de venin ar declanşa instinctul de apărare al acestora. În această perioadă se urmăreşte: -obţinerea unui număr mare de albine. usturoi şi ceapă). Lucrări de întreţinere La executarea lucrărilor de întreţinere a familiilor de albine. când încetează creşterea puietului. brăţară. parfum puternic. -folosirea fumului în acelaşi timp cu desfacerea capacului şi a podişorului pentru a linişti albinele. -evitarea strivirii albinelor. şi se termină la sfârşitul lunii octombrie. Leaţurile de centură au dimensiunea de 50 x 50 mm iar cele de la duşumea sunt mai groase. -trebuie evitată folosirea excesivă a fumului. schimbarea mătcilor cu randament slab la culesurile de producţie în . care poate crea panică albinelor. -asigurarea rezervelor de hrană pentru iernare. -evitarea bruscării ramelor la detaşarea acestora din cuib şi la scoaterea din stup. -acoperirea obiectelor strălucitoare (ochelari. -abordarea liniştită a stupului. starea familiei de albine poate fi sintetizată în următoarele perioade caracteristice. au loc o serie de modificări calitative şi cantitative de care apicultorul trebuie să ţină seama în tehnologiile de creştere şi întreţinere pe care le aplică. sub influenţa mediului. evitându-se zgomotele puternice la desfacerea şi strângerea elementelor de stup.au grosimea de 15-20 mm.

când nopţile se mai răcesc. Dacă mierea existentă în stup nu este suficientă (necesarul de miere pentru întreaga perioadă de iernare este de 7 – 8 kg miere) se completează necesarul de hrană prin administrarea de sirop de zahăr sau miere. Această lucrare se face după ultimul cules de producţie. rama cu 1/3 – ½ miere căpăcită şi puiet larvar. rama cu 1/3 – ½ miere căpăcită şi loc gol pentru ouatul mătcii. schimbarea mătcilor din familiile cu semne clinice de boală. sporirea puietului prin obligarea mătcilor să ouă pe toată suprafaţa liberă a ramelor de cuib. concentrarea ultimelor recolte de hrană din sezonul activ (nectar. Calitatea optimă pentru rezervele de iernat este asigurată de mierea de salcâm şi tei. deoarece acest fapt ar atrage trecerea masivă a albinei după diafragmă pentru a încălzi puietul respectiv. familia slabă se aduce în stupul familiei puternice. restul ramelor cu miere căpăcită şi puiet căpăcit. polen. rama cu ½ miere căpăcită şi cu puiet căpăcit. folosirea de fum sau substanţe volatile. -restrângerea urdinişului → are ca scop: menţinerea căldurii în cuib. Această lucrare trebuie făcută cu mare atenţie pentru a nu se produce disconfort albinelor (restrângere severă = supraîncălzire şi ieşirea . După aprecierea cantităţii de miere existentă în fiecare familie de albine se stabileşte necesarul de hrană pentru o iernare corespunzătoare.cursul sezonului apicol. în dreptul urdinişului. păstrarea celei mai tinere şi valoroase mătci. schimbarea mătcilor din familiile cu agresivitate sporită. reducerea pericolului de furtişag şi atac al viespilor. încât. acoperirea completă a cuibului familiei de bază. unificarea unei familii orfane cu alta cu matcă. sirop) numai în ramele de cuib. Reguli: unificarea începe după încetarea zborului. conţinută de fiecare ramă din cuib. albinele din cele două familii să nu poată comunica. Nu se utilizează la unificare familiile de albine bolnave. -restrângerea cuibului → are ca scop: menţinerea căldurii în cuib. Aşezarea ramelor în cuib. ramă cu păstură. se va face astfel: rama cu cea mai mare cantitate de miere căpăcită. unificarea familiilor slabe între ele. Evaluarea calitativă a rezervelor de hrană se face prin analize de laborator sau prin aprecierea organoleptică a mierii. -unificarea familiilor de albine → se face în următoarele situaţii: unificarea familiei de bază cu familia ajutăroare. timp de 24 – 48 ore. amestecarea albinei din cele două familii se face treptat prin perforarea hârtiei. de la peretel stupului spre diafragma care limitează cuibul. -evaluarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a rezervei de hrană pentru iernat → Evaluarea cantitativă se face prin însumarea cantităţii de miere căpăcită. schimbarea mătcilor cu defecte corporale. Nu este permisă trecerea ramelor cu puiet după diafragmă. unificarea nucleelor de împerechere rămase după creşterea artificială a mătcilor.

Mărimea urdinişului trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: mărimea familiei de albine. Riscul pierderii familiilor de albine în această perioadă îl reprezintă furtişagul şi pierderea mătcii. O izolare termină reuşită a cuibului reduce consumul de hrană şi cantitatea de albină moartă în timpul iernii. evoluţia temperaturii atmosferice diurne şi nocturne. deschidere prea mare = cuib rece). în podişor şi capac. -hidroizolarea stupilor → pătrunderea apei în stup determină o creştere excesivă a umidităţii care combinată cu o ventilaţie necorespunzătoare favorizează dezvoltarea mucegaiurilor pe rame şi pe elementele stupului. pe diagonală cu urdinişul. şi se termină în a treia decadă a lunii ianuarie. Pregătirea familiilor de albine pentru iernare → urmăreşte: limitarea pierderilor de familii de albine. ghemul să fie bine strâns. -cantitatea de hrană şi modul de dispunere a acesteia pe ramele de cuib. astfel ca să nu se piardă contactul cu rezervele de hrană.5 – 2 cm pentru aerisire. evoluţia culesului în natură. -izolarea termică → are ca scop prevenirea formării condensului în stup şi asigurarea unei temperaturi interioare confortabile albinelor pentru perioada de iarnă. -ventilaţia se realizează prin reducerea urdinişului proporţional cu puterea familiei de albine. asigurarea iernării corespunzătoare. care începe la sfârşitul lunii octombrie. pentru a remedia eventualele atacuri ale şoarecilor. dispuse în poziţie opusă. . crearea de spaţii mici de 0. când a eclozionat ultimul puiet. Pregătirea familiilor de albine pentru iernare trebuie să ţină cont de: -cantitatea de albină → trebuie să fie suficientă. când familia de albine începe să crească din nou puiet. -protejarea familiilor de albine de vânt → în alegerea modului de iernare apicultorul trebuie să ţină cont de caracteristicile iernilor în zona geografică unde se află stupina şi de cerinţele albinei în sezonul rece. deci să se găsească albine pe feţele exterioare ale ramelor de margine. -protejarea familiilor de albine împotriva şoarecilor → în momentul fixării gratiilor împotriva şoarecilor la urdiniş se inspectează interiorul stupului. -aplicarea unei scheme de tratament profilactic antiparazitar → trebuie să asigure familiilor de albine reducerea gradului de parazitare sau dispariţia paraziţilor. • Perioada de întreţinere a familiilor de albine în sezonul de iarnă include două faze: -repausul de iernare.albinelor în faţa stupului. cheltuieli minime.

se recomandă următoarele lucrări: -după prima perioadă geroasă şi cu zăpadă se execută curăţirea zăpezii de pe stup şi de la urdiniş. când toate albinele de iernare au fost înlocuite. Ciclul de producţie în apicultură coincide cu sezonul activ al albinelor şi este puternic influenţat de calitatea lucrărilor efectuate în sezonul rece. curăţirea fundului de stup. -curăţirea fundului de stup care se face după încetarea zborului de curăţire. În această perioadă. zbor slab = familie de albine slabă. cu ritm de dezvoltare lent. zbor dezorientat = lipsa mătcii). -administrarea de hrană energetică (turte de miere. pentru a asigura condiţii optime de iernare liniştită a albinelor. o bâzâitul plângător = lipsa mătcii şi este necesară intervenţia apicultorului. În timpul acestui zbor trebuie să se facă următoarele lucrări în stupină: împrăştierea de paie în faţa stupilor în cazul în care la data zborului de curăţare este zăpadă sau noroi. iar revenirea la normal este rapidă = iernare normală. -starea de boală. care începe în a doua parte a lunii ianuarie şi ia sfârşit în a doua parte a lunii aprilie. riscul pierderii familiilor de albine este dat de următoarele situaţii: -lipsa hranei sau pierderea contactului cu hrana. -verificarea acustică a stării ghemului → zgomotele emise de ghem pot fi interpretate astfel: o bâzâitul uniform şi scurt. o bâzâitul slab. -stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire ale albinelor → are loc atunci când temperatura atmosferică se ridică la aproximativ 100C. zahăr pudră . -moartea mătcii. ca un freamăt de frunze = lipsa hranei şi este necesară intervenţia apicultorului. fapt ce determină creşterea consumului de hrană. În această perioadă. miere artificială). care are la început o intensitate mai mare. iar albinele ies masiv din stup timp de câteva ore pe zi şi câteva zile la rând. Cu această ocazie albinele îşi eliberează intestinul gros de dejecţiile acumulate peste iarnă. supravegherea zborului albinelor care oferă informaţii despre starea familiilor de albine (zbor masiv şi energic = evoluţie bună. lărgirea urdinişurilor. şerbet. lipsa zborului = evoluţie foarte slabă determinată de moartea totală sau parţuală a familiei de albine. • Perioada de întreţinere a familiilor de albine în sezonul de primăvară are ca obiective: . -pregătirea necorespunzătoare pentru iernare.-înlocuirea albinelor care au iernat. care asigură supravieţuirea familiilor de albine în timpul iernii.

culesul din natură sporeşte. lărgirea cuibului trebuie executată cu multă atenţie astfel încât temperatura din cuib să nu scadă. -calitatea mătcii. Se observă: -starea familiei de albine apreciată prin existenţa mătcii şi existenţa rezervelor de hrană. -sporirea protecţiei sanitar – veterinare a familiilor de albine. În această perioadă se înregistrează cele mai mari mortalităţi. -dezvoltarea optimă a familiilor de albine pentru valorificarea superioară a culesurilor de producţie. La stupul vertical cu familii de albine dezvoltate. prin introducerea unei rame cu fagure artificial. Această lucrare se execută în condiţiile în care cantitatea de puiet şi albină de acoperire justifică această acţiune. De aceea. -modul de iernare se apreciază prin cantitatea de albină moartă în timpul iernii şi cantitatea de hrană consumată în sezonul rece. primăvara. activitatea de ouat a mătcii poate fi apreciată după: numărul ramelor ocupate cu puiet. -spargerea cuibului se realizează când albinele devin mai numeroase. Spargerea cuibului se face prin introducerea în centrul cuibului a unei rame cu fagure clădit pentru a fi ouat de către matcă sau. când familia este bine dezvoltată. vremea se încălzeşte. se face prin: -stimularea cu hrană energo-proteică.-limitarea pierderilor de familii de albine. c)Dezvoltarea cuibului începe din a doua decadă a lunii martie şi are ca scop intensificarea ouatului la matcă şi creşterea numărului de albine în vederea valorificării superioare a culesurilor de producţie. -cantitatea rezervelor de hrană. astfel încât marginile cuibului să fie bine acoperite cu albine b)Revizia generală de primăvară → se efectuează când temperatura atmosferică este de 150C şi se poate observa: -puterea familiei de albine. -lărgirea cuibului constă în mărirea spaţiului cuibului. lucrările care se execută sunt foarte importante: a)Revizia sumară de primăvară → se efectuează când temperatura atmosferică este de aproximativ 120C şi cuibul poate fi inspectat. -reducerea cuibului ori de câte ori este nevoie. prin introducerea a 1 – 2 rame când cuibul devine neîncăpător şi pe partea dinspre cuib a diafragmei şi podişorului se găseşte aglomerată multă albină. extensia puietului pe ramă. -cheltuieli minime. fapt ce imprimă un ritm lent de dezvoltare a familiei şi compromiterea primului cules. Când cuibul este corect strâns. Dacă nu sunt condiţii pentru . uniformitatea puietului pe ramă. iar sub hrănitor sau pe alte elemente de stup apar porţiuni de făguraş clădite de albine. Dezvoltarea cuibului.

Începe în a treia decadă a lunii aprilie şi durează până la terminarea ultimului cules de producţie (începutul lunii august). unde principala producţie este mierea. creşterea efectivelor de familii de albine): -se verifică starea familiilor de albine şi familiile slabe se unifică cu cele puternice. . mătci pentru necesităţile stupinei. diversificarea şi creşterea produselor apicole. -oprirea în stupi a fagurilor de miere şi păstură necesari pentru buna iernare a familiilor de albine. roiuri. -recoltarea fagurilor şi extracţia mierii realizată de la culesurile de vară. în perioadele lipsite de cules este necesar diversificarea producţiei prin aplicarea unor tehnologii apicole care să ducă la obţinerea de polen. În practicarea stupăritului pastoral. tei. Riscul pierderii familiei de albine în această perioadă este reprezentat de lipsa hranei. se execută următoarele lucrări care au ca obiective (realizarea de familii de albine puternice. ceară. -planificarea activităţii pentru sezonul culesurilor de producţie (pomi fructiferi. fâneaţă). se imprimă un ritm lent de dezvoltare a familiei care poate răci puietul. moartea mătcii -înnoirea cuibului se face în proporţie de 30 – 35% pe an. ceea ce duce la protecţia sanitar – veterinară a albinelor. etc. Pentru menţinerea familiilor de albine în stare activă pe timpul culesului este necesar ca acestea să atingă maxim de dezvoltare la începutul culesului şi nu înainte de acesta. menţinerea familiilor în stare activă. ţinând cont de biologia albinelor şi de tehnologiile apicole moderne. -înlocuirea mătcilor necorespunzătoare din stupină cu mătci selecţionate. furtişag. de înmulţire prin roire şi valorificare a culesurilor de producţie. salcâm. -efectuarea unui examen clinic al familiilor de albine şi în caz de nevoie aplicarea de tratamente specifice pentru combaterea bolilor albinelor. starea de boală. după revizia sumară şi generală de primăvară. Deci. • Perioada de dezvoltare maximă a familiei de albine. -se iau măsuri pentru igienizarea cuiburilor prin trecerea familiilor de albine în stupi curaţi şi dezinfectaţi.spargerea de cuib şi ea totuşi se execută. favorizându-se dezvoltarea unor boli. deci o schimbare totală a fagurilor clădiţi la 3 ani. se impune măsura de a forma în primăvară roi care să preia surplusul de albine şi puiet din familiile de bază puternice. În această perioadă. propolis.

roirea până la epuizare. astfel ca. Se realizează prin introducerea de rame stas şi faguri artificiali. ocupând un alt areal de hrană. precum şi de evoluţia factorilor meteorologici. roiul stă 1 – 2 zile pe o creangă. prin introducerea de faguri goi în cuib pentru a evita blocarea cuibului cu consecinţe negative în ceea ce priveşte cantitatea de puiet. pentru a evita fie răcirea puietului în acordarea unui spaţiu în exces.  Începerea creşterii artificiale de mătci încă de la culesul de pomi fructiferi sau rapiţă. apicultorul intervine adecvat situaţiei în stupi. În timpul sezonului se poate aprecia lipsa instinctului de roire prin menţinerea permanentă în stare activă a familiilor de albine şi prin tendinţa acestora de a-şi schimba liniştit matca. Roirea naturală are rolul de a crea familii de albine sănătoase şi puternice şi decurge astfel: -roiul pleacă în perioada de roire din familiile puternice.  Înlocuirea rapidă a mătcilor cu randament scăzut la primul cules de producţie şi a celor care au depăşit 2 ani de exploatare. menite să asigure condiţii de hrană necesare schimbării albinei de iernat şi înmulţirii numerice a indivizilor din fiecare familie apar culesurile de producţie care oferă atât nectar pentru hrană şi formarea rezervelor. -la destinaţia finală îşi va construi toţi fagurii . fie prin spaţiu mic care să determine roitul. În funcţie de momentul declanşării culesului. cu polen şi nectar toxic sau cu alte substanţe toxice. pe timpul culesului de salcâm să se împerecheze.  Spaţiu permanent pentru ouat. -este format din matcă şi 2 – 5 kg de albine din toate vârstele. dând familiilor de albine următoarelor condiţii:  Spaţiu pentru depunerea recoltelor de nectar şi polen care trebuie să fie de aproximativ trei ori mai mare decât cantitatea de miere realizată în timpul culesului de fiecare familie de albine. Riscul pierderii familie de albine în această perioadă este dat de intoxicaţii cu pesticide. unde îşi consumă rezerva de miere din guşă. Pentru a nu deranja familia de albine în procesul de producere a mierii. Lucrarea trebuie executată corect şi la timp. de amploarea acestuia.Dacă. cât şi un plus de miere. -roiul pleacă la o distanţă de 2 – 15 km de stupină. -după ieşirea din stup. implicit de albină în perioada de pregătire a familiei de albine pentru iernat. lucrarea se execută după terminarea zborului. asfixierea la transport sau alte accidente. sezonul apicol debutează prin culesurile de întreţinere.

Lucrări luna februarie  Supravegherea mai atentă a familiilor de albine în vederea       îndreptării stărilor anormale ( mătcile încep ouatul . Continuarea şi terminarea confecţionării inventarului care lipseşte din stupină. şi chiar capacele şi salteluţele. Insârmarea ramelor şi montarea fagurilor artificiali în ele pentru sezonul următor. să li se asigure linişte desăvârşită şi să fie apărate contra dăunătorilor. Inlesnirea zborului general de curăţire al albinelor în regiunile unde timpul favorizează acest lucru. Inlesnirea zborului de curăţire al albinelor. Blocarea urdinişurilor superioare şi micşorarea urdinişurilor obişnuite proporţional cu puterea familiilor. Familiile care iernează înăuntru se scot anume pentru aceasta pe locuri dinainte amenajate. Pentru îndemnarea albinelor de a ieşi la zborul de curăţire (în zilele favorabile) se înlătură împachetajul exterior. Ridicarea continuă a nivelului profesional prin consultarea literaturii de specialitate şi participarea la cursurile şi conferinţele apicole.  Alimentarea adăpătorului cu apă calduţă şi puţin sărată (5g sare la litru de apă).Calendarul principalelor lucrări de sezon în stupină Lucrări luna ianuarie  In cazul executării la timp (toamna) a tuturor lucrărilor privind      iernarea în bune condiţii a tuturor familiilor de albine. Inceperea hrănirii stimulente a familiilor slabe şi mijlocii cu turte de polen sau păstură. Se pune în funcţiune adăpătorul (în regiunile cu primăvară timpurie). Terminarea însărmării ramelor şi fixarea fagurilor în rame şi a celorlalte lucrări privind utilajele necesare în sezonul următor. Lucrări luna martie  Inlesnirea zborului de curăţire al albinelor în regiunile întârziate. . în familii se petrece o agitaţie crescândă în vederea reintrării în activitate). Supravegherea permanentă a familiilor de albine în vederea îndepărtării stărilor anormale ivite. cel mai de preţ lucru este să nu se deranjeze albinele.

când albinele clădesc faguri. Lărgirea cuiburilor (la familiile care au nevoie de această lărgire). apoi prin introducerea fagurilor clădiţi (de o parte şi de alta a cuibului). Strâmtarea cuiburilor la familiile slabe şi mijlocii. In perioadele lipsite de cules se continuă hrănirea stimulentă a familiilor de albine cu sirop de zahăr administrat în proporţii de 0. iar familiile slabe se unifică cu familiile de putere mijlocie. . Executarea controlului amănunţit la toate familiile (în regiunile favorabile acestei lucrări) şi îndreptarea stărilor anormale ivite. Se iau măsuri pentru igienizarea cuiburilor prin transvazarea familiilor de albine în stupi curaţi şi dezinfectaţi. acesta se lărgeşte cu faguri clădiţi sau cu faguri artificiali în perioada înfloririi pomilor.5 litri pe familia de albine. cu faguri cu puiet capăcit gata de eclozionare. Se iau măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva declanşării furtişagului în stupine. Continuarea hrănirii stimulente tinând seama de începutul culesului. căldură artificială. Cu acest prilej se completează rezervele de hrană (miere şi păstură). Pe măsura înfloririi pomilor la cele mai bune familii de albine din stupină se instalează colectoarele de polen pentru recoltarea şi valorificarea acestuia.30. cu asigurarea unei rezerve . Pe măsura ocupării fagurilor din cuib cu puiet. Lucrări luna aprilie  Se continuă lucrările de verificare şi se execută revizia de fond a       familiilor de albine pentru a cunoaşte în amănunţime situaţia acestora pentru a lua măsurile ce se impun pentru soluţionarea stărilor necorespunzătoare ce se întâlnesc. deoarece familiile puternice cu provizii suficiente se pot dezvolta independent. ce se scot din familiile puternice din stupină. mai întâi cu faguri care conţin puţină miere. sipculiţă în intervalele superioare dintre rame). Preîntâmpinarea furtişagului. Intărirea periodică a familiilor care întârzie în dezvoltare. Executarea controlului sumar şi îndreptarea stărilor anormale      constatate.fiecărei familii de minimum 5-7kg de miere şi un fagure cu păstură şi păstrarea căldurii necesare la stimularea creşterii de puiet la familiile slabe şi mijlocii (împachetaj suplimentar . în acelaşi timp cu împachetarea suplimentară care să asigure un regim maxim de caldură.

Lucrări luna mai  Continuarea lucrărilor de lărgire a cuiburilor potrivit cu dezvoltarea         familiilor de albine şi evoluţia culesurilor prin introducerea de faguri artificiali sau faguri clădiţi şi aşezarea magazinelor la stupii verticali cu magazin sau a corpurilor la stupii multietajati. nosemoza. pentru valorificarea reziduurilor de ceară rezultate după curăţirea stupilor şi a ramelor. Menţinerea familiilor de albine în stare activă şi preîntâmpinarea intrării acestora în frigurile roitului prin ridicarea periodică de faguri cu puiet căpăcit de la familiile foarte puternice şi redistribuirea lor la familiile slabe din stupină. Inceperea lucrărilor de creştere a mătcilor pentru formarea roiurilor şi înlocuirea mătcilor necorespunzătoare din stupine şi totodată începerea producerii lăptişorului de matcă. tratamente preventive şi curative pentru principalele boli ale albinelor: varooza.  Dupa caz. Folosirea colectoarelor de polen în perioadele cu un slab cules de nectar şi luarea de măsuri pentru condiţionarea acestuia. In cazul familiilor bolnave se continuă aplicarea tratamentului pentru combaterea puietului varos şi a locei europene şi americane. Anunţarea primăriilor din comunele de pe raza cărora sunt amplasate stupinele deplasate în pastoral pentru luarea în evidenţă şi protejarea acestora în cazul combaterii dăunătorilor cu substanţe toxice. puietul varos. In cel mai însorit loc din vatra stupinei se instalează topitorul solar. Folosirea întregului potenţial al albinelor privind secreţia de ceară pentru asigurarea necesarului de faguri clădiţi.  In familiile puternice. familiile de albine sănătoase pot fi deplasate pentru polenizarea pomilor din livezi. Recoltarea fagurilor cu miere şi extracţia acesteia după încetarea culesului de la salcâm din masivele din sudul ţării. pentru depozitarea nectarului. . deasupra cuibului se instaleză colectoarele de propolis. Topitorul solar se păstreză şi se foloseşte în stupină pe toată perioada sezonului apicol. loca europeană sau loca americană. Pregătirea familiilor de albine în vederea valorificării în condiţii optime a culesului de la salcâm şi deplasarea acestora în stupărit pastoral. după caz.  Se efectuează examenul general clinic al familiilor de albine şi se aplică.

Efectuarea transportului stupilor în pastoral la masivele de tei. Intărirea familiilor nou formate cu puiet căpăcit gata de eclozionare preluat din familiile puternice predispuse să intre în frigurile roitului.soarelui. Oprirea în stupi a fagurilor cu miere şi păstura necesară pentru buna iernare a familiilor de albine. Fagurii goi sau cu miere puţină se scot din stupi sau se decăpăcesc şi se aşează după diafragmă pentru a fi goliţi de miere de către albine. corpuri cu faguri la stupii multietajaţi şi magazine la stupii verticali. miere. Prevenirea declanşării furtişagului prin restrângerea cuibului şi micşorarea urdinişurilor. Reorganizarea cuiburilor familiilor de albine lăsând în stupi numai fagurii cu miere.Lucrări luna iunie  Continuarea lucrărilor de recoltare şi extracţie a fagurilor cu miere         de la salcâm şi alte culesuri de nectar. familii ajutătoare sau de nuclee pentru păstrarea mătcilor de rezervă. Lucrări luna iulie  Continuarea recoltării fagurilor şi extracţia mierii realizată de la      culesurile de vară. Administrarea de hrăniri stimulente în perioadele lipsite de cules pentru creşterea de albine tinere. Intărirea familiilor de albine nou formate în lunile precedente cu faguri cu puiet. miere şi polen. miere în faguri şi miere în secţiuni. Prevenirea roirii naturale a familiilor de albine prin formarea de familii intrate în frigurile roitului de roiuri artificiale. a locei europene şi a locei americane. păstură. intensificarea ventilaţiei cuiburilor şi umbrirea stupilor expuşi la soare. zburătoare şi fâneaţă. zmeură. Continuarea lucrărilor de creştere a mătcilor în vederea obţinerii mătcilor de rezervă necesare pentru înlocuirea în toamnă a celor necorespunzătoare. Se continuă tratamentele pentru combaterea puietului varos. Continuarea menţinerii familiilor de albine în stare activă prin introducerea în familii a ramelor clăditoare. venin de albine. . culturile de floarea . polen şi fagurii cu puiet. Se acţionează pentru valorificarea întregului potenţial productiv al familiilor de albine prin diversificarea producţiei: producerea de polen colectat de albine. propolis. Pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea culesurilor de vară prin adăugarea de faguri artificiali la stupii orizontali. lăptişor de matcă.

fundurilor şi capacelor de la stupii care urmează să adăpostească familiile de albine în perioada de iarnă. puietului varos. cu sulf impregnat în batoane speciale. Efectuarea cu prilejul organizării cuiburilor şi a unui examen clinic al familiilor de albine şi în caz de nevoie aplicarea de tratamente specifice pentru combaterea varoozei. loca americană şi puietul varos. bostănarii sau flora din zona inundabila şi din Delta Dunării. Recondiţionarea. Lucrări luna august  Continuarea lucrărilor de organizare a cuiburilor prin îndepărtarea       fagurilor goi.  Inceperea aplicării tratamentelor de toamnă pentru combaterea varoozei. a tratamentelor pentru loca europeană. . a corpurilor. Conservarea fagurilor goi depozitaţi în dulapuri.  Controlarea calităţii mierii din faguri în scopul verificării acesteia şi eventuala identificare a mierii de mană. Lucrări luna septembrie  Strâmtorarea şi organizarea corespunzătoare a cuiburilor şi a fagurilor cu puiet. descăpăcirea după diafragmă a fagurilor cu miere puţină. Pregătirea şi executarea transportului stupilor pe vatra de iernare sau în localităţi în care a înflorit otava. corpuri de stupi şi magazine prin afumarea acestora contra găselniţei.soarelui târzie . Administrarea de hrăniri stimulente pentru intensificarea creşterii de puiet.  Incheierea până la 15 septembrie a acţiunii de completare a rezervelor de hrană necesare iernării familiilor de albine. Schimbarea din familii a mătcilor necorespunzătoare şi înlocuirea acestora cu mătci tinere prolifice. dovleceii din culturile intercalate. Strâmtorarea urdinişurilor în vederea evitării furtişagului la stupi. miere şi păstură rămaşi în familii în vederea iernării. în cazul familiilor bolnave.  Continuarea. floarea . a locei americane şi europene. după caz. echilibrarea şi eventual completarea cu faguri cu miere sau cu sirop a rezervelor de hrană pentru iernare şi în caz de nevoie se acţionează pentru îndepărtarea stărilor necorespunzătoare din familii.  Protejarea fagurilor goi scoşi din stupi şi care se trec în rezerva stupinei.

Alegerea fagurilor necorespunzători. Efectuarea a două tratamente obligatorii pentru combaterea varoozei cu varachet sau alte substanţe specifice. Plantarea de arbori şi arbuşti meliferi în grădini. Continuarea recondiţionării corpurilor. atunci când în familii puietul a eclozionat în totaliltate. Protejarea de atacul şoarecilor a fagurilor de rezervă cu miere.        iar în cazul familiilor slabe se poate organiza iernarea într-un stup a două familii despărţite printr-o diafragmă etanşă. rupţi sau cu celule de trantor) şi topirea acestora. Lucrări luna noiembrie  Continuarea lucrărilor de pregătire a familiilor de albine în vederea iernării în cazul că acestea nu au fost terminate la timp.  Supravegherea şi controlul modului în care iernează familiile de albine. Unificarea     familiilor şi a roiurilor care nu s-au dezvoltat corespunzător şi ocupă mai puţin de 3-4 faguri acoperiţi compact cu albine. Luarea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea furtişagului la albinele din stupină. Protejarea stupilor contra vânturilor şi a curenţilor reci de aer prin împachetarea individuală a acestora cu carton gudronat sau protecţie colectivă prin amenajarea în jurul stupilor a unor perdele de protecţie confecţionate din nuiele. tulpini de floarea-soarelui. păduri şi terenurile disponibile. . precum şi a celor goi ce urmează să fie folosiţi în sezonul următor. Instalarea la urdinişurile stupilor a gratiilor care să împiedice pătrunderea şoarecilor. Impachetarea cuibului familiilor de albine cu materiale izolatoare. Stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire ale albinelor. Lucrări luna octombrie  Strâmtorarea cuiburilor la nivelul fagurilor bine ocupaţi de albine. Inlocuirea mătcilor vârstnice sau necorespunzătoare cu mătci tinere provenite din rezerva stupinei. fundurilor şi capacelor la stupii în care urmează să ierneze familiile de albine. stuf sau coceni de porumb. reformarea şi topirea acestora. Continuarea sortării şi reformării fagurilor necorespunzători (vechi.

Analiza activităţii desfăşurate în sezonul apicol. Lucrări luna decembrie  Asigurarea condiţiilor pentru iernarea liniştită a albinelor.  Supravegherea şi controlul modului de iernare a familiilor de albine        prin ascultări. Incheirea de contracte pentru valorificarea produselor apicole din producţia anului următor. extracţia cerii din fagurii reformaţi. pregătirea cerii pentru a fi predată la magazinele APICOLA ale Asociaţiei Crescătorilor de Albine în vederea obţinerii de faguri artificiali. Inceperea încheierii şi însârmării ramelor pe care urmează să fie fixaţi fagurii artificiali necesari în sezonul apicol al anului următor. Ridicarea nivelului profesional prin: studierea literaturii de specialitate. Indreptarea la timp a stărilor anormale care se ivesc în cuiburile unor familii de albine. verificarea resturilor descoperite la urdinişurile şi pe fundul stupilor. Executarea de lucrări în atelierul stupinei privind: recondiţionarea şi dezinfecţia stupilor şi inventarului apicol. Inlesnirea şi supravegherea zborurilor de curăţire ale albinelor. al anului care se încheie în scopul eliminării cauzelor care au determinat obţinerea unor rezultate necorespunzătoare. Stimularea executării zborurilor târzii de curăţire. Aprovizionarea stupinei cu materiale şi utilaje necesare în sezonul apicol următor. Continuarea aplicării măsurilor de protecţie a stupilor contra dăunătorilor şi a curenţilor de aer rece. schimburi de experienţă şi manifestări organizate de cercurile apicole şi filialele judeţene ale Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România şi ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă Recoltarea produselor apicole Prin aplicarea tehnologiilor apicole moderne de obţinere a produselor furnizate de albine sunt vizate următoarele obiective: . Verificarea stării gratiilor de la urdinişurile stupilor pentru a evita pătrunderea şoarecilor. Indepărtarea fără zgomot a zăpezii îngheţate formată pe scândurelele de zbor ale stupilor. Indreptarea grabnică a situaţiilor necorespunzătoare care se      întâlnesc în timpul iernării familiilor de albine. participarea la concursuri.

1. evitându-se folosirea antibioticelor. Materializarea acestor obiective se poate realiza prin următoarele căi: -folosirea de utilaje performante. dezinfectate anterior folosirii lor. -utilizarea unor tehnici speciale şi crearea condiţiilor de lucru adecvate pentru obţinerea de produse apicole de calitate. gust.417. Mierea extrasă trebuie să aibă următoarele caracteristici: -culoare.70%. cu temperatura de 16 – 180C şi 60% umiditate Când perioada unui cules de producţie se apropie de sfârşit. -proteinele 0. -monozaharide (glucoză şi fructoză) 70-75%. -recoltarea mierii în spaţii închise. -depozitarea recipienţilor cu miere în spaţii curate. -substanţă uscată 80 – 83%. -asigurarea protecţiei sanitar – veterinare a albinelor.15 – 0. -stabilirea unui plan sanitar – veterinar specific albinelor. aromă mai slabă. -păstrarea mierii în recipienţi de plastic alimentar sau inox. -creşterea efectivelor de familii de albine. -dizaharide (zaharoză.Recoltarea mierii: se face respectând următoarele reguli: -recoltarea mierii să se facă numai în faza de maturitate a acesteia. etc. -greutatea specifică să fie de 1.) 5% pentru mierea florală şi 10% pentru mierea de mană. -reducerea costurilor de producţie. -adausuri de falsificare absente total Mierea de mană. iar mierea căpăcită de pe rame ocupă o suprafaţă de 50 – 70% din totalul fiecărei rame destinate depozitării rezervelor de hrană. aromă şi consistenţă specifice resursei melifere de la care provine. -stabilirea unui management eficient de exploatare a stupinei. maltoză. în condiţii igienice. faţă de mierea florală. . -folosirea uneltelor şi a utilajelor pentru extracţie din inox. -ridicarea gradului de pregătire profesională a apicultorilor prin cursuri organizate de consultanţa agricolă. -rentabilizarea activităţii apicole. -evitarea contaminării mierii cu pesticide sau cu alte produse toxice. începe extracţia. are culoare mai închisă.-creşterea productivităţii muncii. vâscozitate mare şi higroscopicitate mică. -diversificarea şi sporirea producţiilor apicole. -apă 17 – 20%. -îmbunătăţirea materialului biologic.

destinat consumului uman. -cantitatea de puiet larvar din familie. constituind proteina acestora. O parte din acest polen este conservat de albine prin transformarea în păstură. calitatea apei şi a vaselor folosite. -înclinaţia genetică a familiei de albine de a recolta polen. a descăpăcelii de la extracţia de miere. -puterea familiei de albine. -aromă de miere.Recoltarea cerii: se realizează prin topirea fagurilor reformaţi. în industria farmaceutică.Prin examen de laborator pot fi identificate următoarele falsificări ale mierii: -falsificarea cu zahăr invertit artificial. rezerva de proteine de peste iarnă. -punctul de topire este de 60-650 3. a făguraşilor crescuţi pe diferite elemente şi accesorii ale stupilor şi din rumeguşul de ceară. cosmetică şi alte domenii. -solubilă în eter. -falsificarea cu făină sau amidon. are granulaţie cristalină. -temperatura şi umiditatea atmosferică. -falsificarea cu glucoză industrială. apoi se lasă să se răcească lent şi apoi se ambalează în recipienţi de sticlă sau pungi de plastic. fiind factor limită în creşterea puietului. Polenul recoltat se usucă. -consistenţă solidă la presare (se modelează între degete fără a lăsa urme grase). polenul poate fi ţinut 24 de ore în congelator pentru a distruge . gamă variată de la alb la brun. Factorii care influenţează productivitatea familiei de albine în ceea ce priveşte producţia de polen sunt: -flora meliferă existentă în zonă. umiditatea atmosferică. Factorii care influenţează culesul de polen sunt: temperatura atmosferică. -valoarea nutritivă a polenului.Recoltarea polenului: reprezintă o importantă producţie a albinelor. -cantitatea proviziilor din stup şi efectuarea de stimulări cu sirop. Polenul apicol este reprezentat de ghemotoacele de polen realizate de albine prin recoltarea şi presarea pulberii microscopice de polen de la flori. -falsificarea cu gelatină 2. metoda de extracţie. rezultat de la descăpăcirea mierii de către albine în timpul iernii. necesităţile familiei de albine. După ambalare. cloroform şi tetraclorură de carbon. Calitatea finală a cerii este influenţată de: calitatea materiei prime. iar surplusul este polenul marfă. -structura. în secţiune. Prezintă următoarele proprietăţi: -culoare. Ceara de albine este folosită în principal pentru confecţionarea fagurilor artificiali.

în general ale arboretelor. scoarţa copacilor sau de pe alte părţi ale plantelor. -consistenţă dură a ghemotoacelor.eventualele larve şi ouă de găselniţă. -5% polen. fără a deranja activitatea albinelor. 15% uleiuri eterice. -culoare specifică resurselor melifere. cu temperatura cuprinsă între 0 – 40C. 30% ceară. -fără impurităţi şi toxine. -culoare brun verzuie. apoi se strânge sub formă de bulgăre. se face periodic (din două în două săptămâni). -proteină minim 20% 4. bucăţi de ceară.Recoltarea propolisului: propolisul este un produs apicol. -conţine cantităţi reduse de zaharuri şi vitamine. Recoltarea propolisului de către albine este influenţată de către temperatura atmosferică. Acesta se introduce în pungi de plastic sau în borcan de sticlă închis etanş. -punct de topire 70 – 780C. -miros caracteristic răşinelor. -umiditate maximă 8%. rezultat dintrun clei vegetal cules de albine de pe muguri. -densitate 1. insolubil în apă. de pe elementele de stup. frunze. în loc uscat lipsit de mirosuri. favorabile fiind temperaturile de peste 200C. albine şi fragmente de albină. iar apoi polenul se trece în încăperi aerisite. 1-2% substanţe proteice.136. Păstrarea propolisului ambalat se face la temperaturi de sub 200C. Recoltarea propolisului de către apicultor. 0. . -gust iute.5 – 2% substanţe minerale – microelemente. Caracteristicile propolisului sunt: -aspect solid. -solubilitate: solubil în alcool 95%. hârtie. -gust specific. şi prelucrarea acestuia cu secreţiile glandelor mandibulare. resturi de polen şi ceară. Calitatea polenului este apreciată în funcţie de următoarele însuşiri: -aspect: ghemotoace întregi cu diametrul de până la 4mm şi pulbere de polen de până la 5% din conţinut.112 – 1. Propolisul recoltat este curăţat de aşchiile de lemn.

utilajul apicol. Factorul uman este reprezentat prin cantitatea şi calitatea forţei de muncă utilizate. economici şi umani (forţa de muncă disponibilă şi gradul de calificare).  Să-şi creeze baza materială necesara ( utilaj apicol. mijloace de transport propriu. temperatura.  Să-şi însuşească cunoştinţele teoretice şi practice de specialitate. Poporul român deţine o experienţă milenară în practicarea acestor indeletniciri. . La exploataţia apicolă formată din 50 familii de albine. Factorii economici sunt reprezentaţi de materialul biologic (familii de albine). teren în suprafaţă de 5 mp pentru fiecare familie de albine. la distanţă cât mai apropiată de domiciliu. care se transmit asupra producţiei obţinute. de ambele sexe. Prin acţiunea lor pot favoriza desfăşurarea proceselor de producţie şi eficienţa utilizării factorilor economici. unelte de lucru. cu domiciliul în mediul rural sau urban. unde există flora meliferă). care pune în acţiune mijloacele de producţie şi aplică tehnologiile necesare. Factorii naturali sunt reprezentaţi prin locul de amplasare al exploataţiei.Organizarea si întreţinerea exploataţiei apicole familiale şi comerciale – 50 familii de albine Condiţiile naturale din ţara noastră sunt favorabile creşterii albinelor. materialele consumabile în timpul unui ciclu de productivitate etc. nu este necesar să se folosească forţa de muncă salariată. creează valori mai mari decât propriul său consum. Aceşti factori nu sunt purtători de costuri. precipitaţiile. material biologic. Acesta reprezintă factorul conştient al întregii activităţi. mijloacele de transpot. sursa de apă disponibilă etc. baza meliferă din jur. Cheltuielile de investiţii şi de producţie necesare exploataţiei apicole cu 50 familii de albine La înfiinţarea unei exploataţii apicole viabile trebuie să se ţină seama de mai mulţi factori naturali. care include mai multe costuri folosinduse munca personală. Condiţiile de bază pentru un apicultor sunt :  să iubească albinele şi să vrea să practice această îndeletnicire. care ne situează la loc de cinste în Europa şi pe glob. Aceştia sunt purtători de costuri. Apicultura este şi poate fi practicată de toate categoriile sociale.

631 ore x 3.10 kg x 2.5 litri / 100Km -preţ benzină 3.13 RON x 50 familii = 650 RON TOTAL CHELTUIELI MATERIALE = 2100 RON 3.13 RON Număr familii de albine .75 RON = 2.30 litri benzină x 3. valoare): a)cantitate (ore): -martie – octombrie 8 luni x 4 săptămâni x 12 ore = 384 ore -noiembrie – februarie 4 luni x 4 săptămâni x 2 ore =32 ore TOTAL = 416 ore/ an -informare – perfecţionare = 30 ore / an -valorificarea produselor = 45 ore / an -alte activităţi din stupină =140 ore / an TOTAL = 215 ore / an TOTAL MANOPERĂ = 631 ore / an b) valoare : TOTAL VALOARE MANOPERĂ .50 TOTAL . Cheltuieli cu înmulţirea efectivului ( familii nou create) 25 familii x 60 RON = 1500 RON 4.9 RON x 50 familii = 1450 RON b) Medicamente de uz apicol Valoarea medicamentelor / stup .90 RON Număr familii de albine .3 RON / litru TOTAL .25 RON 2.DEVIZ TEHNOLOGIC – CREŞTERE ALBINE 50 FAMILII 1. Manopera (cantitate.366. Cheltuieli cu materiale consumabile a) Biostimulatori Consumul de zahăr / familia de albine .3 RON / litru = 99 RON TOTAL CHELTUIELI CU TRANSPORTUL = 419 RON .8 RON / Km = 320 RON b)Transport pentru aprovizionare – desfacere -distanţa 400 Km -consumul specific 7.10 kg Preţ zahăr -2.50 TOTAL . Cheltuieli cu transportul a)Transport stupi în pastoral – 2 transporturi ( dus-întors) 2 x 200Km = 400 Km x 0.

cheltuieli / familia de albine .15 RON . Cheltuieli diverse . deoarece se foloseşte forţa de muncă proprie.50 = 750 RON = 7135.000 RON -propolis 0.număr familii de albine .835 RON : 50 familii = 376.25 – 2366.15 kg x 50 familii albine x78 RON / kg = 585 RON -familii de albine noi 25 familii x 200 RON = 5000 RON TOTAL VALOARE = 18.250 RON -polen 1 kg x 50 familii albine x 20 RON /kg = 1.70 RON .54 RON PLANUL DE PRODUCŢIE AL STUPINEI CU 50 FAMILII DE ALBINE Producţia anuală în unităţi fizice si valorice producţia realizată ( fizic si valoric): -miere 35 kg x 50 familii albine x 7 RON/ kg = 12.25 RON TOTAL – 15 RON x 50 familii TOTAL CHELTUIELI / STUPINĂ NOTA: Cheltuielile cu manopera nu se vor introduce în calculul economic.5.25 = 4.769 RON 6. Cheltuieli anuale cu amortizarea utilajelor apicole .835 RON Valoarea producţiei pe familia de albine 18.677 RON TOTAL CHELTUIELI PE FAMILIA DE ALBINE 5677 RON : 50 familii = 113.908 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE / STUPINA 4769 RON + 908 RON = 5. TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE / STUPINĂ = 7135.

5. buc.450 3.050 3.VALOAREA INVESTIŢIEI Pentru înfiinţarea unei stupine cu 50 familii este necesară achiziţia familiilor de albine.500 4. Specificare Familii albine Mătci selecţionate Stupi verticali ( utilaj de bază) Stupi verticali ( utilaj de rezervă) Unelte apicole Cuţit apicol Tavă descăpăcit Utilaje apicole Maturator miere Topitor ceară pentru arzător cu gaz Topitor cu abur pentru faguri reformaţi Centrifugă Cabană apicolă Total valoare U. 1. . 3. 50 50 50 25 1 1 1 1 1 1 1 Preţ/ U. familii buc.M.RON13. Crt.250 9. buc.500 0 0 0 2. buc. buc. Nr. 7. 2. buc.450 3.450 3.380 992 888 2. VALOAREA AMORTIZĂRII UTILAJELOR APICOLE Specificare Maturator miere Topitor ceară pentru arzător cu gaz Topitor cu abur pentru faguri reformaţi Centrifugă Cabană apicolă Valoare iniţială 992 888 Amortizare cumulată 0 0 Valoarea rămasă 992 888 Amortizare anuală 83 74 2. buc. 8.050 3. buc.500 40.M. a uneltelor şi utilajelor apicole. Număr U.750 489 54 435 7.500 TOTAL . mătcilor selectionate.369 6. 4.050 3.450 3. buc.500 171 288 292 . buc.M.500 1.050 3.RON270 25 190 190 54 435 992 888 2. stupilor.

1. Veniturile din exploatare Ve = 18.880 0 10.158 RON rRe = 13. Durata de recuperare a investiţiei Dr = VI / P Dr = 40.158 RON 6.835 x 100 = 69.369 RON / 13.677 RON 4.158 / 18.86 % rRe = 69.86 % 5.880 908 Indicatori financiari Pe baza cheltuielilor şi a veniturilor se calculează indicatorii financiari care vor releva viabilitatea investiţiei.59 % rRc = 32.158 RON / 40.TOTAL 10.369 RON 2.59% .835 RON – 5. Rata rentabilităţii capitalului investit rRc = P / VI x100 rRc = 13.07 ani 7. Profitul reprezintă rezultatul final al exerciţiului financiar P = 13.677 RON = 13. Cheltuieli de exploatare Ce = 5.369 RON x 100 = 32. Valoarea investiţiei VI = 40. Rata rezultatului din exploatare rRe = Re / Ve x 100 unde Re reprezintă rezultatul din activitatea curentă şi se calculează astfel: Re = Ve – Ce Re = 18.158 RON = 3.835 RON 3.

021/2325060 APILEM PLAST SRL Vişeul de Sus. Timişoara. jud. 0742028228. Mureş MELLIFERA SRL Timişoara NEKTAR KING SRL Gheorghieni RELIAN SA Bucureşti ROMHUBNER SRL Oradea SARTEN SRL. tel. SC FABRICA DE STUPI SRL Buzău APIS PROD SRL Blaj APITOTAL SRL Bucuresti FAROGER SRL. 0256/325070. 0244/407572. jud. Bucureşti SASZ ILYES PFA Corund. tel 0721623450 COMPLEX APICOL SA Bucureşti. Maramureş. tel. 0262/353377. tel. SRL Făget. tel. 0244/407573. 021/2324872 EUROHONIG 0744823628. 0744506133 EXIMECO SRL COMUNA Suteşti. Brăila. ADELIKA SRL Ploieşti. Harghita TECLEM SRL Făget . 021/2322150. Cristeşti. tel.DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ SA.SOCIETĂŢI CARE COMERCIALIZEAZĂ PRODUSE NECESARE ÎNFIINŢĂRII ŞI ÎNTREŢINERII STUPINEI SC INSTITUTUL DE CERCETARE . Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful