P. 1
Fisa Postului Educatoare

Fisa Postului Educatoare

|Views: 1,802|Likes:
Published by Diana Giogan
Fisa Postului Educatoare
Fisa Postului Educatoare

More info:

Published by: Diana Giogan on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

FIŞA POSTULUI

I. DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA Denumirea postului: EDUCATOARE Pozitia in COR: 332001 Obiectivele specifice ale activitatii de munca: a) Dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor si pregătirea lor pentru şcoală; b) Dezvoltarea relatiei constructive, sanatoase intre familia copilului si gradinita dar si intre copil si familie II. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizatorice 1. Postul imediat superior: Directoare 2. Postul imediat inferior: Îngrijitoare 3. Subordonari: a) ocupantul pozitiei se subordonează directoarei gradinitei; b) este inlocuit in cazul absentei de o alta educatoare sau o altă persoană recomandata de directoare; in cazul cand este vorba de o durata mai mica decat 30 minute poate sa fie inlocuit si de o îngrijitoare c) are in subordine doua (2) ingrijitoare e) Ocupantul funcţiei înlocuieşte o altă educatoare; Relatii de munca: - Ierarhice: Directoarea gradinitiei; - Functionale: Cu toţi angajaţii gradinitie, cu alte educatoare din tara; inspectori şcolari, inspectori ai Direcţiei de Sănătate Publică; - De colaborare/ reprezentare: cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă şi potenţiali aplicanţi pentru înscriere la grădiniţă, cu alte educatoare din tara si strainatate; III. RESPONSABILITATI, SARCINI, ACTIVITATI SI ACTIUNI SPECIFICE POSTULUI DE MUNCA a. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ 1) În raport cu alte persoane: • Asumarea sarcinilor • Colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei • Informarea periodică a familiei copilului • Planificarea activitatilor cu parinti prin: • şedinţe cu părinţii (minim 3 şedinţe / an şcolar) • vizite la domiciliul copiilor (cel puţin odată pe an şcolar) • serbări cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciun, 8 Martie, Paşte, sfârşit de an şcolar, precum şi cu alte ocazii • expoziţii cu lucrările realizate de copii • lecţii deschise pentru părinţi • Realizarea de parteneriate cu şcolile unde urmeaza sa fie inscrisi in clasei I copiii, in special de către educatoarele de la grupa mare şi pregătitoare • Participarea la întâlnirile cu personalul grădiniţei • Înlocuirea unei alte educatoare dacă este solicitată de Directoare 1

3) În raport cu produsele muncii: • Punctualitate şi exigenţă cu propria-i persoană în îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin. caietul de observaţii a copiilor. • Asigurarea respectării normelor de securitate a muncii. • Identificarea resurselor informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite. corespunzător particularităţilor grupei de copii. • Identificarea necesarului de material didactic şi aducerea contribuţiei personale la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. • Păstrarea lucrărilor şi fişelor de evaluare ale copiilor în dosare nominalizate. • Uitlizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. prin participarea la cercuri pedagogice. remarcându-se ca un dascăl bine pregătit. respectat şi apreciat de cei din jur. răspunzând direct de viaţa şi securitatea lor. 4) În raport cu securitatea muncii: • Supravegherea permanentă a copiilor. precum şi sondarea intereselor copiilor şi părinţilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. • Cunoaşterea. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional.2) În raport cu aparatura pe care o utilizează: • Răspunde de inventarul mobilierului şi materialelor din grupă. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. 5) Privind punctualitatea • Respectarea programului de lucru. angajându-se la păstrarea patrimoniului instituţiei şi la îmbogăţirea acestuia prin mijloace proprii. • Amenajarea centrelor de interes în sala de grupă în vederea unei învăţări stimulative. • Organizarea spaţiul educaţional al grupei şi grădiniţei astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. • Evaluarea iniţială a copiilor la începutul anului şcolar (pe parcursul primelor două săptămâni) şi la sfârşitul anului şcolar (ultimele două săptămâni). • Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic. • Întocmirea la termen a documentelor şcolare necesare: planificarea semestrială şi săptămânală. fără abuzuri. • Păstrarea în bună ordine a locului de muncă prin aranjarea jucăriilor şi a materialelor folosite la locul lor. • Desfăşurarea activităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. eficiente. la sfârşitul orelor de program. • Întocmirea fişelor psiho-pedagogice ale copiilor. • Schimbarea periodică a decorului grupei şi al grădiniţei în funcţie de anotimpuri şi tema studiată. • Analizarea resurselor umane şi materiale de care dispune grădiniţa. Toate aceste bunuri materiale rămân în proprietatea grădiniţei. conferinţe şi seminarii sugerate de directoare. pregătind sala de grupă şi materialele pentru activităţile din ziua următoare. • Anunţarea din timp a directoarei cu privire la intenţia de a lipsi din motive obiective. • Păstrarea confidenţialităţii rezultatelor obţinute şi a informaţiilor cu privire la copiii din grădiniţă. • Anunţarea oricărei defecţiuni serviciului administrativ. 2 . fax-ului si xerox. participative. chiar dacă educatoarea se mută într-o altă grădiniţă. fişele de evaluare. • În cazuri speciale sunt acordate zile libere în timpul anului şcolar conform ROI.

• Analizează resursele umane şi materiale de care dispune grădiniţa. COMPETENŢE COMUNICAŢIONALE 1. care să faciliteze transmiterea de informaţii de la educatoare la copil şi cooperarea. • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică.COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ 1. • Întocmeşte planificarea semestrială şi săptămânală. 7) În relaţiile cu alţii/comunicarea • Menţine relaţii colegiale. Comunicarea educatoare-copil 3 . promptitudine si sensibilitate în rezolvarea conflictelor. • Întocmeşte caietul de observaţii asupra copiilor şi fişele de evaluare. • Respectă normele metodologice în vigoare referitoare la conţinuturile predate.a. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare prin studiu individual şi colectiv al documentelor şi literaturii de specialitate. copilcopil. • Comunicare deschisă. • Identifică necesarul de material didactic şi contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a grădiniţei. care să faciliteze transmiterea de informaţii educatoare-copil. sau la solicitarea conducerii grădiniţei. • Formează deprinderile igienico-sanitare. IV. de siguranţă şi securitate personală ale copiilor.Sarcini si activităţi specifice postului de muncă • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. • Desfăşoară o activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare. • Răspunde în faţa Directoarei de modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu. • Contribuie la realizarea parteneriatului cu părinţii. • Menţine relaţii principiale cu alte unităţi de învăţământ. • Organizează spaţiul educaţional al grădiniţei astfel încât să optimizeze şi să eficientizeze desfăşurarea procesului instructiv-educativ. conform ROI si ROF a gradinitei. conform cerinţelor din Programa Învăţământului Preşcolar. B. • Întocmeşte rapoarte semestriale privind activitatea desfăşurată. precum şi interesele copiilor pentru proiectarea curriculumului opţional şi pentru stabilirea ofertei de activităţi extraşcolare. la seminarii şi conferinţe sugerate de directoare. • Manifestă deschidere. • Iniţiază şi întreţine un mediu de comunicare adecvat. păstrând carnetul cu analizele medicale în permanenţă în grădiniţă. interacţionarea eficientă educatoare-copil şi copil-copil. • Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei pentru a identifica cele mai eficiente metode şi mijloace de lucru. • Respectă programul de lucru. particularităţile de vârstă şi individuale ale receptorului • Dă dovadă de respect şi bune maniere în relaţiile cu vizitatorii şi sponsorii grădiniţei. • Selectează modalităţile de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. 6) În raport cu metode/programe • Îşi face analizele medicale în conformitate cu Normativele Direcţiei de Sănătate Publică. prin participarea la formele de perfecţionare iniţiate de ISJ. de respect şi cooperează cu colegii.• Nu sunt permise absenţe nemotivate. cooperarea şi interacţionarea eficientă educatoare-copil. sinceră cu familiile copiilor înscrişi în grădiniţă.

auxiliare didactice necesare. Consiliază familia copilului: descoperă cauzele unor comportamente şi identifică modalităţi de soluţionare a acestora. Alege materialele auxiliare selectându-le în conformitate cu legislaţia în vigoare şi utilizându-le conform capacităţilor de învăţare ale copiilor. psihologul cu care colaborează grădiniţa. Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală estimând atent şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme (proiect tematic) în funcţie de interesul manifestat de copii pentru aceasta şi de capacităţile lor de învăţare. corespunzător specificului grupei de copii. Abordează aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice comunicând permanent cu celelalte educatoare pentru a identifica cele mai potrivite metode în vederea eficientizării demersului didactic.• • • • • • Selectează modalităţi de comunicare în funcţie de conţinutul informaţiei. achiziţionează material didactic. Facilitează comunicarea cu copiii. mijloace de învăţământ. preotul. analizînd resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa. respectând diversitatea culturală a acestora. a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice Identifică necesarul de material didactic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor. Asigurarea mijloacelor de învăţământ. Utilizează feed-back-ul în comunicare. corelând obiectivele cu conţinuturile. Dezvoltă curriculumul opţional. Comunicarea între cadrele didactice Identifică domenii de colaborare cu celelaate educatoare pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă. Planificarea şi proiectarea activităţilor instructiv-educative Analizează planul de învăţământ şi curriculumul corespunzător pentru a realiza cunoaşterea. 3. Transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ. Planificarea şi proiectarea activităţilor opţionale sau/si extraşcolare Stabileşte împreună cu directoarea oferta de curriculum opţional. 2b. medic de specialitate) 2. confecţionează. respectarea şi aplicarea personalizată a curriculumului naţional. îndrumă. respectând interesele copiilor. COMPETENŢE MANAGERIALE 3a. atitudinea faţă de învăţare şi alte informaţii pentru o cunoaştere cât mai profundă a copilului. 3a. Solicită informaţii despre comportamentul copilului în familie. Proiectează curriculumul opţional. 2a. dacă este cazul familia către persoane/instituţii specializate şi autorizate pentru consiliere (directoare. identificând resursele informaţionale adecvate conţinuturilor stabilite şi selectând activităţile de învăţare cu un caracter formativ. particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. Comunicarea cu părinţii Informează periodic familia copilului cu privire la progresul si comportamentul copilului. precum şi a intereselor copiilor. având în vedere funcţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească 4 • • • • • • • • • • • . nivelului de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor planificate Elaborează. COMPETENŢE PROIECTIVE 2a. accesibilizând informaţiile şi respectând obiectivele de referinţă din programă. selectând situaţii de lucru adecvate în scopul comparării mesajului transmis cu cel receptat de copil.

informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor metodice. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare Elaborează instrumente adecvate de evaluare. Încurajează implicarea copiilor în amenajarea mediului educaţional. sumative. înregistrând periodic. Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ. COMPETENŢE DE DEZVOLTARE 5a. în vederea prevenirii unor accidente sau evenimente neprevăzute. de activităţile metodice şi de perfecţionare comunicate la nivel naţional şi la nivel local. a cursurilor de formare sau prin studiu individual. găsind căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor. Identificarea nevoilor de formare şi planificarea activităţilor metodice Identifică necesarul propriu de formare în funcţie de dinamica informaţiei din domeniu. Conducerea procesului didactic Desfăşoară metodic activităţile cu copiii. atât în plan profesional. 5 • • • • • • • • • . manifestă o atitudine obiectiva în autoevaluare. aprecierea justă a performanţelor acestora. pentru a oferi familiei şi învăţătorului informaţiile necesare. Valorifică rezultatele. Organizarea şi amenajarea mediului educaţional Organizează spaţiul educaţional. verificând permanent starea spaţiului grupei (mobilier. Aplică instrumente de evaluare (probe de evaluare). trecerea anotimpurilor). prin amenajarea colţului tematic al grupei. prin marcarea diferitelor evenimente (istorice. în funcţie de obiectivele evaluării.) a materialelor puse la dispoziţia copiilor. echipamente. 4. cât şi în plan personal. revizuind periodic planificarea calendaristică sau săptămânală şi ajustând-o ţinând cont de rezultatele evaluărilor iniţiale. 4b. Înregistrarea şi valorificarea rezultatelor copiilor Completează caietul de observaţii asupra copiilor. etc. cât şi obiectivelor propuse. 5b. consemnând în fişa psihopedagogică. Implică părinţii în amenajarea spaţiului educaţional în beneficiul copiilor. 5. cu responsabilitate. continue. Planifică activitatea metodică zilnic. stimulându-i să participe la propria formare şi dezvoltare. individualizând activităţile cu copiii. date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârşitul preşcolarităţii. amenajându-l în conformitate cu tipul de activitate desfăşurată. Participarea la propria formare şi valorificarea achiziţiilor Manifestă interes constant pentru activităţi care conduc la propria dezvoltare. 3c. de asemenea crează situaţii noi în vederea aplicării cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite de copii. în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente. Completează fişa de evaluare a copilului. Asigură securitatea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor. ţinând cont de nevoile proprii identificate. în diferite momente ale procesului didactic. respectând principiile didactice.• • • • • • 3b. adecvate atât conţinutului. în activitatea didactică. amenajează ariile de stimulare (centrele de interes) din sala de grupă. Aplică. astfel încât să ofere posibilităţi multiple de desfăşurare eficientă a activităţilor. COMPETENŢE EVALUATIVE 4a. valorizând eforturile tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor realizate. religioase.

infectioase. CALITĂŢI APTITUDINALE. • nu există restricţii de vârstă. 6 . maturitate • hărnicie. Colegiul de Institutori.• • • • • • • 6. b) Cerinţe educaţionale • minim studii medii. empatie • creativitate şi originalitate • calităţi artistice. Universitate – sectia Pedagogie) • este importantă dorinţa de autoperfecţionare. imaginaţie bogată e) Dispoziţii • plăcerea de a interacţiona cu alţii • plăcerea de a munci • pregătita pentru a răspunde provocarilor f) Caracter • integritate. bun spirit de observaţie • sociabilitate. literară. conştiinciozitate. decentă. participarea la examene pentru obţinerea gradelor în învăţământ. • sănătate: fara bolile cronice. EDUCAŢIONALE ŞI EXIGENŢE FAMILIALE a) Calităţi fizice • prezenţă plăcută. • sunt apreciate abilităţile de comunicare. 8. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI Cunoaşterea şi respectare prevederile Regulamentului de Ordine Interioară Cunoştinţe de specialitate din psihologia şi pedagogia preşcolară Cunoştinţe din domeniul disciplinării copilului Cunoaşterea unei limbi străine (engleză) Cunoştinţe de utilizare a computerului Abilităţi de comunicare. coerentă. • fara defecte de vorbire. cursivă. echilibrată. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI Postul de educatoare poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire profesională corespunzătoare şi care manifestă aptitudinile necesare pentru această profesie. cu o viaţă de familie sănătoasă. pulmonare sau psihice. în special cu copiii Aptitudini de planificare şi organizare a activităţii 7. muzicale. de specialitate (Liceul Pedagogic. • se cere înalta ţinută morala. de relaţionare. demnă de încredere g) Motivaţia • motivaţia pentru munca cu copiii • dorinţa de a se realiza profesional • preocupare pentru dezvoltate personală şi profesională h) Situaţia familială • Necăsătorita sau căsătorita. caldă. organizată • perseverenţă. • exprimare clară. c) Aptitudini speciale • facilităţi de exprimare scrisă şi orală • abilitatea de a se face înţeleasa de copii • gândire critică. persoană ordonată. DE PERSONALITATE.

ale gradinite si Inspectoratul Scolar. • Intimitatea/secretul: în conformitate cu respectarea confidentialitati datelor personale ale copilului si familiei. CUNOSTINTE PRIVIND MODUL DE EXECUTIE A SARCINILOR: Cunoştiinţe de utilizarea calculatorului. securitate . fizice. • Metoda: faţă în faţă. de atentie vizuala si auditiva crescuta. Utilizarea programului Power Point. nivel ridicat de zgomot . • De participare în echipă: îşi aduce contribuţia la îndeplinirea activitatii gradinitei. sarcini bine definite de către departamentul de conducere. CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE LOCULUI DE MUNCA Criticabilitatea poziţiei/postului: impact limitat al deciziilor asupra ingrijitoarei. documentarea programelor. Contextul muncii Relaţiile interpersonale: Comunicarea: • Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul gradinitie şi in exterior cu parintii. Solicită o atenţie ridicată la proiectarea activitatilor comune extracurriculare. oras sau imprejurimi in functie de activitatea planificata. Provocarea activităţii de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii. • Obiectivitatea: prin evaluari si feed-back periodic solicitat si oferit. control ridicat asupra ritmului de lucru. solicitarea corzilor vocale.• • 9. cooperarea si organizarea unor activitati comune cu ale educatoare sau gradinite. VII. VI. • Frecvenţa: ridicată. control mediu asupra întreruperilor. Solicitările postului de muncă: psihice. Rutină vs. nivel de responsabilitate mediu. VIII. libertate de creatie. Responsabilitatea pentru alţii: pentru copiii aflati in grija. a fax-ului şi a copiatorului. program zilnic. televizor si video. mijloace didactice moderne accesibile. în scris. CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ 7 . prin telefon. proiecte. e-mail. concepere proiecte tematice De analiză: Capacitatea de a interpreta evaluarile şi de a extrage datele care duc la luarea unei decizii corecte. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: • De supervizare: direcţionarea şi coordonarea activităţii ingrijitoarelor si uneori ale altor educatoare. Contacte conflictuale cu alţii: uneori pot exista cu parintii sau alte educatoare. materiale si metode didactice variate. metodice. V. a aparatelor de telefon. nivel redus de competiţie Ritmul muncii şi planificarea : stringenţa ridicată a termenelor fixate in programele manageriale. Condiţiile de mediu: condiţii de mediu bune. CONDITIILE FIZICE ALE MUNCII Postul de muncă: muncă in clasa cu posibilitatea de a iesi in curte.

cât şi de grup • pastrarea si intretinerea patrimoniului gradinitei • vestimentatie decenta • cunoasterea legislatiei in vigoare( in domeniul educatiei) • consultarea instrumentelor aparatului organizational:( ROI. misiunea gradinitei) • manifestarea empatiei. alocate pregătirii activităţilor şi studiului. ingaduintei . 8 . Manualul angajatului. smereniei. SALARIUL SI CONDITIILE DE PROMOVARE Salarizarea se face în conformitate cu normele gradinitelor si a Inspectoratului Scolar. din care 5 ore dimineata în grădiniţă (celelalte ore/zi timp de 4 zile. DIRECTOR. ROF. respectului pentru colegi si alti participanti la activitatile fundatiei • promovarea imaginii unitatii in comunitate • pastrarea confidentialitatii in situatii conflictuale sau ale specificului copilului sau familiei acestuia IX. rămânând la latitudinea educatoarei dacă se efectuează în grădiniţă sau acasă) NATURA MUNCII: • munca este atât individuală.PROGRAM: 8 ore/zi. OCUPANTUL POSTULUI. Exista diferente ca urmare a nivelului de pregatire si experienta in munca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->