Sunteți pe pagina 1din 2

Grila 1L - Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si transversale Domeniul fundamental: Stiinte sociale si politice Denumirea calificarii:

Sociologie Nivelul calificarii: Licenta Domeniul de studii: Sociologie Programul de Studii: Sociologie

Ocupatii posibile: Consilier scolar; Consilier orientare privind cariera; Specialist resurse umane; Consilier statistician; Expert statistician; Analist; Sociolog; Specialist in relatii publice; Referent de specialitate marketing; Purtator de cuvant; Agent de dezvoltare; Asistent de cercetare in demografie; Asistent de cercetare in sociologie; Consilier institutii publice; Profesor in invatamantul liceal, postliceal; Profesor in invatamantul profesional si de maistri; Agent orientare profesionala a somerilor/ agent informare privind cariera; Expert local pe problemele romilor;

Noi ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR:


Competente profesionale

C1 Proiectarea si realizarea C2 Gestionarea sistemelor de cercetari sociologice de date sociale (culegere, prelucrare si analiza de date sociale) in organizatii si comunitati, cercetari culturale, studii de piata etc

C3 Diagnoza problemelor sociale/sociologice si analiza si aplicarea de politici publice si sociale

C4 Identificarea, analiza C5 Consiliere profesionala C6 Analiza comunicarii (explicarea) si solutionarea si de integrare sociala sociale de probleme si conflicte sociale in organizatii si comunitati

Descriptori de nivel ai elementelor structurale ale competentelor profesionale

CUNOSTINTE C1.1 Descrierea conceptelor, D1. Cunoasterea, intelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate in baza ale domeniului si ale ariei de cercetarea organizatiilor si specializare; utilizarea lor adecvata comunitatilor in comunicarea profesionala

C2.1 Descrierea procedurilor C3.1 Elaborarea si C4.1 Definirea, clasificarea si C5.1 Adaptarea terminologiei C6.1 Formularea si analiza si aplicatiilor software specifceinterpretarea diagnozei sociale alegerea metodelor, tehnicilor si a strategiilor de comunicare conceptelor, teoriilor, administrarii bazelor de date pe baza terminologiei, si procedeelor utilizate in in functie de categoriile socio- paradigmelor si metodologiilor construite cu indicatori sociali metodelor si paradigmelor identificarea cercetarii si profesionale vizate utilizate in analiza comunicarii specifice solutionarii unor probleme sociale

D2. Utilizarea cunostintelor de baza C1.2 Formularea de ipoteze siC2.2 Utilizarea procedurilor si C3.2 Interpretarea realitatii pentru explicarea si interretarea unor operationalizarea conceptelor soft-urilor specifice sistemelor sociale prin aplicarea cheie pentru explicarea si de informatii bazate pe cunostintelor fundamentale variate tipuri de concepte, situatii, interpretarea fenomenelor cu indicatori sociali in scopul procese, proiecte etc. asociate care se confrunta organizatiileexplicarii si interpretarii unor domeniului si comunitatile variate tipuri de concepte,
situatii si procese

C4.2 Exprimarea cauzalitatii C5.2 Identificarea nevoilor problemelor si conflictelor specifice ale grupurilor tinta sociale si identificarea de resurse si modalitati pentru rezolvarea acestora

C6.2 Identificarea, masurarea si evaluarea tipurilor si stilurilor de comunicare

ABILITATI D3. Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de probleme/situatii bine definite, tipice domeniului in conditii de asistenta calificata Identificarea metodelor, tehnicilor, procedeelor si instrumentelor de cercetare, adecvate scopului cercetarii diferitelor fenomene sociale si culegerea datelor empirice Utilizarea softurilor specifice pentru a rezolva probleme tipice pentru administrarea bazelor de date cu indicatori sociali Realizarea diagnozei sociale in raport cu problemele comunitatilor umane si analizarea politicilor publice Dezvoltarea si aplicarea strategiilor de rezolvare a conflictelor si problemelor sociale Elaborarea unor strategii comportamentale in vederea rezolvarii problemelor grupurilor tinta Utilizarea si aplicarea tehnicilor vizuale si multimedia de prezentare a datelor si concluziilor cercetarii

D4. Utilizarea adecvata de criterii si Analiza datelor metode standard de evaluare pentru empirice si a aprecia calitatea, meritele si limitele evaluarea critica si constructiva a unor procese, programe, proiecte, propriului demers concepte, metode si teorii de cercetare (a teoriilor si metodologiilor utilizate in cercetarea comunitatilor si organizatiilor) Elaborarea unor D5. Elaborarea de proiecte modele inovative de profesionale cu utilizarea unor cercetare a principii si metode consacrate in fenomenelor sociale domeniu in organizatii si comunitati prin utilizarea metodologiilor consacrate Standarde minimale de performanta Elaborarea unui proiect de pentru evaluarea competentei cercetare sociologica, incluzand argumentarea metodelor, tehnicilor, procedeelor si instrumentelor aplicate, pe baza principalelor paradigme si teorii sociologice insusite Descriptori de nivel ai competentelor transversale D6. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale, in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata

Construirea si evaluarea indicatorilor sociali relevanti pentru cercetarile sociale

Evaluarea critic constructiva a modalitatilor de construire si aplicare a diagnozei sociale

Analiza si evaluarea situatiilor de conflict si a dimensiunii problemelor sociale

Interpretarea si evaluarea critica si constructiva a solutiilor oferite de teoria referentiala

Analiza si evaluarea strategiilor si proceselor de comunicare personale, de grup si de masa

Crearea si gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali

Implementarea diferitelor strategii metodologice de diagnoza, adecvate dinamicii sociale

Elaborarea si proiectarea de masuri de interventie pentru rezolvarea de probleme si conflicte sociale

Monitorizarea cazurilor si evaluarea gradului de ameliorare a problemelor dezbatute

Elaborarea de proiecte de cercetare si interventie in domeniul comunicarii

Reproducerea constituirii indicatorilor sociali fundamentali

Realizarea unei diagnoze sociale

Aprecierea utilizarii cunostintelor teoretice si metodologice si aplicarea in analiza unor probleme si conflicte sociale concrete

Elaborarea teoretica a unui studiu de caz pentru o situatie ce vizeaza consilierea profesionala si de integrare sociala

Reproducerea principalelor paradigme de analiza a comunicarii sociale

Competente transversale

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei

CT1 Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si raspundere personala fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala

Elaborarea unui proiect de specialitate aplicnd principii, norme i valori de etic i deontologie profesional

D7. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate

CT2 Aplicarea tehnicilor de relationare in grup a Realizarea unei lucrri/ unui proiect, executnd cu responsabilitate sarcini specifice rolului ntr-o capacitatilor empatice de comunicare echip pluridisciplinar. interpersonala si de asumare de roluri specifice in cadrul muncii in echipa

D8. Constientizarea nevoii de formare continua; utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru dezvoltarea personala si profesionala

CT3 Utilizarea eficiente a surselor informationale Elaborarea, tehnoredactarea i susinerea n limba romn i ntr-o limb de circulaie si a resurselor de comunicare si formare internaional a unei lucrri de specialitate pe o tema actual n domeniu, utiliznd diverse surse profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii i instrumente de informare software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala

S-ar putea să vă placă și