APROB, Functia ordonatorului de credite: DIRECTOR Numele si prenumele ordonatorului de credite:....................................... Semnatura si data.....................................................................................

FISA POSTULUI
A. B. C. D. Denumirea institutiei: Gradinita cu P.P. nr. 19, Sibiu Compartimentul, conform organigramei aprobate: ADMINISTRATIV Denumirea postului: INGRIJITOARE Nivelul postului: - de executie: DA - de conducere: E. Functia si gradul profesional ce caracterizeaza postul: INGRIJITOARE I F. Descrierea postului (prezentarea criteriilor de evaluare a postului din fisa de evaluare a postului si punctajul acordat fiecarui criteriu- anexa nr.1)

Criterii de evaluare a postului
a) Formarea profesionala: • Pregatirea de baza corespunzatoare studiilor absolvite • Pregatirea de specialitate: tehnica, economica, juridica sau de alta specialitate necesara postului...................... • Prefectionari in domeniu pentru mentinerea competentei pe post TOTAL: b) Adaptabilitatea la locul de munca: • Experienta in munca • Experienta in specialitatea postului • Perioada de proba (nr. luni) TOTAL: c) Dificultatea si complexitatea operatiunilor: • Activitate de conceptie • Activitate de analiza si sinteza • Activitate de rutina(repetitiva) TOTAL:

Punctajul corespunzator gradului postului dintro activitate Debutant IV III II I IA

..... K................. materialele si jucariile..................... dezinfecteaza zilnic spatiul repartizat pentru curatenie cu clorom solutie 1% si 4%(grup sanitar in caz de epidemii)............................ sarcini: Programul de lucru : schimbul I 6. primirea copiilor................nu are persoane in subordine........ a) L... lucrari............ - .............................. din salile care i-au fost repartizate...... asigura aerisirea si incalzirea incaperilor din sector..................... Atributii .......este subordonat directorului si administratorului...... I........ aplicatii).... in fiecare saptamana se face curatenie generala (batutul covoarelor se face dupa ora 16 30)............................................................. stabilita potrivit legii (daca este cazul) :............ ajuta educatoarea in pregatirea unor activitati (ascutit creioane.......................... studii:.... Punctajul acordat angajatului pentru indeplinirea fiecarui criteriu din fisa de evaluare a postului(anexa nr 1) si punctajul total:............... ................................ Punctajul orientativ acordat gradului cuprins in fisa de evaluare a postului:..............................................14............................... efectueaza curatenia zilnica a localului....... vechime la data de ..... curtii si a spatiului aferent gradinitei.................. ingrijeste si raspunde de obiectele de inventar.. mijloace fixe.............. schimbul II 11-19... din partea cetatenilor si/sau al serviciilor TOTAL: f) Alte criterii specifice: TOTAL: TOTAL PUNCTAJ PENTRU EVALUAREA POSTURILOR: G............... Perioada de proba a angajatului... Relatii : Ierarhice: ......................................... J.................: ... H........ Numele si prenumele angajatului (ocupantului postului):..................d) Responsabilitatea implicata: • Pentru obtinerea si utilizarea informatiilor in vederea pregatirii unor decizii • De nivel decizional TOTAL: e) Capacitatea relationala: • Gradul de solicitare din partea structurilor interne din institutie • Gradul de solicitare in afara institutiei........................ spalat ustensile pentru pictura....................

....... raspunde de folosirea stingatoarelor din sector in caz de incendiu.... ajuta la imbracatul si dezbracatul copiilor ori de cate ori este nevoie. - spala si dezinfecteaza jucariile copiilor.. ajuta la bucatarie. efectueaza controlul periodic la termenele stabilite............. se achita de orice sarcina trasata de director sau administrator care vizeaza buna functionare a procesului instructiv educativ din gradinita...... conform indicatiilor asistentei pediatre.... Data si semnatura angajatului.. Responsabilitati : raspunde de verificarea inchiderii apei........... transporta hrana copiilor in sala de mese si ajuta la servirea mesei ........... .. pregateste si strange paturile copiilor dupa aerisire. la terminarea programului in toata gradinita.....M.......................... respecta tinuta corespunzatoare pentru servirea mesei si pentru curatenie.. ........ insoteste grupa de copii la plimbare alaturi de educatoare.... ajuta cand este nevoie la transportul alimentar..... N. curentului electric si focului..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful