Sunteți pe pagina 1din 2

Ansamblul Calandria si mecanismele de control ale reactivitatii

Ansamblul reactorului cuprinde (o structur\ cilindric\ tubular\) ansamblul calandria, canalele de combustibil [i mecanismele de control ale reactivit\]ii. Ansamblul calandria cuprinde vasul calandria, dou\ protec]ii de cap\t [i inelul de ncastrare la fiecare protec]ie de cap\t. Ansamblul calandria formeaz\ o structur\ multicompartimental\ care con]ine canalele de combustibil, moderatorul, reflectorul precum [i unit\]ile de control ale reactivit\]ii [i de oprire rapid\ a reactorului. Ansamblul calandria are urm\toarele func]ii: 1. constituie suportul canalelor de combustibil [i al elementelor din zona activ\ precum [i al mecanismelor de control ale reactivit\]ii; 2. con]ine moderatorul [i reflectorul (D2O) care constituie [i un canal de evacuare al c\ldurii n caz de accident; 3. asigur\ protec]ie contra radia]iilor n zona ma[inii de nc\rcare-desc\rcare de combustibil n condi]ii normale [i de avarie prin intermediul protec]iilor de cap\t; 4. asigur\ penetra]iile pentru mecanismele de control ale reactivit\]ii [i pentru conductele de proces prin intermediul [tu]urilor (108 [tu]uri); 5. asigur\ protec]ia la suprapresiune n func]ionare normal\ [i desc\rcarea presiunii n caz de accident; 6. asigur\ sus]inerea ntregului ansamblu n chesonul calandriei; 7. permite preluarea tuturor combina]iilor de sarcini (presiune, sarcini termice [i mecanice) care pot apare n diverse regimuri de func]ionare normal\ [i anormal\; Calandria este amplasat\ ntr-o structur\ din beton obi[nuit (chesonul calandriei) umplut\ cu ap\ u[oar\ care are func]iile de protec]ie biologic\ [i mediu de r\cire. Vasul calandria este un rezervor cilindric orizontal cu un singur perete, din o]el inox, nchis la fiecare cap\t de o plac\ tubular\ [i str\b\tut orizontal de 380 tuburi calandria. Protec]iile de cap\t sunt mantale cilindrice orizontale, nchise la fiecare cap\t de pl\ci tubulare [i str\b\ture orizontal de o re]ea de 380 tuburi. Canalele de combustibil sunt alc\tuite din tuburi de presiune din aliaj zirconiu-niobiu, aflate n interiorul tuburilor calandria, mandrinate n fitingul terminal [i sus]inute de re]eaua de ]evi a protec]iei de cap\t. Canalele de combustibil au urm\toarele func]ii: 1. sus]in [i pozi]ioneaz\ combustibilul n reactorul nuclear; 2. permit trecerea liber\ a combustibilului n reactorul nuclear; 3. asigur\ rezisten]\ la torsiune, fluaj, dilatare termic\ [i mi[care relativ\; 4. asigur\ men]inerea pozi]iei canalului de combustibil fa]\ de ansamblul reactor n scopul men]inerii geometriei zonei active; 5. asigur\ pentru combustibil un nveli[ slab absorbant de neutroni; 6. constituie o protec]ie de atenuare a radia]iilor nucleare; 7. asigur\ curgerea controlat\ [i etan[\ a agentului primar de r\cire [i etan[eitatea agentului primar de r\cire; 8. asigur\ cuplarea etan[\ a ma[inii de nc\rcare-desc\rcare combustibil la schimbarea combustibilului; 9. asigur\ leg\tura etan[\ a ]evilor fiderilor sistemului de producere [i transport al c\ldurii; 10. asigur\ posibilitatea cupl\rii cu conductele fiderilor sistemului de producere [i transport al c\ldurii [i cu sistemul ma[inii de nc\rcare-desc\rcare combustibil; 11. formeaz\ un spa]iu inelar etan[ de izola]ie ntre moderator [i agentul primar. Pentru a nu se atinge tubul calandria de presiune sunt prev\zute 4 arcuri distan]iere. Mecanismul de control al reactivit\]ii asigur\ controlul, siguran]a [i func]ionarea continu\ [i sigur\ a reactorului nuclear.

Mecanismele de control ale reactivit\]ii se afl\ n/sau lng\ calandria fiind alimentate cu energie de clas\ special\ n cazul n care alimentarea proprie "cade". Toate dispozitivele din interiorul zonei active sunt instalate n tuburi ce pornesc din exteriorul chesonului calandriei, trec prin stratul protector de ap\, intr\ n mantaua calandriei [i traverseaz\ regiunea zonei active. Mecanismele de control ale reactivit\]ii sunt: detectoarele de flux din zona activ\: - 26 ansambluri verticale ce furnizeaz\ semnale pentru SOR1 [i semnale referitoare la distribu]ia zonal\ a fluxului de neutroni din zona activ\; - 7 ansambluri orizontale ce furnizeaz\ semnale SOR2; camerele de izolare: - 6 ansambluri amplasate pe mantaua vasului Calandria pentru monitorizarea puterii reactorului; unit\]ile de control zonal cu lichid: - 6 canale verticale n care sunt cele 6 unit\]i de control zonal cu lichid con]innd 14 compartimente amplasate n zonele de control ale calandriei. Controlul nivelului mediu al fluxului de neutroni n fiecare zon\ este realizat prin circularea n compartiment a unui debit variabil de ap\ u[oar\ (absorbant\ de neutroni); unit\]ile de compensare: - 21 unit\]i de compensare destinate ajust\rii fluxului de neutroni pentru optimizarea arderii combustibilului [i pentru asigurarea excesului de reactivitate n vederea compens\rii otr\virii cu xenon care apare n urma reducerii de putere; unit\]ile de reglare: - 4 unit\]i ce regleaz\ fluxul de neutroni n care excesul de reactivitate necesar dep\[e[te capacitatea de reglare a unit\]ilor de control zonal cu lichid; unit\]ile de oprire (Sistemul de oprire rapid\ nr.1 - SOR1): - 28 unit\]i de oprire, care sunt 28 bare verticale din cadmiu prev\zute pentru oprirea rapid\ a reactorului n cazul apari]iei condi]iilor de urgen]\; sistemul de injec]ie otrav\ lichid\ (sistemul de oprire rapid\ nr.2 - SOR2): - 6 ansambluri de duze ce trec prin calandria, prin care este dispersat\ n zona activ\ o solu]ie de nitrat de gadoliniu.

Reglare zonal\ cu lichide: 6 tuburi verticale cu 14 compartimente 4 bare de reglare putere 21 bare de reglare pentru corectarea distribu]iei de flux

Sistemul de otr\vire cu gadoliniu

Rezervor de gadoliniu

Detectori orizontali de flux

Protec]ie de beton
Vas calandria

Doze de injec]ie a otr\vurilor cu gadoliniu

S-ar putea să vă placă și