Sunteți pe pagina 1din 5

Axa 3 - Masura 4 - 18.03.2010 - 24 luni Localitate : Vaslui Judet : Vaslui Beneficiar : MUNICIPIUL VASLUI Valoare totala : 4.872.

916,34 RON Valoare POR : 4.020.680,30 RON Stadiu proiect : Contractat Obiectivul general: -imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale, a dotarii scolilor din municipiul Vaslui pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si cresterea participarii populatiei scolare si a adultilor la actul educational. Obiectivul specific: -reabilitarea si consolidarea Scolii nr. 3 cu clasele I-VIII din Municipiul Vaslui; -dotarea laboratoarelor Scolii nr. 3 inclusiv cu echipamente informatice.

Activitati 1. Organizarea licitatiei si semnarea contractului de servicii pentru elaborarea documentatiei Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic; 2. Elaborarea Studiului de fezabilitate; 3. Elaborarea documentatiei de executie Proiect tehnic; 4. Organizarea licitatiei si semnarea contractului pentru lucrari de consolidare, reabilitare si modernizare Scoala nr. 3 Vaslui; 5. Efectuarea lucrarilor de consolidare si reabilitare ale Scolii nr. 3 Vaslui; 6. Activitati de asistenta tehnica; 7. Activitati de supervizare; 8. Activitati care controleaza calitatea; 9. Activitati care controleaza siguranta; 10. Activitati care vor controla timpul; 11. Dotarea si echiparea Scolii nr. 3 Vaslui; 12. Publicitate si informare; 13. Monitorizarea, evaluarea interna si managementul proiectului.

Rezultate asteptate 1. 2. 1 unitate scolara din invatamantul obligatoriu reabilitata si echipata; 32 echipamente IT achizitionate.

Beneficiari directi: -populatia scolara din circumscriptia arondata scolii; -cadrele didactice ce vor beneficia de conditii mai bune de munca; -comunitatea locala prin conservarea unui monument istoric. Beneficiari indirecti: -familiile copiilor care urmeaza cursurile gimnaziale la Scoala nr. 3 Vaslui; -Consiliul Local Vaslui.

Scoala General nr. 3 Constantin Parfene din municipiul Vaslui s-a schimbat la fat. Dup ce au fost investite peste 5 milioane de lei n reabilitare si dotarea cu echipamente informatice, unitatea poate concura cu orice scoal din Uniunea European. Investitia a vizat refacerea acoperisului, modernizarea Corpului B, n care sunt sapte sli de clas, si dotarea laboratorului cu 30 de calculatoare. Ieri, la Primria Vaslui a avut loc conferinta de nchidere a proiectului Consolidare si reabilitare Scoala nr. 3, Clasele I VIII, Municipiul Vaslui. Contractul de finantare a fost semnat n data de 18 martie 2010, valoare a total a investitiei ridicndu-se 5.248.998,77 lei, inclusiv TVA. Obiectivul proiectului a vizat mbunttirea calit- tii infrastructurii educationale, a dotrii scolilor din municipiul Vaslui pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene. Lucrrile de modernizare au constat n reabilitarea si consolidarea Scolii nr. 3, precum si n dotarea laboratoarelor unittii cu echipamente informatice moderne. Beneficiarii proiectului sunt populatia scolar din circumscriptia arondat Scolii nr. 3. Elevii provin din familii ce apartin tuturor categoriilor sociale, existnd att familii cu venituri mari, familii cu venituri medii, ct si familii cu venituri mici, dintre care familii de etnici romi, a precizat Geanina Tofan, purttorul de cuvnt al Primriei Vaslui. Principalele rezultate obtinute ca urmare a finalizrii lucrrilor sunt consolidarea scolii, dotarea cu echipamente informatice, refacerea acoperis urilor la corpurile A si B si refacerea slii de festivitti din Corpul A. Cnd am plecat la drum cu acest proiect, am urmrit s egaliz m sansele copiilor care nvat n cele dou corpuri ale scolii. n prezent, Corpul B, care a fost modernizat, arat la standarde europene. De asemenea, s-a reparat si acoperisul, fatada si au fost dotate laboratoarele. Pentru noi, este extrem de important c am dotat laboratorul cu 30 de calculatoare, iar copii din clasele V VI pot face orele n acest cabinet. Pe timpul derulrii celor doi ani de proiect, am colaborat foarte bine cu Primria Vaslui. n acest an, avem nscrisi la scoal 682 de copii, mai multi dect n anii precedenti, a spus Daniela Nane, directorul Scolii nr. 3 Vaslui. Implementarea proiectului a contribuit si la realizarea unuia dintre obiectivele din Programului Operational Regional 20 07 2013, respectiv Cresterea calittii infrastructurii sociale a regiunilor, valoarea total eligibil a proiectului (valoarea nerambursdabil si contributia beneficiarului) fiind de 4.102.735,00 lei.

Valoarea Contractului: 3.508.961 RON Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC COMCONSTRUCT SRL Vaslui - lider asociatie, SC Urban Proiect SA Barlad si SC CONSINT SA Barlad Anunt de atribuire numarul 98996/14.06.2010 Informatii anunt de participare asociat 85457 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: MUNICIPIUL VASLUI Adresa postala: Strada Spiru Haret nr.2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Vaslui, Tel. 0235-310999, In atentia: Dorin Apavaloaie, Email: achiziti@primariavaslui.ro, Fax: 0235-315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) Altele: servicii publice locale Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta CONSOLIDARE SI REABILITARESCOALA NR.3, CLASELE I-VIII, MUNICIPIUL VASLUI II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Executarea Locul principal de executare: Zona centrala a Municipiului Vaslui, strada M. Kogalniceanu nr. 20 Codul NUTS: RO216 - Vaslui II.1.3) Anuntul implica II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor LUCRARI DE CONSOLIDARE SI REABILITARESCOALA NR.3, CLASELE I-VIII INMUNICIPIUL VASLUI II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor) II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 3, 508, 960.63RON SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica Nu IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI Contract nr: 13531 Denumirea: Consolidare si reabilitare Scoala nr.3, clasele I-VIII, municipiul Vaslui V.1) Data atribuirii contractului 6/9/2010 V.2) Numarul de oferte primite 1 V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul Asociatia SC COMCONSTRUCT SRL Vaslui - lider asociatie, SC Urban Proiect SA Barlad si SC CONSINT SA Barlad Adresa postala: strada Calugareni, nr.111, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730204, Romania, Tel. 0235/313121, Email: office@comconstruct.ro, Fax: 0235/313121, Adresa internet (URL): www.comconstruct.ro V.4) Informatii privind valoarea contractului Estimarea initiala a valorii contractului Valoarea: 3547361.00 Moneda: RON Fara TVA Valoarea totala finala a contractului Valoarea: 3508960.63 Moneda: RON Fara TVA V.5) Contractul ar putea fi subcontractat Nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul OperationalRegional 2007-2013;Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale;Domeniul de interventie: 3.4 ? ?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. Cod SMIS -2175 VI.2) Alte informatii VI.3) Cai de atac VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac Tribunalul Vaslui - Sectia Contecios Administrativ Adresa postala: Stefan cel Mare nr54, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730204, Romania, Tel. 0235311032, Email: vmoldova@just.ro, Fax: 0235-312432, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere Tribunalul Vaslui - Sectia Contecios Administrativ Adresa postala: Stefan cel Mare nr54, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730204, Romania, Tel. 0235311032, Email: vmoldova@just.ro, Fax: 0235-312432 VI.3.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Serviciul Investitii Achizitii Publice Programe Adresa postala: Primaria Vaslui, Strada Spiru Haret nr.2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Tel. 0235-310999, Email: achizitii@primariavaslui.ro, Fax: 0235-315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro VI.4) Data expedierii prezentului anunt 14.06.2010 12:02

BENEFICIARUL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL MUNICIPIUL VASLUI prin PRIMRIA MUNICIPIULUI VASLUI, str. Spiru Haret, nr. 2, tel. 0235/310.999, 0235/315.946. PROGRAMUL DE FINANARE: Programul Operaional Regional 2007-2013, Axa prioritar 3 - mbuntirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu. BUGET: Valoarea total eligibil a proiectului este de 1.259.266,07 euro din care finanarea nerambursabil 964.585,15 euro, contribuia proprie 53.806,69 euro, la care se adaug 240.874,22 euro TVA. OBIECTIV GENERAL: mbuntirea calitii infrastructurii educaionale, a dotrii colilor din municipiul Vaslui pentru asigurarea unui proces educaional la standarde europene i creterea participrii populaiei colare i a adulilor la actul educaional. REZULTATE PRINCIPALE: _ cldire coal consolidat i reabilitat; _ coal modernizat prin dotare i echipare inclusiv cu echipamente informatice; _ acoperi Corp A i Corp B refcut; _ sal festiviti Corp A reabilitat. MANAGER PROIECT: Inginer Galan Mihai

S-ar putea să vă placă și