Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea riscului de faliment - metoda modelului Z(Altman)

Evaluarea riscului de faliment se realizeaza prin metoda modelului Z(Altman) care precizeaza: Z= a x X.1 + b x X.2 + c x X.3 + d x X.4 + e x X.5, in care : a, b , c, d, e sunt prestabiliti astfel : a = 1.2 , b = 1.4 , c = 3.3 , d = 0.6 , e = 1 X.1 = coeficient de flexibilibate al firmei = Capital circulant/Total active X.2 = rata autofinantarii activelor totale=Profit reinvestit(profit netDividende)/Total active X.3 = rata rentabilitatii economice = Profit inainte de impozitare si dobanzi/Total active X.4 = indica masura in care datoriile firmei sunt acoperite de capitalul social = Valoarea de piata a capitalului social subscris si varsat/Datorii pe termen lung X.5 = indica masura in care activele contribuie la obtinerea de venituri din activitatea de baza= Venituri din vanzari/Total active Z> 3 rezulta ca starea firmei este sanatoasa , prezinta incredere , nu exista probleme in ceea ce priveste falimentul.
Formula: Z = 3.3 x v1 + 1 x v2 + 0.6 x v3 + 1.2 x v4 + 1.4 x v5

Rezultate: Z < 1,5 : faliment iminent; Z = 1,81 - 2,70 : deficit de lichiditati; Z = 2,71 - 2,99 : solvabilitate, risc redus; Z > 3 : solvabilitate ridicata, risc inexistent; Functia stabilita de Altman are urmatoarea forma: Z = 3,3 x1+ 1,0 x2 + 0,6 x3 + 1,4 x4 + 1,2 x5 , unde: X1 = Rezultatul curent inaintea impozitarii / Activ total X2 = Cifra de afaceri / Activ total X3 = Capitalizarea bursiera / Imprumuturi X4 = Profitul reinvestit / Activ total X5 = Activ circulant / Activ total