INTELIGENŢA VERBALĂ / LINGVISTICĂ definită prin: capacitatea de a folosi eficient CUVINTELE: verbal sau scris Se caracterizează prin: Interese

: - să citească - să scrie - să povestească - să facă jocuri de cuvinte Este descris ca fiind o persoană care poate să: - convingă uşor - formuleze cu uşurinţă explicaţii Specifică tipului: ARTIST SOCIAL ÎNTREPRINZĂTOR

INTELIGENŢA LOGICO-MATEMATICĂ definită prin: capacitatea de a utiliza RAŢIONAMENTE inductive şi deductive a REZOLVA PROBLEME a ÎNŢELEGE RELAŢII COMPLEXE între concepte, Se caracterizează prin: Capacitatea de a gândi logic: - a analiza - a sintetiza - a clasifica - a anticipa - a stabili priorităţi - a formula ipoteze - a întelege relaţii de cauzalitate Specifică tipului: INVESTIGATIV ÎNTREPRINZĂTOR CONVENŢIONAL SOCIAL REALIST

idei, lucruri

INTELIGENŢA VIZUALĂ / SPAŢIALĂ definită prin: capacitatea de a PERCEPE CORECT lumea pe cale vizuală REPREZENTA propriile experienţe vizuale Se caracterizează prin: Interese: - ptr pictură, sculptură, arhitectură, grafică Capacitatea de a - percepe cu acurateţe şi a vizualiza obiectele, elementele spaţiului: culori, linii, forme, relaţiile dintre elemente - a reprezenta obiectul - a aduce modificări reprezentării obiectului perceput Specifică tipului: ARTISTIC REALIST INTELIGENŢA MUZICALĂ / RITMICĂ definită prin: capacitatea de a PERCEPE, DISCRIMINA, TRANSFORMA, EXPRIMA sunetele / formele muzicale Se caracterizează prin: - gradul de SENSIBILITATE LA SUNET - capacitatea de a RĂSPUNDE EMOŢIONAL la acest tip de stimuli Specifică tipului: ARTISTIC INTELIGENŢA CORPORALĂ / KINESTEZICĂ definită prin: capacitatea de a CONTROLA MIŞCĂRILE corpului / părţilor corpului Se caracterizează prin: Abilităţi specifice: abilităţi fizice: - motricitate generală - motricitate fină (dexteritate) Deprinderi: - coordonare - echilibru - dexteritate - forţă - flexibilitate - viteză Specifică tipului: SPORTIV ARTIST REALIST

INTELIGENŢĂ INTERPERSONALĂ definită prin: capacitatea de a SESIZA, EVALUA stările, sentimentele altora Se caracterizează prin: Capacitatea de a: - sesiza expresia facială, inflexiunile vocii, gesturile - avea reacţii eficiente la diferite situaţii interpersonale - comunica verbal şi nonverbal - colabora - rezolva conflicte - avea încredere - acorda respect - motiva pe ceilalţi Specifică tipului: SOCIAL ÎNTREPRINZĂTOR INTELIGENŢĂ INTRAPERSONALĂ definită prin: capacitatea de a avea o REPREZENTARE de sine corectă AUTODISCIPLINĂ, AUTOEVALUARE Se caracterizează prin: Interese: - acţiuni de introspecţie, reflectare, evaluare, autocunoaştere - a avea cunoştinţa propriilor stări interioare, a propriilor calităţi şi defecte, a propriilor intenţii, motivaţii, dorinţe - a te cunoaşte cu “acurateţe” De dorit a fi specifică tipului: REALIST ARTIST INVESTIGATIV SOCIAL ÎNTREPRINZĂTOR CONVENŢIONAL