Sunteți pe pagina 1din 18

REDUCEREA SISTEMELOR DE

FORTE
APLICATE UNUI RIGID
Forta
Definitie. Forta este o marime vectoriala care
masoara interactiunea mecanica dintre doua corpuri.
Aceasta interactiune poate avea loc prin contact
mecanic direct sau la distanta prin intermediul unui
camp (cazul fortelor gravitationale, electrice,
magnetice, etc.).

Forta ca vector alunecator
Clasificarea fortelor
Dupa natura lor
forta gravitationala,
forta de atractie
universala,
fortele de frecare,
fortele
electromagnetice,
fortele elastice, etc.
Dupa modul de actiune
forte exterioare
forte interioare
Dupa modul de aplicare
forte concentrate
forte distribuite
Dupa modul de variatie al intensitatii
forte statice
forte dinamice
Unitate de masura
Newton [N]
Expresia analitica a fortei
k F j F i F
k Z j Y i X F


| o cos cos cos + + =
= + + =
( ) ( ) ( )k z z j y y i x x AB
A B A B A B

+ + =

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2 2 2
A B A B A B
A B A B A B
z z y y x x
k z z j y y i x x
AB
AB
e
+ +
+ +
= =


Versorul directiei AB
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
k Z j Y i X
z z y y x x
k z z j y y i x x
F e F F
A B A B A B
A B A B A B

+ + =
+ +
+ +
= =
2 2 2
Expresia
analitica
Modulul (marimea) fortei
2 2 2
Z Y X F + + =
Cosinusi directori
F
Z
F
Y
F
X
= = = | o cos ; cos ; cos
Momentul polar al fortei
Definitie. Momentul polar al fortei reprezinta
produsul vectorial dintre vectorul de pozitie al fortei
in raport cu polul si vectorul forta.

Momentul fortei evalueaza din punct de vedere
practic, efectul de rotatie pe care o forta il produce
atunci cand actioneaza asupra unui corp liber, cand
suportul fortei nu trece prin centrul de masa al
acestuia sau in cazul unei legaturi aplicate rigidului
intr-un punct situat in afara suportului fortei.
F r M
O

=
F b F r M
O
= = o sin
o sin r b =
Bratul fortei
Momentul fortei va fi un vector perpendicular pe
planul determinat de vectorul de pozitie si
vectorul forta, iar sensul sau va fi dat de regula
surubului drept .
Expresia analitica a momentului polar
Forta
k z j y i x r

+ + =
Vectorul de pozitie

F X i Y j Zk = + +
( )
( )
( )

M r F
i j k
x y z
X Y Z
yZ zY i zX xZ j xY yX k
O
= = = + +

M M i M j M k
O x y z
= + +
Modulul momentului polar
M M M M
O x y z
= + +
2 2 2
Cosinusii directori
cos ; cos ; cos o | = = =
M
M
M
M
M
M
x
O
y
O
z
O
Proprietatile momentului polar
1. Momentul polar este nul daca polul
in raport cu care se calculeaza
apartine suportului fortei, adica r si F
sunt coliniari (produsul lor vectorial
este zero)
2. Momentul polar al fortei ramane nemodificat
daca punctul de aplicatie al fortei aluneca pe
suportul acesteia

M OA F
O A ( )
=


M OB F OA AB F
O B ( )
= = +
|
\

|
.
| =

) ( A O
M F AB F OA

= +

0
Proprietatile momentului polar
3. Momentul polar al unei forte nu se
modifica daca polul se deplaseaza pe
o dreapta paralela cu suportul fortei.
O
O
M F OA F O O
F OA O O F A O M


= + =
=
|
.
|

\
|
+ = =


'
' '
'
0
4. Valoarea numerica a momentului polar poate fi interpretata ca dublul ariei
triunghiului format avand forta ca una din laturi si polul in varful opus.
M bF iar A
bF
O OAA
= = ,
' A
2
Momentul axial al unei forte
Definitie. Momentul axial al unei forte (momentul
fortei in raport cu o axa) reprezinta proiectia pe
aceasta axa a momentului polar al fortei, calculat in
raport cu un pol oarecare ce apartine axei
respective.
Expresia scalara
( ) M M e e r F
O A
= =Expresia vectoriala
( ) ( )
| |


M M e M e e e r F e
O A A
= = =
Proprietatile momentului axial
1. Momentul axial este nul daca suportul fortei
intersecteaza axa sau este paralel cu aceasta
(deoarece produsul mixt devine nul datorita
coplanaritatii fortei cu axa).

2. Momentul axial nu se modifica in cazul
schimbarii polului pe axa.
( ) M M e r F e O O r F e
O A1 1 1 1
= = = +
|
\

|
.
|

(
=


( ) =
|
\

|
.
|
+ = =

O O F e r F e M e M
O 1


A
0
Proprietatile momentului axial
3. Momentul axial este invariant fata de schimbarea
pozitiei fortei pe suportul ei (forta este vector
alunecator).
4. Momentul axial se poate calcula si ca momentul polar
al proiectiei fortei intr-un plan perpendicular pe axa,
moment polar ce se determina fata de polul in care axa
inteapa planul.
" ' F F F

+ =
( ) ( ) =
(

+ + = =

A
e F F A A OA e F r M

" ' ) ' ' (


) ' (
) ' ' (
) " ' ( ) " ' ( ) ' ' ( ) ' ' (
F O
M e F OA
e F A A e F OA e F A A e F OA
= =
= + + + =

Cuplul de forte
Definitie. Cuplul de forte este un sistem format din
doua forte de module egale, avand dreptele suport
paralele si sensuri contrare.
Cuplul de forte
Suma fortelor ce intervin intr-
un cuplu de forte este
evident nula, demonstrandu-
se astfel inexistenta unui
efect de translatie al cuplului.
Momentul cuplului se
calculeaza ca suma
momentelor polare ale celor
doua forte ce formeaza
cuplul, in raport cu un pol
arbitrar ales.

( )

M OA F OB F = + =

=
|
\

|
.
| =

OA OB F BA F

M BA F BA F F d = Z
|
\

|
.
| =


sin ,
Proprietatile cuplului de forte
1. Momentul cuplului de forte este un vector liber
intrucat polul O a fost ales arbitrar si nu apare in
relatia de calcul a momentului.
2. Momentul cuplului de forte poate fi interpretat si
ca momentul polar al uneia din fortele cuplului
calculat in raport cu punctul de aplicatie al celeilalte.
3. Un cuplu de forte nu este afectat daca fortele
actioneaza intr-un plan paralel cu cel initial.
4. Daca asupra unui rigid actioneaza simultan mai
multe cupluri, ele se pot compune ca orice vectori
liberi respectandu-se regulile algebrei vectoriale.