Sunteți pe pagina 1din 5

DURABILITATEA SI MENTENANTA STRUCTURILOR LA SOLICITRI VARIABILE

TEMA DE LABORATOR
Se considera o placa cu concentrator de tensiuni solicitata de o forta axiala, ca in figura de
mai jos:

Se cunosc urmatoarele:
Geometrie
H/d 1.5

t/r 1

h 20 mm
Material - otel recopt / normalizat
E 210000 MPa
V
0.3

a 0.25 mm

Se cere sa se dimensioneze placa si sa se stabileasca valorile coeficientului de concentrare a
tensiunilor pentru o valoare a fortei de P=36kN .
De asemenea, se cere sa se stabileasca durata de viata pentru o solicitare ciclica data de
valorile :
P
min
=-12kN , P
max
=6kN.
Rezolvare:
S-a realizat o analiza pentru placa cu geometria de mai jos:

Calculul analitic
Pentru calculul coeficientului teoretic de concentrare a tensiunilor s-au folosit relaiile:
2 3
1 2 3 4 tn
t t t
K C C C C
H H H
| | | | | |
= + + +
| | |
\ . \ . \ .

Unde:
1
2
3
4
0.955 2.169 0.081 3.043
1.557 4.046 1.032 4.571
4.013 0.424 0.748 3.689
2.461 2.538 0.236 1.159
t t
C
r r
t t
C
r r
t t
C
r r
t t
C
r r
= + =
= + =
= + =
= + =

Se obtine 1.866
tn
K =
2. Calculul cu ajutorul elementelor finite
Pentru analiza statica cu ajutorul programului Ansys s-a realizat urmatorul model:

S-au folosit elemente plane cu 8 noduri, realizandu-se o rafinare a discretizarii in zona
concetratorului.
Prima analiza s-a realizat pentru o valoare a solicitari de P= 36kN


Valoarea tensiunii maxime obtinuta 45.9MPa o =
Se calculeaza o noua valoare a coeficientului de concetrare a tensiunilor cu urmatoarele formule:

max
2.04
t
nom
K
o
o
= =
Unde:
22.5
nom
F
MPa
hd
o = =
In continuare s-au realizat doua analize pentru solicitarea ciclica mentionata din care au rezultat
valorile pentru tensiunea maxima si tensiunea minima din structura.

Tensiumea maxima in structura
max
7.7MPa o =

Tensiunea minima in structura
min
16.4MPa o =
Se calculeaza o noua valoare a coeficientului de concentrare a tensiunilor in funcie de noua valoare
a tensiunii
max
7.7MPa o = rezultata din prima analiza.
max
2.053
t
nom
K
o
o
= =
1 ( 1) 2.04
f t
K q K = + =
unde q = coeficientul de sensibilitate la oboseala, calculat cu formula lui Peterson :
1
0.988
1
q
a
r
= =
+
r
Unde
1.8
100
6 0.25
r
a
o
| |
= =
|
\ .
pentru 550
r
MPa o > .
Pentru determinarea duratei de viata s-a folosit urmatoarea formula pentru materiale ductile:
24.409
1
f a
ar
m
u
K S
S MPa
S
S
= =


Unde:
max min
max min
12.05
2
4.35
2
600
a
m
u
S MPa
S MPa
S MPa
o o
o o

= =
+
= =
=

Pentru valoarea S
ar
=24.409 MPa numarul de cicluri tinde spre infinit, peste 10
6
cicluri.