MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. _5287/_15.11.2004

-BUCUREŞTI 2004

1

Dr.S.E. I. Dr.I. – A. COAUTORI: PROF. I.Ed. COLABORATORI: 1.E. Dr. gr.S. DRD.J.S.J.F. I Universitatea Piteşti Şc. 2.S. I Prof. – M.E. I Dr. Norm. gr.E. DRD. gr.S. 10. 109 I.L. gr.Ed.S. 7. 6. PROF.F. I Prof. Dr.C.Univ. Gen. Dragnea Adrian Dragomir Petrică Cătăneanu Sergiu Firea Elena Grigore Vasilica Şerbănoiu Sorin Fozza Cristina Frâncu Elena Cojocaru Nicolae Buhaiev Elena Milea Nicolae Moraru Ştefan Rizon Constantin Cişmaş Elena Radu Daniel Predescu Stela Prof.C. UNIV.S. Univ.P.J. 5. I Prof. Ecologică ANEFS A.S. – A. Dr. Decan Decan Bucureşti Bucureşti Craiova Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Constanţa Dolj Constanţa Bucureşti Vrancea Piteşti Bucureşti Alexandria Bucureşti Director Inspector Inspector Inspector Inspector Director Director Inspector Profesor 2 . DR.Univ.P. Univ. 11.S.C. I Prof.F. gr. Univ. Prof. Prof. Prof. gr.N. Prof. 12. ALIN PĂUNESCU – INSPECTOR GENERAL – D. Cuza F.Univ. Caragiale Şef catedră met. PROF. 9. 16. CONSTANTIN FILIP – INSPECTOR GENERAL – D. I Prof. Prof. DR. Piteşti Şc.I. I.El. 14.Univ.N.J. Conf. I Prof. SILVIA TEODORESCU – CONF. 4.J. 13. Prof. gr.N.G. Ecologică D. Teleorman Col.E. 15. I Prof. – M.P. 3. L.E.J.S.Ed. MONICA STĂNESCU – CONF. I. – M. DRD. Profesor Şef catedră met.Univ. ELENA AVRAM – INSPECTOR – S. 8.AUTORI: PROF.N.Nr. Prof. Dr. UNIV. Dr.G. I.S. PROF.F.T. Univ. gr. gr.

5. aptitudini (calităţi) motrice. factori de condiţionare. specificul acestora pentru subsistemele educaţiei fizice şi sportului. pregătirea artistică. Stadiile antrenamentului sportiv. 13. liceal. competiţie.A. performanţă. Obiectivele educaţiei fizice şi sportului – tipologie. tipologie. 9. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. acţiune motrică. garantându-se astfel calitatea procesului de învăţământ. 4. caracteristici. 7. capacitate de performanţă. tipologie.I. CONŢINUTURILE PROGRAMEI B. caracteristici: pregătirea tehnică. Caracteristicile motricităţii la vârstele şcolarităţii. Noţiunile fundamentale: educaţie fizică. 6. 3. Statutul şi rolul specialistului în Educaţie fizică şi sport şi relaţia sa cu elevul. caracteristici. Exerciţiul fizic: definiţie. act motric. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului. activitate motrică. a lecţiilor de educaţie fizică şi sport din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar (primar. din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport. motricitate. formă şi clasificare. forme de manifestare. prezentarea aspectelor didacticii specifice disciplinei de învăţământ Educaţie Fizică şi Sport. printr-o nouă abordare metodico-ştiinţifică. etapele formării deprinderilor motrice. 2. în perspectiva unei societăţi educaţionale. optimizarea. efort fizic. Deprinderile şi priceperile motrice – definiţie. parametrii. oferind şanse egale de reuşită candidaţilor. Efortul în educaţie fizică şi sport . din Educaţie Fizică şi Sport. 15. profesional. tipuri. 12. şcolile de arte şi meserii). pregătirea psihologică. Cunoştinţele teoretice de specialitate . conţinut. 14. • OBIECTIVE evidenţierea cunoştinţelor de didactică generală specifice procesului de învăţământ din domeniul educaţiei fizice şi sportului şcolar. Forma sportivă – definiţie. pregătirea teoretică. Componentele antrenamentului sportiv . pregătirea fizică. sport. NOTA DE PREZENTARE SCOP Prezenta programă a fost elaborată în vederea orientării candidaţilor spre conţinuturile tematice de specialitate şi metodico-didactice. Învăţarea motrică – definiţie. psihomotricitate. Subsistemele şi formele de organizare a educaţiei fizice şi sportului. 10.definiţie. evidenţierea sistemului de cunoştinţe teoretice. 8. 11.definiţie. necesare pentru ocuparea unui post didactic vacant în învăţământul preuniversitar. • B. generale şi de specialitate. • FINALITĂŢI ocuparea posturilor didactice din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport cu cadre didactice competente. tipologie. indiferent de centrul universitar de provenienţă. 3 . capacitate motrică. faze.definiţie. gimnazial. Aptitudinile (calităţile) motrice – definiţie. pregătirea tactică.

Bucureşti.. programe şcolare. Negulescu I. proiectarea unităţii de învăţare. competenţe specifice. în cazul antrenamentului sportiv. competenţe generale. Bucureşti. 12. 14. 6. Şerbănoiu S. Instruire – învăţare. unităţi de competenţe şi competenţe în Educaţie Fizică şi Sport. (2002) Teoria sportului. (1983) Teoria şi metodica handbalului.N. Dragnea A. (2000) Handbal. intuitive şi practice şi particularităţile utilizării lor la diferite vârste. relaţia parte . Editura Bren 12.întreg. (2000) Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică. 9. proiectul de lecţie. (1999) Metodica educaţiei fizice şcolare. Dragnea A. Edit. Componentele curriculumului naţional: planuri cadru. Particularităţile respectării principiilor didactice în educaţie fizică. 10. Bucureşti. www.S. A. Dragnea A. dozarea. Mijloacele de antrenament. Programele şcolare pentru educaţie fizică şi sport (în vigoare). Editura Didactică şi Pedagogică 14. Proiectarea şi planificarea activităţii didactice. Cârstea Gh. arii curriculare. modalităţile optime de exersare.suport al activităţii didactice. Lecţia de educaţie fizică şi sport – tipologie. Sistemul principiilor didactice.N. Editura Didactică şi Pedagogică 9. Bucureşti.. tehnica jocului.edu. Manual pentru cursul de bază. Principiile antrenamentului sportiv. Editura Cartea Universitară 4 . Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de Educaţie Fizică şi Sport şi de programele disciplinelor sportive. Conţinutul evaluării la educaţie fizică şi sport: forme şi instrumente de evaluare. Kunst I.F. Editura FEST 10. Obiective de instruire şi obiective de performanţă în antrenamentul sportiv. metode didactice bazate pe relaţia efort-odihnă.. Obiective cadru. 4. (2000) Volei. mijloacele competiţionale. Mijloacele de instruire în educaţie fizică şi sport – descrierea acţiunii motrice. Elaborarea obiectivelor operaţionale. 3. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a. Mijloacele de învăţământ . obiective de referinţă. (1996) Antrenamentul sportiv.II. particularităţile pe cicluri de învăţământ. Bucureşti. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică şi sport. (2003) Gimnastica. Bucureşti 15. Bucureşti.B.. Dinamica şi dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. 5.F. www. Teodorescu S. structură. Editura AN-DA 4. 2. Planificare calendaristică. 7. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII 1. Grigore V. (1996) Fotbal la copii şi juniori. 6. şi colab. Editura FEST 8. Sistemul metodelor didactice folosite în educaţie fizică şi sport: metodele verbale. Bucureşti. (coord. ♦ BIBLIOGRAFIE PENTRU TEORIA ŞI DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1.E.S. Bucureşti. Lecţia de antrenament sportiv – structură şi tipologie. Croitoru D. Editura Didactică şi Pedagogică 7.edu. Bucureşti. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE 11. Stoica M.ro 17. 8. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică 13. Barbu C. (1999) Teoria activităţilor motrice. (2001) Baschetul în şcoală. formaţiile de lucru adecvate. Bucureşti. 13.ro 5. Dragnea A. Editura Semne 16. Predescu T. Cârstea Gh. desfăşurată în condiţii speciale. 3. Moanţă A. (2004) Metodica educaţiei fizice. Specificul proiectării didactice în educaţie fizică şi sport.) (2002) Teoria educaţiei fizice şi sportului. Bota A.E. Motroc I. trunchi comun. 11. Bucureşti. Printech 2. discipline. Bucureşti . A. mijloacele de refacere.

Bucureşti. (2002) Volei în şcoală. Bucureşti. M. D. (1987) Lupte greco-romane: Elemente de teorie şi metodica de antrenament. (1983) Canotaj. Firea E. Editura Sport Turism 4. (1999) Gimnastica ritmică de performanţă.. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARĂ Badea. 5 . Bucureşti.Editura Sport-Turism 6. Bucureşti. Ed. Bucureşti . 10. Bucureşti. Bucureşti. Şerban. Cluj. Ghid pentru profesori. FEST Cârstocea V. ANEFS 12. Universitatea Ecologică ♦ 1.) (2001) Evaluarea curentă şi examenele. (1998) Antrenamentul în judo. BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA GENERALĂ Cerghit I. T. Jivan I. Bucureşti. Editura Universităţii din Piteşti 7.. ANEFS 9. (2003) Evaluarea progresului şcolar. (coord. Prognosis 4. Editura Printech Cismaş Gh. Ionescu M. (2001) Rugby. şi colab. Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică şi sport (1999) Bucureşti 19. Stroie Şt.18. Editura Printech 8. Grigore V. Bucureşti. (2000) Poziţii de tragere în tirul sportiv. (1999) Înot – tratat metodic. Bucureşti. Bucureşti. . Ed. Bucureşti.) (1988) Curs de pedagogie. Dacia Stoica A. Macovei S..(coord. şi colab. (1996) Volei îndrumar metodic. Pelin F. 2. Editura Semne 5. Bedo C. Teodoru M. De la teorie la practică. Radu I. Solomon M. Bucureşti. Poenaru S. (2002) Curs de scrimă. Mociani V. (1996) Gimnastica.U. (2001) Învăţarea tehnicii libere la schi fond – biatlon. 3. Stoica A.. Bucureşti.B. Croitoru D. Editura Omnia 21. Târgovişte. Humanitas Educaţional. Pregătirea fizică şi tehnică. 3. Editura Printech 11. (1995) Didactica modernă. Pregătirea competiţională. Editura Printech ♦ 1. Marinescu Gh. Hantău I. 2. (2001) Schi. Editura Printech. Bocioacă L. Teorie şi metodică. (2003) Metodica educaţiei fizice şcolare. Dom Impex 20. Fundamente teoretice şi metodice.. Florescu C. (2000) Polo pe apă – tehnică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful