MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. _5287/_15.11.2004

-BUCUREŞTI 2004

1

I. DRD.N. Profesor Şef catedră met. Conf.E. Ecologică D.S. I Prof. Dr. Prof. – A. Prof. I Dr.S.S.N.P. gr.I.Ed.F.G. ALIN PĂUNESCU – INSPECTOR GENERAL – D.J.Ed. 2. Dr. gr. Cuza F.C. 8. gr.Univ. Dr.AUTORI: PROF. I. – M. SILVIA TEODORESCU – CONF. Dragnea Adrian Dragomir Petrică Cătăneanu Sergiu Firea Elena Grigore Vasilica Şerbănoiu Sorin Fozza Cristina Frâncu Elena Cojocaru Nicolae Buhaiev Elena Milea Nicolae Moraru Ştefan Rizon Constantin Cişmaş Elena Radu Daniel Predescu Stela Prof. ELENA AVRAM – INSPECTOR – S.J.S. gr. 10. Univ.Univ. gr. 7.T.El.I.F. 16. – M. Prof. Dr.C. I. Dr.J. I. Dr. Teleorman Col.Univ. Univ. Norm. COLABORATORI: 1.E.Ed. 5. DR. gr.Univ. Piteşti Şc. 15.S.E. I Prof.P. PROF.P. – M. – A. CONSTANTIN FILIP – INSPECTOR GENERAL – D. gr. Gen.Univ. Prof.C. I Prof. 11. I Prof. gr. Prof.J.E.S. I Prof. 13.L. Dr.S. 109 I. Decan Decan Bucureşti Bucureşti Craiova Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Constanţa Dolj Constanţa Bucureşti Vrancea Piteşti Bucureşti Alexandria Bucureşti Director Inspector Inspector Inspector Inspector Director Director Inspector Profesor 2 .J.E.G. DRD. COAUTORI: PROF. L. Prof.F.E.S.Nr. PROF. UNIV. Ecologică ANEFS A.N. UNIV. Prof. 3. I Prof. DR. gr. 9. 6. 4. Caragiale Şef catedră met. I Universitatea Piteşti Şc. Univ. DRD. I. 14.S.N.J.S. MONICA STĂNESCU – CONF. PROF.S.F. I Prof. Univ. 12.

Stadiile antrenamentului sportiv. printr-o nouă abordare metodico-ştiinţifică. motricitate. Forma sportivă – definiţie. factori de condiţionare. din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport. activitate motrică. pregătirea artistică. profesional. 15.I. caracteristici. 9. acţiune motrică. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului. gimnazial. 10. 4. CONŢINUTURILE PROGRAMEI B. din Educaţie Fizică şi Sport. faze. pregătirea fizică. Componentele antrenamentului sportiv . garantându-se astfel calitatea procesului de învăţământ. tipuri. Obiectivele educaţiei fizice şi sportului – tipologie. aptitudini (calităţi) motrice. conţinut. Statutul şi rolul specialistului în Educaţie fizică şi sport şi relaţia sa cu elevul. pregătirea tactică. şcolile de arte şi meserii). indiferent de centrul universitar de provenienţă. 6. 2. 12. act motric. competiţie. pregătirea teoretică. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. NOTA DE PREZENTARE SCOP Prezenta programă a fost elaborată în vederea orientării candidaţilor spre conţinuturile tematice de specialitate şi metodico-didactice. 8. oferind şanse egale de reuşită candidaţilor. Exerciţiul fizic: definiţie. formă şi clasificare. forme de manifestare.definiţie. pregătirea psihologică. optimizarea.definiţie. capacitate motrică. caracteristici. evidenţierea sistemului de cunoştinţe teoretice. Cunoştinţele teoretice de specialitate . tipologie. Deprinderile şi priceperile motrice – definiţie. a lecţiilor de educaţie fizică şi sport din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar (primar. 13. tipologie. efort fizic. • FINALITĂŢI ocuparea posturilor didactice din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport cu cadre didactice competente.definiţie. • OBIECTIVE evidenţierea cunoştinţelor de didactică generală specifice procesului de învăţământ din domeniul educaţiei fizice şi sportului şcolar. 5. Efortul în educaţie fizică şi sport . Subsistemele şi formele de organizare a educaţiei fizice şi sportului. tipologie. caracteristici: pregătirea tehnică. Noţiunile fundamentale: educaţie fizică. 7. psihomotricitate. Aptitudinile (calităţile) motrice – definiţie. capacitate de performanţă. 3. 11. liceal. Caracteristicile motricităţii la vârstele şcolarităţii. sport. 14. etapele formării deprinderilor motrice. • B. specificul acestora pentru subsistemele educaţiei fizice şi sportului. prezentarea aspectelor didacticii specifice disciplinei de învăţământ Educaţie Fizică şi Sport. Învăţarea motrică – definiţie. performanţă. 3 . parametrii.A. în perspectiva unei societăţi educaţionale. generale şi de specialitate. necesare pentru ocuparea unui post didactic vacant în învăţământul preuniversitar.

(1996) Antrenamentul sportiv. Bucureşti. Bucureşti. Printech 2.edu. Sistemul principiilor didactice. Lecţia de educaţie fizică şi sport – tipologie. DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII 1.F. Editura Didactică şi Pedagogică 14. Motroc I. Dinamica şi dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv. 5.. (2004) Metodica educaţiei fizice. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de Educaţie Fizică şi Sport şi de programele disciplinelor sportive. 14. Editura Semne 16. Sistemul metodelor didactice folosite în educaţie fizică şi sport: metodele verbale. 7. particularităţile pe cicluri de învăţământ. Şerbănoiu S.edu. în cazul antrenamentului sportiv. Specificul proiectării didactice în educaţie fizică şi sport. ♦ BIBLIOGRAFIE PENTRU TEORIA ŞI DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. Bota A. Mijloacele de învăţământ . (1983) Teoria şi metodica handbalului. Kunst I.II. discipline. competenţe generale. Croitoru D. 3.E. unităţi de competenţe şi competenţe în Educaţie Fizică şi Sport. arii curriculare. 9. 3. Teodorescu S.E.N. mijloacele de refacere. dozarea. (2000) Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică. obiective de referinţă.. Stoica M.B. Bucureşti. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. Componentele curriculumului naţional: planuri cadru. Principiile antrenamentului sportiv.S. Predescu T. Editura AN-DA 4. Dragnea A. 10. mijloacele competiţionale. trunchi comun. (2002) Teoria sportului. Bucureşti. 6. 13. Lecţia de antrenament sportiv – structură şi tipologie. Dragnea A. Cârstea Gh.F. Cârstea Gh.) (2002) Teoria educaţiei fizice şi sportului. A. Bucureşti. Proiectarea şi planificarea activităţii didactice.. Bucureşti. (coord. Negulescu I. formaţiile de lucru adecvate. Editura Didactică şi Pedagogică 9. proiectarea unităţii de învăţare. www. Bucureşti 15. metode didactice bazate pe relaţia efort-odihnă. Editura Didactică şi Pedagogică 7. Planificare calendaristică. proiectul de lecţie. competenţe specifice. tehnica jocului. Conţinutul evaluării la educaţie fizică şi sport: forme şi instrumente de evaluare. structură. Moanţă A. Elaborarea obiectivelor operaţionale. Bucureşti . (2000) Volei. (1999) Metodica educaţiei fizice şcolare.ro 17.. (2001) Baschetul în şcoală. Barbu C. Editura Bren 12. Programele şcolare pentru educaţie fizică şi sport (în vigoare). Bucureşti. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. Instruire – învăţare. Particularităţile respectării principiilor didactice în educaţie fizică.N. relaţia parte . Manual pentru cursul de bază. Grigore V. (1999) Teoria activităţilor motrice. modalităţile optime de exersare. Edit. Obiective de instruire şi obiective de performanţă în antrenamentul sportiv. desfăşurată în condiţii speciale. Editura FEST 8. Editura Didactică şi Pedagogică 13. programe şcolare. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică şi sport. şi colab. Obiective cadru. Bucureşti. www. 12. Editura Cartea Universitară 4 . Bucureşti. Bucureşti. Dragnea A. Editura FEST 10.S. intuitive şi practice şi particularităţile utilizării lor la diferite vârste. Bucureşti. 4. Mijloacele de instruire în educaţie fizică şi sport – descrierea acţiunii motrice. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE 11.suport al activităţii didactice. A. (2003) Gimnastica.ro 5. Dragnea A. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a. (2000) Handbal. 2. 11. 8. Mijloacele de antrenament. Bucureşti. 6. (1996) Fotbal la copii şi juniori.întreg.

Bucureşti.B.18. Marinescu Gh. Ed. (2003) Metodica educaţiei fizice şcolare. Dom Impex 20. Editura Sport Turism 4. Editura Printech. Radu I. Bucureşti. Bucureşti . Bucureşti. (2001) Rugby. Teodoru M. (1999) Gimnastica ritmică de performanţă. Pregătirea competiţională. 2. (1995) Didactica modernă. Grigore V. Universitatea Ecologică ♦ 1.(coord. ANEFS 12. Fundamente teoretice şi metodice.) (1988) Curs de pedagogie.. (2000) Polo pe apă – tehnică. (2002) Curs de scrimă. Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică şi sport (1999) Bucureşti 19. Bucureşti. şi colab. 3.. (1987) Lupte greco-romane: Elemente de teorie şi metodica de antrenament. . (1998) Antrenamentul în judo. Bedo C. Teorie şi metodică. Macovei S. (2003) Evaluarea progresului şcolar. 3. Editura Omnia 21. Croitoru D. Editura Printech 8. Târgovişte. BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA GENERALĂ Cerghit I. (1983) Canotaj. FEST Cârstocea V. Bucureşti.. Ed. Bucureşti. 5 . Ghid pentru profesori. Prognosis 4.) (2001) Evaluarea curentă şi examenele. (1996) Gimnastica. Editura Semne 5. Humanitas Educaţional.U. (2001) Schi. Bucureşti. Bucureşti.. Bocioacă L. (1999) Înot – tratat metodic. Firea E.. Hantău I. T. Solomon M. (coord. De la teorie la practică. (2000) Poziţii de tragere în tirul sportiv. Florescu C. D. M. Editura Printech ♦ 1. Dacia Stoica A. 2. Bucureşti. Poenaru S.Editura Sport-Turism 6. Bucureşti. Editura Universităţii din Piteşti 7. Stoica A. Mociani V. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARĂ Badea. Bucureşti. Jivan I. Editura Printech 11. Ionescu M. Bucureşti. Pelin F. Pregătirea fizică şi tehnică. Stroie Şt. Bucureşti. 10. (1996) Volei îndrumar metodic. Şerban. ANEFS 9. şi colab. (2001) Învăţarea tehnicii libere la schi fond – biatlon. Editura Printech Cismaş Gh. (2002) Volei în şcoală. Cluj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful