MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. _5287/_15.11.2004

-BUCUREŞTI 2004

1

S. Dr. UNIV. I.J. gr.E.F. DRD. DR. Caragiale Şef catedră met. Prof. 16.E.S. – A.S.S. 11.J.J. 14. I Prof.G.E.S.Ed. – M. ALIN PĂUNESCU – INSPECTOR GENERAL – D. Univ. MONICA STĂNESCU – CONF. gr.N.N.S. I Universitatea Piteşti Şc.G. 7.S.P.S. Prof. I. 109 I. 15.Univ.I.P. Dr.F. DRD. I.El. Ecologică ANEFS A.F.E. Prof.P. 8. Piteşti Şc. I. PROF.J. PROF. I Prof. 5.T. I Prof. ELENA AVRAM – INSPECTOR – S. I Prof.Univ. Ecologică D. gr.C.AUTORI: PROF. DR. 3. 6. 12. – M. gr. Conf. 2. Gen. Decan Decan Bucureşti Bucureşti Craiova Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Constanţa Dolj Constanţa Bucureşti Vrancea Piteşti Bucureşti Alexandria Bucureşti Director Inspector Inspector Inspector Inspector Director Director Inspector Profesor 2 . Dr.Ed. Univ. Dr. Dr.S.I.Univ. gr. 13. Prof. Teleorman Col. DRD. Univ. COAUTORI: PROF. – M.J.J. Profesor Şef catedră met. Norm.L. Prof.Ed. 9. gr. 10. I Dr. gr.C. CONSTANTIN FILIP – INSPECTOR GENERAL – D.F. COLABORATORI: 1. Prof. I. I Prof. I Prof. PROF.N. SILVIA TEODORESCU – CONF.S. L. UNIV. gr. 4. Dragnea Adrian Dragomir Petrică Cătăneanu Sergiu Firea Elena Grigore Vasilica Şerbănoiu Sorin Fozza Cristina Frâncu Elena Cojocaru Nicolae Buhaiev Elena Milea Nicolae Moraru Ştefan Rizon Constantin Cişmaş Elena Radu Daniel Predescu Stela Prof.E. – A. Dr.Univ.N.S.Univ. Dr.E. gr. Cuza F.Nr.C. Univ. I Prof. Prof.

Exerciţiul fizic: definiţie. activitate motrică. pregătirea tactică. • B. acţiune motrică. optimizarea. Subsistemele şi formele de organizare a educaţiei fizice şi sportului. Învăţarea motrică – definiţie. indiferent de centrul universitar de provenienţă. Caracteristicile motricităţii la vârstele şcolarităţii. NOTA DE PREZENTARE SCOP Prezenta programă a fost elaborată în vederea orientării candidaţilor spre conţinuturile tematice de specialitate şi metodico-didactice. evidenţierea sistemului de cunoştinţe teoretice. 13. necesare pentru ocuparea unui post didactic vacant în învăţământul preuniversitar. 15. Aptitudinile (calităţile) motrice – definiţie. capacitate motrică. • OBIECTIVE evidenţierea cunoştinţelor de didactică generală specifice procesului de învăţământ din domeniul educaţiei fizice şi sportului şcolar. 2. psihomotricitate. a lecţiilor de educaţie fizică şi sport din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar (primar. formă şi clasificare. tipuri. conţinut. generale şi de specialitate. 3 . 6. parametrii. 8.definiţie. pregătirea psihologică. liceal. oferind şanse egale de reuşită candidaţilor. Cunoştinţele teoretice de specialitate .definiţie. 9. Noţiunile fundamentale: educaţie fizică. CONŢINUTURILE PROGRAMEI B. Statutul şi rolul specialistului în Educaţie fizică şi sport şi relaţia sa cu elevul. • FINALITĂŢI ocuparea posturilor didactice din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport cu cadre didactice competente. tipologie. 10. capacitate de performanţă. profesional. din Educaţie Fizică şi Sport. act motric. tipologie.I. specificul acestora pentru subsistemele educaţiei fizice şi sportului.definiţie. Efortul în educaţie fizică şi sport . 11. gimnazial. 3. competiţie. 5. în perspectiva unei societăţi educaţionale. Stadiile antrenamentului sportiv. Obiectivele educaţiei fizice şi sportului – tipologie. etapele formării deprinderilor motrice. factori de condiţionare. 12. tipologie. pregătirea fizică. forme de manifestare. motricitate. performanţă. 14. pregătirea teoretică.A. din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului. prezentarea aspectelor didacticii specifice disciplinei de învăţământ Educaţie Fizică şi Sport. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. caracteristici: pregătirea tehnică. garantându-se astfel calitatea procesului de învăţământ. faze. pregătirea artistică. efort fizic. printr-o nouă abordare metodico-ştiinţifică. Deprinderile şi priceperile motrice – definiţie. 4. sport. Componentele antrenamentului sportiv . Forma sportivă – definiţie. 7. caracteristici. aptitudini (calităţi) motrice. şcolile de arte şi meserii). caracteristici.

3. (2004) Metodica educaţiei fizice. Elaborarea obiectivelor operaţionale. 9.. particularităţile pe cicluri de învăţământ. Editura FEST 8. Obiective cadru. Kunst I.E.N. Planificare calendaristică. 8. Bucureşti . ♦ BIBLIOGRAFIE PENTRU TEORIA ŞI DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. Mijloacele de antrenament. Croitoru D.N. Mijloacele de instruire în educaţie fizică şi sport – descrierea acţiunii motrice. Moanţă A.ro 5. www. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a. Bucureşti.. Bucureşti. (1996) Antrenamentul sportiv. 2. DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII 1. Editura Cartea Universitară 4 . mijloacele de refacere. Bucureşti. Negulescu I. Editura Didactică şi Pedagogică 9. metode didactice bazate pe relaţia efort-odihnă. (2000) Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică. 10. (2000) Volei. dozarea. tehnica jocului.. 11. (2002) Teoria sportului. discipline. Specificul proiectării didactice în educaţie fizică şi sport..F. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de Educaţie Fizică şi Sport şi de programele disciplinelor sportive. Şerbănoiu S. Editura Didactică şi Pedagogică 7. Teodorescu S. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE 11.F. Cârstea Gh. Bucureşti. relaţia parte . trunchi comun. Lecţia de antrenament sportiv – structură şi tipologie. Bucureşti. (1996) Fotbal la copii şi juniori. în cazul antrenamentului sportiv.S. (coord. Edit. Bucureşti. Motroc I. obiective de referinţă. 4. Bota A. Stoica M. Componentele curriculumului naţional: planuri cadru. (1999) Teoria activităţilor motrice. 12.B. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. A. Obiective de instruire şi obiective de performanţă în antrenamentul sportiv. (1983) Teoria şi metodica handbalului. Sistemul principiilor didactice.S. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică şi sport.) (2002) Teoria educaţiei fizice şi sportului. Cârstea Gh. A. Editura Didactică şi Pedagogică 14. programe şcolare. Bucureşti 15.întreg. (1999) Metodica educaţiei fizice şcolare. 5. Proiectarea şi planificarea activităţii didactice. Bucureşti. Mijloacele de învăţământ . Particularităţile respectării principiilor didactice în educaţie fizică. 6. proiectarea unităţii de învăţare. Bucureşti. Dragnea A. intuitive şi practice şi particularităţile utilizării lor la diferite vârste. Bucureşti. Lecţia de educaţie fizică şi sport – tipologie. 7. Predescu T. Bucureşti. Principiile antrenamentului sportiv. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. şi colab. proiectul de lecţie.edu. Editura AN-DA 4. Bucureşti. desfăşurată în condiţii speciale. 13. competenţe specifice. 6. Barbu C.ro 17. Editura Didactică şi Pedagogică 13. (2000) Handbal. arii curriculare. Instruire – învăţare. (2001) Baschetul în şcoală. Conţinutul evaluării la educaţie fizică şi sport: forme şi instrumente de evaluare.E. Bucureşti. Dragnea A.suport al activităţii didactice. www. Editura FEST 10. competenţe generale. Editura Semne 16. structură. Grigore V. Dragnea A. modalităţile optime de exersare. Editura Bren 12. unităţi de competenţe şi competenţe în Educaţie Fizică şi Sport.II. Sistemul metodelor didactice folosite în educaţie fizică şi sport: metodele verbale. Manual pentru cursul de bază. Programele şcolare pentru educaţie fizică şi sport (în vigoare). Printech 2. mijloacele competiţionale. 3. formaţiile de lucru adecvate. Dragnea A.edu. Dinamica şi dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv. (2003) Gimnastica. 14.

Cluj. 10. Bucureşti. FEST Cârstocea V. Târgovişte. (1996) Gimnastica. Bedo C.U.) (1988) Curs de pedagogie.. Stoica A. 2. Editura Printech ♦ 1. Editura Printech 8. Editura Printech. Bucureşti.. (1999) Înot – tratat metodic. Bucureşti. Pregătirea competiţională. Radu I. Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică şi sport (1999) Bucureşti 19. 3. Dacia Stoica A. Bucureşti. Ionescu M. Hantău I. Şerban. De la teorie la practică. Teorie şi metodică. Jivan I. Macovei S. Bucureşti. Pelin F. Firea E. (coord. Ghid pentru profesori. (2003) Evaluarea progresului şcolar.18. . Solomon M. Marinescu Gh.(coord. Bocioacă L. (2001) Schi. Bucureşti. Editura Omnia 21. (1998) Antrenamentul în judo. (2001) Învăţarea tehnicii libere la schi fond – biatlon. Fundamente teoretice şi metodice. 2. (1987) Lupte greco-romane: Elemente de teorie şi metodica de antrenament. ANEFS 9. Editura Universităţii din Piteşti 7. Editura Printech 11. Editura Printech Cismaş Gh.B. Poenaru S. (1999) Gimnastica ritmică de performanţă. Prognosis 4. Bucureşti. Grigore V. (2000) Polo pe apă – tehnică. (2003) Metodica educaţiei fizice şcolare. Bucureşti. Editura Sport Turism 4. (2001) Rugby. Dom Impex 20. Bucureşti. şi colab. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARĂ Badea.Editura Sport-Turism 6. Ed. Stroie Şt.) (2001) Evaluarea curentă şi examenele. 3. (2002) Curs de scrimă.. Bucureşti. (1983) Canotaj. D. Bucureşti . (2002) Volei în şcoală. Bucureşti. M.. Croitoru D. (1995) Didactica modernă. Florescu C. (2000) Poziţii de tragere în tirul sportiv.. Humanitas Educaţional. Mociani V. şi colab. Editura Semne 5. Teodoru M. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA GENERALĂ Cerghit I. Bucureşti. Pregătirea fizică şi tehnică. Ed. (1996) Volei îndrumar metodic. T. ANEFS 12. 5 . Universitatea Ecologică ♦ 1.