MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. _5287/_15.11.2004

-BUCUREŞTI 2004

1

T. Dragnea Adrian Dragomir Petrică Cătăneanu Sergiu Firea Elena Grigore Vasilica Şerbănoiu Sorin Fozza Cristina Frâncu Elena Cojocaru Nicolae Buhaiev Elena Milea Nicolae Moraru Ştefan Rizon Constantin Cişmaş Elena Radu Daniel Predescu Stela Prof. gr. 4. Univ. DRD. COLABORATORI: 1.Ed.El. I.L.S. Dr.S. Univ.C.Univ. 3. 9.S. Profesor Şef catedră met.J. Decan Decan Bucureşti Bucureşti Craiova Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Constanţa Dolj Constanţa Bucureşti Vrancea Piteşti Bucureşti Alexandria Bucureşti Director Inspector Inspector Inspector Inspector Director Director Inspector Profesor 2 . Dr. – A.Ed. DR. Caragiale Şef catedră met. gr.I.S. – A. Norm.F.S.G. 8. gr.J. Univ. MONICA STĂNESCU – CONF. 15. 11. I Prof.J.N.C. Conf. I Prof. Dr.N. Prof. 12.E. 14. Ecologică D. PROF.Univ. gr.S.I.F. gr. I Prof.S.Ed. 5. gr. Dr. DRD. Ecologică ANEFS A. PROF. UNIV. 2. gr. Dr. Prof.S.P. Prof. 7. UNIV. ALIN PĂUNESCU – INSPECTOR GENERAL – D.S.C.Univ. ELENA AVRAM – INSPECTOR – S. COAUTORI: PROF. I Prof.S. Prof.E. Piteşti Şc.Nr. SILVIA TEODORESCU – CONF. 13. 6. Prof.E.AUTORI: PROF.F.G.E. 109 I.Univ.P. Gen. DRD. L. I Prof. Dr.N.J. Univ.Univ.E. PROF.J.E. Cuza F. – M. gr. I Dr. I. I. – M.N.F. I.S. I. 10. – M. 16. DR. Dr. gr. Teleorman Col. I Universitatea Piteşti Şc. Prof. CONSTANTIN FILIP – INSPECTOR GENERAL – D. Prof. I Prof. I Prof.J.P.

Caracteristicile motricităţii la vârstele şcolarităţii. din Educaţie Fizică şi Sport. activitate motrică. Subsistemele şi formele de organizare a educaţiei fizice şi sportului. 15. 4. Forma sportivă – definiţie. oferind şanse egale de reuşită candidaţilor. 13. Stadiile antrenamentului sportiv. 3 . • B. Statutul şi rolul specialistului în Educaţie fizică şi sport şi relaţia sa cu elevul. prezentarea aspectelor didacticii specifice disciplinei de învăţământ Educaţie Fizică şi Sport. din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport. profesional. evidenţierea sistemului de cunoştinţe teoretice.A. • OBIECTIVE evidenţierea cunoştinţelor de didactică generală specifice procesului de învăţământ din domeniul educaţiei fizice şi sportului şcolar. pregătirea fizică. în perspectiva unei societăţi educaţionale. 9. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului. 8. garantându-se astfel calitatea procesului de învăţământ. optimizarea. caracteristici. gimnazial. tipologie. 5. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. parametrii. a lecţiilor de educaţie fizică şi sport din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar (primar. Componentele antrenamentului sportiv . pregătirea tactică. • FINALITĂŢI ocuparea posturilor didactice din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport cu cadre didactice competente. 6. 11.definiţie. 14. NOTA DE PREZENTARE SCOP Prezenta programă a fost elaborată în vederea orientării candidaţilor spre conţinuturile tematice de specialitate şi metodico-didactice. efort fizic. Exerciţiul fizic: definiţie. forme de manifestare. 2. Deprinderile şi priceperile motrice – definiţie. motricitate. pregătirea teoretică. faze. Efortul în educaţie fizică şi sport . 12. formă şi clasificare. Învăţarea motrică – definiţie. conţinut. aptitudini (calităţi) motrice. factori de condiţionare. caracteristici: pregătirea tehnică. tipologie.I. tipuri. 10. Aptitudinile (calităţile) motrice – definiţie. pregătirea artistică. pregătirea psihologică. etapele formării deprinderilor motrice. specificul acestora pentru subsistemele educaţiei fizice şi sportului. performanţă. Obiectivele educaţiei fizice şi sportului – tipologie. Noţiunile fundamentale: educaţie fizică. acţiune motrică.definiţie. 7. sport. printr-o nouă abordare metodico-ştiinţifică. competiţie. caracteristici. act motric. tipologie. 3. CONŢINUTURILE PROGRAMEI B. Cunoştinţele teoretice de specialitate . psihomotricitate. capacitate de performanţă. generale şi de specialitate. necesare pentru ocuparea unui post didactic vacant în învăţământul preuniversitar. capacitate motrică. şcolile de arte şi meserii).definiţie. indiferent de centrul universitar de provenienţă. liceal.

(2001) Baschetul în şcoală. Componentele curriculumului naţional: planuri cadru. Bucureşti. Editura Semne 16.II. Principiile antrenamentului sportiv. Obiective de instruire şi obiective de performanţă în antrenamentul sportiv. Bucureşti. Teodorescu S. modalităţile optime de exersare. 6.F. Instruire – învăţare. 5. Obiective cadru. Planificare calendaristică. (1999) Teoria activităţilor motrice. Bucureşti. obiective de referinţă. proiectul de lecţie. Editura AN-DA 4. Programele şcolare pentru educaţie fizică şi sport (în vigoare). Sistemul principiilor didactice. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică 13. A. 3. 12. desfăşurată în condiţii speciale. (1996) Antrenamentul sportiv. Bucureşti. 11. Dragnea A.. Bucureşti. Şerbănoiu S. Editura Didactică şi Pedagogică 7. metode didactice bazate pe relaţia efort-odihnă. Bucureşti 15. 3. Bucureşti . Dragnea A. mijloacele de refacere. competenţe specifice. Bota A. dozarea. 6. Lecţia de antrenament sportiv – structură şi tipologie. Editura Cartea Universitară 4 . programe şcolare.ro 5. www. (2002) Teoria sportului.) (2002) Teoria educaţiei fizice şi sportului. 4.S. Mijloacele de învăţământ . Predescu T.întreg. (2000) Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică.E. trunchi comun. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de Educaţie Fizică şi Sport şi de programele disciplinelor sportive. Editura FEST 8. Motroc I. Stoica M. Specificul proiectării didactice în educaţie fizică şi sport. Dinamica şi dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv. (1996) Fotbal la copii şi juniori. (coord. DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII 1. competenţe generale. Bucureşti. particularităţile pe cicluri de învăţământ. relaţia parte . Elaborarea obiectivelor operaţionale. Sistemul metodelor didactice folosite în educaţie fizică şi sport: metodele verbale. (1999) Metodica educaţiei fizice şcolare.N. Proiectarea şi planificarea activităţii didactice. Grigore V. Kunst I. Cârstea Gh. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a. Editura Didactică şi Pedagogică 14. Editura Didactică şi Pedagogică 9. Bucureşti. 8. Mijloacele de antrenament. (2000) Volei. Bucureşti. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE 11. Bucureşti.. Moanţă A. tehnica jocului. Manual pentru cursul de bază. Bucureşti. Dragnea A. Particularităţile respectării principiilor didactice în educaţie fizică. Mijloacele de instruire în educaţie fizică şi sport – descrierea acţiunii motrice. ♦ BIBLIOGRAFIE PENTRU TEORIA ŞI DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. Printech 2. Lecţia de educaţie fizică şi sport – tipologie.edu. Bucureşti. arii curriculare. 7. intuitive şi practice şi particularităţile utilizării lor la diferite vârste.edu. Barbu C. Conţinutul evaluării la educaţie fizică şi sport: forme şi instrumente de evaluare. Croitoru D. proiectarea unităţii de învăţare. Negulescu I. Edit. Cârstea Gh.suport al activităţii didactice.ro 17. 14. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. unităţi de competenţe şi competenţe în Educaţie Fizică şi Sport. 10.N. Dragnea A. 9. A. Editura Bren 12. structură.B. 13. (2000) Handbal.S. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică şi sport. discipline... în cazul antrenamentului sportiv. 2. www. (2004) Metodica educaţiei fizice. (2003) Gimnastica.F. şi colab. Editura FEST 10. formaţiile de lucru adecvate.E. mijloacele competiţionale. (1983) Teoria şi metodica handbalului.

Stroie Şt. Stoica A. (2003) Evaluarea progresului şcolar. 5 . Editura Semne 5. Humanitas Educaţional. Ed... Florescu C. Bucureşti. Editura Universităţii din Piteşti 7.. 3. Editura Omnia 21. (2001) Învăţarea tehnicii libere la schi fond – biatlon. Editura Printech Cismaş Gh. Macovei S. Bucureşti . Pelin F. Editura Sport Turism 4.18. Bocioacă L. Solomon M. (1987) Lupte greco-romane: Elemente de teorie şi metodica de antrenament. Bedo C. (1983) Canotaj. Bucureşti. Editura Printech. (1995) Didactica modernă. BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA GENERALĂ Cerghit I. Şerban. Editura Printech 11. FEST Cârstocea V. (2002) Volei în şcoală. Universitatea Ecologică ♦ 1. Pregătirea fizică şi tehnică. Teorie şi metodică. Bucureşti. (2001) Schi. Bucureşti. 2. şi colab. Bucureşti. Prognosis 4. (2002) Curs de scrimă. Dom Impex 20.. Ed. Bucureşti. (2000) Poziţii de tragere în tirul sportiv. Poenaru S. Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică şi sport (1999) Bucureşti 19.) (2001) Evaluarea curentă şi examenele.U. (1999) Înot – tratat metodic. (2000) Polo pe apă – tehnică. Bucureşti. (2001) Rugby. Târgovişte. Bucureşti. Ionescu M. Jivan I.) (1988) Curs de pedagogie. şi colab. ANEFS 9. Grigore V. Editura Printech 8. (1996) Volei îndrumar metodic. 2.Editura Sport-Turism 6. 10. D. ANEFS 12. Pregătirea competiţională. Bucureşti. Teodoru M.. De la teorie la practică. M. Bucureşti. Marinescu Gh. Fundamente teoretice şi metodice. (1998) Antrenamentul în judo. Mociani V. Hantău I. 3.(coord. Croitoru D. Firea E. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARĂ Badea. Bucureşti. Radu I.B. . T. Dacia Stoica A. (2003) Metodica educaţiei fizice şcolare. (coord. Cluj. (1999) Gimnastica ritmică de performanţă. Bucureşti. Editura Printech ♦ 1. Ghid pentru profesori. (1996) Gimnastica. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful