MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. _5287/_15.11.2004

-BUCUREŞTI 2004

1

S. Dr.S. Norm.J. I.N. gr.I.N.E. I Prof. Profesor Şef catedră met. 15. DRD. I Prof. I Prof. Prof. Ecologică ANEFS A. Dr.E. Cuza F. Dragnea Adrian Dragomir Petrică Cătăneanu Sergiu Firea Elena Grigore Vasilica Şerbănoiu Sorin Fozza Cristina Frâncu Elena Cojocaru Nicolae Buhaiev Elena Milea Nicolae Moraru Ştefan Rizon Constantin Cişmaş Elena Radu Daniel Predescu Stela Prof. – A.S.N. Dr.J. Dr. – M. Ecologică D. Univ. Gen.S. Dr.E.L.Univ. gr. Conf. 4.S.N.Univ. Prof.T. 5. gr. gr.Nr.S. I Dr. Univ.P.S. L. 109 I. gr.I.S.J. gr. DRD. 16. Prof.C. Piteşti Şc. I Prof. – M. gr.F. I Universitatea Piteşti Şc. PROF. I. DR. 13. CONSTANTIN FILIP – INSPECTOR GENERAL – D. DR. Caragiale Şef catedră met. Dr. Prof. Univ. I Prof. I Prof.F. Teleorman Col. 10. Prof. 6.Ed. I. Decan Decan Bucureşti Bucureşti Craiova Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Constanţa Dolj Constanţa Bucureşti Vrancea Piteşti Bucureşti Alexandria Bucureşti Director Inspector Inspector Inspector Inspector Director Director Inspector Profesor 2 . – M. 2.F.El.S.Ed.E. ELENA AVRAM – INSPECTOR – S. Dr. COAUTORI: PROF.AUTORI: PROF. gr.C. Univ. 9. UNIV. 12. ALIN PĂUNESCU – INSPECTOR GENERAL – D. UNIV.J. MONICA STĂNESCU – CONF. I. COLABORATORI: 1. DRD. SILVIA TEODORESCU – CONF.J.Univ. I Prof.S. – A. Prof.E.G.C. 7. PROF. I. PROF.Ed.E.J. 8. 3.P.F.P. 11. gr. 14.S.Univ. Prof.Univ.G.

pregătirea teoretică. act motric. gimnazial. efort fizic. 8. tipologie. Obiectivele educaţiei fizice şi sportului – tipologie. Stadiile antrenamentului sportiv. acţiune motrică. Învăţarea motrică – definiţie. 4. performanţă. 9. competiţie. printr-o nouă abordare metodico-ştiinţifică. liceal. 12. tipologie. caracteristici: pregătirea tehnică. caracteristici. caracteristici. Cunoştinţele teoretice de specialitate . etapele formării deprinderilor motrice. Aptitudinile (calităţile) motrice – definiţie. 3. Forma sportivă – definiţie. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. NOTA DE PREZENTARE SCOP Prezenta programă a fost elaborată în vederea orientării candidaţilor spre conţinuturile tematice de specialitate şi metodico-didactice. faze. a lecţiilor de educaţie fizică şi sport din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar (primar. Componentele antrenamentului sportiv . indiferent de centrul universitar de provenienţă. din Educaţie Fizică şi Sport. Deprinderile şi priceperile motrice – definiţie.I. şcolile de arte şi meserii).definiţie. tipuri. pregătirea artistică. oferind şanse egale de reuşită candidaţilor. • FINALITĂŢI ocuparea posturilor didactice din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport cu cadre didactice competente. generale şi de specialitate. necesare pentru ocuparea unui post didactic vacant în învăţământul preuniversitar. 14. formă şi clasificare. parametrii. pregătirea fizică. pregătirea tactică. pregătirea psihologică. profesional. Caracteristicile motricităţii la vârstele şcolarităţii. factori de condiţionare. Efortul în educaţie fizică şi sport . din cadrul ariei curriculare Educaţie Fizică şi Sport. psihomotricitate. CONŢINUTURILE PROGRAMEI B. motricitate.definiţie. Exerciţiul fizic: definiţie. conţinut. Noţiunile fundamentale: educaţie fizică. Subsistemele şi formele de organizare a educaţiei fizice şi sportului. 15. 3 . aptitudini (calităţi) motrice. garantându-se astfel calitatea procesului de învăţământ. 2. sport. 11. 13. activitate motrică. tipologie. specificul acestora pentru subsistemele educaţiei fizice şi sportului. 5. în perspectiva unei societăţi educaţionale. 6. capacitate motrică. optimizarea.definiţie.A. forme de manifestare. 7. Statutul şi rolul specialistului în Educaţie fizică şi sport şi relaţia sa cu elevul. capacitate de performanţă. 10. evidenţierea sistemului de cunoştinţe teoretice. • OBIECTIVE evidenţierea cunoştinţelor de didactică generală specifice procesului de învăţământ din domeniul educaţiei fizice şi sportului şcolar. prezentarea aspectelor didacticii specifice disciplinei de învăţământ Educaţie Fizică şi Sport. • B. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului.

Dragnea A.S. arii curriculare. unităţi de competenţe şi competenţe în Educaţie Fizică şi Sport. Motroc I.N. (1983) Teoria şi metodica handbalului. proiectul de lecţie. mijloacele de refacere. 13. Mijloacele de antrenament. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de Educaţie Fizică şi Sport şi de programele disciplinelor sportive.F.S. Editura Didactică şi Pedagogică 13. ♦ BIBLIOGRAFIE PENTRU TEORIA ŞI DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1.ro 17.E. Editura AN-DA 4. 12. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. 7. Bucureşti. Cârstea Gh. Croitoru D. Sistemul metodelor didactice folosite în educaţie fizică şi sport: metodele verbale. A. (2000) Volei. Moanţă A. structură. Kunst I. (2004) Metodica educaţiei fizice. 5. Bucureşti. (1999) Metodica educaţiei fizice şcolare. www. A. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE 11. Lecţia de antrenament sportiv – structură şi tipologie. Stoica M. Cârstea Gh. 3. 8.edu. Barbu C. Editura Semne 16. Bucureşti. DIDACTICA GENERALĂ ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII 1. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a. Bota A. trunchi comun. Bucureşti. (1999) Teoria activităţilor motrice.. Mijloacele de învăţământ . Bucureşti . Bucureşti. Şerbănoiu S. (1996) Fotbal la copii şi juniori..N. Dragnea A. Editura Didactică şi Pedagogică 7. Edit. modalităţile optime de exersare. 9. www. Bucureşti. mijloacele competiţionale. intuitive şi practice şi particularităţile utilizării lor la diferite vârste. proiectarea unităţii de învăţare. Mijloacele de instruire în educaţie fizică şi sport – descrierea acţiunii motrice. obiective de referinţă.F. Bucureşti. particularităţile pe cicluri de învăţământ. formaţiile de lucru adecvate. şi colab.E. Bucureşti. Editura FEST 8. Dragnea A. programe şcolare. 2. Dinamica şi dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică şi antrenament sportiv. în cazul antrenamentului sportiv. Editura Cartea Universitară 4 .. desfăşurată în condiţii speciale.întreg. (coord. 6. dozarea. 11. Editura FEST 10. Obiective cadru. Bucureşti. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică 14. (2000) Metodica predării exerciţiilor de atletism în lecţia de educaţie fizică. 10. relaţia parte .B. Instruire – învăţare. Planificare calendaristică. Lecţia de educaţie fizică şi sport – tipologie. (2002) Teoria sportului. Particularităţile respectării principiilor didactice în educaţie fizică. Predescu T. Dragnea A. Grigore V. 6. competenţe generale. Proiectarea şi planificarea activităţii didactice. Editura Didactică şi Pedagogică 9. tehnica jocului. (2000) Handbal. Conţinutul evaluării la educaţie fizică şi sport: forme şi instrumente de evaluare. discipline. (2000) Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului.. Elaborarea obiectivelor operaţionale. Bucureşti. 14.edu. Principiile antrenamentului sportiv. Programele şcolare pentru educaţie fizică şi sport (în vigoare). Editura Bren 12. (2001) Baschetul în şcoală. metode didactice bazate pe relaţia efort-odihnă. Teodorescu S.) (2002) Teoria educaţiei fizice şi sportului. Manual pentru cursul de bază.suport al activităţii didactice. Obiective de instruire şi obiective de performanţă în antrenamentul sportiv. Particularităţile lecţiei de educaţie fizică şi sport. Negulescu I. (1996) Antrenamentul sportiv.II. (2003) Gimnastica. 3.ro 5. competenţe specifice. Bucureşti 15. Specificul proiectării didactice în educaţie fizică şi sport. Bucureşti. Printech 2. 4. Componentele curriculumului naţional: planuri cadru. Sistemul principiilor didactice.

Editura Sport Turism 4. Editura Printech. Bucureşti. Bucureşti. Mociani V.. D. (1999) Înot – tratat metodic. Hantău I. . Stroie Şt. Macovei S.(coord. Teodoru M. Dom Impex 20.Editura Sport-Turism 6.B. 2. Ghid pentru profesori. (2001) Învăţarea tehnicii libere la schi fond – biatlon. Editura Semne 5. Bucureşti. Editura Omnia 21. 10. Jivan I. Editura Printech 11. ANEFS 9. Pelin F.) (1988) Curs de pedagogie.. (1996) Gimnastica. (2001) Schi.18. (2002) Curs de scrimă. Ed. Ionescu M. Universitatea Ecologică ♦ 1. Bucureşti. Bucureşti. Stoica A. Editura Printech 8.. Marinescu Gh. Ed. Bucureşti. Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie fizică şi sport (1999) Bucureşti 19. Florescu C. Firea E. Teorie şi metodică. 3. Cluj. (1983) Canotaj. (1999) Gimnastica ritmică de performanţă. şi colab. Bucureşti. Solomon M. Bocioacă L. (2003) Metodica educaţiei fizice şcolare. BIBLIOGRAFIE COMPLEMENTARĂ Badea. Bucureşti .) (2001) Evaluarea curentă şi examenele. Bucureşti. 2. (2003) Evaluarea progresului şcolar. Bucureşti.U. Humanitas Educaţional. 3. Pregătirea competiţională. Bedo C. T. Grigore V. M. (coord. Radu I. ANEFS 12. Poenaru S. Şerban. şi colab.. Editura Universităţii din Piteşti 7. Bucureşti. (2001) Rugby. (1996) Volei îndrumar metodic. (2000) Polo pe apă – tehnică. BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA GENERALĂ Cerghit I. (1987) Lupte greco-romane: Elemente de teorie şi metodica de antrenament. Croitoru D. Prognosis 4. Fundamente teoretice şi metodice. Bucureşti. Editura Printech ♦ 1. Editura Printech Cismaş Gh. Dacia Stoica A. (1995) Didactica modernă. (1998) Antrenamentul în judo. Târgovişte. De la teorie la practică. Bucureşti. (2000) Poziţii de tragere în tirul sportiv. FEST Cârstocea V. Pregătirea fizică şi tehnică. Bucureşti. (2002) Volei în şcoală.. 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful