Sunteți pe pagina 1din 4

Titluri lucrări de licenţă pentru elaborarea ipotezelor (EFS)

1. STUDIU ŞI CONTRIBUŢII PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA


CALITĂŢII LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT LA
NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL

2. STUDIU PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII


COORDINATIVE PRIN UTILIZAREA PROGRAMELOR DE
GIMNASTICĂ AEROBICĂ ÎN GIMNAZIU

3. STUDIU PRIVIND PERCEPŢIA METODOLOGIEI DE


ORGANIZARE A LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT
LA NIVEL GIMNAZIAL

4. DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE PRIN MIJLOACE


SPECIFICE GIMNASTICII AEROBICE LA ELEVII DE 15-18 ANI
RĂSPUNS

1. STUDIU ŞI CONTRIBUŢII PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA


CALITĂŢII LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT LA
NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI GIMNAZIAL

Ipotezele cercetării
a) Ipoteza generală:
Abordarea metodică şi ştiinţifică a lecţiei de educaţie fizică şi sport în
învăţământul gimnazial este esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii acesteia.
b) Ipoteze de cercetare specifice:
- Creşterea nivelului densităţii motrice, ca indicator care vizează
activitatea subiecţilor, este semnificativă pentru îmbunătăţirea calităţii
lecţiei de educaţie fizică şi sport.
- Prin aplicarea unei metodologii coerente şi eficiente de predare a
jocurilor de mişcare în lecţia de educaţie fizică şi sport se creează
premise favorabile pentru creşterea atractivităţii acesteia.

2. STUDIU PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII


COORDINATIVE PRIN UTILIZAREA PROGRAMELOR DE
GIMNASTICĂ AEROBICĂ ÎN GIMNAZIU

Ipotezele lucrării de cercetare:

a) Ipoteza generală:

Abordarea metodică şi ştiinţifică a procesului de dezvoltare a capacităţii


coordinative cu mijloace specifice gimnasticii aerobice este esenţială pentru
îmbunătăţirea capacităţii motrice generale şi specifice a elevelor din
gimnaziu.

b) Ipoteze de cercetare specifice:

- Nivelul principalelor componente ale capacităţii coordinative generale este


semnificativ pentru îmbunătăţirea capacităţii coordinative specifice gimnasticii
aerobice.
- Prin aplicarea unei metodologii coerente şi eficiente de dezvoltare a
capacităţii coordinative cu mijloace specifice gimnasticii aerobice se creează
premise favorabile pentru îmbunătăţirea capacităţii motrice specifice a elevelor din
gimnaziu, dar și pentru introducerea acestor mijloace în lecţia de educaţie fizică si
sport.

3. STUDIU PRIVIND PERCEPŢIA METODOLOGIEI DE


ORGANIZARE A LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI
SPORT LA NIVEL GIMNAZIAL

Ipotezele cercetării

 Ipoteza generală: abordarea dintr-o perspectivă actuală a locului şi rolului


metodologiei de organizare a lecţiilor de educaţie fizică şi sport la nivel liceal este
esenţială în asigurarea unor premise favorabile desfăşurării unei activităţi specifice
de calitate.

 Ipoteze specifice (de lucru):

- respectarea (cu stricteţe) a „algoritmului pregătirii şi conducerii lecţiei de


EFS” influenţează şi determină într-o mare măsură, succesul claselor/grupelor.
- densitatea motrică a lecţiei de educaţie fizică şi sport este determinată de
organizarea corespunzătoare a acesteia;
- anumite măsuri organizatorice pot contribui la creşterea eficienţei lecţiei
educaţie fizică şi sport.

4. DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE PRIN


MIJLOACE SPECIFICE GIMNASTICII AEROBICE LA
ELEVII DE 15-18 ANI

Ipoteza cercetării

Folosirea mijloacelor specifice gimnasticii aerobice în cadrul lecţiei de educaţie


fizică şi sport, contribuie la dezvoltarea calităţilor motrice.