Sunteți pe pagina 1din 4

SCALA DE EVALUARE A SIMPTOAMELOR SCL 90 SCL 90 este construit ca scal de autoevaluare a simptomelor.

r. Are la baz lista de bifare a simptomelor a lui Hopkins care a fost revizuit !e Dero"#tis, mrind numrul de itemi de la 53 la 90. Cuprinde un spectru lar de acuze !i suferin"e psi#ice influen"ate de boal. SCL 90 msoar severitatea simptomelor resim"ite subiectiv prin acuze corporale !i psi#ice percepute $n ultimele % zile. Scala cuprinde 90 de acuze corporale !i psi#ice influen"ate de boal rupate $n 9 s$#%e $n felul urmtor& ' ' so&#tiz#re () itemi *(, ), (), )%, +0, +), +,, +9, 5), 53, 5-, 5,., ' o(sesiv $o&pu%siv (0 itemi *3, 9, (0, ),, 3,, +5, +-, 5(, 55, -5., ' senzitivit#te interperson#% 9 itemi *-, )(, 3+, 3-, 3%, +(, -(, -9, %3., ' !epresivit#te (3 itemi *5, (+, (5, )0, )), )-, ),, 30, 3(, 3), 5+, %(, %9., ' #n)iet#te (0 itemi *),(%, )3, 33, 39, 5%, %), %,, ,0, ,-., ' osti%it#te*&#nie - itemi *((, )+, -3, -%, %+, ,(., ' #n)ios +o(i$ % itemi *(3, )5, +%, 50, %0, %5, ,)., ' i!e#,ie p#r#noi! - itemi *,, (,, +3, -,, %-, ,3., ' psi-oti$is& (0 itemi *%, (-, 35, -), %%, ,+, ,5, ,%, ,,, 90.. '

Subiectul este ru at s alea una din cele . v#ri#nte !e r spuns, de la / de loc0 *absen"a simptomului. p1n la /e2trem0. 3nstructa4ul testului este &0 Ave,i /n +#, o %ist !e #$uze 0i pro(%e&e pe $#re o#&enii %e #u $1teo!#t 2 Citi,i'%e $u #ten,ie3 Dup #$e#st# /n$er$ui,i $u $reionu% nu& ru% !in !re#pt# $#re $orespun!e s#u !es$rie $e% &#i (ine $1t !e &u%t si&pto&u% s#u p%1n"ere# respe$tiv v# sup r#t /n u%ti&u% ti&p4 in$%usiv ziu# !e #zi2 Cele 9 subscale se refer la& (. Scala de somatizare care con"ine () itemi !i reflect distresul ce apare ca urmare a percep"iei disfunc"iei corporale, acuzele sunt centrate pe astrointestinal, respirator, disconfortul muscular. ). Obsesiv-convulsiv convulsive, 1nduri, impulsuri, ac"iuni ce sunt interpretate ca irezistibile. 3. Depresie ma4oritatea simptomelor sunt specifice simptomului depresiv5 apar simptome de lips a interesului, motiva"ie, pierdere a ener iei, stare disfolic, sentimente de nea4utorare, 1nduri suicidale. +. Anxietate simptomele sunt asociate cu strile an2ioase, se caracterizeaz prin nervozitate, tensiune, sentimente de panic. 5. Ostilitate apar 1nduri, sentimente, caracteristici ne ative, furie manifestat prin a resivitate. -. Anxios-fobic se refer la manifestri ale fobiei fa" de diverse obiecte, an2ietatea fobic este definit ca ira"ional !i dispropor"ionat fa" de stimul, de unde rezult un comportament de evitare. %. Ideaie paranoid reprezentat ca fiind un mod distorsionat de 1ndire, randoare, suspiciune, pierderea autonomiei, lipsa $ncrederii. ,. Socializare sentimentul de inferioritate fa" de ceilal"i, autodepreciere, 4en. 9. Psihoticism reflect distresul asociat cu rela"ia interpersonal, sentimentul de izolare, #alucina"ie cu 1ndire sc#izoid.

SCALA DE EVALUARE A SIMPTOAMELOR SCL 90 Ave"i $n fa" o list de acuze !i probleme pe care oamenii le au c1teodat. Citi"i'le cu aten"ie6 7up aceasta marcati cu creionul *un 2. in dreptul numrului din dreapta care corespunde sau descrie cel mai bine c1t de mult simptomul sau pl1n erea respectiv va suprat $n ultimul timp, inclusiv ziua de azi. 5' De%o$ 6 Putin 7 Mo!er#t 8 T#re . xtrem C1t de mult a"i fost deran4at *suprat. de & (. 7ureri de cap. ). 8ervozitate. 3. 91nduri nedorite, cuvinte sau idei ce nu vor s prseasc mintea. +. Senza"ia de le!in sau ame"eal. 5. :ierderea interesului sau a plcerii se2uale. -. Sentimentul c al"ii sunt prime4dio!i pentru dumneavoastr. %. 3deea c cineva v contoleaz 1ndurile. ,. Sentimentul c al"ii sunt de vin pentru ma4oritatea necazurilor dumneavoastr. 9. 7ificult"i $n a v aminti fapte sau lucruri. (0. Suprri le ate de murdria !i nepsarea *altora.. ((. Sentimentul de plictiseal sau iritabilitate. (). 7ureri $n piept sau $n dreptul inimii. (3. Senza"ia de fric $n spa"ii desc#ise sau pe strzi. (+. Senza"ia de lips de ener ie *mi!care lent, reoaie. (5. 3dei de a termina cu via"a. (-. ;oci pe care al"ii nu le aud. (%. <remurturi. (,. 8e$ncredere fa" de ma4oritatea oamenilor. (9. :oft de m1ncare sczut. )0. =aptul c "ipa"i cu u!urion" *pentru orice. )(. <imiditate fa" de o persoan de se2 opus. )). Sentimentul c a"i fost $nc#is sau prins $ntr'o curs. )3. Spaim brusc, fr motiv. )+. >2plozii de temperament necontrolate. )5. =ric de a ie!i sin ur afar din cas. )-. =aptul c v $nvinov"i"i sin ur. )%. 7ureri de !ale. ),. 3mposibilitate de a face ceva. )9. Sentimentul de sin urtate. 30. Sentimentul de triste"e. 3(. Suprare prea mare fa" de ceea ce s'a $nt1mplat. 3). Lipsa de interes 33. Senza"ia de fric, nelini!te, parc mereu v amenin" ceva. 3+. =aptul c sentimentele dumneavoastr au fost u!or rnite. 35. =aptul c al"i oameni cuno!teau 1ndurile dumneavoastr intime. 3-. Sentimentul c al"ii nu v $n"ele !i v sunt antipatici. 3%. Sentimentul c oamenii sunt neprieteno!i cu dumneavoastr !i v poart antipatie. 3,. 8ecesitatea de a face lucrurile foarte $ncet pentru a v asi ura de corectitudinea e2ecu"iei. ()3+5

39. <ropot sau btaie rapid a inimii. +0. 9re"uri sau vrsturi. +(. Sentimente de inferioritate fa" de ceilal"i. +). 7ureri musculare. +3. Sentimentul c sunte"i suprave #eat sau c al"ii vorbesc despre dumneavoastr. ++. 9reutate la adormire +5. 8evoia de a verifica !i reverifica ceea ce a"i fcut. +-. 7ificultatea de a lua o #otr1re. +%. =ric de a cltori cu autobuzul, tramvaiul sau trenul. +,. 9reutate $n a respira. +9. ;aluri de cldur sau fri . 50. 8evoia de a ocoli anumite locuri, obiecte sau activit"i pentru c v provoac fric. 5(. Senza"ia c mintea func"ioneaz *macin. $n ol. 5). Amor"eli !i furnicturi $n diverse pr"i ale corpului. 53. Senza"ia de nod $n 1t. 5+. Lips de speran" $n viitor. 55. <ulburri ale capacit"ii de a v concentra. 5-. Senza"ia de slbiciune $n diferite pr"i ale corpului. 5%. Senza"ia de $ncordare sau de a"1"are. 5,. 9reutate $n m1ini !i $n picioare. 59. 3dei de sinucidere. -0. Apetit e2a erat. -(. 3nconfort c1nd al"ii v privesc sau discut despre dumneavoastr. -). 3dei care nu sunt ale dumneaavoastr. -3. 8evoia de a bate, $n4ura sau rni pe cineva. -+. =aptul c v trezi"i devreme diminea"a. -5. 8evoia de a repeta ac"iuni ca& atinsul, numratul, splatul. --. Somn $ntrerupt sau tulburat -%. 8evoia de a spar e sau sfr1ma obiecte. -,. 3dei sau convin eri pe care al"ii nu le $mprt!esc. -9. Sentimentul c sunte"i foarte con!tiincios cu al"ii. %0. 3nconfort $n mul"ime, ca de e2emplu& la cinemato raf, $n ma azine. %(. Sentimentul c orice necesit efort. %). :erioade de teroare sau de panic. %3. 3nconfortul de a bea sau a m1nca $n public. %+. 8evoia de a ar umenta, de a v 4ustifica frecvent. %5. 8ervozitate c1nd sunte"i prsit, sin ur. %-. Al"ii nu v dau credit pentru a ob"ine ceea ce dori"i. %%. Sentimentul de sin urtate c#iar atunci c1nd sunte"i $ntre oameni. %,. 8east1mpr at1t de mare $nc1t nu pute"i !edea lini!tit. %9. Sentimentul de inutilitate *c sunte"i nefolositor.. ,0. Sentimentul c lucrurile familiare v sunt strine !i ireale. ,(. =aptul c stri a"i !i arunca"i lucruri. ,). =ric de a le!ina $n public.

,3. =ric de a fi pclit. ,+. 3dei $n le tur cu probleme se2uale care v deran4eaz. ,5. 3deea c a"i putea fi pedepsit pentru pcatele dumneavoastr. ,-. 8evoia de a fi $mpins pentru a termina ceva. ,%. 3deea c ceva rav v afecteaz sntatea corporal. ,,. =aptul c niciodat nu v'a"i sim"it apropiat de o alt persoan. ,9. 3dei de vinov"ie 90. Ceva e ru cu mintea dumneavoastr.

S-ar putea să vă placă și