Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea de Vest Vasile Goldi Arad Facultatea de Informatic

SISTEMELE BUILDING MANAGEMENT SYSTEM N APLICA II HVAC


Proiect La Algoritmi Paraleli

Coordonator, Jalobeanu Mihai

Student, Geyer Ehrenberg Szilveszter

Cuprins 1. Necesitatea sistemelor HVAC i controlul acestora ......................................3 2. Conceptul sistemelor BMS ...........................................................................5 Ce trebuie s realizeze o unitate de control i contorizare local ?................5 Modalit i de comunicare ntre unit i............................................................8 Cum lucreaz sistemul BMS n ntregime? ...................................................9 Cine controleaz centrala termic i de r cire ............................................11 3. Ce se ntmpl cu serviceul aparatelor?......................................................13 4. Concluzii ....................................................................................................18 5. Bibliografie .................................................................................................19

1. Necesitatea sistemelor HVAC i controlul acestora n zilele noastre fuga i lupta pentru profit determin oamenii s apeleze la metode cu care s reduc posibilitatea erorii umane i s investeasc ntr-un sistem care este ct se poate de ieftin la ntre inere, s confere un confort adecvat n fiecare zi. n Romnia confortul nu a fost un lucru prea accentuat pn de curnd, totul era bazat pe nevoi... dar putem spune c i confortul a devenit deja o nevoie... Avem nevoie de confort pentru a cre te eficien a de produc ie, de lucru, pentru a ne proteja pe noi n ine precum i uneltele pe care le folosim i care n zilele noastre dispun din ce n ce mai mult de un sistem electronic performant dar sensibil... Totul a devenit paradoxal... Lucr m pentru a ne asigura traiul i confortul i asigur m confortul pentru a realiza i mai mult. n astfel de condi ii n ultimii patru ani confortul termic ne-a devenit nu doar o dorin , dar i o necesitate (s ne gndim la via a noastr globalizat !) Pare a fi un moft, i totu i nu este. S ne gndim la un birou n care lucr m toate ziua n fa a PC-lui. Dac st m n camera de peste 30 C ne cople e te c ldura, ne apuc somnul, nu ne concentr m asupra lucrului, descre te eficien a de lucru. Dac ne afl m ntr-un magazin alimentar i cump r m spre exemplu o tabl de ciocolat , iar acesta a fost p strat nu n temperaturile prescrise, ci mult superioare acestora produsul devine moale, nepl cut estetic, se stric , etc. Cele enumerate mai sus au prezentat desigur doar dou exemple simple, iar irul acestor exemple se poate continua. Importan a nu este acesta. Este mai important c o dat ce ne-am implementat un sistem pentru cre terea confortului termic (fie el r cire sau nc lzire) vrem s control m acesta pentru a ne asigura confortul i pentru a controla prin func ionare cheltuielile de exploatare al acesteia. Un sistem conceput care lucreaz i dezvolt for fizic sau de orice natur necesit dup o vreme ntre inere, repara ie, nlocuire. Totul se desf oar ca i la ma ini. Pentru a utiliza ma ina am nevoie de ntre inere (alimentez cu carburant, cu lubrifiant, schimb pl cu ele de frn , anvelopele, fac revizii la motor, etc.) Un sistem care ne realizeaz confortul termic se bazeaz pe conceptele termodinamicii, pe legile fizicii i pentru asigurarea unui circuit de lucru se apeleaz la un sistem de compresare i ciclare. Bun, i ce dac ? Acest sistem dezvolt o for , deci prin urmare are nevoie de un fel de energie, dezvolt for fizic . Acest sistem trebuie controlat i supravegheat, ntre inut dup cum am mai amintit. Pe plan mondial, datorit globaliz rii accentul se pune din ce n ce mai mult pe cre terea eficien ei de func ionare pe toate planurile. O eficien sporit nseamn din start costuri de utilizare sc zute. De ce am enumerat toate aceste lucruri aparent ndep rtate de calculul paralel? R spunsul este simplu. Pentru cre terea eficien ii, pentru asigurarea unei calit i sporite to i produc torii de sisteme HVAC au introdus tehnica de ultim or pentru a scoate pe pia sisteme mai bune i mai fiabile. Totul se bazeaz pe un sistem cu microprocesor sau mai multe microprocesoare comandate de un procesor master care realizeaz comanda total a sistemului.
3

De ce este necesar un sistem microprocesat i unde folosim n HVAC? n primul rnd un sistem complex nu dispune doar de o unitate interioar i o unitate exterioar cum se vede n magazinele electrocasnice. Un sistem HVAC este mult mai complex, poate avea sute de unit i interioare i mai multe unit i exterioare. Totul trebuie controlat de la un singur loc. S lu m un exemplu complex: Avem o cl dire de birouri. Acesta are n componen un num r de aizeci de birouri pe 6 nivele, fiecare al doilea nivel avnd o sal de conferin . Deasemenea, imobilul mai are n componen zone comune, pentru accesarea birourilor, casa sc rii, grupuri sanitare i parc ri subterane. Imobilul este destinat pentru nchirierea birourilor pentru diferite institu ii. Pentru a avea un succes i pentru a oferi un nivel calitativ la standarde nalte trebuie asigurat un sistem HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) adecvat care s ofere eficien sporit (pentru reducerea costurilor de utilizare) i confortul necesar. Astfel se realizeaz sistemul cu diferite unit i interioare automatizate, care s func ioneze n func ie de temperatura interioar setat , respectiv nivelul de umiditate necesar . Unit ile interioare ofer acest confort cu ajutorul centralelor termice de nc lzire i r cire, care genereaz agentul termic cald sau rece. Costurile de utilizare se mpart ntre chiria i n func ie de cuantumul energetic folosit. Pentru a realiza o contorizare corect avem nevoie de un sistem centralizat care realizeaz aceasta. Deasemenea, pentru func ionarea ntregului sistem avem nevoie de o central de comand performant , iar dac lu m n calcul posibilitatea de defectare a sistemelor (vezi legea lui Murphy Un sistem care func ioneaz o dat se i stric ) trebuie s putem asigura un service i o monitorizare a acesteia. Aceste trei lucrui mpreun nsumeaz un lucru strict necesar i ct se poate de complex. Cum rezolv m partea de automatizare? Adopt m un sistem centralizat care s aib posibilitatea controlului asupra tuturor incintelor precum i asupra centralelor termice de r cire i nc lzire. Acesta se nume te sistemul BMS (Building Management System)

2. Conceptul sistemelor BMS Sistemele BMS sunt multe i numeroase, diverse firme dezvolt astfel de sisteme, cum ar fi SIEMENS, HONEYWELL, BACnet, McQuay, ServiceSensus, Dixell etc. Lucrul se desf oar distribuit n mod paralel. Fiecare punct de control are un microprocesor propriu, care prime te comenzile de la unitatea central i le execut conform instruc iunilor, apoi trimite rezultatele la unitatea central . Rezultatele primite analizeaz Procesorul Central pentru a afla dac totul s-a executat corect sau dac s-au ivit erori, probleme (aceast este o versiune a modului de lucru, fiind posibil ca analiza de erori s fie realizat la punctul de control de controlerul local) Deasemenea, acest sistem calculeaz consumul energetic n baza fluxului de agent intermediar i prin calibrarea contoarelor locale conform parametrilor de lucru local. Acesta trimite rezultatele c tre centrul de contorizare care le nsumeaz i n baza c reia se realizeaz facturarea lunar a costurilor de nc lzire i r cire. Unele sisteme BMS n baza parametrilor de lucru dezvolt grafici de func ionare pentru gestiunea corect a cl dirii. Aceste grafici sunt realizate n baza datelor recep ionate de la Unit ile Locale (punct de control). Avnd n vedere concuren a acerb pe pia a HVAC aceste op iuni de calcul de consum i grafici de lucru n diverse situa ii sunt utile cel mai mult pentru echipa de proiectan i i executan i a sistemului, deoarece n baza acestora permite o analiz de lucru, iar n cazul unei concuren e de pre acest capitol poate fi un as n mna oricui. Ce trebuie s realizeze o Unitate Local ?

Aceste unit i sunt echipate cu un port de comunica ie ntre Unitatea Central i Unitatea Local pentru a recep iona setul de date cu parametrii de lucru setat, respectiv pentru a trimite datele prelucrate de el c tre Unitatea Central . Acest port de comunica ie momentan este bazat n mare parte pe o solu ie cu fir, dar sunt i versiuni noi cu solu ii wireless. Despre acest capitol ns mai trziu. Unitatea Local comand unitatea Fan-Coil, care modific calitatea aerului ambient. Cum realizeaz comanda? Unitatea Local este un sistem electric, care are un soft instalat pe Epromul lui. Acest soft realizeaz comanda Fan-Coil-lui n baza m sur torilor pe care le realizeaz cu ajutorul sondelor din componen . Sondele de obicei sunt de tipul NTP sau NTC. Unul din sonde (sau n cazuri mai complexe chiar i mai multe) m soar temperatura aerului din interior. Acesta se execut n permanen , iar ac iunile Unit ii Locale sunt luate n func ie de parametrii m sura i. Func ia corespunz toare acestor m sur tori colecteaz datele primite (cum am mai amintit, acesta poate fi o singur sond sau chiar i mai multe sonde) i le compar cu Setpointul introdus. Acest Setpoint este variabila din soft care se introduce de utilizator (local) sau prin canalul de comunica ie de administratorul sistemului BMS. Setpointul de obicei poate lua o valoare cuprins C. Func ia care a colec ionat datele privind temperatura ambiant ntre 16 C i 30 analizeaz valorile recep ionate comparnd cu valoarea Setpointului. n cazul n care temperatura ambient este mai mare dect valoarea setat , verific prin
5

Unitatea Central valoarea temperaturii exterioare i ia decizia n func ie de ace ti parametrii. Dac temperatura exterioar este sub 15 C utilizarea chillerului nu este necesar pentru r cire, astfel softul va ac iona prin servomotorul aferent ventilul pe trei c i a schimb torului termic de nc lzire i nchide (practic doar bypasseaz agentul termic, nu mai trece prin schimb torul de c ldur ). Ventila ia se men ine la o valoare constant , deoarece unitatea Fan-Coil asigur i aportul de aer proasp t, respectiv ventilatorul mpiedic stratificarea aerului i realizeaz filtrarea acesteia. Partea de analiz temperatur a softului va seta tura ia ventilatorului (acesta de obicei este reglabil n trei trepte, dar poate avea i un regulator de tura ie, care regleaz linear valoarea de la 0100%) Dac temperatura este mai mic dect cel setat i temperatura exterioar indic nc lzire, func ia va deschide ventilul, iar dac diferen a de temperatur ntre cel m surat i cel indicat n Setpoint este mare, tura ia ventilatorului se seteaz pe o valoare maxim . Astfel se for eaz schimbul termic, iar parametrii de lucru sunt atin i n cel mai scurt timp, dup care se reduce tura ia ventilatorului i se las deschis ventilul cu trei c i pentru men inere a temperaturii. Cnd valoarea este mai mare dect histerezisul setat (de obicei 1 C, care este o valoare setat din soft de programator) nchide vana de trei c i, pn ce temperatura atinge minimul setat, adic -1 C fa de cel setat.) Practic, histerzisul total este de 1 C maxim 2 C, o valoare, care nu se resimte n mod special de corpul uman n caz n care acesta se produce n timp i se situeaz peste valoarea de 20 C. Histerezisul are importan a la niveul de umidificare sau dezumidificare, cnd valoarea temperaturii poate diferi u or din cauza tehnicii folosite. C, func ia Dac temperatura exterioar se situeaz la o valoare mai mare de 15 proceseaz asupra schimb torului de c ldur de r cire, la care dac temperatura de ambient este mai mare dect cel setat ac ioneaz deschiderea ventilului, iar dac temperatura este mai mic nchide acesta. Procesul de reglaj al ventilatorului este identic ca i la nc lzire. Tura ia cre te n momentul n care diferen a de valori este mai mare i scade n moementul n care acesta devine mai mic . Pozi ia de deschis sau nchis a vanelor cu trei c i este marcat i printr-o variabil boolean , deoarece prin acesta se pot verifica st rile actuale de lucru prin func ia principal . Prin ductul de aer proasp t intr aerul la o temperatur diferit de cel de ambient. Acest aer se amestec cu aerul interior recirculat, iar dup mixarea lor se realizeaz filtrarea aerului. Filtrarea n func ie de cerin ele proiectului pot fi simple (doar un filtru corespunz tor standardului EU-4) sau complexe. Pentru protec ia motorului ventilatorului pentru fiecare stagiu de filtrare se aplic un presostat diferen ial. Acest presostat este format din dou sonde care m soar presiunea aerului nainte i dup filtru. Valorile se compar ntr-o alt func ie, care este dat pentru fiecare pereche de astfel de sond . Func ia lanseaz alarm n cazul n care diferen a de presiune este mai mare dect cel setat (de obicei 250 Pa.) n cazul n care diferen a de presiune este mai mare dect cel setat, func ia nu numai c lanseaz o alarm c tre Unitatea Central , dar i seteaz viteza ventilatorului pe minim. Aceast func ie determin colmatarea filtrelor din dotare. n softul complet de obicei la ntlnirea unei defec iuni similare ar trebui s existe o variabil de tip boolean care s fie setat pe o valoare diferit de cel ini ial. Valoarea va r mne schimbat att timp ct problema nu va fi remediat . Aceast variabil se verific de cel lalte func ii. Este important pentru a evita eventualele suprapuneri a modului de lucru. De exemplu, func ia de verificare diferen presiune sesizeaz nereguli, dar partea de termostat necesit m rirea vitezei ventilatorului. Dac sistemul trebuie s controleze i umiditatea, acest proces va fi nglobat ntr-o alt func ie conectat cu un set de sonde sau cu o singur sond . Sonda m soar valoarea din incint i compar cu valoarea setat , adic cu Setpointul de
6

umiditate. n cazul n care acesta este mai mare, procedeaz n felul urm tor: deschide ventilul de la schimb torul de c ldur de r cire, r ce te aerul brusc, astfel se condenseaz apa din aer, iar pentru atingerea valorii de lucru, se renc lze te aerul. Prin aceast metod se usuc aerul, iar pentru realizarea acestui proces func ia trebuie s poat realiza un reglaj liniar al ventilelor de trei c i, deci va exista n cadrul procesului un segment care va calcula necesarul termic pentru uscarea aerului. Calculul va ine cont de t-ul agentului de r cire care de obicei este 7/12 C, adic 5 C i de capacitatea termic a schimb torului de c ldur . Aceast capacitate termic este calculat la fluxul de ap de 100%. Pentru un reglaj precis trebuie realizat un set de instruc iuni care calculeaz capacitatea n func ie de cantitatea de agent termic care trece prin schimb tor de c ldur . Cnd se ob ine valoarea cerut , se face conversia pentru determinarea necesarului de ac ionare a servomotorului. Asta se face prin analiza pozi iei actuale i a cuantumului necesar, iar diferen a va fi valoarea cu care trebuie modificat pozi ia ventilului. Pentru acest calcul este suficient s se introduc caracteristicile schimb torului de c ldur . Din calculele de capacitate reiese i valoarea temperaturii aerului care se va ob ine dup procesul de uscare aer. Aceast valoare va fi baza de pornire pentru reglajul schimb torului de c ldur de nc lzire. Pentru renc lzirea aerului se calculeaz diferen a de temperatur dintre valoarea setat i cea care este temperatura dup schimb torul de c ldur de r cire i avnd dat capacitatea termic a schimb torului de c ldur se calculeaz fluxul de agent termic. Cnd se ob ine necesarul de debit, se calculeaz ct trebuie rotit ventilul i n ce direc ie fa de direc ia actual . Cu acest proces am i terminat partea de dezumidifcare. Umidificarea se face diferit. Dac umidometrul indic valori mai joase dect cel setat, softul trebuie s porneasc un dispozitiv de umidificare, care de obicei este un electroventil de laminare pe care softul men ine pe pozi ie de deschis atta timp ct diferen a de valoare exist n limitele date. Nu am persistat asupra unei valori de umiditate relativ , deoarece astfel de aplica ii sunt n special utilizate la climatiz ri tehnologice, iar valoarea poate diferi de la proces la proces. n mare parte controlul unui dispozitiv HVAC se realizeaz n modul prezentat mai sus. Desigur, n marea majoritate pentru realizarea unor economii se creaz un program de func ionare, astfel nct n perioadele n care nu se reg se te nimeni n incinte s se lucreze n regim de avarie. Unitatea de control local are astfel ncorporat un ceas, care indic timpul real, respectiv data, dac sistemul este astfel conceput, iar programele sunt setate de utilizator. Programul practic se stocheaz n felul urm tor n Unitatea Local : exist o or cnd se porne te sistemul la un parametru prescris (temperatur , umiditate) i exist o or cnd se termin acest program (care este implicit i nceputul noului program dac se lucreaz cu regime de avarie i lucru normal). n func ie de configura ia sistemului aceste programe sunt repetitive zilnic (exist doar spa iu pentru dou programe) sau preprogramate pentru fiecare zi a s pt mnii (n acest caz spa iul necesar este de apte ori mai mare). Unitatea Local n func ie de produc tor i de configura ia cerut poate gestiona chiar i contorizarea consumului. Aceast solu ie este folosit n cazuri cum este i exemplul dat pe paginile anterioare. Am mai mul i utilizatori independen i, dar totu i trebuie s ncasez costurile de nc lzire i r cire. Pentru acesta trebuie s realizez o contorizare local . Unitatea Local va dispune de un port la care se conecteaz debitometrul montat pe conducta de agent termic de retur. Cte un senzor de temperatur se instaleaz pe conducta de tur i de retur al instala iei. Astfel func ia de calcul va avea dat coeficientul energetic (care indic capacitatea termic a schimb torului de c ldur ), iar calculul va fi f cut n baza diferen ei de temperaturi i a debitului de agent m surat.
7

Putem spune c n Unitatea Local controlul local unit ii HVAC este total distinct de sistemul de contorizare. Din acest motiv deseori ntlnim situa ii cnd re eaua de contorizare este distinct de controlul unit ii, de i mpreun softul principal al Unit ii Centrale poate realiza rapoarte i statistici mai precise pentru personalul care se ocup de service, ntre inere i gestiune sistem, precum i pentru cei care fac studiile de economie privind func ionarea cl dirii sau cl dirilor. Softul Unit ii Locale pentru realizarea sistemului BMS trebuie s lucreze cu un port de comunica ie. n sistemele noi, cel mai utilizat port de comunica ie utilizat pentru solu ii cu fir este cel LAN, adic cu jack de RJ45 i cu un cablu cu 8 fire. Pentru rapiditate i costuri mici de investi ie, de obicei se bazeaz pe standardul 10/100. Pe lng solu ia cu fir este disponibil i transmisia radio, care este de mai multe feluri. Unele sisteme se bazeaz pe standardele WLAN de 802.11, dar sunt i solu ii particulare, cum ar fi transmisiile la 433 MHz sau 868 MHz n cazul unit ilor Siemens, care utilizeaz dispozitivul de comunicare M-Bus. Deasemenea, putem ntlni i solu ii cum ar fi cel al re elei MESH. Acest tip de re ea este promovat de Zigbee Alliance, care este i el un dezvoltator al sistemelor de control la distan . Oricare standard s fie folosit n cazul sistemelor BMS, resortul este acela i. Prin re eaua de comunicare Unitatea Local trebuie s recep ioneze setul de date cnd se ive te o modificare de la distan n modul de lucru, precum trebuie s trimit datele curente de lucru c tre Unitatea Central , ca acesta s poat defini situa ia actual de lucru. O situa ie general cnd Unitatea Central trebuie s ofere comanda de pornire Unit ii Locale este ntlnit n cazul sistemelor hoteliere, cnd de la recep ie se porne te sistemul HVAC al camerei care se va da n folosin clientului. Astfel n perioada n care clientul completeaz formularele de sosire sistemul lucreaz la realizarea parametrilor optimi de ambient. Softul ntreg al Unit ii Locale trebuie s poate gestiona toate sarcinile, astfel comunicarea este mai mult ca necesar , deoarece pot interveni situa ii cnd capacit ile Unit ii Locale sunt dep ite. Astfel de situa ii se pot ntlni la gestionarea arhivelor, deoarece cele mai multe sisteme pot re ine informa ii pentru maxim 13 luni de zile, iar ocazional pot fi necesare datele vechi nregistrate n urm cu c iva ani, respectiv la apari ia unei erori el trebuie s transmit semnalul de eroare c tre un dispozitiv exterior sau unul central. Metoda de lucru prezentat mai sus se refer numai la controlul i monitorizarea unit ilor HVAC, dar sistemele BMS pot oferi controlul sistemelor PSI, de securitate i gestiune curen electric. Modalit i de comunicare ntre unit i Comunicarea Unit ilor Locale de comand i control i Unit ii Centrale se realizeaz prin fir sau prin re ele wireless. Fie c este vorba de re ele LAN, WLAN, radio la 433 sau 868 MHz sau de re ele Mesh modul de lucru este acela i. Comunicarea principal se face ntre Unitatea Central i fiecare Unitate Local , sau dac este cazul grup de Unit i Locale. Putem vorbi de grupuri de Unit i Locale n dou situa ii. Prima situa ie este cazul unei incinte care are o suprafa att de mare nct necesit mai multe unit i HVAC interioare. Astfel, fiecare unitate Fan-Coil va primi cte o Unitate Local de control i comand . Deservind acela i incint , unit ile Fan-Coil trebuie s lucreze la acelea i parametrii. Astfel cnd se face o programare centralizat , se transmite acesta simultan fiec rei unitate. Nu trebuie s se fac setarea individual pentru fiecare unitate. Aceast situa ie se rezolv n dou feluri. Fie c una din Unit i Locale va deveni unitate Master, care va
8

retransmite set rile celorlalte unit i, fie c se creaz un grup virtual cu ajutorul softului. n acest caz se utilizeaz adresa unit ilor, iar la Unitatea Central se creaz un grup compus din n Unit i Locale avnd acelea i caracteristici de lucru. Aceast solu ie este ceea mai optim , deoarece sunt situa ii cnd n cazul unei incinte mai mari trebuie s fie diferen de func ionare n timpul zilei ntre unit i Fan-Coil. Spre exemplu avem o incint avnd perete cortin , iar o latur este orientat c tre sud, una spre est. La latura dinspre est, este posibil ca n perioadele de prim var sau toamn s fie necesar nc lzire local , iar la latura dinspre sud r cire. n restul situa iilor (iarn i var ) toate unit ile func ioneaz n acelea i condi ii. n acest caz gruparea virtual este mai benefic . Se transmit modific rile de program, c tre Unit i Locale (se trece la program de noapte sau de la programul de noapte la cea de zi). n situa ia de fa se setez valorile ini iale de lucru, dar fiecare Unitate Local are posibilitatea de a lucra individual. Acest aspect este important, deoarece n cazul grup rii sub o unitate Master tot restul unit ilor depinde de valorile m surate de Unitatea Local setat Master, deci se elimin func iile de m surat al parametrilor aerului ambient. Unit ile Locale la gruparea virtual pot transmite mesajele de erori n a a m sur , nct la Unitatea Central se poate identifica imediat unitatea defect . Aceea i situa ie este mai dificil la grupare Master-Slave, deoarece Masterul transmite eroarea i nu Slaveul. Astfel nu se cunoa te unitatea defect cu exactitate, doar grupul. Problemele prezentate mai sus privind gruparea fizic a unit ilor poate fi solu ionat prin soft p strnd rela ia Maste-Slave a Unit ilor Locale dintr-o incint , dar necesit modific ri masive la nivelul instruc iunilor privind comunicarea copilp rinte. Va fi necesar crearea unui nou subarbore, accesarea datelor prin nodul Master. Astfel nu reprezint o solu ie optim . Prin gruparea virtual se pot crea noi grupuri oricnd i nu se modific modul de construc ie a arborului de comunicare (fizic vorbind). Modul de grupare este prezentat pe schema de mai jos, care respect ambele variante.

U. Cent

Util.1

Util.2

Util.3

Unit 0

Unit 1

Unit 2

Gruparea unit ilor

Astfel U. Cent reprezint Unitatea Central , care este serverul, Util.1 reprezint grupul de unit i, iar Unit 0, Unit 1, Unit 2 sunt Unit ile Locale cu adrese specifice. n cazul n care se face o grupare Master-Slave Util 1 este o unitate Local , iar la gruparea virtual acesta reprezint o grupare logic .

Cum lucreaz sistemul BMS n ntregime? Sistemele BMS pot fi np r ite n dou versiuni. Una reprezint versiunea cnd se utilizeaz ca Unitate Central un dispozitiv special cu afi aj propriu i care nu este
9

conectat la un PC. Aceast variant este una cu mai pu ine func ii. Permite de obicei reglaj, programare ore de func ionare, vizualizare temperaturi, umidit i actuale, chiar consum i eventual dispune de un dispozitiv de ie ire erori pentru semnalizare. Din cauza c aceast variant prezint unele dificult i la utilizare este o versiune mai pu in utilizat . Cea de a doua versiune este controlul cu ajutorul unui PC, care desigur este pe post de server, i de obicei din acest motiv toate softurile de BMS se implementeaz pe standardul Windows NT sau Linux. Softul controleaz toate Unit ile Locale, conform celor descrise mai sus. Controlul se face ns ntr-un anumit fel. PC-ul transmite doar modific rile de lucru fa de criteriile actuale. Func iile sunt astfel concepute, nct s poat selecta Unit ile Locale sau grupurile de Unit i Locale cu care dore te s lucreze, sau chiar toate dispozitivele n unele cazuri. Pentru acesta trebuie s memoreze adresele ntr-un vector care s satisfac func ia de cumulare ale adreselor. El parcurge acest vector i trimite parametrii modifica i fiec rei Unitate Local . Totodat el prime te confirmarea de la Unitate Central dup execu ie, confirmnd set rile primite. Dac n timpul func ion rii Unitatea Local detecteaz o eroare, acesta va trimite un semnal de alertare c tre Unitatea Central , care va semnaliza apari ia erorii i inclusiv adresa (sau identificatorul) unit ii HVAC. Problemele pot ap rea la defectarea unor senzori care cauzeaz suprasarcini, defectare servomotoare, caz n care procesele de modificare se opresc la un anumit nivel, iar procesorul Unit ii Locale trimite un mesaj de eroare c tre Unitatea Central . Deasemenea, Unitatea Local trimite periodic cte un set de date c tre Unitatea Central pentru a raporta temperaturile interioare, nivelul de func ionare. Aceste date vor ap rea n Unitatea Central . Analizele de eficien sunt f cute n baza acestor informa ii recep ionate de la fiecare Unitate Local . Se va face o analiz asupra fiec rei Unit i Locale sau grup, care va afi a consumul actual, parametrii seta i pentru func ionare i parametrii m sura i, cei reali din incint . Se cunoa te capacitatea termic a unit ii (s-a programat la calibrarea contoriz rii), se cunoa te consumul actual i n baza acestor informa ii se calculeaz procentajul de utilizare (ct la sut din capacitate utilizeaz ). Datele sunt introduse ntr-o baz de date, care va con ine informa iile privind ora i data, consumul actual, parametrii seta i, paremetrii actuali, mesajele de eroare. Pentru fiecare Unitate Local se va crea un astfel de jurnal, care n func ie de cerin e se memoreaz pentru fiecare zi n parte sau pentru fiecare s pt mn . Graficile de func ionare pentru un moment dat se vor realiza n baza tabelelor. Pentru acesta ns se va calcula inclusiv i capacitatea chillerului cu consum (sau a centralei termice de nc lzire) Consumul i capacitatea actual fie se m soar separat (prin metode similare cu contorizarea consumului unit ii HVAC) fie prin ob inerea datelor direct din microprocesorul de control al unit ii. Pentru acesta de obicei exist o interfa de comunicare cu sistemul BMS i posibilitatea ob inerii acestor informa ii direct. Datele privind consumurile i capacit i se nregistreaz ntr-o alt baz de date, cea a centralei termice. Deasemena, aici se vor mai nregistra i erorile, ora i data, respectiv mesajele de erori. Construc ia bazei de date este identic cu cea a Unit ilor Locale. Ulterior, softul BMS poate realiza graficile de func ionare n baza acestor informa ii din bazele de date. Unitatea Central recep ioneaz informa iile de la central termic . Graficul de eficien se face n felul urm tor: se adun capacit ile termice a unit ilor interioare de HVAC i se compar cu capacitatea termic a centralei termice. Diferen a poate fi de maxim 10%, ceea ce reprezint pierderile de traseu. Dac diferen a de capacit i este mai mare apare fenomenul pierderilor datorate izola iei conductelor sau a bufferului de agent intermediar. Consumul sistemului de
10

r cire se d de centrala termic . Eficien a se d n baza unor criterii, introduse conform standardelor n vigoare. Diferen e pot ap rea de la produc tor la produc tor, deoarece n unele cazuri bazele de date sunt utilizate de Unit ile Locale, care pot stoca n majoritatea cazurilor informa ii pentru maxim 13 luni, iar arhivele se vor crea direct pe serverul sau altfel numit Unitatea Central . n alte cazuri, aceste baze de date se solicit zilnic pentru arhivare de la Unit i Locale. Un al treilea caz reprezint solu ia cnd toate consumurile i parametrii actuali sunt nregistra i de Unitatea Central , ns acesta necesit mai multe resurse. Cnd se cere un grafic actual atunci Unitatea Central solicit informa iile actuale de la fiecare unitate, iar acestea le trimit softului central, care le stocheaz ntr-un buffer i realizeaz graficul conform criteriilor. Situa ia este similar i n cazul n care se fac citirile direct de Unitatea Central , ns este evident, c acesta trebuie s stocheze mai nti datele n baza de date a fiec rei Unitate Local , iar ulterior s transfere n bufferul de lucru. Acesta este evident mai complex dect ob inerea informa iilor de la Unit ile Locale. n cazul graficilor pentru zile anterioare, situa ia este similar , doar aici va lucra direct din arhive. Aceste tehnici desigur sunt diferite i diferen ele apar la niveul implement rii. Facturarea costurilor de nc lzire i r cire se face cu ajutorul bazelor de date. Consumul total pentru o lun de zile reprezint un procent din totalul de consum. Acest procent se va folosi pentru mp r irea costurilor energetice a centralei termice. Pentru gestionarea erorilor, PC-ul va avea implementat un sistem de avertizare local , care automat afi eaz mesajul pe displayul PC-lui, dar este recomandat s existe o avertizare extern pentru cazul n care service-ul sistemului este asigurat de o firm extern . Pentru acesta cele mai utilizate metode sunt trimiterea erorilor prin e-mail, fax sau alte mijloace de comunicare (sms, apeluri c tre numere de telefoane mobile) Cine controleaz centrala termic i de r cire?

Centralele termice de obicei au controlul lor propriu. Sistemele BMS au nivelul lor de comunicare cu acestea, deoarece sistemele BMS ob in datele de la centrale privind capacit ile actuale i consumurile actuale, ie irile de erori. Deasemenea, sistemul BMS poate gestiona pornirea i oprirea centralelor. Exist situa ii cnd ambele centrale trebuie s func ioneze pentru a face fa necesarului (cum sunt situa iile prezentate la nivel de grupare a Unit ilor Locale, sarcinile de prim var , toamn ). Microprocesoarele centralelor ofer controlul func ion rii, avnd sistemul bine dezvoltat. Aceste re in set rile de temperaturi al agentului intermediar (temperatura agentului ce trebuie s asigure), iar la pornire ele se autoregleaz pentru asigurarea parametrilor necesari. Automatizarea centralelor termice este diferit de la produc tor la produc tor, iar n marea majoritate a cazurilor cnd este vorba de un sistem de mare capacitate se utilizeaz un sistem de controlare sofisticat . Pentru fiecare subunitate exist un dispozitiv de control local, iar to i parametrii de lucru sunt controla i de microprocesorul central a automatiz rii centralei termice. Spre exemplu, n cazul unui sistem cu mai multe compresoare, fiecare compresor trebuie s aib un microcontroler, care s asigure protec ia n cazul unei avarii (exist presostat diferen ial, presostata de nalte i joase presiuni) Ele n cazul unei avarii trebuie s decupleze electric compresoarele, i s trimit c tre
11

microprocesorul central de control un semnal de alarm cu codul erorii, iar microprocesorul central trebuie s realizeze redistribuirea sarcinilor ntre cel lalte compresoare. Temperatura apei este m surat pe partea de retur, iar n func ie de diferen a de temperatur ap (ntre cel din tur i cel din retur) se calculeaz necesarul termic pentru atingerea temperaturii apei. Acesta se realizeaz cunoscnd capacit ile totale ale compresoarelor, iar reglajul se face prin treptele de capacitate ale compresoarelor (sau dac este cazul reglajul de tura ie a motorului) Practic microprocesorul de control al centralei termice m soar temperaturile apei de retur i a ambientului. El face un calcul bazndu-se pe aceste informa ii mpreun cu setpointul apei pe tur (punctul ce trebuie s ating n urma func ion rii) Astfel se calculeaz capacitatea necesar r cirii sau nc lzirii. n func ie de acest necesar se vor lua deciziile privind reglajul de capacitate a compresoarelor, mpreun cu num rul necesar al acestora, care trebuie s func ioneze. La fel centrala termic trebuie s automatizeze condensatorul, dac este nevoie, iar acest reglaj se face la nivelul capacit ii ventilatoarelor. Aceast capacitate este calculat n baza presiunilor gazului. Se cunoa te tipul gazului folosit i caracteristicile acesteia. O presiune anume se atinge la o valoare anumit a temperaturii, ceea ce se calculeaz n baza graficului de temperaturi i presiuni ale gazului. Desigur la acest calcul se ia n considerare pn i temperatura exterioar al aerului. n func ie de aceste valori, microprocesorul porne te num rul necesar de ventilatoare al condensatorului la tura iile necesare. Aceste tura ii i num rul de ventilatoare difer n func ie de rezultatul returnat de func ia care calculeaz necesarul. Dup condensare pe partea de lichid ventilul de laminare va trebui s lamineze lichidul (transpunere for at din lichid n vapor, dup care se transform din nou n gaz) Nivelul acesteia depinde de necesarul termic dat de microprocesorul de control. Un sistem complex nglobeaz mai multe circuite similare, ceea ce presupune existen a unui control pentru fiecare circuit, un control, care trebuie s regleze nivelul ventilului de laminare, capacitatea compresorului, necesarul de condensare. Toate acestea se face individual pentru fiecare circuit, conform celor descrise mai sus. Deasemenea, toate mesajele de eroare sunt transmise c tre microprocesorul central, care nregistreaz erorile n jurnalul de erori cu codul acesteia, respectiv circuitul unde s-a produs acesta. n mare parte am terminat cu controlul cl dirii din punct de vedere HVAC. Trebuie ns men ionat faptul, c n mare acest tip de control este doar o por iune din posibilit ile enorme de control centralizat, iar prezen a algoritmului de lucru paralel se reg se te cel mai bine n acest segment de activitate, deoarece mul i factori sunt ntr-un fel sau altul lega i, i deseori este nevoie de controlarea simultan a mai multor unit i interioare, caz n care ar fi un dezavantaj dac unitatea central de comand ar trebui s fac toate modific rile. Al i produc tori de tip Building Automation (acesta deja se refer la ntregul control al cl dirii) ofer posibilit i de control pentru diverse aplica ii, cum ar fi controlul total asupra utilit ilor dintr-o camer de hotel. Firma INCOMM i Millenial NET recent au finalizat cea mai nou lucrare a lor, care reprezint un hotel cu 160 camere, avnd n dotare o automatizare complet , care ofer control asupra instala iei de climatizare, a iluminatului, sistemului de nchidere a u ilor, a geamurilor, detector de acces la minibar pentru monitorizare, etc. Acest hotel se afl n Sacramento California.

12

3. Ce se ntmpl cu serviceul aparatelor? Centralele termice pentru r cirea agentului intermediar, chillere, au un control bine definit. Sistemul ntreg este controlat local. Marea majoritate a utilizatorilor prefer s aib o firm exterioar care ofer serviceul necesar n baza unui contract. Acesta periodic trebuie s verifice ntregul sistem, conform devizului de service elaborat de firma produc toare a unit ilor. Pentru economisirea timpului i a costurilor de salarizare personal, respectiv deplasare, ceea mai avantajoas solu ie este monitorizarea la distan al acestui sistem. n introducere am amintit de necesitatea serviceului n cazul acestor sisteme. Deasemena am vorbit de firma Service Sensus, firm care dezvolt un sistem BMS versiune wireless pentru firma McQuay. Firma proasp t nfiin at a dezvoltat un sistem de monitorizare pentru aparaturile produse de McQuay i nu numai. Practic deja existent i func ional monitorizarea centralelor termice de r cire a apei s-a realizat prin conectarea la microprocesorul propriu al chillerului. Astfel echipa Service Sensus a realizat un software special, care ofer diverse facilit i. Microprocesorul propriu a chillerului este denumit MicroTech II, un sistem care n func ie de chiller ofer un control distribuit. Cum anume? Un chiller mai performant poate avea n componen unu sau mai multe compresoare. La chillerele McQuay num rul maxim de compresoare sunt 4. Controlul ntregului chiller este n a a fel conceput nct s ofere coeficien i energetici buni i la nc rc ri par iale. Acest coeficient energetic (COP) este dat de mp r irea capacit ii termice a unit ii cu puterea electric absorbit . n cazul compresoarelor cu piston, sau model scroll coeficientul energetic atinge o valoare maxim la capacitate 100%, la nc rc ri par iale fiind sub aceast valoare. Mai trebuie re inut faptul c un sistem HVAC nu func ioneaz la capacitate 100% dect 2% din totalul anual, deci o perioad scurt . n prisma acestui fapt controlul trebuie astfel dezvoltat nct sistemul s poate atinge un COP bun i la nc rc ri par iale. Controlerul MicroTech II este realizat dintr-un grup de controlere. Fiecare compresor dispune de un controler care regleaz tura ia compresorului, verific presiunile nalte i joase, m soar puterea curentului pentru a evita suprasarcinile Fiecare controler de compresor ndepline te acelea i sarcini. Deasemenea, acesta are o ie ire de alarm pentru eventualele defec iuni. Toate datele sunt comunicate c tre MicroTech II, care face o centralizare a datelor. Microtech II are n componen un senzor de temperatur a apei pe retur i programat setpointul, temperatura apei la care trebuie s r ceasc pentru tur. n func ie de acesta i de cantitatea apei din re ea calculeaz necesarul termic i regleaz capacit ile compresoarelor. Deasemenea, acesta comand i ventilatoarele condensatorului, care sunt reglate n func ie de necesarul termic de condensa ie. Importan a acestor reglaje apare la nivelul consumului energetic, deoarece MicroTech II calculeaz exact ct curent este necesar pentru func ionare. Softul MicroTech II este dezvoltat n C i ntregul sistem difer de la familie de chilleri la altul prin modul de construc ie a chillerului, implicit al controlului. Ideaa de func ionare este urm toarea: MicroTech II are setat temperatura apei pe tur (de obicei 7 C). Senzorul de temperatur m soar temperatura apei pe retur, iar n baza acestor informa ii calculeaz necesarul termic. Cu ct temperatura de retur este mai mic , cu att sarcina de r cire este mai mic . n cazul a mai multor compresoare, ordinea de pornire a acestora se face n form de stea, deci, ordinea difer ntotdeauna. n func ie de necesarul termic, porne te primul compresor, pe care dac nu este suficient de puternic s r ceasc sistemul d o comand de
13

reglaj de reduc ie de capacitate la 75%. n acest moment se porne te compresorul nr.2 i a a mai departe. Acesta este important pentru a evita vrfurile de curen i produ i la pornire. MicroTech II d comand pentru fiecare controler de circuit (fiecare circuit are cte un compresor) ca acesta s func ioneze la o anume capacitate. Controlul se face prin precizarea capacit ii necesare a fiec rui compresor, iar regulatorul local regleaz automat acest parametru. n cazul n care ntmpin erori de func ionare, trimite alarma c tre MicroTech II, iar acesta redistribuie necesarul termic ntre cel lalte compresoare r mase. Totodat MicroTech II trimite un semnal de alarm c tre exterior. Sesizorul de erori generale afi eaz pe panoul de comand doar faptul c este o eroare, dar acesta nu este precizat unde se produce. Depistarea erorii se poate face prin accesarea jurnalului de erori, care poate fi inspectat doar de echipele service. Erorile sunt recep ionate de MicroTech II i sunt stocate n baza de date, cu loca ia i codul erorii aferente. Aceste valori sunt transmise de controlerul compresorului, sau n cazul altor p r i de controlerul acelui dispozitiv (ventilator, servomotor de reglaj, ventil de expansiune, etc). Valorile de func ionare (presiune, tura ie, etc) pot fi accesate prin MicroTech II direct de la controlerele locale. Softwareul ServiceSensus aici poate interveni. MicroTech II dispune de un port de comunica ie de tip Plug&Play, la care se poate conecta dispozitivul de comunica ie. Acesta este un modem GPRS sau o conexiune permanent de internet, care ofer posibilitatea de a recep iona datele prin serverul ServiceSensus. Fiecare beneficiar prime te o adres de internet, prin care poate monitoriza propriul chiller. Acest nivel este ns doar pur informativ. Nu afi eaz toate informa iile. Pentru echipele de service exist un acces printr-o alt adres , restric ionat prin parol de acces. Aceasta este o versiune complex , care analizeaz toate datele, i le afi eaz . n cazul n care totul este func ional n bune condi ii, aceasta nu d nici o avertizare. n momentul n care valorile de func ionare sunt diferite de cele normale, softul analizeaz datele i le claseaz pe o scal de 1 la 10 pentru avertizare, alarm sau defec iune. Deasemenea, sunt afi ate i zonele unde sunt detectate. Aceasta este cea mai important func ie, deoarece echipele de service deja tiu n ce zon s caut problemele, ce zone sunt de remediat. Ca i exemplu:

14

Cum se vede i n imaginea de mai sus, afi eaz parametrii unui chiller avnd trei compresoare. n partea de sus afi eaz valori generale, cum sunt temperatura de ambient, temperatura apei, COP-ul, fluxul de ap din evaporator, puterea de r cire i puterea electric absorbit . Toate informa iile sunt recep ionate paralel prin canalele de comunicare. Felul de conexiune ntre chiller i PC sunt afi ate i explicate ematic n pozele de mai jos:

Astfel conexiunile sunt realizate multiplu. Avantajul sistemului este, c nu are nevoie de performan e speciale de PC, nu este necesar s se instaleze softuri speciale. Toat monitorizarea se face printr-un Internet Browser. Portul Sensus (sau varianta de conexiune) este r spunz tor pentru comunica ia ntre serverul Sensus i MicroTech II, modulul de automatizare i control al chillerului. Pornind de la ideea c MicroTech II calculeaz paralel to i parametrii optimi de func ionare al chillerului, inclusiv depistarea erorilor, respectiv ofer controlul celorlalte subunit i din chiller (ventilatoare de la condensator, etc.) portul Sensus preia doar datele din microprocesorul. A adar Portul Sensus este un port I/O pentru chiller, oferind posibilitatea programului de a accesa set rile MicroTech II, respectiv de a ob ine informa iile de pe aceasta. Analiza se face dup recep ia datelor de la server. Prin Microtech II se cer presiunile de circuit, puterile electrice al ventilatoarelor, puterile electrice al compresoarelor precum i rezisten ele electrice acestora. Softul compar valorile cu valorile normale, care sunt introduse n baza de date a softului. Analiza se realizeaz pe o scal denumit Ranking. Aceasta compar valorile recep ionate cu cele optime de func ionare, respectiv cu acele situa ii cnd se produce o eroare i claseaz valoarea acesteia pe o scar de 1 la 10, conform desenului de ma jos. Sistemul Ranking face o apreciere de la 1 la 10 i n func ie de num rul ob inut la clasificare determin dac acesta este o avertizare, alarm sau defec iune, iar la monitorizare se afi eaz num rul din clasificare i natura neregulii, respectiv care pot fi cauzele i efectele defec iunii.

15

O astfel de raportare se poate vedea pe imaginea de mai jos, unde se pot inspecta inclusiv i ora cnd apare i dispare deficien a.

Programul are n componen un modul care poate trimite mesaje de avertizare, alertare sau defectare prin e-mail sau sms, desigur numai cu op iunea de a avea posibilitatea transmiterii mesajelor scurte de mobil. Softul poate gestiona chiar i mai multe chillere, ceea ce permite ca analiza de eficien s se fac n mod global pentru ntregul sistem de chillere. n cazul a unui grup de chillere, aceasta recep ioneaz datele periodic de la fiecare chiller, iar
16

afi area parametrilor de func ionare se face ntr-un moment dat doar pentru un singur chiller. Toate datele sunt stocate pe server, iar analiza global se face prin nsumarea bazelor de date ale fiec rui chiller pentru o perioad dat . Aceasta desigur va analiza consumul, capacit ile, erorile produse. Este un factor important att pentru echipele de service (ei pot deduce care segmen i reprezint cel mai mare risc de defec iune) ct i pentru proiectan ii sistemului, care i pot da seama ce mbun t iri trebuie s aduc modelului de chiller (de obicei cnd se face un grup de chillere pentru simplificarea ntre inerii se utilizeaz modele identice) Func ionarea acestui sistem se poate vizualiza pe urm toarele site-uri, care sunt monitoriz ri reale a unor chillere aflate n Italia. http://83.103.69.226/eng.html - chillerul de la un centru comercial i birouri din Roma http://83.103.69.226/mch_eng.html - chillerul cu pomp de c ldur care deserve te r cirea i nc lzirea unor birouri din Cecchina http://83.103.69.226/mhr_ita.html - chiller cu pomp de c ldur deservind o coal la 140 km sud de Roma

17

4. Concluzii n concluzie, pentru orice aplica ie HVAC cu sistem BMS, sau numai cu control i monitorizare la distan ceea mai bun solu ie este utilizarea proceselor de calcul i comand paralel , deoarece permite o vizualizare a situa iei globale n real time, f r ntrzieri. Aceste aspecte de control real time au cele mai mari importan e la aplica ii unde nu att confortul este important , ct nivelul de temperatur , umiditate pentru procesul tehnologic sau similar acesteia. Cu controlul i monitorizarea real time, conform celor prezentate, se pot depista eventualele probleme la utilaje, care ofer multiple avantaje: se detecteaz cauza problemei, astfel se poate focaliza pe solu ionarea problemei reale; se elimin presupunerile la defec iuni; se pot evita defec iunile bazndu-se pe sistemul Ranking al erorii; se scad cheltuielile de service (nu este nevoie de deplasare periodic ); nu n ultimul rnd, cre te satisfac ia clientului, tiind c ntregul sistem este permanent monitorizat.

18

5. Bibliografie Siteul Siemens eficien energetic : http://www.landisstaefa.com/new/e/new_ikk_eff_man.asp Siteul firmei suedeze Intelicomm, care este o firm specializat unit ilor de automatizare pentru cl diri (Building Automation): http://www.intellicom.se/eg_webscada_modbus.shtml?17 HVAC News site cu informatii din domeniul HVAC: http://www.hvacnews.com/controls.htm Manualul de prezentare a sistemului BAS-700 unitate de control distribuit. http://www.csimn.com/CSI_pages/BAS700%20Manual.pdf Siteul official McQuay International: http://www.mcquay.com Siteul official McQuay Europe: http://www.mcquayeurope.com Siteul Service Sensus (acest site inc curnd) http://www.servicesensus.com nu func ioneaz , dar va fi disponibil n n produc ia

Siteul de informare Automatiz ri de Cl diri: http://www.automatedbuildings.com Siteul Zigbee Alliance dezvoltator de solu ii wireless de monitorizare i control http://www.zigbee.org/en/products/ Documenta ie de prezentare Honeywell Building Manager http://www2.acs.honeywell.com/ichome/Doc/0/O0FRAE6HCU94D4OQEDFE4HTC D8/Building_Manager.pdf Alte documenta ii: Prezentare solu ie Service Sensus: General Presentation.ppt, autor Brian Thompson Documenta ie Siemens Product Catalog 2004, CD nr.1

19

S-ar putea să vă placă și