Sunteți pe pagina 1din 9

SCENARIU PEDAGOGIC - POEZIA I. Premisele & Scopul Scenariului Pedagogic: Premisa: "Ideea c! educa"ia min"ii trebuie s!

fie ceva sever este printre cele mai greu de comb!tut." Gianni Rodari, Gramatica Fanteziei Contactul copiilor cu poezia n cadrul educa"iei formale este adesea mediat de versiunea "criticului literar", care descompune poezia n elemente de prozodie #i figuri de stil. Neajunsul acestei abord!ri este c! ndep!rteaz! copilul de poezie prezentnd-o ca pe un construct intelectualist, care trebuie mai nti "n"eles" #i abia mai apoi experimentat. Procesul de "n"elegere" presupus de aceast! abordare este unul predominant intelectual, ba mai mult, unul laborios #i serios, care necesit! mult studiu #i o nclina"ie special! c!tre subiect. Pericolul pe care-l veste#te perspectiva critic! este c! dac! nu e#ti profesor, critic literar sau cel pu"in erudit, ai mari #anse s! n"elegi gre#it poeziile pe care le cite#ti. O asump"ie care pune elevul ntr-o pozi"ie complet ingrat! r!pindu-i de fapt accesul la cea mai important! arm! pe care o de"ine n lupta de a acumula cunoa#tere - raportarea direct!, concret! "i personal! la propria-i experien#! emo#ional! ("i intelectual!). Este o experien"! similar! excursiilor #colare la muzeu, care presupun c! a te culturaliza nseamn! mai nti a te familiariza cu contextul operei (perioada, curentul, stilurile folosite etc.) dect cu opera ns!#i. Ceea ce atrage dup! sine o team! de a nu gre#i atunci cnd ne confrunt!m cu opera direct, nemediat, f!r! colacul de salvare pe care critica de specialitate ni-l ofer!. O team! care anuleaz! valoarea contactului cu orice produs artistic. Men"ionez aceast! asem!nare pentru c! presupun c! o canava similar! celei descrise mai jos poate servi deopotriv! de bine n spectacole pedagogice pe alte teme din toate artele. Scopul spectacolului: De a le sugera copiilor c! poezia este accesibil! #i altfel dect prin critic!, prin raport la experien"a emo"ional! personal! #i concret! a cititorului. (aplicabil oric!rei alte arte)

"!

II. Storyline1 A fost odat! ca niciodat! - cndva, demult, se zice c! n vremurile lui Orfeu, Poezia a cobort printre muritori. Se zice c!, asemeni lirei lui Orfeu, avea puterea de a convoca lucrurile din neant n existen"!. $i to"i muritorii au ndr!git-o, au iubit-o, #i to"i muritorii au dorit-o. Dar pentru c! nu to"i muritorii o puteau avea (c!ci s-ar fi stins ncetul cu ncetul, vl!guit!), au ap!rut criticii, ap!r!tori ai poeziei, gardieni care aveau grij! ca gloata s! nu o m!nnce de vie. Criticii i-au construit Poeziei un turn de filde#, un palat sclipitor n care ea s! se poat! ad!posti #i n care s!-i poat! primi pe cei vrednici, pe poe"i. Poezia nu era singur! n turnul de filde#, ci era mereu nso"it! de pajii ei credincio#i: Rima, Ritmul #i Metrul (fra"i gemeni), Metafora (sora mai mare a compara"iei, veri#oar! cu Alegoria), Epitetul. Cteodat! mai vizitau #i al"i paji, dar ace#tia erau oaspe"i permanen"i. La nceput, Poezia singur! hot!ra cine este vrednic. Pe m!sur! ce ap!reau tot mai mul"i pe"itori, ns!, criticii devota"i au nceput s! fac! o selec"ie preliminar! la poarta turnului. Judecata lor era dreapt! #i selec"ia lor i permitea Poeziei s! se preocupe mai con#tiincios de poe"ii mai pu"ini la num!r care primeau audien"!. A#a au stat lucrurile veacuri ntregi. La un moment dat, ns!, unul dintre gardieni, cel mai fidel dintre ap!r!tori #i mai cunosc!tor dintre critici, Herbert Von Steiff, a cerut el nsu#i o audien"! la st!pna lui, dornic nu numai s! o apere ci s!-i serveasc! mai cu foc, s!-i fie glas n lume - dornic s! fie poet. El nsu#i se considera vrednic, dar Poezia l-a respins, spunndu-i cu drag c! are nevoie de cel mai falnic dintre ap!r!torii ei jos, la poarta turnului. n locul lui, Poezia a primit la dnsa un tn! s!rac #i bolnav, aflat n starea cea mai deplorabil!, c!ruia i-a permis s! se nfrupte din darurile ei. Din acel moment, invidia a nceput s! creasc! n sufletul criticului respins. Fiind cel mai inteligent dintre critici, i-a convins cu u#urin"! #i pe ceilal"i ap!r!tori c! era nevoie de filtre mai severe de selec"ie. Criticul (respectat att de st!pn! ct #i de ceilal"i critici) a alc!tuit un manual deosebit de riguros n baza c!ruia se opera o investiga"ie sistematic! a sufletului #i caracterului candida"ilor de la poart!. Acestora !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Parte

din poveste poate fi jucat!, parte din ea doar narat!, sau o combina"ie de nara"iune/joc schi"at.

Este posibil ca spectacolul n sine s! nceap! aici #i povestea s! fie introdus! pe parcurs, sau poate povestea e introdus! prima #i ajungem aici #i de aici ncolo intervine publicul. n orice caz, povestea ! poate fi scurtat! sau prezentat! schi"at, partea de interac"iune trebuie s! ocupe o felie mai mare de timp

#!

li se oferea un test gril! care apoi era procesat #i verificat de nsu#i criticul nostru. Din ce n ce mai pu"ini aspiran"i treceau de selec"ia preliminar!. Poezia n aceast! vreme, ncepea s! se ngrijoreze c! nu mai este dorit!. Criticul ns! o asigura c! este dorit! n continuare, ns! lumea a ncetat s! mai produc! oameni vrednici. Mai mult, chiar, unii dintre aspiran"i, i spuse criticul Poeziei, au devenit violen"i atunci cnd au fost respin#i, au f!cut amenin"!ri la adresa Poeziei, au ncercat s! treac! de poart! cu for"a - se cer m!suri sporite de protec"ie, a spus criticul. Poezia, ntristat! #i nsingurat!, nu a pus la ndoial! spusele ap!r!torului ei. Nu a pus la ndoial! nici nevoia de a fereca turnul pe timp de noapte cu o cheie enorm! pe care criticul o "inea asupr!-i mereu. Nu a pus, mai trziu, la ndoial! nici militarizarea turnului cu arme retorice. Nici pamfletele autoreferen"iale care-i avertizau pe trec!tori s! nu ncerce s! se apropie prea mult #i i educau pe doritorii sinceri n arta trecerii testului de la poart!. Curnd, poarta turnului nu s-a mai deschis pentru nimeni. Von Steiff o "inea de peacum ncuiat! #i pe timp de zi #i pe timp de noapte. Teagma criticilor n schimb propov!duia preutindeni m!re"ia Poeziei, povestea peste tot n lume de frumuse"ea ei, iar cnd oamenii au nceput s! uite cum ar!ta Poezia, cum nici criticii nu mai #tiau s! le spun!, au nceput n schimb s! povesteasc! despre frumuse"ea turnului de filde#, vizibil tuturor - ct de sclipitor este, ct de blindat cu tot soiul de arme retorice dincolo de care nimeni nu poate trece, ct de impermeabil la referin"e pernicioase. n tot acest timp, Poezia a#tepta n turnul ei #i pierdea speran"! #i str!lucire cu fiece zi care trecea f!r! 'pe"itor.' Criticul Herbert von Steiff, n schimb, era din ce n ce mai respectat, o real! autoritate n materie de Poezie, ultimul care o v!zuse, singurul care #tia cum este Ea de fapt. Varianta oficial! a Poeziei, glasul ei n lume. Avea aproape tot ce #i dorise - sigur c! nu era el nsu#i poet, dar se resemnase cu ideea c! soarta lui era s!-#i apere st!pna de cei nevrednici, cum ea ns!#i l rugase. Zilele astea, era deosebit de fericit c! acei tineri s!r!ntoci, bolnavi, decrepi"i, creaturi josnice, nu o mai puteau atinge pe st!pna lui prea-pur!. Cu toate acest noi m!suri de siguran"! #i cu un proces de selec"ie vestit de imposibil, nimeni nu-#i mai b!tea capul s! bat! la poart!, #tiau cu to"ii c! de intrat nu se poate intra. Pn! ntr-o zi, cnd un tn!r nu chiar att de decrepit ca al"ii (de#i nu era nici acesta proasp!t b!rbierit sau din cale-afar! de ngrijit), s! cear! o audien"!... Fire#te c! tn!rul a picat examin!rile necru"!toare ale lui von Steiff, dar n loc s! plece acas!, acest poet aspirant, mai ndrjit dect mul"i al"ii, s-a pironit locului sus"innd c! nu se mi#c! din fa"a por"ii pn! nu prime#te audien"! la Poezie. Zile #i ! $!

nop"i, aspirantul nu s-a clintit. La un moment dat, von Steiff (care nu era un om r!u, doar un ncuiat foarte mare), ngrijorat c! tn!rul nu m!nnc!, nu bea #i nu doarme, a ie#it la dnsul s!-l ntrebe de ce se nc!p!"neaz! #i nu pleac! acas!. Tn!rul i povesti atunci c! iube#te de moarte o fat!, pe nume Emo"ia, care nu poate fi cucerit! dect prin poezie. [Alternativa aici este c! iubita tn!rului (care nu trebuie s! se mai numeasc! Emo"ia n aceast! variant!), precum Euridice, a fost ucis!/aruncat! n non-existen"! de o vraj!, #i c! a#a cum lira lui Orfeu avea puterea de a chema lucrurile napoi n existen"!, tot astfel Poezia l poate ajuta pe tn!r s! summon back his love] Von Steiff i explic! impasibil c! nu a trecut de selec"ia preliminar! #i nu este vrednic s! urce la Poezie. S!n!tos ar fi s!-#i mute gndul, continu! criticul. Atunci, tn!rul a nceput s! urle n gura mare c! e preg!tit s! moar! la poarta turnului de dragul iubitei lui #i c! nu pleac! nic!ieri pn! cnd nu e primit de Poezie. A urlat att de tare c! l-a auzit tot comitatul, dar mai important este c! l-au auzit pajii Poeziei care au nceput s! fac! ei n#i#i mare t!mb!l!u mare, bucuro#i de primul aspirant pe care-l auziser! de att de mult timp. Poezia ns! c!zuse la pat de singur!tate #i nu a auzit zarva, iar von Steiff nu s-a l!sat clintit n decizia sa. ACESTA ESTE MOMENTUL DIN CARE NCEPE PARTEA INTERACTIV! A SPECTACOLULUI. PN! LA FINAL, COPIII TREBUIE S!-L NVING! PE von Steiff, s" SALVEZE POETUL #i s" elibereze #i fie primi$i n audien$" la POEZIE.2 Rezult! dou! variante de ac"iuni dramatice: a) s"-l convingem/nvingem pe von Steiff personal b) s" d"rm"m turnul de filde#/baricadele Publicul alege varianta optim!. n ambele variante, copiii vor trebui s! scrie poezii. n ambele variante, pajii se activeaz! #i lucreaz! al!turi de copii. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Este posibil ca spectacolul n sine s! nceap! aici #i povestea s! fie introdus! pe parcurs, sau poate povestea e introdus! prima #i ajungem aici #i de aici ncolo intervine publicul. n orice caz, povestea poate fi scurtat! sau prezentat! schi"at, partea de interac"iune trebuie s! ocupe o felie mai mare de timp dect partea de nara"iune/teatru.
2

%!

Varianta a) se centreaz! pe d!rmarea criticii prin demontarea criticului, e un atac la von Steiff. Va face apel la IRONIE, distan"are -> Ex.: propune ca publicul, copiii, s! compun! al!turi de paji, n timpul atelierului/spectacol un LIMMERICK despre von Steiff. Varianta b) se centreaz! pe demontarea criticii prin sfidarea structurilor pe care le propune, #i a face Poezie f!r! a fi primit audien"a oficial! - aici ar fi de improvizat tot soiul de jocuri de poezie a la suprarealisti, dadaisti (o variant! este c! fur!m manualul lui von Steiff #i decup!m cuvinte din el #i compunem o poezie care d!rm! turnul/baricadele, o alt! variant! e s! improviz!m cu pajii jocuri de cuvnt/sunet etc.) Pot fi urm!rite ambele variante simultan dac! se mpart copiii pe tabere, dar e posibil s! nu func"ioneze cu un singur set de paji foarte bine. Sau copiii se pot mp!r"i pe tabere, fiecare tab!r! lucreaz! cu cte un paj #i mpreun! taberele compun genul de poezie sugerat! de varianta aleas!.

&!

III. Componentele spectacolului III. 1. PERSONAJELE Naratorul amfitrionul spectacolului. Prezen"! neutr!, observator obiectiv,

func"ioneaz! ca intermediar ntre copii #i personajele din "pies!"; trebuie s!-i activeze pe copii n raport cu ac"iunea scenic! Poezia Herbert Von Steiff un fel de Frumoasa din P!durea Adormit! sau Cr!iasa Z!pezii un domn respectabil cu o prezen"! atent studiat!; ceva din

apari"ie/gesturi/glas sugereaz! o construc"ie artificial! (ar fi minunat dac! nu ar fi chiar monoclul de prima mn! dar momentan nu idei concrete) Poetul Pajii: Rima Ritmul #i Metrul Metafora o apari"ie riguroas! dar nu "eap!n!, un fel de Merry Poppins fra"i gemeni sau siamezi, vin la pachet #i #i completeaz! unul opusul rimei n apari"ie, artist!, boem!, se prezint! ca sora mai F!t-Frumos mai dezlnat, Eminescu nainte de sifilis

altuia frazele; n-au stare, unul bate, altul m!soar!, cnd n-au ce bate/m!sura #i caut!. mare a compara"iei, afl!m c! e veri#oar! cu Alegoria. Este mereu n c!utare de inspira"ie - eu a# vedea-o ncercnd mereu droguri ca ferestre n alte lumi... p!cat c! nu e child safe, dar merge pt. actri"! Epitetul are mereu ceva de ad!ugat, nu suport! lucrurile spuse simplu, trebuie s! se vad! c! l scie ternul. III. 2. DECORUL Spa$iul - eventual o sal! prea mic! care s! oblige copiii s! ocupe spa"iul de joc. A# sugera c! basmul trebuie s! invadeze zona de comfort a publicului, care ar trebui s! stea pu"in nghesuit n stadiile n care doar observ!, ca apoi s! se simt! n comfort atunci cnd particip! la spectacol - deci grani"a scen!-public nu trebuie s! fie una strict!, ea trebuie s! fac! posibil!/ncurajeze o trecere "magic!" - din realitatea civil! n spectacol - pt copii. Trecerea va fi c!l!uzit! de narator.

'!

Decorul efectiv - nu #tiu cum arat! nc!, dar trebuie s! fie alc!tuit din: TURNUL DE FILDE% - mai exact nc!perea din TURNUL DE FILDE$, unde Poezia "ine audien"e de obicei. n timpul spectacolului, Poezia va mai fi #i bolnav!, a#a c! poate fi amenajat un spa"iu/pat unde s! poat! zace. nc!perea poate avea o zon! de balcon/teras!/leg!tur! cu exteriorul. Men!iuni: De men"ionat c! n acest spa"iu trebuie s! mi#une to"i cei 5 paji ai poeziei. Pn! la final, nimeni nu poate intra n spa"iul acesta, deci el trebuie cumva delimitat ca inaccesibil. De v!zut dac! la final to"i copiii primesc audien"! la Poezie n camer!... POARTA TURNULUI DE FILDE% - mai exact CHECK-POINT-ul locuit de von Steiff. Dac! ar fi un decor realist, acest spa"iu ar putea fi amenajat ca un birou de administrator mai pompos. Minimal, spa"iul poate fi marcat printr-o BARIER%. Men!iuni: Spa"iul principal de joc/joac!/activitate pt. copiii spectatori. Aici se va afla Poetul aspirant pe care copiii trebuie s!-l ajute de-a lungul spectacolului.

(!

IV. Desf"#ur"tor Intrarea publicului n sal". Naratorul/Amfitrion ajut! pe toat! lumea s!-#i g!seasc! locul n sal!. Actorii sunt la locurile lor. Introducerea Naratorul: Bun! ziua #i bine a"i venit la spectacol. V! rug!m s! v! nchide"i telefoanele mobile - fi"i siguri c! oricum nu a"i avea semnal pe mealgurile pe care le vom cutreiera mpreun! n urm!toarea or!. nainte s! pornim la drum, ns!, a# vrea s! v! ntreb, ce nseamn! "poezie?" nainte ca vreunul dintre copii s! poat! r!spunde Von Steiff: Poezia este cea mai pur! form! de discurs, specia literar! [......................................................................................................................................... Aici urmeaz! o defini"ie pe care nu am ales-o nc!, cert este c! defini"ia va men"iona numele fiec!ruia dintre paji] De ndat! ce fiecare paj "i aude numele, el ncepe s! se poarte conform rolului s!u trebuie s! rezulte o zarv! general! n care pajii fac zgomote "i vorbesc unii peste al#ii n crescendo n timp ce von Steiff ncearc! s!-i st!vileasc! ca s!-"i poat! #ine discursul. Crescendo-ul este ntrerupt de un r!cnet din partea Poetului, care strig! numele iubitei lui "i cade secerat la p!mnt, eventual le"in!. von Steiff se opre"te din discurs, evident scit, "i se uit! s! vad! de unde a venit r!cnetul. Pare dezam!git atunci cnd descoper! c! tn!rul e sursa, ca "i cnd "M-am nterupt pentru atta lucru". Pajii se opresc din ce f!ceau "i dau fuga c!tre spa#iul de leg!tur! TURN/EXTERIOR, de unde l privesc pe Poet "i ncep s! vorbeasc! ntre ei f!r! ca noi sau von Steiff s!-i putem auzi. Freeze frame cnd se aude Naratorul: Vai de mine, dar nu v-am f!cut cuno#tin"! cu protagoni#tii. ncepe introducerile. von Steiff, critic literar, Poetul aspirant, Pajii Poeziei, Poezia etc. ! )!

Probabil v! ntreba"i ce e cu ei. Ajungem imediat la trista lor poveste, dar nainte s! fim ntrerup"i de von Steiff cred c! vorbeam despre poezie. Vede"i voi, eu n-am n"eles niciodat! ce este poezia #i speram s! m! pute"i ajuta voi. Momentul "Ce se poate numi poezie" Aici Naratorul conduce discu"ia (cu mare grij!, a la Dorothy Heathcote) c!tre trei zone posibile de r!spuns (se poate ajuta de proiec"ii, de v!zut): a) poezie e un abuz, o schem! de repeti"ie: mi-a mncat c!#elul tema b) poezie e orice provoac! emo"ie: un apus, un moment istoric (eventual alte arte, muzic!, dans, dar e complicat) c) poezia ca form! literar!: aici Naratorul prezint! cteva forme semnificativ marginale de poezie ca s!-i provoace pe copii s! deduc! ce poate fi inclus n gen "i ce nu

... TO BE CONTINUED ...

*!