Sunteți pe pagina 1din 0

tefan Boncu Psihologie social#

Cursul 8

FACILITAREA SOCIAL&

1. Cercet#rile anterioare anului 1940
Faptul primordial al tiin#ei psihosociologice este evolu#ia individului n mijlocul
semenilor. n forma sa incipient$, ca i n formele cele mai evoluate, socialul nseamn$ con-
vie#uire. Este individul afectat de simpla prezen#$ a celorlal#i? Constituie co-prezen#a pur$ o
situa#ie de influen#$ social$? La nceputul veacului al XX-lea tn$ra disciplin$ a psihologiei
sociale f$cea din aceast$ ntrebare obiectul primelor sale experimente.
ntr-un articol din 1898, intitulat Factori dinamogenetici n competi#ie i n imprimarea
ritmului, psihologul american Norman Triplett a remarcat timpii superiori ai ciclitilor
evolund n compania altora, n compara#ie cu timpii ob#inu#i n situa#ia de curs$ solitar$. El a
imaginat apoi un context pe care l-a vrut modelul curselor de biciclete, cernd unor copii s$
ac#ioneze mulinete, ct de repede sunt n stare, singuri sau avnd al$turi pe al#ii care f$ceau
acelai lucru. Cercet$torul a constatat o performan#$ superioar$ n al doilea caz, conchiznd
asupra influen#ei benefice pe care prezen#a altora ce execut$ o sarcin$ identic$ o are asupra
individului.
n anii 20 Floyd Allport, autorul primului manual de psihologie social$ ce-i ntemeia
sintezele pe studii experimentale, a dat un nume acestui fenomen - facilitarea social$,
semnalndu-i prezen#a i n lumea animal$. n principiu, facilitarea socail$ se refer$ la
ameliorarea performan#ei subiectului atunci cnd ceilal#i sunt de fa#$ n raport cu situa#ia n
care subiectul se afl$ singur. Acelai psiholog a distins ntre efectele publicului (ceilal#i asist$
pasivi la evolu#ia subiectului) i efectele co-ac#iunii (ceilal#i prezen#i fac acelai lucru ca i
subiectul).
n perioada dintre cele dou$ r$zboaie mondiale cercet$rile s-au nmul#it, f$cnd apel att
la subiec#i umani, ct i la subiec#i recruta#i din diferite specii animale. Totui, pe lng$ efectele
propriu-zise de facilitare social$, s-a constatat curnd c$ exist$ situa#ii n care prezen#a altora se
soldeaz$ cu efecte negative asupra performan#ei. Lipsa unei explica#ii unificatoare, precum i
dificultatea de a defini cu exactitate pasivitatea publicului, au condus la dispari#ia interesului
pentru acest fenomen.tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 8
2. Teoria impulsului
n 1965, cnd Robert Zajonc public$ un articol cu un impact deosebit, studiile asupra
facilit$rii sociale c$zuser$ n desuetudine i mul#i le priveau ca pe o eroare a debutului, ca pe o
fund$tur$ a cercet$rii. Prin simplitatea i nemaipomenita elegan#$ a interpret$rii sale, Zajonc va
resuscita preocup$rile pentru acest domeniu. Ast$zi nici o discu#ie despre procesele de grup sau
despre influen#a social$ nu mai poate ocoli probema dificil$ a facilit$rii sociale.
Punctul de plecare al psihologului social american a fost un principiu binecunoscut al
psihologiei experimentale: ideea c$ activarea (sau excitarea fiziologic$) nt$rete r$spunsul
dominant. Potrivit ecua#iei lui Hull - Spence, tendin#a de a da un r$spuns crete direct
propor#ional cu puterea obinuin#ei de a-l emite i cu nivelul impulsului. Creterea activ$rii
mbun$t$#ete performan#a n activit$#ile simple, bine nv$#ate; aici r$spunsul c$tre care exist$
propensiune - r$spunsul dominant - este cel corect. Dimpotriv$, n sarcinile complexe
r$spunsul dominant nu mai corespunde celui corect, iar activarea, favoriznd emiterea lui, duce
la o performan#$ slab$ sau chiar la eec. Zajonc a aruncat o punte ntre cele dou$ domenii de
cercetare, observnd c$ prezen#a celorlal#i determin$ creterea activ$rii aceasta este ipoteza
fundamental$a modelului s$u. Prin urmare, compania celorlal#i provoac$ r$spunsurile
dominante, f$cnd ca individul s$ se dep$easc$ pe sine n sarcinile simple, pe care le cunoate
perfect i s$ aib$ o evolu#ie nemul#umitoare n cele complicate, de rezolvare de probleme sau
de creativitate. La drept vorbind, facilitarea social$ i merit$ numele numai n cazul primului
tip de sarcini - n sarcinile complexe ea se transform$ ntr-un serios blocaj extern.
n 1969, Zajonc, Heingarten i Herman au realizat un experiment inspirat din studiile
interbelice asupra facilit$rii sociale la animale: ei au folosit drept subiec#i gndaci de buc$t$rie.
Se tie c$ n fa#a unei surse de lumin$ r$spunsul dominant al insectelor este fuga. Zajonc i
colaboratorii s$i au construit un aparat care con#inea fie un tub drept prin care se puteau
deplasa insectele, fie un tub n cruce. n cazul tubului drept, ei au plasat o surs$ de lumin$ la un
cap$t, iar la cellalt cap$t o camer$ ntunecoas$, care reprezenta limanul pentru gndacii
fotofobi. n aceste condi#ii, r$spunsul dominant era adaptativ: fugind n linie dreapt$ n sensul
opus celui din care venea lumina, gndacii se ad$posteau n ntuneric. Pe de alt$ parte, n cazul
tubului n cruce, camera ntunecoas$ nu se afla la cap$tul opus sursei de lumin$, ci era plasat$
lateral: ca s$ ajung$ la ad$post, insectele trebuiau s$ se ntoarc$ la dreapta la jum$tatea
drumului. Dac$ ele continuau s$ alerge nainte, d$deau peste o camer$ luminoas$. De data
aceasta, r$spunsul dominant nu era cel adecvat: ndep$rtndu-se n linie dreapt$ de sursa de
lumin$, insectele se ndep$rteaz$ i de camera ntunecoas$.
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 8
Potrivit ipotezei fundamentale a lui Zajonc, prezen#a altora din aceeai specie va nt$ri
r$spunsul dominant. Aceast$ nt$rire va ameliora performan#a n cazul tubului drept, dar va
deteriora n cazul tubului n cruce. Experimentatorii au creat dou$ condi#ii de prezen#$ social$:
co-ac#iune i public pasiv. Co-ac#iunea presupunea ca insectele s$ alerge cte dou$, fie n tubul
drept, fie n tubul n cruce. Prezen#a publiculuui pasiv a fost asigurat$ prin crearea unor mici
cabine de o parte i de alta a tuburilor din plexiglas, prin care patru insecte priveau la cele care
se puneau la ad$post n fa#a luminii; evident, insectele din tub puteau percepe aceast$ prezen#$
social$. Rezultatele acestui experiment bizar pentru psihologia social$ au confirmat pe deplin
teoria impulsului: n aparatul cu tub drept, prezen#a celorlal#i din aceeai speie a f$cut ca
insectele s$ ajung$ mai repede n camera ntunecoas$. Dimpotriv$, insectele care alergau n
tubul n cruce i care trebuiau s$ emit$ un r$spuns subrdonat pentru a ajunge n ntuneric, au
avut o performan#$ mai slab$ dac$ au fost nso#ite sau privite de alte insecte dect dac$ au fost
singure. Aadar, prezen#a celorla#i a crescut probabilitatea r$spunsului dominant, fie el corect
sau incorect.
Zajonc a insistat asupra rolului simplei prezen#e n facilitarea social$. Potrivit acestui
autor, facilitarea social$, deci ameliorarea performan#ei subietului n sarcinile simple i
deteriorarea performan#ei lui n sarcinile complexe, are la baz$ simpla prezen#$ a celorlal#i.
Simpla pezen#$ implic$ un public total inactiv, ce nu ofer$ nici un feed-back. Zajonc sus#ine c$
fenomenul de facilitare social$ are loc, indiferent de ceea ce fac membrii publicului, i
indiferent de ceea ce gndete subiectul despre prezen#a lor.

3. Teoria fricii de evaluare
Principala rival$ a concep#iei lui Zajonc este teoria fricii de evaluare, elaborat$ de
Nicholas Cottrell (1972). Acesta sus#ine c$ publicul ca i co-actorii nseamn$ pentru individ
nainte de toate posibilitatea de a fi evaluat. Ca atare, autorul men#ionat propune o modificare a
teoriei simplei prezen#e, avansnd ipoteza c$ cel$lalt provoac$ o cretere a activ$rii (excit$rii
fizilogice) numai dac$ este privit ca un poten#ial evaluator. Cottrell accept$ ideile lui Zajonc
despre rolul activ$rii n situa#iile de facilitare social$ (aceasta stimuleaz$ r$spunsurile
dominante), dar neag$ faptul c$ activarea ar fi produs$ de simpla prezen#$ a celorlal#i.
Spre a testa aceast$ ipotez$, Cottrell i colaboratorii s$i (1968) au contrastat condi#ia de
simpl$ prezen#$ cu una n care membrii publicului erau lega#i la ochi, explicndu-se subiectului
c$ se preg$tesc astfel pentru a participa la o experien#$ asupra percep#iei. Spre deosebire de
publicul dispunnd de posibilitatea urm$ririi evolu#iei subiectului, cei lipsi#i de aceast$
tefan Boncu Psihologie social#
Cursul 8
posibilitate n-au determinat r$spunsuri dominante dect ntr-o m$sur$ foarte redus$; cercet$torii
au putut conchide c$ ei n-au influen#at nivelul de activare al subiectului. Facilitarea social$ are
la baz$, aadar, evaluarea pe care ceilal#i o fac asupra subiectului, i nu simpla lor prezen#$.
Ceilal#i difer$ mult ntre ei n privin#a capacit$#ii lor percepute de a ne evalua. Ce
caracteristici au cei pe care-i n m$sur$ s$ ne evalueze?
S-a demonstrat, de asemenea, c$ indivizii cu scoruri nalte la anxietate devin mai
anxioi n situa#ia de evaluare de c$tre un public dect cei ce au aceast$ tr$s$tur$ mai pu#in
pronun#at$, fapt ce confirm$ teoria fricii de evaluare. Cottrell a explicat capacitatea instan#ei
evaluatoare de a suscita fric$ prin anticiparea de c$tre actor a rezultatelor negative ale evalu$rii.
Provocnd fric$, aceste expectan#e produc implicit o cretere a activ$rii. Pe de alt$ parte,
expectan#ele cu privire la urm$rile pozitive ale evalu$rii implic$ i ele o activare, nct ambele
tipuri de expectan#e sfresc prin a produce efecte de facilitare social$.

4. Teoria distragere-conflict
O teorie a facilit$rii sociale ce #ine seama mai pu#in dect oricare alta de caracterul
social al acestui fenomen este teoria distragere - conflict, apar#innd lui G. Sanders i R. Baron.
Sanders i Baron se declar$ i ei de acord cu Zajonc n ceea ce privete efectele activ$rii
fiziologice n situa#iile de facilitare social$, dar n viziunea lor activarea apare ca urmare a
distragerii aten#iei subiectului de c$tre ceilal#i. n aceast$ teorie, concentrarea aten#iei
subiectului joac$ rolul central. Ceilal#i, n calitate de observatori sau de co-actori distrag aten#ia
subiectului de la sarcin$; astfel ia natere un conflict, subiectul trebuind s$ decid$ dac$ i va
concentra aten#ia n continuare pe sarcin$ sau i-o va focaliza pe ceilal#i. Conflictul, ce
corespunde unei supranc$rc$ri a sistemului cognitiv, cauzeaz$ activare (excitare fiziologic$)
iar aceasta la rndul ei conduce la efectele cunoscute asupra performan#ei (mbun$t$#irea
perfroman#ei n sarcinile simple i deteriorarea ei n sarcinile complexe). 'i stimulii non-sociali
dispun de poten#ial de distragere a aten#iei, nct i ei pot declana activarea, afectnd
performan#a.
*
Facilitarea social$ constituie ast$zi obiectul unei vii confrunt$ri de idei. Chiar dac$
procesele de facilitare au loc la nivelul zero al interac#iunii ele constituie forma radical$ de
influen#$, cea mai simpl$, dar c$reia cu greu ne putem sustrage.