P. 1
Programa Bac 2014 Biologie

Programa Bac 2014 Biologie

|Views: 42|Likes:
Published by ancuta
bac biologie
bac biologie

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ancuta on Jan 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 8

utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. profil şi specializare. 4800/31. funcţii ale organismelor. concepte. a funcţiilor organismelor. organelor. . evoluţia de la simplu la complex. fiind susţinută la proba E. . Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor. Pagina 2 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011  . definirea.realizarea. Recunoaşterea.           BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii. a unor date. a unor boli care afectează organe. . Caracterizarea unor taxoni. procese. biologia are statutul de disciplină opţională. a mecanismelor unor procese biologice etc. COMPETENŢE DE EVALUAT B1. unitatea organism-mediu.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat.explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. evoluţia lumii vii etc. utilizând termeni specifici. ale materialului genetic. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor. explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. 2 la OMECTS nr.prevenirea unor boli care afectează organe. dovedirea înţelegerii unor termeni. legi biologice etc. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. evidenţiind evoluţia de la simplu la complex. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. unitate-diversitate. investigaţii. Argumentarea propriilor observaţii.prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu. Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele. afirmaţii. . II.rezolvarea unor probleme. interpretarea unor rezultate. Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări. STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat 2011. 2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE I. procese biologice.Anexa nr. situaţii-problemă date etc. d) în funcţie de filieră. utilizând limbajul ştiinţific adecvat. animale şi om. scheme etc. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . ţesuturilor.problemă şi rezolvarea lor. . structuri. sistemelor de organe la plante.. . Reprezentarea schematică a unor structuri.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare.VIII. Proba de examen este scrisă. a unor fenomene..explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. imaginarea unor situaţii . verificare certificare etc. sisteme de organe.. . deosebiri). pe baza conceptelor biologice fundamentale. sisteme de organe etc. . legi şi principii specifice ştiinţelor biologice.

concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. sisteme de organe etc. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. . 2 la OMECTS nr. utilizând termeni specifici.. ale materialului genetic. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ             Recunoaşterea. în conformitate cu filiera. Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei.realizarea.  III. Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. B2. unitate-diversitate.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor.recunoaşterea. a unor date. procese biologice.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului.rezolvarea unor probleme. . unitatea organism-mediu. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman. investigaţii. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ clasele a XI-a şi a XII-a. . stabilirea corelaţiei structură-funcţie.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. precum şi a funcţiilor acestora. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ . .clasele a IX-a şi a X-a. stimuli externi). a mecanismelor unor procese biologice etc. interpretarea unor rezultate. Reprezentarea schematică a unor structuri.. Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată.explicarea. definirea. se poate susţine în una dintre cele două variante. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman. . verificare. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. scheme etc. legi biologice etc. evoluţia de la simplu la complex. procese. . Caracterizarea unor fenomene.VIII. sisteme de organe. concepte. prevenirea unor boli care afectează organe.. Argumentarea propriilor observaţii.Anexa nr. dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: B1. 4800/31. afirmaţii. profilul şi specializarea urmate. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. 2010 B2. Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. . CONŢINUTURI Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta. a unor boli care afectează organe. Pagina 3 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . dovedirea înţelegerii unor termeni. situaţii-problemă date etc. certificare etc. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ.problemă şi rezolvarea lor. imaginarea unor situaţii .

nucleu . eucariot. faze.organite celulare: reticul endoplasmatic. . lizozomi. . Artropode: arahnide. ordin. 2 la OMECTS nr. 2010 B1. . ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): . euglene. . 4800/31. plastide. nematelminţi (nematode). .membrană celulară (model mozaic fluid). gen. STRUCTURA. centrozom. mitocondrii.VIII.structurată . cestode). clasificare: adenovirusuri.2.Bazidiomicete.Gimnosperme: conifere.Platelminţi (trematode. încrengătură. nucleoli.cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol.ciclul celular. . încrengătură.1. .membrană nucleară. . carioplasmă-cromatină (acizii nucleici . Pagina 4 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . amfibieni (anure. .Pteridofite: filicate. anelide (oligochete.Celenterate: hidrozoare. aparat Golgi. 2. 2. clasificare: .1. mamifere placentare. .Alge unicelulare. păsări.Animale: .UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 2. CELULA .importanţă. importanţă). ribozomi. scifozoare. cefalopode.Alge pluricelulare.2.mitoză (faze. REGNURI: clasificare. legate de mediul şi modul de viaţă.citoplasmă: . urodele).învelişul celulei: . importanţă şi exemple reprezentative. de reproducere (fără cicluri evolutive). DIVIZIUNE CELULARĂ: . rezervaţii naturale.Briofite: briate. caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn.Angiosperme: dicotiledonate. clasă. reptile. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn. .perete celular.indirectă (cariochinetică). Moluşte: lamelibranhiate. morfologie. .Vertebrate: peşti osoşi. . hirudinee). .meioză (etape. familie. Cordate: . vacuole.fundamentală.eucariote: .Protiste: . BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ CONŢINUTURI – CLASA A IX-A 1.tipuri şi rol).Fungi: .procariote: structură.Sporozoare. . importanţă). VIRUSURI: caractere generale. specie) nomenclatură binară. .Plante: . de respiraţie. de nutriţie.Anexa nr. exemple la om. clasă. monocotiledonate. parcuri naţionale. . .Bacterii: eubacterii. .Monera: . tipul de locomoţie. insecte. procariot. 1. . . gasteropode. DIVERSITATEA LUMII VII 1.Ascomicete. crustacei. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROMÂNIA: specii ocrotite. ribovirusuri.

conjunctive: moi.Legile mendeliene ale eredităţii: . importanţă. .2.1. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutaţii. DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fără subtipuri). factori mutageni).VIII.1.4. 3.fotosinteza: ecuaţie chimică. . după consumul de O2 şi după CO2 produs). RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3.Anexa nr.heterotrofia la plante: parazită. FUNCŢII DE NUTRIŢIE  NUTRIŢIA AUTOTROFĂ . rol.embrionare primare . 3. . cauze şi prevenire. localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare). . ulcer gastroduodenal. EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII 3.abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa.nervos: neuronul.apicale. clasificare. localizare. fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare. intercalare.epiteliale: de acoperire.muscular: striat. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE . . STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2. fermentaţii (exemple de fermentaţie . conducătoare.legea purităţii gameţilor. importanţă).heterotrofia la fungi: saprofită.tipuri de glande. dure (osos compact. ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: clasificare. 4800/31. 2. acetică.alcoolică. GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare . . evidenţiere (după CO2 absorbit.clasificare şi exemple.3. exemple. morfologie. parazită. hepatită virală acută) . ŢESUTURI VEGETALE .2. ŢESUTURI ANIMALE . osos spongios).  NUTRIŢIA HETEROTROFĂ .sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente . după substanţă organică produsă. extracelulară). senzoriale. neted. .boli ale sistemului digestiv la om (gastrită. 2010 3. Pagina 5 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . .legea segregării independente a perechilor de caractere.respiraţia aerobă: ecuaţie chimică.asimilatoare. toxiinfecţii alimentare. celula glială.digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară. secretoare . sângele. rolul lor în digestia chimică a alimentelor.6. lactică. semidure. 2 la OMECTS nr. .  RESPIRAŢIA . după O2 produs). 3. 1.5.localizare.1. rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b). ficat. structură.respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică. .definitive: de apărare . 3. fundamentale . 1. de depozitare.respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică. etape (fără mecanismul intim al fotosintezei).manifestări. pancreas exocrin) – localizare.epidermă. exemple. . secretoare. CONCEPTE: ereditate. CONŢINUTURI – CLASA A X-A 1. importanţă. .nutriţia simbiontă (licheni). variabilitate. .

TBC ) manifestări. 2.fără mecanismul formării urinei).2. SIDA) .mediul intern la mamifere (sângele . pneumonie. 2010 . . hipermetropie. gonoree. Excreţia la animale: . cauze.structură.3. FUNCŢIA DE REPRODUCERE  REPRODUCEREA LA PLANTE Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă. expiraţie. rol). rol). componente.boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară.transpiraţia .Anexa nr. cafea. structura macroscopică. astigmatism.respiraţia la animale: .structură şi rol. pielea) . structură şi rol .sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare. sămânţă . fruct tipuri reprezentative de fructe. laringită. Pagina 6 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . encefal -localizare. prevenire şi factori de risc (consum de droguri. Reproducerea sexuată la angiosperme: floare .sistem nervos la mamifere . urechea. 2 la OMECTS nr.inspiraţie. strabism.sistem circulator la mamifere: inimă (localizare.deficienţe senzoriale la om: (miopie. ateroscleroză. 2. infarct miocardic. structură şi rol). scleroză în plăci) manifestări. . insuficienţă renală cronică) manifestări. accident vascular cerebral) . mecanismele absorbţiei. epilepsie. . alcool. cauze şi prevenire.absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare. FUNCŢII DE RELAŢIE  SENSIBILITATEA Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea la animale: . vase de sânge (artere. .boli ale sistemului circulator la om (varice.sistem respirator la mamifere: căi respiratorii. vene.alcătuire.  CIRCULAŢIA Circulaţia la plante: . Boli cu transmitere sexuală (sifilis. . mecanismul ventilaţiei pulmonare .prezentare generală. capilare. nasul.boli ale SNC la om (boala Parkinson.localizare.SNC (măduva spinării. cauze şi prevenire. .compoziţie.organe de simţ la mamifere (ochiul. surditate) manifestări.  REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare. rol). cauze şi prevenire.VIII. plămâni . tutun). . 4800/31. rol).circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor. astm bronşic.boli ale sistemului respirator la om (bronşită. Circulaţia la animale: . localizare. fecundaţie.  EXCREŢIA Excreţia la plante: . limba. paralizie.manifestări. candidoză. cauze şi prevenire. cauze şi remedii. structură. .  LOCOMOŢIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor). hipertensiune arterială.manifestări.

mixedem. puls arterial. pancreatită. otită.  CIRCULAŢIA . gonade. hemoragii cerebrale.noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică.  RESPIRAŢIA . efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului. 2 la OMECTS nr.  ANALIZATORII . 2. luxaţii. .absorbţia intestinală. transportul gazelor. .clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional. .noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2.  GLANDELE ENDOCRINE . conjunctivită. 2. 2010 B2. tensiune arterială.scheletul .noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare.clasificare. acromegalie. debit cardiac. comă. Pagina 7 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . imunitate.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită.circulaţia mare şi mică.  SISTEMUL MUSCULAR . ciroză hepatică.actul reflex. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ.noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări. auditiv. 4800/31. anemii. boala BasedowGraves. glaucom. . litiază biliară. schimbul de gaze.ventilaţia pulmonară. enterocolite. diabet insipid.topografia organelor şi a sistemelor de organe . . . diabet zaharat).muşchi scheletici: principalele grupe. fibroză pulmonară. întinderi şi rupturi musculare. cataractă. vestibular.grupe sanguine.  SISTEMUL OSOS .noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară.sistemul nervos vegetativ .1.topografie.disfuncţii (nanism hipofizar. emfizem.activitatea cardiacă. . GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 1. volume şi capacităţi respiratorii. tipuri de contracţii. . nanism tiroidian. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN .fiziologia intestinului gros. fracturi. funcţia de conducere . hemoragii interne şi externe.noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes. entorse.planuri şi raporturi anatomice. .sistemul nervos somatic: funcţia reflexă . creşterea în lungime şi în grosime a oaselor. FUNCŢIILE DE RELAŢIE  SISTEMUL NERVOS . . tiroidă. . cutanat. parametri funcţionali . suprarenale.transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE  DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA . . . . guşă endemică.alcătuire. pancreas.2.fiziologia analizatorilor: vizual.Anexa nr. hormoni – efecte definitorii: hipofiză. leucemii.clasificarea căilor de conducere si rolul acestora. stomatită.segmentele unui analizator.frecvenţă cardiacă.VIII. . rol. gigantism.

. deteriorarea mediului prin poluare chimică. . 2.diagnosticul prenatal. structură şi funcţii. . biologică. Pagina 8 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .sfaturile genetice.funcţia autocatalitică şi heterocatalitică. fiziologie. vânătoare). fizică. 4800/31. agenţi carcinogeni). nefrită. FUNCŢIA DE REPRODUCERE .sistemul reproducător: componente.clonarea terapeutică.tipuri de ARN. introducerea de specii noi. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.  ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC: virusuri.structura primară şi secundară a ADN. glomerulonefrită.Anexa nr. GENETICĂ MOLECULARĂ  ACIZII NUCLEICI .noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită. urbanizare şi industrializare.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită.  MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA . 1. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. 2010 EXCREŢIA . păşunat. 2 la OMECTS nr. relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. .3. . . particularităţi ale biotopului şi biocenozei.formarea şi eliminarea urinei. .complementul cromozomial.  DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ . GENETICĂ UMANĂ  GENOMUL UMAN . IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor. .anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului.terapia genică.compoziţia chimică. sarcina şi naşterea.  CONŢINUTURI CLASA A XII-A 1. ECOLOGIE UMANĂ  CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢI DE INVESTIGARE.fertilizarea in vitro. concepţie şi contracepţie. 2. pescuit.sănătatea reproducerii: planificare familială. supraexploatarea resurselor biologice (defrişare.2. procariote şi eucariote.VIII. GENETICĂ 1. adenom de prostată. . .1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->