C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 8

problemă şi rezolvarea lor. a funcţiilor organismelor.           BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare.explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman.. . a mecanismelor unor procese biologice etc. fiind susţinută la proba E. unitate-diversitate. deosebiri). aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. a unor date. procese biologice. funcţii ale organismelor. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . biologia are statutul de disciplină opţională. legi biologice etc. animale şi om. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. structuri.Anexa nr. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor. Proba de examen este scrisă. sistemelor de organe la plante.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. imaginarea unor situaţii . . .realizarea.prevenirea unor boli care afectează organe. interpretarea unor rezultate. d) în funcţie de filieră. evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. profil şi specializare. 4800/31. Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu. sisteme de organe etc. . STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat 2011. afirmaţii. . a unor boli care afectează organe. . . utilizând termeni specifici.VIII. 2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE I. 2 la OMECTS nr..prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. scheme etc. ale materialului genetic. concepte.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. evoluţia lumii vii etc. II. pe baza conceptelor biologice fundamentale. unitatea organism-mediu. ţesuturilor. investigaţii. verificare certificare etc. . Recunoaşterea. evoluţia de la simplu la complex. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice.. Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor. dovedirea înţelegerii unor termeni. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. Pagina 2 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011  . procese. situaţii-problemă date etc. explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. definirea. Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele.rezolvarea unor probleme. sisteme de organe. evidenţiind evoluţia de la simplu la complex. COMPETENŢE DE EVALUAT B1. Argumentarea propriilor observaţii. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. utilizând limbajul ştiinţific adecvat. a unor fenomene. organelor. Reprezentarea schematică a unor structuri. Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări. Caracterizarea unor taxoni.

VIII. unitatea organism-mediu. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. stimuli externi). precum şi a funcţiilor acestora. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . stabilirea corelaţiei structură-funcţie. Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. sisteme de organe etc. Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. prevenirea unor boli care afectează organe. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. . concepte. interpretarea unor rezultate. definirea. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om. situaţii-problemă date etc.problemă şi rezolvarea lor. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ . prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. procese biologice. . Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni. Caracterizarea unor fenomene. afirmaţii. CONŢINUTURI Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta.  III. . 2 la OMECTS nr. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ             Recunoaşterea. unitate-diversitate. . Argumentarea propriilor observaţii. se poate susţine în una dintre cele două variante. certificare etc.Anexa nr..realizarea. sisteme de organe.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. 2010 B2. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. în conformitate cu filiera. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ clasele a XI-a şi a XII-a. verificare. Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman. dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: B1. utilizând termeni specifici. Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei.explicarea. scheme etc.recunoaşterea. a mecanismelor unor procese biologice etc. ale materialului genetic.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. . dovedirea înţelegerii unor termeni. a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. evoluţia de la simplu la complex. legi biologice etc. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman. .rezolvarea unor probleme. a unor boli care afectează organe. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om. 4800/31. Pagina 3 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . B2.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată.clasele a IX-a şi a X-a. Reprezentarea schematică a unor structuri.. .elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. a unor date. imaginarea unor situaţii . profilul şi specializarea urmate.. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman. investigaţii. procese.

. încrengătură.UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 2. hirudinee). scifozoare.Protiste: . .membrană nucleară.Angiosperme: dicotiledonate. 4800/31. . . . CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROMÂNIA: specii ocrotite.ciclul celular.nucleu . de reproducere (fără cicluri evolutive).2.Plante: . .învelişul celulei: .fundamentală. . aparat Golgi. de nutriţie. ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): .Platelminţi (trematode. .perete celular. de respiraţie. . DIVERSITATEA LUMII VII 1. gasteropode.Bacterii: eubacterii.Alge pluricelulare. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn. 2.structurată .procariote: structură.tipuri şi rol). vacuole.Sporozoare.Anexa nr.meioză (etape. tipul de locomoţie. parcuri naţionale. carioplasmă-cromatină (acizii nucleici . cestode). . procariot. importanţă). VIRUSURI: caractere generale. exemple la om. STRUCTURA. clasificare: adenovirusuri. .1. plastide. încrengătură. insecte.Animale: . importanţă şi exemple reprezentative. Artropode: arahnide. . gen. . Pagina 4 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . .1. familie. .eucariote: .Briofite: briate.citoplasmă: . 2010 B1. specie) nomenclatură binară. mamifere placentare. legate de mediul şi modul de viaţă.Monera: .Celenterate: hidrozoare. Cordate: . CELULA . euglene. .cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol. anelide (oligochete. . nematelminţi (nematode). clasă. 2 la OMECTS nr. centrozom. importanţă). REGNURI: clasificare. clasă. clasificare: .membrană celulară (model mozaic fluid).Ascomicete. . ribozomi. mitocondrii. .Alge unicelulare. DIVIZIUNE CELULARĂ: . ribovirusuri.Vertebrate: peşti osoşi. păsări.organite celulare: reticul endoplasmatic. urodele). 2.Bazidiomicete.Fungi: . Moluşte: lamelibranhiate. crustacei. lizozomi.indirectă (cariochinetică). nucleoli.Pteridofite: filicate. caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn.mitoză (faze.importanţă.Gimnosperme: conifere. monocotiledonate. rezervaţii naturale. 1. morfologie. . ordin. amfibieni (anure. eucariot. reptile. faze.VIII.2. cefalopode. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ CONŢINUTURI – CLASA A IX-A 1. .

factori mutageni). 2010 3. .boli ale sistemului digestiv la om (gastrită.5. ficat. 3. de depozitare.2.fotosinteza: ecuaţie chimică. ŢESUTURI ANIMALE .conjunctive: moi.manifestări. . 1. morfologie. localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare).1.nervos: neuronul.  NUTRIŢIA HETEROTROFĂ . ulcer gastroduodenal. 4800/31. . rolul lor în digestia chimică a alimentelor. etape (fără mecanismul intim al fotosintezei).Anexa nr.respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică. extracelulară).heterotrofia la plante: parazită. . neted.tipuri de glande. . EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII 3.2. .alcoolică. 1. dure (osos compact. rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b). CONŢINUTURI – CLASA A X-A 1. clasificare.legea segregării independente a perechilor de caractere. după O2 produs).sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente .3. FUNCŢII DE NUTRIŢIE  NUTRIŢIA AUTOTROFĂ .apicale. . .heterotrofia la fungi: saprofită.localizare. ŢESUTURI VEGETALE . cauze şi prevenire.6.epidermă. DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fără subtipuri).4. osos spongios). evidenţiere (după CO2 absorbit. ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: clasificare.asimilatoare. exemple. sângele. parazită. conducătoare.muscular: striat.  RESPIRAŢIA .legea purităţii gameţilor.respiraţia aerobă: ecuaţie chimică. . intercalare. Pagina 5 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . importanţă. pancreas exocrin) – localizare. acetică. CONCEPTE: ereditate. senzoriale.embrionare primare . . rol.nutriţia simbiontă (licheni). secretoare.clasificare şi exemple. RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3. 3. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE . STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2. 3. localizare. fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare.VIII. 2 la OMECTS nr. structură. toxiinfecţii alimentare. celula glială. secretoare . 3. importanţă). .1. lactică. fermentaţii (exemple de fermentaţie .epiteliale: de acoperire. .1.digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară. după substanţă organică produsă. .respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică. importanţă.definitive: de apărare . semidure.Legile mendeliene ale eredităţii: . 2. GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare . fundamentale . hepatită virală acută) . INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutaţii. variabilitate. după consumul de O2 şi după CO2 produs).abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa. exemple.

cauze şi prevenire. 2. fruct tipuri reprezentative de fructe.sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare. structură şi rol). candidoză. Excreţia la animale: .mediul intern la mamifere (sângele . cauze şi prevenire. limba.manifestări.compoziţie. 2. . vene.circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor.transpiraţia . accident vascular cerebral) . cafea. rol). .boli ale sistemului respirator la om (bronşită. gonoree.sistem circulator la mamifere: inimă (localizare. . 2010 . FUNCŢII DE RELAŢIE  SENSIBILITATEA Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea la animale: . capilare. cauze şi remedii. rol).  EXCREŢIA Excreţia la plante: . surditate) manifestări. 2 la OMECTS nr.boli ale SNC la om (boala Parkinson.manifestări. Pagina 6 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . structură.TBC ) manifestări. hipermetropie. pneumonie.structură şi rol. cauze.  REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare. mecanismele absorbţiei. ateroscleroză. localizare. infarct miocardic. componente. vase de sânge (artere. .VIII. structură şi rol . astm bronşic. epilepsie. mecanismul ventilaţiei pulmonare .2. urechea.absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare. cauze şi prevenire. . paralizie. sămânţă . cauze şi prevenire. fecundaţie. expiraţie. FUNCŢIA DE REPRODUCERE  REPRODUCEREA LA PLANTE Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă. encefal -localizare. Boli cu transmitere sexuală (sifilis. Reproducerea sexuată la angiosperme: floare . .  LOCOMOŢIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).organe de simţ la mamifere (ochiul. prevenire şi factori de risc (consum de droguri. alcool.prezentare generală. plămâni . 4800/31.3.boli ale sistemului circulator la om (varice. nasul.localizare. pielea) .SNC (măduva spinării.Anexa nr. structura macroscopică. . rol). .inspiraţie. laringită.fără mecanismul formării urinei).deficienţe senzoriale la om: (miopie.sistem nervos la mamifere . SIDA) . astigmatism. strabism. insuficienţă renală cronică) manifestări. Circulaţia la animale: . rol).structură. hipertensiune arterială.alcătuire.sistem respirator la mamifere: căi respiratorii.boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară. tutun).respiraţia la animale: . scleroză în plăci) manifestări.  CIRCULAŢIA Circulaţia la plante: .

enterocolite. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN . ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. gonade. acromegalie. . tensiune arterială. 2. Pagina 7 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .actul reflex. conjunctivită. puls arterial.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară.Anexa nr. mixedem. 2010 B2. emfizem. cutanat. .  SISTEMUL MUSCULAR .noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică. gigantism. întinderi şi rupturi musculare. guşă endemică.grupe sanguine. FUNCŢIILE DE RELAŢIE  SISTEMUL NERVOS .1. pancreas.absorbţia intestinală. tipuri de contracţii.noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional.muşchi scheletici: principalele grupe. pancreatită. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE  DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA .VIII. entorse. tiroidă. litiază biliară. . efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului. comă. glaucom. auditiv. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2. transportul gazelor. fibroză pulmonară. suprarenale. vestibular. .2. parametri funcţionali . .activitatea cardiacă. . .  ANALIZATORII . cataractă.planuri şi raporturi anatomice.scheletul . volume şi capacităţi respiratorii.noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare. stomatită. otită.fiziologia intestinului gros. anemii. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 1. ciroză hepatică. hemoragii cerebrale.disfuncţii (nanism hipofizar. .ventilaţia pulmonară. .  SISTEMUL OSOS . debit cardiac. fracturi.clasificarea căilor de conducere si rolul acestora. .noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări.segmentele unui analizator. nanism tiroidian.frecvenţă cardiacă.topografie.noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă. creşterea în lungime şi în grosime a oaselor.alcătuire. rol. funcţia de conducere .  CIRCULAŢIA .  GLANDELE ENDOCRINE . imunitate. diabet insipid.sistemul nervos somatic: funcţia reflexă . luxaţii. .transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv. . 2. leucemii. boala BasedowGraves. schimbul de gaze. 2 la OMECTS nr.topografia organelor şi a sistemelor de organe . hemoragii interne şi externe.sistemul nervos vegetativ .clasificare.circulaţia mare şi mică.fiziologia analizatorilor: vizual.  RESPIRAŢIA . diabet zaharat). . 4800/31. hormoni – efecte definitorii: hipofiză. . .

procariote şi eucariote. urbanizare şi industrializare.VIII.formarea şi eliminarea urinei.3. adenom de prostată. 2. pescuit.sistemul reproducător: componente. .diagnosticul prenatal. deteriorarea mediului prin poluare chimică. . . ECOLOGIE UMANĂ  CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢI DE INVESTIGARE. supraexploatarea resurselor biologice (defrişare.funcţia autocatalitică şi heterocatalitică. FUNCŢIA DE REPRODUCERE . . NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. nefrită. . .  DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ . particularităţi ale biotopului şi biocenozei.2.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită.  MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA .  CONŢINUTURI CLASA A XII-A 1.sănătatea reproducerii: planificare familială. sarcina şi naşterea.  ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC: virusuri.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor.tipuri de ARN. vânătoare). fizică. fiziologie. agenţi carcinogeni). structură şi funcţii.1. 2010 EXCREŢIA .complementul cromozomial.compoziţia chimică.anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului. biologică. relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. . . glomerulonefrită. 2 la OMECTS nr. introducerea de specii noi. GENETICĂ 1. 1. păşunat. Pagina 8 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . GENETICĂ UMANĂ  GENOMUL UMAN .sfaturile genetice.terapia genică.clonarea terapeutică. GENETICĂ MOLECULARĂ  ACIZII NUCLEICI . 4800/31. 2.Anexa nr. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.fertilizarea in vitro. concepţie şi contracepţie.structura primară şi secundară a ADN. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful