C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 8

procese biologice. sisteme de organe etc.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. pe baza conceptelor biologice fundamentale. II. . utilizând termeni specifici. deosebiri). 2 la OMECTS nr. . . animale şi om.. sistemelor de organe la plante. evidenţiind evoluţia de la simplu la complex. profil şi specializare. Proba de examen este scrisă. procese. a unor date. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor. evoluţia de la simplu la complex. Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări. 4800/31.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului.explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. afirmaţii. imaginarea unor situaţii . sisteme de organe. a mecanismelor unor procese biologice etc. interpretarea unor rezultate. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . . Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. Caracterizarea unor taxoni. a funcţiilor organismelor.problemă şi rezolvarea lor. situaţii-problemă date etc. Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu. COMPETENŢE DE EVALUAT B1.VIII.           BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii. dovedirea înţelegerii unor termeni. d) în funcţie de filieră. scheme etc. .Anexa nr. a unor fenomene. evoluţia lumii vii etc. ale materialului genetic. . Pagina 2 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011  .rezolvarea unor probleme. biologia are statutul de disciplină opţională. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. a unor boli care afectează organe. funcţii ale organismelor. Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele. organelor. investigaţii. unitate-diversitate. evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. Recunoaşterea. Argumentarea propriilor observaţii. ţesuturilor. . legi biologice etc. definirea. 2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE I.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat... concepte. .prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. fiind susţinută la proba E. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii.prevenirea unor boli care afectează organe. unitatea organism-mediu. Reprezentarea schematică a unor structuri. utilizând limbajul ştiinţific adecvat. STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat 2011.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. structuri. explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic.realizarea. verificare certificare etc.

în conformitate cu filiera.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. profilul şi specializarea urmate.  III. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. stimuli externi).. utilizând termeni specifici.rezolvarea unor probleme. afirmaţii. . definirea. unitatea organism-mediu.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. a unor boli care afectează organe. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ             Recunoaşterea. Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. investigaţii. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om.Anexa nr. unitate-diversitate. Caracterizarea unor fenomene. precum şi a funcţiilor acestora. .proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. situaţii-problemă date etc. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei. Pagina 3 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . interpretarea unor rezultate.clasele a IX-a şi a X-a. dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: B1. CONŢINUTURI Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta. legi biologice etc. sisteme de organe.recunoaşterea. evoluţia de la simplu la complex. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ . sisteme de organe etc. prevenirea unor boli care afectează organe. . a unor date. Argumentarea propriilor observaţii.realizarea. a mecanismelor unor procese biologice etc. verificare.VIII. imaginarea unor situaţii . procese. Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni. concepte. ale materialului genetic. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. . ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale.problemă şi rezolvarea lor.. . scheme etc. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman. 4800/31. 2010 B2. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. procese biologice. B2.explicarea.. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om. Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. . . Reprezentarea schematică a unor structuri. dovedirea înţelegerii unor termeni. 2 la OMECTS nr. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman. stabilirea corelaţiei structură-funcţie. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ clasele a XI-a şi a XII-a. certificare etc. se poate susţine în una dintre cele două variante.

procariote: structură. de respiraţie. gasteropode.2. euglene. Pagina 4 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .tipuri şi rol).Platelminţi (trematode. . faze. .Bacterii: eubacterii. familie.Alge pluricelulare. anelide (oligochete.membrană celulară (model mozaic fluid). crustacei. DIVERSITATEA LUMII VII 1. amfibieni (anure. mitocondrii. păsări. eucariot. ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): . importanţă). .VIII. clasă.1. .Ascomicete. clasificare: . parcuri naţionale. VIRUSURI: caractere generale. caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn. cestode). .indirectă (cariochinetică).1. . CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROMÂNIA: specii ocrotite.fundamentală. carioplasmă-cromatină (acizii nucleici . importanţă şi exemple reprezentative. lizozomi.structurată . încrengătură. ordin. . clasificare: adenovirusuri. hirudinee). 2. vacuole.nucleu . reptile. 2010 B1. .Bazidiomicete. specie) nomenclatură binară. . monocotiledonate. 2 la OMECTS nr. . mamifere placentare.Plante: . REGNURI: clasificare. . 2.organite celulare: reticul endoplasmatic. .importanţă.eucariote: .meioză (etape. . 4800/31.UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 2.Fungi: . STRUCTURA. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ CONŢINUTURI – CLASA A IX-A 1. Moluşte: lamelibranhiate. . morfologie. . aparat Golgi. DIVIZIUNE CELULARĂ: . legate de mediul şi modul de viaţă.Protiste: .cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol.Vertebrate: peşti osoşi. de reproducere (fără cicluri evolutive). . rezervaţii naturale. urodele). . tipul de locomoţie.citoplasmă: .Briofite: briate.membrană nucleară. încrengătură. ribovirusuri. . gen. centrozom. cefalopode. clasă. CELULA .ciclul celular. ribozomi.Celenterate: hidrozoare.Alge unicelulare.Pteridofite: filicate.Sporozoare.Angiosperme: dicotiledonate.perete celular. Artropode: arahnide.mitoză (faze. scifozoare. .Gimnosperme: conifere. importanţă). nucleoli. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn.Animale: .Anexa nr. plastide. procariot.învelişul celulei: . Cordate: . de nutriţie. insecte. exemple la om. . nematelminţi (nematode). 1. .Monera: .2.

variabilitate. semidure.respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică.Legile mendeliene ale eredităţii: . morfologie.2.1. . intercalare. 2.1. 2 la OMECTS nr.nutriţia simbiontă (licheni).alcoolică.2. importanţă).localizare. ŢESUTURI VEGETALE .fotosinteza: ecuaţie chimică. structură. .legea segregării independente a perechilor de caractere. 1.epiteliale: de acoperire.heterotrofia la plante: parazită. toxiinfecţii alimentare. fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare.5.sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente . etape (fără mecanismul intim al fotosintezei).Anexa nr. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE . neted. . EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII 3.muscular: striat. 3. ulcer gastroduodenal. 1. .embrionare primare .definitive: de apărare . STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2. . 3. clasificare. ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: clasificare. CONŢINUTURI – CLASA A X-A 1. dure (osos compact.apicale. GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare . senzoriale. DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fără subtipuri). secretoare .1. fermentaţii (exemple de fermentaţie .digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară. . conducătoare. după O2 produs). exemple.heterotrofia la fungi: saprofită. CONCEPTE: ereditate. exemple.conjunctive: moi. . importanţă. ŢESUTURI ANIMALE . FUNCŢII DE NUTRIŢIE  NUTRIŢIA AUTOTROFĂ .legea purităţii gameţilor. .  NUTRIŢIA HETEROTROFĂ . importanţă.abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa.4. după consumul de O2 şi după CO2 produs).  RESPIRAŢIA . RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3. . osos spongios). celula glială.asimilatoare. de depozitare.VIII. evidenţiere (după CO2 absorbit. . 2010 3. rol. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutaţii. hepatită virală acută) . 3. rolul lor în digestia chimică a alimentelor. acetică. localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare). lactică. sângele.clasificare şi exemple.epidermă.nervos: neuronul. cauze şi prevenire.respiraţia aerobă: ecuaţie chimică. Pagina 5 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . pancreas exocrin) – localizare. localizare. după substanţă organică produsă.respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică. extracelulară). . ficat.tipuri de glande. .manifestări. secretoare. 3.boli ale sistemului digestiv la om (gastrită. factori mutageni). fundamentale . . parazită.6. rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b). 4800/31.3.

prezentare generală.TBC ) manifestări. encefal -localizare.organe de simţ la mamifere (ochiul. Pagina 6 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . epilepsie. infarct miocardic. plămâni . hipermetropie. FUNCŢII DE RELAŢIE  SENSIBILITATEA Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea la animale: . structură şi rol . paralizie. .2. expiraţie. fecundaţie.structură. insuficienţă renală cronică) manifestări.boli ale SNC la om (boala Parkinson.Anexa nr.manifestări. 2 la OMECTS nr.deficienţe senzoriale la om: (miopie. gonoree. cauze şi prevenire. localizare. candidoză. componente.absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare. cauze şi remedii.boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară. astm bronşic.boli ale sistemului respirator la om (bronşită.sistem respirator la mamifere: căi respiratorii.  LOCOMOŢIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor). FUNCŢIA DE REPRODUCERE  REPRODUCEREA LA PLANTE Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă. hipertensiune arterială. prevenire şi factori de risc (consum de droguri. Reproducerea sexuată la angiosperme: floare .transpiraţia . . Circulaţia la animale: . .manifestări.compoziţie. ateroscleroză.alcătuire. surditate) manifestări.  CIRCULAŢIA Circulaţia la plante: . rol). structura macroscopică.VIII. Boli cu transmitere sexuală (sifilis. pneumonie. laringită. urechea. SIDA) . . scleroză în plăci) manifestări.sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare. . nasul. 4800/31. 2. . cauze şi prevenire.3. rol). astigmatism. mecanismul ventilaţiei pulmonare .sistem nervos la mamifere . 2.respiraţia la animale: . 2010 .structură şi rol. cauze şi prevenire. sămânţă . rol). fruct tipuri reprezentative de fructe. alcool. rol). tutun).localizare. structură şi rol).sistem circulator la mamifere: inimă (localizare. cauze şi prevenire. strabism. structură. capilare. cauze. accident vascular cerebral) . . mecanismele absorbţiei. pielea) . Excreţia la animale: . limba.fără mecanismul formării urinei).circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor.  REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare.SNC (măduva spinării.  EXCREŢIA Excreţia la plante: . vene. vase de sânge (artere.inspiraţie.mediul intern la mamifere (sângele . .boli ale sistemului circulator la om (varice. cafea.

tiroidă. 4800/31. auditiv.noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică. creşterea în lungime şi în grosime a oaselor. . entorse.  SISTEMUL MUSCULAR . 2010 B2.circulaţia mare şi mică. guşă endemică.grupe sanguine. litiază biliară. otită. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN . Pagina 7 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . .noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare. suprarenale.topografia organelor şi a sistemelor de organe . ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. diabet insipid. hemoragii interne şi externe. .VIII.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE  DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA .activitatea cardiacă. fibroză pulmonară. pancreatită.absorbţia intestinală.1. . hormoni – efecte definitorii: hipofiză. puls arterial. debit cardiac.noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional.  GLANDELE ENDOCRINE . conjunctivită. hemoragii cerebrale. comă. efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită.clasificare. .fiziologia analizatorilor: vizual.  SISTEMUL OSOS . 2. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2. luxaţii. diabet zaharat). 2 la OMECTS nr. . . mixedem. . tipuri de contracţii. imunitate.actul reflex.sistemul nervos vegetativ . boala BasedowGraves.fiziologia intestinului gros. schimbul de gaze. volume şi capacităţi respiratorii. gigantism.2.muşchi scheletici: principalele grupe.segmentele unui analizator. .noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă. enterocolite. . rol.frecvenţă cardiacă.alcătuire. ciroză hepatică. pancreas.transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv. emfizem. glaucom.  CIRCULAŢIA . gonade. . .  ANALIZATORII . transportul gazelor. acromegalie. 2.clasificarea căilor de conducere si rolul acestora.planuri şi raporturi anatomice. fracturi. anemii. tensiune arterială. întinderi şi rupturi musculare.disfuncţii (nanism hipofizar. stomatită.Anexa nr.topografie. .scheletul . GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 1. vestibular. .sistemul nervos somatic: funcţia reflexă . leucemii.  RESPIRAŢIA . parametri funcţionali . nanism tiroidian. cutanat.ventilaţia pulmonară. FUNCŢIILE DE RELAŢIE  SISTEMUL NERVOS .noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări. funcţia de conducere . . cataractă.

introducerea de specii noi.Anexa nr. deteriorarea mediului prin poluare chimică.VIII. GENETICĂ UMANĂ  GENOMUL UMAN .complementul cromozomial. 2010 EXCREŢIA . 1. supraexploatarea resurselor biologice (defrişare. procariote şi eucariote. fiziologie.3. . . . 2. sarcina şi naşterea. . . vânătoare). particularităţi ale biotopului şi biocenozei. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor. concepţie şi contracepţie. urbanizare şi industrializare. fizică. 4800/31. ECOLOGIE UMANĂ  CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢI DE INVESTIGARE.terapia genică.clonarea terapeutică. 2. . FUNCŢIA DE REPRODUCERE . structură şi funcţii.sănătatea reproducerii: planificare familială. biologică.formarea şi eliminarea urinei. adenom de prostată. agenţi carcinogeni).sistemul reproducător: componente.  CONŢINUTURI CLASA A XII-A 1.structura primară şi secundară a ADN. nefrită. GENETICĂ MOLECULARĂ  ACIZII NUCLEICI .noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită. . pescuit.fertilizarea in vitro.1. păşunat.tipuri de ARN.diagnosticul prenatal.2. relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. 2 la OMECTS nr. GENETICĂ 1.compoziţia chimică.funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită. .sfaturile genetice. .  DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ . Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.  ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC: virusuri. glomerulonefrită. Pagina 8 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . .  MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful