P. 1
Programa Bac 2014 Biologie

Programa Bac 2014 Biologie

|Views: 42|Likes:
Published by ancuta
bac biologie
bac biologie

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ancuta on Jan 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 8

2 la OMECTS nr. . Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele. explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. . evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. .. a unor date.prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. profil şi specializare. utilizând termeni specifici. a unor boli care afectează organe. Proba de examen este scrisă. Argumentarea propriilor observaţii. d) în funcţie de filieră. Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări.           BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. sisteme de organe. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor. definirea. Recunoaşterea. Reprezentarea schematică a unor structuri.VIII. Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie.Anexa nr. verificare certificare etc. biologia are statutul de disciplină opţională. .alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. legi biologice etc. fiind susţinută la proba E. evidenţiind evoluţia de la simplu la complex. unitatea organism-mediu. deosebiri). . descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii. afirmaţii. situaţii-problemă date etc. procese biologice. imaginarea unor situaţii . funcţii ale organismelor. ale materialului genetic.realizarea. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. evoluţia de la simplu la complex. II. unitate-diversitate. interpretarea unor rezultate. animale şi om. dovedirea înţelegerii unor termeni. utilizând limbajul ştiinţific adecvat. organelor. Caracterizarea unor taxoni.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. sisteme de organe etc. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . scheme etc. evoluţia lumii vii etc. concepte.explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. structuri. sistemelor de organe la plante. . a mecanismelor unor procese biologice etc. Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor. COMPETENŢE DE EVALUAT B1. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. Pagina 2 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011  . . procese. a funcţiilor organismelor.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. 2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE I. a unor fenomene. 4800/31.problemă şi rezolvarea lor.prevenirea unor boli care afectează organe.. STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat 2011. investigaţii. . pe baza conceptelor biologice fundamentale. ţesuturilor..rezolvarea unor probleme.

a unor boli care afectează organe. utilizând termeni specifici. imaginarea unor situaţii .clasele a IX-a şi a X-a.realizarea. . Caracterizarea unor fenomene. . 2010 B2.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. sisteme de organe. Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. investigaţii. .recunoaşterea.explicarea. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman. Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni. verificare. 2 la OMECTS nr. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. precum şi a funcţiilor acestora. profilul şi specializarea urmate. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ . legi şi principii specifice ştiinţelor biologice.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. prevenirea unor boli care afectează organe.Anexa nr. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei. definirea. CONŢINUTURI Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. dovedirea înţelegerii unor termeni.VIII. 4800/31. Argumentarea propriilor observaţii. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om. Pagina 3 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . a unor date.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. . unitatea organism-mediu. Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. în conformitate cu filiera. situaţii-problemă date etc. evoluţia de la simplu la complex. . certificare etc. prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman.. procese. stabilirea corelaţiei structură-funcţie. Reprezentarea schematică a unor structuri. ale materialului genetic. sisteme de organe etc. a mecanismelor unor procese biologice etc. dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: B1. legi biologice etc. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată.  III. .rezolvarea unor probleme.problemă şi rezolvarea lor. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ clasele a XI-a şi a XII-a. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman. procese biologice. afirmaţii.. scheme etc. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ             Recunoaşterea. . interpretarea unor rezultate. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. se poate susţine în una dintre cele două variante.. stimuli externi). unitate-diversitate. a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale. B2. concepte.

structurată . .Monera: .Alge pluricelulare.Vertebrate: peşti osoşi.2. morfologie. clasificare: adenovirusuri.procariote: structură. gen. parcuri naţionale. DIVIZIUNE CELULARĂ: . hirudinee). ordin. VIRUSURI: caractere generale. gasteropode.Plante: . nematelminţi (nematode).Gimnosperme: conifere.organite celulare: reticul endoplasmatic.nucleu . încrengătură. mamifere placentare. Artropode: arahnide. păsări. 2010 B1. . aparat Golgi. .1. . procariot. clasificare: . . . familie.indirectă (cariochinetică). Cordate: . .Bacterii: eubacterii.ciclul celular.Ascomicete.Protiste: . amfibieni (anure.2.Bazidiomicete. lizozomi. insecte. monocotiledonate.perete celular. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROMÂNIA: specii ocrotite. clasă. tipul de locomoţie. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ CONŢINUTURI – CLASA A IX-A 1.cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol. anelide (oligochete.învelişul celulei: . vacuole.Celenterate: hidrozoare.UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 2. .meioză (etape.citoplasmă: . 1. nucleoli. . Moluşte: lamelibranhiate. euglene. plastide. exemple la om. rezervaţii naturale. . REGNURI: clasificare. .Alge unicelulare. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn.importanţă. cefalopode. faze. .Sporozoare. de reproducere (fără cicluri evolutive). reptile. crustacei. eucariot.eucariote: . . 2.Angiosperme: dicotiledonate. ribovirusuri. 4800/31.VIII. . de respiraţie. carioplasmă-cromatină (acizii nucleici .membrană celulară (model mozaic fluid). încrengătură.Briofite: briate. . legate de mediul şi modul de viaţă. cestode). mitocondrii. STRUCTURA. Pagina 4 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . importanţă). caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn. .Platelminţi (trematode. centrozom. . importanţă şi exemple reprezentative. importanţă).Anexa nr. 2 la OMECTS nr.membrană nucleară. . de nutriţie. scifozoare.Fungi: .mitoză (faze. ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): . DIVERSITATEA LUMII VII 1. . .Animale: . ribozomi.Pteridofite: filicate.1. specie) nomenclatură binară.fundamentală. CELULA . clasă. 2. .tipuri şi rol). urodele).

. variabilitate. evidenţiere (după CO2 absorbit. CONŢINUTURI – CLASA A X-A 1. după consumul de O2 şi după CO2 produs). .embrionare primare . ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: clasificare.asimilatoare. osos spongios).2. hepatită virală acută) . STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2. 2 la OMECTS nr. sângele. acetică.Anexa nr.epidermă. celula glială. după O2 produs). rolul lor în digestia chimică a alimentelor.heterotrofia la plante: parazită. toxiinfecţii alimentare. neted.epiteliale: de acoperire. . .4.legea segregării independente a perechilor de caractere. exemple. 2. lactică.3. importanţă). 1.abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa. de depozitare.respiraţia aerobă: ecuaţie chimică. intercalare. . EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII 3.respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică. 1. semidure.definitive: de apărare . GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare . clasificare. . . 3.1. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutaţii.1. .VIII. localizare. . RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3. localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare). structură.alcoolică.1.tipuri de glande. ulcer gastroduodenal.Legile mendeliene ale eredităţii: . parazită.5. fundamentale . dure (osos compact. 3.manifestări. ficat. Pagina 5 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .muscular: striat. DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fără subtipuri).nervos: neuronul. rol. 4800/31. pancreas exocrin) – localizare. . fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare. rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b).2. ŢESUTURI VEGETALE .respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică. 3.  NUTRIŢIA HETEROTROFĂ . conducătoare.clasificare şi exemple. .heterotrofia la fungi: saprofită. extracelulară). CONCEPTE: ereditate. FUNCŢII DE NUTRIŢIE  NUTRIŢIA AUTOTROFĂ . ŢESUTURI ANIMALE . factori mutageni).fotosinteza: ecuaţie chimică. fermentaţii (exemple de fermentaţie . secretoare . 2010 3.digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară. importanţă.  RESPIRAŢIA . senzoriale.apicale. cauze şi prevenire. etape (fără mecanismul intim al fotosintezei).legea purităţii gameţilor. MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE . .nutriţia simbiontă (licheni). .conjunctive: moi. 3. după substanţă organică produsă.boli ale sistemului digestiv la om (gastrită.sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente .6. secretoare. importanţă.localizare. exemple. morfologie.

laringită. plămâni .mediul intern la mamifere (sângele . .sistem nervos la mamifere . . Boli cu transmitere sexuală (sifilis.organe de simţ la mamifere (ochiul. 4800/31.boli ale sistemului respirator la om (bronşită. structură şi rol .fără mecanismul formării urinei). componente. SIDA) . structură şi rol).TBC ) manifestări. limba. .localizare. astigmatism. scleroză în plăci) manifestări. cauze şi prevenire.circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor. epilepsie.boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară.SNC (măduva spinării.2.boli ale SNC la om (boala Parkinson. accident vascular cerebral) . FUNCŢII DE RELAŢIE  SENSIBILITATEA Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea la animale: . Excreţia la animale: .absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare. urechea.prezentare generală. gonoree.3.boli ale sistemului circulator la om (varice. rol). expiraţie.  LOCOMOŢIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).  REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare. surditate) manifestări. capilare.sistem respirator la mamifere: căi respiratorii.structură. .transpiraţia .respiraţia la animale: .sistem circulator la mamifere: inimă (localizare. Pagina 6 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . localizare. rol).  EXCREŢIA Excreţia la plante: . sămânţă . structura macroscopică. paralizie.VIII. insuficienţă renală cronică) manifestări. infarct miocardic.manifestări. FUNCŢIA DE REPRODUCERE  REPRODUCEREA LA PLANTE Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă. mecanismele absorbţiei. 2 la OMECTS nr. . . fecundaţie. cafea. cauze şi remedii. . hipermetropie. cauze şi prevenire.compoziţie. fruct tipuri reprezentative de fructe. pneumonie.sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare.deficienţe senzoriale la om: (miopie.structură şi rol.inspiraţie.manifestări.alcătuire. Circulaţia la animale: . vase de sânge (artere. encefal -localizare. . Reproducerea sexuată la angiosperme: floare . mecanismul ventilaţiei pulmonare . cauze şi prevenire. cauze. nasul. 2. rol). pielea) . hipertensiune arterială. alcool. strabism. rol). prevenire şi factori de risc (consum de droguri.Anexa nr. tutun). 2. structură. cauze şi prevenire. candidoză. ateroscleroză.  CIRCULAŢIA Circulaţia la plante: . 2010 . astm bronşic. vene.

guşă endemică.noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă. 2010 B2. . GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 1. întinderi şi rupturi musculare.  SISTEMUL MUSCULAR . enterocolite. cutanat. leucemii. . .  CIRCULAŢIA . glaucom.clasificare. Pagina 7 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .sistemul nervos somatic: funcţia reflexă . stomatită. .topografie. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2. schimbul de gaze. .activitatea cardiacă.planuri şi raporturi anatomice.alcătuire. volume şi capacităţi respiratorii.circulaţia mare şi mică.noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică. .clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional.fiziologia intestinului gros. entorse. imunitate.grupe sanguine. FUNCŢIILE DE RELAŢIE  SISTEMUL NERVOS . 2 la OMECTS nr. pancreas. hormoni – efecte definitorii: hipofiză.  GLANDELE ENDOCRINE . .muşchi scheletici: principalele grupe. .ventilaţia pulmonară.topografia organelor şi a sistemelor de organe . suprarenale. . otită. rol. emfizem. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN .transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv.disfuncţii (nanism hipofizar. fibroză pulmonară.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară.VIII.  SISTEMUL OSOS . ciroză hepatică. efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului. debit cardiac.clasificarea căilor de conducere si rolul acestora. . boala BasedowGraves. hemoragii interne şi externe. 2.frecvenţă cardiacă. transportul gazelor. anemii. . conjunctivită. .2. cataractă. diabet insipid. luxaţii.actul reflex.Anexa nr. tipuri de contracţii. creşterea în lungime şi în grosime a oaselor. .1.noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări. mixedem. diabet zaharat). .noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare.scheletul . comă. funcţia de conducere . ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ.noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE  DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA . tiroidă.segmentele unui analizator. vestibular. litiază biliară. acromegalie.sistemul nervos vegetativ . 2.  ANALIZATORII . pancreatită. fracturi. parametri funcţionali .fiziologia analizatorilor: vizual. gigantism. gonade.absorbţia intestinală. nanism tiroidian.  RESPIRAŢIA . auditiv. hemoragii cerebrale. tensiune arterială. puls arterial. . 4800/31.

VIII.sănătatea reproducerii: planificare familială. FUNCŢIA DE REPRODUCERE . IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor. . 2 la OMECTS nr.  CONŢINUTURI CLASA A XII-A 1. 4800/31. pescuit. 2.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită. .complementul cromozomial.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită.  MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA . biologică.sistemul reproducător: componente. particularităţi ale biotopului şi biocenozei.formarea şi eliminarea urinei.  DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ . glomerulonefrită.terapia genică. GENETICĂ UMANĂ  GENOMUL UMAN . NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.  ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC: virusuri. fiziologie.clonarea terapeutică. relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. Pagina 8 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . GENETICĂ 1. . Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume. păşunat.sfaturile genetice.3. sarcina şi naşterea.anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului.fertilizarea in vitro. agenţi carcinogeni). supraexploatarea resurselor biologice (defrişare. fizică.Anexa nr. . .1. vânătoare). ECOLOGIE UMANĂ  CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢI DE INVESTIGARE. .tipuri de ARN. deteriorarea mediului prin poluare chimică. adenom de prostată. urbanizare şi industrializare. . procariote şi eucariote. concepţie şi contracepţie. GENETICĂ MOLECULARĂ  ACIZII NUCLEICI . structură şi funcţii. nefrită. .funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.structura primară şi secundară a ADN.2. 1. . . introducerea de specii noi. 2.diagnosticul prenatal. 2010 EXCREŢIA .compoziţia chimică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->