C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 8

utilizând termeni specifici. II. unitate-diversitate. a unor date.rezolvarea unor probleme. Pagina 2 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011  . . a unor boli care afectează organe. a funcţiilor organismelor. COMPETENŢE DE EVALUAT B1.problemă şi rezolvarea lor. . pe baza conceptelor biologice fundamentale.. Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări. Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele. situaţii-problemă date etc. structuri. animale şi om.VIII. legi biologice etc.realizarea. a unor fenomene.prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. . procese biologice. explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. fiind susţinută la proba E. Proba de examen este scrisă. funcţii ale organismelor. Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor.. Argumentarea propriilor observaţii. concepte. dovedirea înţelegerii unor termeni.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. .prevenirea unor boli care afectează organe.. 4800/31.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu. 2010 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA BIOLOGIE I. Recunoaşterea. Reprezentarea schematică a unor structuri. procese. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii. organelor. evoluţia lumii vii etc.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat 2011. sisteme de organe etc. sisteme de organe.           BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii. definirea. afirmaţii. investigaţii. ale materialului genetic.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . .Anexa nr. sistemelor de organe la plante. evoluţia de la simplu la complex. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. utilizând limbajul ştiinţific adecvat. concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. 2 la OMECTS nr. profil şi specializare. imaginarea unor situaţii . Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor. interpretarea unor rezultate. . evidenţiind evoluţia de la simplu la complex. a mecanismelor unor procese biologice etc. . d) în funcţie de filieră. biologia are statutul de disciplină opţională. evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii. legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. Caracterizarea unor taxoni. . verificare certificare etc. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. scheme etc.explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. unitatea organism-mediu. ţesuturilor. deosebiri).

problemă şi rezolvarea lor.recunoaşterea. procese. verificare. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman. a unor boli care afectează organe. utilizând termeni specifici. Caracterizarea unor fenomene. . Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni. situaţii-problemă date etc. interpretarea unor rezultate. . a mecanismelor unor procese biologice etc.realizarea.elaborarea unui text coerent după un algoritm dat. afirmaţii. descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic. utilizând terminologia ştiinţifică adecvată. aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman. . . concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie. concepte. a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale.. Reprezentarea schematică a unor structuri. unitatea organism-mediu.explicarea.  III. scheme etc. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ             Recunoaşterea.. profilul şi specializarea urmate. în conformitate cu filiera. prevenirea unor boli care afectează organe. precum şi a funcţiilor acestora. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ clasele a XI-a şi a XII-a. legi biologice etc. . . legi şi principii specifice ştiinţelor biologice. certificare etc. Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om.alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor. Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic. dovedirea înţelegerii unor termeni. 4800/31. Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om.rezolvarea unor probleme. Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ . ale materialului genetic. 2010 B2. evoluţia de la simplu la complex. Aplicarea cunoştinţelor de biologie în: . imaginarea unor situaţii . B2. sisteme de organe. Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei. stabilirea corelaţiei structură-funcţie. Argumentarea propriilor observaţii. sisteme de organe etc. dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse în varianta aleasă: B1.proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare. stimuli externi). procese biologice. Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate.Anexa nr.clasele a IX-a şi a X-a.explicarea consecinţelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului. definirea. a unor date. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. CONŢINUTURI Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta. Pagina 3 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 ..VIII. investigaţii. . 2 la OMECTS nr. Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman. unitate-diversitate. se poate susţine în una dintre cele două variante.

nematelminţi (nematode).VIII.Pteridofite: filicate.Monera: .importanţă.ciclul celular. faze. mitocondrii.tipuri şi rol). NOŢIUNI INTRODUCTIVE: taxoni (regn.Plante: . . ribozomi.procariote: structură. hirudinee).Platelminţi (trematode.fundamentală. eucariot. . clasificare: . 2.Alge unicelulare.Bazidiomicete. amfibieni (anure. . 4800/31. anelide (oligochete.Angiosperme: dicotiledonate.învelişul celulei: . morfologie. BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ CONŢINUTURI – CLASA A IX-A 1. vacuole. clasă. legate de mediul şi modul de viaţă. VIRUSURI: caractere generale.organite celulare: reticul endoplasmatic.indirectă (cariochinetică). de nutriţie. .meioză (etape. . 1. clasificare: adenovirusuri. REGNURI: clasificare. gen. procariot. de respiraţie.Protiste: . încrengătură. crustacei.Fungi: . . tipul de locomoţie. gasteropode.Briofite: briate. cefalopode.Bacterii: eubacterii. carioplasmă-cromatină (acizii nucleici . . . aparat Golgi. STRUCTURA. CELULA .perete celular. exemple la om. Cordate: .Sporozoare.membrană celulară (model mozaic fluid). . rezervaţii naturale. euglene. scifozoare. nucleoli. păsări.citoplasmă: .Alge pluricelulare. . DIVIZIUNE CELULARĂ: . . importanţă şi exemple reprezentative. DIVERSITATEA LUMII VII 1.Anexa nr. insecte.2. mamifere placentare. urodele).mitoză (faze. centrozom. lizozomi. ordin. . . . clasă. importanţă). .Ascomicete. . Artropode: arahnide.Animale: .cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol. monocotiledonate.1. 2.Vertebrate: peşti osoşi. . parcuri naţionale. .nucleu . ULTRASTRUCTURA ŞI ROLUL COMPONENTELOR CELULEI (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor): .2.Celenterate: hidrozoare. Pagina 4 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .1. importanţă). . încrengătură. 2010 B1. plastide. 2 la OMECTS nr. .Gimnosperme: conifere.structurată . familie. reptile. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ÎN ROMÂNIA: specii ocrotite. ribovirusuri.UNITATEA STRUCTURALĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A VIEŢII 2. specie) nomenclatură binară.eucariote: .membrană nucleară. de reproducere (fără cicluri evolutive). cestode). caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn. Moluşte: lamelibranhiate. .

ŢESUTURI VEGETALE . secretoare.manifestări. parazită. rolul lor în digestia chimică a alimentelor.  RESPIRAŢIA . importanţă. . MECANISMELE TRANSMITERII CARACTERELOR EREDITARE . fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare.respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică. ficat. 3.embrionare primare . după consumul de O2 şi după CO2 produs). importanţă.heterotrofia la fungi: saprofită. CONŢINUTURI – CLASA A X-A 1. .5. GENETICĂ UMANĂ: boli ereditare . celula glială. variabilitate.muscular: striat.legea purităţii gameţilor. 3. EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII 3.6. ulcer gastroduodenal.respiraţia aerobă: ecuaţie chimică. fermentaţii (exemple de fermentaţie .1.localizare.nervos: neuronul.Legile mendeliene ale eredităţii: . exemple.  NUTRIŢIA HETEROTROFĂ . intercalare.VIII. structură. toxiinfecţii alimentare. .2. neted. .abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa.tipuri de glande.1. ŢESUTURI VEGETALE ŞI ANIMALE: clasificare. STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMELOR VII 2. extracelulară). localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare). CONCEPTE: ereditate. RECOMBINARE GENETICĂ PRIN SCHIMB RECIPROC DE GENE 3.alcoolică.boli ale sistemului digestiv la om (gastrită. 4800/31. 3. pancreas exocrin) – localizare.apicale.heterotrofia la plante: parazită. .respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică. 3. 1. secretoare . semidure. 2.asimilatoare.conjunctive: moi. de depozitare. morfologie. importanţă). conducătoare.Anexa nr.1. Pagina 5 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . . lactică.2. senzoriale. exemple. osos spongios). .definitive: de apărare .3.clasificare şi exemple.nutriţia simbiontă (licheni). 2 la OMECTS nr. . hepatită virală acută) . rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b).sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente . după O2 produs). sângele. evidenţiere (după CO2 absorbit. 1. după substanţă organică produsă.4. INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII (mutaţii. FUNCŢII DE NUTRIŢIE  NUTRIŢIA AUTOTROFĂ . fundamentale . .epiteliale: de acoperire. 2010 3.fotosinteza: ecuaţie chimică. . DETERMINISM CROMOZOMAL AL SEXELOR (fără subtipuri). ŢESUTURI ANIMALE . dure (osos compact. . localizare. acetică.legea segregării independente a perechilor de caractere. . etape (fără mecanismul intim al fotosintezei). factori mutageni). .epidermă.digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară. clasificare. cauze şi prevenire. rol.

. astm bronşic. pielea) .boli ale SNC la om (boala Parkinson. cauze şi prevenire. Circulaţia la animale: . plămâni .structură. . cauze şi remedii. expiraţie. cauze. epilepsie. fecundaţie. sămânţă . insuficienţă renală cronică) manifestări. cauze şi prevenire.3. nasul. 4800/31. scleroză în plăci) manifestări. infarct miocardic. vase de sânge (artere. structură şi rol). urechea.Anexa nr.boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară. 2 la OMECTS nr.inspiraţie.transpiraţia .sistem nervos la mamifere .2. hipermetropie. encefal -localizare. hipertensiune arterială.VIII. accident vascular cerebral) . Pagina 6 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . 2. . paralizie.circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor. cauze şi prevenire. capilare. cafea.  REPRODUCEREA LA OM Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare.  CIRCULAŢIA Circulaţia la plante: .sistem circulator la mamifere: inimă (localizare. FUNCŢII DE RELAŢIE  SENSIBILITATEA Sensibilitatea şi mişcarea la plante Sensibilitatea la animale: . tutun). strabism.boli ale sistemului circulator la om (varice. .manifestări. surditate) manifestări. gonoree.mediul intern la mamifere (sângele . mecanismul ventilaţiei pulmonare . cauze şi prevenire.boli ale sistemului respirator la om (bronşită. pneumonie. limba.manifestări. vene. rol).compoziţie. . componente. astigmatism.  LOCOMOŢIA LA ANIMALE Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).alcătuire. Boli cu transmitere sexuală (sifilis.respiraţia la animale: . 2010 . prevenire şi factori de risc (consum de droguri.localizare. alcool.prezentare generală. .TBC ) manifestări. . 2. Reproducerea sexuată la angiosperme: floare .fără mecanismul formării urinei). laringită. structură.sistem respirator la mamifere: căi respiratorii.SNC (măduva spinării.deficienţe senzoriale la om: (miopie.sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare.absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare. fruct tipuri reprezentative de fructe. Excreţia la animale: . .structură şi rol. candidoză. rol).organe de simţ la mamifere (ochiul. FUNCŢIA DE REPRODUCERE  REPRODUCEREA LA PLANTE Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă. rol). SIDA) . mecanismele absorbţiei. rol). localizare. structură şi rol . ateroscleroză. structura macroscopică.  EXCREŢIA Excreţia la plante: .

alcătuire. . . leucemii. . acromegalie. mixedem. ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ. . .noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă.fiziologia intestinului gros. fracturi.fiziologia analizatorilor: vizual. tensiune arterială. transportul gazelor. . suprarenale. . stomatită. pancreatită.VIII. luxaţii. gonade.sistemul nervos somatic: funcţia reflexă .  SISTEMUL OSOS . boala BasedowGraves.scheletul .clasificarea căilor de conducere si rolul acestora. glaucom. hemoragii cerebrale.frecvenţă cardiacă. 2. .transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv. .noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare. guşă endemică. conjunctivită. FUNCŢIILE DE RELAŢIE  SISTEMUL NERVOS . comă. FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2. 2010 B2.disfuncţii (nanism hipofizar. . volume şi capacităţi respiratorii. ciroză hepatică.topografia organelor şi a sistemelor de organe . tipuri de contracţii.topografie. puls arterial.Anexa nr. hormoni – efecte definitorii: hipofiză. diabet zaharat).noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară.  GLANDELE ENDOCRINE . pancreas. debit cardiac.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional. diabet insipid. litiază biliară. 2.  SISTEMUL MUSCULAR .2.  CIRCULAŢIA . nanism tiroidian.clasificare. otită. Pagina 7 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 .noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică. . FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE  DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA . efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului. tiroidă. ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN . creşterea în lungime şi în grosime a oaselor. fibroză pulmonară. imunitate.segmentele unui analizator. 2 la OMECTS nr. entorse. 4800/31.planuri şi raporturi anatomice. gigantism. parametri funcţionali .noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ CONŢINUTURI – CLASA A XI-A 1.  RESPIRAŢIA .noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes. .muşchi scheletici: principalele grupe.noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări. funcţia de conducere .sistemul nervos vegetativ . .circulaţia mare şi mică. rol. vestibular.activitatea cardiacă. cataractă. hemoragii interne şi externe. auditiv. întinderi şi rupturi musculare.  ANALIZATORII . cutanat.absorbţia intestinală. schimbul de gaze.actul reflex.1. enterocolite. .grupe sanguine.ventilaţia pulmonară. anemii. emfizem. .

formarea şi eliminarea urinei. păşunat. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.3. ECOLOGIE UMANĂ  CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢI DE INVESTIGARE. procariote şi eucariote. 2 la OMECTS nr.  ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC: virusuri. Pagina 8 din 8 Programa de examen pentru disciplina Biologie Bacalaureat 2011 . agenţi carcinogeni).anomalii cromozomiale asociate cancerului uman (fenotipul cancerului. adenom de prostată. vânătoare). GENETICĂ MOLECULARĂ  ACIZII NUCLEICI .diagnosticul prenatal. deteriorarea mediului prin poluare chimică. . . 4800/31. . . concepţie şi contracepţie. biologică.Anexa nr. fiziologie. . relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate. sarcina şi naşterea.funcţia autocatalitică şi heterocatalitică. urbanizare şi industrializare.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită.complementul cromozomial. . 1. 2. pescuit. GENETICĂ 1.  CONŢINUTURI CLASA A XII-A 1. particularităţi ale biotopului şi biocenozei. 2.sănătatea reproducerii: planificare familială.compoziţia chimică. .fertilizarea in vitro. supraexploatarea resurselor biologice (defrişare. GENETICĂ UMANĂ  GENOMUL UMAN . Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume. glomerulonefrită.terapia genică. . 2010 EXCREŢIA . . structură şi funcţii.tipuri de ARN.2.sfaturile genetice. fizică.  DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ . introducerea de specii noi. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE: degradarea habitatelor. nefrită.VIII.clonarea terapeutică.noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită. .sistemul reproducător: componente.structura primară şi secundară a ADN.1. FUNCŢIA DE REPRODUCERE .  MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful