Sunteți pe pagina 1din 8

1

Semnale si Sisteme - Subiect de Examen


Fie sistemul:
H(s) =
1
s
2
4
. (1)
a) Gasit i funct ia pondere pentru sistemul (1).
b) Calculat i raspunsul la intrare rampa.
c) Trasat i hodograful sistemului.
d) Trasat i diagramele Bode pentru G(s) = (s + 20)H(s).
e) Este stabil sistemul (1) ?
f) Discretizat i sistemul cu pasul T =

3
.
g) Analizat i stabilitatea BIBO a sistemului y(t) = cos(u(t)).
h) Este sistemul de la g) invariant n timp ?
i) Figurat i polii sistemului de ordin 2 care are t
t
la u(t) = 1(t) egal cu 2 secunde.
j) Dat i exemplu de semnal periodic discret (poate lua valori complexe, nu sin si cos).
Solut ii.
a) Conform denit iei transformatei Laplace inversa avem h(t) L
1
{H(s)}(t). Des-
compunem H(s) n fract ii simple:
H(s) =
1
(s + 2)(s 2)
. (2)
H(s) =
A
s + 2
+
B
s 2
. (3)
Aducand la acelasi numitor n relat ia (3) avem:
H(s) =
(A +B)s + 2B 2A
(s + 2)(s 2)
. (4)
Egaland coecient ii n relat ii le (3) si (4) avem condit iile:
A +B = 0
2B 2A = 1,
2
de unde rezulta A =
1
4
si B =
1
4
. Prin urmare avem:
H(s) =
1
4
_
1
s + 2
+
1
s 2
_
.
Folosind transformate Laplace inverse elementare valoarea funct iei pondere este:
h(t) =
1
4
_
e
2t
+ e
2t
_
1(t).
Funct ia pondere poate scrisa si n forma: h(t) =
1
2
sinh(2t).
b) Avem u(t) = t1(t). Stim ca
y(t) = h(t) u(t). (5)
Aplicand transformata Laplace relat iei 5 rezulta relat ia:
Y (s) = H(s)U(s).
Cum U(s) =
1
s
2
obt inem:
H(s) =
1
s
2
4
1
s
2
.
H(s) =
A
s
+
B
s
2
+
C
s + 2
+
D
s 2
.
Cautam coecient ii:
C = Y (s)(s + 2)|
s=2
=
(s + 2)A
s
+
B(s + 2)
s
2
+C +
D(s + 2)
s 2

s=2
=
1
s 2
1
s
2

s=2
=
1
16
.
D = Y (s)(s 2)|
s=2
=
1
s + 2
1
s
2

s=2
=
1
16
.
3
B = s
2
Y (s)

s=0
=
1
s
2
4

s=0
=
1
4
.
A =
d
ds
_
Y (s)s
2
_

s=0
=
d
ds
_
1
s
2
4
_

s=0
=
2s
(s
2
4)

s=0
= 0.
Prin urmare
Y (s) =
1
4s
2
+
1
16
1
s 2

1
16
1
s + 2
,
rezultand
y(t) =
_

1
4
t +
1
16
e
2t

1
16
e
2t
_
1(t).
c) Stim ca
H(s) =
1
s
2
4
.
Facem s = j si avem:
H(j) =
1
(j)
2
4
.
Descompunand
H(j) = U() +jV ()
gasim
U() =
1

2
+ 4
,
V () = 0.
4
Figura 1: Comportarea la innit.
Intersect iile cu axele:
_
U() = 0 ;
V () = 0 .
Asimptote:
_
U() = 0 ;
V () = 0 .
Monotonie:
Derivam U() si avem:
U

() =
2
(
2
+ 4)
2
> 0, > 0,
deci U este strict crescatoare pe [0, ).
V este constanta 0.
Comportarea la innit:
Aceasta este redata n Figura 1, U(1) ind
1
5
.
Hodograful este cel din Figura 2.
d) Avem
G(s) = (s + 20)H(s)
= (s + 20)
1
s
2
4
=
s + 20
(s + 2)(s 2)
=
20
4
1
20
s + 1
(
s
2
+ 1)(
s
2
+ 1)
= 5
1
20
s + 1
(
1
2
s + 1)(
s
2
+ 1)
.
5
Figura 2: Hodograful.
Observat ii:
K < 0. Fat a de K > 0 nu se modica |H(j)|, dar la faza se adauga
arg(K) = arg(1) = . Alegerea argumentului este facuta prin convent ie.
T < 0. Evident modulul nu se modica, iar () = arctan(|T|) = arctan(|T|).
Avem [|K|]
dB
= 20 log 5 14dB. Cum q = 0 avem o asimptota de joasa frecvent a
de panta 20 0 = 0dB/dec.
Calculam pulsat iile de taiere:
T
1
=
1
20

1
= 20 - elementul de ordin I de la numarator modica panta cu
+20dB/dec.
T
2
=
1
2

2
= 2 - elementul de ordin I de la numitor modica panta cu
-20dB/dec.
|T
3
| =
1
2

3
= 2 - elementul de ordin I de la numitor modica panta cu
-20dB/dec.
Diagramele Bode se aa n Figura 3. Punctele de referint a pentru funct ia de faza,
(), folosite pentru trasarea gracului acesteia, sunt:
_

_
(0) = ,
(
2,3
)

4
+

4
= ,
(
1
)

2
+

4
+

2
=
3
4
,
() =

2
+

2
+

2
=

2
.
6
Figura 3: Diagramele Bode.
7
e) Cum
H(s) =
1
s
2
4
=
1
(s + 2)(s 2)
,
funct ia noastra are doi poli: s
1
= 2 si s
2
= 2. Pentru ca s
1
/ C

sistemul nostru
nu este stabil.
f) Pasul de discretizare este h =

3
.

In continuare avem:
H
d
(z) = (z 1)
r

i=1
Rez
_
H(s)
s
1
z e
sh
; p
i
_
= (z 1)
_
Rez
_
H(s)
s
1
z e
s

3
; 0
_
+ Rez
_
H(s)
s
1
z e
s

3
; 2
_
+
Rez
_
H(s)
s
1
z e
s

3
; 2
__
.
Calculam reziduurile:
lim
s0
1
s
1
s
2
4
1
z e
s

3
s =
1
4
1
z 1
,
lim
s2
1
s
1
s
2
4
1
z e
s

3
(s 2) =
1
2
1
4
1
z e
2
3
,
lim
s2
1
s
1
s
2
4
1
z e
s

3
(s + 2) =
1
2
1
4
1
z e

2
3
.
Astfel
H
d
(z) = (z 1)
_

1
4
1
z 1
+
1
8
1
z e
2
3
+
1
8
1
z e

2
3
_
=
1
4
+
1
8
(z 1)
__
z e

2
3
_
+
_
z e
2
3
__
_
z e

2
3
__
z e
2
3
_
=
1
4
+
1
8
(z 1)
_
2z
_
e
2
3
+ e

2
3
__
z
2
z
_
e
2
3
+ e

2
3
_
+ 1
=
1
4
+
1
8
(z 1)(2z 2 cosh(
2
3
))
z
2
2z cosh(
2
3
) + 1
.
8
Figura 4: Polii.
g) Avem
y(t) = cos(u(t)).
Se stie ca cos(t) [1, 1], t R. Fie u(t) marginita. Atunci cos(u(t)) marginita,
ceea ce implica y(t) marginita, deci sistemul este stabil n sens BIBO.
h) Sistemul de la g) este invariant n timp daca si numai daca

Tu = T

u, pentru
orice R si u, adica

cos(u(t)) = cos(

u(t)) cos(u(t )) = cos(u(t )).


Ultima egalitate ind evidenta rezulta ca sistemul este invariant n timp.
i) Stim ca
4

n
2,
deci
n
= 2. Polii sistemului au forma
p
1,2
=
n
j
n
_
1
2
, deci Re(p
i
) = 2.
De exemplu, pentru =
1
2
si
n
= 4, vom avea p
1,2
= 2 2j

3. Polii sunt
reprezentat i n Figura 4.
j) Consideram urmatorul semnal periodic discret:
u(k) =
_
1, k par;
0, k impar.