Sunteți pe pagina 1din 2

DIMENSIONAREA INSTALATIEI SANITARE

1.1 DETERMINAREA DEBITULUI DE CALCUL PENTRU CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE A API PENTRU CLADIRILE ADMINISTRATIVE, SOCIALCULTURALE SI GRUPURILE SANITARE DE LA VESTIARELE ATELERELOR SI UNITATILOR DE PRODUCTIE

Debitul de calcul Vc, pentru conductele de distributie a apei pentru cladirile administrative si social-culturale se va calcula conform normativului I9-2013 cu formula (1) unde: Vc= debitul de calcul E=suma echivalentilor de debit a punctelor de consum alimentate de conducta respectiva (2) unde : e= este echivalentul de debit al unei armaturi de alimentare cu apa, care la un debit specific de 0.2 l/s, este egal cu unitatea.

Astfel, avand in vedere ca in incinta caminului cultural sunt un numar de 6 armaturi ce deservesc grupurile sanitare, respectiv grup sanitar barbati si grup sanitar femei, la acestea se mai adauga inca doua armaturi ce deservesc centrala termica si boilerul de preparare apa calda menajera.

Aplicand in continuare formula 1 rezulta:

Avand in vedere ca domeniul de aplicabilitate al sumei echivalentilor de debit E 1.2 conformt normativului in vigoare, rezulta ca debitul de calcul pentru caminul nostru este: Vc=0.472 l/s = 1.69mc/h = 0.000469mc/s

1.2 DETERMINAREA ALIMENTARE CU APA

DIAMENTRULUI

CONDUCTEI

PRINCIPALE

DE

Determinarea diametrului conductei principale se determina cu relatia:

Unde: Vc = este debitul de calcul A = aria sectiunii conductei v= viteza economica care conform normativului de proiectare I9-2013 pentru constructii administrative si social culturale este de 2 m/s

Astfel avem: