Sunteți pe pagina 1din 4

Grile economie

1. Macroeconomia este stiinta care studiaza: Actiunea diferitelor categorii de actori economici si a mecanismelor care regizeaza functionarea lor. 2. Filiera unui produs este: Un sistem economic format din ansamblul relatiilor functionale stabilite intre producatori, procesatori, transportatori, depozitari, comercianti si bursele de marfuri cu obiectivul de a valorifica acelasi bun sau familie de bunuri economice. 3. Filiera produselor agroalimentare cuprinde: Productia Agricola, industria alimentara, distributia 4. Pe filierele agroalimentare, distributia se structureaza in: Canale de gros si detail 5. Dati 3 exemple de cifre exacte Profitul brut, volumul productiei, volumul cheltuielilor, numarul muncitorilor 6. Dati 3 exemple de cifre relative: Rata profitului, structura economiei nationale, structura productiei, evolutia fortei de munca din agricultura. 7. Dati 3 exemple de cifre aggregate: Produsul intern brut, productia de cereale, valoarea monetara, cuantificarea evolutiei productiei agroalimentare 8. Aratati care au fost cifrele exacte care au condus la determinarea cifrei relative rata profitului: profitul brut, volumul cheltuielilor 9. Metoda analizei SWOT cuprinde: Puncte tari, puncte slabe, oportunitati, pericole 10. Analiza indicatorilor statistici este orientate catre: Potentialul exploatatiilor agricole, sistemele de exploatare, potentialul agroalimentar 11. Analiza economica in economia agrara cuprinde: Analiza indicatorilor statistici, metoda swot 12. Analiza comparativa presupune: Compararea rezultatelor unor masuri de politica agroalimentara, a unor metode de management si a compararii rezultatelorde ansambu a unor sisteme de exploatare a resurselor agroalimentare 13. Analiza input-output vizeaza: Identificarea si masurarea tipului si intensitatii conexiunilor dintre factorii de productie,productie si piata dintre agricultura, industrie si restul economiei.

14. Analiza regional are ca scop: Identificarea variabilelor de ordin demografic, geografic si economic care caracterizeaza zonele agricole. 15. Observarea directa: Ofera posibilitatea sa cuprindem cat mai multe aspecte ale fenomenelor economice cercetate, utilizand urmatoarele procedee principale: monografia,experimental, ancheta economica. 16. Monografia presupune: observarea directa a unui sistem economic sau a unei unitati social teritoriale, cu scopul de a descrie si a evidentia toate aspectele ce caracterizeaza intregul. 17. Cercetarea sistemica presupune: abordarea sistemului agroalimentar din punctul de vedere al sistemelor economice, are ca fundament analiza relatiei intrari-productieiesiri(efecte) 18. Care sunt actorii economiei care indepinesc urmatoarele functii: a) Conjuctura mediul extern(?) b) Regizor statul c) Prelurea riscului societatile de asigurari d) Finantare bancile e) Productia intreprinderile f) Consumul gospodariile 19. Interesul declarat al agentilor economici de a obtine: profit 20. Interesul declarat ai agentilor economici de a obtine: legea cererii si a ofertei si legea concurentei 21. Aratati care sunt ramurile cuprinse in clasificarea sectoriala a economiei nationale dupa Jean Fourestier: a) Sectorul primar: vanatoarea, agricultura, pescuitul, industria extractive b) Sectorul secundar: industria prelucratoare c) Sectorul tertiar: servicii 22. Precizati in cateva cuvinte care sunt diferentele dintre crestere si dezvoltare: - Cresterea exprima un fenomen de extindere a activitatii economice dintr-un teritoriu cantitativ si cuantificabil - Dezcoltarea exprima fenomenul de transformare calitativa necuantificabil direct - Indicatori de crestere: volumul si evolutia productiei, numarul si evolutia locurilor de munca, dinamica produsului intern brut - Indicatori de dezvoltare: indicatori statici, conditiile de productie, modul de viata, calitatea vietii, mediul inconjurator. 23. Prezentati in cateva cuvinte diferentele dintre durabil, viabil si rentabil: - Viabilitatea raspunde la intrebarea: care este nivelul de trai al salariatilor si a intreprinzatorilor ca effect al transferului monetar din activitatea de productie in familie fara ca unitatea sa sufere pe termen lung

Rentabilitatea raspunde la intrebarea:care este nivelul profitului si a ratei profitului rezultat sin activitatea de productie. Durabilitatea presupune ca organizatia economica reuseste sa-si sustina productia prin plata tuturor facturilor, sa investeasca si sa plateasca salarii care sa satisfaca nivelul de trai dorit chiar si in situatia in care nu obtine profit.

24. Care dintre functiile urmatoare nu sunt specifice agriculturii: asigura finantarea sectorului tertiar al economiei, aprovizioneaza industriile cu materii prime. 25. Care dintre functiile urmatoare nu sunt specifice agriculturii: contribuie la reducerea riscului pe filiera agroalimentara. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Costul de productie reflecta cheltuielile de productie ce revin pe unitatea de produs. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

56.