Sunteți pe pagina 1din 14

CURRICULUM VITAE Nume: Prenume: Data nasterii: Locul nasterii: tare ci!

ila: Adres: Mut-Vitcu Bogdan 27 septembrie 1967 Strehaia Casatorit 1. Centrul de cardiologie interventionala Cardiolife Str. Franyo Zoltan nr. 6 !"""1# $imisoara 2. %nstitutul de &oli Cardiovasculare Str. '' Carp nr. 1!( !""!1" $imi)oara

Po"itie actuala: *irector medical Centrul de cardiologie intervenional+ Cardiolife $imisoara ,edic primar cardiologie cu competen-+ .n cardiologie interven-ional+ si ecocardiografie Centrul de cardiologie interventionala Cardiolife $imisoara %nstitutul de &oli Cardiovasculare $imi)oara 'resedinte Fundatia Cardio'ro

Evoluia profesional:
(bsolvent Facultatea de ,edicin+ /eneral+ 0niversitatea de ,edicin+ )i Farmacie $imi)oara ,edic stagiar Centrul de Cardiologie $imi)oara 'reparator universitar *isciplina Cardiologie %% 0niversitatea de ,edicin+ ,edic re3ident cardiologie Centrul de Cardiologie $imi)oara (sistent universitar *isciplina Cardiologie %% 0niversitatea de ,edicin+ )i Farmacie $imi)oara ,edic specialist cardiologie %nstitutul de &oli Cardiovasculare $imi)oara Competen-+ .n cardiologie interven-ional+ Cercet+tor )tiin-ific principal gradul %%% %nstitutul de &oli Cardiovasculare $imi)oara 199! 199#11992 199211999 199612""" 199912""# 2"""12""# 2""" 2""11

*irector ad4unct )tiin-ific %nstitutul de &oli Cardiovasculare $imi)oara Secretar Societatea 5om6n+ de $erapie 7ndovascular+ Competen-+ .n ecocardiografie ,edic primar cardiologie %nstitutul de &oli Cardiovasculare $imi)oara 8ector universitar Catedra de cardiologie cardiologie interventionala si electrofi3iologie 0niversitatea de ,edicin+ )i Farmacie $imi)oara 'resedinte /rup de 8ucru de Cardiologie %nterventionala Societatea 5omana de Cardiologie *irector medical Centrul de cardiologie interventionala Cardiolife $imisoara #eciali"$ri: Cardiologie interven-ional+ (llgemeines ;ran<enhaus =iena (ustria Cardiologie interven-ional+ >adassah 0niversity >ospital ?erusalem %srael Mem%ru: Societatea 5om6n+ de Cardiologie Societatea 7uropeana de Cardiologie Societatea 5om6n+ de $erapie 7dovascular+ 5otary Club $imisoara Cetate &ondator: Societatea romana de terapie endovasculara 5otary Club $imisoara Cetate Fundatia Cardiopro Cardiolife

2""11 2""2

2""212""6 2""! 2""#1 2""#12""9

2""712""9 2"1"1

apr. 1997 : mai 1997 oct. 1997 : iul. 1999

2""2 2""2 2""6 2"1"

Cardiolife este o marca inregistrata de servicii medicale cardiologice ba3ata pe un sistem integrat conceput si de3voltat in 4urul pacientului asigurand in cadrul unei retele private gestionarea globala a pacientilor cu boli cardiovasculare incepand cu consultatii in ambulator consiliere si preventie dispensari3are dupa interventii mergand pana la investigatii si interventii de ma@ima comple@itate in Centrul de cardiologie interventionala din $imisoara. Conceptul s1a de3voltat avand la ba3a Centrul de cardiologie interventionala Cardiolife din $imisoara infiintat in 2"1" unde oferim

pacientilor solutii medicale de inalta performanta intr1o ambianta placuta si comfortabila ba3andu1ne pe aparatura de ultima generatie si o echipa de cardiologi interventionisti cu vasta e@perienta profesionala. 'acientii nostri sunt dispensari3ati dupa interventii in cadrul unei retele de cabinete Cardiolife si de cabinete 'artener Cardiolife in mai multe 4udete beneficiind de urmarire atenta din partea unor cardiologi e@perimentati pentru prevenirea complicatiilor optimi3area re3ultatelor si consiliere. %n continuare reteaua privata Cardiolife urmea3a sa deschida noi centre de cardiologie interventionala in tara si sa e@tinda numarul de cabinete. ,isiunea Cardiolife este practicarea cardiologiei in conditii de ma@ima competenta siguranta si discernamant in vederea stabilirii diagnosticului a selectarii si aplicarii strategiei terapeutice optime pentru fiecare pacient in parte. (cest concept de asistenta cardiologica comple@a integrata globala in sistem privat este unic in 3ona de vest a 5omaniei si probabil in toata tara. Lim%i straine: 7ngle3a France3a Acti!itate stiinti'ica (rgani"are mani'estari stiinti'ice: 1. Cardiology in the $hird ,illenium 1 Second %nternational ,eeting of the $imisoara Cardiology Centre $imisoara 719 aprilie 2""". 2. 0pdate in Cardiovascular ,edicine : Second %nternational Conference of the $imisoara %nstitute of Cardiovascular ,edicine $imisoara #16 aprilie 2""2. !. (l #1lea Congres %nternational de (ngiologie $imisoara 22126 oct. 2""2. #. (ctualitati in terapia interventionala endovasculara : 'rima 5euniune (nuala a Societatii 5omane de $erapie 7ndovasculara 'oiana &rasov 911" mai 2""!. 2. (l 21lea Congres %nternational de (ngiologie $imisoara 22126 oct. 2""2. 6. (ctualitati in terapia interventionala endovasculara : ( 21a 5euniune (nuala a Societatii 5omane de $erapie 7ndovasculara $imisoara 1!112 mai 2""#. 7. Cursul Societatii 5omane de CardiologieA 5evasculari3area miocardica in sindromul coronarian acut 2""912"1" co1*irector de curs Con'erin)e in cadrul mani'estarilor stiinti'ice: 1. 5olul ultrasonografiei endovasculare .n detectarea )i evaluarea le3iunilor aterosclerotice coronariene. (terotrombo3a la intersec-ia competen-elor &ucure)ti 26127 martie 1999. 2. 0ltrasonografia intracoronarian+ .n sindromul coronarian acut. (bord+ri terapeutice ale sindroamelor coronariene acute 'oiana &ra)ov 2#126 martie 2""". !. Stentarea vaselor mici : Sindroamele coronariene acuteA de la o nou+ defini-ie la noi modalit+-i terapeutice 'oiana &ra)ov #16 mai 2""1. #. 5evasculari3area coronarian+ la v6rstnici. ( B%1a Conferin-+ Ca-ional+ de Cardiologie 'reventiv+ )i 5ecuperare Cardiovascular+ '+ltini) !" mai : 1 iunie 2""2. 2. 5is< stratification in non S$ elevation acute coronary syndromes. %nterventional Cardiology 7ducation 2""2 ,etsovo /recia 1!11# decembrie 2""2.

6. Stenturi active farmacologic : achi3itii recente. Sindromul coronarian acut fara supradenivelare de segment S$ 'oiana &rasov 29 februarie : 2 martie 2""!. 7. 5olul inflama-iei periprocedurale in implantul de stent. 'rima 5euniune (nuala a Societatii 5omane de $erapie 7ndovasculara 'oiana &rasov 911" mai 2""!. 9. $ransplantul de celule stem in infarctul miocardic acut 1 Sindromul coronarian acut cu supradenivelare de segment S$ 'oiana &rasov 27129 februarie 2""#. 9. 5olul inflamatiei in implantul stenturilor coronariene : Congresul national de medicina interna $argu ,ures 12117 aprilie 2""#. 1". $erapia cu celule stem hematopoetice dupa infarctul miocardic acut : ( 1!1a Conferinta Cationala de Cardiologie preventiva si recuperare 'oiana &rasov 29 aprilie : 1 mai 2""#. 11. Stenturile acoperite si raspunsul inflamator : ( 21a 5euniune (nuala a Societatii 5omane de $erapie 7ndovasculara $imisoara 1!112 mai 2""#. 12. Stem cells therapy after successful late 'C% in patients Dith acute myocardial infarction 1 &ridges in 8ife SciencesA 0S1C77 5esearch CetDor<ing ,eeting on %nvasive Cardiac 'rocedures *ebrecen 0ngaria 919 octombrie 2""#. 1!. 'reventia evenimentelor aterotrombotice dupa revasculari3area coronariana : (terotrombo3a la intersectia competentelor $imisoara 19 februarie 2""2. 1#. Eptimi3area farmacologica in interventia coronariana percutana in sindroamele coronariene acute. Conferinta Cationala a /rupurilor de 8ucru ale Societatii 5omane de Cardiologie Sinaia #16 mai 2""6. 12. Cardiac ,SC$ : implications for diagnosis and management of C>*. 11 th *anubian Forum for Cardiac Surgery $imisoara 112 iunie 2""7. 16. 5edefinirea infarctului miocardic acut. Conferinta nationala a /rupurilor de 8ucru &rasov 911" mai 2""9. 17. S$7,% in primele ! ore de evolutieA angioplastie sau tratament fibrinolitic F (l #71 lea Congres Cational de Cardiologie Sinaia 2"12! septembrie 2""9. 19. Eptimi3area farmacologica antitrombotica in interventia coronariana percutana. (l #71lea Congres Cational de Cardiologie Sinaia 2"12! septembrie 2""9. 19. $ratamentul optim in primele 2 ore de la debutul infarctului miocardic acut. Conferinta nationala a grupurilor de lucru ale Societatii 5omane de Cardiologie &rasov 29 aprilie : 1 mai 2"1". 2". $erapia de restaurare vasculara. Conferinta nationala a grupurilor de lucru ale Societatii 5omane de Cardiologie &rasov 29 aprilie : 1 mai 2"1". *ranturi de cercetare: 1. Strategie ba3ata pe testele inflamatorii in vederea selectarii pacientilor pentru implantul stenturilor coronariene active farmacologic : director de proiect 'lanul national de cercetare de3voltare inovare =%(S(C 2""#12""6 2. $erapia genica angiogenetica in ischemia cronica severa a membrelor inferioare : responsabil partener 'lanul national de cercetare de3voltare inovare =%(S(C 2""#1 2""6 !. Stabilirea unor asocieri de biomar<eri cu semnificatie in aterosclero3a importanti in stratificarea riscului cardiovascular si preventia evenimentelor cardiovasculare : resonsabil partener 'rogramul de cercetare de e@celenta C77B 2""2 2""212""7. Partici#ari studii clinice internationale:

>75E12 (,%S$(* %% 7'>7S0S E($ $ESC(12 705E>7(5$ S05=7G '7$ '57=7C$ (C*% *%SCE=75G SCE0$ ,%C>78(C/78E &7(0$%F08 %nvestigator principalA SC('%S$ %%
Comunic$ri la congrese +i sim#o"ioane na)ionale +i interna)ionale: 1. Feasability of $ransradial (pproach for Coronary (ngiography and 'ercutaneous Coronary %nterventions. HB. Mut-Vitcu C. *in+ *. /ai-+ It.%. *r+gulescuJ $he 2 nd =ienna %nterdisciplinary Symposium for %nterventional Cardiologists and Cardiac Surgeons =iena 2112! octombrie 1999. 2. *irect Stenting of Coronary 8esions 0sing the %nFloD /oldFle@ Stent HC. *ina B. Mut-Vitcu ,. Slovens<i 8. 'etrescu It.%. *r+gulescuJ $he 2 nd =ienna %nterdisciplinary Symposium for %nterventional Cardiologists and Cardiac Surgeons =iena 2112! octombrie 1999. !. 'rediction of the coronary artery disease by detection of thoracic atherosclerotic aortic plaKue using transesophageal echocardiography and by detecting e@tracranial carotid artery atherosclerotic plaKue using &1mode ultrasound. H(. Fluture (. %onac S.'escariu 8. 'etrescu &. Mut-Vitcu C. *ina It.%. *ragulescuJ 7chocardiography $oday and $ommorroD St. Lolfgang (ustria 1999. #. (ngioplastia )i stentarea le3iunilor carotidiene e@tracraniene. 7@perien-a )i practica actual+. HC. *ina ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu ,. Sintean ,. Simu F. &6rs+)teanu It.%. *r+gulescuJ (l %%%1lea Congres %nterna-ional de (ngiologie $imi)oara 1912" octombrie 2""1. 2. 5e3olvarea prin angioplastie transluminal+ percutanat+ a oclu3iilor cronice de arter+ femural+ superficial+. . H,. Slovens<i B. Mut-Vitcu C. *ina 8. 'etrescu *. /avrilescu *. ,a@imov It.%. *r+gulescuJ (l %%%1lea Congres %nterna-ional de (ngiologie $imi)oara 1912" octombrie 2""1. 6. 7lective CarboStent implantation in angiographic small coronary arteries. HB. MutVitcu *. ,a@imov ,. Slovens<i 8. 'etrescu *. /avrilescu C. *ina (. %onac *. /aita ,. Cicolin St. %. *ragulescuJ #th %nternational Congress on Coronary (rtery *isease 'raga 2112# octombrie 2""1. 7. $erapia cu celule stem HSt. %. *ragulescu =. 'aunescu B. Mut-VitcuJ (l 21lea Congres %nternational de (ngiologie $imisoara octombrie 2""!. 9. 5evasculari3area cardiovasculara dupa revasculari3are coronariana interventionala HC. Sar+u *. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) S. *r+gan B. Mut-Vitcu It. %. *r+gulescuJ (l 21lea Congres %nternational de (ngiologie $imisoara octombrie 2""!. 9. Fistula arterio1venoasa a@ilo1humerala dreapta dupa stentarea venei subclavii drepte H,ioara Cocora B. Mut-Vitcu *. Cechifor %. SocoteanuJ (l 21lea Congres %nternational de (ngiologie $imisoara octombrie 2""!. 1". Corelatia intre antrenamentul fi3ic si ameliorarea fibrilatiei atriale in prima luna post bypass aorto1coronarian H*. /ai-+ S. ,anca) %. &ranea B. Mut-Vitcu C. *in+ C. Sar+u 8. 'op *. 8ighe3an It. %. *r+gulescuJ (l 21lea Congres %nternational de (ngiologie $imisoara octombrie 2""!. 11. 'rotocol pentru regenerare miocardica prin transplant autolog de celule stem medulare. HB. Mut-VitcuJ Simpo3ion =iasan 2""# &ucuresti ! noiembrie 2""#. Pu%lica)ii:

Capitole n carti de specialitate: 1. Curs de cardiologie pentru studen-i. HIt.%.*r+gulescu S. 'escariu (. %onac (. Fluture B. Mut-Vitcu >. &ranea C. $. 8uca ,. Itiubei *. Co3maJ 7d. &rumar $imi)oara 1999. 2. Curs de echocardiografie pentru studen-i. HIt.%.*r+gulescu S. 'escariu (. %onac (. Fluture B. Mut-Vitcu >. &ranea C. $. 8uca ,. Itiubei *. Co3maJ 7d. &rumar $imi)oara 1999. !. Curs de electrocardiografie pentru studen-i. HIt.%.*r+gulescu S. 'escariu (. %onac (. Fluture B. Mut-Vitcu >. &ranea C. $. 8uca ,. Itiubei *. Co3maJ 7d. &rumar $imi)oara 1999. #. Cardiomiopatiile. HIt.%.*r+gulescu B. Mut-VitcuJ .n MClinic+ medical+ : teorie )i practic+N volumul %% sub redac-ia =. Ierban It. %. *r+gulescu editura ,arineasa $imi)oara 2""". Articole publicate in extenso n reviste de specialitate: 1. 8eft atrial spontaneous echo contrast as a predictor of systemic arterial emboli3ation in rheumatic mitral valve diseaseA a transesophageal echocardiogrphic study. HIt. %. *r+gulescu 8. 'etrescu (. %onac B. Mut-Vitcu %. Er+vi-anJ 5omanian ?ournal of %nternal ,edicine !#O112PA !!1#1 1996. 2. 'seudoanevrism posttraumatic al arterei a@ilare dup+ lu@a-ie anterioar+ a um+ruluiA pre3entare de ca3. H,. /a)par 8. 'etrescu =. Fluture It. %. *r+gulescu B. MutVitcu C. *in+ $. 'u)ca)iuJ Chirurgia #2O6PA !1712" 1996. !. $ratamentul trombolitic .n infarctul miocardic acut. Studiu comparativ rt1'( vs strepto<ina3+. H5.'opa %.(. 5ivi) It.%. *r+gulescu ,. Slovens<i B.Mut-Vitcu, *. /avrilescu *. &urghin+ ,. ,ihala)J $imi)oara ,edical+ B8%=% O2PA 9619 1999. #. (ngioplastia coronarian+ percutanat+ primar+ de de3obstruc-ie .n infarctul miocardic acut. H8. 'etrescu C. 8uca It.%. *r+gulescu ,. *umitra)ciuc ,. Slovens<i ,. Itiubei B. Mut-Vitcu *. /avrilescu C. *in+J 5evista 5om6n+ de Cardiologie BO1PA 16121 2""". 2. &enefit of 7@ercise $raining in 'atients Dith =alvular 'rostheses and Chronic >eart Failure H *. /aita %. &ranea St. %. *ragulescu (. /aita %. Socoteanu ,. /aspar S. *ragan B. Mut-Vitcu C. *ina S. 'escariuJ1 'roceedings of the BB% Congress of the 7SC1 &arcelona (ugust 291 September 1 1999 sub redactia Francisco Cavarro1 8ope3 ed. ,ondu33i A6621669 6. (bordul transradial pentru angiografia coronarian+ )i interven-iile coronariene percutane. E alternativ+ la procedura clasic+. HB. Mut-Vitcu C. *in+ *. St+nil+ ,. Slovens<i *. /ai-+ It.%. *r+gulescu J %nfomedica =%%%O9PA 1612" 2""". 7. Secondary 'revention (fter ,yocardial %nfarctionA Current Clinical 'ractice in 5omania. HB. Mut-Vitcu *. St+nil+ *. ,a@imov (. %onac *. /ai-+ C. *in+ It.%. *r+gulescuJ .n MCoronary (rtery *iseaseA 'revention to %nterventionN O'roceedings of the !rd %nternational Congress on Coronary (rtery *isease 8yon 212 octombrie 2"""P sub redac-ia &asil S. 8eDis *avid (. >alon ,oshe %. Flugelman 'aul $ouboul editura ,ondu33i &ologna 2""" p.#921#9" 9. (bordarea terapeutic+ .n trombo3a acut+ de stent coronarian. H B. Mut-Vitcu *. St+nil+ ,. Slovens<i (. %onac It.%. *r+gulescu J $imi)oara ,edical+ B8%=%O1PA 1"911! 2""". 9. Schimbarea concep-iilor terapeutice de1a lungul anilor .n tratamentul infarctului miocardic acut. HC. 8uca 8. 'etrescu S. 'escariu ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu C.

1". 11. 12.

1!. 1#.

12.

16. 17. 19. 19.

2".

21. 22.

*in+ *. /avrilescu C.$. 8uca >. &ranea =. ,oga It.%. *r+gulescuJ $imi)oara ,edical+ B8%=%O1PA 1"119 2""". 5esteno3a .n stentA mecanism )i preven-ie. HB. Mut-Vitcu It.%. *r+gulescu J $imi)oara ,edical+ B8%=%% O2PA 261!# 2""". 5egurgitarea mitral+ : complica-ie precoce a infarctului miocardic acut. Studiu ecocardiografic. H(. %onac (. Fluture *. ,a@imov B. Mut-Vitcu ,. Slovens<i %. Ceiconi S. 'escariu It.%. *r+gulescu J $imi)oara ,edical+ B8%B O2PA !71#" 2""1. *e3obstruc-ia inva3iv+ medicamentoas+ )i combinat+ .n infarctul miocardic acut : studiu pe 116 pacien-i interna-i .n unitatea coronarian+ a %nstitutului de &oli Cardiovasculare $imi)oara. HC. 8uca >. &ranea 8. 'etrescu ,. Slovens<i B. MutVitcu C. *in+ C.$. 8uca It.%. *r+gulescuJ $imi)oara ,edical+ 8 O!PA ##1#9 2""1. 7valuarea ecocardiografic+ intraoperatorie a insuficien-ei mitrale. H(. %onac *. *r+gulescu B. Mut-Vitcu *. ,a@imov S. 'escariu %. Socoteanu It. %. *r+gulescuJ $imi)oara ,edical+ 8 O!PA 2"12# 2""1. Corelatia dintre distanta parcursa in timpul testului de mers 6 minute si parametrii ergospirometrici determinati la pacientii cu insuficienta cardiaca cronica H*. /aita %. &ranea St. %. *ragulescu S. ,ancas ,. %urciuc S. *ragan '. (rmean S. 'escariu B. Mut-Vitcu, C. *ina C. SarauJ 5ev. 5omana de Cardiologie vol. B%= nr. #A19!1 196 2""1. 5olul ecocardiografiei transesofagiene .n diagnosticarea disec-iei de aort+ toracic+. 7@perien-a %nstitutului de &oli Cardiovasculare $imi)oara. . H(. Fluture (. %onac S. 'escariu *. ,a@imov 8. 'etrescu ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu %. Socoteanu ,. /a)par ,. Cocora It. %. *r+gulescuJ $imi)oara ,edical+ 8 O!PA 22129 2""1. %nfarctul miocardic acut incomplet succes al terapiei de reperfu3ie Omedicamentoas+ )i interven-ional+P. H%. 5ivi) It. *r+gulescu 5. 'opa *. &urghin+ 8. 'etrescu ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu ,. ,ihala)J $imi)oara ,edical+ 8 O!PA 9919" 2""1. 'reven-ia secundar+ dup+ infarctul miocardic .n 5om6nia. HB. Mut-Vitcu *. ,a@imov (. %onac *. /ai-+ It.%. *r+gulescuJ $imi)oara ,edical+ 8 O!PA 9!197 2""1. $erapie comple@+ Otromboli3+ '$C( antagoni)ti de glicoprotein+ %%bQ%%%aP .ntr1un infarct miocardic acut H%. 5ivi) It. *r+gulescu B. Mut-Vitcu *. =asilu-+ *. &urghin+ ,. ,ihala)J $imi)oara ,edical+ 8 O!PA 9#199 2""1. 7lective CarboStent implantation in angiographic small coronary arteries. HB. MutVitcu *. ,a@imov ,. Slovens<i 8. 'etrescu *. /avrilescu C. *ina (. %onac *. /aita ,. Cicolin St. %. *ragulescuJ .n M(dvances in Coronary (rtery *iseaseN O'roceedings of the #th %nternational Congress on Coronary (rtery *isease 'rague 2112# octombrie 2""1P sub redac-ia &asil S. 8eDis *avid (. >alon ,oshe %. Flugelman ?aromir >radec editura ,ondu33i &ologna 2""1 p.629166#. 5olul program+rii intervalului atrioventricular la pacien-ii purt+tori de stimulator cardiac *** pentru cardiomiopatie hipertrofic+ obstructiv+ .n ameliorarea hemodinamic+. H*. Co3ma S. 'escariu (dina %onac B. Mut-Vitcu C.$. 8uca C.E. 8uca St. %. *ragulescuJ Cercet+ri e@perimentale medico1chirurgicale %B O1PA 1"116 2""2. 'ercutaneous and microsurgical procedures for ischemic limb salvage in a diabetic pacient. Ene year folloD up. H,. %onac B. Mut-Vitcu C. *oroban-u St. %. *r+gulescu *. &ordo)J $imi)oara ,edical ?ournal vol. 22 nr. !1#A 6#169 2""2. 0tilitatea parametrilor ergospirometrici la pacientii cu insuficienta cardiaca cronica de cau3a ischemica H*. /aita S. ,ancas %. &ranea S. *ragan ,. %urciuc B. MutVitcu, C. Sarau (. %onac *. 8ighe3an '. (rmean '. *eutsch St. %. *ragulescuJ 5evista 5omana de Cardiologie B=%%% O1PA #21## 2""!.

2!. 'rofila@ia secundara la pacientii postinfarct miocardicA amelioarea practicii curente in 5omania HB. Mut-Vitcu *. ,a@imov (. Coroban (. %onac *. /ai-+ It.%. *r+gulescuJ 5evista 5omana de Cardiologie B=%%% O1PA #712" 2""!. 2#. Cardiac amyloidosis : ( case report H(dina %onac *. ,a@imov B. Mut-Vitcu St. %. *ragulescuJ $imi)oara ,edical ?ournal vol. 2! nr. 2A 161116# 2""!. 22. 'rotocol for intracoronary transplantation of autologus (C1!! bone marroD stem cells HSt. %. *ragulescu =. 'aunescu B. Mut-Vitcu C. 'lesa S. 'opa (. *ragulescu *. ,a@imov (. 7l1;ahloutJ $imi)oara ,edical ?ournal vol. 2# nr. 1A 1#119 2""#. 26. %nflammatory response after de@amethasone eluting coronary stent implantation. HB. Mut-Vitcu St. %. *ragulescu (. *ragulescu *. ,a@imov ,. Slovens<i (. Coroban (. 7l1;ahloutJ 5omanian ?ournal of %nternal ,edicine vol. #2 nr.1 1191 129 2""#. 27. Congenital left ventricular muscular diverticulum. H,. /aspar /. 8aufer B. MutVitcu 8. 'etrescu '. *eutsch St. %. *ragulescuJ 5omanian ?ournal of Cardiovascular Surgery vol. #2 nr.1 1191129 2""#. 29. 8eft atrial my@oma associated Dith coronary artery disease : uncommon challenge. H/. *umitrasciuc ,. /aspar (dina %onac 8. 'etrescu '. *eutsch B. Mut-Vitcu St. %. *ragulescuJ $imi)oara ,edical ?ournal vol. 2# nr. #A !7"1!7! 2""#. 29. Stem cells transplantation after late reperfusion in patients Dith acute myocardial infarction. HB. Mut-Vitcu St. %. *ragulescu =. 'aunescu *aniela 'opa (dina %onac C. 'lesa S. 'opa (. *ragulescu *. ,a@imovJ $imi)oara ,edical ?ournal vol. 22 nr. !A 2221229 2""2.

!". Clinical improvement after treatment Dith =7/F162 in patients Dith severe chronic loDer limb ischaemia. H(ndrei (nghel Bogdan Mut-Vitcu 8orand Savu Catalin ,arian 7dDard Seclaman 5aluca %man (driana1,aria Ceghina Stefan %. *ragulescuJ /enomic ,edicine 1O112PA #7:22 2""7.
!1. 8oD basal levels of circulating adiponectin in patients undergoing coronary stenting

predict in1stent restenosis independently of basal levels of inflammatory mar<ersA lipoprotein associated phospholipase (2 and myelopero@idase. H,oldoveanu 7 B.

Mut-Vitcu $anaseanu /5 ,arta *S ,anea / ;osa<a $ =idulescu C $anaseanu C.J Clinical &iochemistry vol.# nr. 19A 1#2911#!! 2""9. !2. Coronary1subclavian steal syndrome post coronary artery by1pass. H,. /aspar B. Mut-Vitcu '. *eutsch S.%. *ragulescuJ 5omanian ?ournal of Cardiovascular Surgery vol.7 nr. #A 26"126! 2""9.
Articole publicate n volu ele de re!u ate ale unor conferine: 1. (fectarea ventricular+ st.ng+ )i dreapt+ la pacien-ii cu cardiomiopatie dilatativ+ A diagnostic )i implica-ii clinice. HIt. %. *r+gulescu 8. 'etrescu (. %onac B. MutVitcu %. Er+vi-anJ 5evista 5om6n+ de Cardiologie =O2PA 2" 1992. ". 7volu-ia variabilit+-ii 55 la bolnavii cu angin+ instabil+. HC 5+doi 5. C.ta ( %onac B. Mut-Vitcu It.%. *ragulescuJ ( !"1a Consf+tuire Ca-ional+ de Cardiologie Sinaia 212 octombrie 1996 5evista 5om6n+ de Cardiologie =%O2PA 2! 1996. #. (ngioplastia coronariana in angina instabila. H8. 'etrescu ,. Slovens<i C. 8uca ,. /a)par S. %lie ,. Cr.snic B. Mut-VitcuJ 5evista 5omana de Cardiologie VII(2): 13, 1997. #. 7cocardiografia de stress farmacologic cu do3e mici de dipiridamol1dobutamina pentru identificarea miocardului hibernal potential recuperabil prin revasculari3are

$. 6.

7.

9.

9.

1".

11.

12.

1!.

1#.

12.

coronariana. H8. 'etrescu B. Mut-Vitcu ,. Slovens<i ,. /a)par C. 8uca It.%. *r+gulescuJ 5evista 5om6n+ de Cardiologie =%%O2PA 79 1997. (ngiosarcom de atriu drept. *iagnostic si tratament. 're3entare de ca3 H,. /a)par 7. Lolner /. 8aufer 8. 'etrescu It.%. *ragulescu B. Mut-Vitcu , Cr.snicJ 5evista 5om6n+ de Cardiologie =%%O2PA 29 1997. Fe3abilitatea abordului transradial pentru angiografia coronarian+. Studiu prospectiv. HB. Mut-Vitcu C. *in+ ,. Slovens<i 8.'. 'etrescu It.%. *r+gulescuJ 1 st %nternational ,eeting of $he Cardiology Centre $imi)oara $imi)oara 27129 noiembrie 1999 vol. re3umate p.!7. 5evasculari3area miocardic+ terapia medicamentoas+ )i antrenamentul fi3ic : beneficiul asupra cre)terii capacit+-ii de efort la pacien-ii cu insuficien-+ cardiac+ cronic+. H%. &ranea It.%. *r+gulescu *. /ai-+ S. *r+gan %. Socoteanu ,. /a)par B. Mut-Vitcu C. *in+J Zilele (cademice $imi)ene edi-ia a =%% : a $imi)oara 271 29 mai 1999 vol. re3umate p.!1. 0tilitatea ecocardiografiei transesofagiene de stres farmacologic cu dobutamin+ .n diagnosticul cardiopatiei ischemice. Studiu preliminar. H(. Fluture (. %onac 8. 'etrescu ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu C. *in+ S. 'escariu It. %. *r+gulescuJ (l !91 lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 29 septembrie : 2 octombrie 1999 vol. re3umate p. 9. (ngioplastia coronarian+ percutanat+ transluminal+ prin abord transradial. HC. *in+ B. Mut-Vitcu ,. Slovens<i 8.'. 'etrescu *. /ai-+ It.%. *r+gulescuJ (l !91lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 29 septembrie : 2 octombrie 1999 vol. re3umate p. 29. 7fectul revasculari3arii miocardice terapiei medicamentoase )i antrenamentului fi3ic asupra cre)terii capacit+-ii de efort la pacien-ii cu insuficien-+ cardiac+ cronic+. H*. /ai-+ %. &ranea It.%. *r+gulescu S. *r+gan S. ,anca) ,. %urciuc B. Mut-Vitcu C. *in+J (l !91lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 29 septembrie : 2 octombrie 1999 vol. re3umate p. 67. &eneficiul antrenamentului fi3ic la pacien-ii cu prote3e valvulare )i insuficien-+ cardiac+ cronic+. H*. /ai-+ %. &ranea It.%. *r+gulescu S. *r+gan S. ,anca) ,. %urciuc B. Mut-Vitcu C. *in+J (l !91lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 29 septembrie : 2 octombrie 1999 vol. re3umate p. 97. 'rofila@ia secundar+ a bolii coronariene .n practica clinic+A implementarea .n 5om6nia a recomand+rilor interna-ionale privind terapia hipolipemiant+. . H B. MutVitcu (. &oldan 8. 5adu *. /ai-+ *. *r+gulescu C. *in+ ,. Slovens<i It.%. *r+gulescu J (l !91lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 29 septembrie : 2 octombrie 1999 vol. re3umate p. 112. 'redic-ia cardiopatiei ischemice prin detectarea pl+cilor de aterom aortice intratoracice utili3.nd ecocardiografia transesofagian+ )i prin detectarea pl+cilor de aterom carotidiene e@tracraniene utili3.nd ecografia modul 2*. H(. Fluture (. %onac 8. 'etrescu ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu C. *in+ S. 'escariu It. %. *r+gulescuJ (l !91lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 29 septembrie : 2 octombrie 1999 vol. re3umate p. 1#2. Fe3abilitatea abordului transradial pentru angiografia coronarian+. H B. Mut-Vitcu C. *in+ ,. Slovens<i 8.'. 'etrescu *. /ai-+ It.%. *r+gulescuJ (l !91lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 29 septembrie : 2 octombrie 1999 vol. re3umate p. 1#9. &enefit of e@ercise training in patients Dith valve prostheses and chronic heart failure. H*. /ai-+ %. &ranea It.%. *r+gulescu S. *r+gan %. Socoteanu ,. /a)par B. Mut-Vitcu C. *in+J BB% Congress of the 7uropean Society of Cardiology

16.

17.

19.

19.

2".

21.

22.

2!. 2#.

22.

26.

27.

&arcelona 29 august : 1 septembrie 1999 7uropean >eart ?ournal 2"Oabstr. supplPA 26" 1999. 7ffects of different e@ercise training programmes in elderly Domen Dith valve prostheses and chronic heart failure. H*. /ai-+ %. &ranea It.%. *r+gulescu S. *r+gan %. Socoteanu S. ,anca) S. 'escariu B. Mut-Vitcu C. *in+J BB%% Congress of the 7uropean Society of Cardiology (msterdam 261!" august 2""" 7uropean >eart ?ournal 21Oabstr. supplPA !"6 2""". 'rofila@ia secundar+ postinfarct miocardicA practica clinic+ curent+ .n 5om6nia HB.Mut-Vitcu *. ,a@imov C. *ina *.*ragulescu (. %onac *. /aita It.%. *ragulescuJ (l !91lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 2""". 5evista 5omana de Cardiologie 2""" vol B%%% pag.!6 Stentarea direct+ f+r+ predilatare a le3iunilor coronariene. HC. *in+ B. Mut-Vitcu, ,. Slovens<i 8. 'etrescu *. ,a@imov It. %. *r+gulescuJ (l !9 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 271!" septembrie 2""" 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%%%O!PA 1"7. =aloarea ecocardiografiei transesofagiene .n evaluarea severit+-ii steno3ei aortice. H(. %onac (. Fluture B. Mut-Vitcu *. ,a@imov S. 'escariu It. %. *r+gulescuJ (l !9 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 271!" septembrie 2""" 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%%%O!PA 16". Secondary 'revention (fter ,yocardial %nfarctionA Current Clinical 'ractice in 5omania. HB. Mut-Vitcu *. St+nil+ *. ,a@imov (. %onac *. /ai-+ C. *in+ It.%. *r+gulescu J !rd %nternational Congress on Coronary (rtery *isease 8yon 212 octombrie 2""" (bstract &oo< p. 12. &enefit of 7@ercise $raining in 'atients Dith Chronic >eart Failure $reated Dith &eta1&loc<er. H*. /ai-+ %. &ranea It. %. *r+gulescu S. ,anca) B. Mut-Vitcu C. *in+ *. ,a@imovJ (nnual Spring ,eeting of 7SC Lor<ing /roup En 5ehabilitation and 7@ercise 'hisiology &ergen !12 mai 2""1 (bstract &oo< p.#9. 5olul ultrasonografiei endovasculare .n detectarea )i evaluarea le3iunilor aterosclerotice coronariene. HB. Mut-Vitcu ,. Slovens<i C. *in+ 8.'. 'etrescu It.%. *r+gulescuJ Zilele (cademice $imi)ene edi-ia a =%%% : a $imi)oara 2#122 mai 2""1 vol. re3umate p.22. Eptimi3area terapiei .n sindroamele coronariene acute. HIt.%. *r+gulescu C. *in+ ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu 8.'. 'etrescu ,. ItiubeiJ Zilele (cademice $imi)ene edi-ia a =%%% : a $imi)oara 2#122 mai 2""1 vol. re3umate p.29. %nfarctul miocardic acut incomplet : succes al terapiei de reperfu3ie miocardic+. H5.'opa %.(. 5ivi) It.%. *r+gulescu ,. Slovens<i B.Mut-Vitcu, 8. 'etrescu *. &urghin+ ,. ,ihala)J Zilele (cademice $imi)ene edi-ia a =%%% : a $imi)oara 2#1 22 mai 2""1 vol. re3umate p.!". (ngioplastia coronarian+ percutanat+ transluminal+ prin abord transradial. HC. *in+ ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu 8.'. 'etrescu *. /avrilescu It.%. *r+gulescuJ Zilele (cademice $imi)ene edi-ia a =%%% : a $imi)oara 2#122 mai 2""1 vol. re3umate p.!1. &enefit of 7@ercise $raining in 'atients Dith Chronic >eart Failure $reated Dith &eta1&loc<er. H*. /ai-+ %. &ranea It. %. *r+gulescu S. ,anca) S. *r+gan S. 'escariu B. Mut-Vitcu C. *in+J BB%%% Congress of the 7uropean Society of Cardiology Stoc<olm 112 septembrie 2""1 7uropean >eart ?ournal vol 22 Oabstr. supplPA p. 692 2""1. Stentarea primar+ a arterelor coronare mici cu CarboStent HB. Mut-Vitcu *. ,a@imov ,. Slovens<i 8. 'etrescu *. /avrilescu C. *ina *. /aita St. %. *ragulescuJ (l #" : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 26129 septembrie 2""1 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%=O!PA p.19.

29. ,etode mecanice farmacologice )i combinate .n de3obstruc-ia coronarian+ din %,( 1 studiu pe 116 pacien-i interna-i .n unitatea coronarian+. HC. 8uca >. &ranea 8. 'etrescu ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu C. *in+ C.$. 8uca It.%. *r+gulescuJ (l #" : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 26129 septembrie 2""1 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%=O!PA p.22. 29. 7fectele angioplastiei primare .n %,( comparativ cu regimurile trombolitice la un grup de #! pacien-i din unitatea coronarian+. HC. 8uca >. &ranea 8. 'etrescu ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu C. *in+ C.$. 8uca =. ,oga It.%. *r+gulescuJ (l #" : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 26129 septembrie 2""1 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%=O!PA p.61. !". 5olul diferitelor programe de antrenament fi3ic la femeile v6rstnice cu by1pass aorto1 coronarian )i insuficien-+ cardiac+ cronic+. H*. /ai-+ %. &ranea It.%. *r+gulescu S. *r+gan %. Socoteanu S. ,anca) S. 'escariu B. Mut-Vitcu ,. %urciuc C. *in+ C. Sar+uJ (l #" : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 26129 septembrie 2""1 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%=O!PA p.92. !1. &eneficiul tratamentului cu orotat de magne3iu la pacien-ii cu insuficien-+ cardiac+ cronic+ .n perioada postoperatorie precoce dup+ by1pass aorto1coronarian. . H%. &ranea *. /ai-+ It.%. *r+gulescu %. Socoteanu S. ,anca) S. 'escariu B. MutVitcu ,. %urciuc C. *in+ C. Sar+uJ (l #" : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 26129 septembrie 2""1 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%=O!PA p.96. !2. (socierea dintre calcificarea de inel mitral )iQsau aortic )i boala coronarian+. H(. %onac B. Mut-Vitcu *. ,a@imov S. 'escariu It. %. *r+gulescuJ (l #" : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 26129 septembrie 2""1 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%=O!PA p.1!9. !!. &eneficiul angioplastiei coronariene facilitat+ de tromboli3+ la un grup de 29 pacien-i cu %,( complicat. H>. &ranea C. 8uca ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu C. *in+ C.$. 8ucaJ (l #" : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 26129 septembrie 2""1 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%=O!PA p.19#. !#. &eneficiul antrenamentului fi3ic la pacien-ii cu insuficien-+ cardiac+ trata-i cu beta1 blocante. H*. /ai-+ %. &ranea It. %. *r+gulescu %. Socoteanu S. ,anca) S. *r+gan S. 'escariu B. Mut-Vitcu C. *in+ C. Sar+uJ (l #" : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 26129 septembrie 2""1 5evista 5om6n+ de Cardiologie B%=O!PA p.196. !2. 'rimary stenting in angiographic small coronary arteries using a carbon coated stent. HB. Mut-Vitcu *. ,a@imov C. *ina (. %onac *. /aita St. %. *ragulescuJ 2nd %nternational Conference of $he $imi)oara %nstitute of Cardiovascular ,edicine R0pdate in Cardiovascular ,edicineN $imi)oara #16 aprilie 2""2 $imi)oara ,edical ?ournal 22O1PA p 26. !6. 5ole of different e@ercise training programs in elderly Domen Dith C(&/ and chronic heart failure. H*. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) S. *r+gan B. Mut-Vitcu C. *in+ C. Sar+u It. %. *r+gulescuJ 2nd %nternational Conference of $he $imi)oara %nstitute of Cardiovascular ,edicine R0pdate in Cardiovascular ,edicineN $imi)oara #16 aprilie 2""2 $imi)oara ,edical ?ournal 22O1PA p. !2. !7. &enefit of different e@ercise training programmes in elderly Domen Dith valve prosthesis and chronic heart failure. H*. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) S. *r+gan B. Mut-Vitcu C. *in+ C. Sar+u It. %. *r+gulescuJ 2nd %nternational Conference of $he $imi)oara %nstitute of Cardiovascular ,edicine R0pdate in Cardiovascular ,edicineN $imi)oara #16 aprilie 2""2 $imi)oara ,edical ?ournal 22O1PA p. !6. !9. 7ficien-a antrenamentului fi3ic de intensitate sc+3ut+ asupra statusului emo-ional la pacien-ii v6rstnici cu insuficien-+ cardiac+ cronic+. H*. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) B. Mut-Vitcu (. %onac C. Sar+u It. %. *r+gulescuJ ( B%1a Conferin-+ Ca-ional+ de

!9. #".

#1.

#2.

#!.

##.

#2.

#6.

#7.

#9.

#9.

Cardiologie 'reventiv+ )i 5ecuperare Cardiovascular+ '+ltini) !" mai : 1 iunie 2""2 vol. 5e3umate p. #". ,o@onidine $herapy in Cirrhotic 'ortal >ypertension. H,. Str+in B. Mut-Vitcu It. %. *r+gulescu 5. Str+inJ !7th (nnual ,eeting of the 7uropean (ssociation for the Study of the 8iver ,adrid 19121 aprilie 2""2 ?ournal of >epatology !6O1PA p. 2"9. ,o@onidina .n tratamentul >$' din ciro3a hepatic+. H,. Str+in B. Mut-Vitcu It. %. *r+gulescu 5. Str+inJ Simpo3ionul Ca-ional de /astroenterologie >epatologie )i 7ndoscopie *igestiv+ Clu41Capoca 1!116 iunie 2""2 5omanian ?ournal of /astroenterology 11O1PA p.122. 'rimary Stenting in (ngiographic Small Coronary (rteries 0sing a Carbon1Coated Stent HB. Mut-Vitcu *. ,a@imov ,. Slovens<i C. *ina (. %onac *. /aita St. %. *ragulescuJ 1#th (nnual Symposium on $ranscatheter Cardiovascular $herapeutics O$C$P Lashington 2#129 septembrie 2""2 (merican ?ournal of Cardiology vol. 9" Osuppl. 6(PA p. 72. 'rofila@ia secundar+ la pacien-ii post1infarct miocardicA ameliorarea practicii clinice .n 5om6nia HB. Mut-Vitcu (driana Coroban *. ,a@imov ,. Slovens<i (dina %onac C. *ina *. /aita ,ihaela Cicolin St. %. *ragulescuJ (l #1 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 22129 septembrie 2""2 5evista 5om6n+ de Cardiologie B=%% O!PA p.162. 7ficien-a antrenamentului fi3ic de intensitate sc+3ut+ asupra statusului emo-ional la pacien-ii v6rstnici cu insuficien-+ cardiac+ cronic+. H*. /ai-+ %. &ranea It. %. *r+gulescu S. ,anca) S. *r+gan B. Mut-Vitcu C. *in+ C. Sar+uJ (l #1 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 22129 septembrie 2""2 5evista 5om6n+ de Cardiologie B=%% O!PA p.122. *iferen-ele .n func-ie de gen dup+ C(&/ : nici o dovad+ a apari-iei sindromului Gentl HC. Sar+u *. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) S. *r+gan B. Mut-Vitcu It. %. *r+gulescuJ (l #1 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 22129 septembrie 2""2 5evista 5om6n+ de Cardiologie B=%% O!PA p.1!". 7ficien-a antrenamentului fi3ic la femeile v6rstnice cu C(&/ )i insuficien-+ cardiac+ cronic+. H*. /ai-+ %. &ranea It. %. *r+gulescu S. ,anca) S. *r+gan B. Mut-Vitcu C. *in+ C. Sar+uJ (l #1 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 22129 septembrie 2""2 5evista 5om6n+ de Cardiologie B=%% O!PA p.119. Stentarea le3iunilor carotidiene e@tracraniene cu stent autoe@pandabil )i dispo3itiv de protec-ie cerebral+ HC. *in+ ,. Slovens<i B. Mut-Vitcu ,ihaela Simu F. &6rs+)teanu ,. Sintean It.%. *r+gulescuJ (l #1 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia 22129 septembrie 2""2 5evista 5om6n+ de Cardiologie B=%% O!PA p.6. &enefit of loD level e@ercise training on the emotional status in elderly patients Dith chronic heart failureN H*. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) B. Mut-Vitcu C. Sar+u %. ,ari) '. ,erghe) *. 8ighe3an It. %. *ragulescu J1 (nnual Spring ,eeting of the Lor<ing /roup on Cardiac 5ehabilitation and 7@ercise 'hysiology of the 7uropean Society of Cardiology in Cooperation Dith /erman Cardiac Society1 MCardiac 5ehabilitation and 'rogression of Cardiovascular *iseasesN 8eip3ig ,ay 21# 2""2 7ficien-a antrenamentului fi3ic de intensitate sc+3ut+ asupra statusului emo-ional la pacien-ii v6rstnici cu insuficien-+ cardiac+ cronic+ H*. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) B. Mut- Vitcu, (. %onac C.(.Sarau %. ,aris E.Stur3 '. ,erghes (. Ciocirlan *. 8ighe3an '. *eutsch It. %. *ragulescuJ ( B%1a Conferin-+ Ca-ional+ de Cardiologie 'reventiv+ )i 5ecuperare Cardiovascular+ Sibiu !" mai11 iunie 2""2 1=ol. re3umate pag.#" *iferen-ele in func-ie de gen dup+ C(&/1 nici o dovad+ a apari-iei sindromului Gentl HC.(. Sar+u *. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) %. Socoteanu B. Mut-Vitcu (.

2".

21.

22.

2!.

2#.

22.

26.

27.

29.

29.

6".

Cioc6rlan '. *eutsch 8. 0ngureanu $. %oanovici It. %. *ragulescuJ 1 ( B%1a Conferin-+ Ca-ional+ de Cardiologie 'reventiv+ )i 5ecuperare Cardiovascular+ Sibiu !" mai11 iunie 2""2 =ol. re3umate pag.#1 (ctivitatea supero@iddismuta3ei in cardiomiopatia diabeticaA studiu e@perimental pe soareci cu diabet 3aharat imun indus genetic H/.Etiman (. (nghel C. ,arian *. 5adu *. *uda B. Mut-VitcuJ ( B%%1a Conferin-+ Ca-ional+ de Cardiologie 'reventiv+ )i 5ecuperare Cardiovascular+ 'oiana &rasov 291!1 mai 2""! vol. 5e3umate p. ##. (ntrenamentul fi3ic reduce fibrilatia atriala in prima luna dupa by1pass aortocoronarian H*. /ai-+ S. ,anca) %. &ranea B. Mut-Vitcu C. *in+ C. Sar+u 8. 'op *. 8ighe3an It. %. *r+gulescuJ ( B%%1a Conferin-+ Ca-ional+ de Cardiologie 'reventiv+ )i 5ecuperare Cardiovascular+ 'oiana &rasov 291!1 mai 2""! vol. 5e3umate p. ##. ,orfologia aparatului valvular mitral in insuficienta mitrala severa. Studiu ecocardiografic. H(dina %onac S. 'escariu *. ,a@imov B. Mut-Vitcu C. ,ornos %. Socoteanu St. %. *ragulescuJ (l #2 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia septembrie 2""! 5evista 5om6n+ de Cardiologie vol. B=%%% 2""!A p.67. 5evasculari3area miocardica hibrida : dificultati si avanta4e H,ioara Cocora *. Cechifor B. Mut-Vitcu 8 Falnita '. *eutsch %. SocoteanuJ (l #2 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia septembrie 2""! 5evista 5om6n+ de Cardiologie vol. B=%%% 2""!A p.67. *iferentele in functie de gen dupa '$C( : nici o dovada a aparitiei sindromului Gentl HC. Sar+u *. /ai-+ %. &ranea S. ,anca) S. *r+gan B. Mut-Vitcu It. %. *r+gulescuJ (l #2 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia septembrie 2""! 5evista 5om6n+ de Cardiologie vol. B=%%% 2""!A p.9". (ctivitatea supero@iddismuta3ei in cardiomiopatia diabeticaA studiu e@perimental pe soareci cu diabet 3aharat imun indus genetic H/abriela Etiman (. (nghel *orel 5adu *aniel *uda B. Mut-VitcuJ (l #2 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia septembrie 2""! 5evista 5om6n+ de Cardiologie vol. B=%%% 2""!A p.1"!. (ntrenamentul fi3ic reduce fibrilatia atriala in prima luna dupa bypass aortocoronarian H*. /ai-+ S. ,anca) %. &ranea B. Mut-Vitcu C. *in+ C. Sar+u 8. 'op *. 8ighe3an It. %. *r+gulescuJ (l #2 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia septembrie 2""! 5evista 5om6n+ de Cardiologie vol. B=%%% 2""!A p.1"6. 7arly started training programme can reduce atrial fibrillation in first month after coronary artery by1pass grafting H*. /aita S. ,ancas %. &ranea C. Sarau B. MutVitcu C. *ina et alJ (bstracts of Spring ,eeting of the 7SC1L/ on Cardiac 5ehabilitation and 7@ercise 'hysiology 7storil 11112 apr. 2""! p. 2!. 'rofila@ia secundara la pacientii postinfarct miocardicA ameliorarea practicii clinice curente in 5omania HB. Mut-Vitcu *. ,a@imov (nca &oldan (driana Coroban *. /aita (dina %onac St. %. *ragulescuJ (l #2 : lea Congres Ca-ional de Cardiologie Sinaia septembrie 2""! 5evista 5om6n+ de Cardiologie vol. B=%%% 2""!A p.116. Circulating C1reactive protein evolution after de@amethasone eluting coronary stent implantation HB. Mut-Vitcu (yman 7l1;ahlout (driana Coroban *. ,a@imov ,. Slovens<i (ndreea *ragulescu St. %. *ragulescuJ 2th %nternational Congress on Coronary (rtery *isease Florence 19122 octombrie 2""! $he ?ournal of Coronary (rtery *isease vol.2 nr.1 p.11. Secondary prevention in patients Dith previous myocardial infarctionA improvement in current clinical practice in 5omania H B. Mut-Vitcu *aniela ,a@imov (nca &oldan (driana Coroban *. /aita (dina %onac St. %. *ragulescuJ 2th %nternational Congress on Coronary (rtery *isease Florence 19122 octombrie 2""! $he ?ournal of Coronary (rtery *isease vol.2 nr.1 p.!6.

61. %ntensive e@ercise training programme in early phase after coronary artery by1pass grafting can reduce atrial fibrillation H*. /aita Silvia ,ancas %. &ranea C. Sarau B. Mut-Vitcu *. Co3ma St. %. *ragulescuJ 1 7SC Congress !"aug1! sept. 2""! =iena. 7uropean >eart ?ournal :=ol. 2# (bstract SupplementA ' !!## p. 6#" 62. (ssessment of periprosthetic mitral regurgitationA a three1dimensional echo analysis. H(dina %onac (. *ragulescu B. Mut-Vitcu C. ,ornos S. 'escariu St. %. *ragulescuJ (nnual Congress of the 7uropean Society of Cardiology ,unich 29 august11septembrie 2""# a. 1616. 6!. $ransplantul de celule stem la pacientii cu reperfu3ie tardiva postinfarct miocardic acut HB. Mut-Vitcu St. %. *ragulescu =. 'aunescu *aniela 'opa (dina %onac ,. Slovens<i '. *eutschJ (l ## : lea Congres Ca-ional de Cardiologie 'oiana &rasov 2112# septembrie 2""2 5evista 5om6n+ de Cardiologie vol. BB supl. ( 2""2A p.(#7. 6#. Stenturile acoperite si raspunsul inflamator dupa implantul de stent coronarian HB. Mut-Vitcu ,. Slovens<i C. *ina *. /avrilescu *aniela 'opa (ni<o &o<or St. %. *ragulescuJ (l ## : lea Congres Ca-ional de Cardiologie 'oiana &rasov 2112# septembrie 2""2 5evista 5om6n+ de Cardiologie vol. BB supl. ( 2""2A p.(6".