Sunteți pe pagina 1din 7

FORMULAR DE CERERE DE FINANARE A) Aplicantul 1.

Solicitant: Numele complet: Tiponut Raluca si Ungur Andreea Acronimul(daca exista): Adresa: Oradea Cod fiscal/(CNP-persoana fi ica): !"#$$!$%&&%'$/!"#$%$$%&'%"$ Telefon: %'(!()*##)+"! / %'(& ) !(*)*+$ ,-mail: tiponut-raluca./a0oo)com ungur-andreea$'./a0oo)com 2.Date bancare: 1enumirea 23ncii: Transil4ania Num3rul de cont: RO$&5TR6%%'!%%%%%"'$%%%$ Titular: Tiponut Raluca si Ungur Andreea 3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul legal*): Nume: Tiponut Raluca si Ungur Andreea Tel)/7ax: %'(!()*##)+"! / %'(& ) !(*)*+$ ,-mail: tiponut-raluca./a0oo)com ungur-andreea$'./a0oo)com 8emn3tura: 4.Responsabilul de proiect(daca este diferit de persoana de la punctul 3): Nume: Tel)/7ax: ,-mail: ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8emn3tura 5.Descrierea acti it!"ii# a resurselor $i a obiecti elor solicitantului. Descrierea e%perientei &n scrierea si 'anage'entul proiectelor Obiectivele specifice ale proiectului Obiectivul general: Crearea unei alternative educative, formative si integrante de petrecere a timpului liber al tinerilor si copiilor din Oradea. Obiective specifice : 1.Promovarea programelor culturale in randul copiilor prescolari si scolari mici din Oradea. Activitati a)Editarea unor materiale de promovare a activitatilordesfasurate in cadrul Bibliotecii municipiului Oradea

b)Campanie de promovare a evenimentelor cultural desfasurate in cadrul programului <<Insula copiilor !e vor organi"a intalniri cu repre"entanti ai gradinitelor careiene, respectiv a celor din invatamantul primar. #fisele,pliantele si banerele publicitare cu desfasurarea programului vor fi un important mi$loc de promovare si evidentiere a programului. %.Cresterea gradului de educatie culturala in randul copiilor prescolari si scolari mici din Carei.

9 Repre entant legal : conducatorul institutiei; organi atiei; mentionat in statut sau persoana din cadrul organi atiei imputernicita legal printr-un document atasat la cererea de finantare

B. Proiectul (.)itlul proiectului: COALA DUP COAL *.+ocul desf!$ur!rii proiectului (localitate): ,radea -.Durata proiectului:

Programul cultural 4a a4ea loc in perioada %$)%"-*$)%")!%$! $ ,ditarea unor materiale de promo4are: !$)%'-!&)%')!%$! ! Campania de promo4are !$)%'-*$)%')!%$!

..Rezu'atul proiectului )itlul Insula copilariei


Scopul proiectului

Proiectul urmareste educatia copiilor prin cultura, integrarea unor categorii defavori"ate de copii prin utili"area unor mi$loace interactive de invatare si de largire a ori"onturilor , si ofera o alternativa de petrecere a timpului liber in vacanta.#stfel, activitatile proiectului vor fi desc&ise tuturor copiilor din Oradea , fara discriminare, promovand diversitatea culturala, interventia in comunitate prin cultura pentru sc&imbarea mentalitatilor. In implementarea activitatilor proiectului se va incerca implicarea cat mai multor actori locali, care au un rol educativ in comunitate cum ar fi scolile, gradinitele, Palatul copiilor, asociatiile de parinti, alte organi"atii neguvernamentale locale, etc. Casa de Cultura , in calitate de partener, va da legitimitate prin specialistii pe care ii pune la dispo"itia activitatilor proiectului. Evenimentele culturale care vor avea loc presupun coordonatori specialisti care vor fi asigurati de partenerii nostril de proiect. 'ai mult decat atat, Casa de Cultura prin cercurileartistice pe care le organi"ea"a, poate asigura o promovare sporita a evenimentelor culturale. (e asemenea, prin cone)iunile de care dispun datorita activitatii pe care o desfasoara in mod curent, poate antama trupe de artisti pentru sustinerea spectacolelor de teatru de copii mult mai usor decat ar face*o biblioteca. #cest lucru va asigura un nivel mai inalt al prestatiilor artistice, atat din punct de vedere cantitativ, cat mai ales din punct de vedere calitativ. Pentru ca scopul proiectului sa fie atins se va incerca implicarea +undatiei (o,n si a gradinitei special Caritas.Intrucat acesti copii au nevoi speciale este nevoie de persoane competente si cu e)perienta pentru a facilita comunicarea cu ceilalti copii. (in acest motiv un repre"entant al fundatiei va fi pre"ent la toate actiunile culturale la care vor participa si copii cu nevoi speciale. (e asemenea repre"entantii +undatiei vor fi consultati in vederea asigurarii conditiilor optime de participare a acestor copii la actiunile organi"ate. /rupuri "int!# beneficiari -rupul tinta : copii prescolari . in numar de apro)imativ /01 , inclu"and -radinita speciala Caritas) si scolari . 1%12 , inclu"and +undatia (o,n) din clasele I*I3 din municipiul Carei. Beneficiari directi : aceeasi ca si grupul tinta. Beneficiari indirecti: parintii, cadrele didactice, personalul bibliotecii. #legerea grupului 4int5 s*a f5cut pe ba"a unor cercet5ri care arat5 c5 inciden4a ca"urilor de comportament neadecvat, fenomenul de abandon 6colar, ca"urile de e6ec 6colar sunt mai frecvente la aceste tipuri de elevi care sunt nesupraveg&ea4i, needuca4i, dec7t la alte categorii. Activit ile principale Activitati *teatru pentru copii,% spectacole , in cadrul +estivalului de 8eatru pentru copii 99 Insula Copiilor99 ,organi"at in data de %% august .1 spectacol in limba romana si 1 spectacol in limba mag&iara) *1 spectacol folcloric .bilingv) reali"at de copii pentru copii, organi"at in a treia "i de festival. * 1 targ de $ucarii organi"at la sfarsitul +estivalului de teatru , unde copii vor avea posibilitatea sa se intalneasca si sa sc&imbe intre ei $ucariile de care s*au plictisit. *2 activitati bilingve constand din cerc de mu"ica usoara:teatru organi"ate simultan si prin rotatie in locatii diferite : sala de lectura in aer liber de pe balconul bibliotecii, fantana arte"iana din parcul dendrologic. * / evenimente constand din activitati mestesugaresti organi"ate in sala de lectura in aer liber de pe balconul bibliotecii . #ceste activitati mestesugaresti sunt , la randul lor , organi"ate pe sectiuni dupa cum urmea"a : *99 Insir9te margarite99 : insirat margele *99 Pici cu lipici99 : cola$e, origami,desene, decupa$e *99 'icii mari artisti99 : pictura pe sticla 0.+ormarea gustului pentru lectura a scolarilor mici din Oradea. */ activitati constand din lectura de povesti si vi"ionari de filme organi"ate in locatii diferite:

10. Su'a solicitata: /01; lei 11. 1c2ipa 3roiectului:


Coor onatorul ec!ipei e preg"tire a proiectului: <ume 6i prenume: =ngur #ndreea -rad profesoral: debutant !peciali"area:Economist (omiciliu: !tr. !alcamului, nr. %> ?ud: Bi&or @ocalitatea: Oradea
8elefon: %'(& ) !(*)*+$

#dres5 e*mail: ungurAandreea11BCa&oo.com Desponsabilit54i 6i sarcini specifice: D5spunde de implementarea proiectului 6i de continuarea lui #esponsabil pentru i$ple$entarea proiectului: <ume 6i prenume: 8iponut Daluca -rad profesoral: debutant !peciali"area: Economist (omiciliu: !tr. Italiana ?ude4: Bi&or @ocalitatea: Oradea 8elefon: %'(!()*##)+"! #dres5 e*mail: 8iponutAralucaBCa&oo.com Desponsabilit54i 6i sarcini specifice: D5spunde de implementarea proiectului 6i de continuarea proiectului #esponsabil pentru i$ple$entarea proiectului: <ume 6i prenume: 3idican #ndreea -rad profesoral: debutant !peciali"area: @b si literatura romana (omiciliu: !tr. #leea Dogerius ?ude4: Bi&or @ocalitatea: Oradea 8elefon: >12E.0;0.F20 #dres5 e*mail: 3idicanAandreeaBCa&oo.com Desponsabilit54i 6i sarcini specifice: D5spunde de organi"area petrecerii timpului liber al elevilor #esponsabil pentru i$ple$entarea proiectului: <ume 6i prenume: !olcan 'arina -rad profesoral: debutant !peciali"area: ?urnalism (omiciliu: !tr. #viatorului ?ude4: Bi&or @ocalitatea: Oradea 8elefon: >120.%F;.0;F #dres5 e*mail: !olcanA marinaBCa&oo.com Desponsabilit54i 6i sarcini specifice: Daspunde de editarea revistei GInsula copilarieiH

12. 3artenerul proiectului: 4coala /eneral! 5r.1(# ,radea - coordonate: ?ud: Bi&or, @oc. Oradea, str. Calugareni, nr.1%

- scopurile si o2iecti4ele pre4a ute in statut: sus4inerea proiectului In a reali"a In cele mai bune condi4ii a activit54ilor prev5"ute prin pre"entul proiect - scurta descriere a acti4itatilor derulate:
coala General Nr.16 Oradea va a$uta la implementarea pre"entului proiect prin punerea la dispo"i4ie a s5lilor de clas5 necesare pentru reali"area tuturor activit54ilor prev5"ute In proiect.

13. ,rdinea de prioritate: Prioritar 14. Do'eniul pentru care se aplica: Inv545m7nt 1ata:)%&)%&)!%$! 8emnatura repre entantului legal
8iponut Daluca : =ngur #ndreea

8emnatura coordonatorului de proiect


=ngur #ndreea

8tampila institutiei / organi atiei

Planul !e ac iune

Bu"et centrali#at al proiectului

Bu"etul pe activit i al proiectului