Sunteți pe pagina 1din 1

CONVENIE DE NCETARE A CONTRACTULUI DE NCHIRIERE

1. PRILE CONTRACTANTE
1.1 , domiciliat in
., identificat prin BI/CI seria .. nr. , in
calitate de Proprietar al imobilului situat in
., numit in continuare PROPRIETAR, i
1.2 , domiciliat in
., identificat prin BI/CI seria .. nr. , in
calitate de Ciria , numit !n continuare C"IRIA , au con#enit s$ !nceie pre%enta
con#en&ie de !ncetare a contractului de !nciriere.
2. OBIECTUL CONVENTIEI
PROPRIETAR'( i C"IRIA '( con#in !ncetarea contractului de !nciriere inceiat in
data de .., !nre)istrat la Administra&ia fiscal$ cu
nr./.., a#*nd ca obiect !ncirierea imobilului situat
!n ., pentru a
fi folosit cu destina&ia de ...
3. DATA DE LA CARE INTERVINE INCETAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
+ncetarea contractului de !nciriere inter#ine la data de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4. OBLIGATIILE CHIRIA ULUI
Ciriaul se obli)$ s$ p$r$seasc$ imobilul p*n$ la data de ,,,,,,,,,,,,,,.
Pre%enta con#en&ie a fost semnat$ ast$%i, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, la Bucure ti, !n - .trei/
e0emplare.
PROPRIETAR CHIRIA
____________________
____________________