Sunteți pe pagina 1din 6

EFECTUAREA URMARIRII PENALE

Sectiunea I
Sesizarea organelor de urmarire penala

Modurile de sesizare
Art. !. " #rganul de urmarire penala este sesizat prin plangere sau denunt$ ori se
sesizeaza din o%iciu cand a%la pe orice alta cale ca s"a sa&arsit o in%ractiune.
Cand$ potri&it legii$ punerea in miscare a actiunii penale se %ace numai la
plangerea preala'ila ori la sesizarea sau cu autorizarea organului pre&azut de lege$
urmarirea penala nu poate incepe in lipsa acestora.
(e asemenea$ urmarirea penala nu poate incepe %ara e)primarea dorintei
gu&ernului strain in cazul in%ractiunii pre&azute in art. !*! din Codul penal.
Cand prin sa&arsirea unei in%ractiuni s"a produs o pagu'a uneia din unitatile la
care se re%era art. !+, din Codul penal$ unitatea pagu'ita este o'ligata sa sesizeze de
indata organul de urmarire penala$ sa prezinte situatii e)plicati&e cu pri&ire la intinderea
pagu'ei$ date cu pri&ire la %aptele prin care pagu'a a %ost pricinuita si sa se constituie
parte ci&ila.-.
-. Alin. + al art. ! este reprodus ast%el cum a %ost modi%icat prin Legea nr. !+!/!001.

Plangerea
Art. . " Plangerea este incunostintarea %acuta de o persoana sau d +++t!0!2
e o unitate din cele la care se re%era art. !+, din Codul penal$ careia i s"a cauzat o
&atamare prin in%ractiune.
Plangerea tre'uie sa cuprinda3 numele$ prenumele$ calitatea si domiciliul
petitionarului$ descrierea %aptei care %ormeaza o'iectul plangerii$ indicarea %aptuitorului
daca este cunoscut si a mi4loacelor de pro'a.
Plangerea se poate %ace personal sau prin mandatar. Mandatul tre'uie sa %ie
special$ iar procura ramane atasata plangerii.
Plangerea %acuta oral se consemneaza intr"un proces"&er'al de organul care o
primeste. Plangerea se poate %ace si de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de
catre copilul ma4or pentru parinti. Persoana &atamata poate sa declare ca nu"si insuseste
plangerea.
Pentru persoana lipsita de capacitatea de e)ercitiu$ plangerea se %ace de
reprezentantul sau legal. Persoana cu capacitate de e)ercitiu restransa poate %ace plangere
cu incu&iintarea persoanelor pre&azute de legea ci&ila.
Denuntul
Art. 5. " (enuntul este incunostintarea %acuta de catre o persoana sau de catre o
unitate dintre cele la care se re%era art. !+, din Codul penal$ despre sa&arsirea unei
in%ractiuni.-.
(enuntul tre'uie sa contina aceleasi date ca si plangerea.
(enuntul scris tre'uie sa %ie semnat de denuntator$ iar in cazul denuntului oral$
acesta se consemneaza intr"un proces"&er'al de catre organul in %ata caruia a %ost %acut.
-. Alin. ! al art. 5 este reprodus ast%el cum a %ost modi%icat prin Legea nr. !+!/!001.

Acte premergatoare
Art. +.--. " In &ederea inceperii urmaririi penale$ organul de urmarire penala
poate e%ectua acte premergatoare.
(e asemenea$ in &ederea strangerii datelor necesare organelor de urmarire penala
pentru inceperea urmaririi penale$ pot e%ectua acte premergatoare si lucratorii operati&i
din Ministerul de Interne$ precum si din celelalte organe de stat cu atri'utii in domeniul
sigurantei nationale$ anume desemnati in acest scop$ pentru %apte care constituie$ potri&it
legii$ amenintari la adresa sigurantei nationale.--.
Procesul"&er'al prin care se constata e%ectuarea unor acte premergatoare poate
constitui mi4loc de pro'a.
--. Art. + este reprodus ast%el cum a %ost modi%icat prin Legea nr. */!0*5$ alin. %iind
reprodus ast%el cum a %ost modi%icat prin Legea nr. !+!/!001.

Sesizarea la cererea organului competent
Art. ,. " Cand legea pre&ede ca inceperea urmaririi penale nu poate a&ea loc
%ara o sesizare speciala$ aceasta tre'uie %acuta in scris si semnata de catre organul
competent. In actul de sesizare tre'uie sa se arate in mod corespunzator datele pre&azute
in art. alin. .
Unele dispozitii privind urmarirea penala pentru militari
Art. 1.-. " Pentru in%ractiunile pre&azute de Codul penal in art. 55!"551$ 5+6$
5,5 si 5,+$ urmarirea penala poate incepe numai la sesizarea comandantului. Pentru
celelalte in%ractiuni sa&arsite de militari$ organul de urmarire penala procedeaza potri&it
regulilor o'isnuite$ in%ormand pe comandant de indata ce a inceput urmarirea penala.
Alin. 5 al art. 1 a %ost a'rogat prin Legea nr. !7+/!00.
Sesizari facute de persoane cu functii de conducere si de salariati
Art. *. " #rice persoana cu %unctie de conducere intr"o unitate la care se re%era
art. !+, din Codul penal sau cu atri'utii de control$ care a luat cunostinta de sa&arsirea
unei in%ractiuni in acea unitate$ este o'ligata sa sesizeze de indata pe procuror sau organul
de cercetare penala si sa ia masuri sa nu dispara urmele in%ractiunii$ corpurile delicte si
orice alte mi4loace de pro'a.--.
#'ligatiile pre&azute in alineatul precedent re&in si oricarui %unctionar sau altui
salariat care a luat cunostinta despre sa&arsirea unei in%ractiuni in legatura cu ser&iciul in
cadrul caruia isi indeplineste sarcinile.
--. Alin. ! al art. * este reprodus ast%el cum a %ost modi%icat potri&it art. II din Legea
nr. !+!/!001.
Sectiunea II
(es%asurarea urmaririi penale

Inceperea urmaririi penale
Art. 6.-. " #rganul de urmarire penala sesizat in &reunul din modurile
pre&azute in art. ! dispune prin rezolutie inceperea urmaririi penale$ cand din cuprinsul
actului de sesizare sau al actelor premergatoare e%ectuate nu rezulta &reunul din cazurile
de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale pre&azute in art. !7$ cu e)ceptia
celui de la lit. '..
In cazul aratat in art. !7 lit. '.$ organul de urmarire penala inainteaza dosarul
procurorului cu propunerea de a dispune scoaterea de su' urmarire penala.
Cand organul de urmarire penala se sesizeaza din o%iciu$ inc8eie un proces"&er'al
care constituie actul de incepere a urmaririi penale.
(aca din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare e%ectuate dupa
primirea plangerii sau denuntului rezulta &reunul din cazurile de impiedicare a punerii in
miscare a actiunii penale pre&azute in art. !7$ cu e)ceptia celui de la lit. '.$ organul de
urmarire penala inainteaza procurorului actele inc8eiate cu propunerea de a nu se incepe
urmarirea penala.
(aca procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile aratate in alineatul
precedent$ restituie actele organului de urmarire penala pentru inceperea urmaririi penale.
In cazul in care procurorul este de acord cu propunerea$ o con%irma prin rezolutie
moti&ata si instiinteaza despre aceasta persoana care a %acut sesizarea.
(aca ulterior se constata ca nu a e)istat sau ca a disparut impre4urarea pe care se
intemeia propunerea de a nu se incepe urmarirea penala$ procurorul in%irma rezolutia si
restituie actele organului de urmarire$ dispunand inceperea urmaririi penale.
-. Art. 6 este reprodus ast%el cum a %ost modi%icat prin Legea nr. */!005.

Invinuitul
Art. 0. " Persoana %ata de care se e%ectueaza urmarirea penala se numeste
in&inuit cat timp nu a %ost pusa in miscare actiunea penala impotri&a sa.
Scoaterea de sub urmarire cand fapte nu prezinta pericolul social al unei
infractiuni
Art. 57.-. " Procurorul$ sesizat potri&it art. 6 alin. $ dispune prin ordonanta
scoaterea de su' urmarire penala si instiinteaza despre aceasta$ cand este cazul$ persoana
care a %acut sesizarea.
Restituirea dosarului pentru continuarea cercetarii penale
Art. 5!.-. " (aca procurorul$ sesizat potri&it dispozitiilor art. 6 alin. $
constata ca nu este cazul sa scoata de su' urmarire$ restituie dosarul organului de
cercetare penala pentru continuarea cercetarii penale.
Restituirea dosarului pentru inceperea sau continuarea urmaririi penale
Art. 5.-. " (aca procurorul i"a restituit$ in temeiul art. 6 alin. , sau art. 5!$
actele ori dosarul$ organul de urmarire penala incepe ori$ dupa caz$ continua urmarirea
penala$ procedand la e%ectuarea acesteia$ potri&it legii si tinand seama de impre4urarile
speciale ale %iecarei cauze.
-. Art. 57 5! si 5 sunt reproduse ast%el cum au %ost modi%icate prin Legea nr. */!0*5.

Arestarea preventiva a invinuitului
Art. 55. " In cursul e%ectuarii cercetarii penale$ daca organul de cercetare
considera ca sunt intrunite conditiile pre&azute de lege pentru luarea masurii arestarii
pre&enti&e a in&inuitului$ %ace propuneri in acest sens si le inainteaza procurorului pentru
a decide.
(aca procurorul$ dupa ce e)amineaza dosarul cauzei$ constata ca este cazul sa ia
masura arestarii pre&enti&e a in&inuitului$ procedeaza potri&it art. !+1.
Propuneri facute de organul de cercetare penala
Art. 5+. " (aca organul de cercetare penala considera ca sunt teme iuri pentru
punerea in miscare a actiunii penale$ %ace propuneri in acest sens$ pe care le inainteaza
procurorului.
#rganul de cercetare penala$ daca considera ca sunt intrunite si conditiile
pre&azute de lege pentru luarea masurii arestarii pre&enti&e a inculpatului$ %ace propuneri
si in aceasta pri&inta.
Punerea in miscare a actiunii penale prin ordonanta
Art. 5,. " Procurorul se pronunta asupra punerii in miscare a actiunii penale dupa
e)aminarea dosarului.
(aca procurorul este de acord cu propunerea$ pune in miscare actiunea penala
prin ordonanta.
#rdonanta de punere in miscare a actiunii penale tre'uie sa cuprinda$ pe langa
mentiunile aratate in art. 75$ date cu pri&ire la persoana inculpatului$ %apta pentru care
este in&inuit si incadrarea 4uridica a acesteia.
Arestarea preventiva a inculpatului
Art. 51. " Procurorul sesizat potri&it art. 5+$ daca pune in miscare actiunea
penala si daca constata ca sunt intrunite conditiile pre&azute de lege pentru luarea masurii
arestarii pre&enti&e a inculpatului$ procedeaza potri&it art. !,7 si urm.
(aca in&inuitul este arestat potri&it art. 55$ &a %i ascultat de procuror inainte de
e)pirarea termenului de arestare a in&inuitului.
Continuarea cercetarii si ascultarea inculpatului
Art. 5*. " (upa aducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 55"51$ procurorul$
daca este cazul$ dispune continuarea cercetarii penale. #rganul de cercetare penala
continua e%ectuarea actelor de cercetare$ %iind o'ligat sa respecte si dispozitiile date de
procuror.
(aca procurorul a pus in miscare actiunea penala$ organul de cercetare c8eama pe
inculpat$ ii comunica %apta pentru care este in&inuit si ii da e)plicatii cu pri&ire la
drepturile si o'ligatiile pe care le are.
#rganul de cercetare penala pune in &edere inculpatului a%lat in stare de li'ertate
ca este o'ligat sa se prezinte la toate c8emarile ce i se &or %ace in cursul procesului penal
si ca are indatorirea sa comunice orice sc8im'are de adresa.
#rganul de cercetare penala &a continua urmarirea si %ara a"l asculta pe inculpat$
cand acesta este disparut$ se sustrage de la cercetare sau nu locuieste in tara.
Extinderea cercetarii penale
Art. 56. " #rganul de cercetare penala$ daca constata %apte noi in sarcina
inculpatului ori impre4urari noi care pot duce la sc8im'area incadrarii 4uridice a %aptei
pentru care s"a pus in miscare actiunea penala sau date cu pri&ire la participarea si a unei
alte persoane la sa&arsirea acelei %apte$ %ace propuneri in acest sens$ pe care le inainteaza
procurorului$ pentru ca acesta sa decida in pri&inta e)tinderii cercetarii penale sau
sc8im'arii incadrarii 4uridice.