Sunteți pe pagina 1din 16

Curs optional A 1 LITERATUR ROMN

Influena folclorului n basele culte einesciene


Semestrul I
Tematic:
1. Eminescu i valorificare folclorului
2. Eminescu i basmele culte n proz ("FtFrumos !in lacrim" " "Frumoasa lumii"" "
#orta v$ntului"" "Finul lui %umnezeu"" "&asile finul lui %umnezeu"" "'lin (ebunul)
*. #asme culte eminescian n versuri: +,uceafrul"
-biective:
nsuirea !e ctre stu!en.i a principalelor elemente !e clutur popular pe care le
re/sim n basmele lui Eminescu
cunoaterea basmelor culte scrise !e Eminescu i re.inerea principalelor influen.e
folclorice
recunoterea contribu.ie lui Eminescu la !ezvoltarea patrimonilul cultural popular
imaterial
Timp alocat: 0 ore
#iblio/rafie minimal:
M. Eminescu! Opere complete, I, Literatura popular" Bucureti, l902, XXI 1 2l6 p. (editorul Ilarie Chendi face i
trimiteri la variantele publicate n coleciile mai importante!"
Opere, VI, Literatura popular, Bucureti, l963, 755 p. (editorul erpe!!iciu!, pe l"#$ !tudiul i#tro"ucti#! %mi#e!cu i
&olclorul, o&er i o 'c(i) *i*lio$ra&ic a edi)iilor de literatur popular i a !tudiilor re&eritoare la ea+.
I. #otaru! %mi#e!cu i poe,ia popular, Bucureti, l965
O-idiu B.rlea, /#!em#ri de!pre 0t10rumo! di# lacrim" .# 2om"#ia literar, 2l ianuarie l$%l,
p. l&
M$ Einescu! %ase &i poee ori'inale "e inspira&ie folcloric(. I#troducere "e )erpessicius! conetarii *$ C(linecu! seleca &i nf'ri+irea te,tului "e Marcel
-u(! %ucure&ti! E"itura *araon"./unior! 1001$
'oe (umitrescu )uulen*a, %mi#e!cu, cultur i crea)ie, )ucureti, Editura Eminescu, 1$%6
+.C,linescu, Opera lui 3i(ai %mi#e!cu, vol. I-., Editura /undaiilor #e*ale, 1$&0-1$&6 i
reed, )ucureti, Editura Minerva, 1$1&
1
2nitatea !e nv.are I
3. Eminescu i valorificarea folclorului
Eminescu a fost un poet cult, nu n sensul c, pentru cutare poe2ie i-a adunat cunotinele
ad-hoc, ci din pasiune intelectual, s-a ndreptat spre marea literatur, i filosofie, asimil3nd n aa
chip , c, i ceea ce avea s, se cristali2e2e ca inspiraie i concepie st, pe un nalt plan de
spiritualitate.
4e*,turile lui Eminescu cu poe2ia popular, dep,esc cu mult interesul strict documentar. In
ciuda unor pre5udec,i ivite n ultima vreme, dintr-un abia mascat dispre fa, de istoricitate i
factolo*ie, ele sunt mereu actuale i constituie, n fond, una din principalele chei ale nele*erii
profunde i c3t mai adecvate a operei poetului naional chiar dac,, de-a lun*ul *eneraiilor, ea poate
i trebuie s, ni se nf,ie2e n felurite chipuri, necesarmente ns, nu i radical contradictorii. C,ci
de ar fi s, reflect,m un moment asupra constructivismului n cultur,, asupra necesit,ii punerii de
piatr, peste piatr,, o dat, pentru totdeauna, tocmai opera celui mai mare poet al rom3nilor ar fi s, o
avem mai nt3i n vedere.
Cunoaterea ei ad3nc,, tot mai ad3nc, pe m,sura trecerii timpului, a deschiderii tot mai lar*i a
perspectivei care ne desparte de miracolul ap,rut n cea de-a doua 5um,tate a secolului trecut, este si
trebuie s, fie cunoaterea de noi nine, nele*erea superioar, a devenirii n timp a spiritului
rom3nesc pe care 6oetul 1-a ncorporat n Cuv3nt, cum nimeni altul dintre ai lui nu a i2butit s, o
fac, vreodat,. 7ceast, sinte2,, superb, nsumare de fore ale etniei, nu ar fi cu putin, chiar l,s3nd
la o parte apariia 8accidental,9 a *eniului, f,r, nr,d,cinarea or*anic, n folclorul autohton.
4ocul naterii i al copil,riei, :ara de ;us, teritoriu de vechi tradiii, de conver*en, a
*raiurilor i c3ntecelor, av3nd ca centru ;uceava lui <tefan cel Mare, acolo unde s-au ivit cronicarii,
unde se vor nate Crean*, i =icolae lor*a, +eor*e Enescu, Mihail ;adoveanu i =icolae 4abi, a
contribuit, din plin la apropierea lui Eminescu de poe2ia popular,.
Iniierea folcloric, a lui Eminescu urc, p3n, la anii fra*e2i ai copil,riei i despre ea
m,rturisesc multe din poemele lui de maturitate, pe care cititorul le cunoate ndea5uns , dar peste
care nici o incursiune, oric3t de e>peditiv,, prin arcanele adumbrite ale folclorului, nu-i poate
n*,dui s, treac, cu uurin,.
#elaia lui Eminescu cu literatura popular, ine de ns,i structura sa interioar, de poet
naional. (e la mama sa, de la o 9bab,9 i de la locuitorii pris,cilor din mpre5urimile Ipotetilor,
2
copilul Mihail Eminovici, n2estrat cu un au2 i o memorie ieite din comun, i formea2, nc, din
copil,rie o 2estre deosebit, de poveti i c3ntece populare. ?3n,rul se va confesa, de altfel, n
versuri@
9Mama-i tia at3tea poveti pe c3te fuse ?orsese nviat,...9 ;au mai t3r2iu,
prin 11%&@
8<i, n ochi mi-ncremenir, Multe icoane i poveti9
ntr-un articol, intitulat 8Materiale etno*rafice9 (8?impul9, 1 aprilie 1112!, Mihai Eminescu
consemnea2, o realitate bio*rafic,@ 8nt3mplarea m-a lacut ca, din copil,rie nc,, s, cunosc poporul
rom3nesc , din apele =istrului ncep3nd , n cruci, i-n curme2i, p3n-n ?isa i-n (un,re.9
7a cum arat, bio*raful s,u cel mai autori2at, prin str,moi, poetul cel mai mare al
rom3nilor nu putea fi dec3t ,ran la ori*ine. <i, n anume fel, profund, universul poetic eminescian
va r,m3ne satul rom3nesc de la locul de confluen, a ?ransilvaniei cu )ucovina i Moldova.
Colinele natale, p,durea, ia2ul, r,chitile, teii, cump,na de la f3nt3n,, buciumu sun3nd cu 5ale, sara,
la st3n,, colibele ,r,neti, e2,torile din nopile lun*i de iarn,, sunt c3teva ima*ini receptate n
copil,rie, de neters, care l vor urm,ri pe Eminescu tot timpul vieii.
Mult de tot a contribuit la apropierea lui Eminescu de folclor, coala, mai ales profesorul s,u
de la *imna2iul din Cern,ui, 7ron 6umnul, un intelectual al *eneraiei revoluionarilor ardeleni de
la 1101 i un mare iubitor al poe2iei populare.
4iteratura popular, repre2int, una din laturile principale din activitatea lui Eminescu, nu
numai prin cule*erile n sine, ci i prin p,trunderea acestora n produciile ori*inale ale poetului.
Ansuirea temelor, ima*inilor i unor versuri chiar naintea2, treptat, se accentuea2, i, fir de
le*,tur, ntre etapele creaiei, a5un*e factor de prim ordin n cele din urm, poe2ii ale maturit,ii lui
Eminescu. nc, din copil,rie, Eminescu, cunotea din familie i din mediul ,r,nesc spiritualitatea
popular,. In articolul 9Materialuri etnolo*ice9 din 9?impul9, 1 aprilie 1112, Eminescu m,rturisete
c, a cunoscut toate provinciile rom3neti i ne e>plic,m astfel i varietatea dup, re*iuni a
materialului cuprins n manuscrise. 4a ceea ce a cunoscut n )ucovina cu c,ile ei de le*,tur,, cu
)otoanii, s-au ad,u*at impresiile vieii populare cu obiceiurile i c3ntecele ei c,p,tate n
str,baterea .,ii Mureului i n popasul de la )la5. 6are cu totul posibil ca aici, n oraul pe care-1
numete 8#oma mic,9, poetul s, fi cunoscut preocup,rile pentru folclor iniiate de Ion Micu
Moldovan i s, fi dorit s, fie i el adun,tor de material.
&
7 str,b,tut re*iunea )ihorului ori a ;atmarului. 7 fost i n )anat, nainte de memorabilele
colind,ri n re*iunile de peste muni, nsoind trupe de teatru.
An 116$ face parte din societatea 8Brientul9, de sub conducerea lui +r. +randea i-i ia
sarcina de-a aduna folclor din Moldova. 6oate ca de atunci este Caietul anonim p,strat n ms.226C
al )ibliotecii 7cademiei #om3ne , de deosebit, nsemn,tate pentru v,direa aplic,rii lui Eminescu
nu numai de a aduna, ci i de a se inspira din poe2ia popular,.
Epocii viene2e i aparine i nota manuscris din 11%C, ;tr3n*erea literaturii populare.
In afar, de preocuparea privind treptele de de2voltare ale popoarelor, p3n, ce, a5un*3nd la
individualitate emancipat,, creea2, n domeniul frumosului i luminea2, lumea cu 8flori de aur9
afl,m din aceast, not, un Eminescu cunosc,tor al Esteticii lui De*el. Impre*nat de De*elianism,
Eminescu scrie c, viata unui neam sub diferitele ei manifest,ri ca basme, obiceiuri, e>prim, sensibil
o idee care se afl, n ad3nc. 6oe2ia este numai haina care nv,luie o idee, adic, un suflet care-i
determin, corpul s,u n mod necesar i nsei ima*inile sensibile n care este nchis, ideea sunt
determinate de ceea ce un neam are specific n via,, au o 9naionalitate9 care prin ele se r,sfr3n*e
asupra poe2iei create.
Intr-o scrisoare c,tre .eronica Miele , Eminescu arat, preocup,rile lui literare@ 8Cronicile i
c3ntecele populare formea2,, n clipa de fa,, un material din care cule* fondul inspiraiunilor9.
=umeroase sunt manuscrisele care cuprind material folcloristic. Enele sunt caiete compacte le*ate
i se pot studia mai uor, altele ns, sunt formate din foi variate ca format i cuprins, caiete
etero*ene, *reu de cercetat, pe care le cunosc cei dui de pasiunea intelectual, s, se documente2e
asupra operei poetului.
6e Eminescu l impresionea2, pl,cut naturalul i simplitatea vieii aa cum reies din
produciile populare. 4iteratura popular, cap,t, la Eminescu un sens mult prea lar* cum se vede
dintr-o not, n Curierul de Iai@ 84iteratura popular, nici nu se poate numi altceva dec3t cu*etarea i
productele fante2iei
poporului nsui care devin literatur, n momentul n care se produc prin scriere, sau produceri a
clasei culte care se potrivesc ns, aa de bine cu *3ndirea poporului, nc3t dac, acesta nu le-a f,cut,
le-au putut ns, face.9
Anc, din casa lui 7ron 6umnul, Eminescu a fost un cititor harnic al scrisului rom3nesc. 7
cunoscut cronicarii n publicaia lui Fo*,lniceanu, literatura reli*ioas, n formele ei aa cum le-au
e>primat .arlaam, (osoftei, fraii +receanu. 7 dat atenie lui .. /abian )ob i lui Conachi, tot at3t
0
c3t i lui Eliade, )olintineanu, ;ihleanu, Creeanu, Bdobescu. ;-a ndreptat spre 9Curierul
rom3nesc9,9 /oaia pentru minte9, 9/amilia9, tot aa ca i spre 9(acia literar,9, 9#om3nia literar,9,
9#evista rom3n,9, 9Columna lui ?raian9.
7 r,mas statornic preuitor al literaturii populare i a cules i folclor, n felul lui 7lecsandri
i n acelai spirit romantic. 7 aspirat, s, fie pentru epoca Gunimii, ceea ce 7lecsandri fusese pentru
epoca #om3niei literare. Metoda de cule*ere a poe2iei populare i nclinarea de a o preface, la
Eminescu i la fel la 7lecsandri, nu pot fi acceptate, dar, trebuie s, recunoatem c, i n domeniul
folclorului, Eminescu, n privina culturii, a fost, superior naintaului s,u.
Cunoaterea literaturii populare a avut mare influen, i asupra motivelor de inspiraie i
asupra limbii lui Eminescu. 6rin munc, n domeniul folcloristic a putut a5un*e Eminescu la bo*ata
lui limb,, cuprin23nd sonorit,i i armonii pentru nt3ia dat, e>primate n poe2ia noastr,.
In manuscrisele din tineree ori n primele poe2ii publicate, *,seti vocabular i e>presii ca
acestea @ al ne*urei fior, dormita oftarea, ondoal,-n 2efire, a navetei vel,, o flam, dulce, a codrului
tenebre, natura narat,. =umai studiind vechea literatur, i c3ntecele populare, Eminescu s-a smuls
din curentul de falsificare a limbii, c,ruia i el ncepuse s,-i urme2e n adolescen, i a a5uns la
cultul pentru 8vrednica limb, a str,moilor.9
Cultura filosofic, a mbo*,it un spirit care era n mod firesc curios, s, cunoasc, produciile
populare. 63n, s, a5un*,, prin 11%C, la *3ndul naionalit,ii ima*inilor poetice, Eminescu a citit cu
pasiune producii populare. En prieten de tineree, <t. Cacoveanu, scrie astfel despre Eminescu de
prin 1161-116$@ 8(e aveai vre-o coleciune de poe2ii populare n manuscris, nu te l,sa p3n, nu i-o
d,deai, i se aflau la muli astfel de coleciuni9.
6e deoparte, n opera de lefuire a unui te>t popular, o doin,, o balad, sau un basm,
Eminescu nu s-a ridicat p3n, la nivelul aceluia care a transmutat c,rbunele opac n incandescentul
diamant al Mioriei i al Firei-Firalina, c,rora nici unul din poemele lui ori*inale -fie el i cel mai
su*estiv dintre pasteluri- nu le poate ine piept, iar pe de alt, parte, ori*inalitatea poe2iei
eminesciene i presti*iul ei cresc3nd , cu trecerea anilor, la fel cu ful*erul de lumin, ce DHperion
durea2, prin Cosmos, p3n, la treptele (emiur*ului, trebuia s, eclipse2e orice alt, constelaie, oric3t
de str,lucitoare, din c3te i el a s,dit n *ala>iile creaiilor populare.
9/,t /rumos din lacrim,9 i 9C,lin =ebunul9 i 9/ata-n *r,dina de aur9 i 9Miron i
frumoasa f,r, corp9, sunt seve ale creaiei populare, sunt i r,m3n ine*alate 8poeme ori*inale de
inspiraie folcloric,9 pe care numai Eminescu putea s, le elabore2e.
I
Interesul poetului pentru folclor se v,dete apoi a fi fost selectiv, nclinarea lui pentru
anumite specii e de departe precump,nitoare, aparent prea p,rtinitoare. Se ve!e c
era atras !e lirica popular i !e basmele fantastice" celelalte
specii fiin! firav reprezentate n colec.ia lui. %oinele i
stri/turile i alimentau voca.ia !e poet ii ofereau ima/ini i
formulri cizelate" n vreme ce basmele fantastice stimulau
reveriile !e romantic i plsmuirile care o/lin!eau marile
probleme le/ate !e ori/ini" auto4tonism" nca!rarea n cosmos.
;t,p3nit de aceste imperative, Eminescu nu a r,mas un simplu cule*,tor n accepia
tiinific, a termenului, nevoile lui se cereau ori cum satisf,cute. (e aceea, el apelea2, i la
alte colecii, inedite sau publicate, ceea ce a dus la pre2ena unor caiete scrise de alt, m3n,
printre manuscrisele lui de poe2ii populare. (e altfel, <tefan Cacoveanu nota cu preci2ie
despre poet n 1161@ 8(e aveai vro coleciune de poe2ii populare, n manuscris, nu te l,sa
pn, nu i-o d,deai, i se aflau la muli astfel de coleciuniJ. =efiind preocupat de
e>i*enele unui cercet,tor tiinific, el nu f,cea distincie ntre surse, nu consemna pro-
veniena, care pentru el nu era hot,r3toare, la nevoie l a5uta memoria, de aceea e at3t de
*reu de a determina ori*inea re*ional, a materialelor. Bperaia se spri5in,, la liric,, pe
particularit,ile stilistice, iar la basme pe unele cuvinte cu proveniena dialectal, cert,.
(in volumul editat de 6erpessicius se ve!e cu claritate cum poetul a
!ecupat uneori c4iar !in volume antolo/ia lui 5arni6
#rseanu sau perio!ice" ca /oaia ;ociet,ii... bucovinene cu poe2iile culese de
I. +. ;biera. )alada .i, C,t,nu, i c3ntecul 6ii*uul taie lemne - care l va f i urmrit
n nunta vie.uitoarelor !in C,lin (/ile de poveste! - sunt luate din colecia lui
Miron 6ompiliu, provenind, dup, nsemn,rile poetului cea dint3i din +ura #ului, a doua
din <tei, i confirmate de varianta semnalat, a lui 6ompiliu n ?raian (116$!. (. Mur,rau
i 6erpessicius au mai indicat apoi apropieri de atare natur, ntre unele piese din colecia
Eminescu i cele publicate, demonstr3nd cu prisosin, e>tra*erea de c,tre poet a unor
materiale care i se p,reau semnificative pentru propriul s,u univers poetic.
B comparare fu*itiv, ntre poe2iile populare cali*rafiate cu *ri5, de poet i sursele,
tip,rite sau inedite, arat, c, Eminescu le-a supus unor rotun5iri care contravin normelor
tiinifice, re2emate n primul r3nd pe respectul autenticului. Eminescu nu era mpins la
6
aceasta de e>emplul lui 7lecsandri i al celorlali ndrept,tori de folclor, ci de impulsuri
estetice, modific,rile constituind n acelai timp i un e>erciiu poetic . 'u cea mai
mare claritate se !e/a7 acest resort la c$ntecul Cucule de pe p,dure,
comparat cu ori*inalul 4ucule de pe pduri (ed. 6erpessicius, p. 6%C!, unde poetul a
alternat versul octosilabic cu cel he>asilabic, amplific3nd cu c3te dou, silabe forma
ori*inal,. 7tari ca2uri au fost semnalate ca o nc,lcare de c,tre poet a re*ulilor de
filolo*ie elementar,. (ar Eminescu a f,cut aceasta n chip voit, deli berat, pentru c, el nu
urm,rea alc,tuirea unei colecii cu valoare documentar, pentru contemporani sau
posteritate. El cunotea e>i*enele unui document autentic, dovad, formularea lor cu
prile5ul unei recen2ii n ?impul despre volumaul 6ilde si *hicitori al lui 6. Ispirescu din
111C. ?oate acestea tr,dea2, n chip irevocabil intenia poetului de a-i alc,tui o antolo*ie
de poe2ie popular, pentru necesit,ile laboratorului s,u poetic, aidoma unui caiet de
nsemn,ri conin3nd felurite formul,ri pe care poetul le supune unor modific,ri voit
e>presive.. Ceea ce i su*era lui cr3mpeiul at3rna mai *reu dec3t consemnarea lui fidel,.
7ltfel spus, colecia lui de poe2ii populare nu era dec3t un manual de inspiraie poetic, cu
valen, individual,, el fiind sin*urul posesor al cheii descifr,rilor. =u mai ncape ndoial,
c, poetul nu a avut intenia s, alc,tuiasc, o colecie de folclor c3t mai cuprin2,toare, cu
datele indispensabile locali2,rii, care s, o*lindeasc, o realitate proprie unui inut mai
ntins sau restr3ns chiar la o localitate. =u a fost preocupat nici de publicarea ei, pentru c,,
dei putea s, fac, aceasta n Convorbiri literare, Curierul de Iai i mai cu seam, n ?impul, el
nu a strecurat nici una din piesele coleciei sale. 6oate cel mult s, fi nutrit fu*itiv *3ndul
unei antolo*ii de poe2ii populare lirice, dup, cum s-ar putea b,nui din titlul Cornul lui
DKon dat unor *rup,ri selective. #,m3ne de reinut c, nu e ca2ul s, i se atribuie nici de
data aceasta nite intenii pe care nu le-a avut poetul, din pornirea criticii admirative de a
vedea la el totul numai i numai n *rade ma>imale. 6,rerea c, Eminescu, dac, i-ar fi
publicat colecia de folclor, l-ar fi dep,it pe 7lecsandri nu numai n creaiile ori*inale, ci
i prin aceast, cule*ere, nu are nici un punct de spri5in, nici n inteniile poetului i, mai
cu seam,, nici n colecia sa folcloric,. E adev,rat c, aproape toate piesele lirice din
colecia Eminescu sunt de o form, aleas,, ci2elat,, dar nu se poate afirma c, ele ar tra*e n
cump,n, unele balade, precum i c3teva doine i hore din volumul lui 7lecsandri.
7m,nuntul revel, nc, o data criteriul antolo*ic dup, care s-a c,l,u2it Eminescu, dictat
%
!e cerin.ele lui intime" nu !e cele ale contemporanilor !in .ar
i mai cu seam !e peste 4otare" care au prezi!at la alctuirea
colec.iei 8lecsan!ri.
E&8,289E:
3. 'e reprezint literatura popular pentru activitatea creatoare a lui :. Eminescu
2. 'ine ia influen.at opera folcloric (basmele culte n versuri i n proz;
2. 'are sunt raporturile lui Eminecu cu folclorul
9ezumatul Unit(ii "e n#(are I
4iteratura popular, repre2int, una din laturile principale din activitatea lui Eminescu, nu numai
prin cule*erile n sine, ci i prin p,trunderea acestora n produciile ori*inale ale poetului.
Ansuirea temelor, ima*inilor i unor versuri chiar naintea2, treptat, se accentuea2, i, fir de
le*,tur, ntre etapele creaiei, a5un*e factor de prim ordin n cele din urm, poe2ii ale maturit,ii
lui Eminescu. nc, din copil,rie, Eminescu, cunotea din familie i din mediul ,r,nesc
spiritualitatea popular,.
7 cules i folclor, n felul lui 7lecsandri i n acelai spirit romantic, r,m3nd statornic preuitor
al literaturii populare. 7 aspirat, s, fie pentru epoca Gunimii, ceea ce 7lecsandri fusese pentru
epoca #om3niei literare. Metoda de cule*ere a poe2iei populare i nclinarea de a o preface, la
Eminescu i la fel la 7lecsandri, nu pot fi acceptate, dar, trebuie s, recunoatem c, i n
domeniul folclorului, Eminescu, n privina culturii, a fost, superior naintaului s,u.
2nitatea !e nv.are II
Eminescu i basmele culte n proz ("FtFrumos !in lacrim" " "Frumoasa lumii""
"#orta v$ntului"" "Finul lui %umnezeu"" "&asile finul lui %umnezeu"" "'lin (ebunul".
6e ba2a basmului popular, Eminescu a creat basmul cult sub influena romantismului
*erman. +ermanii considerau basmul cult, o sinte2, a poe2iei cu filosofia.
9/,t-/rumos din lacrim,9 este primul basm cult rom3nesc, ce anticipea2, basmele culte ale
lui I. ;lavici, I. Crean*, i Bdobescu. 9/,t-/rumos din lacrim,9 este un basm mistic, unde eroul
este un orfeu autohton, pornind la drum cu dou, fluiere@ doine i hore 9/,t-/rumos doinea i horea9.
1
Eminescu a mai creat i alte basme culte n pro2,. 9/rumoasa lumii9, 9 )orta v3ntului9,
9/inul lui (umne2eu9, 9.asile finul lui (umne2eu9, 9C,lin =ebunul9.
B dovad, concludent, pentru importana pe care Eminescu o acord, basmului, o constituie
faptul c, 94uceaf,rul9 a fost inspirat din 9/ata-n *r,dina de aur9, cules de Funisch cu oca2ia unui
voia5 prin Brient i :,rile #om3ne. Funisch a mai cules i alt basm rom3nesc 8/rumoasa f,r, corp9,
pe care 1-a versificat n 8Miron i frumoasa f,r, corp9. (in mitolo*ia rom3neasc, Eminescu
valorific, mitul 4uceaf,rului pe care l ntrevedea n basmul i2vor 8/ata-n *r,dina de aur9, apoi
mitul 'bur,torului, al 5ertfei creatoare ce se simt n subte>tul 94uceaf,rului9, mitul lui /,t -/rumos.
In 8/,t-/rumos din lacrim,9 Eminescu mai crea2, un persona5 e>trem de interesant-+enarul, un
uria cu suflet de cretin.
?oate marile poeme eminesciene au structura unor basme@ 84uceaf,rul9, 8;tri*oii9, 8C,lin
(file din poveste!9, 8C,lin =ebunul9. (eosebit de interesant i profund este poemul 86ovestea
ma*ului c,l,tor n stele9, scris de
=u lipsesc din poe2ia sa de interior nici adecvatele *esturi i atitudini umane, suflatul n lum3nare,
2drobirea lenevoas, a 5,ratecului n sob,,sau, n 9C,lin9, somnul 9?inerei neveste9 pe patul de
sc3nduri, 9cu faa spre fereastr,.9
;t3nd la *ura sobei, poetului i place s, aud, de-afar,, 9c3inii sub *arduri c, scheaun, i
latr,9 sau s, priveasc, cu umor la motanul care toarce n cotlon 9piept,n3ndu-i o ureche9.
6rin firul de le*,tur, al echivalentelor acest c3nt,re al universului se dovedete a fi unul
dintre cei mai mari poei ai interiorului domestic din literatura noastr,.
6relucr,rile sale de mare valoare a basmelor populare 8/,t-/rumos din lacrim,9 si 8C,lin =ebunul9,
n care fante2ia lui Eminescu este at3t de predominant,, aparin literaturii culte ori*inale.
6entru creaiile pe ba2a literaturii populare Eminescu *,sea impuls i n atmosfera cultural,
din ar, i n aceea din ,rile *ermanice.
Eminescu a a5uns astfel la concepia cre,rii unei literaturi naionale pe ba2a produselor
poporului. Ce nsemna aceasta pentru el, ne-o spune ntr-o not,@ 84iteratura popular, nici se poate
numi altceva dec3t sau cu*etarea si productele fante2iei poporului nsui, care devin literatur, n
momentul n care se produc prin scriere, sau produceri a clasei culte, care se potrivesc ns, aa de
bine cu *3ndirea poporului, nc3t dac, acesta nu le-a f,cut, le-au putut ns, face.9. 6entru crearea
ns, a unei astfel de literaturi, este necesar, scrie poetul, ca oamenii culi, care au bineneles talent
literar, s, se ndrepte spre popor, pentru a-i cunoate at3t limba, c3t i manifest,rile spirituale. <i
$
mai t3r2iu, n plin, activitate 2iaristic,, Eminescu a r,mas consecvent convin*erilor lui@ 8=u n
imitarea formelor str,ine, consist, adev,rata prop,ire. 4uai de la str,ini *ustul de a pili i a lucra
cu dalta toate scrierile voastre, luai de la ei iubirea de adev,r, lipsa de suficien,, respectul ce ei l
au at3t pentru obiectul pe care-1 tratea2, c3t i pentru publicul c,ruia se adesea2,.9
9/,t-/rumos din lacrim,9 cuprinde material popular i poetul a plecat de la un model sumar,
pe care nu-1 avem notat n caietele lui, dar care trebuie s, fi fost ca i acela pe care 1-a folosit
pentru 8C,lin =ebunul9. Ceea ce a reali2at Eminescu nu mai are caracterul de scriere popular,, ci
de creaie cult, pe ba2, popular,. Caracteri2area persona5elor, duioia i delicateea unora, vi*oarea
i ndr,2neala supraomeneasc, a altora, portretele at3t de vii ale Ilenei i Mumei 6,durilor,
mbinarea elementului ,r,nesc real cu fantasticul *randios, aspecte variate ale naturii sub b,taia
lunii, lirismul n sf3rit risipit de-a lun*ul basmului, toate aparin talentului lui Eminescu.
#emarcabil, este i bo*,ia limbii, ca le>ic i ca e>presii, autorul tiind s, alea*, cuvintele potrivite
pentru descrieri i pentru instruiri psiholo*ice i s, le ridice la valoare poetic,.
9Este dar n poe2ia lui Eminescu, o fin, mbinare de mitolo*ie popular, i filosofie a
nimicului, ntr-o form, care pare linear,, dar care e totui, i de o savant, mpletitur,. =u mai
nt3lnim nici un stil, nici o retoric,, nici m,car metafore, fiindc, ima*inile sunt ideile nii ale
poemului, nici m,car 8farmecul eminescian9 , uneori aa de sup,r,tor prin e>ces. 6oe2ia a devenit
anonim,, s-a cobor3t deci la modul folcloric. Cea mai mare nsuire a lui Eminescu este de a face
poe2ii populare f,r, s, imite i cu idei culte, de a se cobor la acel sublim impersonalism poporan.
Mai st3n*ace sunt poe2iile populare culese i ndreptate de 7lecsandri dec3t cele n,scocite de
Eminescu pe structur, at3t de filosofic,. 6rin aceste compuneri Eminescu a ncetat de a mai fi artist
fac3ndu-se numai poet prin chipul mitic n care vede orice realitate deoarece pentru omul primitiv
numai simbolurile sunt adev,rate9 .
Evaluare:
3. 8naliza.i basmul cult 2(t .2ruos "in lacri( i scoate.i n evi!en. influen.e !in
cultura popular
*. 8naliza.i motivele folclorice !in "Frumoasa lumii"" " #orta v$ntului"" "Finul lui
%umnezeu"" "&asile finul lui %umnezeu"" "'lin (ebunul !e :i4ai Eminescu av$n! ca
mo!el basmul 2(t .2ruos "in lacri(
1C
9ezumatul Unit(ii "e n#(are II
;ub influena romantismului *erman, pe ba2a basmului popular, Eminescu a creat basmul
cult . +ermanii considerau basmul cult, o sinte2, a poe2iei cu filosofia.
9/,t-/rumos din lacrim,9 este primul basm cult rom3nesc, ce anticipea2, basmele culte ale
lui I. ;lavici, I. Crean*, i Bdobescu. 9/,t-/rumos din lacrim,9 este un basm mistic, unde
eroul este un orfeu autohton, pornind la drum cu dou, fluiere@ doine i hore 9/,t-/rumos
doinea i horea9.
Eminescu a mai creat i alte basme culte n pro2,@ 9/rumoasa lumii9, 9 )orta v3ntului9, 9
/inul lui (umne2eu9, 9.asile finul lui (umne2eu9, 9C,lin =ebunul9 care au o nc,rc,tur,
folcloric, ce dep,ete *raniele literaturii culte.
2nitatea !e nv.are III
3. #asmul culte eminescian n versuri: +,uceafrul"
6oemul filosofic 84uceaf,rul9 este ncrustat n destinul spiritual al poporului rom3n, aa cum
epocile homerice sunt ncrustate n destinul *recilor. Motivaia acestui loc privile*iat trebuie c,utat,
n faptul c,, n 84uceaf,rul9 sunt reunite marile idei e>isteniale ale unui ntre* neam@ dorul de
eternitate, vremelnicia uman,, soarta omului superior, iubirea ca eveniment cosmic, peisa5ul
rom3nesc.
?otodat,, poemul repre2int, o sinte2, a creaiei poetice eminesciene, *enialul lui autor
reunind aici teme, motive, idei i cate*orii lirice din toat, opera sa anterioar,.
In privina semnificaiei poemului, Eminescu nsui ne-a dat l,murirea necesar, i nu-i
necesar s,-i r,st,lm,cim cuvintele@ 8In descrierea unui voia5 n ,rile rom3ne, *ermanul Funisch
povestete le*enda 4uceaf,rului. 7ceasta e povestea. Iar nelesul ale*oric ce i-am dat este c,, dac,
*eniul nu cunoate nici moarte i numele lui scap, de noaptea uit,rii, pe de alt, parte, aici pe
p,m3nt nu e capabil a ferici pe cineva, nici capabil de-a fi fericit. El n-are moarte, dar nici noroc9.
n st3n*a nota@ 8Mi s-a p,rut c, soarta 4uceaf,rului din poveste seam,n, mult cu soarta *eniului de
11
p,m3nt i i-am dat acest neles ale*oric.9 6lec3nd de la aceast, poveste, c,reia i aduce modific,ri,
poetul a compus 9/ata-n *r,dina de aur9, principala versiune poetic, de tran2iie spre ceea ce avea
s, fie 84uceaf,rul9.
In es,tura operei, dra*ostea unui nemuritor pentru o muritoare apare ca tem, de primul
ordin. Eminescu a putut-o cunoate chiar din basmul rom3nesc relatat de Funisch, dar i
cunotinele de literatur, universal, au f,cut s,-i dea atenie i s-o utili2e2e.
Mitolo*ia *reco-roman, ofer, numeroase ca2uri de iubire a vreunui 2eu pentru o frumoas, a
p,m3ntului. 7puleius, cu povestirea lui celebr, 87mor i 6sHche9, a fost una din lecturile favorite
ale lui Eminescu.
Intre lucr,rile citite de poet trebuie s, socotim si 8Eloa9 de .i*nH i 8(emonul9 de
4ermontov, dar este bine s, amintim deosebirea esenial, ntre opera lui Eminescu i celelalte. 4a
.i*nH i 4ermontov avem un demon n sens cretin, un duh al r,ului care, la .i*nH perfid i la
4ermontov sincer, vrea s, treac, drept fiin, bun,. 4uceaf,rul, ca i 2meul din 8/ata-n *r,dina de
aur9, este lipsit de spirit satanic.
;crierea ce-a dat imbold inspiraiei lui Eminescu este 9 Deaven and Earth9 (9Cerul i
p,m3ntul9! de )Hron, tradus, n rom3nete de Eliade #,dulescu. 6ornind de la )iblie, 8Cartea
/acerii9, cap.6 i de la scrierea de bo*at, fante2ie , 8Cartea lui Enoh9, )Hron a compus misterul s,u
i se pot stabili analo*ii cu 84uceaf,rul9, cum a remarcat (umitru Caracostea n 8Creativitatea
eminescian,9.
7nah iubete pe serafimul 72a2iel, iar 7holibamah, alt, muritoare, o ndeamn, ironic s, nu
se mai *3ndeasc, la fiine superioare i s,-i le*e viaa de un fiu al p,m3ntului. 7nah ns, r,m3ne
statornic, n pasiunea ei i-i hot,r3t, s,-1 iubeasc, pe 72a2iel, chiar dac, acesta ar deveni un om de
r3nd. 7holibamah, n realitate, este i ea ndr,*ostit, de un serafim, de ;amiasa, i ndreapt,
aspiraiile c,tre el i-i cere s, se coboare din n,limea lui cereasc, i s, mp,rt,easc, soarta ei de
muritoare.
;erafimii coboar, la cererea celor dou, fiine ale p,m3ntului tocmai n momentele n care
(umne2eu hot,r3se pierirea lumii prin potop. 7rhan*helul #afael i nt3mpin, pe cei doi serafimi, i
ndeamn, s, se ntoarc, la datoria lor, s, nu se de*rade2e prin afeciunea pentu frumusei trec,toare,
c,ci altfel vor fi pedepsii de (umne2eu cu pierderea nemuririi.
=-am a5un*e la p,trunderea semnificaiei poemului, dac, am trece cu vederea straturile de
e>isten, de la umanitatea cea mai de 5os p3n, la divinitatea sublim,. 6a5ul 2*lobiu i 9de nimic9
12
voia s, iubeasc, omenete i aa l cunoatem din convorbirea lui cu C,t,lina. (ar cu totul altfel
vorbete el c3nd i-i plin sufletul de adev,rata iubire i c3nd se tie iubit de fata de mp,rat.
C,t,lina, nainte de prima ntruchipare a 4uceaf,rului, este numai o fiin, instinctiv,, m3nat,
de dorin,. 4a fel este i nainte de a doua ntruchipare a 4uceaf,rului. M,rturisirea ns, pe care-o
face lui C,t,lin, care-i propune s, fu*, cu el n lume, are un accent *rav, deosebit de felul cum
vorbise mai nainte@ 9(e-aceea 2ilele mi sunt 6ustii ca nite stepe, (ar nopile-s de-un farmec sf3nt,
Ce nu-1 mai pot pricepe9 (ei C,t,lina este le*at, de lumea de 5os i-i condus, de instinct,
apropierea ei de o fiin, superioar, n-a r,mas f,r, de urm,ri. ;i dup, cum C,t,lina cap,t,, n ce
privete sensibilitatea, o nnobilare prin influena nemi5locit, a 4uceaf,rului, C,t,lin cap,t, i el, la
fel, o nnobilare prin influena C,t,linei. (up, cum suflul divin trece de la Creator la 4uceaf,r, ceva
din acest suflu trece de la 4uceaf,r la treapta nalt, de umanitate -o fat, de mp,rat, i de la aceasta
la o treapt, inferioar, de umanitate- pa5ul C,t,lin.
B comparaie a lui Eminescu cu marii poei ai lumii scoate bine n relief ceea ce el are mai
nalt ca ima*inaie i ca sim al artei. In pasa5ul 2borului 4uceaf,rului spre divinitate, poetul tie s,
e>prime cu minunat, economie de cuvinte i ima*ini at3t infinitul spaiului i timpului, c3t i
av3ntul e>traordinar al ascensiunii@
96orni 4uceaf,rul. Creteau n cer a lui aripe.
<i c,i de mii de ani treceau
n tot at3tea clipe. En cer de stele dedesupt, (e-asupra-i cer de stele-6,rea un ful*er ne3ntrerupt
#,t,citor prin ele.9 In comparaie cu te>tul eminescian puin reuit, apare n 84e )onheur9 parte a
IlI-a de ;ullH 6mdhomme, ascensiuea lui /austus i a ;tellei, dui pe aripa n*erului morii, prin
t,r3murile astrale, c,tre punctul care este 8i2vorul lumii9.
6oetul e>prim, cu mult, art, apropierea 4uceaf,rului de divinitate i ne su*erea2, misterul.
(ivinitatea nu poate fi v,2ut, cu ochiul i descris,, ea este o for, pe care 4uceaf,rul trebuie s-o
simt,. (in spaiul *ol i se relev, suflul creator, care este 9Cuv3ntul-4o*osul9, iar 4uceaf,rul,
apropiindu-se, este atras de fora care i se manifest, prin vorbire *rav,@
8=u e nimic i totui e L B sete care-1 soarbe L E un ad3nc asemene L Eit,rii celei oarbe... -
DHperion, ce din *enuni L #,sai c-o-ntrea*, lume, L =u cere semne i minuni L Care n-au chip i
nume...9
1&
Credem c, Eminescu, i n urma poate a sfatului vreunui 5unimist ori chiar al lui Maiorescu,
a adus o modificare important, convorbirii ntre 4uceaf,r i divinitate, suprim3nd trei strofe, care
ap,ruser, n versiunea din 7lmanah.
(ivinitatea se e>prim, sobru i ener*ic, nu-i micorea2, maiestatea prin recur*ere la un
discurs versificat, care n cele trei strofe are ceva livresc, venit ca o reminiscen, din Manfred
-convorbirea acestuia cu spiritele- i din /aust-interpretarea 4o*osului, i nepotrivit cu nf,iarea
de basm pe ba2, popular, a ntre*ului poem.
9Bri*inalitatea unor e>presii poetice ale lui Eminescu este pre2ent, i n 84uceaf,rul9. <i aici
avem 9uitarea cea oarb,9 ceva nemaint3lnit n poe2ia noastr, dinainte de Eminescu, al,turare de
cuvinte at3t de la locul lor ntrebuinate i cu un sens at3t de ad3nc, nc3t folosirea lor de altcineva ar
l,sa de ndat, impresia unei imitaii. =ici la marii poei str,ini nu le nt3lnim, cu e>cepia unuia
sin*ur, ;haMespeare.9
In privina strofei finale a poemului, este o not, important, a lui Eminescu@ 94e*enda
4uceaf,rului (modificat, i cu mult schimbat sf3ritul a la +iorado )runo!9.
+. )o*dan (uic, a cercetat de-aproape cunoaterea de c,tre poetul nostru a filosofiei lui
+iordano )runo din lucrarea 8(ellN Infinito, universe e mondi9, cit3nd i sonetul 9E chi mi
impenna9... . n sonet ns, avem aspiraie spre libertate, cu totul altceva dec3t n strofa din
94uceaf,rul9, care e>prim, o i2olare spiritual, a fiinei superioare, dar numai pentru o tr,ire n
sferele care-1 duc la inte*rarea n umanitatea *eneral, cu ce are aceasta mai nalt i nobil.
6entru interpretarea corect, a strofei din urm, din 84uceaf,rul9 nu este nevoie de
completarea te>tului din ediia Maiorescu cu strofele n plus din versiunea 7lmanahului, aa cum
socotea (umitru Caracostea . Credem c, pe drumul bun a fost Ce2ar 6apacostea care interpretea2,
poemul admi3nd o lar*, influen, a lui 6laton. Conflictul tematic din 84uceaf,rul9 ar fi aadar
acela dintre dou, moduri de a iubi. Iubirea lui DHperion i cea a C,t,linei ar corespunde celor dou,
feluri de iubire de care 6laton vorbete n 8)anchetul9. Inspiratoarea lui DHperion ar fi 7frodita din
cer, iar inspiratoarea C,t,linei, 7frodita obteasc,, aadar fiina care iubete divin n opunere cu
fiina care iubete vul*ar. C,t,lina nu poate fi dec3t 8chip de lut9. 4uceaf,rul ns, nu se coboar, n
lumea simurilor, ci r,m3ne n aceea a ideilor transcendente. 6rete>tul epic este scos din basmul
8/ata n *r,dina de aur9, cel filosofic (despre destinul *eniului! din ;chopenhauer, dup, care *eniul
e un spirit contemplativ, pur, capabil de cunoatere, nu i de aciune, condamnat la sin*ur,tate.
10
Ca n teatrul clasic sau ca n basm, persona5ele, ntruchip,ri simbolice, vorbesc la fel, dar
poetul disocia2,. Bamenii de r3nd aspir, i faptuiesc, *eniul numai *3ndete. 6,m3nteanc,, C,t,lina
visea2, dra*ostea, dar nu-i *,sete complementul dec3t n pa5ul C,t,lin, 8*uraliv i de nimic9,
capabil doar n sfera deprinderilor lui *alante. 4uceaf,rul, numit mai departe DHperion (cel care
mer*e deasupra p,m3ntului! este setos de a cunoate erosul, dar, fiind nemuritor, nu poate obine de
la (emiur* moartea, c,ci partea ar ne*a totul. El este pentru C,t,lina o apariie frumoas, de vis,
n*er sau demon, dar f,r, via,, mort, 8un mort frumos cu ochii vii9, fiindc, pentru vul*, e
nemuritor numai cine a murit.
(ra*ostea este posibil, numai ntre naturi asem,n,toare, *eniul e prin definiie solitar,
edificat prin aventura cunoaterii, atara>is@
8?r,ind n cercul vostru str3mtL =orocul v, petrece,
Ci eu n lumea mea m, simtL =emuritor i rece9
An interpretarea strofei finale din 84uceaf,rul9 s-a pus accentul pe ideea 9iubirii9, dar eroul,
odat, ridicat n 8lumea9 lui, nu mai este un ndr,*ostit, fie i mai presus de cele omeneti. ?rebuie
s, avem n vedere i alte lucr,ri dec3t 8)anchetul9. Este poetic mitul atela5ului naripat povestit n
86hedru9. Cei doi cai naripai, cuminenia i dorina, sunt m3nai de conduc,torul naripat care este
raiunea. 6utem spune, raport3ndu-ne la 4uceaf,r, c, la el raiunea a sc,pat c3tva timp fr3iele, aa ca
unul din cai-dorina, 1-a ab,tut de la calea cea bun,. (e ndat, ce raiunea i-a reluat conducerea,
calul cel frumos-cuminenia 1-a readus pe calea nelepciunii, binelui, frumosului i i-a redat
armonia spiritual,.84umea9 4uceaf,rului este aceea a divinit,ii din care a emanat *eniul.
(ivinitatea este senin,, mai presus de cele omeneti, creatoare
Evaluare:
3. <rincipalele motive folclorice n Luceaf(rul
2. 'aracterizarea persona7elor care au ca fon! elemente !e cultur popular
2. =ncrctura metaforic a ultimei strofe a basmului cult
6oemul filosofic 84uceaf,rul9 este ncrustat n destinul spiritual al poporului rom3n, aa cum
epocile homerice sunt ncrustate n destinul *recilor. Motivaia acestui loc privile*iat trebuie c,utat,
n faptul c,, n 84uceaf,rul9 sunt reunite marile idei e>isteniale ale unui ntre* neam@ dorul de
1I
eternitate, vremelnicia uman,, soarta omului superior, iubirea ca eveniment cosmic, peisa5ul
rom3nesc i cultura popular,.
Ca n teatrul clasic sau ca n basm, persona5ele, ntruchip,ri simbolice, vorbesc la fel, dar
poetul disocia2,. Bamenii de r3nd aspir, i f,ptuiesc, *eniul numai *3ndete. 6,m3nteanc,, C,t,lina
visea2, dra*ostea, dar nu-i *,sete complementul dec3t n pa5ul C,t,lin, 8*uraliv i de nimic9,
capabil doar n sfera deprinderilor lui *alante. 4uceaf,rul, numit mai departe DHperion (cel care
mer*e deasupra p,m3ntului! este setos de a cunoate erosul, dar, fiind nemuritor, nu poate obine de
la (emiur* moartea, c,ci partea ar ne*a totul. El este pentru C,t,lina o apariie frumoas, de vis,
n*er sau demon, dar f,r, via,, mort, 8un mort frumos cu ochii vii9, fiindc, pentru vul*, e
nemuritor numai cine a murit.
16

S-ar putea să vă placă și