Sunteți pe pagina 1din 2

21.11.

2011
Guvernul Romaniei
Principala institutie a admnistratiei centrale care dispune de competente generale fiind
numit de catre presedintele Romaniei in baza votului de incredere acordat de catre
parlament
Guvernul asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea
generala a administratiei publice
Are rolul de a crea conditii pentru functionarea echlibrata si dezvoltarea sistemului
economic si social national precum si pentru conectarea acestui sistem la
macrosisitemul economic mondial urmarind asigurarea intereselor nationale
Functiile Guvernului
n vederea realizarii programului de guvernare! guvernul indeplineste urmatoarele
functii"
1. Functia de stategie prin care se asigura elaborarea strategiei de aplicare efectiva a
programului de guvernare
2. Functia de reglementare care se refera la elaborarea cadrului normativ si institutional
necesar in vederea realizarii obiectivelor strategice
#. Functia de administrate a proprietatilor publice si private care apratine statului precum
si aceea de gestio$AR% a serviciilor aflate in responsabilitatea acesteia.
&. Functia de reprezentare prin care se asigura in numeme statului roman reprezentarea
lui in plan intern si international
'. Functia de autoritate de stat constand in urmarirea si controlul aplicarii si respectarii
reglementarilor adoptate in domeniul apararii ordinii publice si sigurantei nationale
precum si in domeniul economic si social al functionarii institutiilor si organismelor
care isis desfasoara activitatea in subordinea si sub autoritatea guvernului
Atributiile Guvernului
are urmatoarele atributii principale"
1. Realizeaza conducere generala a administratiei publice
2. nitiaza proiecte de lege care apoi sunt supuse dezbaterii si adoptarii in parlament
#. %mite hotarari pentru organizarea executarii legilor ori si ordonantelor in temeiul unei
legi speciale de abilitarea
&. Asigura aplicarea efectiva de catre autoritatile administratiei publice a legilor si
celorlalte acte normative adoptate in executarea acestora
'. %laboreaza proiectele de lege a bugetului de stat si a bugetuuli asigurarilor sociale de
sstat si le supune in vederea adoptarii parlamentului.
(. Aproba strategile si programele de dezvoltare economica a tarii pe ramuri si domenii
de activitate.
). Asigura realizarea peliticii in domeniul social cirespunzator programului de guvernare
*. Asigura apararea ordinii de drept a linistii publice si sigurantei cetateanului precum si
a dreptului si libertatilor cetatenesti
+. Aduce la indeplinire masurile adoptate prvind apararea tarii si in acest scop
organizeaza si inzestreaza fortele armate
10. Asigura realizarea potiticii externe a tarii si cu prioritate crearea conditiilor pentru
integrarea Romaniei in structurile %uropene si cele internationale
11. $egociaza tratatele acordurile si conventiile internationale care anga,eaza statul roman
si in conditiile legii incheie conventii si alte intelegeri internationale la nivel
guvernamental
12. -onduce si controleaza activitatea ministereler si a celorlalte organe centrale de
specialitate din subordinea sa
1#. Asigura administrarea proprietatii si private a statului
1&. Acorda si retrage cetatenia romana si de asemenea aproba cererile de renuntare la
cetatenia romana in conditiile legii
1'. nfiinteaza coavizul curtii de conturi organe de specialitate in subordinea sa
1(. -oopereaza cu organismele sociale interesate in indeplinirea atributiilor sale
1). ndeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau care decurg din rolul si functiile
guvernului

S-ar putea să vă placă și