P. 1
Administratie publica

Administratie publica

|Views: 2,418|Likes:
Published by Rubyrlk

More info:

Published by: Rubyrlk on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2015

pdf

text

original

VASILE TABĂRĂ

Administraţie publică

Sibiu 2008
1

Tehnoredactare compurerizată: Tabără Radu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

TABĂRĂ, VASILE
Administraţie publică / Tabără Vasile. – Sibiu: , 2008. p........... , cm. 21 x 14,5 Bibliogr. ISBN

2

CUPRINS

3

Capitolul 1. Locul administraţiei publice între puterile publice ……………………………………….. 1. Noţiunea de administraţie publică ……………….. 2. Noţiunea de stat şi putere de stat ………………… 3. Noţiunea de autoritate a administraţiei publice ….. 4. Locul şi părţile componente ale autorităţilor administraţiei publice ………………………………. 5. Sarcinile, atribuţiile, competenţa şi capacitatea autorităţilor administraţiei publice …………………. 6. Clasificarea sarcinilor şi competenţelor administrative ………………………………………. Capitolul 2. Sistemul şi structura autorităţilor administraţiei publice ……………………………….. 1. Noţiunea sistemului autorităţilor administraţiei publice ……………………………………………… 2. Supraordonarea şi subordonarea ierarhică administrativă ………………………………………. 3. Dubla subordonare a unor autorităţi administrative 4. Structura autorităţilor administrative …………….. 5. Clasificarea organelor şi structurilor administrative ………………………………………. Capitolul 3. Serviciile publice …………….………….. 1. Caracteristicile serviciilor …………..…………… 2. Specificitatea serviciilor publice ………………… 3. Sfera serviciilor publice …………………………. 4. Organizare şi funcţionare ………………………... Capitolul 4. Preşedintele româniei ………………….. 4. 1. Natura instituţiei prezidenţiale şi a formei de guvernământ a statului român ……………………… 2. Atribuţiile şefului statului ………………..……… 3. Actele de natură administrativă ale şefului statului Capitolul 5. Guvernul ………………………………... 1. Locul, rolul şi funcţiile guvernului în sistemul autorităţilor publice ………………………………… 2. Constituirea (învestitura) guvernului …………….
4

Capitolul 1 Locul administraţiei publice între puterile publice
1. Noţiunea de administraţie publică
Statul reprezintă forma organizată şi exteriorizată a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitată asupra întregii colectivităţi umane aflate în acel loc. În acest sens statul este un fenomen obiectiv inerent vieţii sociale superior organizate , adică societăţii civile. La nivelul sistemului de autorităţi care-l compun statul sau puterea de stat se evidenţiază prin trei componente distincte – corespunzător funcţiilor (formelor) fundamentale de activitate1 care contribuie în mod specific la realizarea ei –

1

Asupra noţiunii de „funcţie” a statului a se vedea T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, vol. I, Bucureşti, 1998, pag. 213-215. 5

respectiv puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească,2 exercitând funcţiile corespunzătoare. În acest sens, puterea legislativă (parlamentul) este chemată să adopte legile, puterea executivă (administraţia publică) trebuie să le aplice, iar puterea judecătorească (justiţia) va soluţiona cazurile de încălcare a lor, determinând răspunderea juridică a celor vinovaţi. La rândul ei, puterea executivă este constituită dintr-o categorie distinctă a autorităţilor publice, respectiv administra-ţia publică sau de stat formată din: ● la nivel central sau naţional: - guvernul, autoritate supremă a întregului executiv, având atribuţii generale în materie administrativă; - ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrele de specialitate – dintre care majoritatea sunt în subordinea guvernului – cu o sferă limitată de acţiune; ● la nivel local sau teritorial: - prefecţii, reprezentanţi ai guvernului în teritoriu; - serviciile publice deconcentrate aparţinând autorităţilor centrale de specialitate ale administraţiei publice cu acţiune limitată în sectoare, precum finanţele, învăţământul, sănătatea, etc., inclusiv instituţii descentralizate ale acestora; - consiliile locale şi cele judeţene, autorităţi autonome reprezentative ale colectivităţilor locale; - primarii, organe executive ale consiliilor locale. În dreptul administrativ şi în ştiinţa administraţiei,3 ca de altfel şi în ştiinţa dreptului constituţional, 4 noţiunile de putere executivă şi cea de administraţie publică sunt utilizate,
2

Cu privire la evoluţia istorică a principiului Separaţiei puterilor în stat, a se vedea Gheorghe Gheorghin – Teorie şi realitate, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, pag. 5-26; N. Ruja, Controverse privind separaţia puterilor în stat, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1996, pag. 559. 3 I. Iovănaş, Dreptul administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei de stat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977, pag. 10. 6

în principal, în două sensuri şi anume: sensul formal-organic şi cel material-funcţional. a) În sens formal-organic, prin aceste noţiuni se desemnează totalitatea acelor autorităţi sau organe ale statului reunite, de regulă, într-un sistem unitar, având, în mod obişnuit, în frunte guvernul, corespunzător funcţiei pe care o exercită şi a atribuţiilor comune pe care le îndeplinesc. Acest sens se poate deduce uşor din formulări, inclusiv normative, de genul: puterea executivă sau administraţia publică este formată din guvern, ministere, autorităţi locale, etc. b) În sens material-funcţional, aceleaşi noţiuni desemnează o anumită funcţie sau fel de activitate fundamentală5 prin care se realizează sau se exercită puterea publică (de stat) numită şi activitate administrativă sau executivă.6 În mod similar expresii de genul Guvernul exercită conducerea generală a puterii executive sau înfăptuieşte administraţia publică la nivelul întregii ţări dezvăluie acest sens. Totuşi, pentru o corectă delimitare a termenilor utilizaţi şi pentru a ne conforma prevederilor Constituţiei vom folosi noţiunea de „administraţie publică” pentru a desemna respectiva categorie de autorităţi şi noţiunea de „activitate executivă” pentru a desemna acţiunile specifice acestei categorii de autorităţi (organe) ale statului (publice).7
4

I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti, 1998, pag.252-253, 430-431; G. Vrabie, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Cugetarea, vol. I, Iaşi, 1997, pag. 67-68. 5 Alex Negoiţă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Editura Atlas Lex S.R.L., Bucureşti, 1993, pag.5. 6 R. Ionescu, Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, pag. 4. 7 Legea nr. 37/1990 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României, abrogată (foloseşte noţiunea de administraţie publică atât în sens organic (art. 14 lit. 2), cât şi funcţional (art. 1); asupra etimologiei şi evoluţiei acestei noţiuni a se vedea A. Iorgovan, Drept administrativ, Editura Hercules, vol. I, 1993, pag. 1-9. 7

Raportul8 dintre „administraţia de stat”, ca autoritate publică, şi „activitatea executivă” în sens funcţional, relevă faptul că sfera autorităţilor nu corespunde în întregime cu sfera acţiunilor administrative, aceasta din urmă având o extindere mult mai largă deoarece activitate executivă sau administrativă înfăptuiesc, – ca necesitate funcţională – în subsidiar, şi alte categorii de autorităţi ale statului (publice) cum sunt birourile camerelor parlamentare şi aparatul parlamentului, conducerile instanţelor judecătoreşti şi ale parchetului, mai ales în vederea bunei realizări a activităţilor principale şi a funcţionării corespunzătoare, fără ca ele să aparţină prin aceasta sistemului de autorităţi ale administraţiei publice. Pe de altă parte la, la rândul lor, şi unele autorităţi administrative pot desfăşura, în subsidiar, activităţi specifice altor categorii de puteri ale statului cum ar fi, de exemplu, activitatea legislativă înfăptuită de guvern (când emite ordonanţe exercitând o delegare legislativă) sau cea jurisdicţională (când se soluţionează litigii în materie fiscală, electorală, socială de către autorităţile financiare, primari, cele de protecţie socială). Noţiunea de „administraţie” mai este utilizată şi pentru a desemna o ramură a cercetării ştiinţifice sau o disciplină didactică având ca obiect fenomenul administrativ aşa cum este

8

Raportul dintre cele două categorii a format obiectul doctrinei româneşti interbelice şi celei socialiste în lucrări precum P. Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediţia a IV-a, Editura Marvan, Bucureşti, 1934, pag. 38-42; A. Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediţia a II-a, Bucureşti, 1929, pag.113; C. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, ediţia a II-a, Bucureşti, 1936, pag. 19; M. Văraru, Tratat de drept administrativ român, SOCEC, Bucureşti, 1928, pag. 18 şi următoarele; E.D. Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Cernăuţi, 1944, pag. 49; T. Drăganu, Formele de activitate ale organelor statului socialist român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1965, pag. 64 şi următoarele; M. Lepădătescu, Sistemul organelor statului socialist român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1966, pag. 64-69, etc. 8

cazul „ştiinţei administraţiei”, a „ştiinţelor administrative” ori, pur şi simplu, „administraţie publică”.9 Menţionăm faptul că noţiunile de „administraţie”, „administrare”, „administrativ” au accepţiuni dintre cele mai diferite în limbajul cotidian,10 juridic, administrativ11 şi continuând cu dreptul familiei, dreptul muncii, financiar, civil, comercial, penal, etc. Administraţia publică se poate defini ca acea categorie a autorităţilor de stat constituită în temeiul aceleiaşi funcţii (forme) fundamentale de activitate executivă pe care o înfăptuiesc şi prin care se realizează, în mod specific, puterea publică. La rândul ei, activitatea executivă se poate defini ca reprezentând acea funcţie (formă) fundamentală de activitate ce realizează în mod specific puterea de stat şi care constă din punerea în executare sau în aplicare a prevederilor cuprinse în legi şi în alte acte juridice emise în temeiul acestora, înfăptuită, de regulă, de o categorie distinctă a autorităţilor publice, respectiv administraţia publică, în principal. Noţiunea de administraţie publică (de stat) este importantă în studiul dreptului administrativ şi cel al ştiinţei administraţiei,12 deoarece sub aspect organic sistemul administrativ este cel care înfăptuieşte, în principal, activitatea executivă a statului, iar sub aspect funcţional actul decizional administrativ reprezintă cea mai importantă formă concretă prin care se manifestă autoritatea acestui sistem.

9

Asupra acestor sensuri a se vedea M. Oroveanu, Introducere în ştiinţa administraţiei de stat, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1975, pag. 40-41. 10 Dicţionar explicativ al limbii române, Editura Academiei , Bucureşti, 1975, pag. 12 11 Dicţionar de drept constituţional şi administrativ, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1978, pag. 21 12 A se vedea Alex. Negoiţă, op. cit., pag. 12-14 9

administraţia publică. este şi juridică prin efectele produse. pag. Drept administrativ. 34-40. sanitară. 1999.reprezintă un sistem unitar ce reuneşte în cadrul ei. etc. . 10 . fiind alcătuită din autorităţi publice şi instituţii publice ce dispun de stabilitate instituţională şi continuitate funcţională.13 . aflate pe diferite nivele ale organizării administrative. emiterea autorizaţiilor de diverse feluri. în schimb. culturală. în cea mai mare parte a ei. sancţionarea contravenţiilor. funcţia concretă delimitează sarcinile determinate care alcătuiesc conţinutul 13 Asupra unor caracteristici a se vedea I. . declanşate din oficiu sau la cerere. etc.). vizând activitatea concretă de aplicare a legii în situaţii şi asupra unor subiecte strict determinate (de exemplu: stabilirea şi încasarea impozitelor.activitatea executivă îndeplinită de ea este constituită din acţiuni de prescriere sau de dispoziţie – constituite din reglementări – şi acţiuni de prestaţie. conduse de guvern. Dacă o funcţie fundamentală a statului poate fi definită ca o direcţie esenţială a activităţii de stat realizată prin întregul complex al mecanismului de stat. Alexandru.activitatea executivă este formalistă întrucât se realizează cu respectarea anumitor proceduri – sub sancţiunea nevalabilităţii acţiunilor săvârşite cu încălcarea regulilor ce le guvernează – şi. necesare îndeplinirii sarcinilor de durată şi de moment care le revin. şcolarizarea elevilor. în cadrul funcţiei executive fundamentale în stat. autorităţi. îndeplineşte şi funcţii concrete rezultate din atribuţiile care-i revin.Administraţia publică are următoarele caracteristici generale. Editura Omnia. în baza relaţiilor juridice (dintre care unele sunt ierarhice). Braşov. educaţională. de natură fiscală. adică prin drepturile şi obligaţiile rezultate. Concomitent. .administraţia este structurată funcţional şi teritorial.

Teoria generală a statului şi dreptului.14 În acest sens apreciem ca funcţii formale (şi nu de conţinut) următoarele acţiuni ce revin administraţiei:15 . Prin toate aceste funcţii se pune în evidenţă principala trăsătură a administraţiei.funcţia de control ca activitate de constatare a stadiului îndeplinirii sarcinilor şi de măsurare a rezultatelor acţiunii administrative. D. pag. 15 Ioan Alexandru.funcţia de conducere. M. I. . C. Editura Didactică şi Pedagogică. Ceterchi. la nevoie. . Zotta. Bucureşti. Vl. op. 2. 41-44.funcţiei generale şi care trebuie îndeplinite de către o autoritate determinată. Luburici. pag.funcţia de îndrumare ca activitate de orientare a acţiunilor executive în vederea realizării lor în deplină unitate cu baza legală care le determină. manifestată în special prin acte de reglementare (normative). Boboş. 1967..funcţia de punere în executare concretă a măsurilor dispuse conform legii. cit. Noţiunea de stat şi putere de stat Statul se poate defini ca fiind modul de organizare şi manifestare a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitate asupra unei populaţii aflate în acel loc şi care realizează conducerea socială în ansamblul ei sprijinindu-se. pe constrângerea proprie în vederea aplicării 14 Asupra distincţiei între aceste funcţii a se vedea I. în cadrul cărora locul central îl ocupă decizia administrativă. adică asigurarea derulării normale a raporturilor sociale în urma intervenţiei executive a statului. Demeter. . Gh. Hanga. . 11 . Mazilu. respectiv latura organizatorică a ei. 69.funcţia de coordonare ca activitate de corelare a acţiunilor executive în vederea realizării unitare a sarcinilor şi atribuţiilor ce revin administraţiei.

Bucureşti.. Drept constituţional şi instituţii politice (Teoria generală). Puterea de stat are şi o serie de însuşiri proprii care o disting de alte puteri sociale (de genul partidelor politice. Drăganu. organizat. 12 . asupra unor definiţii date statului a se vedea: Colectiv. 118-119. exercitând conducerea socială atât în folosul societăţii în ansamblul ei.dreptului. etc. La nivelul administraţiei acest caracter se 16 Asupra caracterelor puterii de stat şi a celor sociale a se vedea T. pag. 50-51.) prin caracterul unic.Deleanu. Anterior apariţiei statului cât şi ulterior acestui moment societatea a cunoscut diverse puteri sociale. op. deplin şi suveran al acesteia. organizaţiilor sindicale. vol. I. pag.16 Aceste caracteristici sunt: Caracterul politic17 al puterii de stat se manifestă prin aceea că promovează în mod organizat şi prin mijloace specifice interese sociale filtrate prin conştiinţa legiuitorului şi consacrate juridic.cit. teritorial şi coercitiv). 14 şi următoarele. a diverselor colectivităţi. Statul nu se confundă cu societatea şi cu întreaga populaţie.. care aveau sau nu trăsături asemănătoare puterii publice (de pildă. prin modul de compunere şi structura autorităţilor sale. op. cât şi a membrilor ei luaţi în parte. diverselor asociaţii. 17 Asupra raporturilor de anterioritate sau posterioritate dintre societate şi fenomenul politic a se vedea I. Drept constituţional. unele chiar cu caracter politic. 1991. caracter politic. iar statul prin organele sale constituie modul de manifestare al fenomenului specific acestei esenţe. pag. iar în cadrul unei societăţi democratice statul nu este şi nu trebuie să fie deasupra sau în afara societăţii nici opusul acesteia sau individului. Statul reprezintă cel mai important fenomen social instituţional care constituie şi cadrul organizat de conducere şi guvernare al societăţii având şi calitatea de reprezentant oficial al acesteia. Teoria generală a statului şi dreptului.cit. Dacă ar fi să utilizăm categoriile filosofice de „esenţă” şi „fenomen” la studiul nostru am ajunge la concluzia că puterea publică sau de stat reprezintă esenţa.

inclusiv celor care au încălcat legea. funcţionarea şi atribuţiile administraţiei. caracterul unitar sau compus al statului sunt doar câteva din implicaţiile acestui caracter reflectate în constituirea. precum şi în modul de manifestare a jurisdicţiei sale asupra acestuia. a consiliilor. Caracterul teritorial al puterii publice constă în exercitarea acesteia asupra unei colectivităţi umane aşezate permanent pe un anumit spaţiu (geografic) delimitat de frontiere. executivă şi judecătorească) şi grupează persoane ce au o calitate determinată (parlamentari. iar apartenenţa la acesta – inclusiv domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice ori sediul persoanei juridice – constituie un criteriu esenţial în manifestarea legăturii dintre stat şi subiectul de drept (cetăţean). organizarea administrativteritorială. stabilind şi limitele geografice în care şi până la care se manifestă puterea de stat. în alegerea primarilor şi desemnarea prefecţilor. ca şi în programul (politic) de guvernare a executivului. Caracterul coercitiv al puterii publice constă în posibilitatea impunerii cu forţa a voinţei ce consacră juridic interesele sociale generale oricărui membru. La nivelul executivului competenţa teritorială a organelor centrale şi locale. autonomia locală.reflectă în modul de compunere şi organizare a guvernului. constituiţi în organe sau autorităţi publice unice sau centrale ori răspândite în teritoriu conform structurii (unitare sau federale) a statului şi a împărţirii administrativ-teritoriale a acestuia. Caracterul organizat al puterii publice constă în exercitarea acesteia în şi prin anumite forme instituţionalizate (numite autorităţi publice sau puteri în stat) ce exercită anumite atribuţii sau funcţii (legislativă. Numai puterea de stat deţine în societate monopolul constrângerii fizice dispunând de mijloace proprii şi adecvate necesare realizării ei. organizarea. sarcină ce revine spre executare unor 13 . funcţionari şi magistraţi). categorie sau colectivitate socială.

Caracterul deplin al puterii publice constă în modul nelimitat în care se exercită. comparativ cu oricare puteri sociale existente şi recunoscute care au un domeniu limitat de acţiune (partide. să-şi impună voinţa intervenind în afacerile altui stat ce respectă normele unanim admise ale dreptului internaţional şi prevederile tratatelor la care este parte. ce realizează multiple activităţi vitale pentru desfăşurarea normală a vieţii sociale constituite în sisteme sau mecanisme. armată. executivă şi judecătorească). Caracterul unic al puterii publice constă în faptul că pe teritoriul unui stat nu pot coexista mai multe puteri publice distincte şi opuse ca forme organizate a unor interese socialpolitice fundamentale divergente. iar pe plan extern alte state sau organisme internaţionale nu pot. Caracterul suveran al puterii de stat este acea trăsătură în conformitate cu care ea este prioritară şi primordială oricărei alte puteri sociale interne – faţă de care este supremă – sau puteri publice externe – faţă de care este independentă. Aceasta înseamnă că orice putere socială internă este limitată în exercitarea ei la condiţiile stabilite sau recunoscute de puterea publică. sindicate. respectiv aparat 14 . Trebuie însă făcută cuvenita distincţie între unicitatea puterii văzută ca ansamblu omogen organizat în promovarea unitară a aceloraşi interese şi modul ei concret de exercitare prin diviziunile categoriale ale sistemului autorităţilor publice numite şi puteri (legislativă. Deoarece sarcinile puterii publice nu se pot realiza de către o singură autoritate de stat – dată fiind dimensiunea teritorială şi cea numerică a populaţiei – statul este alcătuit din mai multe organe de stat sau autorităţi publice.) şi care nu pot îngrădi realizarea ei. etc. executori. asociaţii. una din ele trebuind necesarmente să se impună şi să o excludă pe cealaltă sau pe celelalte.). etc. de regulă.autorităţi executive specializate (poliţie.

108-110. 1966. 19 Asupra diverselor definiţii şi sensuri a se vedea R. I. Bucureşti. guvernul).. A. Sistemul organelor statului în R. pag. 15 . organizării. 16. . Al.cit. numite sau alese (mai rar desemnate. respectiv modalităţile existenţei şi înfăptuirii acesteia. atribuţiilor şi competenţelor organelor în cauză. de pildă. funcţionari şi magistraţi (dar şi alte calităţi. op.cunoaşterea modului de organizare sau constituire a componentelor ce alcătuiesc organele publice. . Ionescu. fiind..18 Studiul organizării de stat şi a sistemului de autorităţi presupune: .S. pag. 1983.U. Iorgovan. Autoritatea publică sau organul de stat reprezintă componenta structurală de bază şi forma organizatorică distinctă de constituire şi manifestare a puterii publice alcătuită din una sau mai multe persoane şi care este înzestrată cu capacitatea juridică de a participa în nume propriu la înfăptuirea sarcinilor revenind în mod specific puterii publice. În cadrul lor distingem aşa-numitele „puteri” îndeplinind funcţiile sau activităţile fundamentale legislativă.B. pag.19 18 M. Negoiţă. primul ministru. sub aspectul constituirii. Editura Ştiinţifică. Persoanele fizice care alcătuiesc autorităţile de stat au calitatea de parlamentari. executivă şi judecătorească. op. pag. în „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei” (Organizarea administraţiei de stat).de stat. Lepădătescu. op. Organizarea de stat reprezintă modul de constituire a puterii publice.cit. 88-90. pag. Teoria organizării administraţiei publice reprezintă în ansamblul ei o totalitate de cunoştinţe teoretice cu aplicabilitate practicată privind sistemul autorităţilor administraţiei publice şi structura acestuia. T. de regulă. consilieri).analiza sarcinilor.R..cercetarea modului de funcţionare şi a raporturilor în care se află autorităţile de stat între ele.. Iovănaş. funcţionării şi a atribuţiilor elementelor sale componente. 70 şi următoarele. 107-108.cit..

respectiv aptitudinea limitată de a avea şi de a exercita drepturi şi. . după caz. însăşi capacitatea conferă calitatea de a participa în 20 Aşa este. Consiliile Locale). Precizăm că.. 18/1991. însă unele din ele pot funcţiona şi pe lângă sau în subordinea altor organe de stat (Parlament. ca structură şi activitate. cazul comisiilor instituite pentru stabilirea dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. ceea ce nu exclude posibilitatea încredinţării temporare de sarcini sau chiar a creării de organe cu caracter temporar dat fiind provizoratul sarcinilor. cazul Serviciului Român de Informaţii) sau pot fi nesubordonate (de exemplu. de pildă. Din această definiţie rezultă trăsăturile organelor executive: . BNR. Noţiunea de autoritate a administraţiei publice Autoritatea administrativă reprezintă acea categorie a autorităţilor publice sau de stat cu o structură stabilă şi o activitate continuă. funcţionând ca autorităţi autonome. de a îndeplini obligaţii în nume propriu.20 . etc. cu modificările ulterioare. deşi.Organele administrative dispun de capacitatea juridică administrativă cu caracter special care le conferă calitatea de a participa la raporturile administrative. în general. 16 .Organe executive sunt o categorie de autorităţi publice sau de stat. determinată de permanenţa şi consistenţa sarcinilor ce trebuie să le îndeplinească. Preşedinţie. aşa este de pildă.Autorităţile executive sunt forme organizatorice stabile. în frunte cu Guvernul. înzestrată cu capacitatea juridică administrativă care-i permite participare în nume propriu la înfăptuirea puterii executive în limitele competenţei legal determinate. a administraţiei publice. adică forme organizatorice constituite în sistemul autorităţilor publice.3. în cazul dat.

deşi sunt organe de stat (de exemplu. agenţii. şi autorităţi24 administrative sau. T. Locul şi părţile componente ale autorităţilor administraţiei publice 21 De exemplu. precum şi organele care sunt în subordinea altor categorii de puteri ale statului să fie. neavând capacitate ci doar o anumită competenţă. 24 Probabil în acest sens larg se face referire la actele unei autorităţi administrative ce vatămă un drept (art. Drept constituţional. 251. oficii. a teza a II-a) conform legii contenciosului administrativ nr. proprie sau delegată. 29/1990. numai autorităţi administrative prin atribuţiile îndeplinite şi natura actelor de putere emise. delegaţia permanentă a consiliului judeţean. secretariate şi subsecretariate de stat care se înfiinţează potrivit legii (art. 22 Asupra noţiunii de formă fundamentală. cum sunt departamente. . Din această cauză orice organ de stat care desfăşoară în subsidiar şi activităţi executive – deşi nu face parte din sistemul ierarhic al administraţiei publice23. 23 De pildă organele de conducere în cadrul parlamentului emit acte administrative de autoritate nesupuse controlului judecătoresc (art. Drăganu. principală sau auxiliară)21 motiv pentru care unele dintre ele nu pot participa în nume propriu – ci doar în numele altuia – la realizarea puterii publice. totuşi. 90/2001 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. totuşi trebuie să remarcăm că în cazul dreptului administrativ se întâlnesc organe având competenţe dintre cele mai diferite (decizională sau de execuţie. 29/1990). după caz. 1 din Legea nr. 37/1990). comisii naţionale şi alte organe asimilate acestora. şi nr. 2 lit. conform legilor anterioare nr. biroul executiv al guvernului.nume propriu la raporturile juridice ca subiect de drept. ca organe centrale de specialitate ale administraţiei de stat. 69/1991. pe lângă Guvern funcţionează. 17 . 12 din Legea nr. ca formă fundamentală de activitate publică22 sau funcţie esenţială a acestuia. 4. modificată şi completată prin Legea nr. 23/2004).Prin atribuţiile exercitate organele administraţiei publice înfăptuiesc activitatea executivă a statului. pag.

prin hotărârea judecătorească. Organele executive sunt. 100 şi următoarele De exemplu. spre deosebire de componenţa puterii legislative alcătuită numai din persoane alese. Aplicarea actelor administrative individuale nu îmbracă. 125 (1) din Constituţie. alcătuite din persoane numite şi. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. precum şi de atribuţiile ce îi revin în realizarea sarcinilor specifice comparativ cu celelalte puteri sau sisteme de autorităţi. op. Prin activitatea lor autorităţile administrative asigură punerea în executare şi executarea în concret a legilor. în cazul judecătorilor sunt independenţi în activitate şi inamovibili în funcţii. eventual sancţionarea abaterilor contravenţionale (de gravitate totuşi mai redusă).. 27 A se vedea art. de regulă. ci de executare concretă a regulilor juridice în procesul realizării lor curente. aspectul de soluţionare a unui conflict dedus judecăţii în urma încălcării legii. Apoi. 215/2001. funcţionarii acestor organe sunt subordonaţi ierarhic fiind revocabili din funcţie. astfel adoptarea de acte normative. 61 alin. cu putere de adevăr local sau de autoritatea lucrului judecat. Numai în 25 26 R. primarii. alese26 în funcţie. cum este cazul legilor organice. 124 (3). spre deosebire de aplicarea judiciară a legii. Ionescu. pag.Locul pe care-l ocupă administraţia25 în sistemul autorităţilor publice este determinat de modul de constituire. comparativ cu magistraţii27 care. conform art. executarea şi controlul îndeplinirii acestora din urmă. Spre deosebire de reglementarea legislativă. procesul activităţii executive incluzând. emiterea actelor individuale. secundar şi derivat întemeindu-se pe lege sau neputând nici măcar să intervină în domenii rezervate exclusiv legislativului. un caracter. 18 . iar procurorii dispun de stabilitatea funcţiei. de regulă. însă. cit. mai rar. organizare şi funcţionare. cea executivă are.

mijloacele materiale şi cele financiare cu care sunt înzestrate. op. 29 I. 91. Editura Academiei. Iovănaş. Iorgovan. op. 104.). Sarcinile. A.. I. cit. 1964. deşi parţial se aseamănă.. Lepădătescu..R. atribuţiile. electorală. pag.mod cu totul excepţional executivului i se poate încredinţa. Al. I. cit. prin lege. mai ales sub aspectul juridic al problematicii funcţiei.29 Aceste obiective 28 R.P. Părţile componente ale autorităţilor administrative publice. etc. în timp ce ştiinţa dreptului financiar şi unele ştiinţe economice abordează aspectele economico-financiare ale acestor instituţii bugetare. a sarcinilor organelor administrative şi a mijloacelor materiale din dotare. Bucureşti. organe locale le puterii de stat în R. M. Aşadar. cit. cât şi de ştiinţa administraţiei sub aspectul recrutării.28 după caz. 26-27. ocupă un loc intermediar – deşi pe acelaşi plan sau nivel al puterilor în stat – între legislativ şi judiciar de care se distinge. puterea executivă şi sistemul ei de autorităţi. 110. repartizării şi promovării personalului. pag. Merlescu. respectiv elementele ce le alcătuiesc structura. pag. judecarea unor încălcări ale legii în cadrul jurisdicţiilor administrative speciale organizate în interiorul său (de exemplu. Anghene. op. Vântu. pag. pag. op. capacitatea juridică pe care o exercită. precum şi competenţa de care dispun. competenţa şi capacitatea autorităţilor administraţiei publice Sarcinile administraţiei publice reprezintă obiectivele pe care aceste organe de stat trebuie să le realizeze în cadrul activităţii executive pe care o desfăşoară. competenţei şi capacităţii administrative. M. cit. Negoiţă.. 173. Ionescu. în materie fiscală.. 5. Studiul acestor componente structurale se face atât de ştiinţa dreptului administrativ. sunt formate din personalul acestora. Sfaturile populare. 19 .

Între sarcină şi atribuţie există o strânsă legătură deoarece ultima reprezintă învestirea conferită pentru realizarea celei dintâi. Din Legea nr.sau scopuri determinate au la bază anumite interese de stat. s din Legea administraţiei publice locale nr. în condiţiile legii. 20 . 14 lit. În vederea realizării sarcinilor executivul are anumite atribuţii legale. şi se concretizează. guvernul are ca atribuţie. adică complexul de drepturi şi obligaţii de care dispune administraţia30 sau sfera de autoritate ori împuternicirile cu care a fost investită şi care. 90/2001. De pildă. f. sarcinilor de natură economică. poziţia ierarhică (de conducere sau de subordonare). ca sarcină administrativă specifică. nivelul (local sau central). 32 Art.32 Competenţa este ansamblul activităţilor cu şi fără semnificaţie juridică săvârşite de un organ în vederea 30 31 Idem. 69/1991 abrogată prin Legea nr. aceleaşi atribuţii au caracter aplicativ pentru şi faţă de măsurile guvernamentale. Art. inclusiv amenajarea teritoriului. în încurajarea liberei iniţiative. cit. stabilirea măsurilor pentru introducerea şi dezvoltarea economiei de piaţă. de pildă. corespunzător nevoilor sociale reale. printre altele. Diferenţa între ele este uneori determinată şi de felul organului executiv chemat să le realizeze. 215/2001.31 în timp ce la nivel local. nevoilor locative ale individului uman le corespunde interesul autorităţilor executive pentru dezvoltarea construcţiilor de locuinţe dintr-o unitate administrativ-teritorială. Astfel. de exemplu. corespunzător. op. constau în stabilirea orientărilor generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor. în condiţiile prevăzute de lege. precum şi sfera competenţei materiale (generală sau specială) a organului determină o anumită înzestrare atribuţională şi mijloace diferite chiar în realizarea aceloraşi sarcini. Astfel. de pildă. 37/1990 abrogată prin Legea nr. în cazul dat. 20/2 lit.

are un caracter propriu (distinct) sau personal. în „Studii şi cercetări juridice”. pag. Legea cadru a descentralizării nr. A. de regulă. Competenţa organelor administraţiei de stat.. Iovănaş. M. 108-114. nr. . decât excepţional în cazurile expres prevăzute (de pildă. dacă i-a fost adresată o solicitare34 sau o sesizare faţă de care ar avea. 66-67. Anghene. lit.. iar în sens restrâns cuprinde numai ansamblul actelor juridice pe care le poate emite o autoritate în condiţiile sau cazurile prevăzute de lege. chiar un drept de apreciere legal recunoscut. În sens juridic larg ea reprezintă numai activitatea (actele şi faptele) cu caracter juridic. deoarece drepturile conferite autorităţii faţă de celălalt subiect al raportului juridic sunt adevărate îndatoriri faţă de lege. 33 I. exercitarea ei nu este o facultate pentru titular. 622624. pag.are un caracter legal. 21 . Competenţa are următoarele trăsături:33 . de genul dreptului subiectiv. pag. iar la nivel local se emit autorizaţii administrative pentru întreprinzători.competenţa are un caracter obligatoriu ceea ce înseamnă că. Iorgovan. op. cazul delegării sau repartizării de atribuţii sau a înlocuirii sau suplinirii în funcţie). în art. de pildă. după cum un organ nu se poate substitui altuia. etc. În exemplul dat. op. defineşte competenţa ca un ansamblu de atribuţii legale stabilite care conferă autorităţilor administrative drepturi şi obligaţii de a duce în nume propriu în realizarea puterii publice şi sub propria responsabilitate o activitate de natură administrativă. 195/2006. aparţinând numai autorităţii căreia i-a fost conferită. cit. 2. neputând fi transmisă alteia. cit. 4/1965.. organul trebuind să-şi manifeste competenţa. c). fiind prevăzută de lege sau de acte întemeiate pe ea. .realizării atribuţiilor sale. într-un fel sau altul. guvernul are competenţa de a elabora proiecte de legi vizând regiile autonome şi societăţile comerciale sau impozitul pe venituri.

odată încredinţată. Capacitatea juridică administrativă reprezintă aptitudinea conferită de lege unei autorităţi publice. instituţionale şi umane de care dispun autorităţile administrativ-teritoriale.competenţa are. distinctă de cea de simplă parte a raportului juridic. lit. în art. În raport de capacitate. refuzul nejustificat de a satisface o cerere privitoare la un drept subiectiv permite celui vătămat acţionarea în justiţie a administraţiei. spre deosebire de persoanele fizice care au o capacitate generală – ca aptitudine nelimitată în dobândirea drepturilor şi obligaţiilor de orice fel. Legea cadru a descentralizării. adică de a fi titularul unor anumite drepturi şi obligaţii care se cer a fi întrunite de o anumită autoritate – executivă în cazul dat – dar prin care aceasta se şi diferenţiază de o altă autoritate publică.. în cazul dat a celor administrative. de regulă executive. şi cu atât mai mult. adică limitată numai la actele şi faptele prevăzute de lege şi strâns determinate de drepturile şi obligaţiile limitativ atribuite. defineşte în sens managerial capacitatea juridică administrativă ca ansamblu resurselor materiale. Capacitatea juridică conferă calitatea de subiect de drept. de persoanele fizice şi juridice faţă de care se prezintă ca un subiect calificat al raportului administrativ. nr. precum şi acţiunile pe care le desfăşoară pentru exercitarea 34 De altfel. 195/2006. competenţa este cea care-i determină conţinutul şi limitele deoarece. de a avea drepturi şi obligaţii exercitate sau îndeplinite în mod limitativ şi în nume propriu în cadrul realizării puterii publice. cu excepţia interdicţiilor expres prevăzute – capacitatea organelor de stat. este specială. 22 . ca aptitudine. b). de regulă. ea este exercitată în mod continuu. repetat şi necondiţionat exceptând cazurile de competenţă temporară sau ale organelor temporare ce au o competenţă similară. 2. un caracter permanent în sensul că.

câtă vreme capacitatea juridică este aptitudinea de a acţiona numai în nume propriu.competenţelor legale stabilite. el putând avea. Nu este obligatoriu ca toate organele executive să aibă în paralel şi asemenea capacităţi distincte. poate încadra în anumite funcţii de execuţie sau nu poate 35 R. competenţa nepresupunând o astfel de calitate poate fi exercitată şi în numele altuia. adică faptul că un organ înzestrat cu capacitate administrativă să trebuiască să aibă şi capacitate civilă sau de dreptul muncii. dar subsumate acestora. atribuţiile. ea trebuie să aibă în mod obligatoriu şi capacitatea executivă. .capacitatea juridică are un caracter exclusiv. dar din moment ce o autoritate publică dispune de asemenea capacităţi juridice neadministrative. adică nu poate fi transmisă sau delegată.. op. pag. doar unele elemente ale acestora (de pildă. de pildă. Alăturat capacităţii administrative organele executive pot avea şi alte capacităţi juridice cum sunt cele de natură civilă.este proprie numai respectivei autorităţi văzute ca entitate executivă distinctă. Situaţia contrară nu este însă obligatorie. în vreme ce competenţa se întâlneşte şi la nivelul structurilor sau diviziunilor interne ori a funcţionarilor care-şi au competenţele specifice atribuţiilor şi funcţiilor exercitate derivate din cele ale organului din care fac parte. . ori urmând a fi stabilite în condiţiile legii. cit. Ionescu. 145 şi următoarele. ca subiect. 23 . de dreptul muncii ceea ce le conferă şi calitatea de persoană juridică sau de subiect al raportului de muncă de unde şi competenţa de a încheia contracte civile sau de muncă. Capacitatea administrativă are unele trăsături:35 . spre deosebire de competenţă. competenţa şi capacitatea juridică definesc statutul propriu al autorităţii publice respective. pentru că altfel s-ar pierde însăşi calitatea de subiect de drept la care nu se poate renunţa. Sarcinile.

6. 37 Decretul nr. a din Decretul nr. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.B. pe de o parte. Ministerul Economiei şi Finanţelor. T.desface contractul de muncă. comunele. iar la nivelul local. a succesiunilor vacante). Negoiţă. 31/1954). pag. Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei. Sarcinile de conducere se realizează prin acţiuni de organizare a executării şi executarea în concret a legilor şi a altor acte constând din emiterea de acte normative sau de 36 Art. 19 din Legea nr.37 respectiv organizare. 69/1991 (abrogată) şi art. 1988. Bucureşti. 26 lit. posedând un patrimoniu şi exercitându-şi autoritatea în limitele administrativ . 24 . 38 Al. În unele situaţii speciale autorităţile administrative pot reprezenta statul ca persoană juridică (în cazul bunurilor abandonate.teritoriale stabilite (art. 4 alin. Personalitatea juridică a organelor administrative poate fi civilă sau de drept privat (când au în proprietate bunuri din domeniul privat) şi personalitate juridică de drept public (când sunt proprietare ale bunurilor domeniului public). de pildă.U. oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public având deplină capacitate.36 Personalitatea juridică civilă poate fi expres consacrată prin norme sau poate rezulta din reunirea condiţiilor prevăzute de legea civilă. etc.. 83 şi următoarele. precum şi organele sale teritoriale. care la nivelul autorităţilor executive se realizează prin existenţa unui plan propriu de cheltuieli şi dreptul de a dispune independent de creditele bugetare acordate (art.). 215/2001). poate încheia anumite contracte civile şi până la o anumită valoare. Clasificarea sarcinilor şi competenţelor administrative • După natura lor38 distingem sarcini de conducere şi organizare. 215/2001. şi sarcini de prestaţie. 19 din Legea nr. pe de altă parte. patrimoniu şi scop. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

Traite de science administrative. şcolarizarea obligatorie prin învăţământul general). Paris.. pag.. Activitatea de informare vizează cunoaşterea nevoilor sociale reale care impun o anumită conduită executivă constituind baza informaţională a viitoarelor decizii administrative. pe comunicările altor autorităţi.39 Sarcinile generale se grupează. Sarcinile de prevedere sau de prognoză vizează anticiparea evoluţiei cerinţelor sociale cărora 39 40 Al.prescripţii în diverse domenii de interes naţional sau local. anchete sociologice.40 Sarcinile de concepţie vizează obiectivele cu caracter general de politică administrativă incluzând sarcini de informare. ori fapte juridice materiale sau operaţiuni administrative (de pildă. recensământul populaţiei.. reclamaţii sesizări. de prevedere. etc. de planificare şi de organizare. de informare.). fie prin acte juridice (de pildă. vaccinarea acesteia. 1966. op. Drago. încheierea de contracte). • După sfera lor de cuprindere distingem sarcini generale şi sarcini speciale. pag. Informarea se realizează prin intermediul serviciilor de specialitate ale unei autorităţi – de pildă. cit. etc. Les missions de l’administration. Sarcinile de execuţie sunt cele privitoare la satisfacerea unor nevoi sociale concrete ale unei colectivităţi sau ale membrilor ei. Ştiinţa administraţiei. în sarcini de concepţie şi sarcini de direcţie. la rândul lor. de studii. pe semnalările din presa scrisă şi audio-vizuală. realizate pe cale aplicativă. Negoiţă. pe constatările oficiale concretizate în rapoarte şi referate. – şi se întemeiază pe diverse surse cum sunt solicitările adresate executivului în scris sau oral (cereri. etc. concretă. organizarea de servicii publice. Mouton. de sinteză. etc. eliberarea de autorizaţii necesare efectuării diverselor activităţi private. 55 şi următoarele. R. 239 şi următoarele 25 . individuală. propuneri.

cultural-educative şi de instruire. Ele tind să concretizeze soluţii în vederea realizării obiectivelor. 26 . cum ar fi. sarcinile de reprezentare a statului în exterior prin ministere (Ministerul Afacerilor Externe) şi sarcini de apărare naţională prin aceleaşi organe (Ministerul Apărării Naţionale). precum şi a resurselor umane necesare realizării în acord cu sarcinile de prevedere. etc. de reprezentare. precis determinate. fenomenul navetismului şi migraţiei demografice. construcţia de locuinţe. instituţionalizarea minorilor abandonaţi). de apărare. evoluţia demografică. Sarcinile speciale sau tehnice ale administraţiei se circumscriu unor obiective concrete. fluctuaţia forţei de muncă. de pildă. fiind numeroase şi variante. Sarcinile de planificare se referă la alocarea mijloacelor materiale şi financiare. la nivelul fiecărei autorităţi. Constituie sarcini de nivel naţional. iar după aria de cuprindere sunt naţionale şi locale. gradul de ocupare al populaţiei. de pildă. sociale. sanitare. Sarcinile de direcţie ale administraţiei pun în evidenţă acţiunea directoare sau acţiunea de orientare a acesteia asigurdu-se unitatea de comandă şi de acţiune executivă la cele mai diferite nivele şi structuri administrative.administraţia va trebui să le facă faţă în viitor. inclusiv realizarea controlului utilizării mijloacelor şi al executării dispoziţiilor. Sarcinile organizatorice relevă rolul ordonator al administraţiei. iar după conţinutul lor constau în sar-cini economico-financiare. vizând atât realizarea cadrului instituţional cât şi acţional al activităţii executive pentru înfăptuirea sarcinilor ei specifice (de exemplu.

sub un anumit aspect. 106-107. cit. teritorială. sfera de întindere incidenţa şi durata ei. Această competenţă poate fi. la rândul ei. de învăţământ se constituie în grupa sarcinilor de gestiune de nivel naţional sau local realizate prin intermediul serviciilor publice (învăţământ. 41 R. 27 . salubritate. Iorgova. telecomunicaţiilor. pag. alte organe centrale ale administraţiei publice. În privinţa clasificării competenţei autorităţilor administraţiei publice ea se face după diverse criterii. atât la nivel naţional cât şi la cel local. competenţa poate fi materială.41 După conţinutul de cuprindere..). Ionescu. cit. I. precum şi serviciile deconcentrate de specialitate ale administraţiei publice în teritoriu. consiliile locale şi judeţene. op. sănătate. pag. transportului urban în comun. A. cit. 110-112. 66-68. pag. termice. generală atunci când autoritatea care o exercită poate decide în toate problemele esenţiale ale activităţii executive în ansamblul ei sau în diversele sale laturi specifice. etc. 68-69. Competenţa specială reprezintă situaţia în care organul poate acţiona într-un mod foarte limitat – pe ramură sau domeniu – în probleme ale activităţii executive centrale şi locale riguros determinate. • Competenţa materială („ratione materiae”) este forma de competenţă ce are în vedere natura raporturilor sociale intra-te în câmpul de activitate al unui organ. culturale. cultură cu instituţiile aferente). op. prefectul.. sociale. cit.. pag. În această categorie intră ministerele. Al.123-125. În această categorie se cuprind guvernul. distribuţiei energiei electrice. Iovănaş.Sarcinile economico-financiare. op.. cu excluderea situaţiilor în care competenţa s-a atribuit expres altei autorităţi. personală şi temporală. ca şi a regiilor sau companiilor – naţionale sau locale – autonome (a transportului feroviar. gazului metan. op. apei. Negoiţă.

etc. de regulă corespunzătoare unităţilor administrativ-teritoriale (judeţ.R.F. 28 . regionalele C. cazul majorităţii orga42 Art. de pildă. • Competenţa personală („ratione personae”) este determinată de calitatea persoanei sau a subiectului de drept în funcţie de care se declanşează incidenţa acţiunii normei şi a autorităţii (cetăţean sau străin. ci doar ca o rezultantă sintetizatoare necesară asigurării unei conduceri administrative generale a întregii activităţi executive în mod unitar la acelaşi nivel al organizării de stat (centrale sau teritoriale). civil sau militar. • Competenţa temporală („ratione temporis”) desemnează limitele în timp între care o autoritate îşi desfăşoară activitatea. major sau minor.). oraş. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. dacă procesul verbal este întemeiat. • Competenţa teritorială („ratione loci”) desemnează limitele spaţiale sau geografice în care se manifestă competenţa materială a unui organ public. în care sens distingem o competenţă centrală sau naţională cuprinzând întreg teritoriul statului şi o competenţă locală limitată la anumite porţiuni din teritoriu. comună) sau în funcţie de alte criterii (de pildă. în materia sancţiunilor contravenţionale calitatea de militar în termen42 este hotărâtoare în modul de aplicare a sancţiunii care nu se dispune de organul administrativ competent. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. Astfel. În acest sens competenţa este permanentă atunci când nu se stabilesc asemenea limite.Competenţa generală nu trebuie înţeleasă ca o sumă aritmetică a competenţelor speciale deoarece ceea ce aparţine uneia nu se poate exercita de către cealaltă. măsuri disciplinare. spre a i se aplica. procesul-verbal constatator fiind trimis comandantului unităţii din care face parte contravenientul. delimitate pe criterii interjudeţene).

în redactarea sa iniţială. Aceste acte pot fi emise atât de organe cu activitate permanentă cât şi de organe cu caracter temporar (de pildă. care au întotdeauna o competenţă numai temporară. cum ar fi de pildă. 43 Art. cazul comisiilor locale constituite în scopul stabilirii dreptului de proprietate în materie funciară. de pildă) după care îşi încetează efectele ieşind din vigoare. Actele administrative normative cu caracter temporar produc efecte limitate în timp până la intervalul de timp sau data prevăzută de ele sau de actul superior ori până la încetarea consecinţelor evenimentelor care le-au determinat adoptarea (calamităţi naturale. care-şi încetează activitatea la realizarea sarcinilor pentru care au fost înfiinţate ori la data fixată prin lege.nelor executive. Competenţa temporară nu se confundă cu organele temporare şi nici cu actele temporare. 44 Este cazul adeverinţelor privind dreptul de proprietate funciară eliberate de comisiile prevăzute de Legea nr. 11 din Legea fondului funciar nr. Precizăm că acţiunea în timp a unui act normativ nu este determinată de caracterul permanent sau temporar al competenţei autorităţii care l-a emis. diverse comandamente constituite pe plan local în situaţii de calamităţi). 18/1991 (republicată). deoarece manifestarea de voinţă odată produsă are o existenţă independentă de autorul ei. În acest sens o autoritate cu activitate permanentă poate primi şi competenţe temporare. anume create pentru soluţionarea unor sarcini provizorii.43 ori diversele comisii de recensământ sau cele în materie electorală. fie el şi organ temporar. şi temporară când există asemenea limite fixate în activitatea unui organ. De aceea este posibil ca un act temporar să fie emis de o autoritate permanentă după cum un act stabil44 să provină de la un organ temporar. Există şi organe administrative temporare. modificată prin Legea nr. 18/1991. 1/2000 29 .

consilii locale) sau desemnate (guvern) când nu se pune însă problema competenţei temporare a organului. ci doar a limitării în timp a mandatului pentru care au fost aleşi membrii ce îl compun. delegate şi partajate (paralele sau concurente). După caracterul şi principiile care îi stau la bază competenţa autorităţilor administrative poate fi contencioasă sau jurisdicţională. Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006.O situaţie specială se ridică în cazul autorităţilor administrative alese (primari. şi competenţă nejurisdicţională sau necontencioasă sau de administraţie activă lipsită de această trăsătură şi limitată la organizarea aplicării legii. când ea soluţionează un conflict dedus judecăţii sale emiţând un act jurisdicţional având stabilitatea unei hotărâri judecătoreşti. mai distinge între competenţe exclusive. 30 .

Între organele statului există şi deosebiri determinate de forma specifică în care contribuie la realizarea puterii publice. numite şi puteri.Capitolul 2 Sistemul şi structura autorităţilor administraţiei publice 1. Sistemul autorităţilor publice reprezintă ansamblul formelor organizatorice prin care se manifestă sau se exteriorizează puterea publică. executiv şi judecătoresc. Aceste autorităţi sunt elemente structurale ale întregului a cărui unitate este asigurată 31 . Prin structura unui sistem desemnăm modul de organizare sau de dispunere internă a elementelor componente ale sistemului. Privit în mod distinct sistemul puterii executive sau al administraţiei publice se prezintă ca o grupare ce înfăptuieşte activitatea executivă în mod unitar prin raporturile ierarhice în care se află autorităţile componente unele faţă de altele având în frunte guvernul. organ suprem. Noţiunea sistemului autorităţilor administraţiei publice Prin sistem înţelegem un ansamblu coerent de elemente reunite şi aflate în relaţii de interdependenţă. aflate într-o strânsă unitate şi relaţii de interdependenţă determinate de modul de exercitare al acestei puteri. motiv pentru care ele se grupează după forma fundamentală sau funcţia esenţială pe care o desfăşoară în subsisteme distincte şi anume legislativ.

un organ judeţean deşi poate fi ierarhic supraordonat faţă de unul municipal. Relaţiile au caracter ierarhic datorită nivelelor de competenţă materială şi teritorială diferită a respectivelor autorităţi ceea ce le deosebeşte pe plan vertical pe cele asemănătoare şi pe plan orizontal pe cele diferite. exprimă caracterul nu numai unitar dar şi centralizat al organizării de stat în general. Relaţiile de supraordonare definesc poziţia specifică a unui organ superior faţă de altul inferior prin puterile conferite în cadrul aceluiaşi sistem. Ceea ce asigură existenţa şi desfăşurarea omogenă a relaţiilor ierarhice este atât unitatea cât şi diferenţa. cu cât ne aflăm pe o treaptă ierarhică mai înaltă a organizării sistemului administrativ cu atât creşte numărul organelor supra şi subordonate. În general. centrale şi locale. de pildă. în care relaţiile ierarhice se stabilesc (direct sau indirect) din treaptă în treaptă asigurând omogenitatea puterii executive ca sistem şi acţiune. iar cu cât ne aflăm pe o treaptă ierarhică mai joasă numărul organelor subordonate scade. Relaţiile ierarhice exprimă legătura dintre formele de organizare a puterii. După poziţia unui organ faţă de altul în cadrul relaţiei ierarhice distingem relaţii de supraordonare şi relaţii de subordonare. funcţionare şi atribuţii.şi de trăsăturile lor comune reieşite din modul de alcătuire. Existenţa ierarhiei administrative în care se cuprind autorităţi supra şi subordonate. Relaţiile de subordonare exprimă poziţia şi legăturile în care se află un organ ierarhic inferior dependent faţă de un organ ierarhic superior. Astfel. în această unitate. de conducere şi de execuţie. a celei administrative în special. precum şi din activităţile desfăşurate. poate fi subordonat unui organ central care îi este ierarhic superior. respectiv dintre organele ce compun sistemul administrativ. Aprecierea poziţiei unui organ în raport de altul depinde de sistemul de referinţă utilizat. a competenţei materiale şi a celei teritoriale a 32 .

la rândul său. la identitatea de competenţă teritorială diferenţierile de competenţă materială stau la baza raporturilor ierarhice. iar sub aspectul competenţei teritoriale se constituie două nivele. Ionescu. se vor afla în raporturi ierarhice. două trepte ierarhice şi anume treapta judeţeană (a municipiului Bucureşti) şi treapta localităţilor centre administrative. dar o competenţă teritorială diferită – în sensul că una o subsu-mează pe cealaltă – de pildă. are anumite drepturi 45 R. Supraordonarea şi subordonarea ierarhică administrativă Supra şi subordonarea desemnează raporturile dintre două organe în temeiul cărora unul dintre ele. un organ de acelaşi nivel teritorial. op.respecti-velor autorităţi. aflat pe o poziţie superioară într-un sistem. 2. dar având o competenţă materială mai îngustă. două organe având aceeaşi competenţă materială (un minister şi organul său din teritoriu). Sub aspectul competenţei materiale distingem competenţa generală şi competenţa specială. oraşele şi comunele. în cazul ţării noastre. cit. în principiu. apare supraordonat faţă de un alt organ de nivel teritorial similar. de pildă. guvernul în raport de ministere). Pe de altă parte. unul central sau naţional şi altul teritorial sau local subsumat celui dintâi. iar cel din urmă nivel cunoscând.. specială (de exemplu. generală. 122. Rezultă că. având o competenţă materială mai largă. pag. una naţională şi alta locală. corespunzător organizării administrativ-teritoriale.45 Într-adevăr. 33 . în timp ce în cazul similitudinii de competenţă materială distincţiile de competenţă teritorială determină aceleaşi raporturi. şi de regulă. respectiv municipiile (şi sectoarele municipiului Bucureşti). prima având o sferă mai largă de cuprindere decât cea de a doua pe care o subsumează. o subordonează.

49 Art. cit. 4/1967. pag. 15 47 Dicţionar de drept constituţional administrativ. altele decât ministerele. 106. potrivit legii. de a coordona şi de a controla activitatea organului subordonat care. pag. Hotărârea Guvernului nr.. Sistemul organelor administrative în lumina prevederilor Constituţiei. 90/2001 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. 34 . de regulă. în „Revista Română de Drept”.decurgând din aceasta faţă de organul aflat pe o treaptă inferioară şi care are anumite obligaţii faţă de organul superior tocmai datorită poziţiei în care se află. 1978. nr. limitativ şi expres executivului. 48 I. 259. 11 din Legea nr. Cu toate acestea. raporturile cu alte autorităţi. are obligaţiile corelative de a îndeplinii dispoziţiile organului supraordonat decurgând din aceste drepturi şi în faţa căruia este răspunzător. unele atribuţii. Mult mai frecvent este atributul executivului de organiza autorităţi subordonate. 983/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului (abrogată). pag. Anghene. Conţinutul acestor raporturi este format din dreptul de a conduce. Bucureşti. • Dreptul de a înfiinţa şi organiza autorităţi sau organe este expresia cea mai deplină a raporturilor de subordonare deoarece autorul acestei acţiuni devine ierarhic superior celeilalte părţi. 50 De pildă. Guvernul poate înfiinţa.50 determinându-le structura.48 Obiectul acestor raporturi îl reprezintă conduita părţilor – organe publice – corespunzătoare drepturilor şi obligaţiilor ce le revin. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Iovănaş. dar o asemenea atribuţie este conferită în mod cu totul excepţional.49 diferite organe centrale de specialitate ce funcţionează pe lângă el. op. însăşi crearea autorităţilor administrative are loc prin lege. la rândul său. prin 46 M. întrucât.47 După unele opinii în conţinutul acestor raporturi ierarhice mai intră şi dreptul de a înfiinţa şi de a organiza autorităţi subordonate.46 Raporturile ierarhice administrative operează între autorităţile executive deoarece aceasta nu se subordonează altor categorii de organe ale statului. de a îndruma.

putând fi încredinţate. în mod distinct.51 • Dreptul de a conduce. etc. verificând executarea măsurilor dispuse. unor inspecţii şi inspectoare). 215/2001). Aşadar. şi altor autorităţi executive nesupraordonate faţă de organul cu privire la care ele se exercită. „e” din Legea nr. 51 De pildă. 38/2 lit. în ordinea descrescândă a puterilor conferite. chiar dacă o lege de organizare şi funcţionare nu le-ar mai enumera. care este chintesenţa conducerii – putând subzista independent şi în afara raporturilor ierarhice. De aceea este de făcut menţiunea că din dreptul de conducere ierarhică decurg toate celelalte drepturi – mai reduse ca şi prerogative – ce formează conţinutul raporturilor ierarhice. consiliul local aprobă regulamente de organizare şi funcţionare a serviciilor publice (art. 35 . îndruma şi coordona autorităţile subordonate este o altă componentă derivând din raporturile ierarhice.norme de detaliere a reglementărilor legislative. de îndrumare. dreptul de conducere include dreptul de decizie. Dreptul de conducere reprezintă acea facultate conferită unui organ ierarhic superior în temeiul căruia el poate emite acte obligatorii pentru autoritatea subordonată şi pe care aceasta din urmă trebuie să le îndeplinească. de pildă. numirea conducătorilor sau şefilor organelor subordonate şi a structurilor lor interne. În acelaşi atribut se cuprind şi alte prerogative cum ar fi. fiecare dintre aceste atribute – mai puţin dreptul de decizie. aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a acestora. Pe câtă vreme aceleaşi drepturi pentru a fi exercitate de alte autorităţi neaflate în raporturi ierarhice cu organele faţă de care le-ar manifesta vor trebui încredinţate întotdeauna expres şi limitativ conferite (de pildă. ceea ce asigură unitatea de acţiune a sistemului. de coordonare şi de control.

se impune precizarea că îndrumările pot fi date în legătură cu toate aspectele activităţii autorităţii inferioare. Îndrumarea se realizează pe calea emiterii indicaţiilor sau îndrumărilor operative curente cu privire la modul în care organul subordonat trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile. Aşa. 36 . fie prin intermediul unor reguli generale ce vizează competenţa acestuia din urmă (de pildă. de protecţie a muncii. normele metodologice de elaborare şi de execuţie a bugetelor locale stabilite de Ministerul 52 I. comparativ cu atributul de îndrumare ce poate fi conferit altei autorităţi executive neierarhice în raport cu organul de îndrumat şi care vizează numai anumite aspecte strict determinate. Îndrumarea operativă curentă şi îndatorirea realizării ei nu este identică cu obligativitatea respectării normelor juridice cu forţă superioară deoarece acest din urmă aspect nu derivă din raportul de subordonare. având tangenţă şi cu atribuţiile unor organe din sisteme diferite.. de pildă. organele executive sunt ţinute să respecte şi să realizeze şi prevederile juridice ale actelor altor organe faţă de care nu se află în raporturi ierarhice. din domenii sau ramuri de activitate. etc. dar a căror competenţă vizează relaţiile sociale. de pildă. aşa cum este cazul unor inspecţii şi inspectorate.). Iovănaş. precizări sau interpretări privind dispoziţiile şi modul lor de aplicare în materie). în urma verificării. gărzi care. Cu privire la sfera atribuţională a organului subordonat. sanitar-veterinară. cât şi pentru cazuri concrete deduse spre rezolvare autorităţii sau funcţionarului din subordine şi faţă de care organul sau funcţionarul superior – sesizat sau din oficiu – îşi exprimă punctul de vedere sau opinia. îndrumări obligatorii de urmat în activitatea organului controlat (în materie financiară.În legătură cu dreptul de îndrumare a organelor inferioare menţionăm:52 1. cit. pag 107 şi următoarele. Într-adevăr. 2. op. pot da. vizat de exerciţiul acestui drept.

central sau de nivel local. 108 37 .. . cit. nu numai de cele făcând parte din reţeaua sanitară. Iovănaş. Se pune problema limitelor în şi până la care dreptul de îndrumare se poate exercita.situaţia în care organul superior are dreptul. indiferent de competenţa lor materială – prin care se includ sau nu în sistemul financiar-bancar – sau de cea teritorială (de nivel naţional. În mod similar. de regulă. De la acest principiu există unele excepţii. normele Ministerului Sănătăţii şi Familiei vizând igiena şi salubritatea locurilor de muncă trebuie respectate şi aplicate de către toate autorităţile administrative. de a le înlocui cu propriile reguli. eventual. În cadrul raporturilor de subordonare operaţiunea desfiinţării unui act emis de către o autoritate subordonată (adică lipsirea lui de efecte juridice obligatorii garantate de constrângerea publică) poate viza şi acte individuale într-o gamă largă prin intermediul suspendării (ca desfiinţare temporară) sau a anulării ori revocării (ca desfiinţare definitivă a actului juridic). 3. 10/1991 (abrogată) I. întrucât exerciţiul său – derivând din conţinutul raporturilor de subordonare – este totuşi limitat de independenţa operativă de care trebuie cel puţin să dispună un organ executiv. nu poate să-l substituie şi să-l înlocuiască pe acesta din urmă în atribuţiile sale.posibilitatea normativă a organului superior de a abroga acte de reglementare cu forţă juridică inferioară şi.Economiei şi Finanţelo53 trebuie respectate de toate autorităţile executive a căror activitate are tangenţă cu realizarea şi întrebuinţarea fondurilor băneşti publice. ea nefiind numai de competenţa 53 54 Art. de a exercita o anumită atribuţie comună atât lui cât şi organului subordonat. op. 2 din Legea privind finanţele publice nr. teritorial) şi nu numai de către organele financiar-bancare din teritoriu subordonate acestui minister. totuşi. conferit prin lege.54 . 56 alin. pag. ca subiect distinct de drept. ceea ce înseamnă că organul superior deşi poate interveni în activitatea celui inferior.

1.exclusivă a acestuia din urmă. va trebui să introducă o reclamaţie la acel organ sau cel ierarhic superior acestuia şi numai dacă nu este mulţumit de soluţia dată va putea declanşa litigiul judiciar (art. 5 alin. 57 Art. 2129/1979 a Tribunalului Suprem Secţia civilă în Culegere de decizii pe anul 1979. pe calea reclamaţiei.se pune problema răspunderii juridice în cazul măsurilor dispuse în urma îndrumării ierarhice. actul normativ. În asemenea cazuri şi pentru situaţii individuale. 29/1990 38 . 13 din Legea contenciosului administrativ nr. pag. 29/1990). 56 Decizia nr. în cazul acţiunii judiciare îndreptate împotriva unui act administrativ individual care a vătămat un drept aceasta va putea fi formulată şi împotriva funcţionarului autorităţii pârâte care a elaborat actul. de pildă pentru că au vătămat drepturi legal recunoscute. dacă prin ele s-au produs vătămări ale drepturilor legal recunoscute persoanelor. iar persoana astfel acţionată poate chema în garanţie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordin scris să semneze actul a cărui legalitate este supusă judecăţii.55 . autoritatea superioară va putea modifica şi chiar înlocui cu propriul act prin care dă o anumită rezolvare cazului respectiv. dacă se solicită despăgubiri.305. Asemenea situaţii se pot ivi frecvent prin controlul ierarhic.57 • Dreptul de control general este un atribut conferit în cadrul raporturilor ierarhice asupra activităţii organelor infe55 De pildă. concrete. 2 şi 3 din Legea contenciosului administrativ nr. inclusiv cel interpretativ – prin care un organ superior îşi exprimă un punct de vedere cu privire la aplicare unei dispoziţii legale – nu constituie un act susceptibil de cenzurare judiciară pe cale contenciosului administrativ. Astfel.56 Dimpotrivă. prin exercitarea căilor administrative de atac sau a recursului ierarhic când la nivel superior se dă o anumită soluţie pe care în mod obişnuit o putea emite şi autoritatea a cărei măsură sau act au fost contestate. cel vătămat în drepturile sale recunoscute lege înainte de a se adresa justiţiei cu o cerere de chemare în judecată a autorităţii executive emitente a actului administrativ care l-a lezat.

cu excluderea altor aspecte. Astfel. ca în exemplele precizate. de genul organelor cu rol coordonator într-un domeniu sau ramură de activitate ori a inspecţiilor specializate. autorităţile sanitare nu pot controla. fără să trebuiască o consacrare legală expresă a acestora. şi numai în baza prevederilor legale exprese. Caracterul general al controlului denotă cuprinderea în verificare a tuturor formelor concrete de activitate subordonată (acte şi fapte juridice şi nejuridice). precum şi. inclusiv suspendarea sau anularea măsurilor ilegale. dimpotrivă. iar organele financiar-bancare nu pot verifica – tot în exteriorul lor – respectarea normelor igienico-sanitare şi de salubritate. nu exclude ci. De aceea. neaflate în raporturi ierarhice cu subiectele verificate. atât sub aspectul legalităţii cât şi al oportunităţii. respectivele verificări se disting de atributul de control special conferit anumitor organe specializate. Dreptul de control general. în afara sistemului lor. Dubla subordonare a unor autorităţi administrative Subordonarea administrativă poate fi deplină şi limitată. după caz. a eficienţei socialeconomice. În această situaţie activitatea de control se desfăşoară asupra autorităţii verificate numai prin prisma specializării competenţei. Este deplină atunci când se realizează atât organic cât şi funcţional. cât şi dreptul de a sancţiona până la eliberarea din funcţie a celor vinovaţi de abatere. presupune şi verificări limitate sau forme speciale cu un obiect determinat. respectarea metodologiei financiare. fiind un rezultat al raporturilor ierarhice. 3. Subordonarea organică are un conţinut larg decurgând din dreptul organului superior sau pe lângă care funcţionează autoritatea subordonată de a o organiza sub aspectul condu39 . mai ales a celor juridice.rioare ceea ce presupune posibilitatea luării de măsuri eficiente pentru eliminarea oricărei deficienţe constatate.

triplă. de exemplu. 40 . serviciile publice deconcentrate judeţene se subordonează organic şi funcţional faţă de minister şi numai funcţional faţă de prefect). faţă de o autoritate de la acelaşi nivel teritorial (de pildă. serviciul public judeţean. Astfel.cerii. ● După felul sau natura autorităţii faţă de care operează subordonarea aceasta poate fi exclusivă. Această din urmă subordonare poate fi atribuită separat unui organ conferind anumite drepturi. guvern-perfect) şi subordonare indirectă. toate aceste criterii se pot combina între ele dată fiind diferenţa dintre acestea şi finalitatea urmărită. de regulă. diferite ca şi competenţă materială sau teritorială (de pildă. ● După modul de exercitare subordonarea poate fi directă. în vedere doar simpla coordonare a activităţii organului din subordine faţă de care se exercită drepturi limitate. minister – organ teritorial judeţean şi organ municipal). între competenţe teritoriale diferite. faţă de mai multe autorităţi. etc. avem subordonare unică şi subordonare multiplă (dublă. respectiv faţă de o singură autoritate sau de un singur sistem şi subordonare neexclusivă sau mixtă. dar materiale asemănătoare (de pildă. expresie a dependenţei ierarhice. faţă de propriul minister şi faţă de prefect). când între acestea se interpun una sau mai multe trepte ierarhice ceea ce mijloceşte relaţia ierarhică (de pildă. guvernminister. guvern-minister) şi verticală. atunci când între cele două părţi ale raportului ierarhic nu se interpune nici o treaptă intermediară (de pildă. Subordonarea funcţională este mai limitată şi are. organ central şi serviciul teritorial sau organ local specializat). în vreme ce subordonării organice exercitate în paralel i se recunosc drepturi mai extinse (astfel. de regulă. organică faţă de una şi funcţională faţă de alta. de a o finanţa şi de a-i coordona activitatea.). ● După numărul subordonărilor. ● După poziţia subordonării distingem subordonarea orizontală. Desigur. de regulă.

exclusiv şi orizontal faţă de guvern. cât şi ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice. de la primul la ultimul organ. felul subordonării influenţează conţinutul raporturilor de subordonare. în timp ce pe treptele inferioare predomină activităţile de execuţie cu carac-ter concret realizate prin acte individuale şi fapte materiale nejuridice. 5/1990). În sfârşit. subordonarea verticală dă expresie conducerii centralizate a statului asigurând unitatea de comandă şi de acţiune a sistemului în întregul său. 8/1990 privind organizarea şi funcţionarea organelor locale ale administraţiei de stat (abrogat prin Legea administraţiei publice locale nr. apoi a consiliilor judeţene şi Ministerul Culturii şi a Cultelor. ministerul se subordonează organic. ● După lărgimea atribuţiilor proprii conferite distingem o subordonare centralizată (în formele ei strict centralizate şi deconcentrate) şi subordonarea necentralizată (în formele ei descentralizate). având în vedere modalitatea directă sau indirectă a subordonării constatăm că cu cât urcăm pe treptele ierarhiei administrative prevalează acţiunile (actele) de condu-cere şi organizare. aflate în subordinea prefecturilor. marcând latura descentralizatoare a sistemului. De asemenea. 57/1968. de exemplu. unic. În administraţia publică românească se mai cunoştea şi aşa-numita dublă subordonare. mai ales pe cale normativă. 9 din Decretul-Lege nr.58 în conformitate cu autorităţile sau organele de specialitate locale ale administraţiei se subordonau consiliilor locale sau judeţene. pe când cea orizontală asigură doar unitatea la un anumit nivel sau profil teritorial. 82 din Legea de organizare şi funcţionare a consiliilor populare nr. Aşa. culte şi patrimoniu ale judeţelor şi municipiului Bucureşti. 59 Art.59 sau cazul Direcţiilor pentru cultură. 41 . abrogată. 69/1991 şi Legea nr. direct.de pildă.60 58 Dubla subordonare a organelor locale de specialitate era prevăzută de art.

respectiv compartimentele structurale interne. 42 . la rândul lor. 978/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor. alcătuite. În studiul nostru interesează aceste structuri. 2 din Decretul nr. 215/2001. 62 Art. 4. Structura autorităţilor administrative Sistemul autorităţilor administraţiei publice este un ansamblu unitar având o structură determinată. Probleme de structură nu se ridică în cazul autorităţilor sau mai bine spus a funcţiilor unipersonale. 12 (1) din Hotărârea Guvernului nr.La ora actuală pe plan local funcţionează consiliile locale şi judeţene. cultură. etc. sănătate.). iar prefectul numit de Guvern este reprezentantul acestuia din urmă având atributul de conducere şi supraveghere a serviciilor publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei centrale organizate în unităţile administrativ-teritoriale. 61 Art. vor trece treptat în subordine locală. a consiliilor locale sau judeţene.61 În aceste condiţii şi ţinând cont de faptul că majoritatea ministerelor au în subordine exclusivă autorităţile similare din teritoriu (finanţe. compuse sau exercitate de către o singură persoană (ministru. sănătate. primar) chiar dacă 60 Art. noţiunea de organ local de specialitate al administraţiei publice a fost eliminată. 26/1 din Legea administraţiei publice locale nr. în perspectiva imediată o serie de instituţii de învăţământ. respectiv orga-ne executive. din structuri menite a le permite funcţionarea şi îndeplinirea atribuţiilor. Conform legii cadru a descentralizării nr. 215/2001). etc. prefect. 101/1990 privind înfiinţarea inspectoratelor pentru cultură ale judeţelor şi municipiului Bucureşti. 133/1 din Legea nr. ca elemente distincte. Singura dublă subordonare teritorială existentă operează faţă de serviciile publice deconcentrate aflate în subordinea ministerelor de specialitate şi a prefectului care le conduce (art.62 învăţământ. 195/2006.

Proiectarea structurilor organizaţionale. ministru-minister. 1974. 40/1990). Editura Politică. Compartimentul organizatoric al unei autorităţi administrative reprezintă unitatea structurală – alcătuită din una sau mai multe persoane – aflată sub unică conducere şi care. primar-primărie. defineşte organizarea sau structura instituţiei. oficiu. 64 Astfel. etc.) ca organ de conducere unipersonal sau colegial.reprezintă organul sau funcţia de conducere şi care poate emite acte juridice în nume propriu.63 interesând funcţionarea şi realizarea activităţilor autorităţii din care face parte. cu efecte interne sau în afara organului condus. funcţionarea ei şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin.fiecare din persoanele ce îl compun se află într-o relaţie ierarhică de subordonare directă cu un şef ierarhic (de birou. . în ansamblul său. după cum şi cea dintâi are atribuţii şi competenţe distincte (de exemplu. 16 din Legea nr.74. etc. adică apropiate. prefect-prefectură. Bucureşti.se poate compune dintr-o singură persoană (de pildă. În acest sens distingem în mod net între organul unipersonal – de conducere şi funcţia exercitată – faţă de aparatul sau organul ori autoritatea subordonată şi cu privire la care operează anumite atribuţii ale celui care conduce.). oficiul juridic are un jurisconsult sau un consilier juridic) ori din mai multe (de pildă. exercită cu titlu permanent sau temporar atribuţii de natură omogenă. serviciul sau direcţia). învecinate sau comune. Această unitate structurală sau compartiment are o serie de trăsături: . Hidoş. 43 . pag.64 .compartimentele exercită atribuţii de natură omogenă. în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor unele departamente şi direcţii au organizate consilii militare ca organe consultative ale comandanţilor (art. inclusiv pe plan normativ. ceea ce 63 A se vedea C. Cele mai multe autorităţi executive sunt însă alcătuite din mai multe persoane constituind o colectivitate organizată în mod unitar şi care prin ansamblul ei. cât şi prin modul de alcătuire.

salarizare. . reprezentată de conducerea sa. cit. în sensul că acestea sunt directe sau indirecte. capacitate juridică proprie deoarece nu pot intra în raporturi juridice directe cu alte subiecte de drept. calitate ce revine numai autorităţii din care fac parte. Hidoş. pag.65 Compartimentul simplu sau elementar este acea unitate structurală internă în care între conducătorul ei şi celelalte persoane componente nu se mai interpune alt subiect. Aceste atribuţii sunt fie necesare asigurării funcţionării autorităţii respective (în cazul compartimentelor funcţionale. de altfel. personal. Această autoritate are în subordine ierarhică directă pe şefii diviziunilor interne de cea mai mare complexitate aflaţi în subordinea şefilor nemijlocit subordonaţi conducătorului autorităţii respective. etc) sau îndeplinirii sarcinilor şi competenţelor proprii (în cazul compartimentelor de specialitate care diferă de la organ la organ) manifestându-se mai ales în exteriorul organului.structurile interne deşi dispun de competenţe proprii în realizarea atribuţiilor ce le revin nu au. De pildă. .. Compartimentul complex reprezintă o reunire de compartimente elementare sau chiar complexe supuse aceleiaşi autorităţi ierarhice unice. cele de administraţie.determină. financiar. 116. serviciul şi 65 C. biroul este compartimentul elementar de bază şi cea mai mică diviziune structurală în cadrul căreia şeful de birou este singurul care dispune de autoritatea directă asupra subordonaţilor neexistând o altă autoritate în acelaşi sens. distingem compartimente simple şi compartimente complexe. de pildă.în funcţie de genul de relaţii stabilite între persoanele ce compun compartimentele şi conducător. de regulă. În structura autorităţilor administrative distingem biroul. în relaţiile cu terţii. însăşi reunirea lor în cadrul aceleiaşi componente structural organizatorice. 44 . op.

şi chiar crearea de structuri atipice (de pildă. iar în cazul celor centrale (ministere) se mai adaugă direcţia generală şi departamentul care au. totuşi un birou se poate subordona direct directorului de direcţie (mai ales dacă are atribuţii de control). . 20 pentru direcţie). mai precis conducerii acesteia. raportul dintre personalul de conducere şi cel de execuţie.birourile se organizează pentru îndeplinirea unei activităţi omogene care impune o delimitare organizatorică minimală distinctă.departamentul se organizează în scopul desfăşurării unor activităţi care sintetizează funcţii ale mai multor compartimente inferioare sau care vizează coordonarea şi orientarea lor de manieră globală.direcţia. inspecţia) ori în afara autorităţii. departamentul le poate cuprinde pe toate). oficiul. dintre care unele pot funcţiona independent în sensul că se subordonează direct unei alte structuri. 8 pentru servicii. decât celei imediat superioare. De pildă.serviciul se organizează pentru îndeplinirea unor activităţi omogene sau pentru mai multe activităţi complementare pentru care se cere o conducere unitară. . 6 pentru birou. Reglementările legale stabilesc dimensiunea numerică a personalului care compune un compartiment sub aspectul unui minim pentru fiecare (de pildă. deşi directorul direcţiei are în subordine şefii serviciilor componente. . de regulă. următoarele caracteristici şi anume: . în teritoriu 45 . Fiecare compartiment superior are în compunerea sa structuri inferioare sau mai simple (de pildă. iar aceştia pe şefii de birou.direcţia cuprinde mai multe servicii ori birouri care desfăşoară activităţi ce necesită o coordonare.direcţia generală se organizează pentru delimitarea unui grup de activităţi ce reprezintă un domeniu sau un sector de activitate. .

De pildă. Aşa. în mod obişnuit. se vor afla la acelaşi nivel ierarhic. de pildă. toate în funcţie de specificul atribuţiilor revenind acelui organ. Nivelul ierarhic al unui conducător de compartiment şi deci al compartimentului. de la ministru.sau chiar în străinătate. În cazul organelor administrative cu mai multe compartimente complexe prin sistemul delegărilor interne succesive de autoritate se stabilesc relaţii sau linii ierarhice între conducătorii anumitor compartimente. pe care fiecare persoană şi postul pe care-l ocupă. Structura organului administrativ şi a legăturilor ierarhice (directe şi indirecte orizontale şi verticale. îl deţin în ierarhia administrativă. Cum într-un organism complex se stabilesc mai multe linii ierarhice. deşi. de raporturile sale cu altele. organice şi funcţionale) sunt reprezentate grafic prin organigramă. secretarul sau subsecretarul de stat ce conduce departamentul la directorul general al direcţiei generale. mai mici sau mai mari – dacă există aceeaşi poziţie de subordonare directă sau pe acelaşi plan (nivel ierarhic). conducătorii compartimentelor de aceeaşi mărime şi având acelaşi grad de subordonare faţă de conducerea autorităţii administrative în ansamblul ei. corespunzător atribuţiilor pe care le are în structura în care îşi desfăşoară 46 . Aceasta reflectă locul. şefii tuturor departamentelor din cadrul unui minister se află la acelaşi nivel ierarhic faţă de ministru sau şefii de birou faţă de şeful de serviciu. direcţia întră în compunerea departamentului. deşi este identic cu cel al structurilor similare (de pildă. şeful unei direcţii generale independente poate fi pe acelaşi plan ierarhic faţă de ministru cu şeful departamentului din aceeaşi autoritate executivă. continuând cu şeful de serviciu şi terminând cu şeful de birou. De pildă. serviciile între ele şi faţă de birouri) se pot situa pe aceeaşi linie ierarhică cu al altor compartimente sau diviziuni – diferite. în cadrul unui minister.

corespunzătoare structurii sale organizatorice (organigramei). Descrierea fiecărui post sau funcţii. precum şi acelei relaţionale interne fiind un act administrativ intern esenţial pentru buna funcţionare şi organizare a autorităţii executive. adică un complex de drepturi şi obligaţii cu care este învestit în vederea îndeplinirii atribuţiilor organului din care face parte. Hidoş.activitatea.cit. op. Funcţionarul din organele administrative îndeplineşte o funcţie publică. op. la rândul său este o ilustrare normativă a structurii organizatorice şi atribuţionale. Clasificarea organelor şi structurilor administrative • După criteriul competenţei materiale67 organele executive se clasifică în organe cu competenţă generală şi organe 66 67 C. Totalitatea funcţiilor dintr-un organ executiv. A se vedea anexele 1-7. cit. reprezintă statul de funcţii al autorităţii respective în care se reflectă numărul efectiv al persoanelor care pot funcţiona pe posturile existente.. Această fişă este o reflectare particularizată a prevederilor cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii respective şi care. pag. a cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească persoana care-l ocupă. pag 79. Când sunt nominalizate şi persoanele care ocupă efectiv posturile respective avem statul de personal. Atunci când această schemă reflectă şi retribuţia personalului suntem în prezenţa statului de salarii (sau de plată). 47 . cât şi a atribuţiilor care-i revin se face prin fişa postului ce conferă titularului său şi cunoaşterea locului în cadrul compartimentului său de activitate precum şi a legăturilor sale ierarhice directe şi indirecte.. 114. I. 5. Iovănaş.66 Organigrama este o reflectare grafică a structurii şi posturilor din organul administrativ.

. iar în a doua o mare diversitate de organe. Serviciul Român de Informaţii). de la respectivul nivel teritorial. de ramură sau de domeniu.organele cu competenţă specială se subordonează. Organele de domeniu pot fi. de regulă. inclusiv serviciile deconcentrate de specialitate. alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice (de pildă.cu competenţă specială. Comisia Naţională de Statistică). precum şi organele în teritoriu ale acestora. Cele cu competenţă generală se caracterizează prin atribuţii vizând ansamblul activităţii executive. organele de specialitate se clasifică în organe de ramură şi organe de domeniu. categorie în care intră guvernul. în vreme ce autorităţile cu competenţă limitată nu pot proceda la fel. purtând diferite denumiri. în toate ramurile şi domeniile. consiliile locale (judeţene. Această clasificare are mai multe consecinţe: . hotărî în probleme de competenţă specială.organele cu competenţă generală pot. acestea din urmă exercitând conducerea coordonarea. organe de sinteză de coordonare şi de control. neministeriale (de pildă. Distincţia dintre ele constă în faptul că primele conduc activitatea dintr-un sector executiv deosebit de limitat. la nivel naţional. celor cu competenţă generală de la acelaşi nivel teritorial. în vreme ce ultimele au atribuţii în mai multe ramuri sau atribuţii tangente cu sfera de acţiune a mai multor organe. 48 . de regulă. orăşeneşti şi comunale). în principiu. În categoria lor intră ministerele. Banca Naţională. În organele de ramură se cuprind. La rândul lor. municipale. prefecţii de judeţ şi primarii de localităţi. îndrumarea şi controlul celor dintâi. de regulă. ministerele şi organele subordonate lor. Organele cu competenţă specială sau organele de specialitate ale administraţiei publice sunt acele autorităţi ale căror atribuţii sunt limitate la o singură ramură sau domeniu de activitate. la rândul lor.

potrivit competenţei lor materiale. cazul majorităţii.deşi între organele de ramură şi cele de domeniu nu există raporturi ierarhice. În prima categorie intră guvernul. după cum şi organele de nivel superior al organizării administrativteritoriale exercită aceleaşi atribuţii faţă de nivelul ierarhic inferioare din unităţile administrative. respectiv după modul cum îşi exercită atribuţiile la nivelul întregii ţări sau la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.R. • După competenţa lor teritorială organele administraţiei publice se clasifică în organe centrale şi organe locale. direcţia judeţeană a finanţelor publice) constituite la anumite nivele ale organizării administrativ-teritoriale.autorităţile centrale au în subordine. alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice. 49 . organele locale de specialitate ale administraţiei de stat (de pildă. şi organe temporare. totuşi primele sunt legal obligate să prezinte ultimelor situaţii şi date necesare activităţilor de sinteză. etc. interjudeţean (Regionale C.. . diverse comisii create pentru situaţii determinate (calamităţi. ministerele. organele locale sau cele din teritoriu pe care le conduc. Consecinţele acestei clasificări sunt două: . coordonare şi control. iar în cea de a doua consiliile locale.organele superioare pot hotărî în probleme de competenţa organelor subordonate. denumite servicii publice deconcentrate precum şi organe ce nu reflectă această organizare fiind constituite.F. organele de gospodărire a apelor constituite pe bazine hidrografice. de pildă.. aşa erau direcţiile judeţene de cultură) sau organele în teritoriu ale autorităţilor administraţiei centrale de specialitate purtând diverse denumiri (Inspectoratul şcolar judeţean. îndrumă şi controlează. • După durata funcţionării distingem organe permanente.) sau pe alte criterii (militare). în timp ce acestea din urmă nu au o asemenea atribuţie în raport cu primele.

alcătuite dintr-o singură persoană. organe cu conducere colegială. funcţionând în cadrul sau pe lângă autorităţile cu competenţă deplină. alegeri. organe de decizie şi de execu50 . după puterea deţinută. de pildă guvernul. decizională. • După modul lor de conducere distingem organe cu conducere unipersonală (ministerele). şi autorităţi administrative jurisdicţionale care soluţionează litigii derivând din încălcarea legii adoptând acte juridice definitive sau stabile (de pildă. • După natura activităţii desfăşurate se disting autorităţi de administraţie activă. de punere în executare şi de control a realizării actelor juridice. iar ultimele desfăşoară activităţi de pregătire a emiterii. şi organe cu competenţă auxiliară. comisiile judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate funciară). • După alte criterii de clasificare. şi organe colegiale alcătuite din mai multe persoane (de pildă. nejurisdicţională. Primele pot emite acte juridice. iar ultimele în numele altei autorităţi care le-o conferă sau le-o retrage după necesităţi. ajutătoare. consiliile locale). primele exercitându-şi competenţa în nume propriu. prefectul şi primarul. împroprietărire funciară) cu existenţă limitată în timp. guvernul şi consiliul local). • După plenitudinea puterilor conferite avem organe cu competenţă deplină. • După modul de exercitare a competenţei distingem organe cu competenţă proprie sau exclusivă şi organe cu competenţă delegată sau încredinţată. • După modul de compunere distingem organe unipersonale.recensământ. autorităţile executive se pot grupa: în funcţie de poziţia lor în ierarhia administrativă în care sens distingem organe superioare ierarhic şi inferioare ierarhic. în care doar o parte a personalului alcătuieşte conducerea (este cazul autorităţilor executive având un consiliu sau colegiu ca organ deliberativ) şi organe colegiale de conducere (unde întreaga autoritate o exercită plenul organului.

op. în linii mari. pag. Prin structură funcţională se înţelege starea de diviziune sau indiviziune organizatorică a administraţiei publice corespunzător divizibilităţii sau indivizibilităţii sarcinilor specifice executivului în strânsă legătură cu modul de distribuire a lor între organe sau compartimente. încredinţarea sa structurilor deja existente sau dacă se impune crearea de noi structuri. 51 . op. În privinţa clasificării structurilor administrative şi ea se realizează după numeroase şi variate criterii. 70 J. Negoiţă. după modul de constituire avem organe alese şi numite.69 În acest sens. etc. criteriul competenţei materiale şi celei teritoriale din dreptul administrativ. . Printre considerentele sau criteriile care stau la baza creării unei structuri funcţionale s-au avut în vedere70 următoarele: . sub aspectul structurilor funcţionale se pune problema dacă în funcţie de sarcinile revenite administraţiei acestea necesită prin specificitatea lor şi o formă organizatorică distinctă şi de sine stătătoare care să le ducă la îndeplinire. 62 şi următoarele.ce sarcini trebuie rezolvate şi în conformitate cu care se vor dobândi sau nu şi atribuţii noi.. 75. Idem.care este volumul şi ponderea sarcinilor şi noilor atribuţii. 68 69 Al. pag. Starosciak.. respectiv. iar în caz afirmativ ce formă instituţionalizată trebuie utilizată. cit. 67.dacă acest volum şi natura lui permite rezolvarea şi. cit.ţie. respectiv de tip ministerial sau neministerial. 80-81. pag. • Un criteriu utilizat în ştiinţa administraţiei este cel al naturii şi răspândirii (diseminării) structurilor în care sens distingem structura funcţională şi structura teritorială a administraţiei. Ştiinţa administraţiei. . după calitatea persoanelor ce le compun se disting organe civile şi militare.68 ceea ce ar corespunde.

modul de gestionare specifică nevoilor sociale locale să impună satisfacerea lor printr-un cadru organizatoric adecvat. organe locale şi teritoriale ale administraţiei publice. Structura teritorială desemnează starea de diviziune sau indiviziune organizatorică a administraţiei corespunzătoare modului de realizare a sarcinilor în profil spaţial. în strânsă corelaţie cu organizarea administrativ-teritorială. Negoiţă. de independenţă operativă şi funcţională sau chiar de autonomie locală. după întinderea 71 Al.existenţa unei colectivităţi umane locale şi stabile cu nevoi proprii grupată pe considerente geografice. cit. delimitată prin unitatea administrativ-teritorială. în materia delincvenţei juvenile conlucrarea dintre învăţământ. pag. Structurile teritoriale ale administraţiei au în vedere faptul că diversitatea sarcinilor de realizat de către organele executive fac imposibilă – dată fiind dimensiunea demografică şi cea teritorială – ca o singură autoritate să le poată realiza pe toate. op. Condiţiile71 necesare pentru realizarea structurii teritoriale: ..existenţa unui teritoriu (mai mult sau mai puţin întins) asupra căruia urmează să fie exercitată o competenţă spaţială. destinate a contribui la satisfacerea intereselor colectivităţilor locale şi a membrilor lor. de regulă. poliţe sau crearea de autorităţi sau instituţii specializate. politice. organele de ocrotire a minorilor. . după caz. economice. instituţionalizat aparţinând administraţiei locale sau teritoriale. distincte).acest cadru să fie constituit şi să funcţioneze în teritoriu dispunând.utilizarea şi a altor criterii având în vedere modul de rezolvare a sarcinilor (pe cale jurisdicţională sau nu) ori obiectul acestora (de pildă. motiv pentru care se constituie în teritoriu. .. 52 . etc. .. autoritatea tutelară. 64-65.

Astfel. învăţământ. dacă legea le recunoaşte această competenţă. Ministerul Afacerilor Externe. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci). în orice organ executiv vom găsi compartimente de personal. în numeroase cazuri ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate organizează în teritoriu sau înfiinţează organe în subordinea lor. 53 . 117 (2) din Constituţie. secretariat. devenite toate.. percepţii rurale. • După natura atribuţiilor exercitate în cadrul sau în afara autorităţii respective structurile pot fi funcţionale şi de specialitate.prerogativelor conferite autorităţilor centrale asupra celor din teritoriu. alături de alte compartimente similare. directe şi indirecte. la nivelul localităţilor. administraţii financiare municipale. dar fără 72 73 Art. juridic. distincte sau reunite. Pe de altă parte. contabilitate. etc. • Un alt criteriu de clasificare a structurilor administrative se face după gradul lor de complexitate în structuri simple (când între personalul component şi conducător nu se interpune o altă persoană sau funcţie) şi structuri complexe reprezentând o reunire de compartimente simple cu multiple relaţii ierarhice. În acest sens există cazuri de structuri administrative constituite numai la nivel central întrucât este posibilă rezolvarea sarcinilor fără concursul unor structuri şi în teritoriul naţional (de pildă. „administraţii financiare”. cele de poliţie sau cele financiare73). Structura funcţională reprezintă acea componentă organizatorică internă prin a cărei activitate se asigură. Direcţii generale ale finanţelor publice judeţene.72 care pot acoperi toate sau aproape toate unităţile administrativ-teritoriale (de pildă. buna funcţionare a autorităţii şi crearea condiţiilor necesare îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor legale. circumscripţii fiscale orăşeneşti. salarizare.

). 54 . etc. de pildă. direcţii. precum şi juridic şi legislaţia muncii. inspecţie. compartimente distincte privind forţa de muncă şi şomajul. într-un minister al învăţământului trebuie să existe două mari diviziuni interne: una vizând învăţământul universitar. o direcţie judeţeană pentru probleme de muncă şi solidaritate socială cuprinde. celui exterior şi al turismului. • După caracterul omogen sau neomogen al atribuţiilor şi competenţelor exercitate distingem structuri tipice şi structuri individuale sau atipice. Pe plan teritorial. după cum într-un minister al comerţului şi turismului trebuie să se distingă cel puţin trei mari compartimente corespunzător comerţului interior. Structurile tipice (departamente.de care nu se poate concepe însăşi existenţa respectivei autorităţi. oficii) sau se pot regăsi chiar în structurile ministeriale (tezaur. Astfel. etc. direcţia tratatelor. Desigur. alta pe cel preuniversitar. unicat. trezorerie. în timp ce structurile atipice caracterizează organe. printre altele. salarizarea. etc. dar şi ca volum de activitate. Structura de specialitate este compartimentul constituit după necesităţile de rezolvare a sarcinilor având atribuţii omogene şi distincte şi care determină competenţa materială – desigur într-o parte a ei – a autorităţii respective. de regulă..) sunt constituite în cadrul autorităţilor administrative ce fac parte din sisteme sau subsisteme bazate pe raporturi ierarhice între elementele componente. servicii. din subordinea guvernului sau ministerelor (consilii. în cadrul oricărei autorităţi vor precumpăni structurile de specialitate atât ca număr cât şi ca pondere de personal.

fără însă a se realiza un transfer de proprietate între furnizorul serviciului şi consu55 . Comparând producţia bunurilor tangibile cu prestaţia serviciilor. fiind apreciată de către specialişti caracteristica esenţială a serviciilor. vândute şi consumate separat. simţite sau mirosite înainte de a fi cumpărate. . particularitate care le face ca să nu poată fi stocate. . de la un loc la altul. .perisabilitatea sau non-durabilitatea. în diferite etape temporale. nu pot fi gustate. depozitate. . rezultă următoarele caracteristici specifice serviciilor: .intangibilitatea . ele variind de la prestator la prestator.absenţa proprietăţii. serviciile fiind practic irepetabile.Capitolul 3 Serviciile publice 1.eterogenitatea sau variabilitatea .caracteristică generată de circumstanţele care concură la prestarea lor.specificitate care relevă faptul că serviciile sunt invizibile. în sensul că beneficiarul unui serviciu îşi satisface o anumită nevoie. spre deosebire de bunurile tangibile care sunt produse. care au făcut în mod frecvent obiectul analizei formulată de teoria economică. auzite. prestarea şi consumul serviciului realizându-se simultan. Caracteristicile serviciilor Serviciile se deosebesc de bunuri sub variate aspecte.inseparabilitatea serviciilor. depozitate sau inventariate. fiind influenţate şi de momentul prestării.

15. 114 Ioan Cosmescu. Totodată.115 2. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 1999. Rodica Minciu. cultură. Uranus. etc. caracteristici Pentru satisfacerea diverselor cerinţe ale membrilor unei colectivităţi umane (hrană. având ca rezultat efecte utile. cu un conţinut specializat. asistenţă socială. Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu. noţiunea de „serviciu public” este utilizată într-un dublu sens. 1999. astfel: a) în primul rând.31-33. într-o lucrare recentă se consideră că serviciile „reprezintă o activitate umană. 115 Maria Ioncică. desemnând un organism. pază şi ordine. În literatura de specialitate. Economia serviciilor. sănătate.). se utilizează sensul organic. o persoană juridică. spre deosebire de situaţia ce apare în cazul cumpărării unui bun tangibil. Ed. 56 . publică sau privată prin care se realizează o activitate care satisface un interes public (general). p. Gabriela Stănciulescu. Bucureşti. p. serviciile sunt activităţi de sine-stătătoare. Economia serviciilor. Ed.mator. Livia Ilie. Specificitatea serviciilor publice Serviciul public: noţiune. locuinţă.114 Având în vedere aceste caracteristici ale serviciilor dar şi în ideea de a realiza o sinteză a experienţei teoretice şi practice privind definirea serviciilor şi delimitarea lor de bunuri. imateriale şi intangibile destinate satisfacerii unei nevoi sociale. autonomizate în procesul adâncirii diviziunii sociale a muncii şi sunt organizate distinct într-un sector denumit şi sector terţiar”. transport. statul sau/şi colectivităţile locale înfiinţează anumite organisme denumite servicii publice. precum şi în limbajul curent.

Paul Negulescu plecând de la opiniile exprimate în doctrina franceză. Prof. Promotorii acestei definiţii sunt specialiştii francezi în dreptul public. cu o competenţă şi puteri determinate. este folosit sensul materialfuncţional. cu mijloace financiare procurate din patrimoniul 129 Revue de droit public et de la science politique en France. judeţ sau comună. cea clasică. conceptele lor fiind preluate de majoritatea ţărilor europene.417 130 Duguit. defineşte serviciul public după cum urmează: “Serviciul public este un organism administrativ. creat de stat. care trebuie să fie în mod obligatoriu o persoană publică.b) în al doilea rând. 1907. sau/şi o instituţie înfiinţată de acestea. Les transformations de droit public. O primă definire. mai multe definiţii care coexistă şi astăzi. oraşul sau comuna. • un oarecare număr de bunuri şi fonduri afectat pentru realizarea acestei misiuni. autorul a avut în vedere la definirea noţiunii de serviciu public sensul organic. profesorul Leon Duguit definea serviciul pu129 blic ca fiind „activitatea pe care guvernanţii sunt obligaţi să o presteze în interesul celor guvernaţi”. Astfel. Doctrina din ţară şi străinătate a cristalizat în decursul timpului. considerând că într-un serviciu public sunt întrunite 3 elemente: • o misiune considerată ca obligatorie pentru stat. p. natura juridică a organului care îl prestează.130 Este evident că.416 57 . Paris. • un număr de agenţi instituiţi pentru a îndeplini această misiune. datând de la începutul secolului XX consideră că serviciul public este acea activitate de interes general prestată exclusiv de persoane publice. judeţul. Paris. prin care este desemnată activitatea desfăşurată de organismul sau persoana juridică prestatoare a serviciului. respectiv statul. p. 1913.

asistenţă socială etc. s-a conturat în anul 1939 fiind impusă de dezvoltarea economico-socială din acea vreme. căreia iniţiativa privată nu ar putea să-i dea decât o satisfacţiune incompletă şi intermitentă. etc.general al Administraţiunii publice creiatoare. 123 A.). op. Iorgovan. teatre. . încasarea impozitelor şi taxelor.)132. coroborat cu dezvoltarea economică a perioadei şi implicit cu necesitatea asigurării unui număr sporit de servicii publice au devenit contradictorii. protecţie civilă. cărţilor de alegător şi paşapoartelor. Bucureşti. eliberarea cărţilor de identitate. asigurări.fără titlu de monopol . Ed. întrucât se aprecia că persoana privată exercită în astfel de situaţii prerogativele puterii publice. doctrinarii au acceptat ideea prestării unor servicii de interes general şi prin intermediul unor firme private. 131 132 P. p. Tratat de drept administrativ. Astfel.Negulescu.situaţii în care statul nu permite particularilor.”131 O altă teză. persoane fizice şi persoane juridice să presteze astfel de servicii.65 58 . statul şi colectivităţile locale fiind nevoite să încredinţeze unele servicii publice către persoanele private.citată. pus la dispoziţia publicului pentru a satisface în mod regulat şi continuu o nevoie cu caracter general. Impusă de practică. 1996. autorizările pentru prestarea acestor servicii fiind tot mai frecvent întâlnite în legislaţie. în literatura de specialitate a fost formulată teza conform căreia statul poate organiza două categorii de servicii publice: . pag. dar sub controlul administraţiei.II. vol. putând fi doar beneficiarii acestora (stare civilă. Faptul că serviciile publice nu puteau fi prestate decât de persoanele publice. Nemira.situaţii în care este admisă iniţiativa privată (universităţi.cu titlu de monopol .

noţiunea de serviciu public este utilizată atât în managementul public precum şi în dreptul administrativ. etc. teatre. Serviciile publice ale statului. cu nuanţări de la un autor la altul. Cardinal Lex.instituţii publice (universităţi.) 133 R.). nr. Partea I-a. Drept administrativ.15 134 Publicată în Monitorul Oficial al României. Mai recent. este autorizată de administraţia publică să presteze unele activităţi de interes general. biblioteci. autoarea Rodica Narcisa Petrescu.Pe acest fond de idei. Petrescu. majoritatea autorilor consideră că serviciului public îi sunt specifice următoarele caracteristici: a) este un organism specializat care satisface un interes public. Ed.359 din 4 iulie 2001 59 .legea serviciilor publice de gospodărie comunală134. serviciile descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale etc. Cu toate acestea. şcoli. 1997. pag.326/2001 . judeţului şi comunei sunt organizate şi funcţionează ca: .9 al Legii nr.dacă o activitate de interes general sau public este desfăşurată de o autoritate a administraţiei publice sau o persoană juridică publică organizată de aceasta. art. Cluj-Napoca. . stabileşte că operatorii/furnizorii/prestatorii de servicii publice locale de gospodărie comunală pot fi în condiţiile prevăzute de lege compartimente de specialitate din aparatul propriu al primarului şi agenţi economici. definirea sa cunoscând o multitudine de variante.dacă o persoană juridică privată. inclusiv în ţara noastră. .organe ale administraţiei publice (ministere.N. în următoarele situaţii: . consideră că ne găsim în prezenţa unui serviciu public.133 În acelaşi spirit.

prin hotărâri ale organelor administraţiei publice judeţene şi locale. Regiile autonome de interes public se înfiinţează aşa cum prevede art.215/2001. organele administraţiei publice potrivit prevederilor Constituţiei. b) se înfiinţează prin lege sau pe baza legii. 12 din Legea nr. o altă categorie de servicii publice. Instituţiile publice. prin hotărâri ale Guvernului pentru cele de interes naţional sau.38 lit.. Aceste organisme sunt dotate prin actul de înfiinţare cu atribuţii. op. art.326/2001 .2 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune) sau printr-un act administrativ de autoritate (ex. Astfel.104 lit. pag.regii autonome de interes public.3 al. s-a folosit noţiunea de stabilimente de utilitate publică.i şi art. Negulescu. în temeiul unui act de autoritate subordonat legii (ordonanţe sau hotărâri ale guvernului). Tot astfel. Legea nr. legea administraţiei publice locale şi art. Legea nr. c) activitatea se desfăşoară în realizarea puterii publice. pentru cele de interes local. conferă consiliilor locale şi judeţene competenţa de a înfiinţa servicii publice de interes local sau judeţean. citată. 171 60 . consiliile locale şi consiliile judeţene pot înfiinţa instituţii publice de interes local).215/2001.legea serviciilor publice de gospodărie comunală. puteri şi competenţe care să le permită satisfacerea 135 P. care în literatura de specialitate interbelică au fost denumite stabilimente publice. după caz.135 Pentru organizaţiile folosite de particulari în scopul satisfacerii unor interese publice. se înfiinţează prin lege (ex.h din Legea nr. se înfiinţează prin lege sau pe baza legii. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale.

. Caracterul de continuitate pe care trebuie să-l asigure un serviciu public. p. judeţului sau comunei. atunci când este cazul. Economică. raţiunea constând în satisfacerea interesul general pe care statul îl urmăreşte şi nu realizarea unui profit.1 137 136 V. Ed. din bugetul statului. după un program prestabilit şi adus la cunoştinţă publică. într-o interpretare mai sintetică. 1999. All. Sunt deservite de persoane cu o calificare de specialitate. judeţean sau comunal după caz.) statul.3. teatrele.133.baza materială necesară activităţii se asigură în principal. înfiinţat sau autorizat prin lege sau printr-un act administrativ de autoritate. cu drepturi şi îndatoriri corespunzătoare îndeplinirii unei funcţii publice. de regulă funcţionari publici. Bucureşti 1996.53-54 61 . serviciul public este definit „ca un ansamblu de activităţi organizate şi autorizate de administraţia publică pentru a satisface nevoi sociale de interes public”. iar baza materială îi este asigurată din bugetul de stat. Bucureşti.interesului general. Partea generală. rezidă în interesul public pe care acesta îl deserveşte. universităţile etc.egalitatea tuturor cetăţenilor faţă de serviciul public. să le subvenţioneze activitatea. transportul în comun. d) desfăşoară o activitate continuă şi ritmică. Deşi unele servicii publice realizează venituri proprii (ex. Management public. judeţul sau comunele sunt obligaţi ca. Acest organism este încadrat cu personal de specialitate care exercită funcţii publice. Tratat de drept administrativ român. în scopul de a satisface în mod continuu un interes public. p.136 Sau. 137 Armenia Androniceanu. redarea grafică fiind prezentată în figura nr. Ed. . Faţă de particularităţile relevate. nefiind admisă întreruperea activităţii. se poate aprecia că serviciul public este un organism specializat.Prisăcanu.

înfiinţat şi care îl conduce. se realizează prin stabilimente publice.. 3. ale societăţii în general. satisface o nevoie locală. furnizează bunuri şi/sau servicii care satisfac interesele unui grup sau furnizează bunuri şi/sau servicii care satisfac interesele unui grup sau ale societăţii în general. se realizează prin stabilimente publice. este supus unui regim juridic reglementat de principiile de drept este supus unui regim juridic reglementat de principiile de drept public. management. se creează sau se desfiinţează în urma unei decizii administrative de se creează sau se desfiinţează în urma unei decizii administrative de management.1. ca 62 . tipologie variată. Sfera serviciilor publice Literatura de specialitate din ţară şi din străinătate nu a folosit aceleaşi criterii pentru clasificarea serviciilor publice. Fig.Serviciul public Serviciul public Ansamblul activităţilor autorizate de administraţie pentru a satisface nevoile sociale Ansamblul activităţilor autorizate de administraţie pentru a satisface nevoile sociale de interes public. public. se află în raport juridic permanent cu sistemul administrativ care l-a se află în raport juridic permanent cu sistemul administrativ care l-a înfiinţat şi care îl conduce. satisface interesele sociale generale pentru care a fost înfiinţat. de interes public CARACTERISTICI CARACTERISTICI satisface o nevoie locală. tipologie variată. Serviciul public 3. satisface interesele sociale generale pentru care a fost înfiinţat.

Zona de răspândire a unui anumit serviciu public. în funcţie de resursele de care dispun şi de interesul public. care poate fi central sau local.organul competent să înfiinţeze un serviciu public. prof. care o putea constitui întreg teritoriul ţării sau. rezervată parlamentului. o notă comună o reprezintă aceea că autorităţile administraţiei publice locale prestează ele însele o serie de servicii publice. stabilit de factorul politic. Astfel. în principiu.gradul de autonomie locală din administraţie. după natura serviciilor ce sunt destinate să satisfacă”. servicii publice. Totuşi. numai dacă considerau oportun acest lucru pentru colectivitatea locală. profitând de autorizarea de creare dată de legiuitor. Negulescu. 137 Idem. ne apare în mod evident faptul că autorul a dorit să reliefeze două aspecte şi anume: . judeţene şi comunale. autorităţile locale având facultatea de a înfiinţa un serviciu public. citată.”139 . pe de altă parte. Jean Rivero definind serviciul public ca fiind „forma acţiunii administrative prin care o persoană publi- 138 139 P. prof. ca autorităţile locale să voiască a înfiinţa serviciul public. pag. În acest sens. au competenţa de a înfiinţa. numai o parte a acestuia. Este deci necesar. Paul Negulescu considera că serviciile publice „sunt de 3 categorii: naţionale. Aceeaşi idee este acreditată şi în literatura de specialitate franceză.138 Din această clasificare. autorul spunea „Crearea unui serviciu public este. op. care poate să înfiinţeze orice serviciu public pentru stat şi să dea autorizare generală autorităţilor judeţene sau comunale să organizeze ser-vicii publice pentru satisfacerea unor anumite nevoi de interes general pentru localitate. 41 63 .o consecinţă firească a diversităţii acestora şi a modului diferit de abordare al autorilor. pag. iar.

prin crearea unor servicii publice este fixată în funcţie de curentele ideologice care se găsesc la putere. nevoia de autofinanţare obligând administraţiile locale să creeze servicii publice după modelul firmelor private. de la o colectivitatea la alta.Rivero. pentru care consideră ca fiind nejustificată sau criticabilă iniţiativa privată. De regulă. administraţiile prestează în mod direct anumite servicii publice (stare civilă. colectarea gunoaielor menajere. posibilităţile financiare la un moment dat. raţiunea de a fi a administraţiei o constituie satisfacerea nevoilor celor pe care îi guvernează. 12eme ed. Caracterul public al uneia sau alteia dintre nevoile ce se cer a fi satisfăcute. Intervenţia autorităţilor administraţiei publice în scopul satisfacerii unei nevoi recunoscută ca fiind publică. perce-perea impozitelor şi taxelor) sau. protecţie socială. apă. reieşind din context faptul că serviciile publice se pot organiza atât pe plan naţional. gestionează domeniul public şi privat al colectivităţilor oferind servicii publice (transport în comun. În acest scop. 1987. Paris. organizează anumite servicii publice care. astfel: 140 I.că îşi asumă satisfacerea unei nevoi de interes general”140. îmbracă o paletă variată de manifestări. fie indirect. p. etc. Aceste organisme au un aspect mai mult sau mai puţin de tip administrativ. această listă diferă de la o regiune la alta. priorităţile fiind decise de autorităţile administraţiei publice. administraţia îşi propune satisfacerea unor nevoi foarte variate. În consecinţă. de situaţia economică şi socială a colectivităţilor. Dalloz. Este arhicunoscut şi recunoscut faptul că. alimentare cu energie.39 64 . etc. este stabilit de factorul politic Lista nevoilor a căror satisfacere trebuie asigurată fie direct de administraţia publică. Droit administrativ. precum şi pe plan local.).

. Bucureşti.acordarea unor subvenţii către unele firme private. Aşadar. care se adaugă altora deja existente. numărul şi paleta acestora fiind diferite. având un scop bine precizat. Alexandru. administraţia poate recurge fie la organisme care se înscriu strict în cadrul administrativ obişnuit şi funcţionează în întregime după procedee pur administrative. Cu alte cuvinte. concomitent cu exercitarea unui control administrativ asupra acestora. se apropie de organizaţiile de tip comercial. sub controlul administraţiei.. L. din mai multe puncte de vedere. Marketing.141 Din această definiţie. Economică. vom constata că ele pot fi grupate după o serie de criterii. Abordare juridico-administrativă.40 65 . Matei. după forma de organizare a serviciilor publice literatura de specialitate distinge trei categorii: 141 I. cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a serviciilor publice create pentru prima dată sau. fie la organisme care au caracter administrativ prin originile lor. de la o colectivitate la alta. Ed.delegarea gestionării unor atribuţii de către organizaţii publice sau semipublice. dar care. sunt suportate în principiu de către colectivitatea care a înfiinţat serviciul. Servicii publice. Bazându-se pe aceste premise.înfiinţarea unor servicii publice. pe care colectivitatea o acceptă şi în consecinţă şi-o asumă. Management. autorul Ioan Alexandru defineşte serviciile publice în sens larg ca „ansambluri de persoane şi lucruri create în vederea satisfacerii unei nevoi publice de către o colectivitate publică. Astfel. prin anumite reguli de funcţionare şi controlul cărora li se supun. financiare şi umane ale serviciului public. 2000. se prefigurează ideea asigurării resurselor materiale. Analizând sfera serviciilor publice. prin cota reprezentativă a capitalului folosit. pag. . supuse autorităţii şi controlului acesteia”.

în opinia noastră ea este incompletă. pag. 2000 66 . această clasificare o găsim formulată de majoritatea autorilor. În practică se constată existenţa unor astfel de organisme. s-a urmărit introducerea mecanismelor economiei de piaţă (concurenţă. observat faptul că o serie de servicii publice.26 din 30 ianuarie 2000.instituţii publice. pag. Alexandru.regii autonome de interes public142. printre care: protecţie socială.39 din 31 ian. după caz.. Prin reorganizarea regiilor autonome în societăţi comerciale cu capital de stat sau al unităţilor administrativteritoriale.137 143 Publicată în Monitorul Oficial al României. eficienţă economică etc. Partea generală. De asemenea.). Într-adevăr.143 Potrivit art. Raţiunea acestei măsuri o regăsim în funcţionarea ineficientă a regiilor autonome şi în calitatea necorespunzătoare a serviciilor prestate. 1996. binefacere. învăţământ. în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe”. op. în acest sens se poate constata că legislaţia noastră a restrâns permanent sfera domeniilor de activitate în care se pot organiza regii autonome. asociaţiile. inclusiv promovarea managementului din sectorul privat. 142 I. Deşi. Partea I-a. Tratat de drept administrativ. V.39. nr. .organe ale administraţiei publice. ed. cerce-tare ştiinţifică. ori. ed.1 din Ordonanţă: „Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau interesul unor colectivităţi locale.II-a. citată. Bucureşti. existând şi alte categorii de organizaţii publice sau private prestatoare de servicii. sunt oferite de asociaţii şi fundaţii private constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. care îşi desfăşoară activitatea într-o multitudine de domenii. respectiv: societăţile comerciale. fundaţiile şi compartimentele funcţionale din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene. obligând la reorganizarea acestora în societăţi comerciale de interes naţional sau local. etc. All. .Prisăcaru.

în mod indubitabil.legea serviciilor publice de gospodărie comunală. 308/2001144. distingem două categorii: a) servicii publice obligatori care trebuie înfiinţate de toate autorităţile administraţiei publice locale.legea administraţiei publice locale.Ordonanţa de urgenţă nr.În sfârşit. sunt servicii publice. atât faţă de consiliile judeţene şi consiliile locale. cu o dublă subordonare. Partea I-a. au fost adoptate o serie de acte normative care au drept scop descentralizarea unor servicii publice şi organizarea lor sub autoritatea administraţiei locale. 291 din 29 decembrie 2000. în temeiul unor prevederi legale. printre care: . 312 din 12 iunie 2001 67 . tabloul formelor organizatorice care prestează servicii publice de interes local trebuie întregit cu compartimentele funcţionale din aparatul propriu al primarului/consiliului judeţean. dintre care exemplificăm: . . care stabileşte că operatori furnizori/ prestatori ai serviciilor publice locale de gospodărie comunală pot fi „compartimentele de specialitate din aparatul propriu al primarului/consiliului judeţean…” Având în vedere criteriul obligativităţii de a înfiinţa servicii publice cu un anumit obiect de activitate. precum şi faţă de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. care prevede organizarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. nr. Obiectul de activitate al acestor servicii 144 Publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată prin Legea nr. Această afirmaţie îşi găseşte suportul legal în mai multe acte normative. În contextul procesului de reformă al sistemului administraţiei publice. care conferă primarului dreptul şi obligaţia de a „asigura funcţionarea serviciilor de stare civilă şi autoritate tutelară”.

coordonarea.servicii publice finanţate parţial din bugetul de stat sau bugetele locale. se pot înfiinţa şi alte servicii publice de gospodărie comunală.publice îl constituie evidenţa persoanelor. acestea realizând şi venituri proprii (de exemplu: serviciile de transport în comun. categorie în care sunt incluse serviciile de cultură.Legea nr. . Edificatoare în acest sens sunt dispoziţiile art. cărţilor de identitate. . având ca obiect alte activităţi decât cele prevăzute la alin. învăţământ. stare civilă etc. Precizăm că enumerarea făcută are un caracter exempli-ficativ şi nu exhaustiv. monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală.). în concret: eliberarea cărţilor de alegător. sănătate. teatrele. serviciile de furnizare a apei calde şi căldurii etc. respectiv prin hotărâre a consiliului local. protecţie socială. coroborate cu resursele pe care le au la dispoziţie. care în art.).legea serviciilor publice de gospodărie comunală. putând fi înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale în funcţie de nevoile concrete ale fiecărei colectivităţi. organizarea. prin hotărâre a consiliului judeţean. De asemenea.326/2001: „În funcţie de necesităţi.2 alin. actelor de stare civilă. serviciile de asistenţă socială.1. 68 . filarmonicile. 326 din 28 iunie 2001 . (exemplu: bibliotecile. 12 consacră competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la înfiinţarea. a căror organizarea este facultativă. etc. etc. vor fi organizate în subordinea prefecturilor „servicii publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor”. b) servicii publice specifice.” Având în vedere modul de finanţare al serviciilor publice distingem 3 categorii şi anume: . şcolile.servicii publice finanţate integral din bugetul de stat sau bugetele locale.2 al Legii nr.

Infrastructură. de asociaţii şi fundaţii constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.servicii publice prestate de particulari. 148 I. în cadrul cărora toate drepturile şi obligaţiile se exercită de către autorităţi sau instituţiile publice care le au în subordine. aşa cum am văzut. gaze naturale. denumite stabilimente de utilitate publică. de regulă. pot deţine bunuri din domeniul public.26/2000. Această categorie de servicii este prestată. după care distingem: .servicii publice cu personalitate juridică. etc. au dreptul de a stabili unele taxe. care sunt organizaţii nestatale. act normativ ce prevede şi condiţiile în care acestea „pot fi declarate de Guvernul României ca fiind de utilitate publică”.administrarea traficului. pag. Au de asemenea dreptul de numire al funcţionarilor. 89 69 . . care.colectarea şi depozitarea deşeurilor solide.servicii publice care se autofinanţează din propriile venituri (de exemplu: serviciile de colectarea gunoaielor menajere. . .întreţinerea străzilor.) Un alt criteriu de clasificare al serviciilor publice îl constituie natura juridică a acestora. poate să rezulte direct din lege sau din hotărârea consiliului local sau judeţean. Ele sun persoane juridice de drept public. dispun de un patrimoniu şi le sunt afectate venituri din fondurile bugetelor locale sau de stat. citat. alimentare cu apă. organele de conducere exercită puterea ierarhică. locuinţe şi transport: . După atribuţiile conferite de legislaţie serviciile publice sunt grupate astfel: 148 1. Alexandru.apă şi canalizare. Această categorie de servicii au fost denumite în perioada interbelică stabilimente publice. . op.. sunt citate în nume propriu în instanţă. situaţii în care satisfacerea interesului general este asigurată prin mijloace private. . etc.servicii publice fără personalitate juridică.

149 Deşi nu există o lege care să reglementeze materia serviciilor publice.administrarea de întreprinderi (regii) comerciale. Ordinea şi siguranţa publică: ..întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi. organizarea. .iluminatul public. monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală în judeţe. cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinţe ale membrilor societăţii.administrarea fondului locativ public. pag. Faţă de criteriile enunţate. actualitatea acestora pentru societatea românească în general şi a colectivităţilor locale în special. . citată. op. Asistenţă socială şi sănătate: . .centre pentru tineret . 326 din 28 iunie 2001. .programele de asistenţă socială. în procesul executării legii”. Artă. cultură. Activităţi economice: . rezultă din faptul că Parlamentul României a adoptat Legea nr.energie termică.administrarea pieţelor şi expoziţiilor. .cămine de copii şi bătrâni. 3. oraşe şi comune.teatre şi săli de concerte. 2. În sensul legii „Serviciile publice de gospodărie 149 I. . care stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea. Alexandru.gardienii publici 5.transport public. 4.grădiniţe şi învăţământ primar. unii autori consideră că serviciul public este „acea organizaţie de stat sau a colectivităţii locale. . educaţie: .biblioteci şi muzee locale.90 70 . .spitale şi dotări pentru îngrijirea sănătăţii. . înfiinţată de autorităţile competente. . în regim de drept administrativ sau civil.

. .accesibilitatea egală la serviciile publice de gospodărie comunală.administrarea fondului locativ public. respectiv: .150 Din analiza definiţiei dată de legiuitor. . .alimentarea cu energie termică. Totodată.alimentarea cu gaze naturale. 150 151 art. În ceea ce priveşte domeniile de activitate în care se pot organiza astfel de servicii.scopul serviciului public îl reprezintă satisfacerea unei nevoi sociale. . desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice locale. precizând în acelaşi timp faptul şi în funcţie de necesităţile locale se pot înfiinţa servicii publice având şi un alt obiect de activitate. având drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică”. prin: 151 .nevoia socială trebuie să fie apreciată de autorităţile administraţiei publice.326/2001 71 . . având în vedere specificitatea serviciilor publice în comparaţie cu serviciile comerciale. produsă centralizat. rezultă elementele cu notă de constanţă reflectate de literatura de specialitate.transportul public local.alimentarea cu apă. legea enumeră: . .serviciul public se prestează de organizaţiile aflate sub autoritatea autorităţilor şi instituţiilor publice.canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale. legea garantează tuturor persoanelor dreptul de a utiliza serviciile publice de gospodărie comunală. 326/2001 Art.6 din Legea nr. . .salubrizarea localităţilor. .2 alin1 din Legea nr.alimentarea cu energie electrică.comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor de utilitate şi de interes local.administrarea domeniului public.

accesul la informaţiile privind serviciile publice de gospodărie comunală. 11-13 72 . Costea. 1999. exercitate în regim de putere publică şi subordonarea dintre autoritatea administrativă şi particular în timp ce serviciilor cu caracter industrial şi comercial îi este aplicabil regimul juridic al dreptului civil.regimul juridic distinct.Plumb. autorii clasifică serviciile publice în două mari categorii şi anume: . promovarea şi susţinerea intereselor utilizatorilor. strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală.Dobrescu. Parlagi. Economică. Ed.servicii publice administrative (SPA) . R.serviciile publice”152. serviciilor publice administrative fiindu-le aplicabil regimul juridic administrativ caracterizat prin relaţii de autoritate. . . Bucureşti.dreptul de asociere în organizaţii neguvernamentale pentru apărare.servicii publice industriale şi comerciale (SPIC) Autorii relevă că această clasificare este susţinută de diferiţi doctrinari ai dreptului public şi managementului şi se fundamentează pe următoarele criterii: . . 152 A.serviciile publice.dreptul de a se adresa direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale. p. autorităţilor administraţiei publice ori instanţelor judecătoreşti în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. În lucrarea „Managementul administraţiei publice locale . I. M. care se particularizează prin poziţia de egalitate a părţilor contractante..dreptul de a fi consultate direct sau prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale ale utilizatorilor în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor. Managementul administraţiei publice locale .

publice la realizarea cărora nu sunt implicate alte pers..al doilea criteriu de departajare îl constituie obiectul activităţii. publice în realizarea cărora sunt implicate pers. sport. din afară (ap.) Serv. naţională. (întreţ. publice la realizarea cărora participă în mod direct şi alte pers. etc. diplomatice) Servicii naţionale NIVELUL LA CARE SE REALIZEAZĂ Servicii locale FORMA DE PROPRIETATE Servicii publice monopolizate Servicii publice realizate de agenţi economici publici şi/sau privaţi 73 . din rândul clienţilor (învăţământ. drumurilor etc. cultură. serv. Servicii publice administrative JURIDIC Servicii publice industriale şi comerciale Serv.) MODUL DE COOPERARE LA SATISFACERE A INTERESULUI PUBLIC CRITERIU Serv.

cum sunt: protecţia civilă.Fig.a. . Potrivit acestui criteriu.12 74 . autoritatea tutelară.2. în cadrul cărora enumeră serviciile de salubritate.un al treilea criteriu iterat de autori. . dacă activitatea serviciului public este comparabilă cu cea a unei firme private. 153 153 A. op.3. . starea civilă. pag. Tipologia serviciilor publice Astfel. suntem în prezenţa unui SPA atunci când finanţarea se asigură din bugetul de stat sau local. Din punctul de vedere al administraţiei publice. nr. autorii consideră ca ultim criteriu de departajare al serviciilor în cele două categorii ca fiind modul de organizare şi funcţionare. ne găsim în prezenţa unui SPIC atunci când serviciul îşi acoperă cheltuielile din taxele percepute pentru serviciile prestate şi dimpotrivă. citată. deratizarea.servicii publice care pot fi delegate altor persoane. în sensul că suntem în prezenţa unui SPA atunci când regulile în domeniu sunt derogatorii de la dreptul civil.. autorizarea construcţiilor sau licenţierea transporturilor. după caz. ecarisajul etc.în sfârşit. „pe care autorităţile publice nu le pot încredinţa altor persoane”. iluminatul stradal. Parlagi ş. se consideră că suntem în prezenţa unui SPIC. iar în caz contrar ne găsim în prezenţa unui SPA.servicii publice cu caracter exclusiv administrativ. în caz contrar fiind vorba despre un SPIC. este cel al modului de finanţare a serviciului public. autorii consideră că avem două categorii şi anume: .

ea probându-şi valenţele în managementul organizaţiilor de tip privat. în timp ce statul totalitar. Androniceanu. prin intermediul organismelor publice şi private. indiferent de domeniul în care acesta îşi găseşte aplicabilitatea.55 75 . care să satisfacă o gamă tot mai diversă de interese publice. Organizare şi funcţionare Este cunoscut faptul că organizarea reprezintă una dintre importantele funcţii ale managementului. precum şi în cele cu regimuri totalitare dar. Bucureşti. p.2). de sorginte comunistă. o ultimă referire la criteriile de clasificare a serviciilor publice o vom face prezentând grafic tipologia acestora astfel cum este prezentată în lucrarea „Management public”154 (vezi figura nr. Management public.3. a făcut necesară înfiinţarea unui număr tot mai mare de servicii publice. raţiunile erau diferite. Aceste legităţi obiective. constituind totuşi domeniul în care s-au produs mutaţii structurale importante. Evoluţia vieţii în statele democratice. se impune observaţia că ne găsim într-o perioadă de tatonări. un atribut exclusiv de competenţa autorităţilor statale. nu dorea să transmită această competenţă către agenţi privaţi. Ed. economică. atât sub aspect legislativ cât şi funcţional. 154 A. 4. Înfiinţare Înfiinţarea serviciilor publice a constituit o lungă perioadă de timp. atât în statele cu democraţii dezvoltate. Statul capitalist viza satisfacerea nevoilor cu caracter general ale cetăţenilor săi şi dorea să o facă la un nivel cât mai ridicat. cu precădere în ultimii 2 ani.În sfârşit. În ceea ce priveşte organizarea serviciilor publice din ţara noastră. dezvoltarea economică pe care au înregistrat-o. 1999.

în mod diferit în funcţie de gradul de autonomie acordat colectivităţilor locale.2 posibilitatea înfiinţării regiilor autonome de interes local prin hotărâri ale administraţiei publice judeţene şi locale. cum sunt: înfiinţarea serviciului legislativ. statul mai păstrează monopolul numai în privinţa unor servicii publice de importanţă deosebită şi de interes naţional.69/1991 prin care se stabilea competenţa materială generală a consiliilor locale şi judeţene le îndrituieşte pe acestea să înfiinţeze servicii publice. în limitele impuse de lege. Noua Lege a administraţiei publice locale nr. organizarea armatei şi poliţiei. a ministerelor etc. Legea administraţiei publice locale nr.. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. art. cu precizarea că numărul acestora este mult mai mare. putându-se organiza servicii publice în sferele în care se apreciază că acestea ar fi oportune. l şi art. Concomitent însă. care pot fi organizate numai prin lege. a protecţiei civile a populaţiei. În România. executiv şi judecătoresc.215/2001 extinde aceste competenţe.74 74 Astfel. 15 stabilind: „Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau bunuri.20 lit. acesta transferând competenţa înfiinţării unor servicii publice către autorităţile locale. practic. instituţii publice şi agenţi economici de interes local sau judeţean (art. după caz. În perioada actuală.63 lit. Ulterior. în condiţiile legii”.precum şi extinderea democraţiei sociale au generat spargerea monopolului de stat. 76 . Am menţionat doar două legi care permit înfiinţarea unor servicii publice de interes local prin decizii administrative.3 al. n şi r). una dintre primele legi ale anului 1990 a fost Legea nr. sistemul legislativ postrevoluţionar a fost consecvent în a consacra autorităţilor administraţiei publice locale competenţa de a crea servicii publice. sub diferite forme de organizare. statul a dat în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale atributul de a crea servicii şi instituţii publice de interes local. h. prevedea în art.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii şi societăţi comerciale. la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local sau judeţean.

învăţământ etc. denumirea şi sediul serviciului public. culturale.înfiinţarea serviciilor publice se face numai în temeiul competenţei conferite de lege sau de un alt act normativ cu forţă juridică superioară. În acest sens.obiectul de activitate. după caz.patrimoniul serviciului public. sau cu scop nelucrativ (instituţii sociale. Autorităţile administraţiei publice pot înfiinţa servicii publice cu scop lucrativ (agenţi economici). înfiinţarea acestora fiind apanajul organelor legislative şi executive centrale (parlament şi guvern). . .În legătură cu competenţa autorităţilor administraţiei publice de a înfiinţa servicii publice. Acest lucru trebuie înţeles şi în sensul de satisfacere a interesului local prin serviciul public local şi a interesului naţional prin servicii publice create la nivel naţional. Înfiinţarea serviciilor publice de interes local şi judeţean se poate face numai în forma şi cu procedura prevăzută de lege. primarului în calitate de reprezentant al statului conform art. situaţii în care răspunderea revine. care trebuie să fie clar şi precis determinat. precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial cu care este înzestrat serviciul nou creat.215/2001 sau prefectului.autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a desfăşura la nivel local servicii publice cu caracter statal.). Bunurile pot aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale respective. Referitor la acest aspect. nominalizându-se bunuile imobile şi mobile. fiind interzisă depăşirea lui sub sancţiune administrativă. se impune precizarea că situaţia juridică a patrimoniului 77 . se impun următoarele precizări: . apreciem că decizia administrativă. care se concretizează într-o hotărâre a autorităţilor publice. în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în judeţe.69 din Legea nr. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente: .

nr. autoritatea care a înfiinţat serviciul având un drept de control general. . Legea domeniului public şi a regimului juridic al acestuia a apărut foarte târziu. acesta se execută pe plan intern de către persoanele cu funcţii de conducere sau de specialitate (exemple: controlul de gestiune. publicată în Monitorul Oficial al României.).11. aprobă organigrama. numărul de posturi şi numeşte conducătorul serviciului public. . etc.213/98 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.1998 78 . . oraşelor şi judeţelor nu este încă reglementată în mod riguros. instrumente indispensabile pentru managementul oricărui serviciu public. respectiv dacă serviciul se subvenţionează din bugetul de stat. partea I-a.autoritatea care înfiinţează serviciul public trebuie să îi aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli şi Regulamentul de organizare şi funcţio-nare. judeţean sau local.155 creând astfel reale probleme colectivităţilor locale şi impietând asupra exercitării autonomiei locale. În ceea ce priveşte controlul activităţii. 155 Legea nr. de autofinanţare şi subvenţionare.comunelor. se autofinanţează sau urmează un regim mixt.statutul juridic al serviciului public (cu sau fără per-sonalitate juridică).modul de gestionare a serviciului public. în virtutea raporturilor de subordonare. controlul financiar preventiv propriu. 448/24.

Principii La baza managementului serviciilor publice se află un ansamblu de principii şi reguli de organizare şi funcţionare consacrate în literatura de specialitate. lipsa resurselor financiare necesare pentru subvenţionare. şi anume: desfiinţarea unui serviciu public înfiinţat prin hotărârea unui consiliu local. Aşa de exemplu. În conformitate cu legislaţia în vigoare apreciem că autorităţile administraţiei publice. 79 . apreciem că este necesară. se realizează printr-o altă hotărâre a aceluiaşi consiliu local.Desfiinţare Referitor la modalitatea desfiinţării unui serviciu public. respectarea aceleiaşi proceduri avută în vedere la înfiinţare. Bucureşti. economică. reorganizare administrativă etc. în situaţii de excepţie. un serviciu public poate fi desfiinţat şi printr-un act administrativ cu forţă juridică superioară. Dintre cauzele care pot conduce la desfiinţarea unui serviciu public amintim: inoportunitatea. Principiul eficacităţii şi eficienţei Realizând o analiză comparativă a eficienţei şi eficacităţii din orice organizaţie. Ed. S-a utilizat sintagma „de regulă” pentru că. p. autorul George Moldoveanu156 arată că eficienţa se măsoară prin compararea (raportarea) rezul156 George Moldoveanu. umane etc. 1998. cu respectarea principiilor redate mai jos. financiare. 154. Analiză organizaţională. după cum un serviciu public înfiinţat printr-un ordin al unui ministru poate fi desfiinţat printr-o hotărâre de guvern. pe care le gestionează. în funcţie de resursele materiale. un serviciu public creat printr-o hotărâre a guvernului poate fi desfiinţat prin lege. pot înfiinţa servicii publice în orice domeniu de activitate. de regulă.

tatelor (ieşirilor) la eforturi (intrări), iar eficacitatea presupune atingerea standardelor, a obiectivelor organizaţiei şi se măsoară prin compararea rezultatelor obţinute cu cele dorite. Având în vedere faptul că raţiunea de a fi a serviciilor publice este satisfacerea interesului general (naţional sau local), o lungă perioadă de timp s-a considerat că organizaţiile care prestează servicii publice realizează activităţi non-profit. În acest context, organizaţiile publice erau apreciate ca fiind eficiente în măsura în care asigurau servirea publicului, spre deosebire de organizaţiile private care îşi probau eficienţa prin mărimea profitului. Sectorul public a fost unul al non-pieţei, care excludea competiţia prin crearea unor situaţii de monopol, fără a permite concurenţa agenţilor privaţi care, puteau oferi aceleaşi servicii, dar la un nivel superior calitativ şi la preţuri mai scăzute. Finanţarea serviciilor publice se asigura din fondurile bugetului de stat şi din bugetele locale, care suportau tot mai greu diversitatea serviciilor ce trebuiau fi puse la dispoziţia populaţiei. Având în vedere faptul că principalele surse de venituri la bugetele le constituie impozitele şi taxele percepute de la populaţie, administraţiile au fost obligate să găsească cel mai bun raport între costul şi cantitatea/calitatea serviciilor prestate cetăţenilor. „Pentru organizaţiile publice, eficienţa a început a fi măsurată nu numai prin gradul de servire a cetăţeanului, ci şi prin plasarea acestuia (cetăţeanului) în centrul atenţiei în ipostaza de client. Un nou management al organizaţiilor publice a început să se dezvolte, bazat pe responsabilizare financiară, creşterea calităţii serviciilor, împuternicire a cetăţeanului în raport cu organizaţia solicitată a da seamă în permanenţă de performanţe”.157
157

Mihaela Vlăsceanu, Organizaţiile şi cultura organizării, Ed.Trei, Bucureşti, 1999, p. 57. 80

Responsabilizarea organizaţiilor publice în ceea ce priveşte modul de gestionare a fondurilor bugetare este esenţială atât sub aspect legal cât şi pentru stabilirea nivelului de eficienţă a cheltuielilor fondurilor publice. Pe de altă parte, eficacitatea obligă administraţiile să realizeze satisfacerea nevoilor sociale într-un grad cât mai ridicat, prin asigurarea unor servicii publice diversificate, astfel că în cele mai multe situaţii cheltuielile bugetare sunt insuficiente. Această realitate, impune practicarea unui management corespunzător la nivel central şi al fiecărei colectivităţi locale în parte, ceea ce presupune asigurarea unui echilibru între eficienţa şi eficacitatea serviciilor publice, „în administraţie publică eficienţa fiind importantă, iar eficacitatea primordială”.158 Totuşi se impune constatarea că în prezent distincţia dintre „întreprindere” şi „instituţie” pe criteriul naturii activităţii (productivă şi/sau neproductivă) nu mai este relevantă, deoarece asistăm la un proces continuu de comercializare a instituţiilor, inclusiv în ţara noastră. Dintre măsurile întreprinse după anul 1990, care să conducă la eficientizarea şi eficacitatea serviciilor publice relevăm: - consacrarea legală a principiului autonomiei locale potrivit căruia fiecare colectivitate locală îşi organizează serviciile publice necesare şi oportune; - finanţarea serviciilor publice prin modalităţi diferite, surse bugetare, proprii şi/sau mixte (bugetare şi venituri proprii); - transformarea regiilor autonome, în marea lor majoritate prestatoare de servicii publice care şi-au dovedit din plin neviabilitatea, în societăţi comerciale; - privatizarea unor servicii publice (exemple: colectarea deşeurilor menajere, transportul în comun etc.);
158

G. Moldoveanu, op. citată, p. 149. 81

- concesionarea unor servicii publice agenţilor privaţi (persoane fizice şi/sau juridice). Aşa de exemplu, prin Hotărârea Guvernului nr. 446 din 3 iunie 1999 a fost concesionată medicilor veterinari activitatea, sanitar veterinară, activitate publică de interes naţional, medicilor veterinari care o exercită în regim privat. Principiul echităţii Principiul echităţii serviciilor publice este evocat de cvasimajoritatea specialiştilor în dreptul public, economie şi management, bazându-se pe principiul potrivit căruia într-un stat democratic toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii, au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi-n consecinţă toţi trebuie să beneficieze în aceeaşi măsură de serviciile publice organizate de stat sau de autorităţile administraţiei publice locale autonome. De altfel, acest principiu tradiţional îl regăsim iterat şi de către Henry Fayol, care, în lucrarea sa de referinţă „Administration Industrielle et Generale (1916)” enumeră printre cele 14 principii generale ale managementului „subordonarea interesului individual celui general”, susţinând că interesul organizaţiilor publice trebuie să prevaleze intereselor individuale.159 Egalitatea (echitatea) beneficiarilor faţă de serviciile publice trebuie privită sub un dublu aspect, astfel: - în primul rând, majoritatea acestor servicii erau prestate de către organizaţiile publice de regulă, în mod gratuit, fără plată.160 - în al doilea rând, atunci când serviciile publice se prestează în mod oneros, beneficiarii lor plătesc aceleaşi tarife, fără nici un fel de discriminare. Din prima categorie fac parte serviciile publice din sfera învăţământului de stat, cultură, sănătate, artă, asistenţă
159

Mihaela Vlăsceanu, Organizaţiile şi cultura organizării, Editura Trei, Bucureşti, 1999, p. 85. 160 I. Cosmescu, L. Ilie, op. citată, pag. 195. 82

socială etc., oferite în mod nemijlocit utilizatorilor, precum şi o gamă de prestaţii de ordin general, dintre care amintim: ordinea publică, apărarea naţională, activitatea autorităţilor publice aparţinând celor trei puteri ale statului (legislativă, executivă şi judecătorească), protecţia mediului etc. Aceste servicii sunt furnizate consumatorilor în mod gratuit, finanţarea lor fiind asigurată de la bugetul de stat sau bugetele locale, au o destinaţie colectivă şi ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor generale ale membrilor societăţii. Având în vedere faptul că resursele bugetare sunt limitate, problemă cu atât mai mult actuală în statele aflate în tranziţie şi/sau cu economii subdezvoltate, coroborat cu creşterea nevoilor de servicii ale populaţiei, statul şi colectivităţile locale pot asigura tot mai greu finanţarea unor servicii publice adecvate. Referitor la cel de-al doilea aspect specific serviciilor publice, relevăm că pentru serviciile publice prestate în mod oneros consumatorii plătesc aceleaşi tarife (exemple: gospodăria comunală, eliberarea paşapoartelor, buletinelor de identitate etc.) indiferent de situaţia materială, calitatea serviciilor etc., spre deosebire de serviciile comerciale prestate în cadrul concurenţial, clienţii putând să-şi aleagă calitatea serviciului (exemple: serviciile hoteliere, alimentaţie publică, transporturi, comerţ, etc.), în funcţie de posibilităţile financiare. Realizând o comparaţie între organizaţiile publice şi cele private autorul George Moldoveanu arată că: “Organizaţia privată foloseşte modelul firmă, care are ca raţiune de existenţă obţinerea de profit, după acoperirea costurilor prin satisfacerea clienţilor. Raţiunea de a fi a biroului trebuie să fie satisfacerea cetăţeanului, prin intermediul serviciului public, care este o funcţie politică, structurată prin sistemul de drept”.161
161

G. Moldoveanu, Analiza organizaţională, Ed. Economică, Bucureşti, 1998, p.93 83

Tot mai mulţi analişti consideră însă că, în organizaţiile publice obiectivele (scopurile) nu pot fi formulate decât în termeni vagi, lăsând destul de mult loc ambiguităţilor, întrucât acesta ar fi singurul mod de a face faţă solicitărilor concurente ale diferitelor grupuri de interese economice şi politice, realitate confirmată de altfel de viaţa de zi cu zi. S-a ajuns astfel la constatarea, pe deplin pertinentă, că accentuarea caracterului public al organizaţiilor conduce la creşterea ambiguităţii obiectivelor specifice, scade nivelul eficienţei şi creşte importanţa echităţii ca valoare de referinţă pentru concilierea perspectivelor şi cerinţelor diferite ale celor interesaţi. Ambiguitatea scopurilor în organizaţiile publice impietează asupra direcţiilor de dezvoltare şi asupra calităţii managementului acestora. Autoritatea managerială în organizaţiile publice, ca şi în cele nonprofit, este mult mai limitată decât în organizaţiile private datorită intervenţiei organelor ierarhic superioare sau ale celor cu atribuţii de tutelă administrativă, precum şi datorită restricţiilor impuse adeseori de prevederile legale. Pentru aceste considerente, principiul echităţii tinde a se estompa tot mai mult, organizaţiile publice abordând pe o scară tot mai largă principiile de organizare, funcţionare şi management al organismelor private, promovând regulile economiei concurenţiale, de piaţă. Principiul descentralizării În legătură cu acest principiu, trebuie relevat de la început faptul că în absenţa unei legi speciale care să reglementeze organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, o serie de prevederi înserate într-o multitudine de acte normative consacră principiul descentralizării serviciilor publice. Astfel, art. 120 din Constituţie, art. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Legea nr. 199/ 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
84

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985162, prevăd descentralizarea serviciilor publice, care se manifestă prin deplasarea serviciilor publice de la centru către comunităţile locale. Având în vedere scopul organizării serviciilor publice şi anume satisfacerea intereselor generale ale comunităţii, rezultă că descentralizarea va trebui să ţină cont în primul rând de acest scop şi doar în subsidiar de organizarea administrativ teritorială, ideea contrară fiind falimentară pentru că ar sacrifica interesele cetăţenilor de dragul autonomiei locale. Descentralizarea serviciilor publice trebuie însă să ţină cont de gradul de specializare al acestora, de necesitatea asigurării lor în regim de continuitate, corelate cu sursele bugetare pe care administraţia locală le are la dispoziţie. În caz contrar, oricât de mult s-ar dori şi ar fi necesară descentralizarea unor servicii publice ar fi o utopie, ea neputându-se realiza în absenţa specialiştilor şi fondurilor bugetare. Pentru aceste considerente responsabilităţile autorităţilor locale pe plan european sunt concepute în moduri diferite, în funcţie de politicile fiecărei ţări, de natura responsabilităţilor avute în vedere, de caracteristicile fizice, condiţiile economice din fiecare colectivitate locală şi de capacitatea efectivă a autorităţilor locale de a-şi asuma o anumită responsabilitate. Principiul subsidiarităţii statuat în art. 4 al Cartei europene a autonomiei locale, aprobată de Parlamentul României prin Legea nr.199/1997, subliniază necesitatea atribuirii oricărei obligaţii publice celui mai scăzut nivel de autoritate posibil, situat cel mai aproape de cetăţean, care are capacitatea să şi-o asume în mod efectiv şi eficient. Aplicarea acestui principiu trebuie să ţină cont de elementele particulare ale fiecărei administraţii locale, cum sunt: dimensiunile acesteia, resursele umane, capacitatea limitată de finanţare, riscurile legate de mediu, etc.
162

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 331 din 26 noiembrie 1997 85

Principiul adaptabilităţii Pentru organizaţiile prestatoare de servicii publice flexibilitatea este valoarea fundamentală de referinţă. Relaţia directă cu cetăţeanul, diversificarea continuă a nevoilor acestuia şi mai recent, concurenţa determină organizaţiile din sfera serviciilor să opteze pentru flexibilitate ca valoare centrală. Orice rigidizare a strategiilor de dezvoltare şi acţiu-nilor, ar conduce organizaţiile în cauză la autodesfiinţare. Plecând de la realitatea că nevoia socială creşte în permanenţă sub aspect cantitativ şi calitativ, ajungem la concluzia că orice serviciu public trebuie să se adapteze acestor cerinţe. Adaptarea serviciului public la nevoile consumatorilor se realizează prin Statutul sau Regulamentul de organizare şi funcţionare al prestatorului de servicii, care poate fi o regie autonomă, societate comercială, instituţie publică etc. Specific pentru înfiinţarea oricărui serviciu public este faptul că statutul său este aprobat de către autorităţile administraţiei publice, acestea având şi competenţa de a aprecia necesitatea şi oportunitatea dezvoltării, restrângerii sau modificării obiectului de activitate al serviciului public. Acest principiu consacrat în teoria economică este confirmat în mod elocvent de evoluţia legislaţiei de după 1990, prin care s-a căutat asigurarea reorganizării agenţilor economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale erau acţio-nari unici sau majoritari, inclusiv a celor prestatori de servicii publice. Principiul cuantificării Necesitatea cuantificării serviciilor publice a devenit o constantă în gândirea economică şi politică, fiind determinată de cel puţin două cerinţe:

86

- cuantificarea permite aprecierea corectă a modului în care serviciul public satisface necesităţile beneficiarilor, permiţând o evaluare rapidă a activităţii serviciului; în al doilea rând, prin cuantificare se asigură principiul echităţii sociale şi transparenţa faţă de cetăţeni şi organizaţiile neguvernamentale, care pot astfel controla modul în care se desfăşoară activitatea serviciilor publice.165 cuantificarea serviciilor publice permite fundamentarea procesului decizional atât la nivel macro, precum şi la nivel microeconomic, la nivel naţional şi local. În mod particular, pentru serviciile publice de gospodărie comunală Legea nr.326/2001 prevede următoarele principii de organizare şi administrare: - principiul dezvoltării durabile; - principiul autonomiei locale; - principiul descentralizării serviciilor publice; - principiul responsabilităţii şi legalităţii; - principiul participării şi consultării cetăţenilor; - principiul asocierii intercomunale şi parteneriatului; - principiul corelării cerinţelor cu resursele - principiul protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; - principiul administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ - teritorială; - principiul asigurării mediului concurenţial; principiul liberului acces la informaţii privind aceste servicii publice.

165

A. Parlagi, M. Costea, I.Porumb, R. Dobrescu, Managementul administraţiei publice locale - Serviciile publice, Ed. Economică, Bucureşti, 1999, p.19. 87

Capitolul 4 Preşedintele româniei
1. Natura instituţiei prezidenţiale şi a formei de guvernământ a statului român
Instituţia şefului de stat îşi are originea în începuturile organizării vieţii de stat,75 când colectivităţile umane, aflate la debutul constituirii lor sociale (civile), au trecut în mod efectiv sub conducerea unui individ, de regulă membru al acelei societăţi, care exercita – în urma desemnării sale – asupra
75

I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia a VI-a, vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995, pag. 204. 88

Popescu.de durata permanentă ori temporară a acesteia.forma unipersonală sau colegială în care se exercită. . Mai târziu – cu toată diversificarea numărului şi categoriilor de autorităţi publice (legislative. pag. de durata funcţionării lor (permanente sau temporare). 75-76. 76 S-a considerat că în sistemul de drept actual Preşedintele României reprezintă a patra putere în stat (D. Editura Metropol. Şeful statului îndeplineşte o funcţie publică de primă importanţă în stat – indiferent de: . Forma de stat. Boboş. M. Bucureşti. Gh. Bucureşti. pag. 1995. Drept administrativ şi autorităţi publice în România. 1983. de nivelul teritorial al acţiunii lor (naţionale sau centrale. D.78 distincţie ce reflectă însuşi felul desemnării şefului statului.s-a simţit nevoia de a se da o expresie unitară şi continuă îndeplinirii la cel mai înalt nivel reprezentativ a funcţiei supreme de exercitare a puterii publice de către un singur om personificat de şeful statului. Mazilu. executive şi judecătoreşti) şi indiferent de modul acestora de constituire (alese sau numite). C. teritoriale sau locale) . 26-29. 78 I. al colaborării sau al separaţiei puterilor în stat) – în care sens ea este fie o putere distinctă. 77 Pentru alte criterii distinctive a se vedea S.7). . 89 . pag. Demeter.fundamentarea teoretică a naturii politico-juridice a respectivului exerciţiu (bazată pe principiul unicităţii. Editura Didactică şi Pedagogică.76 fie alăturată sau contopită altora existente. Teoria generală a statului şi dreptului. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.de modalitatea electivă ori ereditară de acces la funcţia supremă. Brezoianu. 1967. Forma de guvernământ a unui stat este caracterizată de modul de constituire a funcţiei supreme77 în care sens cea mai generală clasificare face distincţie între monarhie şi republică. . I. Bucureşti. Zotta. Luburici.întregii comunităţi cele mai importante prerogative de putere publică reunite în persoana sa. Ceterchi.

mai ales. Cele mai multe tangenţe şi delimitări între autorităţile statului au operat între instituţia şefului statului şi puterea executivă. După sfera şi deplinătatea prerogativelor de putere publică revenite funcţiei supreme în organizarea de stat. executive şi chiar judecătoreşti . respectiv şeful statului şi guvernul condus de un prim ministru sau premier 79 Pentru detalii a se vedea I. se caracterizează prin exerciţiul aceleiaşi funcţii de către o autoritate aleasă pe timp limitat. iar republicile pot fi prezidenţiale ori parlamentare. pag. corelate cu raportul dintre sistemele de autorităţi. dimpotrivă. a concentrat multiple prerogative de putere în persoana sa legislative. mai rar. Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.Monarhia reprezintă forma de guvernământ în care funcţia supremă este deţinută de o persoană care o exercită pe viaţă. În decursul istoriei şeful statului. monarhiile pot fi parlamentare sau neparlamentare. alcătuire şi mod de edictare a legii). de executiv (chemat a realiza voinţa legiuitorului) şi de judiciar (menit a sancţiona încălcarea legii). ceea ce a determinat în mod esenţial forma de guvernământ. Republica. indiferent că o dobândeşte sau prin moştenire (ereditar) sau.pentru ca în sistemele moderne şi. 90 . 31-37. În acest sens statul este neparlamentar (monarhic sau republican) în cazul în care şeful statului este în acelaşi timp şi şeful executivului. în cele contemporane de organizare statală să se producă o delimitare tot mai riguroasă a atribuţiilor sale faţă de celelalte autorităţi. Puterea executivă şi administraţia publică. 1994. indiferent că este cazul unei autorităţi publice unice (executiv monocratic)79 în care şeful statului este ajutat în guvernare de o echipă (cabinet) de funcţionari numiţi de el sau că distingem două autorităţi diferite. Bucureşti. respectiv faţă de legislativ (reprezentativ ca mod de formare. Vida. în special monarhul. prin alegere (electiv).

atât sub aspect reprezentativ. începând cu Constituţia din anul 1958). devine funcţia şi instituţia politică şi statală de prim rang. reprezentative. dar având importante atribuţii executive. dar plenul atribuţiilor de putere revine legislativului. întrucât exerciţiul lor este partajat cu guvernul. vol.). înregistrează şi o nouă tendinţă intermediară – numită semiparlamentară sau semiprezidenţială – în care şeful statului. Germaniei.U.Deleanu în Drept constituţional şi instituţii politice. Editura Actami. 91 . toate aceste 80 A se vedea în acest sens opinia exprimată de A. 57. Bucureşti.(executiv dualist). El nu dispune de o putere absolută în realizarea funcţiilor sale. în formă atenuată. Angliei. Din prevederile legii fundamentale rezultă că Preşedintele României îndeplineşte funcţia de şef al statului. în special după cel de al doilea război mondial.80 ca fiind specific modului de guvernare a României sub imperiul actualei Constituţii. de regulă preşedintele. 1991. inclusiv în desemnarea premierului şi în dizolvarea legislativului. 1994. Perioada contemporană. Drept administrativ. şeful statului păstrând numai atribuţii. Dimpotrivă. 55. Exemplificative în acest sens sunt cazurile Japoniei. statul este parlamentar (monarhic sau republican) dacă funcţia de şef al statului este distinctă de cea a şefului guvernului. pag. tratat elementar. precum şi analiza consacrată regimurilor mixte de I.A. Iorgovan. Exemplificative în acest sens sunt monarhiile absolutiste sau despotice şi republicile prezidenţiale (S. pag. prin modul său de alegere (bazat pe o largă reprezentare electorală ce-l contrapune parlamentului). fără a fi şeful guvernului. Bucureşti. fiind investit cu atribuţii inerente acestei instituţii politice. de regulă.IV. Acest din urmă regim este considerat. cât şi în privinţa puterii exercitate (cazul tipic este cel al Franţei. de ordin formal. constituţionale şi administrative.

acordarea gradelor de mareşal. veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici români. pag. numirea în (unele) funcţii publice. general şi amiral.autorităţi exercitând şi un control reciproc. 81 82 Pentru detalii a se vedea I. constituţional-legislativ. fiecare asupra celeilalte. acreditarea celor străini pe lângă preşedinte. adresarea de mesaje parlamentului. 2.82 în condiţiile prevăzute de lege. 38-40.. Vida. Este cazul unor funcţii neexecutive ca. de pildă. 92 . precum şi între stat şi societate.cit. Tot un caracter reprezentativ este conferit funcţiei prezidenţiale de către atributul de comandant al forţelor armate şi de funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Atribuţiile şi actele administrative ale şefului statului Atribuţiile şefului statului sunt prevăzute în Constituţie şi pot fi grupate în mai multe categorii: 1. exercitând funcţia de mediere între puterile statului. este garantul independenţei naţionale. de atribuţiile de acordare de decoraţii şi titluri de onoare.81 Sub aspectul naturii funcţiei prezidenţiale în România. acordarea graţierii individuale. al unităţii teritoriale a ţării. op. Atribuţiile de natură politico-reprezentativă ale instituţiei prezidenţiale rezultă din faptul că şeful statului reprezintă România în relaţiile interne şi internaţionale. precum şi de numeroase atribuţii în domeniul politicii externe – încheierea de tratate internaţionale. precum şi administrativ-executiv.142/3). constatăm că ea are un caracter mixt şi anume politico-reprezentativ. numirea unor judecători ai Curţii Constituţionale (art.

. . dacă legislativul nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de investitură. Curtea Constituţională etc. a stării de asediu sau a celei de urgenţă în întreaga ţară ori în unele localităţi. a mobilizării parţiale sau generale a forţelor armate.instituirea.convocarea poporului la exprimarea voinţei prin referendum cu privire la problemele de interes naţional. dar nici în sfera raporturilor cu alte autorităţi publice neadministrative precum justiţia.2. Atribuţii administrativ-executive ale preşedintelui. solicitând încuviinţarea parlamentului pentru măsurile adoptate.dizolvarea parlamentului.convocarea parlamentului nou ales şi a sesiunilor extraordinare ale acestuia. . .promulgarea legii. care nu intră în sfera reprezentării politice şi în sfera constituţional-legislativă. la cunoştinţa parlamentului. . 3. dar numai după consultarea parlamentului. cu aprobarea prealabilă sau ulterioară a parlamentului.declararea. .în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării ia măsuri pentru respingerea agresiunii aducându-le neîntârziat.solicitarea reexaminării legii de către parlament. potrivit legii. Atribuţiile de natură constituţional-legislativă ale aceleiaşi instituţii: . . 93 . . după consultarea preşedinţilor celor două camere şi a liderilor grupurilor parlamentare.sesizarea Curţii Constituţionale cu proiectele de legi. . prin mesaj.iniţierea revizuirii Constituţiei.

83 Asupra atribuţiilor executive a se vedea M. deşi sunt administrative. deşi competenţele sale cuprind.83 nu fac parte din sistemul condus de guvern. în caz de remaniere guvernamentală sau vacanţă ministerială . 48/1992).numirea în funcţii publice (administrative). de exemplu.numirea şi revocarea miniştrilor. 94 . .84 a.Cu toate că are atribuţii de natură administrativă.propune parlamentului numirea în unele funcţii publice (administrative).consultă guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită.R. având un caracter autonom la nivel naţional. întreg sistemul executiv. apărarea ţării. în alte situaţii. 84 Aşa. şi numeşte adjuncţii acestuia (Legea nr. Bucureşti.T. b. asigurarea ordinii publice şi. numeşte doi membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului (Legea Audiovizualului nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii).numirea guvernului investit prin votul de încredere al parlamentului.I. inclusiv autorităţi care. Atribuţii de natură decizională: . 353-354. . Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. . Tratat de drept administrativ. prezidând şedinţele la care participă. . în condiţiile legii. pag. Oroveanu. Atribuţii consultative. la cererea primului ministru.poate lua parte la şedinţele guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă. preşedintele nu este şeful guvernului (funcţie deţinută de primul ministru). practic. 1994. la propunerea premierului. de propunere şi reprezentare: .desemnarea candidatului pentru funcţia de prim ministru. . propune parlamentului pe directorul S.

atât preşedintele.cit. şeful statului putând dispune suspendarea acestora din funcţie dacă s-a cerut urmărirea penală. sunt contrasemnate de primul ministru. în caz de remaniere sau de vacanţă guvernamentală. egal. aleşi prin vot universal. .cele mai importante atribuţii prezidenţiale în domeniul politicii externe româneşti. Iorgovan.numirea şi revocarea membrilor guvernului. dar şi dreptul legislativului de tragere la răspundere politică a şefului statului şi organizare a referendumului pentru demiterea sa.decretele prezidenţiale. de a promulga legile şi de a convoca naţiunea la referendum.În literatura de specialitate85 au fost considerate ca argumente în susţinerea teoriei regimului semiprezidenţial (atenuat) caracteristic ţării noastre următoarele: . inclusiv punerea acestuia din urmă sub acuzare. . dar numai în urma consultării partidului cu majoritate absolută în parlament. ale apărării şi ale stărilor excepţionale sunt condiţionate. a partidelor reprezentate în legislativ. de regulă. direct. cât şi fiecare cameră au dreptul de a cere urmărirea penală a membrilor guvernului. dar şi calitatea preşedintelui de a reprezenta statul român. . ori dacă nu există o asemenea majoritate. dar numai la propunerea primului ministru. . .. precum şi numirea guvernului pe baza votului parlamentar de încredere. 95 .desemnarea candidatului pentru funcţia de prim ministru.caracterul reprezentativ (electiv) al parlamentului şi al preşedintelui ţării. în exercitarea lor.calitatea parlamentului de organ reprezentativ suprem al poporului şi unica autoritate legiuitoare a ţării. în anumite condiţii. secret şi liber exprimat. de voinţa 85 A. . 57-60. pag.dreptul preşedintelui de dizolvare a parlamentului. op. .

Partea I-a. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. Drept administrativ – partea specială. Bucureşti. ori dacă decizia Curţii Constituţionale i-a confirmat constituţiona-litatea. la rândul ei. acestea din urmă supuse. Actele de natură administrativă ale şefului statului În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale şeful statului dispune de un aparat administrativ86 care funcţionează pe lângă Preşedintele României87. modificată. preşedintele nu poate: . iar actualmente Administraţia prezidenţială. iniţial denumit Preşedinţia României. 3. În sfârşit. publicată în „Monitorul Oficial al României”. . 86 Constituit potrivit Legii nr.determina răspunderea politică a guvernului. vol. 96 . 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României. . deşi nu se pot nega unele trăsături comune acestora. Basarab-Şinc. 1994. de cele mai multe ori. pag. regimului de drept constituţional. preşedintele emite acte politice (de pildă. 87 A se vedea Al.1/2001. nr.demite sau revocă primul ministru. de natură mixtă. în studiul nostru interesând doar cele de natură administrativă. . mesaje) şi acte juridice (decrete).12 din 10 ianuarie 2001.guvernului sau de cea a parlamentului ori se află sub control legislativ. 37-38. dacă reexaminarea cerută de el n-a fost admisă de parlament.refuza promulgarea legii. I. În realizarea competenţelor ce-i revin.avea iniţiativă legislativă. 1/1990 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României. abrogată de Legea nr. prin Ordonanţa de urgenţă nr.

cit.” 97 . alăturată şefului statului.Decretele sunt acte juridice cu caracter normativ şi cu caracter individual88 având o forţă juridică inferioară Constituţiei şi legilor. Decretele. de exemplu. 89 Terminologic în alte sisteme de drept se utilizează denumiri ca. iar nepublicarea lor atrage inexistenţa actului. cu atât mai necesară pentru a se evita un eventual abuz al puterii prezidenţiale certificând legalitatea actului care. de cele mai multe ori. de pildă. de pildă. 77). „Consiliul de Miniştri”. produce efecte pe planul dreptului administrativ. Contrasemnătura premierului este o condiţie formală esenţială de valabilitate a decretului. cum sunt cele administrative. Sunt individuale. la luarea măsurilor (normative şi individuale) de punere în aplicare a prevederilor prezidenţiale. Sunt normative decretele de reglementare a unor situaţii ca. Capitolul 5 Guvernul 89 88 A fost exprimată opinia că decretele sunt numai acte individuale (A. op. dar superioară actelor guvernului. pag. centrale şi/sau teritoriale ori locale. cele vizând declararea stării de urgenţă sau a celei de asediu şi care obligă autorităţile executive. actele de numire sau revocare din unele funcţii publice. Iorgovan. de regulă. Cele cu caracter individual se comunică şi celor interesaţi. „cabinet” sau pur şi simplu „executiv. se contrasemnează de primul ministru şi se publică în Monitorul Oficial al României.. fără de care actul este lovit de nulitate absolută – antrenând concomitent şi răspunderea solidară a acestuia.

5 din 4. 98 . în mod necesar. Partea I-a.1. fiind o autoritate centrală de un fel deosebit. . ceea ce înseamnă că ea exercită o competenţă naţională. 164 din 2 aprilie 2001.90/2001 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor90. Constituţia nu încadrează expres Guvernul în sistemul administraţiei publice.23/2004 publicată în „Monitorul Oficial al României”.01. 90 Publicată în „Monitorul Oficial” al României.2006). 91 Cu toate acestea. nefiind o simplă autoritate centrală.49/2005 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale („Monitorul Oficial” nr.Caracterizarea guvernului ca organ suprem al autorităţilor executive nu implică. organizare şi funcţionare.91 atribut evidenţiat pe deplin şi prin modul său de constituire. 2) Guvernul realizează conducerea activităţii executive pe întreg teritoriul ţării. Partea I-a.517 din 17. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. nr. al caracterizării sale legale exprese.411/2006 („Monitorul Oficial” nr. guvernul este autoritatea publică a puterii executive care asigură – potrivit programului său de guvernare acceptat de parlament – realizarea politicii interne şi externe a ţării. de nivelul şi felul ministerelor şi al altor organe centrale de specialitate din respectivul sistem. al conţinutului atribuţiilor conferite – rezultă că guvernul este o autoritate publică de natură administrativă pentru că îndeplineşte o funcţie executivă. Locul.2005) aprobată prin Legea modificatoare nr. dar şi prin specificul competenţei exercitate. nr. precum şi conducerea generală a administraţiei publice. dar şi cel material – funcţional. adică organul de vârf sau suprem al întregului sistem administrativ. modificată şi completată prin legea nr. rolul şi funcţiile guvernului în sistemul autorităţilor publice Potrivit Constituţiei şi Legii nr.187 din 3 martie 2004.06. Din această definiţie rezultă: 1) Utilizând criteriul formal – organic.

Deşi guvernul este autoritatea de vârf a administraţiei publice. . cât şi asupra programului de guvernare al acestuia. pentru ca ulterior să numească întregul guvern. . implicit. prin vot. asupra persoanei propuse pentru respectiva funcţie. Consiliul Naţional al Audiovizualului) sau locale (consiliile locale şi judeţene).Poziţia supraordonată a guvernului în sistemul executiv nu este afectată nici de obligativitatea acestuia – ca. desemnarea unui candidat ca premier reprezintă o formalitate procedurală ce desăvârşeşte opţiunea electoratului şi. 99 . deşi aflate într-o astfel de situaţie juridică. urmând ca legislativul să se pronunţe. Pe de altă parte. indiferent de provenienţa ei. funcţionând independent de guvern sau în subordonarea ori pe lângă parlament sau şeful statului. asupra componenţei cabinetului. a unui sau unor partide ori coaliţii majoritare. nu echivalează cu intrarea în raporturi ierarhice care să afecteze poziţia deţinută în cadrul unui sistem de către subiectul obligat la punerea lor în executare.subordonarea faţă de el a oricărei autorităţi administrative. prezidarea şedinţelor guvernului nu-i conferă şefului statului nici calitatea de membru al executivului central şi. Banca Naţională a României. dar care. şi nici de faptul participării şefului statului la unele şedinţe ale executivului. de altfel. el nu este afectat de faptul că preşedintele ţării îl desemnează pe candidatul la funcţia de prim-ministru. Serviciul Român de Informaţii. implicit. Într-adevăr. inclusiv autonome centrale (de pildă. nici calitatea de votant (consultativ sau deliberativ) privitor la actele administrative adoptate în acea şedinţă. pe care le şi prezidează. întrucât există şi se pot înfiinţa autorităţi administrative. reprezentate în parlament. întrucât îndatorirea îndeplinirii unei măsuri juridice. a tuturor autorităţilor şi instituţiilor implicate – de a îndeplini hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării căruia îi revine rolul de a organiza şi coordona unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională. nu-şi pierd natura lor administrativă.

prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice. 100 . Editura Didactică şi Pedagogică. 127. 1977. prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare. 4) Guvernul este o autoritate investită într-un mod unic în sistemul executiv. astfel constituit. acceptat de Parlament. În concluzie. actele de reglementare ale acestuia fiind aplicabile în materie executivă pentru toate subiectele aflate în raporturi sociale cărora le devin incidente normelor sale. pentru realizarea Programului de guvernare. Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei. 5) Guvernul. guvernul reprezintă autoritatea administrativă publică supremă având o alcătuire colegială şi care dispune de competenţa deliberativă. întrucât şeful statului desemnându-l pe candidatul la funcţia de premier.3) Guvernul exercită o competenţă generală asupra tuturor problemelor interesând administraţia de pe întreg teritoriul ţării. 92 Pentru această caracterizare a se vedea I. b) funcţia de reglementare. generală şi naţională. hotărând cu efecte juridice în problemele executive. realizând conducerea activităţii executive în ansamblul ei la nivelul întregului sistem executiv. exercitarea următoarelor funcţii: a) funcţia de strategie. indiferent de modul de subordonare sau nu a subiectelor astfel vizate. funcţionează ca autoritate colegială numai în prezenţa majorităţii membrilor care-l compun. Iovănaş. este nevoie de votul de încredere al parlamentului pentru ca ulterior preşedintele ţării să poată numi conducerea executivului în întregul ei. Bucureşti. pag. iar acesta prezentând legislativului lista cabinetului.92 În baza reglementării organice. Guvernului îi revin. 6) Guvernul este o autoritate deliberativă.

democratice sau autoritare). pag. dar acestea cunosc un regim prezidenţial atenuat.U. funcţia executivă supremă poate fi dobândită pe cale ereditară (în monarhiile neconstituţionale sau absolutiste) sau prin alegere – directă sau indirectă – în funcţia supremă în stat (în republicile prezidenţiale. deci în 93 G. Vrabie. Iaşi.A. Editura TEAM. 1995. e) funcţia de autoritate de stat. prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului. prin existenţa funcţiei de prim-ministru). Dimpotrivă. social şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor aflate în subordinea sau autoritatea Guvernului. prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul apărării. ordinii publice şi siguranţei naţionale. 137-143. precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil.). deci al întregului executiv (monocratic). 2. reprezentarea pe plan intern şi extern. Constituirea (învestitura) guvernului Desemnarea şefului executivului şi a echipei guvernamentale conduse de el diferă93 după forma de guvernământ şi regimul de guvernare instituit. În cazul în care şeful statului este şi şeful guvernului. prin care se asigură. în numele statului român. precum şi în domeniul economic. iar uneori nici măcar cu privire la miniştrii săi (cazul Finlandei sau al Egiptului.c) funcţia de administrare a proprietăţii statului. parlamentul neavând în acest sens nici o atribuţie referitoare la persoana şefului statului (cazul S. d) funcţia de reprezentare. 101 . în sistemele parlamentare şi semiparlamentare (monarhice sau republicane). Drept constituţional şi instituţii politice.

alegerea premierului şi a guvernului de către legislativ.dezbaterea şi votarea acestora în parlament. a primului ministru. din cadrul formaţiunii majoritare în parlament (Anglia.desemnarea de către şeful statului a unei persoane cu şanse reale în formarea guvernului. urmată (în cazul României) de votarea întregului guvern şi aprobarea programului său de guvernare ca expresie a modului democratic de alegere a legislativului şi de susţinere parlamentară a executivului.numirea întregului guvern de către preşedintele ţării. distingem următoarele situaţii:94 . Bucureşti. aşa cum rezultă 94 I. după aprecierea liberă a şefului statului. . . Franţa. Constituirea sau investitura guvernului reprezintă procedura de desemnare a premierului. chiar dacă legislativul poate fi sau este consultat în prealabil (Monaco. Procedura de constituire cuprinde următoarele etape: . . 102 . 1998. pag. Italia. şi în cazul membrilor guvernului condiţiile de acces la funcţie sunt cele generale pentru orice funcţie publică. fără votul parlamentar. . Drept constituţional şi instituţii politice. Kuweit.desemnarea.alegerea directă şi liberă a guvernului de către parlament (Rusia). 432 şi urm. Germania). . Muraru. Condiţii pentru calitatea de membru a guvernului Deşi nu le este aplicabil Statutul funcţionarilor publici. . Israel).executivul dualist ce cunoaşte funcţia de prim-ministru. urmată de votul parlamentar (Belgia.alcătuirea şi prezentarea de către acesta a listei executivului şi a programului său de guvernare. Thailanda). Editura Actami.desemnarea primului ministru.

se pronunţă şi interdicţia drepturilor electorale. n-au acces la funcţia publică.existenţa cetăţeniei române.64 lit. 90/2001. .411/2006. triplă) şi a domiciliului în ţară. .existenţa discernământului. 2. cu modificările şi completările ulterioare. ceea ce îi lipseşte de exerciţiul drepturilor civile şi de drepturile electorale. 16/3 din Constituţie.compatibilitatea morală.ele din coroborarea dispoziţiilor constituţionale cu cele legislative95. 97 Art. fiind puşi sub interdicţie prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. de regulă. pornind de la lipsa condiţiei minimale pe care nu o îndeplineşte. O ipoteză particulară este aceea a pedepsei complementare constând în interdicţia de ocupare a unei funcţii implicând exerciţiul autorităţii de stat (art. teza a II-a din Legea nr. 103 . Funcţia de 95 Legea nr. când. şi anume: . în sensul inexistenţei unei condamnări penale.44/2005 şi Legea nr.inexistenţa stării de incompatibilitate între funcţia publică ministerială cu alte funcţii publice de autoritate.96 cu neexcluderea altei cetăţenii (dublă. modificată prin Legea nr. . . respectiv debilii sau alienaţii mintali.97 deoarece fără exerciţiul lor o persoană nu poate accede la o funcţie publică.16 din Constituţie).90/2001 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. . respectiv deplinătatea facultăţilor mintale.depunerea jurământului de credinţă în faţa Preşedintelui României.23/2004. b). art. aceea de a putea alege (art.exerciţiul drepturilor electorale.2 şi 4 din. Situaţia apare în cazul cetăţeanului condamnat cu pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice conform codului penal.98 deci excluderea cumulului de funcţii de acest gen. 96 Conform art. deoarece cei lipsiţi de discernământ sau având discernământul alterat. Ordonanţa de Urgenţă nr.

38/1) consacră libertatea muncii. deoarece mulţi ministeriabili nu au şi calitatea de parlamentari. administrator. inclusiv băncile sau alte instituţii de credit. ceea ce nu reprezintă totuşi o cerinţă general-obligatorie. cu excepţia celei de deputat sau senator. care va dispune măsurile necesare pentru încetarea acesteia (art. indiferent de natura lor. pentru: a) orice altă funcţie publică de autoritate.99 ca. exceptându-le pe cele de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial. cercetarea ştiinţifică şi creaţie literar-artistică sau cu funcţii private de orice fel. de pildă. Conform Constituţiei. alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică. 104 . ci o stare de excepţie. 2/1991 privind cumulul de funcţii instituie principiul reunirii mai multor funcţii în mod nelimitat şi necondiţionat. societăţile de asigurare şi cele financiare. cu excepţiile prevăzute de normele speciale. de aici rezultă şi concluzia că funcţia ministerială este compatibilă cu alte funcţii publice neautoritare.membru al guvernului este incompatibilă cu exerciţiul altei funcţii publice de autoritate (executivă sau judiciară). Dar. membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale. funcţia sau activitatea de cadru didactic. 99 Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru. b) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop comercial. cu excepţia celei de deputat sau de senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie. vicepreşedinte. iar actuala lege modificată a guvernului le mai instituie. c) funcţia de preşedinte. 90/2001). iar Constituţia (art. conform Legii nr. 4/2 din Legea nr. director general. precum şi la instituţiile publice. director. legiuitorul constituant neîmpărtăşind ideea unei depline separaţii între funcţia executivă şi cea legislativă. 98 Trebuie să avem în vedere că Legea nr.161/2003.

30/1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă şi nici cele în aceeaşi materie din Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune acesta.c). Legea nr. 105 . Guvernul poate aproba participarea ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membrii în consiliul de administraţie al regiilor autonome. cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte. după caz. societăţile de asigurare şi cele financiare.161/2003 a reglementat şi conflictul de interese interzicând membrilor guvernului să emită sau. companiilor sau societăţilor naţionale. respectiv. f) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome. ea nu se verifică.c). g) calitatea de comerciant persoană fizică. să încheie un act administrativ. h) calitatea de membru al uni grup de interes economic. inclusiv băncile sau alte instituţii de credit. companiilor şi societăţilor naţionale. în acest caz prin concurs sau examen. În mod excepţional. i) o funcţie publică încredinţată de un stat străin.d) funcţia de preşedinte sau secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţiilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. un act juridic ori să participe la lucrarea unei decizii care produce un folos material pentru sine. 188/1999. 100 În acest caz nu sunt aplicabile dispoziţiile de selecţie instituite prin Legea nr. e) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. deoarece desemnarea pe post este o promovare liberă pe criterii politice. republicată în anul 2004). pentru soţ sau rude de gradul I. instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale. Capacitatea profesională100 şi aptitudinile manageriale. deşi subînţeleasă.

ar refuza să indice vreo 106 . în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în parlament ori – dacă această majoritate nu există – a partidelor reprezentate în parlament. fără să se mai indice o anumită ordine de preferinţă. deoarece în această formulă reunită a plenului comun urmează să aibă loc solicitarea. dar şi votarea atât a executivului. iar dacă o asemenea majoritate absolută nu există. nemaiconsultând alte reprezentări parlamentare (adică pe cei cu pondere simplă.Desemnarea candidatului la funcţia de primministru În sistemul nostru semiprezidenţial sau semiparlamentar. Noţiunea de majoritate parlamentară absolută trebuie înţeleasă ca fiind alcătuită din jumătate plus unul din reprezentarea legislativă.Preşedintele nu poate consulta decât pe cei care deţin majoritatea absolută. şefului statului îi revine îndatorirea ca după finalizarea procesului electoral şi de formare a noului parlament să desemneze candidatul pentru funcţia de primministru. cât şi a programului său de guvernare. constituită din formaţiunea politică câştigătoare a alegerilor raportată la totalul membrilor ambelor adunări (Camera Deputaţilor şi Senat). apreciem. relativă. iar în cazul în care operează înlocuirea unui guvern cu altul – în urma moţiunii de cenzură sau demisiei – în termenul prevăzut de legislativ. etc. care trebuie să aibă posibilitatea de a se pronunţa asupra opţiunii prezidenţiale. Faţă de reglementarea constituţională în materie se impun mai multe precizări: . până la constituirea noului parlament (parlamentul nou ales e convocat în cel mult 20 de zile de la data alegerilor). Această consultare trebuie încheiată. În situaţia în care reprezentarea majoritară.). sunt consultate partidele reprezentate în parlament. nu neapărat absolută.

. ci obligativitatea obţinerii sprijinului politic majoritar. această împrejurare îl obligă pe şeful statului ca în subsidiar să consulte celelalte partide parlamentare. Procedura politică utilizată de partidele majoritare privind consultările şi desemnarea candidatului la funcţia de premier ca şi a echipei guvernamentale – desfăşurată anterior consultării prezidenţiale. 3 din Legea nr. indiferent de dificultăţile apărute. 14/2003.Propunerea de candidatură trebuie să provină şi să aparţină reprezentării consultate – deoarece i se cere opinia asupra persoanei viitorului premier – nefiind ea cea care consultă în această problemă – iar nu alteia sau altora. 107 . 28 din Legea partidelor politice nr. ci o propunere prezidenţială obligatorie de făcut parlamentului şi în lipsa căreia nu poate fi 101 A se vedea art. trebuie să avem în vedere şi existenţa formaţiunilor politice şi a coaliţiilor electorale. dar în urma câştigării alegerilor – nu este reglementată şi. în consecinţă. 102 Art. după consultare. întrucât nu există obligaţia legală de apartenenţă politică sau parlamentară a candidatului. întrucât cea în cauză oferă şi sprijinul politic necesar. au capacitatea de a se constitui într-o asemenea majoritate ori pot determina un vot majoritar în camere. În nici un caz nu pot fi consultate.Nu are relevanţă dacă cel propus face parte sau nu din formaţiunea reprezentată parlamentar ori este un independent sau chiar un apolitic (tehnocrat). Desemnarea candidatului. .Faţă de evoluţia vieţii politice din România. 102 ceea ce înseamnă obligativitatea consultării aceleia dintre ele care deţine majoritatea absolută sau a acelora care. partide neparlamentare ori să se înceapă consultarea cu partide nemajoritare. nu este interzisă. nu reprezintă un act juridic. . 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului. chiar în lipsa acesteia.101 precum şi a alianţelor politice.persoană pentru funcţia de premier sau nu şi-ar da girul pentru un candidat din rândul ei. 5 alin.

Alcătuirea şi prezentarea listei guvernului şi a programului de guvernare După consultarea politică prezidenţială şi după desemnarea candidatului la funcţia de premier. 1994. prin votul camerelor sale. op. Respectivele operaţiuni implică noi consultări. cu formaţiunea şi/sau. Editura Actami. Parlamentul trebuie să se pronunţe asupra propunerii în termen de cel mult 60 de zile de la data formulării solicitării pentru funcţia de premier. 103 A. după caz. neputându-se nominaliza persoane pe viitoare funcţii sau structuri. tratat elementar. Orice schimbare ulterioară în compoziţia politică a forţelor care şi-au asumat şi obţinut sarcina guvernării. existând obligaţia de a ţine seama atât de opiniile exprimate privitor la persoanele propuse pentru guvern. Drept administrativ.votat nici premierul şi nici o eventuală listă a cabinetului. pag. presupune un nou vot de investitură. ceea ce înseamnă că o propunere legislativă neînsuşită prezidenţial nu poate constitui temei pentru desemnarea premierului cu tot votul parlamentar. partide. de astă dată ale celui în cauză.150). acesta din urmă va alcătui lista guvernului104 şi programul de guvernare. eludându-se astfel prevederile constituţionale şi legale prin hotărâri parlamentare şi decrete prezidenţiale (A. 104 Lista trebuie să cuprindă nominalizări şi posturi corespunzătoare funcţiilor ministeriale existente. neexistând soluţie legală expresă pentru depăşirea unui asemenea moment de criză. eventual obţinut.cit. Rămâne însă o problemă juridică greu de soluţionat ipoteza unei opoziţii (greve) prezidenţiale constând din refuzul şefului statului de a desemna persoana viitorului premier. cu toate acele formaţiuni. 108 . Iorgovan. coaliţii pe care le reprezintă ori pe care se va sprijini cu ocazia votului de încredere. 118. pag. Bucureşti.. cât şi de programele politice electorale cu care trebuie să fie în concordanţă programul de guvernare. Iorgovan.103 dacă aceasta afectează majoritatea parlamentară iniţială.

a opţiunii comunicate de şeful statului parlamentului cu privire la persoana viitorului premier. comentată şi adnotată. independent de durata distinctă a procedurii parlamentare propriu-zise. coaliţiilor. Procesul de negociere purtat de viitorul premier cu liderii de partide şi de grupări parlamentare implică şi un şir de concesii din partea şi între partidele implicate. Vida. etc. Constantinescu. Timpul de care dispune candidatul pentru aceste activităţi este de numai 10 zile şi se calculează de la data. ele sunt înaintate legislativului spre dezbatere. implicit. I. Bucureşti. Constituţia României.105 de aici concluzia că înaintea expirării acestui interval nu se poate retrage mandatul acordat candidatului propus la funcţia de premier. al titularilor (miniştri) sau al secretarilor de stat. 1992. Iorgovan. Acest termen n-a fost considerat de decădere. privitoare la obiectivele ce trebuie cuprinse în programul de guvernare. F. Muraru. 109 ..229. Deleanu. (aşa numitul algoritm politic). al nedesemnării guvernului. etc. Vasilescu. I. reflectată în componenţa şi funcţiile deţinute de guvern la nivelul ministerelor şi al structurilor ministeriale.în caz contrar existând riscul neacordării votului de investitură şi. I. devenită publică. Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. proporţia de reprezentare a grupurilor. pag. Dezbaterea şi votarea programului de guvernare şi a listei guvernului Odată întocmite lista şi programul. ci doar limita peste care şeful statului poate retrage mandatul acordat spre a începe noi negocieri. care trebuie să aibă loc în cel mult 60 de zile de la prezentarea lor de către candidatul la 105 A se vedea M. şi trebuie să se împlinească la data solicitării de către candidat a votului de încredere pentru lista cabinetului şi pentru programul de guvernare. A. partidelor.

Dezbaterile parlamentare asupra listei şi programului sunt deschise discuţiilor pentru toate grupurile parlamentare. într-un program 110 . care este liber să se conformeze sau nu opiniei exprimate de comisie. şi obligatoriu de însuşit în cazul în care provin de la conducerile sau liderii majorităţii parlamentare. pronunţându-se prin aviz (consultativ). de solicitat. cuprinse în programul politic prezentat. deci o depăşire a stadiului de simple promisiuni sau platforme electoare. corespunzător profilului comisiei. altfel. inclusiv indicarea mijloacelor şi resurselor utilizabile pentru realizarea lor. după caz. existând pericolul asumării riscului unui vot de respingere. după care noua propunere trebuie să urmeze aceeaşi procedură. Această audiere şi avizare sunt obligatorii de realizat şi respectiv. Prin votare are loc transformarea voinţei politice. comunicat viitorului premier. Dezbaterile trebuie să fie o permanentă raportare a programului prezentat şi a aptitudinilor membrilor echipei de guvernare la programele şi platformele politice ale majorităţii chemate să guverneze. putând antrena amendamente ce pot fi luate în considerare de către viitorul premier. asupra persoanei propuse. fără vreo distincţie numerică pe cameră. dar sunt facultative pentru opţiunea candidatului la funcţia de prim-ministru. Între timp. ori poate opera. fără nici o raportare procentuală efectivă la şedinţă). Data dezbaterii este fixată de birourile permanente ale camerelor. După terminarea dezbaterilor se trece la operaţiunea votării. au audiat partea corespunzătoare din programul de guvernare. deja constituite. în caz contrar.funcţia de premier. modificările de rigoare în componenţa listei. Realizarea votului de încredere presupune obţinerea majorităţii absolute (jumătate plus unul din totalul celor care compun ambele camere. comisiile parlamentare de resort. sub eventuala sancţiune a neobţinerii votului de încredere. ca şi pe candidaţii viitorului executiv.

în baza hotărârii parlamentului. adică fie însuşirea. a listei guvernului şi a programului de guvernare. să dizolve legislativul. necondiţionată. Dizolvarea parlamentului nu este obligatorie. fie respingerea întregului. ceea ce înseamnă că dezacordul faţă de întreg ansamblul de propuneri ori faţă de una sau de unele trebuie exprimat în acelaşi mod în cadrul votului individual. neputând opera o votare diferenţiată. şeful statului poate. Parlamentul trebuie să se pronunţe asupra propunerii de premier. în sensul că se hotărăşte în bloc asupra tuturor punctelor din programul de guvernare. iar lista de propuneri devine compunere guvernamentală efectivă. În acest sens hotărârea de însuşire a programului de guvernare reprezintă un act politico-juridic de principiu din care decurg viitoarele măsuri dispuse prin acte juridice. neputând depăşi 60 de zile de la data primei solicitări a votului de investitură. ci doar facultativă. convocând noi alegeri generale în vederea constituirii unui nou parlament şi a desemnării unei alte formule guvernamentale. ca şi asupra întregii echipe ministeriale. Votarea este pură şi simplă. Parlamentul.juridic de guvernare. obligatorie de consacrat prin decret prezidenţial. intervenind numai după epuizarea tuturor procedurilor de solicitare a legislativului de către şeful statului. indiferent când au intervenit alegerile generale sau criza de guvern nu poate fi dizolvat în ultimele 111 . aşa cum a fost el constituit iniţial sau cum a fost modificat prin însuşirea modificărilor aduse programului ori propunerilor făcute listei şi acceptate de viitorul premier. în vreme ce adoptarea listei guvernului se concretizează într-un act juridic individual de desemnare a membrilor executivului. Dacă nu se pronunţă în acest interval sau dacă pronunţându-se în acelaşi interval s-a respins de cel puţin două ori solicitarea de investitură. după consultarea preşedinţilor celor două camere şi a liderilor grupurilor parlamentare.

” Bucureşti. Regia Autonomă „Monitorul Oficial. Rezultă că procedura de investitură a guvernului este complexă. dintre care una este principală şi esenţială (hotărârea legislativă). Puterea executivă şi administraţia publică. iar în cursul unui an el nu poate fi dizolvat decât o singură dată. iar alta executiv-prezidenţială. pag. să emită decretul prezidenţial de numire a executivului în formula adoptată de parlament. 78. iar cea de a doua este subsidiar-complementară (decretul prezidenţial). Actul de dizolvare a parlamentului a fost considerat ca un recurs politic la arbitrajul electoral. miniştrii şi ceilalţi membri ai executivului vor depune individual în faţa şefului statului 106 I. alegătorii fiind chemaţi să cumpănească asupra unei noi componenţe a legislativului aptă să asigure guvernarea stabilă a ţării.şase luni ale mandatului şefului statului şi nici în timpul stării de asediu sau a celei de urgenţă. rezultatul dizolvării legislativului atrage convocarea corpului electoral la noi alegeri generale urmate de o nouă procedură declanşată pentru investitura unui alt guvern. Primul ministru. materializând două voinţe distincte cu caracter politico-juridic. Vida. Lipsa oricărui act din această unitate procedurală complexă afectează posibilitatea constituirii legale a guvernului. în eventualitatea unei alte configuraţii politice reprezentative. are îndatorirea ca. 112 . în conformitate cu ea. desăvârşind formal întreaga procedură.106 Numirea guvernului După obţinerea votului de încredere preşedintele ţării numeşte guvernul în baza hotărârii parlamentare care îi este comunicată şi care reprezintă un act juridic individual obligatoriu pentru preşedinte care. cuprinzând două faze. una prezidenţial-legislativă. la rândul său. etc. Evident. 1994.

etc. deoarece marchează începutul exercitării efective a mandatului noului guvern şi de la care se calculează diferitele termene ce vizează durata mandatului. simpla procedură a remanierii guvernamentale. precum şi în cazul prelungirii forţate a mandatului executiv. stabilirea datei următoarelor alegeri. credem noi.jurământul de credinţă şi fidelitate. neputându-se utiliza. ceea ce desăvârşeşte procedura legală a investiturii guvernului în ansamblul său şi a investirii personale a fiecăruia care-l compune. în afara cazurilor de demitere a executivului (prin moţiunea de cenzură) sau demisie (când mandatul acestuia încetează chiar în cadrul aceleiaşi legislaturi a organului reprezentativ. Durata mandatului guvernamental Durata exercitării mandatului guvernamental are ca întindere maximă o perioadă de patru ani corespunzătoare limitelor de funcţionare a parlamentului. Momentul iniţial al mandatului unui guvern nou ales de către noul legislativ se situează în timp imediat după constituirea legislativului – în urma desfăşurării alegerilor generale – începând din momentul depunerii jurământului de credinţă şi se 113 . declanşarea unei noi proceduri de investitură. deci în mod obişnuit între două alegeri generale. Momentul depunerii jurământului este important. calculul duratei prelungirii mandatului. ceea ce nu este cazul ipotezei noastre. cu efecte corespunzătoare asupra hotărârii parlamentare şi a decretului prezidenţial. care poate fi întrebuinţată numai faţă de un guvern legalmente constituit şi aflat deja în funcţiune. mandatul fiecărui ministeriabil. ceea ce antrenează. înainte de termen şi indiferent de restul rămas din durata mandatului legislativ). Refuzul depunerii jurământului antrenează demiterea de drept a celui în cauză. respectiv legislatura acestuia. dată fiind schimbarea condiţiilor iniţiale.

adoptarea unei legi organice în caz de stare de mobilizare. de pildă. acte cu forţă juridică echivalentă legii. de urgenţă până la încetarea acestora. până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern. totuşi. De aceea. deşi executivul al cărui mandat a încetat astfel îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice. Guvernul aflat într-o atare situaţie. prelungirea mandatului legislativ. aprobări de transferări şi repartizări de bunuri între sau către autorităţi şi instituţii din subordine.întinde. . nu va mai putea emite ordonanţe. 2. demisionar de fapt. nu are nici obligaţia formală de prezentare în bloc a demisiei sale şefului statului. cu caracter normativ sau individual ca. în cazul în care parlamentul nou ales nu reuşeşte să desemneze un nou executiv. etc. de asediu. până în momentul validării alegerilor parlamentare generale ulterioare. chiar dacă durata mandatului legislativului şi cea a executivului sunt identice. în cazul nostru. în mod obişnuit. indiferent de faptul că se reia de mai multe ori procedura de investire ori că este dizolvat acelaşi 114 . şi anume: . numiri şi revocări în funcţii administrative. nu poate iniţia proiecte de legi şi.convocarea alegerilor legislative în cel mult trei luni de la expirarea mandatului legislativ. Prelungirea de drept a mandatului guvernamental este determinată de: 1. Actele sale de administrare a treburilor publice sunt hotărâri curente în activitatea executivă. acte de asigurare a aplicării normative unitare a legilor. raţiunea asigurării continuităţii vieţii de stat administrative face ca limitele de început şi de sfârşit ale mandatelor celor două puteri să nu se suprapună totuşi perfect. de război. pentru a-i permite acestuia declanşarea procedurii de investitură a noului guvern.

Potrivit Constituţiei. va acţiona cu depline puteri nefiind limitat doar la administrarea treburilor publice curente. pierderii calităţii de membru al guvernului de către primul ministru. determinate de dizolvarea noului parlament. o moţiune de cenzură sau o demisie poate decala durata activităţii celor două autorităţi. deşi pare a fi de relevanţă pur personală. Încetarea mandatului executiv înainte de termen sau de expirarea lui are loc în situaţia: intervenirii moţiunii de cenzură. de unde şi concluzia că imposibilitatea menţinerii în funcţie a primului ministru antrenează. o stare identică şi în privinţa guvernului. vechiul executiv rămas în funcţie. întrucât lista guvernului reprezintă opţiunea premierului şi în considerarea persoanei sale legislativul a votat-o. Întrucât parlamentul este cel care investeşte guvernul în funcţie. Scopul moţiunii este demiterea guvernului şi ea poate fi determinată de cele mai diferite motive. nu orice prelungire a mandatului legislativ. Camera Deputaţilor şi Senatul. de exemplu. utilizând moţiunea de cenzură (votul de neîncredere). pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Desigur. în şedinţă comună. acest din urmă aspect afectând situaţia întregului executiv.legislativ şi convocat corpul electoral la noi alegeri generale (anticipate). prin intermediul votului de încredere. implicit. 115 . având ca autor al demersului opoziţia sau chiar majoritatea parlamentară. tot el este şi cel care poate revoca încrederea acordată. Pentru toate situaţiile de prelungire a mandatului guvernamental determinate de corelarea sau necorelarea cu mandatul legislativ. mai ales în cazul unor alegeri anticipate. după cum nici o exercitare normală a acestuia nu presupun de drept şi o concordanţă cu mandatul executiv deoarece.

a avut loc o nouă informare a camerelor asupra moţiunii. desigur în măsura în care ea mai este menţinută. cu indicarea numelui şi prenumelui semnatarilor. În prima şedinţă comună. 116 . au loc dezbateri pe marginea ei. arătându-se motivele care au determinat-o. în prealabil. Procedura depunerii moţiunii constă în înaintarea ei la birourile permanente ale celor două camere. După numărarea voturilor se anunţă rezultatul operaţiunii consemnat în procesul-verbal al şedinţei. după prima şedinţă parlamentară consacrată moţiunii. din ambele camere. se acordă cuvântul premierului sau unui membru al guvernului care-l reprezintă pentru precizarea poziţiei executivului faţă de moţiunea iniţiată.Iniţierea moţiunii de cenzură aparţine cel puţin unei pătrimi din numărul total al deputaţilor şi senatorilor. astfel convocată. a calităţii de deputat sau de senator. pentru a putea recurge la declanşarea procedurii de investitură a unui nou guvern. fără vreo relevanţă asupra reprezentării proporţionale a fiecăreia sau în fiecare cameră. se va prezenta moţiunea de către un reprezentant al iniţiatorilor ei. precum şi în comunicarea ei în aceeaşi zi guvernului. după ce. În cazul admiterii moţiunii de cenzură (cu votul majorităţii parlamentarilor din totalul celor care compun întreg legislativul). Forma de iniţiere este scrisă. iar la terminarea lor se trece la operaţiunea votării secrete. se emite o hotărâre parlamentară semnată de preşedinţii camerelor şi care se comunică Preşedintelui României. Preşedinţii celor două camere vor convoca legislativul în şedinţa comună a camerelor în cel mult cinci zile de la data depunerii moţiunii. Apoi. După aceasta au loc dezbateri pe marginea moţiunii. a grupului parlamentar aparţinător şi semnătura. În cea de a doua şedinţă comună care are loc la un interval de trei zile.

e – prevede că prin lege organică se reglementează organizarea guvernului). ceea ce permite şi justifică necesitatea discutării ei parlamentare în alţi termeni. pag. guvernul nefiind demis.107 În acest sens în compunerea guvernului intră. Componenţa guvernului Conform Constituţiei guvernul este alcătuit din primul ministru. se consideră „per a contrario” că programul. op. 81. implicit. posibilitatea introducerii. declaraţia sau proiectul de lege au fost implicit adoptate devenind obligatorii pentru guvern. alături de miniştri. cu excepţia cazului în care guvernul îşi angajează răspunderea în faţa camerelor reunite asupra unui program. miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică (întrucât tot legea fundamentală – art.. în Guvern nu pot intra decât funcţii expres prevăzute de Constituţie. aceste din urmă funcţii neacoperind o instituţie centrală 107 I. Vida.90/2001 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României arată că acesta se compune din primul ministru şi miniştri. după unele opinii şi miniştrii fără portofolii. Această situaţie derogatorie de la interdicţia iniţierii unei noi moţiuni în aceeaşi sesiune se datorează faptului că a intervenit o situaţie cu totul nouă faţă de cea avută în vedere în cazul moţiunii iniţiale. 108 miniştrii delegaţi.Dacă moţiunea de cenzură este respinsă. Legea nr. 117 . a unei noi moţiuni.cit. Cu alte cuvinte. datorită schimbării produse în atitudinea guvernului şi de aici. titulatura ce reprezintă o noţiune generică – corespunzând conducătorului unei astfel de instituţii – şi. după caz. Dacă nici în acest caz moţiunea de cenzură nu este adoptată.73/3 lit. semnatarii iniţiatori nu mai pot iniţia în aceeaşi sesiune o nouă moţiune. a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. în termen de trei zile de la prezentarea noilor documente de către guvern în condiţiile enunţate.

reglementări speciale (de natură organică) ar putea conferi calitatea de membru al executivului şi unor alte funcţii publice de conducere de rang guvernamental şi de nivel naţional sau central. inclusiv de distribuire a unor portofolii între formaţiunile care au acces la guvernare. 1993. eram şi în prezenţa unei stări antiadministrative. ci corespunzând mai mult unor nevoi şi raţiuni politice. altele decât cele ministeriale. deşi se afla în subordinea lui. întrucât el avea o calitatea identică cu a ministrului său. prin lipsa criteriilor legale de departajare a secretarilor de stat membri de cei nemembri ai guvernului. Pierderea calităţii de membru al guvernului de către primul ministru intervine de drept şi prin act juridic (art.I. Prin Legea nr. Tratat de drept administrativ român. Astfel. respectiv premierul şi miniştrii – indiferent că diferitele legi de organizare şi funcţionare a ministerelor ar prevedea sau nu pentru conducătorii respectivelor instituţii că au şi această calitate – iar. prin lista prezentată pentru votul de încredere al Parlamentului. Editura Lumina Lex. şi unii miniştri delegaţi. pe de o parte. dar numai atunci când li se încredinţează în mod expres (nominalizat) această calitate în guvern. a funcţionat într-un minister.23/2004 din Guvern mai fac parte miniştrii de stat şi miniştrii delegaţi cu însărcinări speciale pe lângă premier. Desigur. component al guvernului. 118 . pag. Şi această practică am considerat-o neconstituţională. membri de drept ai executivului. Bucureşti.106 din Constituţie). partea generală. deşi.propriu-zisă. 108 V. Prisăcaru. se pot distinge. Încetarea calităţii (funcţiei) de membru al guvernului 1. pe de altă parte. iar în cazul în care acel secretar. 90. apreciem că această practică încalcă atât Constituţia cât şi legea în materie.

imposibilitatea exercitării atribuţiilor mai mult de 45 de zile.a) De drept funcţia încetează în următoarele cazuri: . dar şi în cazul pierderii indirecte a acestor drepturi prin punerea sub interdicţie. implicit pe primul ministru.revocarea din funcţie de către şeful statului ca urmare a unei condamnări pentru fapte săvârşite în exerciţiul funcţiei. deoarece unele situaţii se regăseau prevăzute direct în 119 . ceea ce impune preşedintelui ţării declanşarea procedurii pentru o nouă investitură.pierderea drepturilor electorale ca urmare directă a unei condamnări penale prin aplicarea sancţiunii complementare celei principale pe perioada stabilită. . b) Prin act juridic funcţia de premier încetează în următoarele situaţii: . .decesul. .stabilirea domiciliului în străinătate. ca urmare a voinţei exclusive a titularului funcţiei. . . indiferent de dobândirea sau/nu a unei alte cetăţenii. deşi această situaţie vizează guvernul în ansamblul său şi. În alte cazuri prevăzute de lege se pierde calitatea de premier.demisia.moţiunea de cenzură. numai. .intervenţia unei stări de incompatibilitate sau conflict de interese. ca urmare a retragerii de către parlament a încrederii acordate guvernului. datorită lipsei discernământului ca urmare a stării de debilitate sau alienaţie mintală constate prin hotărâre judecătorească.pierderea cetăţeniei române. .

2. totuşi conform Legii organice a executivului. unica soluţie fiind demisia (proprie). să opereze demiterea (destituirea sau revocarea) din funcţia deţinută. total sau parţial. a din acelaşi Cod Penal ce prevede interzicerea drepturilor electorale. ca şi pentru orice persoană ce deţine o funcţie publică. magistraţilor. 37/1990 (abrogată). a) În cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor cel mult 45 de zile.dacă s-a cerut urmărirea penală a primului ministru (de către Camera Deputaţilor. deoarece nu poate opera autopropunerea de demitere (destituire). deşi premierul este membru al Guvernului. b) Suspendare. conform prevederilor Legii nr.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor. 16/3 din Constituţie. 120 . şi implicit supus aceloraşi reguli privind averea proprie.legislaţie – dobândirea celei de a doua cetăţenii109 . Suspendarea din funcţie a premierului este o situaţie temporară generată de imposibilitatea exerciţiului limitat al funcţiei datorită unor împrejurări de moment şi nu permanente. ca şi în cazul pierderii calităţii. dar expresă.8/2) ceea ce nu se poate produce în această ipoteză. 64 lit. aceasta a fost declarată. 111 Art. funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere. cuprinde ipoteza suspendării facultative şi cea a suspendării obligatorii sau de drept: . Senat sau 109 110 Art. prin hotărâre judecătorească irevocabilă.111 etc. nejustificată şi când trebuie. 3/1 din Legea nr. Nu este rezolvată juridic situaţia în care în urma controlului averii premierului.sau indirect – precum stabilirea domiciliului în străinătate. ca ipoteză de suspendare tacită din funcţie. Art. b Cod Penal se aplică numai cu art. 64 lit.110 interdicţia de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. demiterea o face şeful statului la propunerea primului ministru (art. Într-adevăr.

Dacă. urmând ca interimatul să înceteze dacă premierul îşi reia activitatea în guvern.şeful statului) acesta din urmă poate dispune suspendarea premierului din funcţie.dacă s-a dispus trimiterea în judecată a acestuia. În cazul suspendării din funcţie pe durata urmăririi penale sau a trimiterii în judecată a premierului. Distincţia între suspendarea şi vacanţa funcţiei ministeriale este hotărâtoare sub aspectul efectelor produse. deşi legea fundamentală nu o reglementează expres. preşedintele ţării este obligat să desemneze un alt membru al guvernului ca primministru interimar. atunci interimatul încetează dacă primul ministru îşi reia activitatea. . deoarece prima situaţie determină interimatul funcţiei. inclusiv desemnarea candidatului la funcţia de premier. În cazul vacanţei guvernamentale (mai puţin moţiunea de cenzură) desemnarea interimarului este obligatorie. atunci operează în mod obligatoriu suspendarea din funcţie fără nici o altă condiţie de formă. dimpotrivă. Dacă suspendarea din funcţie se prelungeşte peste 45 de zile acest interimat este continuat până la formarea noului Guvern. desemnarea unui interimar este obligatorie pentru că suntem în prezenţa unei situaţii de imposibilitate practică a exercitării atribuţiilor guvernamentale. În cazul în care premierul este scos de sub urmărire penală de către procuror sau achitat de instanţa de judecată. fiind urmată de declanşarea procedurii de investire a unui nou guvern. iar cea de a doua (şi) înlocuirea din funcţie cu consecinţe pe planul demiterii guvernului. acest interval 121 . în chiar temeiul Constituţiei. iar aceste soluţii se dispun în intervalul de maximum 45 de zile de la data suspendării. În cazul imposibilităţii exercitării de către premier a atribuţiilor sale pe cel mult 45 de zile.

cancelar.. scoaterea de sub urmărire penală nu-i afectează exerciţiul funcţiunii. op.este depăşit. În acest sens el are următoarele atribuţii principale: a) odată desemnat ca şi candidat la această funcţie.112 premierul nemaiputând să-şi reia funcţia113 şi exerciţiul ei. Primul ministru Primul ministru. A.cit. b) prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii privind politica guvernului care se dezbat cu prioritate şi răspunde la întrebările sau interpelările care îi sunt adresate de către deputaţi sau senatori putând desemna un membru al 112 113 În sens contrar. 122 . nefiind necesar un decret de destituire (demitere) sau revocare din funcţie.). va prezenta parlamentului lista guvernului şi programul de guvernare în vederea obţinerii votului de încredere necesar investiturii şi aprobării programului. conduce guvernul având un rol esenţial în alcătuirea. modificarea şi chiar revocarea acestuia. întrucât de şi în considerarea persoanei sale sunt legate în mod hotărâtor aceste atribute. pag. 3. În ipoteza urmăririi penale neurmată de suspendarea din funcţie a premierului. în vreme ce soluţia de încetare a urmăririi sau de trimitere în judecată urmată de condamnare sau încetarea procesului penal conduc la încetarea funcţiei. Iorgovan. 159. numit şi premier (în alte sisteme şeful cabinetului. Organizarea Guvernului Din punct de vedere structural. În reglementarea anterioară mai exista şi biroul executiv. guvernul este alcătuit din funcţii şi organisme menite a-i asigura funcţionalitatea corespunzătoare şi anume: primul ministru şi aparatul propriu. etc. încetează de drept mandatul premierului şi al guvernului. preşedinte al Consiliului de Miniştri.

Conducerea Guvernului de către primul ministru se manifestă şi pe plan organizatoric prin convocarea şi prezidarea şedinţelor executivului. c) propune Preşedintelui României revocarea şi numirea unor membri ai guvernului. Coordonarea asigură corelarea acţiunilor executive în vederea rezolvării unitare a sarcinilor şi atribuţiilor revenind autorităţilor administrative ce alcătuiesc sistemul condus de guvern şi de premier. de regulă. numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor organelor centrale de specialitate din subordinea nemijlocită a guvernului. precum şi în alte funcţii publice stabilite prin lege sau hotărâri guvernamentale. precum şi încredinţarea delegării funcţiei ministeriale în cazul interimatului acesteia. în cazurile prevăzute de legea fundamentală. decretele prezidenţiale şi semnează hotărârile şi ordonanţele guvernamentale. comisii şi comitete 123 . inclusiv atribuţia de a constitui consilii. iar pe plan funcţional prin rolul decisiv în mecanismul adoptării şi al semnării actelor guvernamentale. a secretarilor şi subsecretarilor de stat din ministere sau din alte organisme centrale (nemembri ai guvernului). d) solicită şefului statului participarea la acele şedinţe de guvern pentru care apreciază că este necesară o astfel de prezenţă. respectând atribuţiile ce le revin. Pe linia aceleiaşi atribuţii premierul exercită competenţe vizând aparatul propriu al guvernului. respectiv. e) contrasemnează.executivului care să răspundă la ele. Premierul coordonează activitatea membrilor guvernului. secretarul general şi adjuncţii acestuia. în funcţie de domeniul de activitate ce formează obiectul intervenţiei parlamentare.

partide.23/2003 şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. organizaţii neguvernamentale.interministeriale sau interdepartamentale pentru rezolvarea unor situaţii deosebite ori a unor probleme operative. cu alte autorităţi şi instituţii publice. Consiliul Legislativ. Bucureşti.116 114 M.114 Primul-ministru îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Constituţie şi de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile Guvernului. Acest aparat se compune din Cancelaria PrimuluiMinistru. Editura Lumina Lex. precum şi corpul de consilieri şi aparatul tehnic al acestuia. inclusiv a primului ministru. 20 din Legea nr. Tratat elementar de drept administrativ. precum şi în relaţiile internaţionale. 116 Art. protecţia consumatorului. alianţe politice. Secretariatul General al Guvernului. Curtea de Conturi. Curtea Constituţională. funcţionează aparatul de lucru propriu al executivului sau guvernului. Preşedintele României. Premierul poate desemna un al membru al guvernului care să-i exercite funcţia pe perioada absenţei sale sau a imposibilităţii exercitării atribuţiilor sale (dacă această desemnare nu este făcută de şeful statului) şi poate delega altui membru al executivului unele dintre atribuţiile sale. Ministerul Public. Preda. 90/2001. 353. modificată prin Ordonanţa de Urgenţă 124 . modificată prin Legea nr. diferite comisii şi oficii. departamente şi alte structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite de guvern. 1996. pag. Curtea Supremă de Justiţie. Aparatul de lucru al Guvernului115 Pe lângă şi în subordinea nemijlocită a Guvernului. Primul-ministru are în coordonare directă o serie de autorităţi şi agenţii naţionale cum sunt cele de reglementare.64/2003. privatizare. 115 În reglementarea anterioară funcţiona biroul executiv al Guvernului. sindicatele. Primul-ministru reprezintă Guvernul în relaţiile interne cu alte autorităţi cum sunt Parlamentul.

g) Compartimentul de protocol. continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare. nr. Organizarea şi atribuţiile sale se stabilesc prin hotărâre de guvern. numiţi prin decizie a premierului. constituind elementul de legătură şi stabilitate a guvernării. care pot avea rang de secretar de stat. Organizarea. ajutat de unul sau mai mulţi secretari generali adjuncţi. Şeful cancelariei are rang de ministru şi este ordonator principal de credite Corpul de consilieri şi aparatul tehnic al acestuia sunt coordonaţi de unul dintre consilieri. prin aparatul propriu. juridice. f) Compartimentul documente secrete. e) Compartimentul cu probleme speciale. desemnat prin decizia premierului. rezolvarea problemelor organizatorice.411/2006. d) Cabinetul primului-ministru. care poate avea rang de ministru. reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. iar personalului acestuia nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcţionarului public.49/2005. probată prin Legea modificatoare nr. Secretariatul asigură. b) Corpul de Control a Guvernului. funcţionarea şi atribuţiile aparatului premierului se stabilesc prin decizia premierului. Secretariatul General face parte din aparatul de lucru al Guvernului şi asigură: derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare. economice şi tehnice ale activităţii executivului. Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului. c) Aparatul tehnic al corpului de consilieri. 125 .Cancelaria primului-ministru este alcătuită din: a) Corpul de consilieri ai premierului.

Ordonator principal de credite este ministrul coordonator al Secretariatului General al Guvernului sau. după caz. preşedinţi. ca structuri specializate şi auxiliare ale guvernului. aflată în subordinea premierului. directori. 4. structuri şi personal stabilite prin hotărâri de guvern sau decizii ale premierului (de exemplu: Secretariatul de Stat pentru Problemele Persoanelor cu Handicap. autoritatea subordonării şi desele lor restructurări determinând o instabilitatea administrativă. în cadrul aparatului de lucru a guvernului. având rolul de coordonare şi sinteză în domenii de interes general. fără personalitate juridică şi fără unităţi în subordine. numărul lor mare. secretariate. care în exercitarea atribuţiilor sale de conducere emite ordine cu caracter individual.. Înfiinţarea. Departamentul este o structură organizatorică. Funcţionarea Guvernului 126 . modul de organizare şi funcţionare. Pe lângă Guvern şi aparatul său mai pot funcţiona autorităţi. oficii. etc. etc.).64/2003). ale căror conducători (secretari şi subsecretari de stat. Departamentul este condus de un demnitar. în conformitate cu atribuţiile Guvernului. etc. Departamentul de implementare programe şi ajustare structurată. precum şi atribuţiile departamentului se aprobă prin hotărâre de guvern. care se include în bugetul de stat. secretarul general al Guvernului. Aceste instituţii pot fi şi în subordinea sau trecute în subordinea ministerelor şi a altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale (conform Ordonanţei de Urgenţă nr.) nu fac parte din guvern. având atribuţii. Departamentul pentru lupta antifraudă. agenţii.Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu.

în vreme ce. totodată se realizează coordonarea. la cererea primului ministru. urmând să certifice stenograma ce consemnează desfăşurarea dezbaterilor şi măsurile adoptate. La şedinţe participă de drept şi în mod obligatoriu toţi membrii guvernului. în al doilea caz. numai la iniţiativa executivului. ca invitaţi. Participările şefului statului sunt facultative. activitatea premierului. în mod distinct. la solicitarea premierului. conducători ai organelor din subordinea Guvernului. care le şi conduce. În cadrul şedinţelor sunt adoptate acte juridice şi politice ca acţiuni decizionale. Şedinţele sunt prezidate de primul ministru afară de cazul în care la ele participă şeful statului (din proprie iniţiativă sau ca invitat). cunoaşte ca formă de lucru şedinţa plenului şi. apărarea ţării. iar. în cadrul căreia se dezbat şi se soluţionează probleme ce intră în sfera sa de atribuţii. în primul caz în afara oricărei invitaţii. deci din proprie iniţiativă. în alte situaţii. nemembrii. 127 . iar întrunirile au loc săptămânal sau ori de câte ori este necesar.Guvernul este o autoritate colegială condusă de primul ministru şi care. Şedinţele plenului reprezintă unica modalitate de lucru legal consacrată şi recunoscută întregului executiv. sau ai autorităţilor administrative autonome şi orice alte persoane a căror prezenţă se apreciază a fi utilă. Convocarea şedinţelor se face de către premier. Şeful statului poate lua parte la şedinţele în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă. asigurarea ordinii publice şi. sub aspectul modului său de funcţionare. La şedinţe participă de drept şi secretarul general al guvernului. îndrumarea şi controlul autorităţilor din subordine. când conducerea lor revine acestuia. precum secretari şi subsecretari de stat.

Premierul este şi vicepreşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi exercită toate atribuţiile care derivă din această calitate. iar sarcina se poate defini ca obiectiv ce trebuie realizat în cadrul activităţii de stat. strâns corelată cu activitatea aparatului propriu. 5. a ordinii publice şi siguranţei naţionale). Dezbaterile şi modul de adoptare a actelor şi a măsurilor guvernamentale se consemnează în stenograma şedinţei certificată de secretarul general al guvernului. Totuşi. executive în cazul nostru.În cadrul şedinţelor se dezbat probleme ale politicii interne şi externe ale ţării. spre deosebire de ceilalţi membri ai acestuia. rezultă că funcţiile Guvernului sunt tocmai sarcinile acestuia. în cadrul sau în afara şedinţelor plenului organului colegial. respectiv direcţii generale ale activităţilor sale dintre care unele sunt de conţinut (funcţia de strategie. iar altele de formă sau formale (funcţia de 128 . Atribuţiile Guvernului Legea organică a Guvernului care a introdus noţiunea de funcţie a acestei autorităţi nu defineşte conţinutul acestui concept şi nici pe acela de atribuţie a executivului. adoptându-se măsurile corespunzătoare. Funcţia sa presupune o activitate continuă la sediul executivului. dacă acceptăm că atribuţia este un complet de drepturi şi obligaţii de care dispune o autoritate pentru realizarea sarcinilor sale. ori cea de autoritate de stat în domeniul apărării naţionale. precum şi aspecte privind conducerea generală a administraţiei publice. cea de administrare a proprietăţii statului. Primul ministru conduce guvernul şi coordonează activitatea membrilor săi.

e) numai organizarea guvernului este reglementată prin lege organică. După conţinutul lor. bugetele locale (ale 117 Conform Constituţiei (art. atribuţiile pot fi de natură economico-financiară şi socială. 129 . Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat. distingem atribuţii de natură constituţională şi atribuţii de natură legală. legi (organice117 sau ordinare). atribuţiile pot fi clasificate în principale (cuprinse în Constituţie şi legea organică) şi secundare (în alte categorii de acte de reglementare). bugetul asigurărilor sociale de stat. în funcţie de stabilirea lor prin Constituţie şi. cea de reprezentare ori cea de funcţionare a instituţiilor şi organismelor din subordinea sau de sub autoritatea sa). respectiv. În nici un caz aceste funcţii ale Guvernului nu se identifică cu funcţiile sau puterile statului. Atribuţii de natură economico-financiară Dintre atribuţiile cu caracter economico financiar ale Guvernului enumerăm: a) Guvernul elaborează proiectul (legii) bugetului de stat.reglementare. precum şi de natură politicoadministrativă. După importanţa lor. Pe de altă parte. distingem atribuţii interne şi atribuţii internaţionale. pe ansamblul ei. precum şi contul general de încheiere a exerciţiului bugetar. întrucât chiar administraţia publică îndeplineşte. 73/3 lit. După actele normative ce le consacră. funcţia executivă a puterii publice. în realizarea funcţiilor sale. Guvernul are de îndeplinit o serie de atribuţii principale. După locul producerii efectelor. nu şi atribuţiile lui. supuse spre adoptare Parlamentului.

tot guvernul este acela care stabileşte sistemul de impozite şi taxe cuvenite bugetului public naţional şi îl supune spre adoptare Parlamentului. Desigur. oraşelor şi judeţelor). bugetul trezoreriei şi bugetul altor instituţii de stat. prezentând rapoarte asupra conturilor de execuţie ale bugetului public naţional din exerciţiul bugetar expirat. impozitele. 500/2002. acesta este analizat de guvern care-l supune spre aprobare parlamentului până la mijlocul exerciţiului următor celui privind fiecare cont general. 130 . pe ramuri şi domenii de activitate. După expirarea exerciţiului financiar anual se procedează la întocmirea. Conform Constituţiei. iar dacă nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înaintea expirării exerciţiului bugetar se vor aplica în continuare bugetele anului precedent până la adoptarea noilor bugete. administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. b) Guvernul aprobă strategiile şi programele de dezvoltare economică a ţării. controlează modul de gestionare a resurselor publice raportând despre neregulile constatate. 118 Conform Legii finanţelor publice nr.118 Proiectul bugetului de stat şi cel al asigurărilor sociale de stat se elaborează anual şi se supun separat adoptării parlamentului. a contului general de execuţie a bugetului statului corespunzător structurii bugetului statului aprobat de parlament. Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare a acesteia. iar impozitele şi taxele locale se stabilesc de consiliile locale şi judeţene. în limitele şi în condiţiile legii.comunelor. de către Ministerul Economiei şi Finanţelor. Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare. taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

• calitatea guvernului de a exercita această conducere în mod diferenţiat după cum respectivele autorităţi sunt sau nu în 131 . respectiv a activităţii executive pe întreg teritoriul ţării. Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social. De altfel. el reprezentând autoritatea supremă a puterii executive. În acest sens se impun câteva precizări: • în această materie.Aceste programe de dezvoltare economică fac parte integrantă din programul politic de guvernare prezentat parlamentului spre aprobare cu ocazia solicitării votului de încredere sau în cazul angajării răspunderii guvernului printrun nou program în urma respingerii moţiunii de cezură. este o funcţie strategică a executivului să asigure punerea în aplicare a Programului de guvernare. Pe de altă parte. Atribuţii de natură politico-administrativă Dintre atribuţiile de natură politico-administrativă enumerăm: a) Guvernul exercită conducerea generală a administraţiei publice. c) Guvernul asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului. potrivit Programului de guvernare. din textul constituţional în conformitate cu care guvernul exercită conducerea generală a administraţiei publice. precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale. d) Guvernul asigură realizarea politicii în domeniul social. rezultă că actele sale sunt obligatorii pentru întreaga administraţie publică. asigurând realizarea politicii interne şi externe a ţării.

cu respectarea autonomiei locale specifică consiliilor locale şi judeţene. ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe de urgenţă. după caz. urmând ca executivul să prezinte. d) Guvernul asigură executarea de către administraţia publică a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în 132 . o asemenea sesizare a guvernului de către parlament este obligatorie. În acest sens guvernul este principalul titular al dreptului de iniţiativă legislativă. comparativ cu consiliile locale şi judeţene. în această problemă. El iniţiază proiecte de legi în ramurile sau domeniile activităţii executive pe care le conduce sau le coordonează. dezbaterii sale până nu le trimite guvernului spre analiză. o informare legislativului. inclusiv a autorităţilor locale. control al întregului sistem executiv. iar dacă asemenea proiecte provin de la un alt autor parlamentul nu le supune. c) Emite hotărâri pentru organizarea executării legilor. b) Iniţiază proiecte de legi şi le supune spre adoptare Parlamentului. dezbătând acele propuneri legislative care privesc activitatea executivă primite din partea Parlamentului. ministerele. pe de o parte.subordinea lui (de pildă. putând cere dezbaterea proiectelor sale în regim de urgenţă. îl exercită având în vedere structura unitară a statului nostru. a descentralizării serviciilor publice din teritoriu care aparţin autorităţilor centrale şi a cooperării cu organismele publice şi sociale interesate. iar dacă o asemenea iniţiativă legislativă de natură extraexecutivă vizează bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat. pe de altă parte). • atributul guvernului de coordonare şi. de regulă. potrivit Constituţiei.

indiferent că există sau nu o împuternicire expresă din partea legislativului. comisii şi comitete interministeriale în scopul elaborării. e) Guvernul conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa. La această atribuţie se impun câteva precizări: • acest atribut este condiţionat. • ministerele se înfiinţează. se organizează şi funcţionează potrivit legii şi numai în subordinea Guvernului. 133 . precum şi al prefecţilor. conform Constituţiei. g) Guvernul poate constitui: • organisme cu caracter consultativ pentru rezolvarea unor probleme din competenţa sa. În exercitarea controlului ierarhic Guvernul are dreptul să anuleze actele administrative ilegale sau inoportune emise de autorităţile administraţiei publice din subordinea sa.aplicarea acestora. • consilii. Modul de organizare şi funcţionare a acestor structuri şi a serviciilor acestora se stabileşte prin hotărâre de guvern şi în limita bugetului aprobat. precum şi ale prefecţilor. corelării şi monitorizării de politici. organe de specialitate în subordinea sa. cu avizul Curţii de Conturi. prin acte de aplicare normativă sau individuală. organelor de specialitate din subordinea sa. de existenţa legii care să recunoască executivului o astfel de competenţă. • autorităţile administrative autonome (centrale sau locale) nefiind în subordinea guvernului nu se pot înfiinţa decât prin lege organică. f) Guvernul înfiinţează. În realizarea funcţiei sale de conducere generală a administraţiei publice el exercită controlul ierarhic asupra ministerelor.

aprobă renunţarea la cetăţenia română. a siguranţei cetăţeanului. conform legii. apărarea ordinii de drept şi a secretului de stat. pentru apărarea ţării. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. a liniştii publice. La această atribuţie se impun două precizări: • aceste atribute ale guvernului sunt strict limitate şi condiţionate în modul cel mai restrictiv de Constituţie şi de legislaţia bazată pe ea atunci când vizează drepturile fundamentale ale omului. a ordinii şi liniştii publice – ca acte obligatorii de îndeplinit de către întregul executiv condus de guvern. potrivit legii. potrivit legii. în care scop organizează şi înzestrează forţele armate. fără afectarea existenţei dreptului său a libertăţii astfel diminuate. 119 Constituţia cuprinde în acest sens (art. negociază şi încheie.h) Cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuţiilor sale. l) Conform legii şi Constituţiei Guvernul negociază tratatele. j) Guvernul aduce la îndeplinire măsurile adoptate.119 • rolul decisiv a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi a decretelor prezidenţiale – ce stabilesc măsuri vizând apărarea ţării. i) Guvernul exercită atribuţii referitoare la asigurarea ordinii de drept. n) Guvernul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile sale. acordurile şi convenţiile internaţionale care angajează statul român. 53) prevederi privind condiţionarea restrângerii prin lege a unor drepturi şi libertăţi în anumite scopuri determinate şi în mod proporţional cu situaţia care determină o atare stare. în condiţiile prevăzute de lege. m) Guvernul acordă şi retrage cetăţenia română în condiţiile legi. convenţii şi alte înţelegeri internaţionale de nivel guvernamental. k) Asigură realizarea politicii externe a ţării şi integrarea României în structurile europene şi internaţionale. 134 .

potrivit Constituţiei. Hotărârile se emit. Primul ministru emite. precum şi în exercitarea atribuţiilor proprii. în exercitarea atribuţiilor sale. Nepublicarea atrage inexistenţa acestor acte. Regulamentele sunt emise în aplicarea legilor când prin lege s-a prevăzut aceasta. Membrii guvernului pot propune proiecte de hotărâri şi de ordonanţe privind ramura sau domeniul de activitate de care răspund. pentru organizarea executării legilor. fiind semnate numai de acesta şi publicate în Monitorul Oficial. Guvernul în plen adoptă acte juridice cum sunt hotărârile. şi primul ministru adoptă sau.6. în baza unei împuterniciri legislative de abilitare speciale a Guvernului în domenii rezervate legii ordinare. se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial. Ordonanţele se emit. Actele Guvernului Guvernul. decizii cu caracter normativ şi individual. Regulamentele se elaborează potrivit deciziei primului ministru. în timp ce ordonanţele de urgenţă se emit în cazuri excepţionale potrivit Constituţiei. regulamentele şi ordonanţele. potrivit legii organice. Actele guvernului se adoptă prin votul majorităţii celor prezenţi prin consens. mai ales în legătură 135 . 1. Hotărârile pot avea caracter normativ sau individual. în vreme ce ordonanţele şi regulamentele nu pot fi decât normative. Dacă nu se realizează consensul hotărăşte premierul. precum şi cele care constituie secrete de stat nu se publică (comunicându-se doar celor interesaţi). Hotărârile şi ordonanţele se semnează de primul ministru. 2. de regulă. Hotărârile cu caracter militar. în plenul său. emite acte juridice şi acte politice. respectiv.

În plenul său executivul mai adoptă şi acte politice prin care îşi exprimă poziţia faţă de anumite evenimente interne şi internaţionale. guvernul. 120 Art. 3 din Legea nr. primul ministru poate emite acte exclusiv politice ca. de pildă. o reprezintă actele de drept internaţional cum sunt. 136 . de pildă.cu organizarea internă a guvernului. politico-juridică. Dintre actele individuale amintim pe cele care vizează numirea şi eliberarea din funcţie a personalului aparatului propriu al guvernului. datorită poziţiei şi prestigiului autorităţii de la care provin. 7. elaborează şi aprobă proiecte de legi pe care le supune spre adoptare parlamentului. de pildă. sunt supuse parlamentului spre ratificare prin lege. ci numai consecinţe politice. de pildă. precum şi dezbate acele propuneri legislative primite din partea parlamentului care privesc activitatea executivă. tratatele internaţionale care fac necesară adoptarea unor legi noi sau revizuirea celor în vigoare. Răspunderea Guvernului După caracterul răspunderii. cum sunt. în cadrul dreptului său de iniţiativă legislativă. 2. acordurile. Numeroase acte din această categorie. dar care nu produc efecte juridice. convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale care pot fi negociate şi semnate de guvern. această categorie de acte fiind semnată numai de premier. mesajele care sunt adresate unor reuniuni interne sau internaţionale. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor. O importantă categorie de acte având o natură dublă.120 De asemenea. declaraţiile. după caz în procedură de urgenţă. distingem răspunderea individuală şi răspunderea colegială a membrilor guvernului. cum sunt. De asemenea.

după cum fiecare ministru răspunde şi în faţa premierului pentru propria activitate.După natura ei. iar dacă este respinsă nu se mai poate iniţia o nouă moţiune. având atribuţii de conducere a guvernului şi de coordonare a activităţii miniştrilor. Moţiunea poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică guvernului pe data adoptării ei. în întregul său. cu excepţia cazului în care executivul îşi angajează o nouă răspundere asupra unui program. Primul ministru. Senatul poate recomanda guvernului demiterea unui membru al său. După autoritatea faţă de care se declanşează. răspunderea membrilor guvernului poate opera faţă de plenul executivului din care fac parte şi faţă de primul ministru. a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. Senatul şi Preşedintele României au dreptul să 137 . numai Camera Deputaţilor. la rândul ei şi aceasta de mai multe categorii. iar fiecare membru al acestuia răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea şi pentru actele executivului. răspunde de activitatea executivului în fata legislativului. răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa activitate. În privinţa răspunderii juridice. Guvernul se consideră demis dacă moţiunea de cenzură depusă în termen de trei zile de la prezentarea programului. declaraţiei sau proiectului a fost votată. şi răspundere politicojuridică. De asemenea. Ea se dezbate după trei zile de la data prezentării sale în şedinţa comună a parlamentului. răspunderea poate fi juridică. fiecare membru al guvernului este răspunzător în faţa parlamentului şi a executivului din care face parte şi pentru propria activitate. Camera Deputaţilor şi Senatul în şedinţă comună pot retrage încrederea acordată guvernului adoptând o moţiune de cenzură cu votul majorităţii parlamentarilor. Guvernul.

138 . Dacă s-a cerut urmărirea penală. stabilirea domiciliului în străinătate. iar trimiterea în judecată atrage de drept suspendarea din funcţie. are obligaţia în cadrul controlului parlamentar exercitat asupra sa să prezinte informaţiile şi documentele cerute de camere sau de comisiile parlamentare. Datorită faptului că funcţia de membru al guvernului este compatibilă cu cea de deputat sau senator. a cetăţeniei române. fără a fi cumulative în mod obligatoriu. Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor guvernului sunt reglementate de Legea responsabilităţii ministeriale nr. 2) Guvernul. ca şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice. decât în măsura în care cauzele încetării ar fi comune ambelor situaţii. competenţa de judecată aparţinând Curţii Supreme de Justiţie. etc.ceară urmărirea penală a membrilor executivului pentru fapte săvârşite în exercitarea funcţiei lor. Raporturile dintre Parlament şi Guvern Constituirea guvernului. controlul său parlamentar şi angajarea răspunderii executivului Referitor la constituirea Guvernului facem următoarele precizări: 1) Candidatul desemnat de şeful statului pentru funcţia de prim-ministru trebuie să ceară în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al legislativului asupra programului şi a întregii liste a guvernului.115/1999. 8. încetarea uneia dintre ele nu duce la pierderea celeilalte calităţi. iar în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat solicitarea informării este obligatorie. pierderea drepturilor electorale. ca de pildă. şeful statului poate dispune suspendarea din funcţia executivă.

iniţierea moţiunii de către cel puţin o pătrime din numărul total al parlamentarilor.3) Membrii executivului au acces la lucrările legislativului. în faţa camerelor întrunite în şedinţă comună.dezbaterea moţiunii după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două camere. deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia în aceeaşi sesiune o nouă moţiune de cenzură. participarea lor este obligatorie. 5) Parlamentul în şedinţa comună a camerelor sale.comunicarea moţiunii guvernului la data depunerii ei. asupra unui program. programul sau declaraţia se consideră adoptate devenind obligatorii pentru executiv. dacă moţiunea nu este adoptată (guvernul nefiind demis). 139 . 4) Guvernul şi membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de parlamentari. iar forul legislativ poate adopta o moţiune prin care să-şi exprime poziţia cu privire la problemele ce au făcut obiectul interpelării. . . iar dacă li se solicită prezenţa. 7) Dacă guvernul îşi angajează răspunderea. 6) Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă. cu excepţia cazului în care guvernul îşi angajează răspunderea. poate retrage încrederea acordată guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în următoarele condiţii: . se poate depune o nouă moţiune de cenzură în termen de 3 zile de la prezentarea acestora. în acest caz proiectul. iar dacă este votată guvernul este demis pe data adoptării ei. a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

. . . până la revenirea legislativului din vacanţa parlamentară). ordonanţele se supun aprobării parlamentului potrivit procedurii legislative. până la împlinirea termenului de abilitare. deoarece ea se realizează în temeiul Constituţiei prin îndeplinirea unor condiţii. unde se va dezbate în 140 . În conformitate cu legea fundamentală delegarea legislativă poate fi exercitată în temeiul unui act juridic sau se poate realiza de drept. a) Delegarea prin act juridic apare când sunt întrunite unele condiţii. .Aceste acte intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la parlament.Delegarea legislativă O problemă centrală a modului de exercitare a unor atribuţii normative ale guvernului o reprezintă delegarea legislativă. prin a cărui nerespectare încetează de drept efectele ordonanţelor astfel adoptate. Ea poate fi definită ca situaţia juridică creată prin conferirea în beneficiul guvernului a unei competenţe de legiferare – care în mod obişnuit revine parlamentului – cu respectarea unor anumite condiţii prevăzute în Constituţie. cu motivaţia corespunzătoare.Legea de abilitare va stabili domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe (de regulă. De aici concluzia că legea de abilitare poate să nu prevadă obligativitatea supunerii spre aprobare parlamentară a unor astfel de acte.Dacă legea de abilitare o cere.O lege specială abilitează executivul să poată emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.Trebuie să existe situaţii extraordinare care să reclame din partea executivului adoptarea unor ordonanţe de urgenţă. . b) Delegarea legislativă de drept nu presupune existenţa unei manifestări de voinţă a parlamentului.

). deoarece în acest caz se încalcă principiul celerităţii care a impus adoptarea lor pe considerente de urgenţă. aprobarea bugetului de stat. nu numai sub aspectul emiterii de noi reglementări. ca. după cum se prevede în mod expres. dar considerăm şi în privinţa modificării.Intrarea în vigoare a ordonanţelor.procedură de urgenţă. din acele prevederi constituţionale vizând procedura de revizuire a legii fundamentale. . deci în plenul reunit al camerelor sale (de pildă.aşa după cum rezultă tacit.delegarea legislativă nu poate viza atribuţii încredinţate expres de Constituţie parlamentului în întregul său. cazul situaţiilor excepţionale. de pildă. efectele lor juridice încetează. prin aprobarea sau respingerea lor. iar în acest ultim caz. a stării de război. suspendării sau interpretării celor deja existente. fiind condiţionată numai de depunerea lor spre aprobarea legislativului. Delegarea legislativă ridică două mari probleme: 1) Problema centrală a delegării legislative o reprezintă însă obiectul acesteia. iar dacă acesta nu se află în sesiune. Referitor la această problemă facem câteva precizări: . . etc.nu pot constitui obiectul acestor acte domeniile rezervate legii organice.Asupra ordonanţelor emise în astfel de situaţii parlamentul trebuie să se pronunţe întotdeauna. guvernul nu poate dispune prin ordonanţe modificarea Constituţiei. 141 . el se convoacă în mod obligatoriu. declararea mobilizării. înseamnă că producerea efectelor juridice nu depinde de aşteptarea rezultatelor dezbaterilor din camere şi nici de obţinerea aprobării. . adică acele domenii rezervate în mod obişnuit legii şi în care puterea executivă poate interveni prin acte proprii de reglementare. mai ales atunci când nu există o lege specială de abilitare. .

. precum. a formei sau funcţiei de activitate statală (fundamentală şi concretă) prin care se realizează. În acest sens este posibil ca în materia organizării şi funcţionării autorităţilor publice una şi aceeaşi atribuţie să fie exercitată de organe aparţinând unor puteri distincte – în mod simultan sau succesiv – caz în care între aceeaşi atribuţie diferenţierea să fie marcată nu atât sub aspectul conţinutului ei. .nu pot fi încredinţate guvernului acele atribuţii legislative care-l vizează în mod direct pe acesta sub aspectul dobândirii. justiţie). modificării sau încetării competenţelor sale. Întradevăr. criteriul organului care o realizează – privit în mod izolat – nefiind suficient în determinarea exactă a naturii juridice a activităţii prin care se exercită respectiva competenţă. însoţite de motivarea urgenţei. cât şi de către administraţie. etc. normativă. de pildă.considerăm că delegarea legislativă nu poate viza acele măsuri excepţionale încredinţate de Constituţie Preşedintelui României. De aceea este posibil ca aceeaşi atribuţie. precum şi cele referitoare la raporturile lui cu alte organe ale statului din afara sistemului executiv (parlament. trebuie să facem distincţie între natura atribuţiilor delegate şi natura activităţii prin intermediul căreia se înfăptuieşte. ci numai în privinţa autorităţii care o înfăptuieşte şi. Natura juridică a acestei instituţii. să rămână. în cazul nostru. mai ales. declararea mobilizării forţelor armate. implicit. neschimbată dacă este înfăptuită atât de către parlament. 2. instituirea stării de urgenţă. în caracterizarea unei forme sau funcţii fundamentale 142 . Cu privire la natura juridică a delegării legislative. în esenţă. precum şi a activităţii îndeplinite de executiv în temeiul ei şi. natura ordonanţelor astfel emise. .Constituţia revizuită permite adoptarea ordonanţelor de urgenţă care să conţină norme organice în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

guvernul 121 Asupra analizelor consacrate formelor de activitate a se vedea în detaliu. ordonanţele pot fi modificate.până la aprobarea lor de către parlament. 1965. emiţând şi acte proprii. revocate sau înlocuite de guvern. Drăganu. Editura Ştiinţifică.existenţa deplinătăţii recunoscute a efectelor juridice. iar Curtea Constituţională le verifică conformitatea cu legea fundamentală. Caracterul executiv al activităţii înfăptuite în temeiul delegării legislative rezultă din mai multe considerente: . . adoptate după o procedură executivă.de exercitare a puterii în stat este hotărâtor conţinutul activităţii desfăşurate. modifica sau abroga. 143 .actele astfel emise sunt denumite ordonanţe şi nu legi.în urma aprobării. În acest sens este posibilă eliminarea aparentei contradicţii dintre atribuţiile legislative delegate şi caracterul executiv al actelor prin intermediul cărora se înfăptuiesc. ordonanţe în acest caz. fie că este cazul actelor de reglementare primară în domenii nerezervate exclusiv legii. edictarea de norme de către administraţie este un specific şi al activităţii executive. temporar şi strict controlat de parlament. secundară. Bucureşti. . a legii. 56-57. T. ale acestor acte. după cum există organe administrative cu atribuţii jurisdicţionale ori autorităţi neexecutive ce îndeplinesc activităţi administrative. . Formele de activitate ale organelor statului…. Pe de altă parte. chiar provizorii.121 or atunci când guvernul exercită unele atribuţii ale legislativului el foloseşte metode deosebite de cele ale parlamentului. fie că este cazul actelor de aplicare normativă. care sunt ulterior supuse aprobării legislative ce le conferă posterior valabilitate perpetuă – iar nu prin adoptarea specifică procedurii legislative. trebuie să recunoaştem şi existenţa unei autorităţi executive supreme cu atribuţii de reglementare legislativă chiar dacă această competenţă are un caracter excepţional. ordonanţele dobândesc puterea juridică a legii şi numai aceasta din urmă le mai poate suspenda. Şi tot astfel. pag.

dacă în cel mult 30 de zile de la depunere Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei aceasta se consideră adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide tot în procedură de urgenţă. nu toate ordonanţele se supun aprobării legislative. Capitolul 6 Administraţia publică centrală de specialitate 1. Trăsăturile. Apoi. locul şi rolul organelor centrale în sistemul autorităţilor administrative 144 . . În concluzie. delegarea legislativă încredinţată guvernului implică exerciţiul temporar al unor atribuţii legislative de către puterea executivă prin forme şi metode specifice activităţii administrative prin producerea de efecte juridice valabile pe măsura recunoaşterii şi însuşirii acestor acte de către parlament.pierzându-şi competenţa de a mai putea decide sau reveni asupra situaţiei juridice în lipsa unei noi delegări legislative.

proprie. Natura lor juridică administrativă rezultă din modul lor de denumire (ministere. etc.neajunsurile generate de lipsa unei proprii legi unitare şi comune tuturor ministerelor (întocmai ca şi în cazul administraţiei publice locale) în care să fie reglementate unitar modul de organizare şi structurile acestor organe. etc. ci ea se face tot prin Legea nr. . autorităţile centrale de specialitate. departamente. de modificare sau abrogare legislativă să se facă prin acte de aceeaşi natură şi forţă juridică. organiza şi funcţionează potrivit legii ordinare. 145 . inspectorate. înfăptuind activitate administrativă cu rol coordonator în asigurarea bunei funcţionări a administraţiei publice dintr-un anumit sector. Aceste organe. precum şi diverse comitete. Fiind organe executive. faţă de guvern) şi din atribuţiile executive pe care le îndeplinesc. dobândesc şi un statut de natură organică. .90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.ministerele se pot înfiinţa. bănci. Organizarea şi funcţionarea ministerelor nu este reglementată printr-o lege distinctă. cu modificările ulterioare. consilii. ministerele fiind reglementate prin acelaşi act normativ cu Guvernul. funcţionarea şi actele respectivelor autorităţi. de locul pe care îl ocupă în cadrul autorităţilor publice. oficii. din modul lor de subordonare (de regulă. în virtutea simetriei formal-juridice ca şi operaţiunile ulterioare. De aici decurg unele constatări: . instituţii centrale).Autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice sunt ministerele. au caracteristici propri: 1) Sunt autorităţi ale puterii executive.deşi Constituţia nu o cere. ele fac parte din sistemul administraţiei publice. ceea ce va impune.

op. întrucât îşi desfăşoară şi conduc activitatea la nivel naţional reprezentând. distincţia între ramură şi domeniu este destul de labilă. numai de simpla independenţă operativă (de pildă. se consideră că ministerele sunt organe de ramură. după caz. conform legii. direcţiile judeţene de cultură). 136. motiv pentru care în Legea nr. ministerele numai în această subordine. gruparea superioară şi distinctă în cadrul autorităţilor executive comparativ cu autorităţile locale şi din teritoriu. internele. putând decide. 34). atât organic cât şi funcţional. Ca organe centrale. apărare.cit. constituite la nivelul diviziunilor administrativ-teritoriale (de pildă. Aceste organe se subordonează.2) Au o competenţă specială. pag. apărarea naţională) sau pot fi chiar organe locale cu autonomie de organizare şi funcţionare. guvernul nefiind doar un simplu organ central. comerţ şi turism. ci autoritatea executivă supremă în stat. 146 .122 3) Sunt organe centrale. după caz. sănătate) sau în sectoare astfel constituite (economie şi finanţe. sub acest aspect. organe de coordonare (Banca Naţională a României) şi organe de control (diversele inspecţii şi inspectorate). Iovănaş. respectivele autorităţi pentru a putea îndeplini sarcinile care le revin în teritoriu au. grupare în care se cuprind organe de sinteză (de pildă.. comunicaţiile. 122 I. guvernului. şi organe în subordine. Aceste organe instituite în teritoriu sau autorităţi teritoriale pot dispune. în dublă subordonare (de pildă. 90/2001 s-a formulat teza că ministerele îşi desfăşoară activitatea pe domenii (art. de regulă. finanţele) sau după alte criterii (apărare. Comisia Naţională pentru Statistică). deoarece îşi desfăşoară activitatea într-un sector bine determinat şi limitat (învăţământ. vama). În acest sens. agricultură şi industrie alimentară) în timp ce organele de domeniu realizează activităţi în mai multe sectoare complimentare sau conexe ori care au tangenţă cu competenţa mai multor categorii de organe administrative. numai în anumite limite ale sferei executive ce formează ramura sau domeniul lor de activitate.

divizarea ori comasarea unor ministere. Organele centrale de specialitate sunt instituţii cu activitate permanentă. iar autorităţile administrative autonome se pot înfiinţa doar prin lege organică. Probabil că ministerele vor beneficia în viitor de o lege cadru generală care le va stabili bazele de organizare şi funcţionare. pot înfiinţa organe de specialitate în subordinea lor numai dacă legea le recunoaşte această competenţă. prin acordarea votului de încredere asupra programului de guvernare şi a întregii liste a Guvernului. 2. desfiinţarea sau. în vreme ce guvernul şi ministerele. Ministerele se aprobă de către Parlament. cu avizul Curţii de Conturi. ele se înfiinţează. Primul ministru poate cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului prin înfiinţarea.4) Conducerea lor este unipersonală de către cel pus în fruntea acestora. Ministerele se organizează şi funcţionează numai în subordinea Guvernului. după caz. Astfel. coordonarea. inclusiv cu ocazia solicitării votului de investitură. în cazul ministerelor. În concluzie. ministerele şi celelalte organe centrale sunt autorităţi aparţinând puterii executive ce exercită conducerea. Constituirea. îndrumarea şi controlul la nivel naţional asupra ramurilor şi domeniilor de activitate care leau fost încredinţate. se organizează şi funcţionează conform legii. unificând actualele reglementări disparate şi diferite care sunt în vigoare. organizarea şi funcţionarea organelor centrale Constituirea Constituirea sau înfiinţarea organelor centrale ale administraţiei se face în mod diferit. nefiind constituite pentru o perioadă 147 . cu ocazia procedurii de investitură.

cazul miniştrilor. aprobate de conducătorii lor. dacă potrivit dispoziţiilor legale nu se prevede altfel. Personalul ministerelor nu poate îndeplini o funcţie de reprezentare profesională cu caracter naţional. de pildă. societăţilor comerciale sau al altor 148 . Competenţele de numire sau angajare a personalului ministerelor se stabileşte prin ordinul ministrului. aşa cum este. Deci. schimbările în conducere nu afectează existenţa juridică a organului şi continuitatea exercitării atribuţiilor sale. reparaţii. cu orice altă funcţie publică.limitată de timp sau mandat. Personalul aparatului propriu al acestor autorităţi se compune din personal ce exercită funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie. pe durata mandatului guvernului. respectiv din persoane fizice investite în funcţie. de deservire. de regulă. de regulă. Atribuţiile personalului din cadrul compartimentelor ministerelor şi celorlalte autorităţi centrale sunt stabilite prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare a acestor organe. precum şi personalul de secretariat-administrativ. gospodărire. prin numire şi a căror activitate principală este de natură administrativă sau executivă. Funcţionarii publici din autorităţile centrale sunt incompatibili. ele trebuind să asigure continuitatea realizării sarcinilor permanente în materie administrativă. o altă funcţie publică sau o funcţie ori activitate profesională salariată în cadrul regiilor autonome. Nomenclatorul funcţiilor de bază ale categoriilor de personal se stabileşte prin hotărârea guvernului. întreţinere. protocol. conform Statutului funcţionarilor publici. Existenţa acestor organe nu este condiţionată de mandatul limitat în timp al conducătorilor lor. Organizare şi compunere Organele centrale sunt alcătuite din funcţionari. cu excepţia calităţii de cadru didactic. aşa cum este cazul guvernului. ale căror funcţii se exercită.

în cadrul unor ministere cu activitate complexă se pot organiza departamente vizând aplicarea politicii economice într-o anumită ramură sau subramură economică. complexitatea şi specificul atribuţiilor îndeplinite – din următoarele subdiviziuni: birouri. se pot organiza inspectorate de stat. Aceasta este determinată şi de rolul. volumul. unele din ele constituindu-se ca organe 149 . complexitatea şi specificul activităţii desfăşurate. direcţiilor generale. conform Constituţiei. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare se stabilesc prin decrete prezidenţiale la propunerea guvernului. funcţiile şi atribuţiile ministerelor în raport cu importanţa. etc. cu respectarea prevederilor bugetare. direcţii. în funcţie de specificul activităţii. de regulă. În funcţie de natura activităţii.organizaţii ori unităţi cu scop lucrativ. o structură organizatorică unitară în privinţa compartimentelor interne ce le alcătuiesc şi care se compun – în funcţie de importanţa. În cazul demnitarilor care au şi calitatea de membri ai guvernului (miniştrii) funcţia de membru al executivului este. servicii. Alte compartimente externe (de pildă. Atribuţiile compartimentelor ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului. ministerele pot avea şi compartimente în străinătate. Unele ministere au în teritoriu organizate structuri exterioare sau teritoriale (apărarea naţională. Departamentele sunt conduse de secretari de stat sau subsecretari de stat. Ministerele au. asimilate direcţiilor. reprezentanţă comercială) se stabilesc prin hotărâre guvernamentală. care se aprobă prin ordinul ministerului. direcţii generale şi departamente. volumul. oficii. comisii naţionale asimilate departamentelor. În unele ministere. compatibilă cu calitatea de deputat sau senator. sau. În mod excepţional şi pe termen limitat. internele). după caz. Structura organizatorică a ministerelor şi numărul corespunzător de posturi se aprobă de guvern.

ele sunt organizate prin legi speciale. Ministerele au sediul în Bucureşti. respectiv al conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia aceste servicii sau organe îşi desfăşoară activitatea. îmbunătăţiri în organizarea ministerelor. având şi o aborbare locală. Înfiinţarea sau desfiinţarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale. obiectul de activitate. În lipsa unei legi unitare a ministerelor. vor fi. care funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale.distincte (finanţe). Guvernul este autorizat să opereze. descentralizate. Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administraţiei teritoriale. criteriile de constituire a compartimentelor şi funcţiile de conducere ale acestora se aprobă prin ordin al ministrului. probabil. în calitate de reprezentant al Guvernului pe plan teritorial. prin hotărâri. numărul şi încadrarea personalului. Din chiar momentul înfiinţării lor ministerele dobândesc personalitate juridică. iar altele chiar ca organe locale cu dublă subordonare (cultura). Ministrul numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de specialitate teritoriale. iar unele instituţii publice din subordinea celor din urmă. fie prin transferul unor atribuţii specifice de la un minister la altul. în funcţie de necesităţi. structura organizatorică. iar în cazul serviciilor publice deconcentrate numai la propunerea prefectului. Structurile din subordinea ministerelor pot funcţiona ca organe de specialitate (create în baza avizului Curţii de Conturi) sau ca servicii publice deconcentrate. fie prin încredinţarea unor atribuţii prevăzute în sarcina ministerelor către secretariate de stat sau agenţii direct subordonate guvernului. 150 .

Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu guvernul. a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. ori a remanierii guvernamentale). Funcţia este echivalentă cu cea de vicepremier. În cazul în care ministrul. o dată cu aprobarea de către parlament a compunerii guvernului la propunerea premierului desemnat de şeful statului sau prin numirea sa prin decret prezidenţial la propunerea premierului (în urma vacanţei ministeriale cauzate de deces. 151 . Ministrul este investit în funcţie. aşa cum este. Conducerea şi funcţionarea autorităţilor centrale Conducerea ministerelor se exercită de ministru. de secretari şi subsecretari de stat şi colegiul ministerului. etc. demitere. cu personal propriu. din diferite motive. cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. precum şi cu organismele similare din alte ţări. nu îşi poate exercita atribuţiile curente. de pildă. înştiinţându-l pe primul ministru despre aceasta. căruia nu i se aplică prevederile legii privind Statutul funcţionarului public. au o structură asemănătoare ministerelor adaptată specificului activităţilor proprii. cazul Băncii Naţionale a României. Comisiei Naţionale pentru Statistică. cu celelalte ministere şi autorităţi publice şi organizaţii din ţară. precum şi în justiţie. şi. după caz. dar de rang naţional şi guvernamental. În fiecare minister se va organiza cabinetul ministrului. de regulă.Celelalte autorităţi centrale neministeriale. demisie. va desemna secretarul de stat care exercită aceste atribuţii. Miniştrii de stat reprezintă funcţii create la solicitarea adresată de premier Parlamentului pentru coordonarea activităţii unor ministere stabilite de premier.

conduse de şefi ierarhici care decid. coordonează şi controlează activitatea structurilor şi funcţionarilor din subordinea lor directă sau indirectă.Secretarii şi subsecretarii de stat conduc activitatea departamentelor ce le-au fost încredinţate în cadrul ministerelor ori al altor organe în cadrul cărora funcţionează.49/1). de regulă. 152 . Colegiul ministerului se întruneşte. iar organul colegial are doar rol consultativ. modifica. alte persoane având diverse funcţii de conducere în corelaţie cu natura şi structura ministerului. teritoriale şi personale de care dispun. continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile autorităţii sunt asigurate de secretarul general al ministerului (art. organ consultativ compus din secretarii şi subsecretarii de stat. pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea autorităţii respective şi adoptă recomandări cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi. cărora le pot suspenda. îndrumă. Componenţa şi regulamentul de funcţionare a colegiului se aprobă prin ordin al ministrului. directori generali. constituite în structuri stabile caracterizate printr-o strictă subordonare. Ministerele şi celelalte autorităţi centrale ale administraţiei publice sunt organe permanente cu activitate continuă. În cadrul ministerului funcţionează colegiul ministerului. reprezentat prin ministru. Stabilitatea funcţionării ministerului. Rezultă că organul de conducere al ministerului este unipersonal. directori. şeful compartimentului juridic. spre deosebire de plenul guvernului care este un organ colegial de conducere. ajutându-l pe ministru în acţiunea sa de conducere. şefii compartimentelor independente. sub preşedinţia ministrului. anula şi înlocui actele şi măsurile adoptate potrivit competenţei materiale. o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

Secretarul general al ministerului sau al autorităţii centrale este un înalt funcţionar public de carieră. 153 . e) Urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative iniţiate de minister şi aprobate de Guvern. a pierderii drepturilor electorale. printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. d) Transmite Secretarului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister. precum şi cu secretarii judeţelor şi subprefecţii în probleme de interes comun. În situaţia încetării funcţiei şi până la desemnarea noului titular. c) Primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigură avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori. numit prin concurs sau examen. cu secretarii generali din ministere. a decesului. în totalitate sau în parte. politica de personal şi managementul de personal. pe criterii de profesionalism. având următoarele atribuţii principale: a) Coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi autorităţile subordonate. atribuţiile vor fi exercitate de premier sau de un ministru interimar desemnat de acesta. g) Coordonează personalul. a revocării. pentru a putea fi discutate în şedinţa de guvern. a stării de incompatibilitate. precum şi a demiterii dacă a fost condamnat penal sau averea sa a fost declarată. ca fiind dobândită în mod ilicit. Funcţia de ministru încetează în urma demisiei. b) Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului. f) Monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice.

Dacă ministrul a demisionat. Banca Naţională a României este condusă de un guvernator.). Serviciul Român de Informaţii de către un director. revocat. a decesului şi în alte situaţii prevăzute de lege. Întrucât funcţia ministerială şi cea de membru al guvernului sunt compatibile cu cea de deputat sau de senator. etc. a cetăţeniei române. Revocarea din funcţia de membru al Guvernului se face prin decret prezidenţial şi are loc în caz de remaniere guvernamentală. la propunerea premierului va desemna un interimar pentru 45 de zile. încetarea calităţii parlamentare nu influenţează. şeful statului la propunerea premierului declară vacantă funcţia executivă. de regulă. decât în situaţiile în care cauzele sunt comune celor două ipoteze (de pildă. calitatea administrativă şi nici invers.). 3. în cel mult 15 zile de la data încetării ocupării funcţiei. Propunerea de numire a noului membru al guvernului trebuie făcută de prim-ministru şefului statului. precum şi între atribuţii principale şi atribuţii 154 . Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale În cazul ministerelor putem face distincţie între atribuţii comune tuturor acestor organe şi atribuţii specifice unora dintre ele. a pierderii drepturilor electorale. În cazul altor autorităţi centrale ale administraţiei publice. modul de organizare a conducerii este diferit (de pildă. etc. pierderea drepturilor electorale. a fost demis.În cazul în care încetarea calităţii de membru intervine ca urmare a demisiei. a incompatibilităţii. preşedintele României. este în imposibilitatea de a exercita funcţia ori a devenit incompatibil.

ordonanţelor şi hotărârilor guvernamentale. în baza bugetului aprobat. respectiv după sfera lor de cuprindere. Atribuţiile politico-administrative vizează: a) organizarea. 2. în conformitate cu acordurile şi 155 . după natura lor. în atribuţii generale.secundare la nivelul aceleiaşi autorităţi. a ordinelor şi instrucţiunilor ministeriale emise potrivit legii. comune tuturor ministerelor şi. c) coordonarea şi urmărirea elaborării şi implementării de politici şi strategii în domeniile de activitate ale ministerului. b) iniţierea şi avizarea proiectelor de legi. potrivit strategiei generale a Guvernului. Atribuţiile de reprezentare se referă la: a) reprezentarea intereselor statului în diferite organe şi organizaţii internaţionale. coordonarea şi controlul aplicării legilor. b) fundamentarea şi elaborarea propunerii pentru bugetul anual care se înaintează Guvernului. Atribuţiile comune se pot grupa în mai multe categorii. Din categoria atribuţiilor principale fac parte: 1. Legea organică a Guvernului a adoptat un alt criteriu de clasificare a atribuţiilor. implicit. d) colaborarea cu instituţii de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul propriu. integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului. speciale. 3. a ordonanţelor şi hotărârilor guvernamentale în condiţiile metodologiei aprobate de Guvern. c) urmărirea proiectării şi realizării investiţiilor din sistemul ministerului. regăsite în propriile legi de organizare. Atribuţiile de natură economico-financiară vizează: a) acţionarea în vederea aplicării strategiei proprii a ministerului. cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor publice şi a agenţilor economici.

Ministerul Afacerilor Externe organizează. c) urmărirea şi controlul aplicării convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi luarea măsurilor pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale. Atribuţiile generale şi cele proprii. acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propunerea întocmirii formelor de aderare la cele existente. Cercetării şi Tineretului organizează. Ministerul Educaţiei. dar şi în reglementări speciale care adaugă noi atribuţii ministerelor în precizarea sferei de competenţă de care dispun. Aşa. şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale ce interesează domeniul lor de activitate. Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează proiectul bugetului statului.convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop. în principal. de pildă. etc. îndrumă şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. Atribuţiile de prospectare şi cercetare se referă. încheierea de convenţii. la cerere. de pildă. 4. finanţează şi coordonează învăţământul de stat de toate gradele. Legea cetăţeniei române prevede atribuţii ale Ministerului Justiţiei în cadrul procedurii de dobândire. 156 . Astfel. sunt enunţate atât în acte normative de organizare şi funcţionare a unui minister. în condiţiile legii. În cadrul atribuţiilor specifice se includ cele care revin în mod propriu numai unei singure autorităţi. b) iniţierea şi negocierea. Ministerul Justiţiei asigură organizarea şi derularea raporturilor guvernului cu puterea judecătorească. la analiza evoluţiei fenomenelor specifice activităţii ministerului respectiv. luarea măsurilor pentru dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică din domeniul propriu. editarea publicaţiilor de specialitate şi informare. şi de renunţare la cetăţenia română. din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului.

că divergenţele dintre serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţe sau în municipiul Bucureşti cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene se mediază de Guvern. inclusiv facultatea executivului de a detalia atribuţii ale ministerelor şi de completare a celor uzuale. Pe de altă parte. cât şi specifice – ale acestora. de a putea încredinţa – atunci când dezideratul întăririi autonomiei locale sau a integrării europene o cer – îndeplinirea unor atribuţii de resortul administraţiei centrale (şi) în beneficiul autorităţilor executive locale. în funcţie de obiectivul de activitatea al fiecărei instituţii. organele centrale conduc. permiţând executivului central impunerea soluţiilor sale. anula. tocmai pentru a descuraja tendinţa de proliferare normativă nejustificată din partea acestora. printre altele. Desigur. Legea organică a administraţiei publice locale nr. În temeiul raporturilor ierarhice. uneori 157 .Desigur. îndrumă. pentru viitor se impune adoptarea unei legi unitare de organizare şi funcţionare a ministerelor care să constituie cadrul general instituţional al acestor autorităţi şi care să includă şi principalele atribuţii – atât comune. Apreciem că soluţia juridică prevăzută este în contradicţie cu spiritul autonomiei locale consacrat legislativ. printr-o asemenea lege. uneori modifica şi chiar înlocui actele ilegale şi inoportune ale acestora. o viitoare lege unitară a ministerelor va trebui să delimiteze aria actelor de aplicare normativă a legii şi a hotărârilor guvernamentale pe care le pot emite ministerele. inclusiv transferul unor activităţi de la un minister la altul. prin realizarea unei conduceri unitare. putând suspenda. va trebui întărit atributul Guvernului. în scopul armonizării intereselor generale naţionale cu cele ale colectivităţilor locale.215/2001 a prevăzut. coordonează şi controlează activitatea autorităţilor subordonate (locale şi nelocale) emiţând îndrumări obligatorii.

precum şi preşedinţilor consiliilor judeţene. preşedinţii vor comunica respectivele acte. chiar dacă ar conţine o singură măsură de reglementare. însă. În cazul miniştrilor. şi pe întreg teritoriul ţării. aceştia emit ordine şi instrucţiuni şi aprobă regulamente în aplicarea prevederilor legale cu forţă juridică superioară. de regulă. cu modul de soluţionare a divergenţelor între autorităţi şi instituţii din subordinea Guvernului dacă ele nu au un alt organ ierarhic central sau teritorial comun care să rezolve diferendul. putând fi emise cu sau fără consultarea colegiului ministerului. deoarece trebuia să prevadă că. organele centrale au obligaţia să comunice şi prefecţilor. 158 . primarului general al Capitalei. ordinele şi celelalte dispoziţii şi îndrumări. consiliilor locale şi primarilor din judeţ. 4. Tot pentru o mai bună coordonare a activităţii din teritoriu a serviciilor publice deconcentrate. respectiv. comparativ cu regulamentele care cuprind întotdeauna mai multe norme. Aceste acte sunt obligatorii în raza de competenţă materială a ministerului respectiv. Considerăm că soluţia juridică este incompletă. la rândul lor. Actele autorităţilor centrale de specialitate Actele juridice de putere sau de autoritate numite şi administrative sunt emise. Soluţia este pe deplin compatibilă. Ordinele pot fi atât normative cât şi individuale. în timp ce instrucţiunile şi regulamentele sunt întotdeauna normative.încălcând principiul autonomiei şi în detrimentul autorităţilor locale nesubordonate. de către conducătorii respectivelor organe. în cazul instrucţiunilor. deoarece şi în localităţi funcţionează structuri în teritoriu ale serviciilor publice deconcentrate la nivel judeţean. transmise în teritoriu propriilor servicii deconcentrate.

caz în care au o forţă juridică inferioară actelor ministrului. ca. dacă sunt semnate de ministru. iar consultarea sa de către ministru şi. Când acest proces de convertire a lor nu are loc. îndrumări.Colegiul ministerului. ele nedeosebindu-se – ca forţă juridică – de ordinele şi instrucţiunile ministeriale. neputând adopta acte decizionale. de regulă. notificările. fiind emise în vederea punerii în executare a unor acte superioare. declaraţiile. mai ales. nu are caracter deliberativ. cum este cazul Ministerului Afacerilor Externe. funcţionând ca organ consultativ pe lângă ministru. notele diplomatice. deci în acte obligatorii. precizări. pot emite şi acte politice specifice activităţii lor. Răspunderea miniştrilor 159 . În principiu. De aceea actele acestui organism colegial pot fi considerate ca simple recomandări cu valoarea unor orientări de principiu pentru acţiunea sau activitatea executivă la care se referă. sunt aprobate sau sancţionate de ministru. dispoziţii. Unele organe centrale de specialitate. norme. Autorităţile administraţiei centrale mai pot emite şi alte acte juridice de putere care au diverse denumiri ce reflectă. de pildă. cum sunt. de pildă. ele se pot aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin circulare. direcţii). dar pot proveni şi de la conducătorii unor compartimente interne (departamente.. etc. obiectul lor specific. Atunci când sunt însuşite de ministru ele se concretizează în ordine. multe dintre ele având însă şi un caracter juridic. dar numai în temeiul acordului ministrului. hotărârea acestuia neavând caracter obligatoriu. 5. deoarece angajează statul ulterior la încheierea unor tratate internaţionale ori reprezintă operaţiuni ce premerg sau succed elaborarea ori denunţarea acestora. normative.

legea organică accentuând faptul că Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului. De asemenea. operând chiar dacă nu s-a comis o încălcare determinată a legii – de genul abaterii juridice – conducând la demisia guvernului. ceea ce-i conferă acestuia din urmă dreptul de a propune şefului statului revocarea ministrului din funcţie. 4) Camera Deputaţilor şi Senatul. În privinţa răspunderii politico-administrative a miniştrilor distingem mai multe situaţii: 1) Conform legii fundamentale. legea responsabilităţii ministeriale determinând cazurile de 160 . cel legislativ. fiecare membru al guvernului este răspunzător şi pentru propria sa activitate. 3) Dacă răspunderea colegială a guvernului nu poate opera decât faţă de un alt organ. la moţiunea de cenzură faţă de acesta. cât şi faţă de primul ministru. răspunderea individuală a membrilor guvernului poate opera atât faţă de plenul executivului. subliniem. ceea ce echivalează cu revocarea sa. precum şi Preşedintele României. ori la demiterea unui membru. În acest sens se distinge o răspundere colectivă a întregii autorităţi şi o răspundere individuală a miniştrilor care o compun. cadrul juridic general al răspunderii miniştrilor este prefigurat de Constituţie şi de legea organică a guvernului.Deşi există o lege a responsabilităţii ministeriale. membrii guvernului sunt solidar răspunzători pentru activitatea executivului şi pentru actele adoptate de acesta. au dreptul de a cere urmărirea penală a miniştrilor şi trimiterea lor în faţa Curţii Supreme de Justiţie pentru faptele săvârşite în exercitarea funcţiei lor. chiar în afara sancţiunii juridice pentru o abatere. 2) Guvernul în întregul său şi fiecare din membrii acestuia răspund pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin în faţa parlamentului. Toate aceste forme de răspundere colegială sau individuală au un caracter politicojuridic (constituţional şi administrativ) prioritar.

dată în completarea legii anterioare. a unor date.468/2001 de aprobare şi modificare a ordonanţei în cauză. categorie socială. b) prezentarea. pedepsită. convingeri.răspundere şi pedepsele aplicabile membrilor guvernului. au prevăzut (art. în afara exerciţiului funcţiei lor. la care se adaugă şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a mai ocupa o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de conducere pe o perioadă de 3-10 ani. Ordonanţa de Urgenţă nr. inclusiv forma republicată din anul 2002 (Legea nr.115/1999 faptele săvârşite de membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor şi care. orientare sexuală. religie. prin ameninţare. de natură să aducă retragere drepturilor omului. tentativa fiind.3 ani (litera c) şi d). d) emiterea de ordinenormative sau instrucţiuni cu caracter discriminatoriu pe teme de rasă. Faptele anterior indicate săvârşite în exerciţiul funcţiei sunt sancţionate cu închisoarea de la 2-12 ani (litera a) şi b). în termen de 30 de zile de la solicitare. c) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor Senatului sau Comisiilor permanente ale acestora. şi 6 luni . potrivit legii penale. În acest sens intră sub incidenţa Legii nr. 161 . Pentru săvârşirea altor infracţiuni. inexacte Parlamentului sau Preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister. constituie infracţiuni. şi ea. vârstă.253). cu rea-credinţă.130/1999 (art.8/1) următoarele infracţiuni specifice şi anume: a) împiedicarea. sex. pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului.61). membrii Guvernului răspund potrivit dreptului comun. informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul utilităţii de informare a Parlamentului de către membrii guvernului. precum şi Legea nr. violenţă ori prin folosirea de mijloace frauduloase a exercitării cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor vreunui cetăţean. avere sau origine socială.

În cazul răspunderii patrimoniale (civile) menţionăm că ea operează nu numai pentru încălcarea prevederilor contractuale ori pentru comiterea unei fapte ilicite. întrucât miniştri pot avea şi calitatea de deputat sau senator. problematica răspunderii juridice se mai circumscrie şi acestor funcţii care antrenează o responsabilitate proprie şi distinctă de cea administrativă şi care ţine de sfera legislativă. aşa cum am mai arătat. în general. în ambele cazuri producându-se pagube. de pildă. În ceea ce privesc alte forme ale răspunderii sancţionatorii aplicabile miniştrilor – cum este cazul răspunderii disciplinare şi a celei contravenţionale – ca şi răspunderea reparatorie (patrimonială) ele sunt. Desigur. la propunerea primului ministru. fie în patrimoniul autorităţii sau al terţilor. ridicarea imunităţii parlamentare şi condamnarea unui deputat atrag de drept efecte şi asupra calităţii sale de ministru şi invers. indiferent de calitatea pe care o are autorul încălcării în cadrul organului respectiv. instituite după regulile dreptului comun în materie. Precizăm de asemenea că. dar şi în ipoteza existenţei unor acte sau fapte de autoritate ce au prejudiciat un terţ.Cel condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă va fi demis din funcţie de Preşedintele României. caz în care operează răspunderea pentru fapta proprie a autorităţii în mod direct. Capitolul 7 Consiliile locale şi judeţene 162 . în unele situaţii cele două calităţi de răspunderi se pot întrepătrunde pentru că. aplicabile oricărei persoane fizice.

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. 121. alin. 163 . în cazul judeţelor. sectoarele Municipiului Bucureşti). Autorităţile reprezentative ale administraţiei publice din comune şi oraşe prin care se realizează autonomia locală sunt consiliile locale. Natura juridică. Unele oraşe pot fi declarate. iar primarii caracter executiv. 123 Constituţia României. Consiliile locale şi primarii sunt autorităţi eligibile şi autonome. nr. art. pot avea subdiviziuni administrativteritoriale (de exemplu. precum şi judeţele (consiliile judeţene). republicată în Monitorul Oficial nr. În fiecare unitate administrativ-teritorială funcţionează câte un consiliu local. a 83 Publicată în „Monitorul Oficial al României”. Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate. cu modificările ei ulterioare). care rezolvă treburile publice din respectivele unităţi administrativ-teritoriale123. Municipiile. Aceste unităţi în care funcţionează respectivele autorităţi sunt comunele şi oraşele (consiliile locale. republicată în 1996. republicată în „Monitorul Oficial al României”.767/2003. precum şi primarii. modificată implicit prin revizuirea Constituţiei. la rândul lor. locul şi rolul consiliilor în sistemul administraţiei publice Potrivit Constituţiei revizuite şi a Legii administraţiei publice locale nr.1. deconcentrării serviciilor publice. în condiţiile legii. legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 767 din 31 octombrie 2003. 215/200183 în unităţile administrativteritoriale administraţia publică se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării. 204 din 23 aprilie 2001 (care a abrogat Legea nr. Partea I-a. nr. Partea I-a. 1) şi 2). 69/1991. autonomiei locale. primarii). Consiliile locale au caracter deliberativ. şi judeţean. municipii. în cazul comunelor şi oraşelor.

în treburile publice vizând interesele colectivităţilor pe care le reprezintă. cu modificările ulterioare 164 . dar aici. Consiliile locale şi judeţene sunt autorităţi reprezentative ale administraţiei publice locale cu caracter eligibil. şi din specificul atribuţiilor conferite. organizat potrivit legii. şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective. Legea nr. Din această definiţie rezultă trăsăturile consiliilor locale/judeţene: a. organizarea administraţiei locale. oraşelor şi judeţelor se face tot prin lege. ca şi orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora84. natura juridică administrativă a acestor autorităţi rezultă. în cazul nostru. 2/1968 privind organizarea administrativ-teritorială a României. Consiliile locale şi judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice conform definirii lor legale. şi în cadrul cărora pot fi constituite autorităţi ale administraţiei publice locale. 215/2001 reuneşte în mod unitar atât organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale. în condiţiile legii. De altfel. în principal. legiuitorul nerecurgând la două reglementări distincte în materie. colegial şi deliberativ. a teritoriului. 84 Legea nr.căror delimitare şi organizare se stabilesc prin lege. de către întreg sistemul administraţiei de stat. această înfăptuire are loc la un nivel teritorial mai redus. exercitând o competenţă generală în baza autonomiei locale de care dispun. cât şi pentru faptul că realizează activitatea executivă exercitând astfel o putere sau o formă ori o funcţie fundamentală de activitate publică realizată. precum şi din modul lor de organizare şi funcţionare. Potrivit Constituţiei. prin referendum. De asemenea. delimitarea comunelor. pe deplin. hotărând. cât şi regimul general al autonomiei locale. precum şi regimul general privind autonomia locală se face prin lege organică.

teritorială – deoarece între aceste limite mai acţionează şi organe în teritoriu ale unor autorităţi executive centrale. Consiliile locale şi judeţene sunt. în numele şi interesul colectivităţii teritoriale pe care o reprezintă. interesele colectivităţilor pe care le reprezintă. pe de o parte. pe de altă parte. rezultă că simplul fapt al acţionării în limitele unei unităţi administrativ-teritoriale nu poate constitui. care nu au caracter local. exercită atribuţii de interes pentru acest nivel teritorial de constituire a colectivităţii umane potrivit principiului autonomiei locale. ale Băncii Naţionale a României. autorităţi locale. Serviciului Român de Informaţii. orăşeneşti şi judeţene. îşi desfăşoară activitatea numai în limitele unităţilor administrativ-teritoriale în care au fost alese85. ele reprezintă o grupare distinctă în cadrul sistemului executiv. cel mult. ce exercită puterea publică locală. iar. Conform criteriului competenţei teritoriale.b. prin el însuşi. un criteriu suficient pentru a caracteriza o autoritate ca fiind de natură locală – ci doar. Consiliile locale şi judeţene sunt organe cu competenţă generală în unităţile în care funcţionează gestionând. în mod evident. Desigur. diferită de organele centrale. Referitor la competenţele şi atribuţiile consiliilor locale facem câteva precizări: 85 Apreciem că şi consiliul judeţean este tot un organ local deşi din Constituţie precum şi din lege nu rezultă expres 165 . funcţionare şi cel de exercitare a atribuţiilor indică definitoriu caracterul local sau nu al unei categorii de organe ale statului. întrucât. precum şi rezolvarea treburilor publice în condiţiile legii. În acest sens ele hotărăsc în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale. etc. cum sunt cele ale diverselor ministere. respectiv autorităţi comunale. c. În acest sens modul de constituire. inclusă în administraţia publică locală. sub propria responsabilitate.

desigur. 166 . precum şi exercitarea lor trebuie să ţină seama de amplasarea şi de natura răspunderii ce le revine. ele fiind depline şi exclusive. potrivit legii. • încredinţarea de competenţe şi de atribuţii stabilite prin lege trebuie să revină spre exercitare autorităţilor locale care se găsesc cel mai aproape de cetăţean. • autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta. în toate problemele care le privesc în mod direct. • autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale în procesul deconcentrării sau descentralizării unor servicii publice proprii ori al creării de noi servicii publice. structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. ar fi putut fi formulat mai categoric în sensul obligativităţii intervenţiei autorităţilor centrale în domeniile care nu ţin de competenţa lor exclusivă decât dacă şi în măsura în care obiectivele unei activităţi locale nu pot fi realizate de autorităţile locale datorită dimensiunilor sau efectelor pe care ar urma să le producă. înainte de adoptarea oricărei decizii. • încredinţarea de competenţe şi atribuţii pentru alte autorităţi decât cele locale. fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilităţi.• competenţele şi atribuţiile consiliilor se stabilesc numai prin lege. Această prevedere se doreşte a fi o ilustrare a principiului subsidiarităţii care. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. precum şi de cerinţele de eficienţă şi eficacitate. depăşind capacităţile sau posibilităţile locale.

ea cuprinzând şi străinii (cu sau fără altă cetăţenie). funcţionând în prezenţa majorităţii celor care le compun. conform Constituţiei revizuite. hotărând în probleme de interes local cu majoritatea cerută de lege şi prin acte juridice obligatorii în raza lor de acţiune teritorială. în mod direct pe baza reprezentării proporţionale în cadrul scrutinului de listă. De altfel. Consiliile sunt organe deliberative. • colectivitatea locală nu se reduce numai la cetăţenii unităţii administrative. în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană. Consiliile locale şi judeţene sunt organe alese.d. aflaţi pe acel teritoriu. vârstă. fundaţiilor sau asociaţiilor de tot felul cu sediul sau filiale în unitatea teritorială. Şi aici se impun câteva precizări: • nu pot fi ignorate nici interesele persoanelor juridice. organizaţiilor. g. 167 . Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială. cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. Aceste consilii sunt constituite pe baze colegiale. expressie a puterii locale pe care o exercită în numele şi în interesul societăţii de pe un anumit teritoriu. etnie. • colectivitatea include toţi cetăţenii. e. f. • sunt vizate atât persoanele cu domiciliul (permanent). indiferent de naţionalitate. limbă. Rezultă din cele prezentate că respectivele consilii sunt autorităţi reprezentative ale colectivităţilor locale. şi indiferent de proporţia acestora. cât şi cele aflate temporar (cu reşedinţă) în unitatea respectivă. etc. religie. fiind alcătuite din mai multe persoane alese.

În privinţa principiilor care guvernează administraţia locală în mod specific, alăturat principiilor generale, se impun unele precizări. a) Principiul autonomiei locale trebuie analizat sub mai multe aspecte, pornind de la natura sa administrativă, iar nu teritorială, care se manifestă prin modul de constituire, organizare, funcţionare, activitate, decizie, gestionare şi finanţare a autorităţilor locale, precum şi de la enunţul său legal. Legea defineşte autonomia locală ca reprezentând dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă treburile publice, în condiţiile legii. Referitor la autonomia locală trebuie să precizăm: • autonomia vizează modul de constituire a consiliilor locale şi judeţene întrucât ele sunt alcătuite din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către electoratul local, expresie a democraţiei din administraţia locală. • consiliile şi consilierii se organizează, potrivit legii, pe comisii de profil menite a iniţia şi pregăti eficient actul decizional al plenului lor. • funcţionarea consiliilor reflectă caracterul lor colegial, prin compunere, deliberativ, prin atribuţia de adoptare a deciziilor, şi democratic, prin votul majoritar necesar. • consiliile au dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi gestiona treburile publice în numele şi interesul colectivităţii pe care o reprezintă. - legiuitorul a consacrat în mod ferm principiul deplinătăţii şi exclusivităţii competenţei materiale a autorităţilor locale pentru treburile publice de interes local cu excepţia cazurilor
168

-

-

-

-

prevăzute de lege. Corelat acestora trebuia formulat principiul subsidiarităţii intervenţiei autorităţilor centrale ca acţiune în baza complementarităţii de atribuţii sau de competenţă pentru domenii paralele sau care nu ţin numai de competenţa exclusivă a autorităţilor locale (cum este, de exemplu, materia impozitelor şi taxelor, a învăţământului, sănătăţii, culturii şi cultelor, etc.). dreptul administraţiei locale de a avea iniţiativă, în limitele legii, în toate domeniile, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi. în activitatea lor consiliile pot recurge la consultarea cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială în soluţionarea unor probleme locale de interes deosebit prin organizarea referendumului local (potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, art. 13 – 14). Consultarea prin referendum este facultativă pentru organele locale, dar rezultatul acestuia se impune autorităţilor care l-au declanşat. prin consultarea locuitorilor pe calea referendumului sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii, nu se aduce atingere nici caracterului reprezentativ, nici celui deliberativ al consiliilor, ci se dă expresie îmbinării democraţiei clasice, indirecte, reprezentative cu o formă nouă, cea participativă, pe plan local, directă. în relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o
169

parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte , respectiv, între toţi aceştia, inclusiv preşedinţii consiliilor judeţene şi prefecţi nu există raporturi de subordonare. operează pe plan local principiul autonomiei gestionare sau patrimoniale, întrucât localităţile şi judeţele au dreptul la resurse proprii, pe care consiliile le gestionează, potrivit atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii, asupra bunurilor din domeniul public de interes local şi din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale. potrivit autonomiei financiare, autorităţile locale administrează, sau după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale localităţii sau judeţelor. autorităţile locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale localităţilor şi judeţelor. Resursele financiare ale autorităţilor locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele şi responsabilităţile prevăzute de lege. consiliile locale şi judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele colectivităţii locale reprezentate, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local sau judeţean, după caz, în condiţiile legii. autorităţile locale au dreptul, în limitele competenţelor lor şi în condiţiile legii: - să se asocieze cu alte autorităţi locale din ţară sau străinătate; - să adere la asociaţii naţionale şi internaţionale, pentru promovarea intereselor lor comune;

170

- să încheie acorduri între ele şi să participe, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare regională; - să încheie acorduri (cele limitrofe zonelor de frontieră), de cooperare transfrontalieră cu autorităţile similare din ţările vecine României. b) Principiul cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ trebuie să caracterizeze raporturile dintre autorităţile locale comunale şi orăşeneşti cu cele judeţene, alături, desigur, de principiile autonomiei, legalităţii şi responsabilităţii. c) Principiul utilizării limbii materne în raporturile cu administraţia locală şi serviciile publice deconcentrate din unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, respectiv o pondere semnificativă conform Constituţiei revizuite. Art. 17 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificat prin Legea nr.286/2006 prevede că în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora precum şi serviciile publice dconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile constituţiei, a legilor, ale tratatelor internaţionale la care România este parte. Considerăm că este o prevedere greşită, în special de redactare, deoarece limba maternă ar trebui folosită pentru minoritatea care depăşeşte 20% din numărul locuitorilor ori din această redactare se înţelege că limba maternă trebuie folosită pentru toate minorităţile naţionale. Corect ar fi fost „în unitatea administrativă în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile au obligaţia să
171

asigure folosirea în relaţiile cu aceştia a limbii materne a respectivei naţionalităţi”. Referitor la utilizarea limbii materne a minorităţilor în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice se impun câteva precizări: • limba oficială - în care se desfăşoară activitatea executivă locală şi raporturile administraţiei locale cu terţii - este limba română, putându-se folosi şi limba minorităţilor naţionale în raporturile cu cetăţenii respectivi, atât în scris cât şi oral. • utilizarea limbii materne de către minorităţi în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale legilor în materie şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte. • redactarea înscrisurilor oficiale se face tot în limba română, iar, la cerere, şi în limba respectivei minorităţi căreia îi aparţine solicitantul. • obligativitatea autorităţilor locale de a aduce la cunoştinţă publică reglementările proprii şi în limba naţionalităţii conlocuitoare respective, inclusiv anunţarea ordinii de zi a şedinţelor de consiliu, precum şi desfăşurarea şedinţelor de consiliu în limba naţionalităţii respective. d) Principiul deconcentrării în teritoriu a serviciilor publice de interes naţional aparţinând autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate aflate sub conducerea prefectului. Serviciile publice de interes local sau judeţean se află în subordinea consiliilor locale şi a celor judeţene, reţeaua acestora urmând să se amplifice şi să se diversifice, inclusiv prin trecerea unora din subordine exclusiv centrală în subordine exclusivă sau paralelă de natură locală (finanţe, cultură, învăţământ).

172

e) Principiul descentralizării formulat de Constituţia revizuită (art. 120/1) deşi nu se mai referă la serviciile publice din teritoriu aparţinând administraţiei centrale, apreciem că vizează instituţiile publice care, deşi au păstrat subordonare centrală ierarhică, au trecut în paralel şi în subordine locală (cazul celor de învăţământ general obligatoriu, sanitar, cultural, etc.). f) Principiul controlului administrativ şi controlului financiar asupra activităţii consiliilor locale şi judeţene, este expresia caracterului unitar al statului, şi rezultă din obligativitatea îndeplinirii prevederilor din reglementările autorităţilor centrale (legi, ordonanţe şi hotărâri de guvern, instrucţiuni şi regulamente ministeriale, etc.). Fără a intra în detalii, menţionăm că asupra autorităţilor administraţiei publice locale controlul de legalitate este exercitat, în principal, de către prefect, ca reprezentant în teritoriu al guvernului, iar controlul financiar asupra modului de utilizarea banului public de către organele Curţii de Conturi, în principal. Aplicarea principiilor anterior enunţate nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României. Categoriile de organe locale cu competenţă generală ale administraţiei publice locale sunt consiliile locale comunale şi orăşeneşti ce constituie prima treaptă, de bază, a organizării de stat a României. Consiliile judeţene reprezintă cel de-al doilea nivel teritorial al aceleiaşi organizări. Întrucât principalele oraşe sunt constituite ca municipii, respectivele consilii se organizează, iar primăriile funcţionează şi la nivelul acestora, inclusiv la nivelul Municipiului Bucureşti. Potrivit legii fundamentale, consiliile locale se pot constitui şi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, iar potrivit legii organice autorităţile
173

administraţiei publice locale din Capitală sunt Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general, precum şi consiliile locale ale sectoarelor, inclusiv primarii de sector.

2. Formarea consiliilor locale şi judeţene
În conformitate cu Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr. 67/2004, consiliile locale (comunale, orăşeneşti şi municipale), precum şi consiliile judeţene se aleg prin votul universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Alegerea directă se face pe circumscripţii electorale identice cu unităţile administrativ-teritoriale pe baza votului exprimat, în cazul consilierilor, prin scrutin de listă, şi a primarilor, prin scrutin uninominal, fiecare cetăţean având dreptul la câte un singur vot pentru alegerea consiliului local, a celui judeţean şi a primarului. Aleşii locali sunt primarul şi viceprimarul, consilierii locali şi consilierii judeţeni, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliului judeţean a căror regim juridic unitar este stabilit prin Statutul alesului local124. Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul sau în care şi-a stabilit reşedinţa. Alegerile pentru consilii şi primari sunt valabile indiferent de numărul participanţilor la vot din totalul celor înscrişi în listele electorale din circumscripţia respectivă.

3. Constituirea consiliilor locale şi judeţene
Consiliile sunt compuse din consilieri aleşi. Validarea alegerii consiliilor se face de către judecătoria în raza căreia se
124

Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial nr.912 din 07.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare. 174

află unitatea administrativ-teritorială, de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Cererea de validare a consiliilor locale se depune în termen de 3 zile de la data constatării rezultatului alegerilor. Cererea introdusă se judecă în şedinţă publică, fără citarea părţilor. Această cerere se judecă de urgenţă şi cu precădere în termen de 10 zile de la data depunerii. Hotărârea este executorie. Hotărârea judecătoriei este supusă căilor de atac prevăzute în cazul procedurii contencioase. Instanţa trebuie să se pronunţe în termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, după caz. Invalidarea mandatelor se poate pronunţa în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consiliului s-a făcut prin fraudă electorală constatată conform Legii privind alegerile locale (de către Biroul Electoral Central). Validarea mandatelor consilierilor declaraţi supleanţi (în caz de numire) este supusă aceleiaşi proceduri prevăzută pentru validarea consilierilor. Pot fi validaţi numai candidaţii declaraţi supleanţi care, la data validării, fac dovada faptului că sunt înscrişi în partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pe a cărei listă au candidat în alegeri. Constituirea consiliului nou ales se face în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor, iar convocarea în prima şedinţă de constituire se face de către prefect în maximum 5 zile de la pronunţarea hotărârii de validare. La aceeaşi şedinţă pot participa prefectul sau reprezentantul său legal, precum şi primarul sau, după caz, candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de primar, în cazul consiliului local, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. Apreciem ca o scăpare a legii neimplicarea primarului în funcţie la această şedinţă şi nu a noului ales, care nu are nici

175

o calitate dacă nu este validat, mai ales că, de regulă, primarii se aleg în turul doi de scrutin. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin majoritatea consilierilor aleşi şi validaţi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la cea de a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare, de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii. În situaţia în care consiliul nu se poate reuni nici la a treia convocare, datorită absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, instanţa va declara vacante, prin hotărâre, locurile consilierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat de la oricare din cele trei convocări consecutive. Sesizarea instanţei se face de către prefect în maximum 3 zile de la data şedinţei, pe baza procesului verbal al şedinţei întocmit de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Hotărârea instanţei se pronunţă în maximum 3 zile de la primirea sesizării din partea prefectului. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la instanţa competentă. În cazul în care locurile declarate vacante potrivit procedurii menţionate mai sus nu pot fi ocupate cu supleanţi înscrişi pe listele de candidaţi se vor organiza alegeri parţiale pentru completare în termen de 90 de zile. Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forţă majoră care a făcut imposibilă prezenţa acestora. Apreciem că pe durata judecării procesului nu se vor putea desfăşura noile alegeri parţiale pentru a putea evita situaţia reintegrării în funcţie a consilierilor contestatori, concomitent cu existenţa altui sau a altor consilieri nou aleşi în locul celor infirmaţi administrativ, deoarece, în acest caz, am fi în prezenţa unui consiliu supranumeric, ilegal.
176

Lucrările primei şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri cu asistenţa de specialitate a secretarului unităţii administrativ-teritoriale care întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei. Consilierii a căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterea şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei, oraşului, judeţului… Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Deşi legea nu o spune, apreciem că în funcţie de religie, fiecare îşi poate invoca propria divinitate. Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. Consilierii care refuză depunerea jurământului sunt consideraţi demisionaţi de drept, deşi legea ar fi trebuit să îi considere demişi de drept, (demisia fiind rezultatul propriei voinţe exclusive a celui în cauză). În situaţia în care consilierul (declarat) ales renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, alianţei politice sau electorale respective, dacă până la validare acestea confirmă în scris apartenenţa celui în cauză la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, iar numărul de consilieri se reduce sub jumătate plus unu din numărul consilierilor în funcţie, se vor organiza alegeri parţiale de completare, în termen de 90 de zile, în condiţiile Legii privind alegerile locale. După validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurământul. Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului local se

177

constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi. Consilierii, în asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, exercită o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi care dispun de o protecţie juridică deosebită. După acest moment consiliul va alege, dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii celor în funcţie, un preşedinte de şedinţă care va conduce dezbaterile pe o perioadă de cel mult trei luni, semnând hotărârile adoptate. Acest preşedinte poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a acel puţin unei treimi din numărul consilierilor şi cu votul majorităţii celor în funcţie. În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Şi în cazul acestor autorităţi se aplică, în ipoteza constituirii lor, aceleaşi reguli ca şi la consiliile locale . În cazul consiliului judeţean acesta alege, pentru toată durata mandatului său, din rândul consilierilor, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.

4. Compunerea consiliilor locale şi judeţene
Consiliile sunt compuse din consilieri aleşi prin votul universal, egal, secret, direct şi liber exprimat, în baza scrutinului de listă pentru un mandat de patru ani. Consiliul fiind organ ales, membrii săi nu pot fi numiţi sau investiţi de drept. În exercitarea mandatului lor consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale. Fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public de către secretar.

178

Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită conform legii. Numărul acestora este stabilit prin ordinul prefectului în funcţie de populaţia unităţii administrativ-teritoriale, raportată de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile – după cum alegerile au loc în primul sau în al doilea semestru al anului – în care sens: - în cazul consiliilor locale numărul consilierilor este cuprins între 9 – 27; - în cazul consiliilor judeţene între 31 – 37; - Consiliul General al Municipiului Bucureşti are 31 de consilieri. Acest număr este impar şi constant pe toată durata mandatului autorităţii respective, iar prin creşterea sau diminuarea populaţiei el nu suferă modificări, iar în cazul reducerii numerice a membrilor pe parcursul mandatului, va trebui rezolvată completarea lui (măcar până la 2/3 din total), fie cu ajutorul supleanţilor de pe listele de candidaţi, fie prin organizarea de noi alegeri parţiale. Evident în cazul dizolvării consiliului şi a organizării de noi alegeri anticipate numărul de locuri se va reactualiza conform datelor statistice privind populaţia unităţii administrativ-teritoriale respective. Consilierii trebuie să aibă cetăţenia română şi vârsta de cel puţin 23 de ani, împliniţi în ziua alegerilor inclusiv, cu domiciliul în respectiva unitate administrativ-teritorială, precum şi inexistenţa interdicţiei de asociere în partide politice125. Calitatea de consilier este incompatibilă, conform legii organice, şi a Legii nr. 161/2003 (art. 88/1) cu: - funcţia de prefect şi de subprefect;
125

Legea nr.67/2004 privind alegerile locale, art. 4, alin. 1). 179

- calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă al consiliului local respectiv al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; - funcţia de manager, preşedinte, vicepreşedinte, director general, director asociat, administrator, cenzor sau membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome şi al societăţilor comerciale de interes local înfiinţate de consiliile locale sau judeţene sau subordonate lor, ori la cele de interes naţional care au sediul ori filialele lor din unitatea administrativteritorială respectivă; - calitatea de primar şi de viceprimar; - calitatea de deputat, senator, ministru, secretar şi subsecretar de stat şi cele asimilate acestora; - funcţia de preşedinte sau secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială care îşi are sediul ori care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; - funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă; - o persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un mandat de consilier judeţean; - calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local sau judeţean sau la care soţul sau rudele de gradul I au această calitate. Consilierii care au funcţia de de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administra-tor, cenzor, membru în consiliul de administraţie sau alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu
180

autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea sau sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau judeţene respective. Aceeaşi interdicţie vizează soţul sau rudele de gradul I ale consilierului care deţin funcţiile sau calităţile respective. Evident, în toate aceste situaţii persoanele în cauză pot participa la alegeri şi pot fi alese în funcţia de consilier, însă starea de incompatibilitate intervine în mod efectiv numai după validarea mandatului celui în cauză. Acesta va trebui să opteze în termen de maxim 10 zile după acest moment asupra calităţii pe care vrea să o menţină, după care, în lipsa opţiunii exprese pentru calitatea de consilier, în proxima şedinţă de consiliu, preşedintele de şedinţă va supune validării mandatul supleantului de pe lista partidului, alianţei politice sau electorale respective. Alte incompatibilităţi se pot stabili numai prin lege. Aşa, de exemplu, chiar Legea administraţiei publice locale stabileşte interdicţia de asociere politică pentru secretarul localităţii ori Legea nr. 161/2003 stabileşte, în mod generic, incompatibilitatea dintre calitatea de funcţionar public cu orice altă funcţie publică sau de demnitate publică. Incompatibilitatea este o situaţie ce operează de drept, în virtutea legii, ea nu se decide, ci doar se constată de către consiliu, motiv pentru care mandatul celui în cauză nu trebuie invalidat. Totuşi, dacă cel în cauză, înlăturat din consiliu, prin validarea unui supleant, se va considera vătămat în dreptul său de ales, apreciem că se poate adresa instanţei de contencios administrativ pentru apărarea acestui drept pretins încălcat sau vătămat. Legea nr. 161/2003 în art. 70 a reglementat conflictul de interese ca situaţie în care persoana ce exercită o demnitate
181

publică sau o funcţie publică are un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor sale legale. O asemenea persoană nu va putea emite sau încheia un act juridic sau participa la aceste operaţiuni sub sancţiunea, după caz, a persoanei sale şi a nevalabilităţii (nulităţii) actului în cauză. Conflictele de interese ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene sau consilierilor locali sau judeţeni sunt reglementate de art. 47 din Legea nr. 215/2001 care interzice acestora să ia parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor în care au interes patrimonial direct sau prin soţ, soţie, afini şi rude până la gradul IV inclusiv . Calitatea de consilier se dobândeşte din momentul depunerii jurământului, menţinându-se pe toată durata consiliului ales, respectiv 4 ani, până la constituirea noului consiliu. Evident, orice scurtare sau prelungire a mandatului consiliului, din care face parte cel în cauză, determină hotărâtor şi durata mandatului acestuia. Tot astfel, consilierul provenit din lista supleanţilor ori cel ales în urma alegerilor anticipate ori parţiale de completare a locurilor vacante va avea un mandat mai scurt de 4 ani, deoarece încheie mandatul în derulare al organului din care face parte sau care este în funcţie. Calitatea de consilier încetează, de drept, în următoarele situaţii: - demisie; - incompatibilitate; - schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; - imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă maximă de şase luni consecutive, cu excepţia cazului de suspendare în urma arestării preventive a consilierului (art. 59 alin. 1, desigur, sub rezerva soluţiei de constatare a

182

nevinovăţiei penale şi a încetării procesului penal din această cauză urmată de repunerea în funcţie); - constatarea, după validare, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii alegerilor locale; - condamnare definitivă la o pedeapsă privativă de libertate; - punere sub interdicţie pe cale judecătorească prin hotărâre definitivă şi irevocabilă; - pierderea drepturilor electorale stabilită prin hotărâre judecătorească penală definitivă; - lipsa nemotivată de la trei şedinţe ordinare consecutive ale consiliului; - deces. La aceste situaţii desigur s-ar mai putea adăuga, pierderea cetăţeniei române, stabilirea domiciliului în străinătate, declararea judecătorească a morţii, etc. Toate aceste cazuri reprezintă, indiferent de sursa lor generatoare (actul sau faptul juridic), modalităţi de pierdere de drept a calităţii de consilier instituite de lege, constatate, iar nu decise, prin hotărârea consiliului – care, în asemenea cazuri, are un efect pur declarativ faţă de împrejurările produse, fiind adoptată la iniţiativa primarului sau a unui consilier (art. 60 alin. 2), iar în cazul consiliului judeţean, la propunerea preşedintelui acestuia (art. 103 alin. 2). În cazurile schimbării domiciliului, a imposibilităţii exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de şase luni consecutive şi a lipsei nemotivate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, hotărârea acestuia se poate ataca în contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare, fără obligaţia reclamantului de a efectua procedura administrativă prealabilă judecăţii, hotărârea primei instanţe fiind definitivă şi irevocabilă.

183

fiind demis din funcţie. convocată şi organizată de primar. Dacă. dimpotrivă. deşi legea nu o spune. având dreptul la despăgubiri. Dacă consilierul suspendat a fost găsit nevinovat – fiind scos de sub urmărire penală de către parchet ori achitat de instanţa de judecată – el îşi va relua mandatul (dacă este posibil). de îndată. prefectului de către instanţa de judecată care a dispus-o. pe întreaga durată până la soluţionarea definitivă a cauzei. mandatul său încetează (definitiv) înainte de termen. Prefectul va emite un ordin prin care constată suspendarea mandatului de consilier. consilierului şi. El participă la şedinţele consiliului cu drept de vot consultativ. Ordinul de suspendare se comunică. Locuitorii satelor care nu au consilieri aleşi în consiliile locale vor fi reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc ales pe perioada mandatului consiliului de către adunarea sătească. de îndată. apreciem că acesta îl poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ. este condamnat prin hotărâre penală definitivă. când va avea de suportat o pedeapsă privativă de libertate carel împiedică în exercitarea funcţiei. 5. Suspendarea este de drept numai în cazul măsurii arestării sale preventive despre care se comunică. constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii.Consilierul poate fi suspendat din funcţie. ceea ce reprezintă o încetare temporară a exerciţiului mandatului său. Organizarea consiliilor locale şi judeţene Consiliile locale şi judeţene sunt alcătuite din consilieri şi nu au o structură organizatorică propriu-zisă şi nici organe de conducere (cu excepţia consiliilor judeţene care au preşedinte 184 .

de exemplu. pe care le prezintă consiliului spre dezbatere. Legea a prevăzut că. Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii în funcţie. pot întreprinde activităţi de verificare în sectorul lor de competenţă. după constituirea consiliului. cazul ministerelor. neproducând efecte juridice. sănătate publică şi protecţie socială. transporturi şi lucrări publice. ci numai consultativă. îndeplinesc şi alte atribuţii sau însărcinări date de consiliu sau din proprie iniţiativă. în sensul că 185 . avizări. precum şi de tradiţii. controale.. fiind numai deservite de un aparat propriu. pe principalele domenii de activitate. etc. Asemenea comisii se pot organiza pe probleme economico-sociale. cum ar fi studii. Comisiile analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului din care fac parte.). iniţiază proiecte de hotărâri în domeniu. care reflectă compunerea politică a plenului. format din astfel de lucrători. aceasta deoarece nu sunt alcătuite din funcţionari cu activitate permanentă. Comisiile de specialitate îşi aleg un preşedinte şi un secretar prin votul membrilor lor. ordine publică şi drepturi cetăţeneşti etc. buget şi finanţe. Activitatea acestor comisii nu este decizională.şi vicepreşedinţi). Comisiile lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. de specificul local (industrial. acesta îşi organizează comisii de specialitate. Comisiile întocmesc rapoarte pe probleme de specialitate. conform competenţei care le revine. în funcţie de gradul de dezvoltare al localităţii şi judeţului. de gradul de urbanizare al acestora. etc. agricol). a serviciilor deconcentrate ale acestora din teritoriu etc. juridic şi administrativ. urbanism. aşa cum au majoritatea autorităţilor administraţiei publice (cum este.

din proprie iniţiativă sau la solicitarea primarului. Componenţa acestora. pe durata mandatului său. durata mandatului acestora fiind egală cu cea a mandatului consiliului judeţean. Cazurile de incompatibilitate. această opinie nu poate fi impusă obligatoriu plenului. 186 . prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. să le solicite opinia potrivit domeniului lor de activitate. la propunerea a o treime din numărul lor. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate permanente se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. în exercitarea sarcinilor lor. suspendarea şi încetarea mandatului preşedintelui sunt similare cu cele ale primarului. intereselor generale ale statului sau judeţului ori au încălcat Constituţia şi legile. ce are libertatea de a o însuşi sau de a o respinge prin votul majoritar al membrilor care îl compun. Însă. ca organ deliberativ. în aceleaşi condiţii. pe toată durata exercitării mandatului. Consiliul judeţean alege dintre membrii săi. durata. ci. poate înfiinţa comisii temporare.plenul le poate. Eliberarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedinţilor se face prin votul secret a majorităţii consilierilor în funcţie. În cazul suspendării sau absenţei preşedintelui atribuţiile sale vor fi exercitate de un vicepreşedinte – desemnat prin dispoziţia preşedintelui – în numele preşedintelui. Membrii comisiei acţionează numai în limitele stabilite prin hotărâre. obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii se stabilesc prin hotărârea consiliului. Vicepreşedinţii pot fi eliberaţi din funcţie. iar uneori trebuie. numai dacă s-a constatat prin hotărâre judecătorească irevocabilă că aceştia au contravenit. Consiliul poate organiza nu numai comisii permanente. Organizarea. un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. de analiză şi verificare pe o perioadă determinată.

regiile autonome. care se acordă de drept. 6. Preşedintele şi vicepreşedinţii primesc pe toată durata mandatului lor o indemnizaţie stabilită conform legii. dacă a solicitat reintegrarea. prefectul ia act prin ordin şi înştiinţează consiliul judeţean pentru alegerea unu nou preşedinte. În cazul încetării. care se poate prelungi. la cererea celui în cauză. Funcţionarea consiliilor locale şi judeţene Consiliile se aleg pentru un mandat de patru ani. fără motive temeinice. Consiliile funcţionează numai în plenul şedinţei la care participă membrii care le compun. fiind legal întrunite dacă este prezentă majoritatea consilierilor aflaţi în funcţie. de două ori consecutiv. Consiliile îşi exercită mandatul de la data constituirii lor până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. companiile şi societăţile naţionale ori societăţile comerciale cu capital majoritar de stat se suspendă de drept. Pe toată durata exercitării mandatului contractul de muncă al preşedintelui şi vicepreşedinţilor consiliului judeţean la instituţiile publice. în caz de război sau catastrofă. Conform Statutului funcţionarilor publici dacă cei în cauză au calitatea de funcţionar public raportul lor de serviciu cu autoritatea sau instituţia publică unde funcţionează se întrerupe.Preşedintele şi vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilier. el poate fi sancţionat în 187 . urmând a se relua. În situaţia în care un consilier absentează. iar cazurile de absenţe motivate se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a consiliului. înainte de termen. urmând a fi reluat ulterior încetării mandatului. prin lege organică. Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie. a mandatului preşedintelui.

respectiv judeţean. ori a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. la convocarea preşedintelui său ori a viceprimarului. în şedinţă ordinară. prefectul poate solicita preşedintelui consiliului judeţean întrunirea acestui organ. la convocarea primarului. în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea. cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare. în cazul celor locale. de regulă. iar cel judeţean o dată la două luni. precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. catastrofelor. de regulă prin diminuarea sau suprimarea indemnizaţiei de şedinţă. De asemenea. inclusiv în materie contravenţională şi sancţionatoare vizând subiectele de drept din zona calamitată sau supusă tulburărilor sociale. Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. Consiliul local se întruneşte. incendiilor.condiţiile respectivului regulament. inclusiv pentru absenţe nemotivate de la lucrările comisiei de specialitate din care face parte. la cererea primarului. iar modificarea 188 . sau cel puţin la trei zile. respectiv a vicepreşedintelui când titularul funcţiei este absent sau suspendat din postul său. cu caracter temporar. Ordinea de zi a şedinţelor consiliului se aprobă de acesta la propunerea celui care le-a convocat. În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor convocarea consiliului local se poate face de îndată. pentru orice categorie de consilii. Convocarea consiliului se face în scris de către secretarul localităţii sau cel general al judeţului. lunar. În asemenea şedinţe pot fi adoptate acte normative excepţionale. limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor. epidemiilor sau epizootiilor. sau a preşedintelui. ori cel mult trei zile înaintea şedinţelor extraordinare ale consiliului local. în cazul celor judeţene.

ca acestea să fie nepublice (cu uşile închise). cu excepţia cazurilor în care consilierii decid. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice. se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. Problemele privind bugetul. cu majoritatea voturilor.ei se poate face numai pentru probleme urgente şi cu votul majorităţii celor prezenţi. În legătură cu aceste probleme. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. 189 . ori ales de consiliu. Ordinea de zi se aduce şi la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. dacă preşedintele a fost suspendat din funcţie. Invitaţia la şedinţă va preciza data. regională. ora. în cazul absenţei sale motivate. în condiţiile legii. organizarea şi dezvoltarea urbanis-tică a localităţii şi amenajarea teritoriului. prin referendum. zonală sau de cooperare transfrontalieră. ori de un consilier (dacă nici un vicepreşedinte nu poate conduce lucrările). iar în lipsa sa de un vicepreşedinte desemnat de el. persoane juridice române sau străine. Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă ales pe o perioadă de trei luni. În localităţile sau judeţele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se va aduce la cunoştinţa publică şi în limba maternă a acestora. primarul sau preşedintele consiliului judeţean pot propune consultarea cetăţenilor. iar al celui judeţean de către preşedintele acestuia. În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul . ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi.verbal al şedinţei. locul desfăşurării şi ordinea de zi. organizaţii neguvernamentale. administrarea domeniului public şi privat al localităţii sau judeţului. Şedinţele consiliului sunt publice.

în probleme ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii. etc. prefectul sau reprezentantul său. sau reprezentantul acestuia. însoţit de avizul comisiei de specialitate. secretarii şi subsecretarii de stat.Consilierul local. procesul-verbal al şedinţei anterioare. nesecret. iar în cazul tuturor consiliilor. miniştrii şi ceilalţi membrii ai Guvernului. fără drept de vot. şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ai altor organe centrale din unitatea administrativ-teritorială. apreciem noi.). preşedintele sau cel care conduce şedinţa consiliului local. în tăcerea legiuitorului. secret. împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă prin semnătură responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. Consilierii au dreptul să conteste conţinutul înscrisului cerând menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa precedentă sau. schimbări în ordinea de zi. în timp util. precum şi persoane interesate invitate de primar sau de preşedintele consiliului judeţean. pe care ulterior îl supune spre aprobare consiliului. cu excepţia şedinţelor extraordinare sau a celor convocate în caz de forţă majoră ori de maximă urgenţă. pentru satele care nu au consilier ales. La şedinţele consiliului local participă în mod obligatoriu şi delegatul sătesc. modul de votare. Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu de specialitate al primarului care se elaborează în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului. ori de câte ori se discută problemele vizând aceste localităţi. respectiv judeţean. deputaţii şi senatorii. primarul. a oricărei alte operaţiuni inexact consemnate (de exemplu. La lucrările consiliului local participă. Înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţia consilierilor. poate asista şi lua cuvântul preşedintele consiliului judeţean. 190 . cu drept de vot consultativ.

viceprimar sau secretar. Procesul-verbal şi documentele dezbătute se depun întrun dosar special al şedinţei respective. de scurtare a mandatului. O primă ipoteză. asigurându-se traducerea în limba română. sau orice persoană interesată. În primul caz. precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel ce conduce lucrările şi de secretarul localităţii sau secretarul general al judeţului. se poate utiliza şi limba maternă a acestora. Documentele şedinţelor se întocmesc în limba română. cea a dizolvării de drept sau prin referendum operează în cazul în care consiliul nu se întruneşte. inclusiv rezultatul votului. timp de două luni consecutive ori nu adoptă în trei şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre. care va fi numerotat. Această situaţie se comunică instanţei de judecată de către primar. sigilat de cel care a condus şedinţa şi de secretar. Dezbaterile din şedinţe. a fost aprobat procesul-verbal al şedinţei. prelungirea operează pe timp de război sau de catastrofă. care va reglementa şi situaţia tuturor autorităţilor publice centrale reprezentative şi eligibile (Parlament. În cel de-al doilea caz. Preşedinte şi Guvern) ale căror mandate se prelungesc potrivit Constituţiei. precum şi în situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unul şi nu se poate completa cu supleanţi.Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română ca limbă oficială. Deşi consiliile funcţionează pe durata unui mandat de patru ani. în baza unei legi organice. În cazul consiliilor ai căror membri aparţin unei minorităţii naţionale şi reprezintă cel puţin o treime din numărul total al consilierilor. 191 . după ce. legea organică reglementează situaţiile ce pot conduce la prelungirea sau scurtarea acestuia. în cazul consiliului local. avem în vedere dizolvarea consiliului de drept sau prin act juridic. semnat. în prealabil.

Ordinul prefectului poate fi atacat de consilierii interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare sau de la luarea la cunoştinţă. în termen de 90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau. În situaţia dizolvării consiliului judeţean ori pe perioada neconstituirii legale problemele curente ale judeţului vor fi rezolvate de către secretarul acestuia împuternicit special de Guvern prin Ministerul Administraţiei şi Internelor. consiliul judeţean. Dizolvarea se face de guvern prin hotărâre la propunerea prefectului bazată pe hotărârile judecătoreşti în cauză. Consiliile locale şi judeţene alese anticipat. Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. de la validarea rezultatului referendumului. în condiţiile legii.Prefectul prin ordin ia act de situaţia de dizolvare propunând Guvernului organizarea de noi alegeri. în toate problemele de interes local. La rândul său. ca urmare a dizolvării celor precedente. Stabilirea datei pentru organizarea noilor alegeri se face de către Guvern. după caz. ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale constituită la nivel 192 . Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. Atribuţiile consiliilor locale şi judeţene În realizarea atribuţiilor sale consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte. cu excepţia celor aflate prin lege în competenţa altor autorităţi publice locale sau centrale. fără a mai fi necesară realizarea. a procedurii administrative prealabile judecăţii. 7. de către reclamant. la propunerea prefectului. acţiunea judiciară suspendând de drept măsura de dizolvare. încheie mandatele celor anterioare pe data constituirii legale ale celor nou alese în cadrul alegerilor locale cu caracter general.

indiferent de nivelul la care funcţionează. De regulă. lipsite de atributul autonomiei locale88. respectiv consiliile locale sunt autorităţi autonome ale administraţiei publice locale. pag. cu consecinţe în afara acesteia. vol. După sfera de generalitate în care se includ. în funcţie de actul normativ care le conţine. încredinţează expres autonomia şi consiliilor judeţene126. şi atribuţii secundare. 3.judeţean coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. alin. art. 88 A se vedea Alexandru Basarab-Şinc. atribuţiile principale sunt. sau chiar în afara ţării (expresie a cooperării dintre consilii sau a celei transfrontaliere). şi atribuţii exterioare. 2) şi art. incluzând ansamblul problemelor vieţii publice locale. 204 di 23 aprilie 2001. şi atribuţii specifice. partea specială. II. ce dezvoltă sau completează competenţa aceloraşi organe în cele mai diferite domenii (exemplu: în materie funciară. 3. locativă. 1994. în atribuţii principale. cuprinse în diverse reglementări.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Editura Metropol. şi generale prin întinderea sau aria lor de cuprindere. 4. După locul în care exercitarea acestora produce efecte în atribuţii interne. Totuşi textele legale introductive. 16. 126 Legea administraţiei publice locale nr. Drept administrativ. cu consecinţe în interiorul unităţii administrativ-teritoriale. de principiu. Bucureşti.) 2. 193 . distingem atribuţii comune tuturor acestor autorităţi. alin. 2). Sarcinile consiliilor locale/judeţene se pot clasifica după mai multe criterii: 1. în vreme ce consiliile judeţene sunt autorităţi de coordonare a consiliilor locale. publicată în Monitorul Oficial nr. După importanţa lor. etc.215/2001). caracteristice uneia sau mai multor categorii de organe de acelaşi gen. cuprinse în propria lege organică (nr. concomitent. De aici şi aparenta distincţie netă privitoare la specificul fiecărei categorii de autorităţii (locale şi judeţene).

contractarea de credite şi modul de utilizare a rezervelor bugetare. aprobă şi urmăreşte în cooperare cu autorităţile locale interesate măsurile necesare. de amenajare a teritoriului. precum şi taxe speciale. inclusiv financiare. pentru realizarea acestora. primarul şi preşedintele consiliului judeţean fiind ordonatori principali de credite bugetare. prefecţi. Exercitarea atribuţiilor de către consiliile locale. c) Administrarea domeniului public şi privat al comunei sau oraşului. Aceste studii sunt întreprinse de comisiile de specialitate ale consiliului sau de instituţii. În cazul consiliului judeţean strategiile. prognozele şi programele sale includ şi propunerile localităţilor alăturate obiectivelor distincte ale judeţului. inclusiv guvern. b) Aprobă bugetul local. după caz judeţean. pe de o parte. social-culturale şi educative. iar în temeiul lor se elaborează prognoze şi programe dezbătute şi aprobate de consiliu. şi cele judeţene. precum şi atribuţii politico-administrative. autorităţi centrale. în condiţiile legii. hotărând repartizarea pe comune. studii. se face în condiţiile lipsei oricărei subordonări între ele. pe de altă parte. • Atribuţii economico-financiare a) Avizează sau aprobă. dispune. în condiţiile legii. pe baze contractuale. prognoze şi programe de dezvoltare economicosocială a judeţului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor consiliilor locale. stabileşte impozite şi taxe locale sau judeţene. adoptă strategii. de care dispun. respectiv a judeţului. oraşe şi municipii a sumelor din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse în condiţiile legii. cât şi faţă de primari. aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar. edilitargospodăreşti. după caz. După natura conţinutului lor distingem atribuţii economico-financiare.4. Domeniul public de interes 194 . protecţia mediului înconjurător. prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a localităţii. devenind hotărâri ale acestuia.

e) Înfiinţează instituţii publice şi servicii publice de interes. în timp ce exercitarea concretă a drepturilor şi realizarea obligaţiilor revin primarului. pe conducătorii acestora. numesc şi eliberează din funcţie.local şi judeţean. comentată şi adnotată. în condiţiile legii. singura care are personalitate juridică. la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local sau judeţean. 1993. Al. g) Înfiinţează şi reorganizează regii autonome de interes local sau judeţean. Manda. după caz. precum şi a serviciilor publice de interes local sau judeţean. C. respectiv preşedintelui consiliului judeţean89. urmărind şi controlând activitatea acestora. 195 . ca organ executiv. în condiţiile legii. consiliile exercitând faţă de ele toate drepturile inerente decurgând din faptul că li s-a transmis spre folosinţă o parte a patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale în scopul realizării unor activităţi sau servicii publice utile colectivităţii locale. M. Dima. Editura AMIVA. inclusiv sancţionând. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică şi privată a comunei. inclusiv vânzarea bunurilor proprietate privată. precum şi societăţi comerciale de interes local. după caz. Bucureşti. oraşului şi judeţului. precum şi domeniul privat constituie patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale. membrii consiliilor de administraţie ai regiilor autonome de sub autoritatea lor (ultima atribuţie omisă de legiuitor în cazul judeţelor). în numele unităţii administrativteritoriale. în condiţiile legii. exercită. Legea administraţiei publice locale. d) Hotărăşte darea în administrare. local sau judeţean. 44. pag. numind şi eliberând din funcţie. 89 P. Administrarea sau gospodărirea acestui patrimoniu revine consiliului. hotărând asupra privatizării lor. Basarab-Şinc. conform legii. f) Participarea cu capital sau bunuri în numele şi interesul colectivităţilor locale reprezentate. Preda. toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat.

omisă de lege. elaborează. servicii publice specializate. întreţinerea şi modernizarea drumurilor. consultând consiliile locale. a parcurilor şi rezervaţiilor naturale ale localităţii. în localităţi. în condiţiile legii. • Atribuţii edilitar-gospodăreşti. stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare realizării acestora. analizează 196 . studii. b) Consiliile locale analizează şi aprobă în condiţiile legii. podurilor. asigurând condiţiile necesare realizării acestora. restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. prognoze şi programe de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul localităţii. c) Stabilesc măsuri sau aprobă construirea. dar şi celui judeţean. j) Aprobă. proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente. târguri. atribuţie care revine nu numai consiliului local. conform competenţei. documentaţiile tehnico-economice pentru lucrări de investiţii de interes local şi judeţean. precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţie de interes local sau judeţean. înfiinţând. conservarea. în condiţiile legii. de amenajare a teritoriului şi protecţia mediului înconjurător a) Avizează sau aprobă. întreţinerea şi modernizarea drumurilor comunale şi orăşeneşti. documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor. după caz. pieţe şi oboare asigurând buna funcţionare a acestora. urmărind modul de realizare ale acestora în cooperare cu organele locale implicate. acordând sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale pentru construirea. i) Înfiinţează şi organizează. la nivel judeţean.h) Asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă. d) Acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător. în scopul creşterii calităţii vieţii şi contribuie la protecţia.

precum şi a altor activităţi. activitatea cultelor religioase. • Atribuţii social-culturale. f) Sprijină. artistice. cultură. potrivit legii. potrivit competenţei legale.propunerile consiliilor locale în vederea elaborării de prognoze şi programe pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător. g) Contribuie la sprijinirea (inclusiv financiară. acordarea de stimulente în natură şi bani. instituţii sociale şi culturale. sportive şi de agre- 197 . prin alocarea fondurilor necesare. în localităţile cu personal didactic ori cu medici sau personal sanitar insuficient. restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. precum şi pentru protecţia drepturilor copilului şi asigură buna lor funcţionare. b) Înfiinţează. sănătate. urmărind şi controlând activitatea acestora. c) Aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale. precum şi de alte facilităţi. d) Contribuie la protecţia. e) asigură. asigură protecţia drepturilor copilului. condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie. la nivel judeţean. ocrotire şi asistenţă socială. a parcurilor şi rezervaţiilor naturale. în cazul judeţului) acţiunilor ştiinţifice. cultural-educative sau a celor desfăşurate de cultele religioase. sanitare şi educative a) Asigură. conservarea. potrivit competenţelor legale. contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială. în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie. în condiţiile legii. condiţiile materiale şi financiare necesare bunei funcţionări a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa. e) Hotărăşte. înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local. tineret şi sport.

apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă.regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. b) Consiliul asigură condiţiile materiale şi financiare necesare unei bune funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de apărare a ordinii publice. în condiţiile legii. b) Aprobă următoarele categorii de acte: . în situaţia localităţilor. în localităţi locuri şi parcuri de distracţie.ment. aflate sub autoritatea sa. . statul de funcţii şi numărul de personal al aceluiaşi aparat. respectiv a preşedintelui şi vicepreşedinţilor. respectiv a preşedintelui. şi în condiţiile legii. precum şi ale regiilor autonome de interes local sau judeţean. denumiri de străzi. a viceprimarilor. şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora. după caz. de pieţe şi de obiective de interes local. la propunerea primarului. c) Consiliul local hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice. analizează activitatea pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă. şi a celui judeţean la propunerea preşedintelui acestuia din urmă.organigrama. în condiţiile legii. 198 . • Atribuţii politico-administrative • Atribuţii comune: a) Alegerea. din rândul consilierilor. baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora. . c) Atribuie sau schimbă. precum şi a unor obiective de interes judeţean. • Atribuţii proprii şi distincte ale consiliilor a) Consiliul local aprobă statutul comunei sau oraşului. inclusiv ale instituţiilor şi serviciilor publice. potrivit competenţelor lor legale.regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al primarului/consiliului judeţean. înfiinţează.

cu 199 . f) Consiliul judeţean acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă de specialitate. în condiţiile legii. cooperării.participare are în vedere raţiuni comerciale de factură economică aducătoare de beneficiu prin constituirea de societăţi comerciale. titlul de cetăţean de onoare al comunei sau al oraşului. dar şi cu alţi parteneri sociali. etc. cu merite deosebite. prin aportul de capital sau bunuri. o consiliile locale şi cele judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri. la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local sau judeţean. atât cu persoane juridice române sau străine. ceea ce determină asocierea sau cooperarea. • Atribuţii de asociere internă şi externă Legea organică reglementează posibilitatea asocierii. . din domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale.d) Consiliul local conferă persoanelor fizice române sau străine. comerciale fie administrative. în condiţiile legii. e) Consiliul judeţean coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. inclusiv primăriilor şi serviciilor publice locale. cu alte persoane juridice române sau străine. Toate consiliile locale şi judeţene mai îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin legi. .o asemenea participare poate opera. cu alte comunităţii locale sau asociaţii neguvernamentale. fie pe considerente economice. după caz. aderării şi participării consiliilor locale şi judeţene pe plan intern şi pe plan extern. profesionale. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. în condiţiile legii. potrivit legislaţiei în vigoare.

şomaj. în urma restructurării sau privatizării unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat). turism rural. sanitară. o autorităţile administraţiei publice locale au dreptul ca. constând. restaurarea unui imobil de importanţă istorică. inclusiv prin alocare de fonduri. minerit. la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare regională. edilitară etc. ceea ce nu mai reprezintă o activitate comercială propriu-zisă. inclusiv sprijinirea unor zone defavorizate (de monoindustrie. industrie mică şi mijlocie. deoarece se urmăreşte realizarea unor activităţi de utilitate publică locală sau judeţeană (de factură culturală. cu caracter intermediar între nivelul central şi judeţean.. agricultură. ştiinţifică. sau mai multe judeţe învecinate între ele pe anumite probleme ce ţin de un sector economic determinat (de exemplu.). în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. în condiţiile legii. o acţiune antiepidemiologică. în organizarea unui festival de artă.). a unei cercetări ştiinţifice pe o temă administrativă. lucrări. Asemenea programe pot viza cooperarea mai multor unităţi administrativ-teritoriale dintr-un judeţ. monocultură agricolă. să coopereze şi să se asocieze cu alte 200 . realizându-se o regionalizare internă. în limitele competenţelor care le revin. de exemplu. etc.organizaţii neguvernamentale. care permite o mai bună colaborare interjudeţeană. resurse de ape minerale etc. servicii sau proiecte de interes public local sau judeţean. chiar dacă poate aduce şi beneficii. o autorităţile administraţiei publice locale pot încheia acorduri şi pot participa.

pentru realizarea unor obiective de interes comun – scop în care pot înfiinţa împreună cu acestea instituţii publice. înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ . pentru promovarea unor interese comune. în condiţiile legii. preşe-dinţilor de consilii judeţene etc. cu respectarea legislaţiei interne şi a angajamentelor internaţionale asumate de statul român. trilaterale etc. aderarea la asociaţii. o consiliile locale şi consiliile judeţene din unităţile administrative limitrofe zonelor de frontieră pot încheia acorduri de cooperare transfrontalieră cu autorităţile similare din ţările vecine. aceste acorduri se vor încheia numai în domeniile ce sunt de competenţa consiliilor locale sau judeţene. Asemenea situaţii vizează.teritoriale similare din alte ţări sau asocierea consiliului judeţean cu consilii locale. potrivit 201 . prin acordurile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe teritoriul României organisme care să aibă. de exemplu. de exemplu. o pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale.). federaţii sau ligi ale primarilor de municipii.autorităţi ale administraţie publice locale din ţară sau din străinătate. în privinţa acumulării de rezerve şi a aducţiunilor de apă potabilă sau pentru irigaţii. de exemplu. societăţi comerciale şi servicii publice – ca. un exemplu tipic reprezentândul. în condiţiile legii creând aşa numitele euroregiuni (bilaterale. potrivit legii organice.

în caz contrar se va considera că nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre adoptarea consiliului. Toate aceste acţiuni obligă ţara noastră la depunerea unor eforturi susţinute de corelare a legislaţiei interne cu cea comunitară în cadrul eforturilor de compatibilizare juridică cu normele occidentale europene. România a devenit în anul 1993 membru cu drepturi depline al Consiliului Europei. iar în anul 1996 a semnat Convenţia Cadru asupra Cooperării Transfrontaliere. iar actele emise în temeiul lor au în dreptul intern aceeaşi valoare juridică şi aceleaşi efecte ca şi actele administrative adoptate în conformitate cu prevederile Legii nr. precum şi de a adera la o asociaţie internaţională a autorităţilor administrative publice locale va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. iar din anul 2007 a devenit membră a Uniunii Europeane. personalitate juridică. 202 . după caz. înainte de supunerea lor spre adoptare de către consiliile locale sau judeţene. Acordurile sau convenţiile încheiate de autorităţile locale nu angajează decât responsabilitatea consiliului local sau judeţean parte la acestea şi sunt supuse controlului de legalitate. Autorităţile locale vor transmite Ministerului Afacerilor Externe spre avizare proiectele de acorduri sau convenţii de cooperare pe care acestea intenţionează să le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări. fără competenţe administrativ-teritoriale. Avizele trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Iniţiativa autorităţilor locale de a coopera şi de a se asocia cu autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate.dreptului intern. 215/2001.

a hotărârilor consiliului judeţean şi a altor acte normative. b) În privinţa atribuţiilor faţă de consiliul judeţean: .asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului şi analizează periodic stadiul îndeplinirii acestora.coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate. c) În privinţa atribuţiilor faţă de aparatul propriu al consiliului judeţean şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate: . punerea în aplicare a legilor.coordonează. d) Faţă de consiliile locale şi aparatul lor: . a decretelor prezidenţiale. în bune condiţii. sprijin şi consultanţă tehnică şi juridică pentru autorităţile locale. la solicitarea acestora. a lucrărilor acestuia. a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia. desfăşurate în comune şi oraşe. . urmăreşte şi controlează activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară. .întocmeşte şi supune spre aprobare regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului.conduce şedinţele acestuia.propune consiliului. . spre aprobare. în condiţiile legii. statul de funcţii. rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului.dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea. . .• Atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean a) Asigură respectarea prevederilor Constituţiei. prezintă consiliului anual sau la cerere.îndrumă metodologic. a hotărârilor şi ordonanţelor guvernamentale. organigrama.întocmeşte proiectul ordinii de zi. .acordă prin aparatul propriu şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean. controlează şi răspunde de activitatea privind protecţia drepturilor copilului. . 203 .

care devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau comunicate.dispoziţii cu caracter normativ. iar acesta va fi de jumătate plus unu din totalul 204 . şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului. . în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora cere o altă majoritate.e) În materie financiară: . precum şi în justiţie. celor interesaţi.exercită funcţia de ordonator principal de credite. acorduri şi autorizaţii date în competenţa sa prin lege.întocmeşte proiectul bugetului propriu al judeţului. Actele consiliului local şi ale consiliului judeţean În exercitarea atribuţiilor consiliile locale adoptă hotărâri. prin dispoziţie. Legea precizează expres care este cvorumul legal al prezenţei la şedinţele consiliului. . cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 8. atribuţiile de coordonare şi control ale instituţiilor şi serviciilor subordonate consiliului judeţean. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite: . în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege. h) Preşedintele poate delega vicepreşedinţilor.urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen. precum şi cele de sprijin şi consultanţă pentru autorităţile comunale şi orăşeneşti. Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice. . după caz. contrasemnate de secretarul judeţului.avize. g) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. cu persoane fizice şi juridice române şi străine.

organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. şi şedinţele de votare sunt publice. în condiţiile legii. Hotărârile individuale privind persoanele vor fi luate întotdeauna prin vot secret. Sunt adoptate cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 205 . Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie: . şi nu din numărul total al mandatelor. după caz. Dacă bugetul nu poate fi adoptat în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii bugetului de stat. De regulă. hotărârile privind: . zonală sau de cooperare transfrontalieră. . dar consiliul poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. regională. deci se află în funcţie. deşi legea nu prevede acest lucru. . activitatea se va desfăşura numai pe baza veniturilor proprii până la adoptarea noului buget.participarea la programe de dezvoltare judeţeană. Neadoptarea în trei şedinţe ordinare consecutive a nici unei hotărâri atrage dizolvarea de drept a consiliului. precum şi cele vizând bugetul local.asocierea sau cooperarea cu persoane juridice române sau străine. .contractarea de împrumuturi. Hotărârile ilegale ale consiliilor pot fi atacate în justiţie de către prefect. Majoritatea necesară votării şi adoptării unei hotărâri este de jumătate plus unu din totalul celor prezenţi. cu excepţiile prevăzute de lege. Hotărârile se adoptă prin vot deschis.administrarea domeniului public şi privat al localităţii sau judeţului.celor care îl compun în mod efectiv. . iar cele ce vatămă drepturi legal recunoscute de către persoanele fizice sau juridice lezate. conform Legii contenciosului administrativ.hotărârile privind impozitele şi taxele locale sau judeţene.

pentru legalitate. El va expune consiliului opinia sa motivată. şi se contrasemnează. cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului. fie prin soţ. în mod obligatoriu. Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care. care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. existând un conflict de interese. În cazul în care cei care au condus lucrările lipsesc sau refuză să semneze. 206 . soţie. se face în scris şi se înregistrează într-un registru special. hotărârea va fi semnată de 3 – 5 consilieri (prezenţi la şedinţa în care s-a adoptat hotărârea). în cazul consiliilor locale. Comunicarea însoţită de eventualele obiecţii privind legalitatea actelor. de vicepreşedintele care a condus şedinţa. dar nu mai târziu de 10 zile de la data adoptării lor. iar cele ale consiliilor judeţene de preşedinţii acestora. Hotărârile consiliului se comunică de îndată de către secretar prefectului şi primarului. în lipsa lor.Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri sau de primari. de către secretar. Acţiunea judiciară împotriva ei poate fi introdusă de orice persoană interesată. are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţa consiliului. însoţite. în lipsa căruia proiectul nu poate fi dezbătut. Hotărârea adoptată cu încălcarea acestei interdicţii este nulă de drept. şi de preşedintele consiliului judeţean în cazul acestui din urmă organ. afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv. de referatul de specialitate al aparatului propriu. ori. fie personal. iar nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Hotărârile consiliilor locale se semnează de consilierul care conduce şedinţa.

sau după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care acţiunea prefectului împotriva actului local a fost respinsă. deoarece manifestarea de voinţă s-a constituit într-un act juridic valabil cu consecinţe obligatorii. subiectelor interesate. iar cele individuale de la data comunicării. dacă bineînţeles nu a operat. dacă acesta nu şi-a comunicat în termen de 5 zile de la primirea comunicării poziţia faţă de eventuala ilegalitate a actului. Faţă de textul legal al momentului obligativităţii actelor administraţiei locale se impune precizarea că acest caracter se dobândeşte din chiar momentul adoptării sau emiterii lor legale. Aducerea la cunoştinţa publică sau publicarea actelor normative se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. cel puţin pentru autorul lor.Hotărârile pot fi normative şi individuale. Precizăm că există obligaţia legală a tuturor autorităţilor locale ca. Cele normative devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii la cunoştinţa publică. ceea ce atrage suspendarea de drept a actului contestat în justiţie astfel că practic se blochează aplicarea lui temporară. dar şi de momentul aducerii lor la cunoştinţa subiectelor interesate (prin publicare sau comunicare) se manifestă caracterul lor executoriu. 207 . să comunice în termen de maximum 10 zile. în cel mult 30 de zile de la comunicare. în caz de refuz a autorităţii sesizate astfel de prefect. Rezultă că aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor normative se face în termen de 5 zile de la data oficială a comunicării lor către prefect. prin intermediul secretarului lor. toate actele juridice adoptate sau emise. acesta îl va ataca în contenciosul administrativ. între timp. inclusiv prefectului. intervenţia acestuia pentru revocarea sau modificarea actului în cauză pe motive de ilegalitate urmată de reanalizarea actului cu schimbările corespunzătoare ori. dacă legea nu prevede altfel.

9. de altfel. Răspunderea consiliilor şi consilierilor În exercitarea mandatului lor. timp de 2 luni. 215/2001 şi cea privitoare la Statutul aleşilor locali) datorită exercitării unei funcţii publice. precum şi primarii ori viceprimarii. după cum s-a văzut. Referendumul local este organizat de către o comisie numită 208 . şi în limba maternă (art. inclusiv preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. sunt în serviciul colectivităţii locale dispunând de protecţia acordată de lege (Legea nr. Măsura dispusă este dizolvarea pronunţată prin hotărâre judecătorească.În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă (de peste 20%) din numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. În situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa cu supleanţi. alături de actul redactat oficial în limba română. 51). el putând realiza. Consiliul. consilierii. răspunde pentru nefuncţionalitate dacă nu s-a întrunit. Cheltuielile pentru organizarea referendumului se suportă din bugetul local/judeţean. Consiliul local/judeţean poate fi dizolvat şi prin referendum organizat în condiţiile legii. a originalului. dacă petentul a cerut în mod expres şi această dublă comunicare oficială. iar cele cu caracter individual se comunică. ori nu a adoptat (în trei şedinţe ordinare consecutive) nici o hotărâre. Referendumul se organizează ca urmare a unei cereri adresată în acest sens prefectului de către cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale. consiliile. în limba maternă. şi o traducere legalizată. la cerere.

după caz. precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat. câte un reprezentant al primarului. atrage răspunderea acestora. se subînţelege. Până la constituirea noului consiliu primarul/preşedintele consiliului judeţean. Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte sau. 209 . consiliului local/judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului. a căror încălcare. Activitatea consiliului încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate. prin diminuarea proporţională sau totală a indemnizaţiei de şedinţă. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. fără motive temeinice. în nume propriu.să participe la şedinţele consiliului şi la cele ale comisiei de specialitate din care fac parte. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor noului consiliu local/judeţean se face de Guvern la propunerea prefectului. în care sens ei au următoarele îndatoriri .prin ordin al prefectului compusă dintr-un reprezentant al prefectului. sau în absenţa acestuia secretarul unităţii administrative va rezolva problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale. Legea a prevăzut obligaţii determinate pentru consilieri. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului sau de la data validării rezultatului referendumului. iar absenţa. la cel mult două şedinţe consecutive atrage sancţionarea lor conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului. de regulă.

fiind demis din funcţie.dacă se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave certificate care nu îi permite exercitarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic. Dacă este găsit nevinovat consilierul îşi va relua mandatul având dreptul la despăgubiri. Prefectul. Mandatul preşedintelui consiliului judeţean încetează în condiţiile legii statutului aleşilor locali precum şi în următoarele situaţii: .dacă acesta nu îşi exercită în mod nejustificat mandatul timp de 45 de zile consecutive.să prezinte anual un raport de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului. prin ordin. dacă faptele lor s-au produs prin exercitarea sarcinilor care le-au revenit. după caz. Ordinul prefectului poate fi atacat la instanţa de contencios în termen de 10 zile de la comunicare. prefectul va emite un ordin prin care se constată suspendarea de drept a mandatului celui în cauză pe întreaga durată a procesului până la soluţionarea definitivă a cauzei. 210 . . civil. acordând şi primind în audienţe la cererea acestora. Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. ia act de încetarea mandatului. mandatul său încetează.. . penal sau administrativ pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. În cazul în care consilierul a săvârşit o faptă penală – fiind arestat preventiv de către instanţa de judecată – în urma comunicării măsurii de către acesta. Vicepreşedinţii consiliului judeţean pot fi eliberaţi din funcţie în aceleaşi condiţii. iar dacă este condamnat prin hotărâre penală definitivă la o pedeapsă privativă de libertate. Consilierii. preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean răspund.să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii.

unităţii administrativteritoriale sau persoanelor fizice ori juridice. patrimonial. ca terţi aflaţi în raporturi juridice cu administraţia locală.Vor răspunde civil pentru pagubele provocate patrimoniului consiliului. O ipoteză posibilă rezultă din modul de votare a hotărârilor când prin actele consiliului se pot produce pagube suportate. totuşi consilierii şi preşedinţii sau vicepreşedinţii pot răspunde şi contravenţional pentru abateri de acest gen săvârşite în exercitarea sau în legătură cu atribuţiile de serviciu. de regulă. în cele din urmă. administrativ şi contravenţional). Capitolul 8 Primarul 1.. Alegerea şi durata mandatului 211 . apărarea secretului de serviciu etc. aparatului acestuia. Funcţionarii publici răspund potrivit prevederilor Statutului acestora (penal. de către cei care prin aceasta au cauzat pagube patrimoniale. prin suportarea amenzilor sau a sumelor plătite cu titlu de amendă de către consiliul din care fac parte. Codului muncii. Dacă suspendarea sau demiterea din funcţie sunt măsuri administrative cu caracter sancţionator. Codului penal.. deci după dreptul comun care este aplicabil. în domeniul financiar. ecologic. etc. ca urmare a abaterilor administrative comise de membrii săi. ca oricărui angajat sau salariat. în vreme ce personalul angajat prin contract de muncă – făcând parte din aparatul de specialitate a consiliului – răspunde conform Codului civil. De aceea consilierii pot cere consemnarea nominală a votului lor în procesul verbal al şedinţei.

acordată de drept la autoritatea sau instituţia publică la care a funcţionat. Primarii unităţilor administrativ teritoriale sunt aleşi în aceleaşi condiţii şi. dar nu pe baza scrutinului de listă. mandatată să hotărască în problemele interesând colectivitatea locală ca organ de 212 . contractul de muncă al acestora la instituţii publice.Comunele. Ca şi preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. respectiva calitate se întrerupe la cerere pe durata mandatului. societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau la societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene se suspendă de drept. de regulă. iar cele 6 sectoare ale sale au câte un primar şi un viceprimar fiecare. companii şi societăţi naţionale. perioade ca şi consiliile locale ale respectivelor unităţi administrativ-teritoriale. pe toată durata exercitării mandatului de primar şi de viceprimar. ci în temeiul votului exprimat prin scrutin uninominal. iar oraşele reşedinţă de judeţ. eligibilă. ei nefiind funcţionari publici în înţelesul Statutului funcţionarilor publici. identice cu aşezările respective. Pe toată durata exercitării mandatului se primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. urmând ca la expirarea acesteia cel vizat să solicite reintegrarea. Primarul se poate defini ca fiind autoritatea administrativă publică locală unipersonală. pe circumscripţii electorale. Pe durata exercitării mandatului viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier fără să beneficieze de indemnizaţia aferentă acestui statut. reprezentativă şi autonomă. Municipiul Bucureşti are un primar general şi 2 viceprimari. regii autonome. câte 2 viceprimari. aleşi în condiţiile legii. oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar. Dacă cei în cauză au avut calitatea de funcţionar public.

dacă unul dintre ei decedează. existenţa discernământului. Alegerile pentru primar sunt considerate valabile indiferent câţi s-au prezentat la vot din totalul alegătorilor înscrişi în listele electorale ale circumscripţiei dacă unul dintre candidaţi a obţinut majoritatea (1/2 +1) voturilor exprimate în mod valabil. fiind ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi127. În cazul parităţii de voturi a cel puţin 2 candidaţi. întâlnite în cazul oricărei funcţii de acest gen. Dacă la primul tur de scrutin nu s-a obţinut majoritatea necesară se vor organiza de drept noi alegeri. La turul doi participă primii doi candidaţi din primul tur. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 127 Legea nr. exerciţiul drepturilor electorale. lipsa stării de incompatibilitate şi depunerea jurământului de credinţă. şi care vizează cetăţenia română exclusivă şi domiciliul în ţară. la primul sau la al doilea tur de scrutin. de drept. mai precis în localitatea unde a fost ales. acţionând şi ca reprezentant al statului în acea localitate. organizându-se. să îndeplinească. compatibilitatea morală. va participa candidatul situat pe locul următor. şi el. la care vor participa numai candidaţii în cauză. condiţiile generale de acces la funcţia publică. iar biroul electoral de circumscripţie îl va declara primar pe celălalt şi unic candidat. renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi ales. se va declara balotaj. respectiv al treilea tur de scrutin). în termen de două săptămâni de la data alegerilor iniţiale. 213 . În mod similar. art. Primarul trebuie. renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile legale nu vor mai avea loc noi alegeri. noi alegeri în termen de două săptămâni (deci al doilea. iar acestea sunt valabile indiferent de numărul votanţilor. 93. de regulă.execuţie. În cazul în care unul dintre aceştia decedează.

Cererea se judecă de urgenţă şi cu 214 . Cererea de validare a primarului se depune în termen de 3 zile de la data constatării rezultatului alegerilor. Validarea alegerii primarului se face după aceeaşi procedură ca şi validarea consilierilor. Aceeaşi calitate vizează conflictul de interese în sensul de a nu emite un act administrativ. d) calitatea de membru al unui grup de interese economice. cu excepţia funcţiilor sau activităţilor didactice. literar-artistice şi a funcţiilor din cadrul unor fundaţii sau asociaţii ori organizaţii neguvernamentale. cenzor sau membru în consiliul de administraţie în cadrul societăţilor comerciale ori din cadrul societăţilor şi companiilor naţionale sau a regiilor autonome. f) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate în ţară sau străinătate. ştiinţifice. e) funcţia de reprezentant al unităţii administrativteritoriale sau al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de interes naţional. c) calitatea de comerciant persoană fizică. b) orice funcţie de conducere. Astfel validarea primarului se face de către judecătoria în a cărei rază se află unitatea administrativ-teritorială de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei. h) orice alte activităţi sau funcţii publice. instituţii de credit sau societăţi de asigurare şi financiare. bănci. dispoziţie sau de a nu încheia un act juridic în exercitarea funcţiei care aduce folos material pentru sine. g) funcţia de preşedinte sau secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială. pentru soţ sau rudă de gradul I. care se aplică în mod corespunzător.Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibilă cu: a) funcţiile şi calităţile prevăzute pentru consilier.

a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti ce confirmă invalidarea ori după ce a expirat termenul de introducere în justiţie a unei astfel de acţiuni.am putea fi în prezenţa a doi primari legal investiţi. Această hotărâre este supusă căilor de atac prevăzute în cadrul procedurii contencioase. Guvernul. de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. într-o şedinţă extraordinară. după caz. anume convocată.precădere în şedinţă publică fără citarea părţilor în termen de 10 zile de la data depunerii. precum şi. Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţa prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau. în caz contrar. Într-adevăr. concomitent. al organizării de noi alegeri – imediat după invalidare . va stabili data noilor alegeri în termen de cel mult 90 de zile de la data invalidării sau. la instanţa de contencios administrativ care este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În caz de invalidare a primarului. altul anterior ales acestuia şi repus în funcţie pe cale judiciară. care în condiţiile actualelor reglementări ar determina un adevărat impas juridic. după caz. ceea ce ar crea o situaţie juridică inedită. după caz. Hotărârea pronunţată este executorie. în termen de 10 zile de la pronunţare. la propunerea prefectului. 215 . respectiv unul nou ales. Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea primarului s-a făcut prin fraudă electorală constatată conform legii. instanţa pronunţându-se în 10 zile de la introducerea cererii de apel sau se recurs. Hotărârea de invalidare a alegerii poate fi atacată de cel interesat.

cu modificările şi completările ulterioare. .demisie. de drept. 128 Legea nr. prin hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privată de libertate.a fost condamnat. 216 . Mandatul încetează.393/2004 privind statutul aleşilor locali. Mandatul primarului mai încetează de drept dacă: . de drept.este în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave certificate care nu îi permite exercitarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic.Primarul depune jurământul de credinţă în faţa consiliului local. de drept sau prin act juridic. 912 din 7 decembrie 2004. ceea ce implică organizarea de noi alegeri.schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou ales. 9. . demisionat.pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui listă a fost ales.incompatibilitate. . Mandatul primarului poate fi prelungit în caz de război sau de catastrofă. . în următoarele împrejurări128: . . Mandatul primarului încetează. stabilite prin lege organică. înainte de termen. . . iar dacă refuză este considerat. art.pierderea drepturilor electorale pe cale judecătorească. publicată în Monitorul Oficial nr. înainte de termen în condiţiile legii privind statutul aleşilor locali. .deces.dacă primarul nu îşi exercită în mod nemijlocit mandatul timp de 45 de zile consecutiv.punerea sub interdicţie prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de viceprimar sau. de încetarea mandatului primarului. un consilier local care va îndeplini în mod temporar atribuţiile viceprimarului. Data organizării alegerilor pentru funcţia de primar se stabileşte de Guvern la propunerea prefectului în termen de 90 de zile de la vacantarea funcţiei de primar. ca urmare a rezultatului unui referendum local. Referendumul se organizează ca urmare a cererii scrise adresate prefectului de către cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot ai localităţii sau ai fiecărei localităţi componente a 217 . înainte de termen. Reclamantul nu trebuie să îndeplinească procedura administrativă .În caz de vacanţă a funcţiei de primar precum şi în caz de suspendare din funcţie. organizat anume în acest scop. de unul dintre viceprimarii desemnaţi de consiliul local. prin act juridic. Instanţa este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În această situaţie consiliul local poate desemna prin hotărâre. Mandatul primarului încetează. nesupusă căilor de atac. iar hotărârea ei este definitivă şi irevocabilă.prealabilă acţiunii judecătoreşti – exercitată în faţa prefectului emitent al ordinului sau a Guvernului ca autoritate ierarhic superioară acestuia. după caz. „d”) ordinul constatator al prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. şi desfăşurat potrivit legii. prin ordin. Prefectul ia act. Data noilor alegeri se va fixa după expirarea termenului de introducere a acţiunii judiciare în contencios sau după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de respingere a acţiunii primarului. În cazul imposibilităţii exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive (art. 72/2 lit. din rândul membrilor săi.

şi date de identificare a solicitanţilor precum numele şi prenumele. 218 . Referendumul local se organizează. prefectul va transmite o propunere motivată Guvernului prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative privind organizarea referendumului.neexercitarea atribuţiilor ce îi revin ca reprezentant al colectivităţii. Procedurile legale privitoare la campania pentru referendum nu se mai aplică. Cheltuielile se suportă din bugetul local.neexercitarea atribuţiilor care îi revin ca reprezentant al statului. mai multe în componenţa respectivei unităţi administrativ-teritoriale). prin care va stabili data organizării referendumului. Guvernul va adopta o hotărâre – în termen de 90 de zile de la solicitare. Cererea va cuprinde. seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate.oraşului sau comunei (dacă sunt.nesocotirea de către primar a intereselor generale ale colectivităţii locale. în condiţiile Legii contenciosului administrativ. cu sprijinul secretarului şi al primăriei. avizată de minister. evident. Legea nu a reglementat posibilitatea primarului de a acţiona în judecată Guvernul. data şi locul naşterii. Motivele invocate în cererea formulată vizează: . în condiţiile legii. potrivit legii. alături de indicarea motivelor. prin grija prefectului. După verificare. Prefectul va analiza temeinicia motivelor invocate. semnătura olografă a cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. . în termen de 30 de zile de la primirea cererii. . adusă la cunoştinţa locuitorilor prin grija prefectului. a îndeplinirii condiţiilor legale şi va verifica veridicitatea şi autenticitatea semnăturilor. Pe baza propunerii motivate a prefectului. dar noi apreciem că are această facultate.

între timp prelungire ei). jumătate plus unul din numărul total al voturilor valabil exprimate. Dacă primarul a fost condamnat prin hotărâre definitivă la o pedeapsă privativă de libertate mandatul său încetează de drept. prefectul va propune Guvernului organizarea de noi alegeri în termen de 90 de zile de la data validării referendumului. Mandatul primarului încetează înainte de termen dacă s-a pronunţat. . putând solicita. dacă mandatul său este încă în derulare. . în următoarele condiţii: . măsura provizorie a suspendării devenind măsură definitivă de încetare a funcţiei. respectiv. temporară. la finele perioadei pentru care a fost dispusă (dacă nu a operat. ipoteză aplicabilă şi viceprimarului. care a dispus măsura arestării. de drept. a măsurii arestării preventive.Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unul din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Primarul poate fi suspendat de drept din funcţie numai în cazul arestării sale preventive. în condiţiile legii. în acest sens. Pe durata încetării sau suspendării exerciţiului funcţiei.comunicarea către primar a ordinului prefectului. efectuată prefectului.emiterea unui ordin de către prefect care ia act de comunicare constatând suspendarea mandatului. acesta are dreptul la despăgubiri. Arestarea preventivă încetează. Suspendarea durează până la încetarea situaţiei care a determinat-o. În această ultimă ipoteză. precum şi în caz de revocare de către organul care a dispus-o sau cel îndreptăţit de lege. atribuţiile primarului vor fi exercitate de drept de către vicepri219 . apreciem noi. Dacă primarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat.existenţa unei comunicări a instanţei de judecată. fiind o situaţie provizorie. reintegrarea în funcţie.

un consilier care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului. consiliul luând act despre aceasta. atât primarul. după caz. sau. consiliul va delega un consilier care va îndeplini atât atribuţiile primarului. consiliul va alege un nou viceprimar ce va exercita cumulativ funcţiile celor doi până la alegerea noilor organe de conducere. Dacă ambele funcţii. devin vacante concomitent. dacă s-au organizat noi alegeri. Deşi legea nu prevede. apreciem că hotărârile consiliului local prin care se dispune schimbarea din funcţie sau se ia act de încetarea sau de suspendarea mandatului său pot fi 220 . de primar şi viceprimar. Dacă sunt suspendaţi din funcţie.mar sau unul dintre viceprimari. cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. alegând un nou viceprimar. după caz. concomitent. Mandatul viceprimarului încetează de drept în aceleaşi condiţii ca şi cel al primarului. viceprimarul respectiv viceprimarii. la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului. prin vot secret. cât şi viceprimarul sau viceprimarii. ca urmare a încetării suspendării ori a achitării acestuia de către instanţa penală. Viceprimarul sau viceprimarii exercită atribuţiile delegate de primar. în condiţiile legii. până la repunerea în funcţie a primarului iniţial. prin hotărâre adoptată cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie. dar care nu-şi poate exercita competenţa. desemnat de consiliu. Suspendarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliu. cât şi ale viceprimarului. însărcinat cu atribuţii de primar. consiliul local va delega din rândurile membrilor săi. până la validarea mandatului noului primar. În locul viceprimarului. până la încetarea suspendării. Consiliul local alege pentru durata mandatului său şi din rândul membrilor săi.

atacate în justiţie de către viceprimar în contenciosului administrativ. la luarea măsurilor de protecţie civilă. membru al respectiv fără a beneficia de indemnizaţia statut. precum şi în justiţie. în condiţiile legii. 221 . Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice. El acţionează şi ca reprezentant al statului în localitatea în care a fost ales în exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă. inclusiv prin intermediul prefectului. Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. Atribuţiile primarului Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. fiind ocrotit de lege în exercitarea funcţiei sale. a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor. referendumurilor şi recensămintelor. În această calitate primarul poate solicita. condiţiile Legii viceprimarul îşi consiliului local aferentă acestui 2. asigurarea şi funcţionarea serviciilor publice locale de profil precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate. dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. iar nu numit. fără a avea drept de vot. întrucât este ales în funcţie. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. chiar dacă nu are calitatea de funcţionar public. concursul şefilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale. pe care îl conduce şi controlează. Pe perioada exercitării mandatului păstrează calitatea de consilier.

încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică. f) Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau oraşului. edilitar-gospodărească şi politico-administrative. d) Verifică. 222 . 2. recepţii. aceste atribuţii se clasifică în atribuţii de natură economică-financiară. atât a sediului principal cât şi a sediilor secundare. e) Exercită funcţia de ordonator principal de credite.Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României a cărei model este stabilit de Guvern. calitatea sa de reprezentant al comunei sau oraşului în care a fost ales. consiliului cele constatate. cea de şef al administraţiei publice locale şi a aparatului propriu de specialitate. 1. După natura lor. prin care se realizează autonomia locală. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. din oficiu sau la cerere. b) Iniţiază în condiţiile legii negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale. Eşarfa se poartă în mod obligatoriu la solemnităţi. corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organele teritoriale fiscale. socială şi igienicosanitară. de îndată. precum şi aceea de reprezentant al statului în localitatea unde funcţionează. • Atribuţii economico-financiare a) Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului. prin compartimente de specialitate. atribuţiile se cuprind în mai multe categorii având în vedere calitatea primarului de autoritate executivă a administraţie publice locale. c) Verifică. Clasificarea atribuţiilor primarului se poate realiza după mai multe criterii. După conţinutul lor.

c) Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. incendiilor. cu sprijinul serviciilor de specialitate. e) Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. d) Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. În acest scop poate mobiliza populaţia. 223 . f) Supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. catastrofelor. • Atribuţii edilitar-gospodăreşti a) Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune aprobării consiliului local. instalarea semnelor de circulaţie rutieră. c) Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. agenţi economici şi instituţiile publice din localitate.• Atribuţii sociale. sanitare şi de protecţie a) Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă de pe din raza localităţii. industriale sau de orice fel. epidemiilor sau epizootiilor. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi de intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. proprietatea localităţii. precum şi ale planurilor urbanistice zonale de detaliu. b) Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. împreună cu organele specializate ale statului. precum şi decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru scurgerea apelor mari. asigură respectarea prevederilor acestuia. conform legii. b) Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei centrale rezultatele acestei evidenţe.

informări privind starea economică şi socială a localităţii. pe baza hotărârii consiliului şi în condiţiile legii. g) Ia măsuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor. 224 . prin referendum. a prevederilor Constituţiei. reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. cu privire la problemele locale de interes deosebit şi ia măsurile pentru organizarea acestei consultări. jandarmeriei. a hotărârilor şi ordonanţelor guvernamentale. la ordinea şi liniştea publică. în condiţiile legii. f) Ia măsurile legale privind desfăşurarea adunărilor publice. precum şi informări asupra modului de îndeplinire a hotărârilor consiliului local. • Atribuţii politico-administrative a) Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale cetăţeneşti. oboare. c) Poate propune consiliului local consultarea populaţiei. e) Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor ministeriale şi ale autorităţilor administraţiei publice centrale. precum şi punerea în aplicare a legilor. în concordanţă cu atribuţiile ce revin organelor locale. b) Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora. d) Prezintă consiliului local.d) Exercită controlul asupra activităţilor din târguri. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. iar dacă apreciază că ele sunt ilegale va sesiza prefectul în 3 zile de la adoptarea lor. prin intermediul poliţiei. pieţe. gardienilor publici şi unităţilor de protecţie civilă. decretelor Preşedintelui României. anual sau ori de câte ori este nevoie.

secretarului sau altor funcţionari cu competenţe în acest domeniu. a conducătorilor regiilor autonome. în condiţiile legii. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului. prin dispoziţie emisă în termen de 30 de zile de la validare. n) Emite avizele. cu excepţia celor de ofiţer de stare civilă. ca reprezentant al statului. în condiţiile legii. o) Exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor care revin comunei sau oraşului în calitate de persoană juridică. Primarul mai îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative. conform legii. Primarul are competenţa de a constata încălcări ale legii. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate care vor fi aprobate. Primarul poate delega viceprimarului sau viceprimarilor. exercitarea unor atribuţii ce îi revin. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. potrivit legii.h) Îndrumă şi supraveghează activitatea poliţiei comunitre. precum şi însărcinările date de consiliul local. Nu pot fi însă delegate atribuţiile ce revin primarului. statul de funcţii. i) Este şeful aparatului propriu de specialitate al consiliului pe care îl conduce şi controlează. k) Numeşte şi eliberează din funcţie. m) Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. adoptând măsurile legale pentru înlăturarea lor. l) Conduce serviciile publice locale. precum şi acele atribuţii expres indicate în legea organică. propune consiliului numirea şi eliberarea din funcţie. personalul din aparatul propriu. a instituţiilor şi serviciilor publice. de 225 . j) Propune consiliului organigrama. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară.

de pildă. iar cele mai multe sunt 226 . Persoanele din cabinetul primarului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată. pe durata mandatului primarului. tot în limita numărului maxim de posturi aprobate cabinetul primarului. Acestea au un caracter normativ sau individual. în limita numărului de posturi aprobate. Aceste servicii şi instituţii publice se înfiinţează în limita mijloacelor financiare de care dispun. un consilier personal iar primarii oraşelor şi municipiilor pot înfiinţa. 3. Atât funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului. Acest personal este numit şi eliberat din funcţie de primar. cât şi funcţionarii publici din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se bucură de stabilitate în funcţie. 5 persoane la municipiile reşedinţă de judeţ.exemplu în materie contravenţională (conform Ordonanţei nr. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului se face de către primar. în cazul infracţiunilor. Primarii de comune pot angaja. compartiment distinct format din trei persoane în oraşe şi municipii. Dacă nu-i revin competenţe sancţionatorii va sesiza organele abilitate în acest sens. Consiliile locale pot organiza şi înfiinţa instituţii şi servicii publice în principalele domenii de activitate potrivit specificului şi nevoilor locale. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice locale se face de conducătorii acestora. Primarul este şi cel care le stabileşte atribuţiile de serviciu. 2/2001). Actele primarului În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite acte juridice care poartă denumirea generică de dispoziţii.

Dacă există asemenea obiecţii şi ele sunt însuşite de primar – prin modificarea actului – acesta poate fi adus la cunoştinţa celor vizaţi. se va face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate. Unele dintre cele individuale pot avea diverse denumiri speciale ca. interval de timp în care acesta trebuie să îşi formuleze eventualele obiecţii privitoare la legalitatea dispoziţiilor primarului. Secretarul va comunica de îndată actul în cauză prefectului. imposibilitatea aducerii lui la cunoştinţa celor interesaţi. de exemplu. atunci prefectul va acţiona în instanţa de contencios în scopul anulării măsurii contestate. autorizaţii. Totuşi actele normative se pot publica numai la expirarea perioadei de 5 zile de la data comunicării lor către prefect. implicit. dar nu mai târziu de 10 zile de la data emiterii lui. certificate (în domeniul construcţiilor. atitudinea. actele administrative ale primarului pot fi atacate în contenciosul administrativ atât de 227 . blocarea executării sale. putând refuza contrasemnătura – în cazul în care apreciază că actul primarului este ilegal sau îi depăşeşte competenţa – motivându-şi. Dacă obiecţiile de modificare sau revocare a actului nu sunt însuşite. prin publicare cele normative şi prin comunicare cele individuale. în scris.emise pentru punerea în executare a hotărârilor consiliului local. Oricum şi după emitere. Comunicarea. inclusiv. Actele primarului devin obligatorii din momentul emiterii lor legale şi executorii numai după aducerea lor la cunoştinţa subiectelor vizate. ceea ce are ca efect suspendarea de drept a actului şi. comerţului). Secretarul primăriei contrasemnează actele primarului pentru legalitate.

potrivit legislaţiei şi Codului muncii. contractele de muncă ale acestora. deoarece primarul numeşte şi eliberează din funcţie personalul aparatului propriu de specialitate al consiliului. de regulă bilaterale. prezintă informări consiliului. înseamnă că acesta încheie acte civile şi comerciale. la nivelul localităţii respective.prefect. în condiţiile legii. cât şi de persoanele fizice sau juridice. la cerere. a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din subordinea consiliului. precum şi asupra persoanelor aflate în acel loc. iar nu regulilor dreptului administrativ. supuse dispoziţiilor Codului civil şi Codului comercial. convocări în şedinţe extraordinare ale acestuia. precum şi legislaţiei aferente. după caz. şi face propuneri consiliului local privind numirea şi eliberarea din funcţie. vătămate în drepturile lor legal recunoscute. Toate aceste acte. efectuează comunicări şi înştiinţări. el încheie şi desface. etc. în cadrul atributului său de control al legalităţii acestora. iar cele individuale se comunică. În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale depăşesc 20% din numărul locuitorilor dispoziţiile normative ale primarului se aduc la cunoştinţă publică şi în limba maternă a respectivilor cetăţeni. a conducătorilor regiilor autonome. De asemenea. 228 . Întrucât primarul exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin comunei sau oraşului în calitate de persoană juridică civilă. operaţiuni şi fapte produc efecte limitate în spaţiu. emite avize şi acorduri necesare pentru unele acte juridice. precum şi fapte material-juridice cum sunt: participări la şedinţele consiliului. Primarul mai înfăptuieşte şi diverse operaţiuni tehnicomateriale. care nu are calitatea de funcţionar public. şi în această limbă. ca drept comun în materie.

orăşenesc – la rândul său de mai multe categorii – municipal) şi judeţean (inclusiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele acestuia). Structurile de pe lângă primar şi consiliul judeţean şi personalul aferent acestora (numit pe cale administrativă sau încadrat prin contract de muncă) formează aparatul propriu de specialitate al primarului şi consiliului judeţean. Mărimea acestui aparat şi modul său de structurare sunt determinate de nivelul localităţii (comunal.4. Funcţionarii aparatului propriu de specialitate al primarului/consiliului judeţean sunt învestiţi (prin numire sau contract) pe o durată nedeterminată în posturile pe care le ocupă.. răspunzând de buna lui funcţionare. prin dispoziţia preşedintelui acestuia. etc. motiv pentru care ele şi colectivitatea teritorială sunt deservite de structuri şi persoane stabile ce-şi desfăşoară activitatea. de stabilitate în funcţie. dispunând. având specializarea necesară. în condiţiile legii. al respectivelor unităţi. conform Statutului funcţionarilor publici. în vreme ce aparatul consiliului judeţean este în subordinea preşedintelui acestuia. vicepreşedinţilor sau secretarului judeţului. dar şi de numărul populaţiei. fiecare dintre ei îl conduc şi îl controlează. Aparatul de specialitate în cadrul comunelor şi oraşelor este în subordinea primarului. Aparatul de specialitate al primarului şi al consiliilor judeţene Caracterul reprezentativ. intermitenţa şi limitarea în timp a activităţii lor fac imposibilă asigurarea unei continuităţi în activitatea executivă locală. de urbanizare. respectiv a Codului muncii. În cazul consiliului judeţean coordonarea compartimentelor sale poate fi delegată. al organizării administrativ-teritoriale. gradul de dezvoltare socialeconomică. eligibil şi colegial al consiliilor. 229 .

Unele dintre aceste compartimente sunt funcţionale. recompensarea şi eliberarea din funcţie. etc. secretariat-registratură. resurse-umane. sau director (de direcţie. consiliile judeţene pentru aparatul propriu al lor). stabilesc competenţele şi atribuţiile personalului în condiţiile prevăzute de lege. în funcţie de dimensiunea şi structura lor. Gruparea funcţiilor pentru fiecare categorie de aparat propriu de specialitate are loc în anumite compartimente organizatorice cu denumiri diferite (birou. numit ca atare. referent. urbanism şi amenajarea teritoriului) ce permit exercitarea competenţelor legale în afara autorităţii respective. de regulă cadrul orientativ este fixat de către Guvern şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (consiliile locale pentru aparatul propriu de specialitate al primarului. promovarea (avansarea). departament). la care se adaugă hotărârile de guvern 230 . serviciu). Condiţiile privind numirea sau angajarea. conduse de un şef ierarhic (de birou. expert.Structura aparatului şi după caz numărul de funcţii inclusiv a posturilor. inclusiv prin Statutul funcţionarilor publici şi Codul muncii. drepturile şi obligaţiile personalului sunt stabilite prin legi şi regulamente proprii. serviciu. în raporturile cu terţii. inspector. inclusiv prin Statutul funcţionarilor publici. direcţie). în cazul structurilor mai complexe. starea civilă. în mod diferenţiat şi în raport de atribuţiile şi de amploarea exercitării lor. în vreme ce altele sunt compartimente de specialitate. asigurând buna activitate a întregului aparat şi a consiliului însuşi (contabilitate. sancţionarea. ajutat de un adjunct. etc. sunt stabilite prin lege. Consiliile aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al primarului.) şi funcţii de execuţie (consilier.). tehnic şi investiţii). contabil-şef. adevărate servicii publice interne (autoritatea tutelară. Distingem astfel funcţii de conducere (director.

87 deşi nu emit acte de autoritate (externă). 572. înfăptuiesc servicii publice în beneficiul colectivităţii locale.şi instrucţiunile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Preda. întrucât aceasta aparţine primarului pe lângă care funcţionează şi pe care-l deservesc. O menţiune specială o facem cu privire la aparatul propriu al consiliului judeţean care în virtutea atribuţiilor legal conferite autorităţilor judeţene – de a coordona activitatea 87 În sens contrar a se vedea M. împreună cu aparatul propriu de specialitate al primarului formează împreună o structură funcţională. Aceasta nu înseamnă că nu exercită competenţe proprii şi distincte de cele ale autorităţii administrative locale. al stării civile. urbanismului. viceprimarul. denumită primăria comunei sau oraşului. Primarul. pag. mai ales cele de specialitate. unele structuri interne. Pe de altă parte. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului aparatului propriu al primarului se face de către primar. în principal. Aparatul propriu şi structurile care-l compun nu au o capacitate juridică proprie. iar a celui aparţinând consiliului judeţean de către preşedintele acestuia. etc. Bucureşti. Tratat elementar de drept administrativ român. soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Editura Lumina Lex. secretarul comunei. respectiv viceprimarii. fiind o ilustrare tipică a acestui gen de prestaţii efectuate de administraţia locală în domeniul. 231 . cu activitate permanentă. fiscalităţii. executare şi control a îndeplinirii actelor de putere ori de drept privat ale consiliului în cauză sau ale primarului respectiv. ci desfăşoară. operaţiuni de pregătire. al oraşului sau al subdiviziunii administrativteritoriale a municipiului. protecţia minorului. 1996. de exemplu. care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.

au câte un secretar. după caz. tehnică. şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. cât şi în limba maternă. precum şi afişarea anunţurilor de interes public. Acesta nu poate fi membru al unui partid sau al unei formaţiuni politice sub sancţiunea eliberării din funcţie şi nici soţ. oraşului sau judeţului este funcţionar public de conducere salarizat din bugetul local sau judeţean. şi în limba lor maternă. Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu tot în limba română. oral şi în scris. în raporturile lor cu organele locale şi cu aparatul propriu al acestora. În aceleaşi unităţi administrative autorităţile vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor. În raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice locale se foloseşte limba română. Secretarul comunei. aparţinând minorităţii respective. administrativă etc. primind răspunsul atât în limba română. în condiţiile legii. economică.) la cererea acestora. aceştia se pot adresa. după caz. 232 . În respectivele unităţi în posturile vizând atribuţii de relaţii cu publicul vor fi numite sau încadrate şi persoane cunoscătoare a limbii materne.consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean – acordă sprijin şi asistenţă de specialitate de orice natură (juridică. 5. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale Fiecare comună. soţie sau rudă de gradul I cu primarul sau viceprimarul. oraş şi municipiu precum şi judeţul. inclusiv actele locale de asemenea interes. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie. În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor.

. în termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatelor concursului sau examenului organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.Secretarului i se aplică acelaşi regim privind incompatibilităţile şi conflictul de interese ce vizează funcţionarii publici. următoarele atribuţii principale: . în termen de 30. respectiv 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant.funcţia se ocupă pe bază de concurs sau de examen. alăturate celor generale. în cazul localităţii. în cazul secretarului de judeţ. iar. votată cu cel puţin două treimi din totalul celor în funcţie la iniţiativa preşedintelui sau a o treime din membrii. şi anume: . pe baza concluziilor din cercetarea administrativă. la iniţiativa primarului sau a unei treimi din numărul acestora.numirea se face de către primar. prevăzute în Statutul funcţionarilor publici. în cazul secretarului comunei sau oraşului. cu alte studii superioare sau cu studii liceale absolvite cu bacalaureat. Calitatea de secretar presupune anumite condiţii speciale. . hotărâtă cu cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. în mod excepţional. după caz.participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului.pregătirea superioară juridică sau administrativă (obligatorie pentru judeţe şi oraşe).eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară se face. iar în cazul judeţului de către preşedintele consiliului judeţean propunerea consiliului judeţean. 233 . la fel ca şi în cazul eliberării din funcţie. . în condiţiile legii. .concursul sau examenul se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. şi de către preşedintele consiliului judeţean. de către primar la propunerea consiliului local. de acces la funcţia publică. Secretarul îndeplineşte. în cazul comunei.

stabilit potrivit legii.asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile.544 privind liberul acces la informaţii de interes public. .pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local/ judeţean şi comisiilor de specialitate ale acestora. ori primar. în cazul localităţii. întocmeşte procesul verbal al consiliului local/judeţean şi redactează hotărârile consiliului local/judeţean. . respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean. 234 ..asigură procedurile de convocare a consiliului local/ judeţean. . comunică ordinea de zii. efectuează lucrări de secretariat. în condiţiile legii. în cazul judeţului. sau de preşedinte. instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor. . .avizează proiectele de hotărâri ale consiliului. asumându-şi răspunderea pentru legalitatea lor şi contrasemnându-le pe cele considerate legale. dispoziţiile primarului.îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliu. . hotărârile consiliului local/judeţean. .eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului. pentru legalitate.organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local/judeţean şi a dispoziţiilor primarului/ preşedintele consiliului judeţean. . după caz. . hotărârilor consiliului local/judeţean şi dispoziţiilor primarului/ preşedintelui consiliului judeţean în condiţiile Legii nr.asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia precum şi între aceştia şi prefect.legalizează semnăturile de pe înscrisurile (originale) prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale.avizează. în afara celor cu caracter secret.

declanşat ca urmare a nesocotirii de către primar a intereselor generale ale colectivităţii locale.în cazul pierderii drepturilor electorale ca sancţiune complementară celei principale de condamnare. fiind arestat preventiv. în termen de cel mult 90 de zile.6.în cazul condamnării la o pedeapsă privativă de libertate. cu titlu de sancţiune juridică: . dacă este cercetat sau se află în curs de judecată pentru săvârşirea unei fapte penale. . 235 . de drept. Mandatul de primar încetează. de încetarea mandatului. după cum s-a văzut. Mandatul de primar încetează. în următoarele situaţii. propunând Guvernului data organizării noilor alegeri. Răspunderea primarului Primarul. stabilită tot prin hotărâre judecătorească. sau datorită neexercitării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. ceea ce declanşează procedura noilor alegeri anticipate. prin act juridic. ca reprezentant al colectivităţii locale ori ca reprezentant al statului. Primarul mai poate fi suspendat de drept din funcţie prin ordin al prefectului. ca organ executiv şi şef al administraţiei publice locale răspunde de buna funcţionare a acesteia. în baza propunerii motivate a prefectului. În toate aceste cazuri prefectul ia act. fiind demis. În această ultimă ipoteză încetarea mandatului se constată prin hotărâre de guvern. consecinţă a referendumului local. ceea ce face practic imposibilă exercitarea mandatului său. avizată de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. ceea ce reprezintă o sancţiune politică dar cu efecte juridice. prin ordin. la comunicarea parchetului sau a instanţei de judecată.

Suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei. în afara cazului în care parchetul sau instanţa de judecată comunică încetarea măsurii arestării preventive. în condiţiile legii. cu precizarea că situaţiile sunt constatate prin hotărârile consiliului local care i-au ales în funcţie. 236 . penal şi contravenţional pentru abateri de serviciu sau în legătură cu serviciul. Evident primarul mai poate răspunde pentru exercitarea necorespunzătoare sau abuzivă a atribuţiilor sale. Prevederile privind demiterea şi suspendarea se aplică în mod corespunzător (mai puţin ipoteza referendumului) şi în cazul viceprimarului sau viceprimarilor. patrimonial pentru pagubele cauzate autorităţii sau terţilor.

având calitatea de înalţi funcţionari publici. Numirea şi eliberarea din funcţie a prefecţilor şi subprefecţilor se face prin hotărâre de guvern. Învestirea în funcţie În fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti funcţionează câte un prefect. Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. transpareenţei şi liberului acces la informaţii de interes public. 1. ajutat de doi subprefecţi. imparţialităţii şi obiectivităţii. orientării către cetăţeni.Capitolul 9 Prefectul Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Condiţiile generale pentru numire sunt. ca reprezentanţi ai Guvernului. El este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local. iar în cazul Capitalei de câte 3 subprefecţi. responsabilităţii. profesionalizării. Activitatea prefectului se întemeiază pe baza principiilor legalităţii. la propunerea prefectului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. eficienţei. de regulă. cele întâlnite în cazul oricărei funcţii publice şi vizează cetăţenia 237 . Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuţiile lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din teritoriu.

Prefectul trebuie să aibă studii superi-oare de lungă durată. de exemplu.a absolvit programe de formare specializată corespunzătoare unei funcţii publice pentru înalţi funcţionari publici. lipsa stării de incompatibilitate şi depunerea jurământului de credinţă.cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. exerciţiul drepturilor electorale. . ca orice înalt funcţionar public. indiferent de specialitate. în timp ce altele nu se cer (ca. . respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Prefectul şi subprefectul sunt in-compatibili cu următoarele calităţi: . în timp ce subprefectul îndeplineşte numai condiţia studiilor superioare (inclusiv de scurtă durată). . existenţa discernământului.română şi domiciliul în ţară. Unele dintre ele au anumite particularităţi. trebuie să aibă: .studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă. . pregătirea profesională. În primul rând prefectul şi subprefectul. compatibilitate morală.primari. . 238 . 1.deputaţi sau senatori. membru al Guvernului).nu pot ocupa o altă funcţie publică (în înţelesul Statutului funcţionarului public).nu pot fi membrii ai unui partid politic sau ai unei organizaţii căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.a promovat concursul naţional pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici. susţinerea concursului sau examenului pentru ocuparea postului). 2. nici de autoritate şi nici de demnitate (de exemplu. viceprimari sau consilieri locali sau judeţeni. .

pentru soţ sau rudă de gradul I (conflict de interese). .reprezentant al Statului în adunările generale ale societăţilor comerciale. cu excepţia celor prevăzute în acordurile şi convenţiile României. . precum şi la instituţii publice. director general. vor trebui să demisioneze sau să fie eliberaţi din respectivele funcţii ori atribuţii. . . societăţi de asigurare. Dacă cei în cauză urmează să fie numiţi în astfel de funcţii şi se află în vreuna din situaţiile de incompatibilitate anterior enunţate.nu pot ocupa funcţia de preşedinte sau secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la societăţile comerciale. instituţii de credit. . bancare. precum şi societăţilor comerciale cu capital de stat sau privat. administrator. salarizată în organizaţie. iar dacă dobândesc o atare calitate în timpul exercitării funcţiei de prefect sau subprefect.nu pot îndeplini o funcţie de reprezentare profesională. cu scop comercial. vicepreşedinte.. .nu pot ocupa funcţia de preşedinte. . Prefectul şi subprefectul sunt obligaţi să nu emită sau să nu încheie un act juridic ori să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate care produce un folos material pentru sine. 239 . respectivul exerciţiu încetează de drept.o funcţie ori o activitate profesională remunerată în cadrul regiilor autonome. Actele astfel emise sunt nule.manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome. director. membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţi comerciale.cu orice funcţie publică încredinţată de un stat străin.comerciant persoană fizică sau membru al unui grup de interes economic. companiilor şi societăţilor naţionale.

care se identifică chiar cu titularul funcţiei unipersonale respective. pe care le poate suspenda. care nu numai că îl numeşte şi îl eliberează din funcţie. Aceasta înseamnă că el are capacitate juridică administrativă proprie deplină. să reflecte sau să corespundă coloraturii politice a guvernului în funcţiune. subprefectul exercită şi atribuţii specifice. mai ales. poate fi determinată (în special cea din urmă) nu numai din cauze exclusiv juridice. unui mandat limitat în timp. modifica sau desfiinţa la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. el constituie. totuşi încetarea mandatului guvernului şi/sau schimbarea compoziţiei politice a acestuia influenţează hotărâtor calitatea persoanelor din fruntea judeţului. în general. dar îi controlează activitatea şi actele. Concomitent. deşi funcţiile în cauză nu sunt eligibile şi supuse. Prefectul este ajutat. eliberarea din funcţie este şi. De aceea. respectiv. în exercitarea atribuţiilor sale. din diferite motive. de 2 subprefecţi. totuşi. întrucât respectivele persoane reprezentând executivul în plan teritorial trebuie. emiţând acte de putere cu efecte proprii.Numirea şi. având o alcătuire unipersonală. în consecinţă. mai ales legate de aparatul propriu al prefecturii. să-şi exercite în mod legal şi deplin funcţia. Deşi prefectul este un reprezentant al Guvernului în teritoriu. În lumina acestor considerente putem defini instituţia prefectului ca fiind autoritatea administraţiei publice guvernamentale instituită la nivel teritorial (judeţean). dar şi datorită unor motivaţii politice. dispunând de capacitate juridică 240 . precum şi unele delegate de prefect. Aceştia sunt înlocuitorul de drept al titularului funcţiei în cazul în care cel dintâi este împiedicat. o autoritate publică distinctă în profil teritorial. deşi se află în subordinea completă şi nemijlocită a Guvernului.

precum şi în cadrul tuturor componentelor care o alcătuiesc. 241 . la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale în care a fost numit. 24. aplicarea şi respectarea Constituţiei. a legilor. cu modificările şi completările ulterioare. I. publicată în Monitorul Oficial nr. indiferent de calitatea subiectului chemat să le pună în aplicare (autoritate locală sau serviciu public deconcentrate). a celorlalte acte normative precum şi a ordinii publice. art.administrativă proprie. ca expresie a calităţii sale de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Prefectul acţionează pentru realizarea pe plan local. distingem mai multe atribuţii: a) asigură la nivelul judeţului sau Municipiului Bucureşti.această atribuţie relevă obligativitatea organizării executării şi executarea în concret a acelor prevederi legislative şi administrative menite a fi realizate în teritoriu de către prefect în mod expres. Având în vedere relaţiile dintre prefect şi autorităţile din teritoriu. precum şi controlul îndeplinirii lor. Atribuţiile prefectului În general atribuţiile se clasifică în funcţie de natura raporturilor în cadrul cărora se exercită. 658 din 28 iulie 2004. Altfel spus. precum şi modul acestora de promovare a interesului naţional. realizarea intereselor naţionale129. exercitând o funcţie decizională ce implică competenţa materială generală în profil local. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. 2. în unitatea administrativteritorială respectivă a obiectivelor cuprinse în 129 Legea nr. prefectul reprezintă statul sau respectiv puterea executivă în modul cel mai deplin.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. .

evitând contrapuneri şi contradicţii de natură ireconciliabilă. Conducătorii acestor instituţii au obligaţia să transmită prefectului proiectul de buget şi situaţiile financiare pentru a primi avizul 242 . . acordând o atenţie sporită prevenirii tensiunilor sociale. b) prefectul conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. .Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor.prefectul. .prefectul trebuie să asigure echilibrul şi concilierea intereselor naţionale în profil teritorial cu cele de factură locală. organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale: . la nivelul său. prin promovarea specifică a primelor şi limitarea adecvată a celor din urmă.prefectul poate propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.prefectul avizează proiectele de buget şi situaţiile financiare ale instituţiilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale.din comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere ale unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu şi un reprezentant al instituţiei prefectului din judeţul în care îşi are sediul serviciul public deconcentrat. . are obligativitatea asigurării climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelele instituţionale şi sociale.

- - - - prefectului. ori faţă de Parlament. ministerele şi celelalte organe centrale au obligaţia să comunice prefecţilor. iar nu şi asupra altor organe sau structuri existente în teritoriu. condiţia fiind ca serviciile să fie deconcentrate. neavând relevanţă dacă subordonarea operează faţă de Guvern. chiar dacă aparţin autorităţilor centrale cărora li se subordonează (cazul unităţilor militare ale apărării naţionale). imediat după emitere. Avizul prefectului la aceste documente se înaintează conducătorului ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. în conformitate şi cu Constituţia autoritatea prefectului este limitată numai asupra serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor altor organe centrale organizate în unităţile administrativ-teritoriale. ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate vor fi emise numai după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 243 . Avizele prefectului au caracter concultativ. în ultimă instanţă. ordinele şi celelalte dispoziţii cu caracter normativ pe care le transmit propriilor servicii publice deconcentrate. deconcentrate şi organizate la nivelul judeţului. prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte autorităţi centrale de specialitate măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii propriilor servicii publice ale acestora. Preşedintele României sau este cazul unor autorităţi autonome (de genul comisiilor sau consiliilor naţionale pe anumite probleme).

învăţământ. inclusiv asigurarea ordinii publice. fie teritorială. Acest sistem. ceea ce nu este în concordanţă cu tendinţa generală vest europeană de dezvoltare a autonomiei locale. mult mai limitată. . serviciului public deconcentrat. iar alta orizontală faţă de prefect şi. se subordonează ierarhic Guvernului (pe plan orizontal). afectând autonomia locală pe care o limitează în laturile ei multiple (sănătate. Raţiunea acestei subordonări specifice. de la nivel de judeţ faţă de propria autoritate centrală de specialitate). până la ultima verigă ierarhică. etc. deplinul control al puterii cu competenţă naţională generală asupra puterii având doar o competenţă specială. 244 . faţă de guvern. ordine publică. fie naţională. cultură. trebuie să asigure.). la rândul lor. zonale şi regionale. Aceste ordine vor fi comunicate de prefect în mod obligatoriu conducătorului instituţiei ierarhic superioare. una verticală şi directă (de pildă. c) prefectul dispune luarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor cetăţenilor.subordinea Guvernului organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. indirectă. ca de altfel tot astfel şi prin propriul organ naţional central. implicit. iar prefectul.aceste autorităţi teritoriale au o dublă subordonare centrală. totuşi ca fiind deosebit de restrictiv şi de un centralism excesiv. dăunător colaborării cu autorităţile (consiliile) locale. ca reprezentant teritorial al acestuia. prin intermediul său. îl apreciem. dar şi afectând autonomia funcţională a serviciilor din teritoriu. faţă de prefect. rezidă din faptul că respectivele servicii fac parte din structura (exterioară) a ministerelor sau a altor organe centrale şi care. prin organele legal abilitate.

pompieri. din partea organelor abilitate care trebuie să îl acorde. inclusiv în cazul raporturilor dintre prefect şi consilii ori primari. controlând modul lor de realizare. Pentru aceasta: . în schimb. jandarmerie. măsuri de ordine publică pe întreg sau o parte din teritoriul judeţului. pentru realizarea acestor măsuri.Deşi s-ar părea că această atribuţie se suprapune cu cele similare ale consiliilor şi ale primarilor. conform legii. De aici. primarilor şi autorităţilor ori instituţiilor specializate luarea măsurilor corespunzătoare. totuşi. . putând solicita consiliilor. împreună cu autorităţile şi organele abilitate. desigur în condiţiile legii.prefectul dispune în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi folosirea sumelor speciale prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie. inclusiv privitoare la populaţie sau alte subiecte vizate. nefiind nici 245 - . cel puţin sub aspectul formei prin care se înfăptuieşte şi a naturii raporturilor dintre prefect şi autorităţile specializate. d) prefectul asigură.utilizează în calitate de şef al protecţiei civile fondurile speciale destinate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză în scopul desfăşurării în bune condiţii a activităţii. pregătirea şi aducerea la îndeplinire a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţiile de urgenţă. ea nu este. concluzia firească în privinţa faptului că dacă prefectul poate dispune nemijlocit. etc. având competenţă în această materie (poliţie. primarii pot numai solicita sprijinul. cele militarizate. inclusiv cele interne. .această atribuţie are o anumită particularitate având în vedere faptul că autorităţile militare.). identică cu acestea.

poate solicita primarilor sau preşedintelui consiliului judeţean convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local/judeţean.215/2001 (de exemplu. incendiilor.).57. 58. nu sunt conduse de prefect. de exemplu. de sprijin. Aceste atribuţii pot fi cuprinse chiar în Legea administraţiei publice locale nr.hotărăşte cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea promovării intereselor comune. în materie electorală (Legea alegerilor locale nr. ci numai de colaborare. dar şi în alte reglementări legale cum ar fi. . catastrofelor.72/4 etc.67/2004).în caz de forţă majoră şi maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor administrativ teritoriale prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local/judeţean. încetarea mandatului primarului – art. e) prefectul asigură realizarea planului de măsuri pentru integrarea europeană: . funciară (Legea fondului funciar 246 . în condiţiile care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea. limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor. privitor la dizolvarea consiliului local – art.deconcentrate şi nici descentralizate în teritoriu.dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană. . de informare. motiv pentru care între acesta şi ele nu există raporturi ierarhice de subordonare. f) prefectul mai îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative.prefectul. epidemiilor sau epizotiilor precum şi apărarea ordinii şi liniştii publice. precum şi însărcinările date de Guvern. .

mai ales în privinţa modului lor de înfăptuire.dacă secretarul sau primarul apreciază că un act este ilegal au obligaţia să îl sesizeze. a primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene să se desfăşoare conform legii. . . lucru subliniat şi de Constituţie. Acest atribut reprezintă. II. în fapt şi în drept.prefectul.nr. de subordonare. inclusiv ale primarului. prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale. În privinţa însărcinărilor date de Guvern prefectului. prefectul veghează ca activitatea consiliilor locale şi judeţene. pe prefect.autorităţile locale au obligaţia să comunice prefectului. este obligat ca înainte cu cel puţin 10 zile de introducerea acţiunii în 247 . despre aceasta. dacă legea nu prevede altfel toate actele emise de ele. cu excepţia actelor de gestiune curentă. deşi ele nu se află în raporturi ierarhice. cu indicarea eventualelor obiecţii. competenţa de a exercita un control general asupra activităţii respectivelor organe. faţă de prefect. a) în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Pentru aceasta: . expresie a principiului controlului administrativ realizat asupra autorităţilor locale în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.1/2000 modificată) ori în numeroase ordonanţe şi hotărâri guvernamentale sau decrete (normative) prezidenţiale. ele reprezintă sarcini trasate în vederea realizării unor atribuţii concrete. Având în vedere raporturile dintre prefect şi autorităţile administraţiei publice locale vom distinge mai multe atribuţii specifice. la rândul său. în termen de cel mult 10 zile. b) prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale. în termen de 3 zile.

în faţa instanţei de contencios administrativ. actele adoptate sau emise în termen de 30 de zile de la data comunicării lor către prefect. după caz. Părţile sunt socotite legal citate dacă citaţia au primit-o cu cel puţin o zi înainte de judecată. Această prevedere legală este cât se poate de binevenită pentru a bloca orice abuz procesual. Solicitarea va fi motivată. în vederea modificării sau revocării acestuia. de rea-credinţă. Numai în situaţii deosebite pronunţarea se poate amâna cu cel mult două zile. rămânând în nelucrare pe toată durata litigiului în cauză. c) prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean. Termenul de judecată nu poate fi mai mare de 10 zile. solicitând anularea lor totală sau parţială. Prefectul răspunde. Hotărârea prin care se soluţionează fondul cauzei se pronunţă în aceeaşi zi în care au luat sfârşit dezbaterile. în cazul în care instanţa de contencios administrativ hotărăşte că actul a fost atacat în mod abuziv. convocarea unei şedinţe 248 . în condiţiile legii. a prefectului menit să şicaneze organele locale. este scutit de taxă de timbru şi se judecă în regim de urgenţă. civil sau penal. . la cererea autorităţilor locale sau judeţene. prefectul poate ataca.contencios administrativ să solicite autorităţilor emitente reanalizarea actul pe care îl apreciază ca ilegal. după caz. prin efectul legii sunt suspendate.în urma primirii unui răspuns nefavorabil solicitării sale ori a necomunicării în termen a soluţiei dispuse de către organele locale. administrativ. mai ales prin blocarea aplicării actelor emise sau adoptate de ele care. ale căror acte au fost atacate. în totalitate sau în parte. Acţiunea introdusă de prefect pentru anularea unui act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale socotit nelegal.

extraordinare de consiliu. la cele de constituire) sau la invitaţia acestora. desemnată de acesta. Personalul aparatului îl deserveşte pe prefect şi subprefecţi în realizarea atribuţiilor legale şi a sarcinilor de serviciu. fie din proprie iniţiativă (de exemplu. în condiţiile Statutului funcţioarilor publici. dar unde îşi poate expune opiniile faţă de problemele supuse dezbaterii. epizootii. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului acestui aparat se face de către prefect. contribuind la pregătirea. catastrofe. Structura şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin hotărâre de guvern la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. epidemii. inundaţii. pe plan local. în vreme ce exercitarea capacităţii juridice administrative revine prefectului. Instituţia prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică. cu personal şi buget propriu. pentru personalul de carieră administrativă care dispune de stabilitate în condiţiile legii. mai ales. Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de natură civilă ale prefectului se realizează de el sau de către persoana. b) prefectul poate participa la şedinţele consiliilor locale şi judeţene. în cazuri excepţionale. Aparatul propriu al prefecturii Pentru exercitarea atribuţiilor care revin prefectului acesta are un aparat propriu de specialitate. 249 . precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. limitarea sau înlăturarea urmărilor unor calamităţi. şi a Codului muncii pentru personalul auxiliar şi de deservire. realizarea şi verificarea îndeplinirii actelor factorilor de decizie. care impun. adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea. fără drept de vot. 3. cunoscut îndeobşte sub numele de instituţia prefectului. de regulă un subprefect.

justiţiei. Prefectul poate convoca oricând colegiul prefectural dacă el consideră necesară o asemenea convocare. prefectul poate organiza prin ordin.În cadrul instituţiei prefectului se organizează şi funcţionează cancelaria prefectului care este un compartiment organizatoric distinct şi cuprinde ca funcţii: directorul cancelariei. un consultant şi secretarul cancelariei. cu avizul conform al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Acestea sunt componente ale structurii aparatului propriu al prefectului. conduse de un director numit de prefect. Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună. oficii prefecturale. În judeţele cu suprafaţă întinsă sau cu localităţi amplasate la mari distanţe de reşedinţa judeţului sau în mari aglomerări urbane. parchetului. 4. Acest personal îşi desfăşoară activitatea în baza contractului individual de muncă încheiat pe durata exercitării funcţiei publice de către prefectul care l-a numit. Colegiul prefectural este alcătuit din: prefect. Colegiul prefectural are ca atribuţii: 250 . Colegiul prefectural În fiecare judeţ funcţionează un colegiu prefectural. etc. Activitatea personalului din cadrul cancelariei este coordonată de către director care răspunde în faţa prefectului de activitatea desfăşurată de aparatul cancelariei. La lucrările colegiului prefectul poate invita şi alte persoane a căror prezenţă o consideră necesară ca de exemplu reprezentanţi ai armatei. în subordinea sa directă. doi consilieri. subprefect şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului care îşi au sediul în judeţul respectiv. Personalul care încadrează cancelaria prefectului este numit sau eliberat din funcţie de către prefect.

Prefecţii au obligaţia să comunice aceste ordine ministerelor şi organelor centrale de resort. Ordinele care stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise numai după consultarea serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte autorităţi centrale din unităţile teritoriale. Cele normative devin executorii numai după ce au fost aduse la cunoştinţă publică. Ordinele normative se vor comunica.armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv. de regulă.. Actele prefectului În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale prefectul emite acte juridice numite ordine. dacă le consideră ilegale sau inoportune. care pot propune Guvernului măsuri de anulare a respectivelor ordine. anularea ordinelor apreciate ca ilegale sau inoportune. prin publicare. inclusiv interese legitime. care pot avea caracter normativ sau individual.implementarea programelor politicilor. în exercitarea controlului ierarhic. prefectul poate încheia acte civile şi comerciale necesare bunei funcţionări a aparatului din 251 . strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau localităţii respective. Întocmai ca şi primarul. . în condiţiile legii. 5. Şi actele prefectului pot fi atacate în faţa instanţei de contencios administrativ dacă vatămă drepturi recunoscute legal celor astfel vătămaţi. Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. iar cele individuale după data comunicării lor subiectelor interesate. fiind acte administrative (de putere). de îndată. fiind contrasemnate de conducătorii acestora. Acest minister poate propune Guvernului.

subordine. inclusiv contracte de muncă pentru personalul acestuia care nu are calitatea de funcţionar public. 252 . participării la şedinţele consiliilor locale sau judeţene etc. Prefectul mai poate înfăptui şi diverse operaţiuni tehnico-materiale de genul semnării corespondenţei.

78-79. M. 196. R. Tipografia Învăţământului. 253 . Tratat de drept administrativ. pag. Funcţia publică în administraţia publică 1. Tratat…. 141. Alexandru. pag. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. 1949. op. T. Gilescu. Iaşi. 78-79. 313. pag. Gh. Lumina Lex. M. pentru literatura nouă a se vedea Al. vol. Drept administrativ. Stoica. Iorgovan. IV.L. 99. 333 şi următoarele. 1994.. 1994. 311.Capitolul 10 Resursele administraţiei publice 1.. 222. I. Tratat de drept administrativ român. pag. Drept administrativ. Noţiunea funcţiei publice130 Autorităţile publice. T. sunt înzestrate cu atribuţii necesare îndeplinirii sarcinilor care le revin în conformitate cu care exercită competenţe determinate participând în baza capacităţii juridice pe care o au la raporturi juridice de autoritate în nume propriu. Editura Ankarom. Petrescu. Bucureşti. Iovănaş. Ionescu. Bucureşti. pag. Oroveanu. V. 1996.însoţite de competenţele corespunzătoare – necesare 130 Asupra definiţiei funcţiei şi funcţionarului în literatura mai veche a se vedea R. Cluj-Napoca. Drept administrativ român. vol. pag. 177.R. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti.cit. 175. Prisăcaru. Braşov.. 1996. I.. Negoiţă. pag. inclusiv cele administrative. op.1. pag. Bucureşti.M. Bucureşti. pag. V. Editura Lumina Lex. Desigur. op. M. II. Editura Atlas Lex S. pag. pag. Resursele umane. întrucât există şi atribuţii . A.cit. Preda.cit. nu toate atribuţiile unui organ de stat implică şi exerciţiul autorităţii sau puterii publice. 125. A. Zaharia. op. pag.cit. Editura Cordial Lex. Drept administrativ. 1993. 1993.. I. 1958. Gliga. Tratat elementar de drept administrativ român. Iorgovan. Editura Actami.

Din această definiţie rezultă că funcţia publică are mai multe trăsături specifice din care enumerăm: a) funcţia publică. contribuie la realizarea puterii publice. nu şi celelalte funcţii nepublice din chiar structura autorităţilor sau instituţiilor publice (casier. registratură. 254 . în cazul funcţiilor de decizie ce incumbă emiterea actelor juridice de 131 Art. În această lucrare interesează numai acele funcţii care implică exercitarea atribuţiilor publice. prin care se înfăptuieşte activitatea executivă a statului. capacitatea juridică abstractă a unei autorităţi sau instituţii trebuie să se materializeze şi să se concretizeze în serviciul public prestat efectiv prin intermediul funcţiei concrete exercitate de către o persoană fizică în mod individualizat. partidelor. fundaţiilor. financiar. de putere. prin exercitarea ei. arhivă. bibliotecar. sindicatelor ori cele de conducere ale societăţilor comerciale indiferent de capitalul lor (inclusiv integral sau majoritar de stat).131 fie într-o formă directă. 105/1 din Constituţie face referire la funcţii publice de autoritate. Totuşi. curier. etc. dactilograf. 18 din Legea nr.doar asigurării bunei funcţionări a instituţiei respective îndeplinite de şi în cadrul compartimentelor reprezentând structuri funcţionale de genul secretariat. etc. iar art. dar nici funcţiile publice din cadrul asociaţiilor. contabilitate. Funcţia publică se poate defini – în sensul cel mai larg al conceptului – ca reprezentând o situaţie juridică predeterminată normativ constituită dintr-un complex unitar de drepturi şi obligaţii prin a căror realizare se înfăptuieşte în mod specific competenţa unui organ de stat exercitându-se puterea publică în conformitate cu atribuţiile ce revin autorităţii respective. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne prevede că în realizarea atribuţiilor cadrele militare sunt investite cu exerciţiul autorităţii de stat având anumite drepturi şi obligaţii.).

celelalte subordonaţilor ierarhici). exercitarea acestora întemeindu-se pe contractul de muncă. b) funcţia are un caracter obligatoriu. de genul dreptului subiectiv conferit persoanelor fizice sau juridice şi faţă de care există latitudinea de a intra sau nu. în funcţia publică se reflectă în mod esenţializat trăsăturile de bază ale activităţii publice constând în exercitarea puterii de către autoritatea în care se integrează respectiva funcţie. etc. prin îndatorirea exercitării drepturilor şi cea de îndeplinire a obligaţiilor care-i alcătuiesc conţinutul.putere sau de autoritate (de regulă. fie indirectă prin acţiunile de pregătire. în sensul că ea nu este o facultate sau o posibilitate. Această precizare este necesară deoarece numai în acest mod distingem între funcţiile publice de autoritate şi alte funcţii publice existente chiar în cadrul aceleaşi autorităţi (primele revenind conducătorilor. executare şi control strâns legate sau în legătură cu exerciţiul autorităţii de stat (cazul inspectorilor.). menite a asigura doar buna funcţionare a instituţiei şi care nu sunt legate de exerciţiul propriu-zis al puterii publice. pe de o parte. etc. de către conducătorul autorităţii sau instituţiei). referenţilor.. funcţia publică administrativă trebuie exercitată în orice împrejurare care-i solicită intervenţia – din oficiu sau la cerere – chiar dacă faţă de o anumită atribuţie autoritatea în cauză are un drept de apreciere sau de alegere în soluţionarea într-un anumit mod a unei situaţii. eventual pe convenţii civile. la cele private. în raporturi juridice conform interesului propriu. după propria voinţă. motiv pentru care le întâlnim şi la administraţiile neguvernamentale. nestatale. Cu alte cuvinte. contabilitate) -. registratură. Această îndatorire de rezolvare sau de pronunţare chiar şi faţă de o 255 . societăţi comerciale. şi funcţii nepublice constituite mai ales la nivelul structurilor funcţionale interne – bazate pe contract de muncă (secretariat. Într-adevăr.

Desigur. pot exista şi funcţii neocupate de titulari. chiar funcţii neexercitate. pot exista delegări sau cumuluri ori suplinirii de funcţii ca situaţii excepţionale când una şi aceeaşi persoană va asigura 256 . dar acestea nu afectează. realizarea atribuţiilor organului. fiind reglementată legal astfel încât drepturile şi obligaţiile care îi alcătuiesc conţinutul sunt prestabilite neputând fi create. operează în mod permanent deoarece neexprimarea sau neluarea de poziţie din partea organelor executive – fie prin nesoluţionarea în termen. dacă legea nu le-a conferit o asemenea prerogativă. fie prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri privitoare la un drept legal recunoscut – permit declanşarea unei proceduri judiciare ce se poate finaliza cu tragerea la răspundere a celui vinovat (inclusiv pentru insubordonare dacă nu îndeplineşte o dispoziţie ierarhică). plata despăgubirilor şi a daunelor morale. chiar superioare ierarhic.554/2004 (în cazul funcţionarului public) sau a justiţiei care trebuie să soluţioneze orice cauză cu care a fost sesizată (în cazul judecătorului – conform art. uneori. uneori. c) funcţia publică este obiectiv predeterminată. Aceasta înseamnă că funcţiile trebuie încredinţate efectiv unor persoane fizice apte să le exercite. modificate sau suprimate de către titularul ei sau de către alte subiecte de drept. care dispun de voinţa şi energia necesară realizării lor. ci numai integralitatea îndeplinirii lor. iar. De asemenea. d) funcţia publică trebuie exercitată practic. pe ansamblu. numai prin îndeplinirea efectivă a tuturor funcţiilor din cadrul unei autorităţi se realizează exercitarea practică a competenţei autorităţii în cauză conform atribuţiilor legal stabilite. a autorităţii executive din care face parte.solicitare (ce nu impune neapărat şi o intervenţie de drept sau soluţionare favorabilă din partea autorităţii).3 din Codul Civil). concomitent cu obligarea acesteia la luarea şi îndeplinirea măsurilor solicitate. conform Legii contenciosului administrativ nr.

ca o persoană sau mai multe să poată îndeplini simultan sau succesiv aceeaşi funcţie sau funcţii similare. modificarea şi încetarea acestora – în urma producerii unui act sau fapt juridic – constituie doar prilejul exercitării respectivei facultăţi sau îndatoriri legale care nu sunt 257 . în cazul funcţiei drepturile şi obligaţiile (care-i alcătuiesc conţinutul) preexistă raporturilor propriu-zise. iar prin delimitări de ordin material. în cazul organelor unipersonale). modificarea şi desfiinţarea relaţiei.exercitarea efectivă a două sau mai multor funcţii tocmai pentru asigurarea funcţionării normale a instituţiei. iar formarea. acestuia îi conferă un adevărat statut propriu. Dacă într-un raport juridic obişnuit drepturile şi obligaţiile sunt strâns legate de formarea. a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin ca participanţi în respectiva relaţie juridică. e) funcţia are un caracter propriu. prin conţinutul ei. iar nu un simplu conţinut de raport juridic (format între funcţionar şi superior) în care părţile se disting doar prin opozabilitatea. Acest lucru nu împiedică. pe de o parte. decât în mod cu totul excepţional (de exemplu. f) funcţia publică este o situaţie juridică. În cadrul funcţiei se vor putea săvârşi numai anumite acte şi fapte (cu sau fără semnificaţie juridică) conform atribuţiilor ce revin instituţiei respective. întrucât – corespunzător diversităţii de sarcini şi atribuţii reglementate în vederea realizării lor – în cadrul unei autorităţi se exercită mai multe funcţii a căror sumă evidenţiază specificul competenţei organului din care fac parte. Pe de altă parte. uneori reciprocă. adică un complex unitar şi interdependent de drepturi şi obligaţii ce revin titularului ei. ceea ce delimitează – în cadrul organului – o funcţie de alta chiar similară. o funcţie de regulă. întreaga sferă atribuţională a unei autorităţi. aparţinând numai celui învestit anume în cadrul unei autorităţi pentru a-i realiza competenţa. nu epuizează. personal sau temporal să se poată face distincţie între funcţii. teritorial.

doar produsul voinţei exclusive a subiectului titular. prin intermediul funcţiei se contribuie la declanşarea incidenţei legii pentru soluţionarea unui caz dat. la realizarea lor. executarea şi controlul realizării lor. în principal. Funcţia publică administrativă Trăsăturile anterior prezentate sunt valabile. dar care în subsidiar. inclusiv legislative. deoarece toate presupun exerciţiul puterii publice. Altfel spus. în întreg intervalul scurs de la investirea şi până la dezinvestirea titularului căruia îi aparţine. b) este de remarcat faptul că funcţia publică executivă nu este numai apanajul administraţiei publice. de regulă. îndeplineşte şi atribuţii administrative pentru organi- 258 . din emiterea actelor administrative sau pregătirea. constând. limitat. cât. preşedinţie. ci ea poate fi întâlnită în orice activitate publică de altă natură. oricărei funcţii publice. Din definiţia dată rezultă că: a) prin funcţia publică administrativă se înfăptuieşte în exclusivitate activitatea executivă a statului. justiţie. competenţa unui organ al administraţiei publice contribuindu-se la exercitarea puterii publice executive în conformitate cu atribuţiile ce revin autorităţii în cauză. de permanenţă în timp. parlament.2. în acţiunile sale. 1. Din acest motiv funcţia executivă sau administrativă poate fi definită drept o categorie ce reprezintă situaţia juridică legal predeterminată constând dintr-un complex unitar de drepturi şi obligaţii prin care se înfăptuieşte. indiferent de existenţa sau nu a unui mandat ca durată limitată ori a lipsei oricărui termen limită. în general. g) funcţia are un caracter continuu. executive sau judiciare. nu într-atât la constituirea lor. mai ales prin aparatul propriu. mai ales.

251 din 22 martie 2004. art. în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome133. 259 . cu modificările şi completările ulterioare.1). Partea I-a nr. pentru a-i determina conţinutul conform reglementărilor legale în vigoare şi în acord cu ele. Din definiţia dată de Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. în cazul funcţiei publice administrative. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. ceea ce ar fi în deplină concordanţă şi cu principiul legalităţii funcţiei. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 251 din 22 martie 2004. Autoritatea publică reprezintă forma organizată şi exteriorizată de manifestare a puterii publice într-un mod determinat în cadrul unei funcţii fundamentale îndeplinite de 132 Republicată în Monitorul Oficial al României.zarea şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a însăşi instituţiei în cauză. b) atribuţiile şi responsabilităţile sunt stabilite în temeiul legii. de regulă. Ar fi fost mai corect să se prevadă că ele sunt stabilite prin lege – atunci când această reglementare le stipulează – iar mai apoi în temeiul legii când această competenţă este delegată autorităţii sau instituţiei publice. Funcţia publică – în sensul ei restrâns administrativ – a fost amplu reglementată prin Legea132 privind Statutul funcţionarilor publici nr. alin.188/1999 rezultă mai multe caracteristici ale funcţiei publice dintre care enumerăm: a) funcţia publică administrativă este instituită în scopul realizării prerogativelor de putere publică a autorităţii sau instituţiei publice din care face parte funcţionarul.2. 133 Legea nr. prin conducătorul ei.188/1999 care o defineşte ca reprezentând ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în temeiul legii. de către autoritatea publică sau instituţia publică în cadrul căreia ea există şi se exercită. c) atribuţiile şi responsabilităţile sunt determinate.

instituţia publică – nu în sensul ei foarte larg care ar include şi autorităţile. Dacă prin atribuţie înţelegem un complex de drepturi şi de obligaţii de care dispune o autoritate în vederea realizării sarcinilor sale. de exemplu. în acest caz. o îndatorire trasată şi determinată. În schimb.. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – organ de specialitate al administraţiei publice centrale – este o instituţie din subordinea guvernului cu rol de conducere în sectorul său de activitate. noţiunea neavând nimic comun. avem de a face cu o categorie a autorităţilor publice care dispunând de o capacitate administrativă specifică participă în nume propriu la înfăptuirea puterii executive a statului în limitele competenţelor legal determinate. cu cea de 134 Asupra diferitelor sensuri ale instituţiei a se vedea I. prin responsabilitate trebuie să avem în vedere o obligaţie de a efectua sau de a îndeplini o sarcină concretă de serviciu. dar nici în sensul ei juridic ca ansamblu de norme unitare grupate şi foarte restrânse ca obiect de reglementare134 ni se prezintă ca o formă organizată menită a desfăşura activităţi din domeniul conducerii serviciilor publice sau al efectuării serviciilor publice (neimplicată în sfera producţiei materiale) aflată. în subordinea unei autorităţi publice. Alexandru. teatrul.stat.. care ne interesează în mod special. În cazul autorităţilor administrative. Deci. etc. d) definiţia legală precizează conţinutul funcţiei care constă într-un ansamblu de atribuţii şi responsabilităţi. de regulă. În acest sens. 260 . învăţământ. etc. sănătate. practic. cultură. sunt instituţii publice prestatoare efective de servicii publice. şcoala. autorităţile publice administrative exercită puterea executivă în scopul organizării şi înfăptuirii unor servicii publice de interes general ori în sectoare specifice precum finanţe. 30-33. op.cit. în vreme ce spitalul. în schimb. Oricum denumirea generică de persoană administrativă ar fi suficient de acoperitoare pentru toate categoriile de noţiuni administrative. pag.

135 e) funcţiile publice administrative sunt cele prevăzute în statut (anexă) în hotărârea de guvern sau sunt identificate – dintre funcţiile existente – prin actele conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor nominalizate în lege (prefect.principiul legalităţii funcţiei publice. G.principiul imparţialităţii exercitării funcţiei publice.3. Funcţia publică are la bază o serie de principii136: . părând că are. 261 . o încărcătură politică şi etică. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. declanşat la cerere sau din oficiu. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. ceea ce nu exclude promovarea intereselor legitime şi legale. Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici. adică a furnizării tuturor informaţiilor necesare şi solicitate. de către cel interesat ori de către opinia publică. primar) cu acordurile şi avizele cerute de lege. utile soluţionării cauzei. a cetăţenilor ori a autorităţilor şi instituţiilor publice implicate. întrucât funcţionarul trebuie să asigure derularea raportului administrativ. art. în funcţie 135 M. cu modificările şi completările ulterioare. nefavorizând nici una din părţile acestuia. conţinutul activităţilor desfăşurate de funcţionari în exercitarea prerogativelor de putere publică fiind determinat de lege. 63.răspundere pentru neîndeplinirea unei obligaţii legale. incompatibilităţile. mai degrabă. în acest sens. fără părtinire. inclusiv pe sine. 136 Legea nr. în „Dreptul”. după caz.principiul transparenţei în exercitarea funcţiei publice. motiv pentru care legea a reglementat. 8/2000. decât juridică. conflictele de interese şi interdicţiile ce se impuneau. . Preda. 251 din 22 martie 2004. pag. respectiv a serviciului public înfăptuit prin intermediul ei. nr. cunoaşterea. Stecoza. iar funcţiile publice sunt prevăzute în anexa acestuia. întrucât funcţia publică este definită de Statut. .

în limitele competenţei sale. ci în cel al încadrării în limita veniturilor sau bugetelor proprii ori alocate). . inclusiv a actului rezultat în cadrul lui. la timp şi întocmai. respectiv pe baza stării de fapt corect stabilite şi cu respectarea prevederilor legale integral aplicabile situaţiei.de natura (normativă sau individuală) a actului şi de importanţa acestuia. . colectivitate. avizul. ..principiul eficienţei şi eficacităţii are în vedere. adică de îndeplinire sau exercitare a funcţiei în conformitate cu obligaţiile decurgând din 262 . aşteptat de individ. a modului de desfăşurare şi fundamentare a procesului decizional. presupune soluţionarea cazului dat cu respectarea adevărului obiectiv. constând în îndatorirea executării tuturor dispoziţiilor ierarhice legale ale superiorilor acestuia. . autoritate.principiul responsabilităţii. iar întreruperea sau suspendarea temporară ori încetarea definitivă a raporturilor de serviciu din motive neimputabile acestora nu determină pierderea drepturilor legal câştigate şi nici a calităţii de funcţionar public păstrat în corpul de rezervă. să fie temeinice şi legale. astfel încât propunerea. în conformitate cu prevederile legale. rezultatul social scontat. etc. .principiul subordonării ierarhice a funcţionarului public – trăsătură distinctivă a acestuia faţă de parlamentar sau judecător -. decizia. rezultatul economic al exercitării funcţiei (nu neapărat în sensul rentabilităţii economice. pe de altă parte. iar.principiul obiectivităţii în exercitarea funcţiei publice. pe de o parte.principiul stabilităţii în exercitarea funcţiei în sensul că funcţionarii publici nu pot fi eliberaţi sau destituiţi din funcţie decât în condiţiile şi cazurile legal şi limitativ prevăzute.

efectuarea lui în interesul acestuia de către autoritatea sau instituţia publică cea mai apropiată posibil. totuşi putem considera ca principii şi următoarele reguli: principiul selecţiei funcţionarilor prin concurs după criteriul competiţiei deschise. . 1. Deşi legea nu le mai enunţă ca şi principii generale şi distincte. principiul egalităţii (accesului) şanselor de intrare şi promovare în corpul funcţionarilor publici prin concursul deschis pentru fiecare cetăţean ce îndeplineşte condiţiile legale ceea ce este o reflectare particularizată a principiului egalităţii în drepturi.3. atât cele publice cât şi cele nepublice. iar cel al unei funcţii publice se numeşte funcţionar public. corespunzător schemei de organizare a lor. meritelor şi competenţei profesionale. Ea reflectă şi diferenţierile faţă de alte funcţii sau posturi similare. cu diviziunile şi subdiviziunile componente structurale.principiul orientării către cetăţean a funcţiei publice în sensul prestării la termen şi întocmai a serviciului public solicitat. Noţiunea funcţionarului public Titularul unei funcţii se numeşte funcţionar. fiind interzisă orice discriminare. Titularul 263 . transparenţei. Totalitatea funcţiilor dintr-o autoritate sau instituţie.competenţele şi atribuţiile încredinţate titularului ei şi prin a căror încălcare se declanşează răspunderea juridică a acestuia. constituie statul de funcţii a acestora. Conţinutul concret al drepturilor şi îndatoririlor decurgând din funcţie şi revenind titularului ei se stabilesc prin fişa postului.

mai ales. izvorând din nevoile practice ale exercitării organizate a puterii publice în scopul realizării unui serviciu public determinat. c) de regulă. d) funcţionarul exercită funcţia numai în baza unei învestiri legale şi în limitele ei.unei funcţii publice care implică şi exerciţiul autorităţii se va numi funcţionar public de autoritate. sunt încadraţi cu contract de muncă şi reprezintă. fie în baza dispoziţiilor superiorilor săi ierarhici. instituită şi generalizată prin noul Statut. impersonală – deoarece este o creaţie a legii – existând independent de titularul sau deţinătorul ei. respectiv funcţionarul public. Între funcţie şi funcţionar. trebuie să 264 . inclusiv cel de autoritate. care se poate schimba. în organizaţiile cu scop lucrativ aşa-numitul personal neproductiv sau indirect productiv. şi titularii altor funcţii. funcţia publică nu epuizează întreg conţinutul atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu ce revin unui funcţionar deoarece cel în cauză mai poate primi. În privinţa noţiunii de „funcţionar” sau de „funcţionar public”. funcţionar public apt pentru misiunea încredinţată. de larg interes. alături de acestea. din cadrul unor societăţi comerciale. numit şi administrativ. fie în baza legii. şi alte însărcinări legate de exerciţiul funcţiei sale. inclusiv autorităţi şi instituţii care nu au atribuţii executive. chiar administrative. În acest fel operează distincţia între funcţionarul public. b) funcţia publică nu se poate realiza în afara unui titular învestit cu înfăptuirea ei şi devenit. astfel. Funcţionarul public este persoana fizică învestită în mod legal cu exercitarea unei funcţii publice. fără a putea refuza realizarea ei decât în cazul unor dispoziţii apreciate ca ilegale ale conducerii sale. există multiple legături şi diferenţieri: a) funcţia publică este o situaţie juridică obiectivă. deci între situaţia juridică şi titularul ei. regii autonome.

conducând la inexistenţa actelor sale juridice lipsite de orice urmă de legalitate (autenticitate sau oficialitate). b) funcţionarul public trebuie învestit cu exerciţiul funcţiei sale. etc. c) învestirea funcţionarului public administrativ şi exerciţiul funcţiei se fac. de regulă. chiar dacă unele efecte se produc şi în afara ei. ca o consecinţă a modificării vremelnice a raportului de serviciu în care se află. pe o perioadă nedeterminată. de regulă administrativă sau executivă. dar şi în acest caz funcţionarul se află tot în cadrul unui organism determinat. legislaţia utilizează diferite terminologii neunitare incluzând noţiuni ca „salariat”. de regulă. de regulă. „personal”. prin numire. „lucrător”. pentru o perioadă de timp nedeterminată. fiind salarizată pentru activitatea depusă. întrucât funcţia se exercită în cadrul acestora. decât cea din care face parte în mod obişnuit. Neapartenenţa la un organ exclude posibilitatea valabilităţii juridice a manifestărilor de voinţă intenţionate. Din această definiţie rezultă că: a) funcţionarul public administrativ trebuie să facă parte dintr-o autoritate sau instituţie publică. ceea ce înseamnă necunoaşterea limitei maxime 265 . „angajat”. Raţiuni practice pot determina că în mod temporar – prin delegare sau detaşare – o persoană să-şi exercite funcţia în cadrul unei alte autorităţi sau instituţii. mai rar prin alegere sau prin alte forme (desemnare). în raporturile cu terţii în care intră organul în cauză. Pornind de la conţinutul funcţiei publice executive putem defini funcţionarul public administrativ ca reprezentând persoana fizică ce face parte dintr-o autoritate sau instituţie publică aflată în raporturi ierarhice şi care a fost legal investită cu exerciţiul unei funcţii publice executive. de ştiinţa administraţiei ori de cea economică.remarcăm faptul că deşi era şi este utilizată frecvent de ştiinţa dreptului administrativ şi de cea a dreptului muncii.

266 . respectiv superiorul său ierarhic. Statutul funcţionarilor publici a adoptat. protocol. din raţiuni specifice. se află în raporturi ierarhice de supra şi subordonare faţă de inferiorul. inclusiv dreptul de a fi controlat sau de a putea verifica. Aceasta îl obligă la executarea întocmai a dispoziţiilor curente de serviciu ale superiorilor şi. care efectuează activităţi de secretariat-administrative. asemenea acte pe seama subordonaţilor săi. o definiţie şi anumite criterii particulare în configurarea conceptului de funcţionar public137: a) funcţionarii publici nemaiîncheind contract individual de muncă. precum şi posibilitatea de a fi sau de a se substitui în atribuţii. fără ca aceasta să echivaleze cu o stare perpetuă. precum şi alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. conform legii. numai personalul salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice. gospodărire. după caz. este angajat cu contract individual de muncă neavând 137 Legea nr. îi conferă atributul de a emite. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. 251 din 22 martie 2004. e) funcţionarul public administrativ. d) de regulă. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Nu sunt excluse anumite limitări în timp care să confere un caracter temporar exercitării unei funcţii (cazul delegării sau detaşării).2 şi 5. eliberare sau destituire) a raportului de serviciu. salariul reprezentând echivalentul bănesc al funcţiei (poziţie şi existenţă socială). spre deosebire de parlamentar sau magistrat (judecător). întreţinere-reparaţii şi de deservire. în cazul exercitării lor neconforme cu legea. la rândul său. de inamovibilitate şi care. funcţionarul este salarizat pentru activitatea depusă. cu modificările şi completările ulterioare. dincolo de stabilitatea în funcţie (dreptul la carieră) nu exclude posibilitatea modificării (prin delegare ori detaşare) sau încetării (prin demisie. pe viaţă. art.în timp până la care operează exerciţiul funcţiei.

V. corpul magistraţilor. dublată de încheierea contractului de muncă. De la prevederile Statutului mai sunt excluse şi: personalul salariat încadrat. cadrele didactice. terminologia specifică legii şi anume aceea de Statut. dar nu pe aceea de funcţionar public. de natură organică. • o bună parte din aceste persoane au calitatea de funcţionari (secretar-dactilograf. Bucureşti. 2000. de deservire. 11-13. b) funcţionarilor publici li se aplică prevederile din Legea privind Statutul funcţionarilor publici. pentru acest personal auxiliar. conform Constituţiei. casier. precum şi în materia litigiilor de muncă (jurisdicţiei muncii). este discutabilă modificarea aceluiaşi act normativ prin ordonanţa de urgenţă a executivului. pe baza încrederii personale. bibliotecar).calitatea de funcţionar public şi aplicându-i-se legislaţia muncii. Călinoiu. Această denumire reflectă într-un prim sens138 specificul 138 C. Referitor la acest personal auxiliar trebuie să arătăm că: • acestui personal auxiliar i se aplică integral regimul juridic al dreptul muncii şi la modificarea ori încetarea contractului de muncă. această lege este. mai ales dacă se susţine un concurs de către mai mulţi candidaţi. adoptată în condiţiile angajării răspunderii Guvernului faţă de plenul parlamentului în şedinţa comună a camerelor sale. pag. • nimic nu împiedică la ocuparea posturilor de către cei în cauză să opereze şi o numire în funcţie. Vedinaş. precum şi bibliografia citată 267 . Teoria funcţiei publice comunitare. Editura Lumina Lex. curier. la cabinetul demnitarului.

268 . 383. militarizaţilor. Jean Bernard Auby. aceasta are loc numai în măsura în care respectivele statute nu dispun altfel. Administraţiei Prezidenţiale. Pe de altă parte. în mod derogator nu numai reglementările deja existente în temeiul legilor speciale dar şi cele viitoare. Totuşi. Consiliul Legislativ. constituind dreptul comun în materie. aerian) sau învăţământ. naval. deşi dispoziţiile Statutului în cauză se aplică tuturor funcţionarilor publici. precum şi ansamblul normelor esenţiale aplicabile tuturor acestora sau majorităţii139 lor. ed. autoritatea vamală. Amenagement du téritoire. de management a funcţiilor publice şi funcţionarilor publici. cazul militarilor. 139 Jean Marie Auby. serviciile diplomatice şi consulare.reglementării şi anume acela de a grupa principalele probleme pe care le presupune situaţia juridică a funcţionarilor publici. acolo. Contentieux administratif. trebuie să remarcăm faptul că legea în cauză are un conţinut mult mai larg deoarece ea reglementează şi organizarea funcţiei publice. poliţia şi alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative alte servicii publice stabilite prin lege. Organisation générale. Această idee călăuzeşte. abordând probleme de genul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care desfăşoară activităţi în cadrul unor servicii publice cum ar fi: structurile de specialitate ale Parlamentului. Prix. 1996. Institutions administratives. inclusiv celor care au deja statute proprii (aprobate prin legi speciale). a VII-a. Interventions de l’administrations dans l’economie. pag. a celor din transporturi (feroviar. Planifications. Paris. etc. Dalloz.

• numirea în funcţii de conducere din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care.cit. pag. ceea ce exclude de la bun început toate persoanele alese (primari. deci persoane de conducere sau de execuţie). indiferent de locul ocupat de cel în cauză în ierarhia internă a organului din care face parte (director. Drăganu. 1972. 141 T. că revine conducătorului autorităţii sau instituţiei ori conducerii supraordonate ierarhic eventual cu respectarea unor formalităţi de genul acordului.141 c) funcţionar public este numai persoana numită într-o funcţie publică. avizul prefectului la numirea sau eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale din 140 Jean Boulouis. avizului. calitatea de funcţionar nu este aceea de simplu subiect sau parte într-un raport juridic concret. 1997. Trebuie menţionat că: • numirea provine de la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (de exemplu. titular de drepturi şi/sau obligaţii. op. etc. viceprimari şi consilieri în cazul autorităţilor locale) sau desemnate (cazul premierului şi a întregului guvern votat de parlament). credem. însăşi natura situaţiei funcţionarului sau condiţia juridică a acestuia. cu respectarea dispoziţiilor din Statut.Denumirea de Statut reflectă. 189. ci este cazul unei situaţii sau poziţii într-un ansamblu de raporturi juridice. adică un statut personal. în al doilea sens.. pag. Droit institutionnel de l’Union Européene. 269 . 192. inspector. şef serviciu. Montchrestein.140 Întradevăr. Drept constituţional. ediţia a VI-a. referent.

sau mai precis nu se aplică prevederilor acestuia persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică.161/2003.133/2 din Legea administraţiei publice locale nr.unităţile administrativ-teritoriale ( art. de exemplu. d) nu intră în categoria funcţionarilor publici. cum ar fi. fie în baza legii (impozitul pe salar. funcţiile ce fac parte din ele şi numărul posturilor pentru fiecare funcţie cu numele persoanelor care ocupă fiecare post. e) acolo unde prevederile statutare sunt neîndestulătoare ele se completează. 1. fie a unor titluri de creanţă (imputaţii şi reţineri pentru plata unor pagube sau datorii. plata pensiei de întreţinere. În baza statului de funcţii şi a efectivului de personal se obţine statul de personal care cuprinde diviziunile sau structurile nominalizate (denumite). şi a obligaţiilor corespunzătoare decurgând din aceste drepturi. de exemplu). cu ale legislaţiei pensiilor şi asigurărilor sociale. pentru munca depusă. subprefecţii. exceptând-o pe aceea a responsabilităţii ministeriale nr. etc. Statul de plată sau de salarii este o reflectare a statului de personal cu specificarea drepturilor băneşti (salariale) cuvenite.115/1999 sau a Legii nr. în principal. Legii contenciosului administrativ.). prefecţii. contribuţia la asigurări sociale. membrii guvernului. etc. Numărul total al persoanelor care îndeplinesc funcţiile prevăzute în statul de funcţiuni formează efectivul de personal al respectivei autorităţi sau instituţii. neexistând încă o lege proprie pentru această categorie. Regimul juridic al funcţiei publice 270 . Totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală constituie corpul funcţionarilor publici. în măsura în care nu contravin.4. în sensul Statutului.215/2001).. cu prevederile legislaţiei muncii.

op. astfel. o persoană fizică într-o anumită funcţie determinată în scopul exercitării acesteia corespunzător legii. preexistentă. dar care sunt prevăzute în statute sau reglementări proprii) şi anume143: .capacitate deplină de exerciţiu. Negoiţă. Legea nr. totuşi raportul juridic concret de funcţiune sau de serviciu se formează în mod efectiv numai prin învestirea unei persoane fizice cu/sau în funcţia publică respectivă şi care devine.a. în persoana celui care urmează a fi investit cu o anumită funcţie (alăturate diverselor condiţii speciale atât de diferite de la o funcţie la alta. titulara drepturilor şi obligaţiilor ce alcătuiesc conţinutul raportului juridic nou format. 160. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. cu respectarea condiţiilor legale. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. de unde şi concluzia că odată ocupată funcţia devine şi o situaţie juridică subiectivă. 142 143 Al.. cu modificările şi completările ulterioare.existenţa cetăţeniei române şi domiciliul în România. conform Statutului. pag. . modificare şi încetare. Drept administrativ.50. . 251 din 22 martie 2004. 271 . legal reglementată. . Condiţii generale ale investirii în funcţie Regimul juridic al funcţiei publice reprezintă ansamblul normelor juridice care au ca obiect reglementarea funcţiei respective în privinţa modului ei de formare.cit.stare de sănătate corespunzătoare atestată pe bază de examen medical de specialitate. art. prin apartenenţa ei la o anumită persoană strict determinată. Deşi funcţia publică reprezintă o situaţie juridică obiectivă. Investirea în funcţie reprezintă actul juridic individual unilateral de putere al unei autorităţi care numeşte. Există condiţii generale142 de acces la funcţiile publice administrative care trebuie întrunite.existenţa vârstei de 18 ani împliniţi.

scris şi vorbit. de serviciu sau în legătură cu serviciul.să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică.existenţa cetăţeniei române deoarece mai mult decât oriunde exercitarea puterii publice fiind chintesenţa statului. .lipsa stării de incompatibilitate.declaraţia de avere. . contra statului sau contra autorităţii. De aceea.să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. şi anume: . . care împiedică înfăptuirea justiţiei. . de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşită cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.cunoaşterea limbii române. promovarea concursului sau examenului de specialitate. .compatibilitate morală. În cazul nostru. .să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.pregătirea profesională de specialitate. persoana îndreptăţită la această activitate trebuie neapărat să aparţină numai de acel stat pe care îl reprezintă şi cu ale cărei autorităţi şi interese se identifică. Rezultă că pentru învestirea în funcţia publică trebuie îndeplinite anumite condiţii.depunerea jurământului de credinţă. . cetăţenia română exprimă apartenenţa persoanei la statul român şi reprezintă o garanţie de loialitate faţă de acesta şi faţă de modul de promovare a intereselor naţionale. conform Statutului şi altor legi numai cetăţenii români pot fi admişi în funcţiile publice civile şi în 272 . De asemenea persoana care urmează să ocupe o funcţie publică trebuie: .

funcţiile şi demnităţile politice. au dreptul de a 273 . Mai mult. Cetăţenia este generatoarea egalităţii între cetăţeni în faţa legii. la rândul ei. precum şi în privinţa modul de acces şi a şanselor de ocupare şi promovare în funcţiile publice. Dacă existenţa cetăţeniei reprezintă o condiţie minimală de acces la o funcţie publică rezultă că străinii (cu sau fără altă cetăţenie) sau calitatea de străin constituie un impediment legal absolut pentru accesul şi ocuparea funcţiei publice. viceprimarilor. dacă ar îndeplini o atribuţie de competenţa autorităţilor române.cele militare. consilierilor) pe plan local. mai ales în cazul unor funcţii reprezentative eligibile (cazul primarilor. cetăţenii uniunii care îndeplinesc condiţiile legale. deoarece exerciţiul funcţiei presupune prezenţa permanentă a titularului ei în raza teritorială a autorităţii căreia îi aparţine. a) Condiţia de domiciliu în România trebuie şi ea îndeplinită. după cum însăşi funcţia are. În condiţiile aderării ţării noastre la Uniunea Europeană. a autorităţilor publice. Prin modificarea Statutului a dispărut condiţia cetăţeniei române exclusive pentru accesul la funcţia administrativă. în mod cumulativ. iar conform Constituţiei. adică cele prevăzute în Statutul funcţionarilor publici. în unele situaţii. inclusiv administrative. civile sau militare pot fi ocupate de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. datorită conflictului sau coliziunii posibile de interese între cele ale statului român şi statul sau statele ce-şi reclamă propriile prerogative faţă de persoana care prin cetăţenia sa străină intră şi sub jurisdicţia statului terţ. cerinţa legală este ca domiciliul să fie în raza unităţii administrativ-teritoriale în care cel în cauză este ales. o componentă sau o dimensiune spaţială prin locul de manifestare a competenţei între anumite limite geografice.

respectiv deplinătatea facultăţilor mintale deoarece cei lipsiţi de discernământ (minorii sub vârsta de 14 ani şi debilii mintali) sau având discernământul alterat sau diminuat (alienaţii mintali şi minorii între 14-18 ani) n-au acces la funcţia publică dacă. 5 din Legea privind alegerile locale nr. Statutul a prevăzut această condiţie prin două elemente distincte. nu poate avea nici exerciţiul drepturilor electorale. dar nici investit sau numit în funcţii publice. b) Vârsta de 18 ani împliniţi. şi art.4). art. Unul se referă la majorat. 35 din Constituţie. Pierderea ulterioară a discernământului şi.145 Statutul face referire expresă la condiţia capacităţii depline de exerciţiu ceea ce include. conform legislaţiei noastre electorale în materie. Într-adevăr. ceea ce îi lipseşte sau îi privează de exerciţiul drepturilor atât civile cât şi electorale. justifică eliberarea din funcţie. 145 Art. cel care nu poate alege nici nu poate fi ales. fără îndoială.alege şi de a fi ales în autorităţile administraţiei publice locale144.758 din 29 octombrie 2003. neavând exerciţiul drepturilor civile. atât majoratul (cu excluderea capacităţii de exerciţiu restrânse). Se subînţelege că cel lipsit de discernământ prin act juridic. 144 Constituţia României. având psihicul deficitar sunt puşi sub interdicţie prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. implicit. adică la vârsta de 18 ani împliniţi desigur cel târziu în ziua numirii în funcţie. desigur. republicată în Monitorul Oficial nr. deşi pentru unele funcţii se prevăd vârste mai mari (de exemplu. 70/1991 (republicată în 1996). prefectul şi subprefectul cel puţin 30 de ani). a capacităţii de exerciţiu. Celălalt element se referă la starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează cel în cauză. 274 . alin. 34.17. deci starea legală de pierdere a exerciţiului drepturilor civile şi electorale. cât şi inexistenţa punerii sub interdicţie.

atestată pe bază de examen medical de specialitate. inclusiv existenţa discernământului complet. Într-adevăr. ulterior. Drepturile electorale sau politice se exercită în anumite condiţii prevăzute de Constituţie şi de legislaţia electorală. eliberarea din funcţie. aşa cum prevede legislaţia în vigoare. d) Capacitatea deplină de exerciţiu şi are în vedere existenţa în persoana celui în cauză a drepturilor politice (de a alege şi de a fi ales) în totalitatea lor deoarece însăşi funcţia publică este expresia puterii chemate să apere şi să garanteze realizarea drepturilor fundamentale cetăţeneşti. ori a celor faţă de care s-a dispus numai măsura de siguranţă a obligării la tratament medical (psihic) ori la internarea medicală obligatorie pentru că s-a săvârşit o infracţiune sau cazul celor care prezintă tulburări psihice ori de comportament. c) Starea de sănătate corespunzătoare. în acest sens Codul penal a prevăzut ca pedeapsă complimentară interzicerea 275 . iar lipsirea de aceste drepturi pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare împiedică accesul la o funcţie publică pe o anumită perioadă de timp (excepţie făcând cazul condamnării la închisoare pe viaţă). puşi sub interdicţie pe cale judecătorească. iar nu şi legal. că este cazul debililor sau alienaţilor mintali. cât şi cel fizic. alterarea acestuia împiedică persoana să poată deţine o funcţie ce reclamă discernământul permanent necesar exercitării puterii şi asumării responsabilităţii şi răspunderii care decurg din ea. reprezintă temei pentru a-l exclude pe cel în cauză de la accesul la o funcţie publică sau justifică. Această condiţie deosebit de largă include şi starea psihică corespunzătoare. neabolit şi nealterat. în acest sens. vizează atât aspectul psihic. care dacă sunt constatate medical de specialişti. lipsa. definitivă sau temporară. a discernământului. De aceea. sau nu ca urmare a unei solicitări a organelor judiciare. nu are relevanţă.

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. fie impunând eliberarea din funcţie a celui condamnat definitiv. etc. aceasta operând de drept. Însă. .dreptului de a alege şi de a fi ales în organele puterii de stat şi în funcţii elective de stat. 251 din 22 martie 2004. contra statului sau contra autorităţii. unde pedepsele principale sunt însoţite. cum ar fi cele de genul abuzului şi neglijenţei în serviciu. care ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. Republicată în Monitorul Oficial al României nr.49. Pedepsele complimentare nu ridică probleme deosebite în cazul infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. interzicându-i: .dreptul de a ocupa o funcţie publică implicând exerciţiul autorităţii de stat. lit. Modificarea adusă Statutului a eliminat interdicţiile prevăzute în Codul penal care consacră ca pedepse complimentare pentru cel condamnat. de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. care împiedică înfăptuirea justiţiei. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. h).. 276 .dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. cu modificările şi completările ulterioare. şi de pedepsele complimentare corelative. luării de mită. de regulă. au fost prevăzute ca abateri penale incompatibile cu calitatea de funcţionar pentru cel care a fost condamnat146 pentru infracţiuni contra umanităţii. textul din 146 Legea nr. art. de serviciu sau în legătură cu serviciul. e) Compatibilitate morală definită în Statut în sensul că cel în cauză să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice. În aceste situaţii nu este necesar ca instanţa penală să fi pronunţat şi pedeapsa complimentară a interdicţiei. împiedicând fie accesul la funcţia publică. În schimb.

Tot incompatibilităţi morale sunt determinate şi de: . ca de exemplu. cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea. În schimb.Statut este cu mult mai larg făcând referire nu numai la infracţiuni care se pretează a fi săvârşite şi de funcţionari. f) Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit. Desigur. chiar dacă aceştia cunosc limba acestei minorităţi aparţinătoare ca limbă maternă. ca o cerinţă minimală de cultură generală. indiferent de modul ei de sancţionare. cele de corupţie sau de fals. cu închisoare ori cu amendă. mai ales pentru acele infracţiuni intenţionate în care condamnarea pentru ele atrage şi incompatibilitatea exercitării funcţiei publice. dacă cel în cauză a fost condamnat şi s-a dispus o pedeapsă complimentară de interdicţie nu se mai ridică probleme deosebite în privinţa situaţiei juridice a funcţiei publice respective. de modul de executare ori de suspendare a executării.destituirea dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani. Dacă în timpul exercitării funcţiei cel în cauză suferă o condamnare pentru o infracţiune incompatibilă cu funcţia avută va fi eliberat din funcţie. se are în vedere orice infracţiune intenţionată. 277 . Această cerinţă revine tuturor funcţionarilor. inclusiv celor aparţinând minorităţilor naţionale şi activând în autorităţile din unităţile administrativ-teritoriale unde locuiesc astfel de minorităţi legal recunoscute. în celelalte situaţii rămâne la aprecierea autorităţii. astfel cum este ea definită prin lege.desfăşurarea unei activităţi de poliţie politică. iar actele se întocmesc (redactează) în limba română. dar şi ca o cerinţă legală întrucât limba oficială a statului este româna. lucrările (şedinţele) autorităţilor se desfăşoară în această limbă. chiar dacă făptuitorul a fost amnistiat sau pedeapsa aplicată a fost graţiată. ci. . indiferent de nivelul (mediu sau superior al pregătirii).

unii funcţionari publici din serviciile care au contact direct cu cetăţenii vor cunoaşte şi limba minorităţii naţionale respective. alin. În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere semnificativă (de peste 20%). altfel spus. h) Promovarea examenului sau câştigarea concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice147 sau.Îndeplinirea cerinţei poate fi verificată la numirea în funcţie prin examinarea susţinută de candidat. etc. 251 din 22 martie 2004. tehnice. studii medii. fie direct la limba română. fie indirect prin probele scrise şi orale de specialitate ori este prezumată a fi îndeplinită prin certificatele şi diplomele de absolvire depuse la dosar. Aceasta înseamnă verificarea profesională prealabilă prin examinarea. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. diploma de studii în sine nefiind suficientă pentru ocuparea şi deţinerea funcţiei publice decât cel mult pentru perioada debutului sau stagiaturii. capacitatea sau competenţa profesională ori de specialitate pentru postul pe care urmează să-l ocupe. juridice. art. Dacă între timp aceste cerinţe de studii sunt modificate sau se schimbă. va opera eliberarea lui din. în condiţiile legii. iar cel în cauză nu le mai îndeplineşte. g) Pregătirea profesională de specialitate sau condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. 278 . respectiv nivelul studiilor superioare de lungă sau scurtă durată. 1). medicale. economice. i) Obligaţia prezentării declaraţiei de avere. cu modificările şi completările ulterioare.).51. uneori şi efectuarea perioadei de stagiu sau de probă ori de încercare cu caracter provizoriu în funcţie. limitată în timp. liceale sau post-liceale ori al specializării (administrative. la numirea şi la eliberarea din funcţie conducătorului autorităţii sau instituţiei din care face parte în 147 Legea nr. didactice.

după caz. pe durata numirii sale.în cadrul regiilor autonome. . în condiţiile legii. ca o garanţie că exerciţiul puterii nu a reprezentat o sinecură sau un prilej de îmbogăţire. . remunerate sau neremunerate după cum urmează: . din sectorul public sau privat. orice persoană poate cumula mai multe funcţii având dreptul să primească salariul corespunzător pentru fiecare din funcţiile ocupate.scopul cunoaşterii stării sale materiale la preluarea postului. literar – artistice.în calitate de membru al unui grup de interes economic. Declaraţia de avere se reactualizează anual. în exercitarea funcţiei publice. în sistemul actual legislativ care consacră libertatea muncii.în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice. j) Lipsa sau inexistenţa incompatibilităţii între calitatea de funcţionar public cu orice altă funcţie sau demnitate publică. ştiinţifice. adică practic imposibilitatea cumulului de funcţii. relevat de discrepanţa dintre venituri şi achiziţiile de bunuri ori acumulările de bani peste nivelul celor dintâi. cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică. Concomitent se depune şi o declaraţie de interese care se reactualizează. în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată.în cadrul cabinetului demnitarului. precum şi a evoluţiei acesteia la finele exercitării funcţiei publice. . au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la asemenea societăţi sau unităţi nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la 279 . Legea a prevăzut ca incompatibilităţi deţinerea altor funcţii şi desfăşurarea altor activităţi. cu excepţia calităţii sau activităţii didactice. societăţilor comerciale ori alte unităţi cu scop lucrativ. Funcţionarii publici care. Într-adevăr.

Astfel. precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective148.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor şi a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Conflictul de interese este definit de Legea nr.este chemat să rezolve cereri. art.04. Aceeaşi incompatibilitate apare şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar. publicată în Monitorul Oficial nr.279 din 21.1) 280 . Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. În privinţa calităţii de membru al unui grup de interes economic trebuie să avem în vedere faptul că acest grup reprezintă o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice constituită pe o perioadă determinată. 148 Legea nr. 161/2003 ca situaţie în care persoana ce exercită o demnitate sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.asemenea organizaţii timp de 3 ani după ieşirea din Corpul funcţionarilor publici. alin. funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una din următoarele situaţii: .2003. să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial.118. De asemenea. Grupul este persoană juridică cu scop patrimonial care poate avea sau nu calitatea de comerciant. nu sunt permise raporturi ierarhice directe între funcţionarii publici care sunt soţi sau rude de gradul I.

Legislaţia mai prevede şi cazuri speciale de incompatibilitate vizând administraţia publică. sub sancţiunea eliberării din funcţie. răspunderea disciplinară. după caz. Din analiza raportului dintre incompatibilităţi şi conflictul de interese relevă următoarele aspecte: . administrativă. pe durata exercitării funcţiei publice. în timp ce conflictul de interese presupune abţinerea de la implicarea funcţionarului în rezolvarea cererii ori participarea la procesul decizional respectiv. după caz. subprefecţilor şi secretarului unităţii administrativteritoriale care nu poate fi membru al unui partid sau al unei formaţiuni politice. la menţinerea sau la pierderea funcţiei publice. . fiind un conflict permanent cu o altă funcţie sau autoritate. cum este cazul prefecţilor. constituite conform legii. . în timp ce conflictul de interese este numai temporar.- - interesele sale patrimoniale. 281 .rezolvarea stării de incompatibilitate prin opţiunea celui în cauză conduce. cu funcţionarii publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I. ale soţului ori rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.incompatibilitatea se rezolvă prin renunţarea la una din stările care o generează. în timp ce nerezolvarea conflictului de interese atrage. conflictul de interese vizează numai aspecte patrimoniale. continuă. penală sau civilă potrivit legii. între cele două stări.incompatibilitatea vizează o stare perpetuă.incompatibilitatea cuprinde prohibiţii vizând funcţii sau alte activităţi atât remunerate cât şi neremunerate. participă în cadrul aceleaşi comisii. .

conferind o reală independenţă funcţională în exercitarea deplină a puterii publice. ce reprezintă simple oprelişti privitoare la anumite activităţi sau acţiuni ce nu trebuie săvârşite de funcţionar în legătură cu sau în timpul exercitării funcţiei sale ca. Apariţia ei în acest interval. fără să le definească. care nu permite funcţionarului. Dacă totuşi funcţionarii publici sunt aleşi sau numiţi pentru exercitarea funcţiei de demnitate publică. Statutul a mai prevăzut. ele fiind doar simple îngrădiri temporare de natură specială în scopul evitării unor conflicte de interese. de exemplu. abţinerea de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice. drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. sau oprelişte temporară. ca stare de moment. să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care 282 . deşi sunt limitări ale capacităţii juridice a persoanelor fizice. vor fi suspendaţi din funcţia publică deţinută pe durata exercitării acelei funcţii.Corelativ incompatibilităţii – ca stare de durată – există şi interdicţia. imediat. Inexistenţa stării de incompatibilitate trebuie să persiste pe toată durata exercitării funcţiei. de renunţarea la calitatea incompatibilă de către cel în cauză. atrage eliberarea din funcţie a celui vizat prin actul conducătorului. exprimarea de opinii politice în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu. deoarece el poate renunţa la calitatea sau funcţia care-i blochează accesul. k) depunerea jurământului de credinţă. şi interdicţiile. să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării. de exemplu. nu sunt o ştirbire ori o decădere din drepturile politice şi civile – de genul interdicţiilor pronunţate prin hotărâre judecătorească – menite a-l împiedica pe cel vizat în accesul la funcţia publică. neurmată. Toate aceste incompatibilităţi. în termen de 3 zile de la numire având următorul conţinut: „Jur să respect Constituţia.

Republicată în Monitorul Oficial al României nr. Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ (deciziei) de numire149 uneori legea prevăzând sancţiuni deosebit de specifice cum ar fi demisia de drept a celui în cauză.7). În rândul acestor condiţii.am fost numit. în persoana celui vinovat. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.2) şi art.34. 251 din 22 martie 2004. de conducere sau de execuţie. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 150 Legea nr. în litera şi spiritul legii. desăvârşeşte învestitura în funcţie şi reprezintă momentul de debut în exercitarea legală a funcţiei. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere. alin. respectând libertatea convingerilor sau cu o altă formulare religioasă. penale (trădarea). 283 . art. prevăzute în reglementări speciale cuprinse în statute şi regulamente proprii mai ales în cazul militarilor sau unor servicii speciale. Săvârşirea de fapte care îl încalcă atrage declanşarea răspunderii juridice. care se adaugă celor generale sau care le 149 Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. ca ultimă formalitate procedurală.54. cazul consilierului local sau judeţean ori a primarului150. dacă s-au respectat toate condiţiile prevăzute de lege în realizarea lor (sau la emiterea înscrisurilor administrative). Republicată în Monitorul Oficial al României nr. să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. unele chiar foarte severe. art. Depunerea jurământului înseamnă angajarea deplină şi fidelă a titularului funcţiei în realizarea integrală şi întocmai a atribuţiilor de serviciu. cu modificările şi completările ulterioare.2). Depunerea lui.65. Lipsa depunerii jurământului nu afectează în mod esenţial valabilitatea acţiunilor întreprinse de funcţionar care vor putea fi considerate legale. în baza principiului aparenţei în drept. alin. în diferite forme. Mai pot exista şi unele condiţii speciale care se cer a fi întrunite pentru ca o persoană să poată ocupa anumite funcţii publice. alin. 251 din 22 martie 2004.

fiind o manifestare de voinţă exclusivă şi unilaterală provenită de la acea parte a raportului juridic care încredinţează funcţia spre exercitare. când. întreruperea şi încetarea raportului de serviciu (funcţiune) A. ceea ce permite formarea şi exercitarea raportului de serviciu pe durată nedeterminată. modificarea. respectiv a funcţionarului. ci şi pentru derularea lui ulterioară – prin modificare şi suspendare – dar şi pentru încetarea lui în acelaşi mod. putem enumera limita de vârstă maximă. ca regulă nu operează şi consimţământul celeilalte părţi a raportului juridic. de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.juridice. conform principiului simetriei formal . b. reputaţia şi moralitatea neştirbită. chiar dacă viitorul titular al funcţiei ar fi formulat anterior o solicitare expresă în vederea investirii sale urmată de actul numirii. învestirea prin numire nu este un act juridic bilateral sau un acord de voinţă. Numirea este un act de drept administrativ individual emis.particularizează pe acestea. studii de specialitate corespunzătoare sistemului. În concluzie. condiţia fizică. sexul. Formarea. Ea este un act juridic unilateral individual de autoritate provenind de la un organ public sau instituţie publică prin care se încredinţează unei persoane exercitarea unei funcţii publice în cadrul autorităţii sau instituţiei respective. vechimea în funcţie. suspendarea. deşi alte categorii beneficiază de alegere în funcţiile reprezentative (primarii) sau desemnare şi votare (premierul şi guvernul). etc. 284 . Această caracteristică este esenţială nu numai pentru formarea raportului de serviciu ori de funcţiune. Odată întrunite condiţiile generale şi cele speciale de acces la funcţia publică urmează operaţiunea propriu-zisă a învestirii sau învestitura. de regulă. Conform Statutului învestirea se face prin numire.

denumirea funcţiei publice. dar strâns legate de ea. transferare (lipsa avizului. confirmării. Operaţiunea cea mai frecventă este cea a concursului sau examenului de specialitate. avansare înainte de termen) când suntem în prezenţa aşa-numitului „funcţionar de fapt” se pune problema valabilităţii actelor şi operaţiunilor emise sau întreprinse în legătură cu atribuţiile sale exercitate. aprobării. data şi locul de la care şi unde se exercită. etc. ce desăvârşeşte procedura investiturii este depunerea jurământului de credinţă. destituite. numele funcţionarului public. Actul administrativ de numire are formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii. concursul nevalidat. etc. implicit. Dimpotrivă. mai ales.). concomitente sau ulterioare operaţiunii propriu-zise de ocupare (numire) a funcţiei. numirea neaprobată). promovare.Investirea poate cuprinde şi o procedură mai complexă care să includă formalităţi anterioare. incluzând condiţii specifice (vechime în funcţie. a oricărei manifestări de voinţă care se vrea producătoare de efecte juridice. în raporturile cu terţii. dar care ar putea fi vătămaţi în 285 . Acestora din urmă nu li se poate imputa necunoaşterea iregularităţii învestirii. O formalitate ulterioară şi ultimă. în cazul iregularităţii învestirii. din partea persoanei în cauză. acordului. Fiind esenţială în naşterea raportului de funcţiune lipsa numirii şi a celor mai multe din formalităţile esenţiale ale investiturii antrenează nevalabilitatea exercitării funcţiei şi. sub forma propunerii. notarea cunoştinţelor. nedepunerea jurământului. în sensul încălcării unor condiţii neesenţiale de legalitate la numire. O formalitate tipică prealabilă este avizul consultativ al compartimentului juridic cu privire la modul de respectare a condiţiilor de legalitate la numire. calificativele profesionale anterior obţinute. adică inexistenţa actelor administrative lipsite de orice aparenţă de legalitate (cazul persoanei încă nenumite. avizului. precum şi drepturile salariale.

supus regimului juridic de dreptul muncii şi expresie a acordului de voinţă a celor două părţi contractante din raportul de muncă. respectiv persoanele active din aceste sectoare. Până la apariţia Statutului majoritatea funcţionarilor numiţi încheiau şi un contract de muncă. actele de stare civilă). Nu încheiau şi nici acum nu încheie contracte de muncă personalul militar şi cel militarizat. În schimb. sunt valabile. etc. se apreciază că actele de autoritate ce ţin de voinţa exclusivă a funcţionarului (cele se sancţionare. întreţinere-reparaţii şi de deservire care are calitatea de angajat şi care nu este funcţionar public aplicându286 . reflecta drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor privitoare la condiţiile şi durata muncii. concediile şi repaosul. gospodărire. cu respectarea prevederilor legii în materie. Statutul actual prevede obligativitatea încheierii contractului individual de muncă de către personalul din aparatul de lucru al autorităţilor şi instituţiilor publice. în vreme ce actele de constatare. respectiv al funcţiei publice. mai puţin drepturile şi obligaţiile funcţiei care formau conţinutului raportului de serviciu. deşi ele îndeplinesc condiţiile de fond şi de formă cerute de lege (de exemplu. prin care deveneau şi angajaţi ai instituţiei respective.drepturile lor prin nulitatea actelor şi operaţiunilor respective. chiar dacă acea persoană nu avea această calitate. reprezentând o simplă cale de fapt. de autorizare) sunt nule. În general. actele de impozitare. Acest contract individual. protecţia socială. salarizarea. protocol.. vor trebui considerate valabile sau valide în baza principiului aparenţei în drept. procese-verbale de control).119/1996 prevede că actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă. care efectuează activităţi de secretariat-administrative. Legea cu privire la actele de stare civilă nr. În acest sens. actele de sancţionare contravenţională. făcute corespunzător legii (cele de stare civilă. reglementat de Codul muncii şi având o natură privată.

B. în condiţiile prevăzute de lege. art. care poate conferi sau retrage atribuţii. cu modificările şi completările ulterioare. art. arhivar.6. Desigur. poate încredinţa o nouă funcţie titularului în mod permanent (prin redistribuire de personal) ori în mod temporar (prin delegare sau detaşare) în acelaşi loc sau organ. 251 din 22 martie 2004. Ea se efectuează pentru: 151 Legea nr. ori în altă localitate sau în alt organ. de specializare şi perfecţionare. registrator. Pentru numirea înalţilor funcţionari publici sunt reglementate condiţii speciale de studii.i-se legislaţia muncii151. etc. cu modificările şi completările ulterioare. deoarece cu privire la aceste aspecte decide în exclusivitate autoritatea sau instituţia publică la care se află. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. de vechime în specialitate. Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici duce la o mobilitate în cadrul corpului funcţionarilor publici. curier.). Modificarea raportului de funcţie sau de serviciu este rezultatul aceleiaşi manifestări unilaterale a voinţei autorităţii sau instituţiei publice. nu este greu de observat că unele funcţii din aceste categorii au efectiv o natură administrativă nepublică (secretar-dactilograf. 152 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. funcţionarul nu poate negocia drepturile şi obligaţiile ce formează conţinutul raportului de serviciu în care se află şi nici modificarea sau schimbarea lor ulterioară. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.15. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. de concurs şi numire152. fiind întâlnite şi la societăţile comerciale. Raportul de serviciu al funcţionarului public se exercită pe durată nedeterminată cu excepţia cazurilor de ocupare a funcţiilor publice pe o perioadă determinată. Ca regulă. 251 din 22 martie 2004. asociaţii sau organizaţii neguvernamentale. 287 .

exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere. . Dreptul muncii. de regulă într-o altă localitate şi la o altă autoritate sau instituţie. I. Delegarea are mai multe elemente:154 . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ş. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. pag. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Belingrădeanu. transfer. Bucureşti.81 din Statut. Ştefănescu.în interesul funcţionarului public pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică. Delegarea sau detaşarea se dispune de către conducătorul autorităţii sau instituţiei în cadrul căreia funcţionează persoana pentru a îndeplini anumite activităţi în afara organului din care face parte. 302-303. 1978. cu modificările şi completările ulterioare.76. Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc prin: delegare. I. detaşare. fie în alta (în afara ei) – art. mutare în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică. dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice într-un an (în acest din urmă caz numai cu acordul funcţionarului) funcţionarul păstrându-şi funcţia şi salariul avut153. Mohanu. . Gh. deşi este posibilă neschimbarea localităţii. fie în aceeaşi localitate. 153 Legea nr.eficientizarea activităţii sau autorităţii sau instituţiei publice. Ghimpu. 154 S.reprezintă o schimbare temporară (implicit o modificare) a locului de exercitare a funcţiei. vol. art. 251 din 22 martie 2004. Delegarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează persoana pe o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive. 288 . .ea se realizează în interesul propriu al autorităţii sau instituţiei care deleagă şi nu a funcţionarului ei. Tr. tratat.în interes public.

. 303. şi stabilitatea funcţiei. căruia i se asigură. În concluzie. 155 156 Idem.dacă. art. iar la încetarea ei revine pe acelaşi post.65 289 .constituie o obligaţie de serviciu care trebuie îndeplinită în condiţiile stabilite de conducător. suportate de autoritatea care l-a delegat. op. 251 din 22 martie 2004. pag. astfel. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. care. împiedică realizarea ei şi când funcţionarul creşte singur copilul minor. cu modificările şi completările ulterioare. un funcţionar de nivel central sau judeţean este delegat la o filială sau serviciu descentralizat din localitatea unde îşi are sediul şi propria sa autoritate. cazării şi indemnizaţiei de delegare. când starea sănătăţii. justifică aplicarea unei sancţiuni disciplinare intrând în larga categorie a refuzului nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu156. Legea nr. Delegarea poate fi refuzată în caz de invaliditate. organului din care face parte. . Refuzul nejustificat al îndeplinirii delegării reprezintă o abatere disciplinară. toate acestea reprezentând tot atâtea obligaţii ale instituţiei din care face parte cel în cauză.cit. delegarea reprezintă155 măsura temporară şi unilaterală dispusă de conducerea autorităţii sau instituţiei şi prin care funcţionarul subordonat are îndatorirea de îndeplinire a unor activităţi în interesul. dovedită medical. .funcţionarul va beneficia de plata costului legal al transportului. . deşi nenominalizată expres în statut între încălcările de acest gen. de exemplu. dar în afara. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.funcţionarul îşi păstrează funcţia şi salariul pe perioada delegării.

este totuşi vizată organizaţia unde persoana este detaşată. la o altă instituţie şi uneori într-o altă localitate. . 158 S. Gh. Bucureşti. Republicată în Monitorul Oficial al României nr.deşi se dispune tot în interesul serviciului.pe aceeaşi perioadă funcţionarul îşi păstrează funcţia şi drepturile salariale iniţiale. . atribuţiilor şi responsabilităţilor ce i se vor încredinţa. Ş. cel în cauză se integrează ierarhic în noua instituţie de la care primeşte salariul şi faţă de a cărei conducere se subordonează complet. de regulă. Ghimpu. vol. . 290 .77. . tratat. Elementele detaşării sunt:158 . pag. I. Dreptul muncii. numai dacă există acordul scris al funcţionarului public157. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. pag. . 251 din 22 martie 2004. 1978. beneficiind de stabilitatea funcţiei.să corespundă pregătirii profesionale. dar dacă durata ei depăşeşte mai mult de 6 luni întrun an calendaristic trebuie acordul celui în cauză. alin. iar dacă salariul corespunzător 157 Legea nr. Belingrădeanu. ca şi în cazul delegării. art. Ştefănescu.Detaşarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei în care urmează să îşi desfăşoare activitatea cel în cauză pentru o perioadă de cel mult 6 luni. 302-303.reprezintă tot o schimbare temporară a locului de exercitare a funcţiei.1). Mohanu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.constituie o obligaţie de serviciu instituită de conducere şi care trebuie îndeplinită în condiţiile stabilite de instituţia unde persoana este detaşată. Tr. iar nu cea aparţinătoare ei. I. 317-318.pe perioada detaşării. cu modificările şi completările ulterioare. iar în cursul unui an calendaristic poate depăşi mai mult de 6 luni.

el are dreptul la acest salariu. . şi cel puţin o dată pe lună. face contraindicată detaşarea.funcţiei pe care este detaşat este mai mare. pe cale ierarhică şi în eventualitatea refuzului unităţii de a da curs solicitării. .ori de câte ori motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării. detaşarea reprezintă măsura unilaterală dispusă de conducere pe timp limitat prin care funcţionarul subordonat are îndatorirea de a îndeplini funcţia publică în interesul unei alte autorităţi unde urmează să funcţioneze şi în care se integrează ierarhic. Legea permite o asemenea atitudine doar pentru situaţiile prevăzute de delegare.îşi creşte singur copil minor. . ca element de stabilitate. petiţionarul se poate adresa instanţei de contencios administrativ în condiţiile Legii nr. de cel vizat. Refuzul nejustificat a îndeplinirii detaşării reprezintă o abatere disciplinară de neîndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu. . .starea sănătăţii. În concluzie.este singurul întreţinător al familiei. . Apreciem că atât măsura delegării cât şi cea a detaşării pot fi contestate.persoana detaşată în altă localitate beneficiază pe acest interval de timp de costul legal al transportului. .în cazul neasigurării condiţiilor corespunzătoare de cazare într-o altă localitate. dacă poate 291 . dovedită cu certificat medica. al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare suportate de instituţia beneficiară.la expirarea detaşării cel în cauză va reveni în organul iniţial pe aceeaşi funcţie şi cu acelaşi salariu avut.graviditate. precum şi în următoarele cazuri justificate: . dus-întors. într-o altă localitate. de regulă.554/2004.

Mutarea definitivă în cadrul altui compartiment poate avea loc în următoarele situaţii: * Avem în vedere modificarea Constituţiei (art. în acest din urmă caz numai cu acordul scris al funcţionarului) şi se dispune de conducătorul autorităţii sau instituţiei în cauză. Dacă. Mutarea poate fi definitivă (apreciem la cerere sau din oficiu. chiar legitim. de exemplu. a schimbării instituţiei sau autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea. poate fi invocată în instanţa de judecată. Tot o modificare a raportului de serviciu.dovedi vătămarea unui drept legal consacrat prin măsura de modificare (provizorie sau temporară) a raportului de serviciu.79. o reprezintă schimbarea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public care a beneficiat de aprobarea corespunzătoare în mod excepţional pentru motive de sănătate. art. introdusă prin Statut. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Această schimbare se poate face numai dacă cel în cauză este apt să îndeplinească profesional noile atribuţii care-i revin. motivele familiale invocate sunt temeinic justificate sau sunt apreciate ca fiind netemeinice de către autoritatea executivă. 52/1) care permite atacarea în contencios administrativ şi a vătămării interesului legitim. atunci suntem în prezenţa încetării raportului de serviciu. 292 . o reprezintă mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei publice159. pentru aceleaşi motive. O altă modificare a raportului de serviciu. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. 251 din 22 martie 2004. dar cu caracter permanent. este cazul. cu modificările şi completările ulterioare. Facem precizarea că în actualele condiţii* vătămarea unui interes. după cum justiţia va putea cenzura refuzul autorităţii de a da curs refuzului de detaşarea din partea funcţionarului dacă. desigur cu păstrarea clasei şi gradului avute. totuşi. 159 Legea nr.

pe o funcţie publică de aceeaşi categorie clasă şi grad profesional şi cu respectarea pregătirii profesionale a funcţionarului public. deşi legea nu prevede. . la rândul său cel mutat este suspendat din funcţia iniţial deţinută. după caz. În acest caz este necesar acordul scris al funcţionarului. clasă şi grad profesional sau cu o repartizare a postului corespunzător funcţiei publice deţinute cu respectarea pregătirii profesionale a funcţionarului public şi a salariului acestuia.la solicitarea justificată a funcţionarului public. De asemenea. Mutarea temporară se dispune pe cel mult 6 luni de către conducătorul autorităţii cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi. acesta va beneficia. Funcţionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autorităţii sau instituţiei publice. cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. suspendat din funcţie în condiţiile legii. situaţii care au fost enumerate mai sus. Tot o modificare o reprezintă şi exercitarea temporară a unei funcţii publice de conducere. în altă localitate în situaţiile în care poate refuza delegarea. Mutarea temporară se dispune motivat de către acelaşi conducător în interesul autorităţii sau instituţiei publice pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an cu respectarea pregătirii profesionale şi a salariului avut de funcţionarul public. 293 .când se dispune de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public pe o funcţie vacantă de aceeaşi categorie. de salariul majorat pentru noua funcţie. vacantă în urma promovării temporare a celui care îndeplineşte condiţiile specifice necesare în acest scop şi care înlocuieşte titularul postului respectiv.

i) carantină. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. g) efectuează tratament medical în străinătate. precum şi pentru însoţirea soţului sau.81. 294 . h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă. Suspendarea din funcţie publică reprezintă o situaţie de întrerupere (încetare) temporară sau vremelnică a derulării raportului de serviciu legal reglementată şi a cărei finalizare are loc fie prin reluarea acestui exerciţiu ori prin încetarea definitivă a relaţiei juridice în cauză. în condiţiile legii. f) este arestat preventiv. este concentrat sau mobilizat. 160 Legea nr. c) desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul misiunilor diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale. a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv. d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea. Statutul a prevăzut suspendarea de drept (obligatorie) în următoarele situaţii pentru funcţionarul public160: a) numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică pentru perioada respectivă. în condiţiile legii. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. b) încadrat la cabinetul unui demnitar.C. în condiţiile legii. dacă nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. în condiţiile legii. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. serviciul militar alternativ. pentru perioada respectivă. e) efectuează stagiul militar. în condiţiile legii pentru o perioadă mai mare de o lună. 251 din 22 martie 2004. j) concediu de maternitate. art.

să ceară. În această situaţie suspendarea se dispune numai la propunerea motivată a comisiei de disciplină. organului care a dispus arestarea (instanţa de judecată). m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni care dacă ar fi săvârşită nu i-ar da dreptul să intre în corpul funcţionarilor publici. dacă este cazul unei infracţiuni intenţionate sau din culpă. ori s-a dispus trimiterea în judecată sau funcţionarul public se află în curs de judecată – starea de suspendare din funcţie se menţine. fie repus în funcţie dacă s-a dispus scoaterea sa de sub urmărire penală sau încetarea acesteia. în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit abaterea disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă. În cazul arestării preventive măsura suspendării se impune deoarece funcţionarul nu-şi poate exercita în mod practic funcţia deţinută. n) pe perioada cercetării administrative.k) este declarat dispărut prin hotărâre judecătorească irevocabilă. de drept sau prin revocare a măsurii respective – dacă totuşi urmărirea penală continuă. precum şi în cazul în care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea 295 . comunicarea măsurii privării de libertate şi a duratei acesteia. în lipsa unei comunicări din oficiu. funcţionarul este fie destituit. La încetarea. încetând de drept raportul de serviciu în urma condamnării sale definitive. în funcţie de soluţia judiciară adoptată. Desigur. rămâne de datoria conducerii autorităţii sau instituţiei publice. o) în alte cazuri expres prevăzute de lege. ori dacă reprezintă fapte penale care-l fac incompatibil cu exercitarea funcţiei publice. până la soluţionarea definitivă a cauzei când. l) forţă majoră. Nu interesează motivul arestării.

neexistând obligativitatea reintegrării în funcţie.50. apreciem că.procesului penal161. totuşi. h) . urmând ca acesta din urmă să asigure. Deşi Statutul nu a nominalizat expres. Funcţionarul public este obligat. deşi nu avem dispusă măsura arestării. dacă a operat amnistia sau graţierea. condiţiile necesare reluării activităţii funcţionarului. implicit de revenire (reintegrare) în funcţie a celui vizat. nu operează de drept încetarea suspendării. Deşi suspendarea operează de drept ca şi încetarea acesteia. În acest ultim caz funcţionarul va fi reintegrat în funcţia publică anterior deţinută şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. lit. stingerea urmăririi penale sau a procesului penal trebuie să fie cauzată de lipsa vinovăţiei celui în cauză ori de inexistenţa abaterii penale pentru a determina repunerea în funcţie. nimic nu împiedică funcţionarul ca în astfel de cazuri să ceară continuarea urmăririi penale sau a judecăţii în 161 Art. întrucât. ca în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării motivului de suspendare de drept. Desigur.de către procuror (în faza urmăririi sau s-a dispus trimiterea în judecată) ori cel în cauză se află în curs de judecată. prescripţia sau retragerea plângerii penale prealabile ori părţile s-au împăcat. s-a pus în mişcare acţiunea penală – faţă de funcţionarul care a comis una din faptele penale prevăzute de art. Şi în această ipoteză scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea ei. Oricum. 10 şi 11 din Codul de procedură penală 296 . tot în termen de 5 zile. să informeze în scris conducătorul autorităţii sau instituţiei despre acest fapt. ori achitarea sau încetarea procesului penal determină. conducătorul organului administrativ trebuie să emită actul administrativ de constatare a suspendării ori a cauzei de încetare (revocare) a acestora şi. încetarea măsurii suspendării. în caz contrar. tot o suspendare de drept operează şi în cazul în care. de drept.

Noi apreciem că ele pot viza stări subiective sau obiective. d) pentru participarea la campania electorală. se va formula în scris cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea.vederea dovedirii nevinovăţiei sale cu scopul de a fi repus în drepturile sale şi reintegrat în funcţie. respectiv cererea. de exemplu. cu modificările şi completările ulterioare. c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale. inclusiv încetarea suspendării şi revenirea în funcţie pe postul iniţial. alin. de genul perioadelor de pregătire şi susţinere a unor examene de studii. cu caracter personal sau familial. Raportul de serviciu se poate suspenda şi la cererea motivată a funcţionarului public fără ca legea să indice expres care sunt cazurile sau ipotezele acestei situaţii. e) pentru participarea la grevă. art. când.1). în condiţiile legii. 251 din 22 martie 2004. Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii162: a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau până la împlinirea vârstei de 3 ani. în cazul copilului cu handicap. funcţionarul va solicita acest lucru. altele decât cele vizând misiunile diplomatice româneşti ori organisme internaţionale la care a fost numit. 297 . b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau până la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente.82. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. vizând funcţionarul public. dar în termen de 5 zile de la încetarea stării de suspendare. 162 Legea nr. din nou. în condiţiile legii. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. trebuind însoţită de documentele justificative şi aprobată de conducerea instituţiei sale prin act juridic. În toate aceste cazuri solicitarea funcţionarului.

întocmai ca şi formarea sa. motivarea trebuie dovedită de solicitant. în afara îngrijirilor medicale propriu-zise. Statutul reglementând amănunţit cazurile de încetare163: 163 Legea nr. apreciem că măsura suspendării din funcţie mai poate fi dispusă facultativ şi oricând de către conducere pe durata apariţiei şi menţinerii unor alte cauze ce afectează derularea normală a raportului de serviciu şi care impun clarificarea situaţiei de menţinere sau nu a titularului în funcţie ca. de pildă. Pe perioada suspendării raportului de serviciu postul în cauză este rezervat în vederea asigurării revenirii titularului său. etc. comiterea unor grave abateri disciplinare ce necesită efectuarea unor cercetări interne prealabile sancţionării. Actul administrativ prin care se dispune/aprobă suspendarea raporturilor de serviciu. precum şi cel prin care se dispune reluarea activităţii de către funcţionarul public se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. de regulă. vizite documentare. curative. putând fi ocupat pe perioadă determinată de un funcţionar public din corpul de rezervă sau de o altă persoană în baza unui contract individual de muncă cu caracter temporar. expediţii şi activităţi sportive. cu respectarea aceloraşi formalităţi procedurale avute în vedere la numirea în funcţie.de urmare a unor tratamente medicale. 251 din 22 martie 2004. în principiu. relevanţă juridică în lipsa hotărârii organului competent. în acelaşi mod unilateral. D. iar caracterul justificat sau nu al motivelor este la aprecierea conducerii care poate încuviinţa sau nu solicitarea. Încetarea raportului de serviciu are loc. Desigur. etc. cu modificările 298 . apariţia unei pretinse stări de incompatibilitate. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. manifestarea de voinţă a funcţionarului neavând. Deşi Statutul nu a prevăzut.

va opera suspendarea. ca urmare a faptului morţii indiferent de cauza care a provocat respectivul eveniment (naturală. în mod • şi completările ulterioare. violentă. 299 . b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public.încetării de drept a raportului de serviciu în următoarele situaţii: a) la data decesului funcţionarului public. f)când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă penală prevăzută de Statut sau condamnată. prin act juridic al conducerii. deşi se subînţelege că. în baza principiului simetriei formal juridice. apreciem.). perioadă până la care. a raportului de serviciu. 49 lit. a. capacitatea de exerciţiu deplină şi studiile corespunzătoare. c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una din condiţiile prevăzute prin investirea sa (la art. umană. e) de la data constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţie prin hotărâre judecătorească definitivă. f) respectiv cetăţenia română şi domiciliul în ţară. nemenţinerea condiţiilor iniţiale şi pe parcursul derulării raportului conduce la încetarea acestuia. repectiv la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a funcţionarului public. art. d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă şi a stagiului minim de cotizare pentru pensie.841. deşi legea nu o stipulează. care apreciem că operează cu efect retroactiv. etc. astfel că această prevedere putea lipsi din textul modificat al reglementării noi. d.

iar funcţionarul nu este de acord să o urmeze. tipică pentru angajat şi angajator (aşa cum prevede art. Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face prin act administrativ al conducerii în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea lui.251 din 22 martie 2004. • încetarea raporturilor de serviciu prin eliberarea din funcţia publică în următoarele situaţii165: a) Autoritatea sau instituţia şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate. privitoare la interdicţie. cu modificările şi completările ulterioare. prin actul de numire unilaterală în funcţia publică a celui în cauză ceea ce influenţează hotărâtor modificarea şi încetarea relaţiei juridice respective. g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau a funcţiei.b) 165 Legea nr.nefiind o relaţie contractuală de muncă. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. h) la data expirării termenului pentru care a fost exercitată funcţia publică cu caracter temporar. Pare curios acest caz prevăzut de Statut164 deoarece raportul în cauză nu ia naştere prin acordul sau consimţământul părţilor . republicată în Monitorul Oficial al României nr. • încetarea raporturilor de serviciu prin acordul părţilor. ca măsură de siguranţă ori ca pedeapsă complementară.842.55 lit. lit.251 din 22 martie 2004. 300 .84. art. b din Codul muncii) – ci. dimpotrivă. 164 Legea nr. comunicat celui în cauză. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.similar. art. cu privare de libertate. consemnat în scris. cu modificările şi completările ulterioare. indiferent de natura infracţiunii. republicată în Monitorul Oficial al României nr. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 10 zile de la emitere.

ceea ce presupune intervenţii normative adecvate care nu mai depind de voinţa celor vizaţi prin ele şi care nici nu le sunt imputabile acestora. iar funcţionarul refuză (nu vrea) să o urmeze. totală sau parţială. descentralizat sau deconcentrat ori strict subordonat acestuia. Nefiind cazul unei simple reduceri de posturi ori restructurări de personal şi nici de preluări de atribuţii şi de funcţii de către o altă instituţie – deja existentă sau nou înfiinţată – funcţia încetează să mai existe. cea a încetării activităţii. ceea ce obligă să se recurgă la proprii funcţionari anume deplasaţi în acest scop. fiind stări obiective ca mod de apariţie şi manifestare.O situaţie. Neacceptarea ei de către funcţionar – nu contează din ce cauze sau motive – îi este imputabilă. deci a unei părţi din raportul juridic cu care se afla în legătură funcţionarul. părţile rămânând în 301 . urmată sau nu de înfiinţarea altora. Pentru personalul care-şi urmează instituţia nu operează nici o modificare a raportului de serviciu. Instituţia fiind interesată în menţinerea. a raporturilor de serviciu face oferta corespunzătoare. Apreciem că s-ar putea recurge la soluţii temporare sau provizorii prin delegări sau detaşări. O asemenea situaţie poate să apară ca urmare a unei reforme sau reorganizări instituţionale care să conducă la dispariţia unor instituţii. reprezintă practic o încetare a existenţei sau o desfiinţare a organului respectiv adică dispariţia subiectului de drept administrativ ori a filialei sau serviciului din teritoriu. se are în vedere situaţia în care în noua localitate nu se poate asigura total sau parţial necesarul de personal de pe plan local. Altă situaţie este mutarea organului (schimbarea sediului) într-o altă localitate. Desigur. ceea ce îndreptăţeşte propria-i conducere să recurgă la eliberarea din funcţie. deşi acestea oferă doar o rezolvare pe moment a problemei.

mai multe posturi pentru funcţia de inspector. . consecinţa disponibilizării celor în cauză. însă sunt şi cazuri când se elimină numai unele dintre ele ca urmare a reducerii de activitate şi. . dar niciodată invers (de pildă. jurisconsult. Dacă dispare funcţia. numai în măsura în care operaţiunea eliminării acestora se dovedeşte neîndestulătoare.).drept consecinţă a acestei situaţii. anumite funcţii şi posturi trebuie eliminate total sau parţial. secretar general. schimbându-se doar locul desfăşurării activităţii. 302 . de consilier. etc. modificarea substanţială a atribuţiilor acesteia ori a structurii organizatorice a compartimentelor.aceeaşi relaţie juridică. iar nu o desfiinţare (încetare) completă a acesteia. dispar şi toate posturile aferente. Totuşi.suntem în prezenţa unei reduceri de activitate a instituţiei (prin micşorarea volumului de activităţi sau de atribuţii ori schimbarea naturii acestora). Pentru această situaţie facem următoarele precizări: . unei funcţii unice să-i corespundă un singur post – de director.). de referent. b) Autoritatea sau instituţia îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public. există numeroase cazuri când unei funcţii îi corespund mai multe posturi. Statutul a precizat că reorganizarea activităţii constă în mutarea instituţiei în altă localitate. contabil şef. restructurarea începe cu acestea şi.faptul că dacă în instituţie există concomitent funcţii sau posturi similare vacante. se va trece la eliminarea celor ocupate cu titulari. titulari pe posturile respective. Relaţia dintre funcţie şi post ne arată că dincolo de identitatea aparentă dintre ele (de exemplu. etc. implicit. conform Statutului reducerea unui post este justificată numai dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv.

încetarea raportului de serviciu are loc din motive neimputabile titularului postului. de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare. . dacă este posibil. dacă nici Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu i-a putut oferi un post corespunzător.funcţionarului aflat pe postul în cauză i se va oferi un post similar. dar cu acordul funcţionarului. . c) Eliberarea din funcţie operează şi ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către funcţionar a funcţionarului anterior eliberat sau destituit nelegal ori din motive neîntemeiate. dar în baza unor criterii profesionale prestabilite. .funcţionarul public definitiv care a obţinut calificativul „necorespunzător” pentru anul în curs. d) În cazul incompetenţei profesionale constatată prin calificativul „nesatisfăcător” la evaluarea performanţelor profesionale individuale. eventual de nivel inferior. sau va fi eliberat din funcţie trecând în corpul de rezervă a funcţionarilor publici. ceea ce înseamnă practic necorespunderea profesională sub aspectul funcţiei ocupate. pe cât posibil.funcţionarul public debutant care în urma parcurgerii perioadei de stagiu obţine la evaluarea activităţii sale calificativul „necorespunzător” şi care va fi eliberat din funcţie.instituţia are dreptul de opţiune în selectarea personalului păstrat şi a celui disponibilizat. a gradului şi clasei avute anterior de funcţionar.existenţa posibilităţilor de redistribuire a personalului propriu în cadrul autorităţii pe funcţie sau posturi similare dar neocupate cu păstrarea. Şi pentru aceste situaţii facem câteva precizări: . unitar aplicate şi respectate în procesul selecţiei. acordat la 303 .instituţia este obligată să-l reprimească pe fostul său funcţionar în temeiul cererii sau solicitării exprese a acestuia bazată pe actul judecătoresc.. Şi pentru această situaţie se impune să facem câteva precizări: . Oricum.

cum se prevedea în reglementarea iniţială. lipsa aptitudinilor corespunzătoare.activitatea profesională practică poate dezvălui carenţe. de-a lungul timpului se pot ivi situaţii de necorespundere profesională comparativ cu cerinţele iniţiale de învestire. depunerea lor fără aprobarea sau viza conducerii. nepricepere.. – deşi aceste abateri ar putea ascunde şi deficienţe 304 . nepredarea la termen sau neînregistrarea la termen a lucrărilor. imputabilă sau nu acestuia. ceea ce determină ca în anul următor să se dispună. eventual. în cauzele şi situaţiile deduse soluţionării funcţionarului respectiv. a aptitudinilor profesionale practice. lipsa de cunoştinţe profesionale. .abaterile disciplinare constând în întârzierea sistematică şi neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor sunt distincte de necorespunderea în funcţie pe motive profesionale. ori. . Astfel: . neevidenţiate la concursul sau examenul iniţial. eliberarea din funcţie.nu are importanţă că această lipsă de profesionalism ţine de o stare obiectivă sau subiectivă a celui în cauză. Explicaţia acestei situaţii de eliberare din funcţie rezidă din faptul că deşi învestitura în funcţie se face pe baza verificării cunoştinţelor teoretice şi. pur şi simplu. Reglementarea modificată nu a mai condiţionat măsura eliberării din funcţie de notarea „necorespunzător” pentru ultimii doi ani consecutivi şi nici oferta conducerii pentru cel în cauză de trecere într-o funcţie inferioară. de îndată. reprezentând o încălcare de atribuţii (din intenţie sau culpă) sub aspect formal – de exemplu. precum boală. etc. etc. nivel slab de pregătire. .finele acestuia. urmată de acceptarea ei de către titular ca şi condiţii cumulative de eliberare din funcţie. infirmitate.în urma susţinerii concursului sau examenului de titularizare sau de promovare – totuşi.

în consecinţă. nu permite îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor aferente funcţiei sale. chiar acordarea unui calificativ necorespunzător. 305 . de regulă. cu sau fără reducerea programului de lucru până la minimum 4 ore. f) Starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului constatată prin decizia organelor competente în baza expertizei medicale.este schimbată denumirea fără modificarea în proporţie de 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice. putând determina sancţiunile disciplinare corelative şi. funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii sau noile compartimente în următoarele cazuri: .profesionale.se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%. . fără afectarea drepturilor salariale cuvenite. condiţii prevăzute. În toate aceste cazuri anterior prezentate actul administrativ de eliberare din funcţie se comunică celui în cauză în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere şi trebuie motivat. g) Ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de a accepta numirea în condiţiile mobilităţii în funcţie. e) Funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei respective. În caz de reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice. .este schimbată structura compartimentului. Eliberarea din funcţie în cazul motivelor neimputabile funcţionarului apt de exercitarea atribuţiilor se face doar în cazul în care nu există funcţii publice corespunzătoare în cadrul respectivei autorităţi sau instituţii. Se va acorda funcţionarului public un termen de preaviz de 15 zile calendaristice. în Statutul general.

clasei şi gradului profesional al funcţionarului public.Aplicarea acestor măsuri se va face cu respectarea unor criterii dintre care enumerăm: . b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică. .pregătirea profesională. .să fi desfăşurat activităţi similare.abaterile în cauză încalcă disciplina serviciului. adică totalitatea obligaţiilor legale decurgând pentru funcţionari din regulamentul propriu al autorităţii sau instituţiei publice 306 .menţinerea categoriei. • destituirea disciplinară sau pe motiv de incompatibilitate a funcţionarului public în următoarele cazuri: a) ca sancţiune disciplinară aplicată pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave. . Autorităţile sau instituţiile au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici lista funcţiilor vacante iar cel eliberat din funcţie poate solicita numirea într-o asemenea funcţie în perioada de preaviz. Aceeaşi Agenţie se va îngriji de redistribuirea funcţionarilor eliberaţi din funcţie din motive neimputabile acestora şi care formează corpul de rezervă al funcţionarilor publici gestionat de respectiva agenţie. În privinţa destituirii disciplinare se impun unele precizări: .în cazul în care există mai mulţi funcţionari publici se organizează concurs de către autoritatea sau instituţia publică. .

.statutul prevede categoriile de abateri disciplinare care pot fi săvârşite de funcţionari. Deşi legea a reglementat atât acţiunea mijloc (demersul întreprins) cât şi finalitatea ei (încetarea stării) s-ar putea ca 166 Legea nr.aceste cazuri sunt cele prevăzute de lege. . alin. ca fiind cu consecinţe grave pentru buna funcţionare ori imaginea instituţiei în cauză.65. atât în interiorul cât şi în afara ei.destituirea intervine pentru abateri repetate. ele devin motive imputabile acestuia doar dacă funcţionarul nu a acţionat în termen de 10 zile calendaristice de la data survenirii lor pentru încetarea acestora. deci nu una singură ci cel puţin două. 307 . art.aplicabil acestora şi care vizează raporturile din interiorul organului (dintre subordonaţi şi superiorii ierarhici). . sau pentru o abatere.deşi conduc la destituirea celui devenit incompatibil.251 din 22 martie 2004. precum şi sancţiunile aplicabile celor vinovaţi de săvârşirea lor166. 2) şi 3). apreciată de conducere. republicată în Monitorul Oficial al României nr. În privinţa cazurilor de incompatibilitate care pot apărea pe durata exercitării unei funcţii publice determinând destituirea se impun unele precizări: . neputând reprezenta orice încălcare a legii care să deschidă poarta arbitrariului conducerii în aprecierea abaterii şi în aplicarea sancţiunii.spre deosebire de Codul muncii şi de angajaţi. Asemenea prevederi figurează şi în statutele specifice ale anumitor categorii de funcţionari publici.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. inclusiv destituirea din funcţie. . cu modificările şi completările ulterioare. ceea ce înseamnă practic eliminarea noii stări care a determinat situaţia de incompatibilitate şi nu doar simplul demers întreprins fără nici o finalitate. abaterile disciplinare ale funcţionarilor sunt expres prevăzute de Statut şi/sau statutele ori regulamentele proprii.

acest act poate fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ de către funcţionarul vizat în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. e). etc. lit. Ghimpu. Desigur. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Legea nu defineşte demisia. dar din reglementarea legală rezultă că ea este expresia manifestării unilaterale şi libere a voinţei titularului funcţiei publice de a denunţa raportul juridic în care se află cu toate consecinţele ce decurg din încetarea acestuia. din funcţie pentru motive neimputabile funcţionarului. cu modificările şi completările ulterioare. 167 Legea nr. cit.. Aşa ar fi. satisfacerea stagiului militar în ţara străină. • demisie ca urmare a cererii funcţionarului de încetare a raporturilor de serviciu167. 251 din 22 martie 2004. iar nu destituire. Destituirea din funcţia publică se dispune prin act administrativ de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se comunică funcţionarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. op. expresie a libertăţii de care dispune168. Într-o atare împrejurare ar fi fost mai indicat să opereze eliberarea. pag. vol. starea de incompatibilitate persistând cu toate eforturile acestuia ori pur şi simplu ea apare ca o situaţie obiectivă şi când. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. care l-ar face incompatibil cu funcţia publică prin obligaţiile care le impune ori situaţiile pe care le creează (de exemplu.84.). decât cea română. 418 308 . mobilizarea în armata străină. cazul căsătoriei intervenite între persoane aflate în raporturi ierarhice sau a numirii unei rude de gradul I într-o funcţie aflată în astfel de raporturi ori dobândirea ori redobândirea unei alte cetăţenii.această finalitate să nu poată fi atinsă prin puterile proprii funcţionarului. de exemplu. credem. I. nu se poate reţine o destituire pe motive imputabile celui în cauză. 168 S. art.

.produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare. Beligrădeanu. în R. nr. indiferent de nivelul ierarhic al funcţiei. de aceea apreciem că: . El mai beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj. . atâta timp cât instituţia nu a declanşat sau efectuat demersurile necesare în vederea titularizării altei persoane ori nu a suprimat postul devenit vacant începând cu data limită a preavizului. .cel în cauză nu trebuie să-şi motiveze acţiunea. . dacă raportul de serviciu a încetat prin nemenţinerea condiţiilor prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice. La încetarea raporturilor de serviciu funcţionarul îşi păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei sale cu excepţia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia. pag.D.R. rămânând în funcţie.Legea nu stabileşte în mod riguros toate condiţiile formale şi de fond ale demisiei.în acest interval de preavizare – care reprezintă anunţarea prealabilă a denunţării unilaterale a raportului de serviciu de către titular la un termen anterior intrării măsurii în aplicare efectivă. perioadă în care raportul juridic se menţine169 persoana poate reveni asupra demisiei sale. referitoare la capacitatea de exerciţiu şi condiţiile de 169 Ş. . Aspecte procedurale ale încetării contractului de muncă în reglementarea noului Cod al muncii.11/1973. La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu. decât în mod parţial.ea trebuie notificată (depusă şi înregistrată) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.demisia trebuie prezentată în formă scrisă. 21 309 .

existenţa unui raport de serviciu în care se află titularul unei funcţii publice. op. dacă transferul este în interesul serviciului. care sunt modificări temporare. Ghimpu. precum şi a acordului funcţionarului.acordul de voinţă a celor două instituţii ori autorităţi. pentru efectuarea operaţiunii între ele. . pag..dispoziţia conducerii proprii a funcţionarului ce se transferă sau aprobarea dată cererii sale. dar în acelaşi sector de activitate executivă cu respectarea condiţiilor legale şi cu încuviinţarea conducerilor interesate în efectuarea acestui demers. 310 . în situaţia în care s-a constat pe cale judecătorească nulitatea actului de numire în funcţie în cazul expirării termenului pe care a fost exercitată cu caracter temporar funcţia publică precum şi în cazul eliberării din funcţie. reprezentând trecerea definitivă170 a titularului unei funcţii de la autoritatea sau instituţia publică la o alta. . De aici şi diferenţa între delegare şi detaşare. încetând relaţia cu organul aparţinător şi luând naştere un nou raport de serviciu cu o nouă autoritate chiar dacă se menţine aceeaşi funcţie. prin conducerile lor. • Transferul. Transferul cunoaşte două modalităţi şi anume: . a cererii de transfer şi a aprobării acesteia. 170 S. 333. . într-o funcţie identică sau diferită. şi transfer care reprezintă o schimbare definitivă. Deşi Statutul îl consideră doar o modificare. Condiţiile pe care le presupune transferul în general sunt următoarele: .transferul în interesul serviciului.cit. .studii. apreciază că transferul este doar o modificare definitivă a contractului de muncă.forma scrisă a dispoziţiei de transfer.transferul la cererea funcţionarului interesat.

În privinţa naturii juridice a transferului. aceste plăţi fiind suportate de autoritatea sau instituţia la care se face transferul. fie prin interesul personal şi motivat a celui transferat. la cerere sau în interesul serviciului (dar cu acordul scris al celui în cauză). . . . la acoperirea cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile.în cazul transferului în interesul serviciului avem actul de transfer (dispoziţia de transferare) a autorităţii iniţiale (bazată pe solicitarea celeilalte instituţii şi pe acordul scris a celui transferat).păstrarea cel puţin a clasei şi gradului dobândite anterior de cel în cauză. . implicit. două categorii de acte juridice administrative şi anume: . Efectele transferului constau în: . distingem două situaţii şi. precum şi formarea unui raport juridic nou cu instituţia faţă de care operează transferul sau acceptarea acestuia.în cazul transferului la cerere avem actul de aprobare emis de autoritatea la care funcţionează cel 311 . precum şi actul de numire în funcţie emis de cea de a doua instituţie.încetarea raportului de serviciu între funcţionar şi autoritatea aparţinătoare iniţială.transferul trebuie justificat fie prin interesul autorităţii la care are loc transferul.dacă transferul în interesul serviciului operează în altă localitate cel în cauză are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază net din ultima lună.naşterea raporturilor juridice între cele două autorităţi sau instituţii interesate prin perfectarea transferului în sensul că una se obligă să permită plecarea funcţionarului său iar cealaltă se obligă să-l primească. întemeiat pe actele anterior indicate.

măsură menită a garanta stabilitatea în funcţie. primul act desfiinţează raportul de serviciu. de exemplu. nemenţinerea în funcţie a pensionarului. .încetarea raportului de serviciu din iniţiativa titularului este practic nelimitată. ca. Privind retrospectiv cazurile de încetare a raportului de serviciu se impun unele constatări: . dobândită ilicit. enumerarea lor este incompletă. pensionarea.chiar încetarea raportului de funcţie din iniţiativa organului poate fi determinată de motive imputabile funcţionarului (destituirea disciplinară) sau neimputabile (obiective). transferul în interesul serviciului. pensionarea). necuprinzând numeroase alte situaţii posibile să apară în practică. de exemplu. . pe când din iniţiativa organului trebuie să se limiteze la cazurile şi condiţiile expres prevăzute de Statut. transfer în interes personal) ori din iniţiativa autorităţii sau instituţiei publice (eliberarea şi destituirea din funcţie. . în al doilea rând.încetarea raportului de funcţiune este obligatorie (în cazul destituirii pentru condamnare penală) sau poate fi facultativă (în cazul menţinerii funcţionarului după pensionare).în cauză şi actul de numire în funcţie al autorităţii unde urmează să funcţioneze. 312 . în primul rând. ca. .din păcate. cel de al doilea îl formează. în cazul averii funcţionarului. În privinţa sancţiunii aplicabile în materie de transfer în interesul serviciului refuzul de a-i da curs de către cel vizat nu reprezintă o abatere din moment ce operaţiunea nu se poate realiza decât cu acordul scris a celui în cauză. şi a apăra dreptul la carieră a funcţionarului.remarcăm faptul că raportul de serviciu poate înceta din iniţiativa titularului funcţiei (demisie.

alegere. op. În reglementarea actuală problematica jurisdicţiei. căile de atac în materie au o natură administrativ-ierarhică şi/sau contencios-judiciară. de regulă.). Drept administrativ…. 171 Al. desemnare. poartă amprenta regimului juridic de drept public. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici171 Învestirea într-o funcţie publică. în care raportul administrativ era dublat şi de unul de muncă. fie prin denunţarea unilaterală a uneia din părţi (nelimitată pentru salariat şi limitativă pentru angajator) ori prin acordul de voinţă al părţilor – întocmai ca la încheierea convenţiei – potrivit Codului muncii şi legislaţiei muncii. potrivit reglementărilor anterioare actualului Statut. indiferent de modalitatea ei de realizare (numire.cit. 171. etc. 313 . evident apăreau drepturi şi obligaţii derivând din contractul încheiat. de deservire. ca de altfel chiar şi formarea raportului de serviciu. Aceste prevederi rămân actuale numai pentru personalul auxiliar. dă naştere unui raport tipic de serviciu sau de funcţie care intră sub incidenţa regimului de drept public. ieşind astfel de sub incidenţa conflictelor individuale de muncă ce ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun potrivit legislaţiei muncii şi intrând în competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. opera şi încetarea raportului de muncă aferent contractului individual de muncă încheiat de funcţionar. pag.. Negoiţă. motiv pentru care. În sistemul anterior Statutului actual. administrativ având un conţinut specific ce constă din totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor specifice părţilor titulare participante la respectiva relaţie juridică. derivând din modificarea şi încetarea.Corespunzător încetării funcţiei.5. 1.

concedii. 41-42. T..cit. diferenţiindu-se de la o autoritate sau instituţie publică la alta. pag. concediu. mai ales drepturile. Bucureşti. Editura Omnia. 172 Asupra discuţiei privind natura juridică a raporturilor de serviciu sau de funcţiune a se vedea Ş. pag. Braşov. Drept administrativ. pag. precum şi după cum sunt vizate raporturile din interiorul autorităţii ori din afara acesteia. I. Cu alte cuvinte. I. 383.. protecţie socială. 629. pag. Iorgovan. 1999. la o analiză mai atentă am putea lesne observa că distingem între drepturi şi obligaţii care privesc situaţia personală a funcţionarului (salarizare. pag. Bucureşti. 4-14. op. precum şi drepturi şi obligaţii care revin persoanei sau titularului funcţiei (anterior decurgând din legislaţia muncii şi din contractul aferent). Bucureşti. ori fac parte din autorităţile centrale sau teritoriale ori locale. Statutul funcţionarului public. Ştefănescu.172 Desigur. fiind detaliate prin fişa postului. Editura Nemira. 28. Alexandru. II. precum şi drepturi şi îndatoriri specifice funcţiei publice deţinute. pe de altă parte. 1998. V. Prisăcaru. consacrate de legislaţia muncii? Răspunsul este găsit în reglementările Statutului şi în legislaţia muncii la care se face trimiterea cu caracter completator. distingem între drepturi şi îndatoriri care revin funcţiei şi decurg din ea. Consideraţii teoretice şi practice …. protecţie socială) pe de o parte. 183-184. Editura Lumina Lex. Tratat elementar de drept al muncii. 1996. 314 . s-ar putea ridica întrebarea unde sunt atunci acele drepturi şi îndatoriri decurgând din salarizare.cit. 1999. dar şi după cum funcţiile sunt de conducere ori de execuţie. în mod amănunţit pornindu-se de la premisa că ele oricum sunt evidenţiate de statutele şi regulamentele proprii. Drept administrativ. A. V. pag. Vedinaş. Editura Nemira. Referitor la drepturile şi îndatoririle care revin funcţiei publice Statutul nu le prevede. Drepturi şi îndatoriri ale funcţionarilor publici care revin funcţiei publice. Belingrădeanu. Totuşi. vol. indiferent de titular..situaţie care nu mai există la ora actuală în cazul funcţiilor publice. op. etc.

de regulă. revocare. necesare pentru realizarea competenţei autorităţii sau instituţiei publice. concretizate în acte administrative (emitere. aparţinând funcţiilor de conducere (dar şi unora de execuţie. inspector. Observăm că reglementarea legală nu disociază aceste atribuţii în drepturi şi obligaţii şi nici pe categorii de funcţii de conducere sau de execuţie. precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor. din ţară şi din străinătate. analizelor şi statisticilor. controlul şi auditul public intern. precum şi a asigurarea avizării acestora. 161/2003. a studiilor. A. care implică exercitarea prerogativelor de putere publică şi anume: a) punerea în executare a legilor şi celorlalte acte normative. a programelor. anulare) în general. dar şi în acte concrete în special. b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice. agent) constă în facultatea legală de a dispune măsuri juridice. h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice. c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor. de genul autorizării. aprobării. în limitele stabilite de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. sancţionării 315 . e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare. impozitării. f) colectarea creanţelor bugetare. d) consilierea.Statutul funcţionarilor publici şi Legea nr. a consacrat activităţile desfăşurate de funcţionarii publici. g) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. Drepturile decurgând din funcţia publică Dreptul de a decide sau de a hotărî.

prin prisma specialităţii proprii. ci numai participanţi în anumite etape ale procesului decizional (consilieri. Numeroase sunt drepturile decurgând din raporturile interne ierarhice. eliberarea din funcţie. inclusiv dreptul de a controla executarea unei măsuri concretizate în proceseverbale. autorizaţii. referenţi) mai ales cei având funcţii de execuţie. prezenţa şi activitatea lor se materializează în operaţiuni (iar nu în acte sau în decizii) concretizate în: . ceea ce generează. . confiscare). de execuţie.dreptul de a informa şi cel de a constata o anumită situaţie sau stare. nu sunt factori de decizie..dreptul de a propune factorilor de decizie soluţii juridice. revocare şi suspendare din funcţie a personalului propriu din subordine. modifică şi desfiinţează raporturi juridice concrete în cazul actelor individuale. detaşarea. de supra şi subordonare care se stabilesc între funcţionarii superiori şi cei inferiori. inclusiv emiterea de dispoziţii privind atribuţii de serviciu. Cum numeroşi funcţionari publici.dreptul de control şi de îndrumare obligatorie a acestuia. între cei de conducere şi cei de execuţie. 316 .dreptul de recompensare. propuneri. precum: . . . . transferarea.dreptul de avizare a unor soluţii.(amendă. pensionarea. experţi. dar şi intrări sau ieşiri din vigoare (abrogări) în cazul celor normative. proiecte de acte juridice. etc. referate şi rapoarte înaintate conducerii pentru ca aceasta să decidă în deplină cunoştinţă de cauză. inclusiv delegarea. sancţionare şi evaluare a personalului. proiecte de acte juridice (propuneri) pentru soluţionarea sau remedierea unor situaţii.dreptul de numire.

faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau legat de aceasta. concomitent cu emiterea actelor proprii ce dispun o atare operaţiune. transferat.dreptul la despăgubirea suportată de autoritatea sau instituţia din care face parte funcţionarul şi din a cărei culpă a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. demis.. un adevărat principiu legal formulat condiţie inerentă bunei funcţionări a serviciului public.dreptul la protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu prin asigurarea şi apărarea funcţionarului împotriva ameninţărilor. prin îndeplinirea condiţiilor legale de - 317 . etc. să se adreseze instanţei de contencios pentru valorificarea şi apărarea acestei prerogative legale. etc. garantat şi care permite celui înlocuit.dreptul de a beneficia gratuit de uniforma obligatorie pentru anumite categorii de funcţii. . dar şi obligaţia de a o purta pe durata exerciţiului funcţiunii. modificare şi suspendare a actelor şi măsurilor subordonaţilor. adică la accesul în funcţiile superioare. Există şi drepturi care se manifestă nemijlocit în relaţia funcţionarului cu autoritatea sau instituţia din care face parte acesta şi care îi sunt opozabile acesteia precum: .dreptul de a promova.dreptul de anulare. în care scop administraţia va solicita sprijinul organelor abilitate potrivit legii..dreptul la stabilitate în funcţie. . . violenţelor. . destituit.dreptul de substituire sau înlocuire în atribuţiile şi a subordonaţilor de către superiorul ierarhic prin actele proprii. .

de regulamentele speciale proprii.funcţionarul exercitând un drept legal conferit. superior sau subordonat ierarhic.. o conduită conformă interesului ocrotit juridic. respectivele drepturi au un caracter obiectiv.ocupare a posturilor vacante şi de a avansa în gradele de salarizare. neexercitarea drepturilor legal conferite ori exercitarea lor abuzivă. motiv pentru care ele sunt şi adevărate îndatoriri pentru funcţionar care este obligat să-şi exercite competenţa. iar nu funcţionarului. lăsate la aprecierea titularului funcţiei. etc.dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care îl vizează în mod direct.nici măcar libertatea de apreciere în conduita pe care o adoptă şi pe care o urmează. abuz în serviciu. Dimpotrivă. ori alte abateri ce afectează grav drepturile 318 . necorespunzătoare. În privinţa drepturilor decurgând din funcţie se impun următoarele precizări cu caracter general-valabil în orice sector al administraţiei publice. cealaltă parte a raportului juridic de funcţiune trebuie să urmeze. neavând – în cele mai multe cazuri .faţă de lege şi de alte reglementări. decurgând din norme şi aparţinând funcţiei. . . în caz contrar suntem în prezenţa unor ilegalităţi. fie terţă persoană intrată în raportul juridic. . fie el titularul funcţiei. neavând un caracter subiectiv. de dispoziţiile ierarhice. . ca titular al obligaţiei. în caz contrar suportând consecinţele nerespectării legii.exercitarea acestor drepturi faţă de cei administraţi se face în limitele competenţei legale ce revine autorităţii executive din care face parte funcţionarul. etc. ca abateri de serviciu sau în legătură cu serviciul. ca şi împiedicarea exercitării lor sunt sancţionate în persoana celui vinovat. neputându-se exercita alte drepturi sau drepturi specifice altor organe decât cele expres conferite de propria lege de organizare.

Art. penale şi patrimoniale. Toate aceste îndatoriri decurg. B. unele de confidenţialitate. în raport cu conduita prescrisă acestuia. inclusiv cel administrativ. op. şi anume că autorităţile şi instituţiile executive sunt în serviciul exclusiv al cetăţenilor. imparţialitate şi în conformitate cu legea a îndatoririlor de serviciu.îndeplinirea cu profesionalism. Îndatoririle ce decurg din funcţia publică În privinţa îndatoririlor173 ce decurg din funcţia publică vom remarca faptul că unele au un caracter onerativ (activ) iar altele unul prohibitiv (pasiv) pentru titularul lor. iar altele de responsabilitate.conformarea faţă de dispoziţiile superiorilor ierarhici. 319 . 1/1 din Hotărârea Guvernului nr.cit. 174 şi următoarele. sub forma răspunderii disciplinare. din principiul care fundamentează orice serviciu public. pentru satisfacerea cerinţelor vieţii sociale prin aplicarea corectă a legilor şi a celorlalte dispoziţii legale sau. etc. 667/1991 privind unele măsuri pentru asigurarea prestigiului social al funcţionarilor publici (abrogată implicit prin Statut). altele de loialitatea funcţionarului. unele ţin de profesionalismul exercitării funcţiei. potrivit funcţiei ocupate în vederea realizării sarcinilor serviciului public şi servirii binelui comun sau public – ţin următoarele: .îndatorirea rezolvării lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează 173 174 Al. contravenţionale. . prin organizarea aplicării lor.participanţilor la raportul administrativ. pag. de profesionalismul funcţionarilor – care reprezintă îndatorirea de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin. Negoiţă. ..174 Astfel. după caz. în ultimă instanţă. Dacă avem în vedere conţinutul acestora.

la numirea şi la eliberarea sa din funcţie. fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop şi ale căror rezultate vor fi avute în vedere la evaluarea anuală a activităţii acestora şi. 320 . inclusiv suplinirea reciprocă în serviciu în cadrul specialităţii lor. implicit. profesionalismul se manifestă pe multiple planuri şi anume în relaţiile de serviciu. regulamentelor şi dispoziţiilor aplicabile în domeniu. dar şi în exteriorul acesteia cu persoanele fizice ori juridice cu care autoritatea vine în contact.îndatorirea perfecţionării pregătirii profesionale fie în cadrul organului din care face parte. receptivitate şi operativitate în îndeplinirea sarcinilor. întrajutorarea în realizarea lor. . apreciem noi. inclusiv respectul de sine sau relaţia cu sine însuşi conform poziţiei şi prestigiului conferit de funcţia ocupată şi a aşteptărilor celorlalţi.în termenele stabilite care corespund funcţiei şi postului titularului. dar. Funcţionarul are obligaţia de a purta uniforma în timpul serviciului. asigurând transparenţa necesară activităţii desfăşurate. faţă de superiorii şi subordonaţii ierarhici. cu caracter activ. o declaraţie de avere conducătorului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte şi care se reactualizează anual. potrivit legii. la avansarea lor. cu colegii din compartiment şi din instituţie. Desigur. exercitarea cu bună credinţă a atribuţiilor. este şi aceea ca funcţionarul să prezinte. la timp. în condiţiile legii. în acelaşi timp. întocmai şi în mod conştiincios a sarcinilor de serviciu. ea mai presupune şi iniţiativă în exercitarea atribuţiilor. Loialitatea presupune îndeplinirea corectă. Corectitudinea presupune respectarea întocmai a legislaţiei. Tot o îndatorire. furnizarea informaţiilor cerute de public în cadrul serviciului cu respectarea prevederilor privind apărarea secretului de serviciu.

daruri sau alte avantaje. în considerarea funcţiei lor publice.să nu solicite sau să nu accepte.să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului funcţionarilor publici. să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru. ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri. apărând secretul faţă de orice divulgare sau scurgere. . în condiţiile legii. .să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu. asigurându-i prestigiul. inclusiv a documentelor şi suporturilor care conţin astfel de informaţii cu excepţia informaţiilor de interes public. constituind interdicţii legale menite a proteja funcţia şi titularul ei. direct sau indirect. obligându-l pe cel în cauză să se abţină de la acte şi fapte de natură a compromite poziţia oficială deţinută în care sens acesta trebuie: .să nu primească cereri a căror rezolvare intră în competenţa sa – dacă nu i-au fost repartizate de superiorii ierarhici – sau să discute direct cu petenţii. paza sediului şi a documentelor 321 . . . cu excepţia celor care au asemenea atribuţii. informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei. pentru ei sau pentru alţii. Reglementări speciale pot prevedea şi alte categorii de îndatoriri specifice unor funcţii publice cum ar fi. programul de lucru cu publicul. de exemplu. .să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele. nedivulgând şi neneglijând păstrarea acestora.O mare grupă de îndatoriri au caracter pasiv.să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor politice. consideraţia şi încrederea.

care trebuie puse în executare. dar şi în acest caz. pe superiorul său direct. etc. programul de instruire fizică şi trageri cu armă de foc. nu trebuie executată. stabilite potrivit legii. De asemenea.situaţia în care ordinul ierarhic ce se cere a fi executat este apreciat ca ilegal şi când nu mai operează obligaţia de conformare faţă de dispoziţia superiorului ierarhic. altfel.existenţa mai multor dispoziţii ierarhice. de îndată. Evident că încălcarea acestor îndatoriri atrage răspunderea funcţionarului vinovat de abaterile comise. Într-o astfel de 322 . În acest sens avem mai multe situaţii: . provenind de la treapta ierarhică cea mai înaltă. succesive sau simultane. alarmare. În situaţia în care contrarietatea vizează două sau mai multe dispoziţii provenind de la autorităţi sau funcţii ierarhice diferite se va executa ordinul cu forţa juridică superioară. după îndeplinirea ordinului executantul îl va înştiinţa. tot de principiu este şi faptul că o dispoziţie (vădit) ilegală. iar executarea ordinului nu suferă amânare. desigur în măsura în care prima sau primele nu au fost deja puse în aplicare. cu caracter contradictoriu. . .secrete. Desigur. dacă există o imposibilitate practică de a o realiza. căci. funcţionarii au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor. În acest caz dacă ele au aceeaşi forţă juridică. portul şi uzul de armă. se va executa ultima dispoziţie. mai ales dacă avem în vedere obligaţia executării ordinelor şi dispoziţiilor superioare. de regulă.funcţionarul primeşte o dispoziţie de la un superior indirect pe linie ierarhică. provenind de la aceeaşi autoritate sau funcţionar ierarhic. va antrena şi răspunderea executantului alăturată autorului ei. dacă este de principiu că legea şi dispoziţiile întemeiate pe ea trebuie executate. În acest caz executarea se va face numai după încunoştinţarea prealabilă a superiorului direct şi în mod cu totul excepţional fără această încunoştinţare.

ceea ce obligă la îndeplinirea lui de către cel care l-a primit. persoana imediat superioară celui care a dat un astfel de ordin.situaţie funcţionarul va refuza. Drepturile funcţionarilor publici ce decurg din situaţia lor personală 323 . având un caracter subiectiv. aplicarea ordinului. încunoştinţându-l pe superiorul ierarhic al autorului ordinului. încunoştinţând. Persoana astfel acţionată poate chema în garanţie şi pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordin scris să semneze actul a cărui ilegalitate este supusă judecăţii. iar studiul lor amănunţit revine ştiinţei dreptului muncii nu vom insista în mod deosebit asupra lor. Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public ce decurg din situaţia lui personală Privitor la drepturile şi îndatoririle funcţionarului. de deservire – care nu are calitatea de funcţionar public. dacă se solicită plata unor despăgubiri. Dacă emitentul ordinului. chiar dacă ele sunt reglementate de Statut şi nu pot forma obiectul unui contract colectiv sau individual de muncă. Aceste dispoziţii legale se corelează şi cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. cu excepţia cazului când acesta este vădit ilegal. pretins ilegal. 554/2004 care prevăd că acţiunile în justiţie împotriva actelor şi faptelor administrative care au vătămat drepturi recunoscute de lege se vor putea formula şi personal împotriva funcţionarului care a elaborat actul sau care se face vinovat de refuzul rezolvării sau de nerezolvarea în termen a cererii. mai ales dacă aplicarea dispoziţiei nu suferă nici o amânare. A. oricum Statutul făcând trimitere la legislaţia muncii. pe care legea nu le prevede decât în beneficiul personalului administrativ auxiliar. Întrucât acestea se reîntâlnesc şi în persoana oricărui salariat sau angajat. care vizează situaţia lui personală. în scris şi motivat. stăruie în executarea lui. va trebui să-l formuleze în scris.

deci o contrapartidă a activităţii realizate. el nu rezultă din negocierea directă cu instituţia .Dreptul la salariu al funcţionarilor publici este un rezultat al activităţii depuse de aceştia şi cuprinde salariul de bază.iar. de asigurare a existenţei. suplimentul postului. şi în cazul funcţionarului. b) crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare pe clase şi grade bazate pe evaluarea postului. pe de altă parte. totodată. 324 . alăturată celei economice. el mai conţine şi o componentă socială. salariul este stabilit prin lege la nivelul funcţiei şi nu al persoanei. dovadă că absenţa nejustificată de la serviciu sau neîndeplinirea atribuţiilor conduc la diminuarea lui corespunzătoare. Dar.nefiind influenţat de legitatea economică a relaţiei cerere-ofertă de pe piaţa muncii . Apreciem că. salariul reprezintă contravaloarea muncii prestate de acesta. prin traiul şi condiţiile de viaţă decente pe măsura demnităţii publice exercitate. c) stabilirea unui raport just între partea fixă şi partea variabilă a salariului care să ţină seama de activitatea depusă şi de importanţa ei. pe de o parte. necesară menţinerii unui statut social compatibil cu funcţia deţinută şi destinată asigurării unei poziţii sau unui rang social corespunzător. sporuri de vechime în muncă. suplimentul corespunzător treptei de salarizare şi indemnizaţii constituite într-un sistem de salarizare stabilit prin lege. La stabilirea sistemului de salarizare se au în vedere următoarele: a) necesitatea de a restrânge costurile administraţiei publice în condiţiile în care funcţionarii publici competenţi trebuie motivaţi şi recompensaţi în mod corespunzător. Datorită specificului raportului de serviciu în care se află funcţionarul salariul acestuia are o natură juridică proprie în raport cu salariul celor angajaţi deoarece.

repaus zilnic şi săptămânal precum şi la concediu de odihnă. Exercitarea acestui drept are în vedere atât refacerea forţei fizice şi a celei psihice a funcţionarului. Dreptul la durata normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână pentru funcţionarii publici175. 1). un personal cointeresat în realizarea atribuţiilor şi devotat funcţiei. Republicată în Monitorul Oficial al României nr.Se asigură. ceea ce permite realizarea corespunzătoare a serviciului public. funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază. consumată în activităţile profesionale. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. art. faţă de rolul funcţiei şi serviciului public şi faţă de cei puşi în slujba sa. alăturat concediilor de tot felul.32. Dreptul la odihnă. în general. Într-adevăr. funcţia se exercită în mod limitat în timp şi în cadrul unui program bine determinat care să permită realizarea corespunzătoare a atribuţiilor. Pe de altă parte. Salariul reflectă şi atitudinea statului şi. a duratei săptămânii de lucru la 5 zile lucrătoare permit exercitarea acestui drept. iar acest spor nu se poate acorda decât în limita a 360 de ore pe an şi în nici un caz conducătorul nu şi-l poate conferi sieşi. în acest fel. Pentru orele lucrate – din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice – peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare. alin. este concomitent şi o obligaţie a funcţionarului pe care dacă o încalcă este pasibil de sancţiune pentru absenţe nemotivate de la serviciu. Limitarea timpului de muncă la cel mult 8 ore pe zi. dar şi asigurarea sănătăţii celui în cauză. 325 . 175 Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. acest drept opus organului din care face parte cel în cauză şi care are îndatorirea de a-l respecta. inclusiv la concedii medicale şi de altă natură. a societăţii. 251 din 22 martie 2004.

iar această schimbare se face pe o funcţie publică corespunzătoare şi numai dacă funcţionarul în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii ce îi revin. În dezvoltarea acestui drept legea a prevăzut că pentru motive de sănătate funcţionarilor publici li se poate aproba. în mod excepţional. etc. de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor. raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului în cauză. Dreptul la asistenţă medicală. sănătate. medicamente şi proteze în condiţiile legii în caz de îmbolnăvire.ajutoare în cazul accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale. . invaliditate). cel de studii.asigurarea condiţiilor normale de muncă şi igienă. indiferent de cauza ei (accidentare.asistenţa medicală gratuită în instituţiile sanitare publice. schimbarea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. În perioada concediilor de boală. continuând cu cel alocat îngrijirii copiilor. Dreptul la condiţii normale de muncă şi igienă de natură să ocrotească sănătatea şi integritatea fizică a funcţionarilor. care să ocrotească sănătatea. Acest drept reprezintă o formă de retribuire a funcţionarului public conferită la încetarea funcţiei ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale 326 .începând cu cel de odihnă. etc. de maternitate (pre şi post natal). integritatea fizică şi psihică a persoanei. precum şi la celelalte drepturi de asigurări sociale de stat potrivit legii. . Dreptul la pensie. medical. tocmai ca rezultat al îndeplinirii obligaţiilor decurgând din plata contribuţiei la asigurările sociale. Elementele esenţiale ale acestui drept vizează: .

exercitarea acestui drept este supusă unor condiţionări după cum urmează şi anume: . şi pentru faptul că s-a dorit evidenţierea apartenenţei lor şi la această categorie profesională – desigur cu excepţiile prevăzute de statutele speciale pentru militari. 40/3 teza ultimă cu referire la legea 327 . să nu favorizeze vreun partid şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru.în exercitarea atribuţiilor de serviciu funcţionarul este obligat să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor sale politice. . ci pentru că se exercită în mod specific de către lucrătorii din administraţie. de factură politică. Desigur. în exprimarea ideilor sale.în afara serviciului. spre deosebire de cetăţeanul obişnuit. aşa cum se prevede în art. care sunt inerente condiţiei de cetăţean.referitoare la vârstă. Mai există o categorie de drepturi. apreciem că trebuie să existe o conduită rezervată şi măsurată. Membrii familiei sale au dreptul la pensie de urmaş potrivit legii. Această prevedere particularizează art. 30 din Constituţie privitor la libertatea de exprimare. dar care au fost incluse în Statutul funcţionarilor publici nu pentru că ar fi specifice numai lor. vechime în funcţie şi stagiul de cotizare. pentru a nu afecta prestigiul organului din care face parte. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat. Această primă idee este susţinută de raţionamentul dedus din consacrarea expresă a dreptului de asociere în sindicate de unde concluzia inexistenţei vreunei limitări a dreptului de asociere politică a funcţionarilor publici – interdicţia constituţională privitoare la această categorie. militarizaţi sau alte categorii de funcţionari civili – dar în anumite condiţii impuse de regimul specific funcţiei publice. deşi legea nu interzice.

Fiind un drept. stare materială. Cei interesaţi pot. ca. să înfiinţeze organizaţii sindicale. publicată în Monitorul Oficial nr. cei de conducere şi categoriile cărora le este interzis acest drept prin statute speciale. de sex. funcţionarilor publici li se interzice să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice. religioase. etnice. în mod liber. funcţionarii auxiliari se pot organiza în 176 Legea administraţiei publice locale nr.83. orientare sexuală. Pentru cazul inexistenţei unei asemenea organizări legea a prevăzut în mod expres ca în comisiile paritare – create pentru a participa la stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă ale funcţionarilor şi buna funcţionare a autorităţii – aceştia să fie reprezentaţi prin desemnarea cu vot majoritar de către masa lucrătorilor. Există cazuri speciale. nici eliminată de Statut. origine socială sau de orice altă asemenea natură. 328 . exercitarea nu este obligatorie putând exista autorităţi şi instituţii în care să nu existe organizaţii sindicale sau să existe funcţionari care să nu facă parte din ele.204 din 23 aprilie 2001. în condiţiile legii. Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici. în situaţia secretarului localităţii care dacă încalcă această oprelişte suportă sancţiunea eliberării din funcţie176 dacă este membru al unui partid politic. sindicale. Totuşi. nefiind nici preluată. decât în măsura în care este consacrată prin legi organice. Pentru a asigura totuşi o protecţie juridică completă a funcţionarilor faţă de posibile discriminări rezultate din exercitarea dreptului la opinie şi pentru întărirea principiului statutar al egalităţii şanselor la intrarea şi promovarea în corpul funcţionarilor publici s-a prevăzut interzicerea oricărei discriminări între funcţionari pe criterii politice. Sunt exceptaţi înalţii funcţionari publici. să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora. Desigur.215/2001. 2). alin. art. de exemplu.organică a funcţionarilor.

economice şi sociale ale acestora. Funcţionarilor li se mai recunoaşte şi dreptul de asociere în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop reprezentarea intereselor proprii. lege faţă de care Statutul funcţionarilor având valoarea de reglementare specială. publicată în Monitorul Oficial al României. Îndatoririle funcţionarilor publici ce decurg din situaţia lor personală În mod corespunzător. partea I-a. Desigur. administraţia cimitirelor.sindicate potrivit dreptului comun în materie (a se vedea Hotărârea de Guvern nr.). de a respecta timpul de lucru. 582/29. adică continuitatea şi celeritatea serviciului public.63. de a plăti 177 A se vedea Legea privind soluţionarea conflictelor de muncă nr. statute speciale. etc. 168/1999. pot să nu recunoască un asemenea drept. Dreptul la grevă este recunoscut funcţionarilor în condiţiile legii. vizând obligativitatea de a desfăşura o activitate corespunzătoare. după cum el nu este recunoscut expres de legea cadru177 acestor categorii şi nici funcţionarilor publici.11. Întrucât serviciul public se desfăşoară permanent. dar şi fără posibilitatea unui amestec sau intervenţii legal recunoscute a autorităţilor nici în formarea şi nici în activitatea acestor organizaţii. art. 1210/2003 privind aceste comisii).1999. derogă recunoscând dreptul la declanşarea conflictului (colectiv) de muncă. exercitarea dreptului la grevă trebuie să aibă loc în condiţiile asigurării funcţionării normale a acestuia pe timpul întreruperii activităţii (starea civilă. funcţionarul are şi o serie de îndatoriri. nr. 329 . promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor. B. Recunoaşterea acestui drept se face în afara oricărei conotaţii politice. mai ales pentru funcţionarii militari sau militarizaţi. el reprezentând un drept fundamental al salariaţilor consacrat de Constituţie pentru apărarea intereselor profesionale.

sub sancţiunea nulităţii actelor ilegale astfel emise. decât cele cuprinse în legea organică cadru. conţinut sau reglementare. la odihnă). în caz contrar operând tragerea la răspundere a celor vinovaţi.contribuţia la asigurările sociale. de a respecta disciplina de serviciu. părţile neputând să le elimine.6. . . a disciplinei de serviciu) îi corespund drepturile acesteia de a pretinde îndeplinirea lor conformă. dar subiectiv prin exercitarea personală. corelativ obligaţiilor funcţionarului (cum sunt cele legate de respectarea programului de lucru al instituţiei.în mod similar. Această operaţiune de grupare are la bază mai multe criterii unitare. a funcţionarilor. în altă formulare. implicită. clasificarea funcţiei reprezintă şi o clasificare. de acordare şi plată a concediului). Clasificarea funcţiilor publice şi categoriilor de funcţionari publici Întrucât între funcţia publică şi titular există o legătură indisolubilă.corespunzător drepturilor acestora (la salar. să le ignore sau să le fixeze în alt fel. 330 . dintre care cele mai multe se regăsesc chiar în Statut. instituţiei îi corespund obligaţii corelative (de plată a salariului. etc.şi aceste drepturi şi obligaţii au un caracter obiectiv prin reglementarea lor statutară. Ca o concluzie generală privind drepturile şi îndatoririle specifice funcţionarilor şi derivând din raporturile lor personale cu instituţia în care se află vom remarca următoarele: . 1.

c. cu modificările 331 . preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean ca persoane alese. funcţii publice corespunzătoare categoriilor înalţilor funcţionari publici. din păcate. 179 Legea nr. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.A. subprefect. art. 178 Legea nr. prefect. funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie. stabilind în mod limitativ că funcţionarii publici din clasele a II-a (cu studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă) şi a III-a (cu studii liceale absolvite cu diplomă) pot ocupa numai funcţii publice de execuţie. sub autoritatea unui funcţionar public ierarhic superior sau a unui demnitar omiţând. 251 din 22 martie 2004. Totuşi. cu excepţiile prevăzute de legile speciale178. legea nu stabileşte conţinutul fiecărei funcţii. 251 din 22 martie 2004. După nivelul atribuţiilor. primarul. inspector general guvernamental179. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. alin. încredinţate titularului funcţiei publice. cu modificările şi completările ulterioare. funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere. îndrumă şi controlează activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea. ci se mulţumeşte să le enumere. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. funcţiile publice se împart în trei categorii: a. b. coordonează. se precizează că funcţionarii publici de conducere organizează.9. 2). Categoria înalţilor funcţionar publici cuprinde persoanele care sunt numite în una din următoarele funcţii publice: secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. mai precis al competenţei. secretari generali din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. viceprimarul. Din păcate.

art. şi completările ulterioare. a absolvit programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 50 din Statut. are cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare executării funcţiei publice.Primul ministru pentru: secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.Guvern pentru: secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului. a promovat concursul naţional pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici. Funcţionarii publici de conducere cuprind următoarele persoane: a) director general şi director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome. 332 . . prefect şi subprefect. Numirea înalţilor funcţionari publici se face de către: . Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoane care trebuie să îndeplinească condiţiile generale de acces la funcţia publică prevăzute de art. Înalţii funcţionari publici realizează managementul de nivel superior în administraţia publică centrală şi în autorităţile administrative autonome. al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale precum şi funcţiile specifice asimilate acestora. respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.La nivel teritorial înalţi funcţionari publici sunt prefectul şi subprefectul. inspector guvernamental. precum şi studii universitare de licenţă.11.

cât şi dreptul de decizie. în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice subordonate acestora. îndrumare şi control. d) director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. decât atributul de control încredinţat în mod limitativ. implicit. indiferent 333 . e) şef serviciu. f) şef birou.b) director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome. pe toate celelalte). În acest sens este funcţionar de conducere atât cel care are toate aceste atribute (subînţelegându-se că cel ce are dreptul de decizie le exercită. altele numai de nivel local (secretarul de localitate). dar şi conducătorii de compartimente. precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora. de regulă conducătorul autorităţii instituţiei publice. precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora. de exemplu. al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale precum şi funcţiile specifice asimilate acestora. precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora. funcţia de conducere are un sens deosebit de larg incluzând atribuţii de organizare. pe care reglementarea legală a omis să-l prevadă. în cadrul instituţiei prefectului. Rezultă că funcţiile de conducere pot viza conducerea autorităţii în ansamblul ei ori conducerea unei structuri interne din cadrul acesteia. coordonare. iar unele pot fi atât de nivel teritorial sau local (director executiv) cât şi central (şef birou. Pe de altă parte. chiar dacă aceste structuri nu au. Rezultă că unele funcţii de conducere sunt în mod special de nivel central (director general). c) secretarul unităţii administrativ-teritoriale. şef serviciu).

de regulă. consilierii. Uneori. Funcţiile publice de execuţie cuprind următoarele 180 clase : a) clasa I-a include experţii. în cadrul aceluiaşi sistem de clasificare mai distingem între funcţii de conducere ierarhic superioare (director general.de mărimea compartimentului.13. în cazul numirii funcţionarilor de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice sau a destituirii din funcţia publică a acestora. director) şi ierarhic inferioare (şef serviciu. În sfârşit. 334 . de exemplu. iar în cazul 180 Legea nr. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. 251 din 22 martie 2004. La rândul lor. d) debutant. numai funcţionarul de conducere poate emite acte de autoritate (dispoziţii) cu efecte în interiorul instituţiei şi asupra subordonaţilor săi. Statutul face referire expresă la funcţionari de execuţie atunci când prevede modul de recuperare sau plata majorată pentru orele suplimentare lucrate peste program. şef birou). Distincţia între funcţii de conducere şi funcţii de execuţie are importanţă sub mai multe aspecte: . c) asistent. cu modificările şi completările ulterioare. după cum urmează: a) superior. Astfel. c) clasa a III-a include referenţii. b) principal. ca nivel maxim. inspectorii. Uneori chiar Statutul sau legile speciale pot face referiri exprese la funcţiile de conducere. inclusiv cea mai mică subdiviziune (de genul biroului sau oficiului). 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. consilierii juridici şi auditorii. art. funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale. b) clasa a II-a cuprinde referenţii de specialitate.

art. După cerinţele privind nivelul studiilor absolvite Statutul distinge următoarele clase necesare ocupării funcţiei publice181: a) clasa I-a cuprinde funcţiile ce necesită studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă. 335 . putând emite actele administrative corespunzătoare în acest sens. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. în vreme ce conducătorul compartimentului unde funcţionează poate dispune sau propune măsuri disciplinare pentru abaterile acestuia. şi încheia acte juridice (contracte) ce angajează răspunderea autorităţii respective.funcţionarii de conducere pot să-şi delege. din afara acesteia. 181 Legea nr. c) clasa a III-a vizează funcţii publice care necesită studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.numai conducătorul autorităţii sau instituţiei publice reprezintă însuşi organul de stat atât în raporturile interne din cadrul administraţiei respective. 251 din 22 martie 2004. B. în relaţiile externe. în mod permanent sau temporar. b) clasa a II-a vizează funcţii ce reclamă studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.dispoziţiile funcţionarilor de conducere sunt obligatorii pentru cei de execuţie care trebuie să se conformeze acestora.8.numirea şi eliberarea din funcţie a personalului de execuţie de face de conducătorul autorităţii sau instituţiei. cât. . cu modificările şi completările ulterioare.conducătorului acesteia efectele se pot extinde şi în afara autorităţii. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. . subordonându-se ierarhic. anumite atribuţii personalului din subordine. mai ales. . .

b) în cadrul claselor se disting gradele profesionale de debutant. iar acestea includ gradele de salarizare. respectiv clasa I-a. „per a contrario” sunt necesare numai studii universitare de licenţă. art. determinând conţinutul formal al acestora (organizare.Spre deosebire de reglementarea iniţială din Statut cea actuală nu mai prevede şi conţinutul acestor funcţii. adăugăm noi profesionale. diferenţiat după nivelul studiilor. cu modificările şi completările ulterioare. coordonare. cum ar fi cea de referent de specialitate pentru clasa a II-a sau referent pentru clasa a III-a. a II-a şi a III-a. prevăzând că funcţionarii publici din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii de execuţie. alin 1)-3). în vreme ce pentru cele de conducere. toate acestea dublate de clasele de studii. 251 din 22 martie 2004. În acest fel clasele profesionale cuprind gradele profesionale. 336 . a II-a şi a III-a. asistent. După sfera atribuţiilor încredinţate distingem182: a) 182 funcţii publice generale reprezentând ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter general comune Legea nr. Structura carierei funcţionarilor public de execuţie este astfel realizată încât ea cuprinde: a) clasele. C. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. d) în cadrul gradelor profesionale se disting gradele de salarizare condiţionate de vechimea în funcţie. îndrumare şi control. principal şi superior ca nivel maxim. având în vedere că ultimele clase vizează numai funcţii publice de execuţie. c) existenţa claselor de studii I-a.7. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. fiecare cuprinzând funcţii specifice. de calificativele obţinute şi de promovarea concursului.

b) funcţii publice specifice reprezentând ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice. în vederea realizării competenţelor lor specifice sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.10. financiarcontabil. inclusiv serviciile lor deconcentrate în teritoriu). conform clasificării competenţei materiale o autoritate nu poate fi încadrată decât în una din formele sale. cu cel al competenţei generale şi speciale. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. resurse umane) sunt comuni tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice asigurând buna funcţionare a acestora. Credem. consilii locale şi judeţene. lucrător în domeniul financiar. vameş. 183 Legea nr. pe de o parte. că s-a avut în vedere felul structurii în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii în care sens cei din structurile funcţionale (de genul juridic. fie specială (ministere şi alte organe centrale ale administraţiei publice de specialitate. în vreme ce funcţiile publice specifice (secretar de localitate sau judeţ. După vechimea şi durata funcţiei distingem între funcţionarii publici debutanţi şi funcţionarii definitivi183. politist. Din clasificarea legală nu rezultă cu certitudine conţinutul exact al fiecărei categorii de funcţii. 251 din 22 martie 2004. informatic. fie generală (guvern. etc. mai ales că se face confuzie între caracterul general şi special al funcţiei. prefect.tuturor autorităţilor şi instituţiilor în vederea realizării competenţelor lor generale. sanitar – veterinar. cu modificările şi completările ulterioare. primar). pe de alt parte. D. Or. mai degrabă. 337 .) sunt expresia competenţei proprii şi distincte specifice numai unei anumite autorităţi sau instituţii publice. art. aparţinând autorităţii sau instituţiei publice.

ultimele două categorii netrebuind să parcurgă etapa de stagiatură ea fiind asimilată cu vechimea în funcţie sau cu durata cursurilor de formare şi perfecţionare. persoanele titularizate prin concurs şi care au vechimea minimă în specialitate studiilor necesare (corespunzătoare) funcţiei publice de 12.Debutanţii sunt persoanele numite în funcţii de execuţie. După modul de învestire Statutul face distincţie între funcţionarii publici şi personalul (auxiliar) din aparatul propriu (de lucru) al autorităţilor şi instituţiilor publice care nu exercită prerogative de putere publică. Funcţionarii publici definitivi sunt numiţi în funcţie pe durată nedeterminată. Distincţia are următoarele consecinţe: . precum şi absolvenţii programelor de formare şi perfecţionare în administraţia publică. La expirarea perioadei de stagiu în baza evaluării obţinute cel în cauză va fi numit sau nu în funcţia publică de execuţie definitivă în gradul profesional de asistent. iar pentru clasa a III-a este de 6 luni. astfel pentru clasa I-a este de 12 luni. în condiţiile expres prevăzute de lege. dar prin excepţie funcţiile publice pot fi ocupate pe o perioadă determinată. pentru clasa a II-a este de 8 luni. . 8 şi 6 luni corespunzător nivelului studiilor absolvite şi care intră în Corpul funcţionarilor publici. Perioada de stagiu pe care trebuie să o parcurgă un funcţionar debutant diferă după clasa în care se află. E. Definitivii sunt debutanţii titulari pe funcţie. care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant şi nu îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea unei funcţii publice definitive.funcţionarii publici sunt numiţi.funcţionarii exercită o funcţie publică în vreme ce acest personal efectuează activităţi de secretariat338 . iar personalul încheie contract de muncă.

prevăzut de Statut. 184 Legea nr.funcţionarii publici sunt supuşi regimului juridic de drept public. art.funcţionarii numiţi desfăşoară o activitate nelimitată în timp. respectiv în cazul funcţionarului de către cel care a efectuat numirea. funcţionari publici teritoriali şi funcţionari publici locali184. gospodărire. . protocol. întreţinerereparaţii şi de deservire. în timp ce personalul ales este învestit prin operaţiunea alegerii supusă validării (primarul.). cel administrativ. neavând această calitate. iar cazul celor aleşi la expirarea mandatului. în vreme ce personalul auxiliar regimului juridic de drept privat. F. 251 din 22 martie 2004. .funcţionarii numiţi sunt învestiţi prin actul unilateral al numirii. ultimele categorii neintrând sub incidenţa sa. cu modificările şi completările ulterioare. . etc.7. până la expirarea mandatului pentru care a avut loc alegerea. Republicată în Monitorul Oficial al României nr. demisie). După competenţa teritorială exercitată distingem funcţionari publici de stat. în vreme ce personalul ales îşi exercită funcţia. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. c). consilierul.jurisdicţia litigiilor privitoare la funcţia publică revine instanţelor de contencios administrativ. iar cea a litigiilor de muncă instanţelor de drept comun. Tot în cadrul modului de învestire Statutul face distincţie între funcţionari publici numiţi şi persoane numite sau alese în funcţii de demnitate publică. . ori în alte cazuri expres prevăzute (deces. de regulă.administrative.1). Codului şi legislaţiei muncii.revocarea din funcţie se face în mod distinct. 339 . Distincţia dintre cele două categorii constă în mai multe trăsături: . lit. alin.

Funcţionarii publici speciali sunt funcţionarii care ocupă funcţii speciale adică acele funcţii care reprezintă ansamblul atribuţiilor şi competenţelor cu caracter specific unor activităţi şi instituţii publice stabilite în vederea realizării competenţelor lor specifice sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice. Echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale se face prin statutele speciale. . După caracterul atribuţiilor distingem funcţionari publici generali şi funcţionari publici speciali. cu regimuri juridice distincte.G. 1. Comisii paritare Modificările aduse statutului funcţionarilor publici prin Legea nr. Aceste acorduri pot cuprinde numai măsuri referitoare la: .constituirea şi utilizarea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă.215/2006 dă posibilitatea autorităţilor şi instituţiilor publice să încheia acorduri cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici. Acorduri colective. în funcţie de calitatea persoanei. Funcţionarii publici generali sunt funcţionarii care ocupă funcţii publice generale.8. inclusiv sub aspectul răspunderii juridice.sănătatea şi securitatea în muncă. Aceste funcţii generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi competenţelor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea realizării competenţelor lor generale. ultimii fiind supuşi exclusiv incidenţei regulamentelor militare şi unei jurisdicţii proprii. După gradul de stricteţe a disciplinei şi modul de subordonare distingem. H. funcţionari civili şi funcţionari militari. 340 .

Aceste comisii paritare sunt consultate în următoarele situaţii: . măsuri referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale neprevăzute în alte legi. În aceste comisii intră un număr egal de reprezentanţi desemnaţi de conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi de sindicatele reprezentative ale funcţionarilor. perfecţionarea profesională. Pentru a se putea încheia astfel de acorduri autoritatea sau instituţia publică trebuie să furnizeze sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor funcţionarilor publici informaţiile necesare referitoare la domeniile în care se pot prevedea măsuri în acordurile încheiate.programul zilnic de lucru. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ reprezentanţii lor vor fi desemnaţi prin votul majorităţii funcţionarilor publici din acea autoritate sau instituţie publică. Din analiza acestor prevederi legale rezultă că autorităţile şi instituţiile publice pot încheia acorduri cu organizaţiile sindicale dar numai în anumite domenii limitate iar enumerarea prevăzută de lege este limitativă şi nu sub formă de exemple deoarece textul de lege prevede că se pot „cuprinde numai măsuri referitoare la”.la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii activităţii autorităţilor sau instituţiilor publice pentru care sunt constituite. Pentru a urmării modul în care se respectă acordurile stabilite cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii paritare. În cazul în care în autoritatea sau instituţia publică sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicate acordul se încheie cu funcţionarii publici desemnaţi din rândul acestora. 341 .

la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici dacă costul acestora sunt suportate din fonduri bugetare. 164. pag. op.. . - 2. maşinile şi materialele. Resursele procurării lor şi ale realizării dotărilor necesare interesează. Negoiţă. Activitatea de raţionalizare a echipamentului administrativ are în vedere185 următoarele aspecte importante: 185 Al. . formulare. imprimate. 342 .la stabilirea programului de lucru de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Echipamentul administrativ este alcătuit din aparatura. rechizite de birou etc. mobilierului şi localurilor sau sediilor. iar în cadrul lor un rol deosebit revine echipamentului din dotare. precum şi din furniturile (hârtie. În exercitarea atribuţiilor lor comisiile paritare emit avize consultative. sub aspectul studiului. iar sub aspectul ştiinţei administraţiei interesează dotarea optimă şi folosirea raţională a dotărilor în vederea asigurării eficienţei activităţii executive şi a nesolicitării exagerate a resurselor bugetare.alte situaţii stabilite de lege.) a căror folosire este curentă în muncile de birou. ştiinţele economice şi dreptul financiar. Aceste comisii întocmesc rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate între conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi organizaţiile sindicale sau reprezentanţilor funcţionarilor publici. Rapoartele se comunică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi conducerii sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici.cit. Resursele materiale Resursele materiale utilizate în administraţie sunt bunuri sau valori mobile şi imobile.

desigur. mai ales în privinţa utilizării aparaturii de prelucrare automată a datelor. activitatea de analiză şi apreciere a informaţiilor necesară actului decizional nu se pretează la un asemenea tratament. op. 343 . dacă majoritatea operaţiunilor administrative de birou – mai ales în domeniul strângerii. prelucrării şi păstrării datelor – se pot realiza mecanizat şi automatizat. mecanizarea şi automatizarea operaţiunilor de birou prin adaptarea administraţiei la progresul tehnic aplicabil acestui sector.cit. pag.Operează limitări de ordin intelectiv. de pildă. adică asigurarea uniformizării dotării administrative. În acest sens înzestrarea trebuie să fie rentabilă. c. aportul factorului uman rămânând hotărâtor chiar şi în modul de programare a aparaturii. cum ar fi. Astfel: . elaborarea normativelor de dotare cu echipament în urma cercetării şi cunoaşterii nevoilor reale ale activităţii executive. decât într-un mod cu totul excepţional. 165-167. întrucât activitatea intelectuală nu poate fi suplinită de maşină în materia concepţiei şi a deciziei. ministere etc. cel puţin în actualul stadiu al dezvoltării în care ne aflăm. Astfel. standardizarea echipamentului.a. înregistrării. cu toate marile avantaje oferite în privinţa economiei de timp. stabilirea impozitelor. la nivelul cunoscut într-o perioadă de societate. adică faţă de costul 186 Idem. Acest din urmă aspect. este supus unor limitări186 ce afectează introducerea şi folosirea echipamentului modern. . resurse şi personal. retransmiterii. b. ceea ce trebuie să determine un maximum de funcţionalitate. mai ales la aceleaşi nivele ale organizării administrative (primării. în care sens trebuie precizat că nu orice aspect al activităţii executive se pretează la realizarea sa prin intermediul noii tehnici.). prefecturi..Există limitări aduse introducerii noii tehnici care sunt de ordin economic şi structural-funcţional.

inclusiv al actelor juridice. Trebuie să remarcăm faptul că nu la toate nivelele administrative şi nu la orice autoritate e necesară aceeaşi dotare tehnică. Gh. de pildă. în special. ce permite o reală amortizare a lor. echipamentele de prelucrare a datelor şi de reproducere de birou. astfel. care să aibă şi o folosinţă de durată. decât prin dotarea fiecărui organ executiv cu tehnica respectivă. Acesta se redactează dactilografiat după un înscris de mână (manuscris) aprobat şi care trebuie realizat într-un număr mare de exemplare (originale sau copii). uneori chiar de obstrucţionare faţă de tendinţele novatoare de introducere a noilor mijloace şi metode.Apar şi limitări de ordin psiho-social şi tradiţional ce ţin de existenţa unei rutine administrative formate în activitatea executivă îndelungată a unor persoane şi care se reflectă în atitudini şi reacţii personale negative.investiţiei făcute să se efectueze un mare volum de lucrări cu mijloacele din dotare. a. Radu. În cazul echipamentului de înregistrare. sistemele automatizate de registratură şi tehnicile moderne de păstrare şi distrugere a documentelor. reunindu-se. . pag. prelucrare şi de reproducere a datelor în activitatea de birou187 se are în vedere faptul că documentul scris sau înscrisul constatator. legate mai ales de temerea insuficienţei cunoaşterii şi utilizării acestora şi. Ciulbea. 344 . s-ar putea ca prelucrarea automată a datelor la nivele ierarhice inferioare să se preteze mai bine prin organizarea unor oficii de calcul teritoriale comune. este „produsul” de bază al activităţii executive. conform numărului de 187 N. astfel. mai ales. de eventualitatea pierderii locului de muncă datorită modificărilor structurale şi de personal aferente noii tehnologii introduse. dar şi al unor operaţiuni tehnicomateriale. Experienţa mondială…. 122 şi urm. cele de transmitere a informaţiilor. volumul de muncă al mai multor instituţii. Când ne referim la echipamentul administrativ avem în vedere. cele de transport automatizat al corespondenţei.

Important este că din momentul redactării să existe o limitare a numărului de documente la strictul necesar. Realizarea acestor operaţiuni este încă condiţionată de existenţa unor tehnici şi sisteme de reproducere a documentelor (reprografie) începând cu copierea dactilografică.. lucrări) în baza unor coduri care sunt apoi înregistrate în memoria unui calculator. ce include depunerea în rafturi mobile după o ordine codificată prestabilită şi înregistrată în memoria 188 Tot acest echipament de reproducere a documentelor. desemnat terminologic prin noţiunea de „birotică”. telefaxului. inclusiv mijloace pneumatice. Transportul automatizat al corespondenţei prezintă o importanţă deosebită în marile instituţii şi sedii administrative cu un amplu volum informaţional şi al lucrărilor de birou. 345 . copierea electrostatică (Rank Xerox). al echipamentului pentru apel urgent (portativ sau fix). Echipamentul de transmitere a informaţiilor la distanţă vizează mijloacele moderne ce permit legătura simultană sau succesivă între doi sau mai mulţi factori ai comunicării. a interconectării aparaturii computerizate.destinatari. serigrafierea.188 d. heliografierea. e. transmitere şi prelucrare a informaţiilor etc. telefonului. este. tehnica urmărind îmbunătăţirea fluxului informaţional şi a circuitului acestuia în interior prin intermediul transportoarelor cu bandă. putând fi ulterior identificate la solicitare. Tehnicile moderne de păstrare sau arhivare a documentelor au în vedere realizarea unei depozitări bazate pe criterii riguroase şi de către un serviciu anume specializat cu o bună dotare tehnică. de părţi interesate. etc. c. microcopierea. fotocopierea. inclusiv asupra locului de păstrare. b. mai nou. al celor cu buzunare sau cutii. telexului. cum este cazul interfonului. Sistemele automate de registratură au în vedere înscrierea şi clasificarea documentelor (dosare. ori în funcţie de nevoile de documentare etc.

poliţie etc. tradiţiile locale. Dezvoltarea preocupărilor privind perfecţionarea activităţii şi a dotării birourilor a condus la apariţia unei noi ştiinţe. Documentul este identificat la solicitare de către funcţionarul specializat aflat într-un centru dispecer. evitându-se. finanţe. de regulă. să confere condiţii igienicosanitare şi de lucru personalului. respectiv birotica. de 346 . o singură clădire este suficientă. a celei externe (extranetul) şi a celei internaţionale (internetul) reprezintă criteriul de performanţă în materia circuitului informaţiilor şi pentru administraţia publică. ceea ce uşurează atât conlucrarea între oficiali. în cazul autorităţilor financiar – bancare). în funcţie de nevoi. În acest fel se asigură atât funcţionalitatea maximă necesară. conectat cu întreaga instituţie (de pildă. prin reţeaua telefonică sau calculator) şi care eliberează documentul care a fost solicitat sau copia acestuia. este recomandabil ca întreg grupul de construcţii să fie învecinat. în localitatea de reşedinţă a unităţii administrativ-teritoriale la al cărei nivel este constituit sau în capitală. dacă este cazul). caracterizându-se printr-un stil sobru şi o arhitectură ce reflectă nivelul de dezvoltare economică a zonei.unui calculator. asigurând o concentrare a mai multor autorităţi şi instituţii de la acelaşi nivel şi de acelaşi interes. etc. Încăperile sau birourile pot fi astfel concepute şi amplasate încât să fie destinate folosirii lor de către una sau mai multe persoane. În principiu. Crearea reţelei interne (intranetul) în cadrul instituţiei. Localurile (sediile) autorităţilor administrative Organul executiv îşi are sediul (principal. dar. reflectând unitatea serviciului şi specificul structurilor sau compartimentelor interne.). Localul instituţiei executive trebuie să asigure funcţionalitatea adecvată specificului autorităţii găzduite (primărie. cât şi accesul publicului solicitant în vederea rezolvării problemelor sale (de exemplu.

Resursele financiare se constituie. Reglementări de ordine interioară pot prevedea modul de asigurare a pazei sediului. fără să greveze bugetul public sustrăgând valori care ar putea fi utile în alte sectoare ale vieţii publice. documentele secrete. fişete). cu respectarea unui anumit volum al încăperii. În încăperi se află mobilierul adecvat muncii respective (birouri. telefax). de multiplicare a documentelor etc. În unele situaţii încăperile pot primi o destinaţie specială – de pildă. ceea ce permite o anumită 347 . Suprafaţa medie locativă este de 3-6 mp de funcţionar. precum registratura. de regulă. din bugetele alocate de stat sau de colectivităţile locale în beneficiul autorităţilor respective care au un plan propriu de cheltuieli. situaţiile de avarii şi modul de intervenţie etc. casieria – necesitând amenajare specială. mijloacele tehnice necesare primirii. 3. echipamentul de dactilografiat. a sustragerilor sau a incendiilor. prelucrării şi transmiterii informaţiilor (calculator.pildă. computer. Resursele financiare Autorităţile executive au nevoie. etc. arhiva. cât şi limitarea accesului publicului în mod strict numai la acele servicii specializate relaţiilor exterioare. dotarea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor. a condiţiilor de iluminat – natural sau artificial – a unei bune izolări fonice. deplasarea inutilă a personalului propriu. cum ar fi sistemul de siguranţă şi de alarmare pentru prevenirea pătrunderii persoanelor neautorizate. biroul primirilor în audienţă. telefon. precum şi un cont bancar. iluminatul de siguranţă. astfel constituite încât să corespundă nevoilor reale ale administraţiei. accesul publicului. pentru desfăşurarea eficientă a activităţii lor – pe lângă cadrul legal bine definit şi de un personal temeinic pregătit – de existenţa unor mijloace materiale şi a unor resurse financiare.

Desigur. ceea ce poate conduce la o activitate optimă sub aspectul costurilor scăzute ale serviciilor administrative. din impozitele şi taxele locale) care să-i acopere cheltuielile financiare în modul de efectuare a plăţilor pentru diverse cheltuieli.independenţă în modul de dispunere asupra fondurilor existente. contribuind la realizarea de economii. aceasta nu exclude posibilitatea ca în mod parţial ori chiar în totalitate autoritatea să realizeze şi venituri proprii (de pildă. prevenind risipirea resurselor. Capitolul 11 Activitatea administraţiei publice Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice de organizare a executării legii şi a celorlalte acte normative se 348 .

regimul juridic şi clasificarea actelor administrative Sfera şi definiţia actelor administrative Concepută ca activitate îndeplinită de anumite autorităţi. Actele administrative 1. Bucureşti. trăsăturile. În primul caz. . . încheind contracte sau executând operaţiuni material-administrative. Complexitatea atribuţiilor administraţiei a crescut.deconcentrarea serviciilor publice. administraţia pierde votul de comandă. administraţia publică se înfăptuieşte în conformitate 189 A.trecerea unor bunuri în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale. pag. I. 1992. fiind determinate de: .realizează printr-o activitate cu caracter executiv-dispozitiv şi printr-o activitate de prestaţiune în cadrul diferitelor servicii publice189. Corespunzător. ea se situează pe poziţia de executant al serviciilor publice către comunitate. dispoziţii).aplicarea principiilor autonomiei şi a autonomiei financiare. Negoiţă –Contenciosul administrativ şi elemente de drept administrativ. a crescut şi numărul de acte administrative şi operaţiuni material administrative prin care se realizează aceste atribuţii. prin care organizează executarea şi se execută în concret legea. În al doilea caz. 6 349 . Editura Lumina Lex. Noţiunea. autorităţile administraţiei publice adoptă/ emit acte de autoritate (hotărâri. aceste acte având caracter de autoritate.

independent de existenţa unei manifestări de voinţă în acest scop. 190 T.şi în baza legii. Cluj-Napoca. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. adoptarea sau executarea actului administrativ. Denumirea de „acte de drept administrativ” s-a propus în ideea evocării mai clare a regimului elaborării actelor organelor administraţiei de stat190. considerându-se că aceasta indică apartenenţa actului la administraţia de stat191. prin fapte materiale juridice şi prin operaţiuni materiale administrative. Drăganu – Actele de drept administrativ. modificarea sau stingerea unor raporturi juridice. în scopul de a produce efecte juridice. pag. vol. legea fiind cea care le atribuie efecte juridice. 1959. Editura Rosoprint. În literatura juridică. 217 350 . Actele administrative constituie principala formă juridică a activităţii autorităţilor administraţiei publice. făcute în exercitarea funcţiei executive a autorităţilor publice. Această terminologie a fost criticată încă de la promovarea sa192 iar. 1970. grupate sub denumirile de „act de drept administrativ” sau „acte administrative”. 16-21 191 I. II. pag. Bucureşti. Santai – Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. prin acte administrative cu caracter normativ sau individual. pag. 28 192 R. în prezent specialiştii în drept public folosesc terminologia de „acte administrative”193. dorinţa de a defini noţiunea de act administrativ a dat naştere la mai multe formulări terminologice. Ionescu – Drept administrativ. 2004. a căror realizare este garantată prin posibilitatea de a recurge la forţe de constrângere a statului. Editura Didactică şi Pedagogică. Faptele materiale juridice determină naşterea. Operaţiunile materiale administrative cuprind acele fapte materiale care nu concretizează o voinţă juridică dar care sunt necesare pentru emiterea. Actele administrative sunt manifestări de voinţă cu caracter unilateral.

2002. Desigur. ale Legii contenciosului administrativ şi ale Legii administraţiei publice locale. Bucureşti. V. A. 2002. s-a apreciat că actele de drept administrativ pot fi definite ca manifestări unilaterale şi exprese de voinţă ale autorităţilor publice. apreciem că folosirea termenului de „acte de drept administrativ”. Editura Themis – Fundaţia Europeană Tituşescu. pag. care consacră sintagma de „act administrativ”. autorizaţii. pag. vol. ar conduce la aparenţe. I. regulamente. 21-24. care nu diferă esenţial în ceea ce priveşte conţinutul. I. Editura Lumina Lex.Disputa de ordin terminologic nu se mai justifică faţă de dispoziţiile Constituţiei României. Alexandru – Administraţia Publică. ordine. pag. 279. II. că sfera acestor acte este mai restrânsă. L. Editura Rosoprint. legislaţia foloseşte. Pe de altă parte. denumirile concrete ale actelor administrative: hotărâri. 234-240. diferenţele rezultând din sfera de cuprindere şi din modul de prezentare. pag. Astfel. ClujNapoca. limitându-se la actele cu caracter normativ şi excluzând pe cele cu caracter individual. Bucureşti. actele de drept administrativ au fost definite ca fiind actele juridice unilaterale emise în cadrul activităţii executive ale autorităţii publice în calitatea lor de subiect special investit cu atribuţia de realizare a puterii de stat194. Vedinaş – Drept administrativ şi instituţii politice administrative. vol. Editura All Bek. etc. de regulă. 470. 2004. În literatura juridică au fost formulate mai multe definiţii ale actului administrativ. care permit stabilirea provenienţei actului administrativ şi determinarea caracterului său normativ sau individual. 29 351 . 2002. pag. Bucureşti. Iorgovan – Tratat de drept administrativ. Santai – Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. decizii. II. în principal autorităţi ale administraţiei publice. I.. în scopul de a produce 193 I. Nicu – Drept administrativ. dispoziţii. 2002. Nedelcu. Craiova. Editura Lumina Lex. 83-84 194 T. Bucureşti 1965. pag. Editura Ştiinţifică. Drăganu – Formele concrete de activitate ale organului statului. Într-o opinie prezentată sintetic.

2002. în realizarea puterii publice. o definiţie care impune prin conciziune înţelege prin actul administrativ acea formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice.12. Editura Accent. care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă de a da naştere. emis de o autoritate publică în vederea executării sau organizării executării legii”198.efecte juridice. Bucureşti. Nedelcu. Nicu – Drept administrativ. a unei autorităţi administrative. 2004. prin care se formează o situaţie juridică referitoare la un drept recunoscut de lege. în temeiul puterii publice195. Fără a face o analiză a modurilor de definire a actului administrativ prezentate mai sus. se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.2004. care emană de la autorităţile administraţiei publice prin. Iorgovan –Tratat de drept administrativ. pag. 1154/7. actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinţă juridică.L. În sfârşit. unilaterală şi supusă unui regim de putere publică. a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii. Editura Themis. 279 197 A. care se nasc. Semnificaţia acestei 195 R. pe baza şi în executarea legii. Cluj-Napoca. voinţa juridică fiind supusă regimului juridic administrativ196. 554/2. publicată în Monitorul Oficial nr. vol. Craiova. A. Într-o altă opinie. – Drept administrativ. pag. actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă juridică expresă. 24 198 Legea contenciosului administrativ nr. apreciem că ele exprimă în esenţă trăsăturile actelor administrative şi regimul juridic al acestor acte. sub controlul principal de legalitate al instanţelor judecătoreşti197.12. 2004. pag. Petrescu. 287 196 I. N. În concepţia noastră. Termenul de act administrativ este reglementat şi de noua Lege a contenciosului administrativ care în mod concis îl defineşte ca „actul unilateral cu caracter individual sau normativ. II Editura All Beck.2004 352 .

Din definiţiile prezentate se pot desprinde trăsăturile actului administrativ. 1970. precum şi de operaţiunile materiale administrative.definiţii reprezintă importanţa sub aspectul actelor supuse controlului de legalitate. Bucureşti. pe de o parte. operaţiunile tehnice de administraţie şi operaţiunile tehnic productive199. a) Actul administrativ este forma juridică principală de activitate a administraţiei publice. Actul administrativ nu este singura formă juridică prin care lucrează administraţia dar este forma juridică cea mai importantă. acestea cuprind elemente comune în ceea ce priveşte delimitarea actului administrativ de celelalte acte juridice ale organelor administraţiei de stat. Trăsăturile actelor administrative Chiar dacă există o varietate de opinii referitoare la noţiunea de act administrativ. Editura Didactică şi Pedagogică. Există o diferenţiere în ceea ce priveşte ponderea actului administrativ în sfera formelor de activitate ale organelor administraţiei publice. actele juridice unilaterale ce nu sunt emise în realizarea puterii de stat. pe care le vom prezenta în continuare. 222 353 . acestea variind în funcţie de nivelul ierarhic al organului administraţiei publice de la care emană actul. ca fiind conformă şi cu art. Ionescu – Drept administrativ. S-a apreciat că acest caracter deosebeşte actul administrativ de toate celelalte activităţi juridice sau nejuridice. pag. 52 din Constituţia revizuită. pe de altă parte. La organele de la baza sistemului organizării administraţiei publice au o pondere mai mare operaţiunile materiale administrative şi cele tehnice iar pe măsură ce urcăm 199 R. acestea extinzându-se şi asupra actelor emise de alte autorităţi publice decât cele care aparţin administraţiei. realizate de organele administraţiei de stat dar care nu fac parte din administraţia de stat şi anume: contractele.

Bucureşti. adică să aibă animus negati contrahendi iar să nu fie jocandi causa201. I. 2004. 487 354 . spre deosebire de operaţiunile administrative care nu produc efecte juridice202. să aibă drept scop producerea în mod direct de anumite efecte juridice.Unele considerente referitoare la raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în actele acestora. pag.spre organele din vârful organizaţiei. Potrivit acestei trăsături. pag. a unei păreri sau sentiment. Nicu – Drept administrativ. pag. Actul administrativ este emis în regim de putere publică. Iorgovan – Tratat de drept administrativ. Prin această trăsătură. b) Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă expresă unilaterală şi supusă unui regim de putere publică. Editura Lumina Lex. c. actul administrativ antrenează în mod independent producerea unor efecte juridice. actul administrativ se deosebeşte de alte acte juridice cu caracter unilateral al organelor administraţiei publice. Alexandru – Administraţia Publică. actul administrativ apare ca fiind exteriorizarea voinţei interne a unei autorităţi a administraţiei publice de a produce în mod direct efecte juridice. În acest fel. 1999. Actul administrativ concretizează voinţa autorităţilor administrative ca subiect de drept învestit cu 200 A. Nedelcu. Voinţa pe care o manifestă organul administraţiei publice trebuie să fie neîndoielnică.L. în Dreptul nr. A. pag. adică de a da naştere. Actul administrativ nu poate avea semnificaţia unei rugăminţi. Caracterul expres al manifestării de voinţă este determinat de regimul de putere publică în care se emit actele administrative. Editura Themis. a modifica sau a stinge drepturi şi obligaţii. 29. 2002. Bucureşti. 179 202 I. Trăilescu . 43 201 A. Craiova. ponderea acestora scade în favoarea actelor administrative200. Editura All Beck. 1011/1995. II. vol.

modificarea şi desfiinţarea respectivelor acte205. 2004. revocat sau anulat cât şi pentru organele administrative superioare organului emitent. Editura Accent. fiind emise pe baza şi în vederea executării dispoziţiilor legale în vigoare. II. Regimul de putere nu exclude ci permite exercitarea controlului de legalitate exercitat asupra actelor administrative. Petrescu – Drept administrativ. condiţiile de validitate a actului administrativ. forţa juridică şi regimul juridic al actului administrativ. II. 290 204 A. actul administrativ este obligatoriu pentru organul emitent atâta vreme cât el nu a fost abrogat. Santai – Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei.putere publică203. ea este o consecinţă a prezumţiei de legalitate de care se bucură actele administrative. Într-o altă opinie. pag. 2004. Editura Rosoprint. Regimul juridic al actelor administrative Analiza regimului juridic al actelor administrative vizează aspecte referitoare la procedura de emitere a acestor acte. Cluj-Napoca. Totodată. Bucureşti. 2002. vol. Obligativitatea actului administrativ se referă la toate subiectele de drept care intră sub incidenţa dispoziţiilor respective. vol. 30 355 . regimul juridic al actelor administrative reprezintă un ansamblu de reguli ce guvernează formarea. în sensul că evocă criteriile de valabilitate ale acestora204. 40 205 I. Iorgovan – Tratat de drept administrativ. S-a apreciat că prin regim juridic vom înţelege un ansamblu de reguli de fond şi de formă care conturează „personalitatea” actelor administrative în circuitul juridic. pag. Din această trăsătură rezultă obligativitatea actelor administrative şi executarea lor din oficiu. Elementul central al acestui regim juridic îl reprezintă legalitatea. N. la care ne vom referi în continuare. 203 R. Editura All Beck. pag. Cluj-Napoca.

în deciziile pe care le iau. b. După alţi autori (Şcoala de la Bucureşti).J.C. care constă în actualitatea. 1999. forţa juridică a actului administrativ. J. În cele mai multe cazuri actele administrative îmbracă forma scrisă. de a se conforma legii sau. 1996. Desigur faţă de multitudinea actelor administrative emise. În toate cazurile legalitatea actului administrativ reprezintă cel puţin conformitatea actului respectiv cu legea fundamentală. Paris. Forma actului administrativ. Legalitatea este o condiţie de valabilitate a actului administrativ. Actele administrative cu caracter normativ îmbracă numai forma 206 A. I.. adică unui ansamblu de reguli de drept de ranguri şi conţinuturi diferite206. cu Ordonanţele de Guvern şi toate celelalte acte normative care au forţă juridică superioară actului analizat. 1996. care este apreciată ca o garanţie de respectare a legalităţii. Bucureşti. Legalitatea actului administrativ. S-a mai apreciat că oportunitatea este o condiţie de valabilitate specifică deciziei administrative. L. alături de oportunitate. analiza legalităţii şi oportunităţii se va face având în vedere activitatea reglementată. Gaudemet – Traite de droit administratif. cu legile adoptate de Parlament. Editura Lumina Lex. De Laubadere. corespondenţa permanentă a acesteia cu evoluţia realităţilor administrative iar nerespectarea acestei condiţii poate atrage nulitatea actului administrativ207. Venezia. mai exact.a. După un curent de gândire (şcoala de la Cluj). pag. 593 207 I. legalităţii. pag.D. semnifică faptul că autorităţile administraţiei sunt ţinute. Principiul legalităţii în doctrina românesc a fost analizat diferit. 470 356 . legalitatea este corolarul condiţiilor de valabilitate iar oportunitatea este un element al legalităţii şi nu o condiţie de valabilitate distinctă. Alexandru – Administraţia Publică.G. în corelaţie cu oportunitatea. organul emitent.

51. De forma scrisă a actului administrativ se leagă şi alte elemente de concretizare exterioară ale actului: . Cu toate acestea. fiind obligatorie publicarea lor. 215/2001. Forma scrisă reprezintă o condiţie de valabilitate a actului. Forma scrisă a actelor administrative este necesară pentru următoarele considerente: . 13 din Constituţia revizuită este limba română209. .verificarea legalităţii actului în vederea sancţionării celor vinovaţi de eventuale vicii de legalitate a actului sau a celor vinovaţi de nerespectarea actului legal emis. . 2 din legea fundamentală şi ale art.71. nr. Editura Didactică şi Pedagogică.2003 357 . de regulă.10. 8 din Legea nr. 1970. 120. privind administraţia publică locală. publicată în Monitorul Oficial.necesitatea cunoaşterii exacte şi complete a conţinutului actelor. în unităţile administrativ teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor.limba de redactare a actului care. Actele normative cu caracter individual îmbracă şi forma orală. . alin. ea fiind impusă ad validitatem şi nu ad probationem. Ionescu – Drept administrativ. revizuită. pag.existenţa unui mijloc de probă în caz de litigiu. în conformitate cu dispoziţiile art. 767/31.necesitatea executării şi respectării dispoziţiilor actului de către cei care cad sub incidenţa lui. alin.realizarea rolului educativ al actului administrativ respectiv208. . faţă de dispoziţiile art. 233 209 Constituţia României. hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ se 208 R.scrisă. în condiţiile legii. alin. 2 şi 106. Bucureşti.

2001 211 Legea 204/2000.motivarea actului are menirea de a prezenta elementele de fapt şi de drept care legitimează intervenţia actului respectiv. prin legi speciale . iar în cazul celorlalte acte normative prin referate. prin dispoziţiile art. în dreptul nostru nu există o obligaţie generală privind motivarea actelor administrative.08. republicată. publicată în Monitorul Oficial. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 663/23.04.aduc la cunoştinţa publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective210. regulă care va fi cuprinsă în viitorul Cod de procedură administrativă.potrivit art. 215/2001 privind administraţia publică locală. Astfel. 175 din Codul de procedură fiscală dispune că decizia prin care se soluţionează contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale cuprind motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază actul administrativ jurisdicţional.10. această obligaţie fiind reglementată pentru anumite acte 211 administrative. Totuşi. art. .2004 212 Legea nr. 210 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public se dispune că refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează212. privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din Legea nr. 204/23. Ne alăturăm autorităţilor care susţin necesitatea de a se reglementa obligativitatea motivării tuturor actelor normative. De asemenea.2001 358 . nr. 29 din Legea nr. privind normele de tehnică legislativă publicată în Monitorul Oficial 777/25. 544/2001. . motivarea în cazul ordonanţelor şi al hotărârilor Guvernului se face prin note de fundamentare.

Forţa juridică a actelor administrative se fundamentează pe prezumţia relativă că acestea au fost emise cu respectarea 213 A.) sunt operaţiuni material-administrative care nu produc efecte juridice. în vederea emiterii de către ultimul a unui act administrativ. 2002. II. acestea nu sunt acte administrative de sine stătătoare. În funcţie de momentul în care intervin. Procedura de elaborare a actului administrativ. . pag. acordul poate fi prealabil. Acordul exprimă acceptul pe care un organ public îl dă altui organ. Vedinaş – Drept administrativ şi instituţii politice administrative. Bucureşti. apreciindu-se că actele emise în baza lui sunt „acte administrative complexe”.forme procedurale anterioare emiterii actului. Potrivit momentului care intervine. exprimând o dublă voinţă juridică. Pentru formele procedurale prealabile emiterii actului administrativ are relevanţă acordul prealabil.c. ci doar operaţiuni administrative foarte importante213. d. procesele verbale. 100 359 . Forţa juridică a actelor administrative. formele procedurale prealabile (propunerile. . conforme). rapoartele. 56. indiferent de categoria căreia îi aparţine (facultative. Chiar dacă au unele asemănări cu actele administrative. De regulă. Editura Lumina Lex. Dintre operaţiunile procedurale emiterii actului administrativ probleme teoretice şi practice au ridicat avizele şi acordul. Editura All Beck. vol. etc. concomitent sau posterior.forme procedurale concomitente cu emiterea actului. în doctrina de specialitate s-a apreciat că. referatele. Bucureşti. Iorgovan – Tratat de drept administrativ. V. pag. distingem categorii de forme procedurale: .forme procedurale ulterioare emiterii actului. dar care sunt necesare elaborării actului administrativ. 2002.

J. Efectele actelor administrative. Prezumţia de legalitate este asociată cu alte prezumţii: prezumţia de autenticitate şi prezumţia de veridicitate. 2000. Prezumţia de legalitate. Waline – Droit administratif precis. Rivero. respectiv cu caracter individual sau cu caracter normativ.tuturor condiţiilor cerute de Constituţie şi celelalte acte normative cu forţă juridică superioară actelor emise. Fără a intra în detalii. de regulă se face de către organul emitent (retractare). e. hotărâri de Guvern) chiar dacă acestea au caracter individual. 107 360 .locul organului emitent în sistemul organelor administraţiei publice. subînţelege condiţia actului administrativ de a corespunde Constituţiei. Din aceste trei prezumţii rezultă că actul administrativ se impune subiectelor de drept care sunt obligate să-l respecte şi să-l execute.natura organului emitent. arătăm că legislaţia şi doctrina majoritară au fundamentat teza potrivit cu care actele normative produc efecte juridice de la data publicării lor iar cele individuale de la datat comunicării. care. Referitor la efectele actelor juridice. chiar prin Constituţie se prevede obligativitatea publicării în Monitorul Oficial (decrete ale Preşedintelui. întinderea efectelor produse de actele administrative şi încetarea efectelor actelor administrative.categoria de act. de organul ierarhic superior 214 J. legii şi actelor juridice emise în baza legii. Există şi excepţii prin care. se impune analizarea a trei aspecte: momentul de la care actul administrativ produce efecte. Paris. denumită şi prezumţia de conformitate cu dreptul214. Actele administrative produc efecte juridice până în momentul scoaterii lor din vigoare. . pag. Forţa juridică a diferitelor acte administrative este condiţionată de mai multe elemente: . .

De asemenea. . actul administrativ poate fi abrogat printr-un act normativ cu putere egală sau superioară. b din Legea contenciosului administrativ nr. Editura Accent.acte emise de autorităţile autonome administraţiei publice locale. pag. Desigur. Cluj-Napoca. care defineşte actul administrativ şi asimilează unele contracte încheiate de autorităţile publice actelor administrative.acte emise de organele administraţiei de stat. 2004.12. 2.(revocare) ori de către instanţele judecătoreşti (anulare). care cuprind reglementări de principiu cu caracter obligatoriu. Clasificarea actelor administrative În doctrina de specialitate există mai multe variante de clasificare a actelor administrative. care creează. 554/2. . b. care se aplică unui număr nedeterminat de persoane. După categoria organului emitent: . După întinderea efectelor pe care le produc se delimitează: . lit. a. . Vom prezenta în continuare câteva dintre clasificările făcute în literatura de specialitate. N.actele normative cu caracter individual care sunt manifestări de voinţă. 292 361 . în funcţie de diferite criterii şi potrivit modului de organizare al administraţiei în diferitele etape de dezvoltare economico-socială. 215 ale R. aceste clasificări vor trebui reconsiderate faţă de dispoziţiile art. modifică sau desfiinţează drepturi în serviciu uneia sau mai multor persoane dinainte determinate215.actele administrative cu caracter normativ. Petrescu – Drept administrativ.2004.acte care emană de la alte organe de stat.

c şi d din Legea nr. .acte administrative prin delegare216. I.contractele încheiate de autorităţile publice care sunt asimilate actelor administrative. 1929. pag. 38 217 A. pag. Procedura emiterii/adoptării actelor administrative 216 A. Potrivit acestei clasificări actele administrative se împart în următoarele categorii: . cât şi dispoziţiile art. Această delimitare are în vedere atât clasificări existente în doctrină.actele administrativ-jurisdicţionale emise de o autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict. . 2003.acte administrative de autoritate.2004 privind contenciosul administrativ. 2002. vol. Fără a analiza aceste clasificări. 554/2. care sunt acte unilaterale. Prisăcaru – Contenciosul administrativ român. pag. Iorgovan – Tratat de drept administrativ. care nu în toate cazurile au o importanţă practică vor formula o nouă clasificare. Editura Naţional. prin care actele administrative erau împărţite în acte administrative de autoritate. . II. cu caracter individual sau normativ emise de autorităţile publice ale administraţiei publice în vederea executării ori a organizării executării legii.12. Editura All Beck. 2. vol. V. în funcţie de puterea actului administrativ şi de regimul juridic aplicabil. în baza împuternicirii date de lege ori de organele administraţiei. - 2. lit. Teodorescu – Tratat de drept administrativ. Bucureşti. Bucureşti. 376.acte care emană de la persoane private. Bucureşti. acte normative de gestiune şi acte administrative cu caracter jurisdicţional217. 88 362 .

observaţiile. după caz. Persoanele administrative care au primit proiectul au obligaţia. Opiniile contrare se consemnează separat. Procedura de emitere a actelor administrative prin exercitarea dreptului la petiţionare Prin petiţie se urmăreşte dobândirea. sau după caz. de a iniţia. exercitarea. după caz. apărarea sau restabilirea unui drept legal recunoscut ori a unui interes legitim. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ va fi însoţit. În cazul persoanelor administrative colegiale. de o notă de fundamentare. După primirea avizelor şi soluţionarea eventualelor observaţii şi propuneri formulate. prin prisma specialităţii lor. personal sau public. şi să comunice avizele sau. Procedura privind exercitarea dreptului la petiţionare se 218 Noţiunea de persoană administrativă în acest curs desemnează: autoritate publică. emite/adopta ori încheia acte juridice. ca în termenul legal sau în cel stabilit de iniţiator. potrivit competenţei legale care le revin. după caz. propunerile şi opiniile formulate . la cerere. Proiectele de acte administrative cu caracter individual se adoptă/emit din oficiu. proiectul se supune adoptării/emiterii persoanei administrative competente. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se transmite persoanei administrative interesate şi celor stabilite de lege.Persoanele administrative218 au dreptul ori. adoptarea se face cu majoritatea prevăzută de lege. instituţie publică şi serviciu public. recomandările. să examineze proiectul. recunoaşterea. precum şi de avizele de specialitate. după caz. Actele juridice care nu respectă cerinţele de fond sau de formă prevăzute de lege sunt lovite. de referatul sau de raportul întocmit de către instituţia sau de compartimentul de specialitate din aparatul propriu. de nulitatea absolută sau de nulitate relativă ori sunt considerate inexistente. 363 . obligaţia. promovarea.

Persoanele administrative sunt eliberate de orice obligaţii în situaţia în care petiţia este vădit netemeinică sau în cazul în care persoanele administrative au răspuns la o petiţie având acelaşi obiect. 364 . Prin propunere se urmăreşte realizarea unor acţiuni de interes general de către persoana administrativă competentă. încălcat. propunere sau oricare altă formă specifică dreptului de petiţionare. Prin cerere se solicită recunoaşterea sau realizarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim cu caracter personal sau public. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii. fără a depăşi 30 de zile de la înregistrarea lor. cuprinse în scrisori ori prezentate în audienţe şi consemnate în scris sau transmise prin mijloace electronice. Persoanele administrative au obligaţia să primească. Petiţia poate îmbrăca forma de cerere. să examineze. obiectul petiţiei şi vor fi motivate legal. Petiţiile nesemnate nu se iau în considerare. de ordin general. pe solicitant. Prin sesizare se solicită restabilirea unui drept sau interes legitim. sesizare. Petiţiile vor fi însoţite de acte doveditoare necesare în susţinerea lor. să soluţioneze petiţiile şi să comunice în scris răspunsurile în cel mai scurt timp. în mod obligatoriu. Prin reclamaţie se solicită restabilirea unui drept subiectiv sau interes legitim cu caracter personal care a fost încălcat. reclamaţie. în condiţiile legii. să verifice. exceptând cazul când semnalează încălcări ale legii. Petiţiile pot fi adresate personal de cei interesaţi ori prin reprezentanţi sau prin orice alt mijloc de comunicare. exclusiv în nume propriu.declanşează prin petiţii formulate în nume propriu. Răspunsurile vor viza. adresate de cei interesaţi persoanei administrative competente.

Aceste petiţii vor fi evidenţiate într-un registru special. sub semnătură. domiciliul/sediu. Petiţiile pot fi formulate personal şi oral numai în cadrul audienţelor. de regulă. 365 . b) obiectul detaliat al solicitării şi justificarea acesteia. exclusiv în nume propriu sau al colectivităţii pe care o reprezintă. afară de cazul în care legea mai indică (şi) altele: a) nume. de documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau socotite utile de către solicitant. următoarele elemente. Petiţionarul este în drept să renunţe la solicitarea sa şi după emiterea/adoptarea actului administrativ sau luarea măsurii care face obiectul petiţiei. Petiţionarul poate renunţa la solicitare înainte de emiterea/adoptarea actului administrativ. Petiţia va fi însoţită. de regulă. în limba română. cu excepţia cazului în care actul sau măsura se dispune din oficiu. Petiţionarul îşi exercită dreptul de petiţionare. Persoana administrativă competentă are obligaţia să informeze. se va elibera dovada înregistrării lor. ori de luare a măsurii pretinse. Petiţia va cuprinde. În cazul petiţiilor depuse personal. indicând adresa unde urmează să primească răspunsul. după caz. dacă este cazul. Petiţia se redactează. În această situaţie. pe cei interesaţi asupra condiţiilor legale pe care trebuie să le îndeplinească petiţiile formulate. d) semnătura petiţionarului sau a reprezentantului său legal.Persoana administrativă este obligată să primească şi să înregistreze petiţia de îndată. Petiţiile greşit adresate vor fi trimise în termen de până la 5 zile de la înregistrare persoanei administrative competente. c) împuternicirea dată reprezentantului legal. e) data întocmirii (solicitării) petiţiei. după caz. de îndată. prenume/denumire.

Participanţii la procedura administrativă au obligaţia de a coopera cu persoanele administrative la rezolvarea petiţiilor. cu excepţia cazurilor în care actul produce efecte şi faţă de terţi sau serveşte interesul public. 3. emiterea/adoptarea actului administrativ poate fi supusă unor condiţii procedurale anterioare. date sau documente pe care aceasta le deţine şi care au legătură cu solicitarea sa. la termenele. Situaţiile negative nu trebuie dovedite şi nici probate. Renunţarea poate fi făcută numai în scris. precum şi orice altă informaţie de interes public. concomitente sau ulterioare momentului emiterii/adoptării actului. Aceste formalităţi vor fi îndeplinite în succesiune. Orice persoană care are un drept sau un interes legitim personal. Formalităţi procedurale necesare. poate cere persoanei administrative punerea la dispoziţie a unor informaţii. în limitele şi potrivit condiţiilor prevăzute de lege. dacă prin lege nu se interzice accesul la documentele respective. Petiţionarul va fi obligat. să suporte eventualele daune ocazionate de actul de renunţare. A) Formalităţi procedurale anterioare emiterii/ adoptării actului administrativ 366 . cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege. dacă este cazul.persoana administrativă va trebui să revoce actul sau măsura la care s-a renunţat. În asemenea cazuri petentul va da o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea prevăzută de Codul penal. emiterii/ adoptării actelor administrative Categorii de formalităţi procedurale În situaţiile prevăzute de lege.

Sunt formalităţi procedurale anterioare emiterii/ adoptării actului administrativ: avizul, acordul prealabil şi propunerea/proiectul. Avizul reprezintă opinia de specialitate, solicitată de persoana administrativă competentă să emită/adopte actul administrativ, cu privire la necesitatea şi oportunitatea emiterii/adoptării şi la conţinutul actului. Avizele nu se pot solicita persoanelor administrative ierarhic superioare emitentului. Revocarea avizului ulterior actului administrativ emis/adoptat cu respectarea lui nu influenţează valabilitatea actului administrativ. Avizele sunt: facultative, consultative şi conforme. Avizele sunt facultative atunci când persoana administrativă, care emite/adoptă actul nu este obligată să le solicite. În cazurile în care avizul a fost solicitat şi obţinut, iniţiatorul actului nu este obligat să se conformeze acestuia. Avizele sunt consultative atunci când iniţiatorul actului administrativ este obligat să le solicite dar nu este obligat să se conformeze conţinutului acestora la emiterea/adoptarea actului administrativ. Avizele sunt conforme, atunci când iniţiatorul actului administrativ este obligat atât să le solicite cât şi să le respecte. Acordul prealabil reprezintă consimţământul unei persoane administrative determinate, cu privire la emiterea/adoptarea în viitor a unui act administrativ, de către o altă persoană administrativă. Emiterea/adoptarea actului administrativ, fără acordul prealabil prevăzut de lege, atrage nulitatea actului administrativ. Actul administrativ este valabil în cazul în care acordul prealabil sau refuzul emiterii sale nu au fost comunicate solicitantului în termenul prevăzut de lege. Propunerea reprezintă operaţiunea pregătitoare prin care este sesizată o persoană administrativă în vederea luării unei măsuri.

367

Proiectul reprezintă o propunere iniţiată de persoana administrativă privitoare la un anumit mod de rezolvare juridică a unei situaţii într-o formă apropiată sau identică cu viitorul act administrativ având un mod de alcătuire conform cerinţelor impuse de tehnica legislativă. Avizul, acordul, aprobarea/ratificarea sau confirmarea se întocmesc în scris, sub sancţiunea nulităţii. Avizele favorabile cu observaţii, avizele nefavorabile, refuzul de aprobare/ratificare, confirmare sau emitere a acordului, vor fi motivate în toate cazurile. B) Formalităţi procedurale concomitente emiterii/ adoptării actului administrativ Formalităţile concomitente emiterii/adoptării actului sunt: cvorumul, majoritatea necesară, consensul, emiterea/ adoptarea în comun, motivarea, redactarea, semnarea şi, după caz, contrasemnarea. Cvorumul reprezintă majoritatea cerută de lege pentru întrunirea valabilă a unui organ colegial. Organele colegiale lucrează legal, de regulă, în prezenţa majorităţii membrilor lor, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Majoritatea cerută de lege pentru adoptarea actului este reprezentată de numărul minim de voturi necesar pentru ca actul administrativ să fie adoptat în mod valabil. Majoritatea cerută de lege pentru adoptarea unui act administrativ poate fi: simplă, absolută şi calificată. Majoritatea simplă reprezintă regula generală şi impune ca, pentru adoptarea actului, să voteze favorabil cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Majoritatea absolută impune ca, pentru adoptarea unui act administrativ, să voteze favorabil cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care compun organul colegial. Majoritatea calificată impune ca, pentru adoptarea actului administrativ, să voteze favorabil un anumit număr,
368

legal determinat, din numărul membrilor organului colegial. Acest număr va fi în toate cazurile mai mare decât majoritatea absolută. Consensul impune ca adoptarea actului administrativ să se realizeze prin acordul de voinţă al tuturor membrilor care compun organul colegial de conducere. Motivarea este operaţiunea administrativă prin care se expun considerentele de fapt şi de drept, care justifică emiterea/adoptarea unui act administrativ. Motivarea în drept este obligatorie pentru toate actele administrative, cu excepţiile prevăzut de lege. Motivarea actului administrativ se face în temeiul notelor de fundamentare, rapoartelor, referatelor, avizelor sau alte asemenea cerinţe procedurale, întocmite de iniţiatorul actului ori de compartimentele de resort. Motivarea se aduce la cunoştinţă solicitantului la cerere, fie integral fie în rezumat ori se comunică din oficiu, în condiţiile legii. Redactarea actelor administrative se face într-un stil concis, clar şi neechivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi ortografice. La redactarea textelor normative se va utiliza forma prescriptivă, conform legii. Semnarea actului administrativ se face, după caz, de conducătorul persoanei administrative ori de către împuterniciţii acestuia, după care va avea loc înregistrarea, numerotarea, datarea şi ştampilarea actului. Semnarea actelor administrative este condiţia de formă obligatorie prin care se atestă autenticitatea acestora. Lipsa semnăturii atrage inexistenţa actelor administrative emise de organele unipersonale. Când legea prevede în mod expres, actele administrative vor fi contrasemnate de persoanele abilitate. Pentru a fi valabile, actele administrative vor purta denumirea emitentului, numărul de înregistrare, numerotarea, data, ştampila sau sigiliul şi semnăturile legale. Actele

369

administrative cu caracter normativ vor avea imprimată ştampila pe fiecare pagină. Înregistrarea şi numerotarea actelor administrative se face într-o evidenţă unică, în ordine cronologică, pe ani calendaristici şi pe categorii de acte. C) Formalităţi procedurale ulterioare emiterii/adoptării actului administrativ Sunt formalităţi procedurale ulterioare emiterii/adoptării actului administrativ: aprobarea/ratificarea, confirmarea, comunicarea sau aducerea la cunoştinţă publică, rectificarea, reconstituirea şi arhivarea. Aprobarea/ratificarea reprezintă încuviinţarea dată de o persoană administrativă ierarhic superioară cu privire la un act administrativ emis/adoptat în mod valabil de către o persoană administrativă. Confirmarea reprezintă acţiunea de validare a unui act administrativ, realizată în scopul de a-i întări forţa juridică, de a-i acoperi eventualele vicii de fond sau de formă, ori în vederea repunerii sale în executare. Actele administrative supuse confirmării produc efecte juridice numai de la data confirmării lor. Actele administrative cu caracter individual se pun în executare de la data comunicării lor persoanelor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel. Persoana administrativă care a emis/adoptat actul administrativ trebuie să facă dovada comunicării actului. Actele administrative cu caracter normativ intră în vigoare în termen de trei zile de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, în formele prevăzute de lege sau de la o dată ulterioară prevăzută în conţinutul actului, cu excepţia celor pe care legea le exceptează de la publicare. În situaţia în care legea nu prevede în mod expres modalitatea de aducere la cunoştinţă publică, persoana administrativă care a emis/adoptat
370

actul administrativ are obligaţia să-l aducă la cunoştinţa celor interesaţi, într-una din următoarele forme: a) afişare la sediul emitentului; b) publicare într-un cotidian central sau local de largă circulaţie; c) prin orice alte mijloace de publicitate prevăzute sau permise de lege. Rectificarea este operaţiunea de îndreptare a erorilor materiale din înscrisurile administrative. Rectificarea poate avea ca obiect erori materiale, omisiuni sau menţiuni greşite din înscrisurile administrative. Rectificarea înscrisurilor administrative care, au produs schimbări în statutul civil al persoanelor fizice, operează în condiţiile legii. Reconstituirea este operaţiunea de refacere a unui înscris administrativ. Înscrisurile administrative sunt supuse regimului juridic al arhivării. Arhivarea reprezintă operaţiunea de: evidenţă, inventariere, selecţionare, păstrare, şi folosire a înscrisurilor administrative create sau deţinute de persoanele administrative.

4. Efectele juridice ale actelor administrative
A) Intrarea în vigoare a actelor administrative Actele administrative se pun în executare de la data aducerii lor la cunoştinţă sau la o altă dată indicată de ele, în formele prevăzute de lege. În situaţia în care legea impune aprobarea sau confirmarea ulterioară a actului administrativ, aducerea la cunoştinţă se face numai după primirea aprobării sau confirmării. Dacă aprobarea sau confirmarea actului administrativ nu sunt comunicate solicitantului în termenul prevăzut de lege, iar documentaţia depusă este completă, persoana administrativă îl va putea aduce la cunoştinţă, ceea ce permite punerea actului administrativ în executare.
371

B) Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative Actele administrative produc efecte juridice până în momentul ieşirii din vigoare sau al desfiinţării, prin anulare sau revocare, potrivit legii. Actele administrative pot fi abrogate, anulate, revocate suspendate, modificate ori completate. Abrogarea reprezintă situaţia de încetare definitivă a efectelor actului administrativ prin emiterea/adoptarea unui nou act administrativ. După modul în care se dispune, abrogarea poate fi expresă sau implicită iar, după întinderea efectelor pe care le produce, aceasta poate fi totală sau parţială. Prevederile cuprinse într-un act administrativ anterior cu caracter normativ contrare unei noi reglementări având aceeaşi forţă juridică sau o forţă superioară se socotesc abrogate implicit. Abrogarea totală se dispune, de regulă, printr-o dispoziţie expresă cu menţionarea elementelor de identificare ale actului abrogat: tipul, numărul, data şi locul publicării sau aducerii acestuia la cunoştinţă publică. În cazul abrogării parţiale în actul de abrogare vor fi menţionate şi textele a căror aplicare încetează. Abrogările parţiale sunt asimilate modificărilor. Actul administrativ abrogat parţial rămâne în vigoare prin dispoziţiile rămase neabrogate. Abrogarea unui act administrativ are întotdeauna caracter definitiv. Este interzis ca prin abrogarea unui act administrativ să se repună în vigoare actul administrativ iniţial anterior desfiinţat. Anularea reprezintă sancţiunea aplicată actelor administrative emise/adoptate cu încălcarea legii şi constă în lipsirea acestora de efectele juridice în vederea cărora au fost emise/adoptate. Anularea poate privi atât actele administrative
372

cu caracter normativ cât şi cele cu caracter individual. Cauzele anulării pot viza legalitatea şi/sau oportunitatea actului administrativ. Cauzele anulării pot fi anterioare, concomitente sau ulterioare emiterii/adoptării actelor, după caz. Anularea se dispune de persoana administrativă ierarhic superioară, de autorităţile de inspecţie sau control, de cele cu activitate administrativ-jurisdicţională stabilite de lege, ori de instanţele judecătoreşti, în condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege. Actele de anulare desfiinţează efectele actelor administrative anulate, atât pentru trecut cât şi pentru viitor. Modificarea este operaţiunea juridică prin care se schimbă parţial conţinutul unui act administrativ. Modificarea poate fi determinată, după caz, de schimbarea stării de drept sau a stării de fapt, avute iniţial în vedere la adoptarea/emiterea actului administrativ. Modificarea unui act administrativ cu caracter normativ se face, de regulă, de către emitentul actului. Actul administrativ cu caracter normativ poate fi modificat şi printr-un act cu forţă juridică superioară, conform procedurii specifice acestuia din urmă. Pe data intrării în vigoare a actului modificator, dispoziţiile acestuia se integrează în actul modificat, înlocuind dispoziţiile care au fost schimbate. Modificarea poate fi expresă sau implicită. Modificarea este expresă în situaţiile în care noul act juridic exprimă în mod explicit, voinţa de a schimba un act administrativ în vigoare. Modificarea este implicită atunci când rezultă din reglementarea diferită dată aceloraşi probleme printr-un act ulterior. Nu pot face obiectul modificării sau desfiinţării de către emitent următoarele categorii de acte administrative individuale: - actele care au intrat în circuitul civil;

373

- actele care produc efecte juridice garantate de lege sub aspectul stabilităţii; - actele jurisdicţionale; - actele care au fost executate material; - actele pe care legea le exceptează în mod expres de la modificare sau desfiinţare. De asemenea, nu pot fi supuse modificării sau desfiinţării actele individuale care au dat naştere la drepturi, libertăţi şi interese legitime. Revocarea este operaţiunea juridică prin care persoana administrativă autoarea actului, îşi retrage propriul act. Cauzele care determină revocarea actelor administrative pot viza legalitatea sau oportunitatea actului. Revocarea actelor administrative poate interveni pentru cauze anterioare, concomitente sau ulterioare emiterii/ adoptării lor. În situaţia în care cauzele revocării sunt anterioare sau concomitente emiterii/adoptării actului administrativ, efectele revocării au caracter retroactiv. Dacă revocarea intervine pentru cauze ulterioare emiterii/adoptării actului administrativ, efectele revocării se produc numai pentru viitor. Actele administrative cu caracter normativ şi individual sunt, de regulă, revocabile. Suspendarea este operaţiunea juridică prin care încetează, în mod vremelnic, efectele juridice ale actelor administrative. Suspendarea actelor administrative poate avea loc din oficiu sau la solicitare, în condiţiile legii. Suspendarea unui act administrativ poate fi dispusă de următoarele subiecte de drept: a) de persoana administrativă emitentă; b) de persoana administrativă ierarhic superioară; c) de autoritatea cu atribuţii jurisdicţionale stabilite prin lege; d) de instanţa judecătorească;

374

Suspendarea poate opera şi de drept, în temeiul unei prevederi legale. Suspendarea intervine în cazuri excepţionale, atunci când există suspiciuni cu privire la legalitatea sau oportunitatea actului, precum şi, în mod obligatoriu, în cazurile expres prevăzute de lege. În cazurile în care suspiciunile privind legalitatea actului administrativ nu se confirmă, acesta va fi repus în vigoare sau în executare, după caz. În cazurile în care se stabileşte cu certitudine nelegalitatea sau neoportunitatea actului administrativ suspendat, se va dispune desfiinţarea sa, prin revocare sau anulare. Completarea actelor administrative constă în introducerea unor dispoziţii noi, cuprinzând soluţii normative şi ipoteze suplimentare, exprimate în texte, care se adaugă elementelor structurale existente. Executarea actelor administrative Actele administrative sunt executorii de drept de la data aducerii lor la cunoştinţă. Ele pot fi executate silit asemenea oricărui titlu executoriu. Dacă prin lege se prevăd alte termene de intrare în vigoare sau posibilitatea exercitării unei căi de atac, actele administrative pot fi executate numai după expirarea acestor termene sau după respingerea căii de atac. Actele administrative individuale se pun în executare din momentul comunicării lor către cei interesaţi atunci când ele au fost emise în beneficiul acestora. Punerea în executare a actelor administrative se realizează de către persoana administrativă emitentă, prin structurile sale organizatorice sau, după caz, de agenţi anume abilitaţi, în condiţiile legii, iar executarea se face de către subiectele de drept legal obligate, cărora le este destinat actul. Împotriva modului de executare se poate exercita calea de atac în faţa persoanei administrative emitente, a celei superioare ierarhic sau a altor autorităţi competente, în
375

Bucureşti. vol. pag. 296 C. Rarincescu – Contenciosul administrativ român. enunţând în art.condiţiile legii. ele au un rol important în procesul constituirii. lit. 6. 98-101 376 . administrării şi utilizării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale. Doctrina de specialitate actuală. Bucureşti 1934. c. 146-147 221 A. alin. Respectarea principiului ierarhiei în exercitarea căii de atac este obligatorie de către cel ce recurge la utilizarea ei cât şi în cazurile sau ordinea expres prevăzute de lege. 4 chiar termenul de „contract administrativ”. 2. II Editura All Beck. 2002. Indiferent de categoria actelor în care sunt incluse aceste contracte. prezentând contractele încheiate de entităţile publice pentru administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 1934. Negulescu – Tratat de drept administrativ. Bucureşti. pag. aplicarea principiilor autonomiei locale şi administrarea domeniului public şi privat al localităţilor implicând încheierea unor acte în care autoritatea publică. G. 219 220 P. care sunt contractele încheiate de autorităţile publice „asimilate actelor administrative” sau folosind în cuprinsul art. Iorgovan –Tratat de drept administrativ. Contractele asimilate actelor administrative Realizarea serviciilor administraţiei publice nu se poate materializa numai prin acte administrative de autoritate. Aceste acte au fost denumite acte patrimoniale mixte219 acte de gestiune220. titulară a unui patrimoniu să participe ca simplă persoană juridică. Legea nr. contracte administrative221. pag. iar în cazul unei exercitări greşite va opera din oficiu declinarea competenţei în mod corespunzător. nu s-a pronunţat explicit dacă acestea se încadrează în categoria actelor administrative sau a actelor de gestiune. 18. 554/2004 privind contenciosul administrativ a soluţionat în parte disputa teoretică.

2. Regimul aplicabil contractelor administrative în procedura de contencios administrativ este în parte diferit de cel al actelor administrative: . Cererile privitoare la un contract administrativ se vor introduce în instanţe în termen de 6 luni de la data încheierii procesului verbal de finalizare a procedurii de conciliere. referitoare la contractele administrative.impune uneia dintre păţi îndeplinirea unei anumite obligaţii. Art. referitor la contractul administrativ dispune: . . deşi cu unele lacune. 8.anularea acestuia în tot sau în parte.Reglementările conţinute în dispoziţiile legii nr. 18. 554/2004 privind contenciosul administrativ.cererile adresate instanţei referitoare la contractele administrative se taxează la valoare. . în noua reglementare privind contenciosul administrativ. 377 . c din lege se prevede că anumite contracte sunt „asimilate” actelor administrative.obligă autoritatea să încheie contractul la care reclamantul este parte. faţă de dispoziţiile art. alin. lit. Textele următoare din lege folosesc termenul de „contracte administrative”. 554/2004 dispune că la soluţionarea litigiilor privind contractele administrative se va avea în vedere regula după care principiul libertăţii contractelor este subordonat principiului priorităţii interesului public. 4 din lege instanţa poate. instituţia contractului administrativ a fost consacrată. Schiţată deja în doctrina juridică. 3 din Legea nr. În art. Soluţionând cauza. alin.plângerea prealabilă în cazurile care au ca obiect contracte administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale. .

contractul administrativ a fost definit ca un acord de voinţă între o autoritate publică. Bucureşti. urmând ca obiectul fiecărui contract să fie exact determinat. . 125 din Legea nr. care foloseşte termenii de administrare.executarea lucrărilor de interes public. proprietate publică: . pag. şi alte subiecte de drept. . Apreciem că formulările din lege sunt generice. Editura Lumina Lex. când interesul public o cere. aflată pe o poziţie de superioritate juridică.punerea în valoare a bunurilor. 554/2001 contractele administrative au ca obiect: . pe de altă parte. prin care se urmăreşte satisfacerea unui interes general. efectuarea unei lucrări publice sau punerea în valoare a unui bun public supus unui regim de putere publică222. c din Legea nr. 127 378 .achiziţiile publice. concesionare. 222 - V. de către părţi. 2. vânzare. Restul dispoziţiilor procesuale referitoare la soluţionarea cazurilor privind contractele administrative sunt aceleaşi cu cele privitoare la actele administrative unilaterale. închiriere.obligă la plata unor despăgubiri pentru daune materiale şi morale. Legea administraţiei publice locale. cumpărare. pe de o parte. Obiectul. indicând domeniul în care pot fi încheiate contracte administrative.prestarea serviciilor publice. 554/2001. prin prestarea unui serviciu public. Vedinaş – Drept administrativ şi instituţii politice administrative.suplini consimţământul unei părţi. La stabilirea obiectului contractului vor fi avute în vedere şi dispoziţiile art. Anterior adoptării Legii nr. 2002. 215/2001. lit. . definiţie şi trăsăturile contractelor administrative Potrivit art.

prin clauză expresă. pag.părţile trebuie să accepte unele clauze de natură reglementară stabilite prin lege. 2002. contractele administrative au următoarele trăsături: . 6.reprezintă un acord de voinţă între o autoritate a administraţiei publice sau alt subiect de drept autorizat de o autoritate a administraţiei publice şi un subiect de drept privat. Iorgovan –Tratat de drept administrativ.autoritatea administraţiei publice (cel autorizat). Bucureşti. iar particularul le poate ceda oricărei persoane. Aspecte generale privind actele administrativjurisdicţionale 223 A. care va avea în vedere regula după care principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului interesului public223. sau prin simpla acceptare a clauzelor prestabilite. drepturile sau obligaţiile sale decât altor autorităţi publice. . nu poate ceda interesele. au înţeles că se vor supune unui regim de drept public. este destinat să asigure buna funcţionare a unui serviciu public sau să pună în valoare un bun public.Din această definiţie care este actuală chiar şi ulterior intrării în vigoare a noii legi a contenciosului administrativ. . . . prestarea de servicii de către particular în schimbul unei plăţi. pe de o parte. vol. 115 379 .părţile. în baza legii sau a altor acte normative. sau folosirea unui bun public de către particular cu titlu oneros. dar numai cu aprobarea administraţie publice. furnizarea de bunuri. II Editura All Beck. .soluţionarea litigiilor este de competenţa instanţelor de contencios administrativ.presupune efectuarea de lucrări. inclusiv a actelor normative emise de autorităţile administraţiei publice locale.

224 V. Arad. Actul administrativ-jurisdicţional se caracterizează prin următoarele trăsături: . iar după aspectele pe care le produc.În doctrina juridică actele administrative cu caracter jurisdicţional au fost caracterizate ca fiind actele emise de organele de jurisdicţie ce funcţionează în cadrul organelor administraţiei publice competente să soluţioneze anumite conflicte juridice apărute între organele administraţiei publice şi particulari224. în sensul că autoritatea publică care îl emite este învestită prin lege cu soluţionarea unor litigii. după o procedură de contradictorialitate şi cu asigurarea dreptului la apărare. 1997. Legea nr. pag. după organul de la care emană sunt acte administrative. 88 225 I.actul va fi obligatoriu motivat226. asigurarea dreptului la apărare. . 2003. Editura Servo-Sat.. 554/2004privind contenciosul administrativ defineşte actul administrativ-jurisdicţional ca fiind actul juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui conflict.prin actul jurisdicţional litigiul se soluţionează cu forţă de adevăr legal. Prisăcaru – Contenciosul administrativ român. sunt acte jurisdicţionale.este un act administrativ tipic din punct de vedere al organului de la care emană. .procedura de soluţionare a litigiului este similară cele judiciare: contradictorialitate. capătă autoritate de lucrul judecat dacă nu este atacat în justiţie. pag. . Aceste acte juridice.este un act administrativ cu caracter individual. . . 221 380 . Bucureşti. Iovănaş – Drept administrativ. etc. Editura Naţional.este exceptat de la principiul revocabilităţii actelor administrative225.

pag. este garantată tuturor cetăţenilor de Constituţie227. 381 . 228 Art. Cluj-Napoca. 152/1992. 12. N. 3/1977 abrogată prin Legea nr. 36. Calea de atac constituie mijlocul procedural care creează posibilitatea remedierii încălcării drepturilor subiective şi a intereselor legitime în urma unor vătămări cauzate de către autorităţile publice. 27/2002. Împotriva măsurilor de orice natură ale administraţiei subiectele pot exercita calea de atac. apel230 (în materia pensiilor). prin intermediul reclamaţiei sau a sesizării. contestaţie232 (în materia invenţiilor) etc. 51. Calea administrativă de atac poartă denumirea generică de recurs. 19/2000. din Constituţie. sarcina satisfacerii drepturilor subiective şi a intereselor legitime ale subiectelor de drept. 2004. 31 din Ordonanţa nr. 226 R. 1 din Legea nr. 232 Art. 231 Art. respectiv ale administraţiei de stat. 2 din Ordonanţa nr. întâmpinare231 (în materie electorală). plângere229 (în materia contravenţională). – Drept administrativ. atât la organul autor al măsurii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Căile administrative de atac Noţiunea şi clasificarea căilor administrative de atac Administraţia de stat are. alin. 2/2001. printre altele. 304 227 Art. 52(4) din Legea nr. În multe cazuri aceasta se realizează prin emiterea din oficiu a actelor de drept administrativ. 229 Art. Editura Accent. 230 Art. dar alteori este necesară o solicitare expresă adresată organelor de stat. Posibilitatea de adresare unor autorităţi publice sau dreptul de petiţionare. cât şi la organele ierarhic superioare acestuia. alin. 64/1991 privind brevetele de invenţie. 68/1992.7. Petrescu. Prin acte normative ea este denumită în mod diferit: reclamaţie şi sesizare228 (denumiri generice). 1 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.

Recursul jurisdicţional reprezintă calea de atac împotriva unui act administrativ jurisdicţional sau nejurisdicţional. Elementele şi caracteristicile căilor administrative de atac Subiectele care pot exercita căile administrative de atac pot fi persoane fizice şi juridice. aplicabilă tuturor autorităţilor de stat. dar pentru soluţionarea căruia se prevede o procedură jurisdicţională finalizată printr-un act de jurisdicţie.Căile administrative de atac nu sunt reglementate ca reguli speciale sau generale ale dreptului administrativ. a regiilor autonome şi a instituţiilor publice. Ca o excepţie aceste căi de atac puteau fi exercitate şi de către organele de presă. recursul este ierarhic. Căile administrative de atac se deduc din Ordonanţa nr. inclusiv a celor administrative. Recursul nejurisdicţional (necontencios) este calea de atac exercitată împotriva unui act administrativ sau a unei măsuri administrative soldată cu emiterea unui act de administraţie activă. 27/2002. După actul juridic rezultat prin soluţionarea căii de atac distingem recursul jurisdicţional şi recursul nejurisdicţional. După organul la care se introduce recursul administrativ. Ordonanţa nr. alte organisme şi organizaţii. 27/2002 reglementează numai căile de atac exercitate de către persoanele fizice în faţa autorităţii de stat. faţă de care există 382 . aşa cum sunt căile procesuale de atac în dreptul procesual civil sau în cel penal. Când recursul se introduce la însăşi organul a cărui măsură este contestată recursul este neierarhic sau graţios. distingem recursul ierarhic şi recursul neierarhic. Când recursul se introduce la un organ ierarhic superior (direct sau indirect) celui a cărui măsură este atacată.

234 Art. Obiectul recursului administrativ poate fi diferit şi el poate consta în urmărirea anulării amenzii contravenţionale. 2 din Ordonanţa nr. 29 din Legea nr. alin. Astfel. 31. alin. înscrierilor greşite şi a altor erori din listele de alegători235. 235 Art. ori a unor drepturi şi interese generale. 7/1998. după caz. Cauza recursului constă în vătămarea unui drept subiectiv sau interes legitim propriu sau al altor subiecte. iar aceasta prin ordonanţa nr. ca. orice alegător poate face întâmpinare împotriva omisiunilor. a rezultatelor cercetării şi a măsurilor luate233. abrogată prin Legea nr. Poate fi atacată orice măsură şi orice act administrativ cu caracter individual prin reclamaţie sau cu caracter normativ prin sesizare. de exemplu. 69/1992. întrucât acesta din urmă are obligaţia conformării faţă de sesizarea organelor superioare în baza raporturilor ierarhice de subordonare. 2/2001. Nu pot fi subiecte ale căilor administrative de atac organele administraţiei de stat ierarhic superioare organului autor al măsurii pretins ilegale.27/2002. Pentru exercitarea căii de atac subiectul nu trebuie să dispună de o capacitate sau de o calitate deosebită. în termenele legale. chiar dacă privesc alte persoane. ori a altui subiect.obligaţia legală a comunicării. În conformitate cu prevederile Constituţiei şi organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii în numele colectivelor lor. în ipoteza utilizării ei (plângere) de către cel căruia îi aparţin bunurile confiscate în urma săvârşirii unei contravenţii234. În alte cazuri există posibilitatea de a utiliza calea de atac chiar dacă s-au lezat drepturi şi interese ale terţelor subiecte şi nu ale autorului recursului. 1 din Legea nr. 1/1978. având la îndemână o adevărată acţiune populară. restituirea bunurilor confiscate pe cale administrativă. 12. 383 . înscrierea în listele de alegători etc. ci doar să facă dovada vătămării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim propriu. 233 Art.

. deciziile Comisiei Centrale fiind 236 Art.recursul poate fi introdus împotriva oricărei măsuri administrative (act juridic. datorită caracterului executoriu al actelor de drept administrativ.recursul poate fi introdus simultan sau succesiv la mai multe organe administrative sau reintrodus succesiv la acelaşi organ. 384 .recursul nu suspendă executarea măsurii atacate. 31. un act administrativ revocabil. . interveni în restabilirea legalităţii încălcate. indiferent de poziţia sa ierarhică. operaţiune tehnico-materială sau fapt material juridic). Caracteristicile căii de atac sunt următoarele: . cu excepţia cazurilor când norme speciale indică expres organul competent. ca regulă generală.atacul poate viza legalitatea sau oportunitatea măsurii respective.actul de soluţionare al recursului indiferent că îl admite sau îl respinge este. ca regulă generală. . . 2/2001. iar existenţa raporturilor de subordonare administrativă conferă eficienţă şi recursului ierarhic întrucât organul superior poate.recursul se poate referi la activitatea oricărui organ administrativ. Se poate exercita calea de atac simultan sau succesiv la două sau mai multe organe. cu excepţia cazurilor expres prevăzute (de exemplu. în afara cazului când legea îl declară în mod expres definitiv sau irevocabil (cum a fost cazul deciziilor fostei Comisii Centrale de Pensii prin care se soluţionau apelurile împotriva deciziilor comisiilor judeţene de pensii. alin. plângerea suspendă executarea sancţiunii contravenţionale236). deoarece nu există limitări legale ale exerciţiului ei. la organele superioare ierarhic acestuia. 3 din Ordonanţa nr.Calea de atac poate fi exercitată la organul care a dispus măsura. fără o stabilitate deosebită. .

înregistrarea şi păstrarea238. fiind încunoştinţat petiţionarul. 6 alin. propunerilor. Cererile vor fi însoţite de actele necesare rezolvării lor. să examineze şi să clarifice toate problemele de interes personal sau general care le-au fost aduse la cunoştinţă. cei interesaţi vor fi încunoştinţaţi de condiţiile legale necesare să fie îndeplinite de către solicitanţi. Solicitările se pot face oral. în audienţe şi în formă scrisă. sesizărilor şi reclamaţiilor precum şi comunicarea răspunsurilor către cetăţeni. În ipoteza solicitărilor adresate verbal organul de stat are obligaţia de a le consemna în formă scrisă. întrucât în această formă el trebuie să şi răspundă solicitării adresate. fără a depăşi. prin scrisori.acte juridice definitive237) ori această trăsătură rezultă în mod neîndoielnic din întreaga activitate procedurală ce caracterizează soluţionarea căii de atac respective. trebuie să se facă în ce mai scurt timp de către organele de stat în atribuţiile cărora intră în mod direct rezolvarea. 27/2002. Pentru scrisorile cu caracter deosebit. Procedura de soluţionare a recursului administrativ Autorităţile sunt obligate să primească. înregistrarea şi transmiterea din oficiu239 în maximum 5 zile către organul competent. 5) din Legea nr. care necesită o cercetare mai îndelungată.223/2002 de aprobare şi modificare a Ordonanţei. 19/2000. 239 Art. termenele prevăzute mai sus vor 237 238 Art. Dacă petiţia adresată nu intră direct în atribuţiile organului solicitat este totuşi obligatorie primirea. de la primirea lor în termenul de 30 de zile în care trebuie să comunice răspunsul indiferent de soluţia dată. precum şi Legea nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale. 385 . Înscrisurile urmează regimul specific al corespondenţei adresate organului în ceea ce priveşte evidenţa. Art. 4 din Ordonanţa nr. 27/2002. A se vedea Ordonanţa nr. 3/1977 abrogată prin Legea nr. 4 din Ordonanţa nr. Examinarea şi rezolvarea cererilor. 52(4.

Cercetarea petiţiilor se face de către compartimentul şi funcţionarii de specialitate. cercetarea trebuind efectuată. sesizări şi reclamaţii cu privire la aceeaşi problemă. din acelaşi loc sau localitate. în acest caz. de regulă. ori către cei aflaţi în subordinea acestora. Scrisorile vor fi rezolvate prin cercetare directă. Se vor lua în considerare. În toate cazurile este obligatorie ascultarea persoanei la care se referă scrisoarea. precum şi solicitările din cadrul audienţelor. Pentru probleme de ordin personal ale lucrătorilor conducerea va fixa o zi de primire pe săptămână. 386 . Se interzice trimiterea spre cercetare a sesizărilor şi reclamaţiilor către organele sau persoanele la a căror activitate se referă acestea. Conducătorii instituţiilor publice au obligaţia să primească zilnic personalul care ridică probleme privind activitatea autorităţii respective. ori când acestea sunt semnate de colective de cetăţeni. de organele superioare celor în cauză. În mod cu totul excepţional pentru cazurile ce nu se pot soluţiona în acest termen se pot aproba prelungiri mai mari (în funcţie de durata cercetărilor). Sesizările şi reclamaţiile îndreptate împotriva conducerii se cercetează şi se rezolvă de către organele ierarhic superioare acestora. la faţa locului. Petiţia este înregistrată la compartimentul de relaţii cu publicul. Problemele de importanţă deosebită vor fi examinate şi soluţionate sub conducerea şi îndrumarea directă a conducerii autorităţii respective.putea fi prelungite cel mult cu 15 zile de către conducătorii organelor care au primit scrisorile spre rezolvare. scrisorile semnate. Conducătorii autorităţilor locale ale administraţiei de stat vor primi în audienţă săptămânal pe cetăţenii din unitatea administrativ-teritorială respectivă asigurând soluţionarea operativă şi legală a problemelor. La fel se va proceda şi în cazurile în care s-au primit mai multe propuneri.

554/2004. prealabil introducerii acţiunii judecătoreşti.Conducerea este obligată să îndeplinească măsurile stabilite ca urmare a rezolvării solicitărilor. 27/2002 există şi recursul administrativ cu caracter special consacrate în materia contravenţiilor (de exemplu. să dezbată periodic în adunări. Actele cu caracter exclusiv politic În activitatea executivă întâlnim. 387 . fie de către instanţa de judecată). Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. plângerea care se înaintează în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a săvârşirii contravenţiei şi care se soluţionează fie de către organele administrative competente. Alături de recursul administrativ general consacrat prin Ordonanţa nr. II. alături de actele juridice şi acte politice specifice administraţiei de stat. sesiuni şi consfătuiri cu lucrătorii acestor organe a problemelor rezultate din cercetarea petiţiilor. în materia controlului judecătoresc al actelor administrative ilegale s-a prevăzut că termenul de exercitare a recursului administrativ. Aceste acte reprezintă manifestări unilaterale de voinţă ale organelor 240 Art. 486/2003) dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul legal emiterea autorizaţiei este considerată acordată. Alte forme concrete de realizare a activităţii executive 1. este tot de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ. 27/2003 privind procedura aprobării tacite (aprobată şi modificată prin Legea nr. 7/7 din Legea nr. dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului a cărui anulare se cere prin instanţă240.

cit. adoptarea lor de către respectivele organe se face în temeiul unor prevederi legale 241 242 T. dar totuşi ele se realizează datorită autorităţii şi prestigiului organului de stat de la care emană respectivele acte. 314. acorduri culturale şi de colaborare tehnică şi ştiinţifică şi acorduri în probleme juridice. 314. în numele guvernului. acorduri economice. Mesajele sunt acte ale primului ministru care. Formele de activitate…. Declaraţiile sunt acte care definesc poziţia guvernului în anumite probleme internaţionale. cit. întemeindu-se. deşi în domeniul ei asemenea acte intervin frecvent241. urmărind să informeze comunitatea internaţională în ansamblul ei. T. pe criteriul conţinutului lor şi nu pe cel al formei pe care o îmbracă aceste acte. Sub aspectul denumirii lor actele politice se numesc „declaraţii”. care au atribuţii pe planul realizării politicii externe a statului. „mesaje”. Ştiinţa dreptului internaţional public nu a introdus încă în terminologia sa noţiunea de acte exclusiv politice. se adresează unei reuniuni interne sau internaţionale şi care exprimă o luare de poziţie în anumite probleme de interes intern sau extern.administraţiei de stat făcute în scopul producerii unor efecte politice.. cum sunt Guvernul. Efectele politice ale acestor acte nu pot fi duse la îndeplinire prin forţa de constrângere a statului. Ele emană direct de la guvern. în special cele de politică externă ale guvernului. op. printre altele. „note diplomatice”. p. 388 . Actele politice emană de la acele organe administrative. p.. „comunicate” etc. Ea s-a mărginit doar să clasifice actele. Deşi emit acte politice. Drăganu. Ministerul Afacerilor Externe. în242 tratate politice. Formele de activitate…. Drăganu. op. Actele politice intră în categoria formelor concrete nejuridice ale activităţii executive.

Astfel. de altfel şi adoptarea de acte juridice în domeniul politicii externe243. Deleanu.După locul în care urmează să-şi producă efectele distingem actele emise în probleme de politică externă şi acte emise în probleme de politică internă. Gh. . 244 Art. asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării244. 1973. cât şi de la organe locale. Organele statului socialist român în sistemul democraţiei socialiste. care reglementează actele politice ale administraţiei de stat. Editura Didactică şi Pedagogică. un rol important îl au. constituţional şi administrativ. Actele cu caracter mixt (politico-juridic) 243 I. ceea ce nu este cazul actelor cu caracter exclusiv politic. potrivit programului său de guvernare acceptat de parlament.După modul lor de adoptare actele politice pot proveni de la un singur organ de stat sau de la mai multe organe. pentru actele de politică externă.După nivelul sau locul organelor ce le emit actele politice pot proveni de la organul suprem (guvern) sau de la organele centrale ale administraţiei de stat (ministere). reglementează unele categorii de acte politice. . Guvernul. şi normele dreptului internaţional public. Bucureşti. 245. p. Actele cu caracter exclusiv politic se pot clasifica după mai multe criterii: . Alături de normele dreptului intern. Conformitatea actelor politice cu dreptul intern şi cu cel internaţional nu trebuie să ducă la concluzia că aceste acte ar avea un caracter juridic. în unele cazuri. să modifice sau să desfiinţeze raporturi juridice. deoarece pentru a avea un asemenea caracter ele ar trebui să genereze. Boboş. 389 . 2.care îndreptăţesc. 102 punct 1 din Constituţie. care.

cit. actele de drept internaţional au un îndoit caracter. iar existenţa efectelor juridice garantează îndeplinirea efectivă. 317-330. p. fără să existe o manifestare de voinţă făcută expres sau tacit în scopul producerii acestor efecte. chiar dacă prin conţinutul lor tratatele nu se referă numai la domeniul politic. Faptele material-juridice sunt acele împrejurări care determină producerea unor efecte juridice în baza normelor de drept. dată fiind natura politică a relaţiilor internaţionale.. 390 . politic şi juridic. Formele de activitate…. Pe de altă parte. alături de actele juridice. 3. op. concomitent. Drăganu. Exemplul cel mai tipic de act cu caracter mixt este tratatul internaţional. Existenţa efectelor politice subliniază importanţa social-politică deosebită a actelor în cauză. manifestări de voinţă generatoare de drepturi şi obligaţii pentru părţile contractante. alături de actele juridice şi de actele cu caracter exclusiv politic. Datorită acestui caracter ele nu aparţin în exclusivitate domeniului politic. Faptele material-juridice Noţiunea faptelor material-juridice245 Faptele material-juridice reprezintă o formă concretă de realizare a activităţii executive. prin mijloace specifice dreptului. Faptele material-juridice au caracteristici proprii: 245 T. fiind o subdiviziune a faptelor juridice în sens larg.În activitatea executivă se întâlnesc. Într-adevăr. motiv pentru care ele sunt acte cu caracter mixt. şi acte care urmăresc atât producerea unor efecte politice cât şi producerea de efecte juridice. ci şi la cel economic sau cultural. aceste acte au o formă juridică şi pentru faptul că reprezintă. a actelor respective.

. în timp ce actele civile se încheie numai de factori de conducere. ori nu toate organele administraţiei de stat întrunesc calitatea de persoană juridică.legislaţia stabileşte această distincţie pentru persoanele juridice. 5549/2004. actele juridice. . În ce privesc faptele săvârşite de către celelalte persoane sau membrii. 31/1954. faptele produse în exercitarea atribuţiilor de serviciu. de regulă. în baza răspunderii comitenţilor pentru faptele prepuşilor lor. De aceea în baza unor reglementări247 răspunderea pentru actele ilicite şi faptele asimilate lor. 1 şi 14/1 din Legea nr.1) Sunt săvârşite de către un organ sau funcţionar al administraţiei de stat. În dreptul civil246 faptele licite sau ilicite săvârşite de către organele persoanei juridice cu prilejul exercitării atribuţiilor lor obligă însăşi persoana juridică ce va răspunde ca pentru fapta proprie. O asemenea departajare între faptele conducerii şi cele ale personalului de execuţie urmată de o diviziune a răspunderii nu se poate realiza din mai multe considerente: . faptele ocupând totuşi o pondere redusă în activitatea conducerii. spre deosebire de dreptul civil. revine în primul rând organului de stat faţă de persoana vătămată şi în subsidiar funcţionarului efectiv vinovat. acest exerciţiu nerevenind numai conducerii. care nu fac parte din organele persoanei juridice. Art. acte. în timp ce faptele le săvârşesc ceilalţi lucrători de execuţie sau auxiliari.exerciţiul autorităţii de stat impune a se considera întregului organ ca un tot unitar.distincţia civilistă este nesemnificativă din moment ce. 391 . 35 din Decretul nr. .în administraţie conducerea emite. pot să fie emise de funcţionari de decizie indiferent că fac sau nu parte din conducerea organului. 246 247 Art. antrenează răspunderea persoanei juridice pentru fapta altuia. atunci când se încalcă drepturi subiective. în acest caz actele administrative.

72 lit. Încălcarea normelor administrative de către oricare dintre lucrătorii organului respectiv. 392 . În cazul în care săvârşirea contravenţiei este dublată de producerea unei pagube şi există tarif a acesteia se va stabili şi despăgubirea pe bază de tarif pe care o suportă tot organizaţia indiferent de calitatea celui încadrat la ea şi faţă de care unitatea se va întoarce ulterior printr-o acţiune de regres. „c”). deci fapte ilicite. un raport de drept constituţional (desemnarea şi votarea persoanei într-o funcţie) motiv pentru care nu există în acest caz o culpă „in eligendo” sau „in vigilando”. pe temeiul raportului dintre comitent şi prepus (art. chiar dacă amenzile stabilite pe seama ei vor fi ulterior imputate de către aceasta persoanelor efectiv vinovate.. fie cu funcţii de execuţie. organizaţii. Legea nr. Dacă în unele cazuri legislaţia consideră că simplele operaţiuni tehnico-materiale ale unei persoane încadrate în 248 Totuşi. legea nefăcând distincţie între personalul de conducere şi cel de execuţie. În unele reglementări contravenţionale constituie contravenţii. ci poate fi un raport de drept administrativ (cel în cauză fiind numit sau ales în funcţie)248.raporturile dintre organul administrativ şi lucrătorii care îl compun nu este un raport de la comitent la prepus. anumite încălcări săvârşite de către persoana juridică. în ultimă instanţă. Astfel. ca şi de altfel şi reparaţiunea. Fapta este considerată săvârşită de către însăşi organizaţia respectivă. paguba nu poate avea. fie persoane cu funcţii de conducere. fie este un simplu raport de dreptul muncii. indiferent că. relaţia dintre autoritate şi funcţionar. decât regimul privitor la răspunderea pentru fapta proprie a organizaţiei respective. atrage răspunderea proprie a organului de stat. aşează în materia răspunderii reparatorii. societăţi. vinovată în mod efectiv este persoana fizică încadrată la acea organizaţie. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. deci un raport juridic civil.

HCM nr. în cadrul atribuţiilor sale. ci tocmai în baza dispoziţiilor conducerii organului de care aparţine. În cadrul organelor administraţiei de stat stabilirea atribuţiilor se face în baza competenţei legale şi a sarcinilor de serviciu care sunt determinate prin lege şi prin regulamente interne. 249 HCM nr. Faţă de această reglementare şi implicaţiile ei pe planul administraţiei se impun unele precizări în determinarea exactă a sferei de atribuţii exercitate de către lucrătorii din administraţie: .. cum ar fi. 250 T. abrogat.noţiunea de muncă are un conţinut mai larg decât aceea de atribuţie. op. În legislaţia muncii este reglementată răspunderea persoanelor încadrate în muncă pentru pagubele aduse avutului unităţii din vina şi în legătură cu munca lor252. 252 Art. Iovănaş. cit. 1022/1949. p. Pe de altă parte. idem. pe care le include. Drăganu în Formele de activitate ale organelor statului socialist român. 328. de exemplu. p. raporturile de satisfacere a stagiului militar. 191/1963 citate de T. când cel care efectuează acest stagiu poate produce anumite prejudicii unităţii militare sau terţilor în cadrul îndeplinirii îndatoririlor sau atribuţiilor ce îi revin. noţiunea de muncă este prea limitată deoarece nu poate cuprinde alte categorii de raporturi juridice care pot antrena şi ele o răspundere pecuniară.muncă la o organizaţie sunt fapte ale însăşi organizaţiei 249. 393 . op. 251 I. 275. cit. Întrucât numeroase fapte ilicite ale unor funcţionari administrativi de execuţie se produc ca urmare a unui ordin ilegal al conducerii organului251. din moment ce acel funcţionar nu a acţionat. din proprie iniţiativă. cu atât mai mult trebuie considerate ca aparţinând însăşi organului de stat faptele material-juridice ale lucrătorilor săi250. ar fi nedrept ca răspunderea organului să nu fie pentru fapta proprie ci pentru fapta altuia. Drăganu. funcţie sau sarcină de serviciu. 102(1) din Codul Muncii. 2) Faptele material-juridice trebuie săvârşite de către organul de stat ori funcţionar cu prilejul exercitării atribuţiilor lor.

p. de exemplu. predomină elementul material. 364-365. 2/1959. o faptă este săvârşită în legătură cu munca unei persoane dacă persoana respectivă a acţionat în sfera obligaţiilor stabilite prin contractul de muncă253.. Astfel. Miller. Rezultă că atunci când faptele au fost comise în afara acestor obligaţii răspunderea aparţine respectivei persoane fizice şi nu unităţii în raporturile cu terţii prejudiciaţi. totuşi. ori interes legitim sau a nesoluţionării în termen a solicitării. fapte voliţionale. 254 Art. Tocmai pentru că sunt fapte de voinţă ele pot antrena răspunderea autorului vinovat (din intenţie sau din culpă) de producerea lor. Desigur. 3) Faptele material-juridice nu sunt manifestări de voinţă făcute în scopul producerii de efecte juridice sunt. 1. uneori elementul voliţional este preponderent. în cazul refuzului nejustificat al administraţiei de a satisface o cerere referitoare la un drept subiectiv254. 2/1 lit. Alteori. „Prejudiciul. în „Studii şi cercetări juridice” nr. ca în cazul actelor ilegale care atunci când produc efecte dăunătoare devin fapte ilicite. când se săvârşeşte un fapt ilicit.554/2004 cu privire la răspunderea organului administrativ pentru acţiunile ilicite ale lucrătorilor săi. se pot ivi cazuri când funcţionarii săvârşesc fapte ilicite în legătură cu funcţia lor. dar cu depăşirea atribuţiilor de serviciu stabilite prin regulamente. ca element necesar al răspunderii materiale a angajaţilor”. Faptele licite sau ilicite sunt ale unităţii însăşi dacă au fost săvârşite în acest cadru. în sensul că sunt produsul voinţei conştiente a autorului lor. A considera că depăşirea acestor atribuţii nu antrenează răspunderea organului de stat pentru actul ilegal sau faptul ilicit al funcţionarului său ar contrazice spiritul reglementării instituite de Legea nr. Considerăm că în cazul administraţiei se poate extinde aria răspunderii organului de stat pentru faptele funcţionarilor săi. cum ar fi cazul ocupării ilegale 253 L. ca de exemplu.h din Legea nr.după literatura de dreptul muncii. 554/2004 394 .

5) Faptele juridico-materiale produc efecte juridice proprii. Operaţiuni tehnico-materiale Noţiunea operaţiunilor tehnico-materiale Operaţiunile tehnico-materiale sau material-tehnice sunt o formă concretă de realizare a activităţii executive neproducătoare de efecte juridice. 4. se grupează în categoria faptelor juridice în sens larg. întocmai ca şi actele ilegale. 4) Faptele juridico-materiale produc. anulate sau revocate.sunt activităţi voliţionale antrenând. ori a unui teren aparţinând unui terţ. adică desfiinţate. faptele juridico-materiale. în unele cazuri. independent de voinţa celui care le-a săvârşit. tocmai pentru că schimbările materiale produse nu mai pot fi înlăturate printr-un act juridic contrar. de execuţie. constituind. la avize). . ca şi actele juridice. adică transformări în lumea materială. aşa cum arată şi denumirea lor.de către administraţie a unei suprafeţe locative în lipsa titlului juridic corespunzător. de exemplu. în caz de ilegalitate. fie de către factori auxiliari.sunt săvârşite fie de către organe sau funcţionari de decizie. împreună. ci ca urmare a legii care atribuie unor fapte efecte juridice. . De aceea. În cadrul lor poate predomina fie elementul voliţional (ca. activitatea juridică a organelor administraţiei de stat. de revocare sau de anulare. 395 . Aceasta explică de ce ele nu pot fi. răspunderea celor care le săvârşesc. Aceste efecte se produc nu ca urmare a manifestării de voinţă a autorului lor. spre deosebire de actele de administrative care se emit doar de către factori de decizie. Ele se caracterizează prin mai multe trăsături. efecte materiale. în aceleaşi condiţii.

fiind măsuri de tehnică administrativă sau operaţiuni de birou (de exemplu. în cazul inventarierii unor bunuri confiscate printr-un act administrativ prealabil operaţiunii de inventariere). op. 396 . motivări.) pot deveni condiţii de valabilitate ale acestor acte. Cu toate acestea există anumite activităţi care deşi apar ca operaţiuni de executare pot produce efecte juridice proprii fiind în realitate acte juridice.. ci asigură eficienţa activităţii executive. numerotarea. organul ce le emite. p. semnarea înscrisului constatator al actului juridic). 294.S. Chiar dacă influenţează valabilitatea actelor administrative.unele operaţiuni sunt reglementate de lege în mod sumar..nu produc efecte juridice. iar aceste măsuri sunt supuse unor căi de atac prevăzute în norme speciale. Art. Realizarea acestor operaţiuni cu încălcarea legii constituie o ilegalitate denumită „cale de fapt”257. conţinut.fie cel material (de exemplu. efectele operaţiunilor asupra actelor (de exemplu. cum se susţine în unele opinii255. etc. din Decretul nr. operaţiunile respective fiind nevalabile. Astfel. Holt …. Atunci când ele se emit în legătură cu actele administrative unele operaţiuni (avize. nevalabilitatea actului emis fără un aviz conform) nu sunt rezultatul manifestării de voinţă a autorului operaţiunii. 257 R. Administraţia de stat în R. Ionescu. . 255 256 D. 18 şi urm. p. 221/1960. 285. poprirea asigurătoare şi sechestrul asigurător256 au ca efecte juridice proprii indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor respective. Alte operaţiuni nu influenţează valabilitatea actelor juridice. . diferite de regulile generale ale recursului administrativ. prin simpla lor indicare (de exemplu.R. avizul conform) indicându-se felul lor. clasificarea şi evidenţa înscrisurilor). ci rezultatul legii care le atribuie astfel de efecte. cit. alte operaţiuni sunt reglementate în mod amănunţit (de exemplu. Cu toate acestea efectele se produc de către actul de bază şi nu de către operaţiunea respectivă. procedura şi forma de emitere etc.

etc. În acest sens. Capitolul 12 Controlul administraţiei publice 1. în principal.5. iar uneori. nu acţionează în raporturile lor cu subiectele de drept numai prin acte de putere ci şi prin manifestări de voinţă cu efecte juridice care îmbracă forme neautoritare de genul contractelor civile. Actele juridice neadministrative ale autorităţilor executive Autorităţile publice.Acte juridice care provin de la administraţie în legătură cu raporturile de muncă. . Consideraţii generale privind controlul asupra administraţiei publice Orice activitate cu caracter organizat presupune şi controlarea sau verificarea modului ei de realizare. prevede chiar calitatea şi capacitatea juridică necesară respectivelor situaţii. de muncă. Verificarea urmăreşte. comerciale. inclusiv cele administrative. activităţile autorităţilor publice. stabilirea conformităţii sau neconformităţii dintre activitatea efectiv 397 . Explicaţia acestei situaţii rezidă în faptul că legea conferă unor autorităţi competenţa de a participa în raporturi juridice de altă natură decât cea administrativă. În categoria actelor juridice neadministrative intră: . trebuie controlate.Acte juridice care provin de la administraţie în legătură cu patrimoniul propriu. implicit şi activitatea executivă desfăşurată de organele administraţiei publice.

inclusiv statală. mai ales.realizată cu normele juridice care o reglementează. în care sens controlul este de oportunitate sau de actualitate. în care sens controlul este de eficienţă. Existenţa sistemului de organe executive cu multiple raporturi ierarhice. descoperirea şi înlăturarea celor produse inclusiv a cauzelor care le-au generat sau a condiţiilor favorizatoare. precum şi specificul unor aspecte ale activităţii administrative determină ca acţiunile de verificare să fie efectuate atât de către subiecte din afara acestui sistem cât şi. sub acest aspect activitatea executivă. Rezultă că verificarea nu se reduce doar la descoperirea încălcărilor şi la aplicarea sancţiunilor celor vinovaţi. stabilirea răspunderii celor vinovaţi şi asigurarea perfecţionării continue a activităţilor şi structurilor verificate. în care sens controlul desfăşurat este unul de legalitate. ori dacă îndeplinirea respectivelor sarcini s-a făcut în timp optim şi cu cheltuieli minime. este marea varietate a formelor şi procedeelor de verificare exercitate asupra autorităţilor administrative datorită volumului. specificităţii şi complexităţii de ansamblu a acestei activităţi comparativ cu orice altă formă de activitate socială. spre deosebire de alte activităţi sau funcţii fundamentale ale statului. Ceea ce caracterizează. Activitatea de control are deci ca scop principal cunoaşterea efectivă a stadiului şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor. Activitatea executivă a administraţiei publice este supusă unor multiple forme de verificare fiecare dintre acestea dispunând de metode şi mijloace proprii de realizare. Verificarea poate însă urmări şi controlarea modului în care măsurile dispuse sau executate de către administraţie au corespuns cel mai bine condiţiilor concrete date. de către însăşi administraţie asupra structurilor 398 . după caz. aceste aspecte fiind doar un rezultat derivat al unei activităţi de control mult mai complexe întreprinse în cele mai diferite scopuri. prevenirea săvârşirii unor abateri.

controlul poate fi intern şi 258 I. Iovănaş. Editura Didactică şi Pedagogică. adică posibilitatea de a emite sau de a executa măsuri susceptibile de îndeplinire. la nevoie. Or. asupra persoanelor fizice şi juridice. 2) După locul pe care-l ocupă organul de control faţă de poziţia autorităţii verificate. exercitat asupra administraţiei de către respectivele categorii de autorităţi publice sau puteri ale statului prin forme speciale având obiective şi metode proprii. a ordinii de drept. fie ca atribut al conducerii executive şi al raporturilor de subordonare. Pe de altă parte. printre altele. legalitatea încălcată în cele mai diverse sectoare ale activităţii social-economice. fie ca rezultat al unei anumite specializări conferite autorităţilor de control şi de inspecţie. prin forţa de constrângere a statului şi care ar putea duce la. Necesitatea controlării activităţii executive rezidă şi din caracterul decizional juridic al unei bune părţi al acesteia. a drepturilor subiective şi a intereselor legitime aparţinând celor mai diferite subiecte de drept. 399 . după caz. încălcări ale legii sau ale unor drepturi subiective. eventuale. Controlul exercitat asupra activităţii executive şi asupra autorităţilor administrative publice se poate clasifica după mai multe criterii258: 1) După natura organului de control distingem controlul legislativ. 278. în acest sens verificarea urmăreşte să asigure. executiv şi judiciar. a altor subiecte de drept public sau privat. Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei. p. o şi mai puternică apărare a legalităţii. 1977. Bucureşti. organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale. persoane fizice şi juridice.componente ale sistemului executiv. însăşi administraţia exercită multiple şi variate forme de control în afara ei. contribuind la asigurarea unei cunoaşteri temeinice a modului în care sunt respectate şi realizate prevederile actelor normative restabilind.

aşa cum este cazul controlului inspecţiilor specializate ale statului sau verificarea înfăptuită de legislativ ori de către justiţie.fiind realizat de autorităţi administrative dar şi de puterea legislativă. Cel de al doilea. 400 . de pildă. 3) Sub aspectul regimului juridic al activităţii de verificare. fie de către instanţele judecătoreşti sau de alte organe jurisdicţionale (de pildă cum a fost Curtea de Conturi).din oficiu sau în urma unei sesizări introduse.extern. controlul de oportunitate (care urmăreşte verificarea actualităţii măsurilor întreprinse) şi controlul de eficienţă (ce urmăreşte economicitatea măsurilor executive verificate). în cadrul căilor administrative de atac . Controlul extern se exercită de către un organ din afara autorităţii verificate sau chiar din afara întregului sistem executiv. Cel intern se exercită de către factorii de conducere sau de specialitate din cadrul autorităţii administrative asupra propriilor structuri şi a propriilor lucrători. deosebim controlul de legalitate (care urmăreşte asigurarea respectării legii). a brevetelor de invenţii). 4) După specificul şi obiectul activităţii de verificare. controlul nejurisdicţional. este înfăptuit în afara oricărui litigiu ca o atribuţie curentă de verificare . distingem controlul jurisdicţional şi controlul nejurisdicţional. Primul se înfăptuieşte cu ocazia şi în cadrul unui litigiu sau contencios în care se pune problema ilegalităţii unor aspecte din activitatea executivă şi pentru a căror clarificare este necesară o activitate de judecată înfăptuită de autorităţi administrative cu atribuţii jurisdicţionale (de pildă în materia asigurărilor sociale.

a legalităţii încălcate cu toate consecinţele decurgând din aceasta pentru acţiunea verificată şi autorii controlaţi. de exemplu. controlul judecătoresc asupra administraţiei este un control statal. Astfel. restabilirea. precum şi. îndrumării. însăşi administraţia exercită activităţi de control în afara ei asupra diverselor subiecte de drept. atât asupra activităţilor specifice propriului sistem de organe cât şi în afara acestuia. şi un control de legalitate. în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei conformităţii dintre acţiunea înfăptuită şi normele care o reglementează. deoarece se înfăptuieşte în cadrul unui litigiu. organizaţii şi organisme dintre cele mai diferite. Controlul administrativ se poate defini ca acea formă a verificării de stat înfăptuită de autorităţile publice executive în conformitate cu prevederile legale. deoarece justiţia nu face parte din sistemul autorităţilor executive. în care sens statul determină. este un control jurisdicţional. ce urmăreşte modul de respectare a legii în activitatea executivă. deoarece provine de la o autoritate publică. Controlul administrativ Activitatea executivă având un caracter organizat şi fiind înfăptuită de un sistem ierarhic de autorităţi necesită acţiuni de verificare continuă a modului ei de înfăptuire. după caz. la nevoie. 2.Toate aceste clasificări au un scop didactico-ştiinţific deoarece o anumită modalitate de verificare poate îmbrăca mai multe forme. Întradevăr. persoane fizice şi juridice. Administraţia publică reprezintă cel mai diversificat şi mai amplu sistem de organe ale statului cu multiple implicaţii în privinţa organizării. coordonării şi controlului asupra diverselor sectoare din domeniul public şi privat. prin 401 . este un control extern. Pe de altă parte. organele administrative dispun de însemnate resurse materiale şi financiare pe care le utilizează înfăptuind o gamă largă de servicii publice.

inclusiv a celor juridice. în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. ci sfera lui devine foarte largă incluzând verificarea aspectelor cantitative şi calitative. în acest context rolul controlului administrativ nu se reduce numai la verificarea îndeplinirii sarcinilor specifice administraţiei. a mijloacelor juridice şi nejuridice utilizate în procesul executiv. realizarea lor.mai ales în condiţiile actualei sale dezangajări economice treptate fixează şi limitele intervenţiei sale.normele de drept. Dreptul de control administrativ este un atribut al conducerii executive alături de dreptul de îndrumare şi de cel de coordonare. Ca regulă generală organele de inspecţie şi control nu dispun de posibilitatea de a lua măsuri privind activitatea verificată ori de a da îndrumări obligatorii subiectelor verificate. în sfera activităţilor private mărginindu-se doar la verificarea modului în care se respectă legea într-o economie de piaţă bazată pe libera iniţiativă. deoarece nu se limitează doar la simpla observare şi constatare a unei situaţii. ci cuprinde şi elemente de conducere prin anumite forme juridice. statul . de aceea principala sarcină a controlului administrativ constă în verificarea modului de folosire de către autorităţile executive a tuturor mijloacelor de care dispun. trebuind totodată să verifice întrebuinţarea şi. inclusiv administrative. Orientarea şi obiectivele activităţii executive sunt determinate de programul politic al guvernului. modul de utilizare a acestor mijloace şi cel de înfăptuire a serviciilor. deşi poate exista şi independent de aceste atribute atunci când legea îl conferă în beneficiul autorităţilor de inspecţie şi de control. Atunci când dispun de o asemenea posibilitate suntem deja în prezenţa unei atribuţii de îndrumare sau de supraveghere mult mai amplă decât simpla verificare propriuzisă. Pe de altă parte. În cazul sistemelor de conducere centralizată există posibilitatea îndrumării prin indicaţii curente 402 . respectiv.

de lucru date autorităţilor din subordine în urma desfăşurării activităţii de verificare.controlul este o activitate secundară. . la o cât mai eficientă folosire a tuturor disponibilităţilor locale existente. comparativ cu activitatea supusă verificării. dar le şi obligă la dezvoltarea iniţiativei proprii. iar în acest context controlul dobândeşte un tot mai accentuat caracter stimulativ şi corectiv. în cazul sistemului de conducere descentralizată forţa principală a acţiunii de îndrumare prin mijloacele dreptului administrativ se îndreaptă spre corectarea unor activităţi necorespunzător realizate. vizând măsuri deja adoptate sau executate. fiind o ulterioară „îndrumare” prin verificare. concomitent cu asumarea răspunderii pentru activitatea depusă. contribuind astfel la sporirea autonomiei şi iniţiativei locale la cele mai diferite nivele şi în cele mai diverse sectoare ale organizării administrative. mai puţin cea aprobativă şi sancţionatorie. motiv pentru care desfăşurarea lui nu trebuie să stânjenească înfăptuirea acelei 403 . Controlul administrativ are următoarele trăsături: . indiferent în ce moment intervine faţă de realizarea activităţii verificate. Descentralizarea conducerii administrative în teritoriu şi a serviciilor publice precum şi creşterea autonomiei autorităţilor locale nu creează pentru acestea numai simpla posibilitate de rezolvare în mod independent a unui număr crescând de probleme care intră în competenţa lor. accentuându-şi latura corectivă şi preventivă.este o activitate derivată din activitatea principală pe care o verifică şi cu care formează împreună aşa numita administraţie activă a statului distinctă de jurisdicţiile speciale din administraţie care alcătuiesc o categorie separată. Este necesară stabilirea exactă a raportului dintre control şi îndrumare în sfera activităţi executive deoarece controlul administrativ poate fi o componentă a îndrumării dar cu atribute mai reduse comparativ cu îndrumarea.

Mijloacele folosite în activitatea de control sunt mijloace umane şi materiale determinate şi de specificul obiectului verificat. b.controlul este un atribut al conducerii administrative indiferent că exercitarea lui se face de către această conducere în mod direct ori mijlocit. Baza de referinţă a controlului reprezintă ansamblul de cerinţe cuprinse în norme la care este raportată activitatea verificată. funcţionarea şi atribuţiile organului verificat cât şi normele speciale ce guvernează domeniul concret de activitate supus verificării. Bucureşti. 1993. Operaţiunile de conformitate desemnează ansamblul mijloacelor şi procedeelor utilizate în scopul stabilirii raportului existent între obiectul controlat şi baza sa de referinţă. înscrisurile constatatoare ale actelor juridice şi ale operaţiunilor tehnicomateriale care le însoţesc. prin forme specializate sau organizate distinct. . personalul încadrat. Editura Atlas-Lex SRL. c. Negoiţă. include atât normele generale care reglementează organizarea. raport care poate fi de conformitate sau de neconformitate. Ea mai cuprinde obiectivele pe care le avea de realizat organul verificat. 172 şi urm. mijloacele materiale şi financiare. Controlul cuprinde următoarele elemente componente: obiectul controlat. confruntări de date 259 Alex. şi anume. 404 . Se folosesc persoane specializate (inspectori). a. Obiectul controlat sau elementele asupra cărora poartă controlul reprezintă acele aspecte ale activităţii executive care sunt supuse verificării. p. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei.activităţi atunci când aceasta se realizează în conformitate cu legea. se recurge la constatări directe. baza de referinţă şi operaţiunile de conformitate259.

evaluabili pecuniar. controlul gestionar şi cel financiar. se utilizează acte normative aplicabile în domeniu.operaţiuni de control a rentabilităţii şi eficienţei activităţii sau a serviciului public administrativ realizate prin evaluarea costului unor valori materiale.operaţiuni materiale de verificare a existenţei sau inexistenţei unor elemente concrete. Organizarea şi condiţiile controlului administrativ În administraţia publică constituirea formelor de verificare. a diferitelor categorii de organe şi de activităţi de 405 . fiind o verificare mai lesnicioasă întrucât vizează elemente certe. controlul de dosar al înscrisurilor constatatoare. . mai dificile de realizat decât cele de legalitate (care au o bază mai sigură de referinţă).operaţiunile de control a oportunităţii. procedeele şi operaţiunile nu trebuie privite în mod izolat pentru că ele se utilizează îmbinat în funcţie de specificul obiectului controlat şi de necesităţile ivite pe parcursul activităţii de verificare. Operaţiunile de conformitate constau din: . cu ajutorul lor se realizează controlul bunurilor din dotare. cu posibilitatea organului de control de a interpreta aplicarea şi respectarea normelor juridice în activitatea verificată. a operaţiunilor tehnico-materiale şi a faptelor material-juridice. locul şi de condiţiile în care s-a desfăşurat activitatea verificată. comensurabili. de situaţii. costul serviciilor administrative. factori materiali. iar nu de momentul şi de împrejurările în care are loc controlul. care apreciază actualitatea măsurilor luate ţinând cont de timpul.operaţiuni de control a regularităţilor activităţii executive ce urmăresc verificarea legalităţii actelor juridice.şi de persoane. . . nivelul cheltuielilor în raport cu fondurile alocate de stat sau de veniturile realizate. Mijloacele.

op. p. . M.nici o formă de conducere nu poate fi lipsită de dreptul de control întrucât dacă conducerea unui organ poate lua măsuri obligatorii şi poate organiza activitatea subordonată cu atât mai mult va putea verifica respectiva activitate. 1981. M. 2) trebuie să existe o proporţie optimă între volumul activităţii de control şi cel al activităţii verificate în sensul ca verificarea să vizeze aspectele esenţiale ale activităţii administrative cu evitarea oricărei disproporţii în acţiunea de control (controlul absorbind numeroase mijloace materiale şi umane. Bucureşti. având un caracter obiectiv.în unele situaţii activitatea de control se desfăşoară prin utilizarea mai multor forme de verificare simultană sau succesivă în scopul unei cunoaşteri complete a unui domeniu de activitate (de exemplu. fiind înfăptuit de un personal specializat acesta nu se află în subordinea celor verificaţi sau răspunzători de starea de lucruri constatată.control.. Iovănaş. Editura Politică. Controlul activităţii economico-sociale.274-277. atunci când. cit.cu cât controlul este desfăşurat mai aproape de activitatea verificată cu atât este mai eficient. Anghene. adică efectuat de persoane anume pregătite care urmăresc aspectele profesionale şi tehnice. evitându-se. . în materie financiară controlul financiar intern poate fi dublat de controlul financiar extern înfăptuit de organele ministerului de resort). pag. este strâns legată de problema raporturilor dintre organele de verificare şi cele controlate. 44-46.un control se poate desfăşura în mod corespunzător. orice diminuare a activităţii de verificare sub limite care ar determina necuprinderea unor sectoare şi aspecte importante în care sens: 260 I. totodată. Dintre condiţiile de eficienţă ale controlului enumerăm260: 1) controlul trebuie să fie de specialitate. Stoica. 406 . . Astfel: . timp de muncă).

semnalând în timp util alte posibile încălcări ale legii. de exemplu. de exemplu controlul preventiv în materie financiară. 5) controlul trebuie să fie concret adică să vizeze cunoaşterea nemijlocită a situaţiei de fapt. sustragerea personalului de la preocupările curente. adică să se desfăşoare după un plan cu obiective precise şi cu o metodologie adecvată. în sensul că exercitarea lui este influenţată de specificul activităţii verificate. 407 . trebuind adaptat diferitelor condiţii în care se realizează. capabile să prevină producerea unor deficienţe. ulterior greu de înlăturat. controlul inopinat este recomandabil în materie de gestiune şi financiară. 3) metodologia controlului adaptată obiectivelor urmărite sporeşte considerabil eficienţa acestuia. c) este necesară găsirea formelor de control care corespund cel mai bine activităţii verificate.a) accentul trebuie să cadă pe formele de control intern şi nu pe cele de formă externă şi care implică cheltuieli suplimentare. iar controlul anunţat se pretează în materia verificată legalităţii actelor. 7) valorificarea rezultatelor controlului în mod eficient de către factorii controlaţi astfel încât acţiunea să nu rămână la stadiul contemplativ. astfel ca şi indicaţiile date să aibă valoare practică. 6) controlul trebuie să se desfăşoare diferenţiat. a cauzelor diferitelor stări de lucruri. b) activitatea de control extern trebuie coordonată pentru ca formele de control să nu se suprapună sau să se succeadă în aceleaşi sau în scurt interval de timp şi pe aceleaşi probleme. 4) controlul trebuie exercitat în mod sistematic.

prin atribuţiile conferite şi prin eficienţa lui el este considerat mai mult decât un simplu control reprezentând în realitate o adevărată supraveghere administrativă izvorâtă din raporturile de subordonare. p. subiectul controlat şi cel care controlează. Totuşi. şi anume. 293. poate fi un control general şi un control special. Nu constituie o formă a acestui control autocontrolul. de regulă. op. independenţa personalului de control este relativ mai redusă faţă de personalul verificat. precum şi două activităţi diferite.. comparativ cu controlul extern. adică acţiunea prin care acelaşi subiect care a înfăptuit activitatea îşi verifică propriile acţiuni. Iovănaş.Controlul administrativ intern Controlul intern se caracterizează prin aceea că se exercită de către structuri sau funcţionari din interiorul autorităţii a cărei activitate este verificată261. Controlul intern are avantajul că oferă posibilitatea cunoaşterii activităţii verificate din interiorul autorităţii controlate şi de către persoane pe deplin cunoscătoare a domeniului respectiv de specialitate. aceasta deoarece controlul presupune întotdeauna existenţa a cel puţin doi subiecţi. având în vedere existenţa aceleiaşi subordonări ierarhice. Prin caracterul său continuu. de către organul sau funcţionarul de conducere asupra personalului subordonat. în această formă de control. Controlul intern. 408 . cit. ceea ce facilitează activitatea de verificare şi îi conferă un caracter eficient. Controlul intern general Controlul intern general este o consecinţă firească a subordonării ierarhice şi permanente din cadrul autorităţii administrative fiind efectuat. cea de verificare şi cea verificată. la rândul său. 261 I. concomitent manifestându-se şi o anumită „înţelegere” faţă de neajunsurile constatate.

de durata (permanentă sau temporară) a funcţiei pe care o deţin. indiferent de modul lor de investire (alegere sau numire). . dar în acest ultim caz. c.asigurarea legalităţii şi oportunităţii activităţii verificate. Bucureşti. reclamaţii şi sesizări. a. .333 409 . Subiectele pasive (controlate) sunt toţi lucrătorii organului.verificarea activităţii şi a relaţiilor cu publicul.672/2002) a consacrat auditul public intern ca activitate independentă şi obiectivă care dă asigurări şi certitudine conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice perfecţionând activităţile instituţiei.asigurarea unităţii de scop şi de acţiune a tuturor structurilor care compun respectiva autoritate şi a autorităţii în întregul ei. 1970. p. Subiectul activ (de control) este superiorul ierarhic care controlează. a modului de utilizare a mijloacelor materiale şi financiare de care dispune şi pe care le-a întrebuinţat autoritatea administrativă.verificarea tuturor formelor concrete de activitate. a modului de soluţionare în termen a solicitărilor formulate prin cereri. Dreptul administrativ. Obiectul controlului intern general constă în262: . a modului de exercitare a competenţei legale. 262 R .Ionescu. de natura funcţiei (de conducere sau de execuţie. de decizie sau auxiliară). juridice şi nejuridice. .Legislaţia (Legea nr. activitatea subordonatului din cadrul aceluiaşi organ. Sarcinile acestui control constau în: .verificarea legalităţii şi oportunităţii întregii activităţi desfăşurate. în colaborare cu conducătorul direct al celui verificat.119/1999. b. Editura Didactică şi Pedagogică.72/2001 şi Legea nr. direct sau indirect. Ordonanţa nr.

preventiv. Procedura controlului se caracterizează prin: . cit. controlul putând fi periodic sau continuu. 263 I.controlul încetează odată cu realizarea scopurilor propuse şi prin dispunerea măsurilor necesare. descinderi la faţa locului verificări de dosare şi de materiale. înscrisuri şi persoane. . fie în urma unei sesizări interne sau externe (însuşite de către factorul de verificare). anularea. se poate dispune.d. emiterea de dispoziţii obligatorii pentru cei controlaţi. concomitent sau ulterior. derivând în mod firesc din raporturile ierarhice.controlul poate consta din verificări şi confruntări de date. modificarea sau suspendarea actelor funcţionarului controlat.293 410 . modificarea competenţelor. se poate dispune. de a furniza toate explicaţiile solicitate. inclusiv cele secrete.declanşarea sa din oficiu (din iniţiativa conducerii ierarhice). inclusiv substituirea lor în atribuţii.. . Măsurile263 ce se pot lua în urma controlului vizează: . audieri de martori. e.în ce priveşte activitatea controlată. cel controlat având obligaţia să pună la dispoziţia organului de verificare toate materialele cerute. etc. inventarieri de bunuri şi valori. atunci când se constată deficienţe. în limitele legi. putându-se declanşa din nou chiar asupra aceleiaşi activităţi şi persoane. ea realizându-se pe baza normelor de organizare şi funcţionare a organului. în conformitate cu legea. reorganizarea compartimentului controlat. redistribuirea atribuţiilor. Iovănaş. în baza regulamentelor sale interne. op. p. Procedura acestui control nu este expres reglementată.în ce priveşte structura sau diviziunea internă controlată. .

Controlul intern specializat Această formă a controlului intern este. a) Subiectul activ îl reprezintă persoana sau grupul de persoane având specializarea corespunzătoare şi care exercită în secundar atribuţii de verificare. b) Obiectul acestui control constă în: . 411 . etc.acordarea de vize. 264 Reglementare în Hotărârea Guvernului nr. avize. fie un funcţionar căruia i se încredinţează. de regulă. financiare) fiind exercitat numai de anumite persoane şi structuri din interiorul autorităţii verificate care dispun de calificarea corespunzătoare. activitate susceptibilă de o verificare specializată. încredinţări sau retrageri de atribuţii şi de delegaţii de atribuţii. şi exercitarea unei verificări de specialitate. Cel mai tipic exemplu este acela al controlului financiar intern264. pot fi sesizate organele de urmărire penală. aplicarea de sancţiuni disciplinare.verificarea legalităţii şi oportunităţii unor aspecte strict determinate ale activităţii executive.. corespunzătoare profilului supus verificării. Subiectul pasiv este orice funcţionar sau diviziune internă care desfăşoară.în ce priveşte funcţionarul controlat pot avea loc schimbări. acorduri şi aprobări ca forme de verificare prealabilă sau ulterioară a activităţii controlate. cele de jurisdicţie. . reglementată prin anumite acte normative şi pe categorii de probleme (de exemplu. Poate exista fie o structură internă specializată cu atribuţii de control. în principal sau în secundar. printre altele. inclusiv eliberarea din funcţie. poate interveni răspunderea reparatorie. 63943/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor publicate în Monitorul Oficial partea I/1991.

d) Formele acestui control sunt diferite. de exemplu controlul financiar din cadrul unui organ poate fi un control financiar intern.controlul financiar intern are ca obiect verificarea periodică. legal împuterniciţi. .controlul operativ curent se exercită de către conducătorii compartimentelor de specialitate (de exemplu. de fond sau prin sondaj. de către organele financiare. 412 . a celor materiale şi tehnice ale structurii respective. gestionarea şi folosirea mijloacelor materiale şi băneşti. c) Sarcinile acestui control urmăresc să asigure: . .asigurarea unităţii de activitate în anumite sectoare. de regulă. a mijloacelor de personal. fiind efectuat de compartimente interne specializate. de regulă. asupra activităţii subordonaţilor cu privire la administrarea.controlul financiar preventiv se exercită asupra actelor şi documentelor referitoare la mijloacele materiale şi băneşti fiind efectuat de conducătorul compartimentului financiar-contabil ori de către subordonaţii săi. . anume desemnaţi în acest scop.verificarea pe categorii de probleme. organizate. fiind efectuat periodic. contabil şef) sau de către subalternii lor.păstrarea integrităţii mijloacelor materiale şi financiare.legalitatea şi oportunitatea activităţii verificate. a modului de gospodărire a mijloacelor materiale şi băneşti. în cadrul instituţiilor mai mari (centrale sau superioare) de specialitate ale administraţiei publice. control operativ curent şi control preventiv. în care sens: . ..

19. Controlul administrativ extern Controlul administrativ extern este exercitat de către persoane şi organe din afara autorităţii verificate având avantajul de a asigura o şi mai mare independenţă şi obiectivitate în verificare. 413 . în termenele şi în condiţiile legii. 2.e) Procedura acestui control este minuţios reglementată în ceea ce priveşte modul de desfăşurare şi mijloacele întrebuinţate deoarece verificarea este de strictă specialitate. dacă prin lege nu sunt fixate alte termene. a organelor parchetului şi poliţiei conducătorii instituţiilor vor dispune cu prioritate măsurile de control financiar şi de gestiune necesare pentru stabilirea şi recuperarea prejudiciilor produse prin infracţiune şi clarificarea împrejurărilor care au condus la săvârşirea unor fapte de natură penală. f) Măsurile265 ce se pot dispune de către conducerile care au iniţiat controlul sunt dintre cele mai diferite: . După raporturile dintre organele de 265 Art. .în privinţa activităţii controlate se dispun măsurile prevăzute de lege şi care trebuie îndeplinite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării actului de control la organizaţia în drept să le ia. alin.la solicitarea instanţelor de judecată. 2) înaintarea către procuror.în privinţa persoanei celui controlat şi vinovat de constatările rezultate se poate dispune: 1) aplicarea măsurilor disciplinare şi contravenţionale precum şi stabilirea răspunderii pentru recuperarea pagubelor rezultate în condiţiile legii. . a actelor încheiate în cazul constatării de fapte prevăzute de legea penală. Hotărârea citată.

fiecare din autorităţile faţă de care operează subordonarea (consiliul judeţean şi autoritatea de specialitate ierarhic superioară. Subiectul pasiv este organul verificat şi care este subordonat. distingem controlul ierarhic şi controlul extern specializat. Anghene. Dreptul de control al acestuia decurge din poziţia supraordonată. un caracter exhaustiv ca şi controlul intern. drept ce nici nu trebuie consacrat prin lege. Controlul ierarhic Acest control este exercitat de organe supraordonate asupra celor ierarhic inferioare din cadrul aceluiaşi sistem de autorităţi ale administraţiei publice266. 6/1965. dar numai atunci când legea o cere. . direcţia judeţeană pentru evidenţa informatizată a persoanei). în special cele emise de către conducerea organului subordonat. în ipoteza dublei subordonări sau a celei multiple (de pildă. de exemplu. deoarece controlul ierarhic nu are.verificarea actelor juridice. 266 M.verificarea legalităţii şi mai puţin a oportunităţii. în materia controlului financiar. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.verificarea unei părţi a activităţii organului controlat. b) Obiectul acestui control constă în: . „Controlul administrativ exercitat pe cale ierarhică şi recursul ierarhic” în „Justiţia nouă” nr. de regulă. în exemplul nostru) are un drept de control propriu şi distinct.verificare şi cele verificate. Controlul se exercită fie de către conducerea autorităţii superioare asupra conducerii autorităţii ierarhic inferioare sau asupra unei structuri interne a acesteia. organice şi funcţionale. iar nu a totalităţii ei. în activitatea organelor subordonate. 414 . . a) Subiectul activ este organul ierarhic superior (direct sau indirect) indiferent de treapta ierarhică pe care se situează.

mai ales. planul activităţii de verificare este stabilit de comun acord de cele două organe de conducere. Totuşi.dacă actele juridice normative verificate sunt ilegale şi neoportune organul ierarhic superior le poate abroga.organul superior aduce la cunoştinţa conducerii autorităţii inferioare necesitatea efectuării verificării. astfel încât el contribuie la întărirea laturii centralizatoare în activitatea executivă. . în cazul în care acest control are un obiect tematic special.de regulă. d) Procedura controlului nu este reglementată în mod minuţios. e) Măsurile ce se pot lua prin această verificare sunt asemănătoare cu cele din cadrul controlului intern.c) Sarcinile acestui control constau în asigurarea legalităţii şi a unităţii de scop şi de acţiune a întregului sistem de organe. mai ales în privinţa actelor administrative verificate. . prin anumite elemente. în timp ce actele individuale ale organelor subordonate aparţinând competenţei exclusive a organului inferior pot fi numai anulate.conducerea organului verificat este prezentată la efectuarea operaţiunilor de verificare şi. . Organul dispune de aceleaşi posibilităţi şi mijloace în activitatea de verificare ca şi în cazul controlului intern dar cu unele particularităţi: . . diferind. ea decurgând din raporturile de subordonare consacrate în normele organice. el este expres reglementat şi sub aspectul procedurii sale. modifica sau suspenda ori înlocui. la dezbaterea concluziilor controlului şi a măsurilor ce se cer a fi luate.În ceea ce priveşte activitatea controlată: . cum ar fi cel financiar sau gestionar.organul subordonat trebuie să comunice organului superior măsurile adoptate şi modul lor de îndeplinire în urma controlului. iar dacă 415 .

554/2004. De asemenea. 21 lit. i din Legea administraţiei publice locale nr. actele administrative emise în exerciţiul atribuţiilor de control ierarhic nu puteau fi atacate în justiţie şi anulate în baza acestei legi pentru vătămarea 267 Art. în cazul nostru). lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 3. 38/2 lit. organul superior dispune revocarea conducătorului din teritoriu la propunerea prefectului. iar în cazul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi centrale ce funcţionează în teritoriu. 215/2001.dacă organul superior care efectuează verificarea este supraordonat numai funcţional (Ministerului Culturii şi Cultelor în raport cu direcţia judeţeană de cultură şi culte) el va putea doar să suspende actele autorităţii inferioare. . 416 . 69/1991 abrogată prin Legea nr. . . 268 Art. 215/2001. Astfel. în cazul subordonării organice consiliul local putea elibera din funcţie pe membrii consiliilor de administraţie ai regiilor autonome ori societăţilor comerciale din subordine care aveau calitatea de împuterniciţi mandaţi ai statului la societăţile cu capital integral sau majoritar de stal de interes local267.29/1990. în prezent abrogată de Legea nr. spre deosebire de supraordonarea organică ce permite şi anularea actelor în cauză (de către consiliul judeţean.În ce priveşte funcţionarul şi organul controlat autoritatea superioară are anumite drepturi în funcţie de natura subordonării. consiliul local eliberează din funcţie conducătorii serviciilor publice locale din subordine268.În temeiul art.nu aparţin deloc acestei competenţe pot fi şi înlocuite sau modificate prin actele organelor superioare. i teza a IV-a din Legea nr.

fiscal. pentru înlăturarea vătămării suferite prin măsura de verificare ierarhic dispusă. iar subiectul pasiv este o autoritate nesubordonată cu activitatea tangentă profilului organului de verificare.verificarea unei laturi a activităţii controlate prin prisma specialităţii organului de inspecţie şi control (sectorul vamal. prevenirea şi stingerea incendiilor. etc. îndrumă şi coordonează activitatea dintr-un anumit domeniu sau ramură.produsă unor drepturi subiective recunoscute prin lege. în urma verificării la care a fost supus.). Controlul extern specializat Acest control este exercitat din exteriorul organului controlat şi din afara sistemului de autorităţi din care organul verificat face parte. organele în teritoriu să controleze modul de aplicare a preţurilor şi tarifelor în cadrul unităţii administrativteritoriale respective indiferent de nivelul ierarhic al autorităţii care a stabilit preţurile sau tarifele. Cel prejudiciat efectiv prin astfel de acte. în sensul că organul de verificare nu poate fi de rang inferior celui controlat trebuind să fie cel puţin de grad egal sau superior. trebuia să utilizeze alte proceduri. Totuşi o anumită regulă în relaţiile de control există. Cu toate acestea sunt posibile şi unele excepţii. sanitar. Astfel un organ local sau teritorial nu poate controla un organ central. 417 . de pildă. fie organele specializate de control sau inspecţie. b) Obiectul acestui control este în strânsă legătură cu specializarea competenţei. protecţia muncii. în acest sens se face: . Subiectul activ al controlului extern specializat poate fi orice autoritate executivă de specialitate care conduce. inclusiv administrative sau judiciare. a) Subiectele raporturilor de control nu se află în relaţii de supra şi subordonare întrucât între ele nu există raporturi ierarhice.

verificarea operaţiunilor tehnico-materiale. d) Procedura de efectuare a verificării diferă după natura autorităţii care o realizează şi după obiectul supus respectivei acţiuni fiind minuţios reglementată.verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor justificative. cit. Garda financiară care exercită controlul în legătură cu executarea şi aplicarea legilor fiscale şi a reglementărilor vamale..269 A. operaţiuni sau fapte ale subiectului verificat care se încadrează în profilul activităţii 269 270 Art. de exemplu. c) Sarcinile acestui control constau în asigurarea legalităţii în domeniul sau ramura de activitate supusă verificării. I. 296. de pildă. 10. cântărirea celor vândute. de pildă. în cadrul controlului financiar de stat: .verificarea legalităţii activităţii controlate... 30/1991. 11 din Legea nr. Astfel. ca. care. potrivit legii nu s-a prescris. . Se limitează la acele acte. a modului de efectuare a recepţiei produselor livrate. p. op. Controlul extern specializat exercitat de autorităţi administrative care coordonează activitatea dintr-un domeniu sau ramură Această formă de control are următoarele trăsături270: 1. etc. .într-un an calendaristic un agent economic poate face obiectul unui singur control al contabilităţii’ . Iovănaş.este supusă verificării întreaga perioadă cuprinsă între precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective. 418 . . modul de calculare a adaosului comercial la produsele vândute cu amănuntul către populaţie.durata maximă a controlului la sediul agentului este de trei luni.

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi organele sale exercită controlul privind regimul armelor. f din Hot. Măsurile ce se pot lua în această formă de verificare se caracterizează prin faptul că organele ce exercită controlul extern specializat nu au dreptul de a anula actele organelor verificate. controlul se exercită numai asupra unor aspecte de strictă specialitate ce se încadrează în profilul activităţii autorităţilor de verificare. 978/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor. j. în unităţile nesubordonate. etc. radioactive şi stupefiante272. sarcina controlului general economico-financiar al utilizării eficiente a mijloacelor proprietate publică. 419 . Uneori chiar organele de control dispun de dreptul de a aplica sancţiuni. lit. care exercită administrarea generală a finanţelor publice are. de pildă contravenţionale. ca. în exemplele precitate. dar pot constata abaterile săvârşite sesizând organele competente să dispună măsuri disciplinare. 2. În toate aceste cazuri nu este obligatoriu ca subiectele verificate să fie subordonate respectivelor organe de control Pe de altă parte. organele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nu vor putea controla. 272 Art. 2. din Legea nr. al produselor şi substanţelor toxice. muniţiilor şi materialelor explozive. modul de respectare a disciplinei financiare. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne. în cazul subiectelor nesubordonate. nr. a formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor publice. e. printre altele. muniţiilor. lit. pentru încălcarea normelor privind activitatea financiară273 precum şi o 271 Art. Tot astfel. materiale sau de altă natură. precum şi al respectării reglementărilor financiare în activitatea economică şi socială271. de pildă. Guv. Astfel. 17. Ministerul Economiei şi Finanţelor. decât dacă legea le conferă aceasta.autorităţii de control. după cum organele financiare nu sunt investite cu verificarea respectării normelor privind regimul armelor. De aceea.

Controlul extern specializat exercitat de autorităţi speciale de control Această verificare este înfăptuită de autorităţi care au ca sarcină principală exercitarea unei verificări de specialitate prin mijloace proprii deosebit de specifice asupra unor aspecte particulare ale activităţii executive. 17 din Legea nr. în această categorie intră organele administrative cu activitate jurisdicţională precum şi diversele poliţii. 1. gărzi. O poziţie cu totul specială a avut-o Colegiul de Jurisdicţie a Curţii de Conturi care avea ca atribuţie soluţionarea încălcării disciplinei financiare ce guvernează utilizarea fondului public. În categoria autorităţilor administrative jurisdicţionale intră diversele jurisdicţii speciale ale executivului cum este cazul celor în materie fiscală sau comisiei de reexaminare a contestaţiilor şi cererilor din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. . Art. 30/1991 420 . 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare.aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor.serie de drepturi mai largi ca. 117/2003 activitatea 273 Art. în cazul Ministerului Economiei şi Finanţelor care poate274: . 7 din Legea nr. 9 din Legea nr.să confişte obiectele sau produsele sustrase de la plată. . etc. 30/199l. Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului. de exemplu. B.lua măsuri în vederea înlăturării şi prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.. . .să sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu infracţiunile constatate cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu. 274 Art.suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar contabile şi fiscale. inspecţii şi inspectoare de stat.

Ea prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din exerciţiul bugetar expirat.prin reglementări speciale au fost create asemenea organisme în cadrul sau pe lângă autorităţile publice centrale sau a celor organizate în teritoriu. în condiţiile legii. vamal. cu efectuarea de percheziţii corporale şi în locuri publice sau particulare precum şi sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu infracţiunile constatate cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu275: . Atribuţiile acestor autorităţi sunt dintre cele mai diferite vizând domeniul financiar. etc. cuprinzând şi neregulile constatate. 94/1992 421 . a tranzacţiilor. sanitar.jurisdicţională a Curţii de Conturi a fost preluată de instanţele judecătoreşti conform art. 155/6 din Constituţia revizuită. ce cuprinde mai multe modalităţi între care auditul de regularitate asupra activităţilor financiare. În categoria organelor nejurisdicţionale intră diversele inspecţii şi inspectorate ca autorităţi specializate de control: . protecţia muncii. inclusiv aplicarea de sancţiuni administrative şi terminând.Curtea de Conturi276 exercită controlul asupra modului de formare. inclusiv pe lângă autorităţile locale. de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Curtea de Conturi mai exercită şi activitatea de audit public extern asupra autorităţilor publice. ca în cazul organelor Gărzii Financiare. Curtea îşi poate declanşa verificarea şi la cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului cu privire la modul de gestionare a resurselor publice raportând despre cele constatate autorilor solicitării. a 275 276 Legea nr. Competenţa lor este diversă începând cu facultatea de a da îndrumări obligatorii subiectelor controlate. continuând cu posibilitatea de suspendare a actelor şi măsurilor aparţinând celor verificaţi. 2.

actele emise de autorităţile administraţiei publice locale. 135. în faţa instanţei de contencios. materiale). în cazul în care consideră actul ilegal. Ca urmare a exercitării controlului asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene. revocării acestuia. alin. Controlul prefectului se exercită numai asupra actelor administrative nu şi asupra faptelor juridice administrative sau asupra operaţiunilor administrative pregătitoare. etc. 134 din Legea nr. stabilirea răspunderilor. un act al consiliului judeţean. sistemele informatice. 5 din legea fundamentală care dispune că prefectul poate ataca. 215/2001. 123 alin. art. Actul atacat este suspendat de drept. b că acesta exercită controlul cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene. financiare. după caz. Anterior introducerii acţiunii va solicita autorităţilor administraţiei publice locale. se mai verifică procesul decizional. Controlul exercitat de către prefect Bazele constituţionale ale acestui control sunt consacrate de art. 3 că prefectul poate ataca. cu motivarea necesară. lit. al consiliului local sau al primarului. în termen de 6 luni. Enumerând atribuţiile prefectului. dacă le consideră nelegale. să reanalizeze actul pe care îl apreciază ilegal în vederea modificării sau.controlului intern şi auditului intern. în faţa instanţei de contencios administrativ. prefectul poate ataca în faţa instanţelor de contencios administrativ aceste acte. potrivit art. auditul performanţei (economicitatea şi eficienţa activităţilor şi resurselor umane. precum şi ale preşedintelui consiliului judeţean. în termen de 5 zile de la data comunicării acestuia. Noua lege a contenciosului dispune de asemenea prin dispoziţiile art. 1. 422 . 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală prevede la alin.

În sfârşit. 1 din Legea nr. Din ansamblul acestor prevederi rezultă că baza reprezentativă a puterii legislative . şi îl desărcinează prin moţiunea de cenzură. De asemenea. 102 (1) din Constituţie 423 .care de altfel îi conferă rolul hotărâtor şi în formarea sau revocarea guvernului precum şi consacrarea expresă a dreptului de control al Parlamentului asupra executivului constituie fundamentul politico-juridic care conferă. Constituţia. Noţiunea controlului parlamentar Conform Constituţiei Parlamentul este organul reprezentativ suprem al naţiunii şi unica autoritate legiuitoare a ţării prin intermediul căreia se exercită suveranitatea naţională Guvernul este autoritatea publică a puterii executive277 ce exercită conducerea generală a administraţiei publice potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament278. în capitolul (IV) privind raporturile Parlamentului cu Guvernul. 278 Art. permite şi justifică exercitarea verificării legislative asupra administraţiei publice. consacră expres controlul legislativ asupra acestuia din urmă cât şi asupra celorlalte autorităţi ale administraţiei publice.3. Controlul Parlamentului asupra administraţiei publice Controlul puterii legislative asupra celei executive reprezintă o formă a verificării de stat exercitate asupra acestui sistem de autorităţi publice alăturată controlului judiciar şi controlului administrativ. prin votul său de încredere. acesta din urmă realizat asupra propriului sistem de organe executive. 90/2001 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României. Având în vedere forţa juridică şi sfera sa de acţiune verificarea legislativă se prezintă ca un control general ce cuprinde 277 Art. organul legislativ este cel care aprobă componenţa Guvernului.

centrale.prin obiect şi procedură de înfăptuire . inclusiv statală sau publică. neexistând organ executiv exclus de la această verificare cu excepţia autorităţilor executive cu activitate jurisdicţională. a căror atribuţii deosebit de specifice . netrebuind să existe (ca în cazul altor forme de verificare a executivului) anumite reglementări legale exprese care să prevadă condiţiile 424 . Controlul parlamentar cuprinde întreaga activitate executivă incluzând toate formele concrete ale acesteia. cu excepţia actelor administrative jurisdicţionale (rezultând din soluţionarea cu putere de adevăr legal a unei încălcări de lege). atât cele juridice (acte şi fapte).întregul sistem al autorităţilor administraţiei publice. b. indiferent de locul şi de modul de subordonare în ierarhia administrativă.vizează soluţionarea unui conflict generat de încălcarea legii sau de vătămarea unui drept subiectiv ceea ce excede competenţei legislative. Caracteristicile controlului parlamentar a. precum şi a acelor acte administrative determinate asupra cărora se desfăşoară o verificare jurisdicţională specială înfăptuită de organe executive având asemenea atribuţii (de pildă actele de restituire a cererilor. c. teritoriale şi locale. cât şi pe cele nejuridice (acte politice şi operaţiuni tehnico-materiale). Deşi asupra administraţiei se exercită şi alte forme de verificare. Controlul parlamentar constituie o verificare de drept asupra întregii administraţii şi a componentelor sale structurale rezultând din principii constituţionale. totuşi controlul parlamentar are o serie de caracteristici proprii care-i conferă o anumită specificitate între celelalte forme de verificare. teritoriale şi locale din subordonarea lui. începând cu Guvernul şi continuând cu toate celelalte autorităţicentrale. Controlul legislativ se exercită asupra tuturor autorităţilor administrative. brevete de invenţie) sau aflate în curs de soluţionare în faţa instanţelor judecătoreşti.

d. g. fie o anumită latură a acestuia. prin diferite căi. Controlul parlamentar este direct sub aspectul modalităţilor sale de realizare fiind înfăptuit de autoritatea legislativă.sau cazurile în care se exercită. Controlul parlamentar este. 425 . cu excluderea. e. de regulă279. fie un anumit nivel ierarhic. 279 Excepţia o reprezintă situaţia în care membrii executivului trebuie să răspundă la întrebările parlamentarilor privitoare la o măsură care urmează să fie luată de administraţie. dar fără ca să existe o interpunere a altor autorităţi faţă de subiectul supus verificării. deoarece Parlamentul nu are posibilitatea efectivă să dispună. derivând din cadrul juridic general al raporturilor dintre Parlament şi Guvern uneori existând şi împuterniciri legislative speciale (pentru comisiile de anchetă). aşa cum este cazul altor forme de verificare administrativă sau judiciară. h. ulterior adoptării sau realizării măsurilor executive. măsuri pe care executivul verificat să fie obligat să le îndeplinească. a actelor normative ca şi a considerentelor de oportunitate sau de actualitate). Controlul legislativ poate fi atât general cât şi special vizând fie ansamblul autorităţilor şi activităţilor executive. fiind expresia recunoaşterii autonomiei funcţionale a administraţiei publice. i. dintr-o ramură sau domeniu de activitate ori cu privire la anumite acte sau fapte determinate. de regulă. în urma realizării lui. întocmai ca şi cel judiciar. Controlul legislativ nu reprezintă o verificare de plină jurisdicţie. f. Controlul parlamentar este complet în sensul că poate viza atât legalitatea cât şi oportunitatea acţiunilor şi măsurilor verificate deosebindu-se în acest sens de controlul judecătoresc (limitat doar la aspectele de legalitate a actelor şi faptelor administrative. Controlul parlamentar nu este exclusiv deoarece şi alte categorii de autorităţi ale statului (Preşedintele Republicii.

13/1990 426 .). fie chiar prin intermediul parlamentarilor luaţi în mod individual. p. inclusiv rapoarte sau avize ale comisiilor parlamentare întocmite în legătură cu anumite aspecte ale activităţii executive. buget şi finanţe. nr.justiţia şi chiar unele organe executive) verifică activitatea administraţiei. pot audia rapoarte. cit. etc. 28 din Regulamentul Camerei Deputaţilor aprobat prin Hot. Căile de înfăptuire a controlului parlamentar280 Verificarea parlamentară se poate înfăptui fie de plenul camerelor legislative.292 Art. informări ori răspunsuri prezentate de conducătorii ori reprezentanţii autorităţilor executive. În plenul lor. Comisiile temporare se aleg pentru o perioadă limitată de timp şi cu un scop strict determinat. 291 . Iovănaş. industrie şi servicii. fie prin intermediul comisiilor parlamentare. având obiective anume stabilite prin hotărârea de înfiinţare. Comisiile sunt permanente şi temporare. Ele pot fi comisii speciale. comisii de anchetă şi comisii de mediere a diferendelor ivite între cele două camere pe marginea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative. în cadrul şedinţelor. 23 din Regulamentul Senatului aprobat prin Hot. b. a echilibrului între puterile statului de drept. 27. 280 281 I. nr. camerele (Camera Deputaţilor şi Senatul) ori ambele adunări reunite în şedinţă comună pot cere diverse informaţii şi documente Guvernului. alcătuite din deputaţi sau (şi) senatori înfiinţate în scopul îndeplinirii însărcinărilor ce le sunt încredinţate în vederea pregătirii lucrărilor adunării legislative281. 12/1990 şi art. motiv pentru care el se alătură şi se completează cu celelalte forme de verificare constituind o importantă componentă în realizarea separaţiei şi. Comisiile parlamentare sunt proprii organe de lucru alese de camere sau organe ale acestora. Comisiile permanente se aleg pe toată durata legislaturii pe diverse domenii (economic. mai ales. a. politică externă. op.

iar dacă li se solicită prezenţa. fie la sesizarea unor terţi adresată comisiei sau Parlamentului. parlamentarii au dreptul să ceară şi să obţină informaţiile necesare de la orice autoritate de stat. participarea lor este obligatorie. iar mărturia mincinoasă se sancţionează potrivit legii282. În cazul acţiunilor de anchetă privitoare la activităţile Guvernului prezenţa la audieri este obligatorie. înscrisuri. se pot efectua expertize. în cadrul şedinţelor camerelor la care participă. Comisiile parlamentare îşi desfăşoară activitatea în şedinţe la care pot invita reprezentanţi ai Guvernului. se pot prezenta şi preda obiecte. b. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. pot fi citaţi şi audiaţi martori. Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Se audiază informările şi rapoartele prezentate de executiv şi de comisiile parlamentare. au loc dezbateri pe marginea lor. în vederea pregătirii dezbaterilor parlamentare.c. Guvernul şi celelalte autorităţi administrative sunt obligate să prezinte 282 Art. 427 . Deputaţii şi senatorii luaţi în mod individual pot pune. la sediul autorităţii legislative şi se poate declanşa din iniţiativă proprie. Procedura controlului parlamentar a. Activitatea de verificare se poate desfăşura la sediul organului controlat. inclusiv persoane interesate. specialişti din partea unor autorităţi care pot fi ascultaţi. miniştrii. iar dacă este cazul se aprobă sau se respinge informarea prezentată. inclusiv la sesizarea Parlamentului. a întrebărilor şi interpelărilor. întrebări şi adresa interpelări executivului. În plenul camerelor sau în şedinţa lor comună autoritatea legislativă efectuează verificarea puterii executive după procedura specifică şedinţelor sale de lucru din cadrul sesiunii aşa cum este ea reglementată prin regulamentele proprii. De asemenea. respectiv Guvernului sau oricăruia dintre membrii acestuia. putându-se adopta o hotărâre într-o anumită problemă sau o moţiune simplă.

în funcţie de solicitare. Toate aceste măsuri sunt hotărâte de către comisie cu votul majorităţii membrilor care o compun. Răspunsul este obligatoriu de dat fie imediat fie în zilele următoare. inclusiv Guvern. c. adică solicitări prin care se cere unor autorităţi să răspundă dacă un fapt este adevărat sau dacă o informaţie este exactă. oral sau în scris. Discuţiile se încheie. după caz. plenului camerei sau în şedinţa comună a legislativului. Se pot iniţia sau se pot face propuneri de acte normative ce reglementează problemele ridicate în activitatea autorităţii executive analizate. dacă Guvernul înţelege să comunice camerei acte sau anumite informaţii solicitate. cel dintâi să dispună de o gamă largă de măsuri ce se pot lua faţă de administraţie. de modificare ori de suspendare a actelor juridice administrative sau de 428 . chiar dacă acestea nu includ dreptul de anulare. Ele se citesc în şedinţă publică de către preşedintele grupului parlamentar şi se transmit preşedintelui camerei. Interpelările se fac în scris arătându-se obiectul lor şi constau dintr-o solicitare adresată Guvernului de către un grup parlamentar prin care se cer explicaţii asupra politicii executivului în probleme interne sau externe. printr-o hotărâre adoptată în problema ridicată prin întrebare sau printr-o moţiune simplă în cazul interpelării. ori dacă are intenţia de a lua o hotărâre într-o anumită problemă. dacă camera consideră aceasta necesar. Efectele controlului parlamentar Poziţia şi competenţa organului legislativ determină ca în exercitarea dreptului de control al acestuia asupra autorităţilor executive. Pe marginea problematicii dezbătute se redactează un raport sau un aviz ce urmează a fi prezentat.informaţiile şi documentele solicitate. Parlamentarii pot adresa oral întrebări. Cei întrebaţi vor răspunde imediat. sau pot declara că vor prezenta răspunsuri în zilele următoare.

. 3. a acordurilor. Avocatul poporului (Ombusdmenul)287 283 284 Art. p. 285 Art. 113 din Constituţie 287 Asupra acestei probleme a se vedea I. Leş. 4 din Legea nr. . putând refuza ratificarea sau denunţa actele astfel încheiate284. 286 Art. 51 alin.în ipoteza în care dezbaterile asupra raportului comisiei parlamentare dezvăluie abuzuri şi ilegalităţi în activitatea Guvernului Camera Deputaţilor şi Senatului în şedinţă comună pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor286. . convenţiilor şi a altor acte de acest gen încheiate de executiv. în „Dreptul”. 9 din Regulamentul Senatului. „Avocatul poporului. I. 115 (1.în ipoteza delegării legislative . Parlamentul exercită controlul asupra administraţiei cu ocazia supunerii lor spre ratificarea acestuia.prin care Parlamentul abilitează Guvernul să adopte ordonanţe în domenii rezervate legii ordinare şi care nu fac obiectul legilor organice nerespectarea termenului de supunere spre aprobare parlamentară a acestor acte atrage încetarea efectelor lor. 5) din Constituţie. Art. În acest sens arătăm următoarele: . parlamentul neavând administraţia în subordine şi neputând să i se substituie în atribuţii.. instituţie a statului de drept”. 4. 7/1997. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor. iar atunci când le verifică Parlamentul are atributul de a aproba sau de a respinge ordonanţele283.sancţionare a funcţionarilor vinovaţi de abaterile constatate. 3 şi urm. 429 .în cazul dezbaterii în Senat a raportului comisiei parlamentare dacă se relevă existenţa unei abateri grave în activitatea unui membru al Guvernului Senatul poate cere primului ministru destituirea acestuia285.în cazul tratatelor internaţionale. nr.

Caracteristicile activităţii avocatului poporului Pornind de la reglementarea legală a instituţiei avocatului poporului configurată de Constituţie precum şi de legea organică288 în materie . condiţiile şi efectele activităţii exercitate de avocatul poporului asupra încălcărilor de lege săvârşite de administraţia publică vizând drepturi şi libertăţi cetăţeneşti”. Vlad. Partea I-a. Acesta este numit de Parlament pe o durată de 5 ani iar organizarea şi funcţionarea lui ca instituţie se stabileşte prin lege organică. 1998.conform cărora acesta este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică. nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. nr. 326 din 16 mai 2002 430 . nr. 268 din 22 aprilie 2002. nr. Partea I-a. în „Dreptul”. 181/2002 publicată în Monitorul Oficial al României. 48. 5/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Avocatului Poporului. p. Avocatul poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor în limitele stabilite de lege. M. publicată în Monitorul Oficial al României. 1-49 288 Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României Partea Ia. Autorităţile publice sunt obligate să-i asigure sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale.. din 25 martie 1997. modificată prin Legea nr. Hotărârea Senatului nr. Avocatul poporului prezintă celor două camere anual rapoarte sau ori de câte ori este solicitat de către acestea.O formă specială de verificare a respectării legii în strânsă legătură cu drepturile şi libertăţile cetăţeneşti se realizează prin Avocatul poporului. Ombudsman-ul în dreptul comparat. 8/1997. Arad. Rapoartele pot conţine recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. „Caracteristicile. nefiind obligat să se supună instrucţiunilor Santai. Editura ServoSat. p. 19 şi urm.

cu precădere cele administrative. substitui. de modul de organizare (naţional sau central. de modul lor de alcătuire (alese sau numite) ori de durata funcţionării acestora (permanente sau temporare).rezultă poziţia sa cu totul distinctă în sistemul autorităţilor publice din ţara noastră. fie ele chiar legitime aparţinând acestora. 431 . cu excepţia situaţiilor de confidenţialitate instituite la cerere sau din motive întemeiate.Ca regulă generală. teritorial sau local).Activitatea avocatului poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. cu condiţia ca ele să fie ilegale. . . existând obligaţia prezentării de rapoarte forului legislativ. . iar nu simple interese. .Această apărare se exercită în legătură cu raporturile dintre cetăţeni şi autorităţile publice. la rândul său. . . în exercitarea atribuţiilor sale autorităţilor publice .Activitatea de verificare a modului de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti are ca obiect doar acte şi fapte de putere ale autorităţilor. nu neoportune sau cu caracter politic. dar şi fără să se poată. activitatea avocatului poporului are un caracter public.Activitatea acestuia se desfăşoară sub control parlamentar. de competenţa exercitată (generală sau specială). aşa cum sunt formulate de Constituţie şi de legislaţia în vigoare întemeiată pe ea.Prin exercitarea acestei apărări avocatul poporului nu poate obliga autorităţile publice la luarea măsurilor necesare restabilirii legalităţii încălcate şi nici nu se poate substitui în atribuţiile acestora. iar în acest din urmă caz indiferent de nivelul lor (ierarhic).sau dispoziţiilor care l-ar afecta în acest sens. emiţând măsura legală solicitată ori anulând-o pe cea ilegală. iar nu acţiuni de drept privat ale acestora.

administrativă. 193-194. cu sau fără altă cetăţenie (desigur vătămaţi prin activitatea autorităţilor române). vol. 290 De pildă. referirea legală are un caracter mai restrictiv. . în egală măsură toţi indivizii umani. 1 din Constituţie). 1 alin. 217. 289 Asupra distincţiei dintre drepturile fundamentale şi alte categorii de drepturi a se vedea principalele teorii în materie enunţate de I. 44 alin.. limitată la drepturi şi libertăţi fundamentale289 (în mod diferit de sensul larg atribuit de art. iar nu alte categorii de drepturi având o altă natură juridică (de pildă. din moment ce cererile în această materie adresate avocatului poporului pot proveni de la orice persoană fizică. I. Muraru.Condiţii de fond ale activităţii de verificare a respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti Activitatea de apărare a respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor desfăşurată de Avocatul poporului trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de fond: 1) Trebuie să existe o încălcare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti: . Ediţia a VI-a. p. fără deosebire de cetăţenie.cu excluderea drepturilor persoanelor juridice naţionale sau străine. (art. Muraru în lucrarea Drept constituţional şi instituţii politice. în măsura în care un drept de natură constituţională se reflectă şi în alte ramuri de drept290 el poate forma obiectul activităţii de investigare din partea avocatului poporului. respectiv străini. decât cetăţenii români. fiind de notorietate faptul că prin consacrarea constituţională a drepturilor şi libertăţilor fundamentale sunt apăraţi.dreptul lezat poate să aparţină şi altor persoane fizice. Bucureşti. etc. ori alte subiecte colective de drept . 1995.cel puţin în raport cu administraţia. 291 A se vedea I. Desigur.). Editura ACTAMI. foarte puţine prerogative revenind în mod specific doar condiţiei de cetăţean291. p. civilă. comercială.încălcarea deşi vizează un drept cetăţenesc . 1 din Legea organică) adică cetăţeneşti. cit. 432 . op. dreptul de proprietate.

3. Iorgovan. Bucureşti.starea de lezare a subiectului prin încălcarea drepturilor sau libertăţilor constând din nerecunoaşterea sau negarea dreptului ori a libertăţii. Drept administrativ.) precum şi oricare dintre serviciile publice deconcentrate aflate sub autoritatea administraţiei publice. . cu excluderea oricăror alte forme instituţionalizate aparţinând sau dependente de cele de mai sus. cu capital integral sau majoritar de stat. Art. vol. Încălcarea drepturilor şi libertăţilor trebuie săvârşită prin acte şi fapte de autoritate cu caracter ilegal ale 292 Art. I. ceea ce determină o stare de vătămare. sunt arestate sau reţinute. 53 din Constituţie prevede în mod limitativ şi expres condiţiile de restrângere ale drepturilor şi libertăţilor în care sens existenţa acestora nu este afectată. de genul societăţilor comerciale. fundaţii sau aşezăminte create de autorităţi sau de instituţii aparţinând acestora. spital. organizaţii sau forme asociative. dar care se pot şi ele adresa avocatului poporului pentru cazul lezării acestor facultăţi legale. 433 . etc.sfera aceleaşi noţiuni care cuprinde atât autorităţile executive cât şi instituţiile publice exercitând o autoritate prin conducerile lor (şcoală. exercitând o funcţie publică de autoritate. 2) Lezarea trebuie produsă de autorităţile administraţiei publice: . p. 17 din Legea în cauză face referire la restrângerile legale privind drepturile şi libertăţile persoanelor care execută pedeapsa închisorii. indiferent că ea poate fi sau nu comensurată patrimonial sau evaluată pecuniar ori ar putea da naştere la formularea unor pretenţii vizând daune morale. 1993. inclusiv regiile autonome. Tratat elementar. de decizie sau auxiliari. 75-99. 293 Asupra noţiunii de autoritate a administraţiei publice a se vedea A. de nivel naţional sau local.conţinutul acestei noţiuni293 în care sens avem în vedere atât autoritatea propriu-zisă cât şi funcţionarii ei.. împiedicarea sau restrângerea exerciţiului lor292 în mod abuziv. de conducere sau de execuţie. Editura Hercules.

pentru tardivitate. iar nu de drept privat.554/2004 care a menţinut aceeaşi corelare. avocatul poporului sesizează autorităţile asupra ilegalităţii actelor şi faptelor administrative. l.natura acţiunilor sau inacţiunilor executive vătămătoare care trebuie să fie de drept public sau de autoritate. nr. p.legiuitorul a exclus ideea vătămării prin acte şi fapte legale. petiţionarul trebuind să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal cererea. chiar dacă s-a produs o vătămare a drepturilor. De aici şi concluzia firească privind necompetenţa avocatului poporului în materia analizată atunci când actele sau faptele au un caracter legal. Rezultă implicit că legiuitorul a urmărit să stabilească un raport de cauzalitate între atitudinea ilicită a administraţiei şi rezultatul vătămărilor constând din încălcarea dreptului sau a libertăţii cetăţeneşti. din moment ce. fiind acte şi fapte administrative. Ştiinţifică. în caz contrar cererea petentului trebuind respinsă motivat.29/1990. Senatului sau 294 S-a dorit o evidentă corelare cu prevederile art. nu de natură civilă. deci prin atitudini sau conduite culpabile şi vătămătoare ale executivului: . comercială.administraţiei. 5) Pentru a putea fi primite spre soluţionare cererile nu trebuie să vizeze actele Camerei Deputaţilor. Drăganu. 4) Actele şi faptele relevate cu care este sesizat nu trebuie să se fi produs cu mai mult de un an ori să nu treacă de un an faţă de data la care persoana în cauză a luat la cunoştinţă de ele. din fosta Lege a contenciosului administrativ. Bucureşti. 295 Asupra semnificaţiei juridice a refuzului şi a tăcerii administraţiei a se vedea T.97 . etc. Ed. teza II.100. 434 . . Actele de drept administrativ. 1959. abrogată prin Legea nr. tăcerea administraţiei (faţă de solicitarea adresată) precum şi emiterea tardivă de către ea a actelor solicitate295. legiuitorul294 asimilând actelor ilegale. prin recomandările sale. pretinzând caracterul ilegal al acestora.

mai întrebuinţează şi noţiunea de „plângere” deşi apreciem că noţiunile de „plângere” sau de „reclamaţie” ar fi fost mai exacte. Ministerul Public. iar nu de satisfacere a unui drept în curs de conturare 296 sau preexistent. ale preşedintelui Consiliului Legislativ şi ale autorităţii judecătoreşti. deşi utilizează frecvent noţiunea de „cerere”. Ministerul Justiţiei.Parlamentului. Editura Didactică şi Pedagogică. preşedintele instanţei de judecată. Condiţiile de formă ale activităţii de verificare desfăşurate de avocatul poporului Activitatea de verificare desfăşurată de Avocatul Poporului trebuie să îndeplinească anumite condiţii de formă: 1) Trebuie să existe fie o sesizare adresată avocatului sau acţiunea poate fi declanşată din oficiu. după caz.320 435 . potrivit competenţei acestora. Dacă avocatul poporului constată că soluţionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenţa autorităţii judecătoreşti el va sesiza. 1977. toate aceste cazuri fiind tot atâtea cauze de neprimire a petiţiilor de către avocatul poporului care trebuie să le respingă ca inadmisibile. Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţie. de către persoana lezată . care sunt obligaţi să-i comunice măsurile luate. Cererea se formulează în nume propriu. p. 319 . Bucureşti. Sub aspect terminologic legiuitorul nu a fost consecvent întrucât. precum şi ale Curţii Constituţionale. ale Preşedintelui României şi ale Guvernului. desemnând forme ale dreptului de petiţionare exprimând pretenţia de restabilire a unui drept încălcat. Iovănaş. actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor. 2) Petentul trebuie să dovedească ilegalitatea comisă de autoritatea publică şi care a determinat vătămarea drepturilor sale: 296 I.

în funcţie de atitudinea. 436 .legea instituie expres o atare obligaţie numai în cazul întârzierii sau a refuzului administraţiei publice în soluţionarea legală a cererii iniţiale. iar acestea sunt obligate să comunice sau să le pună la dispoziţie. inclusiv actele pe care le deţin în legătură cu cererile adresate avocatului poporului acordându-i tot sprijinul. . 3) Avocatul poporului primeşte şi decide asupra cererilor care i-au fost adresate urmărind rezolvarea lor legală: .Avocatul Poporului poate decide în sensul respingerii motivate a cererilor nefondate sau poate cere date suplimentare dacă i se par necesare faţă de modul iniţial de formulare al cererii..în cazul actelor administrative ilegalitatea e prezumată şi se deduce din vătămarea dreptului sau libertăţii încălcate. se pot audia şi lua declaraţii de la conducătorii autorităţilor şi de la orice funcţionar care poate da informaţii necesare soluţionării cererii. . urmând să fie declanşată competenţa de verificare a avocatului poporului. în care sens: a. b. Tot respingere se va decide şi în cazul excepţiilor de necompetenţă instituite de lege când motivarea se va face pe considerente de inadmisibilitate. se pot solicita autorităţilor administraţiei publice informaţii sau documente necesare anchetei întreprinse. urmărindu-se rezolvarea ei legală. apreciind probabil în cazul faptelor ca fiind necesară clarificarea procedurală prealabilă a termenului legal în care administraţia trebuie să răspundă petentului şi. expresă (în caz de refuz) sau tacită (în caz de întârziere) a autorităţilor.decizia avocatului de a se trece la soluţionarea cererii. acestea din urmă trebuind a fi dovedite. neimpunând-o în cazul actelor ilegale deşi asimilează cele două fapte cu manifestarea ilegală de voinţă a autorităţii executive. în condiţiile legii.

emite recomandări. repunerea în drepturi ori în situaţia anterioară a petiţionarului şi repararea pagubelor produse. prezintă rapoarte preşedinţilor celor două camere sau. la rândul lor. sesizând autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţilor 437 . c. deoarece rezolvarea efectivă. sesiza Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administraţiei publice sau al prefecţilor. în măsura în care le consideră necesare pentru soluţionarea plângerii. indiferent că o admite sau o respinge. d. va fi sesizat parlamentul. primului ministru. în sensul luării măsurilor administrative corespunzătoare. În cazul admiterii ei avocatul va putea: a. de către avocat. după cum este sau nu întemeiată. a măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate. Soluţiile dispuse de avocatul poporului Indiferent de soluţia dispusă de avocat. iar în caz de neadoptare de către Guvern. în exercitarea atribuţiilor sale. avocatul poporului are acces la documentele secrete deţinute de autorităţile publice. după caz. 4) Prin „rezolvarea legală a cererii” primite de avocatul poporului nu se înţelege atributul de decizie faţă de ilegalitatea cu care a fost sesizat.c. ci demersul procedural întreprins pe lângă autoritatea în culpă. în toate situaţiile se va aduce la cunoştinţa petentului rezultatul cercetării întreprinse în urma cererii. b. cere autorităţii administraţiei publice care a încălcat drepturile persoanei în cauză încetarea încălcării drepturilor sau libertăţilor cerând în scris reformarea sau revocarea actului administrativ. cuprinzând constatările prilejuite de cercetările întreprinse dacă evidenţiază lacune legislative sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor. în termen de cel mult 20 de zile. revine autorităţilor sesizate.

Dacă autoritatea centrală nu este în subordinea Guvernului (de pildă. e. anual sau la cererea acestora.) se va sesiza parlamentul despre ilegalităţile constatate în activitatea ei ori a serviciilor din subordine. Serviciului Român de Informaţii. care are la dispoziţie un nou termen de 45 de zile pentru soluţionare. Efectele cererii formulate de avocatul poporului. rapoarte. Sesizarea se poate introduce pe treaptă ierarhică. în termen de cel mult 45 de zile. precum şi recomandări vizând modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. repararea pagubelor şi înlăturarea cauzelor care au generat sau favorizat încălcarea drepturilor persoanelor lezate şi în obligativitatea informării acestuia despre măsurile întreprinse. atunci când constată că plângerea persoanei lezate este întemeiată. 438 . măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalităţii constatate.actelor sau faptelor administrative care nu pot fi supuse controlului parlamentar şi celui judecătoresc. prezintă. În cazul în care autoritatea administraţiei publice sau funcţionarul public nu înlătură în termen de 30 de zile. măsurile luate. de la data sesizării. ilegalităţile comise. cazul Băncii Naţionale a României. cuprinzând informaţii privind activitatea instituţiei Avocatului Poporului. se va sesiza parlamentul. iar dacă nici aici nu se obţine rezolvarea. Dacă autoritatea publică sau funcţionarul public aparţin administraţiei publice locale. termen ce curge de la data depunerii cererii la acesta. etc. constau în obligativitatea autorităţilor administraţiei publice de a lua. avocatul poporului se va adresa prefectului. până la Guvern. avocatul poporului se adresează autorităţilor administraţiei publice ierarhic superioare care sunt datoare să-i comunice. de îndată. în şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului.

Paris. Oricum. Peiser – Contentieux adminitrati. ceea ce îi conferă petiţionarului. În literatura de specialitate franceză. de drept. prefectul va utiliza calea contenciosului administrativ în justiţie conform Constituţiei şi Legii privind administraţia publică locală. Dalloz. calitatea de reclamant.554/2004 care îi conferă dreptul ca. În cazul sesizării Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor. în sensul cel mai larg al termenului”297. dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere al executivului nu poate fi înlăturat decât prin justiţie. în sensul luptei unor interese contrarii. în baza unei sesizări a persoanei fizice. care evocă ideea unei confruntări prin luptă. iar în caz de nesoluţionare favorabilă din partea celui sesizat. 2001. Controlul exercitat de către instanţele de contencios administrativ Termenul contencios derivă din latinescul „contenado contendere”. în vederea restabilirii legalităţii. 297 G. dintre două părţi. pag. 1 439 . revizuirea adusă Constituţiei permite acestuia sesizarea Curţii cu privire la constituţionalitatea legilor. 5. aceasta va solicita şi punctul de vedere al Avocatului Poporului. în urma controlului realizat – pe linia protejării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti încălcate de administraţia publică – conform legii sale organice. să poată sesiza instanţa de contencios. ca şi noua Lege a contenciosului administrativ nr. sintagma de contencios administrativ este definită ca fiind „ansamblul problemelor legale de existenţă a unui litigiu survenit cu ocazia unei activităţi administrative.Considerăm că prefectul în exercitarea dreptului său de control general de legalitate asupra administraţiei publice locale va sesiza organul local sau judeţean.

Cluj-Napoca. Aspecte privind evoluţia contenciosului administrativ în România Pentru prima dată în ţara noastră contenciosul administrativ a fost instituit prin legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat din 11 februarie 1869. având în vedere noile dimensiuni ale reglementărilor pe care le cuprinde. de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii. Această ultimă definiţie. pag. a litigiilor în care cel puţin una din părţi este o autoritate publică. G. reflectă noua concepţie a legiuitorului român asupra contenciosului administrativ. fiind în concordanţă şi cu normele Constituţiei revizuite. 554/2004. 1937. principii şi sancţiuni aparţinând dreptului public298. defineşte termenul de contencios ca fiind activitatea de soluţionare. Bucureşti. Legea nr. contenciosul administrativ este format din totalitatea litigiilor dintre autorităţile publice. Editura Alcalay.Doctrina românească interbelică a considerat termenul de contencios ca fiind totalitatea litigiilor născute între particulari şi administraţiile publice cu ocazia organizării şi funcţionării serviciilor publice şi în care sunt puse în cauză reguli. fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau un interes legitim. Rarincescu – Contenciosul administrativ român. acest organism funcţionând ca o instituţie intermediară între administraţia consultativă şi tribunalele administrative. Mai recent s-a considerat că. litigii care se soluţionează de instanţele judecătoreşti299. Petrescu. În perioada 1866298 C. 2004. iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea după caz a unui act administrativ. pag. de lege lata. 31 299 R. – Drept administrativ. Editura Accent. 366 440 . N. majoritatea fiind autorităţi ale administraţiei publice şi administraţi prin aplicarea unor reguli speciale aparţinând dreptului public.

iar regimul instituit era al unui contencios în anulare. care a investit Curţile de Apel din circumscripţia în care domiciliază reclamantul cu competenţe de a soluţiona cererile în materia contenciosului administrativ. ultimele rămânând. a transformat competenţa excepţională a tribunalelor de a se pronunţa asupra legalităţii actelor normative într-o competenţă generală. instanţele judecătoreşti aveau dreptul de a verifica pe cale de acţiune legalitatea actelor administrative. Editura Accent. obişnuită. pag. După 1948. – Drept administrativ.1905. 2004. Deoarece Legea nr. Constituţia din 1965. în competenţa instanţelor de drept comun. valorificând tradiţiile legislative româneşti şi aducând şi 300 R. 1/1967 cuprindea un număr mare de acte administrative exceptate de la controlul de legalitate. Prin adoptarea Legii din 1 iulie 1905. Odată cu adoptarea Constituţiei din 1923 contenciosul administrativ a devenit o instituţie de ordin constituţional. 1/1967. judecarea litigiilor de contencios administrativ aparţinea tot puterii judecătoreşti. Legea făcea distincţie între actele administrative şi cele de gestiune. însă nu tuturor instanţelor ci numai secţiei a III-a a Curţii de Casaţie. prin adoptarea Legii din 1925. Ulterior a fost adoptată Legea nr. 373 441 . atribuţiile de contencios au revenit instanţelor judecătoreşti ordinare. Pe baza acestei constituţii a fost adoptată Legea contenciosului administrativ din decembrie 1925. numai atunci când prevederile legale exprese le autorizau să le exercite. Legea contenciosului administrativ nr. N. care a încredinţat competenţa soluţionării cererilor cele vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ ilegal. Consiliul de stat fiind desfiinţat. 29/1990. ea a avut un câmp redus de aplicare300. instanţelor de drept comun. fiind dată în competenţa instanţelor judecătoreşti. Petrescu. Cluj-Napoca. în ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor.

iar legea fundamentală a adus principii noi în materie. C. A. Vida – Le contencieux administratif roumain dans la perspective de la Constitution. Craiova 2002. Aceasta s-a realizat prin adoptarea Legii nr. 29/1998. chiar dacă aparent poate fi catalogat ca un contencios de plină jurisdicţie.12. Nedelcu. vom puncta câteva dintre noutăţile aduse de această lege. realizându-se acel fenomen de „constituţionalizare” a contenciosului administrativ301. 365 442 . 2/1993. înfiinţând secţiile specializate în cadrul tribunalelor judeţene şi în cadrul Curţii Supreme de Justiţie.2004 Fără a ne propune să facem o analiză completă a noii reglementări a contenciosului administrativ.elemente de noutate. Iorgovan. ceea ce a impus ca aceste principii să se aplice în practica judecătorească. pag. Editura Themis.12. 554/7. Revizuirea Constituţiei aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 a instituit norme noi în ceea ce priveşte contenciosul administrativ care au necesitat adoptarea unei noi reglementări în materie. a. 373-378 302 I. a reprezentat o reglementare superioară celor anterioare. Nicu – Drept administrativ. Principalele noutăţi aduse în materia contenciosului administrativ prin adoptarea Legii nr. Calitatea reclamantului: Legea 554/2004 extinde sfera persoanelor şi a autorităţilor care pot sesiza instanţe de contencios administrativ. 554/2004 dispune că sesizarea instanţei de contencios se poate face şi de Avocatul Poporului. I. a cărei dispoziţii le vom analiza în continuare. în realitate dispoziţiile legii îmbină contenciosul în anulare cu cel de plină jurisdicţie302. ca urmare a 301 A. in Internationale de droit coupare. nr. Contenciosul administrativ instituit de Legea nr. măsurile care puteau fi luate de instanţă având un caracter limitat. 554/7. pag. 29/1990. Legea nr. Spre deosebire de redactarea din Legea nr. Această lege a fost însă adoptată anterior Constituţiei României din 1991.2004.

De asemenea. 6 din Constituţie. 1 din Constituţie care vorbeşte despre „drept ori interes legitim”. În sfârşit.actele administrative ale autorităţilor publice ce privesc raporturilor acestora cu Parlamentul. Actele nesupuse controlului Conformându-se dispoziţiilor art. noua reglementare restrânge sfera actelor ce nu pot fi supuse controlului la: . în sensul că legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces. pe cale de excepţie. b. legea dispune că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca în faţa instanţei actele autorităţilor publice prin care se încalcă legislaţia privind funcţia publică.controlului efectuat. va sesiza prin încheiere motivată instanţa de contencios administrativ. c. 443 . alin. o noutate o constituie şi reglementarea cuprinsă în art. 2 din lege potrivit cu care se poate adresa instituţiei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său. Excepţia de nelegalitate Prin dispoziţiile art. dacă apreciază că ilegalitatea actului sau excesul de putere nu se poate înlătura decât prin justiţie. . din oficiu sau la cererea părţii interesate.actele de comandament cu caracter militar. 1. 126 alin. alin. dispoziţiile legii sunt armonizate cu dispoziţiile art. sau într-un interes legitim printrun act administrativ cu caracter individual adresat altei persoane. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului în fond. Totodată. precum şi de Ministerul Public atunci se constată emiterea unor acte unilaterale emise cu exces de putere. 52. 4 din lege este consacrată expres excepţia de nelegalitate. Instanţa.

actele administrative emise pentru aplicarea stării de război a stării de asediu sau a celei de urgenţă. d. 9 din lege. f.data expirării termenului de soluţionare. cererea poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni. controlul legalităţii exceptă numai aceste acte. din ordonanţă introduce acţiunea la instanţa de contencios. g.data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau comunicării răspunsului. Soluţiile pe care le pronunţă instanţa 444 - .data încheierii procesului verbal de finalizare a procedurii de conciliere în cadrul contractelor administrative. potrivit cu care persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii. în cazul actului administrativ unilateral. Pentru motive temeinice. însoţită de execuţia de neconstituţionalitate. Termenul de introducere a acţiunii Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se poate introduce în termen de la 6 luni la: .actele pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede. Obiectul acţiunii judiciare Se extinde obiectul acţiunii judiciare şi asupra litigiilor care apar în faza premergătoare încheierii unui contract administrativ. . Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului Element de noutate consacrat de art. . ori cele care privesc apărarea şi securitatea naţională. dar nu mai târziu de 1 an. prin lege organică o altă procedură. . precum şi orice litigii legale de aplicarea şi executarea controlului administrativ e. În practica judecătorească faţă de textele constituţionale şi ale soluţiilor pronunţate de către Curtea Constituţională.

. instanţa soluţionând cauza. sau.dispune anularea. la cererea instanţei de execuţie ori a reclamantului. este forma ei cea mai gravă.obligă autoritatea să încheie contractul.Ca o noutate. Capitolul 13 Răspunderea contravenţională Răspunderea contravenţională face parte din răspunderea administrativă. . h. . după caz. 445 . Ele se publică în Monitorul Oficial al României. De asemenea. prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor. acestuia în tot sau în parte. se pronunţă şi asupra legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza executării actului supus judecăţii. în monitoarele oficiale ale judeţului ori municipiului Bucureşti. Unele sancţiuni contravenţionale se aplică de către organele administraţiei de stat (avertismentul. partea I. amenda) şi altele de către organele judecătoreşti (obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii).impunerea unei părţi să respecte o anumită obligaţie. atunci când obiectul acţiunii îl formează un contract administrativ instanţa poate: . Obligaţia publicării Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile.suplineşte consimţământul uneia dintre părţi.

municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti. stabilită şi sancţionată ca atare prin lege.8 alin.1 precizează că „amenda contravenţională are caracter administrativ” fără să facă nici o menţiune referitoare la caracterul celorlalte sancţiuni contravenţionale. Sibiu. după caz. întrucât art. Potrivit art. Fapta să aibă un anumit grad de pericol social. Elementele răspunderii contravenţionale În literatura de specialitate toate opiniile susţin că temeiul răspunderii contravenţionale.1. Contravenţiile se pot săvârşi atât prin acţiuni (. îl reprezintă contravenţia.10. constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţiei.2/2001. factorul care o declanşează. Indirect. p. ele afectează întreaga viaţă social-politică a unei ţări. Răspunderea contravenţională constă în sancţionarea contravenţională a persoanelor fizice şi juridice vinovate de încălcarea normelor legale care prevăd şi sancţionează contravenţii. a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Totul despre contravenţii. prin hotărâre a consiliului local al comunei. Universităţii „Lucian Blaga”.. oraşului. Această dispută nu este clarificată nici de Ordonanţa Guvernului nr.1 din Ordonanţa Guvernului nr.303 Noi opinăm că toate sancţiunile contravenţionale principale şi complementare au caracter administrativ. Ed.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Din definiţie se desprind (elementele) trăsăturile esenţiale ale contravenţiei: a. 2002. Săvârşirea de contravenţii împiedică desfăşurarea normală a vieţii economice în plan imediat. 446 . deşi în privinţa sinonimiei dintre răspunderea administrativă şi răspunderea contravenţională sunt păreri diferite. prin hotărâre a Guvernului sau. ordonanţă. Tabără .calcularea 303 V.

e) ce pun în pericol buna desfăşurare a activităţii de formare şi administrare a banului public. vol. taxelor şi a contribuţiilor. Astfel.nerespectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice” .eronată a impozitelor. o hotărâre a Guvernului sau o hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale. Cluj-Napoca. Contravenţia este o faptă săvârşită cu vinovăţie Contravenţia are relevanţă juridică.. o ordonanţă. Contravenţia este o faptă prevăzută şi sancţionată prin acte normative emise de organele competente. în cazul contravenţiilor. cu consecinţa diminuării valorii creanţei fiscale cuvenite statului”). Există vinovăţie atunci când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie sau din culpă.Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. 2000. În evaluarea gradului de pericol social al unei contravenţii.41. lit.133. ea există numai dacă este săvârşită cu vinovăţie. cât şi prin inacţiuni (.82/1991.304 304 Ioan Santai . c. Risoprint. Nesancţionarea faptelor săvârşite din culpă.Legea contabilităţii nr. are o importanţă deosebită aprecierea urmărilor faptei ilicite. O persoană poate fi trasă la răspundere contravenţională numai dacă fapta comisă este prevăzută şi sancţionată ca atare în mod expres într-o lege. întrucât ele protejează valori deosebit de importante pentru bunul mers al întregii societăţi. contravenţiile financiare au un grad ridicat de pericol social.I. art. este stabilită prin lege exact modalitatea de înfăptuire (de realizare) a activităţilor ilicite. Ed. ca excepţie. trebuie să fie prevăzută în mod expres în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia respectivă. pag. b. Contravenţia se sancţionează indiferent de forma vinovăţiei. 447 . Ilicitul contravenţional are un spectru mai restrâns de exprimare prin faptul că.

faptul de a dispune anularea procesului-verbal de contravenţie este. fără a face distincţiile ce se impun pentru a separa contravenţiile financiare de cele de evaziune fiscală. care atacând procesul-verbal de contravenţie în faţa instanţei judecătoreşti. există tendinţa de a aplica sancţiunea mai aspră atunci când aparent aceleiaşi fapte îi sunt aplicabile două texte legale. s-ar fi creat situaţia ca o persoană să răspundă pentru o faptă pe care nu a săvârşit-o (fapt extrem de periculos pentru că ar deschide drum eventualelor abuzuri ce s-ar putea crea chiar în infracţiuni săvârşite de funcţionarii publici din cadrul organelor financiare ale statului). contradictorie şi generatoare de confuzii.În practică. întrucât în felul acesta. din punct de vedere social. la fel de periculos. Concursul de fapte contravenţionale (pluralitatea de fapte contravenţionale) O problemă deosebită care apare în legătură cu subiectul. Această suprapunere de reglementare a contravenţiilor au generat în practică situaţii nefireşti. legislaţia contravenţională este abundentă. este atunci când o persoană comite mai multe contravenţii fie prin încălcarea mai multor prevederi ale aceluiaşi act normativ. dar diferite sub aspectul sancţiunilor stipulate pentru cazul săvârşirii unor asemenea fapte. fie 448 . Dacă nu s-ar fi dispus anularea procesului-verbal de contravenţie. De asemenea. în cazul răspunderii contravenţionale. Pe de altă parte. contravenţia reală. În cadrul activităţii de control s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru săvârşirea de fapte de evaziune fiscală. săvârşită într-adevăr de către contravenient. O încadrare juridică greşită a contravenţiei este exploatată de către contravenient. rămâne nepedepsită. Sunt frecvente cazurile în care acte normative distincte reglementează fapte contravenţionale identice sub aspectul elementelor componente. solicită anularea acestuia. Au fost pronunţate de către instanţele judecătoreşti numeroase hotărâri de anulare a proceselor verbale de contravenţie.

29 coroborat cu art.2/2001 prevede în art.1 din Ordonanţa Guvernului nr. În această situaţie ne găsim în faţa unei pluralităţi de fapte.28 alin. sau maximul general de 300 de ore pentru obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Ordonanţa Guvernului nr.să fie vorba de aceeaşi persoană. În cazul în care contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. cu excepţia avertismentului.prin încălcarea prevederilor mai multor acte normative. Reglementările prevăd sancţionarea în concursul de contravenţii pentru toate categoriile de sancţiuni contravenţionale principale.persoana respectivă să fi comis mai multe contravenţii. a concursului de contravenţii. . sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie în parte. după caz.contravenţiile să fie constatate simultan de acelaşi agent constatator. sancţiunea contravenţională aplicată pentru fiecare contravenţie din concurs se cumulează. de la data comunicării acestuia suma amenzilor achitate nu poate depăşi maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă (art. achită jumătate din minimul amenzii pe loc sau în 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau.10 alin. .2/2001). fără să fi fost sancţionat pentru vreuna din ele. fără să poată depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.1 că dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii. când este posibil. Concursul de contravenţii (pluralitatea de fapte) presupune îndeplinirea unor condiţii: . În situaţia concursului de fapte contravenţionale pentru care contravenientul. 449 .

10. Bucureşti 1998. să aplice fiecăruia sancţiunea corespunzătoare. În cazul concursului de contravenţii prin noţiunea de persoană se înţelege atât persoanele fizice cât şi cele juridice.305 Persoana juridică subiect al contravenţiei 305 Alexandru Ţiclea .sancţiunea aplicată pentru fiecare faptă în parte să fie de aceeaşi natură.1 din Ordonanţa Guvernului nr.contravenţia să fie sancţionată cu amendă. cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. agentul constatator trebuie să aprecieze obiectiv contribuţia fiecărui coautor la comiterea faptei şi în raport de această contribuţie. sancţiunea se va aplica fiecăreia separat”. Prin participaţie.3 din Ordonanţa Guvernului nr. participarea în mod direct la săvârşirea contravenţiei şi nu instigarea sau complicitatea la comiterea faptei. Prevederile art. cu cât a contribuit fiecare la comiterea faptei. ci fiecare săvârşind contravenţia va răspunde separat în limitele stabilite de actul normativ.Reglementarea contravenţiilor. ori după caz. se înţelege contribuţia efectivă.2/2001 care arată că „în cazul în care la săvârşirea unei contravenţii participă mai multe persoane. Participaţia (coautoratul) O contravenţie poate fi comisă de o singură persoană sau de mai multe persoane.. alin.2/2001 privitor la sancţionarea concursului de contravenţii se referă numai la sancţiunile contravenţionale principale. În aceste situaţii de coautorat. 450 . nu şi la cele complementare. Editura Lumina Lex. Sancţiunea nu se împarte pe contravenienţi. Modul de aplicare al sancţiunii contravenţionale în cazul în care la săvârşirea unei contravenţii participă mai multe persoane este prevăzut de art. în participaţie (coautorat).10 alin. . p. în sensul dispoziţiilor legale menţionate mai sus.12.

2 din Ordonanţa Guvernului nr. dar numai uneia dintre ele (Legea nr.” iar art. În această situaţie agentul constatator poate să aplice sancţiunea contravenţională ori persoanei fizice ori persoanei juridice. alin.1 din acelaşi act normativ stipulează că: „Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient. le revin obligaţii distincte. în calitatea de subiect de drept pe care o au. . Sunt acte normative care prevăd că anumite contravenţii se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.) 451 . alin. Ordonanţa Guvernului nr. În cazul sancţiunilor contravenţionale complementare legea nu prevede nici o excepţie în aplicarea lor persoanelor juridice. Din cele prezentate mai sus reiese că pentru sancţionarea contravenţională a persoanelor juridice trebuie îndeplinite anumite condiţii: .12/1990 privind protecţia populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.persoanelor juridice nu li se pot aplica toate sancţiunile contravenţionale principale ci numai: avertismentul şi amenda contravenţională. republicată în 1994 etc.2/2001 stabileşte o derogare de la principiul că sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice precizând că „Persoanele juridice răspund contravenţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute de actele normative care stabilesc şi sancţionează contravenţii. persoană fizică sau juridică”.persoana juridică poate fi sancţionată contravenţional numai dacă actele normative care stabilesc şi sancţionează contravenţii prevăd în mod expres sancţionarea contravenţională a acesteia.3.Răspunderea contravenţională a persoanelor juridice îşi găsesc explicaţia în faptul că persoanele juridice ca entităţi distincte. republicată în 1991. 21/1992 privind protecţia consumatorilor. Art.6.

funcţionar. a statului.183 din Ordonanţa Guvernului nr. S-a apelat la această practică deoarece este mai uşor să fie sancţionată persoana juridică decât să se stabilească persoana fizică vinovată. pentru obligaţii ale persoanei juridice. Un alt aspect care a adus la sancţionarea persoanelor juridice în locul persoanelor fizice a fost cuantumul mare al amenzilor faţă de salariul mic al persoanelor fizice vinovate de comiterea faptei ilicite. cenzor. sancţiunile se aplică persoanelor fizice (administrator. Dacă şeful ierarhic nu a stabilit o asemenea sarcină. agenţii constatatori au aplicat sancţiuni contravenţionale persoanelor juridice.Alte acte normative prevăd că sancţiunea contravenţională se aplică persoanei juridice (exemplu art.) care aveau îndatorirea de a aduce la îndeplinire acele obligaţii în baza unor acte normative. S-a luat această măsură deoarece persoanele juridice sunt sancţionate contravenţional 452 . neglijându-şi sarcinile lui de serviciu. etc. că în unele cazuri.92/2003 privind Codul de procedură fiscală). Unele acte normative nu precizează expres sancţionarea persoanei juridice. În ultimii ani se observă o creştere a contravenţiilor pentru care actele normative prevăd posibilitatea sancţionării persoanelor juridice. să impute amenda persoanei fizice vinovate. În celelalte situaţii în care se săvârşesc contravenţii la normele privind obligaţiile persoanelor juridice. director. el este vinovat şi lui i se aplică sancţiunea. a fişei postului ori în baza sarcinilor trasate de şefii ierarhici. ca în situaţia în care ele au fost sancţionate contravenţional cu amendă. a contractului de prestări servicii. Reglementările în materie contravenţională nu mai prevăd obligaţia persoanelor juridice. a contractului de muncă. În practică s-a constatat. însă prevăd sancţiuni diferite pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice. a actului constitutiv. deşi pentru acele contravenţii actele normative nu prevedeau această posibilitate.

31/1954 privind persoanele fizice şi juridice306 în art. publicat în Buletinul Oficial nr. directori. de regulă.3.) sunt contravenţiile persoanei juridice. etc. administratori.) cât şi organe colective (consiliul de administraţie. în situaţia săvârşirii unei contravenţii de către organul colectiv de conducere.). Alin. sancţiunea se va aplica fiecărei persoane fizice ce compune organul colectiv de conducere.31 din 1954 privind persoanele fizice şi juridice.3 al articolului menţionat arată că faptele ilicite săvârşite de organele sale de conducere obligă însăşi persoana juridică. Conducerea persoanelor juridice.2 precizează că actele făcute de organele (de conducere) în limitele competenţelor conferite sunt actele persoanei juridice. etc. alin.8 din 30. Răspunderea contravenţională în această situaţie este o răspundere pentru participarea culpabilă a mai 306 Decretul nr. adunarea generală a acţionarilor. consiliul director. Din aceste prevederi rezultă că faptele contravenţionale ale organelor de conducere (consiliul de administraţie. În cazul în care actul normativ care prevede şi sancţionează contravenţia nu stipulează posibilitatea sancţionării persoanei juridice. este asigurată atât de organele unipersonale (manageri. consiliul local.pentru obligaţiile lor. iar actul normativ care prevede şi sancţionează contravenţia stipulează posibilitatea sancţionării persoanei juridice. Decretul nr. consiliul director.10/1954 453 . ca subiecte distincte de drepturi şi obligaţii. etc. acesta este subiectul răspunderii contravenţionale şi în consecinţă sancţiunea se va aplica persoanei juridice. În situaţia săvârşirii unei contravenţii de către organul colectiv de conducere.

p. Dacă printr-o astfel de hotărâre luată sau prin executarea ei se săvârşeşte o contravenţie.Despre răspunderea juridică a organelor de conducere colectivă din întreprinderi şi centrale industriale Revista Română de drept nr.” 307 Ion Corciova .109. vor răspunde contravenţional acele persoane care au votat împotriva adoptării şi cele care s-au abţinut. Dacă prin neluarea unei hotărâri care se impunea.multor persoane la comiterea unei contravenţii. Organele colective de conducere au ca specific deliberarea. constrângerii fizice sau morale. precum şi infirmităţii dacă are legătură cu fapta săvârşită.16. 454 . vor răspunde contravenţional numai acele persoane care au votat pentru.308 Răspunderea contravenţională a membrilor organelor colective de conducere nu presupune egalitatea răspunderii. Nu vor răspunde cei care au votat împotrivă şi cei care s-au abţinut. beţiei involuntare complete. cazului fortuit. erorii de fapt. s-a comis o contravenţie. Ea capătă caracter contravenţional prin voinţa legiuitorului. Lumina Lex. de gradul de participare la luarea hotărârii.1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. Ed. O faptă trebuie analizată şi în raport de împrejurările în care a fost săvârşită. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al unor fapte sunt prevăzute în art. 1998.307 nu o răspundere solidară. 308 Alexandru Ţiclea . Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional. Este necesară individualizarea acestei răspunderi în raport de vinovăţia fiecăruia.Reglementarea contravenţiilor. Bucureşti.2/2001 care precizează: „Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări.11.12/1970. care se încheie printr-o hotărâre (decizie) şi care se adoptă prin votul membrilor lor. stării de necesitate. iresponsabilităţii. Tot prin voinţa legiuitorului faptelor ilicite săvârşite în anumite condiţii li se pot înlătura caracterul ilicit şi în consecinţă ele nu sunt considerate contravenţii şi nu pot fi sancţionate. de gradul de pregătire. p. alin.

în schimb 309 Legea nr. ele se aplică în funcţie de pericolul social al faptei comise. a acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi. desfiinţarea lucrării şi aducerea terenului în starea iniţială.301/2004. publicată în M. consimţământul victimei) şi cazuri care înlătură caracterul penal al faptei (constrângerea fizică. Pentru una şi aceiaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală.Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: confiscarea bunurilor destinate. retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior temporar sau definitiv. Codul penal. iresponsabilitatea.301/2004. a avizului.O. . 2. Legea nr.2/2001 în art. folosite sau rezultate din contravenţii. suspendarea sau anularea. . împarte aceste cauze în două grupe: cazuri justificative (legitima apărare. blocarea contului bancar.575/29. cazul fortuit. ordinul legii şi comanda autorităţii legale. Sancţiunile contravenţionale Ordonanţa Guvernului nr.2004. Sancţiunile contravenţionale principale nu pot fi cumulate. după caz.21 – 33. 455 . constrângerea morală. minoritatea făptuitorului. beţia.Sancţiunile contravenţionale principale sunt: avertismentul. eroarea de fapt).06. art.Noul cod penal.nr. starea de necesitate.5 prevede două categorii de sancţiuni contravenţionale: principale şi complementare. suspendarea activităţii agentului economic.309 la aceste norme trebuie să se alinieze şi prevederile din domeniul contravenţional. amenda contravenţională şi obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. închiderea unităţii.

nr.nr.311 Avertismentul se aplică verbal când persoana care constată contravenţia aplică şi sancţiunea contravenţională a avertismentului şi contravenientul este de faţă la constatarea şi sancţionarea contravenţiei. 456 .2001. mustrarea contravenientului pentru fapta săvârşită căruia i se arătă pericolul social al faptei săvârşite. a. Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.G. Din definiţie rezultă că avertismentul are două elemente: unul de atenţionare.2/2001 prevede posibilitatea ca prin legi speciale să se stabilească şi alte sancţiuni principale sau complementare în afara celor enumerate mai sus.410/25.7).2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.G. unul de recomandare.5.07.nr.410/25.sancţiunile contravenţionale complementare care se aplică în funcţie de natura şi gravitatea faptei pot fi cumulate cu sancţiunile contravenţionale principale. Sancţiunile contravenţionale principale Avertismentul este sancţiunea contravenţională principală cea mai uşoară.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor publicată în M. Mai mult.2001. cu modificările şi completările ulterioare. se poate cumula o sancţiune contravenţională principală cu una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare.O. alin.1). cu modificările şi completările ulterioare.310 Ordonanţa Guvernului nr. ca pe viitor să respecte 310 O.7. Avertismentul se aplică în formă scrisă atunci când contravenientul nu este de faţă la constatarea şi sancţionarea contravenţiei sau în cazul în care sancţiunea contravenţională o aplică altă persoană sau organ decât cel care a constatat-o. Se aplică contravenienţilor care comit fapte ilicite cu un pericol social redus. art.O.nr. alin. art. 311 O. publicată în M.07.

aşa cum rezultă din prevederile art. Aceste prevederi lasă o largă libertate agenţilor constatatori să decidă dacă înlocuiesc sancţiunea contravenţională a amenzii cu avertismentul sau nu.Iorgovan . Avertismentul. Nu se înţelege că orice sancţiune nu reprezintă un scop în sine. 312 A. ci un mijloc de formare a unui spirit de responsabilitate şi nu este nevoie ca în toate cazurile să se aplice sancţiunea amenzii întrucât sancţiunile juridice nu reprezintă un mijloc de răzbunare a societăţii ci un mijloc de educare a persoanei vinovate şi de prevenire a faptei ilicite. se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune. În activitatea practică se constată că agenţii constatatori nu aplică aceste prevederi.3 din Ordonanţa Guvernului nr. Bucureşti. De obicei se merge către limita superioară a amenzilor contravenţionale.Tratat de drept administrativ. deoarece ele se aplică pentru fapte ilicite grave. Pentru celelalte sancţiuni contravenţionale principale nu se pune problema înlocuirii lor cu avertisment. Nemira. vol. 1996.II. iar avertismentul se aplică în cazul faptelor cu o gravitate redusă. 457 . Această situaţie este o derogare de la principiul potrivit căruia sancţiunea contravenţională se aplică numai dacă ea este prevăzută în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia respectivă. p. Ed.7 alin.270. iar în cazul în care nu le respectă i se va aplica o sancţiune mai gravă.dispoziţiile legale.312 În practică s-a mai constatat că şi în prezent unii agenţi constatatori aplică sancţiunea avertismentului dar nu mai încheie proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (de exemplu înscriu faptul că a fost sancţionat cu avertisment pe declaraţia depusă cu întârziere). 2/2001.

Sancţiunea contravenţională a avertismentului se poate aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.2/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor. Sunt şi unele excepţii în care amenda nu este stabilita în sumă fixă ci în procente. art. aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare. La individualizarea amenzii agentul constatator va avea în vedere criteriile de individualizare a sancţiunilor. Amenda contravenţională poate fi aplicată atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice în condiţiile art.nr.2001. Aceste limite ale amenzii. în limitele prevăzute de actul normativ. cu modificările şi completările ulterioare.1).6. Individualizarea amenzii se face de către organul competent să aplice această sancţiune. alin. se fac venit integral la bugetul de stat. Cuantumul amenzii este determinat de gradul de pericol social al faptei ilicite. 3. Sumele provenite din amenzile aplicate de autorităţile administraţiei publice locale şi din amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac venit la bugetul local.O. alin. reprezintă sume fixe. 313 O. De regulă. 2) din Ordonanţa Guvernului nr.410/25. în marea majoritate a cazurilor.G. 2 /2001.nr.07. publicată în M. Ea este sancţiunea contravenţională cea mai des aplicată în practică. 313 În situaţia în care sancţiunea se aplică persoanelor juridice mustrarea şi recomandarea se va adresa organului de conducere sau persoanei vinovate de acţiunea sau inacţiunea ilicită prin care s-a comis contravenţia. actul normativ care stabileşte şi sancţionează o contravenţie prevede limita minimă şi maximă a amenzii. Sumele provenite din celelalte amenzi. 458 . Amenda contravenţională este o formă a răspunderii contravenţionale cu caracter pecuniar şi constă într-o sumă de bani pe care contravenientul trebuie să o plătească când săvârşeşte o contravenţie cu un grad mai mare de pericol social.

2002. publicată în M.nr.08.O. actul normativ cadru pentru aplicarea şi executarea acestei sancţiuni contravenţionale. fără plată. Această sancţiune a fost prevăzută pentru prima dată de Legea nr. Această sancţiunea se aplică unor fapte contravenţionale care au un pericol social ridicat şi întotdeauna de către instanţa de judecată.nr.62/30.O. în cel mult 48 de ore. şi legea prevede ca sancţiune pentru contravenţia comisă. cu completările şi modificările ulterioare. 82/1999. Sancţiunea contravenţională a obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi ordonanţă a Guvernului. Sancţiunea confiscării poate fi luată numai dacă ea este expres prevăzută în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia.O. şi întotdeauna se stabileşte numai alternativ cu amenda. Dacă agentul constatator apreciază că amenda este neîndestulătoare. publicată în M. amenda sau obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 314 Legea nr.2002.G. Sancţiunile contravenţionale complementare Confiscarea constă în trecerea în proprietatea statului. pentru a hotărî ce sancţiune aplică. iar durata maximă nu poate depăşi 300 de ore. a unor bunuri care au legătură cu contravenţia săvârşită. b.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii315 constituie de fapt.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.642/30. 315 O.08. în a cărei rază teritorială a fost comisă contravenţia.G.55/2002. abrogată prin O.nr. acesta trimite procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei judecătoriei competente.314 Ordonanţa Guvernului nr.82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.Obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.228/1999. publicată în M.nr. 459 .nr.

2/2001 prevede şi alte sancţiuni contravenţionale complementare şi anume: suspendarea sau anularea. retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior temporar sau definitiv. deşi această sancţiune era prevăzută în actul normativ care reglementa contravenţia respectivă pentru a „nu se mai complica cu bunurile ce trebuiau confiscate”.2/2001. după caz.bunurile rezultate din săvârşirea contravenţiei.Confiscarea.5 alin.44 alin. Sancţiunea confiscării este obligatorie şi nu facultativă. ca sancţiune contravenţională complementară. 460 . persoana sau instanţa de judecată care aplică sancţiunea principală va dispune şi sancţiunea complementară a confiscării. În cazul în care bunurile care au fost destinate. . fără să aplice şi sancţiunea confiscării. Dacă actul normativ o prevede.3 lit.a) ale Ordonanţei Guvernului nr. blocarea contului bancar. se ia întotdeauna împreună cu una din cele trei sancţiuni principale. suspendarea agentului economic. folosite sau rezultate din contravenţie nu se găsesc contravenientul va fi obligat la plata contravalorii lor. aducerea terenului în starea iniţială.bunurile folosite la săvârşirea contravenţiei. agentul constatator. Din dispoziţiile acestor prevederi legale reiese că sunt supuse confiscării: . referitoare la măsura confiscării.bunurile destinate săvârşirii contravenţiei. Ordonanţa Guvernului nr. În practică s-au întâlnit situaţii în care unii agenţi constatatori au aplicat greşit numai sancţiunea contravenţională a amenzii. . închiderea unităţii. a avizului. Şi despre această măsură trebuie să se facă menţiunile necesare în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. a acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi. Prevederile art.9 din Constituţia României republicată. au fost puse de acord cu dispoziţiile art.

28/1999 privind obligarea agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale316 prevede ca sancţiuni complementare suspendarea sau anularea. 318 Legea nr. Ordonanţa Guvernului nr. publicată în M. neprezentarea pentru verificarea a valorilor de orice 316 O. corespondentei.42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării.9 prevede că se poate lua măsura suspendării activităţii pe o perioadă de până la 6 luni în cazul repetării unor fapte contravenţionale cum ar fi: nepunerea la dispoziţia organelor de control a registrelor. .28/1999 privind obligarea agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. publicată în M. republicată în M. actelor şi bilanţurilor contabile.1991.30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare.30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare318 în art.metodologia de constatare şi aplicare a fiecărei sancţiuni contravenţionale complementare este prevăzută în actul normativ care o stabileşte.nr. a avizului.203 din 01.O.03.09.64 din 27.01.nr. De exemplu.G. 461 .nr. a acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi şi închiderea unităţii.2005 cu modificările şi completările ulterioare.nr.O.sancţiunea contravenţională complementară poate fi aplicată numai dacă ea este prevăzută în mod expres de actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia respectivă şi întotdeauna însoţită de o sancţiune contravenţională principală.75 din 21.Referitor la sancţiunile contravenţionale complementare trebuie să facem câteva precizări: .2005 317 O. Ordonanţa Guvernului nr. după caz.Legea nr.nr.42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării317 prevede ca sancţiuni complementare retragerea licenţei de fabricaţie.O.G. .

în mod repetat. corespondenţa. Realitatea contrazice acest principiu. Această situaţie denotă lipsă de responsabilitate şi voinţă a organelor fiscale. este obligatorie. prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. De exemplu.Blocarea contului bancar ca sancţiune contravenţională complementară nu trebuie confundată cu blocarea contului bancar ca formă de stingere a creanţelor bugetare.fel pe care le gestionează sau le are în păstrare şi care intră sub incidenţa controlului.28/1999 privind obligarea agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prevede obligativitatea dotării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale în unităţile de vânzare cu amănuntul şi în unităţile care prestează servicii direct către populaţie.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. . De la apariţia actului normativ organele de control fiscal s-au întâlnit cu numeroase situaţii în care agenţii economici nu au pus la dispoziţia organelor de control registrele.Aplicarea sancţiunilor contravenţionale complemen-tare atunci când actele normative le prevăd. bilanţurile sau nu au prezentat pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează. Ordonanţa Guvernului nr. însă până în prezent nu au aplicat sancţiunea contravenţională complementară pe motiv că nu au norme metodologice care să stabilească procedura de aplicare a sancţiunii. poprirea. organele de control care sunt agenţi constatatori în activitatea desfăşurată au constatat contravenţii care prevăd şi sancţiuni contravenţionale complementare însă nu le-au aplicat. nu rămâne la latitudinea agentului constatator. . în caz contrar unitatea respectivă se închide de către 462 .

Despăgubirile se stabilesc pe baza tarifelor prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia. şi după caz. c. În această situaţie contravenientul va fi obligat să repare prejudiciul cauzat. La multe s-au efectuat şi controale. De exemplu obligaţia de a calcula despăgubirile civile pentru pagubele comise prin contravenţie este prevăzută prin: 319 Radu Gherghinescu. Şi în prezent sunt numeroase unităţi de vânzare cu amănuntul şi prestări de servicii şi în oraşe. Prin aceste tarife. Ioan Stancu . complementare. Bucureşti. în obligaţiile agentului constatator revine uneori şi sarcina stabilirii despăgubirilor pentru pagubele pricinuite de contravenient prin fapta săvârşită. nu scuteşte pe contravenient de obligaţia de a despăgubi pe terţi pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiei. Prin săvârşirea unei contravenţii se poate produce şi o pagubă patrimonială unei terţe persoane. Aplicarea unei măsuri contravenţionale principale. aspect văzut de toată lumea. Despăgubirile civile Pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale principale. dar îşi vad liniştite de activitate. avertisment. şi în sate.organele Ministerului Finanţelor Publice după o procedură stabilită de actul normativ. obligarea la prestarea unor activităţi în folosul comunităţii şi a uneia sau a mai multor sancţiuni contravenţionale complementare.42.Contravenţii la normele sanitar veterinare. inclusiv de organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice dar nu sunt închise. legiuitorul a dorit simplificarea procedurii de stabilire a cuantumului despăgubirilor civile. folosirea unei proceduri mai eficiente decât procedura recurgerii la instanţele de judecată civile. să despăgubească pe cel păgubit. Editura Ceres. 1982. 463 . Echivalentul în lei al acestui prejudiciu reprezintă de fapt despăgubirile civile319. când este cazul. p. amendă.

2001. Agentul constatator poate stabili despăgubirile pentru pagubele produse de contravenient prin fapta ilicită numai cu acordul expres al persoanei vătămate.77/2002.08.O. 321 Legea nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interne al mării teritoriale şi al zonei condigue a României.192/2001 privind fondul piscicol. publicată în M.1 se arată că în actele normative prin care se stabilesc contravenţii „se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor. Legea nr.36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice.36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice322 cu modificările şi completările ulterioare.nr.O. publicată în M. pescuitul şi acvacultura. o face agentul constatator. Dacă nu există tarif de evaluare a pagubelor produse prin săvârşirea contravenţiei.3 alin.O.2/2001 are puţine prevederi referitoare la despăgubirile civile.G. pescuitul şi acvacultura. pentru 320 Legea nr.” Determinarea despăgubirilor.O.04.nr.1990. publicată în M.1996.192/2001 privind fondul piscicol.nr. Ordonanţa Guvernului nr.221 din 29.Legea nr.nr.O.02. partea vătămată. 464 .99 din 10.43/1997 publicată în M. atunci când prin contravenţie s-a produs o pagubă. 322 O. dacă actul normativ care stabileşte contravenţia prevede tariful de determinare al acestei despăgubiri. În art. Despre despăgubirea stabilită şi modul de calcul al acesteia agentul constatator v-a trebui să facă menţiune în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.36/2002 publicată în M.28/06.08.200/20.1997.321 Hotărârea Guvernului nr. completata şi modificată prin Legea nr.nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interne al mării teritoriale şi al zonei contigue a României 320 cu modificările şi completările ulterioare. modificată şi completată prin Legea nr.nr.

465 .O. când este cazul şi sancţiunile contravenţionale complementare. Persoanele competente să aplice sancţiunile contravenţionale După constatarea faptei ilicite.1 din Ordonanţa Guvernului nr.nr.410/25.nr. prevăd alte persoane competente să aplice sancţiunile contravenţionale. publicată în M. aceea a aplicării sancţiunii contravenţionale. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este act administrativ.2001. agentul constatator aplică şi sancţiunile avertismentului şi amenzii.1) şi 2).recuperarea prejudiciului suferit. alin. Agentul constatator aplică aceste sancţiuni contravenţionale prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Această derogare nu este întâlnită în domeniul financiar. care constituie contravenţie.23.323 3.07. urmează o nouă etapă procedurală. ori un act administrativ emis de o persoană sau organ necompetent este ilegal. şi în condiţiile legii. Regula generală privind persoana competentă să aplice sancţiunea este stabilită de art. Această regulă arată că în cazul.G. v-a trebui să-şi valorifice pretenţiile potrivit dreptului comun. şi nu agentul constatator care a constatat contravenţia. nul de drept. 323 O. alin. în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu se dispune altfel. De la acest principiu unele acte normative derogă.21. iar ilegalitatea nu poate fi acoperită prin confirmarea sa de persoana sau organul competent. cu modificările şi completările ulterioare.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiei.2/2001. art. Persoana care aplică sancţiunea trebuie să facă parte dintr-un organ competent sub aspect teritorial.

.2001. astfel încât sancţiunea aplicată să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei ilicite. publicată în M.Aplicarea sancţiunii contravenţionale a obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se face întotdeauna de către instanţa de judecată şi anume de către judecătoria pe raza căreia s-a comis contravenţia. cu modificările şi completările ulterioare.07.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale presupune. din partea unei persoanei competente.Scopul urmărit şi urmările produse de contravenţie.Modul de săvârşire a contravenţiei şi mijloacele folosite de contravenient.3). art. 466 . .nr.410/25.Limitele prevăzute de actul normativ. Sancţiunea stabilită trebuie să fie numai între limita minimă şi maximă prevăzută de actul normativ.Circumstanţele personale ale contravenientului. . dacă agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii este neîndestulătoare.O.21.324 Aceste criterii sunt: . În cazul în care legea prevede ca sancţiune obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii alternativ cu amenda contravenţională. înaintează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia pentru aplicarea sancţiunii corespunzătoare. ca: starea materială a contravenientului. dacă acestea se cunosc de cel care o aplică. Individualizarea se face în funcţie de anumite criterii. gradul 324 O. alin. Termenul în care agentul constatator trebuie să înainteze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei judecătoriei este de 48 de ore. cel care o aplică trebuie să ţină seama de circumstanţele personale ale contravenientului.G. La individualizarea sancţiunii.nr. să facă o analiză temeinică.

ocupaţia.07.nr. 326 O. 467 .Recidiva contravenţională nu este prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr.410/25.11. . . publicată în M.410/25. însă mai multe acte normative speciale reglementează această instituţie.83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. 327 Corneliu Lviu Popescu .nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiei.nr.11.Vârsta contravenientului. cu modificările şi completările ulterioare.328 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. În cazul contravenţiilor săvârşite de minorii care au vârsta între 14-18 ani limita minimă şi maximă a amenzii prevăzută în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia se reduce la jumătate326 iar minorul care la data săvârşirii faptei nu avea împlinită vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.nr. art. publicată în M. în revista Dreptul nr. Aceste criterii au o valoare relativă.2001.3/1997 p.G.1995. cu modificările şi completările ulterioare.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.2/2001.G. mediul social din care provine.O.Atitudinea contravenientului faţă de fapta comisă este impusă de practică.166/31.2001. Ordonanţa Guvernului nr. alin.2).58-62 328 Legea nr.07.Recidiva contravenţională.2/2001 nu prevede acest criteriu. Minorii până la 14 ani nu pot fi sancţionaţi contravenţional.O. . alin.327 (De exemplu: Legea nr.07. conduita în familie şi la locul de muncă.O.83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. publicată în M. art.de pregătire culturală şi de educaţie.28/2002 privind 325 O. întrucât nu se poate şti cu exactitate în momentul sancţionării şi nici nu este posibil să se facă verificări de agentul constatator în scopul cunoaşterii lor.3).nr.325 Sub această vârstă minorii sunt consideraţi că nu au capacitatea necesară să-şi dea seama de fapta ilicită şi urmările acesteia.

07.2001.nr. publicată în M.07. 468 .nr. cu modificările şi completările ulterioare. O problemă care se ridică pentru persoanele împuternicite să aplice sancţiunea contravenţională este aceea când ele apreciază că fapta ilicită a fost săvârşită în astfel de condiţii încât potrivit legii penale.G.nr.O.331 Art.28/2002 privind valorile mobiliare şi serviciile de investiţii financiare pe pieţele reglementate. cu acordul persoanei vătămate.2001. art. publicată în M.nr. De asemenea va stabili cine este proprietarul bunurilor confiscate şi va lua măsuri de conservare şi valorificare a bunurilor care sunt supuse confiscării.valorile mobiliare şi serviciile de investiţiile financiare pe pieţele reglementate.O.G.238 din 9. persoana împuternicită să aplice sancţiunea va confisca contravaloarea acestor bunuri. art.2/2001 stabileşte aplicarea principiului legii celei mai favorabile în cazul succesiunii în timp a mai multor acte normative care reglementează contravenţia în acelaşi domeniu de activitate: 329 O.30. În situaţia în care bunurile supuse confiscării nu se găsesc. publicată în M. alin.12 din Ordonanţa Guvernului nr.U.329 etc). În această situaţie persoana împuternicită să aplice sancţiunea va sesiza organul de urmărire penală competent. persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea. cu modificările şi completările ulterioare. persoana care aplică sancţiunea principală dispune şi confiscarea bunurilor destinate. 330 O.04.2002. Ea va descrie aceste bunuri în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.O.410/25.1. Despre această măsură va menţiona în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.nr. 331 O.nr.410/25. folosite sau rezultate din contravenţie.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiei. Când este cazul.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiei.G. constituie infracţiune.23 şi 24.330 Dacă prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat şi o pagubă materială şi există tarif de evaluare a acestei despăgubiri.

prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale. alin.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.nr.G. Prin prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale se înţelege faptul că prin trecerea unei perioade de timp. . 13 din Ordonanţa Guvernului nr. publicată în M.Dacă noul act normativ prevede o sancţiune mai gravă contravenţia săvârşită anterior va fi sancţionată conform dispoziţiilor actului normativ în vigoare la data săvârşirii faptei.2/2001 prevede că: „(1) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei. iar sancţiunea aplicată după vechea reglementare şi neexecutată până la intrarea în vigoare a noului act nu se mai execută.2001. . art.nr. ea nu se mai sancţionează chiar dacă a fost comisă înainte de intrarea în vigoare a noului act normativ. stabilită de actul normativ.prescripţia executării sancţiunii contravenţionale. 4.O.Dacă prin noul act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie..5.Dacă sancţiunea prevăzută în noul act este mai uşoară se va aplica aceasta.410/25. nu se mai poate aplica legal sancţiunea contravenţională. Acest act normativ reglementează două categorii de prescripţii şi anume: . 469 . cu modificările şi completările ulterioare. .332 Art. 332 O. 2/2001 stabileşte şi prescripţia. de la săvârşirea contravenţiei şi până la constatare ei pentru această faptă.07.1) şi 2). Prescripţia aplicării sancţiunilor contravenţionale Printre cauzele care înlătură răspunderea contravenţională Ordonanţa Guvernului nr.

prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în faţa organelor de cercetare sau de urmărire penală. Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea nu a fost aplicată în termen de 1 an de la data săvârşirii. iar alt text din această Ordonanţă nu prevede expres termenul de prescriere al aplicării celorlalte sancţiuni contravenţionale.” Considerăm că termenul general de prescripţie a aplicării sancţiunii. de 6 luni. (1) sau (2). prevăzut de art. Contravenţia este continuă în cazul în care încălcarea obligaţiei legale durează în timp. ori în faţa instanţei de judecată. dacă prin lege nu se dispune altfel.1) ar fi trebuit să fie: „Aplicarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la săvârşirea faptei. întrucât se referă numai la prescrierea aplicării sancţiunii contravenţionale a amenzii şi nu la toate sancţiunile contravenţionale.1 al acestui articol are o exprimare incompletă. Alin. respectiv constatării faptei.13 din Ordonanţa Guvernului 2/2001 pentru amenda contravenţională se aplică tuturor sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare având la bază următoarele considerente: . . (3) Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenţie.(2) În cazul contravenţiilor continue termenul prevăzut la alin. dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin.13.În toate cazurile sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se stabileşte numai alternativ cu amenda.Toate cele 4 alineate ale art.13 se referă la prescrierea aplicării sancţiunii contravenţionale. care poate duce la confuzii. alin. (4) Prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale”. (1) şi (2) curge de la data constatării faptei. Conţinutul art. iar sancţiunea contravenţională a avertismentului se poate aplica oricăror 470 .

333 Prin legi speciale se pot prevedea alte termene de prescripţie a aplicării sancţiunilor contravenţionale.28/2002 privind valorile mobiliare şi serviciile de investiţii financiare pe pieţele reglementate334 cu modificările şi completările ulterioare. ori de la data sesizării în cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanţa de judecată că ea ar putea constitui contravenţie. începe să curgă de la data săvârşirii faptei sau de la data constatării în cazul contravenţiilor continue. 471 .nr.G.nr.13.nr. de 6 luni.30.O.07. art. 333 O. alin.2001.O. dacă actul normativ care o stabileşte nu prevede altfel.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. ori pentru aceeaşi contravenţie nu pot fi două termene de prescriere a aplicării sancţiunilor contravenţionale în funcţie de sancţiunea aplicată. 334 O. Termenul de prescriere.1-2 şi art. alin.G.238/09.Sancţiunile complementare în toate cazurile se aplică numai însoţite de o sancţiune contravenţională principală. (De exemplu: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. În practică se întâlnesc asemenea situaţii. prevede un termen de prescriere pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de 3 ani de zile).nr.410/25.3).U.contravenţii chiar dacă actul prin care se stabileşte prevede numai sancţiunea amenzii. .2002. publicată în M.04. normal este ca termenul de prescriere pentru sancţiunea complementară să fie acelaşi ca pentru sancţiunea contravenţională principală. publicată în M.28/2002 privind valorile mobiliare şi serviciile de investiţii financiare pe pieţele reglementate. cu modificările şi completările ulterioare.

472 .

ANEX A2 473 .

474 .

I 475 .

ANEXA 5 ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI ORĂŞENEŞTI Aparatul de specialitat e al primarului 476 .

477 .

resurse umane şi administrativ Audit intern Compartimentul de informare şi relaţii publice Corpul de control al prefectului Oficiul prefectural SUBPREFECŢI **) Serviciul public comunitar pentru eliberarea paşapoartelor * ) 478 .**) Colegiul prefectului Cancelaria prefectului Activitatea pentru integrare europeană. dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice descentralizate * ) ANEXA 7 ORGANIGRAMA INTITUŢIEI PREFECTULUI **) Activitatea pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ * ) PREFECT Activitatea financiar contabilă.

Compartimente. principal. Consilier.*) **) Activitatea poate fi organizată la nivel de direcţie sau serviciu. ANEXA 8 CARIERA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Clase de Grade profesionale Funcţii de execuţie studii I Superior. expert. consilier debutant juridic. asistent. 479 .

II III -II--II--II--II--II--II--II--II-II--II--II--II--II—II -II--II--II--II--II--II--II--II-II--II--II--II--II--II inspector. auditor Referent de specialitate Referent 480 .

481 .

482 . Funcţii publice generale: A) Înalţii funcţionari publici: 1. secretar general al Guvernului.ANEXA 11 LISTA Cuprinzând funcţiile publice I. 2. secretar general adjunct al Guvernului.

4. 7. secretar al municipiului. 2. din aparatul ministerelor şi organelor centrale. 2.secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. subprefect. inspector. director general adjunct. consilier. 483 . 3. 6. prefect. 3. oraşului. secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti. 5. inspector guvernamental. auditor. 6. 7. 4. expert. consilier juridic. şef birou. C) Funcţii de execuţie: 1. director general din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. B) Funcţii de conducere: 1. 5. director şi director executiv adjunct. şef serviciu. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. comunei şi sector municipiu Bucureşti. director şi director adjunct din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. referent de specialitate. precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale.

484 . I. Notă: Funcţii publice specifice. se pot stabili de autorităţile şi instituţiile publice. controlor delegat. II. arhitect-şef. B) Funcţii publice de execuţie: 1. II. inspector de concurenţă. 2. comisar. se stabilesc cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. inspector vamal.3. 3. inspector de muncă. manager public. altele decât cele prevăzute la pct. expert în tehnoligia informaţiilor şi telecomunicaţiilor. 6. altele decât cele prevăzute la pct. 5. Notă: referent. cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 4. C) Alte funcţii publice specifice 1. Funcţii publice specifice: A) Funcţii publice de conducere: 1. Funcţii publice generale.

ANEXA 12 485 .

Anexe 486 .

Bibliografie selectivă Alexandru Ioan Administraţia public. 1999. 2003. Baltador Mihai Managementul capacităţii administrative în organizaţiile administraţiei publice. Drăganu T. Sibiu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Universitară. Braşov. 1970. Editura Omnia. Bucureşti. Ionescu R.. AllBeck. Formele de activitate ale organelor statului socialist român. 1977. Editura Ştiinţifică. Sibiu. Iordan Nicola Drept administrativ. Ed.. Alexandru Ioan Drept administrativ. 2000. Gheorghin Gheorghe Teorie şi realitate. Drept constituţional şi instituţii politice.. Economică. vol. Universităţii „Lucian Blaga”. Sistemul organelor statului socialist român. Androniceanu Armenia Management public. 2004. 2002. 1976. Universităţii „Lucian Blaga”. Bucureşti 1965. Bucureşti. Bucureşti. Iorgovan Antonie Drept administrativ. Lumina Lex. Drept administrativ. Bucureşti. Ed. Dreptul administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei de stat. Drăganu T. I. Matei Lucica Managementul serviciilor publice Ed. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 1966. Ed. Editura Didactică şi Pedagogică. 487 . Ed.. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 1998.. 2005. Lepădătescu M. Editura Lumina Lex. 2005. Iovănaş I.

. vol. Editura Enciclopedică Română. I. ediţia a II-a. Negulescu P. Controlul financiar în administraţia publică. Editura Cordial Lex.. Editura Actami. vol. Bucureşti. 1944. Drept constituţional şi instituţii politice. I. Negoiţă Alex. Introducere în ştiinţa administraţiei de stat. 2006. Cluj-Napoca. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. 2007. Ed. 2002. Teodorescu A. Bucureşti. Totul despre contravenţie. ediţia a II-a. Santai Ioan Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. Controverse privind separaţia puterilor în stat. 2004. Santai Ioan.. Iaşi. Dezvoltarea capacităţii administrative. Oroveanu M. 2007. Tabără Vasile. 1929. Bucureşti. 1997. Bucureşti. Tarangul E. Editura Marvan.D. Funcţia şi funcţionarul public. Sibiu.. Universităţii „Lucian Blaga”. Ed.Muraru I. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. Bucureşti. Vrabie G. Editura Tehnomedia. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. Rarincescu C. 1975. Tratat de drept administrativ român.. 1996. Tabără Vasile. Tratat de drept administrativ român. vol.. ediţia a IVa.. Tratat de drept administrativ. Sibiu. Sibiu. SOCEC. Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei. 1993. Bucureşti. Risoprint. 2005. 1928. 1998. Bucureşti. Ruja N. Drept constituţional şi instituţii politice. Cernăuţi. Văraru M. Editura Cugetarea. Oprean Constantin (coordonator) Managementul colectivităţilor locale... 488 . Tabără Vasile. Cluj-Napoca. Tratat de drept administrativ. Sibiu. 1934. Editura Atlas Lex. Contenciosul administrativ român. I. 1936. Tabără Vasile.

Bucureşti. Dicţionar explicativ al limbii române.Zotta C. Editura Ştiinţifică. Dicţionar de drept constituţional şi administrativ. Teoria generală a statului şi dreptului. 1978. Bucureşti. 1967. 489 . Editura Academiei . Editura Didactică şi Pedagogică. 1975.. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->