Sunteți pe pagina 1din 1

L U C R A R E A D E L A B O R A T O R 6

Noiunea de motenire n C++


1. Impementai o !a"a #oint $ pun!t din
%
R
& !u % !oordonate reae& a'"!i"a i ordonata.
In!udei n !a"( po"i'iitatea de a !a!ua di"tana dintre % pun!te. Impementai i o !a"a
#oi)on !on*e+& de,init prin N pun!te& *-r,urie poi)onuui. In!udei n !a"( po"i'iitatea de a
!a!ua aria poi)onuui. Aria poi)onuui "e *a !a!ua !a "uma ariior a N$% triun).iuri& n !are
"e mparte poi)onu da!( unim un *-r, a ui !u !eeate *-r,uri !e nu "unt *e!ine !u e.
%. Impementai o !a"a #oint $ pun!t din
/
R
& !u / !oordonate reae. In!udei n !a"(
po"i'iitatea de a !a!ua di"tana dintre % pun!te. Impementai i o !a"( Tetra)on $ patruater
!on*e+& de,init prin 0 pun!te& *-r,urie patruateruui. In!udei n !a"( po"i'iitatea de a !a!ua
aria patruateruui. Aria patruateruui "e *a !a!ua !a "uma ariior a % triun).iuri& n !are "e
mparte patruateru de o dia)ona( a "a.
/. Impementai o !a"a #oint $ pun!t din
%
R
& !u % !oordonate reae& a'"!i"a i ordonata.
In!udei n !a"( po"i'iitatea de a !a!ua di"tana dintre % pun!te. Impementai i o !a"( Cer!
$ un !er! de,init printr$un pun!t $ !entru !er!uui i ra1a ui. 2eri,i!ai da!( un pun!t oare!are
aparine !er!uui "au nu.
0. Ea'orai o !a"( Arra3 n !are de,inii un mem'ru$ta'ou de tip ade!*at pro'emei i un
mem'ru pentru num(ru de eemente ae ta'ouui !urent. De,inii num(ru ma+im po"i'i de
eemente pentru ta'ouri printr$o !on"tant( "tati!( !u *aoarea 144. De,inii un !on"tru!tor de
iniiai1are& !are determin( num(ru de eemente& impi!it e)a !u 4. Deri*ai o !a"( #oinom
pentru a preu!ra poinoame de ordin n. De,inii un !on"tru!tor ,(r( ar)umente !are !on"truiete
poinomu #5+674& un !on"tru!tor de iniiai1are prin parametri i atu prin !itirea dateor de a
ta"tatur(. Coe,i!ientu i'er a poinomuui are indi!ee 4. De,inii o metod( de !a!u a *aorii
poinomuui pentru o *aoare dat( a ui + i o metoda de a,iare a dateor.
8. Ea'orai o !a"( Arra3 n !are de,inii un mem'ru$ta'ou de tip ade!*at pro'emei i un
mem'ru pentru num(ru de eemente ae ta'ouui !urent. De,inii num(ru ma+im po"i'i de
eemente pentru ta'ouri printr$o !on"tant( "tati!( !u *aoarea 144. De,inii un !on"tru!tor de
iniiai1are& !are determin( num(ru de eemente& impi!it e)a !u 4. Deri*ai o !a"( Bit9trin)
pentru a preu!ra iruri de n 'ii. :iru de 'ii "e *a repre1enta !a un ta'ou un"i)ned !.ar& !u
*aorie po"i'ie 4 "au 1 pentru eemente. De,inii un !on"tru!tor ,(r( ar)umente !are
!on"truiete iru *id& un !on"tru!tor de iniiai1are prin parametri i atu prin !itirea dateor de
a ta"tatur(. Bitu !e mai din "t-n)a are indi!ee 4. De,inii o metod( pentru reai1area operaiei
;depa"area 'iior a dreapta< i o metoda de a,iare a dateor.
6. Ea'orai o !a"( Arra3 n !are de,inii un mem'ru$ta'ou de tip ade!*at pro'emei i un
mem'ru pentru num(ru de eemente ae ta'ouui !urent. De,inii num(ru ma+im po"i'i de
eemente pentru ta'ouri printr$o !on"tant( "tati!( !u *aoarea 144. De,inii un !on"tru!tor de
iniiai1are& !are determin( num(ru de eemente& impi!it e)a !u 4. Deri*ai o !a"( O!ta pentru
a preu!ra numere o!tae ,(r( "emn. Ci,ree num(ruui "e *or repre1enta !a un ta'ou un"i)ned
!.ar& !u *aorie po"i'ie pentru !i,ree o!tae. De,inii un !on"tru!tor ,(r( ar)umente !are
!on"truiete num(ru 4& un !on"tru!tor de iniiai1are prin parametri i atu prin !itirea dateor de
a ta"tatur(. Ci,ra unitaior are indi!ee 4. De,inii o metod( pentru reai1area operaiei
;adunarea= numereor o!tae i o metod( de a,iare a dateor.
1