Sunteți pe pagina 1din 4

TEST PENTRU INTELIGEN A EMO IONAL

(PENTRU ADUL I)
(adaptat de Mihaela Roco dup Bar-On i D !ole"an)
Completeaza te rog pe spatiile punctate, litera corespuinzatoare raspunsului. Calculez eu
rezultatul.
Pre#ent" $n continuare #ece %itua ii (%cenarii) $n care %e poate a&la orice o" I"a'ina i-( c (
a&la i $n %itua iile re%pecti(e i arta i cu" (e i proceda $n "od concret Pentru acea%ta) (e i ale'e
una dintre cele patru (ariante de r%pun%*
+ ,unte i $ntr-un a(ion care intr -ru%c $ntr-o #on de tur-ulen i $ncepe % %e -alan%e#e
puternic $ntr-o parte i alta .e &ace i/
a .ontinua i % citi i %au % ( uita i la &il") d0nd pu in aten ie tur-ulen ei1
- 2 $n'ri3ora i) ur"ri i %te4arde%a i citi i &i a cu in%truc iuni $n ca# de pericol1
c .0te pu in din a) i -)1
d Nu o-%er(a i ni"ic
-------------
5 Mer'e i $n parc cu un 'rup de copii de patru ani O &eti $ncepe % pl0n' deoarece ceilal i
nu (or % %e 3oace cu ea .e &ace i/
a Nu ( a"e%teca i) l%a i copiii % re#ol(e %in'uri pro-le"a1
- 2or-i i cu ea i o a3uta i % '%ea%c o "odalitate de a-i &ace pe ceilal i % %e 3oace cu
ea1
c 6i %pune i cu o (oce -l0nd % nu pl0n'1
d 6ncerca i %-i di%tra'e i aten ia i $i arta i c0te(a lucruri cu care %e poate 3uca

7 I"a'ina i-( c %unte i %tudent i dori i % o- ine i o "edie "are pentru -ur% A i con%tatat
c una dintre note ( %cade "edia .e &ace i/
a 2 &ace i un plan %pecial pentru a ( $"-unt i nota la cur%ul re%pecti() &iind hotr0t
% ur"a i planul1
- 2 propune i ca $n (iitor % lua i note "ai -une la ace%t cur%1
c .on%idera i c nu contea# "ult ceea ce a i &cut la ace%t cur% i ( concentra i
a%upra altor cur%uri) la care notele du"nea(oa%tr %unt "ai "ari1
d Mer'e i la pro&e%or i $ncerca i % di%cuta i cu el o- inerea unei note "ai "ari

8 I"a'ina i-( c %unte i a'ent de a%i'urri i tele&ona i la clien i pentru pro%pectare


.inci%pre#ece per%oane la r0nd (-au $nchi% tele&onul i %unte i de%cura3at .e &ace i/
a 2 %pune i* 9A3un'e pentru a#i9) %per0nd c (e i a(ea "ai "ult noroc "0ine1
- 2 e(alua i calit ile care) poate) %u-"inea# a-ilitatea du"nea(oa%tr de a &ace
(0n#ri1
c 6ncerca i ce(a nou la ur"torul apel tele&onic i ( %trdui i % nu ( -loca i1
d !%i i altce(a de lucru

: ,unte i "ana'erul unei or'ani#a ii care $ncearc % $ncura3e#e re%pectul pentru di(er%itatea
etnic i ra%ial ,urprinde i pe cine(a %pun0nd un -anc ra%i%t .e &ace i/
a Nu-l lua i $n %ea" ; e%te nu"ai o 'lu"1
- .he"a i per%oana re%pecti( $n -iroul du"nea(oa%tr pentru a-i &ace o-%er(a ie1
c 2or-i i pe &a ) pe loc) %pun0nd c a%e"enea 'lu"e %unt nepotri(ite i nu (or &i
tolerate $n or'ani#a ia du"nea(oa%tr1
d 6i %u'era i per%oanei care a %pu% 'lu"a % ur"e#e un pro'ra" de colari#are pri(ind
di(er%itatea

< 6ncerca i % cal"a i un prieten $n&uriat pe un o&er care era %-l accidente#e &oarte 'ra( .e
&ace i/
a 6i %pune i % uite e(eni"entul pentru c nu a p it ni"ic1
- 6ncerca i %-i di%tra'e i aten ia de la ace%t e(eni"ent (or-indu-i de%pre lucrurile care-i
plac &oarte "ult %au care $l intere%ea#1
c 6i da i dreptate) con%ider0nd) la &el ca i el) c cellalt i-a pu% $n pericol (ia a1
d 6i relata i c i du"nea(oa%tr (i %-a $nt0"plat "ai de"ult ce(a a%e"ntor) dar dup
aceea (-a i dat %ea"a c) dup cu" conduce) o&erul (a a3un'e $n "od %i'ur la
%pitalul de ur'en

= Du"nea(oa%tr i partenerul de (ia (prietenul) a i intrat $ntr-o di%cu ie aprin%) care a


de(enit &oarte repede un "eci de ipete ,unte i a"0ndoi &urio i i) $n &ocul &uriei) recur'e i
la atacuri per%onale pe care $ntr-ade(r nu le $n ele'e i) dar le continua i .are e%te cel "ai
-un lucru de &cut/
a Lua i o pau# de 5> de "inute i apoi relua i di%cu ia1
- Opri i cearta de $ndat) pentru c nu contea# ce %pune partenerul du"nea(oa%tr1
c ,pune i c ( pare ru i $i cere i partenerului % $ i cear la r0ndul %u iertare1
d 2 opri i un "o"ent) ( aduna i '0ndurile i) apoi) ( preci#a i punctul
du"nea(oa%tr de (edere

? I"a'ina i-( c a i &o%t nu"it e&ul unei echipe care $ncearc % '%ea%c o %olu ie creati( la
o pro-le" %0c0itoare de %er(iciu .are e%te pri"ul lucru pe care-l &ace i/
a Nota i pa ii nece%ari pentru re#ol(area rapid i e&icient a pro-le"ei1
- .ere i oa"enilor %- i &ac ti"p pentru a %e cunoa te "ai -ine $ntre ei1
c 6ncepe i prin a cere &iecrei per%oane idei pri(ind re#ol(area pro-le"ei) c0t ti"p ideile
%unt proa%pete1
d 6ncepe i printr-o edin de de#ln uire a ideilor (-rain%tor"in')) $ncura30nd pe
&iecare % %pun orice idee $i (ine $n "inte) indi&erent c0t de &anta%tic pare

@ Aiul du"nea(oa%tr e%te eBtre" de ti"id i a &o%t &oarte %en%i-il i un pic $n&rico at de
locurile i oa"enii %trini) de c0nd %-a n%cut .e &ace i/
a Accepta i c are un te"pera"ent %&io%) ti"id i cuta i ci de a;l prote3a de %itua ii
care %-l tul-ure1
- 6l duce i la un p%ihiatru de copii1
c 6l eBpune i inten ionat la "ai "ul i oa"eni i $n locuri %trine) a%t&el $nc0t %- i poat
$n(in'e &rica1
d Or'ani#a i o %erie ne$ntrerupt de eBperien e care %-l $n(e e pe copil % ia treptat
contact cu oa"eni i %itua ii noi

+> .on%idera i c de "ul i ani a i dorit % re$ncepe i % practica i un %port pe care l-a i $ncercat
i $n copilrie) iar acu" pentru di%trac ie) $n %&0r it) (-a i hotr0t % $ncepe i Dori i % (
&olo%i i c0t "ai e&icient ti"pul .e &ace i/
a 2 li"ita i la ti"pul %trict de eBerci iu $n &iecare #i1
- Ale'e i eBerci ii care ( &or ea# "ai "ult a-ilitatea) care (i %e par "ai 'rele1
c EBer%a i nu"ai c0nd) $n "od real) a(e i di%po#i ie1
d 6ncerca i eBerci ii care %unt cu "ult pe%te a-ilit ile du"nea(oa%tr
----------
Ace%t te%t e%te de%tinat tinerilor i adul ilor
Modul de notare i interpretare a rspunsurilor
Nr ite"urilor
($ntre-rilor)
Notarea r%pun%urilor Nr ite"urilor
($ntre-rilor)
Notarea r%pun%urilor
+ a)-)c 5> puncte < -)c : puncte
d 5> puncte
5 - 5> puncte = a 5> puncte
7 a 5> puncte ? - 5> puncte
8 c 5> puncte @ - : puncte
d 5> puncte
: c 5> puncte +> - 5> puncte
,e adun punctele la cele +> r%pun%uri
,e"ni&ica ia %en%ului 'lo-al e%te*
- la +>>* %u- "edie
- +>>-+:>* "ediu
- pe%te +:>* pe%te "edie
- 5>>* eBcep ional

S-ar putea să vă placă și