Sunteți pe pagina 1din 13

FAC.

DE INGINERIE MECANICA
Cat. de Autovehicule i Motoare
PROIECT
la
Construcia i calculul automobilelor I
Tema: Ambreiaj/Cutie de viteze/Cutie de
distribuie/Punte motoare pentru
autoturism/autocamion/...
Student: Prenume NUME
Secia AR IFR
Anul III, grupa 1401140!
"ndrum#t$r: pr$%dring &'' (((

Anul universitar 2012-2013
Semestrul II
CUPRINS
1 STUDIU DE NIVEL PRIVIND SU!NS!"LUL DE
PROIECT!T #!$CV$CD$DI%&
1'1 %UNC(IUNILE
te't
te't
enumerare
enumerare
te't
te't
)$ate %igurile *$r %i numer$tate +i *$r a*ea dede+u,t $ +curt# de+criere -ce repre.int#,
e*entual de la ce marc# de aut$*e/icul0, ca 1n e'emplul de mai 2$+
Fig. 1.1 Saltul din studenie n via (AR Brav!
)$ate ta,elele *$r %i numer$tate +i *$r a*ea dea+upra $ +curt# de+criere
1') SOLU(II CONSTRUCTIVE
Pentru cele trei +$luii c$n+tructi*e +tudiate, indicai principalele p#ri c$mp$nente 3i m$dul
de %unci$nare -cum +e reali.ea.# %unciunile indicate la +u,capit$lul 110 Reali.ai cu m4na
li,era +c/ema cinematic# a +u,an+am,lului pe care 1l pr$iectai, p#+tr4nd pr$p$riile
+u,an+am,luril$r +tudiate Scriei pe %$aie numele d*+ 3i tipul +u,an+am,lului, ap$i +canai %$aia
cu +c/ema cinematic# 3i tran+%$rmai5$ 1n %i3ier P6F pe care 1l 1nc#rcai 3i pe M7768E
1'* OPER!(II DE +NTRE(INERE
1', "OD!LIT-(I DE REP!R!RE
1'. !N!LI/! CO"P!R!TIV-
9ei c$mpara m#car trei +$luii c$n+tructi*e di%erite ale c#r$r de+ene *$r %i pre.entate la
+u,capit$lul 1:
1'.'1 !0anta1e
1'.') De2a0anta1e
) "!TERI!LE UTILI/!TE L! CONSTRUC(I!
SU!NS!"LULUI DE PROIECT!T
)'1 TIPURI DE "!TERI!LE UTILI/!ILE
)') RE/ISTEN(E !D"ISIILE
)'* "ODURI DE PRELUCR!RE POSIILE
* TE3NOLO4II UTILI/!TE L! CONSTRUC(I!
SU!NS!"LULUI DE PROIECT!T
*'1 TE3NOLO4II DE %!RIC!RE
+trun2ire, %re.are, am,uti+are, etc
*') TE3NOLO4II DE !S!"L!RE
, "OD!LIT-(I DE DETERIOR!RE !
SU!NS!"LULUI DE PROIECT!T
,'1 "OD!LIT-(I NOR"!LE DE DETERIOR!RE
u.uri, ruperi, deteri$r#ri ale +upra%eel$r de lucru, etc
,') "OD!LIT-(I !NOR"!LE DE DETERIOR!RE
lip+a ungerii 3i griparea, etc
. 5USTI%IC!RE! SOLU(IEI CONSTRUCTIVE !LESE
6I C!LCULUL SU!NS!"LULUI PROIECT!T
.'1 5USTI%IC!RE! SOLU(IEI CONSTRUCTIVE
+criei de ce ai ale+ +$luia re+pecti*#;
indicai c#rui +egment de pia# *# adre+ai cu pr$du+ul pr$iectat de d*+
.') !LE4ERE! RE4I"URILOR DE C!LCUL
care +unt c$ndiiile cele mai grele 3i cele n$rmale de utili.are 3i cum determin# ace+tea
m#rimea %$rel$r 3i m$mentel$r ce +$licit# pie+ele
.'* C!LCULUL DE PREDI"ENSION!RE
%$l$+ii +c/eme de calcul pe care le de+enai cu m4na 3i le +canai
.', C!LCULUL L! '''
.'. C!LCULUL L! '''
.'7 CONCLU/IE PRIVIND C!LCULUL
pie+e +upradimen+i$nate, pie+e +u,dimen+i$nate, aciuni de c$rectare, etc
7 IDENTI%IC!RE! UNEI "OD!LIT-(I DE
CRE6TERE ! C!LIT-(II SU!NS!"LULUI
PROIECT!T
8 IDENTI%IC!RE! UNEI "OD!LIT-(I DE
REDUCERE ! COSTULUI SU!NS!"LULUI
PROIECT!T
9 CONCLU/II
9'1 PROLE"E 6I DI%ICULT-(I +NT:"PIN!TE 6I
RE/OLV!TE
9') !SPECTE ORI4IN!LE !LE SOLU(IEI CONSTRUCTIVE
9'* CO"P!R!(IE CU !LTE PRODUSE SI"IL!RE
9', C:TEV! LUCRURI +NV-(!TE PRIN RE!LI/!RE!
PROIECTULUI
; ILIO4R!%IE
1 Untaru,M 3a <alculul 3i c$n+trucia aut$m$,ilel$r E6P, =ucure3ti, 1>?:
:
)recei t$ate +ur+ele de in%$rmare %$l$+ite: c#ri, re*i+te de +pecialitate, manuale de reparaii,
pr$+pecte, +ituri Internet
Nu uitai +# le re%erii 1n pr$iect de c4te $ri ai %$l$+it in%$rmaii din ,i,li$gra%ie
1< !NE=E
Intr$ducei 1n d$+ar urm#t$arele tipuri de materiale:
1<'1 "!TERI!LE DOCU"ENT!RE CONSIDER!TE %O!RTE
INTERES!NTE
c$pii 'er$' cu de+enele de in+piraie 3i cu altele intere+ante
1<') PL!N6E
1<')'1 Sc>ema cinematic?
1<')') Desen @e ansamblu
Seciune l$ngitudinal#, +eciune tran+*er+al#, *edere
6e+enele *$r %i reali.ate cu m4na, cu crei$nul pe /4rtie
6e+enele p$t %i reali.ate 3i cu pr$grame <A6 -pentru n$te mari0
1<')'* Desen @e eAecuie
cu t$ate in%$rmaiile nece+are %a,ric#rii 3i m$nt#rii -c$tare c$mplet#, material, c$ndiii
te/nice, rug$.itate, a,ateri ge$metrice, etc0
1<')', "o@el tri@imensional
reali.at pe calculat$r -cine p$ate0; m$delele tridimen+i$nale *$r %i punctate 1n plu+