Sunteți pe pagina 1din 27

S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L.

STR. CALEA SLANICULUI, NR. 55, ONESTI, JUD. BACAU


TELEFON/FAX: 0234322293; 0744179174; E-mail:biginternational_9001@yahoo.com
J04/331/1996; COD FISCAL: RO 8289495;
CONT BANCAR: RO 04 BRMA 0042 0297 4490 0000, BANCA ROMANESCA S.A

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I


PENTRU ACTIVITATEA

FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA

BENEFICIAR : INTREPRINDERE FAMILIALA TURCAN N. ION


ELABORAT: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. inscris in Registrul National al
elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 50
Data elaborarii: aprilie 2011

Acest document este proprietatea S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. i poate fi folosit n exclusivitate
pentru scopul n care este n mod specific furnizat, conform prevederilor contractuale i nu poate fi reprodus, copiat,
mprumutat sau ntrebuinat parial, direct sau indirect n alt scop, fr permisiunea prealabila a proprietarului, acordat
din
27
legal n scris, conform legislatiei n vigoare privind Pagina
drepturile1de
autor.

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

CUPRINS
1.
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.
5.1
5.2
6.

INTRODUCERE
IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI I LOCALIZARE
Localizare i topografie
Date generale
Amplasarea
Topografia zonei
Geologie si hidrogeologia zonei
Geologia zonei
Hidrologia zonei
Date climatice
ISTORICUL AMPLASAMENTULUI I DEZVOLRII VIITOARE
Istoricul amplasamentului
Dezvoltri viitoare
ACTIVITI DESFURATE N CADRUL OBIECTIVULUI
Generalitati
Prezentarea general a profilului de activitate
Regimul de lucru
Personalul de exploatare
Bilanul de materiale
Dotri
Descrierea activitii desfurate
Surse de asigurare cu utiliti
Materiale de construcii
Stocarea materialelor
Emisii n atmosfer
Evacuri de ap
Producera i eliminarea deeurilor
Alimentarea cu energie electric
Substante si preparate periculoase
Securitatea si sanatatea in munca
Prevenirea i stingerea incendiilor
Zgomotul i vibraiile
Securitatea zonei
CALITATEA SOLULUI I A PNZEI FREATICE
Efecte poteniale ale activitii de pe amplasament
Efecte poteniale ale activitii nvecinate
CONCLUZII I RECOMANDRI

Pagina 2 din 27

3
5
5
5
5
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
12
13
16
16
16
17
19
19
20
20
21
22
23
23
24
24
24
25

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

1. INTRODUCERE
Bilanul de mediu reprezint un instrument de gestiune a unei societi,
constnd ntr-o evaluare sistematic, periodic i obiectiv a performanelor
sistemului de gestiune i echipamentelor industriale asupra mediului.
Bilanul de mediu este ntocmit n conformitate cu:
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/22.12.2005 privind
protectia mediului
- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului care transpune
Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului
- Ordinul nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
activitatii cu impact semnificativ asupra mediului
- Ordinul nr.184/1997 al M.A.P.P.M. privind procedurile de realizare a
bilanurilor de mediu
- Ordinul nr. 756/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea Reglementrii
privind evaluarea poluarii mediului
H.G. nr.699/12.06.2003 privind stabilirea unor msuri pentru reducerea
emisiilor de compui organici volatili datorate utilizrii solvenilor organici n
anumite activiti i instalaii modificata si completata de HG
nr.1902/04.11.2004 care transpune Directiva Parlamentului European si
Consiliului 2001/81/CE de stabilire a plafoanelor de emisii nationale pentru
anumiti poluanti atmosferici
-

- H.G. nr.95/ 23.01.2003 privind controlul activitilor care prezint pericole


de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase
- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic
a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai
1991 privind tratarea apei urbane menajere modificata de Directiva 98/15/ EC

Pagina 3 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a


evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase care
transpune Directiva Consiliului 76/464/CEE din 4 mai 1976 privind poluarea
cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic al
Comunitatii
- Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.
78/2000 privind regimul deseurilor
- OUG nr. 61/06.09.2006
pentru modificarea si completarea UG nr.
78/2000 privind regimul deseurilor
-

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei


cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
- H.G. nr. 621/23.06.2005 pentru amendarea H.G. nr. 899/10.06.2004
privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care transpune
Directiva Parlamentului si a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie
1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje
Bilanul de mediu nivel I reprezint procedura de a obine informaii
asupra cauzelor i consecintelor efectelor negative, anterioare asupra mediului
si const n identificarea surselor de informaii, culegere, analizarea i
interpretarea prin studii teoretice a informaiilor disponibile
Bilanul de mediu nivel I va identifica i cuantifica rspunderea pentru
starea mediului n zona de impact a activitatii analizate, pentru a stabili
asumarea unor obligaii sau acordarea unor compensatii, potrivit prevederilor
legale, pentru refacerea calitii mediului.
Scopul bilantului de mediu este autorizarea din punct de vedere a
protectiei mediului a activitatii Fabricarea butoaielor din fibra de sticla
desfasurata de INTREPRINDERE FAMILIALA TURCAN N. ION

Pagina 4 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

2.

IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI I LOCALIZARE

2.1. LOCALIZARE I TOPOGRAFIE


2.1.1 DATE GENERALE
Denumire: INTREPRINDERE FAMILIALA TURCAN N. ION
Adresa : sat Sohodor, comuna Horgesti, jud. Bacau
Telefon/Fax:
CUI :

0730609697

13394534 / 12.09.2000

ORC: F04 / 687 / 06.09.2000


Forma de proprietate: intreprindere familiala, cu capital
2.1.2 AMPLASAREA
I.F. TURCAN N. ION este
comuna Horgesti, jud. Bacau.

integral privat.

amplasata in intravilanul satului Sohodor,

Comuna Horgesti se afla la sud de municipiului Bacau, la cca. 30 km


distanta de acesta.
Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt:
- 4626 latitudine nordica
- 2704

longitudine estica

Conform Contract de comodat, I. F. TURCAN N. ION a luat in comodat un


spatiu in suprafata de 220 mp in care se desfasoara activitatea de fabricare
butoaie din fibra de sticla.
In conformitate cu Planul de situatie, spatiul unde isi desfasoara
activitatea I.F. TURCAN N. ION are urmtoarele vecinatati:
- Nord : teren proprietate particulara
- Sud : teren proprietate particulara
- Est : teren proprietate particulara
- Vest : teren proprietate particulara si drum comunal

Pagina 5 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

Accesul se realizeaza din drumul comunal ce se desprinde din soseaua


DJ 252 A.

Pagina 6 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

2.1.3 TOPOGRAFIA ZONEI


Din punct de vedere topografic, comuna Horgeti este situat n partea
de vest a Colinelor Tutovei, pe rul Rctu.
Colinele Tutovei au evoluat pe un fundament ce aparine flancului sudic
al Platformei Moldoveneti i prii nord-vestice a Depresiunii Brladului. Peste
acestea se afl o cuvertur sedimentar, uniform, sarmato-pliocen. Ca
alctuire petrografic se constat prezena intercalaiilor de gresii i argile,
nisipuri, nisipuri argiloase, argile i marne, cinerite andezitice, prundiuri, luturi
loessoide. n ansamblu, relieful este monoton, fiind format dintr-o succesiune de
interfluvii paralele a cror altitudine scade de la nord spre sud.
ntre afluenii Siretului i cei ai Berheciului se afl Culmea Arinoasa i
mica depresiune Parincea. Culmile situate la est de valea Berheciului sunt din
ce n ce mai scurte; cea mai nalt fiind ntre Berheci i Zeletin unde n Dealul
Doroanu se ating 564 m. Odat cu altitudinile se reduce frecvena i
intensitatea proceselor de versant. Eroziunea torenial se manifest cu putere,
relieful se degradeaz, vile sunt mbtrnite prematur, mpotmolite, relieful
este puternic fragmentat
Relieful in zona se prezint ca o microdepresiune deluroas, cu inlimi
ce oscileaz ntre 200 - 500 m.
Nr
crt

1.

Teritoriul
administrativ

Horgesti

Total
suprafa n
administraie

5967

Muni

Depresiuni
montane

Dealuri i
podiuri

Depresiuni
intracolinare

Cmpie
lunc

ha

ha

ha

ha

ha

1193

20

4774

80

Vegetaia caracteristic zonei este reprezentat prin pdurile de foioase


ce acoper dealurile, prin ntinse suprafee de puni i o bogat vegetaie de
es.

Pagina 7 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

2.2 GEOLOGIA I HIDROGEOLOGIA ZONEI


2.2.1 GEOLOGIA ZONEI
Din punct de vedere geologic teritoriul comunei Horgesti este constituit
din depozite pliocene carpatice apartinand complexului sarmato-pliocen din
Colinele Tutovei i Podiul Central Moldovenesc
In zona, stratificaia terenului este n general uniform i cuprinde:
intercalaiilor de gresii i argile, nisipuri, nisipuri argiloase, argile i marne,
cinerite andezitice, prundiuri, luturi loessoide.
Stratificatia este omogena si uniforma in plan si pe verticala, ceea ce
permite ca terenul de pe amplasament sa fie incadrat in categoria terenuri
bune de fundare
Amplasamentul studiat este stabil, fiind exclus producerea alunecrilor
de teren sau a inundaiilor.
Terenul de amplasament permite fundarea constructiilor, presiunea pe
teren la cota fundatiilor fiind de 2 daN/cm 2, fr pericol de alunecare.
Zona de amplasament este ncadrat n izosesita 6, cu excepia unor
puncte din lungul liniei de dislocaie, unde micrile au fost mai intense
atingnd valoarea 7 pe scara Richter.
Conform Normativului P 100/1992, obiectivul aparine zonei seismice C
i se carcterizeaz printr-un coeficient de intensitate seismic K s = 0,2 pentru o
perioad de col Tc = 1,0 s.
In subsolul amplasamentului nu sunt identificate resurse minerale
extractibile.
2.2.2 HIDROLOGIA ZONEI
In zon, reeaua hidrografic este format din rul Rctu, afluent de
dreapta al raului Siret, aflat la cca. 13 km de comuna Horgesti.
Raul Racatau se afla la o distanta de cca. 1500 m de amplasament, pe
directia est. Caracteristicile raului Racatau sunt prezentate in tabelul urmator:
Denumir
e curs
de ap

Lungime
pe
teritoriul
judeului
(km)

Lime

Adncime

(m)

(m)

Rctu

28.00

3.00

1.50

Natura
fundului

Viteza
apei
(m/s)

nlimea
malurilor
(m)

Debit
min/max
(mc)

Natura
malului

Lut i pietri

0.60

0.4-0.9

10.00/70.00

Pietros

Pagina 8 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

Zona de amplasament a societatii nu este afectat de inundaii i nu este


n calea torentelor de apa.
Panza freatica se afla la o adancime de cca. 15 m.

2. 3 DATE CLIMATICE
Climatul Colinelor Tutovei i a sud-vestului Podiului Central
Moldovenesc se caracterizeaz prin ierni aspre cu viscole puternice, veri
clduroase i uneori secetoase ca urmare a ptrunderii cu uurin iarna i
vara a maselor de aer din sectorul nordic, estic, nord-vestic i nord-estic.
Amplitudinea termic absolut are valori mari, cantitatea de precipitaii este mai
redus, fapt ce imprim climatului un caracter continental de nuan excesiv.
Temperatura se caracterizeaz printr-un regim moderat al oscilaiilor
temperaturii aerului, prin amplitudini termice anuale cuprinse ntre 10 C
12 C. n ultimii ani s-au nregistrat veri secetoase cu temperaturi pn
la 38C, pe cnd iernile n general sunt rcoroase, ns cu dese
inversiuni de temperatur. n mod obinuit pe vi se localizeaz masa
de aer rece i umed, n timp ce ctre culmi i chiar pe culmi
predomin timp senin cu soare i temperaturi mai ridicate.
Umiditatea aerului, se caracterizeaz prin existena unui maxim n
perioada rece i un minim n perioada cald.
Umiditatea relativ medie anual n zona este situata ntre 80-90%.
Precipitaiile atmosferice, in medie nu depasesc 500 milimetri anual.
Nebulozitatea, in zona studiat este cuprins ntre 5 5,5 zecimi. In luna
ianuarie nebulozitate este destul de ridicat (6 7 zecimi), iar n luna iunie,
iulie destul de redus (3 3,7 zecimi). Numrul mediu anual al zilelor cu cer
acoperit este mic (cca. 90 110 zile)
Vnturile predominante sunt cele de la N, N-V si S. Viteza medie este
de cca. 2,8 3,6 m/s cu intensiti maxime ce pot depi 60 m/s n perioada de
iarn.
Ingheul, este specific anotimpului de iarn, atunci cnd temperatura
coboar frecvent sub 0C. Toamna i primvara ngheul se produce cu o
frecven mai redus. Frecvena medie a zilelor cu inghet cu T<0C este de
118,9 zile/an. In zona studiat, adncimea de nghe n raport cu suprafaa
terenului natural este de cca. 100 cm.

Pagina 9 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI SI DEZVOLTARII VIITOARE


3.1

ISTORICUL AMPLASAMENTULUI

Folosinta initiala a terenului de amplasament a fost teren neproductiv


curti , constructii , spatiul de productie fiind initial o magazie.

3.2

DEZVOLTRI VIITOARE
Fiind o intreprindere familiala nu sunt prevazute dezvoltari viitoare.

4. ACTIVITATI DESFURATE IN CADRUL OBIECTIVULUI


4.1 GENERALITTI
4.1.1 PREZENTAREA GENERAL A PROFILULUI DE ACTIVITATE
Activitatea principal desfurat de
Certificatului de inregistrare este :

I.F. TURCAN N. ION conform

Cod CAEN 2314 - Fabricarea fibrelor din sticla


4.1.2 REGIMUL DE LUCRU
Regimul de lucru este 8 h/zi, 6 zile/ sptmn, cu liber duminic si
srbtorile legale, in perioada iunie - octombrie.
4.1.3 PERSONALUL DE EXPLOATARE
In desfasurare a activitatii participa membrii familiei, formata din
3 persoane.

Pagina 10 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

4.1.4 BILANUL DE MATERIALE


4.1.4.1 Prezentarea materiilor prime, materialelor si produselor obtinute
In cadrul intreprinderii familiare se confectioneaza butoaie din fibra de
sticla de diferite capacitate.
Materiile prime utilizate in procesul de confectionare a butoaielor :
- stratimat (tesatura din fibra de sticla)
- rasina poliesterica bisfenolica: LERPOL TIX 3603
- intaritor pentru rasini poliesterice: AKPEROX A1
Materiale auxiliare utilizate in procesul de confectionare a butoaielor :
- ceara
- prezoane
- piulite
Caracteristicile materiilor prime utilizate in procesul de fabricare butoaie
de fibra de sticla sunt prtezentate mai jos:
Stratimat
Este o tesatura din fibra de sticla cu caracteristicile:
- greutate specifica

300 15 g/m2

- grosime

0,23 0,03 mm

Componenta de baza a fibrelor de sticla este dioxidul de siliciu in


amestec cu oxizi de calciu, bor, sodium, fier si aluminiu.
Tesatura din fibra de sticla este agentul de armare.
Rasina poliesterica bisfenolica - LERPOL TIX 3603
Proprietatile fizico chimice ale rasinii sunt:
- Aspect fizic
stare

lichid cremos

culoare

albastru
Pagina 11 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

miros

caracteristic de stiren

- Punct de fierbere

146C

- Punct de topire

490C

- Punct de inflamabilitate

31C

- Solubilitate

nu este solubil in apa

- Vascozitate, 20C

400 mPa.s

- Densitate relative la 20C

1,05 g/cm3

Intaritor pentru rasini poliesterice - AKPEROX A1


Proprietatile fizico chimice ale intaritorului sunt:
- Aspect fizic
stare

lichid

culoare

incolor, slab galbui

miros

caracteristic

- Densitate

1,149 g/cm3 in dimetilftalat la 20C

- Raportul densitatilor vapori/aer 3,05


- Temperatura de autoaprindere 88C
- Punct de inflamabilitate

45C

4.1.4.2 Bilantul de materiale


Materii prime
Pentru fabricarea butoaielor, materiile prime se amesteca in urmatoarele
proportii:
- stratimat (tesatura din fibra de sticla)

30,0%

- rasina poliesterica bisfenolica: LERPOL TIX 3603

68,6%

- intaritor pentru rasini poliesterice: AKPEROX A1

1,4%

Cantitatile de materii prime consumate in anul 2010 sunt:


- stratimat (tesatura din fibra de sticla)
Pagina 12 din 27

1410 kg

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

- rasina poliesterica bisfenolica: LERPOL TIX 3603

3224 kg

- intaritor pentru rasini poliesterice: AKPEROX A1

66 kg

Produse finite
In anul 2010 s-au fabricat :
- butoaie din fibra de sticla

422 buc.

Pierderi
In procesul de fabricare pierderile sunt intre 0,5 1% din cantitatea de
materii prime utilizate.
4.1.5 DOTRI
Activitatea de productie se desfasoara intr-o cladire cu regim de inaltime
parter, formata din:
- hala, in suprafata de 100 mp
- sopron, in suprafata de 120 mp
Hala
Hala este compartimentata in :
- spatiu productie, in suprafata de 50 mp
- spatiu productie, in suprafata de 25 mp
- magazie materiale, in suprafata de 25 mp
Sopron
Sub sopron se afla :
- tarc pentru depozitare deseuri, in suprafata de 3 mp
- vas cu apa pentru verificarea neetanseitatilor, cu dimensiunile: L x l x H
= 1,6 x 1,6 x 0,3 m
Dotarile necesare desfasurarii activitatii sunt:
- matrite mama si tata realizate din fibra de sticla de marimile
necesare confectionarii butoaielor cu capacitatea de 100; 150; 200; 250; 300;
350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900 si 1000 litri;
- matrite manloc, confectionate din OL;
- polidisc;
- bormasina;
- trafalete
Pagina 13 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

- pensule
- vas gradat din inox, cu capacitatea de 1,5 l pentru masurat rasina
poliesterica
- seringa 25 ml, pentru dozat intaritorul (peroxi de de metil etil cetona)
- galeti cu capacitatea de 5 l, din plastic pentru preparat amestecul de
rasina si intaritor
- compresor aer, cu caracteristicile: Pmotor = 0,8 kW; Presiune aer = 8 bar
Compresorul are in dotare un vas de presiune cu capacitatea de 25 litri.
4.1.6 DESCRIEREA ACTIVITII DESFURATE
Activitatea desfasurata in cadrul I.F. TURCAN N. ION este de confectionare
butoaie din fibra de sticla, cu capacitatea de la 100 litri pana la 1000 litri,
functie de cereri.
La baza fabricarii butoaielor din fibra de sticla sta realizarea unei
composite structurale stratificate din rasina poliesterica nesaturata (matricea
polimera) si tesatura din fira de sticla (agentul de armare)
Metoda consta in aplicarea manuala succesiva a tesaturii din fibra de
sticla si a rasinii catalizate. Procedeul se remarca prin simplitatea tehnologiei si
costurile reduse ale mulajelor folosite.
Rasinile poliesterice nesaturate sunt larg utilizate la obtinerea materialului
composite.
Produsul industrial LERPOL TIX 3603 este o solutie stirenica a rasinii
poliesterice nesaturate.
Reticularea (intarirea) produsului industrial LERPOL TIX 3603 are loc prin
copolimerizarea stirenului (monomer reactiv) continut cu rasina poliesterica
nasaturata prin adaugarea initiatorului de reactie peroxidul de metiletilcetona..
Reactia nu starteaza in momentul adaugarii initiatorului, ci dupa un
interval de timp.
La fabricarea butoaielor, rasina poliesterica cu continut de stiren (LERPOL
TIX 3603 ) se amesteca cu initiatorul peroxidul de metiletilcetona in momentul
utilizarii.
Intervalul de timp de la amestecarea rasinii poliesterice cu initiatorul
peroxidul de metiletilcetona pana la declansarea reactiei de copolimerizare este
utilizat pentru aplicarea acestuia in straturi in scopul obtinerii butoiului.
Timpul de incepere a reactiei de intarire a amestecului este de 25 35
minute la temperatura de lucru. Pentru fiecare strat aplicat se prepara
cantitatea de amestec necesara.

Pagina 14 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

Dupa aplicarea straturilor, timpul de intarire completa (finalizarea reactiei


de copolimerizare) a rasinii este de aproximativ o ora. Amestecul de rasina
poliesterice cu initiatorul peroxidul de metiletilcetona nu poate fi stocat intrucat
acesta se intareste (copolimerizeaza), astfel fabricantul are stabilit prcis reteta
de fabricatie cu cantitatile utilizate pentru fiecare tip de butoi fabricat.
In timpul procesului de fabricare a butoaielor, in atmosfera de lucru se
degaja stiren, dar avand in vedere ca are o tensiune de vapori de 4,53 mmHg la
20C si punctual de fierbere de 146C, cantitatea de vapori degajata in mediul
de lucru este relative mica.
Butoaiele din fibra de sticla se realizeaza manual, fiind format din
urmatoarele parti:
- manta superioara
- manta inferioara
- flansa cu gat
- capac
Capac

Flansa cu gat

Manta superioara

Manta inferioara

Confectionare manta
In confectionarea mantalelor se utilizeaza matrite mama si tata
realizate din fibra de sticla, deoarece butoiul este realizat din doua mantale,
care apoi se lipesc.
- Matritele mama si tata curate se aseaza pe stativ, se ceruiesc in
strat subtire si neted folosind o laveta;
Pagina 15 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

- In partea de sus a butoiului este prevazuta o gura de vizitare prin


aplicarea unei matrite din OL;
- Se masoara cantitatea de rasina poliesterica cu vasul garadat de inox
si se toarna in galeata de plastic, peste care se introduce cu seringa cantitatea
de intaritor (peroxid de metiletilcetona), conform retetei
- Se omogenizeaza rasina poliesterica cu intaritorul;
- Se aplica manual, cu trafaletul sau cu pensula un strat de amestec de
rasina poliesterica si intaritor;
- Se aplica stratimatul ( tesatura din fibra de sticla) continuu si uniform;
- Se aplica inca un strat de amestec rasina poliesterica si intaritor;
- Se creeaza astfel 2 - 3 straturi de stratimat, functie de cerintele clientilor
pentru soliditatea butoiului;
- Se curata marginile matritelor, prin taiere cu cutitul;
- Se lasa la intarit o ora, sub sopron;
- Asperitatile constatate sunt indepartate cu polidiscul;
- Se scot partile butoiului (mantaua) din matritele mama si tata
Confectionare flansa cu gat
In confectionarea flansei cu gat se utilizeaza matrite din OL, pasii de
confectionare sunt identici cu pasii prezentati mai sus.
Pentru butoaiele de capacitate mica se confectioneaza flansa cu gat de
Dn 120 mm, iar pentru butoiele de capacitate mare se confectioneaza flanse
cu gat de Dn 160 mm.
Confectionare capac
Pentru confectionarea capacului se utilizeaza matrite din OL, pasii de
confectionare sunt identici cu pasii prezentati mai sus.
Se confectioneaza capace pentru flanse de Dn 120 mm si Dn 160 mm.
Confectionare butoi
- Se lipesc cele doua mantale ale butoiului, prin aplicare de doua straturi
de amestec rasina poliesterica cu intaritor si banda stratimat.
- Se lipeste flansa cu gat la gura de vizitare, prin aplicare de doua straturi
de amestec rasina poliesterica cu intaritor si banda stratimat.
- Se dau patru gauri la flansa cu gat si capac si se prinde capacul in
suruburi si piulite;
- Executarea gaura cu bormasina la partea de jos a butoiului si montare
mufa in care se va infileta ventil de scurgere sau canea.

Pagina 16 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

- Se verifica butoiul la presiune, utilizand aer comprimat la presiunea de


1 bar ;
- Butoiul sub presiune se introduce partial in vasul cu apa si prin rotire se
constata daca sunt neetanseitati;
- Daca se constata neetanseitati, acestea vor fi remediate prin aplicare de
straturi de amestec rasina poliesterica cu intaritorul si banda stratimat ;
- Se repeta verificarea;
Confectionarea butoaielor se realizeaza in spatiile de productie aferente
halei, la temperature cuprinse intre 18 si 30 C. Temperatura ambianta nu
trebuie sa fie mai mica de 18C, astfel confectionarea butoaielor se realizeaza
numai in perioada calda a anului: iunie octombrie .
Butoaiele astfel confectionate sunt depozitate in aer liber, pe suporti de
lemn, pe platforma balastata.
Se valorifica la diferiti beneficiari la cerere sau in piete, targuri si
magazine.
4.1.7 SURSE DE ASIGURARE CU UTILITI
Utilitatile apa si curentul electric sunt asigurate de comodant, conform
Contractului de comodat .

4.2 MATERIALE DE CONSTRUCTIE


Din punct de vedere constructiv, hala de productie este realizata din
paianta pe fundatie din beton, tamplarie din lemn si pardoseala din beton.
Invelitoare cladirii este realizata din tabla zincata pe capriori si asteriala
de lemn.
Sopronul este realizat din teava cu invelitoarte din tabla zincata pe
asteriala de lemn.
Nu este prezent azbestul ca material de constructie.

4.3

STOCAREA MATERIALELOR

Materiile prime sunt depozitate in magazia in suprafata de 25 mp,


aferenta halei, prevazuta cu pardoseala betonata.
Magazia este prevazuta cu ventilatie naturala prin acoperis, cu instalatie
electrica in constructie EX. Magazia este in permanenta incuiata, cu acces
restrictiv.
Pagina 17 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

Statimatul este sub forma de val, ambalat in carton si este depozitat in


magazia de materiale.
Rasina poliesterica este aprovizionata in butoaie metalice, cu capacitatea
de 220 kg, etichetate conform normativelor in vigoare.
Intaritorul este aprovizionat in bidoane de plastic, cu capacitatea de 30 kg,
etichetate conform normativelor in vigoare.
Ceara este aprovizionata in cutii de carton, cu masa de la 0,8 la 3 kg.
In cadrul magaziei este tinuta evidenta consumurilor si a stocurilor de
materii prime in Raportul de fabricatie.
Pentru fiecare tip de materie prima utilizata exista Fise cu date de
securitate
Materiile prime sunt aprovizionate in ritmul consumului.
Butoaiele din fibra de sticla confectionate sunt depozitate pe suporti de
lemn, in aer liber.

4.4

EMISII N ATMOSFER

4.4.1 SURSE DE EMISII


In activitatea de fabricare butoaie din fibra de sticla, se emit in atmosfera
compusi organici volatili (COV) numai prin surse difuze.
Compusii organici volatili sunt substante cu presiune de vapori suficient
de ridicata, mai mare de 0,013 kPa la temperatura de 20C, care au
longevitate si reactivitate suficienta cu atmosfera pentru a participa
la reactii fotochimice, fiind capabili de a interveni in fenomenele de
creeare a smogului, de distrugere a padurilor si de participare la
efectul de sera.
In procesul de productie se
urmatoarea compozitie:
- stiren

37 40%

- rasina

diferenta

utilizeaza rasina poliesterica care are

Stirenul este o substanta cu emisii de COV deoarece presiunea de vapori


este de 0,6 kPa la 20C. In atmosfera se degaja urme de stiren in timpul
realizarii straturilor successive de fabricare a butoiului. Dupa realizarea
staraturilor si inceperea procesului de intarire a rasinii, stirenul intra in reactia
de copolimerizare cu rasina poliesterica si nu se mai degaja urme de stiren in
atmosfera.
Pagina 18 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

Avand in vedere ca punctul de fierber a stirenului este de 146C


(volatilitate mica), cantitatea de vapori degajata in mediul de lucru este scazuta.
In data de 09.09.2010, Directia de Sanatate Publica Bacau a efectuat
masuratori pentru noxa stiren, in timpul operatiei de pensulare a fibrelor de
sticla cu amestec de rasina poliesterica si intaritor, activitate ce se desfasura in
hala de productie cu ventilatie naturala. S-au determinat doua masuratori,
rezultatele fiind prezentate in Buletin de determinari toxicologice in mediul de
munca nr. 69. Continutul de stiren determinat in aerul din hala de productie a
fost de 7,92 mg/mc si 8,35 mg/mc, valori cu mult mai mici fata de CMA admis
de 150 mg/mc, conform HG 1218/2006.
Din analiza aerului din mediul de lucru rezulta ca emisiile de stiren in
timpul procesului de fabricare a butoaielor este nesemnificativa.
Ca initiator al reactiei de copolimerizare, in procesul de productie se
utilizeaza AKPEROX - A1 (peroxid de metiletilcetona solutie in dimetilftalat),
care are compozitia:
- peroxid de metiletilcetona
50 %
- dimetilftalat
46 %
- peroxid de hidrogen (H2O2)
0,1%
- metiletilcetona
0,2%
Peroxidul de metiletilcetona nu are presiune de vapori si nu este
substanta cu emisii COV.
Dimetilftalatul are presiunea de vapori de 0,0008 kPa la 20C si nu este
substanta cu emisii COV.
Metiletilcetona are presiunea de vapori de 10 kPa la 20C fiind singura
substanta din compozitia AKPEROX A1 cu emisii de COV.

Cantitatea de metiletilcetona emisa in atmosfera este :


66 kg/an peroxid de metiletilcetona x 0,2% = 0,132 kg/an metiletilcetona
Avand in vedere ca se lucreaza 120 zile/an (perioada iunie octombrie),
emisia zilnica este de 0,0011 kg, cantitate nesemnificativa.
4.4.2 DOTRI PENTRU PROTECTIA FACTORULUI DE MEDIU AER
Hala in care se fabrica butoiele din fibra de sticla este prevazuta cu
ventilatie naturala .
Concluzii

Pagina 19 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

In activitatea de fabricare butoaie de fibra de sticla emisiile prin surse


difuze sunt nesemnificative si nu afecteaza populatia din zona.

Pagina 20 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

4.5 EVACURI DE AP
In procesul de fabricare butoaie din fibra de sticla se utilizeaza apa
numai pentru proba de etanseitate a butoaielor.
Etanseitatea butoaielor de fibra de sticla se face prin scufundare intr-o
haba metalica cu capacitatea de 0,8 mc, care este umpluta cu apa la inceputul
sezonului de lucru, din fantana familiei Turcan.
Nu se evacueaza ape uzate.
In procesul de fabricare butoaie din fibra de sticla participa numai
membrii familiei care utilizeaza dotarile igienico sanitare ale locuintei
alaturate halei de lucru.
Concluzii
Din activitatea de fabricare butoaie din fibra de sticla nu rezulta ape uzate.

4.6 PRODUCEREA SI ELIMINAREA DESEURILOR


Din activitatea de fabricare butoaie din fibra de sticla
urmtoarele tipuri i cantiti medii de deeuri:
- deeuri menajere
0,3 t/an
- deseuri de fibra de sticla
47 kg/an

rezult anual

Provenienta, depozitarea primar si destinatia deseurilor


deseuri menajere cod 200301, in procesul de fabricare butoaie din
fibra de sticla participa numai membrii familiei care platesc taxa de salubritate
la primarie, care se ocupa cu preluarea deseurilor menajere a localitatii.
deeuri din fibra de sticla - cod 170204* rezultate din operatia de
indepartare a asperitatilor si marginilor la fabricarea butoaielor. Sunt depozitate
temporar intr-un butoi metalic in spatiul special amenajat sub sopron, de unde
sunt preluate de S.C. DEMECO S.R.L. conform Contractului de colectare,
transport si eliminare a deseurilor periculoase nr. 86/14.08.2009.
Proveniena i gestionarea ambalajelor
In urma consumului de rasina poliesterica si a peroxidului de
metiletilcetona rezulta ambalaje metalice ( butoaie de 200 kg) si din plastic
(bidoane de 30 kg) care sunt returnate furnizorului, S.C. PAFS S.R.L. Bucuresti.
Concluzii
Deseurile sunt colectate selective si preluate de societati acreditate.
Ambalajele sunt returnate furnizorului.
Pagina 21 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

4.7 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC. PROXIMITATEA CABLURILOR


DE TENSIUNE
Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua de alimentare a
casei de locuit apartinand familiei Turcan.
In proximitatea obiectivului nu sunt campuri electromagnetice care sa
perturbe activitatea.

4.8

SUBSTANTE SI PREPARATE PERICULOASE

Substantele chimice si preparatele periculoase orice element,


substan chimic pur, amestec de substane sau preparate care exist sub
form de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse
intermediare, utilizat sau eliberat din orice activitate, indiferent daca este sau
nu produs intentionat si este sau nu plasat pe piata, cu proprietati care le fac
periculoase pentru sanatate, securitate in munca si/sau mediul inconjurator.
In activitatea de fabricare butoie din fibra de sticla, substantele si
preparatele periculoase utilizate sunt prezentate in tabelul urmator:
Denumirea substanei sau a Clasificarea i etichetarea substanelor sau a preparatelor chimice
preparatului chimic
LERPOL TIX 3603 Rasina Clasificarea: Nociv (Xn);
poliesterica bisfenolica
Fraza de risc
R10 Inflamabil
R20 Nociv prin inhalare
R36/38 Irritant pentru ochi si pentru piele
Fraza de securitate
S 23 A nu se inhala vapori/aerosoli
S 26 In caz de contact cu ochii spalati imediat cu apa, din abundenta si
consultati medical
AKPEROX A1 Peroxid
Clasificarea : Oxidant ( O ); Coroziv ( C ) ;
de metiletilcetona
Fraza de risc
R7 Poate provoca incendii
R22 Nociv in caz de inghitire
R34 Provoca arsuri
Fraza de securitate
S3/7 - A se pstra ambalajul (recipientul) inchis ermetic, intr-un loc racoros.
S 14 A se pastra departe de acizi, baze, substante organice usoe oxidabile,
compusi metalici
S36/37/39 Purtati echipament de protectie corespunzator, manusi si masca de
protectie pentru ochi
S 45 in caz de accident sau simptome de boala, consultati imediat medical
S 50 A nu se amesteca cu agenti reducatori sau cu acceleratori
Pagina 22 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

Pentru fiecare tip de substanta utilizata, societatea detine Fise cu date


de securitate in care sunt specificate : clasificare, frazele de risc, frazele de
securitate, modul de depozitare, etc.
Substantele utilizate sunt aprovizionate astfel:
- rasina poliesterica este aprovizionata in butoaie metalice, cu
capacitatea de 220 kg, etichetate conform normativelor in vigoare.
- intaritorul ( peroxidul de metiletilcetona solutie in dimetilftalat ) este
aprovizionat in bidoane de plastic, cu capacitatea de 30 kg, etichetate conform
normativelor in vigoare.
Substantele aprovizionate sunt depozitate intr-o magazie special
amenajata in suprafata de 25 mp, avand pardoseala betonata, prevazuta cu
ventilatie naturala prin acoperis si cu instalatie electrica in constructie EX.
Magazia este in permanenta incuiata, cu acces restrictiv.
In cadrul magaziei este tinuta evidenta consumurilor si a stocurilor de
substante utilizate in Raportul de fabricatie.
Materiile prime sunt aprovizionate in ritmul consumului.

4.9

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Securitatea i sntatea n munca reprezinta ansamblul de activiti


instituionalizate avnd ca scop asigurarea celor mai bune condiii n
desfurarea procesului de munca, aprarea vieii, integritii fizice i psihice,
sntii lucrtorilor i a altor persoane participante la procesul de munca.
4.9.1. ORGANIZAREA ACTIVITILOR DE PREVENIRE I PROTECIE
Activitatea de securitate si sanatate in munca cat si masurile
organizatorice sunt stabilite de :
- Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
- H.G. nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munca nr. 319/2006
I.F. TURCAN N. ION are incheiat Contract de prestari servicii externe de
securitate si sanatate in munca nr. 1 din 15.09.2010 cu PFA VELISAR MARIN.
4.9.2 PREZENTAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRI
PROFESIONALE
Factorii de risc si nivelul de risc specifice activitatii de fabricare butoie din
fibra de sticla sunt prezentate in documentatia Evaluare nivel de risc la
organizatia I.F. TURCANU ION realizata de PFA VELISAR MARIN.
Pagina 23 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

4.9.3 MSURI DE PREVENIRE SAU REDUCERE A RISCULUI DE ACCIDENTE I


MBOLNVIRI PROFESIONALE.
Masurile de prevenire si reducere a riscului sunt prezentate in
documentatia Evaluare nivel de risc la organizatia I.F. TURCANU ION realizata
de PFA VELISAR MARIN.
In data de 09.09.2010, Directia de sanatate publica Bacau a efectuat
masuratori pentru noxa stiren, in timpul operatiei de pensulare a fibrelor de
sticla cu amestec de rasina poliesterica si intaritor, activitate ce se desfasura in
hala de productie cu ventilatie naturala. S-au realizat doua masuratori,
rezultatele fiind prezentate in Buletin de determinari toxicologice in mediul de
munca nr. 69 .
Media celor doua determinari efectuate pentru noxa stiren este de
8,135 mg/mc, valoare cu mult mai mica decat limita admisa de 150 mg/mc
conform H.G. 1218/2006

4.10 PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR


4.10.1 MSURI DE PAZ MPOTRIVA INCENDIILOR
Sursele potentiale de aprindere in procesul de productie pot fi:
- scantei si vapori de solventi organici
- instalatii electrice generatoare de scantei electrice
- neglijenta personalului
- fumatul in zona de lucru
Masurile ce trebuiesc respectata pentru prevenirea si stingerea
incendiilor sunt:
- substantele utilizate sa fie depozitate in spatii corespunzatoare, inchise,
in care accesul personalului sa fie limitat;
- urmarirea ca ambalajele sa fie inchise etans, astfel incat sa nu se
acumuleze vapori de solventi in incapere;
- dotarea magaziei cu mijloace PSI specifice;
- recipientele cu peroxid de metiletilcetona trebuie ferite de lumina solara
si de orice sursa de aprindere posibila (tigari, chibrituri, suprafete metalice
incalzite, etc.)
- produsele susceptibile de a reactiona violent cu peroxidul de
metiletilcetona (acid sulfuric concentrate, alcooli, amine, naftenati metalici, acizi

Pagina 24 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

organici si minerali, produse oxidabile, hartia, carpe, etc.)


trebuiesc
indepartate din incaperea de depozitare
- interventia rapida in cazul unor inceputuri de incendiu astfel incat sa nu
existe posibilitatea extinderii acestora
4.10.2 DOTARI SI MIJLOACE DE PRIMA INTERVENTIE
Hala de productie si magazia este prevazuta cu instalatie electrica in
constructie EX.
Hala de productie este dotata cu urmatoarele mijloace PSI de prima
interventie:
- stingatoare
2 buc.
- lada cu nisip
1 buc.
- lopeti
In magazie sunt depozitate numai materiile prime utilizate in procesul de
fabricare butoaie din fibra de sticla. Materiile prime sunt aprovizionate in ritmul
consumului. Magazia este in permanenta incuiata, cu acces restrictiv.
Apa necesar pentru stingerea unui eventual inceput de incendiu este
asigurat din reteaua de alimentare cu apa a familiei.
Alimentarea cu apa a familiei Turcan se face din fantana, prevazuta cu
hidrofor.

4.11 ZGOMOTUL SI VIBRATIILE


Activitatea de fabricare butoaie din fibra de sticla nu este sursa de
zgomot si vibratii care sa afecteze zonele limitrofe sau zonele de locuit.

4.12 SECURITATEA ZONEI


I. F. TURCAN ION isi desfasoara activitatea in curtea locuintei familiei
Turcan, ce este imprejmuita pe toate laturile cu gard, asigurandu-se in acelasi
timp si paza obiectivelor.

Pagina 25 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

5.

CALITATEA SOLULUI SI A PNZEI FREATICE

5.1 EFECTE POTENTIALE DE PE AMPLASAMENT


Solul
Activitatea de fabricare butoaie din fibra de sticla se desfasoara
preponderant in hala de productie, ce are pardoseala betonata.
Prin specificul activitatii nu exista posibilitatea impurificarii solului.
Din observatiile la fata locului nu s-au constatat zone afectate ale solului.
Resturile de straturi de fibra de sticla si amestec de rasina polimerica cu
intaritor rezultate de la finsarea butoaielor sunt colectate in butoi metalic,
depozitat temporar intr-un spatiu special amenajat sub sopron si preluate de
S.C. DEMECO S.R.L. conform Contractului de colectare, transport si eliminare a
deseurilor periculoase nr. 86/14.08.2009.
Butoaiele din fibra de sticla confectionate sunt depozitate in aer liber, pe
o suprafata balastata.
Panza freatica
In zona, panza freatica se afla la o adancime de cca. 15 m.
Prin specificul activitatii nu exista posibilitatea impurificarii panzei freatice.

5.2

EFECTE POTENTIALE ALE ACTIVITTII NVECINATE

In vecinatatea perimetrului I.F. TURCAN N. ION, activitatile desfasurate sunt


gospodaresti, in totalitate agricole.
Nu sunt efecte potentiale ale activitatilor invecinate.
Concluzii
Prin specificul activitatii nu exista posibilitatea impurificarii solului si
panzei freatice.
Nu sunt efecte potentiale ale activitatilor invecinate.

Pagina 26 din 27

RAPORT LA BILANTUL DE MEDIU NIVEL I PENTRU ACTIVITATEA FABRICAREA BUTOAIELOR DIN FIBRA DE STICLA
BENEFICIAR: INTREPRINDEREA FAMILIALA TURCANU N. ION
ELABORATOR: S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. ONESTI

6.

CONCLUZII SI RECOMANDARI

6.1 REZUMATUL ASPECTELOR DE NECONFORMITATE SI CUANTIFICAREA ACESTORA


6.1.1 ASPECTE DE NECONFORMITATE
Factorul de mediu Aer
Nu s-au constatat neconformitati.
In activitatea de fabricare butoaie de fibra de sticla emisiile prin surse
difuze sunt nesemnificative si nu afecteaza populatia din zona.
Factorul de mediu Apa
Nu s-au constatat neconformitati. In activitatea de fabricare butoaie de
fibra de sticla nu se utilizeaza apa decat pentru proba de etanseitate prin
scufundare a butoaielor. Nu se evacueaza apa uzata.
Factorul de mediu Sol i Subsol
Nu s-au constatat neconformitati. Deseurile sunt colectate selective si
preluate de societati acreditate.
Prin specificul activitatii nu exista posibilitatea impurificarii solului sau a
panzei freatice.
6.1.2 MASURI
Nu sunt necesare masuri suplimentare de prevenire a poluarii aerului,
apei, solului si subsolului.
6.1.3 MONITORIZARI
- Se va tine evidenta cantitativa a substantelor utilizate in procesul de
fabricare, insotite de Fise cu date de securitate
- Se va tine evidenta cantitatii de deseuri rezultate din activitatea
desfasurata conform H.G. 856/2002,
6.2. REZUMATUL OBLIGATIILOR NECUANTIFICABILE SI / SAU AL OBLIGATIILOR
CONDITIONATE DE UN EVENIMENT VIITOR SI INCERT
Nu este cazul.
6.3 RECOMANDARI PENTRU STUDII URMATOARE PRIVIND RESPONSABILITATILE
NECUANTIFICABILE SI CONDITIONATE DE UN EVENIMENT VIITOR SI INCERT
Nu este cazul.
Pagina 27 din 27