Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte examen Termotehnica

Modulul I
1.Sisteme termodinamice,stari termodinamice,parametri de stare,ecuatii de
stare.
2.Lucru mecanic in termotehnica.
3.Caldura specifica,energia interna,entalpia.
4.Principiul I al termodinamicii,enunturi,expresii matematice.
5.ransformarea i!o"ara si i!ocora #diagram P$,S, ec.
transformarii#diferentiala si integral%,calculul lucrului mechanic,caldura
schim"ata.
&.ransformarea i!oterma #diagram P$,S, ec. transformarii#diferentiala si
integral%,calculul lucrului mechanic,caldura schim"ata.
'.ransformarea adia"ata #diagram P$,S, ec. transformarii#diferentiala si
integral%,calculul lucrului mechanic,caldura schim"ata.
(.ransformarea politropa #diagram P$,S, ec. transformarii#diferentiala si
integral%,calculul lucrului mecanic,caldura schim"ata.
Modulul II
1.)*I ciclul motorului cu ardere interna #schema+principiu de functionare%.
2 )*I Calcul termic.,eterminarea parametrilor de stare in punctele
caracteristice ale ciclului
3.Instalatia de tur"ine cu ga!a#-ule% #schema+principiu de
functionare+diagrama%.
4.Ciclul centralei termoelectrice #cur"a de saturatie,schema,principiu de
functionare,randament%.
5.Instalatia frigorifica #schema,functionare%
Modulul III
1.ransfer de caldura,modul de transfer de caldura,legi de propagare,camp
de temperature,legea lui .ourier%
2. ransferul de caldura prin conductie prin pereti plani si neomogeni.
3. ransferul de caldura prin conductie prin pereti cilindrici si neomogeni.
4.ransferul de caldura intre 2 fluide separate de un perete plan.
5. ransferul de caldura intre 2 fluide separate de un perete cilindric
Model de probleme propuse
1.Intr/un cilindru cu 0olumul initial $11222 dm33 se gaseste aer la p111"ar
si temperature 11224C.*erul este supus la o succesiune de transformari 1/
2/3/4/1 formata din51/2 comprimare adia"ata pana la $2112,5dm33 ,urmata
de o incal!ire i!o"ara 2/3 pana la $3132dm33,urmata de o destindere
i!oterma 3/4 pana la $41$1,urmata de o racier i!ocora 4/1.Pentru calculi se
0or considera cunoscute5
612(' 789g49
11,4
Sa se determine5
1.)arimile de stare in punctele caracteristice ale ciclului #P,$,%
2.Schim"arile de lucru mechanic pentru fiecare transformare si pentru
intregul ciclu
3.6andamentul termodinamic al ciclului
4.6epre!entarea procesului in diagram P$/S
2.Printr/o conducta de otel cu conducti"ilitatea termica 152 :8m9 cu diam
interior de (2 mm si grosimea peretelui de 2,5 mm se transporta a"ur supra
incal!it cu temperature fluidului de 4524C.Conducta este acoperita cu un
strat de i!olatie cu conducti0itatea termica i!12,2& ;8m9 cu grosimea de 4
cm.*erul exterior conductei are temp medie de 224C.Cunoscand coeficientul
de con0ecti0e dintre a"ur si peretele interior al te0ii 11122 ;8m329 si
coeficientul de con0ecti0e dintre aerul ecterior si i!olatie 2115 :8m329.Sa
se determine5
1.6e!istentele termice partiale si re!istenta termica totala pentru fiecare
metro liniar de tea0a
2..luxul unitar< de caldura pierdut intre a"ur si aer pe fiecare metro liniar
3.emperatura straturilor intermediare