Sunteți pe pagina 1din 7

1

Avion solar test efectuat de NASA n 2010


(18 ore de zbor deasupra Pacificului)
Panouri solare parabolice n California
2
Energii neconven ionale
Ce este energia verde?
Termenul de energie neconven ional , energie verde sau
energie regenerabil se refer la sursele din care se poate
ob ine energie fr deteriorarea mediului nconjurtor i fr
poluare. n general, este acceptat ca energie verde orice
surs care mic oreaz emisiile de CO
2
i este nepoluant.
Sursele de energie verde acceptate n prezent sunt
!" #iomasa
2" $nergia geotermic, %idrotermic i aerotermic
&" $nergia eolian
'" $nergia solar
(" )idroenergia
* %idrocentralele+
* energia mareelor+
* energia valurilor.
1) Biomasa
,up -./$ 0-utoritatea .a ional de /eglementare n
domeniul $nergiei", biomasa este frac iunea biodegradabil a
produselor, de eurilor i reziduurilor de origine biologic.
Transformarea n biocombustibil a biomasei este un proces
industrial prin care resturile biodegradabile, i n special
materia vie, crescut special pentru acest proces 0diferite
specii de iarb, c1nep, porumb, sfecl de za%r, trestie de
za%r, rapi , diferite specii de arbori", sunt transformate n
etanol sau n combustibil biodizel. $nergia ob inut prin
arderea acestor combustibili este considerat energie verde.
$nergia rezultat din procese de prelucrare a biomasei este
denumit #ioenergie.
2rincipalele forme de energie ale biomasei sunt
a" biocarburan ii pentru transport, care sunt combustibilii
lic%izi sau gazo i produ i din biomas 0pe baz de cereale,
za%r, plante oleaginoase, uleiuri vegetale uzate"+
3
b" nclzirea locuin elor cu lemne+
c" combustia lemnelor i a de eurilor n centrale pentru
producerea de electricitate, cldur sau ambele.
#iomasa vegetal desemneaz masa de materie vie,
vegetal, prezent la un anumit moment ntr*un mediu dat.
2roductivitatea biomasei este definit de cantitatea de
biomas produs pe unitatea de suprafa 0e3primat, de
e3emplu, n 4g5%a" ntr*o unitate de timp 0de obicei, un an".
/eferitor la biomasa de origine animal, constituentul
principal al acesteia este metanul. 6etanul este de origine
fosil i este eliberat n atmosfer c1nd materia organic se
descompune ntr*un mediu cu nivel redus de o3igen.
6etanul 0C)
'
" a fost descoperit n anul !778 de ctre
fizicianul 9olta, n m1lul bl ilor, fapt pentru care a fost
denumit :i gaz de balt. 6etanul se gse:te sub form de
zcminte naturale n stare destul de pur, la noi n ;ar
puritatea metanului fiind de <<=.
n minele de crbuni metanul, n amestec cu aerul, formeaz
amestecul e3ploziv numit grizzu, responsabil de e3ploziile
miniere.
6etanul este produs spontan i prin fermentarea resturilor
vegetale sau animale, mai ales pe fundul bl ilor, metoda
put1nd fi folosit i n cazul epurrii apelor reziduale din
marile ora e i nu numai. Totodat, planta iile de orez produc
metan n timpul procesului de cre tere a plantei.
/eferitor la concentra ia n metan a atmosferei, de la
nceputul revolu iei industriale aceasta s*a dublat.
6etanul contribuie i la efectul de ser, n procent de 2>=,
ocup1nd locul ??, locul ? fiind ocupat de bio3idul de carbon.
2) Energia geotermic, hidrotermic i aerotermic
$nergie geotermic este energia stocat n scoar a
pm1ntului sub form de cldur, pe care o putem utiliza
4
direct sau prin transformare n energie electric. -ceast
energie provine din transferul de cldur dinspre magm spre
scoar a pm1ntului.
n func ie de natura geografic a solului se pot e3ploata
urmtoarele surse de energie geotermic
cldura de suprafa +
rezervoarele de ap termal+
cldura nmagazinat n roci.
Cldura de suprafa se consider energia acumulat n
pm1nt, ncep1nd cu o ad1ncime mai mare de '*( m.
Temperatura pam1ntului la aceast ad1ncime se consider
constant, cu temperaturi cuprine ntre !> i !@AC. Transferul
acestei energii din sol se realizeaz prin pompe de caldur.
2ompele de cldur pot prelua energia din sol prin
intermediul unei re ele de evi implantate n sol prin care
circula ap rece, ap care este nclzit de solul prin care trec
evile sau din cldura apei care se afl n p1nze freatice
subterane sau de suprafa 0energie %idrotermic".
/ezervoarele de ap termal se gsesc n straturile ad1nci
ale scoar ei terestre, care au temperaturi cuprinse ntre 2( i
2(>AC. Bnele ape comunic direct cu suprafa a 0ape termale
de suprafa , g%eizere etc", iar altele nu pot fi e3ploatate
dec1t cu te%nologii speciale, bazate pe pu uri care comunic
cu aceste rezervoare.
Cldura nmagazinat n roci se ob ine prin forarea de pu uri
ad1nci, n roci permeabile cu temperaturi ridicate, aflate de
obicei n apropierea vulcanilor. -pa, pompat n aceste roci,
iese la suprafa sub form de vapori i ac ioneaz direct
turbinele generatoarelor electrice 0energie aerotermic".
Ca noi n ar, geotermia este utilizat din anul !<@>. n
/om1nia e3ist n e3ploatare peste @> de pu uri geotermice,
cu ad1ncimi de p1n la &&>> m. -ceste ape termale sunt de
regul foarte corozive i necesit tratamente speciale ale apei
5
nainte de folosire. 2uterea instalat este utilizata doar pentru
aplicatii termice. $3ist tendin a pentru utilizare suplimentar
a poten ialului geotermic, n special pentru nclzirea serelor,
a spa iilor de locuit i pentru productia apei calde menajere.
3) Energia eolian
$nergia eolian * este energia maselor de aer n deplasare
0energia v1ntului". $nergia eolian este considerat n
totalitate energie verde. $a poate fi transformat direct n
energie electric prin turbine eoliene cu generator electric,
sau transformat n lucru mecanic n vederea ac ionrii unor
pompe, mori pentru cereale, propulsia vaselor cu p1nze etc.
n ultimul timp, energia eolian este din ce n ce mai mult
e3ploatat la nivel industrial n a a numitele ferme eoliene i
a reprezentat, la sf1rsitul anului 2>>8, !,( = din totalul
energiei electrice produse pe glob. 2entru eficientizare au fost
fcute studii privind circula ia v1nturilor i s*au ntocmite %r i
cu culoarele geografice pe care s se amplaseze turbinele
eoliene. ,intre turbinele eoliene, cel mai bun randament l au
turbinele 6aglev.
4) Energia solar
$nergia solar se refer n principal la utilizarea radia iei
solare n scopuri practice. Toate celelalte energii regenerabile,
altele dec1t cea geotermal, ob in energia lor de la soare.
6edia de radia ii solare, utilizate conform suprafe elor
destinate n acest scop, arat c este necesar sc%imbarea
sursei de aprovizionare cu energie electric a lumii cu energia
solar. ?n majoritatea cazurilor media de utilizare a radia iilor
solare este de &,( p1n la 7,> 4D%5m
2
5zi.
$nergia solar este cea mai curat surs de energie i care,
n acela i timp, este practic inepuizabil. $a poate fi captat
cu ajutorul panourilor solare, care absorb cldura Soarelui
i o cedea, de e!emplu, reervoarelor de ap cald,
pentru asigurarea apei calde mena"ere sau ca aport la
#ncalirea unei case sau a unei piscine$
6
Bn alt tip de panou solar l reprezint panourile %otovoltaice
care absorb lumina raelor i le trans%orma in energie
electric casnic$
Spaniolii au construit cea mai mare central de energie solar
din lume$ Cu o capacitate de 2& '( instala ia, care a
revolutionat pia a energiilor alternative, alimentea de"a
1&$&&& de gospodrii$ Centrala fotovoltaic are forma unui
turn i nl imea unei cldiri cu (' de etaje. $a este
constituit din peste !.2>> de panouri care folosesc razele
solare pentru generarea energiei.
2e locul doi se situeaz centrala din .evada, SB-, cu o
capacitate de !' 6D. Compania spaniol mai administreaz
o central solar n Spania, cu o capacitate de !> 6D.
)oule * unit i de msur #n S+
Submultipli 'ultipli
Simbol ,enumire -aloare Simbol ,enumire -aloare
dJ deciJoule 10
-1
J daJ decaJoule 10
1
J
cJ centiJoule 10
-2
J hJ hectoJoule 10
2
J
mJ miliJoule 10
-3
J kJ kiloJoule 10
3
J
J
microJoule 10
-6
J MJ megaJoule 10
6
J
nJ nanoJoule 10
-9
J GJ gigaJoule 10
9
J
pJ picoJoule 10
-12
J TJ terraJoule 10
12
J
J emptoJoule 10
-15
J !J petaJoule 10
15
J
aJ attoJoule 10
-1"
J #J e$aJoule 10
1"
J
%J %eptoJoule 10
-21
J &J %ettaJoule 10
21
J
'J 'octoJoule 10
-24
J (J 'ottaJoule 10
24
J
.) /idroenergia
)idroenergia reprezint energia maselor de ap care se
deplaseaz. ,in cele mai vec%i timpuri a fost utilizat la
morrit, la gatere pentru tierea lemnului, la irigarea culturilor,
la splarea minereurilor etc.
?n prezent cea mai larg utilizare a %idroenergiei se face prin
conversie n energie electric n %idrocentrale de mare
capacitate. $nergia produs din %idroenergie reprezinta !<=
)
din totalul energiei electrice mondiale consumate.
)idroenergia este considerat energie verde.
Energia mareelor este o form de %idroenergie care
e3ploateaz mi:crile mareeice ale oceanului, precum flu3ul
:i reflu3ul.
$nergia mareic poate fi valorificat n dou moduri
Energie cinetic, care pune n mi:care turbine c1nd apa
se deplaseaz ntre flu3 :i reflu3+
Energie poten0al, care e3ploateaz diferen;a dintre
mareele nalt :i joas.
2entru a capta aceast energie, se construie:te un baraj
peste gura de vrsare a r1ului. n peretele de baraj se
instaleaz turbine de ap :i, n momentul n care apa
ac ioneaz turbinele, acestea produc energie electric.
$ficacitatea instala;iei pentru a produce cantit;i semnificative
de energie electric depinde n totalitate de gama de valuri :i
de volumul de ap care este mpins prin baraj. 2entru ca
procesul s fie util, varia;ia mareic trebuie s fie de cel pu;in
' metri.
$3ist pu;ine locuri n lume unde condi;iile sunt potrivite
pentru un sistem mareic care s genereze energie electric la
un nivel constant. Bnul dintre acestea este Eolful FundG n
Canada, care are cea mai mare varia;ie mareeic din lume,
cu o medie anual de !>,8 metri.
$nergia valurilor * are ca origine for a pe care o e3ercit
v1nturile asupra apei oceanelor, mrilor etc. ,in punct de
vedere practic, te%nologiile de transformare a energiei
valurilor n energie electric nu sunt nc comerciale. n
2ortugalia au fost montate trei generatoare de 7(> HD, care
sunt n func iune din 2>>8. 2roiecte similare sunt dezvoltate
n -nglia i SB-.