Sunteți pe pagina 1din 11

CONSILIUL JUDETEAN

BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina 1
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
DIRECTIA+SERVICIUL+CO"PARTI"ENTUL
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND
!
COD* P!O!
Editia ,nt-i
Re.i/ia!!
CONSILIUL
JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA
OPERATIONALA
PRIVIND ..
Editia I
N! de ! exemplae
DIRECTIA+
SERVICIUL+
CO"PARTI"ENTUL
C(d* P!O! Re.i/ia!
N de exemplae !!
Pagina 1 din Editia I
Exempla n 1
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina #
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
1! Li0ta e0p(n0a1ilil( )2 ela1(aea3 .ei4i)aea 0i ap(1aea editiei 0a23 d2pa )a/ a e.i/iei
in )ad2l p()ed2ii (peati(nale
Elemente pi.ind
e0p(n0a1ilii+(peati2nea
N2me 0i pen2me 52n)tia Data Semnat2a

Ap(1at
Vei4i)at
Ela1(at
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina &
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
#! Sit2atia editiil( 0i a e.i/iil( in )ad2l editiil( p()ed2ii (peati(nale
Editia 0a2 d2pa )a/
e.i/ia in )ad2l editiei
C(mp(nenta
e.i/2ita
"(dalitatea
e.i/iei
Data de la )ae 0e apli)a
pe.edeile editiei 0a2
e.i/iei editiei
#!1! Editia I
#!#! Re.i/ia 1
#!&! Re.i/ia #
#!$! Editia II
#!%! Re.i/ia 1
#!6! Re.i/ia #
#!7! Editia III
#!8! Re.i/ia 1
#!9 Re.i/ia #
#!1'! Re.i/ia &
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina $
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
&! Li0ta )2pin/and pe0(anele la )ae 0e di42/ea/a editia 0a23 d2pa )a/3 e.i/ia din )ad2l
editiei p()ed2ii (peati(nale
S)(p2l
di42/aii
Exemplae
n!
C(mpatiment 52n)tia N2me 0i
pen2me
Data
pimiii
Semnat2a
&!1! In4(mae
&!#!
Apli)ae
&!&!
Apli)ae
&!$!
Apli)ae
&!%!
Apli)ae
&!6!
Apli)ae
&!7!
A:i.ae
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina %
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
$! S)(p2l p()ed2ii (peati(nale
Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.
Sprijina alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea
deciziilor.
Prezenta procedur reglementeaz procesul de comunicare internextern su! aspectul modalit"ilor
de acces i de o!"inere a in#orma"iilor de interes pu!lic $n cadrul %omplexului &uzeal 'istri"a(Nsud.
4.5 Stabileste sarcini ale circuitului documentelor necesare acestei activitati.

CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina 6
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
%! D(meni2l de apli)ae a p()ed2ii (peati(nale
5.1.recizarea !definirea" activitatii la care se refera procedura operationala

Procedura se aplic pentru toate in#orma"iile de interes pu!lic) re#eritoare la activitatea de cercetare
tiin"i#ic i expozi"ii i alte procese $n care sunt implicate structurile %omplexului &uzeal 'istri"a(
Nsud.
5.#.Delimitarea explicitata a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de
entitatea publica
5.$.%istarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata
5.4.%istarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii
procedurate& listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii.
6! D()2mente de e4einta ; eglementai< apli)a1ile a)ti.itatii p()ed2ate
'.1.(eglementari internationale
'.#.%egislatie primara
'.$.%egislatie secundara
'.4.Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina 7
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
7! De4initii 0i a1e.iei ale temenil( 2tili/ati in p()ed2a (peati(nala
).1. Definitii ale termenilor
N!
)t!
Temen2l De4initia 0a2 a)t2l )ae de4ine0te temen2l
1! P()ed2a (peati(nala Prezentarea #ormalizata) in scris) a tuturor pasilor ce tre!uie
urmati) a metodelor de lucru sta!ilite si a regulilor de aplicare) in
vederea realizarii activitatii) cu privire la aspectul procesual
#! Editie a 2nei p()ed2i
(peati(nale
*orma initiala sau actualizata a unei proceduri operationale)
apro!ata si di#uzata
&! Re.i/ia in )ad2l 2nei editii +ctiunile de modi#icare) adaugare) suprimare sau altele
asemenea) a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a
procedurii operationale) actiuni care au #ost apro!ate si di#uzate
Se int(d2)e de4initii
0pe)i4i)e 4ie)aei p()ed2i
ela1(ate
).#. Abrevieri ale termenilor
N!
)t!
A1e.ieea Temen2l a1e.iat
,. P!O! Procedura operationala
-. E Ela!orare
.. V Veri#icare
/. A +pro!are
0. Ap! +plicare
1. An! +nalizare
2. A:! +r3ivare
recizare* se pot introduce si alte abrevieri functie de procedura elaborata
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina 8
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
8! De0)ieea p()ed2ii (peati(nale
8!1! =enealitati*
8!#! D()2mente 2tili/ate
8!#!1! Li0ta 0i p(.enienta d()2mentel( *
8!#!#! C(ntin2t2l 0i (l2l d()2mentel(
8!#!&! Ci)2it2l d()2mentel(
8!&! Re020e ne)e0ae
8!&!1! Re020e mateiale
8!&!#! Re020e 4inan)iae
8!&!&! Re020e 2mane
8!$! "(d2l de l2)2
8!$!1! Plani4i)aea (peati2nil( 0i a)ti2nil( a)ti.itatii
Ri0)2ile a0()iate (peati2nil(*
8!$!#! De2laea (peati2nil( 0i a)ti2nil( a)ti.itatii*
8!$!&! Val(i4i)aea e/2ltatel( a)ti.itatil(
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina 9
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
9! Re0p(n0a1ilitati 0i a0p2ndei in de2laea a)ti.itatii p()ed2ate
I! "ati)ea e0p(n0a1ilitatil( pi.ind P()ed2a (peati(nala ela1(ate
N!
)t!
C(mpatiment2l
;p(0t2l<
A)ti2nea
;(peati2nea<
1!
#!
&!
$!
%!
6!
7!
8!
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina 1'
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
1'! Anexe3 inegi0tai3 a:i.ai*
N!
anexa
Den2mie anexa Ela1(at( Ap(1at N!
ex!
Di42/ae A:i.ae
Alte
elemente
L()atia Pei(ada
CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
PROCEDURA OPERATIONALA
PRIVIND

Editia nti
Nr de ex.
exemplare
Pagina 11
din Editia I
Exempla
n
DIRECTIA!
SERVICIUL!
CO"PARTI"ENTUL!!
#$%$&%''&!d()
C(d* P!O!
Revizia.
Nr de ex.
11! C2pin0*
N! )(mp(nentei in
)ad2l p()ed2ii
(peati(nale
Den2miea )(mp(nentei din )ad2l p()ed2ii (peati(nale Pagina
%operta
1 4ista responsa!ililor cu ela!orarea) veri#icarea si apro!area
editiei sau) dupa caz a reviziei in cadrul procedurii operationale
# 5ituatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
& 4ista cuprinzand persoanele la care se di#uzeaza editia sau) dupa
caz) revizia din cadrul editiei procedurii operationale
$ 5copul procedurii operationale
% Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6 Documente de re#erinta 6 reglementari7 aplica!ile activitatii
procedurate
7 De#initii si a!revieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
8 Descrierea procedurii operationale
9 Responsa!ilitati si raspunderi in derularea activitatii de audit
pu!lic intern
1' +nexe) inregistrari) ar3ivari
11 %uprins