Sunteți pe pagina 1din 6

PROBLEME DE GEOMETRIE

IN SPATIU
ABSTRACT. Materialul cont ine teorema lui Thales n spat iu, o varianta
a teoremei lui Menelaos n spat iu, cateva probleme de puncte coplanare.
Lect ia se adreseaza clasei a VIII-a
Data: 20 decembrie 2010
Autor: Ion Cicu, Scoala nr.96, Bucuresti
Sper ca va sunt bine cunoscute urmatoarele teoreme
Teorema 1. Un plan intersecteaza doua plane paralele dupa doua drepte
paralele.
Teorema 2. Doua plane paralele determina pe doua drepte paralele
segmente congruente.
Cu ajutorul acestor doua teoreme vom demonstra acum
Teorema 3. (Thales n spat iu) Trei plane paralele determina pe doua
drepte care le intersecteaza segmente proport ionale.
Demonstrat ie
1
2 GEOMETRIE
Considerand planele , , astfel ncat si dreptele a si b astfel
ncat
a = {A
1
}, a = {B
1
} a = {C
1
}
si
b = {A
2
}, b = {B
2
} b = {C
2
}
trebuie sa demonstram ca
A
1
B
1
B
1
C
1
=
A
2
B
2
B
2
C
2
Construim prin A
1
o dreapta b
1
b care intersecteaza planul n P
1
si pe
n P
2
.
Deoarece (a, b
1
) = B
1
P
1
, (a, b
1
) = C
1
P
2
si din Teorema 1
avem B
1
P
1
C
1
P
2
.
Aplicand acum teorema lui Thales n triunghiul A
1
C
1
P
2
avem
A
1
B
1
B
1
C
1
=
A
1
P
1
P
1
P
2
(1)
Dar si b b
1
si cu Teorema 2 obt inem [A
1
P
1
] [A
2
B
2
] (2).
Analog, din si b b
1
obt inem [P
1
P
2
] [B
2
C
2
] (3).

Inlocuind (2) si (3) n (1) obt inem


A
1
B
1
B
1
C
1
=
A
2
B
2
B
2
C
2
si teorema este demonstrata.
Pentru a exprima ntr-o forma mai scurta teorema urmatoare vom intro-
duce not iunea de patrulater stramb.
Denit ie Numim patrulater stramb patru puncte necoplanare luate ntr-
o anumita ordine.

In gura de mai jos ABCD este un patrulater stramb.


Teorema 4. Daca un plan intersecteaza laturile unui patrulater stramb
n punctele M AB, N BC, P CD si Q DA, atunci
AM
MB

BN
NC

CP
PD

DQ
QA
= 1
Demonstrat ie Vom folosi teorema lui Thales n spat iu exprimand toate
cele patru rapoarte prin rapoarte situate pe o aceeasi dreapta.
GEOMETRIE 3

In gura de mai jos avem planul care intersecteaza laturile patrulateru-


lui stramb ABCD, dar si dreapta d pe care vom muta rapoarele. De aseme-
nea, prin punctele A, B, C respectiv D construim planele
1
,
2
,
3
re-
spectiv
4
paralele cu planul si care se intersecteaza cu d n A
1
, B
1
, C
1
respectiv D
1
Acum, pentru
1

2
si dreptele AB si d avem
AM
MB
=
A
1
T
TB
1
(1)
Pentru
2

3
si dreptele BC si d avem
BN
NC
=
B
1
T
TC
1
(2)
Pentru
3

4
si dreptele CD si d avem
CP
PD
=
C
1
T
TD
1
(3)
Pentru
4

1
si dreptele DA si d avem
DQ
QA
=
D
1
T
TA
1
(4)
Din (1), (2), (3) si (4) obt inem
AM
MB

BN
NC

CP
PD

DQ
QA
=
A
1
T
TB
1

B
1
T
TC
1

C
1
T
TD
1

D
1
T
TA
1
= 1
si teorema este demonstrata.
4 GEOMETRIE
Teorema 5. (Reciproca teoremei 4) Pe laturile unui patrulater stramb
ABCD se considera punctele M AB, N BC, P CD si Q DA.
Daca
AM
MB

BN
NC

CP
PD

DQ
QA
= 1, atunci punctele M, N, P si Q sunt
coplanare.
Demonstrat ie
Presupunem ca cele patru puncte nu sunt coplanare.
Fie = (NPQ) un plan care se intersecteaza cu ABn M
1
= M. Atunci,
conform teoremei 4, pentru punctele M
1
, N, P si Q avem
AM
1
M
1
B

BN
NC

CP
PD

DQ
QA
= 1 (1)
Din ipoteza problemei se stie ca
AM
MB

BN
NC

CP
PD

DQ
QA
= 1 (2)
Din (1) si (2) deducem ca
AM
1
M
1
B
=
AM
MB
ceea ce este imposibil daca M
1
= M.

In concluzie, punctele M, N, P, Q sunt coplanare.


Problema 1. Fie ABCD un patrulater stramb si [AM bisectoarea unghi-
ului BAC (M (BC)), [AN bisectoarea unghiului DAC (N (CD)), [CQ
bisectoarea unghiului ACB (Q (AB)), [CP bisectoarea unghiului ACD
(P (AD)). Aratat i ca punctele M, N, P, Q sunt coplanare daca si numai
daca AB CD = AD BC.
Solut ie
GEOMETRIE 5
Daca punctele M, N, P, Q sunt coplanare atunci, conform teoremei 4
vom avea
AQ
QB

BM
MC

CN
ND

DP
PA
= 1 (1)
Acum, din teorema bisectoarei n ABC avem
AQ
QB
=
AC
BC
(2)
si
BM
MC
=
AB
AC
(3)
iar din teorema bisectoarei n ACD avem
CN
ND
=
AC
AD
(4)
si
DP
PA
=
CD
AC
(5)

Inlocuind n (1) obt inem


AC
BC

AB
AC

AC
AD

CD
AC
= 1
de unde
AB CD
BC AD
= 1
sau
AB CD = BC AD
Sa aratam acum ca daca ABCD = BCAD atunci punctele M, N, P, Q
sunt coplanare. Vom folosi teorema 5. Trebuie sa demonstram ca
AQ
QB

BM
MC

CN
ND

DP
PA
= 1
Folosind (2), (3), (4) si (5) obt inem
AQ
QB

BM
MC

CN
ND

DP
PA
=
AC
BC

AB
AC

AC
AD

CD
AC
6 GEOMETRIE
T inand cont de faptul ca AB CD = BC AD deducem ca
AC
BC

AB
AC

AC
AD

CD
AC
= 1
asadar
AQ
QB

BM
MC

CN
ND

DP
PA
= 1
si conform teoremei 5 rezulta ca punctele M, N, P, Q sunt coplanare.