Sunteți pe pagina 1din 8

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ CJRAE NEAM Ț Serviciul de Evaluare ș i Orientare Ș colară/Profesională I.DATE

CJRAE NEAMȚ Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară/Profesională

I.DATE PERSONALE:

Strada Audia nr.3, Piatra Neamț Tel./fax 0233233232, Email: cjraeneamt@gmail.com

Data completării:

Nume,prenume elev:

Data nașterii:

Clasa:

Unitatea de învățământ:

II.DATE DEPRE MEDIUL FAMILIAL:

1.Familia (nume, vârstă, ocupația, loc de muncă):

a).Tata: ..................................................................................................................... .................... b).Mama:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….

c).Tutore:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………

d).Asistent

maternal/Centru

de

plasament:

…………………………………………………………………………………… .. e).Frați:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2.Tipul familiei

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ CJRAE NEAM Ț Serviciul de Evaluare ș i Orientare Ș colară/Profesională I.DATE

a)Normală b)tata,mama decedată

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ CJRAE NEAM Ț Serviciul de Evaluare ș i Orientare Ș colară/Profesională I.DATE

tata

amândoi

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ CJRAE NEAM Ț Serviciul de Evaluare ș i Orientare Ș colară/Profesională I.DATE

c)părinți divorțați

e)părinte vitreg

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ CJRAE NEAM Ț Serviciul de Evaluare ș i Orientare Ș colară/Profesională I.DATE
FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ CJRAE NEAM Ț Serviciul de Evaluare ș i Orientare Ș colară/Profesională I.DATE
FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ CJRAE NEAM Ț Serviciul de Evaluare ș i Orientare Ș colară/Profesională I.DATE

f)părinți plecați în străinătate:mama

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ CJRAE NEAM Ț Serviciul de Evaluare ș i Orientare Ș colară/Profesională I.DATE

g)concubinaj

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

d)părinți separați care ........................................................... 3.Situația materială a părinților :

d)părinți separați care ........................................................... 3.Situația materială a părinților:

h)altă situație

h)altă situație

foarte bună

precară

foarte bună precară bună medie la limita strictului necesar sub limita
foarte bună precară bună medie la limita strictului necesar sub limita

bună

 • medie

bună medie la limita strictului necesar sub limita

la limita strictului necesar

 • sub limita

bună medie la limita strictului necesar sub limita

strictului necesar 4.Climatul familial :

Înțelegere deplină între părinți și copii

Înțelegere deplină între părinți și copii

Conflicte mici și

Înțelegere deplină între părinți și copii Conflicte mici și

trecătoare în familie Dezacord puternic în familie, Familie pe cale de destrămare

trecătoare în familie Dezacord puternic în familie, Familie pe cale de destrămare conflicte frecvente și marcante

conflicte frecvente și marcante

trecătoare în familie Dezacord puternic în familie, Familie pe cale de destrămare conflicte frecvente și marcante
Familie dezorganizată, climat total needucativ în adopție/plasament

Familie dezorganizată, climat total needucativ în adopție/plasament

Raporturi armonioase

Familie dezorganizată, climat total needucativ în adopție/plasament Raporturi armonioase

5.Regim educativ:

 
Sever (supraveghere strictă)

Sever (supraveghere strictă)

 • normal

Liberal (copilul este

Sever (supraveghere strictă) normal Liberal (copilul este

lăsat

lăsat

facă

ce

dorește)

 • abuz

lipsa supravegherii

Dezinteres total

cauze………………….

 

6.Colaborarea școală-familie:

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ d)părinți separați care ........................................................... 3.Situația materială a părinților : h)altă situație foarte

Optimă familiei la dialog

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ d)părinți separați care ........................................................... 3.Situația materială a părinților : h)altă situație foarte

Familie ce nu răspunde la dialog exprese

III.DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE :

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ d)părinți separați care ........................................................... 3.Situația materială a părinților : h)altă situație foarte

Interes sporit din partea

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ d)părinți separați care ........................................................... 3.Situația materială a părinților : h)altă situație foarte

raspunde doar la solicitari

1.Antecedente………………………………………………………………………………………

…………………………………………

2.Starea de sănătate:

2.Starea de sănătate: 3.Dezvoltarea fizică: foarte bună; armonioasă; IV.TRĂSĂTURI INDIVIDUALE:

3.Dezvoltarea fizică:

2.Starea de sănătate: 3.Dezvoltarea fizică: foarte bună; armonioasă; IV.TRĂSĂTURI INDIVIDUALE:

foarte bună;

armonioasă;

2.Starea de sănătate: 3.Dezvoltarea fizică: foarte bună; armonioasă; IV.TRĂSĂTURI INDIVIDUALE:

IV.TRĂSĂTURI INDIVIDUALE:

2.Starea de sănătate: 3.Dezvoltarea fizică: foarte bună; armonioasă; IV.TRĂSĂTURI INDIVIDUALE: bună; bună; medie; deficitară precară.

bună;

bună; bună;

bună;

medie;

deficitară

precară.

1.Rezultatele la învățătură:

 

a)discipline

curriculare

 

de

excelență .................................................................................................

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

b)discipline

cu

rezultate

foarte

bune ..............................................................................................

c)discipline

cu

rezultate

modeste ...................................................................................................

d)discipline

unde

întâmpină

dificultăți ............................................................................................

e)cercuri

pe

obiecte

frecventate

de

elev/rezultate ............................................................................

f)cursuri

școlare

și

extrașcolare/rezultate ..........................................................................................

g)abilități

sau

interese

speciale ...................................................................................................... h)materii preferate .................................................................................................................. ....

2.Nivelul achizițiilor școlare:

CITIRE:

Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)

Citește cursiv Citește pe silabe

Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)

inversează litere

Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)

Citește cu dificultate

Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)

Citește pe litere

Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)

Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)

Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)
Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)
 
Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)
Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)
Citește cursiv Citește pe silabe inversează litere Citește cu dificultate Citește pe litere Deformează cuvintele(ghicește cuvântul)

Omite, adaugă litere Reluări,repetări de litere,cuvinte

Confuzii de litere

Recunoaște literele

Recunoaște literele
Recunoaște literele

Citește inexpresiv fără intonație

Citește sacadat

Citește inexpresiv fără intonație Citește sacadat

Sare peste rânduri mesajul textului

nu

înțelege mesajul citit

Sare peste rânduri mesajul textului nu înțelege mesajul citit
Sare peste rânduri mesajul textului nu înțelege mesajul citit

înțelege

SCRIERE:

Scrie corect scrie cuvinte

Scrie corect

scrie cuvinte

Scrie cu omisiuni/confuzii Scrie propoziții simple Scrie doar litere Scrie cu
Scrie cu omisiuni/confuzii Scrie propoziții simple Scrie doar litere Scrie cu

Scrie cu omisiuni/confuzii

Scrie

propoziții simple

Scrie cu omisiuni/confuzii Scrie propoziții simple Scrie doar litere Scrie cu
Scrie cu omisiuni/confuzii Scrie propoziții simple Scrie doar litere Scrie cu

Scrie doar litere

Scrie cu omisiuni/confuzii Scrie propoziții simple Scrie doar litere Scrie cu

Scrie cu

Scrie cu omisiuni/confuzii Scrie propoziții simple Scrie doar litere Scrie cu

sprijin

realizează grafisme

transcrie corect un text

 

copiază fără să știe ce copiază

CALCUL:

scrie incorect gramatical

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ b)discipline cu rezultate foarte bune .............................................................................................. c)discipline cu rezultate modeste ................................................................................................... d)discipline
Face operații de adunare și scădere în concentrul 0-10 Face operații de adunare și scădere în

Face operații de adunare și scădere în concentrul 0-10

Face operații de adunare și scădere în concentrul 0-10 Face operații de adunare și scădere în

Face operații de adunare și scădere în concentrul 0-100

Face operații de adunare și scădere în concentrul 0-1000

Face operații de adunare și scădere în concentrul 0-10 Face operații de adunare și scădere în
 • cu sprijin

Face operații de adunare și scădere în concentrul 0-20

 • cu sprijin

 • cu sprijin

cu sprijin

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect figuri geometrice peste 5

Face operații de înmulțire și împărțire

Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect figuri geometrice peste 5

cu sprijin

Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect figuri geometrice peste 5

Recunoaște și denumește corect figuri geometrice peste 5

GÂNDIREA:

Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect figuri geometrice peste 5

minim 3

minim 3

minim 5

-înțelege noțiuni

 • simple

simple complexe

complexe

-definește noțiuni

 • simple

simple complexe

complexe

-operează cu noțiuni

 • simple

simple complexe

complexe

-înțelege relațiile cauză-efect

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

3.Probleme școlare:

absențe școlare

corigențe

repetenție

rezultate școlare

rezultate școlare

slabe lacune în cunoștințe

lipsa interesului școlar

lipsa interesului școlar

4.Procesele intelectuale și stilul de muncă

 

a).percepții reprezentări

a).percepții reprezentări analitică sintetică

analitică

a).percepții reprezentări analitică sintetică

sintetică

vizuală
vizuală

vizuală

a).percepții reprezentări analitică sintetică vizuală auditivă mixtă

auditivă

auditivă

mixtă

detectare identificarea obiectelor cunoscute

detectare identificarea obiectelor cunoscute b).Spirit de observație sesizează cu ușurință detaliile: da neesențial: da nu

b).Spirit de observație sesizează cu ușurință detaliile: da

detectare identificarea obiectelor cunoscute b).Spirit de observație sesizează cu ușurință detaliile: da neesențial: da nu

neesențial: da

nu

detectare identificarea obiectelor cunoscute b).Spirit de observație sesizează cu ușurință detaliile: da neesențial: da nu identificarea
identificarea obiectelor inedite nu diferențiază esențialul de

identificarea obiectelor inedite

nu

diferențiază esențialul de

identificarea obiectelor inedite nu diferențiază esențialul de
identificarea obiectelor inedite nu diferențiază esențialul de

alte

particularități ........................................................................................................... ....................

c)Atenția distributivă
c)Atenția
distributivă
FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

concentrată

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

mixtă

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

fluctuantă

alte particularități ........................................................................................................... ...................

d)Memoria

de scurtă durată

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

fragmentară

vizuală

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

de lungă durată

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect
FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

mecanică

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

logică

fidelă

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect
FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

auditivă

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

mixtă

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

predominant:

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Face operații de înmulțire și împărțire cu sprijin Recunoaște și denumește corect

voluntară

involuntară Recunoașterea ......................................................................................................... ...................

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Reproducerea ........................................................................................................... ..................

e)Imaginația foarte bună
e)Imaginația
foarte
bună
 • medie

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Reproducerea ........................................................................................................... .................. e)Imaginația foarte bună medie slabă particularitați ............................................................. f)Limbajul vocabular

slabă

particularitați .............................................................

f)Limbajul

 • vocabular bogat,exprimare frumoasă tulburări de limbaj

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ Reproducerea ........................................................................................................... .................. e)Imaginația foarte bună medie slabă particularitați ............................................................. f)Limbajul vocabular
 • vocabular redus,exprimare greoaie incorecta

g)Stilul de muncă

exprimare ușoară și corectă

vocabular sărac, exprimare

temeinic, conștiincios

sistematic, ritmic, organizat

sistematic, ritmic, organizat

inegal, cu

fluctuații în salturi neglijent, copiază temele de la alții, așteaptă să le facă părinții

dezorganizat, improvizează răspunsurile, speculează note

dezorganizat, improvizează răspunsurile, speculează note

 
învață în salturi, numai pentru a obține note de trecere

învață în salturi, numai pentru a obține note de trecere

se antrenează în activitate:greu

usor alte
usor alte

usor

alte

mențiuni ............................................................

 

h)Sârguința

foarte sârguincios

foarte sârguincios

sârguincios

puțin sârguincios

foarte sârguincios sârguincios puțin sârguincios deloc

deloc

sârguincios

i)Creativitatea

inventiv, cu manifestări de creativitate uneori manifestă independență

inventiv, cu manifestări de creativitate uneori manifestă independență

inițiativă,

lucrează după regulă, șablon, stereotip

lucrează după regulă, șablon, stereotip nesigur, dependent, fără

nesigur, dependent, fără

inițiativă

j)Însușiri aptitudinale

 

-lucrează repede,rezolvă ușor și corect sarcinile de învățare

-lucrează repede,rezolvă ușor și corect sarcinile de învățare
 
-rezolvă corect, dar consumă mult timp și investește multă energie -lucrează încet, corect, dar nu se

-rezolvă corect, dar consumă mult timp și investește multă energie -lucrează încet, corect, dar nu se încadrează în timp

-lucrează greoi, incorect, cu erori,nu se încadrează în timp

-lucrează greoi, incorect, cu erori,nu se încadrează în timp

 

-are nevoie de sprijin, explicații suplimentare

-aptitudini

speciale(artistice,

speciale(artistice,

sportive,

tehnice,

știintifice)

.............................................................

 

-preocupări

-preocupări în timpul

în

timpul

liber ..............................................................................................................

5.Conduita la lecții/în clasă

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 • a) Participarea

atent,participă activ, cu interes, este spontan, intervine cu

completări

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ a) Participarea atent,participă activ, cu interes, este spontan, intervine cu completări manifestă

manifestă interes inegal, fluctuant

de obicei pasiv,

așteaptă să fie

solicitat se lasă greu antrenat, participă numai când este solicitat inegal, absent, cu frecvente distrageri

solicitat se lasă greu antrenat, participă numai când este solicitat inegal, absent, cu frecvente distrageri
solicitat se lasă greu antrenat, participă numai când este solicitat inegal, absent, cu frecvente distrageri
 • b) Disciplina la lecții

se încadrează în disciplina activității, este receptiv la observații și îndrumări

se încadrează în disciplina activității, este receptiv la observații și îndrumări
 

disciplinat numai în condiții de supraveghere directă

nereceptiv la cerințe,

 

indisciplinat 6.Conduita în grup, integrare socială- Participarea la viața de grup:

 

activ, bun organizator,animator al grupului

activ, bun organizator,animator al grupului
activ, bun organizator,animator al grupului
sociabil, comunicativ, vine cu

sociabil, comunicativ, vine cu

 

idei, propuneri se integrează în grup dar preferă sarcinile executive

mai mult retras, rezervat, izolat, puțin comunicativ

nu manifestă interes, este turbulent cu antrenarea colegilor și abateri

nu manifestă interes, este turbulent cu antrenarea colegilor și abateri

 
fuge de la activități ochi,se leagănă ritmic) este individualist 7.Trăsături de personalitate

fuge de la activități ochi,se leagănă ritmic)

fuge de la activități ochi,se leagănă ritmic) este individualist 7.Trăsături de personalitate

este individualist

7.Trăsături de personalitate

prezintă ticuri( clipește din

prezintă ticuri( clipește din

a).Temperamentul

a).Temperamentul exteriorizat ; interiorizat ; impulsiv

exteriorizat

;

a).Temperamentul exteriorizat ; interiorizat ; impulsiv

interiorizat

;
;

impulsiv

;
;

nestăpânit

;
;
 
a).Temperamentul exteriorizat ; interiorizat ; impulsiv ; nestăpânit ;

calm,controlat

;

iritabil

;

tolerant,răbdător lent ; apatic ; uneori agresiv ; ; echilibrat

tolerant,răbdător

lent

;

apatic

;

uneori

tolerant,răbdător lent ; apatic ; uneori agresiv ; ; echilibrat

agresiv

;

;
;

echilibrat

;
;
; activ,energic

activ,energic

;
;
 
rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

rezistent la solicitări

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

; obosește repede

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

; ușor adaptabil

;
;

greu

adaptabil

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

tăcut, retras

; vorbăreț

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

; nesigur,lipsit de încredere

;

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

hotărât,plin de inițiativă

;

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț
rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

cu tendință de dominare a altora

sensibil,emotiv

;
;

îndrăzneț

emotiv,fără reacții dezaptative

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț
;
;
rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

; perseverent

;

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

nestatornic

emoțiile îi perturbă activitatea

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

; pesimist

rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț
;
;

;

;
;
rezistent la solicitări ; obosește repede ; ușor adaptabil ; greu adaptabil tăcut, retras ; vorbăreț

neemotiv

; hipersensibil

;

vesel, optimist retras,izolat

;

timid

.

b)Trăsături de caracter

-Atitudini față de ceilalți

respect

lipsă de

-Atitudini față de ceilalți respect lipsă de respect cinste agresivitate minciună prietenie

respect

-Atitudini față de ceilalți respect lipsă de respect cinste agresivitate minciună prietenie

cinste

-Atitudini față de ceilalți respect lipsă de respect cinste agresivitate minciună prietenie

agresivitate

minciună

-Atitudini față de ceilalți respect lipsă de respect cinste agresivitate minciună prietenie

prietenie

-Atitudini față de ceilalți respect lipsă de respect cinste agresivitate minciună prietenie bunătate răutate

bunătate

bunătate răutate

răutate

-Atitudini față de ceilalți respect lipsă de respect cinste agresivitate minciună prietenie bunătate răutate
 

cooperare

colaborare

curaj

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

aroganță

aroganță invidie -Atitudini față de muncă Implicare neimplicare
aroganță invidie -Atitudini față de muncă Implicare neimplicare

invidie

-Atitudini față de muncă

aroganță invidie -Atitudini față de muncă Implicare neimplicare

Implicare

neimplicare

egoism Inițiativă

egoism

egoism Inițiativă

Inițiativă

aroganță invidie -Atitudini față de muncă Implicare neimplicare egoism Inițiativă Sârguință

Sârguință

Sârguință

indiferență

neglijență

-Atitudini față de sine

responsabilitate

spirit autocritic

spirit autocritic

 • optimism

optimism

modestie

nepăsare

nepăsare îngâmfare pesimism

îngâmfare

 • pesimism

lăudăroșenie

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ aroganță invidie -Atitudini față de muncă Implicare neimplicare egoism Inițiativă Sârguință indiferență

8.Măsuri, acțiuni pentru îmbunătățirea situației

a) Cu părinții: .................................................................................................................. ................................................................................................................................ .................................................................................. b)Cu elevul. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ .................................................................... 9.Alte informații despre elev:

................................................................................................................................

..................................

V.ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

1.Opțiunile elevului:

................................................................................................................................ .................................. ................................................................................................................................ .................................. 2.Arii de interes ale elevului:

................................................................................................................................ .................................. ................................................................................................................................ .................................. 3.Dorințele părinților:

................................................................................................................................

..................................

FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

................................................................................................................................ .................................. 4.Propunerea învățătorului/dirigintelui:

................................................................................................................................

..................................

................................................................................................................................

.................................. 5.Propunerea profesorului psihopedagog/consilierului școlar:

................................................................................................................................

..................................

................................................................................................................................

..................................

VI.CONCLUZII, RECOMANDĂRI:

................................................................................................................................

..................................

................................................................................................................................

..................................

................................................................................................................................

..................................

ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE,

DIRECTOR,

NUME,PRENUME

SEMNĂTURA