Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Politehnica din Bucureti

Facultatea de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei

Preamplificator Audio
de Intrare

Student: Petcu Adrian


Grupa: 432E
Profesor Indrumator: Babarada Florin

Preamplificator audio de intrare

Petcu Adrian 432E

Cuprins
1.

Tema de proiectare ...................................................................................................................................... 3

2.

Seturi de date de intrare .............................................................................................................................. 3


2.1.

Seturi de date de intrare pentru proiectare ........................................................................................ 4

2.2.

Valorile utilizate ................................................................................................................................... 4

3.

Schema electronica ...................................................................................................................................... 4

4.

Etajele de amplificare ................................................................................................................................... 5


4.1.

Alegerea tranzistorilor T1,T2 ................................................................................................................ 5

4.2.

Amplificarea in tensiune ...................................................................................................................... 6

4.3.

Impedana de intrare ........................................................................................................................... 7

4.4.

Dimensionarea condensatorilor ........................................................................................................... 7

5.

Reactia negativa si retelele de adaptare ...................................................................................................... 8


5.1.

Dimensionarea pentru poziia radio-magnetofon ............................................................................... 9

6.

Simularea funcionrii preamplificatorului audio de intrare...................................................................... 10

7.

Sursa de alimentare .................................................................................................................................... 11


7.2.

8.

Proiectarea stabilizatorului ................................................................................................................ 12

7.2.1.

Alegerea tranzistorului regulator serie ..................................................................................... 12

7.2.2.

Alegerea diodei stabilizatoare .................................................................................................. 12

7.2.3.

Dimensionarea rezistentei R1 .................................................................................................... 12

7.2.4.

Verificarea puterii disipate de tranzistorul regulator serie T1 .................................................. 12

7.2.5.

Coeficientul de stabilizare cu tensiunea .................................................................................... 13

7.2.6.

Rezistena de ieire a stabilizatorului ....................................................................................... 13

Proiectarea redresorului............................................................................................................................. 13
8.1.

Dimensionarea punii redresoare ...................................................................................................... 13

8.2.

Dimensionarea condensatorului de filtraj ......................................................................................... 14

8.3.

Estimarea tensiunii i curentului n secundarul transformatorului.................................................... 14

9.

Lista componentelor................................................................................................................................... 15

10.

Constructie ............................................................................................................................................. 16

11.

Bibliografie ............................................................................................................................................. 17

Preamplificator audio de intrare

Petcu Adrian 432E

1. Tema de proiectare
Tema de proiectare se refera la un preamplificator de audiofrecventa de intrare avand schema bloc
urmatoare:
Reacie
negativ

Reea de
adaptare cu
sursele de
semnal

Etaj de
ieire clasa
A

Etaj de
intrare
clasa A

Ieire

Sursa de
alimentare

Amplificatorul audio de intrare este compus dintr-o retea de adaptare la intrare cu principalele surse
de semnale audio (microfon, pick-up cu doza magneticata, pick-up cu doza ceramica, radio, magnetofon sau
alte iesiri de semnal ale aparatelor audio electronice) si doua etaje de amplificare in clasa A,respectiv etajul
de intrare si etajul de iesire care realizeaza amplificarea in tensiune a semnalului.
Amplificarea globala a amplificatorului audio de intrare este stabilita de reactia negativa serie la
intrare-paralel la iesire, iar alimentarea celor doua etaje de amplificare este realizata de sursa de alimentare.

2. Seturi de date de intrare


Principalii parametri ai amplificatorului audio de intrare sunt:

Senzibilitatea minima la intrare Vin (mV)


Rezistenta de intrare Ri(k)
Rezistenta de iesire maxima RoM(k)
Tensiunea nominala la iesirea amplificatorului audio de putere Vn(Vef)

Sursa de alimentare va asigura urmatorii parametri:

Curentul nominal Io(mA)


Rezistenta de iesire maxima RoM()

Coeficientul de stabilizare

Tensiunea de alimentare este 220 Vac 10%

Preamplificator audio de intrare

2.1.

Seturi de date de intrare pentru proiectare

Nr.
Vin
(mV)
2.5
5
100
200
2.5
5
100
200
2.5
5
100
200
2.5
5
100
200
2.5
5
100
200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.2.

Petcu Adrian 432E

Preamplificator
Ri
R0M
(k)
(k)
47
3
47
3
100
3
1000
3
47
4
47
4
100
4
1000
4
47
5
47
5
100
5
1000
5
47
6
47
6
100
6
1000
6
47
7
47
7
100
7
1000
7

Vn
(Vef)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1

Sursa de alimentare
Io
RoM
(mA)
()
10
5
10
5
10
5
10
5
12
6
12
6
12
6
12
6
14
7
14
7
14
7
14
7
16
8
16
8
16
8
16
8
18
9
18
9
18
9
18
9

100
100
100
100
80
80
80
80
60
60
60
60
50
50
50
50
40
40
40
40

Valorile utilizate

Pentru proiectarea etajelor amplificatorului audio de intrare am utilizat setul de paramentri urmator:
Nr.

15

Vin
(mV)
100

Preamplificator
Ri
R0M
(k)
(k)
100
6

Vn
(Vef)
1.2

Io
(mA)
16

Sursa de alimentare
RoM
()
8
50

3. Schema electronica
Preamplificatorul este partea care influenteaza cel mai pregnant raportul semnal-zgomot, caracteristica
de frecventa si factorul de distorsiuni intr-un lant de amplificare de audiofrecventa.
In practica exista adesea si alte semnale numinte semnale false,care tind sa interfereze cu semnalele
dorite si acestea se numesc in general semnale de zgomot. Un obiectiv important in proiectare este realizarea
unui bun raport semnal-zgomot cu toate ca zgomotul nu poate fi eliminat complet.

Preamplificator audio de intrare

Petcu Adrian 432E

Un preamplificator sensibil si relativ putin zgomotos constituie o problema importanta daca urmeaza ca
la iesire zgomotul sa fie minim, deoarece orice zgomot din preamplificator este amplificat de fiecare etaj care
urmeaza.
Din aceste considerente pentru intrarea de pick-up cu doza magnetica si microfon dinamic la care nivelul
semnalului de intrare precum si raportul semnal-zgomot sunt minime, au fost prevazute filtre de compensare
care actioneaza prin intermediul sistemului de reactie negativa.
Reteaua de adaptare la intrare cu diverse surse de semnal este alcatuita din divizoarele R11, R12 pentru
intrarea de radio si magnetofon si R13,R14 pentru intrarea de pcik-up cu doza de tip piezoelectric.
Amplificarea in tensiune este realizata de etajul de intrare si cel de iesire. Etajul de intrare este de tipul
emitor comun cu sarcina distribuita si este realizat cu tranzitorul T1.
Etajul de iesire este cuplat galvanic cu etajul de intrare si este de tip emitor comun,realizat cu tranzitorul
T2.
Comutarea de la o categorie de surse de semnal la alta se face prin schimbarea atenuatorilor de intrare si
a retelei de reactie pentru ajustarea amplificarii la nivelul corespunzator.

4. Etajele de amplificare
Avand in vedere faptul ca intrarea amplificatorului de putere necesita la intrare un semnal cu
amplitudinea de 1.2 Vef,iar amplificatorul corector de ton sau alte etaje intermediare au amplificarea de
aproximativ 5,semanlul la iesirea preamplificatorului de intrare trebuie sa aiba o amplitudine de 0.24 Vef
respectiv amplitudinea maxima de 0.34V. Se alege acoperitor o valoare de 0.6V (valoare instantanee
maxima).
Sensibilitatea la intrare asigura un nivel minim egal cu cel al unui mocrofon dinamic respectiv 2.5 mV.

4.1.

Alegerea tranzistorilor T1,T2

Nivelul mic al semnalului de intrare impune alegerea pentru etajele de amplificare a unor trazistoare cu
zgomot mic de tip BC109C cu urmatoarele PSFuri:
T1:
Pe baza curbelor izo-F,din catalog pentru BC109C se alege Ic1=80A, VCE=5V,la care
rezistenta generatorului Rg = 2k F=2dB.
Din catalog pentru acest PSF rezulta:
H21e1=300,h21E1=100
h11e1=150k,h22e1=18A/V
T2:

Pentru T2 se alege Ic2=2mA, VCE=5V. Din catalog in acest PSF rezulta:

h21e2=600,h21E2=500
h11e2=9k,h22e2=60A/V

Preamplificator audio de intrare

4.2.

Petcu Adrian 432E

Amplificarea in tensiune

Amplificarea in tensiune a etajului de intrare care este de tipul emitor comun cu sarcina distribuita este:

Consideram R2

Pentru obtinerea unor distorsiuni tranzitorii mici se impune o amplificare redusa, cu reactie locala
AvT1 10 . Din acest considerent am ales R3 0.8k .

Din conditiile: {

R2 h11e1 || h22e1

se aleg R2=200k si EC=19V.

VCE1 EC ( R2 R3 ) I C1 2V

Se poate calcula exact VCE1:

EC R2 ( I C1 I B 2 ) VCE 1 R3 I C1 cu I B 2

IC2
4 A
h21E 2

VCE 1 20V 200 k 84 A 0.8k 80 A 2.14V


si este mai mare ca amplitudinea semnalului la iesirea etajului de intrare.
Considerand V R 2 R2 ( I C1 I B 2 ) 16 ,8V si aproximand VBE2=0,6V

VR 5 EC VR 2 VBE 2 1.6V .
Se alege R5 1k I C 2 0,8mA .

Ecuaia dreptei de sarcin pentru T2: EC ( R4 R5 ) I C 2 VCE 2

R4

EC V R 5 VCE 2 19V 1.6V 5V

6.2k ,
IC2
2mA

se adopt R4=7k.
Amplificarea in tensiune a etajului de iesire este:
1

AVT 2

h ( R || h
)
h ( R || h
)
600(7k || 16k )
21e 2 4 22e 2 21e 2 41 22e 2
37
Rg h11e 2
55k 9k
h22e1 h11e 2

Amplificarea in tensiune a etajului de intrare este:

Preamplificator audio de intrare

Petcu Adrian 432E

AVT 2

(h || h
) || R2
11e 2 22e1
h21e1 4.43
h11e1 (h21e1 1) R3

Amplificarea in tensiune a preamplificatorului in bucla deschisa este:


AV AVT 1 AVT 2 4.43 * 37 164 .

4.3.

Impedana de intrare

Impedanta de intrare in bucla deschisa a preamplificatorului este:

Z InT1 (h11e1 (h21e1 1) R3 ) || R6


R6 se dimensioneaza avand in vedere necesitatea polarizarii bazei tranzistorului T1:

R6 I B1 VR 5 V BE ,T 1 VR 3 1.6 0,34 0,08 1.18V


cu I B1

I C1
80

0,8A
h21E1 100

R6

1.18V
1475 K se alege R6 1500 K .
0,8A

Z I nT 1 [150 K 300 K * 0.8k ] || 1500 K 400 K .

4.4.

Dimensionarea condensatorilor

Din motive de stabilitate determinate grafic pe caracteristica BODE, se alege pentru polul dat de C4 la
frecvena f 4 p 5 10 Hz (7 Hz ) .
Rezistenta vazuta la bornele lui C4 este:

RC 4 p R5 ||

C4

h11e 2 R2 || h22e1
h21e 2

1
2 f 4 p RC 4 p

9k 55k || 200k
|| 1K 147
400

77 F , se alege C 4 80 F .

Avand in vedere ca R1 se alege astfel incat impedanta vazuta spre amplificator sa fie

47k, necesara pentru

adaptatea cu doza magnetica si alegand f1 1,5Hz

C1

1
2,2F .
2 1,5 47 10 3

Pentru dimensionarea C2 se apreciaza ca impedanta la bornele sale nu va fi mai mica de 50K avand n
vedere efectul potentiometrului de balans si al retelei de reactie. Se alege f 2 0,2 Hz
7

Preamplificator audio de intrare

C2

Petcu Adrian 432E

1
15,9F , se alege C 2 15 F .
2 f 2 Rc 2

Impedanta de iesire a preamplificatorului fara reactie negativa este:


1

Z InT 2 R4 || h22e2 7k || 16k 6.8k .


Cu reactie negativa avand in vedere necesitatea de amplificare pentru o valoare medie r 100 1

Z Ies

Z IesT 2
8,2 K

2,2 K
r Au 3,71

Se poate accepta ca valoare minim a lui P1 25 K , valoarea maxima de aproximativ 100K e impusa de
intrarea n circuitul corector de ton.
Valoarea lui C 3 s-a ales de C 3 10 F pentru P1 25 K .

5. Reactia negativa si retelele de adaptare


Pentru estimarea nivelului nominal al semnalului la iesirea preamplificatorului cunoastem:

Amplitudinea nominal a semnalului la intrarea n amplificatorul final Vnom,aap 1,2Vef

Amplificarea circuitelor intermediare de aproximativ 5

Atenuarea introdus de P1 0,9

Viesire , pa

1,2Vef
266 mVef
5 0,9

Retelele de adaptare se dimensioneaza n raport cu acest nivel i nivelele tipice ale surselor de
program. S-au adoptat urmatoarele categorii de surse de semnal corespunzatoare cu tema de proiectare:

Sursa
Radio, magnetofon
Pick-up ceramic
Pick-up magnetic
Microfon

Rezistenta de intrare
Ri (K)
100K
1M
47K
47K

Sensibilitate
Vin (mV)
100mVef
200mVef
5mVef, la 1 KHz
2,5mVef

Alegerea retelei de reactie serie la intrareparalel la iesire creste impedanta de intrare si micsoreaza
impedanta de iesire, apropiind preamplificatorul audio de intrare de un amplificator ideal de tensiune.
Experimental pentru un raspuns tranzitoriu bun r1 50 .

Preamplificator audio de intrare

5.1.

Petcu Adrian 432E

Dimensionarea pentru poziia radio-magnetofon

Pentru pozitia radio-magnetofon se alege R7=100K => transferul pe bucla de reactie r 100 1 , iar
amplificarea cu reactie este:

AVR

AV
1 r AV

164
63 .
1 1.64

Nivelul semnalului de intrare in preamplificator este:

U InT1

266mV
3,36mV
79

Deoarece nivelul semnalului la intrare pentru aceasta sursa de semnal este Uin=100mV raportul de
divizare al rezistenelor R11,R12 este:

V
R11 R12 R11
100 mV

in
29 ,76
R12
R12 VinT 1 3,36 mV
Deoarece Z in 100 k , se alege R11 100 k R12 4.3k .

Preamplificator audio de intrare

Petcu Adrian 432E

6. Simularea funcionrii preamplificatorului audio de


intrare
Simularea preamplificatorului audio de intrare s-a facut din punct de vedere al PSFului, al analizei
tranzitorii i al raspunsului in frecvena. Simularea PSFului ne da o buna concordanta cu datele de proiectare
respectiv curentii de colector si tensiunile colector-emitor.

Circuitul utilizat pentru simularea pozitiei radio-magnetofon

Simularea tranzitorie pentru pozitia radio-magnetofon

10

Preamplificator audio de intrare

Petcu Adrian 432E

Simularea tranzitorie pentru pozitia radio-magnetofon

7. Sursa de alimentare
Alimentarea preamplificatorului audio si a celui corector de ton se face din aceeasi sursa.

Conform temei de proiectare variatiile tensiunii de alimentare sunt 10%. Pentru o tensiune medie la
iesirea redresorului VR=30V tensiunea maxima la iesirea redresorului si tensiunea minima la iesirea
redresorului sunt VRM=33V si VRm=27V.
Curentul de alimentare pentru doua canale de preamplificare si celelalte etaje intermediare se estimeaza
la 10mA.

11

Preamplificator audio de intrare

7.2.

Petcu Adrian 432E

Proiectarea stabilizatorului

7.2.1. Alegerea tranzistorului regulator serie


Se alege tranzistorul T1=BC107A cu PSFul IC=10mA si VCE=5V pentru care h21e 100 .

7.2.2. Alegerea diodei stabilizatoare


Se alege dioda PL12V care are Imin=2mA, PM=100mW si RZ=5.
Se conecteaza n serie 2 diode i se considera curentul maxim admisibil Imax adm=9mA, iar pentru
curentul minim se alege Imin=3mA.
Din considerente de stabilitate a PSFului se verifica polarizarea bazei tranzistorului regulator serie T1.

IC
10 m
IB
0,1mA I dioda
h21E
100

7.2.3. Dimensionarea rezistentei R1


Dimensionarea rezistentei R1 se face astfel ca la tensiunea de intrare minima sa asigure functionarea
diodei Zener.

R1

Vm in 27 24

1k
I Z m in
3mA

In conditiile in care tensiunea de intrare este maxima, curentul prin dioda nu trebuie sa depaseasca
valoarea maxim admisibila:

I Z max

Vmax 33 24

9mA I Max,adm 9mA


R
1k

7.2.4. Verificarea puterii disipate de tranzistorul regulator serie T1


Pentru verificarea puterii disipate de T1, in cazul cel mai defavorabil calculam tensiunea colectoremitor cand prin dioda trece curentul maxim de 10mA. In aceasta situaie tensiunea pe rezistenta R1 este

VR1 9V . Deoarece VCB VR VCE VR VBE 9,7V


Pd VCE I C 116 ,4mW 300 mW .

12

Preamplificator audio de intrare

Petcu Adrian 432E

7.2.5. Coeficientul de stabilizare cu tensiunea

1
1
1

Vi

Deoarece VO Vi
gm h 1 R1

R1
oe
1
1

Rz
Rz

S0

VI
V0

Rs ct

R1
1 101
Rz

7.2.6. Rezistena de ieire a stabilizatorului


RO

hie1

RO

hie1 R || R z hie1 R z

1
1

40 I C1

100
0,25 K
40 10

250 10
2,6
101

8. Proiectarea redresorului
8.1.

Dimensionarea punii redresoare


Pentru dimensionarea puntii redresoare calculam tensiunea inversa si curentul maxim prin aceasta:

Vinv 1,2V R m ax 40V


I m ax 3,5I R m ax 3,5( I 0 I Z m ax ) 3,5(10 9) 67 mA
Se alege o punte 1PM1 cu tensiunea invers de 100V i curentul mediu redresat de 1,2A.
13

Preamplificator audio de intrare

8.2.

Petcu Adrian 432E

Dimensionarea condensatorului de filtraj

Condensatorul de filtraj C1 se dimensioneaza utilizand inegalitatea:

C1

0,3I R
0,3 16 mA
C1
160 F
VR
30V

Se alege C1 200 F / 50V

8.3.

Estimarea tensiunii i curentului n secundarul transformatorului

Estimarea tensiunii si curentului in secundarul transformatorului este necesara pentru dimensionarea


numarului de spire si diametrul nfasurarii secundare a transformatorului.

V2 0,75VR

I R (2 Ri RT )
, unde:
530

Ri este rezistena corespunzatoare diodelor din puntea redresoare;


RT este rezistena corespunzatoare tranzistorului regulator serie;
RO este rezistena de ieire a redresorului.

R T (0,06 0,04 ) RO , RO

V2 0,75 30V

I 2 1,41 I R

VR

IR

16mA 100
22,5V
530

16 ,6 V R
I 2 27 .4mA
2 Ri RT

14

Preamplificator audio de intrare

Petcu Adrian 432E

9. Lista componentelor
Lista componentelor amplificatorului audio de intrare

Rezistene
R1=50K

5%

R2=200K

5%

R3=0.8

2,5%

R4=6.2K

5%

R5=1K

5%

R6=1500K

5%

R7=100K

2,5%

R8=190K

2,5%

R9=65K

2,5%

R10=800K

2%

R11=100K

2,5%

R12=4.3K

2,5%

R13=1M

2,5%

R14=18K

2,5%

P1=25K

EC=19V

Condensatori
C1=2,2F/ 10V

C2=15F/ 15V

C3=10F/ 15V

C4=80F/ 10V

C5=1nF 5%

C6=4nF 5%

Tranzistori
T1, T2=BC109C

Lista componentelor stabilizatorului:


Rezistene

Condensatori

R1=1K 5%

C1=200F/ 50V

Transformator monofazat

Puni redresoare

V2=22,5V

1PM1

I2=27.4mA

15

Preamplificator audio de intrare

10.

Petcu Adrian 432E

Constructie

16

Preamplificator audio de intrare

11.

Petcu Adrian 432E

Bibliografie

BABARADA Florin, PROIECTAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DE AUDIOFRECVENTA, ed. Printech, 2004

17