Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Recombinarea genetica la bacterii: schimba de material


genetic intre bacterii;se realizeaza pe urmatoarele cai:
transformare, conjugare, sexductie si transductie
2. Haploidia, tipuri: fenomen de reducere la jumatate a nr de
cromozomi din celulele somatice; 2tipuri: monoploidia si
polihaploidia
3. Harta cromozomica: constituie reprezentarea grafica a
cromozomilor si a genelor care alcatuiesc diferite grupe de linkage
4. Harta citologica: este localizarea genelor pe cromozomi si s a
putut stabili prin determinarea precentului de crossing-over
5. Transformarea la Eucariote: transformarea genetica la
organismele superioare a evidentiat rolul genetic al AND
6. Transformarea la Procariote: RII+AND de la in vitro/24ore RII
+SII
7. Determinismul genetic al sexului: presupune biologia,
transmiterea si deferentierea sexului precum si posibilitatea de
dirijare a lui
8. Transfectia la procariote: inseamna infectarea unor bacterii;
consta in introducerea de AND exogen in cellule receptor
9. Transfectia la eucariote: introducerea de AND intr o celula
eucariota si reintregarea acestuia in AND cromozomia al celului
receptive
10. Replicatia
AND:
constituie
functia
autocatalica
a
materialului genetic; la eucariote replicarea And are loc in timpul
diviziunii mitotice
11. Reglajul genetic al genelor eucariote: reglajul presupune
codificarea
sintezei
proteinelor;
presupune
mai
multe
reglaje:transcriptia, nivelul maturarii de ARNm, reglajul
translational, degradarea ARNm dupa translatie
12. Reglajul genetic al genelor procariote: 3 tipuri de gene :
structural, aparatiare su reglatoare
13. Notiunea de gena: reprezinta unitatea elementara a
ereditatii; este considerata unitatea ereditara functionala,
mutationala si de recombinare genetica
14. Gena in conceptia geneticii clasice: unitate functionala,
unitate mutationala si unitate de recombinare
15. Gena in conceptia geneticii moleculare: gena este definite
drept un segment de AND sau ARN care contine informatia
genetica necesara sintezei unei catene polipetidice
16. Gene suprapuse si saritoare
17. Recombinarea genetica la virusuri: este procesul prin care
un strand AND este rupt si apoi s a alaturat la sfarsit o molecula
de AND diferit.

18. Transferul de gene( transgeneza): presupune traversarea


(transgresia) barierelor care impedicau schimburile de gene intre
diferite specii, mai ales intre cele apartinand unor regnuri diferite.
19. Hibridarea celulara la animale/plante: incrucisarea dintre
2 indivizi care se deosebesc prin una sau mai multe perechi de
caractere.Cand indivizii se deosebesc printr o pereche de
caractere ereditare este monohibridare, iar cand se deosebesc
prin 2perechi se numeste dihibridare.
20. Gene letale(letalitatea): reprezeinta gene care in stare
homozigota determina moartea individului.
21. Polialelia: fenomen in care exista mai multe allele pt un locus
dat, intre care sunt relatii de dominant si recesivitate. Alelele
ocupa acelasi locus pe cromozom si sunt forme ale unei gene care
contribuie la realizarea aceluiasi character precum Ia, Ib,Ii si o
22. Epistolia: fenomen prin care genele nealele interactioneaza
23. Poligenia: process prin care unele caractere cantitative cum
ar fi inaltimea sau masa sunt determinate de interactiunea mai
multor gene nealele.
24. Pleiotropia: capacitatea unei gene de a conditiona aparitia
concomitenta a mai multor caractere ereditare
25. Schimbul reciproc intre gene (intre cromozomi omologi)
: fenomenul prin care se realizeaza schimbul de gene allele sau
segmente cromatidice nesurori intre cromozomii omologi in
timpul meiozei se numeste crossing-over
26. Tipuri de crossing-over: dupa tipul de diviziune celulare in
care apare :mitotic si meiotic; dupa nivelul la care are loc ruperea
si schimbul de segmente cromozomiale (egal, inegal, intergenic,
intragenic); dupa complexitatea materialului genetic implicat in
crossing over/intergenic si intragenic.
27. Mecanismul citologic al crossing-over: Curt Sern(1931) a
demonstrate dpv citologic fenomenul de crossing-over folosind
cromozomic marcati, El a gasit la femelele de Drosophila
cromozomii X aberanti. UNul era un cromoz X care prezenta
deficient unui segment care se gasea la cromoz $ deci un cad de
translocatie.
28. Teoria genetica al determinismului sexual: indivizii
diferitelor specii se deosebesc printr un sir de trasaturi, care
formeaza un dimorfism sexual; diferentierea sexului are in vedere
procesul dezvoltarii in cursul caruia se formeaza deosebirile
sexuale la masculine si female; exista 2 modalitati de inmultire a
org.:asexuata si sexuata
29. Retroinhibitatea
30. Transpozonii: elemente genetice mobile care dovedesc
plasticitatea genomului; transpozomii coporta 2 tipuri de
transpozitii: replicative si non-replicative

31. Segregarea caracterului: monohibridarea este incrucisarea


intre indivizi ce se deosebesc printr o singura pereche de
caractere; G.Mendel a explicat segregarea factorilor ereditari
asftel: in celulele somatice, factorii ereditari se gasesc sub forma
de pereche (AA,Aa,aa). In urma meiozei factorii ereditari
segrega=> gametii vor avea numai cate 1 sg. Reprez.in fiecare
pereche (A sau a) deci sunt PURI dpv genetic
32. Fenomenul de sexductie: transferul genelor cromozomiale
bacteriene, mediat de plasmidele de sex, cel mai studiat
fenoment de sexductie este cel mediat de plasmida F sau F-ductia
33. Functiile
Genei:
Exprimare(
sinteza
proteinelor)
si
Replicarea(copierea genelor);genele au functia de a furniza
informatia necesara pt producerea unor molecule numite protein
in celulele organismului;informatia din AND este stocata intr o
secventa de unitati care se repeat de a lungul molecule
AND.Aceste unitati sunt 4 tipuri de nucleotide (A,T,G si C), iar
secventa nucelotidelor stocheaza informatia intr un alphabet
denumit cod genetic.
34. Ce sunt Protoplastii: sunt cellule somatice nudelipside de
membrane pectocelulozice rigide (perete celulare) care au
capacitatea de a fuziona, de a se divide in continuare si de a da
nastere la noi plante.
35. Drosophila- s a constatat ca la unii indivizi poate lipsi un
cromozom sau poate exista un cromozom in plus

S-ar putea să vă placă și