Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE SUMATIVA- CHIMIE cls aVIIa

STRUCTURA ATOMULUI. SISTEMUL PERIODIC .VALENTA.


1(2p) Se dau elementele ; 23

11

16 Y
8

Se cere: a) identifica elementele


b) precizeaza pentru fiecare element nr. de p , n ,e, Z , A.
c) grupa principala respectiv perioada in care se gaseste fiecare element.
d) caracterul chimic al fiecarui element.
2. (1p) Scrie simbolurile chimice ale urmatoarelor elemente chimice : sodiu ,magneziu ,calciu ,clor
fier,,oxigen , hidrogen ,azot ,fosfor , potasiu.
3. ( 2p) Completati tabelul:
Denumirea
elementului

Simbolul
chimic
K

Calciu
Cl

p
19
20

35
16

Aluminiu

16
27

13
7

Oxigen

4.(1p) Determina numarul atomic Z si precizeaza configuratia electronica si caracterul chimic pentru
elementul situat in perioada a 3-a ,grupa a II-a A.
5.(2p) Noteaza in tabelul urmator valenta elementelor date:
Simbolul elementului chimic

Ca
S
O
Cl
Al
N
Na
C
Zn
Mg

Valenta fata de
hidrogen

Valenta fata de
oxigen

6.(1p) Calculeaza numarul de atomi din 3,5 g litiu .


Total 9 p+ 1p of.= 10 p

S-ar putea să vă placă și