Sunteți pe pagina 1din 113

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.

BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

PR. NR. 17/ 2009


PUG ORAUL TASNAD
JUDEUL SATU MARE
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT
PLAN URBANISTIC GENERAL
LOCALITATEA TASNAD, JUDETUL SATU MARE
CUPRINS:
I. PRESCRIPTII GENERALE
1. DOMENIU DE APLICARE
2. CORELRI CU ALTE DOCUMENTAII.
3. CONDIII DE APLICARE.
4. CONDIII DE CONSTRUIBILITATE ALE PARCELELOR
5. DIVIZIUNEA TERENULUI N ZONE, SUBZONE I UNITI TERITORIALE DE
REFERIN.
6. OBSERVAII
II. PRESCRIPTII SPECIFICE UNITILOR TERITORIALE DE REFERINTA
CM ZONA POLIFUNCTIONALA CENTRALA A ORASULUI TASNAD: zona mixta
continand institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale,
tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comert, hoteluri, restaurante, loisir), activitati
productive mici, nepoluante si locuinte.
Zona polifunctionala centrala este alcatuita din doua zone principale :
CM - ZONA CENTRALA DIN EXTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A MONUMENTELOR
ISTORICE, CARE CUPRINDE URMATOARELE UTR-URI.
C L1 UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt situate
in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C L2 UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C L3 UTR locuinte individuale si colective din enclavele neconstruite din zona centrala care
sunt situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CV1a UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C V1b UTR amenajari sportive din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
C IS1 - UTR unitati socio-culturale situate din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
C IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
1

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

C IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
C IS4 UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP ZONA CENTRALA DIN INTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A MONUMENTELOR
ISTORICE, CARE CUPRINDE URMATOARELE UTR-URI:
CP L1 UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP L2 UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CPV1a UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP IS1 - UTR unitati socio-culturale din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
CP IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS4 UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice

M- ZONE MIXTE :
M1 UTR functiuni mixte: servicii, comert si locuinte
M2 UTR cu functiuni mixte de recreere : case de vacanta, structuri primire(pensiuni,
moteluri) si locuinte, cu preponderenta spatiilor plantate.
M3 - UTR functiuni mixte : zona de agrement strand termal

L - ZONA DE LOCUIT
L 1 - UTR locuine individuale i colective mici si medii, cu maxim P+2 niveluri, din
tesutul urban existent
L2 - UTR locuine individuale i colective mari, cu maxim P+4 niveluri, situate n noile
extinderi sau n enclavele neconstruite
L 3 - UTR locuinte de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie
agricola;

A - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE


A1 - UTR activitati de productie si de depozitare, compatibile cu zonele de locuit:
A2 - UTR activitati industriale si de depozitare nepoluante, desfasurate in constructii
industriale mari, care necesita suprafete mari de teren.
A 3 - UTR activitati agrozootehnice
IS ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII :
IS 1 UTR unitati socio-culturale
IS 2 UTR unitati comerciale si servicii
IS 3 UTR unitati de invatamant
2

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

V - ZONA SPATIILOR VERZI


V 1 - Spatii verzi publice cu acces nelimitat :
V 1a - Parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice);
V 1b - Amenajari sportive;
V 2 - Spatii verzi pentru agrement:
V 3 - Spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si zonelor umede;
V 4 - Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;
V 5 - Fasii plantate de protectie sanitara.
V 6 Fasii plantate de protectie impotriva alunecarilor de teren

S - ZONA CU DESTINATIE SPECIALA

T - ZONA TRANSPORTURILOR
T 1 - UTR transporturi rutiere:
T 2 - UTR transporturi pe cale ferata;
G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA
G 1 - UTR constructiil si amenajari izolate pentru statia de transfer;
G 2 - UTR cimitire:
TE - ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO- EDILITARE MAJORE.
EX - ZONE SITUATE N AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN :
EX1 zona rezervata traseelor drumurilor publice si a zonelor de protectie aferente
acestora
EX1a zona rezervata traseului drumului expres
EX1b zona rezervata pentru traseul drumului de centura
EX2 - zone de protecie pentru vestigiile arheologice
EX3 - zone rezervate terenurilor agricole
EX4 - zone rezervate terenurilor forestiere

ANEXE :
1. CONDIII
DE
PROTECIE
A
REELELOR
TEHNICO-EDILITARE
SERVITUILE IMPUSE DE CTRE ACESTEA VECINTILOR
2. CADRU LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
3. MSURI PENTRU PROTECIA SURSELOR DE APE SUBTERANE - TNAD

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT


PLAN URBANISTIC GENERAL
AL ORAULUI TNAD, JUDETUL SATU MARE

I - PRESCRIPTII GENERALE
1. DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism este parte integrant a Planului Urbanistic General al
localitatii Tasnad.
1.2. Regulamentul local de urbanism cuprinde i detalieaz prevederile referitoare la modul de utilizare
a terenurilor i de amplasare, dimensionare i realizare a construciilor in intravilanul localitatii.
1.3. Pentru terenurile noi introduse in intravilan care necesita realizarea de drumuri pe trasee noi sau
lucrari de dezvoltare a infrastructurii edilitare, in vederea construirii se vor intocmi Planuri Urbanistice
Zonale. Acestea vor ine seam de prevederile Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent, asigurnd dezvoltarea coerent a localitatii Tasnad.
1.4. Prezentul regulament are caracter operaional i este opozabil n justiie. Prevederile sale permit
autorizarea direct, cu excepia derogrilor i situaiilor speciale, n care se impune elaborarea unor
Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale.
Prin derogare se nelege modificarea condiiilor de construire: funciuni admise, regim de
construire, nlime maxim admis, distane minime fa de limitele parcelei, POT, CUT.
Modalitile de autorizare n cazul derogrilor sunt urmtoarele:
modificarea conditiilor de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unuia sau mai
multe obiective, pe una sau mai multe parcele adiacente, in corelare cu vecinatatile imediate, sunt
posibile pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale PUZ.
modificarea uneia dintre condiiile stipulate n PUG privind funciunile admise, regimul de
construire, nlimea maxim admis, CUT i retragerea cldirilor fa de aliniament este posibil pe
baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu PUD.
1.5. Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se face numai n condiiile n care acestea
nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificri ale Planului
Urbanistic General i implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu
respectarea procedurii de avizare - aprobare pe care a urmat-o documentaia iniial.
2. CORELRI CU ALTE DOCUMENTAII.
Prezentul regulament preia acele prevederi ale Planurilor Urbanistice Zonale si de Detaliu aprobate
anterior intrrii sale n vigoare prin Hotrrea Consiliului Local al Localitatii Tasnad, prevederile
Planului Urbanistic General Localitatea Tasnad n vigoare, i acele prevederi din regulamentele
anterioare, ale cror efecte sunt imprimate n configuraia cadrului construit actual al localitilor i care
i pstreaz i n prezent valabilitatea.

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

3. CONDIII DE APLICARE.
3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism, le
detalieaz i le aplic n corelare cu condiiile specifice de dezvoltare a localitatii Tasnad.
3.2. Pentru zonele de extindere, situate ntre intravilanul existent (1999) i intravilanul propus, care
necesita realizarea de drumuri pe trasee noi sau lucrari de dezvoltare a infrastructurii edilitare este
obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu, aprobate
conform legii.
3.3 Pentru zonele centrale ale localitatilor, zonele protejate si zonele de protectie a monumentelor, a
complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor sau a altor zone stabilite
conform plansei anexate de Unitari Teritoriale de Referinta, se impune elaborarea Planurilor Urbanistice
Zonale, conform Legii 350/2001 a Urbanismului si Amenajarii Teritoriului cu completarile si
modificarile ulterioare.
3.4 Pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin PUG sau PUZ, pentru stabilirea
conditiilor de construire se vor elabora Planuri Urbanistice de Detaliu acolo unde serviciul de urbanism
considera ca acest lucru este necesar.
3.5 Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evoluia
legislaiei cu caracter general, precum i cu cea a legislaiei de specialitate, relevante pentru activitatea
de urbanism i amenajarea teritoriului.

4. CONDIII DE CONSTRUIBILITATE ALE PARCELELOR


4.1. Conditiile pe care o parcela trebuie sa le indeplineasca pentru a fi construibila vor fi detaliate in
capitolele de mai jos pentru fiecare zona funtionala si UTR aferente si vor face referire la urmatoarele
aspecte:
posibilitate de acces la drum public sau privat;
suprafa minim a parcelelor pentru a fi construbile
front minim la strada;
raportul dintre latimea si adancimea parcelei;
unghiul format de frontul la strad cu fiecare din limitele laterale ale parcelei
4.2. Este permis divizarea unui lot n maximum doua parcele alturate care s ndeplineasc condiiile
de construibilitate; mprirea lotului n 3 sau mai multe parcele distincte se va face n baza unui P.U.Z
parcelare conform legii.
4.3. Orice interventi asupra monumentelor istorice, sau a interventiilor sau constructiilor noi in limita
zonei protejate instituite prin prezentul PUG pot fi realizate doar dupa aprobarea PUD/ PUZ cu avizul
DMI.

5. DIVIZIUNEA TERENULUI N ZONE, SUBZONE I UNITI TERITORIALE DE


REFERIN.
5.1. Zona functionala este o parte a teritoriului unei localitati, in care, prin documentatia de
amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare. Zona
5

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

functionala poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi functiune dominanta (zona de locuit, zona
activitatilor industriale, zona spatii verzi, etc). Zonificarea functionala este actiunea de impartire a
teritoriului in zone functionale.
5.2. Unitatea teritoriala de referinta (UTR) este o subdiviziune urbanistica a teritoriului unitatii
administrativ-teritoriale, constituita pe criterii urbanistice similare sau omogene, avand drept scop
pastrarea, refacerea ori dezvoltarea teritoriului in concordanta cu traditiile, valorile sau aspiratiile
comunitatii la un moment dat si necesara pentru: agregarea pe suprafete mici a indicatorilor de populatie
si construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea
urbanistica omogena. UTR-urile, avand de regula suprafata de 1-20 ha si in mod exceptional pana la 100
ha, se delimiteaza pe limitele de proprietate, strazi sau alte tipuri de limite fizice sau naturale in functie
de unele dintre urmatoarele caracteristici:
- relief si peisaj cu caracteristici similar
- evolutie istorica unitara intr-o anumita perioada
- populatie cu structura omogena
- sistem parcelar si mod de construire omogene
- folosinte de aceeasi natura ale terenurilor si constructiilor.
- regim juridic al imobilelor similar;
- reglementari omogene referitoare la destinatia terenurilor si la indicatorii urbanistici.
5.1. mprirea teritoriului n uniti teritoriale de referin (denumite n continuare UTR), s-a fcut
conform planei anexate de Unitati Teritoriale de Referinta.
Definirea unei anumite uniti teritoriale de referin este determinat de trei parametri:
(1)
funciunile dominante admise cu sau fr condiionri;
(2)
regim de construire
(3)
inaltimea maxima admisa a constructiilor.
Schimbarea unuia dintre parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului i deci, este
necesar ncadrarea terenului n alt categorie de UTR.
5.3. Structura continutului Regulamentului Local de Urbanism:
Fiecare dintre subzonele si unitatile teritoriale de referinta - UTR fac obiectul unor prevederi organizate
conform urmatorului continut:

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI


SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2
ARTICOLUL 3

UTILIZARI ADMISE
UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
UTILIZARI INTERZISE

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR


ARTICOLUL 4
ARTICOLUL 5

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,


DIMENSIUNI)
AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
6

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 6
ARTICOLUL 7
ARTICOLUL 8
ARTICOLUL 9
ARTICOLUL 10
ARTICOLUL 11
ARTICOLUL 12
ARTICOLUL 13
ARTICOLUL 14

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE
ACEEASI PARCELA
CIRCULATII SI ACCESE
STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
IMPREJMUIRI

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI


ARTICOLUL 15
ARTICOLUL 16

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

6. OBSERVAII
6.1. La autorizarea oricrui fel de construcie n extravilan se vor avea n vedere prevederile Ordinului
nr. 34/N/M30/3422/42.21 din 1995 al MLPAT, MApN, MI, SRI pentru aprobarea Precizrilor privind
avizarea documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului prin care se reglementeaz distanele
minime de amplasare a construciilor fa de obiectivele cu caracter special.
6.2. Planul aferent Regulamentului Local de Urbanism cu indicarea unitilor teritoriale de referin
este prezentat n anex. Pentru fiecare investitie noua se va elibera un Certificat de Urbanism in care se
va preciza, in functie de UTR in care se gaseste parcela pe care se doreste realizarea investitiei
respective, regimul tehnic si economic de construibilitate conform articolelor din RLU. Regimul tehnic
si economic din RLU va fi completat direct in Certificatul de Urbanism eliberat sau ca anexa la acesta
cu obligativitatea respectarii intocmai a conditiilor impuse.
6.3. Autorizarea executrii tuturor construciilor va ine seama de zonele de servitute i de protecie ale
reelelor tehnico-edilitare i a cilor de comunicaie.
6.4. Autorizarea construciilor n zonele expuse la riscuri naturale, cu excepia celor care au drept scop
limitarea acestora este interzis (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996 Art.10
Expunerea la riscuri naturale), pana la realizarea studiilor si lucrarilor care sa conduca la eliminarea
acestor riscuri. In sensul prezentului regulament, prin zone de risc natural se intelege alunecari de teren
si zone inundabile.
Pentru zonele inundabile cauzate de paraul Cehal, se impun lucrari de regularizare a cursului de
apa, indiguiri si alte lucrari de impiedicare a fenomenului. O data cu realizarea acestora, se vor putea
elibera autorizatii de construire pentru aceste zone.
6.5. n scopul protejrii imaginii spaiului public, autoritile locale vor urmri evitarea:

amplasrii spre strad a anexelor gospodreti n cazul locuinelor;

amplasrii spre strad a depozitelor i a construciilor anexe;

folosirii culorilor de tencuial i finisaje care s degradeze imaginea strzii etc.


7

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

II PRESCRIPII SPECIFICE UNITILOR TERITORIALE DE REFERIN


1.
ZONE PROTEJATE REGLEMENTARI:
Interveniile n siturile arheologice reperate sau cu potenial se vor face conform prevederilor
Ordonanei nr.43 din 30.01.2000 :
1. n cazul zonelor cu potenial arheologic cunoscut i cercetat, regimul de protecie este reglementat
de legislaia n vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice i a bunurilor mobile care fac
parte din patrimoniul cultural naional.
2. Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate i instituite conform legii, beneficiaz
protecia acordat zonelor protejate, precum i de msurile specifice de protecie prevzute
respectiva ordonan. Zonele de protectie se stabilesc conform Legii 422/2001, respectand 500
metri pentru siturile arheologice situate in extravilan si 200 de metri pentru cele situate
intravilan, delimitandu-se pe limite de parcele si strazi.

de
de
de
in

3. Pentru fiecare imobil (parcel i fond construit) declarat monument istoric sunt permise doar
interveniile de conservare-restaurare.
4. Interveniile de conservare-restaurare constau ntr-un ansamblu organizat de lucrri care, prin
respectarea elementelor tipologice, formale i structurale ale imobilului, permit conservarea i
punerea n valoare a caracterului su, astfel nct s permit utilizarea adecvat a caracteristicilor
sale intrinseci.
5. Pentru orice intervenie de conservare-restaurare efectuat asupra imobilelor (parcel i fond
construit) ncadrate n aceast categorie de valori culturale este obligatorie elaborarea unui studiu
istoric de fundamentare a documentaiei de specialitate (proiect de conservare-restaurare) care
urmeaz s fie elaborat n vederea execuiei.
6. Pentru obtinerea autorizatiei de construire, in zonele de protectie a monumentelor istorice se va
solicita avizul Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Maramures.
7. n cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evideniat ntmpltor (ca urmare a factorilor naturali sau
a aciunilor umane, altele dect cercetarea arheologic) se instituie, din momentul descoperirii de
bunuri arheologice, n vederea cercetrii i stabilirii regimului de protejare, temporar, pentru o
perioad ce nu poate depi 12 luni, regimul de protecie pentru bunurile arheologice i zonele cu
potenial arheologic;
8. n cazul zonelor cu potenial arheologic este necesar o cercetare arheologic n vederea
nregistrrii i valorificrii tiinifice a acestora;
9. Sptura arheologic i activitile umane ntreprinse asupra patrimoniului arheologic se efectueaz
numai pe baza i n conformitate cu autorizaia emis de Ministerul Culturii, n condiiile legii;

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

10. Utilizarea detectoarelor de metale n situri arheologice, n zonele de interes arheologic prioritar i n
zonele cu patrimoniu arheologic reperat este permis numai pe baza autorizrii prealabile emise de
Ministerul Culturii;
11. Pn la descrcarea de sarcin arheologic, terenul care face obiectul cercetrii este protejat ca sit
arheologic, conform legii;
12. Autorizarea lucrrilor de construire sau desfiinare din zonele cu patrimoniu arheologic reperat sau
marcat pe planele prezentului PUG se aprob numai pe baza i n conformitate cu avizul
Ministerului Culturii.
13. n cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evideniat ntmpltor, pn la descrcarea de sarcin
arheologic, autorizarea de construire se suspend sau, dup caz, primarul localitii dispune
ntreruperea oricrei alte activiti, n conformitate cu avizul serviciilor publice descentralizate ale
Ministerului Culturii, i se instituie regimul de supraveghere sau sptur arheologic .

2.

ZONE DE SIGURANTA SI PROTECTIE SANITARA:

1. Autorizarea lucrrilor de construire n interiorul zonelor de protecie pe baza normelor sanitare se


face numai pe baza i n conformitate cu avizul Direciei de Sntate Public.
2. Se va solicita avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea i executarea construciilor de locuine
sau de obiective de utilitate public sau privat, pentru transformarea, extinderea sau schimbarea
destinaiei construciilor sau instalaiilor, ct i pentru PUZ-urile necesare conform Reglementrilor
propuse.
3. Se vor dimensiona i institui perimetrele de protecie hidro-geologic de protecie i zonele de
protecie sanitar (cu regim sever i de restricie) la sursele i instalaiile de alimentare cu ap
potabil n sistem centralizat existente i propuse (foraje, rezervoare, aduciuni, instalaii de tratare,
reele de distribuie) n conformitate cu HGR 930/2005; pentru fntnile publice care capteaz apa
din stratul freatic, zona de protecie sanitar va avea dimensiunile minime de 50 metri n amonte i
20 metri n aval, pe direcia de curgere a apei subterane.
4. Fosele septice vidanjabile i impermeabilizate se vor amplasa la distanele minime de 3m fa de
conductele reelei de ap potabil, 10m fa de locuinele vecine, 20-50m fa de sursele locale de
ap potabil (fntni, pompe de mn, izvoare captate etc.).
5. Se vor asigura zone de protecie sanitar ntre teritoriile protejate (zone de locuit, zonele de odihn,
zonele social-culturale etc.) i ntreprinderile agricole, agro-zootehnice i industriale sau o serie de
uniti care pot polua factorii de mediu sau pot produce disconfort i unele riscuri sanitare (
cimitire, staie de epurare etc.) n conformitate cu OMS 536/1997 publicat n MO 140/1997.(VEZI
ANEXE)
6. Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de impact de mediu,
topografice, hidrometeorologice i dispersie a poluanilor, astfel nct acestea s nu depeasc
concentraiile maxime admise prevzute n normative n teritoriile protejate (zonele de locuit,
parcurile, rezervaiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihn i recreere, instituiile

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

social-culturale i medicale, precum i unitile economice ale cror procese tehnologice necesit
factori de mediu lipsit de impuriti).
7. Zona de protecie sanitar pentru staia de epurare va fi de minim 300 m (exceptand statiile
ecologice) fa de teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaiile naturale, zonele de
interes balneoclimateric, de odihn i recreere, instituiile social-culturale i medicale, precum i
unitile economice ale cror procese tehnologice necesit factori de mediu lipsit de impuriti).
8. Se interzice construirea n zonele de siguranta a surselor i instalaiilor de ap potabil, a staiilor de
epurare, a conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii de nalt i medie tensiune etc.
Zona de siguranta la conducta de transport gaze este de 20 m de o parte i de alta a conductei, zon
n care se interzice efectuarea oricror lucrri de construcii i montaj, chiar cu caracter provizoriu.
Zona de protectie la conducta de transport gaze este de 100 m de o parte i de alta a conductei, zon
n care autorizarea construciilor se poate face doar n baza unui aviz favorabil dat de deintorul
conductei.
Zona de protectie la liniile electrice coincide cu zona de siguranta.
Pentru depozitele de deeuri se vor nainta proiectele ntocmite conform OMS 117/2002, nsoite
de studii de impact pentru sntate i mediu, studii geologice, hidrogeologice i urbanistice,
conform OMS 536/1997, art.8,10,11 i 43.
9. Conform Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecie i de siguran aferente
capacitilor energetice (Ordinul ANRE nr.4/09,03,2007 modificat i completat cu Ordinul ANRE
nr.49/29,11,2007) limea zonei de protecie i de siguran a liniilor electrice aeriene este de : 24m
pentru LEA 20kV
10. Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecie este delimitat de conturul fundaiei
stlpilor i de protecia la sol a platformei suspendate; pentru posturi de transformare, cabine de
secionare ngrdite, zona de protecie este delimitat de ngrdire, pentru posturi de transformare,
cabine secionate ngrdite, zona de protecie este delimitat de suprafaa fundaiei extins cu cte
0,2 m pe fiecare latur; pentru posturi de transformare amplasate la sol, ngrdite, zona de siguran
este extins n spaiu delimitat la distana de 20 m de la limita zonei de protecie.

3.

ZONE CU RISC GEOTEHNIC

1. n zonele cu risc geotehnic se impun interdicii temporare de construire pn la soluionarea


problemelor geotehnice
2. Pentru zonele care cuprind terenurile situate n pant unde stabilitatea terenului este relativ bun (
zone cu risc de alunecare), pentru meninerea acesteia n cazul executrii unei excavaii n versant,
se pune problema meninerii echilibrului existent n zon. n acest sens se recomand urmtoarele
amenajari:
-

amplasarea de construcii care s profite de panta terenului (construcii n trepte);

10

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

executarea unor lucrri de sprijinire i consolidare: terasri, drenuri, taluzri, ziduri de sprijin,
plantaii de arbori cu rdcini pivotante etc.

3. n aceste zone nu se vor executa decapri (excavaii) fr sprijiniri;


4. la amplasarea de noi construcii se va ine seama de reelele subterane i supraterane existente i, nu
n ultimul rnd, de asigurarea stabilitii construciilor existente.
5. Pentru zonele cu risc geotehnic generate de alunecri de teren se poate ridica interdicia temporar
de construire i se poate emite autorizaie de construire n baza unui STUDIU GEOTEHNIC
solicitat prin Certificat de Urbanism, studiu prin care s se stabileasc dac exist soluii de fundare
pentru fiecare caz n parte, soluii care s elimine riscurile pe ntreaga perioad de exploatare a
construciei.

4.

CAI DE COMUNICATII:

- Strzile propuse n noile enclave sau extinderi cu locuine individuale vor fi minimim de categoria a IIIa, excepie fcnd strzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu exist posibilitatea de a se prelungi
i se vor amenaja ca nite fundturi
- Strzile noi propuse ce leag dou strzi existente vor prelua caracteristicile categoriei superioare cu care
au tangen, cu condiia ca parcelarul i fondul construit existent s permit acest lucru.
- Executarea lucrrilor edilitare ce afecteaz suprafaa strzilor (carosabil i trotuar) se vor aproba doar cu
condiia, ca la terminarea acestora s se refac sistemul rutier (stratificaie, grosime stratificaie i tip de
mbrcminte) identic cu cel existent la nceperea lucrrilor
- Trotuarele la strzile din localitate sunt de regul, separate de partea carosabil printr-o fie liber
rezervat pentru amplasarea pomilor, a instalaiilor subterane, a stlpilor de iluminat i de telecomunicaii.
- Fia liber la strzile de categoria III poate fi numai n cazul cnd distana dintre fronturile construciilor
de pe prile laterale ale strzilor permite prevederea fiilor libere; n caz contrar trotuarele sunt adiacente
prii carosabile.
- Artera de circulaie cu traseu nfundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00m i va fi prevzut la
captul nfundat cu bucl pentru ntoarcerea autovehiculeor, cu raza de minim 6,00m

11

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

5.

DREPTUL DE PARCELARE:

1.

Prin parcelare se nelege operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea n
4 sau mai multe pari alturate a uneia sau mai multor proprieti funciare distincte, destinate
construirii, n scopul de a fi sau nu nstrinate prin cedri, concesionri sau vnzri a loturilor
rezultate; (art.30 R.G.U)

2.

Se nelege prin parcel, suprafaa de teren situat ntr-o unitate administrativ-teritorial pe un


amplasament bine stabilit, avnd o singur categorie de folosin i aparinnd unui proprietar sau
mai multor proprietari, n indiviziune; (Legea 7/1996 i Norme tehnice de introducere a cadastrului
general aprobate cu Ordinul MAP 534/2001)

3.

Faptul de a proiecta sau construi mai mult de patru cladiri pe o parcel, constituind un singur trup,
este considerat din punct de vedere al autorizrii construciilor, ca o parcelare, n sensul celor
prevzute anterior;

4.

Proprietarii suprafeelor de teren pe a cror ntindere se pot construi patru sau mai multe locuine
sau cldiri de orice natur, respectand prevederile prezentului regulament, au dreptul s le
parceleze. Dreptul de parcelare este supus, n afar de prevederile nscrise n reglementarile legale,
dispoziiilor prezentului regulament .

CONDITII DE REALIZARE A PARCELRILOR NOI:


- n noile parcelri sau n extinderile de intravilan, unde sunt marcate strzi noi prin prezentul PUG
nainte de autorizarea construciilor este obligatorie ntocmirea unui PUZ de parcelare care s fie redactat
pe o ridicare topo actualizat, PUZ care va reglementa poziia exact a strzilor, racordarea la reelele
edilitare, forma parcelelor (raportul laturilor).
Se va aproba parcelarea unui teren intravilan sau care urmeaz sa fie introdus n intravilan, dac:
1. terenul se afl n ntregime sau n parte ntr-o zon construibil;
2. pentru fiecare poriune de teren se aplic prevederile zonei i ale unitilor teritoriale
prevazute n prezentul regulament;
3. aezarea i natura terenului permite construirea n mod igienic, eficient i dup normele de
sigurana i rezisten n vigoare .
Pentru a putea obine aprobarea parcelrii unui imobil din intravilan, proprietarul terenului trebuie
s solicite n prealabil certificatul de urbanism . Acesta se va obine de la Primria Orasului Tasnad i prin
el autoritaile publice locale sunt obligate conform Legii 350/2001 s solicite ntocmirea unui Plan
12

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Urbanistic Zonal ce se va aproba conform legilor n vigoare i care va sta la baza viitoarei parcelri,
reglementnd forma, dimensiunile, accesul i echiparea edilitar a viitoarelor parcele astfel obinute.
Sunt interzise parcelrile prin care se obin mai mult de 12 loturi pe terenurile situate pe strzi,
unde nu exist sau nu sunt prevzute reele de ap potabil i canalizare pentru evacuarea apelor uzate;
Se poate totui admite pacelarea acestor terenuri dac proprietarul execut sau platete costul
executrii racordrii lucrrilor edilitare ale parcelrii la acelea ale localitii, conform condiiilor cerute de
societile care administreaz reelele publice de alimentare cu apa i canalizare n zona respectiv sau de
Regia Apele Romne i Agenia de Protectia Mediului;
Pe strzile unde nu exist conducte pentru alimentare cu ap potabil i canalizare i unde nici
nu urmeaz a se executa de catre Primrie sau particulari lucrri de racordare la reelele localitii, se poate
totui autoriza, cu avizul Ageniei de Protectia Mediului, parcelari cu parcele cu suprafata minima de 150
mp. n acest caz trebuie s se execute de ctre parcelator lucrri locale separate pentru fiecare parcel n
parte, care s asigure alimentarea cu apa potabil i evacuarea apelor uzate. Pentru toate aceste lucrri se va
cere n prealabil avizul Regiei Apele Romane i al Ageniei de Protecie a Mediului;

DISTANTE MINIME SI FORMA PARCELELOR:


Pentru ca o parcel s poat fi construibila trebuie sa indeplineasca anumite cerinte privind
suprafaa, deschiderea la strad i adncimea (prevazute mai jos); fiecare condiie de minimum se va
considera separat pentru fiecare dimensiune, ct i pentru suprafee, ele trebuind s fie respectate simultan.
- FRONT LA STRAD de minimum 8,0 m pentru cldiri nituite i respectiv de minimum 12,0 m pentru
cldiri izolate sau cuplate;
- SUPRAFAA minim a parcelei de 150 mp pentru cldiri niruite i respectiv de minimum 200 mp
pentru cldiri amplasate izolat sau cuplate;
- ADNCIMEA PARCELEI trebuie s fie de maxim trei ori mai mare dect deschiderea la strad sau cel
puin egal cu deschiderea la strad.

Prezentul regulament stabileste distantele minime si formele parcelelor construibile diferentiat, pe


categorii de funtiuni.

13

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se ncadreaz n prevederile de mai sus.
STRZI I ALEI CAROSABILE N PARCELRILE NOI
- Orice parcelare n care nu toate parcelele au acces direct la un drum public existent, trebuie s aiba cel
puin o strad deschis la ambele capete;
- Aleile carosabile din interiorul zonelor parcelate vor avea minim dou benzi de circulaie;
- Strzile, aleile carosabile (inclusiv fundturile) nou create vor respecta profilul transversal indicat n
plana de Reglementri urbanistice.
- Pentru a fi construibil, o proprietate cu adncime mare se poate dezmembra n maxim dou parcele, una
la alinierea strzii i alta ctre fund, cu condiia ca parcela de fund s aib un acces carosabil de min. 3 m
creat pe teren propriu i cu adncime de maxim 25 m de la alinierea strzii;
- Fundturile nu pot avea mai mult de 100 m lungime- din alinierea strzii pn n captul ei. La partea de
capt, fundtura trebuie s prezinte o lrgire de o form i cu dimensiunile astfel alese, nct s asigure
ntoarcerea unui vehicul din cel mult trei micri, nscriindu-se n curbe cu raza exterioara de minim 10m.
- Pe ct e posibil se va evita ca o arter de mare circulaie s fie ntrerupt prea des de astfel de strzi
provenite dintr-o parcelare.
- Proiectul de parcelare trebuie s prevad strzi, alei, piee i treceri spre parcele n condiiile impuse prin
prezentul Regulament.
- Proiectul cu toate aceste suprafee, complet echipate din punct de vedere edilitar, se vor preda Primriei n
mod obligatoriu i gratuit de ctre proprietar.
- La parcelrile unor terenuri cu suprafa mai mare de 50 000 mp n afara ndeplinirii celorlalte condiii
de parcelare, trebuie s se prevad pe lng terenul necesar asigurrii strzilor, o suprafa de teren pentru
scopuri publice (comert, coala, biseric, terenuri de sport, etc) .
- Aceast suprafa va fi de minim 5 % din ntinderea total a terenului pentru terenurile cu suprafa
ntre 50000 i 200000mp i de minim 7 % pentru terenurile n suprafa mai mare de 200000mp.
14

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

UNITATEA DE CARACTER ARHITECTURAL A PARCELRILOR


- Toate cldirile ce urmeaz a se construi pe parcelele rezultate din diviziunea unei singure proprieti sau
pe parcele n indiviziune, trebuie s fie concepute i executate ntr-o coeren de caracter arhitectural, astfel
nct toate cldirile s apar ca un ntreg armonios;
- O dat cu planul urbanistic de parcelare, trebuie prevzut un numr de norme generale dup care urmeaz
a fi realizate construirea grupului de cldiri i ambientarea lui cu plantaii i elemente de mobilier urban.

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA CUPRINSE IN INTRAVILAN:

CM ZONA POLIFUNCTIONALA CENTRALA :


Zona mixta continand institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general (servicii
manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comert, hoteluri, restaurante, recreere),
activitati productive mici, nepoluante, locuinte individuale si colective.

CM ZONA POLIFUNCTIONALA CENTRALA A ORASULUI TASNAD :


GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI
Zona centrala reprezinta teritoriul in care sunt concentrate cele mai importante institutii
administrative si sociale, culturale, cele doua monumente istorice, unitati comerciale si servicii cu profil
specializat, amenajari variate de spatii verzi si pietonale, locuinte, constituind cadrul ambiental
reprezentativ cel mai frecventat de locuitorii orasului.
Zona este constituita din mixtarea diferitelor functiuni publice si de interes general cu locuintele
dispuse in lungul principalelor artere de circulatie. Contine functiuni si echipamente cu caracter de
centralizare si reprezentativitate, polarizatoare ale interesului public la nivel local.
Zona centrala a orasului este delimitata de strazile Mihail Sadoveanu(nord), Campului(est)
Rozelor(sud), aproximativ 50 metri vest fata de strazile Biro Layos si Infratirii (vest), si reprezinta 6.51%
din intravilanul propus. vezi plansa de Reglementari urbanistice Unitari Teritoriale de Referinta. Zona
centrala are o suprafata de 50.70 ha, din care : 11.39 ha (22.46%) suprafata ocupata de institutii publice si
servicii, 2.37 ha (4.67%) de spatii verzi si sport, 2.35 ha (4.64%) suprafata destinata circulatiei carosabile si
34.35 ha (67.75 %) zona destinata locuintelor.
Zona centrala este traversata de la nord la sud de de drumul national DN 1F de la strada Infratirii
pana la intersectia strazii Campului cu Livezilor. Circulatia pietonala se desfasoara pe trotuarele existente
de-a lungul strazilor.
Aspectul arhitectural urbanistic al zonei nu este unitar si omogen, frontul vestic este valoros, dar
interventiile in aceasta zona nu au dus la imbunatatirea imaginii de ansamblu.
15

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Dintre cele mai importante institutii publice existente in zona mentionam : primaria, trei biserici,
muzeu, camin cultural, hotel, scoala generala, farmacie, stomatologie ;
Zona centrala se compune din doua zone principale:
CM - Zona centrala din exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice, care cuprinde
urmatoarele UTR-uri.
C L1 UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt situate
in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C L2 UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C L3 UTR locuinte individuale si colective din enclavele neconstruite din zona centrala care
sunt situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CV1a UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in exteriorul zonei de protectie a monumentelor istorice
C V1b UTR amenajari sportive din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
C IS1 - UTR unitati socio-culturale situate din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
C IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
C IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
C IS4 UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in exteriorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP Zona centrala din interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice, care cuprinde
urmatoarele UTR-uri:
CP L1 UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP L2 UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CPV1a UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP IS1 - UTR unitati socio-culturale din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
CP IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS4 UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
Pentru zona de protectie a monumentelor istorice (100 metri pe limite de parcele), s-a instituit
interdictie temporara de construire pana la elaborarea, (in conformitate cu reglementarile P.U.G.), a unui
Plan Urbanistic Zonal stabilit conform plansei de UTR (PUZ1). P.U.Z. se va realiza pe suport topografic
actualizat la scara 1/500 inainte de demararea oricarei investitii in zona centrala.

16

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

CM - ZONA CENTRALA DIN EXTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A MONUMENTELOR


ISTORICE, CARE CUPRINDE URMATOARELE UTR-URI.
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

CL1+CL2 :
Echipamente publice aferente zonei de locuit
- Echipamente tehnico- edilitare
- Alei pietonale, accese, parcaje la sol(exclus garaje individuale), spatii verzi, locuri de joaca
- Functiuni de interes public la parterul cladirilor
CL3 Locuinte individuale si colective
- Functiuni administrative, functiuni financiar-bancare, functiuni comerciale cu caracter intraurban,
functiuni de cult, functiuni de cultura, functiuni de nvatamant, functiuni de sanatate, functiuni sportive,
functiuni de turism cu caracter intraurban, functiuni aferente infrastructurii de transport public, locuinte,
servicii aferente zonelor de locuinte (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de
locuinte.
- Echipamente publice aferente zonei de locuit
- Echipamente tehnico- edilitare
- Alei pietonale, accese, parcaje la sol(exclus garaje individuale), spatii verzi, locuri de joaca
- Functiuni de interes public la parterul cladirilor

CV1a: Sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in :


- spatii plantate, scuaruri
- circulatii pietonale
- mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna;

CV1b: Sunt admise amenajari pentru practicarea sportului


- terenuri de sport
- sali pentru antrenament
- sali de competitii sportive (specializate sau polivalente)
- loisir in spatii acoperite;
- patinoare, popicarii

CIS 1: - constructii de cult: lacasuri de cult


- constructii de cultura: biblioteci, muzee, case de cultura, teatre, expozitii, sali de reuniune,
cinematografe, sali polivalente, centre si complexe culturale.

CIS2: - constructii comerciale: comert alimentar, nealimentar, magazine, supermarketuri, piata


agroalimentara, servicii, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, hoteluri, pensiuni, agentii de turism
- constructii financiar-bancare: sedii de banci, filiale, sedii de societati de asigurari
17

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

constructii de sanatate: spital general, spital de specialitate, dispensare, stomatologii, farmacii,


centre de recoltare, crese speciale

CIS3: - constructii de invatamant: invatamant prescolar - gradinite, scoli primare, gimnaziale, licee, scoli
postliceale, profesionale, invatamant superior.
CIS4: - constructii administrative: sedii primarii, sedii de partide, sedii de servicii descentralizate in
teritoriu al ministerelor si ale altor organe de specialitate, sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii
nonguvernamentale, asociatii, agentii, sedii de politie, pompieri, jandarmerie, etc

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


CM:
- Se admit reconstruiri si extinderi ale cladirilor cu functiunea de locuit numai in cazul respectarii
POT-ului existent sau majorarea acestuia cu maxim 10%.
- pentru zona centrala s-a instituit interdictie temporara de construire pana la elaborarea
Planurilor urbanistice zonale care se vor realiza conform plansei de Unitati teritoriale de
referinta.
- autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie, necesita spatii de parcare se admite
numai daca exist posibilitatea realizarii acestora n afara domeniului public (Art. 33 din RGU),
de preferat pe parcela aferenta.
-

in subzonele care intra n zona intersectiilor ce trebuie modernizate, amplasamentul


constructiilor se va face n afara suprafetei circulare cu raza de 50 m, masurata din centrul
actual al intersectiei (suprafata pozata n planul unitatilor de referinta).

Activitatile productive existente vor putea functiona pana la reconversia acestora in zone
functionale stabilite prin P.U.G.

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazuta in anexa.

Se admit locuinte individuale cu conditia ca acestea sa se realizeze pe parcele deja construite


(cazul proprietarilor care doresc sa isi realizeze inca o constructie pe parcela), cu conditia
respectarii POT si CUT .

CL1:

CL2+CL3:
Se admit schimbari de destinatie la apartamentele din blocuri, cu acordul tuturor locatarilor, doar
pentru urmatoarele activitati:
- prestari servicii: birouri de avocatura, calculatoare, proiectare
- se admite amplasarea de chioscuri pentru vanzare reviste, bauturi racoritoare, alimente, n cartierele
mari de blocuri numai pe baza de PUD aprobate si cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 40 mp.

18

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

CV1a+ CV1b:
- se vor asigura circulaii pietonale, precum i scuaruri atractive pentru recreere n cadru urban, n
pondere de minim 10% din suprafaa de teren construita.

CIS1+CIS2+CIS3+CIS4:
- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distanta mai mica
de 100 metri de unitati de invatamant preuniversitar si de biserici;
- se admite completarea cu cladiri comerciale in interspatiile neconstruite cu conditia sa se mentina
accesele carosabile si trecerile pietonale necesare, parcari si spatii verzi conform prezentului RLU si
sa se respecte cerintele de protectie a cladirilor existente.
- se va asigura n toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


Se interzic urmatoarele utilizari:
- orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2.
CL2:- avand in vedere ca procentul de ocupare a terenului in cartierele de blocuri este foarte mare, nu se
mai admit indesiri, acestea fiind n detrimentul zonelor verzi si a locurilor de joaca pentru copii.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME DIMENSIUNI)


CL1 :
- se va mentine parcelarul existent
CL2 :
- se va mentine parcelarul existent
CL3 :
- in cazul locuintelor individuale suprafata minima a unei parcele pentru a fi construibila trebuie sa
fie 800 mp, cu front minim la strada de 15 m.
- in cazul locuintelor colective suprafata minima a unei parcele pentru a fi construibila trebuie sa fie
2500 mp, iar deschiderea minima a parcelei sa fie 40 metri
- pentru celelalte categorii de functiuni admise, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand
minim 500 mp. si un front la strada de minim 15.0 metri

CIS1+CIS2+CIS3+CIS4 :
- se va mentine parcelarul existent

19

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


CM - cu urmatoarele conditionari sau conform PUZ:
- cladirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri sau vor fi dispuse pe aliniament in
functie de profilul activitatii si caracterul zonei construite;
- cladirile care nu au functia de institutii, servicii sau echipamente publice se amplaseaza pe
aliniament cu conditia ca inaltimea maxima la cornise sa nu depaseasca distanta dintre acesta si
aliniamentul de pe latura opusa a strazii;
- daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va
retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta
dintre aliniamentele strazii, dar nu cu mai putin de 4.0 metri;
- pentru cladirile care alcatuiesc fronturi continue se stabileste un aliniament posterior situat la o
distanta de maxim 20 metri fata de aliniamentul la strada.
- pentru nucleele noi constituite, amplasarea cladirilor fata de aliniamente se va face conform P.U.Z.,

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
CM : Cu urmatoarele recomandari sau conform PUZ:
- cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, cladirile care adapostesc restul functiunilor se
recomanda sa fie realizate predominant in regim continuu sau discontinuu;
- cladirile vor alcatui fronturi continue prin alipire de calcanele cladirilor invecinate daca acestea sunt
dispuse pe limitele laterale ale parcelelor.
- in cazul fronturilor discontinue, in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale
cu o cladire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta latura se invecineaza cu o cladire
retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fatada laterala ferestre, noua cladire se va alipi de
calcanul existent, iar fata de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumatate din
inaltime, dar nu mai putin de 3.0 metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta este si linia de separatie a subzonei mixte de
o functiune publica izolata, de o biserica sau de subzona predominant rezidentiala relizata in regim
discontinuu; in aceste cazuri se admite numai realizarea cu o retragere fata de limitele parcelei egala
cu jumatate din inaltimea la cornise, dar nu mai putin de 5.0 metri;
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea
cladirii masurata la cornise, dar nu mai putin de 5.0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA
CM - cu urmatoarele conditionari sau conform P.U.Z:
- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu media inaltimii fronturilor opuse;

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE


CM - cu urmatoarele conditionari sau conform PUZ:
20

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri latime
dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din
proprietatile invecinate, cu conditia ca lungimea accesului pana la intrarea pe parcela sa nu
depaseasca 25 metri;
- in cazul fronturilor continue la strada se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un
pasaj dimensionat, astfel incat sa permita accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; distanta
dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depasi 30.0 metri.
- se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul
programului de functionare precum si pentru pentru accese de serviciu;
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap
sau cu dificultati de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR


CM : - stationarea autovehicolelor necesare functionarii diferitelor activitati, conform normelor, se admite
numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;
- locurile de parcare se dimensioneaz conform normelor specifice i se dispun n construcii supra /
subterane sau n parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maini i vor fi
nconjurate cu gard viu de 1,20 m. nlime;

CL1+CL2+CL3 : pentru constructii de locuinte, vor fi prevazute locuri de parcare dupa cum urmeaza :
- cate un loc de parcare la 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu
- cate un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinte semicolective cu acces propriu
si lot folosit in comun.
- cate un loc de parcare la 2-10 apartamente in locuinte colective cu acces si lot in comun.
CIS 1 pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv,
avandu-se in vedere minim 5 locuri de parcare.
- Pentru constructiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori si spectatori si
personal, dupa cum urmeaza :
- cate un loc de parcare la 50 mp spatiu de expunere
- un loc la 10-20 locuri in sala
CIS 2 pentru institutiile financiar-bancare cate un loc de parcare la 20 de salariati si un spor de
50%pentru clienti ; in functie de destinatia cladirii si de amplasament, parcajele pentru salariati pot fi
impreuna cu cele ale clientilor, adiacent drumului public.
- pentru constructiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienti dupa cum
urmeaza :
- un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la
400 mp
- un loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600
mp
- un loc de parcare la 50mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexe comerciale
de 600-2000 mp
- un loc de parcare la 40mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri
comerciale de peste 2000 mp.
21

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri de masa ; la acestea se vor
adauga spatiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de
parcajele clientilor.
- pentru constructiile de sanatate va fi prevazut cate un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un
spor de 10%.
CIS 3 pentru toate categoriile de constructii de invatamant vor fi prevazute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.
- Pentru invatamantul universitar se va adauga un numar de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
CIS 4 pentru constructiile administrative vor fi prevazute cate un loc de parcare pentru 10-40 salariati si
un spor de 30%
- pentru spatii destinate reuniunilor sau conferintelor se vor asigura 1-2 locuri de parcare pentru
autocare.
CV1b- pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi prevazute locuri de parcare pentru
personal, pentru public si pentru sportivi, in functie de capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza :
-pentru complexuri sportive, sali de antrenament sau de competitie, un loc de parcare la 520 de locuri
- la cele de mai sus se va adauga un 1-3 locuri de parcare pentru autocar.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

CM - cu urmatoarele conditionari recomandate a fi preluate in PUZ:


Regim de inaltime maxim admis :
CL1 + CIS 1 + CIS 3 : P+2
CL2+CL3 + CIS 2 + CIS 4 : P+4
Se considera inaltimea unui nivel conventional de 3 m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


CM:
Conform P.U.Z. care va tine cont de urmatoarele conditionari:
-

aspectul cldirilor va fi subordonat cerinelor specifice unei diversiti de funciuni, cu condiia


realizrii unor ansambluri compoziionale care s in seama de rolul social al strzilor comerciale,
de particularitile sitului, de caracterul general al zonei i de arhitectura cldirilor din vecintate cu
care se afl n relaii de co-vizibilitate;

pentru firme, afiaj i mobilier urban se va asigura coerena pe arterele principale pe baza unor
studii i avize suplimentare.
- se interzice modificarea aspectului cladirilor existente prin tratarea diferita a finisajului parterului
de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel.

22

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- pentru cladirile valoroase din punct de vedere arhitectural (cele de pe strada N. Balcescu, V.
Salajean, Biro Layos) se vor respecta prevederile prezentului regulament pentru Zona centrala situata
in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice, art. 11 )

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


CM :
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se
evita producerea ghetii;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea
vizibila a cablurilor CATV;

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


CM:
- in gradinile de fatada ale echipamentelor publice minim 40% din suprafata va fi prevazuta cu
plantatii inalte;
- spaiile neconstruite i neocupate de accese i trotuare vor fi nierbate i plantate cu un arbore la
fiecare 100 mp.
- parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si inconjutate cu un gard
viu de 1.20 metri inaltime;
CL1+CL2+CL3 : vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in functie de tipul de locuire, dar nu mai
putin de 2mp/loc.
CIS1 : - pentru constructiile de cult vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu rol decorativ si de
protectie
- Pentru toate constructiile culturale vor fi prevazute spatii verzi si plantate, spatii de joc si de
odihna, in functie de capacitatea constructiei 10-20% din suprafata totala a terenului.
CIS2 :- pentru constructiile de sanatate vor fi prevazute spatii verzi si plantate in interiorul incintei,
dupa cum urmeaza :
- aliniamente simple sau duble cu rol de protectie
- parc organizat cu o suprafata de 10-15 mp/bolnav
- pentru crese speciale : 10-15mp/copil
- pentru constructiile comerciale, vor fi prevazute cu rol decorativ si de agrement in exteriorul
cladirii sau in curti interioare 2-5% spatii verzi din suprafata totala a terenului.
CIS3 : pentru unitatile de invatamant prescolar, incintele vor fi prevzut un spaiu verde cu limea
de minimum 25 m, cu rol n reducerea influenei zgomotului stradal.

CIS4 : pentru constructiile administrative vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ, minim 15 %
din suprafata terenului.
ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :
CM :
- este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri :
23

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- imprejmuiri opace, necesare pentru protectie sau separarea unor servicii functionale,
asigurarea protectiei vizuale.
- imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente
cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.
- se recomanda separarea terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri transparente de
maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri inaltime, din care 0.30 metri soclu opac, dublate de gard viu.
- spre trotuare i circulaii pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea
apartenenei spaiului prin diferene de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.
- nu se recomanda construirea la aliniament a imprejurimilor opace mai inalte de 2m
- pentru punerea in valoare a constructiilor publice se recomanda realizarea imprejmuirilor
transparente sau din gard viu .
- Pentru locuintele individuale imprejmuirile vor fi spre strada de maxim 1.80 m inaltime din care un
soclu opac de maxim 0.60 m. si o parte transparenta realizata din fier sau lemn, dublate eventual cu gard
viu; imprejmuirile dintre proprietati pot fi opace si de maxim 2,00 m inaltime

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CL1 : POT maxim = 35%,


CL2 : se va respecta POT-ul existent
CL3 : POT maxim = 60%,

CIS1+CIS2+CIS3 : se va respecta POT-ul existent

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


CL1 : CUT maxim = 1
CL2 : se va respecta CUT -ul existent
CL3 : CUT maxim = 3.00

CIS1+CIS2+CIS3 : se va respecta CUT-ul existent

24

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

CP ZONA CENTRALA DIN INTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A MONUMENTELOR


ISTORICE, CARE CUPRINDE URMATOARELE UTR-URI:
Delimitarea zonei de protectie pentru cele doua monumente existente in zona (Castelul CsereyFisher, azi Muzeul orasenesc Tasnad si Biserica reformata) s-a realizat conform Legii 422/2001 ; aceasta sa delimitat pe limite de parcele si strazi la o distanta de cel putin 100 de metri de la limita parcelei aferente
monumentelor.
Reglementarile pentru UTR-urile cuprinse in aceasta zona se vor detalia printr-un plan urbanistic
zonal delimitat conform plansei de unitati teritoriale de referinta.
Zona centrala din interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice, cuprinde urmatoarele
UTR-uri:
CP L1 UTR locuinte individuale din tesutul traditional existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP L2 UTR locuinte colective (blocuri P+4) din tesutul existent, din zona centrala care sunt
situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CPV1a UTR spatii verzi : parcuri, gradini publice, scuaruri si fasii plantate (publice), din zona
centrala care sunt situate in interiorul zonei de protectie a monumentelor istorice
CP IS1 - UTR unitati socio-culturale din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS2 - UTR unitati comerciale si servicii din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei
de protectie a monumentelor istorice
CP IS3 - UTR unitati de invatamant din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice
CP IS4 UTR unitati administrative din zona centrala care sunt situate in interiorul zonei de
protectie a monumentelor istorice

SECIUNEA I: UTILIZARE FUNCIONAL.


ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE .
- se vor mentine functiunile existente UTR : CPL1, CPL2, CPV1a, CP IS1, CP IS2, CP IS3, CP
IS4

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


- pentru noile constructii sau pentru amenajari publice se va intocmi un plan urbanistic zonal,
conform plansei de Unitati teritoriale de referinta.
- se admit functiuni de interes public, administrative, comerciale, de cult, cultura, invatamant
sanatate si turism, spatii verzi publice, locuri de joaca, mobilier urban, alei pietonale, cu conditia
respectarii caracterului arhitectural existent, iar autorizatia de construire va fi conditionata de
obtinerea avizului de la Directia Judeteana de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National.
- Orice interventie asupra monumentelor istorice se va realiza in conditiile legii in vigoare.
- Se admit reconstruiri si extinderi ale cladirilor cu functiunea de locuit numai in cazul respectarii
POT-ului existent sau majorarea acestuia cu maxim 10%.

25

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE :


-

Orice alte functiuni decat cele mentionate la articolele 1 si 2.


Datorita procentului mare de ocupare a terenului se interzic noi parcelari.
Pentru UTR CPL2 este interzisa utilizarea suprafetelor aferente locuintelor colective (spatii verzi
sau parcari) pentru construirea cladirilor de orice fel (constructii provizorii, garaje, extinderi la
parter pentru spatii comerciale, etc)

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME DIMENSIUNI)


-

Se va mentine parcelarul existent.


Conform PUZ

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


-

Se va respecta situatia existenta


Conform PUZ

ARTICOLUL 6 AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE
-

Se va respecta situatia existenta


Conform PUZ

ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA
-

Se va respecta situatia existenta


Conform PUZ

ARTICOLUL 8 CIRCULATII SI ACCESE


-

Se va respecta situatia existenta


Conform PUZ

ARTICOLUL 9 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR


-

Necesarul de parcari va fi dimensionat in functie de tipul de functiuni conform PUZ


Nu se admite stationarea autovehiculelor n curtile cladirilor declarate monumentelor istorice.

10. NLIMEA MAXIM ADMIS A CLDIRILOR

26

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 10 INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR :


-

Se va respecta situatia existenta


Conform PUZ, dar nu mai mult de P+4 niveluri si inaltimea la coama mai mare de 20 de m.
Pentru UTR CPL1, regimul maxim de inaltime va fi de P+2

ARTICOLUL 11 ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR :


-

orice interventie asupra monumentelor istorice se va realiza conform legii in vigoare.

Interventii pentru cladiri care se pot realiza fara intocmirea PUZ - care nu modifica
structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:
reparatii la mprejmuiri, acoperisuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimba forma acestora
si materialele din care sunt executate; materialele (compozitie fizico-chimica, forma, textura,
culoare) si tehnica de punere n opera vor fi identice cu cele proprii substantei autentice existente
anterior interventiei, n caz contrar este
necesara obtinerea avizului DJCCPCN si intocmirea PUZ
- reparatii si nlocuiri de tmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile
golurilor si tmplariei, inclusiv n situatia n care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele
lucrari, cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice, n conditiile legii : materialele (compozitie
fizico-chimica, forma, textura, culoare) si tehnica de punere n opera vor fi identice cu cele proprii
substantei autentice existente anterior interventiei, n caz contrar este necesara obtinerea avizului
DJCCPCN si intocmirea PUZ;
- reparatii si nlocuiri de sobe de ncalzit;
- pentru reparatii se vor folosi materialele (compozitie fizico-chimica, forma, textura, culoare) si
tehnica de punere n opera identice cu cele proprii substantei autentice existente anterior interventiei, n caz
contrar este necesara obtinerea avizului DJCCPCN ; pentru nlocuire se va obtine avizul DJCCPCN din
timp, pentru a permite eventuala demontare si conservare muzeistica a sobei de ncalzit;
-

Pentru zugraveli si vopsitorii interioare;


- materialele folosite nu vor creste gradul de impermeabilitate al finisajului, se recomanda zugraveli
pe baza de var si vopsitorii pe baza de apa;
- nlaturarea straturilor anterioare pentru o mai buna aderenta sau din alte motive tehnice sau estetice
este permisa exclusiv dupa realizarea studiului stratigrafic, al carui raport se va depune spre
arhivare la DJCCPCN, anterior executarii lucrarilor; DJCCPCN poate solicita realizarea unor
lucrari de documentare, protectie sau punere n valoare a straturilor anterioare descoperite;
- zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
materialele folosite nu vor creste gradul de impermeabilitate al finisajului, se recomanda zugraveli
pe baza de var si vopsitorii pe baza de apa;
- nlaturarea straturilor anterioare pentru o mai buna aderenta sau din alte motive tehnice sau
estetice este permisa exclusiv dupa realizarea studiului stratigrafic, al carui raport se va depune spre
arhivare la DJCCPCN, anterior executarii lucrarilor;
- DJCCPCN poate solicita realizarea unor lucrari de documentare, protectie sau punere n valoare
a straturilor anterioare descoperite;
- reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente
constructiilor, n limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de ncalzire si de preparare a apei calde
menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de
contorizare a consumurilor de utilitati;
27

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- orice echipamente (de climatizare, firide de racord/bransament, contoare s.a.m.d.) vor fi montate
astfel nct sa nu fie vizibile din spatiul public. Montajul n ganguri de acces sau n curti va fi discret si fara
a degrada fondul construit existent prin saparea de nise n zidarii/pavaje valoroase sau nlaturarea de
tencuieli/zugraveli valoroase, n acest sens se va obtine avizul DJCCPCN;
- orice instalatii interioare care vor necesita montaj ngropat n pardoseli/tencuieli se vor executa
dupa obtinerea avizului DJCCPCN;
- reparatii si nlocuiri de pardoseli;
- materialele nu vor conduce la impermeabilizarea planului de calcare, nici n interiorul, nici n
exteriorul constructiilor si vor fi avizate de DJCCPCN;
- lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si acoperisului, daca nu se schimba sistemul constructiv
al acestuia - terasa/sarpanta -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea
calitatii si a aspectului elementelor constructive; materialele (compozitie fizico-chimica, forma,
textura, culoare) si tehnica de punere n opera vor fi identice cu cele proprii substantei autentice
existente anterior interventiei, n caz contrar este necesara obtinerea avizului DJCCPCN si a
autorizatiei de construire; n situatiile n care acest demers este ngreunat de prezenta elementelor
decorative specifice de exterior (profile, cornise, oglinzi, blazoane s.a.m.d.) se prevede realizarea
lucrarilor de reabilitare termica la interior, cu conditionarile tehnice de rigoare, precum si obtinerea
avizului DJCCPCN;
- lucrari de ntretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente; materialele (compozitie fizicochimica, forma, textura, culoare) si tehnica de punere n opera vor fi identice cu cele proprii substantei
autentice existente anterior interventiei, n caz contrar este necesara obtinerea avizului DJCCPCN si
elaborare PUZ
- lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale
constructiilor clasate ca monumente sau situate n perimetrul ansamblurilor sau siturilor protejate, cu avizul
DJCCPCN i al autoritatii administratiei publice locale;

Interventii pentru cladiri care se pot realiza numai in baza intocmirii PUZ cu urmatoarele
conditionari :
lucrarile la sistemele de acoperire (sarpante, ferme, terase) se autorizeaza n limita pastrarii
volumului construit existent precum si a geometriei precise a nvelitorii;
a) materialele nvelitorii (compozitie fizico-chimica, forma, textura, culoare) si tehnica de punere
n opera vor fi identice cu cele proprii substantei autentice existente anterior interventiei. DJCCPCN poate
admite derogari de la aceasta prevedere n situatii temeinic fundamentate de studiile preliminare;
b) lucarne noi pot fi executate exclusiv dupa modelul celor existente la acelasi acoperis,
exprimnd totodata caracterul contemporan pentru a nu falsifica documentul de arta sau istorie. Compozitia
volumetrica va respecta principiile ilustrate de cladirea n cauza;
c) ferestre de mansarda se vor putea construi doar n pantele acoperisurilor orientate spre spatiul
privat al curtilor, n pozitii care sa asigure o vizibilitate redusa din spatiul public. Dispunerea acestora spre
spatiul public, si numai al strazilor cu prospect ngust care nu permite vizibilitatea pantei de pe trotuarul
opus, este ncurajata n special n situatiile n care optiunea lucarnelor ar afecta imaginea autentica a
profilului stradal;
d) jgheaburile si burlanele vor fi realizate doar din tabla de otel zincat sau cupru netratat (patinarea
naturala a cuprului este acceptata cu conditia de a nu degrada prin murdarire elemente de constructie
adiacente), piesele de prindere/fixare vopsite vor avea culori desaturate (nuante de gri pna la negru).
Sistemul de colectare a apelor pluviale va fi racordat la infrastructura de canalizare publica, se admite
-

28

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

caderea libera la streasina exclusiv n baza argumentatiei conservative explicite a studiului de


fundamentare (istoric), avizat de DJCCPCN;
e) cosurile existente se vor repara utiliznd materiale (compozitie fizico-chimica, forma, textura,
culoare) si tehnici de punere n opera identice cu cele proprii substantei autentice, chiar si n cazul n care
aceste cosuri se scot din uz. Construirea de cosuri noi se poate autoriza exclusiv cu ncadrarea n imaginea
istorica si respectarea normelor tehnice n domeniu;
f) modificarea volumului podului prin schimbarea geometriei, prin ridicarea/coborrea sarpantei la
o cota de streasina superioara/inferioara sau prin supraetajare totala sau partiala se pot autoriza exclusiv n
baza studiului detaliat al PUZ care va determina posibilitatile de crestere a edificabilului tridimensional al
unui imobil;
- lucrarile la fatadele cladirilor se autorizeaza n limita psstrarii imaginii existente sau cu modificarea n
baza studiului de fundamentare (istoric) sau PUZ avizat de DJCCPCN, dupa cum urmeaza:
a) materialele peretilor de nchidere (compozitie fizico-chimica, forma, textura, culoare) si tehnica
de punere n opera vor fi identice cu cele proprii substantei autentice existente anterior interventiei.
DJCCPCN poate admite derogari de la aceasta prevedere n situatii temeinic fundamentate de studiile
preliminare. Studiile de parament sunt obligatorii n cazul tuturor interventiilor pe fatade, pentru asigurarea
ndeplinirii conditiilor de mai sus;
b) elementele constructive si/sau decorative (cornise, ancadramente, brie, profile, bosaje s.a.m.d.)
se vor pastra, respectiv reface conform unei documentatiei istorice aferente PUZ, daca studiul nu prevede
solutii alternative. Reconstructiile ipotetice vor fi marcate ca atare pentru a nu falsifica documentul de arta
sau istorie;
c) modificarea golurilor existente sau goluri noi pot fi autorizate n limita respectarii compozitiei
geometrice a fatadelor existente sau n scopul refacerii unei situatii anterioare documentate prin studiul de
fundamentare (istoric). DJCCPCN poate respinge modificarea/crearea de goluri noi n special n fatade
vizibile din spatiul public, n masura n care acest tip de interventie depreciaza valoarea culturala existenta;
d) reparatia, modificarea sau nlocuirea tmplariei existente la ferestre, usi si porti va fi autorizata
exclusiv cu conditia utilizarii materialelor (compozitie fizico-chimica, forma, textura, culoare) si
geometriei identice cu cele anterioare interventiei. Elementele de nchidere metalice (grilaje, feronerie,
accesorii) se va stabili prin PUZ necesitatea pastrarii/restaurarii/refacerii identice. Sunt cu desavrsire
interzise ferestrele, usile si vitrinele din aluminiu sau PVC n sistem rame si tablii;
e) realizarea de copertine pentru protectia accesului din spatiul public se autorizeaza exclusiv n
baza studiului PUZ si numai daca se dovedeste existenta istorica a elementului de acoperire. Materialele
sintetice (plastice) de orice fel sunt interzise, geometria elementului de acoperire si a componentelor sale
vor respecta prevederile avizului DJCCPCN;
f) reparatia sau modificarea soclurilor, precum si cresterea performantelor tehnice n limitele
indicate de studiul PUZ va fi autorizata exclusiv cu conditia utilizarii materialelor (compozitie fizicochimica, forma, textura, culoare) si geometriei identice cu cele anterioare interventiei. Cu exceptia
situatiilor documentate istoric, placarile de orice fel se exclud;
g) n cazuri temeinic fundamentate prin studii de specialitate (istorice), DJCCPCN poate aviza
executia unor elemente constructive ntr-o maniera contemporana, discreta, daca acest tip de interventie
pune n valoare, prin contrast pozitiv, contextul istoric. Admisibilitatea este conditionata de utilizarea unor
materiale si tehnici contemporane, de tinuta elevata, precum si de reversibilitatea ridicata a interventiei;
h) modificarea fatadelor prin extinderi de volum (bovindouri, balcoane s.a.m.d.) precum si
construirea de volume noi, lipite sau nu constructiilor existente, se pot autoriza exclusiv n baza studiului
detaliat al PUZ care va determina posibilitatile de crestere a edificabilului tridimensional al unui imobil;
i) ca regula generala pna la aprobarea PUZ, cromatica, materialele si tehnicile de punere n opera
utilizate se vor aviza nemijlocit de catre DJCCPCN
j) este interzisa executarea de bovindouri sau balcoane. Este permisa executarea de cursive n
curtile interioare;
29

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- schimbarile de destinatie se pot autoriza exclusiv n limitele impuse de utilizarea functionala stabilita prin
PUG pentru imobilul n cauza, n conditiile normelor legale n vigoare, cu obligativitatea obtinerii avizului
DJCCPCN sau CNMI dupa caz.
- lucrarile de interventie sau construire la mprejmuiri se pot autoriza, cu obligativitatea obtinerii avizului
DJCCPCN sau CNMI dupa caz, si doar cu respectarea prevederilor ilustrate n punctele A si B ale
prezentelor reglementari de interventie;

Noile cladiri se vor incadra in aspectul arhitectural si vor pune in valoare valorile perioadei in care
au fost construite. Acestea se vor realiza conform PUZ, dar vor avea volumetria simpla, fatadele se
vor armoniza cu vecinatatile, culorile folosite nu vor fi stridente si se vor alege in urma unor studii
de culoare.
Noile cladiri care se vor realiza cu tehnicile si materialele contemporane se vor incadra in
specificul zonei in care sunt inserate, fara a crea pastisele arhitecturale copii, imitatii lipsite de
valoare.

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR.


-

Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice existente in zona.


Se va evita amplasarea contoarelor pentru masurarea utilitatilor pe fatadele cladirilor monument
sau a celor cu arhitectura valoroasa.
Conform PUZ

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE


-

Conform PUZ

ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI.
-

Se va mentine situatia existenta


Conform PUZ

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Se va mentine situatia existenta


Conform PUZ

30

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Se va mentine situatia existenta


Conform PUZ

31

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

M - ZONA MIXT: continand institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes


general(servicii managerial, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comert, hoteluri,
restaurante, recreere), spatii verzi, agrement si sport, locuinte.
GENERALITI: CARACTERUL ZONEI.
In cadrul acestor zone se incurajeaz dezvoltarea serviciilor generale, activitilor comerciale si
turistice (pensiuni, agenii de turism), spatii verzi, agrement si sport publice si alte activiti care nu
afecteaz locuirea.
Prevederile regulamentului susin dezvoltarea ipotetica a unor zone complexe din punct de vedere
funcional (mixare funciuni locuire cu activiti comerciale,servicii, agrement etc.), ca rspuns la cererea
urbana preconizata, pe fondul impulsionrii dezvoltrii unor astfel de activiti.
Zona mixt se caracterizeaz printr-o mare flexibilitate n acceptarea diferitelor funciuni de interes
general i public.
Zona se compune din urmtoarele uniti teritoriale de referin:
UTR M1 - functiuni mixte - servicii, comert, locuire
UTR M2 functiuni mixte de recreere: case de vacanta, structuri primire, locuinte, cu
preponderenta spatiilor plantate.
UTR M3 functiuni mixte - zona de agrement strand termal.
In vederea construirii se va tine cont de drumurile noi propuse si de interdictia temporara de
construire pana la elaborarea P.U.Z., conform plansei anexate de Unitati Teritoriale de Referinta.

M1- UTR CU FUNCTIUNI MIXTE - SERVICII, COMERT, LOCUINTE:


Se caracterizeaza printr-o flexibilitate a functiunilor premise. Este o zona avand functiunea
predominanta de locuinte, cu posibilitatea de construire pentru institutii publice, servicii si activitati
comerciale. Este caracteristica centrelor de cartier sau a ariilor cu rol polarizator.
Aspectul este specific ariilor urbane cu functiuni intrepatrunse si dezvoltate treptat, specific
centrelor de cartier, cu rol de polarizare locala. Zonele de locuit disparate sunt interpatrunse cu zone de
servicii.
Pentru orasul Tasnad, subzona mixta reprezentand servicii, comert si locuire insumeaza 12.44 ha.
S-a propus crearea de noi astfel de zone conform plansei anexate Unitati Teritoriale de Referinta:
-

in eclavele neconstruite (intre strazile Ciresilor si Castanilor), unde se preconizeaza dezvoltarea


unui nou cartier care va avea nevoie de anumite dotari publice: institutii de invatamant scolar si
prescolar, servicii bancare, lacasuri de cult, unitati de alimentatie publica (magazine, supermarket,
restaurante, cafenele), sedii ale unor institutii publice.

32

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

pentru suprafete noi introduse in intravilan (sudul fabricii de mobila, str. Tudor Vladimirescu),
departate de centrul orasului, pentru care se va facilita accesul la diferite dotari: alimentatie
publica, servicii bancare, etc. Se considerea oportuna dezvoltarea acestei subzone mixte in vederea
crearii unei zone de tranzitie intre zona industriala din nord si viitoarea zona de locuit, din sud. In
zona Dealul Pisicii, s-a acordat o suprafata de teren destinata subzonei mixte de servicii, institutii
publice si locuinte, in vederea crearii premiselor necesare pentru realizarea obiectivului Casa de
batrani. In sudul localitatii s-a considerat necesara existenta unei subzone M1, pentru posibilitatea
realizarii unor unitati de alimentatie publica care sa deserveasca subzona mixta de receere propusa.

pentru zone existente cu functiuni intrepatrunse: intre strada Lacramioarelor si strada Castanilor,
unde se situeaza piata de alimente si targul de animale (care va fi mutat in extravilan si a carei
functiune va fi schimbata in zona comerciala), s-a ales acordarea unei astfel de functiuni deoarece
cvartalul studiat dispune de terenuri neconstruite, cu posibilitate de dezvoltare pentru locuinte,
functiuni complementare si servicii.

Pentru UTR- M1 situat in sudul fabricii de mobila, activitatile de construire se vor realiza in urma
regularizarii si indiguirii paraului Cehal sau in urma realizarii studiilor de specialitate, pentru inlatura
problema terenurilor inundabile.

Pentru analiza de detaliu a zonei se vor elabora Planuri urbanistice zonale, conform plansei de Unitati
teritoriale de referinta. Se vor respecta urmatoarele conditii:
-

teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi cel stabilit prin plansa
de Unitati teritoriale de referinta, pentru a fi relevant n evaluarea impactului urbanistic si
functional al interventiei.

se vor include servitutile stabilite prin PUG

dupa aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrarile de
construire pe baza PUZ, dupa caz.

Pentru reglementarile cu caracter definitiv specificat n cadrul prezentului regulament nu se admit


derogari prin intermediul PUZ sau PUD.

33

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

M2 UTR CU FUNCTIUNI MIXTE DE AGREMENT: CASE DE VACANTA, STRUCTURI


PRIMIRE, LOCUINTE, CU PREPONDERENTA SPATIILOR PLANTATE:
Zona se caracterizeaza prin valori si atractivitati peisagistice, departare de aglomerarea urbana,
poluari si circulatii intense, procent mic de ocupare a terenului si suprafete mari de vegetatie si spatii verzi
publice, ceea ce ofera un cadru intim pentru doritori.
Se urmareste realizarea unui spatiu destinat recreerii, prin posibilitatea construirii de case de vacanta
si a locuintelor, cu preponderenta spatiilor plantate. Sunt acceptate spatii de cazare, care nu afecteaz
locuirea.
Tinand cont de potentialul turistic al localitatii, datorat in mare parte strandului termal, se constata o
tendinta de dezvoltare in acest sens, de aceea se considera atat oportuna, cat si necesara crearea unei astfel
de zona, avand functiunea de recreere.
Suprafata de teren destinata subzonei de recreere este de 59.76 ha, si cuprinde suprafetele de teren
din imprejurimile strandului termal, zona celor doua lacuri de agrement din sudul localitatii Tasnad si
terenurile din nord estul Centrului de instructie jandarmi.
Pentru analiza de detaliu a zonei se vor elabora Planuri urbanistice zonale, conform plansei de Unitati
teritoriale de referinta. Se vor respecta urmatoarele conditii:
-

teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi cel stabilit prin plansa
de Unitati teritoriale de referinta, pentru a fi relevant n evaluarea impactului urbanistic si
functional al interventiei.

se vor include servitutile stabilite prin PUG

dupa aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrarile de
construire pe baza PUZ, dupa caz.

Pentru reglementarile cu caracter definitiv specificat n cadrul prezentului regulament nu se admit


derogari prin intermediul PUZ sau PUD.

34

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

M3 - UTR FUNCTIUNI MIXTE ZONA DE AGREMENT STRAND TERMAL:


Se propune crearea acestei zone mixte pentru incurajarea dezvoltarii sectorului turistic, avand ca
punct principal de interes standul termal Tasnad. In acest sens s-a acordat o suprafata de 60 ha destinata
acestei functiuni.
Se incurajeaza realizarea de noi obiective de atractie turistica: bazine (de inot si termale), baze de
tratament, baze sportive, spatii de agrement (lac de agrement pe paraul Cehal), noi structuri de primire
(pensiuni, moteluri, hoteluri), alte spatii de cazare (campinguri), agentii de turism, centre de informare,
loisir in spatii acoperite sau descoperite, constructii pentru spectacole si expozitii, etc.
Se va avea in vederea crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea statiunii de interes local intr-o
statiune de interes national, conform Memoriului general anexat la aceasta documentatie si a legii in
vigoare (Hotarare nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a
statiunilor turistice).
Pentru analiza de detaliu a zonei se vor elabora Planuri urbanistice zonale, conform plansei de Unitati
teritoriale de referinta. Se vor respecta urmatoarele conditii:
-

teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal va fi cel stabilit prin plansa
de Unitati teritoriale de referinta, pentru a fi relevant n evaluarea impactului urbanistic si
functional al interventiei.

se vor include servitutile stabilite prin PUG

dupa aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrarile de
construire pe baza PUZ, dupa caz.

Pentru reglementarile cu caracter definitiv specificat n cadrul prezentului regulament nu se admit


derogari prin intermediul PUZ sau PUD.
Se va lua in considerare existenta captarilor de apa si a zonelor de protectie aferente acestora. De
asemenea se vor respecta traseele drumurilor noi propuse si a zonelor de protectie a siturilor arheologice
(unde in vederea construirii se va face descarcare arheologica).
Pentru inlaturarea pericolului de producere a inundatiilor se va realiza regularizarea si indiguirea
paraului Cehal.

SECIUNEA I: UTILIZARE FUNCIONAL.


ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE .
M1: Sunt admise urmatoarele utilizari:
- locuinte individuale si colective
- institutii, servicii, echipamente publice;
- lacasuri de cult;
- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,
consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;
- servicii sociale, colective si personale;
35

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- unitati turistice intraurbane


- comert cu amanuntul;
- restaurante, cofetarii, cafenele etc;
- loisir si sport in spatii acoperite;
- parcaje la sol si multietajate;
- servicii financiar-bancare i de asigurri, pota i telecomunicaii (releu infostructur), servicii
manageriale, tehnice i profesionale
- cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media;
- centre de informare, bibliotec / mediatec.
- activiti asociative diverse; servicii profesionale, colective i personale.
- comer, expoziii, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport n spaii acoperite.
- sli de conferine, spectacole i cinema de diferite capaciti cu serviciile anexe,
- spaii pentru nvmnt.
- birouri i ateliere de ntreinere, locuine de serviciu.
- spaii medicale.
- spatii verzi amenajate, scuaruri, parcuri publice, etc

M2: Sunt admise urmatoarele utilizari:


- locuire in imobile de tip vil, numai locuine individuale
- servicii si echipamente publice legate de funciunea de recreere i agrement;
- pensiuni cu maximum 10 camere de cazare, restaurante, agentii de turism;
- loisir si sport in aer liber;
- spatii comerciale si pentru servicii
- spaii sociale
- spatii verzi amenajate, scuaruri, parcuri publice
- parcaje la sol

M3: Sunt admise urmatoarele utilizari:


-

dotari si echipamente ce corespund ca functiuni parcului de agreement: bazine exterioare cu apa


geotermala pentru adulti si copii, bazine de inot, elemente de atractie turistica (bazin cu valuri,
tobogane, etc)

adposturi, grupuri sanitare, spaii pentru administrare i ntreinere: garderobe, toalete, dusuri

hoteluri, moteluri, pensiuni, vile, campinguri, cu facilitati pentru tratament balnear


restaurante, terase amenajate pentru comert
loisir in spatii acoperite si descoperite;
alimentatie publica si mic comert pentru turism

circulaii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru ntreinerea spaiilor plantate,

amenajri pentru practicarea sportului n spaii descoperite, anexele necesare i alte activiti legate
direct de activitatea sportiv.
mobilier urban, spatii pentru joc i odihn;
construcii pentru expoziii, activiti culturale (spaii pentru spectacole n aer liber, pavilioane cu
utilizare flexibil sau cu diferite tematici)
amenajari ale cursului de apa paraul Cehal amenajare lac de agrement si alte activitati similare.
spatii plantate-squaruri, parcuri publice sau private

36

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

puncte de informare turistica


parcaje

ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI.


M1 + M2:
- funciuni care admit accesul publicului n mod permanent sau conform unui program de funcionare
specific , prevzute cu vitrine luminate noaptea;
- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaz buturi alcoolice la o distan mai mic
de 100 metri de servicii i echipamente publice i de biserici;
- n zonele existente se admite conversia locuinelor n alte funciuni, cu condiia meninerii ponderii
locuinelor n proporie de minim 30 % din ADC;
- se vor asigura accese carosabile, circulaii pietonale, precum i scuaruri atractive pentru recreere n
cadru urban, n pondere de minim 10% din suprafaa de teren.
- se va asigura n toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.
-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazuta in anexa.

Pentru zonele noi introduse in intravilan sau pentru enclavele neconstruite, pentru care trebuie
rezolvata problema accesului si a retelor edilitare, se vor intocmi Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu
- conform plansei anexate U.T.R.

M2:
Pentru zonele noi introduse in intravilan, pentru care trebuie rezolvata problema accesului si a
retelor edilitare, se vor intocmi Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu - conform plansei anexate U.T.R.

M3:
- realizarea constructiilor si amenajarilor in interiorul bazei turistice Tasnad va fi conditionata de
intocmirea Planurilor Urbanistice Zonale sau de Detaliu.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE.


M1+M2:
- orice alte activiti decat cele mentionate la articolele 1 si 2
- constructii provizorii de orice natura;
- platforme de precolectare a deseurilor urbane;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente;

37

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

M2:
-

orice functiuni, cladiri si amenajari care produc diminuarea valorii peisagistice si ecologice si deci a
atractivitatii zonei prin agresarea peisajului, prin provocarea de intense aglomerari, poluari si
circulatii, prin diminuarea vegetatiei si contravin normelor de protectie stabilite pe plan local.

M3:
-

orice functiuni care nu sunt compatibile cu functiunea turism si agrement.


orice functiuni, cladiri si amenajari care produc diminuarea valorii peisagistice si ecologice si deci a
atractivitatii zonei prin agresarea peisajului, prin provocarea de intense aglomerari, poluari si
circulatii, prin diminuarea vegetatiei si contravin normelor de protectie stabilite pe plan local.
locuinte

SECIUNEA II - CONDIII DE AMPLASARE. ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEE, FORME, DIMENSIUNI)
M1:
In zonele existente se vor menine caracteristicile parcelarului din tesutul existent cu urmtoarele
condiionri :
- n cazul construciilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la strad
de minim 30.00 metri;
- pentru celelalte categorii de funciuni, se recomand lotizarea terenului n parcele avnd minim
500 mp i un front la strad de minim 12.00 metri, n cazul construciilor niruite dintre dou
calcane laterale i de minim 18.00 metri n cazul construciilor cuplate la un calcan lateral sau
independente.
- n cazul parcelarului existent suprafaa minim a parcelei construibile este de 300 mp.
- terenul liber dintre construciile existente pe care se poate realiza inseria unor cldiri comerciale
se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul strzii pentru construcii amplasate pe arterele
majore sau PUD pentru cele amplasate pe strzi secundare, prin care se va asigura coerena cadrului
construit, respectarea distanelor minime fa de cldirile existente, evitarea blocrii acceselor carosabile i
pietonale existente, conservarea arborilor existeni conform plansei anexate de U.T.R.

M2:
- Se admit operatiuni de parcelare,cu conditia ca parcelele rezultate sa aiba o suprafata minima de
800 mp si front la strada de minim 15 m.
38

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

M3:
- conform PUZ

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT


M1:
-

se va respecta caracterul zonelor existente prin meninerea tipului tradiional de raportare la


aliniament;

echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau vor fi dispuse pe
aliniament n funcie de caracterul strzii, de profilul activitii i de normele existente;

la intersecia dintre strzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendicular pe bisectoarea


unghiului dintre strzi avnd o lungime de minim 12.00 metri pe strzi de categoria I, a II-a i de
6.00 metri pe strzi de categoria a III-a.

n cazul strzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile cldiri care nu sunt servicii sau
echipamente publice se amplaseaz pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri
numai cu condiia urmatoare: cldirile adiacente s fie retrase fa de limitele laterale ale parcelelor
i s prezinte faade laterale; n cazul n care cldirile de pe parcelele adiacente prezint calcane este
obligatorie alipirea la acestea;

cldirile care alctuiesc fronturi continue vor avea o adncime fa de aliniament care nu va depi
20 metri (aliniament posterior).

n cazul strzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fa de aliniament se va respecta o


retragere de minim 5.00 metri.

M2:
Cladirile se vor retrage de la aliniament cu cel putin 6 m. Prin aliniament se ntelege limita dintre
domeniul public si cel privat.
M3
-

conform PUZ

39

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE LATERALE I


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
M1:
- cldirile publice se vor amplasa n regim izolat, retragerea fa de limitele laterale vor fi de minim
jumtate din nlimea la cornie, dar nu mai puin de 5.00 metri, retragerea fa de limitele
posterioare va fi de minim jumtate din nlimea la cornie, dar nu mai puin de 6.00 metri;
- cldirile se vor alipi de calcanele cldirilor nvecinate dispuse pe limitele
- lateralele parcelelor - pn la o distan de maxim 20.00 metri de la aliniament;
- n cazul n care parcela se nvecineaz numai pe una dintre limitele laterale cu o cldire avnd
calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalt latur se nvecineaz cu o cldire retras de la limita
lateral a parcelei i avnd pe faada lateral ferestre, noua cldire se va alipi de calcanul existent,
iar fa de limita opus se va retrage obligatoriu la o distan egal cu jumtate din nlime, dar nu
mai puin de 3.00 metri; n cazul n care aceast limit separ zona rezidenial, de o funciune
public sau de o biseric, distana se majoreaz la 5.00 metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei dac aceasta constituie linia de separaie dintre zona mixt
i zona rezidenial, o funciune public sau o biseric, cazuri n care se admite realizarea noilor cldiri
numai cu o retragere fa de limitele laterale ale parcelei egal cu jumtate din nlimea la cornie, dar
nu mai puin de 5.00 metri;
- distana dintre cldirea unei biserici i limitele laterale i posterioare ale parcelei este de minim
10.00 metri;
- cldirile se vor retrage fa de limita posterioar la o distan de cel puin jumtate din nlimea
cldirii msurat la corni, dar nu mai puin de 5.00 metri;
- se recomand ca, pentru respectarea intimitii locuinelor, parapetul ferestrelor de pe faadele
laterale ale cldirilor din zona mixt cu alte funciuni dect locuine care sunt orientate spre locuinele
de pe parcelele laterale situate la mai puin de 10.00 metri, s aib parapetul ferestrelor la minim 1.90
metri de la pardoseala ncperilor;
- n cazul cldirilor comerciale i de producie se admite regimul compact de construire cu condiia
respectrii celorlalte prevederi ale regulamentului.

M2:
- cladirile vor fi retrese cu minim 3.0 m. de la limitele laterale ale parcelei si cu minim 5.0 m. de la
limita posterioara a acesteia.

M3:
- conform PUZ

40

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI


PARCEL.
M1:
-

cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu jumtate din nlimea celei mai nalte; distana se
poate reduce la jumtate din nlime, dar nu mai puin de 6.00 metri, numai n cazul n care
faadele prezint calcane sau ferestre care nu asigur luminarea unor ncperi fie de locuit, fie
pentru alte activiti permanente care necesit lumin natural.
M2:

cldirile vor respecta ntre ele distane egale cu jumtate din nlimea celei mai nalte, dar nu mai
putin de 3 m.

M3:
- conform PUZ
ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE.
M1:
- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de minim 3.00 metri lime,
dintr-o circulaie public sau privata( cel mult 25 m lungine) n mod direct sau prin drept de trecere
legal obinut prin una din proprietile nvecinate;
- n cazul fronturilor continue la strad, se va asigura un acces carosabil n curtea posterioar printrun pasaj dimensionat astfel nct s permit accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;
- se pot realiza pasaje i curi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai n
timpul programului de funcionare precum i pentru accese de serviciu;
- n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a persoanelor handicapate
sau cu dificulti de deplasare.

M2:
- parcelele sunt construibile numai daca au acces direct la un drum public sau beneficiaza de drept
de trecere legal obtinut cu o latime de minim 3.0 m
- Aleile carosabile si pietonale din interiorul parcelelor vor avea nvelitori realizate din pavaje
naturale sau artificiale, dale prefabricate, dale nierbate, pietris sau zgura, evitndu-se nvelitorile
asfaltice sau suprafete betonate.

41

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

M3:
- conform PUZ, care va tine cont de propunerile prezentei documentatii.(plansa Reglementari
urbanistice)
ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR.
M1:
-

staionarea autovehiculelor necesare funcionrii diferitelor activiti se admite numai


interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor publice;

n cazul n care nu se pot asigura n limitele parcelei locurile de parcare normate, se vor realiza
parcaje prin concesionarea locurilor necesare ntr-un parcaj colectiv;

se recomand ca gruparea parcajelor la sol s se fac n suprafee dimensionate i dispuse astfel


nct s permit ulterior, construirea unor parcaje supraetajate.

se interzic garajele individuale

M2:
-

vehicolele vor stationa numai in spatiul parcelei, iar prin PUZ se vor prevedea parcaje conform
normelor in vigoare

M3:
-

vehicolele vor stationa numai in spatiul parcelei;


pentru vizitatori se vor prevedea prin PUZ parcaje conform normelor in vigoare

ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR.


M1:
-

conform P.U.Z. care va respecta urmatoarele:


regimul maxim de inaltime- nr. maxim de niveluri admis 5 ( P+4 etaje)
inaltimea maxima admisa la coama: 20 metri
inaltimea maxima admisa la cornisa (streasina): 16 metri

42

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

M2:
-

Regimul de inaltime maxim admis este de un singur nivel suprateran parter sau demisol.
Suplimentar fata de acesta, este admisa o mansarda.
inaltimea maxima admisa la coama: 4 metri
inaltimea maxima admisa la cornisa (streasina): 6 metri

M3:
Conform PUZ, respectand volumetria zonei, cu recomandarea de a nu depasi inaltimea maxima la
coama de 20 m si regim de inaltime P+4.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
M1:
-

aspectul cldirilor va fi subordonat cerinelor specifice unei diversiti de funciuni, cu condiia


realizrii unor ansambluri compoziionale care s in seama de rolul social al strzilor comerciale,
de particularitile sitului, de caracterul general al zonei i de arhitectura cldirilor din vecintate cu
care se afl n relaii de co-vizibilitate;

pentru firme, afiaj i mobilier urban se va asigura coerena pe arterele principale pe baza unor
studii i avize suplimentare.
se interzice modificarea aspectului cladirilor existente prin tratarea diferita a finisajului parterului
de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel.
-

M2:
-

aspectul caselor de vacanta va fi in concordanta cu utilizarea acestora si cu caracterul zonei


etnogeografice
se vor folosi culori pastelate (crem, alb, verde deschis) la finisarea fatadelor si materiale naturale :
lemn, piatra
acoperisul va avea o forma geometrica simpla.
invelitorile se vor realiza din tigla ceramica, doar in culoare caramiziu sau maro
la tamplaria exterioara si la balustrade se recomanda folosirea lemnului sau aluminiu ; nu se admite
tamplarie confectionata din PVC.
Elementele adicacente constructiei (terase, scari exterioare, stalpi, parapeti) vor fi concepute si
realizate in spiritul traditiei locale.

M3:
-

conform PUZ

43

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

la finisarea fatadelor nu se vor utiliza culori stridente : portocaliu, rosu, roz, verde, albastru ; se
recomanda folosirea culorilor pastelate alb, crem, gri, vernil.
Camerele de cazare vor avea balcoane cu parapet plin si mana curenta din lemn sau cu parapet din
lemn. Se recomanda realizarea de jardiniere la intrarea in cladire si la balcoanele fatadelor.
Acoperisurile vor fi de tip sarpanta, cu panta cuprinse intre 25-35 grade, iar invelitoarea va fi din
tigla ceramica sau din beton de culoarea caramiziu sau maro. Se interzice folosirea nejustificata din
punct de vedere estetic a acoperisurilor cu pante inegale, curbe sau cu lucarne de dimensiuni si
forme diferite pentru aceeasi cladire.
Tamplaria exterioara va fi realizata din lemn stratificat cu geam termoizolant transparent.
Se recomanda folosirea materialelor valoroase din punct de vedere calitativ si estetic la realizarea
fatadelor, in special a celor naturale lemn, piatra, placaje ceramice din caramida aparenta.

ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR.


M1:
-

toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice;

n cazul alimentrii cu ap n sistem propriu se va obine avizul autoritii competente care


administreaz resursele de ap;

se va asigura posibilitatea racordrii la sistemele moderne de telecomunicaii;

se va asigura n mod special evacuarea rapid i captarea apelor meteorice din spaiile rezervate
pietonilor, din spaiile mineralizate i din spaiile plantate cu gazon;

se interzice dispunerea pe faade a antenelor TV-satelit i a antenelor pentru telefonia mobil i


dispunerea vizibil a cablurilor TV;
conform PUZ;

M2:
-

toate constructiile vor fi racordate la retelele publice existente in zona


in cazul inexistentei retelelor edilitare publice n zona, se admite realizarea de solutii de echipare n
sistem individual care sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului.
se recomanda echiparea cladirilor cu sisteme de furnizare a energiei regenerabile (generatoare
solare, eoliene, geotermale etc.).
conform PUZ;
M3:

toate cldirile vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice;


conform PUZ;

44

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE


M1:
-

Se vor asigura spatii publice pietonale, amenajate, mobilate si plantate, n zona acceselor publice si
a retragerilor de aliniament n proportie minima de 10% din suprafata construita desfasurata (SCD)
la nivel de parcela. Aceste spatii publice nu pot include parcajele la sol, trotuarele aferente strazilor
de acces, curtile si nisele de acces ale magazinelor, curtile interioare ale cladirilor sau terasele de
alimentatie publica incluse n constructie sau acoperite. Spatiile publice verzi sau pietonale vor fi
incluse n domeniul public.

parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare i vor fi nconjurate cu un gard
viu de 1,20 metri nlime;

M2:
-

Se vor asigura spatii verzi si plantate pe o suprafata reprezentnd cel putin 50% din suprafata
parcelei.
Se vor pastra n ct mai mare masura plantatiile de pomi fructiferi existente.
Suprafata cuprinsa ntre aliniament si fatada frontala a constructiei va fi plantata si amenajata sub
forma unei gradini sau livezi.
M3:

- conform PUZ, dar nu mai putin de 20% din suprafata parcelelor;


ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI.

M1:
se recomand separarea spre strad a terenurilor echipamentelor publice i bisericilor cu garduri
transparente de maxim 1,80 metri nlime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu.
Gardurile de pe limitele laterale i posterioare pot fi opace i vor avea nlimea de maxim 2,00
metri;
spaiile comerciale i alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu
borduri sau cu garduri vii i pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.
conform PUZ;

M2:
imprejmuirile vor fi spre strada de maxim 1.80 m inaltime din care un soclu opac de maxim 0.60 m.
si o parte transparenta realizata din fier, plasa metalica sau lemn, dublate eventual cu gard viu;
imprejmuirile dintre proprietati pot fi opace si de maxim 2,00 m inaltime
conform PUZ;

45

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

M3:
imprejmuirile vor fi spre strada de maxim 1.80 m inaltime din care un soclu opac de maxim 0.60 m.
si o parte transparenta realizata din fier sau lemn, dublate eventual cu gard viu; imprejmuirile dintre
proprietati pot fi opace si de maxim 2,00 m. inaltime
conform PUZ;

SECIUNEA III: POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


M1:
- P.O.T maxim admis = 70 %

M2:
- P.O.T maxim admis = 30 %

M3:
- P.O.T maxim admis = 40 %

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

M1:
C.U.T. maxim admis = 3.00
M2:

C.U.T. maxim admis= 1,00

M3:
C.U.T. maxim admis= 2,00

46

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

L - ZONA DE LOCUIT
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
Zona de locuit se compune din diferite tipuri de esut urban (subzone), difereniate din urmtoarele
puncte de vedere:
(a) funcional
caracterul locuinelor: individuale, colective mici, medii si mari;
caracterul esutului urban : omogen rezidenial cu echipamente publice aferente, mixat n
proporii i modaliti diferite cu alte funciuni - comerciale, servicii, mic producie
manufacturier, mic producie agricol de subzisten;
(b) morfologic:
tipul parcelarului:
rezultat din evoluia localitii n timp,
creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localitii pe terenuri
agricole (prin operaiuni de topometrie sau prin operaiuni urbanistice);
configuraia n raport cu spaiul stradal:
spontan ordonat n raport cu traseul liber (rezultat din evoluia n timp) al strzilor, datorit
efectului diferitelor reglementri urbanistice anterioare;
geometric ordonat n raport cu trasee prestabilite fie de tip strpungeri, fie de tipul celor din
noile lotizri sau din noile mari ansambluri;
difereniat sau nu n raport cu distana fa de strad a cldirilor de pe o parcel (construcii
principale construcii secundare anexe)
atitudine de tip urban sau cu reminiscene rurale (parcele nguste i foarte adnci rezultate
din diviziunea unor proprieti agricole, permind numai construcia locuinelor tip vagon,
dispuse, nu prin cuplare, ci prin retragere pe aceeai limit de nord a fiecrei parcele i oferind
astfel n imaginea strzii serii de calcane) ;
volumetria; regim de construire (continuu sau discontinuu), nlime mic (P P+M
niveluri), medie (P+1, P+1+M niveluri), mari (P+2, P+4 niveluri), mod de terminare al
volumelor (teras, acoperi)
spaiul liber : continuu (vizibil din circulaiile publice), n care grdinile de faad sunt
vizibile prin gardurile transparente discontinuu (vizibil accidental n cazul fronturilor
continue), abuziv discontinuu i marcnd o evident scdere a nivelului civilizaiei anumitor
locuitori (prin nlocuirea n ultimii ani a unora dintre mprejmuirile transparente ctre strad cu
ziduri opace, contrar regulamentelor urbanistice anterioare);
(c) vechime: exprimnd att capacitatea locuinelor de a satisface necesitile actuale de locuire, ct i
starea de viabilitate (uzura fizic a cldirilor de peste 60 ani constituind, conform standardelor U.E., un
prag n probabilitatea necesitii reabilitrii sau reconstruciei acesteia);
(d) calitatea construciei: definit prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistena, nivelul de
izolare termic, nivelul de dotare tehnico - edilitar a cldirilor, zonele de locuit pot fi incluse n zona
protejat datorit valorii arhitectural urbanistice, pot fi viabile n raport cu cerinele actuale ale
locuitorilor, pot fi reabilitate pentru a satisface aceste cerine sau pot fi insalubre.
Evoluia anticipat i susinut prin prevederile regulamentului este urmtoarea:
- meninerea zonelor existente bine constituite in tesutul traditional
- reabilitarea ansamblului existent de locuine colective;
47

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

reconstrucia zonelor insalubre prin operaiuni de comasare i relotizare;


extinderea pe terenuri neconstruite a noi cartiere de locuine individuale i colective mici pe baza unor
operaiuni funciare de comasare i relotizare, n cadrul unui parteneriat ntre sectorul public i sectorul
privat.

Zona de locuit este alctuit din urmtoarele uniti teritoriale de referin:


L 1 UTR locuine individuale i colective mici si medii cu P - P+2 niveluri din tesutul urban
existent
L2 UTR locuine individuale i colective medii si mari, cu maxim P+4 niveluri, situate n noile
extinderi sau n enclavele neconstruite, prevzute a fi realizate prin viitoare operaiuni urbanistice
L 3 UTR locuinte de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie agricola;

Problemele ridicate de aceste subzone sunt urmatoarele:


- este obligatoriu ca in zonele afectate de inundatii cauzate de paraul Cehal, sa se efectueze lucrari de
regularizare a paraului si indiguiri.
- este obligatoriu ca in zonele cu risc de producere a alunecarilor de teren sa se efectueze studii si
expertize geotehnice, pentru orice lucrari de constructie reconstructie, extindere, modernizare sau
relotizare, deoarece o interventie incompatibila intr-un anumit punct, prezinta riscul de a antrena
destabilizarea unui intreg sector de versant cu grupuri de alte cladiri precum si cu strazi si retele
edilitare publice, provocand importante pagube si punand in pericol siguranta locuitorilor;
- pentru zonelele noi introduse in intravilan, care nu au rezolvate problemele legate de accese, retele
edilitare, sau terenuri care necesita parcelari, in vederea construirii, se vor intocmi PUZ-uri, PUDuri, conform plansei anexate de Unitati teritoriale de referinta.
- Se va tine cont de drumurile noi propuse, de retelele edilitare cu zonele de protectie aferente, de
zonele de protectie sanitara din jurul cimitirelor (50m),

L 1 - UTR LOCUINE INDIVIDUALE I COLECTIVE MICI SI MEDII CU P + 2 NIVELURI


DIN TESUTUL URBAN EXISTENT
GENERALITATI: CARACTERUL SUBZONEI :
Subzona se caracterizeaza prin locuine individuale i colective mici cu maxim P+2 niveluri situate n
perimetrul urban existent, diferit de zona centrala, cu regim de construire continuu (niruit) sau
discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate n timp prin refaceri succesive. Prezint o diversitate de situaii din
punctul de vedere al calitii i viabilitii, precum si o ilustrare a evoluiei localitii.
Analizand plansele anexte s-a constatat ca terenurile cu functiuni predominante de locuit s-au realizat
in majoritatea cazurilor de-a lungul arterelor principale de circulatie.
Tesut urban existent reprezinta un context urban relativ coerent, cu potential de a se dezvolta prin
construirea de noi locuinte si dotari.

48

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA


ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
L1:
-

locuine individuale i colective mici si medii cu maxim P+2 niveluri


echipamente publice specifice zonei rezideniale;
scuaruri publice.
spatii verzi publice
mobilier urban, locuri de joaca pentru copii
amenajari descoperite pentru practicarea sportului
unitati de alimentatie publica care deservesc o anumita zona
cai de acces carosabile si pietonale.
parcari la sol, garaje, imprejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


L1:
-

Se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea cladirilor existente, cu respectarea conditiilor


de amplasare, echipare si configurare precum si a posibilitatilor maxime de ocupare si utilizare a
terenului prevazute de prezentul regulament. n cazul mansardarilor, pentru calculul coeficientului
de utilizare a terenului se va considera suprafata nivelului mansardei ca reprezentnd 60% din
suprafata nivelului curent.
- Servicii aferente functiunii de locuire, prestate n special de proprietari, cu urmatoarele conditii:
suprafata utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 100 mp;
sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;
activitatea sa se desfasoare numai n interiorul cladirii;
sa se asigure 1-2 locuri de parcare n interiorul parcelei pentru vizitatorii ocazionali.
s nu genereze transporturi grele, s nu atrag mai mult de 5 autoturisme, s nu aib
program prelungit peste orele 22,00 i s nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru
depozitare i producie;
- Pentru locuinte colective se admit urmatoarele servicii aferente functiunii de locuire, conform
cu urmatoarele conditii:
spatiile vor fi situate exclusiv la parterul cladirilor;
accesul se va face dintr-un spatiu public, fara a traversa curti, gradini sau spatii verzi
destinate locatarilor;
suprafata utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 100 mp;
sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala;

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


L1:
-

anexe pentru creterea animalelor pentru producie i subzisten;


construcii provizorii;
orice alte functiuni decat cele prevazute la articolul 1 si 2
49

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
L1:
- se consider construibile parcelele care ndeplinesc urmtoarele condiii cumulate:
(1) dimensiunea minima a parcelei: 800 mp
(2) - adncimea parcelei s fie mai mare sau cel puin egal cu limea acesteia.
(3) frontul la strada sa fie de minim 15 metri si adancimea maxim de 50 de metri.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


L1:
n situatiile n care exista alinieri unitare (aceeasi retragere fata de aliniament pe cel putin patru
parcele alaturate si nvecinate pe acelasi front cu parcela n cauza), cladirile se vor retrage cu aceeasi
distanta fata de aliniament ca si cladirile alaturate.
n situatiile cu alinieri variabile, cladirile se vor retrage cu cel putin 3 m si cu cel mult 5 m de la
aliniament.
Pentru parcelele de colt, retragerea se va respecta fata de ambele aliniamente.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
L1:
-

n cazul existentei unui calcan vecin, cladirile se vor lipi de acesta, fara ca lungimea calcanului nou
sa depaseasca 20 m, masurati de la aliniament. Astfel, se admite construirea unui calcan numai n
scopul acoperirii unui calcan existent. Cladirile se vor retrage n mod obligatoriu de la latura opusa
calcanului existent cu o distanta minima egala cu jumatate din naltimea cladirii, masurata la
cornisa, dar nu mai putin dect 3 m.
cladirile se vor retrage n mod obligatoriu de la limitele laterale unde nu exista calcan, cu o distanta
minima egala cu jumatate din naltimea cladirii, masurata la cornisa, dar nu mai putin dect 3 m.
cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima egala cu naltimea
cladirii, masurata la cornisa, dar nu mai putin dect 5 m.
Pentru parcelele fara front la strada (accesibile prin drumuri de servitute) cladirile, inclusiv cele
anexe, aflate pe parcele fara front la strada se vor retrage fata de toate limitele parcelei cu o distanta
minima egala cu jumatate din naltimea cladirii masurata la, dar nu mai putin dect 3 m.

Pentru toate situatiile


50

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Garajele se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu conditia ca naltimea calcanului rezultat
sa nu depaseasca 2,2 m.
Garajele se vor retrage cu cel putin 5 m fata de limitele posterioare ale parcelei.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA


L1:
-

distanta minim dintre cldirile de pe aceeai parcel va fi egal cu nlimea la corni a cldirii
celei mai nalte pentru faadele cu camere locuibile, dar nu la mai puin de 3.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE


L1:
- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lime dintro circulaie public n mod direct sau prin drept de trecere legal obinut prin una din proprietile
nvecinate;
- locuinele niruite vor avea asigurat un acces n partea posterioar a parcelei de minim 2,5 metri.
- Pentru accesele pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea nvelitorilor
permeabile.
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
L1:
- staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor
publice.
- pentru locuinte colective, este interzisa amplasarea parcajelor la sol la o distanta mai mica de 10 m
fata de ferestrele locuintelor.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR


L1:
Regimul de naltime maxim admis este de doua niveluri supraterane [parter si etaj] sau [demisol si
parter].
Suplimentar fata de acestea, este admisa o mansarda sau un nivel retras
- regim maxim de inaltime P+2+M (3 niveluri obisnuite plus unul mansardat)
- nlimea maxim a cldirilor la streasina sau cornisa va fi 10 metri; se admite un nivel mansardat
nscris n volumul acoperiului, n suprafa de maxim 60% din aria construit;
- inaltimea maxima la coama 15 metri

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


L1:
-

cldirile noi sau modificrile / reconstruciile de cldiri existente se vor integra n caracterul general
al zonei i se vor armoniza cu cldirile nvecinate ca arhitectur i finisaje;

51

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a materialelor


nespecifice functiunii de locuire
se recomanda folosirea materialelor naturale: piatra, lemn, tigla ceramica sau tigla de beton de
culoare caramiziu sau maro
garajele i anexele vizibile din circulaiile publice se vor armoniza ca finisaje i arhitectur cu
cldirea principal;
se interzice folosirea azbocimentului i a tablei strlucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite in
culori nespecifice functiunii de locuinte pentru acoperirea cldirilor, garajelor i anexelor;
se recomanda realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se va evita folosirea
inoxului care este nespecific functiunilor domestice ale zonei

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


L1:
-

toate cldirile noi vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice;


la cldirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvial va fi fcut pe sub
trotuare pentru a se evita producerea gheii;
se va asigura evacuarea rapid i captarea apelor meteorice n reeaua de canalizare;
toate noile branamente pentru electricitate i telefonie vor fi realizate ngropat;
se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din circulaiile publice i se
recomand evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;
se admit n mod provizoriu soluii locale, cu asigurarea posibilitii de racordare la viitoarele reele
de ap i canalizare i cu condiia respectrii normelor de protecie sanitar.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


L1:
-

spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini de faad;
se vor asigura spatii plantate pe o suprafata minima de 30% din parcela pe care se vor executa
constructii
spaiile publice neconstruite i neocupate de accese i trotuare de gard vor fi plantate cu gazon i
cu un arbore la fiecare 100 mp;
Se vor asigura spatii libere de folosinta comuna (locuri de joaca, spatii verzi plantate si amenajate
de folosinta generala, alei pietonale) n proportie minima de 10% din suprafata construita
desfasurata (SCD) la nivel de parcela. Spatiile libere de folosinta comuna nu pot include n acest
sens gradinile de folosinta privata aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau
platformele de depozitare a deseurilor gospodaresti.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

52

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

L1:
-

mprejmuirile spre strad vor avea nlimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 i
o parte transparent dublat cu gard viu;
gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu nlimi de maxim 2.20 metri.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


POT maxim = 30%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


-

CUT maxim : 1,3


n cazul mansardelor, se admite o depire a CUT proporional cu suplimentarea ADC cu maxim
0.6 din AC.

L2 UTR LOCUINE INDIVIDUALE I COLECTIVE CU MAXIM P+4 NIVELURI SITUATE


N NOILE EXTINDERI SAU N ENCLAVELE NECONSTRUITE
GENERALITATI: CARACTERUL SUBZONEI
Subzona se caracterizeaza prin locuine individuale i colective medii si mari cu maxim P+4 niveluri
situate n noile extinderi sau n enclavele neconstruite, prevzute a fi realizate prin viitoare operaiuni
urbanistice, n regim de construire continuu (niruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).
Analizand bilantul teritorial al situatiei existente (conform Memoriului General si a plansei Situatia
existenta anexate) s-a constatat o suprafata mare de teren liber in intravilanul localitatii, avand categoria de
folosinta teren agricol. Acesta a rezultat in urma folosirii ineficiente a terenului, in principal datorita
retelei stradale insuficient dezvoltata si a suprafetelor mari a cvartalelor, construite de jur imprejur (in
partea centrala ramanad terenuri libere).
S-au propus noi cai de acces (strazi) si solutii de ansamblu cu privire la posibilitatea de racordare la
retelele edilitare. Pentru detaliere, se impune elaborarea de P.U.Z., P.U.D., conform plansei anexate de
Unitati Teritoriale de Referinta.
Subzona L2 vizeaza construirea de noi cartiere, pentru locuinte colective si individuale, avand ca
principal scop dezvoltarea sectorului locuibil si utilizarea rationala a terenului.
Terenurile situate in sudul fabricii de mobila vor avea interdictie temporara de construire pana la
realizarea regularizarii si indiguirii paraului Cehal sau pana la intocmirea studiilor de specialitate din care
sa reiasa ca terenurile in cauza nu sunt afectate de respectivul curs de apa.

53

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Pentru suprafetele de teren situate in perimetrul zonei de protectie a cimitirelor se va respecta


distanta minima de protectie sanitara de 50m. (conform pplanselor anexate).

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE


L2:
-

locuine individuale i colective mici si medii cu maxim P+4 niveluri n regim de construire continuu
(niruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):
echipamente publice specifice zonei rezideniale;
functiuni comerciale, de cult, cultura, invatamant, sanatate
scuaruri publice.
Spatii verzi publice
Mobilier urban, locuri de joaca pentru copii
Amenajari descoperite pentru practicarea sportului
Unitati de alimentatie publica care deservesc o anumita zona
Cai de acces carosabile si pietonale.
Parcari la sol, garaje, imprejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


L2:
-

realizarea locuinelor in zonele care nu dispun de accese sau retele edilitare sau necesita parcelare
este condiionat de elaborarea P.U.Z., P.U.D. aprobat conform legii.
se admit funciuni comerciale se admit cu conditia s nu genereze transporturi grele, s nu atrag
mai mult de 5 autoturisme, s nu fie poluante, s nu aib program prelungit peste orele 22,00 i s
nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare i producie;

- se permite schimbarea destinaiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile


de funciuni cuprinznd activiti pentru servicii specializate i practic profesional private cu grad
redus de perturbare a locuirii i program de activitate de maxim 12 ore pe zi (ntre 8 i 20), de
exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatur, notariale, consultan, asigurri, proiectare,
reprezentane, agenii imobiliare etc.;
- se permite schimbarea destinaiei apartamentelor de la parterul locuinelor pentru categoriile
descrise mai sus, precum i pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comer cu produse
alimentare i nealimentare, farmacii, librrii, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


L2:
-

orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR


54

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)


L2:
- se consider construibile parcelele care ndeplinesc urmtoarele condiii cumulate:

(1) - dimensiuni minime:


Pentru constructii cu regim de inaltime maxim P+2:
Suprafata minima a parcelei 800 mp.

Pentru constructii cu regim de inaltime maxim: P+4:


Suprafata minima a parcelei pentru 1 tronson - 1500 mp si front la strada minim 30 m.
Un tronson va avea maxim 10 apartamente.
(2) - adncimea parcelei s fie mai mare sau cel puin egal cu limea acesteia.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


L2:
- cldirile se dispun n funcie de caracterul strzii:
In cazul regimului de construire continuu (niruit) cldirile se dispun fa de aliniament:
- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice strzii respective, cu condiia s nu se
lase calcane vizibile;
- retras fa de aliniament cu minim 3,0 metri n cazul lotizrilor existente cu parcele care
ndeplinesc n majoritate condiiile de construibilitate i echipare edilitare, iar strzile au profile
minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri;
- distanele se pot majora n cazul protejrii unor arbori sau n cazul alipirii la o cldire existent
situat mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
- se recomand retrageri fa de aliniament de minim 4,0 metri pe strzi de categoria III i 5,0
metri pe strzi de categoria II i I;
- banda de construibilitate a cldirilor cu regim de construire continuu nu va depi adncimea de
15.0 metri de la alinierea cldirilor.
- n fia non aedificandi dintre aliniament i linia de retragere a alinierii cldirilor nu se permite
nicio construcie cu excepia mprejmuirilor, aleilor de acces i platformelor de maxim 0,40 metri
nlime fa de cota terenului anterioar lucrrilor de terasament.
In cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) cldirile se dispun fa de
aliniament:
- pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice strzii respective;
- retras fa de aliniament cu minim 4,0 metri pe strzi de categoria III i 5.0 metri pe strzi de
categoria II i I;
- retras fa de aliniament cu minim 3,0 metri n cazul lotizrilor existente cu parcele care
ndeplinesc n majoritate condiiile de construibilitate i echipare edilitare, iar strzile au profile
minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri;
55

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

distanele se pot majora n cazul protejrii unor arbori sau n cazul alipirii la o cldire existent
situat mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;
se recomand retrageri fa de aliniament de minim 4,0 metri pe strzi de categoria III i 5,0
metri pe strzi de categoria II i I;
n fia non aedificandi dintre aliniament i linia de retragere a alinierii cldirilor nu se permite
nici o construcie cu excepia mprejmuirilor, aleilor de acces i platformelor de maxim 0,40 metri
nlime fa de cota terenului anterioar lucrrilor de terasament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
L2:
-

cldirile construite n regim niruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele
nvecinate pe o adncime de maxim 15.0 metri, cu excepia celor de col care vor ntoarce faade
spre ambele strzi;

cldirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cldirii de pe parcela alturat i se vor retrage fa
de cealalt limit la o distan de cel puin jumtate din nlimea la corni n punctul cel mai nalt
fa de teren, dar nu cu mai puin de 3.0 metri; n cazul n care parcela se nvecineaz pe ambele
limite laterale cu cldiri retrase fa de limita proprietii avnd faade cu ferestre, cldirea se va
realiza n regim izolat;

cldirile izolate se vor retrage fa de limitele laterale ale parcelei cu cel puin jumtate din
nlimea la corni, dar nu cu mai puin de 3.0 metri;

retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi egal cu jumtate din nlimea la corni,


msurat n punctul cel mai nalt fa de teren, dar nu mai puin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA


L2:
-

distanta minima dintre cldirile de pe aceeai parcel va fi egal cu nlimea la corni a cldirii
celei mai nalte pentru faadele cu camere locuibile; distana se poate reduce la jumtate, dar nu la
mai puin de 4.0 metri, dac fronturile opuse nu au camere locuibile;

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE


L2:
- parcela este construibil numai dac are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lime
dintr-o circulaie public n mod direct sau prin drept de trecere legal obinut prin una din
proprietile nvecinate;
- Conform P.U.Z. pentru zonele in care s-a impus interdictie temporara de construire.
- Se vor asigura accese pentru colectarea deseurilor nemajere si pentru mijloacele de stingere a
incendiilor.
56

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- Se vor asigura alei si trasee pietonale, accese la parcaje si garaje.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR


L2:
- staionarea autovehiculelor se admite numai n interiorul parcelei, deci n afara circulaiilor
publice.
- pentru constructii de locuinte, in functie de indicele de motorizare a localitatii, se vor asigura
locuri de parcare, dupa cum urmeaza:
- cate un loc de parcare la 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu
- cate un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinte semicolective sau cu acces
propriu si lot folosit in comun.
- cate un loc de parcare la 2-10 apartamente in locuinte colective cu acces comun si lot
comun.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR


-

Conform P.U.Z, P.U.D , pentru zonele stabilite cu interdictie temporara de construire


- regim maxim de inaltime P+4+M (5 niveluri obisnuite plus unul mansardat)
- nlimea maxim a cldirilor la streasina sau cornisa va fi 15 metri; se admite un nivel
mansardat nscris n volumul acoperiului, n suprafa de maxim 60% din aria construit;
- inaltimea maxima la coama 20 metri
- se admite un nivel suplimentar la construciile de col n cazul interseciilor n care cel puin una
dintre strzi este de categoria a II-a (14 metri)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


L2:
-

cldirile noi sau modificrile / reconstruciile de cldiri existente se vor integra n caracterul general
al zonei i se vor armoniza cu cldirile nvecinate ca arhitectur i finisaje;
la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a materialelor
nespecifice functiunii de locuire
se recomanda folosirea materialelor naturale: piatra, lemn, tigla ceramica sau tigla de beton de
culoare caramiziu sau maro
se interzice folosirea azbocimentului i a tablei strlucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite in
culori nespecifice functiunii de locuinte pentru acoperirea cldirilor, garajelor i anexelor;
se recomanda realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se va evita folosirea
inoxului care este nespecific functiunilor domestic ale zonei

57

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


L2:
-

toate cldirile noi vor fi racordate la reelele tehnico-edilitare publice;


la cldirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvial va fi fcut pe sub
trotuare pentru a se evita producerea gheii;
se va asigura n mod special evacuarea rapid i captarea apelor meteorice n reeaua de canalizare;
toate noile branamente pentru electricitate i telefonie vor fi realizate ngropat;
se interzice dispunerea antenelor TV-satelit n locuri vizibile din circulaiile publice i se
recomand evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;
se admit n mod provizoriu soluii locale, cu asigurarea posibilitii de racordare la viitoarele reele
de ap i canalizare i cu condiia respectrii normelor de protecie sanitar.
Conform P.U.Z, P.U.D , pentru zonele stabilite cu interdictie temporara de construire

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


L2:
-

spaiile libere vizibile din circulaiile publice vor fi tratate ca grdini de faad;
se recomand ca pentru mbuntirea microclimatului i pentru protecia construciei s se evite
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.
Pentru zonele stabilite conform plansei anexate de U.T.R. - conform PUZ cu urmatoarele
conditionari:
- terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si circulatiilor va fi plantat cu un arbore
la fiecare 100 mp;
- terenul amenajat ca spatii de joc, de odihna si gradini de fatada decorative va reprezenta
cel putin 50% din suprafata totala a terenului ramas liber;
- in orice operatiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp. se va prevedea ca din
aceste spatii minim 10% sa fie destinate folosintei in comun.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
L2:
-

mprejmuirile spre strad vor avea nlimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 i
o parte transparent dublat cu gard viu;
gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu nlimi de maxim 2.20 metri.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


Pentru regim de inaltime maxim P+2:
POT maxim = 30%
Pentru regim de inaltime maxim P+4:
58

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

POT maxim = 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


Pentru regim de inaltime maxim P+2:
- CUT maxim admis = 1,5 mp. ADC/suprafata teren
Pentru regim de inaltime maxim P+4:
- CUT maxim admis = 3.0 mp. ADC/suprafata teren

L 3 - UTR LOCUINTE DE TIP RURAL CU ANEXE GOSPODARESTI SI GRADINI


CULTIVATE PENTRU PRODUCTIE AGRICOLA;

GENERALITATI: CARACTERUL SUBZONEI


Subzona este caracteristica localitatilor apartinatoare orasului Tasnad. Cu toate ca actuala densitate
si utilizare a terenului sunt incompatibile cu modul de locuire urbana care presupune echiparea edilitara a
locuintelor si absenta poluarii provocate de cresterea animalelor si intretinerea culturilor pentru productie,
acest tip de locuire se mentine in mod limitat si provizoriu deoarece asigura integral sau partial mijloacele
de subzistenta pentru cateva mii de locuitori.
Regimul de inaltime specific este mic, fondul construit este invechit si deteriorat.
Vatra satului este bine conturata, gospodariile sunt deseori lipite una de cealalta, existand si
exceptii, gospodarii izolate avand terenul de folosinta in jurul proprietatii, de exemplu: sat Ratiu.
Principala ocupatie a locuitorilor fiind agricultura, pentru UTR L3 sunt specifice anexele
gospodaresti (adaposturi pentru animale, depozite de furaje, etc).
Satele apartinatoare localitatii Tasnad se incadreaza in tipul satului adunat, linear dezvoltat de-a
lungul principalelor artere de circulatie (Valea Morii, Blaja si Ratiu) si in tipul satului adunat cu piata
centrala (Cig si Sarauad).
In vederea construirii se va tine cont de drumurile noi propuse prin prezentul P.U.G. si de
propunerile privind posibilitatile de racordare la retelele edilitare.
In satul Sarauad s-a instituit o zona de protectie pentru monumentului de arhitectura Biserica
Ortodoxa, de 200 m.
Se vor lua in considerare zonele de protectie sanitara a cimitirelor (50m), zonele de protectie a
retelelor edilitare si a cursurilor de apa.

59

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE


L 3 - Subzona locuintelor de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini cultivate pentru productie
agricola;
Se admit urmatoarele utilizari :
- locuinte individuale in regim de construire izolat cu regim de inaltime Parter, P+1,P+1+M.
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
L 3:
- anexe gospodaresti de crestere a animalelor (maxim 4 UVM - UMV = incarcatura sau numarul de
animale ce revin la un hectar de pasune si se stabileste in functie de productia de nutret verde la
hectar si de necesarul de nutret verde al unui animal, pe zi sau pe o anumita perioada), utilizari
agricole ale suprafetelor libere, depozitarea produselor agricole si ale deseurilor animale, cu
conditia respectarii normelor de igiena tehnico-sanitara n vigoare. ntre depozitarile de deseuri si
locuinte sau cladiri cu functiuni publice se va pastra o distanta minima de 50 m.
- nu se va construi pe pante mai mari de 5% in cazul versantilor slab construiti cu stabilitate generala
neasigurata sau incerta fara studii geotehnice si lucrari speciale de consolidare;
- regimul de construire va fi numai izolat;
- se va asigura un procent de acoperire a suprafetei terenului cu cladiri si cu suprafete impermeabile
sub 20%;
- se admite mansardarea cladirilor parter existente, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare
terenului a unei suprafete desfasurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel
curent;
- se admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca suprafata acestora sa nu
depaseasca 200 mp ADC si sa nu genereze transporturi grele;

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

L 3:
Se interzic urmatoarele utilizari:
orice alte functiuni decat cele prevazute la articolele 1 si 2.
lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente;
ori ce lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR


60

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)


L 3:
- parcela se considera construibila daca are o suprafata de minim 500 mp. si un front la strada de
minim 12.0 m;
- in cazul in care pe parcela se realizeaza si anexe, suprafata minima a parcelei va fi de 1000 mp.
adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau egala cu latimea;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


L3

- cladirile se vor retrage de la aliniament cu o distanta de minim 4.0 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
L 3:
-

cladirile vor fi dispuse numai izolat si se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu minim
jumatate din inaltimea la cornise masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de
3.0 metri;
se interzice dispunerea cladirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate.
retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornise
masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA
L 3 - distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornise a cladirii celei
mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de 3.0 metri;
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
L 3 - parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de
trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate de minim 3.0 metri latime;
- se interzice circulatia animalelor pe traseele tramei majore de circulatie;
- se vor crea drumuri de camp prin fundurile de lot care pot ramane in proprietate privata.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR


L 3 - stationarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

- regimul maxim de construire: P+1+M;

61

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- nlimea maxima la corni a cldirilor va fi de 7,00 m; se admite un nivel mansardat nscris n


volumul acoperisului, n suprafa de maxim 60 % din aria construit;
- inaltimea maxima la coama a cladirilor nu va depasi 10.00 m.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
L3:
- cldirile noi sau modificrile / reconstruciile de cldiri existente se vor integra n caracterul general
al zonei i se vor armoniza cu cldirile nvecinate ca arhitectur i finisaje;
- la finisarea fatadelor si a invelitorii se vor evita folosirea culorilor stridente si a materialelor
nespecifice functiunii de locuire
- se recomanda folosirea materialelor naturale: piatra, lemn, tigla ceramica sau tigla de beton de
culoare caramiziu sau maro
- garajele i anexele vizibile din circulaiile publice se vor armoniza ca finisaje i arhitectur cu
cldirea principal;
- se interzice folosirea azbocimentului i a tablei strlucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite in
culori nespecifice functiunii de locuinte pentru acoperirea cldirilor, garajelor i anexelor;
- daca se va folosi tabla sau sindrila bituminoasa aceasta va avea doar culoare maro inchis sau
caramiziu ( nu rosu sau bordo-visiniu)
- se recomanda realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se interzice folosirea
inoxului care este nespecific functiunilor de locuire ale zonei
- ferestrele si usile exterioare se vor realize doar din lemn vopsit alb sau baituit
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
L3:
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice (dupa realizarea extinderilor
pentru retelele edilitare) ;
- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea
vizibila a cablurilor CATV;

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


- spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;
- spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda si gradina cultivata vor fi inierbate si
plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;
ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI
- gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 m metri din care un soclu opac de 0.60 m si
o parte transparenta din metal sau lemn dublata eventual de gard viu; se interzice realizarea
gardurilor din inox
- gardurile laterale vor avea inaltimea de maxim 2.20 m metri si pot fi realizate din zidarie, lemn sau
metal dublate eventual de gard viu

62

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


- In zonele cu restrictii pentru construit, se vor respecta conditiile impuse de studiile de specialitate
- pentru loturi cu suprafata intre 500 - 1000 mp: POT maxim = 35 %;
- pentru loturi cu suprafata peste 1001 mp: POT maxim = 30 %

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


- CUT max. pentru loturi de 500 mp 1000 mp:
1,20 pentru cldiri P+1+M etaje;
0,70 pentru cldiri P+1 etaje;
0,50 pentru cldiri parter.
- CUT max. pentru loturi cu suprafata peste 1.001 mp:
0,90 pentru cldiri P+1+M etaje;
0,60 pentru cldiri P+1 etaje;
0,45 pentru cldiri parter.

63

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

A - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE


Zona cuprinde urmatoarele UTR-uri :
A1 UTR ACTIVITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE MICI, COMPATIBILE
CU ZONELE DE LOCUIT.
A2 UTR ACTIVITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE NEPOLUANTE
DESFASURATE IN CONSTRUCTII INDUSTRIALE MARI SI CARE NECESITA
SUPRAFETE MARI DE TEREN.
A3 - UTR ACTIVITATI AGROZOOTEHNICE.

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI


Zona se compune din terenurile ocupate de activiti productive de bunuri (producie concret
incluznd toate categoriile de activiti industriale conform CAEN) i servicii (producie abstract
cuprinznd activiti manageriale, comerciale i tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru
distribuie, expunere i comercializare, la care se adaug diverse alte servicii pentru salariai i clieni, etc.).
Din aceast zon fac parte att unitile existente care se menin, se afl n proces de restructurare
presupunnd conversie n profile industriale diferite sau n profile de servicii pentru industrie, distribuie i
comercializare, ct i terenurile rezervate pentru viitoare activiti productive i servicii.
UTR A1 se caracterizeaza prin unitati industriale mici si mijlocii cu profil nepoluant si cu caracter
dispersat. Desi aceste unitati sunt situate in apropierea zonelor de locuit, ele nu se influenteaza, fiind
compatiblile. Subzona cuprinde unitati precum moara, fabrica de panificatie, mici ateliere sau depozite.
Pentru obtinerea unei zonificari functionale coerente si omogene, se va urmari reconversia
functionala a unitatilor industriale din zona centrala sau apropiate zonei centrale, in unitati de servicii,
unitati comerciale, spatii plantate sau sportive, parcaje, etc, pentru a dirija sectorul industrial catre periferia
orasului (nordul localitatii sau parcul industrial Tasnad).

UTR A2 se caracterizeaza prin unitati de productie, de prelucrare si depozitare, baze de transport si


servicii industriale, care necesita suprafete de teren mari si care se desfasoara in cladiri industriale mari,
dezvoltate compact.
UTR-ul cuprinde terenuri destinate realizarii parcului industrial Tasnad si unitatile productive mari
deja existente(fabrica de mobila, fabrica de caramida zona de nord a localitatii).
Se propune realizarea parcului industrial in vederea dezvoltarii sociale, prin crearea de noi locuri de
munca si dezvoltarea economica, prin atragerea de noi investitii.
Parcul industrial reprezint o zon economic delimitat, n care ntreprinderile se localizeaz avnd
asigurate infrastructura i utilitile, puse la dispoziie de o societate de administrare. Din perspectiv
economic, vzute ca afaceri aductoare de profit, parcurile industriale pot fi constituite, n principal, n
asociere, de orice persoane juridice interesate. Reprezinta o categorie nou de zon productiv caracterizat
printr-un profil combinat de activiti productive legate n general de tehnologii avansate, servicii
64

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

specializate pentru producie, distribuie i comercializare la care se adaug diferite servicii pentru personal
i clieni. Toate acestea sunt asigurate cu spaii de parcare, amenajri peisagistice, mobilier urban care
confer un aspect atractiv i reprezentativ din punct de vedere al prestigiului activitilor.
Pozitionarea unitatilor industriale a fost astfel conceputa incat sa respecte o distanta considerabila
fata de zonele de locuit, pentru a nu se crea discomfort.
Aceste terenuri vor dispune de toate utilitatile necesare : energie electrica, apa gaze naturale,
canalizare menajera, drumuri de acces si iluminat stradal.(conform plansei anexate de Retele edilitare.)
Se prevad dimensiuni relativ mari ale parcelelor care sa permita divizarea acestora, n ideea de a
asigura o flexibilitate ct mai mare si implicit posibilitatea de a raspunde celor mai variate solicitari. Pentru
detalieri privind accese, parcelari, retele edilitare, UTR A2 va deveni construibil numai dupa elaborarea
Planurilor Urbanistice Zonale sau de Detaliu. (conform plansei de Unitati Teritoriale de Referinta). Prin
PUZ nu se vor putea modifica functiunile admise, admise cu conditionari sau interzise, stabilite prin
prezentul regulament.
Se va tine cont de zona destinata racordarii drumului expres cu DN 1F (conform planselor anexate).
Activitile se vor desfura asigurndu-se msurile de protecie a mediului.

UTR A3 se caracterizeaza prin unitati de crestere a animalelor, centre de colectare si prelucrare a


produselor agricole si a fructelor de padure si alte activitati legate de agricultura.
Agricultura fiind principalul domeniu de activitate, se considera necesara dezvoltarea unor astfel de
zone de activitati agro-zootehnice in vederea valorificarii produselor rezultate.
Unitatile agrozootehnice existente sunt amplasate in trupuri izolate, respectand normele sanitate si
distantele minime impuse fata de zonele de locuit.
Acestor unitati li s-au stabilit zonele de servitute, conform capacitatilor, zone in care nu se vor
autoriza constructii de locuinte si functiuni complementare.
Se preconizeaza o dezvoltare a acestui sector, de aceea s-au alocat noi suprafete de teren avand
aceasta functiune (trup izolat D1 sat Cig, trup izolat E1, Sarauad).
Se impune elaborarea P.U.Z. pentru construire. Functiunile admise/admise cu conditionari stabilite
prin prezentul RLU au caracter definitiv si nu pot si modificate prin PUZ. Se vor institui in schimb zone de
protectie conform legii in vigoare.

SECTIUNEA I: UTILIZAREA FUNCTIONALA


ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE :
A1 :
-

Se propune reconversia treptata a functiunilor unitatilor industriale din zona centrala si zona
limitrofa acesteia, in functiuni compatibile cu zonele de locuit
Se va urmari dirijarea activitatilor industriale de orice natura catre periferia orasului, de aceea nu se
vor admite construirea altor unitati industriale, decat in subzona A2 (parcul industrial si zona
industriala de nord).
Depozitarea materialelor pentru unitatile comerciale existente se va realiza numai in interiorul
cladirii.

65

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Functiuni admise dupa reconversie:


- unitati comerciale: comert alimentar, nealimentar, magazine, supermarketuri, piata agroalimentara,
servicii, autoservice, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, hoteluri, pensiuni, agentii de turism
- servicii : sedii, birouri, filiale
- institutii publice: cinematograf, centre si complexe culturale, teatru, etc.
- amenajari pentru practicarea sportului
- loisir in spatii acoperite;
- spatii plantate, scuaruri, mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna, patinoare, popicarii
- parcaje la sol sau supraetajate

A2 :
-

activiti productive nepoluante desfurate n construcii industriale, distribuia i depozitarea


bunurilor i materialelor, cercetarea industrial care necesit suprafee mari de teren.
Sunt permise urmatoarele domenii de activitate conform Coduri CAEN 2011:
o Sectiunea C industria prelucratoare :
Diviziunea 10 - Industria alimentara: grupa 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109.
Diviziunea 11 - Fabricarea bauturilor: grupa 110
Diviziunea 13 Fabricarea produselor textile.
Diviziunea 14 Fabricarea articolelor de incaltaminte
Diviziunea 15 tabacirea si finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj si
marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei, prepararea si vopsirea blanurilor.
Diviziunea 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu
exceptia mobilei, fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale
impletite.
Diviziunea 18 - Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
Diviziunea 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor
farmaceutice
Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Diviziunea 24 - numai cod CAEN 2433 Productia de profile obtinute la rece
Diviziunea 25 industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv
masini, utilaje si instalatii.
Diviziunea 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
Diviziunea 27 Fabricarea echipamentelor electrice.
Diviziunea 28 - Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
Diviziunea 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si
semiremorcilor
Diviziunea 31 Fabricarea de mobila
Diviziunea 32 Alte activitati industriale
Diviziunea 33 - Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

66

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

o Sectiunea G Comert cu ridicata si amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor:


Diviziunea 45 - Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea
autovehiculelor si a motocicletelor
Diviziunea 46 - Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si
motociclete
o Sectiunea H Transport si depozitare :
Diviziunea 52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi - cod CAEN
5210 Depozitari
o Sectiunea J Informatii si comunicatii :
Diviziunea 58 Activitati de editare
Diviziunea 59 - Activitati de productie cinematografica, video si de programe de
televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala
Diviziunea 60 - Activitati de difuzare si transmitere de programe
Diviziunea 61 Telecomunicatii
Diviziunea 62 - Activitati de servicii in tehnologia informatiei
Diviziunea 63 - Activitati de servicii informatice
o Sectiunea N Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport :
Diviziunea 77 Activitati de inchiriere si leasing
Diviziunea 78 - Activitati de servicii privind forta de munca
Diviziunea 79 - Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de
rezervare si asistenta turistica

A3:
-

suprafee de parcare, accese auto i suficient spaiu pentru camioane ncrcat / descrcat i
manevre.
depozite i complexe vnzri en-gros cu excepia celor care utilizeaz substane explozive sau
toxice conform prevederilor legale;
depozite i complexe vnzri en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu
cu autoturise mici.
plantatii verzi de protectie

unitati agro-zootehnice si functiuni complementare


ferme sau crescatorii de animale
ferme mixte
centre de colectare si prelucrare a produselor animaliere, a produselor cultivate sau a fructelor de
padure
activitati legate de utilizarea si prelucrarea terenului agricol sau activitati legate de cresterea
animalelor.
plantatii verzi de protectie

67

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Sunt permise urmatoarele domenii de activitate conform Coduri CAEN 2011:


o Sectiunea A Agricultura, Silvicultura si pescuit
Diviziunea 01 grupa 014 Cresterea animalelor
grupa 015 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu
cresterea animalelor)
- Grupa 016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa
recoltare

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


A1 :
-

activiti productive nepoluante existente desfurate n construcii industriale mici, distribuia i


depozitarea bunurilor i materialelor, care nu afecteaza zonele de locuit pana la reconversia
functionala a acestora.

n cazul reconversiei funcionale se recomand reabilitarea i adaptarea cldirilor industriale sau


demolarea si reconstruirea, pentru realizarea de noi unitati compatibile cu zonele de locuit

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa

A2 :
Pentru toate suprafetele s-a instituit interdictie temporara de construire pana la elaborarea P.U.Z,
conform plansei de Unitati teritoriale de referinta. Functiunile admise prin prezentul regulament au caracter
definitiv si nu pot fi modificate prin PUZ.
- Activitatile aferente codurilor CAEN care fac parte din sectiunile prezentate la articolul 1, dar care
nu au fost mentionate, se vor putea realiza cu conditia intocmirii unui Plan urbanistic zonal, care va
avea ca studii de fundamentare studii de impact asupra mediului si asupra sanatatii populatiei, care
vor stabili masurile de eliminare/diminuare a impactului asupra mediului, astfel incat sa nu
incomodeze activitatile vecine.
- In cazul in care PUZ ul va necesita detalieri, pentru mobilarea parcelei se vor realiza planuri
urbanistice de detaliu. .
- sunt admise activiti productive din domenii de servicii conexe, cercetare dezvoltare, formare
profesional, transporturi, depozitare, expoziii, faciliti pentru angajai i clieni.
- terenurile accesibile pe cale ferat industrial vor fi rezervate activitilor productive i de
depozitare care utilizeaz acest mod de transport pentru materia prim i produse.
- se admit functiuni de locuire temporara numai pentru angajatii unitatilor.
-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

68

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

A3:
Pentru toate suprafetele s-a instituit interdictie temporara de construire pana la elaborarea P.U.Z,
conform plansei de Unitati teritoriale de referinta. Functiunile admise prin prezentul regulament au caracter
definitiv si nu pot fi modificate prin PUZ.
Unitatile zootehnice vor fi limitate la urmatoarele numere de capete de animale si vor avea instituite
urmatoarele zone de protectie:
- Ferme si ingrasatorii de taurine: 500 capete - zona de protectie: 200m
- Ferme de cabaline: 100 capete - zona de protectie: 100m
- Ferme de pasari: 5000 capete - zona de protectie: 500m
- Complexe avicole industriale zona de protectie 1000m
- Ferme de ovine - zona de protectie: 100m
- Ferme de porci: 2000 capete - zona de protectie: 500m
10000 capete zona de protectie:1000m
Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


A1+A2+A3 :
- se interzice localizarea activitilor poluante i care prezint risc tehnologic.
- orice alte functiuni fata de cele prevazute la art. 1 si 2

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)


A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 : conform P.U.Z
Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 40,0 metri si o suprafata
minima de 3000 mp. Parcelele cu dimensiuni si suprafete mai mici ca cele anterior specificate nu sunt
construibile pentru activitati productive.
Dimensiunile se pastreaza si in cazul parcelelor nou aparute prin diviziunea unor parcele anterioare
( prin schimb, instrainare etc. ).

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 : conform P.U.Z
69

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- se vor preciza retragerile de la aliniamente spre strazile perimetrale si interioare, ele vor fi insa
obligatoriu mai mari de :
- 10,0 metri pe strazile de categ. a II-a
- 6,0 - 8.0 metri pe strazile de categ. a III-a

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 : conform P.U.Z
- se interzice amplasarea cladirilor pe limita parcelei.
- Se vor respecta distantele minime egale cu jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 6.0
metri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA
A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 : conform P.U.Z
- Distanta intre cladiri va fi egala sau mai mare decat media inaltimilor fronturilor opuse, dar nu mai
putin de 6,0 metri.
- Distanta de mai sus se poate reduce la jumatate daca nu sunt accese in cladire si / sau daca nu sunt
ferestre care sa lumineze incaperi in care se desfasoara activiti permanente.
- In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendii si alte norme tehnice
specifice

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE


A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 : conform P.U.Z
- Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica sa privata sau sa
beneficieze de servitute de trecere , legal instituita , dintr-o proprietate adiacenta strazii - cu latime
70

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

de minim 3.0 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de
transport grele
- Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele.
- Accesele in parcele se vor face din strazile de categoria I si II vor fi la minimum 40 m distanta, iar
daca acest lucru nu este posibil, accesele se vor asigura dintr-o dublura a cailor principale de
circulatie.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR


A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 : conform P.U.Z
- Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii, cat si in timpul functionarii
cladirilor se va face in afara drumurilor publice, fiecare unitate avand prevazute in interiorul
parcelei spatii de circulatie, incarcare si intoarcere.
- In spatiul de retragere fata de aliniament, maxim 30% din teren poate fi rezervat parcajelor cu
conditia inconjurarii acestora cu gard viu avand inaltimea de minimum 1,20m.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR


A1 - se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2 - conform P.U.Z.
- se vor respecta inaltimi maxime ale cladirilor de 20,0 metri
A3 conform P.U.Z
- inaltimea maxim admisa 6 m

A2+A3 :
- Inaltimea cladirilor situate pe strazile interioare nu va depasi distanta intre aliniamente
- In culoarele rezervate liniilor electrice inaltimea se subordoneaza normelor specifice.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


A1 - se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 :
- conform P.U.Z

71

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu caracterul zonei si cu vecinatatile


imediate;
- Tratarea acoperirii cladirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe inaltimile
inconjuratoare

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


A1 cladirile sunt racordate la retelele edilitare existente in localitate
A2+A3 : conform P.U.Z
- Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din
parcaje, circulatii si platforme exterioare;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2+A3 : conform P.U.Z
- Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulatie publica, inclusiv de pe calea ferata, vor fi
astfel amenajate incat sa nu altereze aspectul general al localitatii.
- Suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proportie de
minim 40% formand de preferinta o perdea vegetala pe tot frontul incintei;
- Suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 200 mp.;
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului local de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta
viitoare sau conform P.U.Z.
A2 + A3 - conform P.U.Z.
- Imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de
0.30 m. si vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda
dublarea spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre
cele doua garduri fiind plantati dens arbori si arbusti;
- Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice;
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
72

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta viitoare sau
conform P.U.Z
A2+A3 : POT maxim 50%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
A1 se va mentine situatia existenta pana la reconversia functionala dupa care, pentru noile functiuni , se
va proceda conform regulamentului de urbanism specific pentru unitatile teritoriale de referinta viitoare sau
conform P.U.Z
A2+A3 : CUT maxim = 5.

IS- ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII:


GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI
Zona cuprinde unitati socio-culturale, unitati comerciale si servicii, unitati de invatamant, situate in
afara perimetrului central al orasului Tasnad sau in localitatile apartinatoare orasului.
In localitatile apartinatoare institutiile publice sunt limitate, fiind adaptate la cerintele locale. Exista in
unele sate, unitati de invatamant prescolar (Valea Morii si Sarauad) sau scolar (Cig si Sarauad), o unitate
culturala (camin cultural Cig) si unitati de cult (in toate satele apartinatoare). Unitatile comerciale sunt in
general magazine mixte. Nu exista unitati administrative, satele fiind subordonate orasului Tasnad.
Zona cuprinde urmatoarele UTR-uri:
IS 1 UTR unitati socio-culturale
IS 2 UTR unitati comerciale si servicii
IS 3 UTR unitati de invatamant

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE


IS 1: - constructii de cult: lacasuri de cult
- constructii de cultura: biblioteci, muzee, case de cultura, teatre, expozitii, sali de reuniune,
cinematografe, sali polivalente, centre si complexe culturale.

73

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

IS2: - constructii comerciale: comert alimentar, nealimentar, magazine, supermarketuri, piata


agroalimentara, servicii, autoservice, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, hoteluri, pensiuni, agentii de
turism
- constructii financiar-bancare: sedii de banci, filiale, sedii de societati de asigurari
- constructii de sanatate: spital general, spital de specialitate, dispensare, stomatologii, farmacii,
centre de recoltare, crese speciale
IS3: - constructii de invatamant: invatamant prescolar - gradinite, scoli primare, gimnaziale, licee, scoli
postliceale, profesionale, invatamant superior.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


IS1+IS2+IS3 :
- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distanta mai mica
de 100 metri de unitati de invatamant preuniversitar si de biserici;
- se admite completarea cu cladiri comerciale in interspatiile neconstruite cu conditia sa se mentina
accesele carosabile si trecerile pietonale necesare, parcari si spatii verzi conform prezentului RLU si
sa se respecte cerintele de protectie a cladirilor existente.
- se va asigura n toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor.
- piatele agroalimentare se vor amplasa in zona de interes comercial
- autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie, necesita spatii de parcare se admite numai
daca exist posibilitatea realizarii acestora n afara domeniului public (Art. 33 din RGU).
ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE :
IS1+IS2+IS3 :
- orice alte activiti care nu corespund cu cele prevazute la articolul 1.
- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din
institutiile publice;
- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe
parcelele adiacente;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME DIMENSIUNI)


IS1+IS2+IS3 :
- in cazul constructiilor publice dispuse izolat terenul minim este de 1000 mp. cu un front la strada de
minim 30.0 metri;
-

pentru celelalte categorii de functiuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 500
mp. si un front la strada de minim 12.0 metri

74

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


IS1+IS2+IS3 :
- cladirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 metri sau vor fi dispuse pe aliniament in
functie de profilul activitatii si caracterul zonei construite;
- daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va
retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta
dintre aliniamentele strazii, dar nu cu mai putin de 4.0 metri;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
IS1+IS2+IS3 :
- cladirile publice se vor amplasa in regim izolat
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea cladirii
masurata la cornise, dar nu mai putin de 5.0 metri;
- in cazul cladirilor comerciale se admite regimul compact de construire cu conditia respectarii celorlalte
prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

IS1+IS2+IS3 :
- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu media inaltimii fronturilor opuse;
- distanta se poate reduce la jumatate din inaltime, dar nu mai putin de 5.0 metri
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
IS1+IS2+IS3 :
- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri latime dintr-o
circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate,
cu conditia ca lungimea accesului pana la intrarea pe parcela sa nu depaseasca 25 metri;
- se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul
programului de functionare precum si pentru pentru accese de serviciu;
- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu
dificultati de deplasare.
- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
IS 1 pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in functie de obiectiv, avanduse in vedere minim 5 locuri de parcare.
75

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Pentru constructiile culturale vor fi prevazute locuri de parcare pentru vizitatori si spectatori si
personal, dupa cum urmeaza :
- cate un loc de parcare la 50 mp spatiu de expunere
- un loc la 10-20 locuri in sala

IS 2 pentru institutiile financiar-bancare cate un loc de parcare la 20 de salariati si un spor de 50%pentru


clienti ; in functie de destinatia cladirii si de amplasament, parcajele pentru salariati pot fi impreuna cu cele
ale clientilor, adiacent drumului public.
- pentru constructiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienti dupa cum
urmeaza :
- un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de pana la
400 mp
- un loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400-600
mp
- un loc de parcare la 50mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexe comerciale
de 600-2000 mp
- un loc de parcare la 40mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri
comerciale de peste 2000 mp.
- pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare la 5-10 locuri de masa ; la acestea se vor
adauga spatiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de
parcajele clientilor.
- pentru constructiile de sanatate va fi prevazut cate un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un
spor de 10%.
IS 3 pentru toate categoriile de constructii de invatamant vor fi prevazute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR
- autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si
caracterul zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile
invacinate.
- inaltimea cladirilor nu va depasi distanta dintre aliniamente;
Regim de inaltime maxim admis :
IS 1+ IS3 : P+2
IS 2 : P+4

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


IS1+IS2+IS3 :
- aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni, dar respectand
conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de rolul social al strazilor
comerciale, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din
vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate;
- pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele principale pe baza unor
studii si avize suplimentare;

76

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- se interzice modificarea aspectului cladirilor existente prin tratarea diferita a finisajului parterului
de cel al nivelurilor superioare sau acoperirea cu firme a parapetului ferestrelor de la primul nivel.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


IS1+IS2+IS3 :
- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;
- racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se
evita producerea ghetii;
- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea
vizibila a cablurilor CATV;

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


IS1 : - pentru constructiile de cult vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu rol decorativ si de
protectie, dimensionate in functie de amplasarea in localite.
- Pentru toate constructiile culturale vor fi prevazute spatii verzi si plantate, spatii de joc si de
odihna, in functie de capacitatea constructiei 10-20% din suprafata totala a terenului.
IS2 :- pentru constructiile de sanatate vor fi prevazute spatii verzi si plantate in interiorul incinteu,
dupa cum urmeaza :
- aliniamente simple sau duble cu rol de protectie
- parc organizat cu o suprafata de 10-15 mp/pacient
- pentru crese speciale : 10-15mp/copil
- pentru constructiile comerciale, vor fi prevazute cu rol decorativ si de agrement in exteriorul
cladirii sau in curti interioare 2-5% spatii verzi din suprafata totala a terenului.
IS3 : pentru unitatile de invatamant prescolar, incintele vor fi prevzut un spaiu verde cu limea de
minimum 25 m, cu rol n reducerea influenei zgomotului stradal.

ARTICOLUL 14. IMPREJMUIRI :


IS1+IS2+IS3 :
- este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri :
- imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor
servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale.
- imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente
cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.
- se recomanda separarea terenurilor echipamentelor publice si bisericilor cu garduri transparente de
maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri inaltime, din care 0.30 metri soclu opac, dublate de gard viu.
- spre trotuare i circulaii pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea
apartenenei spaiului prin diferene de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.

77

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- pentru punerea in valoare a constructiilor publice se recomanda realizarea imprejmuirilor


transparente sau din gard viu.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


IS1+IS2+IS3 :
- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu mentiunea
de a se respecta POT maxim = 50%,
- pentru cldirile de pana la P+4 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului
curii n proporie de 75% cu cldiri cu maxim 2 niveluri (8 metri)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


- pentru funciunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului, dar fr a se
depi CUT maxim = 2,2

V - ZONA SPATIILOR PLANTATE


Se compune din urmatoarele UTR-uri:
V 1 - SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT
V 1A PARCURI, GRADINI PUBLICE, SCUARURI SI FASII PLANTATE
PUBLICE
V 1B - AMENAJARI SPORTIVE
V 2 - SPATII VERZI PENTRU AGREMENT
V 3 - SPATII VERZI PENTRU PROTECTIA CURSURILOR DE APA SI A ZONELOR
UMEDE
V 4 - CULOARE DE PROTECTIA FATA DE INFRASTRUCTURA TEHNICA
V 5 - FASII PLANTATE DE PROTECTIE SANITARA
V 6 FASII PLANTATE DE PROTECTIE IMPOTRIVA ALUNECARILOR DE
TEREN.
Pentru zonele umede sunt necesare studii de specialitate inclusiv pentru a se identifica valoarea
acestora din punct de vedere ecologic.

78

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

GENERALITI : CARACTERUL ZONEI


Zona cuprinde spaii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes orasenesc, spaii
pentru sport i agrement cu acces limitat de apartenena la cluburi sau contra cost, spaii plantate de
protecie i pduri de diferite tipuri.
S-a constatat un deficit al spatiilor verzi publice, de aceea se impune crearea de noi astfel de
suprafete astfel incat sa se respecte norma de 26mp/loc conform legislatiei in vigoare.
Suprafetele intravilane cu risc de producere a alunecarilor de teren vor fi plantate in vederea
stabilizarii versantilor.
Se vor realiza fasii plantate de protectie sanitara pentru cimitire si statia de transfer.
Se vor amenaja spatii verzi de agrement in jurul celor doua lacuri de agrement din sudul localitatii
Tasnad.
In zona strandului termal s-a creat o zona destinata activitatilor sportive (Baza sportiva).
Se va urmari imbunatatirea calitatii mediului si infrumusetarea aspectului urbanistic prin ponderea
mare a suprafetelor plantate parcuri, scuaruri, fasii de protectie, ornamente florale, amenajari pentru joc si
odihna, mobilier urban, etc.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA


ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
V 1 a - sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in :
- spatii plantate
- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate
- mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna;
- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere avand suprafata construita
desfasurat limitata la cel mult 60 mp.
V 1b - sunt admise amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite
V 2 - sunt admise constructiile si instalatiile specifice conform proiectelor avizate
V 3 + V 4 + V 5 + V6 - conform legilor si normelor in vigoare
ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
V1 - se admit construcii pentru expoziii, activiti culturale (spaii pentru spectacole i biblioteci n aer
liber, pavilioane cu utilizare flexibil sau cu diferite tematici), activiti sportive, alimentaie public i
comer, limitate la arealele deja existente conform proiectului iniial i care funcioneaz n acest scop;
- se admit noi cldiri pentru cultur, sport, recreere i anexe, cu condiia ca suprafaa acestora
nsumat la suprafaa construit existent i meninut, la cea a circulaiilor de toate categoriile i a
platformelor mineralizate, s nu depeasc 15% din suprafaa total a parcului.
- cldirile i amenajrile pentru diferite activiti din parcurile i grdinile publice se admit cu
condiia de a nu avea separri fizice care s impun interdicia liberei circulaii.

79

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- orice intervenie necesit documentaii specifice aprobate de organele competente n conformitate


cu prevederile Legii nr. 137/1995 i cu normele de protecie stabilite pe plan local.
- Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


V 1 - V 6 - se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare;
V 1 + V 2 - se interzic orice schimbari ale functiilor spatiilor verzi publice si specializate si diminuarea
suprafetelor inverzite, cu execeptia celor prevazute la articolul 2;
V 4 - se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura
tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice si gazelor;
V 1 - V 6 - se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate

SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
V 1 - V 6 - conform limitelor stabilite si conform studiilor de specialitate avizate conform legii;
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 7 -

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA
V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE


V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR


V 1 - V 6 conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

80

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA


V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu ap,
colectarea apelor uzate, telefonie fix i iluminat public conform cerinelor funcionale ale fiecrei
categorii de spaiu plantat n care este admis accesul publicului.
- se recomand extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice n bazine decorative
pentru a fi utilizate pentru ntreinerea spaiilor plantate.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)


V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


V 1 - V 6 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

81

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

T - ZONA TRANSPORTURILOR
GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
Zona se compune din urmatoarele subzone:
T 1 - UTR TRANSPORTURILOR RUTIERE
T 2 - UTR TRANSPORTURILOR PE CALE FERATA
Autorizarea construciilor din zona drumurilor publice se emite n temeiul Ordinului nr. 158/1996 al
Ministrului Transporturilor. Pentru lucrri n zona drumurilor publice i n vecintatea zonei de protecie a
acestora, solicitantul autorizaiei de construire trebuie s obin avizul organelor publice specializate.
Zona de ci ferate cuprinde infrastructura feroviar, construciile i instalaiile aferente exploatrii i
ntreinerii liniilor de cale ferat.
Autorizarea construciilor din zona cilor ferate se emite n temeiul OUG nr.12/1998 privind
transportul pe cile ferate romne. Pentru lucrri n zona cilor ferate i n vecintatea zonei de protecie a
acestora, solicitantul autorizaiei de construire trebuie s obin avizul S.N.C.F.R.
Zona este constituit din cldiri de interes public, platforme i cile ferate.
Intrucat aspectul general al orasului este puternic influentat de imaginile oferite de catre principalele
cai de acces rutier si feroviar, se va acorda o atentie sporita considerentelor estetice in acordarea
autorizatiilor de construire pentru zonele de transporturi dupa cum urmeaza:
T 1 + T 2 - se conditioneaza acordarea autorizatiei de construire de calitatea cladirilor si amenajarilor
vizibile din drumurile publice;
T 2 - aspectul oferit de spatiul aferent caii ferate, va face obiectul unui studiu de ansamblu

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA


ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
T1:
- ci de comunicaie rutier i construciile aferente
- uniti ale ntreprinderilor de transporturi, garaje
- spaii alveolare carosabile pentru transportul n comun
- refugii i treceri de pietoni
- reele tehnico-edilitare
- spaii verzi amenajate
- parcaje publice
- lucrri de terasamente
- constructii si amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport greu rutier si pentru
transferul marfurilor prin mijloace de transport cu tonaj si gabarit permis in localitate, instalatii de transfer,
precum si serviciile anexe aferente;
82

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

T2:
- construcii i instalaii aferente exploatrii i ntreinerii liniilor de cale ferat;
- construcii i instalaii pentru exploatarea materialului rulant i a mijloacelor de restabilire a
circulaiei
- instalaii fixe pentru traciune electric;
- instalaii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaii, transmisiuni de date i
construcii aferente acestora;

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


T1:
- incintele unitilor de transport i garajele publice vor obine avizul de mediu i se vor ncadra n
normele admisibile de poluare i de asigurare mpotriva riscului de incendiu i explozie.
- garajele i parcajele publice vor fi plantate i nconjurate de gard viu de minim 1,20 m nlime.
- lucrrile, construciile, amenajrile amplasate n zonele de protecie ale drumurilor publice trebuie:
- s nu prezinte riscuri n realizare sau exploatare i surse de poluare (sisteme de transport gaze, iei,
produse petroliere, energie electric i alte lucrri de acelai gen);
- s nu afecteze desfurarea optim a circulaiei (capacitate, fluen, siguran);
-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazuta in anexa 3.

T2:
Construcii care se amplaseaz n zona de protecie a infrastructurii feroviare situat n intravilan se
autorizeaz cu avizul organelor publice specializate. Prin zona de protecie a infrastructurii feroviare se
nelege fia de teren indiferent de proprietar, cu limea de 100,00 m msurata de la limita zonei
cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii ferate. (conform RGU)
Lucrrile de investiii ale agenilor economici i ale instituiilor publice , care afecteaz zona de
protecie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul organelor publice specializate si
anume:
- ci ferate industriale;
- lucrri hidrotehnice;
- traversarea cii ferate de ctre drumuri prin pasaje denivelate;
- subtraversarea liniilor de cale ferata de reele de telecomunicaii, energie electric, conducte
sub presiune de ap, gaze, produse petroliere, termotehnologie i canale libere.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


T1:
- se interzic orice utilizri care afecteaz buna funcionare i diminueaz posibilitile ulterioare de
modernizare sau extindere;
- se interzic orice construcii sau amenajri pe terenurile rezervate pentru:

83

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- lrgirea unor strzi sau realizarea strzilor propuse, realizarea drumului expres si a dotarilor
aferente;
- modernizarea interseciilor;
- realizarea spaiilor de parcare;
- realizarea traversarilor pietonale sub si supraterane
- se interzic pe terenurile vizibile din circulaia publica rutier : depozitri de materiale, piese sau utilaje
degradate, amenajri de antier abandonate, platforme cu suprafee deteriorate, construcii degradate,
terenuri lipsite de vegetaie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deeuri etc.;
- n zona de siguran i protecie aferent drumurilor i autostrzilor este interzis autorizarea
urmtoarelor lucrri:
- construcii, instalaii, plantaii sau amenajri care prin amplasare, configuraie sau exploatare
impieteaz asupra bunei desfurri, organizri i dirijri a traficului sau prezint riscuri de accidente;
- panouri independente de reclam publicitar.
- se interzice:
- cuplarea cldirilor de locuit cu construcii aferente circulaiei rutiere;
- amplasarea n incinta unitilor de transporturi i a garajelor publice a unor construcii care prin
natura activitilor desfurate pot produce poluare peste normele admisibile i / sau prezint risc de
incendiu / explozie.

T2:
- Se interzice construirea de orice fel n zona de siguran a cii ferate. In prezentul regulament prin
zona de sigurana a cii ferate se nelege fia de teren de 20,00 m de o parte i de alta din axul cii
ferate, de-a lungul acesteia.
-

In zona de protecie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:


- amplasarea oricror construcii, depozite de materiale sau nfiinarea de plantaii care
mpiedic vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;
- efectuarea oricror lucrri care , prin natura lor ar provoca alunecri de teren, surpri sau ar
afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de materiale de construcii sau
care modifica echilibrul pnzei freatice subterane;
- depozitarea necorespunztoare de materiale, substane sau deeuri care contravin normelor
de protecie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cailor ferate
romane, a zonei de protecie a infrastructurii cailor ferate romane precum si a condiiilor de
desfurare normala a traficului.

Se interzice amplasarea reclamelor luminoase care sa deranjeze vizibilitatea semnalelor C.F.R.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)


T 2 - conform studiilor de specialitate.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

84

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

T 1 - Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.


T 2 conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
T 1 - Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
T 2 Conform studiilor de specialitate
ARTICOLUL 7 -

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

T 1 Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.


T 2 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE


T 1- Conform cerintelor tehnice specifice functiunii de baza.
- accesele si pasajele carosabile nu trebuie obturate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere
in permanenta.
T 2 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR


T1+T2 :
- staionarea vehiculelor att n timpul lucrrilor de construcii-reparaii, ct i n timpul funcionrii
cldirilor se va face n afara drumurilor publice, fiecare unitate avnd prevzute n interiorul parcelei
spaii de circulaie, ncrcare i ntoarcere;
- n spaiul de retragere fa de aliniament se pot prevedea parcaje cu condiia nconjurrii acestora cu
un gard viu avnd nlimea de minimum 1,20m, dar fara sa obtureze vizibilitatea de-a lungul liniilor
ferate si a semnalelor CF.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR


T 1- inaltimea cladirilor nu va depasi 12.0 metri cu exceptia instalatiilor si a cosurilor;
T 2 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR


T 1- volumele construite vor simple si se vor armonizaza cu caracterul zonei si cu vecinatatile imediate;
- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala;
85

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

- tratarea acoperirii cladirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe inaltimile


inconjuratoare ;
T 2 - conform studiilor de specialitate.
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
T 1- toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulatii si platforme exterioare;
T 2 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


T 1 strazile noi propuse sau propuse pentru reabilitare se vor realiza conform profilelor transversale
intocmite pe plansa de Reglementari urbanistice, respectiv vor avea cel putin 0.30 m spatiu destinat
spatiilor verzi, fasiilor plantate, de o parte si de alta a carosabilului.
T 2 - conform studiilor de specialitate.
ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
- imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.00 metri din care un soclu de
0.30 m., vor fi dublate cu gard viu; in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea
spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.00 m inaltime, intre cele doua
garduri fiind plantati dens arbori si arbusti;
- portile de intrare vor fi retrase fata se aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor inainte de
admiterea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice;
T 2 - conform studiilor de specialitate.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
T 1 - POT maxim = 50%
T 2 - conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


T 1 - CUT volumetric maxim = 15 mc./mp. teren
T 2 - conform studiilor de specialitate

86

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA


GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI
Zona este alcatuita din urmatoarele UTR-uri:
G 1 UTR constructii si amenajarilor izolate pentru statia de transfer
G 2 UTR cimitire
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
G1 - construcii, instalaii i amenajri pentru gospodria comunal:
- birouri autonome;
- incinte tehnice cu cldiri i instalaii pentru sistemul de alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu
energie electric i termic, transportul public urban, piee comerciale, salubritate, ntreinerea
spaiilor plantate ( tratate n R.L.U. la capitolul V Spaii verzi);
G2 -

cimitire i cldiri anex:


cimitire;
capel mortuar;
mausoleu - osuar;
circulaii carosabile;
parcaje;
circulaii pietonale;
plantaii;
pavilion pentru administraie, depozitare i anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


G1 G2

se vor asigura zonele de protecie prevzute prin norme;


se va institui zona de protectie sanitara pentru statia de transfer de 500 de metri.
Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

- se va asigura, conform normelor, o zon de protecie de 50.0 metri;


- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redus a locurilor de veci (ntre 7.5 i 10,0
mp.teren brut pentru un loc de veci), circulaii carosabile i pietonale civilizate i o pondere mai
ridicat a vegetaiei potrivit rolului de reculegere i respectului cuvenit.
- Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE


G 1 - pentru incintele situate in zone rezidentiale se interzic orice activitati care prezinta risc tehnologic si
produc poluare prin natura activitatii sau prin transporturile pe care le genereaza;
G2 - se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor i distrugerea vegetaiei din lungul
acestora sau a celei perimetrale.
87

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

SECTIUNEA II CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR


ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)
G1 - pentru diferite servicii i birouri suprafaa minim a parcelei este de 400 mp. i un front la strad
de minim 15 metri.
- pentru incintele tehnice, n funcie de complexitatea impactului funciunii n teritoriul nconjurtor, se
va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu i un studiu de impact asupra mediului;
- pentru pieele comerciale se vor elabora documentaii de urbanism P.U.Z. avizate conform legii.
G2 - fara obiect

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT


G 1 - cladirile noi sau reconstruite se vor retrage de la aliniament in zonele rezidentiale la distanta de
minim 4.0 metri, iar in zonele industriale la minim 8.0 metri pe strazi de categoria III si 10.0 metri pe
strazi de categoria II si I;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI


POSTERIOARE ALE PARCELELOR
G 1 - distanta fata de limitele parcelei va fi de minim jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de
6,0 metri;

ARTICOLUL 7 -

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI


PARCELA

G 1 - distanta minima intre cladiri va fi egala cu media inaltimilor fronturilor opuse, dar nu mai putin de
6.0 metri sau conform normelor tehnice specifice;
- distanta de mai sus dintre cladiri se poate reduce la jumatate daca nu sunt accese in cladire si nu
sunt ferestre care lumineaza incaperi in care se desfasoara activitati permanente;
- in toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.
ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE
G 1- se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-o circulatie publica;
ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR
G 1 - stationarea pentru admiterea in incinta se va asigura in afara spatiului circulatiei publice;
G2 - Necesarul de parcaje va fi stabilit conform cerintelor tehnice specifice functiunii.
ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

88

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

G 1- inaltimea cladirilor nu va depasi 12.0 metri cu exceptia instalatiilor si a cosurilor;


ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
G 1 - volumele construite vor fi simple si se vor armonizaza cu caracterul zonei si cu vecinatatile
imediate;
- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala;
ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA
G 1 - toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din
parcaje, circulatii si platforme exterioare;
G 2 - se vor asigura: puncte de apa din retea publica, un punct sanitar, un spatiu de depozitare a deseurilor .
- se va sigura colectarea si evacuarea rapida la reteaua publica de canalizare a apelor meteorice.
ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
G 1 - orice parte a incintei, vizibila dintr-o circulatie publica, inclusiv de pe calea ferata, vor fi astfel
amenajate incat sa nu altereze aspectul general al localitatii.
- suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proportie de
minim 40% formand de preferinta o perdea vegetala pe tot frontul incintei;
- suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 200 mp;
G 2 - se vor asigura plantatii inalte pe aleile principale si la limita exterioara a incintei.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI
G 1 - imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de
0.30 m., vor fi dublate cu gard viu; in cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda
dublarea spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre
cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;
- portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice;
G 2 - imprejmuirile spre strada vor fi semiopace sau opace, vor fi tratate arhitectural in mod discret potrivit
functiunii, avand inaltimi de maxim 2.20 metri.
SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
G 1 - POT maxim = 50%
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
G 1 CUT maxim = 0.6 mp.ADC/mp.teren

89

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

S - ZONA CU DESTINAIE SPECIAL.


GENERALITI: CARACTERUL ZONEI.
Zona este alcatuita din doua unitati cu destinatie speciala:
- unitatea militara din localitatea Sarauad;
- centrul de instructie jandarmi din orasul Tasnad.
Eliberarea autorizaiilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice i cu
avizele ministerelor tutelare, conform legilor n vigoare pe baza documentaiilor PUD sau PUZ.
Din considerente urbanistice se recomand ca unitile care necesit o protecie special n privina
vizibilitii incintei s fie mprejmuite spre strad cu un gard transparent cu nlimea de maxim 2.20 metri
i minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0.40 metri, dublat spre interior la circa 2.50 metri de un al
doilea gard de nlimea i opacitatea necesar, ntre cele dou garduri fiind dispuse plantaii dense de
arbori i arbuti.
SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCIONAL.
ARTICOLUL 1 3 fr precizri.

SECTIUNEA II :

CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFIGURARE A


CLDIRILOR.

ARTICOLUL 4 9 fr precizri.
ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR.
- nlimea maxim a cldirilor nu va depi P + 2 niveluri.
ARTICOLUL 11 13 - fr precizri.
ARTICOLUL 14

MPREJMUIRI.

- mprejmuirile spre strad vor fi transparente cu nlimi de maxim 2.20 metri i minim 1.80 metri, din
care un soclu opac de 0,60 metri i vor fi dublate cu gard viu; n cazul necesitii unei protecii
suplimentare conform unor norme specifice, se recomand dublarea spre interior, la 2.50 5,00 metri
distan, cu un al doilea gard conform normelor, ntre cele dou garduri fiind plantai n mod compact
arbori i arbuti;
- mprejmuirile ctre parcelele laterale i posterioare vor fi opace, de 2,50 metri nlime sau vor fi n
conformitate cu normele specifice.

90

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

SECIUNEA III:

POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).


POT maxim conform normelor specifice recomandabil 50 %.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).


-

CUT conform normelor specifice; recomandabil 1,8 mp. ADC / mp. teren.

TE - ZONA DE ECHIPAMENTE TEHNICO- EDILITARE.


GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI.
Zona TE reunete toate funciunile care aparin echipamentelor edilitare (surse de apa, statii de epurare,
statii de pompare, statii de transformare si reglare presiune, etc.)
Delimitarea acestor zone se va face innd seama i de condiiile de protecie a reelelor tehnico-edilitare
i servituiile impuse de ctre acestea, vecintilor prezentate n Anexa la prezentul regulament.
Autorizarea executrii lucrrilor de utilitate public i a construciilor de orice fel pe terenurile pe care sa instituit servitute de utilitate public (protecia sanitar a surselor, reelelor, staia de epurare, staii de
pompare, etc.) se face pe baza documentaiei de urbanism sau de amenajarea teritoriului aprobate conform
legii.
SECIUNEA I - UTILIZARE FUNCIONAL.
ARTICOLUL 1 - UTILIZRI ADMISE.
TE - birouri autonome;
- incinte tehnice cu cldiri i instalaii pentru sistemul de alimentare cu ap, canalizare, alimentare
cu energie electric i termic, alimentare cu gaze naturale;
ARTICOLUL 2 - UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI.
TE -se vor asigura zonele de protecie prevzute prin norme;
-

Se vor lua in considerare masurile de protectie sanitara prevazute in anexa.

ARTICOLUL 3 - UTILIZRI INTERZISE.

91

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

TE - pentru incintele situate n zone rezideniale sau mixte se interzic orice activiti care prezint risc
tehnologic i produc poluare prin natura activitii sau prin transporturile pe care le genereaz;

SECIUNEA II - CONDIII DE
CLDIRILOR.
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI
DIMENSIUNI).

AMPLASARE,
ALE

ECHIPARE

PARCELELOR

CONFIGURARE

(SUPRAFEE,

FORME,

TE -pentru diferite servicii i birouri suprafaa minim a parcelei este de 500,00 mp i un front la strad
de minim 15,00 m.
- pentru incintele tehnice, n funcie de complexitatea impactului funciunii n teritoriul nconjurtor, se
va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu i un studiu de impact asupra mediului;
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE ALINIAMENT.
TE - cldirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament n cazul n care pe strada
respectiv majoritatea cldirilor mai noi se afl n aceast situaie, sau se vor retrage la o distan de
minim 5,00 metri n cazul n care majoritatea fronturilor dominante sunt retrase de la strad;
ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLDIRILOR FA DE LIMITELE
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

LATERALE

TE - distana cldirilor fa de limitele parcelei va fi de minim jumtate din nlimea cldirii, dar nu
mai puin de 6,00 m;
- se interzice alipirea cldirilor cu funciuni tehnice de calcanele cldirilor cu funciuni publice i de
locuit;
- n cazul n care activitile constituie o surs de zgomote i vibraii, n cazul n care au loc procese de
producie non-stop (3 schimburi) sau n caz de risc tehnologic se vor respecta normele specifice n
vigoare.
ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLDIRILOR UNELE FA DE ALTELE PE ACEEAI
PARCEL
TE - distana minim ntre cldiri va fi egal cu jumtate din nlimea la corni a cldirii celei mai
nalte, dar nu mai puin de 6,00 m;
- distana de mai sus dintre cldiri se poate reduce la jumtate dac pe faadele opuse nu sunt accese n
cldirile respective i nu sunt ferestre care lumineaz ncperi n care se desfoar activiti
permanente;
- n toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.
ARTICOLUL 8 - CIRCULAII I ACCESE.
92

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

TE - se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie public;


ARTICOLUL 9 - STAIONAREA AUTOVEHICULELOR.
TE - staionarea autovehiculelor pentru admiterea n incint se va asigura n afara spaiului circulaiei
publice;
- locurile de parcare vor fi asigurate n afara circulaiilor publice;
- n spaiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40 % din teren pentru
parcaje ale salariailor i vizitatorilor.
ARTICOLUL 10 - NLIMEA MAXIM ADMISIBIL A CLDIRILOR.
TE - nlimea cldirilor nu va depi nlimea maxim admis n unitile de referin adiacente, cu
excepia instalaiilor i a courilor; pentru cldirile de tip hal se recomand o nlime maxim de
10,00 m.
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
TE - volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul zonei i cu vecintile
imediate;
- faadele posterioare i laterale vor fi tratate arhitectural la acelai nivel cu faada principal;
ARTICOLUL 12 - CONDIII DE ECHIPARE EDILITAR.
TE - toate cldirile vor fi racordate la retelele edilitare publice existente in zona.
ARTICOLUL 13 - SPAII LIBERE I SPAII PLANTATE
TE :
suprafeele libere din spaiul de retragere fa de aliniament vor fi plantate cu arbori n proporie
de minim 40% formnd de preferin o perdea vegetal pe tot frontul incintei;
parcajele din dreptul faadei vor fi nconjurate de un gard viu de 1,20 m i vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 4 locuri de parcare;
suprafeele libere neocupate cu circulaii, parcaje i platforme funcionale vor fi plantate cu un
arbore la fiecare 200,00 mp;
ARTICOLUL 14 - MPREJMUIRI.
TE mprejmuirile spre strad vor fi transparente cu nlimi de maxim 2,00 m din care un soclu de
0,60 m, i vor fi dublate cu gard viu; n cazul necesitii unei protecii suplimentare se recomand
dublarea spre interior la 2,50 m distan cu un al doilea gard transparent de maxim 2,20 m nlime,
ntre cele dou garduri fiind plantai arbori i arbuti;
- n scopul de a nu incomoda circulaia pe drumurile publice cu trafic intens i cu transport n comun,
porile de intrare vor fi retrase fa de aliniament pentru a permite staionarea vehiculelor tehnice
nainte de admiterea lor n incint.

93

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

SECIUNEA III - POSIBILITI MAXIME DE OCUPARE I UTILIZARE A TERENULUI.


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).
TE- POT maxim = 50 %, sau conform normelor tehnice specifice.
ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).
TE - CUT maxim = 1,5 mp ADC / mp teren, sau conform normelor tehnice specifice.

94

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

EX - ZONE SITUATE N AFARA TERITORIULUI INTRAVILAN


EX 1 - Zone rezervate pentru traseele drumurilor publice (inclusiv zonele de protecie a acestora)
EX 1a- Subzone rezervate pentru traseul drumului expres
EX 1b- Subzone rezervate pentru traseul drumului de centura.
EX2 Zone de protecie: pentru vestigiile arheologice, cursuri de apa, alte zone de protectie
sanitara.
EX3- Zone rezervate pentru terenurile agricole.
EX4- Zone rezervate pentru terenurile forestiere.

GENERALITI : CARACTERUL ZONEI

EX 1 - ZONE REZERVATE PENTRU TRASEELE DRUMURILOR PUBLICE (INCLUSIV


ZONELE DE PROTECIE A ACESTORA)
Terenuri cuprinse in teritoriul administrativ al localitatii, destinate lucrrilor majore de
infrastructura rutiera si a zonelor acestora de protecie;
Pentru realizarea drumului expres s-a rezervat o fasie cu latimea de 200 de metri, zona destinata
amplasamentului optim care se va realiza conform proiectelor de specialitate.

SECTIUNEA 1- PRESCRIPTII SPECIFICE. REGLEMENTARI.


Zona drumului express si a drumului de centura va cuprinde suprafaa de teren ocupata de
ampriza cu elementele constructive si lucrrile aferente in faza de construire si cele doua fii laterale
de o parte si de alta, numite zone de siguran la care se aduga si zonele de protecie corespunztoare.
Zona de protecie ncepe de la marginile exterioare ale benzilor de siguran.
Ampriza este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: parte carosabila,
acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrri de arta.
Zonele de sigurant sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a amprizei drumului public,
destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantatie rutiera sau alte scopuri legate de
intretinerea si exploatarea drumului, pentru siguranta circulatiei ori pentru protectia proprietatilor
situate in vecintatea drumului. Din zonele de sigurant fac parte si suprafetele de teren destinate
asigurrii vizibilittii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrri de consolidari ale
terenului drumului si altele asemenea.
Zonele de protectie sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a zonelor de sigurant, necesare
protectiei si dezvoltrii ulterioare a drumului. Limita zonei de protectie a drumului express este de
50,00 m din axul acesteia pana la marginea exterioara a zonei drumului, iar pentru drumul de centura
20.00 m.
In zonele destinate amenajrii nodurilor rutiere se recomanda rezervarea unei fsii de 50,00 m (zona cu
interdictie temporara de constructie), pana la materializarea lucrrilor propuse.

95

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

SECTIUNEA 2 - UTILIZARE FUNCTIONALA.


ARTICOLUL 1. UTILIZARI ADMISE

Ci de comunicaie rutier i construciile aferente


Indicatoare de semnalizare a circulatiei si alte dotri pentru siguranta circulatiei;
Supratraversari si subtraversari pietonale, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, etc.
Spaii verzi amenajate;
Lucrri de terasamente, constructii de aprare si consolidare;

ARTICOLUL 2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI


Orice intervenie necesit documentaii specifice aprobate de organele competente n conformitate
cu prevederile legislaiei in vigoare.
In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraiei publice:
Construcii si instalaii aferente drumurilor publice, de servire, de ntreinere si de exploatare (spatii
de servicii, centre de ntreinere, dotri aferente: grupuri sanitare, restaurante, magazine, etc.)
Parcaje (inclusiv parcri de scurta durata), garaje si staii de alimentare cu carburani si resurse de
energie (inclusiv funciuni complementare: magazine, restaurante, etc.);
Conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, iei sau alte produse
petroliere, reele termice, electrice, de telecomunicaii si infrastructuri, ori alte instalaii sau construcii
de acest gen;
Lucrrile, construciile si amenajrile amplasate in zona de protecie a drumurilor publice trebuie
sa nu aduc prejudicii drumului sau derulrii in siguran a traficului prin:
Neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunztor;
Executarea de construcii, mprejmuiri sau plantaii care sa provoace nzpezirea drumului sau sa
mpiedice vizibilitatea pe drum;
Executarea unor lucrri care modifica stabilitatea drumului sau modifica regimul apelor subterane
sau de suprafa;
Lucrrile, construciile, amenajrile amplasate n zonele de protecie ale drumurilor publice
trebuie s nu prezinte riscuri n realizare sau exploatare i surse de poluare (sisteme de transport gaze,
iei, produse petroliere, energie electric i alte lucrri de acelai gen) si s nu afecteze desfurarea
optim a circulaiei (capacitate, fluen, siguran).
Realizarea in zona drumului public a oricrei construcii sau instalaii, in orice scop, se face cu
respectarea legislaiei in vigoare privind amplasarea si autorizarea executrii construciilor si numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Construciile sau instalaiile temporare ale Ministerului Aprrii Naionale, care au caracter de urgenta
se pot executa fr acceptul administratorului drumului, urmnd ca acest accept sa se obin ulterior, in
cazul in care construciile sau instalaiile nu se demonteaz intr-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
In zona mediana a drumurilor se pot amplasa numai instalaii destinate ntreinerii drumurilor si
siguranei circulaiei.
96

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Folosirea temporara sau definitiva, precum si scoaterea temporara sau definitiva a terenurilor
din circuitul agricol si silvic se vor face in conformitate cu prevederile legale.
In cazul in care drumul strbate zone umede se va evita apariia fenomenului de bltire.
Lucrrile de execuie a infrastructurii rutiere vor respecta normele de protecie sanitara impuse
de legislaia in vigoare.
Amplasarea lucrrilor de art- poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele, se va face astfel nct
sa se evite:
Modificarea dinamicii scurgerii apelor
ntreruperea scurgerii apelor subterane
Deversarea apelor uzate menajere in sanurile laterale drumului este interzisa. Evacuarea apelor
uzate menajere, provenite de la amenajrile colaterale drumului, racordate la un sistem de canalizare, se
face prin instalaii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie proiectate si executate
conform legislaiei in vigoare si amplasate la cel puin 10,00 m de cea mai apropiata locuin.
Se recomanda utilizarea de panouri fonoabsorbante si mbrcminte antizgomot la trecerea autostrzii
prin apropierea zonelor de locuit.
ATICOLUL 3. UTILIZARI INTERZISE
In zona drumului public este interzisa amplasarea de construcii, panouri publicitare sau instalaii care
pericliteaz sigurana circulaiei.
Se interzice amplasarea oricror construcii care genereaz un trafic suplimentar, la o distanta mai mica
de 50,00 m (pentru drumul express) sau 20.00 m pentru drumul de centura de marginea mbrcmintei
asfaltice.
Se interzic pe terenurile vizibile din circulaia publica rutier
depozitri de materiale, piese sau utilaje degradate
amenajri de antier abandonate
platforme cu suprafee deteriorate
construcii degradate
terenuri lipsite de vegetaie
gropi de acumulare a apelor meteorice
depozite de deeuri etc.;
Se interzice:
cuplarea cldirilor de locuit cu construcii aferente circulaiei rutiere;
amplasarea n incinta unitilor de transporturi i a garajelor publice a unor construcii care prin
natura activitilor desfurate pot produce poluare peste normele admisibile i/ sau prezint risc de
incendiu/ explozie.

97

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

EX2 - ZONE DE PROTECIE: PENTRU VESTIGIILE ARHEOLOGICE, CURSURI


DE APA, ALTE ZONE DE PROTECTIE SANITARA.
Situl arheologic cuprinde monumente istorice situate subteran sau suprateran, vestigii arhelogice.:
structuri, constructii, grupuri de cladiri.
Zonele cu potential arheologic evidentiate intamplator sunt terenurile delimitate conform legii in
care existent de bunuri de patrimoniu arheologic se evidentieaza in mod neprevazut ca urmare a:
- Actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica (lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni
geologice, lucrari agricole
- Actiunea factorilor naturali, seism, alunecari de teren, inundatii, eroziunea solului.
La stabilirea zonelor de protectie se va tine cont de Legea in vigoare 442/2001.
La stabilirea limii zonei de protecie a cursurilor de apa existente in teritoriu, se va ine seama de
Anexa 2 la Legea apelor nr. 107/1996.
Zonele de protecie sanitar cu regim sever al captrilor de ap se delimiteaz de ctre autoritile
locale, pe baza avizului organelor de specialitate, innd seama de reglementrile n domeniu (Decretul
nr. 1059/1967).
Zonele de protectie sanitara fata de ferme si unitati agro-zootehnice, se stabilesc in conformitate cu
prevederile O.M.S. nr. 536/ 1997.

EX3 - SUBZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE AGRICOLE.


Terenurile agricole din teritoriul administrativ al localitatii se supun prevederilor art. 3 din
Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executrii lucrrilor i amenajrilor agricole din
extravilan este permis pentru funciunile i n condiiile stabilite prin lege).
Pentru amplasarea fermelor i exploatrilor agro-industriale care pot produce efecte de poluare a
mediului, amplasamentele se vor stabili pe baz de studii de impact asupra mediului si sanatatii
populatiei, avizate de organe specializate n protecia mediului i sntate public.

EX4- SUBZONE REZERVATE PENTRU TERENURILE FORESTIERE.


Suprafeele mpdurite din extravilanul localitatii Tasnad s-au delimitat conform planei Reglementari
urbanistice zonificare.
Autorizarea executrii lucrrilor i amenajrilor pe trenurile cu destinaie forestier se supune
prevederile legale n vigoare i este permis numai cu avizul organelor administraie publice de
specialitate.
Reducerea suprafeei fondului forestier proprietate public sau privat este interzis, cu excepia
utilizrilor permise de Codul Silvic.

98

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Pentru orice construcie care prin funcionare (construcii pentru producie poluant, servicii poluante,
etc.) poate aduce prejudicii pdurii, amplasat la distan mai mic de 1 km de liziera pdurii i pentru
care se solicit autorizaie de construire, se va obine avizul Regiei Naionale a Pdurilor.

RESTRICTII PROVIZORII RECOMANDATE


Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua
posibilitile ulterioare de modernizare ale localitatii;
Utilizarea pentru construcii a terenurilor din extravilan, n limitele teritoriului administrativ al
localitatii Tasnad se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.
Autorizarea construciilor n zonele expuse la riscuri naturale, cu excepia celor care au drept
scop limitarea acestora este interzis (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 525/ 1996
Art.10 Expunerea la riscuri naturale).
Amplasarea construciilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I i II de calitate, pe cele
amenajate cu mbuntiri funciare precum i plantate cu vii i livezi este interzis.
Reducerea suprafeei fondului forestier proprietate public sau privat este interzis, cu
excepia utilizrilor permise de Codul Silvic.
Pentru orice construcie care prin funcionare (construcii pentru producie poluant, servicii
poluante, etc.) poate aduce prejudicii pdurii, amplasat la distan mai mic de 1 km de liziera pdurii
i pentru care se solicit autorizaie de construire, se va obine avizul Regiei Naionale a Pdurilor.

99

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ANEXA 1
CONDIII DE PROTECIE A REELELOR TEHNICO-EDILITARE I SERVITUILE
IMPUSE DE CTRE ACESTEA VECINTILOR
REELE ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE
STAS 8591/1-91 - Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane executate n sptur stabilete
distanele minime ntre reele, de la reele la funciile construciile i drumuri, in funcie de asigurarea
execuiei lucrrilor, exploatrii lor eficiente, precum i pentru asigurarea proteciei sanitare:
- conductele de ap se vor poza subteran, la adncimea minim de nghe;
- conductele de ap se vor amplasa la o distan minim de 3 m de fundaiile construciilor, iar n punctele
de intersecii la minim 40 cm i totdeauna deasupra canalizrii.
Ordinul 536/1997 al Ministrului Sntii privind normele de igien i recomandri privind mediul de via
al populaiei, stabilete:
norme de igien referitoare la aprovizionarea cu ap a localitilor (Art.23)
Sursa de ap folosit pentru aprovizionarea cu ap a localitilor trebuie s fie protejat mpotriva
activitilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protecie sanitar i controlul activitilor
poluante din teritoriul aferent.
Sursele de ap de profunzime trebuie amplasate i construite astfel nct s fie protejate de inundaii i
iroiri i mprejmuite astfel nct s previn accesul publicului i al animalelor.
Sursele de suprafa vor fi protejate de activitile umane majore: industrie poluant, depozite de
deeuri toxice sau periculoase, agricultur intensiv, turism i agrement.
norme de igien referitoare la amplasarea fntnilor (Art.27):
fntna trebuie amplasat i construit, astfel nct s fie protejat de orice surs de poluare i s
asigure accesibilitatea. n situaia n care construcia fntnii nu asigur protecia apei, iar adncimea
acviferului folosit este mai mic de 10,00 m amplasarea fntnii trebuie s se fac la cel puin 10,00 m
de orice surs posibil de poluare, latrin, grajd, depozit de gunoi sau deeuri de animale, etc.
adncimea stratului de ap folosit nu trebuie s fie mai mic de 4,00 m, pereii s fie astfel amenajai
nct s previn orice fel de contaminare exterioar i prevzui cu ghizduri de min. 0,70 - 0,100 m
deasupra solului i min. 0,60 m sub nivelul acestuia, n jurul fntnii trebuie s existe un perimetru de
protecie, amenajat n pant, cimentat sau pavat.
norme de igien referitoare la colectarea i ndeprtarea reziduurilor lichide (Cap. 4):
ndeprtarea apelor uzate menajere i industriale se face numai prin reea de canalizare a apelor uzate;
n lipsa posibilitii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitile sunt obligate s-i prevad
instalaii proprii pentru colectarea, tratarea i evacuarea apelor uzate, care se vor executa i exploata
astfel nct s nu constituie un pericol pentru sntate.
Este interzis rspndirea neorganizat a apelor uzate menajere i industriale, precum i deversarea
acestora n zonele de protecie sanitar a surselor i a instalaiilor centrale de alimentare cu ap.
Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, n cazul n care localitile
sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate.
n cazul n care nu exist canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluii
individuale de colectare i neutralizare a reziduurilor lichide.
ndeprtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinele neracordate la un sistem de canalizare se
face prin instalaii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie s fie executate i amplasate
conform normelor n vigoare.

100

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

REELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC


De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distan de protecie minim fa de
orice element de construcie, msurat din axul cablului de:

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau executarea
oricror lucrri n apropierea obiectivelor energetice existente (staii i posturi de transformare, linii i
cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate RENEL..
Reelele electrice existente i propuse n localitile studiate respect normele RENEL precum i cele
din domeniile conexe.
n principal se face referin la:
- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaiilor electrice de conexiuni i
transformare, cu tensiuni peste 2 kV;
- PE 104/93 - Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric, cu tensiuni peste 1 kV;
- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joas tensiune;
- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea i execuia reelelor de cabluri electrice;
- PE 125/89 - Instruciuni privind coordonarea coexistenei instalaiilor electrice cu linii de
telecomunicaii;
- ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instruciuni de proiectare a ncrucirilor i apropierilor LEA m.t. i
LEA j.f. fa de alte linii, instalaii i obiective;
- STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane executate n spturi;
- ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei i Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuia, verificarea
i recepionarea de instalaii electrice n zone cu pericol de explozie;
- PE 122 - 82 - Instruciuni privind reglementarea coexistenei liniilor electrice aeriene cu tensiuni
peste 1 kV cu sistemele de mbuntiri funciare;
- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea i repararea liniilor electrice
care trec prin pduri i terenuri agricole.
REELELE DE GAZE NATURALE
n conformitate cu Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea i construirea
conductelor colectoare i de transport de gaze naturale intrat n vigoare la 01.01.1996, distanele
dintre conductele magistrale de gaze naturale i diversele obiective sunt urmtoarele:
- depozite carburani i staii PECO
- instalaii electrice de tip exterior cu tensiune nominal de 110 kV sau mai mare,
inclusiv staiile
- instalaii electrice de tip interior i de tip exterior, cu tensiunea nominal mai
mic de 110 kV, posturi de transformare
- centre populate i locuine individuale
- paralelism cu linii CF, cartament normal
- paralelism cu drumuri:

naionale

judeene

din localitate

60 m
55 m
50 m
65 m
80 m
52 m
50 m
48 m

n ceea ce privete distanele minime dintre conductele de gaze de presiune medie i presiune redus i alte
instalaii, construcii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 86 i STAS 8591/91,
din care se anexeaz un extras.
101

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Distanele de siguran de la staiile de reglare msurare (cu debit pn la 60.000 mc/h i presiunea la
intrare peste 6 bar):
- la cldirile civile cu grad I - II de rezisten la foc 12 m;
- la cldirile civile cu grad III - IV de rezisten la foc 15 m;
- fa de marginea drumului carosabile 8 m.
n cazul amplasrii unor construcii n zona conductelor de gaze se vor cere avize de la ROMGAZ - secia
de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale.
Distane minime ntre conductele de gaze i alte instalaii, construcii sau obstacole subterane - normativ 16
- 86 i STAS 8591/1-91
Distana minim/m
Instalaia, construcia sau
obstacole subterane
Presiune redus Presiune medie
Cldiri cu subsol sau terenuri propuse pentru construcii
3,0
3,0
Cldiri fr subsoluri
1,5
2,0
Canale pentru reelele termice, canale pentru instalaii
1,5
2,0
telefonice
Conducte canalizare
1,0
1,5
Conducta de ap, cabluri de for, telefonice i cminele
0,6
0,6
acestor instalaii
Cmine pentru reele termice, canalizare, telefonice
1,0
1,0
Copaci
1,5
1,5
Stlpi
0,5
0,5
Linii de cale ferat
5,5
5,5
TRANSPORTURI RUTIERE

s respecte n extravilan urmtoarele distane minime de protecie de la axul drumului pn la


marginea exterioar a zonei drumului, funcie de categoria acestuia:

drum expres - 50 m;

drumuri naionale - 26 m;

drumuri judeene - 24 m;

drum de centura- 22 m

drumuri comunale - 20 m;
TRANSPORTURI FEROVIARE

zona de siguran a infrastructurii feroviare cuprinde fiile de teren n limita a 20 m fiecare, situate
de o parte i de alta a axei cii ferate

zona de protecie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe de o parte i alta a axei cii
ferate, indiferent de proprietar, n limita a maximum 100 m de la axa cii ferate.
PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE
conform Legii nr. 422/2001
Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecie, prin care se asigur conservarea integrat
a monumentului istoric i a cadrului su construit sau natural
n zonele de protecie ale monumentelor istorice, instituite conform Legii nr. 422/2001, pentru
avizarea interveniilor (amplasarea, configurarea volumetriei, aspectul arhitectural al unor noi cldiri i
amenajri, pentru demolri de construcii parazitare) este necesar realizarea unor documentaii de
urbanism de tip P.U.Z.
102

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ZONE DE PROTECTIE SANITARA


cf. Ordin al Ministerului Sntii nr. 536/1997
Ferme cabaline

100 m

Ferme de ingrtorii de taurine, pn la 500 capete

200 m

Ferme de ingrtorii de taurine, peste 500 capete

500 m

Ferme de psri, pn la 5.000 capete


Ferme de psri cu peste 5.000 capete i complexe avicole
industriale
Ferme de ovine

500 m
1.000 m
100 m
500 m

Ferme de porci, pn la 2.000 capete


Ferme de porci, ntre 2.000 10.000 capete

1.000 m

Complexe de porci cu peste 10.000 capete

1.500 m
30 m

Spitale veterinare
Grajduri de izolare i carantin pentru animale

100 m

Abatoare, trguri de vite i baze de recepie a animalelor


Depozite pentru colectarea i pstrarea produselor de origine
animal
Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd
Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin
Staii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub
10.000 capete
Cimitire de animale, crematorii
Staii de epurare a apelor uzate oreneti
Staii de epurare a apelor uzate industriale
Paturi de uscare a nmolurilor
Cmpuri de irigare cu ape uzate
Cmpuri de infiltrare a apelor uzate i bazine deschise pentru
fermentarea nmolurilor
Depozite controlate de reziduuri solide
Camere de tratare biotermic a gunoaielor
Crematorii oreneti de gunoi
Autobazele serviciilor de salubritate
Bazele de utilaje ale ntreprinderilor de transport
Cimitire

500 m

103

300 m
500 m
1.000 m
1.000 m
200 m
300 m
200 m
300 m
300 m
500 m
1.000 m
100 m
1.000 m
200 m
50 m
50 m

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE


ACUMULARE, IN LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR SI
A ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE
cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor
a) Limea zonei de protecie in lungul cursurilor de apa
Limea cursului de apa (m)
Limea zonei de protecie (m)

10-50
15

51-500
30

peste 500
50

101-1000
10

peste 1000
15

0,1-1

1,1-50

peste 50

10

15

0,5-2,5

2,6-5

peste 5

5
3

10
4

15
4

b) Limea zonei de protecie in jurul lacurilor naturale


Suprafaa lacului natural (ha)
Limea zonei de protecie (m)

10-100
5

c) Limea zonei de protecie in jurul lacurilor de acumulare


Volumul brut al lacului de
acumulare (mil. mc)
Limea zonei de protecie (m)

d) Limea zonei de protecie de-a lungul digurilor


nlimea medie a digului (m)
Limea zonei de protecie (m)
- spre cursul de apa
- spre interiorul incintei

e) Limea zonei de protecie de-a lungul canalelor de derivaie de debite


Adncimea medie a canalului (m)
Limea zonei de protecie (m)
- Canal cu debitul instalat pn la 10
mc/s
- Canal cu debitul instalat de la 10
mc/s la 50 mc/s
- Canal cu debitul instalat peste 50
mc/s

0,5-2

2,1-5

Peste 5

f) Baraje si lucrri-anexe la baraje


nlimea maxima a barajului de
5-15
16-50
peste 50
la fundaie la coronament (m)
Limea zonei de protecie (m)
- Baraj de pmnt, anrocamente,
10
20
50
beton sau alte materiale
- Lucrri-anexe la baraje
5
10
20
- Instalaii de determinare a
- 2 m in jurul construcii hidrometrice si instalaii
automata calitii apei,
acesteia
- Borne de microtriangulaie, foraje de 1 m in jurul
drenaj, aparate de msurarea debitelor acesteia

104

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

NOTA: Zonele de protecie se msoar astfel:


a) la cursurile de apa, ncepnd de la limita albiei minore;
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenie;
d) la alte lucrri hidrotehnice, de la limita zonei de construcie.
Zona de protecie sanitara la instalaiile de alimentare cu apa se stabilete de autoritatea centrala in
domeniul sntii publice.

105

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ANEXA 2
CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
Regulamentul Local de Urbanism este elaborat in conformitate cu urmtoarele acte normative specifice sau
complementare domeniului urbanismului:

Codul Civil.
Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul
Legea nr. 50/2001 a amenajrii teritoriului i a urbanismului;
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar.
Legea nr.50/1991 cu modificarile i completrile ulterioare privind autorizarea executrii construciilor
i unele msuri pentru realizarea locuinelor i completri.
Legea nr. 98/1994 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele legale de igien i
sntate public.
Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii.
Legea nr. 137/1995 cu modificarile i completrile ulterioare privind protecia mediului.
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar.
Legea nr.26/1996 Codul silvic.
Legea nr. 107/1996 a apelor..
Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauz de utilitate public.
Legea nr. 54/1998 privind circulaia juridic a terenurilor.
Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor.
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia.
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional- Seciunea a III-a- zone
protejate.
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional -Seciunea
IV:Reeaua de localiti
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conveniei europene a peisajului, adoptat la Florena la 20
octombrie 2000.
HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completrile i
modificrile ulterioare.
H G R nr. 162 / 2002 privind depozitarea deeurilor
OUG nr.12/1998 privind transportul pe cile ferate romne.
Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor.
Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizrilor
privind avizarea documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului, precum i a documentaiilor
tehnice pentru autorizarea construciilor.
Ordinul Ministrului Sntii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor
privind mediul de via al populaiei.
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind ncadrarea
n categorii a drumurilor naionale.
Ordinul Ministrului Transporturilor
nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor.
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice.
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrrilor edilitare, a stlpilor pentru instalaii i a pomilor n localitile urbane i rurale.

106

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea
i realizarea strzilor n localitile urbane.
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea
i realizarea strzilor n localitile rurale.
Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i
autorizare privind prevenirea i stingerea incendiilor.
Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire i
stingere a incendiilor.
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr.
577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor localitateale, alimentarea cu ap
a satelor, conectarea la reeaua de electrificare i la reelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin
H.G. nr. 211/1999.
Diferite reglementri tehnice n domeniu:
I 22/1999 Normativ de proiectare i executare a lucrrilor de alimentare cu ap i canalizare a
localitilor.
SR 8591/ 1997 Reele edilitare subterane. Condiii de amplasare.
SR 1343-1/1995 Determinarea cantitilor de ap potabil pentru localiti.
STAS 10859 Canalizare. Staii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru
proiectare.
PE 101A/1985 Instruciuni privind stabilirea distanelor normate de amplasare a instalaiilor electrice
cu tensiunea peste 1 KV n raport cu alte construcii (republicat n 1993).
PE 104/1993 Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric cu tensiuni peste 1000
V.
PE 106/1995 Normativ pentru construcia liniilor electrice de joas tensiune.
PE 124 Normativ privind alimentarea cu energie electric a consumatorilor industriali i similari.
PE 125/1995 Instruciuni privind coordonarea coexistenei instalaiilor electrice de 1....750 KV cu
linii de telecomunicaii.
PE 132/1995 Normativ de proiectare a reelelor electrice de distribuie public.
1.RE-Ip-3/1991 ndrumar de proiectare pentru instalaiile de iluminat public.
1.LI-Ip-5/1989 Instruciuni de proiectare a ncrucirilor i apropierilor LEA de MT i JT fa de alte
linii, instalaii i obiective.
I 46/1993 M.L.P.A.T. - Instruciuni privind proiectarea, executarea i exploatarea reelelor i
instalaiilor de televiziune prin cablu.
ID 17/1986 MICh-MIp- Normativ departamental pentru proiectarea i executarea, verificarea i
recepionarea instalaiilor electrice n zone cu pericol de explozie.
I.6 PE/1997 Normativ experimental pentru proiectarea i executarea sistemelor de distribuie gaze
naturale cu conducte de polietilen.
I.6/1998 Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
3915/1994 Proiectarea i construirea conductelor colectoare i de transport gaze naturale.
Diferite alte reglementri tehnice n domeniu;91/N/912-CP/1996 Ordinul M.L.P.A.T. i ONCGC
pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrrilor de introducere a cadastrului reelelor
edilitare n localiti.
1645/CP-2393/1997 Ordinul Ministerului Industriilor i Comerului i ONCGC pentru aprobarea
Metodologiei privind executarea lucrrilor de cadastru energetic.

107

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

ANEXA 3
MSURI PENTRU PROTECIA SURSELOR DE APE SUBTERANE - TASNAD
In partea de nord a forajelor P3, P4, si P5, se afla strandul oraului, limita perimetrului acestei locaii
faa de foraje fiind de 19 m pentru forajul P3 si cite 20 m pentru forajele P4 si P5.
Intrucit, grosimea zonei nesaturate a acestor foraje este cuprins ntre 12 i 16 m. n absena unei
descrieri litologice putem lua in considerare o situaie defavorabil, adic cum ar fi ca stratele care fac
parte din zona nesaturat ar fi constituite din nisip i pietris.Chiar i in aceasta situaie capacitatea de
autoepurare se apropie de valoarea 1. Astfel putem, admite ca pe direcia lateral limita zonei de protecie
cu regim sever s fie de 19 m la forajul P3 , 23 m la forajul P4 i 14 m la forajul P5.
-

1. Dimensiunile zonelor de protecie sanitar

ZONE PROTECTIE SANITAR

Foraj

P0
P1

Regim
sever

Protecie
hidrogeologic

Regim de restrictie

Distan
Distan Distan
Distanta amonte
a
Distana a
a
Distan
calcula
Lateral amont
a
t
propus
aval
spre
e
aval
lateral
m
m
m
m
m
m
circular cu centrul pe poziia forajului
47.0
39.0
43
i raza de 28.0 m
Zona protecie regim sever forma circular cu centrul pe poziia
forajului i raza de 35 .0 m
Zona de protece regim sever forma circular cu centrul pe poziia
forajului i raza de 32.0m

P2
Circular cu centrul pe
poziia forajului i raza de
27.0 m (excepie lateral)

19
nord-vest

47.0

38.0

43

23
nord

52.0

46.0

49

P3
P4

P5
P6
P7
P8
Cr

Circular cu centrul pe
poziia forajului i raza de
32.0 m (excepie lateral)

14
Circular cu centrul pe
nord-vest
49.0
39.0
44
pozia forajului i raza de
18
28.0 m ( excepie lateral)
sud-vest
Zona de protecie regim sever forma
circular cu centrul pe poziia forajului
64.0
44.0
53
i raza de 34.0 m
Zona de protecie regim sever forma circular cu centrul pe poziia
forajului si raza de 38.0 m
Circular cu centrul pe poziia forajului i raza de 10.0 m

108

Suprafaa total 57
kmp

Aval zona captare


820 m
Laimea zonei de
apel 5150 m.
Distana amonte 12
km

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Nr
crt

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Zona de protecie sanitar


regim sever
calculat
propus
(HG 930/2005)
m
m

Specificaii

CONSTRUCII
Staii de pompare
Instalaii de tratare
Rezervoare ngropate
Conducte de aduciune
Reele de distribuie

10,0
20,0
20,0
10,0
3,0

10,0
20,0
20,0
10,0
3,0

2. Msuri pentru protecia surselor de ap subteran


2.1. Msuri locale ce se impun pentru fiecare foraj privind instituirea zonelor de protecie sanitar i
perimetrului de protecie hidrogeologic .
la puul nr.3. n zona de protecie sanitar cu regim sever spre nord -vest la 19 m este vestiarul
trandului din zon cu intrare dinspre partea vestic .
la puul nr. 4. n zona de protecie sanitar cu regim sever spre nord la 23 m este un col de cldire
a trandului din zon cu intrare dinspre partea nordic .
la puul nr. 5. n zona de protecie sanitar cu regim sever spre
sud-vest la 18 m este o cldire a trandului, iar la 14 m drumul judeean DJ 191 . n aceast situaie . pe
drumul judeean D.J. 191 din ambele sensuri se vor monta indicatoare rutiere de avertizare cu inscripia :
Zon de protecie sanitar cu regim sever, oprirea nterzis .
la puul nr. 8.Crasnei n zona de protecie sanitar cu regim sever sub 10 m spre nord este o
construcie provizorie , iar spre sud-vest tot sub 10 m strada Crasnei .La acest pu este necesar
demolarea construciei provizorii existente din zona de protecie sanitar i pe strada Crasnei din
ambele sensuri montarea de indicatoare rutiere de avertizare cu inscripia : Zon de protecie
sanitar cu regim sever,oprirea nterzis . La acest pu zona de protecie sanitar cu regim de
restricie coincide cu zona de protecie sanitar cu regim sever.
La cele trei foraje se vor lua msuri speciale pentru folosirea terenurilor conform capitolului nr. 7.
din H.G. 930/2005 pentru ntreaga arie ( amonte i aval ) a zonei de protecie sanitar cu regim sever
i se pentru prentmpinarea ptrunderii n sol a oricrori substane poluante ;
La celelalte puuri nu sunt necesare msuri speciale pentru instituirea zonelor de protecie sanitar
cu regim sever .
Organele de eliberarea avizelor i autorizaiei de construcie vor ine cont de zonele de protecie
sanitar i a perimetrului de protecie hidrogeologic ale sistemului de alimentare cu ap a oraului Tnad

109

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

i nu vor aproba realizarea de obiective noi sau extinderi la cele existente care nu se ncadreaz n
prevederile H.G. nr. 930/2005 respectiv n studiul hidrogeologic expertizat de I.N.H.G.A. Bucureti.
A. Pentru zona de protectie sanitara cu regim sever
Utilizarea terenurilor :
-

n zona de protecie sanitar cu regim sever terenurile vor fi utilzate conf . H.G. 930 / 2005 ( cap. 7 ) ,
respectiv terenurile vor fi folosite numai pentru asigurarea exploatrii i intreinerea sursei, construciei
i instalaiei de alimentare cu ap i sunt nterzise toate activitile prevzute pentru zona de protecie
sanitar cu regim de restricie conform H.G. 930 / 2005 cap 6. precum i :

amplasarea de construcii sau amenajri care nu sunt legate direct de exploatarea sursei i a instalaiilor;

efectuarea de explozii, spturi i excavaii de orice fel ;

depozitarea de materiale, cu excepia celor stict necesare exploatrii sursei i a instalaiilor . n aceste
cazuri se vor lua msuri pentru prentmpinarea ptrunderii n sol a oricrori substane poluante ;

traversarea zonei de ctre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepia celor ce se colecteaz prin
canalizarea aferent obiectivului protejat. n aceste cazuri se vor lua msuri de asigurare a etaneitii
sistemelor de canalizare .

Terenurile agricole cuprinse n zonele de protecie sanitar cu regim sever vor putea fi exploatate numai
pentru culturi de plante perene, de plante pioase i de pomi fructiferi, n condiii care s nu provoace
degradarea lucrrilor de alimentare cu ap.
Pe aceste terenuri sunt nterzise :

utilizarea ngrmintelor animale sau chimice i a substanelor fitofarmaciotice ;


irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate ;
culturile care necesit lucrri de ngrijire frecvent sau folosirea traciunii animale ;
punatul ;

B. Pentru zona de protectie sanitara cu regim de restrictie


-

n zona de protecie sanitar cu regim de restricie terenurile pot fi exploatate agricol de ctre
deintorii acestora, dar cu interzicerea :

utilizrii ngrmintelor naturale i chimice ;


utilizrii substanelor fitosanitare ;
irigrii cu ape uzate, chiar epurate complet ;
amplasrii grajdurilor i coteelor de animale i a depozitrii de gunoi animalier ;
punatului i nsilozarea nutreurilor ;
amplasrii de sere i iazuri piscicole ;

Pe aceste terenuri sunt nterzise :


n afara msurilor prevzute mai sus pe aceste terenuri sunt nterzise :
a.) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferat, baze auto ;
110

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

b.) amplasarea de bazine neetane pentru ape reziduale, puuri absorbante, haznale cu groap simpl ;
c.) amplasarea de locuine, spitale, aeroporturi, uniti militare dac nu dispun de un sistem de canalizare
care s transporte apele reziduale i pluviale, n condiii de deplin siguran n afara zonei de protecie
sanitar cu regim de restricie ;
d.) amplasarea de cimitire umane i de animale, cimitire de maini, containere de deeuri ;
e.) vidanjarea i splarea cisternelor care transport ape fecaloid-menajere ;
f.) infiltrarea sau injectarea de ape de zcmnt i/sau de rcire ;
g.) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatri de turb, cariere de piatr, execuia
lucrrilor de drenaj sau a oricror alte lucrri prin care se diminueaz stratul acoperitor, protector al
acviferului ;
h.) executarea de construcii pentru activiti industriale i agricole, precum: grajduri, silozuri, depozite de
ngrminte i de substane fitosanitare, depozite de carburani, lubrifiani, combustibili solizi ;
i.) amplasrea de campinguri i de stranduri, dac nu dispun de un sistem de canalizare care s transporte
apele reziduale i pluviale , n condiii de deplin siguran, n afara zonei de protecie sanitar cu regim
de restricie ;
j.) splarea mainilor i efectuarea schimburilor de ulei ;
k.) tansportul pe conducte al substanelor poluante de orice fel, cu excepia conductelor de canalizare a
obiectivelor situate n interiorul zonei de protecie sanitar cu regim de restricie, pentru care trebuie
prevzute msuri stricte de asigurare a etaneitii ;
Pentru captrile existente i n cazuri bine justificate se admit exceptri
de la articolele b.), i.) i k.) cu avizul unitilor de sntate public i cu respectarea urmtoarelor condiii :
asigurarea cu sisteme complete de canalizare a cldirilor de locuit i a obiectivelor eonomice i socialculturale ;
captarea apelor de iroire prin canale adecvate i dirijarea lor n afara zonei de protecie sanitar cu
regim de restricie ;
desfinarea puurilor absorbante, a haznalelor i a latrinelor ;
Zona de protecie sanitar cu regim de restricie va fi bornat i semnalizat cu plci avertizoare .
Deintorii i/sau operatorii captrilor subterane vor ine la zi un inventar al folosinei terenurilor
aflate n zona de protecie sanitar cu regim de restricie a captrilor respective.
C. Pentru perimetrele de protectie hidrogeologic.
n perimetrele de protecie hidrogeologic msurile de protecie au drept scop pstrarea regimului
de alimentare a acviferului ct mai aproape de cel natural, precum i evitarea polurii apelor subterane cu
substane poluante greu degradabile sau nedegradabile, n special cu substane radioactive i cu substane
periculoase i prioritar periculoase prevzute n anexa A la Programul de eliminare treptat a evacurilor,
emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, aprobate prin H.G. nr. 351/2005.
n cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere a gospodririi apelor a tuturor lucrrilor
situate n perimetrele de protecie hidrogeologic se vor lua n considerare posibilele efecte ale acestori
lucrri asupra captrilor de ape subterane, impunndu-se toate msurile de precauie necesare pentru
prevenirea polurii acestora cu substane greu degraabile sau nedegradabile, precum i pentru prevenirea
sau compensarea modificrilor semnificative a regimului de regenerare a resurselor de ap exploatate.
Pentru toate lucrrile i activitile de pe terenurile situate n perimetrele de protecie
hidrogeologic este necesar evaluaea impactului asupra mediului n cadrul procedurii de reglementare din
punct de vedere al proteciei mediului.
111

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie s prevad toate msurile necesare pentru
prevenirea ptrundrii oricror substane poluante greu degradabile sau nedegradabile n apele subterane.
Perimetrul de protecie hidrogeologic a lucrrilor de captare va fi supravegheat din punct de vedere
al regimului cantitativ i calitativ a apelor subterane prin reeaua hidrogeologic naional ( A.N. Apele
Romne ) parte component a reelei naionale de observaii i msurtori pentru gospodrire a apelor .
2.1. Planurile de situaie ntocmite n sistem stereo 70 cu marcarea zonelor de protecie sanitar i a
perimetrelor de protecie hidrogeologic vor fi cuprinse n documentaiile de urbanism elaborate, respectiv
n P.U.G. ul localitii i P.A.T.J. jude, iar Regulamentele de urbanism aferente acestor documentaii
vor nclude i protecia sanitar i hidrogeologic a obiectivelor , reprezentnd sursele de ap, etc.
Documentaiile de urbanism existente, n care nu au fost luate n considerare i marcate zonele de
protecie sanitar i hidrogeologic, vor fi refcute cu respectarea prezentelor norme, n termen de un an de
la ntrarea n vigoare a acestora.
2.2. Deinetorul sistemului de alimentare cu ap va asigura fondurile aferente lucrrilor de C + M necesare
instituirii n teren a zonelor de protecie sanitar pentru toate sursele de ap i lucrrilor aferente sistemului
de alimentar cu ap .
2.3.Supravegherea comportrii acviferelor n exploatare se va realiza prin reeaua proprie de foraje de
observaie, efectundu-se monitorizarea sistemului prin observaii i msurtori n flux continuu privind
evoluia nivelului apelor subterane i a calitii lor .
n perimetrele de protecie hidrogeologic msurile de protecie au drept scop pstrarea regimului
de alimentare a acviferului ct mai aproape de cel natural, precum i evitarea polurii apelor subterane cu
substane poluante greu degradabile sau nedegradabile, n special cu substane radioactive i cu substane
periculoase i prioritar periculoase prevzute n anexa A la Programul de eliminare treptat a evacurilor,
emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase, aprobate prin H.G. nr. 351/2005.
n cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere a gospodririi apelor a tuturor lucrrilor
situate n perimetrele de protecie hidrogeologic se vor lua n considerare posibilele efecte ale acestori
lucrri asupra captrilor de ape subterane, impunndu-se toate msurile de precauie necesare pentru
prevenirea polurii acestora cu substane greu degraabile sau nedegradabile, precum i pentru prevenirea
sau compensarea modificrilor semnificative a regimului de regenerare a resurselor de ap exploatate.
Pentru toate lucrrile i activitile de pe terenurile situate nperimetrele de protecie hidrogeologic
este necesar evaluaea impactului asupra mediului n cadrul procedurii de reglementare din punct de
vedere al proteciei mediului.
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie s prevad toate msurile necesare pentru
prevenirea ptrundrii oricror substane poluante greu degradabile sau nedegradabile n apele subterane.
Perimetrul de protecie hidrogeologic a lucrrilor de captare va fi supravegheat din punct de vedere
al regimului cantitativ i calitativ a apelor subterane prin reeaua hidrogeologic naional ( A.N. Apele
Romne ) parte component a reelei naionale de observaii i msurtori pentru gospodrire a apelor .
3. Planurile de situaie ntocmite n sistem stereo 70 cu marcarea zonelor de protecie sanitar i a
perimetrelor de protecie hidrogeologic vor fi cuprinse n documentaiile de urbanism elaborate, respectiv

112

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.


BAIA MARE, str. 1 MAI, nr. 25, tel/fax 0362 404 917
NR INREG . J24 / 1705 / 2004 ; CUI: 16927071
CONT
RO50
BACX
0000
0030
2101
UNICREDIT
TIRIAC
BANK
BAIA
MARE
www.aedilisproiect.ro;
e-mail : office@aedilisproiect.ro

n P.U.G. ul localitii i P.A.T.J. jude, iar Regulamentele de urbanism aferente acestor documentaii
vor nclude i protecia sanitar i hidrogeologic a obiectivelor , reprezentnd sursele de ap, etc.
Documentaiile de urbanism existente, n care nu au fost luate n considerare i marcate zonele de
protecie sanitar i hidrogeologic, vor fi refcute cu respectarea prezentelor norme, n termen de un an de
la ntrarea n vigoare a acestora.
4. Deinetorul sistemului de alimentare cu ap va asigura fondurile aferente lucrrilor de C + M necesare
instituirii n teren a zonelor de protecie sanitar pentru toate sursele de ap i lucrrilor aferente sistemului
de alimentar cu ap .
5. Supravegherea comportrii acviferelor n exploatare se va realiza prin reeaua proprie de foraje de
observaie, efectundu-se monitorizarea sistemului prin observaii i msurtori n flux continuu privind
evoluia nivelului apelor subterane i a calitii lor .

Intocmit: cart. Faur Camelia

Sef proiect: arh. urbanist Florut Florin Dan

113