Sunteți pe pagina 1din 39

Asociaia de Standardizare din Romnia

Lector Mioara Vistig


Expert principal standardizare

Seminar Bucureti 2006

Asociaia de Standardizare din Romnia

Cadru legislativ
Asociaia de Standardizare din Romnia (ASRO) asociaie non-profit, de drept privat, fr scop lucrativ,
neguvernamental i apolitic, de interes public,
recunoscut ca unic organism naional de standardizare
prin HG 985 din 7 iulie 2004, organizat i funcionnd n
condiiile OG nr. 39/1998 privind activitatea de
standardizare naional din Romnia, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 355 /2002.

Seminar Bucureti 2006

AtribuiileAtribuiile
principale
ale Asociaiei de
principale
ale Asociaiei
de Standardizare
din Romnia
Standardizare
din Romnia
Standardizarea naional din Romnia n mod similar cu
standardizarea din
majoritatea rilor din lume, i
definete activitatea pe principalele coordonate:
Adoptarea standardelor europene i internaionale ca standarde
naionale;
Elaborarea, aprobarea, revizuirea, anularea standardelor naionale;
Asigurarea informrii publice prin editarea, publicarea i difuzarea
standardelor naionale;
Reprezentarea Romniei i participarea la lucrrile organismelor de
standardizare internaionale, regionale i europene ;
Asigurarea funcionrii punctului de informare pentru standarde i
reglementri tehnice;
Prestarea de servicii de consultan, instruire i altele n domeniul
standardizrii.
Seminar Bucureti 2006

Obiectivele
Obiectiveleactivitii
activitiide
de
standardizare
standardizare

Crearea i dezvoltarea
unui mediu favorabil n
domeniul calittii i certificrii
produselor, a serviciilor i a
sistemelor de management
calitate-mediu-securitate

Cresterea competitivitii
organizaiilor din Romnia,
n raport cu exigentele
impuse de progresul
integrrii n UE

Seminar Bucureti 2006

Crearea i dezvoltarea
cadrului adecvat
realizrii
produselor/serviciilor n
vederea alinierii i
integrrii n UE

Termeni i definiii
Termeni a cror definiie este prevzut n
Legea nr. 355 /2002 i n standardul metodologic de
vocabular SR EN 45020:2004
standarddocument,stabilitprinconsensiaprobatdeunorganismrecunoscut,
carefurnizeaz?,pentruutiliz?ricomuneirepetate,reguli,linii
directoaresaucaracteristicipentruactivit??isaurezultatelelor,n
scopulob?ineriiunuigradoptimdeordinentruncontextdat
standardizareactivitateprincaresuntstabilite,pentruproblemerealesau
poten?iale,prevederidestinateuneiutiliz?ricomuneirepetate,urm?rind
ob?inereaunuigradoptimdeordinentruncontextdat
reglementaredocumentcarecon?ineregulicucaracterobligatoriuicareeste
adoptatdec?treoautoritate
reglementaretehnic?reglementarecareprevedecondi?iitehnicefienmod
directfieprinreferirelaunstandard,specifica?ietehnic?,coddebun?
practic?saupreiaintegralcon?inutulacestora
specifica?ietehnic?documentcareprescriecondi?iiletehnicepecaretrebuie
s?lendeplineasc?unprodus,serviciu,proces

Seminar Bucureti 2006

Termeni i definiii (continuare)


referire la standard: o referire, fcut de ctre o autoritate ntr-o
reglementare, la un standard editat de ctre un organism de
standardizare.
referin exclusiv (la standard): o referire ntr-o reglementare, stabilind c
un anumit standard poate fi urmat pentru a atinge scopul unei
reglementri.
referin indicativ (la standard): o referire ntr-o reglementare, stabilind c
o cale de ndeplinire a scopului unei reglementri este de a urma un
anumit standard.
referin datat (la standard): o referin dintr-o reglementare, identificnduse prin numrul i ediia (sau data) standardului la care s-a fcut referire.
referin nedatat (la standard): o referin dintr-o reglementare,
identificndu-se numai prin numrul i/sau titlul standardului la care s-a
fcut referire i nu ediia sau data (care implic c revizuirile ulterioare ale
standardului se vor referi n mod automat la data de la care s-a publicat
standardul).
Seminar Bucureti 2006

Legea 608 /2001 (modificat prin Legea 503 /2003) privind


evaluarea conformitii produselor
Art.7 (1) Reglementrile tehnice vor face referire la standardele
europene armonizate adoptate la nivel naional care confer
prezumia de conformitate cu cerinele eseniale,
(2) n scopul adoptrii standardelor europene armonizate
autoritile competente asigur mijloacele financiare din fonduri
alocate de la bugetul de stat.
Art. 8. Autoritile competente vor publica n Monitorul Oficial al
Romniei lista cuprinznd standardele adoptate prevzute la art.7
standard european armonizat elaborat n baza unui mandat al Comisiei Europene
i adoptat de o organizaie european de standardizare, care confer prezumia de
conformitate cu cerinele eseniale dintr-o reglementare tehnic
Seminar Bucureti 2006

Cadru legislativ
includerea standardelor n legislaie n scop de armonizare a legislaiei
romneti cu legislaia european
Legea 177 /2005 completeaz art. 9 din Ordonana Guvernului
nr. 39 / 1998 privind activitatea de standardizare naional prin
introducerea a trei alineate noi:
"(4) Autoritile i instituiile cu funcie de reglementare au obligaia s consulte
Asociaia de Standardizare din Romnia - ASRO atunci cnd promoveaz acte
normative care vor cuprinde norme bazate pe standarde na ionale romne,
europene sau internaionale.
(5) Referirile la standardele naionale, europene sau interna ionale, n actele
normative, trebuie s prevad explicit c aplicarea standardelor reprezint o
modalitate recomandat pentru asigurarea conformitii cu cerin ele din actele
normative respective.
(6) Fac excepie de la prevederile alin. (5) actele normative n care referirile la
standarde naionale, europene sau internaionale se fac potrivit reglement rilor
europene pe care acestea le transpun, precum i actele normative care fac referire
la aceste standarde din considerentele prev zute la art. 6 alin. (2), cu respectarea
principiilor i cerinelor ce decurg din conveniile i acordurile interna ionale la
care Romnia este parte."
Seminar Bucureti 2006

Obligaia autoritilor i instituiilor cu funcie de


reglementare de a colabora cu ASRO
Exemple:
Ordinnr.638/2004anexa,sau
Ordinnr.174/207/2003art.4
facreferirelastandardedatate,
Art.4(3)5.Metodedeanaliz?pentrudeterminarea
umidit??iiconformSRISO712:99Cerealeiproduse
cerealiere.Determinareaumidit??ii
standardulareacumalt?versiuneSRISO712:2005

Ordinnr.855/2001anexa4pct.2serefer?caexemplula
standardulPreciziametodelordetestareISO5725/1981
anulatinlocuitcustandardeledinseriaISO57251...6

aprobatecastandarderomne

Seminar Bucureti 2006

Obligaia autoritilor i instituiilor cu funcie de


reglementare de a colabora cu ASRO
Legea nr. 312 /2003 art. 9, 10, 23,
Legea nr. 348 /2003 art. 27,
Legea nr. 469 /2003 art. 11, 16,
(produsele) destinate comercializrii n vederea consumului
uman n stare proaspt, se supun standardelor de calitate,
care dobndesc caracter de obligativitate,
(produsele) circul nsoite de certificat de conformitate cu
standardele de calitate pe filiera de produs,
(produsele) destinate consumului uman se supun
standardelor de calitate..
este vorba de fapt de condiii de calitate specificate n standarde.

Ordin nr. 532/2004 a nlocuit termenul standarde de calitate cu standarde de


comercializare
de fapt sunt standarde naionale,
iar n art.2 introduce n mod eronat se aprob standardul de eantionare.
numai ASRO aprob standarde, autoritatea informeaz publicul despre ele.
Seminar Bucureti 2006

10

Tipuri de standarde
Standardena?ionaleromneseidentific?prin
ini?ialeleSR(STAS)
STAS9597/1280,
SR131782:1994
Standardena?ionaledinalte??ri:
Fran?a(NFENISO22000:2005),
Danemarca(DSENISO22000:2005),
MareaBritanie(BS3591:1993),
Standardeeuropeneseidentific?prinini?ialeleEN
EN14663:2005
Standardeinterna?ionaleseidentific?prin
ini?ialeleISO
ISO16820:2004
Seminar Bucureti 2006

11

Tipuri de standarde (continuare)

Alte standarde accesibile publicului :


standarde cu impact geografic
standarde teritoriale i standarde regionale
standarde de firm realizate ca specificaii;
standarde profesionale
Codex Alimentarius, Farmacopeea, ISTA, OIV,
IUPAC, CEE-ONU etc.

Seminar Bucureti 2006

12

Standarde romne
Standardelena?ionaleromnepotfi:
originaleromnecuindicativSRsauSTAS
STAS2213/1989
SR2257:1994
standardromncareaadoptatunstandard
european,cuindicativ
SREN133126:2002
SRENISO22000:2005
standardromncareaadoptatunstandard
interna?ional,cuindicativ
SRISO82623:1998
standardromncareaadoptatunamendament
SRENISO660:1999/A1:2005
standardromncareaadoptatoerat?
SREN14122:2003/AC:2005
Seminar Bucureti 2006

13

Tipuri de standarde
Oclasificareastandardelordinpunctdevederealcon?inutului:
Standardedeprescrip?iifundamentalecareserefer?la
terminologie,metrologie,conven?ii,semne,simbolurietc;
Standardepentrumetodedencercareianaliz?carem?soar?
caracteristiciipropriet??i;
Standardecaredefinesccaracteristicileunuiprodussauservicii
ipraguriledeperforman??cetrebuieatinse(utilizareadecvat?,
interfa?aiinterschimbabilitatea,securitate,s?n?tate,
protec?iamediului,documenta?ienso?itoare,etc)
Standardedeorganiza?iecareserefer?ladescriereafunc?iilor
uneicompaniiilarela?iileacesteiacualtele(managementuli
asigurareacalit??ii,mentenan?a,analizeledevaloare,logistica,
etc).

Seminar Bucureti 2006

14

Tipuri de standarde (continuare)


Standardemetodedeanaliz?:
SRENISO14501:2003Lapteiprodusedinlapte.Determinareacontinutuluide
alfatoxinaM1.Purificareprincromatografiedeimunoafinitatesi
determinareprincromatografiedelichidedenalt?performan??
Standardedeprodusnaturalsauprodusprelucrat:
SR1490:2004Fructeilegumeproaspete.Struguridemas?
STAS1096286/A1:1997Conservedepete
Standardedeorganiza?ie:
SRENISO22000:2005Sistemedemanagementalsiguran?eialimentelor.Cerin?e
pentruoriceorganizatiedinlan?ulalimentar
Standardefundamentale:
SREN12682:2002Biotehnologie.Organismemodificatediseminatenmediu.Ghid
pentrucaracterizareaorganismuluimodificatgeneticprinanalizaexpresiei
functionaleamodificariigenomice
SRENISO7088:2006Fainadepeste.Vocabular
SRISO15223:2002Simboluricareseutilizeazacuetichetele,
etichetarea..

Seminar Bucureti 2006

15

Examinarea periodic a standardelor

Conformmetodologieidestandardizare
SR100003:2004:
standardelena?ionaleconflictuale
custandardelecareauadoptat
standardeeuropenetrebuieanulate;
standardeleromneoriginalesau
careauadoptatunstandard
interna?ionaltrebuieexaminatela5
anidelapublicare,reconfirmate,
revizuite,modificatesauanulate.

Seminar Bucureti 2006

16

Examinarea periodic a
standardelor
exemplu
SR 12922-5:1993 Peste si produse din peste. Determinarea
bacteriilor Salmonella (anulat)
SR EN ISO 6579:2003 Microbiologia produselor alimentare
si furajere. Metoda orizontala pentru detectarea bacteriilor
din genul Salmonella
exemplu
SR ISO 712:2005 Cereale si produse cerealiere.
Determinarea umiditatii. Metoda practica de referinta
( nlocuiete SR ISO 712:1999)
exemplu
SR 3665:1999 Iaurt. Conditii tehnice de calitate editia 6

Seminar Bucureti 2006

17

Aplicare standarde

Aplicarea unui standard naional are caracter voluntar


(Legea 355/2002 Art. 6 pct.1)
Aplicarea unui standard naional are caracter obligatoriu
(Legea 355/2002 Art. 6 pct.2) numai conform prevederilor unei
reglementri tehnice adoptate, n cazul n care considerente de ordin
public, de protecie a vieii, sntii i securitii persoanelor fizice, a
mediului i de aprare a intereselor consumatorilor fac necesar o
astfel de msur,

Seminar Bucureti 2006

18

Exemple
Aplicare standarde
exempludestandardeobligatorii:
Legea nr. 90 / 2004 (conform Directivei 89/622/CEE) - modificarea i
completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea i combaterea
efectelor consumului produselor din tutun
face obligatorie aplicarea a 4 standarde
ISO4387Tigarete.Determinareamaterieiparticularetotalesi
amaterieianhidresiliberadenicotinacuajutoruluneimasini
defumatanaliticederutina
ISO10315Tigarete.Determinareanicotineidincondensatelede
fum.Metodagazcromatografica
ISO8454Tigarete.Determinareamonoxiduluidecarbondinfaza
gazoasaafumuluidetigara.MetodaIRND
ISO8243Tigarete.Esantionare

Seminar Bucureti 2006

19

Procesul de standardizare
La nivel naional, activitatea de standardizare este condus de comitetele tehnice de
standardizare care pot beneficia de asisten din partea grupurilor de experi.
Aceste comitete sau grupuri de lucru sunt alctuite din reprezentai calificai din
cadrul firmelor industriale, institutelor de cercetare, autoritilor publice,
consumatorilor sau organismelor de profil.
Standardele elaborate n cadrul comitetelor tehnice sunt documente de referin
folosite n special n contextul contractelor comerciale, referin ce simplific relaiile
dintre doi parteneri economici.
Principiile i procedurile utilizate n standardizarea european i internaional au fost
transpuse n metodologia de standardizare naional. Standardul de metodologie
SR 10000-3 stabilete modul de funcionare al comitetelor tehnice naionale,
procedurile de elaborare a standardelor romne i participarea la lucrrile de
standardizare europene i internaionale. Standardul specific faptul c structura
comitetelor naionale trebuie s fie aliniat la cea a comitetelor europene astfel
nct fiecare comitet tehnic european s aib un comitet naional oglind. Un
comitet naional poate s corespund mai multor comitete tehnice europene.
Seminar Bucureti 2006

20

Procesul de standardizare
Elaborare standarde
n general, pentru elaborarea unui standard sunt parcurse urmtoarele etape:

Identificarea necesitilor dintr-un domeniu - anteproiect;


Elaborarea proiectului de standard de prile interesate;
Consensul experilor prin ancheta n cadrul comitetelor tehnice;
Validarea proiectului prin ancheta public;
Aprobarea i publicarea ca standard;
Revizuirea sau confirmarea de ctre organismul de standardizare.

Etape ulterioare pot fi:


Amendarea standardului;
Corectarea prin publicarea eratei.
Procedura de (stopare) standstill care se aplic unor proiecte sau teme aprobate
de Consiliul Tehnic al CEN/CENELEC.
Seminar Bucureti 2006

21

Standardizarea naional
Relaia ASRO
cu organismele de standardizare europene i internaionale
Asociaia de Standardizare
din Romnia
(ASRO)

Membru cu
drepturi depline
la
ISO i CEI

Membru cu
drepturi depline
la
ETSI

Seminar Bucureti 2006

Membru cu
drepturi depline
la
CEN i
CENELEC

22

Comitete tehnice romne


i echivalena cu comitetele tehnice CEN i ISO
Structura unui comitet tehnic coordonat de un expert
ASRO:
Preedinte
Secretar
Membriicureprezentan?idinfactoriiinteresa?in
domeniu:
produc?torideproduse
furnizorideservicii
asocia?iiprofesionale,consumatori,autorit??i
laboratoaredencerc?riietalon?ri
institutedecercetare
institutedenv???mnt,etc

Seminar Bucureti 2006

23

Comitete tehnice romne pe domeniul


agroalimentar
i echivalena cu comitetele tehnice CEN i
ISO

Comitete CEN
CEN/TC 302,
CEN/TC 275,
CEN/TC 327,
CEN/TC 307,
CEN/TC 338

Comitete romne
CT 95
CT 97
CT 180
CT 367

Seminar Bucureti 2006

Comitete ISO
ISO/TC 34
ISO/TC 126

24

Comitete tehnice romne


pe domeniul agroalimentar
CT 95 Produse agroalimentare i metode de analiz
Standardizare n domeniul metodelor de analize microbiologice i de eantionare, a
terminologiei, elaborare de ghiduri de producere, procesare, ambalare, etichetare
i depozitare a produselor agroalimentare i produselor biologice
CT 97 Fructe, legume, tutun i produsele lor
Standardizare n domeniul calitii legumelor i fructelor proaspete, uscate i
deshidratate, tutun i produsele lor
CT 180 Semine de consum
Standardizare n domeniul seminelor de oleaginoase i produse din acestea, semine
de cereale i produse din acestea, uleiuri de origine vegetal i animal, amidon i
produse dulci.
CT 367 Bere i materii prime folosite la fabricarea berii
Standardizare in domeniul calitii berii i a materiilor prime pentru fabricarea berii, a
metodelor analiz i eantionare.
informaii pe site www.asro.ro
Seminar Bucureti 2006

25

Comitete tehnice europene pe domeniul


agroalimentar
ComitetetehniceCEN(ComitetulEuropeandeStandardizare)
CEN/TC275,FoodanalysisHorizontalmethods
CEN/TC302,MilkandmilkproductsMethodsofanalysisand
sampling
CEN/TC327,AnimalfeedingstuffsMethodsofsamplingand
analysis
CEN/TC307,Oilseeds,vegetableandanimalfatsandoilsand
theirbyproductsMethodsofsamplingandanalysis
CEN/TC338,Cerealandcerealproducts
Elemente pentru strategia CEN standarde ce contribuie la calitatea i sigurana alimentelor:
alimente iradiate, OMGuri, detectarea Listeria monocytogenes

informaii pe site www.cenorm.be


Seminar Bucureti 2006

26

Comitete tehnice internaionale pe domeniul


agroalimentar
Comitete tehnice ISO (Organizaia Internaional de Standardizare)
TC 34 Food products

TC 34/SC 2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals

TC 34/SC 3 Fruit and vegetable products

TC 34/SC 4 Cereals and pulses

TC 34/SC 5 Milk and milk products

TC 34/SC 6 Meat, poultry, fish, eggs and their products

TC 34/SC 7 Spices and condiments

TC 34/SC 8 Tea

TC 34/SC 9 Microbiology

TC 34/SC 10 Animal feeding stuffs

TC 34/SC 11 Animal and vegetable fats and oils

TC 34/SC 12 Sensory analysis

TC 34/SC 14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables

TC 34/SC 15 Coffee
TC 126 Tobacco and tobacco products
informaii pe site www.iso.ch

Seminar Bucureti 2006

27

De ce se elaboreaz standardele?
Motivaia economic pentru productori
i consumatori sunt motive de obinere
de avantaje economice
Motivaie individual se gsesc mai
uor soluii ntr-un cadru organizat i cu
specialiti pe acelai profil
Motivaia implicrii n serviciul public
pentru autoritile care au obligaia de a
aciona n interes public, standardele
ofer un control de calitate
Motivaia comunicrii standardele
asigur compatibilitate produselor i
ofer un limbaj comun
Seminar Bucureti 2006

28

Standarde de interes pe domeniu


StandardulSRENISO22000:2005
Sistemedemanagementalsiguran?ei
alimentelor.Cerin?epentruorice
organiza?iedinlan?ulalimentar
De ce este important acest standard?
ntruct riscurile care amenin securitatea alimentelor pot fi prezente n orice etap a
lanului alimentar este esenial un control adecvat de-a lungul ntregului lan alimentar.
Ce avantaje ofer ?
rod al consensului internaional, armonizeaz cerinele cu privire la un management
sistematic al securitii lanurilor alimentare i ofer o soluie unic pentru bunele
practici la nivel mondial
La ce se refer el?
Comunicare interactiv

Managementul sistemelor
Seminar Bucureti 2006

Controlul riscurilor
29

StandardulSRENISO22000:2005
SeriadestandardeISO22000,22004,22005,22003
suntelaboratedespecialitidin23de??ripe
structuraISO9001.Auparticipatpelng?
specialitiidinISO/TC34specialitidin
ComisiaCodexAlimentariusncolaborarecuFAOi
OMS
Confedera?iaIndustriilorAgroalimentareaUniunii
Europene
Ini?iativaMondial?pentruSecuritateaAlimentelor
Organiza?iaMondial?aSecurit??iiAlimentelor
ISOpentruEvaluareaConformit??ii
ForumulInterna?ionaldeAcreditare
Re?eauaInterna?ional?deCertificare
isuntpreluatecastandardeeuropenedeCEN.
Seminar Bucureti 2006

30

Standardizarea n serviciul
consumatorilor
Standardizareapunela
dispozi?ialaboratoarelor
standardedemicrobiologie
(toxiinfec?iilealimentare)
SRISO7218:2000Microbiologiaalimentelorsifurajelor.
Reguligeneralepentruexamenelemicrobiologice
Organismele de acreditare utilizeaz standardul pentru acreditarea laboratoarelor pentru
microbiologie alimentar ca i toate celelalte standarde de microbiologie

SRENISO112901:2000pentrudetectareaListeria
monocytogenes
SRENISO6579:2003pentrudetectareabacteriilordingenul
Salmonella
Seminar Bucureti 2006

31

Standardizarea pune la dispoziia laboratoarelor


standarde de microbiologie (toxiinfeciile alimentare)
SRENISO16654:2002pentrudetectareaEscherichiacoliO157
SRISO10272:2000pentrudetectareaspeciilortermotolerante
deCampylobacter
familiadestandarde
SRENISO68881:2002pentruenumerareastafilococilor
coagulazopozitivi(Stafilococcusaureussialtespecii).
Partea1:TehnicapemediudeagarBairdParker
SRENISO68882:2002
Partea2:Tehnicaceutilizeazamediudeagarcuplasmade
iepuresifibrinogen
SRENISO68883:2003
Partea3:Detectiesitehnicapentrunumeremici
STASISO891492
Microbiologie.Directivegeneralepentruidentificarea
Vibrioparahaemolyticus
Seminar Bucureti 2006

32

StandardeelaboratedeCENiISOpentrudeterminarea
aflatoxinelordinproduseagroalimentare
Aflatoxinele,celemaiimportantemicotoxinecon?inutede
mucegaiulAspergillus,constituieoproblem?important?
pentrustandardizare
SR EN 14123:2004 Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1 si a sumei
aflatoxinelor B1, B2, G1 si G2 din arahide, fistic, smochine si boia de ardei.
SR EN ISO 14501:2003 Lapte si produse din lapte. Determinarea continutului de
alfatoxina M1( ).
SR EN ISO 14675:2003 Lapte si produse lactate. Determinarea continutului de
aflatoxina M1 ( )
SR ISO 14718:2001 Nutreturi. Determinarea continutului de aflatoxina B1 din nutreturi
combinate. ( )
ISO 6651:2001 Nutreturi. Determinarea continutului de aflatoxina B1
ISO 14674:2005 Lapte si produse din lapte. Determinare continut de alfatoxina M1
ISO 16050:2003 aflatoxine B1, B2, G1, G2 din cereale, alune
Seminar Bucureti 2006

33

Standarde de interes pe domeniu


Standardizareapuneladispozi?ia
consumatorilorunpachetdestandarde
pentrudetectareaorganismelormodificate
geneticiaproduseloralimentarederivate
car?spunslangrijorareaiostilitatea
popula?ieifa??deOMGuri.
Uniunea European a introdus etichetarea obligatorie pentru produsele
alimentare derivate din organisme modificate genetic.
n HG nr. 106/2002 c) se specific :
Normele metodologice privind informaiile suplimentare care
se indic obligatoriu prin etichetare n cazul alimentelor
obinute din organisme modificate genetic sau care conin
aditivi i arome modificate genetic ori obinute din organisme
modificate genetic,
Seminar Bucureti 2006

34

Standarde de interes pe domeniu


Standardizareapuneladispozi?ialaboratoarelorun
pachetde5standardepentrudetectareaproduselor
alimentareiradiate,standardeeuropenepreluateca
metodeCODEX(Ordinnr.855/2001)
SR EN 1784:2005 Produse alimentare. Detectia alimentelor iradiate
continnd grasime. Analiza hidrocarburilor prin cromatografie n faza
gazoasa
SR EN 1785:2005 Produse alimentare. Detectia alimentelor iradiate
continnd grasime. Analiza prin cromatografie n faza
gazoasa/spectrometrie de masa a 2-alchilciclobutanonelor
SR EN 1786:2003 Produse alimentare. Determinarea iradierii la alimente
care contin oase. Metoda prin spectroscopie ESR
SR EN 1787:2003 Produse alimentare. Detectia alimentelor iradiate
continnd celuloza prin spectrometrie ESP
SR EN 1788:2002 Produse alimentare. Detectia prin termoluminiscenta a
alimentelor iradiate din care se pot izola silicati minerali
Seminar Bucureti 2006

35

Standarde de interes pe domeniu


Standardizareapuneladispozi?ia
consumatorilorunpachetde24de
standardepentruanalizasenzorial?,larg
folosit?nindustriacosmeticelorin
ceaagroalimentar?
Analiza senzorial permite cunoaterea caracteristicilor senzoriale ale produselor, a
modurilor lor de ambalare i chiar a adecvrii ambalajului la caracteristicile
produsului utiliznd n acest scop omul cu simurile sale ca instrumente.
Obiective urmrite prin standardizarea acestui domeniu: adaptarea produselor la
ateptrile consumatorilor i diferenierea lor de produsele concurenilor de pe piaa
mondial.
Exemplu: mbuntirea calitii organoleptice a tomatelor face obiectul unui
program de cercetare al INRA din Frana.
Preocuparea IBA pentru traducerea n limba romn a ntregului pachet de standarde.
Seminar Bucureti 2006

36

Standarde de interes pe domeniu


StandardeelaboratedeASRO,CENiISOpentrudeterminarea
pesticidelordinproduseagroalimentare
STAS 12819-90 Peste si produse din peste. Determinarea rezidurilor de pesticide
organofosforice
STAS 12788-89 Lapte si produse lactate. Determinarea reziduurilor de pesticide
organofosforice
STAS 12905-90 Produse din legume si fructe. Determinarea reziduurilor de pesticide
organofosforice
STAS 2213/21-91 Produse dulci. Determinarea reziduurilor de pesticide
organofosforice
SR 13347:1996 Cafea. Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate
SR EN ISO 14182:2001 Nutreturi. Determinarea reziduurilor de pesticide
organofosforice. Metoda prin cromatografie de gaze
SR EN 1528-2:2003 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor si
policlorbifenililor (PCB-uri). Partea 2: Extractia grasimii, pesticidelor si PCB-urilor si
determinarea continutului de grasime
SR EN 1528-4:2004 Produse alimentare grase. Determinarea pesticidelor si
policlorbifenililor (PCB). Partea 4: Determinare, teste de confirmare, diverse

Seminar Bucureti 2006

37

INFORMAII UTILE

Direcia Standardizare
Str. Calea Victoriei 118 Bucureti sector
Tel /Fax 312.47.44
Direcia Certificare Mediu, Calitate, Produse
str. Mendeleev 21-25, 010362 Bucureti sector 1
Tel.: 313.55.16, Fax.: 316.08.70
Direcia Publicaii, Vnzri
str. Mendeleev 21-25, 010362 Bucureti sector 1
Tel.: 316.77.25, Fax.: 312.94.88
Seminar Bucureti 2006

38

ASOCIAIA DE STANDARDIZARE DIN ROMNIA


- ORGANISM NAIONAL DE STANDARDIZARE -

ACCES INFO ONLINE


www.asro.ro

Seminar Bucureti 2006

39