Sunteți pe pagina 1din 18

Definitia standardizarii:activitate de elaborare si implementare a unor documente de referinta solutii ale problemelor tehnice si comerciale referitoare la procese si rezultatele

lor.Au un caracter repetitiv in relatiile dintre parteneri.

Definitia standardului:document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut care furnizeaza reguli,linii directoare sau caracteristici pentru diferite activitati. Au caracter facultativ, redand un liber consimtamant intre parteneri. Devin obligatorii prin lege sau referinta dintr-o reglementare.

Obiectivele standardizarii 1.Rationalizare economica-consta in capacitatea de a promova un mediu tehnic comun tuturor firmelor. Se realizeaza prin: Tipizare-consta in stabilirea unei game de tipuri si marimi ale produselor. Unificare-se stabilesc caracteristici constante pentru toate componentele. Modulare-realizarea de componente unificate constructiv.

2.Asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor.Continutul standardelor este corelat cu modificari din tehnologia marfurilor. 3.Facilitarea schimbului de marfuri si informatii.Acest obiectiv se realizeaza prin terminologia si simbolistica adoptata.

Criterii de clasificare a standardelor. 1.Dupa nivelul de standardizare,sunt: st. de firma adoptate de societati
comerciale, st.profesionale-adoptate de organizatii profesionale legal constituite; st.teritoriale-adoptate de catre diviziuni teritoriale;

st.nationale-adoptate de organismele nationale


de standardizare; st.regionale-organisme regionale de standardizare; st.internationaleadoptate de organisme internationale de standardizare

Dupa continut se clasifica in: st.de baza-au aplicare generala si contin prevederi generale; st. de terminologie-stabilesc termeni utilizati intr-un anumit domeniu st.de incercari-descriu metode de incercare;

st. de produse-contin cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca un produs; st. de procese-cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca un proces; st. pentru servicii-cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile; st.de interfata; st.de date-contin lista de caracteristici pentru descrierea unui produs.

Standardizarea la nivelul intreprinderii presupune elaborarea si aplicarea unor standarde privind materii prime,produse finite,procedee de fabricatie in scopul facilitarii desfasurarii activitatii compartimentelor acesteia. Prin standard national se intelege un standard adoptat de un organism national de standardizare al tarii respective

Aplicarea unui asemenea standard poate fi voluntara sau poate deveni obligatorie printro reglementare. Colectia nationala de standarde cuprinde: standarde nationale,standarde nationale ale altor tari,standarde regionale,standarde internationale.

In Romania,activitatea de standardizare se desfasoara in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.39/1998. Organismul national de standardizare este Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO),asociatie de drept privat,de interes public fara scop lucrativ.

Adunarea generala a membrilor ASRO este


structurata pe urmatoarele colegii: Colegiul organismelor acreditate care cuprinde laboratoare si organisme acreditate de certificare; Colegiul beneficiarilor care cuprinde persoane juridice interesate de activitatea de standardizare;

Colegiul consumatorilor care cuprinde organizatii deaparare a intereselor consumatorilor; Colegiul cercetarii-dezvoltarii reprezinta institutii de invatamant, de cercetare, etc. In Romania, se elaboreaza urmatoarele categorii de standarde: Standarde nationale- se identifica prin aplicarea siglei SR care semnifica standard roman;

Standarde profesionale- se aplica in anumite


domenii de activitate, in cadrul organizatiilor profesionale; Standarde de firma- se aplica de societati comerciale, regii autonome, alte persoane juridice; Aplicarea standardelor nationale(SR), are caracter voluntar.

Documentele tehnice de referinta cuprind:standarde, specificatii la dispozitia publicului, reglementari. specificatii la dispozitia publiculuidocumente de referinta voluntare care furnuzeza reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitati sau rezulttele acestora

specificatii la dispozitia publicului-sunt elaborate de grupuri, consortii industriale, dar care nu cuprind toate partile interesate. Reglementarile(legi, decrete) sunt documente care furnizeza reguli cu caracter obligatoriu. Sunt adoptatede o autoritate legislativa.

Principii care stau la

baza standardizarii Obiectivele generale ale standardizarii: Obtinerea unei mai bune adaptari a produselor, proceselor la scopurile carora le sunt destinate

consens

deschidere revizuire

voluntariat

coerenta

Transparenta disponibilitate