Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Agentii economici
Economia de piata reprezinta un ansamblu de agenti economici liberi care se organizeaza datorita pietei.
Agentul economic reprezinta un ansamblu de indivizi, institutii sau societati care au un comportament economic apropiat si a caror activitate
se caracterizeaza prin autonomie..
O economie de piata presupune existenta urmatorilor agenti economici :
- intreprinderi-- avand ca activitate principala productia de bunuri si servicii de piata sau financiare: intreprinderi publice si societati
comerciale private;
- Institutii de credit, al caror rol este de a colecta economiile si de a distibui creditele;
- Institutii de asigurari, care garanteaza pentru clientii lor compensarea riscurilor, in schimbul primelor de asigurare si cotizatiilor care le
sunt varsate;
- Administratiile publice, cuprinzand statul, administratiile locale; produc servicii care nu sunt pe piata;
- Administratiile private, furnizeaza servicii care nu sunt pe piata sau servicii de piata care au ca scop non - lucrativ;
- Familiile sau menajele.
Acest agent economic este constituit din toate unitatile institutionale rezidente a caror functie principala este consumul, eventual productia, daca aceasta este organizata in
cadrul unei intreprinderi individuale.
- Strainatatea, permite masurarea tuturor schimburilor cu exteriorul. Reprezinta celelalte economii nationale si unitati autonome cu care agentii economici interni intra in
tranzactii economice.
Activitatea A:
1. Intr-o economie de piata nu sunt agenti economici nonfinanciari:
femeile casnice;
celibatarii;
partidele politice;
bancile.
2. Sunt agenti economici nonfinanciari:
bancile;
institutiile de credit;
menajele;
bursele de valori.
3. Care dintre categoriile de agenti economici enumerate in continuare sunt global excedentari in ceea ce priveste resursele financiare:
administratiile;
menajele;
firmele producatoare de bunuri si servicii;
institutiile financiare, de credit si asigurari.

2. Operatiuni ale agentilor economici.


Operatiunile sunt definite drept maximizari ale preferintelor sub unele constrangeri.
Operatiunile pe care le efectueaza agentii economici se pot structura in trei mari categorii:

1. Operatiuni cu bunuri si servicii


Acestea pot fi:
- productia de bunuri si servicii,
- consumul intermediar,
- consumul final,
- formarea bruta de capital,
- exporturile,
- importurile,
- achizitiile nete de terenuri si active incorporale,
- consumul de capital fix.
2. Operatiuni de repartitie:
- remunerarea salariatilor,
- impozitele legate de productie si de import,
- subventiile de exploatare,
- veniturile proprietatii si ale intreprinderii,
- operatiunile de asigurare daune,
- transferuri curente fara contrapartida,
transferuri de capital.
3. Operatiuni financiare:
- mijloace de plata internationale,
- emisiune monetara,
- depozitele non monetare,
- bunuri negociabile,
- obligatiuni,
- actiuni,
- credite,
- rezerve tehnice.
Operatiunile agentilor economici au loc prin intermediul schimbului pe piata. Astfel, intre agentii economici au loc permanente fluxuri de bunuri si servicii, respectiv fluxuri
monetare.
Activitatea B:
1. Nu sunt operatiuni financiare:
profitul intreprinderii;
emisiunea de moneda;
tranzactiile la bursa de valori;

creditele pe termen scurt.


2. Operatiunile de repartitie sunt constituite din:
proportia dintre productia de bunuri si cea de servicii;
raportul dintre import si export;
proportia dintre numerar si credit;
transferuri de capital.
3. Exercita functia de redistribuire financiara, pe baza serviciilor non-marfare pe care le presteaza, urmatoarele categorii de agenti economici:
administratiile publice;
administratiile private;
menajele;
strainatatea;

3. Fluxurile veniturilor si cheltuielilor


Fluxurile sunt in ultima instanta fluxuri de venituri si cheltuiel relatii,transferuri,legaturi intre agentii economicii, iar in mod normal cei doi
vectori opusi au module egale.
Reprezentarea fluxurilor veniturilor si cheltuielilor poate fi facuta in trei timpi:
(T1) Presupunem ca economia are agenti economici care produc si cer numai bunuri de piata. Pentru a produce bunuri si servicii intreprinderile cumpara factorii de
productie de care au nevoie de la menaje si le recompenseaza cu salarii. Familiile cheltuiesc o parte din venituri cumparand bunuri si servicii produse si vandute de firme pe
piata.
Din acest punct de vedere piata reprezinta ansamblul vanzarilor si cumpararilor de bunuri si servicii asigurand confruntarea dintre cerere
si oferta.
Factorii de productie

Salarii

Cererea

Oferta

FAMILII

FIRME
Cheltuieli

Venituri

Bunuri
Bunuri

Legenda:

PIATA

Flux real
Flux monetar

Fig. 1 Fluxul bunurilor si banilor

(T2)
Daca acceptam ca economia este o piata universala, atunci in fluxul bunuri bani sunt cuprinse toate atragerile si retragerile pe care le fac
agentii economici.
Cheltuielile in bunuri genereaza incasari pentru firme si venituri. Menajele platesc banii firmelor pentru bunuri si firmele platesc la randul lor familiilor pentru factorul de productie munca.
Acesta este fluxul circular al veniturilor.

Cheltuieli ale firmelor

Export

Investitii

pentru import.
Firme
Venituri:

Taxe

Cheltuieli guvernamentale

- salarii

Cheltuieli

pentru bunuri de consum

- profituri
- rente

- dobanzi

Transferuri

Economii

Taxe

de venituri

Cheltuieli de consum pentru


bunuri de import

Fig.2 Fluxul veniturilor si al cheltuielilor.


Din figura 2 se observa multitudinea operatiunilor pe care le fac agentii economici principali:
- menajele primesc transferuri de venituri de la guvern, economisesc si primesc dobanzi, platesc taxe si cumpara bunuri din strainatate;
- firmele platesc taxe, importa unele bunuri si exporta altele, fac investitii:
- administratia primeste taxe, plateste subventii, cumpara bunuri, face transferuri de plati, plateste dobanzi.
Permanent in fluxul circular al veniturilor au loc fluxuri de atrageri si retrageri.
Retrageri:
- Economii:

- ale firmelor din profit,


- ale familiilor care nu cheltuiesc in intregime venitul.

- Impozite platite de familii si firme;

- Importul de bunuri al familiilor, al firmelor si al statului.


Atrageri:
- Investitii ale firmelor in stocuri si pentru dezvoltare;
- Cheltuieli guvernamentale in bunuri, subventii, transferuri de plati si dobanzi;
- Expert al firmelor in alte tari.
Deoarece, intre agentii economici fluxurile sunt reciproce, totalul veniturilor (incasarilor) este egal cu totalul cheltuielilor (platilor).
(T3) Daca admitem ca fiecare tip de piata se exprima prin cerere si oferta, determinate prin pret si cantitate si cuprindem numai
bunurile de piata, atunci reprezentarea economiei contine si cele doua piete care definesc producatorul si consumatorul.

Firme

Serviciile

Oferta de

factorilor

bunuri
Cererea de

Bani

factori
Piata factorilor de productie
Oferta de
factori

Piata bunurilor de consum

Salarii

Cererea de
bunuri

Familii
Legenda:

Flux real
Flux

monetar

Figura 3. Fluxul circular al veniturilor si al cheltuielilor


Activitatea C:
In fluxul venitului constituie retragere:

Bunuri

investitia in capitalul uman;


construirea unei universitati particulare;
subventionarea industriilor extractive;
impozitul pe salariu.
Un tip de atragere in fluxul veniturilor poate fi:
dublarea economiilor facute de menaje;
reducerea impozitelor pe cladirii;
exportul de produse alimentare;
importul de cafea si tigari.
3. Relatia dintre actionari si managerii executivi ai unei firme este:
reglementata prin contractul de management;
de natura dreptului actionarilor de a interveni si modifica deciziile managerilor executivi;
de natura interdictiei ca managerii executivi sa detina actiuni sau parti sociale ale societatii comerciale respective.
Activitatea D:
1. Care este semnificatia economica a fluxului circular al venitului?
2. Analizati comparativ formele tipologice de organizare a afacerilor sub aspectul avantajelor si limitelor fiecaruia.
Explicati rolul sectorului public in cadrul circuitului de ansamblu al unei economii nationale.