Sunteți pe pagina 1din 1

Troparul

Nsctoarei de Dumnezeu
Prodromia

Ns
c
toa
re
de Dum ne zeu
pu
ru rea Fe
cioa a r
sfin
tei i dum ne

ze
ie
e
tii i coa nei
ta a
le
cu
dra gos te i
cu
cre din n chi

mul

nn du ne,
o
s
ru t m
u mind;
cci
prin ea
ce
lor cre din cioi
d

ru ie
eti
cu
a de v rat
su
fle
te
lor i tru
pu
ri lor t
m
du
u
i

iri.
Pen
tru
a
cea as ta
gr im
c
tre ti
i
i ne:
sla
v fe cio ri
sla a

ei
ta
a a
le,
sla
a
v mi los ti
vi
i rii
ta le,
v
pur
ce

t rii ta
le
e de gri j,
ea
ce eti
u
na bi ne cu
u vn
ta t

sau:

sla a a
a
v
pur
t
rii ta
le
de
gri i
j,
ce
ea
ce
eti
u
na
bi
ne

cu vn
ta a
a
t.

Alctuit de diaconul
Cristian Alexandru, de la
biserica Boteanu-Ienii din
Bucureti, 22 octombrie 2011