Sunteți pe pagina 1din 316

ART, STIL, COSTUM

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a


Romniei Adina NANU
Art~, stil, costum
text: Adina NANU

Manual avizat de Ministerul Educa]iei [i


cercet~rii nr. 1592, luna XI, 2006
ed.: Noi Media Print, 2007
ISBN: 978-973-7959-75-1

ADINA NANU

ART, STIL, COSTUM

CUPRINS
p.10 Arta, stilul [i moda n decor [i costum
p.12
p.13
p.14
p.15
p.17
p.18

Decor [i costum
Mesajul social [i politic al costumului
Idealul uman, ]el al artei costumului
Stil [i mod~
Individualitate [i spirit colectiv
Mijloace artistice de expresie n costum

p.21

I Costumul n preistorie [i antichitate

p.22 Costumul n preistorie / Bl~nuri n grote


p.22 Epoca pietrei cioplite
p.23 Epoca pietrei [lefuite
p.24 Epoca bronzului
p.24 Epoca fierului
p.21 Costuma]ia popoarelor primitive / Pictura direct pe piele
p.27 Costumul n Egiptul Antic / Silueta piramidal~
p.30 Costumul n Mesopotamia / R~sucirea [alului [i a turnului
zigurat p.31 Costumul sumero-akkadian
p.31 Costumul asiro-babilonian
p.33 Costumul n Creta [i Micene / P~r crlion]at [i spirale de bronz
p.36 Costumul n nordul Europei n epoca bronzului / Mini-jupa din mormntul de stejar

p.38 Costumul n Grecia antic~ / Construc]ii necimentate [i ve[minte necusute


p.38 Epoca homeric~
p.38 Epoca arhaic~
Stilul doric
Stilul ionic
p.42 Epoca clasic~
p.45 Epoca elenistic~
p.46 Pe teritoriul Romniei
p.47 Costumul n India / Temple din sculpturi [i mbr~c~minte din bijuterii
p.49 Costumul etrusc / Italia naintea Romei
p.51 Costumul n Roma antic~ / Curba arcului n faldul togii
p.56 Costumul n afara Imperiului Roman / Pantaloni [i coarne n p~durile transalpine
p.56 Costumul popoarelor de strep~
p.57 Costumul dacilor [i al daco-romanilor
p.60 St~pnirea roman~ n Dacia

p.63II Costumul n Evul Mediu


p.64 Costumul Imperiului bizantin / Luciul m~t~sii [i al mozaicului
p.70 Pe teritoriul Romniei
p.71 n Rusia
p.72 Costumul european feudal / Mantii ca ziduri de incinta
p.72 Costumul n secolele VI-IX, stilul carolingian
p.74 Costumul n secolele X-XII, stilul romantic
p.79 Pe teritoriul Romniei
p.80 Costumul n stil gotic / Nervuri de piatr~ [i pantofi ascu]i]i
p.90 Pe teritoriul Romniei
p.91 Costumul popoarelor islamice / Arabescuri cioplite [i brodate
p.91 Costumul Imperiului Arab
p.91 Costumul de[ertului arabic
p.92 Costumul califelor islamice
p.92 Costumul indo-persan
p.94 Costumul Imperiului Otoman

p.97III Costumul n epoca Rena[terii


p.98 Costumul n Italia secolului al XV-lea / Revenirea idealului antic
p.102 Costumul n stilul Rena[terii italiene din secolul al XVI-lea / Fibre musculare n
plus p.105 Costumul german n epoca Reformei / Ferestruici [i crevase
p.107 Costumul spaniol n perioada Contrareformei / Palatul m~n~stire [i corsetul de
fier p.109 Costumul din ~rile de Jos n secolul al XVI-lea / Dansul ]~r~nesc
p.112 Costumul francez n vremea Rena[terii / Fa]a n form~ de inim~
p.114 Costumul n Anglia secolului al XVI-lea / Broderii elisabetane
p.118 Costumul romnesc n secolele XV-XVI / Caftanele ctitorilor
p.121 Costumul din America precolumbian~ / arpele cu pene

p.125

IV Costumul n secolul al XVII-lea

p.126 Costumul n cadrul stilului baroc / Ziduri ondulate [i mantii fluturnde


p.128 Costumul burghez olandez n secolul al XVII-lea / Case curate [i gulere scrobite
p.131 R~spndirea costumului olandez, n Fran]a, n Anglia, n America
p.133 Costumul la jum~tatea secolului al XVII-lea / Fustanela olandez~
p.136 Costumul n stil clasic francez / Pere]ii de oglinzi pentru peruca Regelui
Soare p.140 Costumul n ~rile Romne n secolul al XVII-lea /
Rozete cioplite n piatr~ sau cusute cu fir
p.144 Costumul tradi]ional n China / Case de por]elan [i haine de
m~tase p.147 Costumul n Japonia / Flori pictate pe kimono

p.153

V Costumul n secolul al XVIII-lea

p.154 Costumul n stil rococo / P~stori pudra]i n p~duri aurite


p.161
n alte ]~ri
p.164 Costumul englez din secolul al XVIII-lea / Haina de c~l~rie pe fotoliul Chippendale
p.169 Costumul francez n stilul Ludovic al XVI-lea / Peruca cu cor~bii
p.175 Costumul Imperiului Otoman n secolul al XVIII-lea / Turbane [i [alvari
p.176 Costumul n ~rile Romne n secolul al XVIII-lea [i nceputul secolului al XIX-lea /
Giubele [i cepchene

p.181

VI Costumul n secolul al XIX-lea

p.181 Costumul european n primul sfert al secolului al XIX-lea /


De la neoclasicism la empire
p.187 Costumul n cel de-al doilea sfert al secolului al XIX-lea /
Suflete romantice n saloane Biedermeier
p.193 Costumul \n ~rile Romne \n prima jum~tate a secolului al XIX-lea /
Jos i[licul, sus p~l~ria
p.196 Costumul n al treilea sfert al secolului al XIX-lea /
Cupola metalic~ [i crinolina
p.201 Costumul n ultimul sfert al secolului al XIX-lea / Impresionismul [i
turnura p.206 Costumul n Romnia n a doua jum~tate a secolui al XIX-lea /
Jobenul [i malacof-ul
p.210 Costumul Africii Negre / Fuste [i acoperi[uri din frunze
p.212 Costumul pieilor ro[ii / Scalpuri pe haine [i pe cort
p.215 Costumul eschimo[ilor / Cu hanoracul n caiac

p.217

VII Costumul n secolul al XX-lea

p.218 Costumul la 1900 / Linia serpentin~ Art-Nouveau [i cea dreapt~ Modern


Style p.230 Costumul \ntre 1900 - 1914 / Rochia sac [i p~l~ria lighean
p.235 Costumul n epoca primului r~zboi mondial 1914-1918 / Pr~bu[irea
prejudec~]ilor p.238 Costumul ntre 1920 - 1930 / B~ietana n stil cubist
p.245 Costumul \ntre 1930 - 1940 / Paris sau Hollywood?
p.250 Costumul n epoca celui de-al doilea r~zboi mondial (1939-1945) /
ntrecerea pe toate fronturile
p.253 Costumul ntre 1950 - 1960 / New look [i Rockn Roll
p.258 Costumul ntre 1960 - 1970 / Cosmonau]i, Pop [i
Hippies p.268 Costumul ntre 1970 - 1980 / Punck [i Kitsch
p.274 Costumul ntre 1980 - 1990 / Postmodernii erei
postindustriale p.282 Costumul ntre 1990 - 2000 / Stres [i relaxare
p.291 Costumul la nceputul mileniului al III-lea / Sfr[itul
modei p.295 Cum vor ar~ta nepo]ii nepo]ilor no[tri?

p.302

Bibliografie

Vermeer de Delft,Tn~r~ la virginal


1675, Londra, National Gallery

ARTA, STILUL I MODA N


DECOR I COSTUM

Bucuria culorilor: femeie din Turcana-Kenya

DECOR I COSTUM

La fel cu toate celelalte obiecte de art~,


costumul are o func]ie practic~, o func]ie de
comunicare [i una estetic~.

realizat~ prin mijloace plastice specifice. (Am

Practic, \mbr~c~mintea r~spunde nevoii de

\ncercat

ap~rare a corpului de intemperii (prin purtarea

un

studiu

sistematic

al

aplic~rii

acestora, \n Arta pe om, Editura Compania, 2001.)

bl~nurilor, impermeabilelor etc.). Dar chiar \n ]

Ne propunem \n acela[i timp s~ prezent~m


costumul nu izolat, rupt de ambian]a
general~ \n care s-a n~scut, ci integrat stilului
din care face parte, [i pe care \l ilustreaz~ la
fel de bine ca [i un monument, o pies~ de
mobilier, un tablou sau o sculptur~.

inuturile

Vom parcurge pe scurt istoria artelor, a[eznd \n

dominant~, morala a condamnat de fiecare dat~

prim-plan costumul sau mai bine-zis chiar omul

dezvelirea acelor p~r]i ale corpului care erau

fiec~rei epoci, a[a cum s-a \nf~]i[at acesta pe

acoperite cu ve[minte \n acel moment (de

sine, recrendu-se prin \mbr~c~minte, a doua

exemplu, \n secolul al XVII-lea \n Spania

piele \n acord cu ambientul vie]ii sale al

eticheta nu \ng~duia s~ se vad~ nici m~car

treilea \nveli[. Prin aceste straturi ocrotitoare [i

pantofii unei femei, pe cnd azi, pe strad~, este

totodat~ expresive se produce o comunicare

ar~tat buricul).

vizual~ cu semenii, uneori chiar mai direct~ [i

calde,

vestimenta]ia

redus~

la

minimum nu lipse[te. n acest caz, ne\ndeplinind


un rol practic, s-a invocat ca motiv pudoarea, o
no]iune al c~rei \n]eles a variat \ns~ foarte
mult \n timp [i spa]iu (istoric [i geografic).
Rezultat al prejudec~]ilor impuse de clasa

Orice om, pe orice treapt~ de civiliza]ie, este un

Ca [i arhitectura, mobilierul, ceramica, textilele etc.

creator, uneori f~r~ s~-[i dea seama, \ntr-un

care

domeniu pasionant: propria imagine. De la

costumul depinde de nevoile materiale [i spirituale

tatuaj la alegerea unei cravate, procesul de

ale societ~]ii, \n dezvoltarea ei istoric~. Suferind

crea]ie este acela[i: fiecare \ncearc~ prin

prin purtare o uzur~ mai rapid~, costumul se

Atunci de ce se \mbrac~ oamenii,


deosebindu-se de toate celelalte vie]uitoare?
n primul rnd pentru a comunica, prin
aspect, rolul pe care \l joac~ \n organizarea [i
ierarhia comunit~]ii. Privind o p~l~rie, po]i citi
locul ocupat de purt~tor \n colectivitatea din
care face parte (de la coroan~ la [apc~ etc.).

hainele sale, prin amploare, ritm, culoare [i

schimb~ cel mai repede, oglinde[te cel mai prompt

Modificarea \nf~]i[~rii fizice a omului se ob]ine

celelalte mijloace de expresie plastic~, s~-[i

ne\ncetata evolu]ie a civiliza]iei.

prin utilizarea mijloacelor artistice comune

mai conving~toare dect prin cuvinte.


laolalt~

alc~tuiesc

cadrul

modeleze o \nf~]i[are ct mai apropiat~ de


idealul pe care dore[te s~-l reprezinte \n via]~,
corectndu-[i eventual imperfec]iunile. Dup~
cum sculptura nu poate exista dect cioplit~ \n
lemn sau \n piatr~ sau turnat~ \n bronz, iar
pictura prinde fiin]~ \n culoare, \n domeniul
costumului haina face pe om, cum a remarcat
de mult \n]elepciunea popular~.
Lucrarea

de

fa]~

\ncearc~

s~

priveasc~

imaginea uman~ din alt punct de vedere dect


cel cotidian, atr~gnd aten]ia cuvenit~ asupra
aspectului artistic al crea]iei vestimentare,
12

Cele trei func]ii ale decorului [i costumului:


utilitar~, de comunicare, estetic~

vie]ii

omului,

sculpturii [i picturii, [i \n general tuturor


imaginilor vizuale.

chinezoaicelor

nc~ din preistorie, rolul [efului de grup (trib


etc.) sau al vr~jitorului, apartenen]a la o
anumit~ comunitate sau alta erau marcate
prin semne grafice sau pete de culoare
simbolice organizate n compozi]ii expresive.

democratice de exemplu \n Italia Rena[terii,

De atunci [i pn~ acum, imaginea uman~ [i-a

din

nobilimea

feudal~.

Dimpotriv~, \n epoci de izbnd~ a unor idei

practice [i comode. Moda dominant~ a fost,


de fapt, \n toate timpurile moda dominatorilor
(E.Thiel, Geschichte des Kostms, p.7).

apoi \n Republica Burghez~ Olandez~ de la


\nceputul secolului al XVII-lea era preferat
tipul omului activ, viguros, \nve[mntat \n haine

Ro[u, culoare nobiliar~:


Sf. Martin mp~r]indu-[i mantia cu un s~rac,
secolul al XII-lea, Catalonia, Spania, Muzeul Vich

atins ]elul de comunicare extraverbal~ cu att


mai impresionant [i mai conving~tor, cu ct s-a
apropiat mai mult de valoarea operei de art~.

MESAJUL SOCIAL I POLITIC AL


COSTUMULUI
Costumul reflect~ cel mai direct condi]iile [i
raporturile sociale. Prestigiul politic a fost \n
toate timpurile exprimat prin \nf~]i[area fizic~ a
reprezentan]ilor puterii, la fel cum trecerea de
partea eroilor zilei a fost afi[at~ prin adoptarea
genului de \mbr~c~minte al acestora. De aceea,
nu e posibil~ \n]elegerea costumului de la un
moment dat f~r~ cunoa[terea coordonatelor
istorice [i politice din ]ara [i epoca respectiv~.

Fiecare genera]ie [i-a impus concep]iile


estetice [i idealul propriu despre om, de
care \ncerca s~ se apropie \n \nf~]i[area
exterioar~ prin mijlocirea tuturor procedeelor
de \mpodobire: machiaj, coafur~, costum etc.
Astfel, \n epocile de suprema]ie aristocratic~
\n Burgundia secolului al XV-lea sau \n Fran]a
secolului al XVIII-lea ideea de maxim~
frumuse]e [i elegan]~ era legat~ de fine]ea [i
delicate]ea

corpului

cu

]inut~

gra]ioas~.

Costumul demonstra independen]a fa]~ de


munca

fizic~,

nepermi]nd

dect

anumite

mi[c~ri (prin strmt~ri, v~luri, corset, tren~,


co[ sus]innd fusta). Acela[i rol \l aveau unghiile
excesiv de lungi [i picioarele legate ale
13

IDEALUL UMAN, EL AL ARTEI


COSTUMULUI
Ideea pe care omul [i-o face despre frumos
se \ntip~re[te \n toat~ g~teala lui, \i bo]e[te
sau \i scrobe[te haina, \i rotunje[te sau
\ndreapt~ ]inuta [i, cu timpul, se insinueaz~
subtil \n tr~s~turile chipului. Omul sfr[e[te
prin a fi ceea ce ar vrea s~ fie, scria

Eroul ideal al Rena[terii: Michelangelo,


David (1512), Floren]a

Costumul

ar~tat

\ntotdeauna

dimensiunile

relative ale oamenilor pe scara social~. Faraonul


egiptean era supradimensionat prin tiara \nalt~ [i
prin mantia larg~, ca [i, mai trziu, regii prin
coroana [i pelerina de hermin~. Distan]area
st~pnitorilor de masa poporului s-a f~cut [i pe linie
economic~, avu]ii folosind materiale scumpe ca [i
forme des re\nnoite (moda).

Cei afla]i la putere au \ncercat, de obicei, s~


se impun~ [i prin mijloacele dreptului [i
moralei, emi]nd legi [i regulamente
vestimentare, stabilind privilegii de rang [i
interdic]ii sanc]ionabile prin pedepse (legi
condamnnd \nc~lc~rile rangurilor pot fi
citate \n mai toate epocile). n apusul
Europei, ]~ranilor le erau interzise culorile vii,
mai ales ro[ul. Printre revendic~rile care au
pricinuit r~zboiul ]~r~nesc german din 1525
figura [i cea de a se putea \mbr~ca \n ro[u.

Mu[chi sugera]i prin ve[minte: Tizian,


Portret de b~rbat (1506), Londra, National Gallery

Baudelaire (Curiozit~]i estetice, p.183).


Fiecare cultur~ [i-a conturat chipul unui erou
preferat, a c~rui \nf~]i[are [i fizionomie
moral~ a fost descris~ \n literatur~ [i teatru [i
a fost reprezentat~ concret \n picturile [i
sculpturile marilor mae[tri.
Fidias [i \ntreaga pleiad~ de arti[ti care au
adus gloria Atenei antice, ca [i Michelangelo
sau Ti]ian \n Rena[terea italian~, [i-au datorat

14

Este foarte interesant de comparat nudurile


considerate ideale \n fiecare epoc~:
atletice \n antichitatea greco-roman~, suple [i
unduioase
\n
evul
mediu
gotic,
planturoase \n Rena[terea italian~ [.a.m.d.
Trupurile par s~ fi fost modelate de haine [i
nu invers.

STIL I MODA
Stilul anilor 20: Le Corbusier, Vila Savoye,
Poissy (1929)

succesul \ntrup~rii depline a unor imagini pe


care contemporanii lor le presim]eau numai;
ei au cristalizat \n siluete concrete p~reri ce
pluteau \n aer, r~mnnd pn~ la ei
inaccesibile. Astfel, unele opere de art~, ca
David de Michelangelo, au dobndit
semnifica]ia unui manifest, au devenit ceea
ce Henri van Lier numea imagine-ideefor]~, adic~ o imagine \nf~]i[nd o idee cu
sens generalizator, devenit~ prin \ns~[i
\ntruparea ei concret~ o for]~ de mobilizare a
aspira]iilor mul]imii c~tre ]elul de perfec]iune
propus de artist ([i imitat prin costuma]ie).

Istoria artelor plastice ca [i istoria costumului


nu au cunoscut repet~ri, fiecare genera]ie
exprimnd un nou crez. Imaginile create de
mna omului au variat \n decursul istoriei la
nesfr[it, dar nu la \ntmplare, orice
cunosc~tor putnd lesne stabili c~rei faze de
civiliza]ie, c~rui stil [i c~rei regiuni \i apar]ine
un anumit ve[mnt, un scaun sau un vas.
Astfel, [i \n costum, ca [i \n artele plastice [i
decorative, se pot distinge mai multe sensuri
ale termenului stil.
1. n sens restrns, stilul define[te expresia
artistic~ unitar~ a unei singure personalit~]i
creatoare.
A avea stil \nseamn~ s~ fii capabil s~ realizezi
un ansamblu al \nf~]i[~rii individuale, original [i
de o oarecare calitate. Gabrielle Coco Chanel
(1883-1971), credincioas~ modului ei de via]~

Stilul anilor 20: Mies Van der Rohe, Scaun (1927 )

activ, creativ, liber, a purtat mereu ve[minte comode, practice, din jerse suplu, cu forme
simple, animate doar de coliere din bijuterii
artificiale, create de arti[ti. Ea a r~mas \n istoria
costumului mai ales prin taiorul cu fusta dreapt~
[i jachet~ larg~, ne\ncheiat~, tivit~ pe margini
(unde se toce[te) cu un material contrastant.
2. ntr-un sens mai larg, termenul stil define[te
expresia artistic~ a unei epoci, formularea
concret~ a unui ideal estetic colectiv.

ncepndu-[i cariera dup~ primul r~zboi


mondial, cnd femeile intrau \n profesiuni
Stilul anilor 20: Coco Chanel (1928)

15

Moda mereu nou~, inspirat~ din trecut: Pierre


Cardin, Parada, 1975, Paris

alt~dat~ rezervate b~rba]ilor, Coco Chanel a


[tiut s~ preia experien]a de un veac a
costumului masculin, care ascunde trupul,
remodelndu-l \n forme geometrice regulate,
f~r~ a-i stnjeni libertatea de mi[care.
Linia lansat~ de Coco Chanel se \nscria \n
ambian]a
mobilierului

func]ionalist~

cubiste,

produse

arhitecturii
de

[i

[coala

Bauhaus sau de Le Corbusier, care au definit


stilul modernist al anilor 20. Costumele cu
eticheta CC au supravie]uit \ns~ demod~rii, au

r~zboi mondial, new look-ul lui Dior revenea


la femeia-floare, gra]ioas~ [i fragil~. Crea]ia
lui Coco Chanel a marcat astfel stilul
\ntregului secol al XX-lea.
3. ntr-un sens [i mai larg, stilul define[te o
schem~ stilistic~, un ideal formal general,
aplicabil eventual mai multor epoci, cum ar fi
clasicismul sau opusul acestuia, barocul.
n aceast~ accep]iune costumele realizate de
Coco Chanel ]ineau de clasicism, pe cnd
cele ale Elsei Sciaparelli se \nscriau \n
curentul anticlasic al suprarealismului.

fost purtate mai departe [i \n anii urm~tori, [i \n

4. Se poate vorbi [i de un stil na]ional, \n acest caz

epocile unor mode extrem de feminine, ca \n

determinat tocmai de o structur~ clasicizant~,

anii 30, cnd Elsa Sciaparelli crea, dup~ ideile

specific~ artei franceze dintotdeauna.

lui Dali, p~l~ria suprarealist~ \n form~ de pantof,

Toate aceste exemple relev~ caracterele


permanente ale unor manifest~ri artistice.

sau \n 1947, cnd, dup~ al doilea


16

Spre deosebire de stil, care definind fie o


schem~ formal~, un curent artistic, istoric
sau na]ional, fie doar manifest~rile unei
singure personalit~]i se desf~[oar~ lent,
moda reprezint~ succesiunea rapid~, deseori
unilateral~, a unor forme artistice a c~ror
principal~ calitate este noutatea. Moda e o
reac]ie fireasc~ \mpotriva tocirii aten]iei
datorit~ obi[nuin]ei, prin re\nnoirea \nf~]i[~rii
umane. Pentru aceasta, ea \nregistreaz~ cu
sensibilitatea unui seismograf tendin]ele [i
preferin]ele elementelor celor mai active pe
plan estetic ale societ~]ii.
Moda ar fi, astfel, cmpul de experimentare
din care se aleg elementele statornice ce vor
contura stilul unei epoci (cazul Coco Chanel).
Via]a modei cunoa[te dou~ momente:

1 crearea unei inova]ii frapante, \nvior~toare,


care aduce nota excitant~ de fantezie necesar~

INDIVIDUALITATE I SPIRIT
COLECTIV

pentru a fi perceput~ ca fiind ceva nou. A[a, de


pild~, dup~ primul r~zboi mondial fusta s-a

Copierea servil~ a modei este un fenomen

scurtat pn~ sub genunchi.

invers propor]ional cu dezvoltarea gustului

2 imitarea inova]iei pe scar~ larg~, pn~ cnd

individual, a personalit~]ii (\n sensul unui nivel

aceasta devine banal~, comun~, iar uniformizarea

ridicat cultural [i artistic) [i a posibilit~]ilor de

treze[te pofta de altceva nou. De exemplu \n

crea]ie original~. O anumit~ \ncadrare \n moda

perioada amintit~, pentru ca fusta s~ salte \n noul

curent~ e \ns~ un fenomen legitim, explicat prin

dans charleston, \n fiecare sezon s-au ad~ugat

integrarea voluntar~ a omului \ntr-o colectivitate,

pe poale col]uri, franjuri etc.

ca o retragere prudent~ \n anonimat. Filozoful

Inovatorii trebuie s~ ocupe pozi]ii culturale

mile Chartier-Alain spunea: Moda este un

privilegiate pentru a sluji drept modele [i

ad~post din care ie[i \n diverse moduri studiate,

celorlalte categorii sociale. n secolele trecute

te faci remarcat doar ct [i cnd vrei (Vingt

privirile tuturor se \ndreptau c~tre aristocra]ie, \n

leons sur lart, pag. 124). De la anonimatul

secolul al XIX-lea spre cnt~re]ele de oper~, \n

absolut al m~[tii (purtat~ curent pe strad~ la

secolul al XX-lea spre stelele de cinematograf

Vene]ia \n secolul al XVIII-lea) sau la pierderea

sau vedetele muzicii u[oare etc.

voit~ \n mul]ime, pentru a nu atrage aten]ia

Moda \nseamn~ \mprosp~tare. Chiar atunci

(]inuta incognito) [i pn~ la vedetism sau

cnd sunt preluate elemente din trecut, ele sunt

frond~, costumul a fost manevrat \n decursul

lansate cu titlu de noutate [i integrate unor noi

timpurilor cu toate nuan]ele cu care cochetele \[i

ansambluri. n 1923 dezgroparea [i expunerea

ascundeau sau \[i ar~tau zmbetul de dup~

mumiei faraonului Tutankamon a generat o

evantai.

mod~ trec~toare a ornamentelor egiptene.

ntre ostenta]ie [i lipsa total~ de originalitate

n decursul timpului au fost experimentate mai

sunt posibile nenum~rate atitudini, iar c~utarea

toate posibilit~]ile de modificare a imaginii

celei mai bune dintre ele a strnit \n toate

umane, astfel \nct istoria costumului poate fi

epocile discu]ii \nfl~c~rate. Solu]ia ideal~ g~sit~

folosit~ ca o surs~ inepuizabil~ de idei.

de cei mai serio[i participan]i la aceast~ etern~

Senza]ionalele nout~]i ale modei nu sunt de

controvers~ a fost \ntotdeauna cam aceasta: s~

fapt dect alte combina]ii ale acelora[i forme

nu te iei dup~ nimeni, ci s~ alegi ce-]i st~ mai

retro. Pierre Cardin a organizat \n 1975 o

bine, punndu-]i \n valoare personalitatea; \n

parad~ de mod~ alc~tuit~ numai din relu~ri din

acela[i timp \ns~ s~ nu ie[i prea tare din comun,

secolele trecute,

ci s~ p~strezi m~sura. Scriitorul Baldesar

altfel interpretate.

Primul

model este inspirat din evul mediu, evocnd

Castiglione,

asimetria coloristic~ a secolului al XV-lea, al

eroului ideal al Rena[terii \n cartea sa Curteanul

de

pild~,

doilea adaug~ unui costum de lucru atemporal

(publicat~ \n 1528), relata p~rerile curente ale

man[ete surprinz~toare, al treilea arboreaz~

umani[tilor italieni: cu condi]ia s~ nu contravin~

jacheta mini [i gluga gotice, al patrulea cercurile

obiceiurilor [i s~ nu se opun~ profesiunii

crinolinei, al cincilea picioarele legate din 1914,

purt~torului,

ultimele costumele c~lug~rilor.

fiec~ruia, cum \i st~ mai bine.

ve[mintele

descriind

s~

fie

\nf~]i[area

pe

placul

Cu aceste considera]ii \ns~ discu]ia se


deplaseaz~ numai cu un pas mai departe,
f~r~ a se \ncheia, deoarece \n fiecare ]ar~ [i
epoc~ gustul \n art~ ca [i \n materie
vestimentar~ s-a schimbat necontenit.
Costumul comunic~ prin form~ [i culoare,
\nainte de a \n]elege cu cine avem de-a face,

Arta n costum, Valentino Boutique,


Grazia, 13 martie 1988

\n ce categorie mare de oameni se


\ncadreaz~ individul respectiv, prin anun]uri
oficiale (ale uniformelor militare, [colare sau
ale taxatorilor, personalului medical etc.) sau
neoficiale (ale hainelor civile, care deosebesc
pe func]ionari de studen]i sau sportivi etc.)
Desigur, exist~ [i p~c~leli [i travestiuri;
creatorii \n diferite domenii ale artelor plastice
au folosit \n toate epocile ca [i azi prilejul
costum~rii pentru a-[i exercita fantezia [i a
experimenta variate compozi]ii plastice.

hrtie, fiecare epoc~ alegndu-[i din ceea ce


avea la dispozi]ie ce i se potrivea.
Astfel, \n Rena[tere silueta tindea c~tre
blocul compact, fie sferic, fie cubic, realizat
prin catifele groase, v~tuirea sau \mbl~nirea
hainelor. Att operele sculptorilor, ca
Michelangelo, sau ale pictorilor, ca Ti]ian, ct
[i crea]iile vestimentare exprimau raportul
dintre om [i univers de tip clasic (omul era
plasat \n centrul crea]iei, dominnd natura).
Acest raport era r~sturnat \n arta de tip

romantic, \n care for]ele firii ap~reau


covr[itoare, iar silueta uman~ era diminuat~,
efilat~, spiritualizat~, redus~ la un contur
alungit. n gotic sau \n stilul 1900, trupurile
aveau suple]ea unor lujere, unduind \n curbe
dinamice, iar natura s~lbatic~ p~rea a cotropi
\ntreg cadrul vie]ii.
La fel de sugestive sunt culorile cu care oamenii
s-au \mpodobit \n toate timpurile, exprimndu-[i
starea sufleteasc~. n Rena[tere, epoc~ vital~
prin excelen]~, \n care erau pre]ui]i oamenii
activi, curajo[i, femeile ca [i b~rba]ii purtau

Pentru a g~si un \ndreptar \n confuzia


modelor, Baldesar Castiglione sf~tuia \n
lucrarea citat~: Gndi]i-v~ \n ce fel dori]i s~
fi]i stima]i [i alege]i-v~ costumul \n
consecin]~, atr~gnd aten]ia c~ orict~
valoare ar avea un om, dac~ va \mbr~ca
ve[minte \n carouri multicolore va fi luat,
inevitabil, drept bufon sau nebun.

haine \n culori vii, primare, mai ales ro[u-aprins


(ca \n portretele lui Rafael).
Dimpotriv~,

\n

epoci

de

domina]ie

misticismului, coloritul s-a stins, redus la negru,


alb [i auriu, reflexele lumn~rilor p~rnd a
smulge din \ntuneric doar fe]ele prelungi cu
ochii mari (ca \n portretele lui El Greco).
n paginile care urmeaz~ au fost alese, din
nesfr[ita istorie a costumului, cteva exemple

MIJLOACE ARTISTICE DE
EXPRESIE N COSTUM

ilustrnd

aspectele

artistice

ale

crea]iei

vestimentare, integrate \n unele dintre stilurile


europene cele mai cunoscute. Crea]iile unor

Toate artele vizuale se exprim~ prin: desen,

popoare de pe alte continente au fost incluse

contraste de lumin~ [i umbr~ care modeleaz~

doar \n m~sura \n care au \nrurit la un moment

formele, culoare [i prin materialele n care se

dat moda european~, f~r~ a putea fi urm~rite \n

ntrupeaz~.

de

toate etapele dezvolt~rii lor. Vestimenta]ia de pe

[i

teritoriul Romniei este doar pomenit~ \n

detaliile \nf~]i[~rii umane sunt stabilite prin

treac~t, urmnd s~ fie expus~ pe larg \ntr-un alt

desen.

volum.

ansamblu

i
ale

\n

costum

siluetei,

propor]iile

contururile

ca

Remodelarea volumelor trupului prin ve[-minte,


a capului prin coafur~ ]ine de arta sculpturii; iar
utilizarea culorilor \n machiaj sau haine pentru a
ob]ine anumite efecte, spre a trezi reac]ii
emo]ionale,

apar]ine

artei

picturii.

Pentru

realizarea practic~ a idealurilor de frumuse]e


uman~ prin costum, s-au folosit de-a lungul
istoriei felurite materiale, de la bl~nurile din
preistorie [i pn~ la ]es~turile sintetice actuale,
de la trainicele zale de fier la rochia de
18

Inv~luire sau dezv~luire:


Issey Miyake, Vogue, martie 1999

Bl~nuri [i p~l~rii cu pene s-au purtat ntotdeauna.


Scenografa Alina Herescu \n Costum 1910, colec]ia Adina Nanu.

19

Tronul lui Tutank Amon,


secolul al XIV-lea .Hr.
Muzeul Cairo-Egipt

COSTUMUL N PREISTORIE
I ANTICHITATE

Simbol al fertilit~]ii: Venus din Willendorf,


Viena, 30.000 .Hr., Naturhistorisches Museum

de os sau de corn de ren pe care le foloseau


drept unelte sau arme.
Printre reprezent~rile umane erau figuri
feminine, cioplite \n os sau piatr~, cu volume
exagerate (Venus Steatopige), probabil
simboluri ale fertilit~]ii.
Idealul uman ntr-o vreme cnd oamenii
tr~iau culegnd ce g~seau [i depinznd de
norocul luptelor cu fiarele, s-ar putea ca
depozitele de gr~sime s~ fi fost \nsemnul
bun~st~rii, al superiorit~]ii rvnite, alc~tuind
un ideal de frumuse]e, ca [i azi \n unele triburi
africane unde so]ia e cump~rat~ la greutate.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Se crede c~ \n preistorie se practica, la fel ca [i
ast~zi

COSTUMUL N
PREISTORIE
Blnuri n grote

EPOCA PIETREI CIOPLITE


(Paleoliticul superior, aproximativ
4000010000 \.Hr.)

Se presupune c~ str~mo[ii no[tri tr~iau \n


cete, asigurndu-[i existen]a din cules [i
vn~toare [i ad~postindu-se \n adncul unor
pe[teri \ntunecoase.
Cadrul artistic Cu gndul mereu la lupta cu
fiarele, care trebuiau s~ le asigure hrana [i
bl~nuri calde, dar care puteau s~ le aduc~ [i
moartea, ei \ncercau s~ fixeze imaginea
animalelor pe pere]ii grotelor sau pe buc~]ile

\n

anumite

regiuni

ale Africii sau

Australiei, ungerea corpului cu gr~simi pentru aornamentarea pictural~ a pielii prin desen [i

[i coad~ era \mbr~cat~ de vr~jitori, obicei


continuat \n Egiptul antic de preo]i, care se
distingeau prin bl~nurile lor de leopard.

culoare. n pe[teri s-au g~sit vopsele \n batoane,

n paleoliticul superior oamenii ar~tau probabil

ca rujul de buze, \n 17 culori diferite, cele mai

ca eschimo[ii de azi, \nfofoli]i \n bl~nuri

frecvente fiind albul, negrul [i ocrul pn~ la ro[u,

\ncheiate cu nasturi de os, deseori grava]i. n ]

avnd probabil un sens magic [i simbolic.

inuturile mai calde bl~nurile acopereau doar

n picturi, oamenii erau deseori reprezenta]i


goi, poate din necesit~]i de cult sau pentru c~
se \nf~]i[au chiar a[a \n lupte sau la
vn~toare. De timpuriu, ace[tia au recurs
\ns~ probabil la \mbr~c~minte, folosind
materialele ob]inute prin cules (plante) [i
vn~toare (blan~, piele, os, penaj).

unele p~r]i ale corpului sau erau \nlocuite cu

l ap~ra de frig, soare sau insecte, ca [i

Modul sincretic al cunoa[terii determina, desigur,


credin]ele \n posibila fuziune dintre regnuri, \n
preluarea de c~tre om a unor \nsu[iri ale fiarelor
r~puse, prin purtarea bl~nii, coarnelor sau
penajului etc. (probabil legat~ de practici
magice). ntreaga blan~ cu cap, gheare

22

Arca[ii, pictur~ rupestr~, Ti-n-Tazarift,


Tassili, Africa, cca. 3500 .Hr.

fibre vegetale. O realizare \nsemnat~ a fost


arg~sirea pieilor probabil cu tanin din plante

Megali]ii din Stonehenge,

Wiltshire, Anglia, 2000 .Hr.

EPOCA PIETREI LEFUITE


(Neoliticul, 70002500 \.Hr.)

Omenirea a cunoscut prima revolu]ie tehnic~,


\nceputul st~pnirii naturii de c~tre om, prin
agricultur~ [i cre[terea vitelor domesticite.
Noile activit~]i [i stabilizarea grupurilor umane
au determinat alc~tuirea unor colectivit~]i
complexe, matriarhale.

Neolitic [i epoca bronzului, r~zboi de ]


esut, statuet~ de la C\rna, ]es~tur~

Gnditorul [i Femeia [eznd, Cernavod~,


mileniul IV .Hr., Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie

pentru prelucrarea bl~nurilor ciocane f~r~

Cadrul artistic Create de mna omului,


locuin]ele lacustre, dar mai ales menhirii [i
dolmenii, cu semnifica]ie religioas~ sau
funerar~, au \nsemnat \nceputul arhitecturii.

coad~, din piatr~ cioplit~, r~z~toare, g~uritoare,

Aten]ia pentru ritmuri, numere [i dimensiuni,

ace din oase, cu urechi fine pentru p~r de cal

necesare socotirii timpului, a dus la stilizarea [i

ca [i urmele unor \mpletituri din ierburi sau [uvi]e

schematizarea

p~strarea

Idealul uman Paralel cu dezvoltarea gndirii


abstracte,
reprezent~rile
umane
sau
animaliere din sculpturi sau picturi au evoluat
c~tre o stilizare mai sintetic~, abstractizat~,
ca \n Gnditorul de la Cernavod~.

din piele formnd plase de prins pe[te, plase

grnelor sau a cenu[ii mor]ilor au fost modelate

Ve[mintele cunoscute erau probabil bonete [i

de ]inut p~rul [i ve[minte.

cu mna vase de ceramic~, \mpodobite cu

c~me[oaie, din pnz~ de in sau stof~ de ln~, la

Piesele principale de \mbr~c~minte erau: pe

motive incizate sau pictate, iar fibrele vegetale

\nceput ]esute \n f[ii \nguste, \nf~[urate pe trup.

cap, plasa [i probabil c~ciula de blan~, pe trup,

sau animale au fost ]esute cu dungi [i figuri

Inciziile de pe unele statuete, interpretate de

[or]ul sau fusta cu franjuri din frunze sau fibre

geometrice la r~zboaie rudimentare.

unii arheologi drept tatuaje, par a indica mai

pentru a deveni mai suple. S-au g~sit unelte

imaginilor.

Pentru

vegetale, ln~ sau f[ii din piele etc. (ultima s-a


transmis [i \n epoca bronzului cu aceea[i form~,
dar executat~ din materiale ]esute) sau fusta
compact~ din blan~, u[or rotunjit~ \n fa]~,
p~strndu-[i coada, a[a cum apare \n picturile

Paleolitic: Vr~jitor n piele de ren,


Pe[tera Trois Frres, Arige, (Pirenei) Fran]a
Costume din blan~ din Cogul Lerida
[i Secans Teruel, Spania

rupestre din Cogul-Lerida, Spania, ca [i capa


r~scroit~,

rotunjit~,

\nchis~

\n

fa]~

cu

be]i[oare \n form~ de T.
Din scoici, din]i, oase, pietre se f~ceau amulete
[i podoabe, coliere, diademe, br~]~ri etc.
Num~rul [i frumuse]ea acestora a crescut pe
m~sura dezvolt~rii schimburilor comerciale, dar
mai ales \n func]ie de organizarea social~,
f~cnd necesare deosebiri vizibile \ntre grupuri,
familii, vrste, func]ii [i ranguri.

23

degrab~ drapaje, (ca broboada r~sucit~ \n


jurul bra]elor din Creta sau Micene) sau
pantalonii similari celor din India (dhoti). n
picioare erau \nc~l]ate opinci din piele. n
morminte s-au g~sit [i numeroase podoabe
din scoici sau din]i de animale, purtate de
preferin]~ de b~rba]i (mii de scoici erau
\n[irate de la centur~ pn~ la genunchi, \ntrun mormnt aproape de Menton, Fran]a).

Podoabele

(br~]~ri,

catarame),

dar

[i

ornamentele armelor aveau ca motiv dominant


srma de bronz r~sucit~ \n melc sau spiral~.
n Sardinia, \n cet~]i cu ziduri rotunde, s-au g~sit
multe

statuete

simplificate

[i

de

bronz

surprinz~tor

cu

forme
de

foarte

expresive,

reprezentnd r~zboinici cu c~[ti \mpodobite cu


coarne, o preoteas~ cu gest de ofrand~, o mam~
cu fiul ei \n bra]e etc. Ve[mintele lupt~torilor erau
practice, scurte, cele ceremoniale lungi [i largi.

EPOCA BRONZULUI
(mileniul II \.Hr.)

PE TERITORIUL ROMNIEI din epoca


bronzului s-au p~strat figurinele de lut de la
Crna (studiate de arheologul Vladimir
Dumitrescu). Pe siluete feminine foarte
stilizate, simbolice sunt indicate podoabe la
gt, broderii pe mnecile c~m~[ii, pe man[ete
[i pe piep]i, ca [i cing~toarea bogat
ornamentat~, fusta \n form~ de c~trin]~ \n
fa]~ [i opreg cu franjuri la spate. E frapant~
asem~narea cu costumul popular b~n~]ean.

Pentru nevoile ]~rilor lipsite de metal s-au


dezvoltat transporturile (cu vase sau care cu
ro]i) [i nego]ul (din Danemarca \n Creta, din
Caucaz \n Anglia etc.).

EPOCA FIERULUI
(mileniul I \.Hr.)

O nou~ revolu]ie tehnic~ a fost determinat~ de

Leg~turile sunt atestate de prezen]a unor

descoperirea metalelor [i a metalurgiei, \ncepnd

podoabe de chihlimbar nordic \n sudul Europei

Odat~ cu dezvoltarea armelor (s~bii, pumnale,

cu aurul [i bronzul (din cupru [i cositor).

[i a unor scoici mediteraneene \n nord.

s~ge]i) ca [i a scuturilor, c~[tilor [i pieptarelor din


metal

dur,

b~rba]ii

r~zboinici

au

preluat

conducerea, instituind patriarhatul. ncepe [i n


Statuete de bronz Nuraghi, din
Sardinia, Roma, Muzeul Preistoric

sudul Europei istoria scris~, ap~rut~ n unele


p~r]i ale lumii nca din mileniile 2-3 .Hr.
(cuneiformele mesopotamiene, pictografia
egiptean~, scrierea chinez~).
Pentru reconstituirea decorului [i a costumului
din preistorie s-a \ncercat compararea modului
de via]~ al oamenilor din trecutul \ndep~rtat cu
cel al unor popula]ii primitive, aflate pn~ nu
demult \ntr-un stadiu asem~n~tor de civiliza]ie.

24

Picturi pe piele din Noua Zeeland~, ara de Foc,


Australia - deformarea capului, a mu[chilor

COSTUMAIA
POPOARELOR
PRIMITIVE
Pictura direct pe piele

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

de]inerea unor privilegii ([i totodat~ pre]ul ob]inerii

Specific~ unui stadiu primitiv de civiliza]ie pare

acestora). Forma capului era modificat~ pn~ de

s~ fi fost \ntotdeauna nu att vestimenta]ia, ct

curnd

modificarea aspectului trupului \nsu[i,

strngnd craniile copiilor \ntre scnduri de lemn.

la

unii

indieni

americani,

legnd

[i

schimbarea coloritului natural prin pictare,

n Egiptul antic, \n vremea faraonului Amenophis al

CONDIII DE DEZVOLTARE Izolate geografic,

remodelarea lui prin automutilare, \ncrustarea

IV-lea, ca [i nu demult \n unele triburi africane,

anumite colectivit~]i din Africa de Sud (bo[imanii),

podoabelor direct \n carne.

erau folosite procedee similare pentru a da capului

America de Sud (locuitorii ~rii de Foc) sau

Sculptural Remodelarea corpului prin


automutilare era o modalitate de a demonstra

forma ]uguiat~ care indica apartenen]a la p~tura

Australia, au r~mas timp \ndelungat dependente

st~pnilor, prin

de clim~ [i de resursele naturale, ceea ce explic~


asem~n~rile modului lor de via]~ [i ale crea]iei
artistice cu cele din preistorie.
Cadrul artistic Calitatea imaginilor era de obicei
asociat~

unei

semnifica]ii

simbolice,

pictura

corporal~ ca [i masca neputnd fi concepute \n


afara dansurilor [i cntecelor rituale.

Idealul uman exprima dorin]a de a dobndi prin


mimare [i travestire puterea unor fiare vnate
sau a unor for]e necunoscute; de exemplu, \n
unele triburi australiene corpul indigenilor era
acoperit cu p~r lipit cu snge, imitnd un bivol.
Femeie din Noua Guinee

Papua[ din Insulele Solomon

25

B~[tina[ii din Noua Caledonie ]ineau \n urechi


obiecte, ca \ntr-un buzunar.
Mul]imea cercurilor de metal purtate \n jurul
gtului de frumoasele femei-girafe din
Mandalay determina extensia patologic~ a
coloanei vertebrale [i o rigiditate a ]inutei
care dovedea dreptul de a nu munci fizic.
La unele triburi africane, gura cu buze l~]ite,
ca platouri, se presupune c~ era o m~sur~
de ap~rare a vie]ii fetelor amenin]ate s~ fie
r~pite de arabi, pentru a deveni sclave \n
haremuri,
arabii
practicnd
s~rutul,
necunoscut \n triburile de culoare amintite.
Pictural, toate popoarele primitive au practicat
vopsirea trupului \n diverse forme [i culori aplicate
direct sau prin [tampilare (ca aztecii), sau fixarea
Femeie Saros, Congo

unui desen \n piele prin tatuaj. Obiceiul a fost


p~strat de marinari pentru ca trupurile lor s~ poat~

imposibilitatea de a c~ra greut~]i pe cap.


i \n secolul nostru, \n timpul regimului nazist
\n Germania, cnd rasa arian~ era
privilegiat~, unii p~rin]i se pare c~ au \ncercat
s~ modifice forma capului copiilor lor (Broby
Johansen, Body and clothes, p.14). Pentru a
p~rea mai voinici, indienii americani, la fel ca
papua[ii din Noua Guinee, \[i legau coatele [i
genunchii cu ajutorul unor br~]~ri de metal,
provocnd umflarea bra]elor [i a picioarelor.
Ca o afirmare a bog~]iei, asigurnd suprema]ia,
primitivii \[i integrau valorile propriului trup: nasul
era g~urit pentru a atrna baghete sau inele din
aur sau argint sau a \ncrusta pietre pre]ioase (ca
[i \n India), iar urechile erau perforate pentru
purtarea cerceilor. La unele triburi din India sudic~
sau la papua[i str~pungerea lobului urechii era o
ceremonie religioas~ asem~n~toare cu botezul la
cre[tini. La kaffiri cerceii erau rezerva]i doar
b~rba]ilor. La unii negri din Zambezi urechile
atrnau pn~ la umeri, cu lobul l~]it [i str~b~tut de
o gaur~ prin care se putea trece bra]ul.

26

fi identificate dup~ naufragiul cor~biei.

S-au utilizat [i adaosuri \n relief lut, fibre


vegetale, grne sau pene lipite pe piele.
Rolul \nsemnelor [i al ornamentelor era \n
primul rnd de a indica locul [i rolul fiec~rui

colectivitate (rangul, activitatea, sexul,


vrsta). Alteori, erau menite s~ sprijine lupta
omului \mpotriva for]elor cunoscute sau
necunoscute, precum cercurile pictate \n
jurul gurii sau al ochilor, ca o barier~
magic~ \mpotriva duhurilor rele.
n r~zboi, culoarea ro[ie a fost mereu folosit~
pentru a inspira teroare du[manului [i a
masca v~rsarea de snge. Indienii americani
erau numi]i piei ro[ii" nu din cauza culorii lor
naturale, ci din cauza machiajului. La fel, la
romani, comandan]ii de o[ti victorio[i erau
purta]i \n triumf picta]i pe fa]~ [i pe piept cu
ro[u. Contribuind la deosebirea taberelor
vr~jma[e \n lupte, culoarea slujea uneori [i la
camuflare (b~[tina[ii din ara de Foc, dintr-o
regiune \nz~pezit~, se vopseau \n alb, la fel
cum se \mbr~ca armata finlandez~ pe timp
de iarn~ \n cel de-al doilea r~zboi mondial).
Interpretarea afectiv~ a culorilor nu a fost
\ns~ mereu [i peste tot aceea[i: de pild~, \n
tribul Athuabo din Africa r~s~ritean~ culoarea
bucuriei era negrul.

individ \n

Femei-girafe din Mandalay

Piramidele de la Gizeh, Egipt, Imperiul Vechi

templele [i mormintele cu forme geometrice


regulate, statice, ca piramidele. Sculptura [i
pictura fixau aspectele durabile ale \nf~]i[~rii
omului, \n compozi]ii clare, cu volume
compacte, folosind materiale trainice.

COSTUMUL N EGIPTUL

ANTIC

Tipul uman ideal Armonia cosmic~, echilibrul


suprem erau \ntrupate \n figurile faraonului [i a
sorei-so]iei lui, avnd ca principale calit~]i:

Silueta piramidal

propor]ii de \not~tor, ]inut~ solemn~ fixat~ de


legea

frontalit~]ii

expresie

de

lini[te,

CONDIII DE DEZVOLTARE ntre mare [i

netulburat~ de pasiuni p~mnte[ti. Costumul

de[ert, valea Nilului oferea condi]ii prielnice de

sublinia

via]~. Clima cald~ nu cerea \nvelirea corpului,

compozi]ie

dar costumul oglindea diferen]ele sociale din

Peruca albastr~ sau verde completa aspectul

imperiul

artificial, bizar, de extraterestru, al faraonului

sclavagist

oriental

dintre

clasele

m~re]ia

prin

simetric~

[i

supradimensionare,
bog~]ia

decora]iei.

st~pnitoare, privilegiate (faraon, nobili [i preo]i)

care f~cea parte din lumea zeilor.

[i mul]imea sclavilor. Stabilitatea ornduirii din

Prin contrast, sclavii ap~reau \n sculpturi [i


picturi m~run]i, reda]i realist, cu atitudini [i
gesturi fire[ti de munc~.

mileniile III I \.Hr. a determinat [i pe cea a


tipurilor vestimentare.

Cadrul artistic M~re]ia, for]a [i permanen]a


statului erau reprezentate plastic de palatele,

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI


mbr~c~mintea strns~ pe corp punea \n
valoare silueta elegant~, mulnd formele, cu

Scaun egiptean, Imperiul Nou,1300 .Hr.


Muzeul din Cairo

drapajul masat \n fa]~, simetric.

Gndit pentru a fi v~zut de la distan]~,


costumul faraonului realiza \n~l]area staturii,
necesar~ apari]iei \n public, prin tiare sau
peruci voluminoase, robe largi.

Zei]a Hathor [i faraonul Seti,


1300 .Hr. Paris, Luvru

COSTUMUL BRBTESC

Sculptural, ve[mintele modelau trupul \n


volume mari, simple, stilizate cu linii drepte [i
curbe regulate.

Pe cap, p~rul negru, cre] era tuns scurt, ceva

Pictural, coloritul era franc, avnd ca fundal


albul pnzei, \nviorat de pete vii,
contrastante, de verde, albastru, c~r~miziu.
Materialele folosite erau ]es~turile din fibre
vegetale (in), lna fiind considerat~ impur~ [i
interzis~ \n templu.

colorat~. Barba era ras~, dar pentru ceremonii

mai lung la spate. Faraonul [i aristocra]ii purtau


peruc~ lung~ din p~r sau fibre vegetale,
faraonul purta o barb~ fals~, tronconic~.
Faraonul se distingea prin basmaua (klaft) din
pnz~ v~rgat~ sau mitra format~ din coroana
alb~ a Egiptului de Jos (bonet~ \nalt~) [i
coroana ro[ie a Egiptului de Sus (borul),

27

piesa de baz~, constituind \mbr~c~mintea


obi[nuit~ a sclavilor, dar [i a aristocra]ilor \n
lupte sau la vn~toare. Acesta avea forme
variate de pantalon scurt sau de fustanel~,
putnd fi din pnz~ dreapt~ \ntins~, drapat~
sau plisat~, apretat~ cu ap~ de orez [i uscat~
la soare, sus]inut~ \n talie de un cordon din
pnz~, marcat cu numele st~pnului scris \n
hieroglife, pentru sclavi, iar pentru aristocra]i,
din piele cu pl~ci din metal emailat.

Broboada-klaft, tiara Egiptului de Sus [i de Jos, tiara


cu pene de stru], coif de r~zboi

Diferite forme de [enti

Gulerul-pelerin~, ]esut sau brodat, cu aplica]ii


de metal, email sau pietre semipre]ioase, se
purta doar cu [enti sau peste rob~. C~ma[a, o
tunic~ necroit~, r~scroit~ rotund la gt, cu [li] \n
fa]~, ar~ta ca [i azi gandura arab~. Roba era
alc~tuit~ la fel, dar dintr-un dreptunghi ct de
dou~ ori \n~l]imea omului, r~scroit pentru cap
mai jos de jum~tate, pentru ca, \mbr~cat~, s~
trag~ poalele \n sus la mijloc, aducnd
faldurile \n centru. Lucrat~ din pnz~ groas~,
opac~ sau fin~, transparent~, dreapt~ sau

Mantie-guler-[enti, tiparul mantiei,


costum preo]esc

plisat~, se purta cusut~ sau liber~ pe p~r]i, cu


sau f~r~ cordon, dar mereu cu amploarea
strns~ \n fa]~. alul mare era drapat pe umeri,
prins \n cordon.
Akhenaton [i Nefertiti, secolul al XIV-lea
.Hr. Paris, Luvru

semnificnd st~pnirea asupra \ntregii ]~ri. El ]


inea \n mini papirusul, emblema Egiptului de
Sus [i nuf~rul, al Egiptului de Jos, iar ca
\nsemne ale puterii crja (harponul), biciul,
m~ciuca [i crucea cu bucl~ (anc).
Natura divin~ a faraonului [i a familiei sale era

Ca accesorii, principalele podoabe erau


pectoralul, br~]~rile [i inelele cu forme
geometrice, regulate, din aur, cu email [i
pietre semipre]ioase. Preo]ii aveau ca semn
distinctiv o piele de leopard pe um~r.
n picioare, faraonii purtau sandale \mpletite
din fibre vegetale, \mpodobite uneori cu aur [i
email, pe cnd sclavii umblau descul]i.

indicat~ de ornamente simbolice, cum era cobra

COSTUMUL FEMININ

(ureus), semnul soarelui ata[at \n frunte la o

Pe cap, machiajul scotea \n relief formele mari

diadem~ orizontal~ (la fel ca azi lampa medicilor

ale chipului, ochii erau contura]i cu negru \n

oreli[ti) sau [oimul indicnd descenden]a din

form~ de pe[te [i cu umbre verzi pe pleoape.

zeul Horus, fiul lui Osiris, fiul Soarelui.

P~rul era tuns scurt sau lung pn~ la umeri,

Pe trup, un [tergar \nnodat peste [ale ([enti) era

perucile mai bogate dect cele masculine. O


panglic~ sau o diadem~ legat~ orizontal, rigid~,

28

Silueta feminin~, mantie, tiparul ei, fusta [i tiparul ei

Con de parfum, ureus, [oimul [i globul zei]ei Isis

EVOLUIA COSTUMULUI
n Imperiul Vechi memfit (2780 2280
\.Hr.), \n perioada marilor piramide, costumul
era sobru, triunghiul regulat stnd la baza
structurii compozi]ionale.
n Imperiul Mijlociu (2065 1660 \.Hr.),
costumul s-a complicat suprapunndu-se mai
multe straturi ([enti, tunic~, rob~).
n Imperiul Nou (1580 950 \.Hr.), mai ales \n
epoca lui Amenophis al IV-lea (1361 1340
\.Hr.), rafinamentul \ntregii culturi s-a exprimat
[i \n costum; tipul ideal de frumuse]e s-a
schimbat \n favoarea unei siluete fragile,
unduioase, cu capul ]uguiat, gtul lung, sub]ire,
umerii l~sa]i. es~turile fine ale ve[mintelor erau
plisate, apoi drapate savant, cu o cap~ peste
tunic~.
La sfr[itul Imperiului Nou, o dat~ cu pierderea
libert~]ii [i cu decaden]a artistic~, a pierit [i
originalitatea costumului, invadat de forme

Fata vn~torului; Mormntul lui


Menna, cca.1420 .Hr., Teba

Nofretete, secolul al XIV-lea .Hr.,


Berlin, Aegyptisches Museum

\nnodat~ la spate, avea prinse pe frunte cobra

str~ine, de franjuri [i culori stridente etc.


(perioada sait~ 655 332 \.Hr., ptolemeic~
332 30 \.Hr.), dup~ care Egiptul, devenind
provincie roman~ (30 \.Hr.), a adoptat \n
parte vestimenta]ia cuceritorilor.

sau o floare de lotus. Un con a[ezat pe cre[tet


con]inea o unsoare parfumat~ care se topea
\ncet. So]ia faraonului purta coroana de pene a
zei]ei Isis, o pas~re ([oim sau erete) a[ezat~ pe
cre[tet, cu aripile deschise [i coborte sau o
mitr~ rigid~ (ca de exemplu, Nofretete).

Sandale de aur, New York,


Metropolitan Musseum

Pe trup, fusta, avnd aceea[i larg~ \ntrebuin]are


[i acela[i rol ca [i [enti-ul, era din ]es~tur~
dreapt~, \nf~[urat~ \n jurul trupului pn~ sub
sni, fie strns~ de un [nur trasat prin tivul de
sus sau de un cordon, fie ]inut~ de una sau de
dou~ bretele. Era completat~ deseori de gulerul
rotund, lat, ca o cap~. Roba, [alul, podoabele [i
sandalele erau la fel cu cele b~rb~te[ti.

Sandale din paie, Egipt, Muzeul din Cairo

29

Turnul zigurat al lui Marduk din Babilon,


secolul al XI-lea .Hr., machet~

zigurate forma specific~ de piramid~ \n


trepte, care se reg~se[te [i \n turbane.
Cl~dirile erau acoperite la suprafa]~ cu
c~r~mizi sm~l]uite \n culori str~lucitoare, cu
care costumul se acorda prin tonuri vii [i
bijuterii sclipitoare din aur [i pietre scumpe.

de sprncenele \mbinate deasupra ochilor


bulbuca]i, cu privirea fix~.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
N~zuind c~tre \mbinarea virtu]ilor umane cu
\nsu[irile fiarelor, ca \n imaginarii tauri \naripa]i
cu cap de om, sumerienii purtau la \nceput
pelerine sau fuste din blan~ sau din ]es~turi
imitnd blana (kaunakes). Apoi, costumul

Idealul de frumuse]e Via]a plin~ de lupte cerea

mesopotamian a evoluat adoptnd cele dou~

for]~ fizic~, iar st~pnii impuneau prin etalarea

solu]ii fundamentale de \mbr~care: drapajul,

ostentativ~ a bog~]iei. Pe primul plan era b~rbatul,

folosit de popula]ia din sudul c~lduros, [i croiala,

femeia ducnd o existen]~ retras~. Regii [i \nal]ii

adus~ de invadatorii din nordul mai friguros.

demnitari apar \n statui cu trupul scund, dar robust,

ncepnd din mileniul al II-lea cele dou~

puternic dezvoltat \n l~]ime, cu musculatura brutal

procedee s-au combinat, compunnd

reliefat~, cu capul masiv, cubic, f~lcos, cu tr~s~turi

costumele specifice asiro-babilonienilor.

CONDIII DE DEZVOLTARE Ca [i Nilul, Tigrul [i

accentuate, nasul [i buzele groase, cu expresia

Sculptural, costumul sublinia, \n toate cazurile,

Eufratul asigurau fertilitatea p~mntului \n ]ara

fioroas~ dat~

masivitatea trupului, alc~tuindu-i prin fusta

COSTUMUL N
MESOPOTAMIA

Rsucirea alului i a turnului zigurat

dintre ruri, crend condi]ii prielnice pentru


apari]ia

unora

dintre

primele

civiliza]ii

ale

umanit~]ii. n Mesopotamia s-au succedat statele


sclavagiste sumero-akkadian (\n mileniul III \.Hr.),
babilonian (\n mileniul II \.Hr.), asirian (secolele
XIV-VII \.Hr.), neobabilonian (\n secolele VII-VI
\.Hr.), dup~ care teritoriul a intrat \n componen]a
Imperiului persan (secolele VI-IV \.Hr.).

Regiunea a avut o dezvoltare sacadat~,


mereu \ntrerupt~ de inunda]ii sau r~zboaie,
dar ren~scnd de fiecare dat~, mai cu seam~
datorit~ traficului comercial intens. De[i
mereu alte popoare cuceritoare [i-au impus
st~pnirea, fondul popula]iei locale a r~mas
constant, ceea ce explic~ relativa stabilitate a
culturii [i a costuma]iei, f~r~ a atinge, desigur,
permanen]a din valea Nilului.
Cadrul artistic n ora[ele puternice, ap~rate
de ziduri groase, masive, materialul de baz~
era lutul (c~r~mida), care a impus turnurilor
30

ntruchiparea idealului uman: Taurul naripat din


Khorsabad, secolul al VIII-lea .Hr., Paris, Luvru

Intendentul regelui din Mari,


mileniul III .Hr., Paris, Luvru

COSTUMUL
SUMERO-AKKADIAN
(mileniul al III-lea \.Hr.)

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, cre[tetul era ras, \n schimb barba era
lung~. Regii [i demnitarii purtau toc~ plisat~,
turban din band~ r~sucit~ (amintind turnurile
zigurate) sau tiar~ cilindric~.
Pe trup, la \nceput se \mbr~ca doar o fust~
din blan~, strns~ \n cordon, avnd la spate
coada animalului, apoi, corpul era acoperit
de un [al din ln~, drapat, formnd mantie [i
fust~, cu franjuri [i aplica]ii din discuri
(paiete), m~rgele de aur sau de aram~ etc.
n picioare, doar demnitarii \nc~l]au sandale.
Costumul militar Comandan]ii purtau casc~
de aur, cu urechi [i coc, solda]ii bonet~ de
piele [i o band~ lat~ de piele b~tut~ \n ]inte,
ap~rnd pieptul, um~rul stng [i spatele.
Armele erau scuturi, suli]e, s~bii, topoare.
Assurnasirpal cu coif cu coarne,
Londra, British Museum

lung~ \n clopot o baz~ larg~, stabil~, pe cnd


liniile curbe ale drapajului sau ale bonetelor
r~sucite \n spiral~, ca [i buclele m~runte ale
p~rului sau ornamentele arcuite ale bijuteriilor
creau sugestia unei energii \ncordate.

Costumul masculin asiro-babilonian:


osta[, demnitar, regele Asurbanipal, rege,
preot, secolul al VII-lea .Hr.

mormntul reginei ubad din Ur (2500 \.Hr.)


din aur cu email alb [i albastru, alc~tuit~ din
cunun~ de frunze de plop, cercei mari,
coliere [i inele de aur.

COSTUMUL
ASIRO-BABILONIAN
(mileniul al II-lea jum~tatea

COSTUMUL FEMININ
Silueta nu diferea mult de cea masculin~.

mileniului I \.Hr.)

Pe cap, p~rul lung era piept~nat cu coc [i


coade, strns \n fileu.

nnisiparea deltei a mutat centrele comerciale

Pe trup erau acelea[i piese de \mbr~c~minte:


fust~, cap~, n picioare sandale. Doar
podoabele erau mai bogate, ca parura din

Ninive etc. Sub influen]a muntenilor veni]i din

spre nord, unde au \nflorit ora[e ca Babilon,


nord a ap~rut croiala tunicii (cu mneci, pentru
ambele sexe) peste care se drapa [alul

Pictural, impresiona bog~]ia culorilor stofelor


ca [i str~lucirea podoabelor metalice, a
paietelor [i m~rgelelor.

asimetric, elementul constant al costumului

Materialul folosit era \n special lna, sub


form~ de blan~ sau ]esut~ \n stofe cu motive
variate, dnd consisten]~ drapajului.

diversificat, producndu-se stofe de ln~ [i

mesopotamian, preluat de \nving~tori de la


\nvin[i.

es~turile

s-au

perfec]ionat

[i

pnzeturi somptuoase, intens colorate, bogat


ornamentate, cu motive ]esute sau brodate cu
cercuri, p~trate sau rozete.

COSTUMUL BRBTESC
Cunun~ mesopotamian~ din frunze de aur,
cca. 2500 .Hr., New York, Metropolitan Museum

Pe cap, p~rul lung, cre] era ondulat ca [i barba


lung~. Regii [i demnitarii purtau fes conic cu

31

ciucure lung pn~ la talie, cei diviniza]i tiara


semisferic~ sau cilindric~, avnd coarne de
metal prinse cu panglici pe frunte.

mesopotamian s-au f~cut sim]ite \n costumul

Pe trup, peste tunica strns~ pe corp, regii [i


preo]ii \mbr~cau [alul lung, cu franjuri, drapat
de jos \n sus, trecut peste um~r.

antice. Veni]i ca [i mezii din regiunile muntoase

nc~l]~mintea consta din sandale cu inel pe


degetul mare sau pantofi \nchi[i, adu[i de
munteni. Costumul era completat de
elegante accesorii: umbrel~, evantai, baston,
lan] cu cilindru-pecete, ca [i de bijuterii,
cercei lungi, bandouri cu rozete de metal pe
frunte, coliere \n mai multe [iruri, br~]~ri
multe, cu rozete, inele, talismane.
Arma civil~ era pumnalul prins de centur~.

caftan, pantaloni lungi [i cizme per[ii au

purtat de per[i, st~pnitorii locurilor \ntre 540 330 \.Hr., contemporani cu civiliza]ia Greciei
ale Turkestanului, unde purtau haine specifice
popula]iei de step~ bonet~ frigian~, tunic~ [i
adoptat o ]inut~ de gal~ tot att de somptuoas~
ca [i aceea din vechiul Babilon. Amplificarea
siluetei nu era \ns~ realizat~ prin [aluri r~sucite,
ci prin l~rgimea unor robe croite, cu poale
trase \n sus \n fa]~ (probabil prin deplasarea
spre fa]~ a r~scroielii gtului) [i cu mneci
plisate \n evantai. inuta solemn~, bog~]ia ]
es~turilor viu colorate, \mpodobite cu motive \n
rozete, barba [i p~rul buclat, ca [i unele piese ca

Drapaj feminin neosumerian din


Tello, cca. 2150 .Hr., Paris, Luvru

COSTUMUL FEMININ

pantalonii lungi [i pantofii [nurui]i, alc~tuiau un

Avea acelea[i componente: tunica [i pelerina


sau [alul. Din 1200 \.Hr. a fost men]ionat
obiceiul acoperirii fe]ei \n public, preluat mai
trziu de mahomedani.

contrast izbitor cu simplitatea [i suple]ea


costumului grecesc din aceea[i vreme.

Fenicienii, care au dominat comer]ul \n


primul mileniu \.Hr., au r~spndit produsele
mesopotamiene \n lumea Mediteranei.

EVOLUIA COSTUMULUI
Ultimele ecouri ale sistemului vestimentar
Exerci]iu: descifrarea drapajului feminin din Tello,
Universitatea Na]ional~ de Arte, Bucure[ti

Palatul din Cnossos, Creta, cca. 1450 .Hr.

stnd pe vrful picioarelor; \n decora]ie domina


linia \n spiral~ din podoabele de srm~ de
bronz r~sucit~, reg~sit~ [i \n decorul vaselor de
ceramic~, [i \n crlion]ii coafurilor.

Tipul uman ideal nu mai tindea s~ \ntrupeze


imaginea zeului, etern [i inaccesibil, ca \n
Egipt, ci \[i g~sea perfec]iunea \n tinere]e,
gra]ie [i elegan]~. Vrsta preferat~ era mai
aproape de adolescen]~, iar calitatea
principal~ era agilitatea gimnastului.

COSTUMUL N CRETA
I MICENE
Pr crlionflat i spirale de bronz

COSTUMUL N CRETA
CONDIII DE DEZVOLTARE Insula Creta, la
distan]~ egal~ de Europa, Africa [i Asia, a fost o
verig~ de leg~tur~ \ntre continente, un centru
comercial [i cultural \nsemnat \ntre 2000 1400
.Hr. (\n vremea Imperiului Mijlociu egiptean [i a
celui

babilonian).

Dup~

erup]ia

vulcanic~

CARACTERE GENERALE ALE


COSTUMULUI Ve[mintele conturau siluete
de dimensiuni mai reduse, subliniind
mi[carea. Importan]a sporit~ a femeii \n
societatea cretan~ (ea putnd fi [i preoteas~)
explic~ dominanta feminin~ a costumului.
Sculptural, corpul era sub]iat prin talia
strangulat~, ca de viespe, accentuat~ de
pozi]ia cambrat~.
Coloristic, documentele oferite de picturile
murale redau costume cu o cromatic~ vie,
(vi[iniu [i albastru ca marea).

distrug~toare din insula Santorini, civiliza]ia


cretan~

fost

transplantat~

pe

Pariziana, fresc~, Palatul din Cnossos,

Creta, Muzeul Heracleion

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, peste p~rul negru lung, \n [uvi]e
ondulate, cu bucle pe frunte, prin]ii purtau
coroane de flori sau pene.

solul

european \n Peloponez, la Tirint [i Micene, \ntre


1500 1100 \.Hr., fiind asimilat~ de civiliza]ia

Pe trup, singura \mbr~c~minte era un [enti de

grecilor pe la anii 1000.

pnz~, acoperind [alele, care avea, spre

Cadrul artistic Cl~direa tipic~, palatul, cum era

deosebire de cel egiptean, o form~ triunghiular~

cel din Cnossos, avea propor]ii pe m~sura omului,

cu un col] ascu]it \n fa]~, tras \n jos de greut~]i,

spre deosebire de imensitatea zdrobitoare a

eventual de o re]ea cu perle, [i putea fi alc~tuit

construc]iilor egiptene, [i era prev~zut cu instala]ii

din dou~ piese separate, fixate \n cing~toare [i

asigurnd confortul (sistem de \nc~lzire, ascensor

l~snd

etc.). Coloana-]~ru[, sub]iat~ la baz~, sugera

coapsele

descoperite.

Talia

era

strns~ \ntr-un cordon lat din piele, ca un

silueta uman~

corset. Drept bijuterii, bra]ele [i picioarele goale


Vas de Kamares, Creta, Muzeul din Phaistos

erau \mpodobite cu br~]~ri colorate.

33

Costume cretane Prin]ul cu flori de crin, Cnossos, secolul al XIV-lea .Hr.

tipic~ era fusta larg~, cu benzi orizontale,

COSTUMUL N MICENE

probabil volane sau fuste suprapuse, prins~ \n


talie cu cordon-corset. Cuta vertical~ a fustei,
din

mijlocul

fe]ei,

rezultat~

probabil

din

\mp~turire, a f~cut pe unii cercet~tori s~ cread~

n cetatea cu ziduri ciclopice, locuitorii purtau


costume de tip cretan, dar mai groase,
adaptate condi]iilor climaterice mai aspre.

c~ este vorba de o fust~-pantalon. Deasupra,


un [enti r~scroit pe coapse d~dea efect de [or].
Costum micenian: osta[, ornament, femeie

Zei]a cu [erpi, secolul al XVI-lea .Hr.,


Cnossos, Creta, Muzeul din Heracleion

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, p~rul era piept~nat cu crlion]i
rotunzi pe obraji (accroche-coeur). Ochii
mari, apropia]i, erau foarte farda]i.
Pe trup, bustul era uneori dezgolit, ca \n Egipt,
vesta format~ dintr-o broboad~ necroit~, avnd
doar spate [i mneci scurte; uneori aceasta
era \nlocuit~ de tunica de origine asirian~. Piesa

34

Tauromachia, fresc~, cca. 1450 .Hr., Palatul din


Cnossos, Creta, Muzeul din Heraclion

35

COSTUMUL N NORDUL
EUROPEI, N EPOCA
BRONZULUI

Mini-jupa din mormntul de stejar

CONDIII DE DEZVOLTARE ntre 1500


1200 \.Hr., \n timp ce \n Egipt \nflorea Imperiul
Nou, \n Mesopotamia domina Babilonul, iar
civiliza]ia micenian~ se afla la apogeu, \n nordul
Europei

tr~iau

popula]ii

\n

stadiul

epocii

bronzului.

ndeletnicindu-se \ndeosebi cu naviga]ia,


vn~toarea, cre[terea vitelor, nordicii erau
pricepu]i \n lucrarea lemnului, cioplindu-[i
cor~bii, case [i morminte.
Se

presupune

existen]a

unor

schimburi

comerciale cu regiunea mediteranean~, c~reia


ace[tia \i furnizau chihlimbar, primind \n schimb
scoici, podoabe de bronz spiralate de tip cretan
[i poate [i anumite forme de \mbr~c~minte.
Idealul uman e greu de reconstituit, din lipsa
imaginilor reprezentnd pe cei care au tr~it pe
atunci. n schimb, \n Danemarca [i Germania sau p~strat costume \ntregi \n morminte din
trunchiuri de stejar, despicate, scobite ca albii,
apoi \nchise ermetic [i izolate de aer cu p~mnt
[i pietre, [i ulterior acoperite de mla[tini, care leau asigurat conservarea pn~ \n secolul al XXlea, cnd au fost g~site.

Podoabe din srm~ de bronz, Halle


Landesmuseum fur Vorgeschichte

36

CARACTERE GENERALE ALE


COSTUMULUI Clima mai aspr~ cerea
\nvelirea cu ve[minte mai groase, strnse pe
trup [i variind dup~ sezon. Sculptural, silueta
era u[or \ngro[at~ prin \mbr~c~minte, un strat
de haine era mulat pe corp, l~snd libertatea
mi[c~rilor, al doilea, larg, asigura un plus de
c~ldur~, conferind totodat~ prestan]~.

de baie era r~sucit~ o tunic~ necusut~,


\nchis~ pe un um~r cu o curea de piele [i
nasturi de os sau de bronz, strns~ \n talie
cu un [nur de ln~. Deasupra se purta o
pelerin~ oval~, formnd guler-[al.
Printre piesele de \mbr~c~minte din
morminte mai figura un [al \ngust. Drept
\nc~l]~minte, pulpa piciorului era \nvelit~ \n
obiele, ca [i laba, vrt~ \n opinci [nuruite,
f~cute din piele sau blan~.
COSTUMUL FEMININ
Pe cap, se folosea plasa din p~r de cal sau
boneta \mpletit~, ca un p~trat \ncre]it \n
frunte [i la ceaf~.
Pe trup, se \mbr~ca o bluz~ kimono, de croial~
ingenioas~, \mpodobit~ cu dantele cro[etate, [i o
fust~ de var~, scurt~, (mini) r~sucit~ de dou~ ori
\n jurul taliei, f~cut~ din [nururi prinse sus [i jos,
amintind fusti]a de fibre vegetale purtat~ de

Costum feminin mini,


Copenhaga, Statens Museum for Kunst

Costum b~rb~tesc din Trindhoj,


Copenhaga, Statens Museum for Kunst

Pictural, despre culorile costumului se [tie


prea pu]in; lna era probabil vopsit~ cu
esen]e vegetale, mai ales \n brun [i galben.

africani, sau alt~ fust~ de iarn~ lung~


(maxi). Ca \nc~l]~minte, ciorapii-obiele [i
opincile de piele erau ca [i cele b~rb~te[ti.

Materialele folosite erau groase; la \nceput croite

Principalele accesorii erau podoabelebijuterii din srm~ de bronz \n spirale,


catarame, br~]~ri, inele etc. [i paftaua, ca un
scut bombat, prins~ de femei pe piept sau la
cing~toare, r~mas~ pn~ azi \n costumul
popular din nordul Europei.

din bl~nuri, hainele erau \n al II-lea mileniu \.Hr. din


]es~turi de ln~, unele flau[ate, imitnd blana,
\mpodobite cu cus~turi sau \mpletituri.

COSTUMUL BRBTESC

Aceasta s-a p~strat n costumele din nordul

Pieptenii, pomezile [i cu]itele de ras g~site \n


morminte dovedesc \ngrijirea p~rului [i
raderea b~rbii.
Capul era acoperit cu o bonet~ \nalt~, turtit~ \n
v\rf, din blan~ sau ]es~tur~ de ln~ mi]oas~. Pe
trup, peste pantalonii scur]i ca ni[te chilo]i

Germaniei ajungnd pn~ n Transilvania o


dat~ cu migra]ia sa[ilor, mpodobindu-se ulterior
Costum feminin de var~, costum
b~rb~tesc, costum de iarn~ (sus), tiparele
lor (mijloc), c~ciul~, bonete [i opinc~ (jos)

cu pietre semipre]ioase [i asortndu-se cu


celelalte podoabe, cordonul [i acele scufiei.

37

Templu n stil doric, Parthenonul,


secolul al V-lea .Hr. Atena, Acropole

material, ca \n Orient. Costumul a urmat fidel


evolu]ia general~ a stilurilor grece[ti,
reflectnd dezvoltarea concep]iei generale
antropocentrice, \n diferitele ei etape.

EPOCA HOMERIC

COSTUMUL N GRECIA
ANTIC
Construcflii necimentate i veminte necusute

(secolele IXVIII \.Hr.)

Din Iliada [i Odiseea reiese c~, \n condi]iile


de via]~ rudimentare din epoca r~zboiului
troian, grecii purtau haine simple dar viu
colorate, potrivite tenului mediteranean [i
soarelui puternic.

CONDIII DE DEZVOLTARE Pe teritoriul grecesc

\n Peloponez, insulele M~rii Egee, coasta


de vest a Asiei Mici [i sudul Italiei, mai
trziu \n Macedonia s-a constituit, \ncepnd
din secolele IX VIII \.Hr., civiliza]ia elenic~,
element fundamental al civiliza]iei europene.
Clima relativ blnd~ din aceste teritorii
\ng~duia acoperirea sumar~ a corpului, iar
ocupa]iile principale naviga]ia [i p~storitul
cereau haine comode. Evolu]ia societ~]ii
grece[ti spre democra]ia sclavagist~ a redus
pr~pastia dintre extremele sociale, p~strnd
doar pe cea dintre cet~]enii liberi [i sclavi.
Cadrul artistic Templele, ca [i statuile Greciei
antice

nu

impresionau

prin

dimensiunile

zdrobitoare, ca \n Egipt sau Mesopotamia, ci


erau cl~dite mai pe m~sura omului, strnind
admira]ia datorit~ armoniei depline a tuturor
p~r]ilor

componente.

contextul

culturii

grece[ti, bazat~ pe ra]iune, frumuse]ea era


asociat~ structurii compozi]ionale clare, mai
mult dect bucuriilor tactile strnite de

EPOCA ARHAIC
(secolele VIIVI \.Hr.)

Ca urmare a mi[c~rilor popula]iei (acheene,


doriene, ioniene), s-a diferen]iat portul
regiunilor vestice de al celor estice (redat \n
detaliu pe vasele de lut cu siluete negre).
n Apus, \n special \n sudul peninsulei
italice, \n cadrul ordinului doric, \n ambian]a
cl~dirilor cu volume masive, robuste, \n
statuile arhaice s-a cristalizat noul ideal
uman, armonios construit, al Greciei antice.
STILUL DORIC
Trupul s~n~tos nu era ascuns, ci doar
acoperit de haine, uneori foarte sumare,
realizate prin draparea ]es~turii necroite.
Sculptural, costumul modela volume cilindrice,
statice, animate pictural de culoarea motivelor
decorative ]esute \n materialul suplu, dar gros,
al stofei de ln~ gen homespun.

38

Femei n peplos doric, Vasul Franois,


secolul al VI-lea .Hr., Floren]a, Museo Archeologico

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, p~rul lung, bogat, cobornd pe
frunte, era rulat \n coc sau \mpletit \n coad~ [i
prins cu cordelu]~ sau panglici; barba era
\nsemnul vrstei mature.

Costume n stil doric

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, p~rul bogat era strns \n coc la spate
sau era l~sat \n [uvi]e ondulate pe umeri.
Pe

trup,

tunica

(peplos)

era

]es~tur~

dreptunghiular~, r~sucit~ \n jurul trupului, \n


form~ tubular~, destul de strmt~ [i rigid~,
prins~ pe umeri cu ace (spatele peste fa]~),
marginea r~sfrnt~ formnd un ilic. Cele dou~
ace-bro[e erau legate \ntre ele cu un l~n]i[or.
Templul n stil ionic dedicat Victoriei f~r~
aripi, secolul al V-lea .Hr., Atena

Pelerina (himation) avea dimensiuni de [al


mic sau de broboad~ mare.
STILUL IONIC

Pe trup, tunica (chiton) dreptunghiular~, prins~

n est, corespunznd ordinului ionic de pe

pe um~r, era scurt~ pentru uzul zilnic [i lung~

coasta Asiei Mici, arhitectura [i decora]ia aveau

pentru

forme mai elegante [i delicate, mai bogat

ceremonie,

\mpodobit~

cu

motive

decorative (dedesubt se purta, probabil, o

ornamentate,

leg~tur~ pe [ale, gen [enti). Pelerina (himation)

coloana sub]ire cu caneluri fine [i capitel cu

cu

unele

influen]e

orientale,

de aceea[i form~, drapat~ liber, mai mic~ pentru

volute fiind uneori \nlocuit~ de cariatid~. i

militari sau mai mare pentru civili (hlamida) era

\mbr~c~mintea era mai luxoas~, mai ales cea

purtat~ [i singur~, f~r~ chiton.

feminin~, din pnz~ sub]ire apretat~ [i plisat~ cu

n picioare cet~]enii liberi \nc~l]au sandale,


pe cnd sclavii umblau descul]i.

unghia, stnd mai ]eap~n~, mai pu]in mulat~ pe


corp. Peplos-ul (similar chitonului b~rb~tesc)
era de l~rgime dubl~ (pentru plisare) [i ridicat \n

Cor~, secolul al V-lea .Hr., Atena,


Muzeul de pe Acropole

talie printr-un cordon ascuns, formnd un fald


Vasul Hercule, 520 .Hr., Paris, Luvru

ca o basc~ (kolpos).

Costum b~rb~tesc n stil ionic

Friza Parthenonului,
secolul al V-lea .Hr., Atena, detaliu

40

Friza Parthenonului,
secolul al V-lea .Hr., Atena, detaliu

41

Friza Parthenonului, secolul al V-lea .Hr., Atena

CARACTERE GENERALE ALE


COSTUMULUI Dup~ r~zboaiele cu per[ii, \n
epoca mi[c~rilor patriotice, \n costum s-au
accentuat tr~s~turile locale, vizibile mai
ales \n draparea liber~ a hainelor pe corp.
Sculptural, ]es~tura supl~, prins~ doar u[or pe
umeri [i \n cordon, sublinia atitudinea trupului,
c~znd \n falduri verticale \n pozi]ie dreapt~ [i

EPOCA CLASIC

formnd pliuri oblice la cea mai mic~ mi[care,

(secolele V IV \.Hr.)

ca \n pasul schi]at de cariatidele Erechteionului.

Odat~ cu formarea stilului clasic grecesc, la


Atena s-au contopit ordinele doric [i ionic \n
construc]iile Acropolei, ca \n templul
Parthenonului.

Pictural, coloritul era intens [i variat, redat


fidel de figurinele de Tanagra, [i nu de
statuile de marmur~ alb~.
Materialul folosit era stofa din ln~, ca \n
costumul din cadrul stilului doric, dar mai
sub]ire [i mai u[oar~.

Idealul de frumuse]e cel mai \naintat al societ~]ii de


democra]ie sclavagist~, rezultat dintr-o armonioas~
dezvoltare psihofizic~, plin de for]~ [i demnitate, a

COSTUMUL BRBTESC

fost \ntrupat de sculpturi, ca de pild~ Doriforul de

Pe cap, p~rul era tuns scurt, \n bucle, fa]a tinerilor

Policlet, Zeus sau Atena de Fidias. Pornind de la


observarea direct~ a nudului pe terenurile de sport,
arti[tii plastici au formulat antropometria clasic~

Cariatid~, templul Erechteion,


secolul al V-lea, Atena, Acropole

greac~, descoperind \n rela]iile dintre p~r]i [i dintre


acestea cu \ntregul o armonie organic~. ntre
etajele fe]ei era, de asemenea, un raport echilibrat,
cu

era ras~, pe cnd b~trnii sau demnitarii aveau

maxilarele,

barb~ (ca Zeus [i Pericle). Se purtau p~l~rii din

exprimnd for]a, iar nasul grecesc, \n continuarea

piele sau fetru, rotunde, f~r~ bor, ca o jum~tate de

frun]ii, f~r~ scobitur~ \ntre ochi, contopea etajul

sfer~ (pilos) sau \nalte, cu bor, ca aceea a lui

superior (cerebral) cu cel median legat de sim]ire.

Hermes (petasos), sau boneta frigian~, cu mo]

Simetria perfect~ dintre partea dreapt~ [i cea

spre fa]~ (\ntlnit~ [i azi \n Portugalia sau Italia).

stng~ d~dea fe]ei statuilor clasice o lips~ de

Pe trup, un [tergar \nnodat, formnd un fel de slip,

expresie, o impasibilitate inuman~. Aceasta ar

era singura \mbr~c~minte a sclavilor la muncile

putea fi explicat~ probabil [i prin modelele actorilor

cmpului, la culesul strugurilor sau m~slinelor.

din teatru care, purtnd masc~, nu jucau prin

Sclavii mai purtau, eventual, un chiton scurt prins

mimic~, ci doar prin gesturi vizibile de la distan]~.

pe amndoi umerii sau doar a[ezat pe um~rul

nefiind

exagerate

activitatea

nici

intelectual~,

fruntea,
[i

nici

asociat~

Simetria fe]ei: Capul blond, secolul al V-lea


.Hr., Atena, Muzeul de pe Acropole

42

stng, l~snd mna dreapt~ liber~. Chitonul scurt


era \mbr~cat zilnic [i de sportivi sau

Drapaje grece[ti n epoca clasic~: chiton-peplos


simplu, cu diploidion, cu colpos, cu diploidion [i
colpos, himation masculin [i feminin

me[te[ugari. Pentru ceremonii, demnitarii [i


oratorii, dar [i actorii [i muzican]ii se
\nve[mntau \n chiton lung pn~ la glezne.
Pelerina (himation) era drapat~ f~r~ a fi prins~.
Ea se purta [i f~r~ chiton, putea fi a[ezat~ oblic
pe um~rul stng, l~snd um~rul drept gol, sau
se putea \mbrobodi pn~ la b~rbie. Ca s~ cad~
bine, avea greut~]i cusute la col]uri.

n picioare se purtau sandale.


COSTUMUL MILITAR
Pe cap, coiful metalic se deosebea prin creasta
ca de coco[, alungit~ antero-posterior, ap~rnd
de sabie coloana vertebral~.
Pe trup, peste chitonul de ln~, scurt, era
\mbr~cat~ cuirasa ca un pieptar, acoperind tot
trunchiul, din piele sau pnz~ cu pl~ci de metal,
completat~

de

ap~r~toare

pentru

bra]e

(brasarde) [i picioare (jambiere). Pelerina scurt~


(clamis)

din

ln~

c~lduroas~,

ro[ie-brun~,

acoperea umerii, l~snd libere mi[c~rile.

Armele erau: sabia cu teac~ dreptunghiular~,


lancea, pumnalul [i scutul circular bombat.
COSTUMUL FEMININ
Pe cap, coafurile puneau \n valoare p~rul bogat,
Statuet~ de Tanagra, secolul IV - I
\.Hr., Paris, Muzeul Luvru

piept~nat simetric, cu c~rare la mijloc [i coc

Statuet~ de Tanagra, secolul IV - I \.Hr.,


Berlin, Antiquarium

43

Atena cu casc~, secolul al V-lea \.Hr.,


Atena, Muzeul de pe Acropole

sus]inut de panglici sau e[arf~ lat~. Culoarea


preferat~ era blond-ro[cat (de exemplu coafura
lampadion). Pe strad~, capul era acoperit cu
basma r~sucit~ [i legat~ la spate sau cu p~l~rie
de pai cu co[ule], peste himation.
Pe trup, tunica (peplos) larg~, drapat~ era piesa
principal~ purtat~ prin cas~, permis~ [i sclavelor.
Nu mai avea motive ]esute, ci doar borduri
colorate, [i era despicat~ pe dreapta sau cusut~.
L~rgimea ]es~turii putea fi l~sat~ de pe umeri pe
bra]e, formnd mneci prinse cu nasturi din loc \n
loc. Cu timpul, volanul r~sfrnt (diploidion) a
devenit o pies~ separat~, ca o bluz~. Mantia
(himation) era obligatorie pe strad~, acoperind
capul [i l~snd s~ se vad~ doar ochii [i nasul.

Victorie legndu-[i sandaua, secolul

n picioare se \nc~l]au sandale.

al V-lea \.Hr.,Templul Victoriei Aptere, Atena

44

Ca accesorii, p~strnd efectul de ansamblu


al siluetei, bijuteriile erau m~runte, putnd fi
v~zute doar de aproape, [i suple, ca [i
faldurile mobile ale ve[mintelor, fiind, de
aceea, alc~tuite din piese mici, articulate cu
l~n]i[oare, formnd coliere, cercei, br~]~ri.

P~l~rii grece[ti necusute

bogat~, mascnd propor]iile. i \n costum au

EPOCA ELENISTIC

p~truns mode asiatice cerute de luxul curtean.

(secolele III - I \.Hr.)

S-au introdus \n Grecia bumbacul [i m~tasea, \n


insula Cos se ]esea un nou material foarte

n noile state-monarhii orientale sclavagiste

sub]ire, coan, rochiile erau brodate cu fir de

\nchegate pe ruinele imperiului lui Alexandru cel

aur [i argint, bijuteriile erau mai complicate.

Mare din secolul al IV-lea \.Hr. cultura [i-a

Costumul de teatru avea rolul de a contura

pierdut treptat caracterul democratic, iar arta

personajul

\n

m~sura

corectnd

prin

uman~,

ajungndu-se

la

condi]iile

scenei

\n

supradimensionare

aer
efectul

liber,
de

supradimension~ri \n arhitectur~ [i decora]ie (ca

emaciere a luminii. Figura era amplificat~ prin

de exemplu \n mausoleul din Halicarnas). n

masc~ (n~scut~ \n serb~rile dionisiace), aceasta

Egipt, Mesopotamia, Pergam, Rhodos etc.

avnd rolul de a fixa [i accentua tr~s~turile

tradi]iile grece[ti s-au \mbinat cu cele orientale.

personajelor interpretate doar de b~rba]i [i de a

Principiul

dirija vocea ca o plnie. Executat~ din pnz~

frumuse]ii

ob]inute

prin

perfecta

armonizare a formei a fost \nlocuit cu predilec]ia


pentru o ornamentare str~lucitoare,
Draparea peplosului,
exerci]iu Universitatea Na]ional~ de Arte Bucure[ti

Sofocle, secolul al V-lea .Hr.,


Roma, Museo Laterano

Coafuri [i bijuterii din Grecia antic~

apretat~, modelat~ [i pictat~, strns~ cu


curele, masca a evoluat \n pas cu sculptura,
de la surs stereotip arhaic la lini[te clasic~,
apoi, \n elenism, la grimas~.
Supradimensionarea era ob]inut~ prin peruca
\nalt~ (oncos), v~tuirea costumului, \mpodobit
cu ornamente mari [i intens colorate, ca [i
prin \nc~l]~mintea special~, cu talpa groas~
pn~ la 30 de centimetri (coturni).

PE TERITORIUL ROMNIEI
Grecii au \ntemeiat colonii pe ]~rmul M~rii Negre,
la Tomis (Constan]a), Callatis (Mangalia), Histria
etc. Statuetele din lut colorate de tip Tanagra,
lucrate aici, redau fidel costuma]ia purtat~ \n
aceste centre, cu care localnicii geto-daci aveau,
desigur, schimburi continue.

Sanda greceasc~

Stilul lui Scopas: Grecoaic~ pe strad~,


secolul al II-lea .Hr., N.Y., Metropolitan Museum

46

Templul lui Lakshmana din


Khajuraho, secolul al XI-lea, India

Buddha (care a tr~it \n secolul al V-lea \.Hr.)


era la \nceput pomenit \n imaginile sacre
doar aluziv \n fa]a tronului s~u gol se
vedeau pe jos doar urmele t~lpilor lui.
Dup~ incursiunea grecilor, Buddha a fost
reprezentat \n drapajul specific acestora, dar cu
un aspect mai conven]ional. Semnele lui
distinctive sunt protuberan]a din vrful capului
(simboliznd \n]elepciunea) [i urechile mari cu
lobul alungit de purtarea cerceilor \n vremea ct
a tr~it princiar (sugernd c~ aude tot ce se
petrece \n lume).
Cadrul artistic Arta Indiei s-a distins \n toate
timpurile printr-o luxuriant~ vitalitate, exprimat~
att de arhitectura templelor cu forme prolifice
Cuplu, relief din Nagarjuniconda Amaravati,
secolul II - IV, India

COSTUMUL N INDIA
de vegeta]ie exotic~ (de exemplu cele de la
Mavalipuram sau Ellore, din secolele VI
VIII), ct [i de sculptura [i pictura
reprezentnd oameni sau animale, cu
volume expansive, siluete unduioase.

Temple din sculpturi i mbrcminte din bijuterii

CONDIII DE DEZVOLTARE Civiliza]ia


Indiei, ale c~rei \nceputuri dateaz~ din
mileniul al III-lea, ca [i cele din Egipt sau
China,
s-a
afirmat
cu
deosebit~
originalitate \n epoca de \nflorire a Greciei
antice, \n prima jum~tate a mileniului I \.Hr.,
cnd
brahmanismul
ca
[i
budismul
consemnau aspra stratificare social~ a
statului sclavagist.
Leg~turile cu celelalte state ale Orientului
Antic, apoi cu lumea mediteranean~ (prin
campaniile lui Alexandru cel Mare) au permis
unele interferen]e, vizibile att \n artele
plastice, ct [i \n costum.

Idealul de frumuse]e \n India a fost \ntotdeauna


impregnat de o fireasc~ senzualitate, prezent~
[i \n imaginile care \mpodobeau templele; trupul
se \nf~]i[a ca o plant~ plin~ de sev~, neted,
rotund, cu gesturi gra]ioase de dans.

Din evolu]ia milenar~ a costumului indian se


desprind cteva constante.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Clima cald~ nu cerea acoperirea corpului, \n
schimb nevoia unor distinc]ii sociale foarte
complicate a dus la diferen]ieri costumare, prin
Apsara din Tra-kien, Campa, Tourane,
Vietnam, Muse Archologique

form~ [i culoare (vizibile \n special \n

47

bumbacul (ca m~tasea \n China, inul, \n


Egipt sau lna, \n Mesopotamia), \n ]es~turi
sub]iri, str~vezii.

cu pantaloni de tip dhoti, era drapat principalul

Bijuteriile de aur sau de argint cu pietre

tras pe cap \n prezen]a str~inilor.

pre]ioase constituiau o component~ \nsemnat~

Picioarele erau goale.


Bijuteriile erau bogate, plasate pe \ntreg
corpul. Pe aripa nasului era prins un inel sau
era \ncrustat~ o piatr~ pre]ioas~ (d~ruit~ de
logodnic [i menit~ s~ stea mereu sub ochi),
urechile erau perforate de jur \mprejur de
cte zece g~uri pentru cercei, mai multe
coliere erau petrecute dup~ gt [i \n jurul
taliei, br~]~ri strngeau \ncheieturile minilor
[i gleznele, iar inelele \mpodobeau degetele
de la mini [i de la picioare.

a costumului, lan]urile [i colierele atrnate la


gt, \n talie, pe coapse [i la \ncheieturi alc~tuind
uneori singura \mbr~c~minte a personajelor
sacre [i a dansatoarelor.

COSTUMUL BRBTESC

Femeie n sari, secolul al II-lea, Mathura,


India, Muzeul de Arheologie

marea varietate a turbanelor) ca [i prin


averea etalat~ \n mul]imea bijuteriilor.

Pe cap, turbanul era purtat de hindu[i,


precum [i de musulmani mai trziu, marcnd
deosebiri de religie, cast~, sect~, familie (cel
mai frecvent era alb [i ro[u, putnd avea
toate culorile curcubeului, rar negru). Fa]a
era ras~, uneori cu barb~.

ve[mnt, un v~l dreptunghiular (sari) acoperind


[oldurile, trecnd oblic peste piept [i putnd fi

EVOLUIA COSTUMULUI n evul mediu (secolele

Pe trup, deseori gol, peste [ale era \nnodat doar

X XV), India a fost ocupat~ treptat de

Ve[mintele de baz~ erau necroite (pantalon,


mantie, turban), asemenea celor grece[ti, dar
drapate \n linii [erpuite.
Sculptural, trupul era pus \n valoare, strns
mulat de drapaj, reliefnd volume mari,
sferice sau cilindrice.

un [tergar. Dintr-o bucat~ mai mare de ]es~tur~

musulmani, rezultatele asimil~rii creatoare a artei

r~sucit~ \n jurul fiec~rui picior puteau fi drapa]i

islamice fiind vizibile mai ales \n epoca urm~toare

pantalonii lungi (dhoti), prin[i cu cing~toare.

Rena[terii europene (secolele XVI XVII).

Picioarele erau goale sau cu sandale.

n aceast~ perioad~ arta Indiei a fost cunoscut~

COSTUMUL FEMININ

decorativ~ ca armele damaschinate sau [alurile

Pictural, acestea erau unificate de pete mari


de culoare, \n cadrul c~rora intervenea, ca o
vibra]ie m~runt~, decorul imprimat sau brodat
ca [i lic~rirea bijuteriilor. Coloritul cuno[tea o
infinit~ bog~]ie de nuan]e, peste dou~ sute.
Materialul principal al ve[mintelor era \n India

Pe cap, p~rul negru, bogat, era strns \ntr-un


coc mare, l~sat pe ceaf~.

de Ka[mir. n perioada st~pnirii islamice,

Pe trup, \n antichitate, ]inuta de ceremonie fiind

lua ceva de la femei, indienii \[i investeau

cu bustul gol ca \n Creta mai trziu o bluz~

averea \n bijuteriile so]iilor lor.

mai ales prin circula]ia unor obiecte de art~

deoarece musulmanii cuceritori erau opri]i de a

scurt~ cu mneci scurte ([oli) acoperea doar


pieptul. Peste o fust~ lung~, eventual \nlocuit~

Diferite moduri de a drapa sariul indian [i draparea


pantalonului dhoti, reconstituirea autorului

Flautist, Mormntul leoparzilor,


secolul al V-lea .Hr.,Tarquinia

sculptur~ [i o pictur~ remarcabile prin vigoare


[i ritm, crend premisele artei romane (de
exemplu Apollo din Vei, amintind statuile
zmbitoare grece[ti, picturile reprezentnd
dansuri din Mormntul leoparzilor etc.).
Idealul de frumuse]e uman~ era mai robust
dect cel grecesc, cu trupul mai bine legat;
prin costum se urm~rea alungirea siluetei (cu
ajutorul bonetei \nalte [i al pantofilor cu vrful
ascu]it), \n sensul statuetelor filiforme
g~site \n morminte, care l-au inspirat pe
Giacometti.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
mbr~c~mintea pornea de la cea de origine
mesopotamian~, cu c~ma[a croit~, cu mneci, ca [i
de la cea greceasc~, drapat~ liber, p~strnd cele
dou~ straturi, dar acordnd o mare importan]~
himationu-lui, care va deveni toga.

COSTUMUL ETRUSC

Ofranda cupei, Mormntul baronului,


secolul al VI-lea .Hr., Tarquinia

Italia, naintea Romei

CONDIII

DE

DEZVOLTARE

Arta,

ca

Osta[i etrusci, Roma, Vila Giulia

[i

costumul etrusc, au format veriga de leg~tur~


\ntre tradi]ia precedent~ greceasc~ [i cea
urm~toare, roman~, Etruria avnd un rol similar
cu cel al Cretei \ntre Egipt [i Europa.
Etruscii, veni]i din Asia Mic~ la \nceputul
primului mileniu \.Hr., au format principala
popula]ie \n centrul peninsulei italice, \ntre
fluviul Arnus la nord [i zona Pompei la sud,
atingnd apogeul culturii \n secolele VI V \.Hr.
Cadrul artistic Influen]a]i de civiliza]ia [i arta
Greciei arhaice, dar [i de cele orientale, etruscii
au creat o arhitectur~ proprie, fortificat~, o
49

Dans, Mormntul din Ruvo, secolul al Vlea \.Hr. Napoli, Muzeul Na]ional

Sculptural, costumul \ncerca s~ amplifice


trupul att pe vertical~, prin lungirea extremit~]ilor, ct [i pe orizontal~, prin draparea
mantiei pe lat.
Pictural, etruscii preferau culori tari, majore,
vizibile \n picturile funerare.
Materialele folosite par s~ fi fost foarte diverse,
dup~ originea lor european~ sau asiatic~.

COSTUMUL BRBTESC
Capul era \n~l]at de boneta de forma unui
stup, iar p~rul era prins deseori \ntr-o plas~.

Pe trup era \mbr~cat un chiton drapat sau o


tunic~ strns~ pe corp. Pelerina purtat~ cu
sau f~r~ chiton era \ns~ piesa cea mai
important~.
es~tura
dreptunghiular~,
colorat~, eventual cu borduri contrastante,
era pliat~ pe diagonal~ [i a[ezat~ \n diferite
feluri: pe spate, ca o pelerin~, sau \n fa]~ cu
capetele aruncate peste umeri sau \nf~[urat~
ca o fust~ lung~. n toate cazurile, cutele
curbe ale drapajului prefigurau toga.
nc~l]~mintea, \nchis~, cu vrf ascu]it [i ridicat,
era alungit~ la c~lci (ca [i cea a hiti]ilor din
Afrodita, secolul al V-lea \.Hr., Paris, Luvru

Pereche, sarcofag, Caere, secolul


al VI-lea .Hr., Paris, Luvru

Umbr~, Volterra, Muzeul Etrusc

Asia Mic~, a[a cum va reapare \n gotic)


sau \mbr~cnd gleznele, ca cizma.
COSTUMUL FEMININ
Pe cap, coafura era \n~l]at~ de diademe,
deseori cu perle, iar p~l~ria era \nalt~, la fel
cu cea b~rb~teasc~.
Pe trup, chitonul doric [i ionic au fost preluate
pe rnd, ca [i tunica mulat~ pe trup, acoperite
cu pelerina larg~, deseori \n culori contrastante.
nc~l]~mintea era ca [i cea b~rb~teasc~.

Colosseum, secolul I, Roma

COSTUMUL N ROMA
ANTIC
Curba arcului n faldul togii

CONDIII

DE

DEZVOLTARE

Constituit~

ca

republic~ la finele secolului al VI-lea \.Hr., Roma a


cucerit ]~rile din bazinul Mediteranei, Galia,
Peninsula Balcanic~ [i Asia Mic~ \n secolele II
I \.Hr., alc~tuind cel mai mare imperiu al Europei
antice \n secolele I IV d.Hr., cu o remarcabil~
civiliza]ie [i cultur~. Experien]a popoarelor lumii
antice [i \n special civiliza]ia [i arta Greciei au fost
r~spndite \n Europa datorit~ \ntinderii statului
roman din Italia pn~ \n Anglia, \n Spania, pe
Coastele M~rii Negre [i \n Iran.
Atrium roman, secolul I, Pompei, Casa Vetti

Cadrul artistic Pentru administrarea vastului


teritoriu, romanii au construit [osele,
apeducte, au cl~dit stadioane, bazilici [i
temple de mari dimensiuni, deseori cu
planuri rotunjite (ca Pantheonul), cu ziduri
masive [i deschideri \n arcuri semicirculare,
cum sunt cele de la Colosseum [i au
amplificat locuin]ele, cu mai multe etaje.
Idealul uman Mai mult ingineri dect
arhitec]i, istorici [i prozatori dect poe]i,
romanii erau mai pu]in \nclina]i s~ caute
frumuse]ea
atemporal~,
pre]uind
mai
degrab~ virtu]ile utile statului: for]a de
convingere
a
oratorului,
b~rb~]ia
[i
st~pnirea de sine a militarului. Tipul preferat
era sportiv, dar mai vnjos dect cel grecesc,
cu umeri mai la]i, gtul mai gros, iar costumul
amplifica ponderea [i prestan]a.
Idealul de frumuse]e feminin a evoluat, de
asemenea, de la armonioasa echilibrare a
tuturor \nsu[irilor umane, realizat~ \n
modelele Greciei clasice, apreciate \n Roma
republican~, la afirmarea superiorit~]ii
rangului prin forme m~re]e [i bog~]ie
ostentativ~, prezente [i \n elenism [i
reluate \n Roma imperial~.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Pornind de la o vestimenta]ie sobr~ \n vremea

mp~ratul Octavian Augustus, secolul I,


Roma, Museo delle Terme

republicii, costumul a devenit \n imperiu


modalitatea diferen]ierii b~rba]ilor de femei, a
cet~]enilor liberi de sclavi sau a romanilor de
str~ini (ca un mijloc de discriminare).
n compara]ie cu costumul grecesc, destul de
asem~n~tor

pentru

ambele

sexe,

\n

cel

roman \mbr~c~mintea b~rb~teasc~ potrivit~


func]iilor publice s-a deosebit de cea

feminin~, destinat~ vie]ii retrase \n interior.


Sculptural Pe cnd costumul feminin a
r~mas mai departe de croial~ greceasc~, cel
masculin a dezvoltat drapajul etrusc \n tog~,
amplificnd silueta [i mascnd \n parte corpul
prin pliurile curbe, independente de mi[care.
Pictural, culoarea \n \mbr~c~mintea b~rb~51

Evolu]ia tunicii, (purtat~ sub tog~ [i dup~


dispari]ia togii), draparea togii pe tiparul ei

teasc~ avea semnifica]ii sociale precise,


marcnd rangul, func]ia, vrsta etc.; costumul
feminin era mai variat, ve[mintele avnd fa]a
[i dublura de tonuri diferite.

Pe trup, tunica, o c~ma[~ din ln~ alb~, simpl~,

iar \n \ntregime purpurie (de la ro[u la

prins~ pe umeri ca un chiton, f~r~ mneci, mai

bleumarin) pentru consuli [i \mp~ra]i. Cea din

trziu croit~ cu mneci dup~ model oriental, era

purpur~ cu aur (picta) era purtat~ de generali \n

purtat~ de oricine, cu sau f~r~ tog~. Felul cum

triumf, apoi numai de \mp~ra]i, (ve[mntul

Materialele folosite erau ]es~turi din ln~ mai

era strns~ cu centura deosebea st~rile sociale:

pre]ios apar]innd statului). Toga mai putea fi

groase pentru hainele b~rb~te[ti, sub]iri [i fine

solda]ii o ridicau cel mai sus, pentru a se putea

cenu[ie-brun~ (sordida) pentru delincven]i sau

pentru cele feminine, \nso]ite de multe bijuterii.

mi[ca liber, iar f~r~ cordon era semn de mare

neagr~ \n semn de doliu. Sclavii [i str~inii purtau

del~sare

mantia dreptunghiular~ greceasc~ (pallium).

sau

s~r~cie.

Prin

\nn~direa

pe

COSTUMUL BRBTESC

vertical~ a mai multor f[ii de pnz~ \ngust~

Pe cap, p~rul lung [i barba, din primele secole,

(]esut~ la r~zboi de cas~), bordurile colorate

EVOLUIA COSTUMULUI

au fost \nlocuite \n epoca clasic~ de p~rul scurt

(cum sunt marginile galbene ale pnzei din care

[i fa]a ras~ care conveneau vie]ii practice,

se fac c~m~[ile ]~r~ne[ti la noi) formau dungi,

sold~]e[ti, urmnd ca la sfr[itul imperiului, o

clavi, folosite ca semne distinctive sociale.

dat~ cu cre[tinismul, s~ revin~ barba. Cununa

Cele de purpur~ erau late (tunica laticlavia)

de laur, din frunze naturale, apoi din aur, era

pentru senatori, \nguste (angusticlavia) pentru

\nsemn al triumfului. n c~l~torie se purtau

cavaleri. Tunica din purpur~ brodat~ cu aur

p~l~rii asem~n~toare celor grece[ti sau glugi.

(palmata) \ntov~r~[ea toga picta a \mp~ra]ilor.

Toga, la \nceput mai pu]in ampl~, s-a l~rgit la


maximum \n epoca imperial~. n ultima
perioad~ a istoriei Romei, cnd mul]i str~ini
au p~truns \n administra]ie ajungnd
chiar \mp~ra]i toga, nemaiavnd rolul de a-i
deosebi pe cet~]enii romani de cei str~ini, [ia pierdut importan]a, fiind p~strat~ doar de

Toga din stof~ de ln~ (de dimensiuni de


Sanda roman~ cu c~lci

aproximativ 5 x 3,5 m) era u[or rotunjit~ la


col]uri, pliat~ \n dou~ pe lungime [i drapat~ de
mai multe ori \n jurul corpului, blocnd bra]ul
stng,

[i

d~dea

\nf~]i[are

masiv~,

supradimensionat~. Toga \n culoarea natural~ a


lnii, mai scurt~, constituia \mbr~c~mintea
cet~]enilor obi[nui]i, fiind albit~ (candida) pentru
func]ionarii publici [i b~trni. i toga putea fi
\mpodobit~

cu

benzi

(clavi)

de

purpur~

(pretexta, adic~ pre]esut~ dinaintea croirii),


indicnd func]ii oficiale, de magistra]i [i preo]i,

Inel cu camee, secolul I, g~sit la Poiana, jud. Gala]i,


Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie

Femei romane, Vila Misterelor, Pompei, 30, .Hr.

53

sclavilor, pe cnd pe strad~ se purtau pantofii


(calceus) care se deosebeau, ca [i toga, \n
func]ie de starea social~, dup~ culoare: din
piele brun~ pentru cet~]enii Romei, negri pentru
senatori [i ro[ii pentru patricieni. La ]ar~, pe
drumurile noroioase, se \nc~l]au bocanci. La
Roma se producea \nc~l]~minte \n mare
cantitate, cizmarii fiind grupa]i \n una din
principalele bresle colegii , dar se importau
[i papuci orientali (dreptul [i stngul la fel).

COSTUMUL MILITAR
Pe cap, casca din piele [i metal sau numai din
metal era de tip grecesc, dar cu creasta mai
mic~, eventual din p~r de cal sau pene, sau
numai cu inel pentru ag~]at \n timpul mar[ului.
Pe trup, tunica, ruginie, era mai scurt~ dect a
civililor. Cuirasa (lorica segmentata) era din
piele, cu pl~ci tari din talp~ sau metal aplicate
pe umeri [i torace, sau din anouri (zale). Paveze
din metal sau din piele ap~rau bra]ele [i
gambele. Pantalonii, prelua]i de la gali, lungi
pn~ sub genunchi (bruch sau cracae) au fost
adopta]i [i de civili din secolul al III-lea d.Hr.
Mantaua dreptunghiular~, prins~ pe um~rul
drept cu fibul~, diferea dup~ dimensiuni: mai
lung~ pentru comandan]i (paludamentum), mai
scurt~, din ln~ de culoare \nchis~, pentru
Osta[i romani, Columna lui Traian, secolul I, Roma

solda]i (sagum).

b~trni [i r~mnnd la urm~ numai ve[mnt

nc~l]~mintea consta din sandale \nalte cu


c~lci compact, prinse cu curele, iar pentru
ofi]eri, din pantofi (calceus) cu [ine de metal
b~tute pe t~lpi (caliga sau caligula).

de \nmormntare. Treptat, toga a fost \nlocuit~


pentru uzul zilnic cu piese mai practice, ca

sclavi, apoi de or~[eni, numai pe vreme rea,


s-a r~spndit cu timpul, fiind permis~ chiar
senatorilor din secolul al III-lea d.Hr.

(dalmatica), purtat~ de \mp~ra]i, \ncepnd cu

n aceea[i epoc~ [i mantia de blan~ a fost


preluat~ de Roma, de la germani, ca [i
pantalonii pn~ sub genunchi.

Diocle]ian, apoi din secolul al IV-lea [i de clericii

nc~l]~mintea era important~ \n costumul roman,

cre[tini. Pelerina semicircular~, ca un clopot, cu

avnd \n vedere distan]ele care trebuiau parcurse

sau f~r~ glug~, din stof~ de ln~ mi]oas~ sau

pe jos; \n cas~ se purtau sandale (solae), care se

piele (paenula), \mbr~cat~ de ]~rani, solda]i,

desc~l]au la mas~, fiind permise [i

mantaua sold~]easc~, iar pentru costumele de


ceremonie cu c~ma[a lung~ [i foarte larg~

54

Armele constau din s~bii, suli]e [i catapulte


cu care se aruncau pietre peste ziduri.
Costumul militar, practic, potrivit vie]ii active
prin noile piese introduse de la popoarele
nordice, s-a extins \n rndul popula]iei civile,
formnd baza costumului european din
perioada evului mediu.

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, coafura de tip grecesc, cu coc, a fost
dezvoltat~ [i complicat~, atingnd apogeul \n
epoca imperial~. Supradimensionarea era
ob]inut~ prin crearea unor coafuri \n
diadem~, cu bucle artificiale sau cozi false,
sau prin peruci \ntregi din p~rul sclavelor
nordice (de unde moda p~rului blond),
\mpodobite cu ace, perle etc. Poetul Ovidiu
scria despre coafuri \n Arta iubirii:
Sunt felurite frizuri. Alegnd-o pe cea
potrivit~, / Cere]i oglinzilor sfat, c~ci \n oglinzi
sunt idei / p~rul prelung [i bogat \i st~
uneia bine. O alta / [i l-a legat \n panglici
strns peste tmple [i lins. / Una \[i prinde \n
p~r, c-o pricepere fin~, agrafe / Alta \n plete a
iscat lene[e valuri de m~ri / \ns~ cum nu po]i
num~ra nicidecum \n via]~ / Cte albine-s \n
roi, cte jivine-s \n Alpi, / Nu voi putea
num~ra numeroasele voastre tertipuri / De-a
v~ friza uimitor. Moda le schimb~ mereu.
Capul nu era mereu acoperit (ca \n Grecia), ci
Femeie cu peruc~, secolul I, Roma, Museo Capitolino

doar pentru ritualuri, cu un v~l, iar pe strad~


cu p~l~rii de soare (petasos) sau pentru
c~l~torie, cu glug~.

g~lbui etc.) deseori cu broderii la tiv. Era strns~

Pe trup, a ap~rut un al treilea strat (tunica

togii, era ca [i himationul grecesc, numit la

intim~) din pnz~ sau m~tase [i un chilot [i un

Roma pallium, dreptunghiular~, din ln~, cu

fel de sutien, din benzi drepte de pnz~,

dublur~ de alt~ culoare, putnd fi \nlocuit~ cu

(purtate singure de sportive). Rochia (stola), ca

pelerina de c~l~torie (paenula).

[i peplosul grecesc, denumit la Roma peplum,

Ca \nc~l]~minte, pantofii (calceus) erau mai


variat colora]i, albi, ro[ii, verzi, galbeni etc.
Bijuteriile, la \nceput sobre, erau \n epoca
imperial~ mari, vizibile de la distan]~: cercei
mari, br~]~ri cu multe cercuri, cu cap de
animal, \n form~ de [erpi, inele cu pecete,
camee sau pietre colorate t~iate f~r~ fa]ete,
fibule ca mari agrafe etc.

era lung~ pn~ la p~mnt, eventual cu tren~, cu


mneci sau f~r~, de obicei din ]es~turi sub]iri,
transparente, din ln~, bumbac sau m~tase \n
culori deschise (verde ca marea,

Br~]ar~ [arpe, secolul I, Roma

cu cordon [i uneori [i cu bretele ncruci[ate,


sus]innd snii. Mantia (palla), echivalentul

55

R~zboinic viking, figurin~ de bronz din Naestved,


Zealand, Muzeul Na]ional al Danemarcei

Costumul, potrivit unei clime mai reci,


cuprindea piese croite, strnse pe corp, din
piele, blan~ sau stof~, haine [i pantaloni
strm]i. Considerate de romani ca o dovad~
a lipsei de civiliza]ie, ele au fost adoptate
totu[i pe rnd de armatele de ocupa]ie care,
cu spirit practic, le-au recunoscut utilitatea.
Din portul propriu-zis al acestor popoare s-a
p~strat foarte pu]in, mai ales din pricina
obiceiului inciner~rii mor]ilor. |n afara scuturilor [i
a coifurilor cu coarne au mai r~mas doar
podoabe metalice, coliere r~sucite purtate la gt
de b~rba]i (torques), br~]~ri, cercei, agrafe
(fibule), catarame, nasturi din aur sau argint, cu

COSTUMUL POPOARELOR DE
STEP
CONDIII DE DEZVOLTARE n stepele din centrul
Asiei tr~iau \n mileniul I d.Hr. popoare de p~stori
nomazi: hunii, sci]ii, sarma]ii, care au migrat \n
diferite etape att \n vest spre Mesopotamia [i
Europa, ct [i \n est spre China, sau c~tre sud

spre India.
Cadrul artistic Locuind \n corturi cum sunt
[i ast~zi iurtele mongolilor [i transportndu[i din loc \n loc gospod~ria, ei au folosit drept
obiecte uzuale, dndu-le o form~ artistic~,
vasele din lut sau metal [i ]es~turile din ln~
(covoare, [aluri etc.).
Idealul uman St~pnul stepei era c~l~re]ul,
mereu pe cal, puternic [i suplu.

coral sau emailuri.

Practicile vestimentare folosite \n nordul


Europei erau, de fapt, acelea[i cu cele
cunoscute pe aria de origine a popoarelor
nomade, \n stepele Asiei.

COSTUMUL N AFARA
IMPERIULUI ROMAN
Pantaloni i coarne n pdurile transalpine

CONDIII DE DEZVOLTARE Roma \[i \ntinsese


imperiul \n cea mai mare parte a Europei,
supunnd popula]iile locale. La nordul Alpilor, galii
[i germanii, romanizndu-se treptat, au transmis
cuceritorilor unele sugestii vestimentare. Spre
deosebire de romani, cu fa]a ras~, drapa]i \n
faldurile togii, nordicii aveau o \nf~]i[are barbar~,
mai aproape de natura s~lbatic~ [i de lumea
fiarelor, purtnd must~]i [i plete, mantii de blan~
[i, \n lupt~, coifuri cu coarne.

56

Colan torques celtic, secolul al II-lea .Hr.,


Stuttgart, Landesmuseum

Costum scitic, persan, regele Darius [i arca[ persan din Susa [i tiparele hainelor

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI


Ve[mintele erau adaptate acestui mod de via]~,
ca [i climei aspre, \nvelind trupul cu piese croite
separat, hain~ [i pantalon, avnd l~rgimea

resursele p~storitului. Urm~rind tr~s~turile


comune din marea diversitate de costume ale
popoarelor stepei, se remarc~ adaptarea lor
func]ional~.

necesar~ c~l~ritului, dar fiind bine \nchise la


extremit~]i \n vederea izol~rii termice.

COSTUMUL BRBTESC

Sculptural, trupul era compus din volume

Pe cap, p~storii r~zboinici purtau bonete din


fetru sau blan~, cu calota ]uguiat~ [i deseori
cu limbi cobornd pe urechi.

cilindrice, u[or alungit prin boneta ]uguiat~ [i


vrfurile \ntoarse ale cizmelor.

Pictural, culorile erau vii, sonore.


Materialele folosite erau \n primul rnd pielea
[i blana sau ]es~turile din ln~, provenite din

Pe corp, peste o tunic~ de blan~ sau de piele se

CONDIII DE DEZVOLTARE Poporul tracic


al ge]ilor era pomenit documentar din secolul
VI \.Hr. atestat [i de vestigii, cum este coiful
de aur de la Poiana Co]ofene[ti.
Avariat, acesta era desigur la nceput la fel
de ]uguiat ca [i cel de argint g~sit la Agighiol,
jud.Tulcea. De altfel, chiar pe primul coif, cel

\mbr~ca o hain~ deschis~ \n fa]~, caftanul, f~r~


cus~turi pe umeri, strns \n talie cu cing~toare [i
cr~pat \n p~r]i pentru c~l~rie. Caftanul s-a

Scut celtic din bronz, secolul I,


Londra, British Museum

COSTUMUL DACILOR I AL
DACO-ROMANILOR

r~spndit att \n Extremul Orient, ct [i \n Apus


datorit~ migra]iilor, influen]ei bizantine ca [i
expansiunii turce[ti. l reg~sim astfel n China n
mbr~c~mintea

ambelor

sexe,

cu

varianta

japonez~ a kimonoului, apoi n Imperiul bizantin,


confec]ionat din materiale scumpe pentru curtea
imperial~ [i prela]ii ortodoc[i, ieftine pentru
oamenii de rnd. Turcii l-au preluat o dat~ cu
modelele edificiilor arhitecturale, a tehnicilor de
decora]ie [i a felurilor de mncare nvelite
(sarmale,

etc.).

Piesa

caracteristic~

costumului era \ns~ pantalonul lung [i larg,


pentru c~l~rie.

nc~l]~mintea consta din cizme din piele


moale cu vrful \ntors \n sus [i deseori cu toc,
pentru a se fixa \n sc~ri. Acesta era, \n
principiu, costumul sci]ilor [i al per[ilor din
primele secole dinaintea erei noastre,
precum [i cel al popoarelor migratoare.

Cavaler trac, detaliu de pe coiful de la


Poiana Co]ofene[ti, secolul al V-lea \.Hr.

Coiful de aur (avariat) de la Poiana Co]ofene[ti,


jud. Prahova, secolul al V-lea .Hr., Bucure[ti,
Muzeul Na]ional de Istorie

Coiful de aur [i bra]ara de argint, Tezaurul de la


Pietroasa, Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

asemnarea

Cadrul artistic Dacii locuiau n ora[e-cet~]i,


cum erau cele din mun]ii Or~[tiei, plasate
pe \n~l]imi, cuprinznd locuin]e, sanctuare [i
fortifica]ii, decora]ia cl~dirilor ca [i a obiectelor
fiind alc~tuit~ mai cu seam~ din motive
abstracte.

vestimenta]iei. Urma[ii lor, dacii, au constituit un

Idealul de frumuse]e pare s~ fi fost silueta

stat centralizat, \ntins [i puternic mai cu seam~ \n

robust~, pus~ \n valoare de ve[minte simple,

secolul I \.Hr. secolul I d.Hr. sub regii Burebista [i

comode,

Decebal. Dup~ r~zboaie \ndelungate, Dacia a fost

ostentative. Acesta se deduce din imaginile

Pictural, lipsesc documentele indicnd culorile

cucerit~ de romani, \n 106, iar provincia a suferit

datorate

costumului. Materialele folosite erau pnza de

un puternic proces de romanizare.

consemnat \n reliefuri istoria r~zboaielor daco-

de aur, pe pr]ile laterale care acopereau urechile,


apar

relief

cavaleri

sacrificnd

berbeci.

nve[mnta]i n zale, ei poart coiful ascu]it, n


armonie

cu

ncl]mintea

cu

vrful

alungit,

atestnd nrudirea idealului uman cu cel al


etruscilor

contemporani,

ca

[i

romane.
58

decente,
sculptorilor

lipsite

de

romani

podoabe
care

au

Principalele documente asupra costumelor,


reliefurile Columnei lui Traian de la Roma [i cele
ale monumentului Tropaeum Traiani de la
Adamclisi (Dobrogea), nu indic~ prea mari
deosebiri de rang.

Sculptural, silueta se contura cilindric~, cu


suprafe]e lini[tite, ve[mintele \nv~luind
formele f~r~ s~ le muleze.

in sau cnep~, stofa de ln~, pielea [i blana.

COSTUMUL BRBTESC
Dacii purtau plete [i barb~, fapt atestat de
poetul Ovidiu, exilat la Tomis, care scria:
F~r~ puteri m~ consum r~t~cit printre
neamuri pletoase (Tristele, III, 3).

Pe cap, nobilii (pileati) purtau o c~ciul~ ]


uguiat~ din blan~ sau psl~, pe cnd poporul
de rnd (comati), umbla cu capul descoperit.
Pe vreme rea, to]i foloseau gluga.
Pe trup, \mbr~cau o c~ma[~ mai lung~ de

Ritonul de aur de la Poroina Mare, jud. Mehedin]i, secolul


V - IV .Hr., Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie

Aplice de aur de harna[ament din


tezaurul de la Cucuteni B~iceni, jud. Ia[i,
Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Istorie

genunchi, despicat~ \n p~r]i, strns~ la bru cu


o curea. C~ma[a, croit~ din panouri rupte pe fir,
ner~scroite cu foarfeca [i-a p~strat forma n
costumul

popular

romnesc

de-a

lungul

secolelor pn~ ast~zi n portul de lucru ca [i de


s~rb~toare. Doar fentele laterale au disp~rut.
I]ari pn~ la glezne, destul de strm]i completau
costumul. Pe metopele de la Adamclissi se v~d
de pild~ i]arii foarte lungi din pnz~, care se
ncre]esc pe picior formnd falduri orizontale, ca
un burlan, ]inand de cald prin straturile de aer
pe care le formeaz~, a[a cum s-au p~strat n
portul b~trnesc din Vrancea. Deasupra, iarna,
dacii purtau un cojoc cu blana pe din~untru sau
pe

dinafar~.

Ovidiu

scria:

Trec

b~[tina[ii

\nfofoli]i \n mi]oasele bl~nuri (Tristele, III, 10).


Toate aceste ve[minte s-au p~strat aproape
neschimbate \n costumul popular romnesc,
pn~ \n zilele noastre.

O pies~ care a disp~rut era mantia-pelerin~


scurt~, prins~ pe um~r cu o fibul~, probabil
apanaj al nobililor.
n picioare, opincile de form~ specific~ erau
croite din talp~, strnse cu noji]e.

59

COSTUMUL FEMININ varia \n func]ie de

reprezentat \n Dacia mai ales de osta[ul

clasele sociale. Pe monumentul de la Adamclisi

puternic, rezistent, voinic, bine legat, ca [i de

sunt reprezentate ]~r~nci \n costum de var~, cu

omul

capul descoperit, pe trup cu c~ma[a de cnep~,

supradimensionat~ de toga cu forme circulare.

din foi ner~scroite \ncre]ite la gt cu sfoar~, (a[a

cum se \ntlnesc [i azi \n Moldova), cu mneci

adoptat

scurte (lungirea lor va fi impus~ de cre[tinare).

cuceritorilor: b~rba]ii tunica [i toga cet~]enilor

Pe Columna lui Traian se observ~ cteva femei

romani, diversele mantii care au \nlocuit treptat

din clasa privilegiat~, pe cap, cu p~rul lung

toga, ca [i \nc~l]~mintea specific~, iar femeile

acoperit cu n~fram~ legat~ la spate, pe trup,

stola [i palla, p~strnd \ns~ to]i [i unele piese

rochie larg~, necroit~ ca n Grecia [i Roma

vestimentare locale, potrivite climei mai reci, ca

antic~ [i mantie drapat~, \nnodat~ la spate [i \n

[ubele de blan~. C~ciulile mi]oase, din miel au

fa]~, \ntr-un mod simetric, dnd amploare

fost unul din elementele cele mai constante.

costumului. Descifrarea acestui mod de drapaj

S~tenii au r~mas, f~r~ \ndoial~, credincio[i


vechiului port, care [i-a p~strat structura
neschimbat~ [i \n secolele urm~toare, \n
timpul migra]iei popoarelor, alc~tuind fondul
costumului popular pn~ \n zilele noastre.

mbog~]e[te cu nc~ o solu]ie inedit~ multiplele


feluri

de

a[ezare

pe

trup

]es~turii

antichitate.

Daci, relief, monumentul Tropaeum


Traiani, Adamclisi, Dobrogea, 109 d.Hr.

politic

Dacia

roman~,
\n

mare

cu

silueta

ampl~,

locuitorii

ora[elor

m~sur~

vestimenta]ia

au

Daci, relief, monumentul Tropaeum Traiani,


Adamclissi, Dobrogea, 109 d.Hr.

Decebal, Columna lui Traian, Roma, secolul I

STPNIREA ROMAN N
DACIA
(106271 d.Hr.)
CONDIII DE DEZVOLTARE n urma cuceririi
romane a avut loc un
romanizare, s-au ridicat

proces intensiv de
multe ora[e [i s-a

impus limba latin~.

Cadrul de arhitectur~ [i decora]ie S-au


construit [osele, cl~diri noi, amfiteatre, mai
ales \n capitala Ulpia Traiana, dar [i \n ora[ele
noi \n stil roman, cu ziduri masive, arcuri
semicirculare pe stlpi [i coloane corintice. A
fost introdus~ ceramica de tip roman, iar \n
textile inul.
Idealul uman era cel al cet~]eanului Romei,

Costume dacice, sacrificarea taurilor. Scene


din Columna lui Traian, basorelief, din Ion
Micle, Columna

61

Fra]ii de Limbourg,
Cartea de rug~ciuni
a ducelui de Berry,
detaliu, secolul al XV-lea,
Muzeul din Chantilly

COSTUMUL N EVUL MEDIU

Biserica San Vitale, Ravenna, secolul al VI-lea

perspectiva era inversat~). Al~turi de tradi]ia


antichit~]ii greco-romane, la alc~tuirea artei
bizantine au participat puternice \nruriri
orientale, preponderente \n artele decorative,
de o bog~]ie fabuloas~.
Idealul de frumuse]e Modelul greco-roman
mens sana in corpore sano s-a modificat
potrivit concep]iei teologice, care separa sufletul
divin de trupul p~c~tos, punnd accentul pe
chip asupra ochilor [i mascnd corpul prin ]

COSTUMUL BIZANTIN
Luciul mtsii i al mozaicului

es~turi

rigide,

reducndu-l

la

schem~

abstractizat~, lipsit~ de relief. n art~, interesul


pentru armonia propor]iilor trupului a disp~rut,
fiind \nlocuit cu re]ete practice pentru

CONDIII DE DEZVOLTARE Imperiul bizantin a


durat peste un mileniu, \ntre secolele lV XV
(de la oficializarea cre[tinismului de c~tre

mp~ra]ii Constantin [i Elena, filde[,


secolul X - XI, Berlin, Staatliche Museen

\mp~ratul Constantin, \n 313 d.Hr., [i pn~ la


cucerirea Constantinopolului de c~tre turci, \n
1453), cunoscnd epoci de maxim~ \nflorire
artistic~ \n vremea \mp~ratului Justinian (secolul

executarea picturilor biserice[ti (\n manualul

al VI-lea), a \mp~ra]ilor Macedoneni [i Comneni

pictorului de la Muntele Athos fa]a intra de nou~

(secolele IX XII) [i Paleologi (secolele XIII

ori \n lungimea trupului, de trei ori \n tors etc.).

XV). Cadrul artistic Pe cnd \n Imperiul roman


de Apus se perindau popoarele barbare, \n

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

Imperiul roman de R~s~rit arta era chemat~ s~

inuta de la curte era reprezentativ~ pentru

ilustreze m~re]ia cezarului [i a cur]ii sale, dar \n

bog~]ia imperiului prin fastul oriental,

acela[i timp s~ slujeasc~ bisericii, exaltnd

materialele scumpe, str~lucitoare. Stratificarea

valorile vie]ii spirituale. Biserici ca Sf. Sofia din

social~ era precis indicat~ prin semne ierarhice:

Constantinopol sau San Vitale din Ravenna au

dungi, cercuri, p~trate, broderii etc.

r~mas exemplare.

n epoca lui Justinian (secolul al VI-lea), costumul

Determinantele vie]ii terestre, timpul (mi[carea)

bizantin

[i spa]iul (volumul, adncimea) erau anulate \n

influen]nd toat~ lumea contemporan~.

atins

\ntreaga

sa

splendoare,

arta care vorbea despre sufletul nemuritor

Sculptural, costumul a evoluat paralel cu arta

(sculptura s-a aplatizat [i a disp~rut, \n pictur~

statuar~; reliefarea trupului, pus~ \n valoare


printr-un drapaj liber, a fost treptat neglijat~ \n
Jil]ul din filde[ al episcopului
Maximian, secolul al VI-lea, Ravenna

64

favoarea unei reprezent~ri simbolice, \n forme

doar ca lenjerie, m~tasea (adus~ din China)


fiind produs~ la Constantinopol doar pentru
curtea imperial~.
Se preferau ]es~turile rigide, cu modele mari,
simetrice,

figuri

influen]~

sirian~,

geometrice
cu

regulate,

motive

de

animaliere

fantastice (\n cercuri ap~reau p~s~ri, lei sau


dragoni \naripa]i adosa]i sau afronta]i sau

Evolu]ia togii: etrusc~, Roma republican~,


imperial~, Imperiul bizantin

vulturul cu dou~ capete, emblema Paleologilor).


Deoarece m~tasea se de[ira u[or, toate tivurile [i
cus~turile erau \nt~rite cu broderie. Pe zonele

abstractizate, hieratice, din linii drepte [i


planuri seci, dar p~strnd volume mari,
monumentale. Pictural, s-a recurs, odat~ cu
[tergerea reliefului, la specularea luminii
r~sfrnt~ pe pere]i de luciul marmurii sau al
mozaicului, iar pe ve[minte de m~t~surile ]
esute cu fir, brodate, b~tute cu pietre
pre]ioase, sugernd imaterialitatea.

supuse tocirii, ca pe umerii solda]ilor (purtnd

COSTUMUL BRBTESC

uneori pandelocuri (bijuterii atrnate de lan]uri).

Materialele folosite erau deosebit de scumpe,

Pe trup, tunica avea mnec~ lung~, poale

Europei migra]iile popoarelor f~ceau s~ se

mbr~c~mintea bizantin~ continua pe cea


roman~, ]inuta militar~ r~mnnd la \nceput
asem~n~toare, pe cnd ve[mintele pentru
ceremonii au evoluat treptat.

piard~

Pe cap, p~rul era tuns scurt, iar barba, la \nceput,

pn~ la p~mnt, cu borduri late, brodat la guler,

se purta ras~, apoi lung~, ascunznd maxilarele

man[ete, tiv. Pelerina militar~ scurt~, ca

Constantinopolul

fiind

centrul

mondial

al

produc]iei de lux, \ntr-o vreme cnd \n apusul


tradi]iile

me[te[ug~re[ti

din

vremea

romanilor. Lna [i pnzeturile erau utilizate

lance), la genunchi (pentru rug~ciune) [i \n


coate se aplicau petice ornamentale.

Ve[mintele deveneau [i mai ]epene prin


ad~ugarea de broderii, picturi, \ncrusta]ii cu
pietre scumpe sau perle.

mp~rat, filde[, secolul al XII-lea,


Washington D.C., Muzeul de Art~

[i deplasnd centrul aten]iei asupra ochilor.


mp~ratul purta coroan~ de aur, rigid~,
orizontal~, cu dou~ rnduri de pietre mari [i

scurte pentru militari, ceva mai lungi pentru


civili, iar \n costumul imperial ajungea pn~ sub
genunchi. Ve[mntul \nal]ilor prela]i era lung

Costume bizantine [i tiparele lor

65

mp~r~tul Justinian [i curtea lui, mozaic,


secolul al VI-lea, biserica San Vitale, Ravenna

66

mp~r~teasa Theodora [i curtea ei, mozaic,


secolul al VI-lea, biserica San Vitale, Ravenna

67

mp~ratul Theodor Metokites, 1315 1320, Mn~stirea Chora, Istanbul

[i cea lung~, de ceremonie, era la \nceput de tip


grecesc, dreptunghiular~, apoi semicircular~,
prins~ pe um~rul drept cu fibul~. mp~ratul purta
pelerina de purpur~ (hlamida) cu cte un
dreptunghi auriu \n fa]~ [i \n spate. Demnitarii
aveau pelerin~ lung~, uneori brodat~ cu scene
biblice, cu tablion purpuriu. Pantaloni lungi,
strm]i, acopereau picioarele pn~ la glezne.

nc~l]~mintea consta din sandale cu curele


(un fel de opinci) sau pantofi (negri pentru
demnitari, de purpur~ pentru \mp~rat).
Principalele accesorii erau gulerul lat, brodat
cu pietre, la fel cu centura lat~, [i fibula cu trei
l~n]i[oare cu pandantive, prinznd pelerina
pe um~r.
COSTUMUL FEMININ
mbr~c~mintea provenea din cea a Imperiului
roman trziu, cu tunica pentru interior [i
pelerina (paenula) pentru strad~.
Pe cap, p~rul era mereu acoperit de n~fram~.
Coroana imperial~ era rigid~, orizontal~, cu dou~
rnduri de pietre, egret~ [i cu pandelocuri foarte
lungi. Acestea aveau rolul, ca [i broboada, de a
elimina din compozi]ia fe]ei maxilarele obrajii

resim]i]i ca prea tere[tri [i a pune \n lumin~

68

mp~r~teasa Theodora, detaliu din mozaicul de la biserica San Vitale, Ravenna

ochii mari, umbri]i, \ncerc~na]i. Nasul lung [i

sub]ire [i gura mic~ ntregeau expresia grav~,

ascetic~, al c~rei model se g~sea \n icoane.


1

Doamnele purtau uneori [i turbane orientale.

Pe trup, peste c~ma[a care nu se vedea, prima


rochie era o tunic~ lung~ pn~ la p~mnt, cu
mneci lungi, strmte, cu cordon, tivit~ cu

Diacon

broderii de forme geometrice; peste ea, o

Preot

band~ brodat~ cu perle [i pietre era \nf~[urat~


8

pe umeri, atrnnd vertical \n fa]~; a doua

rochie, cu mneci scurte, sau o fust~ prins~ \n


talie o l~sa s~ se vad~ pe cea de dedesubt.

Pelerina era semicircular~, ampl~, cea


imperial~ din purpur~, cusut~ cu perle [i
pietre, deseori cu tablion, pe care putea fi
brodat chipul \mp~ratului.

3
3

n picioare, pantofii erau din piele colorat~,


eventual cu purpur~ imperial~, [i broda]i.

14

Preot slujind

Accesoriile, gulerul-pelerinu]~ [i cordonul, aurite,


brodate cu pietre, completau ]inuta de gal~.
9
EVOLUIA COSTUMULUI n secolele urm~toare,

11

costumul bizantin a suferit o prefacere lent~,


silueta s-a emaciat \n continuare, devenind mereu

12

10

17

15

mai seac~ [i ]eap~n~ prin dispari]ia drapajului [i


folosirea ]es~turilor rigide, cu motive ornamentale
geometrice regulate, cercuri, p~trate, cruci etc.
16

Corpul era total acoperit. La femei, capul era

\mbrobodit, iar b~rba]ii purtau p~rul lung [i fa]a \n

13

parte ascuns~ de barb~. Principalul ve[mnt era


roba lung~, rigid~ (saccos), cu mneci strnse
la \ncheieturi. Semnificativ~ apare evolu]ia mantiei
drapate, de la toga care amplifica silueta

prin faldurile rotunjite, la o simpl~ band~


dreapt~ din m~tase brodat~, \nf~[urat~ \n
talie [i pe umeri [i ]inut~ pe bra]ul stng,
avnd doar rolul unui ornament simbolic.
Stilul bizantin s-a p~strat aproape neschimbat
de-a lungul secolelor \n \nf~]i[area preo]ilor

Arhiereu (Mitropolit, Episcop, Patriarh)


COSTUMUL CLERULUI ORTODOX
1. Stihar (echivalent catolic alba)
2. Orar
3. Mnecu]~
4. Ras~, sutan~, anteriu (echivalent catolic sutan~)

5. Bru
6. Epitrahil sau patrafir
7. Felon (echivalent catolic casula)
8. Culion sau potcap
9.Camilafca (potcap cu vl)

10. Omofor (echivalent catolic pallium)


11. Crje
12. Sacos (echivalent catolic dalmatica)
13. Bederni]~ sau epigonation (echivalent
catolic manipulum)
14. Mitr~
15. Mantie (echivalent catolic pluviale)
16. Cruce pectoral~
17. Engolpion (echivalent catolic relicvar)

69

Biserica Sf. Nicolae Domnesc, secolul al XIVlea, Curtea de Arge[

ortodoc[i, caracterizat~ prin p~rul lung, ca [i


barba, [i prin ve[mintele suprapuse.
Costumul bizantin a primit printre alte influen]e
orientale [i modelele unor haine de ceremonie,
cum erau grana]a asirian~ sau caftanul persan
care, prelucrate \n spiritul specific Bizan]ului, au
fost transmise mai departe ]~rilor din r~s~ritul
Europei Rusiei, Bulgariei, ~rilor Romne.
Pn~ \n secolul al XII-lea, costumul bizantin a
fost modelul neegalat al \ntregii lumi europene.
n perioada urm~toare, stilul gotic apusean va
influen]a \n costum pe cel bizantin.

PE TERITORIUL ROMNIEI
Costumul romnesc cult [i popular s-a
\ncadrat,
\nc~
de
la
\nceputul
cre[tinismului, \n viziunea bizantin~, auster~,
sl~vind virtu]ile suflete[ti [i ascunznd trupul
pieritor.
70

CONDIII DE DEZVOLTARE Constituirea


~rii Romne[ti [i a Moldovei ca state
independente, \n secolul al XIV-lea, a oferit
cadrul unei vie]i publice [i a unei costuma]ii \n
rndul celor europene contemporane.
Cadrul artistic Aflate \n aria de influen]~ a
Imperiului bizantin, ~rile Romne au
cunoscut tipurile de construc]ie [i decora]ie
ale edificiilor de cult ortodoxe, remodelndule \ntr-un stil propriu, prin folosirea vechii
experien]e a artelor populare (ex.: biserica
Sf. Nicolae Domnesc Curtea de Arge[ sau
biserica m~n~stirii Cozia, cu ornamente
cioplite \n piatr~, ca din [ireturi \mpletite).

Mircea cel B~trn \n biserica de la Cozia.

Idealul uman, \ntrupat de portretele ctitorilor din

purtnd mantia larg~ pn~ \n p~mnt, cu

biserici, poart~ pecetea spiritualit~]ii bizantine.

mneci \n plnie (grana]a), din catifea cu motive

Ve[mintele de ceremonie erau executate din

mari, guler [i tivuri late brodate cu fir, perle [i

m~t~suri cu motive geometrice, simetrice, tivite

pietre pre]ioase. Aceasta s-a p~strat ca ve[mnt

cu benzi brodate cu perle [i pietre pre]ioase [i

de \ncoronare [i \n secolele urm~toare. O a

completate cu mantii semicirculare, agrafate \n

doua hain~ de origine oriental~, venit~ prin

fa]~ sau pe um~r. n astfel de costume apar

filier~ bizantin~, era caftanul cu mneci foarte

Nicolae Basarab Voievod, \n biserica Sfntul

lungi, atrnnd pe spate, cu despic~turi pentru

Nicolae Domnesc din Curtea de Arge[, ca [i

trecerea bra]elor, purtat mai \nti de doamne [i

Costumul popular de Muscel, cu silueta elegant~


de coloan~ [i acordul rafinat de alb, negru [i aur,
apare ca o relicv~ a cur]ii din Cmpulung, capitala
~rii Romne[ti din secolul al XIV-lea.

secolul

al

XV-lea

Constantinopolului

de

dup~

c~tre

turci

cucerirea

arta

bizantin~ [i-a continuat dezvoltarea mai departe


\n

regiunile

de

rezisten]~

\mpotriva

otomanilor, \mbr~cnd un marcat caracter


na]ional \n Rusia, ]~rile baltice ca [i la noi. n
picturile votive, domnitorii, doamnele [i copiii lor,
(ca Alexandru cel Bun pictat \n m~n~stirea
Sucevi]a) erau \nf~]i[a]i \n costume imperiale,

Ctitori, Ieremia Movil~ [i familia lui,


M~n~stirea Sucevi]a, 1600 - 1606

\n secolul al XVI-lea, Despina Doamna [i fiica


ei, domni]a Ruxandra, \n biserica episcopal~
din Curtea de Arge[.
i \n Transilvania, broderii de tip bizantin erau
aplicate pe ve[minte largi, dar cu poale mai
scurte, de exemplu \n portretele ctitorilor
Cnde[ti din Biserica Strei Sngiorgiu sau ale
jupnilor Vladislav [i Micl~u[ din Biserica
Sfntul Nicolae din Ribi]a.

Biserica Vasile Blajeni, secolul al XVI-lea, Moscova

n secolul al XVl-lea ve[mintele de gal~ ale


cur]ii \[i p~strau monumentalitatea [i
gravitatea
bizantine.
Unii
domnitori
\mbr~cau \nc~ grana]a, ca Neagoe
Basarab \n biserica m~n~stirii Curtea de
Arge[ [i Petru Rare[ \n biserica M~n~stirii
Humor, al]ii caftanul peste alt ve[mnt,
anteriul, la fel de lung, \nchis pn~ \n talie cu
nasturi [i legat cu cing~toare. Costumul
popular. L~sarea la vedere doar a fe]ei,
ascunderea p~rului sub tulpan, a trupului sub
haine, remodelarea siluetei c~tre cilindru,
sobru, decent (f~r~ elemente de atrac]ie,
plete, decolteu, talie fin~) fac parte din
tr~s~turile distinctive ale portului din toat~
Romnia, estompnd diferen]ele regionale
(nu se poate imagina costumul popular
romnesc cu mneci [i pantaloni scur]i).

N RUSIA

Costum de Muscel, secolul XVIII - XIX,


Bucure[ti, Muzeul Satului

de boieri \nc~ de la sfr[itul secolului al XV-lea,


ca Maria de Mangop, \n portretul ei brodat [i
doamna Elena, \n pictura de la Moldovi]a sau,

nruririle Imperiului bizantin ortodox s-au


grefat pe o art~ local~ de mare vitalitate,
hr~nit~ de r~d~cini orientale, vizibile n
biserica Vasile Blajeni, ridicat~ la Moscova
n cinstea eliber~rii ]~rii de t~tari n secolul al
XVI-lea. Forma de coco[nichi, provenit~ din
arhitectura de lemn (ca o sec]iune de butoi,
f~cnd trecerea de la spa]iul navei la cel mai
restrns al turlei), se reg~se[te n diademele
p~strate n costumele populare, dar arborate
[i n ]inutele curtene ca un semn distinctiv al
identit~]ii na]ionale.
71

Castel fortificat din Rochester, Anglia, secolul al XII-lea

COSTUMUL EUROPEAN

FEUDAL

Mantii ca ziduri de incint

COSTUMUL N SECOLELE VI - IX

STILUL CAROLINGIAN
CONDIII DE DEZVOLTARE Dup~ ce tulburarea
migra]iilor s-a mai lini[tit, pe teritoriul Imperiului
roman de Apus s-a instaurat domina]ia popoarelor
germanice, organizate \n mai multe regate, \n
Anglia, Danemarca, Suedia, Norvegia, Italia, Galia
[i Germania actuale.

Un deosebit nivel de civiliza]ie a atins regatul


francilor \n timpul dinastiei Merovingienilor \n
secolele V VIII, apoi a Carolingienilor \n
secolele VIII IX. n anul 800, Carol cel Mare
s-a \ncoronat ca \mp~rat roman, unind
principalele domenii ale Europei de apus din
Italia, Fran]a, Germania, \ntr-un fel de uniune
european~ bazat~ pe aceea[i religie cre[tin~
[i avnd limba latin~ comun~.
Cadrul artistic Pe lng~ modeste construc]ii
din lemn, \n cadrul Rena[terii carolingiene
a \nceput din nou s~ se cl~deasc~ \n piatr~
re[edin]e regale [i biserici, cum e cea din Aixla-Chapelle, v~dit \nrurite de arta bizantin~,
dar de propor]ii mai reduse [i cu solu]ii
func]ionale proprii.
Idealul de frumuse]e pornea de la cel
bizantin, exprimnd puterea [i bog~]ia,
privilegiul st~pnitorilor r~zboinici [i al maimarilor bisericii cre[tine.

Costume feminine romanice [i tipare

armatei romane de ocupa]ie (tunic~ de pnz~,


manta dreptunghiular~, pelerin~ cu glug~,
ghete), iar hainele erau cusute \n cas~ din
materiale produse \n gospod~rie (]es~turi din
ln~, pnz~ sau blan~ etc.), la care se ad~ugau
garnituri mai scumpe din m~tase sau broderie.
Mormintele din epoca merovingian~ au p~strat
ve[mintele de gal~ ale unor capete \ncoronate,
cum era regina Arnegonde (550 - 570), care era

Carol cel Mare, secolul al IX-lea, Paris, Luvru

CARACTERE GENERALE ALE


COSTUMULUI Constituirea ornduirii
feudale impunea deosebiri marcate ale
st~rilor sociale prin aspectul exterior.
Pentru ceremonii nobilii recurgeau la o
costuma]ie somptuoas~ dup~ modelul
prestigiosului
Bizan],
amplificndu-[i
sculptural silueta pe vertical~ prin tiare \nalte,
pe orizontal~ prin drapaje largi [i c~utnd s~
impresioneze prin coloritul viu al materialelor
scumpe [i prin pre]iozitatea ornamentelor.
n via]a zilnic~ \ns~ se purta o \mbr~c~minte
practic~, rezultatul combina]iei ve[mintelor
popoarelor germanice (tunic~ de piele,
pantaloni, [ub~ de blan~, opinci) cu cele ale

\mbr~cat~, peste c~ma[a din pnz~ fin~, cu o


rochie din m~tase violet~ peste care avea un

M~nu[~ [i pantof, secolul al IX-lea,


Viena, Schatzkammer

Biserica Sf. Mihail din Hildesheim, Germania, 1001

mantou din m~tase ro[ie, cu mneci largi,


cing~toare lat~ [i un v~l prins cu o bro[~ de
aur [i email, iar pantofii erau din piele neagr~,
cu noji]e \nf~[urate pe gamb~.

Biserica Saint Benot sur Loire, secolul XII - XIII

Carol cel Mare, \n costum de gal~, era


asem~n~tor \mp~ra]ilor r~s~riteni, purtnd
chiar unele piese importate din Bizan].
Costumul s~u de \nmormntare, g~sit \n
mausoleul din Aix, cuprindea: o coroan~ de aur
cu pietre pre]ioase [i email, o tunic~ cu mneci

Dulap de sacristie, 1210, domul din Halberstadt

tivit~ cu aur, peste ea o dalmatic~, deasupra o


hain~ constantinopolitan~ din brocart ]esut cu
elefan]i \n cercuri, \n verde, albastru [i aur, [i alta

cu care e \nf~]i[at \mp~ratul [i \n statueta


ecvestr~ \n bronz din muzeul Luvru, din
Paris. Majoritatea popula]iei de plugari lega]i
de p~mnt era ]inut~ departe de luxul privilegia]ilor att datorit~ posibilit~]ilor materiale
reduse, ct [i prin legi vestimentare, de pild~
cea din anul 808 care interzicea ]~ranilor s~
foloseasc~ mai mult de [ase co]i (3,50 m) de
pnz~ [i alte culori dect negru [i cenu[iu.

din brocart de aur cu motive \n p~trate, fiecare


cu cte un rubin \n centru, [i pantofi din piele
ro[ie broda]i cu aur [i b~tu]i cu smaralde.
Costumul obi[nuit al lui Carol cel Mare, descris
de secretarul s~u Eginhard, era \n schimb mult
mai simplu [i adaptat vie]ii active: pe cap, peste
p~rul scurt, o bonet~ rotund~ cu margini
brodate, pe trup o c~ma[~ din pnz~ sau ln~,
apoi o tunic~ (gonelle) pn~ la genunchi, tivit~
cu m~tase colorat~ [i strns~ cu cordon cu
cataram~, peste care o pelerin~ semicircular~,
vara sub]ire, iarna \mbl~nit~, era prins~ pe
um~r cu o bro[~. |n picioare, pantalonii pn~ la
genunchi [i \nc~l]~rile din piele \ntregeau ]inuta

Fecioara cu Pruncul,
Auvergne, secolul al XIIlea, Paris, Luvru

73

COSTUMUL N SECOLELE X-XII


STILUL ROMANIC
n secolele X-XII, \n prima etap~ a feudalismului
dezvoltat,

\n

Europa

apusean~,

arti[tii

[i

me[te[ugarii lucrau mai ales pentru seniorii


feudali, st~pnitori ai domeniilor [i ai satelor de
iobagi, sau pentru m~n~stiri, citadele ad~postite
ale culturii. ntre mo[iile r~spndite \n vest [i
marile imperii r~s~ritene, bizantin [i arab,
c~l~toreau

negustori

[i

crucia]i,

asigurnd

circula]ia ideilor [i formelor. Pu]in dup~ ce la


anul

1000

lumea

a[teptase \nsp~imntat~

Judecata de Apoi, la 1054 catolicii din apusul


Europei s-au separat de ortodoc[i. Pe cnd
ace[tia din urm~ au p~strat neschimbat~
orientarea

artelor

vizuale

c~tre

figurarea

nev~zutelor, catolicii [i-au \ndreptat privirea


c~tre via]a credincio[ilor, desf~[urat~ \n timp [i
spa]iu, ceea ce a dus la re\nflorirea sculpturii [i
la reprezentarea \n pictur~ (n fresce sau
miniaturi) a ac]iunilor, cu gesturi [i mimic~.
Cadrul artistic Dup~ secole de stagnare, vestul
Europei [i-a reg~sit resursele activit~]ii constructive
de amploare, conturndu-[i un puternic stil original,
cu multiple fa]ete, putnd concura cu cel estic,
bizantin: stilul romanic din secolele X XII.
Principalele cl~diri erau castelul \nt~rit [i biserica.
Relund tradi]ia roman~ din fostele provincii ale
imperiului,

altoit~

cu

influen]e

orientale

[i

experien]e populare locale, arhitectura cet~]ilor era


caracterizat~ de zidurile pline, masive, asigurnd
ap~rarea [i dnd prestan]~ [i monumentalitate
edificiilor. Bisericile, pe plan bazilical, aveau
deschideri mici, \n arcuri semicirculare sprijinite de
colonete, care se reg~sesc [i \n ornamentele
mobilierului.

mp~ratul Otto al III-lea \ntre un episcop [i un cavaler, Evangheliarul din


Bamberg, secolul al X-lea, Munchen, Staatsbibliothek

74

Sculptura [i pictura, figurnd imaginile


mitologiei
cre[tine,
\mbr~cau
aspecte
fantastice, de mare efect decorativ.

9.
3.

11.
10.

8.
7.

2.

5.
4.
1.

3.

COSTUMUL ECLEZIASTIC CATOLIC

Preot
Papa 10.
crja 11.
tiara

1. sutana
2. cotta
12. pluviala [i 3. stola

tiparul ei

Idealul
uman
corespundea
concep]iei
teologice dominante, punnd ca [i \n lumea
bizantin~ accentul pe figur~, oglinda
sufletului, [i acoperind trupul considerat impur.
Prestigiul social era semnificat printr-o
impun~toare prezen]~ \n spa]iu, masiv~ ca un
bastion inexpugnabil.

suprema]ia st~pnitorilor asupra ]


~ranilor, \mbr~ca]i \n culori stinse,
p~mntii.

6.

Episcop

4. alba
5. dalmatica
6. casula
7. manipulum
8. pallium
9. mitra

12.

Avnd ca material principal stofa de


ln~, garnisit~ cu ]es~turi mai
scumpe sau bl~nuri rare, costumul
romanic, drapat \n falduri moi, era
mai suplu \n compara]ie cu
rigiditatea mantiilor bizantine, din
m~tase ]eap~n~, \nt~rit~ de
broderii [i pietre pre]ioase.
es~turile scumpe erau imitate \n
m~n~stiri prin broderii de mn~,
destinate nu numai ve[mintelor
liturgice, ci [i celor civile de gal~.
~ranii continuau s~ utilizeze doar
pnzeturi [i stofe de cas~. Pnza
alb~ era, dup~ sp~lare, \ng~lbenit~
cu [ofran.
Tehnica execu]iei \mbr~c~mintei era
relativ
pieselor

rudimentar~,
fiind

majoritatea

necroite

[i

doar

asamblate, din materiale textile ]


esute

la

r~zboi,

dreptunghiular~,

doar

de

form~

\ncre]ite

[i

cusute \n diferite feluri. Hainele erau


lucrate \n cas~ chiar [i \n familiile

CARACTERE GENERALE ALE


COSTUMULUI mbr~c~mintea lung~ [i larg~,
bogat \mpodobit~ constituia privilegiul nobililor
feudali [i al naltului cler, pe cnd iobagii
continuau s~ foloseasc~ ve[minte practice,
scurte, strnse pe trup, rezultate din
\mbinarea portului local popular cu influen]ele
romane aduse de militari.
Sculptural, costumul feudalilor modela prin
faldurile ample volume compacte, de bloc,
amintind corporalitatea cl~dirilor.
Pictural, coloritul viu al stofelor [i mai ales
str~lucirea podoabelor scumpe f~ceau vizibil~

nobile

(\n

Cntecul

Nibelungilor,

Krimhilde cosea c~m~[i).

COSTUMUL BRBTESC
Potrivit strictei ierarhii feudale, c~tre
anul 1000 au fost fixate costumele
principalilor suzerani, \n frunte cu
\mp~ratul, ca [i cele ale clerului.

mp~ratul avea acelea[i ve[minte


ca [i episcopul, deosebindu-se
doar prin \nsemnele puterii lume[ti
coroana, sceptrul, sabia, globul
p~mntesc.
n
]inuta
\mp~r~teasc~
se
suprapuneau tunica alb~ \ncins~
cu cordon (zingulum), peste care

era \ncruci[at~ o f[ie simbolic~


cu capete atrnnd \n fa]~
(stola), amintind vechea mantie
roman~, apoi o tunic~ mai larg~
[i scurt~ (dalmatica) colorat~,
brodat~ cu m~tase [i aur, [i \n
sfr[it o mantie semicircular~
(paenula) de m~tase purpurie.
Ciorapii de m~tase, pantofii [i
m~nu[ile
erau
brodate
[i
\mpodobite cu pietre pre]ioase.

Costumul civil al cavalerilor feudali accentua


for]a [i prestan]a.
Pe cap, contribuind la amplificarea siluetei, p~rul
Episcopul catolic purta pe cap mitra cu dou~ col]uri, iar pe
trup acelea[i ve[minte suprapuse: dedesubt tunica alb~,
\ncins~ cu zingulum, peste ea stola, apoi dalmatica [i pelerina
circular~,

iar

peste

toate

acestea

doua

band~

simbolic~, \mpodobit~ cu cruci (pallium), [i pe bra] o f[ie


(manipulum) pentru apucat obiectele sacre.

Rangurile biserice[ti inferioare \mbr~cau doar straturile


de dedesubt, diaconii doar tunica alb~, zingulum [i
manipulum, preo]ii, \n plus stola [i dalmatica.

era l~sat lung, ca [i must~]ile [i barba, t~iat~


adeseori \n dou~ col]uri. Acoper~mntul cel mai
frecvent

era

scufia

sub

form~

de

bonet~,

asemenea celei frigiene, de glug~ cu mo] sau de


scufie legat~ cu bride, deseori purtat~ [i sub coif
sau sub p~l~ria de vn~toare, cu bor \ntors.

Cavalerul Schenk von Limburg, miniatur~, secolul


al XIII-lea, Heidelberg, Universittsbibliothek

75

76

Broderia de la Bayeux, secolul al XI-lea, Muzeul din Bayeux

contur bol]ile semicirculare din arhitectura


romanic~, va evolua ca [i acestea c~tre arcul
frnt, ogival. Cu timpul, a fost completat~ cu
o plac~ nazal~, apoi cu o masc~ pentru fa]~,
cu perfora]ii pentru ochi [i nas, dnd
cavalerilor o \nf~]i[are \nsp~imnt~toare.

~r~ncile p~strau portul vechi, func]ional, cu o

Pe trup, peste o tunic~ v~tuit~, amortiznd


frecarea [i loviturile, era \mbr~cat~ c~ma[a
de zale (haubert), [i peste aceasta o hain~
larg~ din stof~, cu func]ie util~, ferind zalele
s~ se \ncing~ la soare, dar [i reprezentativ~,
l~]ind silueta r~zboinicului [i dezv~luindu-i
identitatea prin \nsemnele heraldice [i culorile
proprii, reluate [i de cuvertura calului.
Picioarele erau ap~rate de zale.

Baudouin I a intrat \n Ierusalimul cucerit \mbr~cat

Armele erau: arcul cu s~ge]i, suli]a, sabia [i


scutul rotund sau \n form~ de zmeu.

sub]irimea mijlocului.

Solda]ii de rnd purtau \n afara hainelor obi[nuite ]

poalele mai lungi dect \n trecut, pn~ la

La \nceputul perioadei amintite era foarte


asem~n~tor cu cel b~rb~tesc de ceremonie,
dar ceva mai lung.

jum~tatea

pantalonii.

Pe cap, p~rul era, la tinerele fete, piept~nat cu

Pelerina, dreptunghiular~, [i ea mai lung~ [i mai

c~rare la mijloc, \n plete sau coade, \mpodobit

larg~, era prins~ cu fibul~ pe um~r sau pe piept.

cu coroni]e de flori, dar acoperit la femeile

n picioare, ciorapii din stof~, croi]i pe m~sur~,

m~ritate cu basma legat~ \n jurul b~rbiei

erau viu colora]i, lega]i cu curelele \nc~l]~mintei

(barbette), sau \nvelind [i gtul (gorget).

sau vr]i \n cizme scurte.

Pe trup, peste c~ma[~ erau \mbr~cate dou~

Spre deosebire de nobili, iobagii aveau p~rul


mai scurt, retezat, iar pe trup tunic~ scurt~ [i
pantaloni din stof~ dreptunghiular~, drapat~,
[i \n picioare aveau ciorapi largi [i opinci,
pantofi gro[i sau cizme.

rochii

Pe trup, peste c~ma[~, tunica cu mneci avea

COSTUMUL MILITAR
Pe cap, n vremea cruciadelor, \ncepnd din
secolul al XII-lea, se purta casca metalic~. La
\nceput de form~ semisferic~, amintind \n
78

cruciadele au favorizat o p~trundere masiv~ a


costumelor orientale \n Europa. n 1100, \mp~ratul
cu un burnus ]esut cu aur, \n 1192, Henri de
Champagne purta mantii [i turbane d~ruite de
sultanul Saladin. n costumul romanic au fost,
desigur, integrate \nti ve[mintele de acela[i tip,
largi [i lungi, dar \n costumul feminin au \nceput s~
se caute metode de mulare a rochiei pe trup;
t~iat~ \n fir drept, aceasta a fost r~scroit~ lateral \n
talie

[i

[nuruit~,

accentund

prin

contrast

Era \nceputul unei revolu]ii costumare ce


avea s~ se \mplineasc~ \n etapa urm~toare.
P~stori, Catedrala din Chartres,
secolul al XII-lea, Fran]a

COSTUMUL FEMININ

ascunznd

EVOLUIA COSTUMULUI n secolul al XII-lea,

~r~ne[ti c~ciul~ din ln~ [i pieptar din piele.

Broderia de la Bayeux, transportarea zalelor,


secolul al X-lea, Muzeul din Bayeux

gambei,

singur~ rochie peste c~ma[~ [i basma pe cap.

suprapuse,

una

dedesubt

(cotte)

strmt~, \nchis~ pn~ la gt, cu mneci lungi,


strmte, alta deasupra (surcot), mai larg~, cu
mneci largi, ceva mai scurt~. Pelerina era
semicircular~, uneori m~rginit~ cu blan~.

Principalele accesorii erau cordonul din


argint aurit, care era de fapt o bijuterie, ca [i
inelele sau colanele de la gt.
nc~l]~mintea era simpl~: pantofi de forma
unor balerini.

PE TERITORIUL ROMNIEI
S-au construit cet~]i \nt~rite \n toate provinciile.
Pe cnd Muntenia [i Moldova r~mneau fidele
stilului bizantin, \n Transilvania din secolele X
XIII

bisericile

ortodoxe Densu[,

Strei etc.

(Hunedoara) \mbinau tr~s~turile bizantine cu


cele romanice venite din Apus. Stilul romanic
slujea ritului catolic al ungurilor [i sa[ilor (stabili]i
aici \ncepnd cu secolul al X-lea [i al XII-lea) \n
bisericu]e de sat cum e cea din Cisn~dioara
(Sibiu) sau \n catedrale impun~toare, cu ziduri
masive [i bogat~ decora]ie sculptat~ \n piatr~,
cum

este

\mbr~]i[at~,

cea

din

cioplit~

Alba-Iulia.
\ntr-unul

din

Perechea
blocurile

zidului, se \nf~]i[eaz~ \n costumele timpului, cu


plete [i ve[minte lungi [i largi (ale cavalerului,
ceva mai scurte). Sa[ii au construit ncepnd din
acest~ perioad~, originalele lor fortifica]ii s~te[ti
ca ansamblurile de la Prejmer [i H~rman, cele
trei ziduri succesive din jurul bisericii de la
Biertan

sau

numeroasele

l~ca[e

de

cult

prev~zute cu galerie de straj~ [i pu] cu ap~ n


interior pentru caz de asediu.
Pereche, catedrala de la Alba-Iulia

Biserica din Cisn~dioara, portal n stil romanic

Biserica din Cisn~dioara, vedere general~

79

Strad~ din Ulm, secolul XIV - XV, Germania

n secolele XIII XIV, o dat~ cu afirmarea


puterii centrale a regalit~]ii franceze \n dauna
f~rmi]~rii feudale, Parisul a devenit centrul
culturii [i al elegan]ei.
n secolul al XV-lea, Fran]a fiind pustiit~ de
r~zboiul de 100 de ani, for]ele artistice s-au
refugiat \n ducatul Burgundiei (st~pnind
provincii din r~s~ritul Fran]ei [i ~rile de Jos),
ultimul bastion al culturii medievale.
Cadrul artistic era format nu att de castelele
nobiliare, ct de ora[ele \n care, \n spatele

COSTUMUL N STIL

GOTIC

Nervuri de piatr i pantofi ascuflifli

Biserica Saint Ouen din Rouen,


secolul XIV-XV, Fran]a

CONDIII DE DEZVOLTARE n etapa


urm~toare a civiliza]iei europene, ora[ele
municipii medievale, ad~postind cet~]eni
liberi, meseria[i [i negustori, au devenit
focarele vie]ii noi. Al~turi de nobilime, strns~
de obicei \n jurul cur]ilor regale, or~[enimea a
\nceput s~-[i spun~ cuvntul \n art~, ca [i \n
costum
(\nc~lcnd
ordonan]ele
care-i
interziceau purtarea unor ]es~turi [i bl~nuri
scumpe sau a unor anumite culori).

zidurilor \nt~rite, se ridicau prim~riile [i casele


breslelor, iar catedralele \[i \n~l]au c~tre cer
turnurile ca dantele de piatr~.
Extinzndu-[i orizontul cunoa[terii prin c~l~torii
comerciale sau cruciade, europenii aflaser~ \n
Orient metode utile construc]iilor \n \n~l]ime
arcul frnt ca [i modele de haine scurte,
strnse pe trup, potrivite vie]ii active (cum era
caftanul iranian purtat cu pantaloni pe picior),

Prin colaborarea me[te[ugarilor asocia]i \n


bresle s-au \nregistrat \nsemnate progrese \n
toate
domeniile
tehnicii,
vizibile
\n
arhitectur~ \n constituirea sistemului de
echilibru al catedralelor \n stil gotic, dar [i \n
costum, care nu mai era cusut \n cas~, ci
executat de speciali[ti croitorii.

dar [i de p~l~rii fantastice (cum erau cele


chineze[ti cu coarne), integrndu-le \ns~ pe
toate unui ansamblu artistic de o des~vr[it~
unitate stilul gotic. n acela[i timp, \ns~, \n art~
se exprima [i noul interes pentru cercetarea
realit~]ii (\n redarea minu]ioas~ a frunzelor
capitelurilor, ca [i \n asem~narea portretelor),
Dierk Bouts, Proba focului, 1475, Bruxelles,
Muses Royaux des Beaux Arts

80

vizibil [i \n conturarea trupului viu prin ve[minte.

Vrsta preferat~ era foarte tn~r~, aproape de


adolescen]~, ca \n toate epocile de domina]ie a
nobilimii, beneficiind din copil~rie de venituri [i
privilegii.

Prin

repartizarea

centrelor

de

interes \n compozi]ia imaginii, privitorului \i erau


ar~tate \n primul rnd zonele cele mai sub]iri
ale trupului: gtul, talia, \ncheieturile minilor [i
picioarelor, iar cele late erau ascunse sub
falduri (umerii b~rbatului sub mneci bufante,
bazinul femeii sub pliurile fustei).
Senza]ional~

fost

scurtarea

hainelor

b~rb~te[ti, echivalnd moda mini din costumul


feminin al anilor 60, din secolul al XX-lea.
Desvelirea picioarelor a \nsemnat afi[area unei
noi libert~]i de mi[care, de deplasare \n spa]iu,
dar mai ales de independen]~, cucerit~ \n
secolele XIV XV de c~tre b~rba]ii din ora[e, \n
timp ce so]iile lor, cu fusta lung~ ca un clopot,
au continuat s~ reprezinte stabilitatea familiei.
Cei trei magi, vitraliu, secolul al XII-lea,
Biserica Saint Denis, Paris

Costumul european a evoluat, odat~ cu stilul


gotic, de la compozi]iile mai simple [i echilibrate
de \nceput, pentru care Fran]a a oferit cele mai
frumoase

modele,

pn~

la

desf~[urarea

Costum nobiliar,
1450, Dam, Amsterdam

exuberant~ de forme dinamice din moda


burgund~, din ultima perioad~ a goticului
flamboaiant persistnd \n unele ]~ri europene,
ca Germania, [i \n vremea Rena[terii. Idealul de
frumuse]e uman~ sugera spiritualizarea prin
efilarea

siluetei, integrat~

prin verticalitate

stilului

gotic.

figurilor

Schemele

umane

desenate de Villard dHonnecourt erau alc~tuite


din unghiuri ascu]ite. Strns pe trup, costumul
sub]ia silueta, dematerializnd-o, f~r~ a o
masca \ns~, ca \n epoca precedent~, \n stilurile
bizantin [i romanic, ci, dimpotriv~, f~cndu-o
vizibil~.

Trompet, orga domului din


Strasbourg, 1385

81

n costumul gotic s-a exprimat, prin urmare,


pe de o parte elegan]a nobiliar~, pre]ioas~ [i
incomod~, pe de alta cea a or~[enilor liberi,
practic~ [i comod~, influen]ndu-se reciproc.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Deosebirile sociale erau subliniate prin aspectul
exterior, doar cei care nu trebuiau s~
munceasc~ fizic putnd \mbr~ca hainele cele
mai strmte, mai bogate, \n culori deschise.

Sculptural, costumul se \nscria \n viziunea


goticului prin volumele sub]iri, elansate, ca [i
prin mul]imea v~lurilor, trenelor, mnecilor
atrnnde, terminate prin ascu]imi care
p~reau c~ se dizolv~ \n spa]iu, prelungind
orice mi[care. Pictural, lumina colorat~ a
vitraliilor [i perfec]ionarea vopselelor au dus
la intensificarea cromatic~ a costumelor.
Materialele folosite de nobili erau m~t~suri [i
catifele ]esute cu motive, bl~nuri scumpe [i
bijuterii complicate, pe cnd or~[enii se
\mbr~cau \n stofe de culori uni [i pnzeturi.
Croiala pe corp a ve[mintelor era facilitat~ de
a[ezarea stofelor cu firul oblic (de bie),
utiliznd elasticitatea ]es~turilor.
COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, p~rul era scurtat pn~ la ureche,
l~snd gtul la vedere, iar fa]a era ras~ juvenil.
P~l~riile \n~l]au statura, cea mai simpl~ era
fesul ]uguiat, ro[u, purtat de or~[enii de rnd.
Gluga

(chaperon),

mo[tenit~

din

secolele

trecute, era croit~ cu mo]ul din ce \n ce mai


lung, peste 1 m, fie foarte sub]ire (liripipe), fie
mai lat, putnd fi \nf~[urat \n jurul frun]ii, ca un
turban. Sub influen]a modei orientale, gluga a
fost \mbr~cat~ [i invers, cu deschiderea mai
mic~, pentru fa]~, tras~ pe cre[tet, iar pelerina,
ca [i mo]ul, erau drapate

\n chip de turban, sau atrnau pe umeri, ca


Jan van Eyck, Giovanni Arnolfini [i so]ia sa, 1434, Londra, National Gallery

82

\n B~rbatul cu inel, de Van Eyck. Apoi,


turbanul a fost simplificat, fiind f~cut dintr-un
sul circular ca un colac, prins pe mijlocul unei
benzi lungi de ]es~tur~, ca un fular, care
putea fi \nf~[urat~ \n jurul capului sau, cnd
turbanul era scos de pe cap, legat~ de-a
curmezi[ul toracelui, cu cercul pe spate [i
\nnodat~ pe piept.
n secolul al XV-lea au p~truns \n nordul Europei [i
unele

influen]e

din

Italia,

pornit~

pe

calea

Rena[terii. Negustorul italian Giovanni Arnolfini


apare \n portretul pictat de Jan van Eyck cu o
p~l~rie cu bor lat, ultima mod~ de acas~.
Pe trup, peste c~ma[a din pnz~, invizibil~, erau
\mbr~cate,

obi[nuit,

dou~

straturi

de

haine:

dedesubt o tunic~ scurt~ [i sub]ire (cotte, gipon


sau dublet) cu pieptul v~tuit [i poale cutate, de care
se legau ciorapii, deasupra alta (cotte hardie,
pourpoint), pn~ peste genunchi, cu guler mic,
ridicat, [i mneci largi, uneori spintecate (l~snd s~
se vad~ mnecile de dedesubt), cu cordon \n talie.
Haina de deasupra avea, de obicei, ca [i cea de
dedesubt, fa]a croit~ dintr-o singur~ bucat~, doar
cu [li] la gt [i fente pe poale. Unele din aceste
h~inu]e scurte (tabard), cu sau f~r~ mneci,
pictate sau cusute cu blazoane, erau \nchise pe
um~r ca [i cele destinate turnirurilor sau altor
ceremonii, altele aveau mneci largi, cr~pate,
formnd pelerin~. Deosebit de comod~ era haina
f~r~ mneci, necusut~ \n p~r]i, croit~ de bie, ca o
pelerin~ despicat~ pe laturi (huque), de obicei
tivit~ cu blan~. Arnolfini are un astfel de ve[mnt
din stof~ neagr~ \n portretul pictat de Van Eyck.
n secolul al XV-lea a ap~rut \n Europa [i jacheta
\nchis~ \n fa]~ [i petrecut~, la fel cu caftanul
oriental. Persoanele venerabile prin rang, func]ii
sau vrst~ purtau haina de deasupra lung~ fie
\nchis~, ca o rochie tras~ pe cap

(houppelande), cu [li] la gt [i guler montant, fie


Pereche, bro[~, 1450, Viena, Kunsthistoriches Museum

83

Calot~,

p~l~rie peste scufie,

glug~ chaperon,

de tipul caftanului deschis \n fa]~. Pe lng~


acestea, pelerina (tradi]ional~ \n costumul regal
[i preo]esc) mai era folosit~ [i \n c~l~torii.
Picioarele erau acoperite, la \nceput, de ciorapi
lungi, strm]i, croi]i din stof~ sau piele [i ag~]a]i de
centur~. Pe m~sura scurt~rii jachetei, ciorapii s-au
lungit, apoi au fost cusu]i unul de cel~lalt,

glug~ cu mo]ul turban,

gluga mbrcat invers, turban din glug~,

devenind ciorapi-pantaloni (ca [i dresul din


secolul al XX-lea), ad~ugndu-li-se un
triunghi \n fa]~ (braye) pentru a da l~rgime
(nefiind elastici). Pantofii, ascu]i]i, denumi]i
poulaines sau crackoves (ceea ce ar
presupune o origine polonez~), aveau botul
de o lungime corespunz~toare rangului. Fiind
destul de greu de circulat pe jos cu astfel de
vrfuri (care ajungeau pn~ la 30 de
centimetri), uneori acestea erau aduse [i
prinse cu l~n]i[oare de glezn~. Pentru mersul
pe str~zile insalubre ale ora[elor medievale
erau necesari galen]i de lemn.
Ca accesorii, punga pentru bani [i m~run]i[uri
era ag~]at~ de centur~, iar m~nu[ile, utile la
lupte sau la vn~toare, continuau s~ fie o
completare a ]inutei elegante. nsemnele
ordinelor cavalere[ti luau forma unor bijuterii
din aur cu email [i pietre pre]ioase, ca ordinul
Lnei de aur ini]iat de ducele Burgundiei,
presupunem proiectat de Jan van Eyck [i
executat de bijutierul din tabloul nostru.

colac cu fular.

cre[tet, ca un arc frnt, iar vrfurile pantofilor


erau la fel de lungi ca [i cei civili, putnduse \ns~ demonta pentru mersul pe jos.
Armura
metalic~
a
atins
maxima
perfec]ionare la mijlocul secolului al XV-lea,
cnd era confec]ionat~ din o]el, gravat~ cu
motive heraldice, avnd [i o greutate relativ
mic~ (\n jur de 25 de kg.).
Armele (sabia, lancea) erau mari [i grele, iar
scutul era ag~]at de gt cu lan] [i pictat cu
blazonul cavalerului.
Calul era [i el blindat cu acela[i sistem de
pl~ci metalice articulate.
COSTUMUL FEMININ
Pe cap, p~rul, alt~dat~ vizibil la tinerele fete,
era ridicat [i strns \n cre[tet, \n~l]nd silueta
[i degajnd, totodat~, gtul sub]ire, [i era
\nvelit cu bonete de formele cele mai variate,
de la scufi]e la p~l~rii pe srm~ \n form~ de
cornet, [a sau coarne, cu v~luri fluturnde.
Pe trup, peste c~ma[a din pnz~ fin~, brodat~ la
gt, se \mbr~cau cele dou~ straturi obi[nuite.

Jan van Eyck, B~rbatul cu inel, secolul al XVlea, Sibiu, Muzeul Bruckenthal

84

COSTUMUL MILITAR FEUDAL

Rochia de dedesubt (cotte), pe corp, cu decolteu

A evoluat paralel cu armele de foc, armura de

rotund sau p~trat, bustul [nuruit n fa]~ [i mneci

zale fiind acoperit~ treptat cu piese metalice

lungi strmte, era acoperit~ de rochia de deasupra

pentru trunchi, bra]e [i picioare, [i ajungnd ca o

(surcot) larg~, decoltat~ \n fa]~ [i \n spate \n unghi,

cutie nchis~, lucrat~ pe m~sur~. Mi[carea era

iar talia strns~ foarte sus mic[ora bustul, lungind

posibil~ prin articularea pl~cilor (ca la coada

picioarele. Prin croiala de bie, ]es~tura c~dea

racului). Urmnd moda, casca masiv~, cu

\ntins~ pe bust, formnd falduri crescnde pe

viziera mobil~, era ascu]it~ \n

poale. n secolul al XIV-lea, rochia surcot avea

Scen~ de dragoste, tapiserie din


Arras, cca. 1430, Paris, Luvru

[i moda burgunde, create pe gustul aristocra]iei


cavalere[ti, alc~tuiau o ambian]~ ireal~, de
evaziune

\ntr-o

lume

de

basm.

Siluetele

elegante erau exagerat de sub]iate, ajungnd


filiforme, atitudinile unduioase, \n form~ de S,
amintind ornamentele ca flac~ra din arhitectura
goticului

flamboaiant.

Din

jocul

fanteziei

ap~reau coafe \n form~ de fluture, mneci


\naripate, trene \n coad~ de p~un, bijuterii
emailate \n nuan]ele florilor. n compozi]ia
costumelor se accentuau contrastele, \ntre
capul voluminos [i gtul sub]ire, \ntre umerii la]i
masculini [i talia strns~, \ntre poalele \nvoalte [i
pantofii \ngu[ti [i alungi]i.
n special \n domeniul p~l~riilor au ap~rut cele
mai mari extravagan]e, variind \ntre bonetele \n
form~ de inim~, din pliseuri, pene sau flori [i
cornetele lungi [i ascu]ite, cu v~luri, devenite
\nsemne ale znelor din basmele medievale.
Tr~s~turile modei nobiliare burgunde erau imitate [i
adaptate modului de via]~ al burgheziei \ndestulate
din ora[ele ~rilor de Jos. Croielile de mai sus,
transpuse \n stofe groase, uni, \n culori \ntunecate
(verde, negru, albastru, ro[u), l~rgite [i prelucrate
spre a asigura comoditatea mi[c~rilor, conturau
uneori \n locul mnecilor r~scroieli adnci, pn~

EVOLUIA COSTUMULUI

siluete mai robuste, mai apropiate de idealul de

mai jos de mijloc, numite de morali[ti ferestrele

Costumul gotic a atins punctul culminant \n

frumuse]e promovat de italieni \n perioada de

iadului, l~snd s~ se vad~ cotte. Rochia avea, de

ultima sa etap~ din secolul al XV-lea cnd arta

\nceput a Rena[terii.

obicei, mneci largi, eventual spintecate. Poala


prins~ \n bru l~sa s~ se vad~ dublura [i rochia de
dedesubt, \n culori contrastante. Pentru c~l~torie
se \mbr~ca [i o pelerin~ larg~ cu tren~, uneori tivit~
cu blan~, la fel cu celelalte ve[minte.

n picioare, pantofii erau ascu]i]i ca [i cei


b~rb~te[ti, iar accesoriile erau asem~n~toare
(punga, m~nu[ile), doar bijuteriile erau mai
numeroase [i mai delicate.

Pantof gotic, Londra, Victoria and Albert Museum

David Aubert, Nunta lui Renaut de Montauban cu Clarice,

1462 - 1470, Paris, Bibliothque de lArsenal

86

David Aubert, Maugis DAigremont lundu-[i r~masbun de la Renaut [i de la regele [i regina din Acre,

1462 - 1470, Paris, Bibliothque de lArsenal

87

Martin [i Gheorg, Sfntul Gheorghe, Cluj-Napoca


Armur~ [i c~[ti, secolul al XV-lea

Chiar [i costumul oamenilor din popor tindea


c~tre formele dominante ale goticului. Dac~ ]
~ranii

lucrnd

la

cmp

erau

\nf~]i[a]i

\n

miniaturile timpului doar \n c~ma[~, \n zilele de


s~rb~toare purtau [i ei, ca [i micii me[te[ugari,
p~l~rii \nalte cu bor, jachete scurte, dar mai
groase, ciorapi-pantaloni, doar mai pu]in strn[i,
cu sabo]i sau cizme scurte. Femeile, cu
capul \mbrobodit, \mbr~cau de asemenea rochii
strnse pe talie, cu bustul [nuruit, dar cu
decolteul acoperit decent de c~ma[a de pnz~ [i
cu [or] \n fa]~. Semnal~m persisten]a \n unele
costume populare din secolele XVIII XX a
unor forme gotice, ca ni[te fosile. Amintirea
coafelor \nalte s-a p~strat \n bonetele ruse[ti din
GalichKostroma (secolul al XVIII-lea) sau \n
cele din Tambov (secolul al XIX-lea).

Ciorapi gotici, miniatur~, detaliu, secolul al XV-lea,


Paris, Bibliothque Nationale

88

Schema lui Villard dHonnecourt, Pourpoint,


huque, hoppelande / tipare de ciorap, huque,
pourpoint (fa]~ [i mnec~)

Petrus Christus, Portretul unei tinere, 1470, Berlin, Staatliche Museen

89

Castelul Huniadi din Hunedoara, secolul XIII - XV

avnd mnecile [i ciorapii-pantaloni colora]i


asimetric, ro[u [i verde. n mormntul lui s-a
g~sit paftaua din aur ilustrnd legenda
reginei-leb~d~, care provine din atelierul
sculptorilor Martin [i Georg din Cluj, autorii
statuii Sf. Gheorghe aflat~ la Praga (o replic~
la Cluj). Vestigii ale costumului gotic s-au
p~strat \n portul popular al P~durencelor din
Mun]ii Apuseni. Dup~ cum a observat
Tancred B~n~]eanu ceapsa lor e o
reducere a cornetului cu v~luri la o bonet~
mic~ din stof~, de care este prins un [tergar
alb din pnz~ groas~, care atrn~ pe spate [i
peste care, pentru ca prin greutatea lui s~ nu
trag~ n jos ceapsa, este \mbr~cat pieptarul.
De castelanele de odiniaoar~ amintesc [i
lan]urile cu zeci de chei ale nc~perilor palatelor
ca [i inelele (acum nu din aur ci turnate n metal
ieftin), atrnate la bru de ]~r~nci.

PE TERITORIUL ROMNIEI
Stilul gotic din apusul Europei a p~truns mai
cu seam~ \n Transilvania, vizibil \n aspectul
catedralelor din ora[e (Sibiu, Cluj etc.), dar
mai ales \n originalele biserici \nt~rite s~se[ti.
Unele ecouri ale goticului au ajuns [i \n
Moldova, contopite \n stilul bisericilor
ridicate \n vremea lui tefan cel Mare.
n secolul al XlV-lea [i al XV-lea \n epoca
elegan]ei cavalere[ti [i la noi domnitorii [i boierii,
mai ales cei din Transilvania, dar [i din ara
Romneasc~ [i Moldova, ap~reau \n haine de
mod~ gotic~, cu jachete scurte strnse pe trup,
ciorapi-pantalon, sub]iind picioarele, [i pantofi
ascu]i]i. La Curtea de Arge[, domnitorul ~rii
Romne[ti, Basarab I e pictat \n Biserica Sf.
Nicolae Domnesc \mbr~cat dup~ moda gotic~,

90

Martin [i Georg, Pafta, secolul al XIV-lea, Curtea


de Arge[, biserica Sf. Nicolae Domnesc,
Muzeul Na]ional de Istorie Bucure[ti

Mircea cel B~trn (1398-1418), fresc~, secolul al XVIlea, Biserica Episcopal~ din Curtea de Arge[,
Muzeul Na]ional de Art~ Bucure[ti

Platou ceramic, Iran, secolele XII - XIII, Paris, Luvru

COSTUMUL
POPOARELOR ISLAMICE
Arabescuri cioplite i brodate

COSTUMUL IMPERIULUI ARAB


CONDIII DE DEZVOLTARE Religia musulman~,
constituit~ din secolul al VII-lea, cnd a tr~it
profetul Mahomed \n Arabia, s-a extins \n Imperiul

nomazi de la ulcica de lut sm~l]uit [i covorul


de ln~ colorat~ arta musulman~, slujind \n
moschei credin]ei mahomedane, a creat un
decor feeric \n palatele califilor. mpodobite
cu arcuri \n potcoav~, \n arc frnt sau
acolad~, cu colonete [i stalactite, cl~dirile
erau acoperite cu arabescuri, \mpletind figuri
geometrice sau florale, cuprinznd [i scrierea
arab~, \ntr-o perpetu~ metamorfoz~ f~r~
\nceput [i f~r~ sfr[it, putnd fi prelungite la
infinit ca [i cntecul oriental.

Costum arab: siluet~, tiparul burnusului, burnus


drapat,/ haic mbr~cat [i draparea pe tiparul lui,
broboad~ [i turban / aba, tipar de aba, tobe

Idealul de frumuse]e uman~ nfruntnd c~lare


pe

c~mil~

c~ldura

torid~

[i

usc~ciunea

de[ertului, drjii lupt~tori arabi aveau o \nf~]i[are

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

aspr~ [i impun~toare, \nf~[ura]i \n mantiile lor

Potrivit celor dou~ faze istorice amintite,

albe, largi, trase pe ochi. Odat~ cu instaurarea

costumul a cunoscut mai \nti ]inuta adaptat~

califatelor, luxul cur]ilor orientale a adus pe

func]ional vie]ii \n de[ert, ca apoi s~ transpun~

primul

unele din formele acesteia \n ambian]a civilizat~

plan

elegan]a,

\mprumutnd

senzualitatea indian~ \n conturarea rotunjimilor

a ora[elor [i palatelor din imperiul arab.

trupului ca [i \n str~lucirea bijuteriilor.

COSTUMUL DEERTULUI ARABIC

arab, cuprinznd Orientul Apropiat [i Mijlociu,

[i-a p~strat pn~ azi rostul de a izola de


soarele arz~tor prin multe straturi de ]es~turi,
c~znd \n falduri largi, aerate, acoperind tot
corpul, pn~ la ochi.

nordul Africii [i, temporar, Spania [i Sicilia. De la


faza de cucerire [i expansiune, lumea arab~
musulman~ a trecut la cea a cre~rii unei civiliza]ii [i
culturi originale, ajungnd \nc~ din secolul al IX-lea

Sculptural, silueta era amplificat~, dar


inform~. Coloristic domina albul, ap~r~tor de
c~ldur~. Doar ve[mintele de dedesubt erau
\nviorate de ro[u, galben sau albastru-intens.
Materialele folosite erau \n primul rnd lna
(cea mai rea conduc~toare de c~ldur~) din
p~r de c~mil~, apoi pnza groas~.

la remarcabile realiz~ri.

Triburilor nomade, r~zboinice, din Peninsula


Arabic~, li s-au al~turat popoare cu veche
tradi]ie, care au \mbog~]it civiliza]ia [i arta
musulman~.
Cadrul artistic Prelucrnd modele bizantine,
persane, indiene etc., arta islamic~ a
reflectat att unitatea de ansamblu, ct [i
particularit~]ile regionale ale imperiului arab.
Izvort~ din crea]ia popular~ a p~storilor

COSTUMUL BRBTESC
Capul era acoperit de una sau mai multe
calote din fetru, peste care o mare basma
triunghiular~, tras~ pe frunte, era ]inut~ de un
Costum arab, musulman, secolul al XX-lea

91

f~r~ mneci, dar lat~ pn~ la \ncheietura


minii, purtat~ [i \n Siria, [i \n Persia (un bubu
deschis n fa]).
O variant~ a acesteia se mai \ntlne[te la tribul
musulman tuareg, din vestul Saharei: o mantie
(tobe) la fel de larg~, \nchis~ la gt, dar, \n
schimb, cu mneci foarte largi, practic necusut~
pe laturi, alc~tuit~ din f[ii \nguste, ]esute din
bumbac, cusute laolalt~ vertical pentru corp,

val de influen]~ asiatic~ a p~truns \n statele


islamice odat~ cu mongolii, a c~ror st~pnire
se \ntindea \n secolul al XIII-lea din Caucaz
pn~ \n China. n perioada corespunz~toare
Rena[terii europene, o deosebit~ splendoare
au atins costumele \n imperiile islamice ale
Persiei sefevide [i Indiei mogule, care au fost
cunoscute \n Europa \n secolele urm~toare
prin intermediul turcilor.

orizontal pentru mneci.

COSTUMUL INDO-PERSAN al clasei

COSTUMUL CALIFATELOR
ISLAMICE
A

contopit,

ca

[i

arhitectura

sau

artele

decorative, tradi]iile popoarelor supuse. Dintre


acestea, de un deosebit prestigiu politic, cultural
[i

artistic

se

bucurau

persanii,

c~ror

vestimenta]ie a devenit preponderent~ \n lumea


islamic~ a evului mediu.
Din antichitate, persanii p~straser~ tunica [i
pantalonii c~l~re]ilor din step~, croite pe corp,
acoperite
Sultan Ali, Pereche, miniatur~ persan~, 1513,
Teheran, Biblioteca Gulistan

[nur din p~r de c~mil~. Din r~sucirea ]es~turii


\n jurul capului a rezultat turbanul.
Pe trup, peste o c~ma[~ din ln~, o mantie
dreptunghiular~ (haic) din ln~, bumbac sau
m~tase era drapat~ asem~n~tor cu
himationul grecesc sau cu sari-ul indian.
Acela[i efect de drapaj era ob]inut prin
\nf~[urarea unei mari pelerine semicirculare
(burnus) cu glug~, ca [i pelerina roman~, [i
acoperind mai bine gtul.
Dac~ aceste piese au r~mas legate de
Peninsula Arabic~ [i nordul Africii, alte ve[minte
s-au r~spndit pe tot \ntinsul imperiului arab, ca
de pild~ mantaua larg~ (aba) croit~ ca o c~ma[~
92

pentru

ceremoniile

curtene

de

ve[mintele largi din m~t~suri orientale. Un nou

Costume persane din secolul al XVI-lea, caftan

privilegiate corespundea mai pu]in modului


de via]~ activ al b~rbatului, r~zboinic, c~l~re],
dect celui al femeilor, \nchise \n haremuri,
tol~nite pe perne moi sau dansnd cu mi[c~ri
unduioase.
Tipul preferat era m~runt [i gr~su], cu mini [i
picioare mici, delicate.
Sculptural, era subliniat~ gra]ia, prin talia
strns~ [i fusta evazat~, ca de dansatoare.
Pictural, coloritul era bogat, \nm~nunchind
att culori curate, complementare, ct [i
nuan]e rare. Materialele erau de o mare
diversitate, de la ]es~tura de ln~ de Ka[mir
la m~tasea sub]ire [i la v~luri transparente,
diafane, toate brodate cu fir de aur.

nc~l]~mintea pentru c~l~rie consta din


cizme, pentru interior din papuci f~r~ spate,
toate cu vrful \ntors \n sus.
Bijuterii bogate, lungi coliere de perle [i pietre
pre]ioase, br~]~ri peste cot [i la \ncheietura
minii sporeau str~lucirea costumelor
integrate \n ambian]a de lux fabulos a
palatelor indiene sau persane.
COSTUMUL FEMININ
Moscheea Albastr~, 1609 - 1614, Istanbul

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, turbanul, principalul \nsemn islamic, era
drapat \n forme determinate de tradi]ia local~, de
obicei cu unghi \n frunte. Fa]a era \mpodobit~ de
musta]a mic~, r~sucit~, uneori [i de barb~.

Pe trup, jacheta \nchis~ pe um~rul drept,


dup~ sistem mongol, cu mneci lungi strmte
[i pantalonul lung, pe picior, alc~tuiau \mbr~c~mintea de baz~. Peste acestea, ve[mntul
de gal~ era un caftan (halat) str~veziu, lung
pn~ la jum~tatea gambei, cu poale largi,
plisate, strns \n talie cu cing~toare
\nnodat~, cu capete lungi, brodate.

Fa]~ de str~ini, musulmanele se ascundeau


cu totul \nd~r~tul unor drapaje lungi [i largi,
iar ]inuta cea mai elegant~ era destinat~
intimit~]ii. Pe cap, v~luri u[oare acopereau
p~rul, dezvelind doar fa]a, puternic machiat~
cu negru la ochi [i la sprncene. n India,
femeile \[i \ng~lbeneau u[or pielea cu [ofran [i
\[i \nro[eau unghiile cu coloran]i vegetali.
Pe trup, bustul r~mnea descoperit sau era
acoperit de bluza scurt~ ([oli), l~snd vizibil
pntecele pn~ la pantalonul lung, strns pe
picior.

Cupol~ pe pandantivi, moscheea ehzade,


secolul XVII, Istanbul

Papucii din picioare, ca [i bijuteriile bogate,


completau ]inuta.
Acest tip de costum a p~truns \n Europa datorit~
expansiunii altei frac]iuni musulmane, cea a
Imperiului otoman, care [i-a \ntins domina]ia din
secolul al XIV-lea asupra unei p~r]i \nsemnate a
Peninsulei Balcanice, marcnd mai ales portul
albanez [i grecesc cu fustanel~ plisat~ peste
pantalonii strn[i pe picior.

Ve[mntul de gal~ era asem~n~tor celui


b~rb~tesc, caftanul str~veziu cu fust~ plisat~,
ceva mai lung~, la care se ad~uga un [or]
lung [i \ngust, brodat.

Costume turce[ti, siluet~, demnitar cu anteriu [i caftan, marinar, ienicer

Dansatoare, costum feminin [i b~rb~tesc din


India mogul~, secolul al XVII-lea

93

COSTUMUL IMPERIULUI
OTOMAN

umeri, \nt~rit~ cu un cerc metalic pentru a ocroti


ceafa de sabie. Pentru a se deplasa mai u[or,
solda]ii \[i prindeau \n bru poalele hainei.

A avut cel mai mare r~sunet \n Europa mai cu


seam~ dup~ cucerirea Constantinopolului, din
1453. n ansamblul lumii islamice, turcii s-au
deosebit prin prelucrarea tradi]iilor bizantine
att \n arhitectur~ ca \n Moscheea Albastr~,
multiplicnd motivul cupolei bisericii Sfnta
Sofia , ct [i \n costum \n preferin]a pentru
mantii lungi, drepte, dnd o ]inut~ solemn~.

Costumele principale erau [i la turci cele


b~rb~te[ti, oglindind st~pnirea absolut~ a
b~rbatului asupra femeii, care tr~ia ascuns~
de ochi str~ini.
Idealurile de frumuse]e ce se desprind din efigiile
vremii sunt \n primul rnd cel al \naltului demnitar,
matur, sedentar [i greoi, impun~tor prin volumul
Costum feminin turcesc, secolul al XIXlea, Muzeul Municipiului Bucure[ti

mare pe care \l ocupa \n spa]iu, [i \n al doilea rnd


cel al militarului, ducnd o via]~ activ~ de mi[care
fizic~. Ienicerii, \nfiin]a]i \n secolul al XlV-lea, purtau
pe cap un chipiu din ]es~tur~ alb~, tubular~, ]
inut~ \n sus pe frunte de o pan~ [i o lingur~ [i
atrnnd la spate pn~ la

Pereche n gr~din~, 1530, miniatur~ din Nurhan Atasoy,

A garden for the sultan.

Costume turce[ti: feregea feminin~ cu tiparul ei,


[alvari cu ilic [i entari, [alvari [i croiala lor
alvari feminini [i poturi b~rb~te[ti

94

Suleymanname,
Curteni n Topkapi Sarai,
miniatur~, 1558, din N. Atasoy,
A garden for the sultan

Sandro Botticelli,
Venus [i Marte, detaliu,
cca. 1480, Londra,
National Gallery

COSTUMUL N
EPOCA RENATERII

Benedetto da Maiano, Palazzo


Strozzi, 1489, Floren]a

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI


Costumul burgund era purtat, ca atare, \n prima
parte a secolului la cur]ile princiare, mai ales \n
nordul Italiei (prezent \n desenele lui Pisanello). El
a suferit transform~ri la Floren]a (vizibile \n
picturile lui Masaccio sau Fra Angelico) devenind
mai practic [i mai confortabil [i adaptndu-se

COSTUMUL N ITALIA
SECOLULUI AL XV-LEA
Revenirea idealului antic

\n pictur~, ca \n frescele din biserica San

complet viziunii italiene c~tre sfr[itul secolului.

Francesco din Arezzo de Piero della Francesca.

Clima mediteranean~, mai blnd~, favoriza

Idealul de frumuse]e uman~ era opus celui

reducerea num~rului [i a grosimii ve[mintelor.

gotic; pornind de la exemplul statuarei greco-

Sculptural, trupul ap~rea ceva mai masiv,

romane, se urm~rea exprimarea echilibrat~ a

amplificat prin faldurile mantiilor drapate,

for]ei fizice [i psihice. Vrsta preferat~ \n secolul

renun]ndu-se treptat la col]urile ascu]ite.

al XV-lea era \nc~ juvenil~, silueta sub]ire fiind

i coloristic volumele erau mai lini[tite, prin petele

apropiat~ de cea burgund~, care-[i p~stra

mari cromatice, uniforme, \n tonuri majore [i

ascendentul. Propor]iile trupului se reg~seau \n

luminoase cire[iu, albastru-deschis etc.

coloanele gracile.

Materialele folosite, din produc]ia local~ de

CONDIII DE DEZVOLTARE mbog~]ite prin


comer] [i manufactur~, ora[ele-state italiene, ca
Floren]a, au devenit focare ale culturii umaniste,
burghezia liber~ [i puternic~ impunndu-[i gustul
\n

crearea

noului

stil

artistic.

Producnd

m~t~suri [i catifele exportate \n toat~ Europa,


Italia a \nceput s~ concureze \n elegan]a
vestimentar~ moda burgund~, care se bucura
de cel mai mare prestigiu.
Cadrul artistic Stilul ambiental al Rena[terii
timpurii a revenit la tradi]iile antropocentrice ale
antichit~]ii greco-romane, cu propor]ii \n func]ie
de cele umane, opunnd verticalit~]ii gotice
dominantele orizontale [i relund frontoanele [i
arcurile semicirculare pe coloane. Frumuse]ea
conceput~ ca armonie [i echilibru era exprimat~
prin forme geometrice regulate, stabile, vizibile
att \n arhitectur~, ca \n capela Pazzi de
Brunelleschi sau \n palatul Strozzi de Benedetto
da Maiano, sau \n mobilier, ct [i \n sculptur~,
ca \n Gattamelata de Donatello, sau
98

Fra Angelico, Buna Vestire, secolul al XVlea, M~n~stirea San Marco, Floren]a

m~t~suri florentine sau catifele vene]iene, erau


pline, cu motive regulate (de rodie \n re]ea).
Aportul arti[tilor era \nsemnat att \n \ntruparea
vizibil~ a noului ideal uman, ct [i \n proiectarea
unor modele pentru ]es~turi sau piese de
\mbr~c~minte (Pisanello, Bellini etc.).

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap se purta fie calota simpl~, fie turbanul
gotic, dar cu margini netede, dar mai ales
p~l~ria cu bor mare, de diverse dimensiuni.
Pe trup, c~ma[a se vedea la gt, ca \n costumul
popular, iar tunica scurt~ era deseori mic~, de
diferite forme, ori ca o jachet~ \nchis~ \n fa]~,
cu guler ridicat, strns~ \n talie [i cu poale cre]e,
ori de tip huque, numit~ aici giuberello.
Roba larg~ [i lung~ pn~ la p~mnt, cu mneci
foarte largi, dnd efect de drapaj antic, era purtat~
de demnitari sau de magistra]ii \n vrst~. n
picioare,

ciorapii-pantalon

albi

sau

colora]i

conturau volumele, f~r~ s~ le sub]ieze (ca [i cei


negri din nord), iar pantofii aveau botul u[or l~]it.
~ranii [i or~[enii s~raci \mbr~cau ve[minte mai
simple, din stof~ groas~, cusute \n cas~.

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, spre deosebire de obiceiul de peste Alpi
de a acoperi complet capul, \n Italia p~rul era
vizibil, pus \n valoare prin coafuri complicate, cu
cozi

r~sucite, panglici, re]ele

cu

perle

etc.

Inteligen]a [i cultura, noile calit~]i apreciate la


femei, cereau \n~l]area frun]ii prin epilare [i
pensare a sprncenelor. Linia general~ a modei
era respectat~ prin degajarea gtului sub]ire,
prelungit de decolteul ascu]it la spate.

Pe trup, c~ma[a era uneori vizibil~ la gt [i la


fentele

mnecilor

rochiei,

care

erau

demontabile, legate cu [ireturi de corsaj.


Deseori, cele dou~ straturi (gamurra sau cotta
dedesubt [i cioppa deasupra) se reduceau la o

Domenico Veneziano, Portret, 1465,

Berlin, Staatliche Museen

99

Piero della Francesca, Legenda crucii, fragment,


Regina din Saaba [i suita ei, fresc~, biserica San
Francesco din Arezzo, 1459

100

singur~ rochie cu mneci din alt material,


u[or de schimbat.
Pantofii urmau evolu]ia
vrfuri mai pu]in ascu]ite.

general~,

c~tre

Bijuteriile evoluau [i ele c~tre compozi]ii mai


ample, masive (mai ales \n medalioane
suspendate sau bro[e), fiind din ce \n ce mai
mult preferate perlele, a c~ror form~ sferic~
perfect regulat~ avea s~ devin~ idealul
stilului artistic al Rena[terii italiene mature.
Spre deosebire de elegantele so]ii ale
bancherilor sau ale marilor negustori, femeile
muncitorilor din ora[e se \mbr~cau asemenea
]~r~ncilor, cu rochia larg~, cu corsaj [nuruit
peste c~ma[~, basma [i [or].
n picturile lui Masaccio, Piero della Francesca
sau Andreea Mantegna se vede cum se
transform~ costumele burgunde, care sub]iau [i
alungeau trupul, conform idealului aristocratic
nordic, odat~ cu cristalizarea noului ideal de
frumuse]e uman~, mai democratic, de tip clasic,
din vremea Rena[terii timpurii.

Procesul se va ncheia n secolul urm~tor, al


Rena[terii depline, odat~ cu conturarea
eroilor din sculptura [i pictura italiene create
de Michelangelo, Ti]ian etc.

Andreea Mantegna, Familia Gonzagua,


Palatul ducal din Mantua, 1474

COSTUMUL N STILUL
RENATERII ITALIENE

de Ti]ian. Pictorii [i sculptorii puneau \n valoare


vitalitatea, vigoarea trupeasc~ [i for]a gndirii
creatoare, prin supradimensionarea

DIN
SECOLUL AL XVI-LEA

siluetei

generale [i prin efectul de bloc masiv, dat \n


via]a zilnic~ de ve[mintele ample. Vrsta
preferat~ era cea adult~, a omului format,

FIibre musculare n plus

realizat, plin de prestan]~ [i \ncredere \n sine,


CONDIII DE DEZVOLTARE Or~[enimea liber~,

cu mi[c~ri largi, lini[tite, nobile (grandezza).

bogat~ care \mpinsese mai departe hotarele lumii


cunoscute, cutreiernd cu \ndr~zneal~ oceanele

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

pn~ pe coastele Indiei sau Americii sau explornd

n compara]ie cu moda aristocratic~ de tip


burgund sau spaniol, cea a Italiei Rena[terii
avea tr~s~turi democratice, dnd comoditate
[i libertate \n mi[c~ri.
Sculptural, costumul eviden]ia propor]iile [i
articula]iile fire[ti ale corpului, urm~rind
amplificarea prin haine bogate, drapate larg,

universul [tiin]elor exacte, [i-a impus \n secolul al


XVl-lea

concep]ia

despre

lume,

gusturile

[i

aspira]iile \n mare parte a Europei. n art~, stilul


Michelangelo, Catedrala San Pietro,
Roma, secolul al XVI-lea

creat \n Italia \n secolul precedent a atins stadiul


Rena[terii depline, mature.

Cadrul artistic Deplina claritate a frescelor lui


Rafael, luminoase [i net conturate, mul]umeau
ra]iunea prin echilibrul [i armonia liniilor [i
culorilor. n crea]iile Rena[terii arta se \mpletea

Ti]ian, Pietro Aretino, 1545, Floren]a, Galeria Pitti

cu [tiin]ele vremii: spa]iul era sugerat cu ajutorul


perspectivei geometrice, iar formele corpului
omenesc erau cunoscute datorit~ anatomiei
artistice.

Pasiunea

pentru

matematic~

se

\ntrupa \n geometria regulat~ a construc]iilor


(de exemplu Sfntul Petru din Roma, de
Bramante [i Michelangelo sau Villa Rotonda, de
Palladio) [i a mobilierului, ca [i \n compozi]ia
picturilor \nscrise \n cercuri [i p~trate sau \n
volumele piramidale ale sculpturilor. Arti[tii
c~utau

\n

armonia

propor]iilor

umane

corespondentul perfec]iunii cosmice. Arta antic~


greco-roman~,
antropocentric~

care

ilustrase

asem~n~toare

concep]ie

umanismului,

era invocat~ ca un argument de prestigiu [i


luat~ drept model.
Idealul de frumuse]e era \ntrupat \n lucr~ri ca
David sau Moise de Michelangelo, sau Venus

Rafael Sanzio, Baldesar Castiglione,

1515, Paris, Luvru

Ti]ian, Amorul sacru [i amorul profan,


1515, Roma, Galeria Borghese

revere late, \mbl~niri etc., sugernd fibrele


musculare \n plus repro[ate de anatomi[ti
statuilor michelangele[ti.
Pictural, efectul de mas~ al volumelor era realizat
prin utilizarea unor stofe uni sau cu motive mari,
nefragmentate prin t~ieturi sau pliseuri.

Materialele folosite erau groase, catifele sau


m~t~suri pline.
COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, p~rul era tuns scurt, barba lat~,

siluetei o form~ general~ dreptunghiular~.


Mantaua lung~ pn~ la p~mnt, tivit~ cu
blan~, era rezervat~ \nv~]a]ilor sau
b~trnilor; pantalonii, l~rgu]i, erau lungi pn~
la genunchi. n picioare, se \nc~l]au ciorapi
gro[i [i pantofi comozi, cu botul lat, decolta]i.
COSTUMUL FEMININ
Unele piese (bereta, pantofii etc.) erau
masculine, dar \n ansamblu aspectul era
foarte feminin.

Vesta era croit~ pe corp, decoltat~ mai ales p~trat,

Pe cap, p~rul bogat, l~sat pe umeri, uneori ]


inut \n plas~, accentund masivitatea siluetei
[i mascnd gtul, era decolorat blondvene]ian,
ro[cat.
Turbanul
accentua
sfericitatea capului. Bereta cu medalii [i perle
putea fi purtat~ orizontal sau aplecat~ pe
spate, \ncadrnd fa]a ca o aureol~.

cu mneci strmte. Jacheta (zimarra), de obicei

Pe trup, c~ma[a \ncre]it~ se vedea la decolteul

scurt~ pn~ la jum~tatea coapsei, cu revere

oval sau p~trat, ca [i la umeri, sau prin fentele

late, \mbl~nite sau matlasate, cu mneci largi

mnecilor. Rochia era t~iat~ \n talie la loc

decorative sau cu fente, d~dea

normal, cu corsajul pe corp, [nuruit.

accentund masivitatea capului. Bereta plat~,


a[ezat~ orizontal, putea fi f~r~ bor sau cu bor
despicat, \ntors, ca [i aceea a lui Baldesar
Castiglione \n portretul pictat de Rafael.
Pe trup, ca un semn de relaxare a rela]iilor sociale,
c~ma[a se vedea la gt [i la man[ete, \ncre]it~.

Parmigianino, Madona cu gtul lung,


1535, Floren]a, Galeria Uffizi

103

Paolo Veronese, Vila Barbaro, fresc~, 1561, Maser, Treviso

De obicei redus~ la un singur strat, sugera


dou~ straturi prin mnecile demontabile, din
materiale [i \n culori contrastante, prinse la
umeri cu [iret [i avnd uneori crevase. Fusta
larg~ era \ncre]it~ f~r~ pliuri, sus]inut~ de
pantaloni bufan]i lungi pn~ la genunchi.
n picioare se purtau pantofi cu talp~ groas~,
pentru a evita noroiul (\n locul galen]ilor) [i
pentru

contribui

la

supradimensionarea

staturii. Costumul era \mpodobit cu bijuterii


mari, grele, masive, de forme regulate, mai ales
[iraguri de perle, [i completat cu accesorii ca
blana liber~ la gt, m~nu[ile, evantaiul de pene
[i batista, pe atunci o noutate. Masca, avnd un
buton ]inut \ntre din]i, ap~ra de razele soarelui [i
de priviri indiscrete.
Fotoliu, Italia, secolul al XVI-lea

104

Costume masculine [i feminine


din Rena[terea deplin~, secolul al XVI-lea

Albrecht Drer, Autoportret,


1498, Madrid, Prado

exager~ri ale formelor, dispropor]ii sau striden]e


coloristice, ca \n pictura lui Grnewald.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

ale Rena[terii italiene. Decorul pitoresc,


asimetric, cu multe detalii, al goticului tardiv
alc~tuia fundalul firesc al costumului.

Puternicele deosebiri sociale au determinat [i

Idealul de frumuse]e uman~ Spre deosebire

protestante, de o voit~ sobrietate. Costumele

de idealul italian, bazat pe echilibrul armonios al

nobililor constituiau o adaptare a modelelor

propor]iilor, dup~ model antic, sugernd for]a

italiene la viziunea gotic~, exprimat~ prin

st~pnit~ prin compozi]ii statice, idealul german

agita]ia formelor, \mbuc~t~]ite prin dungi sau

apar]inea

asupra

aplica]ii, prin asimetria decorului [i a coloritului

frumuse]ii, \n]eleas~ ca expresivitate maxim~,

(ciorapi de culori diferite pentru fiecare picior).

\nc~

viziunii

gotice

mari contraste \ntre costumele curtene, bogate


[i preten]ioase, [i cele ale burgheziei

ob]inut~ prin

Crevase: Lucas Cranach cel B~trn, Henric cel Pios [i


so]ia sa, 1514, Dresda, Staatliche Gemldegalerie

COSTUMUL GERMAN N
VREMEA REFORMEI
Ferestruici i crevase

CONDIII DE DEZVOLTARE n centrul Europei,


lupta \mpotriva ornduirii feudale s-a manifestat
att pe plan ideologic, \n Reforma ini]iat~ de
Luther, ct [i prin violente antagonisme de
clas~, manifestate \n conflicte armate, ca
r~zboiul ]~r~nesc german (1525).
Cadrul artistic n majoritatea provinciilor
Imperiului german, f~rmi]at \n zeci de st~tule]e
feudale, persista stilul gotic adaptat necesit~]ilor
vie]ii or~[ene[ti, doar \n pu]ine centre, ca
Nrenberg sau Augsburg, p~trunznd influen]e

Tobias Stimmer,

Silueta sinuoas~ a doamnelor nobile continua

Jakob Schwytzer cu so]ia sa Elsbeth,


1564, Basel Kunst Museum

linia supl~ din stilul gotic curtean, trupul


dobndind \ns~ o nou~ robuste]e, specific~
Rena[terii, ca \n portretele lui Cranach.

Aristocra]ia arbora ostentativ podoabe grele


de aur, lan]uri groase [i o mul]ime de inele.
Femeia ideal~ era gospodina, mam~ de familie,
avnd ca atribute vestimentare caracteristice
boneta \n form~ de scufi]~ (Haube), strngnd
p~rul, decolteul decent acoperit cu un gulerpelerin~ (Goller sau Koller), [or]ul indicnd
activitatea menajer~. La bru atrnau cheile
c~m~rii [i un cu]it \n teac~.
Costumul ]~r~nesc Mai departe de centrele
modei [i mai s~rac~, ]~r~nimea a p~strat o vreme
mai \ndelungat~ formele [i croielile deceniilor
trecute: hainele scurte pe corp [i ciorapii-pantofipantaloni, ca [i rochiile cu corsaj [nuruit, dup~ cum
se vede din desenele [i picturile lui Drer [i
Cranach. Vechea opinc~ (\nalt~ pn~ la glezne, cu
noji]e legate pe picior) ajunsese, de altfel, simbolul
luptei pentru libertate a ]~ranilor.
n aceast~ epoc~ de r~sturn~ri ale valorilor
statornicite, nici vechile legi costumare nu mai
erau respectate ca alt~dat~. n timpul r~zboiului ]

COSTUMUL BRBTESC
O
categorie
special~
a
constituit-o
vestimenta]ia
armatelor
de
mercenari
imperiali, a a[a-numi]ilor Landesknechte. Se
pare c~ lor li s-a datorat lansarea unei mode
cu larg r~sunet \n secolele XVI XVII, cea a
crevaselor (fente sau cr~p~turi). Pornind de
la cr~parea accidental~, din pricina mnuirii
armelor, a hainelor strmte de tip gotic
cavaleresc, capturate de elve]ieni de la
burgunzi \n 1476, osta[ii imperiali au trecut la
despicarea sistematic~ a ve[mintelor, mai
ales la \ncheieturi. Dnd libertate mi[c~rilor,
se realiza totodat~ [i o ornamentare prin
contrastul de culoare dintre stofa t~iat~ [i
106

c~ma[a sau dublura de dedesubt. Efectul


se \nscria \n viziunea gotic~ prin vibra]ia
suprafe]elor, fragmentate att ca form~, ct [i
cromatic, cu o fantezie specific german~.

~r~nesc german, r~scula]ii din Langensalza au

Solda]ii [i-au scandalizat contemporanii prin

\ncre]it, s-au p~strat \n multe costume populare

exager~rile lor, spintecndu-[i pn~ [i beretele [i

germane, italiene, franceze etc.

pretins dreptul de a purta mantale ro[ii, la fel cu


cavalerii sau \nv~]a]ii. Ajungnd la sate, unele
piese vestimentare din Rena[tere, ca gulerul

pantofii; \mp~ratul Maximilian le-a dat \ns~


\ncuviin]area, oficializat~ \n 1530. Moda s-a
r~spndit, ajungndu-se s~ se produc~ metraje
cu fente \n ]es~tur~ sau arse cu fierul ro[u.

COSTUMUL FEMININ
Burghezia protestant~ exterioriza virtu]ile
morale printr-o costuma]ie sobr~, cu croial~
simpl~, din stof~ neagr~ [i lenjerie alb~.

Landesknechte, armur~, costum masculin [i feminin


cu dungi [i crevase, beret~, mnec~, pantof

J.de Toledo [i J.de Herrera, Palatul


Escorial, secolul al XVI-lea, Spania

medieval~, Spania era sediul reac]iunii


feudale catolice \mpotriva culturii umaniste,
ini]iind mi[carea Contrareformei, propagat~
de c~lug~rii iezui]i [i ap~rat~ de inchizi]ie.
Cadrul artistic ntr-o prim~ etap~, catolicii,

COSTUMUL SPANIOL N
VREMEA
CONTRAREFORMEI
Palatul mnstire i corsetul de fier

critica]i de reformi[tii-protestan]i pentru luxul [i


fastul lor, au afi[at o sever~ austeritate.
Supunerea \n fa]a autorit~]ii reunite a regalit~]ii
[i Bisericii era sugerat~ de ansamblul de
arhitectur~ al Escorialului, palat-m~n~stire [i
mormnt al regilor Spaniei, cu ziduri de cetate,

CONDIII DE DEZVOLTARE Marele prestigiu

dar ad~postind comori de art~.

politic al Imperiului spaniol cuprinznd sub Carol

n \ntreg cadrul vie]ii se \mbina \ndemnul c~tre

Quintul Germania, Belgia [i Olanda de azi, sudul

ascetism \n formele simple, plate [i rigide

Italiei, ca [i coastele Americii descoperite de

ale

Columb a impus lumii un ideal de frumuse]e

costumului

opus celui al Rena[terii italiene. R~mas~ profund

cu nevoia de impresionare a vulgului, prin


etalarea bog~]iei, prin \mpodobirea fa]adelor
bisericilor [i palatelor, statuilor, armurilor [i
armelor ca bijuterii de aur [i argint.

ca o armur~, cuprinznd chiar pl~ci, srme [i

Idealul de frumuse]e uman~ se opunea celui

fire metalice [i determinnd o ]inut~ solemn~,

renascentist prin pre]uirea sufletului [i dispre]ul

inflexibil~. Sculptural, trupul era stilizat \n forme

pentru trup, mascat de costum, abstractizat prin

geometrice plate, \ndeosebi triunghiulare.

Vargueo (Cabinet cu plac~ de scris), secolul al XVIlea, Madrid, Muzeul Arheologic

\nc~perilor

[i

mobilierului,

ca

[i

ale
F. de Llano, Infanta Isabela Clara Eugenie,
1584, Madrid, Prado

geometrizare. n portretul Cavalerului cu mna


pe piept de El Greco, aten]ia este concentrat~
asupra ochilor, umbri]i, cu privirea arz~toare, ca
odinioar~ \n arta bizantin~. Aceste manifest~ri
artistice au fost \ncadrate \n curentul manierist
din secolul al XVI-lea.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Menit s~ fac~ vizibile deosebirile de rang social,
costumul de curte spaniol continua de fapt

tradi]ia
modei cavalere[ti burgunde, plin~
de fast, dar \ntr-o atmosfer~ de severitate
[i gravitate.
Costumul era conceput ca o carapace, aproape la fel

Siluet~ [i rochii, / corset metalic [i


jupon cu srme, / guler, toc~, umeri

V~tuit~, ajungea aproape la fel de rigid~ ca o


armur~, de unde [i denumirea de burt~ de
gnsac; mnecile lungi, strmte erau uneori
acoperite cu altele despicate. Capa avea
forma de pelerin~ scurt~, din m~tase.
Pantalonii, pn~ deasupra genunchilor, erau
bufan]i, a[a cum s-au p~strat \n costumul
popular olandez. Fiind sus]inu]i de perne cu p~r
de cal, m~tasea de deasupra putea s~ aib~
cr~p~turi sau s~ fie dispus~ \n benzi sau
panglici. Tot de la armur~ pare s~ fi provenit [i
punga suspensor, v~tuit~, \nlocuit~ curnd de
unghiul prelungit al bur]ii de gnsac.
n picioare, ciorapii lungi, mai ales negri, sub]iau.
Confec]iona]i de la jum~tatea secolului din tricot de
m~tase, erau piese de lux. Pantofii ascu]i]i erau ca
[i cizmele pentru c~l~rie din piele de Cordoba.

nefiind permis, iar gulerul [i man[etele erau


apretate [i plisate. Rochia avea corsajul
strmt, \nchis pn~ la gt, cu talia \n unghi,
umerii v~tui]i, corecta]i de suluri. Fusta era
sus]inut~ la \nceput de un jupon de pnz~
tare, cu p~r de cal, apoi de cercuri de lemn
din vergele (verdugo) sau din metal. n afara
cur]ii, acestea erau \nlocuite de un sul
v~tuit, \nnodat \n fa]~. Mantoul larg, f~r~
talie, avea mneci scurte, bufante sau lungi [i
despicate. Picioarele nu era permis s~ fie
v~zute. Cnd doamna se a[eza, le
ascundea \ntr-o cut~ orizontal~, ca un
buzunar prev~zut \n dublura fustei.
Bijuteriile erau fixate pe rochie, ca nasturi,
colane etc., \n degete se purtau inele mari
peste m~nu[i, iar batista era de dantel~.

Pumnalul prins la cing~toare era arm~ [i podoab~.


El Greco, Cavalerul cu mna pe
piept, 1580, Madrid, Prado

COSTUMUL MILITAR
Armura devenind inutil~ prin perfec]ionarea

Pictural, gama cromatic~ era redus~ la


lumin~ [i umbr~: alb, negru, aur.

armelor de foc (ca tunul [i archebuza sau pu[ca

Materialele folosite contribuiau la sugestia de


dematerializare, m~t~surile lucioase r~sfrngnd lumina, ca [i firele de aur [i pietrele
pre]ioase ale podoabelor cusute pe ve[minte.

metalice ca pieptarul sau coiful \n form~ de

cu amnar), se mai foloseau doar unele piese


p~l~rie rotund~ (cabasset) sau cu creast~ [i
bor \n nacel~ (morion). Armurile mercenarilor
erau \nnegrite (arse cu ulei de in), ca s~ nu mai
trebuiasc~ s~ fie lustruite. Pentru osta[ii de rnd
haina v~tuit~ era singura pav~z~.

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, bereta era \n~l]at~, devenind toc~, din
catifea cu pana[, sau p~l~rie din m~tase cu

COSTUMUL FEMININ

bor \ngust. Figura era modelat~ c~tre triunghi

Trupul era, de asemenea, stilizat \n forme

prin barba tuns~ ascu]it, cioc, completat~ cu

geometrice

must~]i mici [i p~rul scurt (impus [i de gulerul

triunghiuri), ve[mintele ascunznd p~rul, pieptul,

montant). Pe trup, c~ma[a nu era vizibil~,

[oldurile [i [tergnd orice feminitate. Pe cap,

gulerul [i man[etele fiind apretate [i plisate \n

p~rul era strns [i ridicat, acoperit cu toc~ mic~.

forma

uneori

Pe trup, corsajul era drept, rigid, avnd n fa]~ o

sus]inute cu srme. Vesta strmt~, \nchis~ pn~

scnduric~ din lemn, filde[, sidef sau argint

la b~rbie, avea o form~ triunghiular~, dat~ de

(rareori un corset metalic) turtind pieptul.

umerii corecta]i prin suluri aparente [i de talia \n

C~ma[a nu se vedea, decolteul

unghi.
108

unor

talere

rotunde,

rigide,

rigide

(ca

format

din

dou~

Siluet~, armur~, costum de curte, burt~ de


gnsac, tiparul corsajului [i al pelerinei,
toc~, p~l~rie, pantof, guler

COSTUMUL
DIN RILE DE JOS,
N SECOLUL
AL XVI-LEA
Dansul flrnesc

St~pnite politic de \ntinsul Imperiu spaniol,


pe care soarele nu apunea niciodat~,
fervent catolic, ~rile de Jos, restrnse ca
\ntindere [i popula]ie, aveau o or~[enime
harnic~ [i bogat~, mai ales protestant~.

Bonete din picturile lui Bruegel

Pieter Bruegel cel B~trn, Dans sub spnzur~toare,


1568, Darmstadt, Hessisches Landesmuseum

Tablourile lui Pieter Bruegel cel B~trn redau


crncena opozi]ie dintre st~pnitori [i supu[i,
surprinznd primele semne ale conflictului
care avea s~ izbucneasc~. Dar comunic~ [i
mesajul de speran]~ [i \mb~rb~tare al
artistului, \ndemnul s~u de a tr~i via]a cu
bucurie. ~ranii [i or~[enii, mul]i [i m~run]i,
care populeaz~ tablourile sale, sunt
prezenta]i realist, neidealiza]i, dar plini de
vitalitate. E uimitoare precizia cu care
Bruegel \nf~]i[eaz~ ve[mintele, indicnd
cus~turile [i materialele ca un profesionist \n
ale croitoriei. Spre deosebire de aristocra]ii
spanioli cu siluete sobre, la fel de rigide \n
armur~ ca [i \n costumul civil, neerlandezii,
cu trupuri zdravene, se mi[cau liber \n haine
comode, \n culori vii.
COSTUMUL BRBTESC subliniaz~ [i el
func]ionalitatea, prin adaptarea [i prelucrarea
tradi]iilor gotice locale, potrivite noilor mode
ale Rena[terii.
COSTUMUL FEMININ prezint~ varia]ii pe
tema gospodinei burgheze, cu coaf~, c~ma[~
[i [or] din pnz~ alb~ scrobit~.
109

Pieter Bruegel cel B~trn,


Dans la nunt~, afar~, detaliu,
1566, Detroit, Institute of Art.

Pieter Bruegel cel B~trn, Dans ]~r~nesc,


1568, Viena, Kunsthistorisches Museum

111

Castelul Chambord, secolul al XVI-lea,


Valea Loarei, Fran]a

Cadrul artistic n statul francez, \n care


regalitatea \[i continua opera de centralizare, sau construit \ndeosebi palate (castelele de pe
rul Loara, palatele de la Fontainebleau [i
Luvru), \n care tradi]ia artei medievale na]ionale
franceze s-a \mbinat cu unele sugestii italiene

COSTUMUL FRANCEZ
N VREMEA RENATERII
Fafla n form de inim

antichizante. n compara]ie cu stilul Rena[terii


italiene, cel francez se deosebea printr-o
\mpodobire mai bogat~, cerut~ de via]a de la
curte, cu sculpturi figurative, reliefuri m~runte
ca o dantel~ pe fa]ade ca [i pe mobilier,

CONDIII

DE

DEZVOLTARE

Fran]a,

ceramic~ etc., corespunznd \nc~ gustului gotic

devastat~ \n secolul al XV-lea de R~zboiul de

de ornamentare vibrat~ a suprafe]elor.

100 de ani, Rena[terea a ap~rut ca un fenomen

Idealul de frumuse]e era cel al Rena[terii


italiene, cunoscut \n nordul Alpilor prin
lucr~rile arti[tilor manieri[ti, grefat pe cel
tradi]ional, gotic. Nudurile din picturile [i
sculpturile [colii de la Fontainebleau
puneau \n valoare nu robuste]ea, ci elegan]a
[i gra]ia, prin alungirea trupului [i sub]ierea
\ncheieturilor (Diana, atribuit~ lui Jean
Goujon, nimfele pictate de Franois Clouet).

mai tardiv, \n secolul al XVI-lea, folosind


experien]a

Italiei,

cunoscut~

direct

prin

campaniile militare din peninsul~, iar produc]ia


artistic~ s-a concentrat \n jurul cur]ii regale.

Mobil~ francez~, secolul al XVI-lea, Paris, Luvru

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

Jean Clouet, Regele Carol al IXlea, 1565, Paris, Luvru

Costuma]ia cur]ii franceze tr~da oscila]ia


acesteia \ntre reprezentarea rangurilor \nalte prin
costumul de tip spaniol aristocratic [i exprimarea

Pictural, costumele erau ceva mai colorate

liber~ a vitalit~]ii sugerat~ de moda italian~ a

dect \n Spania, cu tonuri deschise, de floare.

Rena[terii. Crusta rece a m~t~surilor [i podoabelor

Materialele folosite erau de obicei m~t~suri [i


catifele italiene.

de pre] l~sa s~ se vad~ totu[i ceva din trupul viu


gtul [i decolteul, iar mersul femeilor era mai
degajat, f~r~ a ascunde pantofii. Sculptural, trupul

COSTUMUL BRBTESC

era modelat ca [i \n Italia, \n volume largi, regulate,

Erau evitate exager~rile spaniole, pantalonii


nu erau sus]inu]i pe perne, ci erau sau foarte
scur]i sau lungi pn~ la genunchi [i strm]i pe
picior.

cu contur rotunjit, gra]ios, dar cu suprafe]e mai


rigide, sus]inute, la fel ca \n Spania, de corset [i de
srme.

Costume franceze din secolul al XVI-lea

COSTUMUL FEMININ
Fa]a femeilor avea form~ de inim~, conturat~
de rulourile p~rului \mbinate \n unghi pe
frunte sau de scufia mulat~ \n acela[i chip.
Mi[carea era reluat~ de gulerul \nalt, apretat,
ridicat la spate \n jurul decolteului, [i apoi de
fusta sus]inut~ pe [olduri de un cerc de
srm~ \n form~ de roat~.

Corneille de Lyon, Gabrielle de Rochechouart,


cca. 1574, Muzeul Cond, Chantilly

Jean Clouet, Regele Francisc I,


cca. 1528, Paris, Luvru

Robert Smythson, Wollaton, secolul al XVI-lea, Anglia

ajungnd la dispropor]ii [i supradimension~ri. n


costumul
bufan]i,

masculin
\nct

au

pantalonii
trebuit

erau

l~rgite

att

fotoliile

de
\n

Parlament, iar \n costumul feminin gulerul de


dantel~ scrobit~ era enorm, ca [i fusta pe
schelet \n form~ de roat~. Talia, \n unghi, era
alungit~ nefiresc, f~cnd s~ par~ picioarele scurte.
n cazul portretelor reginei Elisabeta acest efect ar

COSTUMUL N ANGLIA
SECOLULUI AL XVI-LEA

putea fi dat de pozi]ia ei, de fapt a[ezat~ pe un


scaun \nalt, disimulat sub fust~, dar

Broderii elisabetane

CONDIII DE DEZVOLTARE Prosper~ [i puternic~,


Anglia s-a impus pe plan politic mai ales c~tre
sfr[itul secolului, \n vremea reginei Elisabeta l-a,
prin victoriile asupra Spaniei, str~lucind [i \n
domeniul literar prin opera lui Shakespeare.

Cadrul artistic Relativ izolat~ de continent,


Anglia [i-a manifestat spiritul practic, primind
pu]ine sugestii str~ine pentru realizarea
l~ca[urilor de cult anglicane, a castelelor
nobiliare sau a locuin]elor or~[ene[ti. Pornind
de la miniaturile manuscriselor, s-au
dezvoltat att portretul cu Holbein, Hilliard
, ct [i broderia, alc~tuind principala
podoab~ a interioarelor [i a costumelor.
Idealul uman, \ntrupat de reprezentan]ii unei
regalit~]i autoritare, ca Henric al VIII-lea sau
Elisabeta I-a, purta pecetea unor caractere
drze [i reci, distan]area social~ fiind subliniat~
prin

ve[mintele-bijuterii.

Acceptnd

moda

european~ \n forma ei curtean~, dar laic~, a


interpret~rii

franceze,

aristocra]ia

englez~

punea mai pu]in pre] pe armonia formelor,


114

Armura ducelui de Cumberland, Greenwich,


cca.1590, N. Y. Muzeul Metropolitan

N. Hilliard, Portret, miniatur~,


1572, Londra, Victoria and Albert Museum
H. Eworth dup~ H. Holbein cel Tn~r,
Regele Henric al VIII-lea,
1539, Devonshire, col. Chatsworth

N. Hilliard, Tn~rul ntre trandafiri, miniatur~,


1588, Londra, Victoria and Albert Museum

p~rnd \n picioare, pentru a-i obliga pe


curteni s~ nu ia loc [i s~ scurteze audien]ele.
n locul catifelelor [i m~t~surilor italiene sau
spaniole, cu motive ]esute, \n Anglia se foloseau
pentru rochii, haine, bonete sau m~nu[i broderii de
mn~ cu motive figurative inspirate din miniaturile
de manuscrise, cu flori, p~s~ri, gze [i alte viet~]i,
pres~rate f~r~ simetrie sau repeti]ie, cu varietatea
[i pitorescul ornamentelor gotice. Un rol \nsemnat \l
jucau [i \nsemnele heraldice purtate ca bijuterii, de
la ordinul Jartierei (\n colan [i la picior) la
\nsemnele diferitelor confrerii, brodate pe mnec~
sub um~r.

Anonim, Regina Elisabeta I,


secolul al XVI-lea, Hardwich Hall, Derbyshire

115

Broderii [i bijuterii.
Anonim, Regina Elisabeta
I, secolul al XVI-lea,
Hardwich Hall, Derbyshire

Flori n pr [i dantele: N. Hilliard,

Sir Walter Raleigh, 1616,


Londra, Victoria and Albert
Museum

Biserica mn~stirii Moldovi]a, secolul al XV-lea

cuprins chipurile \n contururi rotunjite,


\nf~]i[ndu-i \n atitudini calme [i re]inute.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Pentru ceremonii, domnitorii [i boierii \mbr~cau
tradi]ionala mantie bizantin~, \n restul timpului
costume europene, iar \n lupte armuri, pe cnd ]
~ranii \[i p~strau portul.
Costuma]ia curtean~ era lipsit~ de ostenta]ie
chiar \n aspectele ei cele mai luxoase, f~r~
supradimension~rile pe vertical~ urm~rite

de

aristocra]ia apusean~ (prin alungirea exagerat~ a

Pictural, acordurile cromatice erau restrnse


la cteva culori, de obicei calde, evitnd
striden]ele. Compozi]ia era bazat~ pe un ritm
regulat, decorul alternnd cu pauze, f~r~
oroarea de vid oriental~.
Materialele pentru ve[mintele de curte erau
m~t~suri [i catifele scumpe italiene sau
turce[ti, ca [i stofe flamande, germane, cehe,
bl~nuri moscovite, turce[ti sau ungure[ti
aduse de negustorii genovezi, lioveni, sibieni
sau bra[oveni, pe cnd poporul de rnd \[i
producea \n cas~ pnzeturile sau stofele
necesare. n croial~, structura era eviden]iat~
\n toate cazurile, cus~turile fiind subliniate
prin tivuri sau broderii.

bonetelor, trenelor sau vrfurilor de la pantofi) [i

COSTUMUL ROMNESC

N SECOLELE XV-XVl
Caftanele ctitorilor

~rile Romne rezistau presiunii turcilor


datorit~ vitejiei unor domnitori ca tefan cel
Mare [i Vlad epe[.
Cadrul artistic se \mbog~]ea cu monumente
str~lucite, ca bisericile moldovene cl~dite dup~
victorii de tefan cel Mare [i \mpodobite de Petru
Rare[ cu picturi exterioare, pe cnd \n Muntenia,
Neagoe Basarab supraveghea ridicarea de c~tre
Me[terul Manole a bisericii m~n~stirii Curtea de
Arge[, sculptat~ ca o dantel~ \n piatr~.

Idealul

uman

care

se

desprinde

din

documentele iconografice, [i \n primul rnd din


portretele votive, pare a avea drept calit~]i
principale echilibrul \ntregii fiin]e [i demnitatea.
Me[terii picturilor murale, ai miniaturilor [i
broderiilor care p~streaz~ efigiile celor din
trecut, le-au dat staturi nu prea \nalte [i le-au
118

f~r~ amplific~rile de volume realizate prin v~tuiri

COSTUMUL BRBTESC

sau suprapuneri de straturi (ca \n costumul

Costumul de \ncoronare era solemn, rigid [i

turcesc, cu turban [i [alvari baloniformi).

somptuos. n via]a zilnic~ se impunea concep]ia

Sculptural, ve[mintele se a[terneau pe trup \n


suprafe]e
netede,
lini[tite,
respectnd
propor]iile fire[ti [i \nv~luind decent formele.

burgheziei europene din epoca Rena[terii asupra

Jean Fouquet, Regele Carol al VII-lea cu p~l~rie


coroan~, cca. 1444, Paris, Luvru

Alexandru cel Bun cu acela[i tip de p~l~rie coroan~,


1429, broderia epitrahilului de la Staraia Ladoga

frumuse]ii, mai potrivit~ vie]ii practice, subliniind


vigoarea trupeasc~ prin haine largi, comode.

(de la Staraia Ladoga) purtnd pe cap o astfel


de p~l~rie, brodat~ cu coroan~, asem~n~toare
cu aceea a regelui Fran]ei, Carol al Vll-lea,
portretizat de Jean Fouquet \n 1444. tefan cel
Mare era \nf~]i[at \n miniatura evangheliarului
de la Humor \nve[mntat ca [i florentinii picta]i
de Uccello sau Mantegna, \mbr~cat \ntr-un
ansamblu din catifea vi[inie vene]ian~, cu haina
scurt~, de bie, f~r~ mneci, larg r~scroit~ [i
bordisit~ cu blan~ alb~. Bundele portului
sucevean, tivite cu blan~, reiau croieli [i
ornamente din costumul italian al Rena[terii
timpurii. n lupte, comandan]ii purtau armuri, pe
cnd osta[ii erau ap~ra]i doar de c~m~[i de zale

R~stignirea, broderie (1500). Detaliu reprezentnd

sau pieptare de piele cu pl~ci metalice, ceea ce

portretul lui tefan cel Mare n costum de ncoronare

le

permitea

mi[c~ri

rapide.

Armurile

comandan]ilor de o[ti erau cizelate ca bijuterii,


formate dup~ mod~, \n secolul al XV-lea sub]iri,
cu vrfuri ascu]ite la casc~ [i la pantofi, \n
secolul al XVl-lea cu pieptul mai bombat,
poalele evazate, pantofii cu botul lat (Despot
Vod~ pe moneda din 1562).

costumului, \n sus]inerea rolului s~u politic.


Proclamnd independen]a ]~rii sale fa]~ de
turci, el a arborat semnificativ costumul de tip
apusean, cu[ma cu pana[, tunica scurt~ [i
cizmele, ad~ugnd uneori [i plato[a,

n lupte, osta[ii romni, ca [i cei polonezi,


maghiari sau turci, aveau obiceiul s~-[i prind~
aripi, lund \nf~]i[area unor p~s~ri fantastice,
dup~ cum relateaz~ [i cronicarul Miron Costin \n

Bund~ moldoveneasc~, secolul al XIX-lea,


Bucure[ti, Muzeul Satului

Letopise]ul ~rii Moldovei: Mul]i \[i pun aripi


tefan cel Mare, miniatur~,
Evangheliarul de la Humor, 1473, Mn~stirea Putna

tocmite din pene de vultur sau de alte p~s~ri


mari. Grosul armatei era \ns~ format din ]
~rani \n portul lor obi[nuit, ap~rndu-se de

La \nceputul secolului al XV-lea moda burgund~


\[i mai p~stra prestigiul, dovad~ turbanele
boierilor moldoveni reprezenta]i pe ferec~tura
raclei Sfntului Ioan cel Nou de la Suceava,
amintind pe cele din portretele lui Van Eyck. La
sfr[itul

secolului

erau

\mbr~cate

curent

ve[minte \n stil italienesc, \ncepnd cu p~l~ria


cu bor (cu care este reprezentat Arnolfini).
Domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun (1400 1432), apare pe un epitrahil

loviturile vr~jma[ilor doar prin haine v~tuite de


in, umplute cu bumbac \n grosime de 3 4
degete, mai ales \n partea umerilor [i pn~ la
coate, cu cus~turi [i i]e dese, tot \n distan]~ de
un deget [i jum~tate, pe care sabia nu o putea
p~trunde,

dup~

cum

relateaz~

episcopul

Verancius (Al. Alexianu, op. cit. p.133 ).

La \ncheierea secolului, Mihai Viteazul, unind


cele trei ~ri Romne, a [tiut s~ foloseasc~
cu pricepere mijloacele de reprezentare ale
119

accentund aspectul militar (ca \n pictura lui


Frans Francken al II-lea).

pana[, gulerul era doar plisat, dar nu scrobit,


c~znd moale peste hain~.

Pentru a marca momentul solemn al unirii


printr-o imagine vizual~ de neuitat, el a
\n]eles s~ apar~ la ceremonia \ncoron~rii ca
un erou cu \nf~]i[are simbolic~, \nve[mntat
tot numai \n alb, pe un cal alb.

Sub aceea[i influen]~, caftanul era deseori


\nlocuit de mantaua cu mneci scurte,
conte[ul, devenit ve[mnt de \ncoronare.
Din lumea germanic~ venea moda lan]urilor
lungi [i groase din aur, amintind pe cele din
picturile lui Cranach.

Dobromir din Trgovi[te, Doamna Ruxandra,


secolul al XVI-lea, biserica episcopal~, Curtea de Arge[

Biserica episcopal~, Curtea de Arge[, secolul al XVI-lea

COSTUMUL FEMININ
Un costum de o deosebit~ originalitate [i
frumuse]e era cel al Doamnelor din ara
Romneasc~, \n secolul al XVI-lea, cum era
cel al Despinei Mili]a [i al fiicei sale
Ruxandra, reprezentate \n picturile bisericii
episcopale de la Curtea de Arge[.
Pe cap, peste p~rul prins \n plas~ din fir de
aur [i acoperit de un v~l, era a[ezat~ coroana
bogat~, de care atrnau lungi pandelocuri cu
ciucuri de aur [i pietre pre]ioase.
Pe trup, din c~ma[a de m~tase ro[ie se vedea
doar gulerul mic. Ea era acoperit~ de o bluz~
brodat~ \n p~trate pe piept [i cu ruri pe
mnecile foarte largi, strnse \n man[ete.
Corsajul rochiei, ca un pieptar f~r~ mneci, tivit
cu

galon,

atrna

liber

sub

cing~toarea

strns~ \n talie, peste fusta din ]es~tur~ de ln~


plisat~.

Pe umeri, caftanul din m~tase sau catifea,


\mbl~nit, cu mneci lungi, despicate avea
g~ici din galon [i mul]i nasturi \n fa]~ [i la
fentele mnecilor.

Costum popular din Arge[, secolul al XIXlea, Bucure[ti, Muzeul Satului

Influen]a costumului spaniol a p~truns doar \n


unele detalii, ve[mintele r~mnnd \n general
ample, cu forme moi. Toca a devenit c~ciul~ cu

Piramida din Chichen Itza, Yucatan, Mexic

a
c
e
s
t
e
i
m
p
e
r
i
i
a
g
r
a
r

CONDIII DE DEZVOLTARE

e
,
b
a
z
a
t
e
p

COSTUMUL DIN
AMERICA
PRECOLUMBIAN
arpele cu pene

e
c
u
l
t
u

regiunile

mexicane [i peruviene s-au succedat din

mileniul al II-lea \.Hr. numeroase civiliza]ii,


culminnd, \n vremea debarc~rii lui Columb, cu

cele ale aztecilor \n nord [i inca[ilor \n sud. Din

rumbului, au r~mas construc]ii din piatr~,


obiecte de orfevr~rie din aur [i cupru. Dup~

Statuet~, civiliza]ia Tajin, Mexico,


colec]ia Universit~]ii

cucerirea spaniol~, elemente caracteristice ale


civiliza]iei autohtone precolumbiene au reap~rut
mai trziu \n diferite sectoare ale artei [i culturii.
Cadrul artistic Pe dealurile [i mun]ii \mp~duri]i
ai Americii Centrale se ridicau uria[e temple din
piatr~, cu forme regulate ca [i piramidele
egiptene, [i palate \mpodobite cu reliefuri, statui
cioplite sau picturi reprezentnd divinit~]i, ca
zeul-[arpe. Motivul ornamental principal era
zigzagul \n scar~, simboliznd [arpele cu pene,
p~strat [i azi \n costumul popular.

Idealul de frumuse]e al popula]iilor r~zboinice,

121

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

aceea[i hain~, pe cnd poporul m~runt se

bijuterii din aur, cu cristal de roc~ sau jad, de


o splendoare [i o fantezie \nc~ ne\ntlnite de
europeni. V~znd o colec]ie de podoabe
aduse de cor~bieri, pictorul Albrecht Drer
scria: nimic nu mi-a bucurat \ntr-att inima
ca uimitoarele obiecte de art~ din aceste
p~mnturi \ndep~rtate.

mul]umea cu o bucat~ de ]es~tur~ aruncat~ pe

Costumul preo]esc Pentru ceremoniile cernd

umeri. Sculptural, supradimensionarea era

sacrificii umane, \n care celui care era trimis la

asigurat~ de coroane de pene [i pelerine lungi [i

zei i se scotea inima pe viu, preotul \mbr~ca

largi. ntr-o m~sur~ mai redus~, [i silueta

pielea unei victime anterioare, ca pe un maiou

oamenilor din popor era l~]it~ de poncho sau

colant, [nuruit la spate, [i avnd pe piept

sarape a[ezat pe umeri.

cus~tura inciziei, iar pe fa]~ purta chipul victimei

Pictural, \mbr~c~mintea era foarte viu colorat~ cu

ca pe o masc~, legat~ la spate, [i \n p~rul uns

vopsele vegetale (brun, din licheni), minerale

cu snge \[i \nfigea flori.

(albastru de cupru) sau animale (purpuriu, din

Oamenii de rnd aveau o \mbr~c~minte redus~,

melci) [i \mpodobit~ cu motive geometrice ]esute

potrivit~ pentru munc~: b~rba]ii lucrau la cmp

ca aztecii, era dominat de for]~ [i cruzime,

sau pictate \n tonuri contrastante.

doar cu un [tergar \nnodat peste [ale, cu cap~tul

exprimate [i de tr~s~turile distinctive ale fizionomiei

Materialele erau [i ele un mijloc de diferen]iere a

atrnnd

localnicilor, cu pleoape bombate [i nas proeminent.

st~rilor: ]~ranii foloseau ]es~turi din bumbac sau

acoperindu-[i trupul, de frig, cu o pelerin~ dintr-

R~zboinicii \ncercau s~ semene cu mari p~s~ri

fibre de agave \n nord, din ln~ de lama \n sud,

o bucat~ de ]es~tur~ de form~ dreptunghiular~

divine, \mpodobindu-se cu penaje.

lucrate la r~zboi \ngust, \n f[ii prinse una de alta,

sau rotunjit~, cu un orificiu pentru cap, acela[i

pe cnd mantiile de gal~ ale aristocra]iei erau

poncho purtat [i mai trziu de localnici [i

alc~tuite din pene multicolore de p~s~ri rare,

cunoscut \n zilele noastre pe tot globul. Femeile

cusute cu migal~, [i cu podoabe din aur.

\mbr~cau poncho peste una sau mai multe

Vestimenta]ia marca deosebirile dintre cei care


locuiau \n palate de piatr~ [i cei din colibe de
lemn. Pentru impresionarea supu[ilor,
st~pnitorii etalau un lux orbitor. Obiceiul cerea
ca aristocra]ii s~ \mbrace o singur~ dat~

Preot aztec purtnd pielea unui sacrificat,


Mexico, col. Solomon Hale

Costumul
Costume din America precolumbian~, [or], fust~,
poncho cu fust~. / Diferite forme de poncho /

Zei]a P~mntului ncununat~ cu [erpi, ornament


[erpuit [i bonet cu pene zapotece.

aristocrat

de

ceremonie

era

\n

fa]~

ca

un

[enti

fuste. n picioare to]i purtau sandale.

somptuos. Pe cap, tiara de forme foarte variate,


cu aplice de metal, pene, pietre pre]ioase,
d~dea purt~torului un aspect fantastic.
Trupul era \nv~luit \ntr-o manta din pene colorate. Un conchistador spaniol descria: o hain~
din pene ro[ii \mpodobit~ cu motive din pene
mici \n multe culori, cu un franj din pene mari
montate pe pnz~, m~turnd podeaua.
Pentru

aceste ve[minte

erau

crescute \n

captivitate pas~rea-paradisului [i alte specii, iar


penele erau cusute ca un mozaic, timp de ani
de zile, de c~tre me[teri speciali[ti, locuind \ntrun

cartier

separat

din

capitala

aztec~.

Podoabele pentru frunte, urechi, nas erau

Urn~ funerar~ din teracot~ cu reprezentare


uman~. Oaxaca, Mexic, colec]ie particular~

egiptean,

Evantai din pene de papagal [i colibri, Cultura Aztec~ Mexica (1500), Muzeul Na]ional de Antropologie, Mexico

Costume populare cu sarape, Zapoteca, Statul Oaxaca

B~rbat cu p~l~rie, insula Jaina, statul Campeche, 1400?,

Cultura Maya, Muzeul Na]ional de Antropologie, Mexico

123

Anthonis van Dyck,


Carol I la vn~toare,
cca.1635, Paris, Luvru

COSTUMUL N SECOLUL
AL XVII-LEA

P. van Hees, Biserica St. Michel din


Louvain, secolul al XVII-lea, Flandra

inegale. Acesta se reg~se[te n curbele siluetelor


supradimensionate, n buclele coafurilor ca [i n
detaliile broderiilor de mn~ [i a dantelelor.

Idealul de frumuse]e era cel al unei fiin]e


superioare prin har divin, distante [i
inaccesibile.
Sculptural,
nobilimea
se
distingea de vulg prin m~rimea nefireasc~ a
siluetei realizat~ prin costum (bonete \n~l]ate
cu pana[, corsaj cu baghet~ rigid~, fuste cu
cercuri pe srm~ etc.), a c~rui incomoditate
proclama privilegiul de a nu munci.
Pictural, culorile erau rafinate.

COSTUMUL N CADRUL
STILULUI BAROC

Materialele bogate erau ]esute


mpodobite cu dantele [i bijuterii.

cu

fir,

Ziduri ondulate i mantii fluturnde

CONDIII DE DEZVOLTARE n ]~rile apar]innd


blocului feudal catolic Spania, Italia, Flandra

Diego Velazquez, Infanta Margareta,


(detaliu), 1660, Madrid, Prado

etc. prestigiul capetelor \ncoronate, ca [i cel al


aristocra]iei, era sus]inut prin desf~[urarea unui
lux inaccesibil poporului de rnd [i printr-o art~
m~rea]~ [i ira]ional~, \n care omul ap~rea
cople[it de for]ele de nest~pnit ale Divinit~]ii.

Aspectul cel mai somptuos era atins de ]inuta

Cadrul artistic Arhitectura ca un decor de

feminin~ de curte. n picturile lui Velazquez

teatru creat~ de Borromini, sculptura plin~ de

infantele par cople[ite de carapacea imens~ a

patos a lui Bernini, ca [i pictura lui Rubens

perucilor [i a rochiilor rigide \n form~ de clopot,

urm~reau impresionarea privitorilor prin efecte

din m~t~suri [i catifele scumpe.

spectaculoase de mi[care, forme [i culori

i la celelalte cur]i europene se \mbr~cau costume

nea[teptate,

mobilier,

de tip spaniol, de o bog~]ie imens~, brodate cu

supradimensionat la scara interioarelor, lemnul

perle [i pietre pre]ioase. Endymion Porter, diplomat

parc~ redevenea plant~ vie, cu crengi [i frunze,

englez la Madrid, purta ca panglic~ la p~l~rie

dar pref~cut, ca prin minune, \n aur.

colierul de diamante al so]iei sale.

Forma dominant~ era cea a valului m~rii, a


fl~c~rii sau a crengii care cre[te n S cu volute

Costumul b~rb~tesc european a suferit


\ns~ \n mare m~sur~ influen]a modei
burgheze, determinat~ de Olanda, dar
interpretat~ n materiale pre]ioase, care
schimb~ aspectul.

baroce.

P.P.Rubens, Autoportret cu Isabella Brant,


1609-1610, Mnchen, Alte Pinakothek

126

Diego Velazquez, Meninele, (detaliu),

1656, Madrid, Prado

127

Jan Vermeer van Delft, Strad~ din Delft,


1658, Amsterdam, Rijksmuseum

(viitoarea Oland~), s-au proclamat prima


republic~ burghez~, ajungnd cea mai mare
putere maritim~ [i financiar~ a continentului.
n aceast~ epoc~ de r~zboaie, precum cel de
30 ani, a crescut importan]a militarilor, care
s-au ridicat pe scara social~ prin merite
ost~[e[ti, tulburnd rigida stratificare feudal~
[i determinnd o relativ~ democratizare,
vizibil~ [i \n moravuri [i \n costum.

COSTUMUL BURGHEZ
OLANDEZ N SECOLUL
AL XVII-LEA
Case curate i gulere scrobite

Cadrul artistic n Olanda burghez~ s-a


dezvoltat o art~ pe drept numit~ antibaroc~. n
casele mici de ora[, din c~r~mid~ [i piatr~, cu
forme simple, geometric regulate, a[a cum apar
n tablourile lui Vermeer de Delft [i Pieter de
Hooch, \n interioarele sobre, practice, curate,
att pere]ii, ct [i mobilierul sau tablourile aveau

CONDIII DE DEZVOLTARE n prima jum~tate

contururi drepte, compozi]ii ordonate, opuse

a secolului al XVII-lea, \n vltoarea conflictelor

fanteziei spectaculare a barocului.

na]ionale, sociale [i religioase care au agitat

Scaunele cu sp~tar scund, din lemn lucrat la


strung, \n culoarea natural~, ca [i mesele sau
dulapurile de rufe, cu suprafe]e plane cu
motive \ncrustate, ofereau solu]ii noi,
func]ionale. Evitnd modelele baroce ale
fo[tilor opresori spanioli, Olanda se
deschidea \n schimb influen]elor extremorientale aduse de \ndr~zne]ii ei cor~bieri
(vizibile, de pild~, \n ceramica de Delft).

Europa, provinciile de nord ale ~rilor de Jos

Frans Hals, Willem van Heythuysen, cca 1637,


Bruxelles, Musees Royaux des Beaux Arts

Idealul de frumuse]e uman~ era cel al


burgheziei [i \n primul rnd al militarilor, ca
muschetarii imortaliza]i de A. Dumas. Era din
nou apreciat corpul cu formele lui fire[ti, ca [i
via]a terestr~, bel[ugul [i confortul, iar
costumului i se cerea s~ fie comod, practic,
potrivit unui om obi[nuit, activ.

Atelierul lui Daniel Mytens, Henry Rich,


1640, Londra, National Portrait Gallery

Silueta masculin~, haina, pelerina, jacheta larg~,


tiparul jachetei largi pe cel al pelerinei, tiparul
hainei, guler, m~nu[i, p~l~rie, pantof, cizm~

Vermeer van Delft, Paharul cu vin,


1660, Berlin, Gemldegalerie

129

COSTUMUL BRBTESC
Silueta masculin~ domina, influen]nd-o pe cea
feminin~. Nu exista \nc~ uniforma obligatorie
(doar unele regimente o impuseser~ par]ial), [i
armatele, formate mai ales din voluntari or~[eni
[i ]~rani, \[i p~strau \n r~zboi portul civil.

Evolu]ia armamentului f~cnd inutil~ armura,


aceasta a disp~rut treptat, p~strndu-se o
vreme pieptarul, apoi doar coiful [i gulerul, ca
\nsemne ofi]ere[ti.
Costumul militarilor de tip olandez tr~da, pe
lng~

pl~cerea

confortului

[i

aprecierea

bun~st~rii, [i dorin]a etern militar~ de


\mpodobire ostentativ~. Silueta aducea v~dit cu
cea a unui coco[ pintenat, prin penele p~l~riei [i
e[arfele fluturnde, dantelele aglomerate la
guler, man[ete [i ciorapii r~sfrn]i peste cizme.
Pe cap, p~l~ria moale, cu bor mare, adaptare a
p~l~riei ]~r~ne[ti, proclama fraternizarea din timpul
luptelor de independen]~. Ea se putea fasona
dup~ voie, potrivit personalit~]ii, fanteziei, dar [i
dispozi]iei suflete[ti de moment a purt~torului (de
aceea era numit~ respondent) [i era \mpodobit~
cu pene de stru]. P~rul se purta
Pieter de Hooch, Dulapul de haine,
1663, Amsterdam, Rijksmuseum
Silueta feminin~, dou~ rochii, rochie cu fusta n
buzunare, coafur~, p~l~rie, bonet~,

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI


A disp~rut aspectul de carapace
al
\mbr~c~mintei spaniole, ob]inut prin v~tuiri sau
carcas~ rigid~, hainele revenind la propor]ii
naturale, adaptate trupului voinic al omului
matur, pntecos (ca eroii portretelor lui Frans
Hals). Trebuie remarcat~ descheierea nasturilor
de pe burt~, ca un gest de frond~, plebeu.

Sculptural, costumul punea \n valoare


volume
puternice
de
butoia[,
linia
determinant~ a conturului era curba larg~,
\nlocuind linia rigid~ [i formele geometrice,
seci ale costumului spaniol.
130

Pictural, coloritul era ceva mai viu [i mai


variat (\n compara]ie cu cel de o gravitate
auster~ al costumului spaniol) [i a[ezat \n
pete mari. Burghezia olandez~ protestant~
impunea la \nceputul secolului o ]inut~ sobr~,
mai ales prin negrul stofelor de ln~ [i albul
pnzei scrobite, adoptnd \ns~, cu timpul,
mai ales sub influen]a armurilor, culori
metalice, grizate, brune, verzui, alb~strii.
Ca materiale erau preferate ]es~turile u[oare
din ln~ sau tafta \n culori uni, f~r~ modele
care s~ fragmenteze suprafe]ele, pnz~ alb~,
scrobit~ [i dantelele solide locale.

bonet~-guler, guler-bonet~ cu srme, boneta pe coc

\nchis~ cu nasturi mul]i, se purta uneori


drapat~ fantezist pe umeri, asemeni capei
spaniole. Pantalonii, f~r~ perne, bufan]i flasc,
\ngusta]i treptat \n jos, erau lega]i sub
genunchi cu benti]e [i rozete.

minii. Fusta c~dea liber pe mai multe jupoane,

n picioare se purtau ciorapi de m~tase [i


pantofi montan]i cu rozete, sau cizme cu toc
[i pinteni, sub care se \mbr~cau ciorapi de
pnz~ sau jambiere tubulare (canons), cu
margini de dantel~ r~sfrnte peste cizme.
inuta era completat~ de sabia atrnat~ la
cing~toare, gata s~ fie oricnd mnuit~ cu
virtuozitate \n spectaculoasele dueluri.

catifea sau m~tase, m~rginit~ cu blan~, pentru

COSTUMUL FEMININ
Tipul de frumuse]e preferat era cel al femeii
robuste, coapte, pline. Sub influen]a moralei
burgheziei protestante, costumul punea \n
valoare virtu]ile gospodinei prin atributele
caracteristice: boneta strngnd p~rul,
e[arfa-pelerin~ acoperind decolteul, [or]ul
indicnd activitatea domestic~.

Rembrandt [i Saskia,
1636, Dresden, Gemldegalerie

disp~rnd scheletul de srme, ca [i sulul v~tuit.


Peste fusta de dedesubt era \mbr~cat~, de
obicei, o a doua, ca o tunic~ cu poale deschise.
Olanda a lansat moda jachetei scurte din
purtat \n cas~ de diminea]~, la lucru.

n picioare, se nc~l]au pantofi \n genul celor


b~rb~te[ti.
Bijuteriile erau mari, de forme regulate, de
preferin]~ [iruri de perle la gt, \n p~r etc.

RSPNDIREA COSTUMULUI
OLANDEZ
N FRANA, \n prima jum~tate a secolului
al XVII-lea, tipul descris anterior a suferit o
interpretare curtean~, integrndu-se stilului
Ludovic al XIII-lea (1610 1643).
Muschetarii imortaliza]i de Alexandre Dumas
au r~mas figuri emblematice.
Cadrul artistic Fran]a monarhic~ era receptiv~

generalizat gulerul drept, lat, cu dantele (ca \n

Pe cap, p~rul, de culoare \ntunecat~, era tras


pe spate, aplatizat pe cre[tet, l~snd fruntea
degajat~, [i adunat pe spate \n coc ridicat,
c~znd liber doar pe l~turi. Boneta din pnz~
scrobit~, sus]inut~ de fire de metal,
p~strat~ \n costumul na]ional olandez, era
\nlocuit~ uneori de p~l~ria cu pene,
b~rb~teasc~.

Autoportretul lui Rubens cu Isabella Brant).

Pe trup, c~ma[a era vizibil~ la guler [i la man[ete,

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

Vesta la \nceput f~r~, apoi cu mneci era

gulerul era fie b~rb~tesc, cu sau din dantel~ (\n

Cre[terea fastului curtean pretindea o ambian]~

piesa principal~, croit~ pe corp, cu talia ridicat~,

1632, principele german Gustav Adolf, la un bal la

aristocratic~, cu forme mai elegante. i la

cu poale largi (\nti din f[ii, apoi compacte), cu

Augsburg, [i-a d~ruit gulerul frumoasei Jacobine

pantofii de model olandez se purtau rozete de

nasturii \nchi[i doar pe piept, descheia]i pe

Lauber), fie ca o pelerin~ plat~ din pnz~

dantel~ extrem de scumpe.

pntece, uneori cu mneci largi [i [li]uri. n talie

transparent~ (ca \n

Portretul de femeie de

O palet~ mai bogat~ [i str~lucitoare, o decorare

ap~reau deseori un [ir de funde ca ni[te rozete

Rembrandt, de la Muzeul Na]ional de art~ din

mai abundent~ erau vizibile [i \n costum, diferit de

ornamentale, care ini]ial sus]ineau pantalonii,

Bucure[ti). Rochia avea mneci trei sferturi,

cel olandez prin silueta mai fin~, datorit~ hainelor

cnd poalele erau f[ii. Jacheta, o hain~ lung~

umflate, cu

mai strnse pe corp, din stofe pre]ioase, cu multe

de trei sferturi cu mneci lungi, cu guler mare,

strangulate la cot cu panglici, formnd dou~

lung pn~ la um~r, zburlit. Barbi[onul [i must~]ile


ascu]ite completau aspectul caracteristic.

Pe trup, c~ma[a era par]ial vizibil~ \n [li]urile


mnecilor, la guler [i man[ete. La \nceput,
gulerul \ncre]it, spaniol, era purtat nescrobit
(ca \n Lec]ia de anatomie a doctorului Tulp, de
Rembrandt),

pn~

c~tre

1630,

cnd

s-a

umeri

c~zu]i, cu [li]uri, deseori

att la influen]ele olandeze (vizibile \n simplitatea [i


regularitatea cl~dirilor sau mobilierului, ca \n
castelul Balleroy de arhitectul Franois Mansart),
ct [i la cele baroce italiene sau flamande
(prezente \n unele ornamente, ca \n palatul de
Justi]ie din Rennes, de Salomon de Brosse).

dantele la guler [i la man[ete.

baloane, cu man[ete expunnd \ncheietura

131

cnd costumul popular p~stra vechile forme


medievale [i renascentiste (ca \n tablourile lui
Georges de la Tour sau Louis le Nain).

N ANGLIA, curtea regal~ se purta dup~ moda


european~ de tip francez (ca \n portretele
regelui Carol I [i al reginei Henriette de France,
de Van Dyck), dar cu o not~ ostentativ~: la
nunta regelui, ducele de Buckingham a arborat
un costum \mpodobit cu diamante \n[irate pe
a]e, pe care le rupea pe rnd pentru a-i vedea
pe curteni \nc~ierndu-se s~ adune pietrele
scumpe. Prin contrast, \n timpul revolu]iei
burgheze, conduse de Cromwell, or~[enimea
puritan~, opus~ cur]ii, evita luxul, b~rba]ii \[i
tundeau p~rul scurt (de unde denumirea de
capete rotunde) [i purtau haine simple,
modeste, p~l~rie apretat~, cu bor, iar femeile
etalau atributele gospodinei boneta,
broboada, [or]ul.

Louis le Nain, Familie de ]~rani, 1640, Paris, Luvru

AMERICA,

quakerii au dus moda


englez~ \n lumea nou~, unde a d~inuit pn~ \n
secolul al XIX-lea, pe vremea lui Benjamin
Franklin.

COSTUMUL BRBTESC
O coafur~ masculin~ era cadenette, cu p~rul
tuns la dreapta pn~ la ureche, \n stnga
lung, \n bucl~ sau codi]~ \mpodobit~ cu panglici
sau bijuterii d~ruite de doamne (faveurs) de
unde porecla cavalerului francez Cadet la Perle.

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, doamna de Sevign descria, \ntr-o
scrisoare, coafura olandez~ de oi]~ ( la
moutonne).
Pe trup, mbr~c~mintea feminin~ era mai
elegant~, cu talia mai sub]ire, decolteul mai
mare, poalele mantoului ridicate peste fust~,
uneori vrte \n buzunare. Se foloseau ]es~turi
mai luxoase, m~t~suri lucioase, multe dantele.
mbr~c~mintea burghez~ era mai simpl~, pe
132

A.van Dyck, Carol I cu so]ia sa, secolul al XVII-lea,


Sibiu, Muzeul Bruckenthal

COSTUMUL LA
JUMTATEA

SECOLULUI AL XVII-LEA
Fustanela olandez

Silueta masculin~, olandez, regele Fran]ei


Ludovic al XIV-lea, rhingrave,/ rhingravepantalon [i jupon, / p~l~rie, guler, pantof

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, p~l~ria era ]eap~n~, cu
calot~ \nalt~ [i bor mic.
Pe trup, ca o adaptare la via]a de interior,
jacheta s-a mic[orat, r~mnnd ca un
bolero scurt, cu mneci cr~pate, l~snd
s~ se vad~ c~ma[a [i gulerul r~sfrnt ca o
carte deschis~. Pe strad~ se purta o
ampl~ pelerin~. Piesa cea mai neobi[nuit~
era \ns~ pantalonul-fust~, \n genul kiltului,
\n dou~ variante: fusta-pantalon sau fusta
peste pantalon, numit rhingraves, de la
numele trimisului diplomatic al Olandei la
Paris, Rheingraf von Salm. Principala
podoab~ a costumului o alc~tuiau franjurii
din funde a[ezate \n friz~, \n talie, [i \n
grupuri \n dreptul genunchilor.
n picioare, forma conic~ general~ era
reluat~ [i

Gerard Ter Borch, Portret, 1673, Paris, Luvru


CONDIII DE DEZVOLTARE

Pompeo Batoni, Colonel William Gordon of Fyvie,

1766, Sco]ia

Odat~

cu

\mbog~]irea peste m~sur~ a Olandei [i cu


aspira]ia noului ei patriciat c~tre grandoare [i
ostenta]ie, costumul de tip olandez a evoluat
c~tre o ]inut~ de salon cu forme excesiv de
ample [i rigide, care a fost adoptat~ la toate
cur]ile europene.
Sculptural, silueta p~rea conic~, din clopote
suprapuse, ca \n portretul de b~rbat de
Gerard Ter Borch.

de man[etele ciorapilor, r~sfrnte sub


genunchi, chiar [i atunci cnd cizmele erau
\nlocuite de pantofi cu funde.
COSTUMUL FEMININ
P~stra formele anterioare, dar utiliza materiale mai
scumpe: satin sau atlaz lucios [i bl~nuri fine.

Evolu]ia de la pledul sco]ian la kilt,


la rhingrave [i la gacii din Oa[

Pictural, domina negrul, \n contrast cu albul


c~m~[ii.
Materialele erau uni, cu multe panglici.

133

Abraham Bosse, Balul, gravur~, secolul al XVII-lea

134

Abraham Bosse, Concertul, secolul al XVII-lea

135

Louis le Vau, Castelul Versailles, secolul al XVII-lea

\n

\n dulapurile [i comodele din lemn de esen]e


scumpe, cu aplice din bronz aurit, fotolii cu
sp~tare supra\n~l]ate [i tapiserii.

gndirea lui Descartes sau \n picturile lui

Idealul de frumuse]e uman~ era \ntrupat de

Poussin se reg~sea \n planurile construc]iilor, \n

figura

structura fa]adelor [i a interioarelor, ca [i \n cea

chez~[ie

regulate,

c~petenie era semnalat nu de coroan~

simetrice, \ncadrau [i ordonau ornamentele

(ad~ugat~ persoanei) ca \n trecut, ci prin

baroce necesare pentru a ilustra m~re]ia

supradimensionarea capului cu peruca leonin~.

Fran]ei [i splendoarea cur]ii monarhului absolut.

Comparat cu soarele sau cu zeul Marte [i

Impresionnd prin dimensiunile monumentale

considerndu-se el \nsu[i primul actor pe scena

(800 de metri fa]ada, 80 de metri sala oglinzilor)

istoriei, \n fa]a publicului regele uza de mijloace

[i prin bog~]ia materialelor, castelul de la

teatrale: peruc~, tocuri, haine de efect, atitudini

Versailles, ansamblul cel mai reprezentativ al

studiate. n compara]ie cu b~rbatul, femeia

stilului Ludovic al XIV-lea, se \nscria \n viziunea

ap~rea mai pu]in spectaculoas~, ca p~uni]a pe

clasic~ prin puritatea volumelor cubice, ritmul

lng~ p~un.

rigoare

COSTUMUL N STIL
CLASIC FRANCEZ
Pereflii de oglinzi pentru peruca Regelui-Soare

CONDIII DE DEZVOLTARE Prosper~ [i


puter-nic~, Fran]a s-a impus lumii \n a doua
jum~tate a secolului al XVll-lea [i prin cultura
[i arta ei clasice.
Cadrul artistic Str~dania c~tre un ideal de

A. C. Boulle, Dulap n stil Louis XIV, Paris, Luvru

[i

claritate

gr~dinilor.

ra]ional~

Forme

exprimat~

geometric

maiestuoas~
a

crmuirii

monarhului
\n]elepte.

absolut,
Rolul

de

echilibrat al orizontalelor [i verticalelor (brie,


stlpi, coloane) [i prin armonia ansamblului.

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

n artele decorative, masivitatea volumelor se


asocia cu gra]ia unor contururi u[or curbate, ca

Dac~ nobilimea \[i etala privilegiile \n bog~]ia

Galeria Oglinzilor, Versailles, secolul al XVII-lea

baroc~ a ve[mintelor, burghezia, care juca un

rol \nsemnat \n administra]ia statului, [i-a


impus punctul de vedere \n structura
ra]ional~ a costumului, ca [i a \ntregii culturi.
Mai cu seam~ hainele b~rb~te[ti au evoluat
c~tre forme mai sobre [i mai confortabile,
intrate chiar \n ]inuta de curte.
Sculptural, supradimensionarea volumelor,
pentru a face persoana vizibil~ \n spa]iile
imense ale s~lilor, era ob]inut~ prin peruc~,
tocurile pantofilor, man[etele voluminoase,
marcnd gesturile largi cu mna eventual
sprijinit~ de baston. Elegan]a liniilor u[or
curbate ale siluetei era realizat~ prin croial~.
Ca mijloace picturale se recurgea la o
cromatic~ sonor~, \n tonuri majore, dominat~
de ro[u [i aur, ve[mintele dobndind str~lucire
prin ]es~turile lucioase, cu m~tase [i fir.
Materialele folosite erau variate: catifea,
dantel~, galoane etc. combinate pentru a da
un efect somptuos. Dup~ \ntemeierea
manufacturilor franceze de dantele de la
Alenon (la care colaborau crend modele
Siluet~, ofi]er, nobil, doamn~ la curte, tipare
de juste-au-corps [i de corsaj feminin, tricorn,
jabou, variante de fontange

Bonnart, Costume de iarn~, gravur~ din


Personnages de qualit 1680-1715

pictori ca Le Brun sau Berain), dantelele au


invadat tot cadrul vie]ii curtene, \mpodobind din
bel[ug gulerele [i man[etele, dar \nrurind [i
motivele ]es~turilor de m~tase produse la Lyon
[i ap~rnd [i \n decorul vaselor [i platourilor de
ceramic~ de Rouen etc. Dup~ 1677, exista [i un
jurnal de mod~, Le Mercure gallant.

H. Rigaud, Ludovic al XIV-lea, 1701, Paris, Luvru

138

COSTUMUL NOBILIAR BRBTESC


Noul stil s-a conturat mai ales dup~ 1670,
odat~ cu instituirea uniformelor armatei
na]ionale permanente, cnd \ntre costumul civil
[i cel militar s-au stabilit interinfluen]e. Pe de-o
parte ]inuta civil~ a fost adaptat~ cerin]elor
ost~[e[ti, ad~ugndu-i-se, ca semne distinctive
ale armelor [i gradelor, galoane [i nasturi [i
stabilindu-se culoarea stofei [i a dublurii,
vizibil~ la guler, man[ete [i eventual la poalele
\ntoarse ale hainei. Pe de alt~ parte, uniforma
militar~ a \nrurit \mbr~c~mintea civil~, att \n
forma jachetei pe corp, lung~ pn~ la
genunchi, ct [i \n decorul ei alc~tuit dintr-o
mul]ime de nasturi [i butoniere.
Pe cap, pe cnd fa]a era ras~, abunden]a
p~rului era sugerat~ de peruca enorm~, din p~r
de om sau de cal, uneori mai lung~ pe um~rul
stng. n cas~ era \nlocuit~ cu un turban sau cu
boneta de noapte. P~l~ria tare avea borul
\ndoit, formnd tricorn [i era \mpodobit~ cu
pan~ mic~ de stru].
Pe trup, c~ma[a era vizibil~ la guler [i man[ete,
cu dantel~. Spre a nu fi acoperit de peruc~,
gulerul a fost masat \n fa]~, devenind jabou,
\ncre]it vertical [i prins cu o fund~ [i o bijuterie.
Cravata a ap~rut la sfr[itul secolului al XVII-lea,
cnd panglica a fost doar \nnodat~ simplu
(numele provenind de la un regiment croat \n
serviciul francez, ai c~rui ofi]eri, surprin[i \n
b~t~lia de la Steinkerque, n-au apucat s~-[i fac~
fundele). Vesta, care avea mneci, era de

tocuri, tren~, dar f~r~ a neglija farmecele


feminine dezv~luite prin decolteu [i
mnecile trei sferturi.
Atitudinea obi[nuit~ era u[or aplecat~ \nainte,
ca \ntr-un \nceput de plec~ciune.

medievale, practice pentru munc~. n


Caracterele lui La Bruyre, ]~ranii erau
prezenta]i slabi, ar[i de soare, locuind \n
bordeie, descul]i [i \n zdren]e.

Pe cap, p~rul era ordonat \n bucle, unele ridicate

COSTUMUL RNESC BRBTESC

pe cre[tet, altele lungi, atrnnd. O podoab~

Pe cap, p~rul era tuns \n [uvi]e inegale,


zbrlit, p~l~ria cu bor era v~lurit~ de ploaie.

caracteristic~ era fontange (ini]iat~ de favorita

Pe trup, c~ma[a se vedea m~rginind decolteul,

Pe trup, c~ma[a avea gulerul deschis peste


haina din stof~ aspr~, cusut~ \n cas~, lung~
pn~ la jum~tatea coapsei [i strns~ la bru
cu o curea. Pantalonii largi acopereau
genunchii [i erau continua]i de jambiere.

ca

n picioare se \nc~l]au ghete groase sau sabo]i.

regelui,

doamna

de

Fontanges

care,

la

vn~toare regal~, [i-a prins p~rul cu o panglic~),


un pliseu din pnz~ [i dantel~ scrobit~ a[ezat
vertical pe cre[tet, prins de bonet~.

[i

la

man[ete

(engageantes).

Talia,

cobort~, \n unghi, era strns~ n corsajul


[nuruit peste o scnduric~ triunghiular~ nvelit~

COSTUMUL FEMININ

n ]es~tur~ brodat~. Decolteul mare era oval,

Pe cap, boneta de pnz~ alb~ avea diferite


forme, dup~ regiuni.

mnecile pn~ peste cot, fusta \n dou~ straturi,

M~tase de Lyon cu motive de dantel~

dedesubt jupe, deseori cu volane orizontale


aceea[i form~ [i lungime ca [i jacheta, fiind [i ea

(falbalas), deasupra manteau deschis \n fa]~,

brodat~. Jacheta era lung~ pn~ la genunchi,

l~snd s~ se vad~ jupe sau ridicat bufant,

croit~ pe corp (numit~ juste-au-corps), cu

accentund [oldurile. Pentru ceremonii, se purta

mneci

voluminoase,

tren~. Uneori rochia avea un [or], de mod~

buzunare mari, ornamentat cu nasturi [i g~ici,

olandez~, dar numai ca podoab~, din broderii

[i cu [li] la spate. Iarna nu era necesar~ alt~

sau dantele. Pe strad~, se \mbr~ca pelerina cu

hain~. Jacheta brodat~ cu fir putea fi purtat~

glug~.

doar cu permisiunea regelui ( brevet).

n picioare, pantofii aveau tocul ceva mai


nalt. Accesoriile erau cele masculine, gulerul
[i man[onul de blan~, m~nu[ile [i bastonul
pentru plimbare, bijuteriile, mai numeroase,
la fel de masive.

tubulare

[i

man[ete

n picioare, ciorapii erau tra[i peste pantalonii


care erau pn~ la genunchi. Cizmuli]ele
pn~ la glezne sau pantofii aveau limb~ [i
funde \n aripi de moar~ [i tocuri late p~trate,
tocurile ro[ii fiind un privilegiu al aristocra]iei.

Costumul burghez imita forma celui curtean, dar

Bijuteriile erau nasturi, bro[e, inele etc., de


preferin]~ din diamante.

era realizat din materiale mai solide [i \n culori

Ca accesorii se purtau m~nu[i, man[on


legat \n talie cu panglic~, baston.

f~r~ podoabe. Caracterul func]ional al hainelor

mai \nchise (stofe de ln~ brun~ sau neagr~),


masculine, cu jacheta [i vesta groase, dar
neapretate [i pantalonii moi ale costumului de

COSTUMUL FEMININ

curte proveneau de fapt din mediul burghez.

inuta de curte era ceremonioas~, solemn~,

Costumul feminin, mai modest era cel al

aristocratic~ cu silueta alungit~ prin coafur~,

gospodinei, influen]at n detalii de mod~.


Costumul ]~r~nesc p~stra mai departe formele

Pe trup, rochia groas~, cu fusta \ncre]it~,


l~sa s~ se vad~ la gt fie gulerul alb al
c~m~[ii, fie n~frama din pnz~, \ncruci[at~ pe
piept. Deasupra se \mbr~ca jacheta
asem~n~toare cu cea b~rb~teasc~.
n picioare, aceea[i \nc~l]~minte solid~ ap~ra
de noroaiele drumurilor. Tablourile fra]ilor Le
Nain (p.128) sau ale lui Georges de la Tour
sunt pre]ioase documente cu privire la
aspectul ]~ranilor.

Pantof b~rb~tesc de curte, Barcelona, Muzeul de Art~

Palatul brncovenesc de la Mogo[oaia, 1702

COSTUMUL PE
TERITORIUL ROMNIEI,
N SECOLUL
AL XVII-LEA
Roze cioplite n piatr sau cusute cu fir

CONDIII DE DEZVOLTARE
n secolul al XVII-lea, ~rile Romne trebuiau
s~ reziste agresiunilor Imperiului otoman
suzeran, iar Transilvania, \n plus, [i
presiunilor militare [i politice ale Imperiului
habsburgic. n timpul lui Matei Basarab [i
Vasile Lupu, pe la jum~tatea veacului, apoi \n
vremea lui erban Cantacuzino, Constantin
Brncoveanu [i Dimitrie Cantemir, cultura [i
arta romneasc~ au atins un \nalt nivel.
Cadrul

artistic

Construc]iile

moldovene[ti

oglindeau luxul curtean, ca biserica Trei Ierarhi


din Ia[i, acoperit~ cu o veritabil~ dantel~ de
piatr~ aurit~, ca din g~ietane \mpletite [i flori
brodate. n ultimul sfert al secolului, stilul
brncovenesc, sintez~ a artei culte [i populare
140

Matei Basarab [i doamna Elina,


din Liturghierul lui Radu Srbu,
1654, Bucure[ti, Biblioteca Academiei Romne

Idealul

uman,

desprins

din

portretele

domnitorilor, accentua \n primul rnd for]a


moral~, dar [i pe cea fizic~. Departe de
hieratismul impus de Contrareform~ ]~rilor
catolice, ca [i de supradimensionarea sferoidal~
caracteristic~

Imperiului

otoman,

siluetele

eroilor romni se profilau bine legate, dar


umane, \n ve[minte lipsite de exager~ri.

COSTUMUL BRBTESC
Biserica M~n~stirii Sfin]ii Trei Ierarhi, Ia[i

Pe cap se purta c~ciula de blan~ fie cu forma


\nalt~, p~strat~ de la Mihai Viteazul, \mpodobit~

romne[ti, cu unele \nruriri ale Rena[terii


apusene, a excelat prin propor]iile echilibrate
ale M~n~stirii Horezu sau ale Palatului
Mogo[oaia, ca [i prin ornamentele florale,
cioplite \n piatr~, cizelate \n argint aurit sau
brodate \n m~tase [i fir.

cu egret~ prins~ cu o bro[~ scump~, fie ca o


bonet~ mai joas~ care putea avea [i bor,
despicat \n frunte, la Schiavone.
Pe trup, ve[mntul tradi]ional de ceremonie era
caftanul cu mneci lungi, cu fente, din catifea
\nflorat~ [i \mbl~nit. Cel al lui Vasile Lupu,
descris de Stanislas Oswiecin, era din postav ]

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

esut cu aur, cu flori \nalte de un deget.

Costumul domnesc [i boieresc din ~rile

Remarcabil~ era la caftane [i bog~]ia cheotorilor

Romne p~stra \n continuare ve[mintele de

\ntinse de-a lungul pieptului, ca ni[te benzi

ceremonie de tip bizantin, primind, mai ales

din \mpletitur~ de fir, dispuse la distan]e

pentru via]a zilnic~, \nruriri ale hainelor

regulate, ca [i nasturii din noduri de fir (numite

apusene. Dintre ]~rile vecine, mai cu seam~

mai

Polonia, a c~rei aristocra]ie str~lucitoare se

uneori \nlocuit de conte[ul cu mneci scurte [i

\nrudea deseori cu boierimea moldovean~,

largi (ex. cel al lui Simeon Movil~ de pe broderia

oferea modele de elegan]~.

de

trziu

brandenburguri).

mormnt).

vremea

Caftanul

lui

era

Constantin

Brncoveanu caftanul avea aspectul unei mari


Biserica Trei Ierarhi, Ia[i, detaliu

pelerine, cu fente pentru mini, dublat~ cu


hermin~, ca [i cea a Regelui Soare din Fran]a
contemporan~. Sub caftan se \mbr~ca anteriul
la fel de lung, \ncheiat pn~ la bru cu nasturi, [i
[alvari, de care erau cusu]i ciorapi de piele
(me[i), peste care se purtau n picioare papuci,
iar pentru c~l~rie cizme. Deseori, sub caftan,
domnitorii purtau \ns~ ve[minte de tip apusean:
tunica scurt~ pn~ mai sus de genunchi,
\nchis~ cu nasturi [i cu ceaprazuri pn~ la bru,
pantaloni pe picior [i cizme.

Doamna Tudosca, broderie,


1640, Ia[i, Muzeul Mitropoliei Moldovei

Costum b~trnesc de Vrancea, cu mneca r~sucit~,


Bucure[ti, Muzeul Satului

Constantinos,
Voievodul Constantin Brncoveanu, Doamna Maria, fiii [i fiicele
lor, biserica mare a m~n~stirii Hurezi, jud. Vlcea

COSTUMUL FEMININ
Costumele doamnelor erau de o deosebit~
splendoare. Pe cap so]ia lui Vasile Lupu,
Tudosca Doamna, era \nf~]i[at~ pe broderia
mormntului purtnd peste p~rul strns dup~
moda apusean~, spaniol~, o p~l~rie \nalt~, cu
calota brodat~ cu perle, \mpodobit~ cu egreta
prins~ \n agrafa cu pietre scumpe, iar la urechi
cu dou~ roze din aur sub care atrnau cerceii.

Pe trup avea o bluz~ pu]in vizibil~ la gt, cu


mneci brodate, r~sucite (cu croiala p~strat~
[i azi \n costumul popular din Vrancea), apoi
o rochie din brocart cu flori, decoltat~ [i un
conte[ cu mneci foarte largi, din catifea cu
flori, \nchis pe piept cu nasturi [i cheotori
lungi, \ntinse orizontal pn~ la umeri.
Doamna era \mpodobit~ cu multe bijuterii,
[iraguri de perle [i lan]uri foarte mari [i lungi,
r~sucite \n jurul trupului (mo[tenite probabil
din secolul trecut).

Ieremia Movil~, broderie, Muzeul m~n~stirii Sucevi]a

Contemporana ei din ara Romneasc~,


doamna Elina a lui Matei Basarab, avea un
costum asem~n~tor, doar la gt avea un
guler \ncre]it, dup~ moda spaniol~. Spre
deosebire de Moldova, unde reprezentantele
protipendadei purtau \n mod obi[nuit p~l~rie,

Boierii rivalizau \n lux cu domnitorii. Chiar [i


boierii mai mici sau me[te[ugarii ca Vuca[inpietrarul, Istrate-lemnarul sau Prvu Mutuzugravul, care lucrau pentru Constantin
Brncoveanu, ap~reau \n picturile votive
\nve[mnta]i \n haine de aceea[i croial~, doar
executate din materiale mai modeste, din
stofe, f~r~ str~lucirea florilor de aur, [i cu
bl~nuri ieftine. Uniforma ost~[easc~ exista \n
al doilea deceniu al secolului.

Floare brodat~ cu fir, ara Romneasc~,


secolul al XVII-lea

\n ara Romneasc~ aceasta era un privilegiu


al doamnei, boieroaicele acoperindu-se, ca [i
femeile de rnd, doar cu un v~l.
So]iile micilor boierna[i de ]ar~ ca [i or~[encele
purtau fote sau vlnice \ncre]ite, asem~n~toare
celor r~mase \n portul popular.

n picioare, nc~l]~rile erau cele europene, cu


toc mic.

Costume de \ncoronare:
granata, caftan, conte[ [i mantie

143

Pavilion, Templul Kung-Tse din


Chang-sha-fu, Hunan

ansambluri riguros stilizate, s-a r~sfrnt [i


asupra costumului: m~t~surile [i broderiile au
\mprumutat liniile [i culorile picturii, care [i-a
g~sit un suport pre]ios [i pe evantaie, armele
de metal au fost cizelate cu art~ etc.
Idealul de frumuse]e uman~, \ntrupat \n figurile
zeilor ca [i \n cele ale \mp~ra]ilor, era marcat pe

COSTUMUL
TRADIIONAL N CHINA
Case de porflelan i haine de mtase

de o parte de setea de \n]elepciune spre


dobndirea lini[tii depline, iar pe de alt~ parte
de conven]iile vie]ii sociale. Ve[mintele oficiale
indicau func]ia, alc~tuind \n acela[i timp [i un
paravan pentru purt~tor, ca [i evantaiul, folosit

CONDIII DE DEZVOLTARE Al~turi de India,

att de b~rba]i ct [i de femei.

China a fost timp de cinci milenii focarul de


civiliza]ie, cultur~ [i art~ cu cea mai mare \nrurire

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

asupra \ntregii Asii, transmi]nd \n r~stimpuri

Costumul chinezesc, de[i foarte diferen]iat \n

ecouri

func]ie de clasa social~, sex, vrst~, anotimp,

[i

Europei.

antichitate

imperiu

sclavagist, \n Evul Mediu stat feudal cu strict~

afirma \n acela[i timp unitatea locuitorilor

organizare ierarhic~, China \[i sus]inea prestigiul

imperiului, printr-o evident~ uniformitate \n linie

prin

[i structur~. Croiala de baz~ a hainelor era cea

splendoarea

ceremoniilor,

folosind

toate

mijloacele artelor [i ale costuma]iei.

Cadrul artistic Solemnitatea palatelor [i


templelor ap~rate de ziduri groase se
reg~sea \n mobilierul somptuos, sculptat cu
dragoni [i l~cuit, ca [i \n ve[mintele ample [i
impun~toare ale cur]ii imperiale. Este
interesant de remarcat principiul multiplic~rii
elementului de baz~ att \n arhitectur~ \n
care palatul, ca [i templul, se constituiau din
succesiunea unor pavilioane simple identice,
iar etajarea \nsemna suprapunerea lor cu
acoperi[ cu tot , ct [i \n vestimenta]ie,
prin \mbr~carea mai multor haine una peste
alta.
Splendoarea artelor plastice [i decorative,
integrnd acute observa]ii realiste \n

144

a caftanului, de tip poncho, f~r~ cus~tur~

Scaun din lemn l~cuit, Londra, col. Audley

Siluet~, mandarin, costum feminin din nord, din sud, /


ilice, caftan, pantalon, / calot~ [i p~l~rie de mandarin,
p~l~rie de bambus, evantaie, pantof pentru picior
legat, pantof imitnd piciorul legat

pe um~r. Ca [i \n restul Asiei, nici o hain~ nu se


tr~gea pe cap, ci toate se \mbr~cau pe
mneci, \nchizndu-se \n fa]~. Caftanul, ca [i
pantalonul erau purtate [i de femei, [i de b~rba]i.

Sculptural, ve[mintele croite pe fir drept nu se


mulau pe trup, ci \l mascau, fiind largi,
neajustate prin \ncre]ituri sau pense, [i
suprapuse \n mai multe straturi. Gtul era
acoperit de fular, chiar [i minile erau
ascunse de man[ete de m~tase alb~ (pe
care [i azi actorii operei clasice le las~ sau le
ridic~ cu gesturi sacadate).
Coloritul viu [i variat, folosind nu att culorile
primare, ct mai ales nuan]ele intermediare

(roz, vernil, portocaliu etc.), slujea de asemenea


ca distinc]ie social~, fiecare dinastie domnitoare
avnd o culoare emblematic~ (de exemplu,
dinastia in galbenul-[ofran), ca [i fiecare grad
\n func]iile civile sau militare.

Materialul de baz~ al ve[mintelor a fost \n


estul Asiei, de milenii, m~tasea echivalent
al lnii sau inului din bazinul mediteranean.
Caracterele proprii costumului chinezesc au
provenit \n mare m~sur~ din utilizarea ]
es~turilor de m~tase, \n condi]iile climaterice
foarte diferite ale \ntinsului imperiu: dac~ \n
regiunile sudice, tropicale se purtau haine
sub]iri din m~tase, \n zonele friguroase izolarea
termic~ era ob]inut~ prin suprapunerea mai
multor straturi, pn~ la 13 14, sau prin
v~tuirea unor ve[minte (bumbacul era folosit
doar pentru astfel de c~ptu[eli). Decora]ia
consta din motive ]esute, simetrice, regulate
(flori de lotus rotunde etc.) sau broderii figurative stilizate.
M~tasea a p~truns [i \n Europa, transportat~ de
caravane

\n

Grecia

antic~,

apoi

fost

produs~ \n atelierele Bizan]ului, iar mai trziu \n


cele ale Floren]ei sau ale altor ora[e italiene.

COSTUMUL BRBTESC
Capul p~rea relativ mic propor]ional cu
corpul. Fa]a era de obicei ras~, dar oamenii
de vaz~ purtau must~]i sub]iri, de la col]urile
gurii, [i cioc mic. i piept~n~tura era \n China
feudal~ un semn de distinc]ie social~. n evul
mediu cavalerii \[i strngeau p~rul lung \n
cocuri, iar slujba[ii \mpletit \n coad~ lung~.
Pe cap purtau calote sau tichii de forme
foarte variate, \nalte, cu panglici, p~l~rii cu
bor r~sfrnt sau p~l~rii din bambus, l~cuite
(sprijinite pe un co[ule] \mpletit care asigura
circula]ia aerului \ntre cap [i p~l~rie), ap~rnd
de soare, dar [i de ploaie.

mp~r~teasa Chinei, Xiao-Jing-Xian, n costum oficial

145

Asiei centrale, nu se vedeau de sub poale.


nc~l]~mintea consta din ciorapi croi]i [i
cusu]i [i, fie pantofi din psl~ sau catifea
(stngul la fel cu dreptul), fie cizme.
Accesorii. Nobilii demonstrau dreptul de a nu
munci prin unghiile excesiv de lungi,
protejate de teci de argint. Evantaiul era
utilizat curent [i de c~tre b~rba]i.
Muncitorii [i ]~ranii se legau pe frunte cu o
batist~ [i purtau doar un caftan scurt peste
pantaloni, eventual un [or] [i papuci de psl~.
COSTUMUL FEMININ
Machiajul \n alb, ro[u, negru d~dea fe]ei
aspect de por]elan.
Pe cap, p~rul piept~nat \n coafuri complicate
era \mpodobit cu flori, panglici, ace (acul lung
de argint fiind \nsemnul logodnei, ca inelul
european), iar femeile m~ritate \[i r~deau
p~rul deasupra frun]ii.
Pe trup erau suprapuse mai multe straturi cu
aceea[i croial~ de caftan ca [i cele b~rb~te[ti:
c~ma[a scurt~, rochia lung~ (haol), cu mneci

Hain~ imperial~ brodat~, secolul al XIX-lea,


Berlin, Museum fur Volkerkunde

strmte [i fular, jacheta scurt~ pn~ sub


genunchi (ma-cual), cu mneci largi [i man[ete

acoperind minile, jacheta putnd fi \nlocuit~


cu o vest~ scurt~.

mo]ul bonetei sau p~l~riei, ca un bumb, diferit prin

care \nf~]i[a pentru civili, p~s~ri (fazani, g[te


s~lbatice etc.), iar pentru militari, patrupede
(lei, tigri etc.). Alt semn distinctiv era umbrela
de o anumit~ culoare [i de o m~rime
propor]ional~ cu gradul.

material (pietre pre]ioase, coral, sticl~) [i mai ales

n costumul tuturor oamenilor cu stare se

Ca o dovad~ de rang \nalt, dar [i de total~

prin culoare (rangul I cl. I \l avea ro[u din piatr~

suprapuneau ve[minte cu croiala de caftan,

aservire

pre]ioas~, cl. II ro[u din coral, rangul II ro[u din

\nchise \ntr-o parte; peste c~ma[~ se purta o

schingiuirii picioarelor prin legarea acestora cu

piatr~ inferioar~, cl. IIIIV

hain~ cu mneci largi [i lungi, acoperind minile

fe[i \nc~ din copil~rie, valoarea social~ [i

albastru, clasele VVI alb, clasele VIIIX auriu).

(haol),

comercial~ a femeii fiind apreciat~

Ca recompense, func]ionarii primeau o pan~ de p~un

deasupra o alt~ jachet~ mai scurt~ (ma-cual)

micimea picioarelor;

la p~l~rie, iar militarii, o coad~ de vulpe.

sau un ilic scurt, f~r~ mneci. Iarna se

c~s~toriei, \ncheiat~ de p~rin]i f~r~ ca so]ii s~

Pe trup, peste un caftan lung mandarinii

\mbr~cau mai multe haine, eventual \mbl~nite.

se vad~, erau expu[i pantofii logodnicei. Artele

\mbr~cau un altul mai scurt, cu gulerpelerin~ [i

Pantalonii, largi, comozi, proveni]i ca [i caftanul

Chinei au influen]at puternic stilul european

avnd pe piept o imagine brodat~ sau pictat~,

de la popoarele nomade din stepele

rococo din secolul al XVIII-lea (chinoiseries).

Mandarinii, slujba[i de stat civili sau militari (care \[i


ocupau postul prin concurs), erau orndui]i \n
grade ierarhice, avnd fiecare un costum strict
reglementat. nsemnul distinctiv era \n primul rnd

146

\ncins~

cu

centur~

cu

agraf~,

Pantalonii largi [i lungi erau aproape invizibili. n


decursul

timpului

aceste

piese

au

fost

suprapuse \n diferite variante, lungi sau scurte.


b~rbatului,

femeile

erau

\n timpul

supuse

dup~

negocierilor

Vila imperial~ Shugakuin, 1650 (cu panouri glisante)

(sni, [olduri) \[i p~stra linia [i datorit~ a[ez~rii


pe podea, cu spatele drept. Chiar [i cruzii
samurai \[i mnuiau spadele cu mi[c~ri
unduioase de dans.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Societatea feudal~ japonez~ era \mp~r]it~ \n
st~ri privilegiate (nobili, preo]i, militari), avnd

Templul Daigoji, Kyoto

dreptul s~ poarte una sau dou~ s~bii, [i


muncitori (negustori, me[te[ugari, ]~rani,
marinari) f~r~ arme. Condi]ia femeii era de

de baz~ ca [i caftanul chinezesc, kimonoul japonez

total~ subordonare. Totu[i, ca [i \n China,

se deosebea prin mneca deta[at~, formnd un

ve[mintele tuturor aveau aceea[i form~, fie c~

buzunar. Ca [i ve[mintele Imperiului chinez, nici

erau din m~tase cu scumpe broderii fie din

cele ale insulelor nipone nu se mulau pe trup, ci

CONDIII DE DEZVOLTARE

bumbac ieftin, iar cele feminine difereau prea

\l \nveleau decent, ascunzndu-l.

Insulele arhipelagului japonez au ad~postit o

pu]in de cele b~rb~te[ti. Avnd aceea[i croial~

COSTUMUL N JAPONIA
Flori pictate pe kimono

Sculptural, hainele lungi [i largi suprapuse

civiliza]ie bimilenar~, cu o fizionomie deosebit~ \n

\ngro[au silueta firav~, dndu-i consisten]~ [i

ansamblul Extremului Orient prin laconismul formei

modelnd-o \ntr-un volum general cilindric,

[i vioiciunea expresiei. nrurit~ la \nceputul evului

agrementat de evaz~ri ca ni[te aripi de fluture,

mediu de exemplele Chinei imperiale, Japonia [i-a

date de coafur~, mneci etc. Forma riguroas~

conturat un stil original \n art~ ca [i \n costuma]ie,

era \nviorat~ pictural de accentele vii de culoare

mai

atingnd

dispuse asimetric, la fel cu podoabele de pe

apogeul \n secolele XVXVIII. Cadrul artistic n

cap. Materialele folosite erau m~tasea, pictat~

arhitectur~, templele se \n~l]au cu acoperi[uri

sau brodat~ cu motive geometrice sau florale,

suprapuse, dar pere]ii erau alc~tui]i din panouri

trasate, ca [i \n pictur~, \n tu[e spontane, cu

u[oare ca urmare a deselor cutremure. Interiorul

culori delicate, sau bumbacul, ornamentat prin

ap~rea astfel compus din planuri dreptunghilare

tehnica mai ieftin~ a imprim~rii.

ales

dup~

secolul

al

X-lea,

glisante, putnd fi oricnd deschis c~tre gr~din~.


n aranjarea parcurilor, ca [i a buchetelor de flori

COSTUMUL FEMININ

sau \n pictura pe m~tase, \ntreaga natur~ era

Pe

evocat~ printr-un detaliu redat cu sensibilitate [i

complicate, cu cocuri prinse cu panglici [i ace, [i

fantezie, ca \ntr-un poem din cteva cuvinte

\mpodobit cu flori [i bijuterii. Pentru a nu se

(haiku).

deranja \n timpul somnului, \n Japonia, ca [i \n

Idealul de frumuse]e uman~ punea \n valoare

China, s-a generalizat obiceiul de a dormi cu

mai ales agilitatea [i gra]ia, femeia cu silueta

gtul sprijinit pe o capr~ mic~ din lemn sau pe o

plat~, ca o trestie, lipsit~ de proeminen]e

c~r~mid~ \n loc de pern~. Pe vreme rea capul

cap,

p~rul

era

piept~nat

\n

coafuri

era acoperit cu o broboad~. Fa]a era machiat~,


Ashikaga Yoshimasa, templul Ginkakuji, Kyoto

accentund albul pielii, negrul sprncenelor,

147

ro[ul gurii mici, iar din]ii erau \nnegri]i pentru


a masca imperfec]iunile.
Pe trup erau suprapuse mai multe
chimonouri lungi, din m~tase sau bumbac,
dup~ stare, l~sndu-se s~ se vad~ cte pu]in
din gulerul fiec~ruia. Peste ultimul kimono
era legat un bru lat (obi), care la femeile
m~ritate avea la spate funda \nnodat~ peste
o pnz~ pliat~, servind drept suport moale
copiilor purta]i \n crc~. Kimonoul neavnd
buzunare, \n cing~toare puteau fi \nfipte
diferite obiecte (evantai etc.), pe cnd \n
mneci se ]ineau doar batistele din hrtie.
nc~l]~mintea. n cas~, pe rogojini, se
umbla \n ciorapi de bumbac, croi]i cu degetul
cel mare separat, pentru a face loc curelelor
sandalelor (purtate [i azi \n Europa, pe plaj~).
Pentru a se feri de noroi se \nc~l]au galen]i
de lemn pe dou~ [ine.
Accesoriile obi[nuite erau evantaiul [i
umbrela. Bijuteriile erau purtate pe cap, ca
agrafe (f~r~ cercei, coliere sau br~]~ri).
COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, boneta \nalt~ era apanajul st~rilor
privilegiate, pe cnd p~l~ria de pai, l~cuit~,
slujea ]~ranilor drept umbrel~ de soare [i de
ploaie. Barba era ras~, ca [i fruntea, iar p~rul
era, \n vechime, lung, legat \n coc.

Netsuke, secolul al XIX-lea, Hamburg, Kunstmuseum

Harunobu, ndr~gosti]i n z~pad~, stamp~, secolul al XVIII-lea

148

Utamaro, Ghei[, stamp~, 1790

la suirea pe tron, peste 30), ultimul fiind legat


\n talie cu un cordon sub]ire. n costumul
oamenilor de vaz~, pantalonii scur]i [i foarte
largi nu se vedeau de sub mantia lung~.
nc~l]~mintea era aceea[i pentru ambele sexe.
Ca accesorii, kimonoul neavnd buzunare, de
cordon se ag~]au punga cu bani, briceagul,
cutia cu medicamente sau cu tutun, atrnate de
cte un [nur de m~tase petrecut pe sub
cing~toare [i terminat cu o bil~ perforat~,
cioplit~ din filde[, os, lemn etc., numit~ netsuke.
Purtate din secolul al XV-lea, aceste mici
sculpturi

Harunobu Suzuki, Dou~ fete pe verand~, stamp~, 1750

erau

adev~rate

opere

de

art~,

reprezentnd animale sau oameni, \n compozi]ii


Pe trup, o leg~tur~ de pnz~ peste [olduri, ca
un slip, era, ca [i \n Egipt, singurul ve[mnt al ]

Coafuri, tipar de kimono, femei n kimono,


b~rba]i n kimono, netsuke, sanda, ciorap

compacte, f~r~ asperit~]i, ca s~ nu

~ranilor la lucrul cmpului. Muncitorii purtau un


singur kimono scurt sau suflecat, permi]nd
mi[c~rile [i l~snd s~ se vad~ pantalonii lungi,
strm]i. n func]ie de rang [i de anotimp, puteau
fi suprapuse, ca [i \n costumul feminin, mai
multe kimonouri (pn~ la 12, iar \mp~ratul,
149

se aga]e m~tasea hainei. Umbrela, ca [i


evantaiul, erau de uz curent.
Costumul militar
Samuraii, r~zboinici feudali, atotst~pnitori
prin secolele XVXVIII, erau \narma]i [i
\mbr~ca]i
\n
costume
de
protec]ie
asem~n~toare cu cele ale cavalerilor
europeni ns~ foarte u[oare, permi]nd o
mare mobilitate \n lupt~ att c~lare, ct [i
pedestru. Urm~rind s~-i \nsp~imnte pe
adversari, lupt~torii japonezi purtau m~[ti cu
grimase exprimnd violen]~ [i cruzime, c~[ti
cu coarne, paveze \n form~ de aripi,
dobndind o \nf~]i[are fantastic~.
Pe cap, p~rul era ras pe frunte [i legat cu mo]
\n vrful capului, iar pe fa]a ras~ erau l~sate
doar must~]i mici la col]urile gurii [i un cioc
sub]ire.
Pe trup era \mbr~cat un slip din pnz~
\nnodat~, un kimono [i un pantalon larg, apoi
un alt kimono scurt, ca o jachet~ cu
mneci \ncre]ite la \ncheietur~, [i un pantalon
larg, bufant, din acela[i material.
Armura propriu-zis~ era din be]e dure [i
impermeabile din bambus sau din hrtie l~cuit~,

mbr~carea costumului de samurai

legate \ntre ele cu [ireturi de m~tase, formnd


pl~ci articulate, acoperind trunchiul \n fa]~, la

Gard~ de sabie, secolul al XVIIIlea, templul Ginkakuji, Kyoto

spate [i pe l~turi, ca [i umerii. Ap~r~toare rigide,


din metal sau lac, erau prinse pe bra]e [i pe
picioare, legate tot cu [ireturi.
nc~l]~mintea era din blan~, cu p~rul \n afar~.
Armele erau arcul lung cu s~ge]i [i dou~ s~bii,
una lung~ [i alta scurt~, manevrate fiecare cu
cte o mn~. Garda metalic~ de la teaca sabiei
era lucrat~ artistic, cu un motiv comandat de
fiecare r~zboinic, dup~ gustul s~u.
Evantaiul de r~zboi, din baghete de fier, era viu
colorat pentru a distrage aten]ia adversarului,

Armur~ de samurai, secolul al XVIII-lea,


Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Art~

dar putea fi folosit [i pentru a-l lovi \ntre ochi. Un


ac mare, marcat, era \nfipt \n du[manul r~pus,
ca o isc~litur~ a \nving~torului.

150

C~lug~rul Jion-daishi,
pictur~ pe m~tase, Yakushi-ji, Nara

151

Jean-Antoine Watteau,
mbarcarea pentru insula Cynthera,
detaliu 1717, Paris, Luvru

COSTUMUL N SECOLUL

AL XVIII-LEA

Hotel Matignon, secolul al XVIII-lea, Paris

CONDIII DE DEZVOLTARE n Fran]a, epoca


Regen]ei lui Filip de Orlans (17151723) a
constituit n artele plastice [i decorative o perioad~
de tranzi]ie ntre stilul precedent, Ludovic al XIVlea, somptuos [i grav, clasic, cu tr~s~turi baroce, [i
cel urm~tor, Ludovic al XV-lea, pe care l-a

COSTUMUL N STIL
ROCOCO

Pstori pudrafli n pduri aurite

prefigurat n mare m~sur~. n vremea domniei


regelui Ludovic al XV-lea (1715 1774) a ajuns la

Cadrul artistic Dup~ moartea Regelui Soare,


la Versailles, s-a refugiat n intimitatea micilor
re[edin]e particulare mpodobindu-le cu tot
rafinamentul unui gust format de secole.
Supradimensionarea

[i

pompa

solemn~

stilului precedent au fost nlocuite cu un decor


de propor]ii mai reduse, ilustrnd tendin]a de
evaziune din realitate ntr-o lume de vis, de
fic]iune literar~ ca n Hotel de Soubise sau

Fotoliu n stil Ludovic al XV-lea, Paris,


Muzeul de Arte Decorative

Pentru a p~stra iluzia tinere]ii, se luau din


vreme m~suri de mascare a ravagiilor
timpului: nc~run]irea era prevenit~ de
pudrarea p~rului sau perucii, oboseala fe]ei
era ascuns~ de machiaj, ridurile gtului de
zgarda din panglici sau dantele, trupul era
men]inut de corset [i de fusta pe cercuri.

apogeu stilul rocaille sau rococo.

aristocra]ia francez~, p~r~sind via]a public~ de

Prestigiul Fran]ei a continuat s~ se men]in~


n moda cur]ilor regale pn~ la Revolu]ia
Francez~; n acela[i timp ns~ burghezia n
ascensiune a recurs mai ales la experien]a
Angliei, care a devenit preponderent~ n
moda de la sfr[itul secolului.

afectat~, cu umeri [ter[i, membre cilindrice,


extremit~]i efilate. B~rbatul era adolescentin,
efeminat n tr~s~turi [i statur~, fragil.

CARACTERE GENERALE ALE


COSTUMULUI Costumul de la curte urm~rea
marcarea hot~rt~ a deosebirilor sociale prin
forme incomode, subliniind privilegiul
inactivit~]ii (corset, schelete de srm~, tocuri,
peruci etc.), prin materialele scumpe [i mai
ales prin rafinamentul acord~rii ansamblului,
folosind cea mai pre]uit~ calitate a
aristocra]iei cultivate, gustul, singura
inaccesibil~ burgheziei mbog~]ite.

Hotel Matignon din Paris. nc~perile mici (salon,

Sculptural, silueta era format~, att n costumul

cabinet de lectur~, budoar etc.) aveau pere]ii

feminin ct [i n cel masculin, din alternarea

orna]i cu baghete u[oare, cu motive sinuoase

contrastant~ de sub]ieri (talie, gt, ncheieturi)

de inspira]ie vegetal~, n culori pastelate,

cu

mobilier aurit, cu contururi curbe, volume

prefigurnd tutu-ul clasic al dansatoarelor.

evaz~ri

(poale

nvoalte,

man[ete),

gracile, picturi, statuete sau ceasuri evocnd


via]a cmpeneasc~, ]inuturi exotice sau idile din
antichitate.
Idealul de frumuse]e uman~ Ca n toate
epocile de domina]ie a aristocra]iei, beneficiind
din na[tere de privilegii [i rente, vrsta preferat~
a elegan]ilor zilei era foarte tn~r~, aproape de
adolescen]~, iar calitatea cea mai pre]uit~ era
gra]ia pus~ n valoare n dans.
n picturi de Boucher (Diana) sau de Fragonard
(Leag~nul) ca [i n statuetele de por]elan, femeia
ap~rea minion~, cu propor]ii de copil sau de
p~pu[~, cu cap rotund [i expresie de candoare

M~tase n stil Ludovic al XV-lea

Pictural, coloritul costumului rococo era


pastelat, n nuan]e deschise, dulci, catifelate.
Materialele folosite pentru ve[minte erau
m~t~suri u[oare, uni sau cu motive florale la
dimensiuni naturale (de preferin]~ flori de
cmp ca m~ce[ul, garofi]a), legate n
buche]ele cu panglici sau pres~rate pe un
fundal de linii sinuoase.
n acord cu aluziile cmpene[ti sau exotice
din artele plastice [i decorative, costumul
cuprindea [i el podoabe evocatoare: flori,
perle, pene, blan~ etc.
COSTUMUL BRBTESC
P~strnd
piesele
costumului
francez
precedent, acesta [i-a pierdut severitatea [i
demnitatea, croiala accentund gra]ia.
Capul era mic, machiajul era vizibil, feminin,

Rochie Watteau, rochie pe panier, costum b~rb~tesc


de salon, de c~l~rie, / panier, tiparul jachetei
b~rb~te[ti, / bonet~, tricorn, coc catogan, coad~

Fr. Boucher, Dejunul, 1739, Paris, Luvru

J.H. Fragonard, Leag~nul, 1767, (detaliu) Londra, col. Wallace

156

J.F. de Troy, Declara]ia de dragoste, 1731, (detaliu) Berlin, Staatliche Schlosser

157

p~rul, pudrat alb, era lins pe cre[tet, r~sucit


lateral n bucle paralele (aripi de porumbel),
strns la spate [i legat cu o panglic~ de
m~tase (crapaude) sau prins ntr-un s~cule]
de m~tase. P~l~ria tricorn se purta mai
ales sub bra] ca s~ nu se ia pudra de pe p~r.
Pe trup, c~ma[a era vizibil~ la guler, cu jaboul
brodat cu dantele, [i la man[ete; cravata era ca
o band~ ncheiat~ la spate. Vesta cu mneci,
dar mai scurt~ [i mai u[oar~, era brodat~, ca [i
jacheta (juste-au-corps), care era modelat~ ca
o hain~ feminin~, strns~ pe corp (nchis~ ca [i
vesta doar la nasturii din talie), cu poale
evazate, sus]inute prin v~tuire cu p~r de cal sau
cu hrtie, apoi cu balene.
Jachet~ b~rb~teasc~, detaliu, secolul al XVIIIlea, Sankt-Petersburg, Muzeul Ermitaj

Jachet~ b~rb~teasc~, detaliu, secolul al XVIIIlea, Sankt-Petersburg, Muzeul Ermitaj

Pardesiul a ap~rut pe la jum~tatea secolului,


sub influen]a englezeasc~, n forma redingotei,
provenit~ din costumul de c~l~rie (riding-coat).

Pantalonii (culottes), pn~ la genunchi, erau


netezi, strm]i, nchi[i cu nasturi.
n picioare, ciorapii, albi, erau r~suci]i peste
pantalon, iar pantofii aveau toc mic, limb~
rotund~ [i cataram~.
Ca accesorii, la bru atrnau ceasul, cheile,
pecetea [i brelocurile sun~toare.
Costumul militar avea aceea[i siluet~ ca [i cel
civil, fiind ns~ realizat din stofe trainice [i n
culori vizibile. De exemplu, regimentul de
gard~ avea tricorn cu cocard~ [i pana[, haine
albastre c~ptu[ite cu ro[u, cu poale evazate,
r~sfrnte [i prinse cu ace, ciorapii acoperi]i cu
jambiere.
COSTUMUL FEMININ
Capul

p~rea

Machiajul

era

mic

propor]ional

artificial

(cel

cu

trupul.

natural

fiind

considerat vulgar), cu tenul foarte alb [i obrajii


ro[ii, iar venele erau conturate cu albastru,

Jachet~ b~rb~teasc~, detaliu, secolul al XVIIIlea, Sankt-Petersburg, Muzeul Ermitaj

Jachet~ b~rb~teasc~, detaliu, secolul al XVIIIlea, Sankt-Petersburg, Muzeul Ermitaj

pentru a sugera sub]irimea pielii. Aluni]ele


din m~tase neagr~ (mu[te), lipite pe obraz
pentru a masca imperfec]iunile, au ajuns s~
alc~tuiasc~, dup~ locul unde erau plasate,
un adev~rat limbaj, [tiut doar de ndr~gosti]i.
Coafura era strns~, p~rul pudrat cu alb,
mpodobit cu panglici, pene, flori sau bijuterii,
a[ezate asimetric, ca n China sau n Japonia.
n cas~ se purta bonet~ mic~ din pnz~ [i
dantele, iar afar~ p~l~ria de pai a p~stori]elor
(bergre) sau tricornul mic pentru c~l~rie.

Gtul era prins n coliere-zgard~ din panglici,


cu dantele, perle etc.
Pe trup, c~ma[a era vizibil~ la decolteu [i la
man[etele

tivite

cu

dantele.

Corsetul

[nuruit

strngea talia. Fusta nvoalt~ era sus]inut~ de un


co[ (panier), la nceput din cercuri de lemn care
scr]iau (criardes), apoi din oase din gura
balenelor [i n sfr[it din srme, legate cu panglici.
Rochia avea corsajul strns pe talie, cu decolteu
larg, mneca pn~ la cot, cu man[ete late, iar fusta
era format~ din dou~ straturi suprapuse, una
dedesubt

(jupe),

alta

deasupra

(manteau)

deschis~ n fa]~, l~snd s~ se vad~ prima.

Pentru a permite o ]inut~ de interior mai


comod~, f~r~ corset, s-au creat diferite modele
de rochii [i halate largi, f~r~ talie (neglig), care
c~deau liber pe panier, ca rochia Watteau, cu
spatele cutat de pe umeri, sau alte variante
numite innocente, adrienne etc. n cas~ se
mai purta [i jacheta scurt~ olandez~. alul ]inea
frecvent loc de pardesiu.
Pantofi, Schonenwerd, Muzeul Bally

Fr. Boucher, Doamna de Pompadour, 1745, col. Maurice de Rotschild

159

n picioare, ciorapii erau colora]i, broda]i cu


aur [i argint, cu dantelu]e, jartiere cu
panglicu]e, pietre sau ascunznd un
medalion cu portret.
Pantofii, Louis quinze, foarte decolta]i,
ascu]i]i, uneori n form~ de papuc, din stof~
sau m~tase, broda]i cu pietre, aveau toc
nalt, cu contururi curbe, ca un mosor plasat
sub bolta piciorului.
Ca accesorii, geanta nu era necesar~, deoarece
n panier nc~peau buzunare adnci; evantaiul
extrem-oriental era, n schimb, instrumentul
nelipsit al jocurilor cochet~riei de salon.
Evantai, secolul al XVIII-lea

Fr. Cuvillies cel B~trn, Sala Oglinzilor, 1734, Amalienburg, Nymphenburg, Mnchen

Intrarea Palatului Zwinger, Dresda, secolul al XVIII-lea

Ceas, 1765, Viena, Muzeul de Arte Decorative

ADAPTRI N ALTE RI
n Germania, Palatul Zwinger din Dresda sau
cel din Nymphenburg din Mnchen erau
cadre de basm, mpodobite cu oglinzi de
Murano [i por]elanuri, produse prima dat~ n
Europa la Meissen, lng~ Dresda.
n Prusia, la curtea lui Frederic cel Mare,
costumul masculin avea un aspect mai
milit~resc, locul cocului lundu-l coada
mpletit~ pe spate, de unde numele german
al stilului rococo Zopfstil.
i la Vene]ia, vestit~ prin trguri [i carnavaluri,
frecventat~ de str~ini, se purta moda francez~.
Pentru a circula f~r~ a bate la ochi, b~rba]ii, ca
[i femeile, mbr~cau pe strad~, la orice or~,
masca, tricornul [i o cap~ larg~ din m~tase sau
dantel~ alb~ sau neagr~, cu guler (bauta,
numit~ mai trziu domino).

Pe cnd b~rba]ii aveau masca pn~ la gur~,


cu nasul coroiat ca un cioc de pas~re,
femeile o preferau pe cea oval~, acoperind
toat~ fa]a, cu un buton ]inut ntre din]i.
Kndler, Figurine, por]elan de Meissen, cca. 1740, Hamburg, Kunst und Gewerbe Museum

161

Pietro Longhi, Dentistul,


1759, Milano, Muzeul Brera

Pietro Longhi, Rinocerul,


1751, Vene]ia, Ca Rezzonico

Locuin]e n Queen Annes Gate, secolul al XVIIIlea, Londra, Westminster

productive, dar [i de concep]iile estetice ale


iluminismului. Enciclopedi[tii francezi, pornind
de la pre]uirea naturii [i urm~rind nl~turarea a
tot ce e nefiresc, impus de ornduirile sociale
nedrepte, au contribuit la crearea unui nou ideal
uman [i a unui nou punct de vedere asupra
costumului, sus]innd revenirea la propor]iile
naturale ale siluetei, la dimensiunile unui om

COSTUMUL ENGLEZ
DIN SECOLUL
AL XVIII-LEA
Haina de clrie pe fotoliul
Chippendale

CONDIII DE DEZVOLTARE Odat~ cu nt~rirea


burgheziei, activ~ [i ntreprinz~toare, costumul
or~[ean s-a impus n Europa, determinat de
necesit~]ile practice, de ritmul activit~]ii

normal,

robust,

la

mbr~c~minte

[i

nc~l]~minte comode, trainice.

Ca un argument de prestigiu pentru


sus]inerea legitimit~]ii noilor preocup~ri era
invocat exemplul antichit~]ii, care va deveni
preponderent de-abia n timpul Revolu]iei
Franceze, n moda neoclasic~.
Solu]iile practice ale costumului burghez din a
doua jum~tate a secolului al XVIII-lea au fost
furnizate lumii de c~tre Anglia care n aceast~
perioad~ a influen]at toate ]~rile Europei.
Jurnalul

de

mod~

s~pt~mnal

The

Ladys

Magazine avea s~ dureze din 1770 pn~ n 1837,


Fotoliu Chippendale, Dublin, Malahide Castle

urmat de The Gallery of Fashion [i altele. n Anglia,


burghezia comercial~ [i financiar~ se manifestase
ca o for]~ activ~ nc~ din secolul al XVII-lea, cnd
confrunt~rile dintre monarhie [i parlament se
ncheiaser~ cu ngr~direa autorit~]ii regale. n
secolul al XVIII-lea, ascensiunea burgheziei s-a
f~cut n Anglia gradat, f~r~ a se mai ajunge la
revolu]ie, ca n Fran]a. Dimpotriv~, a existat o
ac]iune concordant~ a marii burghezii [i a nobilimii
(care continua s~ conduc~ politice[te), pentru a
promova expansiunea colonial~ [i comercial~ a
Marii Britanii, devenit~, dup~ 1700, prima putere
naval~ [i comercial~ a Europei. Aceast~ situa]ie a
dus la o relativ~ [tergere a deosebirilor sociale prin
costum.

Redingot~, frac, rochie englezeasc~, mantouredingot~, diferite croieli de frac

Sir Thomas Lawrence, Julius Angerstein cu so]ia


sa, 1790, Paris, Luvru

Cadrul artistic n contrast cu stilul rococo,


r~spndit pe continent, n Anglia, arhitectura [i
decora]ia p~strau o linie clasic~, volume lini[tite,
contururi drepte, compozi]ii clare, simetrice, ca
n ansamblul locuin]elor din pia]a Circus, din
Bath, de arhitectul John Wood, sau n cel din
Queen Annes Gate, Westminster, Londra.
Mobilierul

lucrat

de

me[teri

ca

Thomas

Chippendale, din lemn de mahon n culoare


natural~, mul]umea spiritul practic prin formele
robuste, iar dorin]a de elegan]~ prin profilurile
inspirate din arta rococo, gotic~ sau chinez~.
Idealul de frumuse]e uman~ Dac~ n unele
tablouri

pictori

personajelor

ca

noble]ea

Gainsborough
[i

elegan]a

confereau
modelelor

franceze din picturile lui Watteau, majoritatea


portreti[tilor

englezi

ca

Reynolds,

Romney,

Reaburn, Hogarth conturau un ideal de frumuse]e


propriu societ~]ii engleze. Energia, robuste]ea, o
anumit~ inflexibilitate puritan~ erau calit~]ile cele
mai pre]uite, subliniate n nf~]i[area personajelor,
ale c~ror tr~s~turi nu erau deloc idealizate, ci voit
opuse artificialit~]ii aristocratice.

CARACTERE
GENERALE
ALE
COSTUMULUI
Mo[ierul
(land-lord-ul)
interesat de furnizarea lnii ]es~toriilor, de
exploat~rile miniere etc., participa la aceste
ntreprinderi [i recurgea la acela[i tip de
vestimenta]ie ca [i industria[ul asociat.
Ajunsese chiar o mod~ ca tinerii avu]i s~ se
mbrace asem~n~tor cu servitorii lor.
Costumul d~dea corpului libertatea necesar~
vie]ii active (n aer liber, la c~l~rie, n ora[),
era practic, c~lduros [i rezistent. El continua
n mare m~sur~ tradi]ia costumului burghez
olandez (transmis, de altfel, direct Angliei
prin strnse leg~turi politice [i comerciale
nc~ din secolul al XVII-lea).
T. Gainsborough, Domnul [i doamna Andrews, (detaliu), 1748, Londra, National Gallery Sculptural, silueta general~ era construit~ din

165

W. Hogarth, Din C~s~toria la mod~, Contractul nup]ial, 1744, Londra, National Gallery

166

W. Hogarth, Din Cariera unui destrblat, Orgie la han, 1735, Londra, Sir John Soanes Museum

167

dreapt~, ncre]it~ moderat. Era de obicei din


bumbac alb, u[or, nu din m~tase. Pantofii
aveau toc jos, lat, u[urnd mersul.
COSTUMUL COPIILOR
Pn~ n secolul al XVIII-lea copiii erau mbr~ca]i
aidoma

ca

pedagogiei,

adul]ii.

Odat~

cu

cu r~spndirea

dezvoltarea

scrierilor unor

gnditori care puneau probleme noi de educa]ie


(de exemplu John Locke,

Gnduri despre educa]ie, J.J. Rousseau,


Emile etc.), s-a creat pentru copii o
mbr~c~minte mai comod~ (costumul gen
marinar pentru b~ie]i, dup~ 1770).
W. Hogarth, Din C~s~toria la mod~, 1744, Londra, National Gallery

Costumul n stil englez, purtat de burghezia


european~,

s-a

r~spndit

lumea

nou~,

dobndind tr~s~turi distinctive (datorate mai ales

curbe libere, ca pe vremea muschetarilor, dar


f~r~ nota milit~reasc~, mai simpl~, de o
elegan]~ mai sobr~.
Pictural,

acordurile

cromatice

majore

se

opuneau celor minore, rafinate, franceze (de


exemplu, frac ro[u, pantalon negru, c~ma[~
alb~), p~strnd deseori culoarea natural~ a lnii
sau bumbacului (rochii din stofe albe, cenu[ii
sau negre). Distinc]ia social~ era realizat~ prin
materiale de bun~ calitate, croiala perfect~ [i

c~l~rie, confec]ionat~ din stofe rezistente,


ntunecate, avea o croial~ simpl~ [i comod~,
guler mic cu rever, mneci tubulare, corsaj
lejer [i poale rotunjite, cu [li]uri laterale [i la
spate. Pardesiul (great coat) avea form~ de
redingot~, uneori guler dublu. Pantalonul
ajungea pn~ sub genunchi.
n picioare se nc~l]au ciorapi albi sau negri,
cizme moi sau pantofi cu cataram~.

cur~]enia impecabil~ a hainelor.

Ca accesorii, bastonul civil nlocuia sabia


militar~.

COSTUMUL BRBTESC

COSTUMUL FEMININ

Pe cap, p~rul destul de lung era l~sat liber


(rar cu peruca aristocratic~). P~l~ria rotund~,
neagr~, nlocuia tricornul.

Pe cap, p~rul natural, nepudrat, era piept~nat

Pe trup, se purta c~ma[a [i cravata alb~, mai


lat~, nvrtit~ de dou~-trei ori n jurul gtului [i
nnodat~ sub b~rbie. Vesta constituia un
element de fantezie, cea clasic~ era alb~, din
pichet, putea fi ns~ din materiale [i culori
diverse. Jacheta (frac), la nceput o hain~ de

de pai sau fil] cu boruri largi, pentru a ap~ra

168

cu bucle lungi sau conci plat l~sat pe ceaf~.


Boneta se purta mai ales n interior, iar p~l~ria
de soare, pe cmp sau pe strad~ peste bonet~.
Pe trup, c~ma[a nu se vedea deloc. Rochia,
ntr-un singur strat, larg~, comod~, f~r~ corset,
avea cus~tur~ n talie, a[ezat~ la locul firesc [i
marcat~ de un cordon sau o e[arf~ lat~, [i fust~

solu]iilor practice adoptate) n epoca luptelor


pentru independen]a Statelor Unite ale Americii.

P.P. Svinin, Quakeri, 1804

J.A. Gabriel, Micul Trianon, 1762, Versailles

desferecat

gndirea,

cl~tinnd

din

temelii

vechile prejudec~]i [i preg~tind prefacerile


viitoare. Ecourile rigorii ra]ionale, practicate n
Fran]a de c~tre enciclopedi[ti, au p~truns [i n
ambian]a de elegan]~ pre]ioas~ a artei curtene,
determinnd o atenuare a fanteziei rococoului.

COSTUMUL FRANCEZ
N STILUL
LUDOVIC AL XVI-LEA
Peruca cu corbii

Cadrul artistic Exemplele antichit~]ii clasice,


cunoscute prin s~p~turile de la Herculanum [i
Pompei, erau nglobate stilului aristocratic (ca n
Micul Trianon de arhitectul J.A. Gabriel sau n
urnele

de

por]elan

de

Svres

etc.).

Determinnd noul stil Ludovic al XVI-lea, (17741789) liniile drepte [i formele clare, regulate au

Le Clerc, Gallerie des Modes, 1778 - 1787

CONDIII DE DEZVOLTARE n a doua jum~tate a

nceput din nou s~ domine n compozi]iile

secolului al XVIII-lea, ntreaga Europ~ a fost

fa]adelor ca [i n decora]ia interioarelor, n

str~b~tut~ de curentul iluminismului, care a

siluetele mobilelor sau n motivele ]es~turilor

[i

din m~tase, ncadrnd ornamentele florale

monstruoase care aveau s~ piar~ ca baloanele

aliniate n [iruri m~runte. Idealul elegan]ei era

de s~pun, odat~ cu Revolu]ia Francez~. Regina

ns~ monopolul regalit~]ii [i al nobilimii [i avea

Maria Antoaneta era mbr~cat~ de

Interior \n stil Ludovic al XVI-lea, Versailles

fustei,

sem~nnd

cu

ni[te

s~ dispar~ odat~ cu acestea.


CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Tendin]a general~ de mbinare a structurii
riguroase cu decorul curtean s-a manifestat n
vestimenta]ie
b~rb~te[ti,

mai

mai

cu

seam~

accesibile

unor

hainele
sugestii

func]ionale. Folosind croielile practice engleze,


de riding coat, ve[mintele curtene erau ns~
din m~tase, brodate de mn~.
n acela[i timp, n costumul de curte feminin din
vremea reginei Maria Antoaneta au izbucnit,
nest~vilit,

cele

mai

arogante

preten]ii

de

suprema]ie social~; pe m~sur~ ce justificarea


acestei superiorit~]i se dovedea mai [ubred~ n
ochii contemporanilor, regina ncerca s~ se
impun~ vizual prin etalarea celor mai scumpe
bijuterii, ca [i prin umflarea volumelor capului

Coafura cu corabie, desen satiric, 1789

baloane

m~tase, brodate cu aur, argint [i paiete, cu


nasturi cu email, picta]i cu portrete etc.
Costumul militar avea acelea[i piese [i aceea[i
croial~ ca [i cel civil burghez, realizat ns~ n
culori anumite, distingnd armele [i regimentele,
[i fiind mpodobit cu g~ici, nasturi, pl~ci metalice
pe piept ca nsemne ofi]ere[ti etc. Majoritatea
poporului, ]~r~nimea, continua s~ se mbrace
ca [i n secolele precedente, cu ve[minte largi
din ]es~turi de cas~.

Rochie polonez~, costum de curte feminin [i


masculin, caraco, / schelete (panier) sus]innd
fusta, / coafur~, bonet~ la nouvelle paysanne,
p~l~rie, boneta dormeuse

prima

creatoare

nregistrat~

de

Conflictul dintre haina ginga[~ de m~tase [i


cea aspr~, din stof~ ntunecat~, avea s~
izbucneasc~ ns~ de-abia n anii Revolu]iei
Franceze, cnd Maria Antoaneta a fost
purtat~ pe str~zile Parisului, spre e[afod,
doar n c~ma[~ [i bonet~ de pnz~, ca o ]
~ranc~, a[a cum a schi]at-o n fug~ pictorul,
tn~r pe atunci, Louis David.

istoria

costumului, Rose Bertin, care s-a bucurat de


prestigiu

interna]ional,

datorit~

circula]iei

p~pu[ilor-manechine, care-i purtau modelele n


dimensiuni reduse. Trei saloane la Versailles
erau pline cu garderoba reginei [i se presupune
c~ ea n-ar fi ajuns la ghilotin~ dac~ nu ar fi luat
cu ea, cnd a fugit, prea multe bagaje cu haine
(M.Constantin, Fashion marketing, p. 9).

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, p~l~ria era modelat~ n diferite
forme, nu numai n tricorn, ci [i cu borul drept
n fa]~, ridicat la spate ( la valaque) etc.
Pe trup, hainele erau mai sobre dect nainte,
f~r~ talie marcat~, p~strndu-[i n ]inuta de curte
]es~turile pre]ioase [i coloritul delicat. Croiala
relua modelele engleze, de frac (frac la
franaise), iar redingota, alt~dat~ pardesiu, a
nceput s~ fie folosit~ drept jachet~.
n picioare se purtau aceia[i pantofi sau cizme.
Toate aceste ve[minte erau ns~ executate din
170

G. Drouais, Contele de Vaudreuil, 1758, Luvru

M~tase n stil Ludovic al XVI-lea

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, perucile s-au n~l]at treptat, de la un
toupet pe frunte (dup~ 1760) pn~ la
e[afodaje ntrecnd de 34 ori m~rimea
capului, sus]inute cu vat~, ace [i ornamentate
cu panglici, flori, co[ule]e, cor~bii, p~pu[ele
etc. P~rul era pom~dat [i apoi pudrat cu f~in~
sau cu cret~, extrem de greu de ntre]inut,
f~cnd necesare sc~rpin~tori (ca ni[te
andrele terminate cu mnu]e), iar, n Anglia,
chiar utilizarea n timpul nop]ii a unor plase
de srm~ mpotriva [oarecilor.
Pe trup, rochia de gal~ la fran aise era,
ca pe vremea infantelor pictate de
Velazquez, evazat~ mai ales lateral,
sus]inut~ de co[ (panier). Corsajul cu talia ]
eap~n~, pe corset, era alungit n fa]~, n
unghi exagerat de lung, iar fusta era bogat
ornamentat~ cu volane, dantele, panglici [i
ghirlande. Materialele folosite erau pre]ioase
[i delicate: satinuri, catifele, m~tase cu
broderii, dantele, iar nuan]ele subtile erau
denumite de poe]i coaps~ de nimf~,
maimu]~ otr~vit~, spinare de purice etc.

Fr. Goya, Umbrela, 1777, Madrid, Prado

171

J.B. S. Chardin, Toaleta de diminea]~,detaliu,


1741, Stockholm, Muzeul Na]ional

Influen]a costumului burghez s-a manifestat


prin adoptarea unor croieli mai comode, cum
erau rochia larg~, pe panier, dar f~r~ corset
(nglig).
Dup~ ce a atins lungimea maxim~, panierul
s-a scurtat pn~ la genunchi (demi-panier,
continuat de un volan) sau s-a redus la dou~
fragmente laterale (considerations), unele
dintre ele pliante, ca strapontinele, pentru a
u[ura intrarea pe u[~. n via]a zilnic~ panierul
era nlocuit fie de draparea pe [olduri a
mantoului, cu poalele vrte n buzunare sau
ncre]ite cu dou~ [nururi, la polonaise, fie
de acumularea la spate a l~rgimii fustei,
sus]inut~ de ultimul vestigiu al panierului, o
pern~ dorsal~ (cul de crin sau cul de
Paris) n rochia langlaise.

J.B.S. Chardin, Guvernanta, detaliu,


1739, Cheshire, Tatton Park

172

Costumul feminin burghez era mai practic [i


comod.
Pe cap, dup~ moda englez~, p~rul natural
era strns n coc sau l~sat n bucle lungi, iar
p~l~ria de pai, mare, cu panglici [i pene,
prelua amploarea [i complica]ia coafurilor.
Pe trup, mantoul imita redingota, mbr~cat fie
deschis, fie nchis cu nasturi pn~ jos. Se purta
mult [i jacheta scurt~, corespunz~toare celei
b~rb~te[ti; spre deosebire de cea olandez~ din
secolul al XVII-lea, mai larg~, cea francez~, numit~
de obicei caraco, era strns~ pe corp, cu poale
cutate la spate, cu revere pe piept [i mneci lungi.
inuta de c~l~rie imita pe cea b~rb~teasc~: vest~
[i redingot~, cravat~, p~l~rie [i baston.

n mediile me[te[ug~re[ti erau obi[nuite piesele


de costum tipice gospodinei: boneta, broboada
acoperind decolteul, [i [or]ul de pnz~ apretat~,
a[a cum apar n picturile lui Chardin.

Louis David, Maria Antoaneta spre e[afod, 1789

J.B.S. Chardin, Rug~ciunea la mas~, detaliu,


1740 Paris, Luvru

Levni, Sultanul Ahmed al III-lea,


miniatur~, detaliu, 1730, din N. Atasoi,
A garden for the sultan

Turbane turce[ti de padi[ah, c~pitan de ieniceri, mare


vizir, ofi]er al g~rzii de onoare, general al arsenalului

COSTUMUL IMPERIULUI

OTOMAN N SECOLUL
AL XVIII-LEA
Turbane i alvari

CONDIII DE DEZVOLTARE Imperiul Otoman


st~pnea nc~ sud-estul Europei, dar, dup~
cum scria Dimitrie Cantemir, se afla n declin.
Costumul p~stra formele tradi]ionale, marcnd
deosebirea musulmanilor de lumea apusean~.
Idealul de frumuse]e era cel al st~pnitorului,
supradimensionat, umflat ca un balon.
Sculptural, volumele erau modelate c~tre sfer~
(att \n turbane, ct [i \n [alvarii bufan]i sau \n
mantiile largi), sporind efectul de mas~ prin
culoarea uniform~ a unor suprafe]e \ntinse.

Paleta coloristic~ era dominat~ de tonuri


dulci de floare: roz, mov, bleu, verde.
Materialele scumpe slujeau la deosebirea
st~rilor privilegiate.
COSTUMUL BRBTESC
Acesta depindea de func]ie [i rang.
n costumul demnitarilor supradimensionarea
era realizat~ pe vertical~ prin amplificarea
capului cu ajutorul turbanului care anun]a
func]ia, pe cnd rolul b~rbii mari, rotunjite era
de a l~]i por]iunea gtului.

(c~ma[~, entari, bini[, djupeh, caftan etc.), de


sub care nu se vedeau aproape deloc [alvarii
foarte largi, permi]nd a[ezarea pe jos,
turce[te. nc~l]~mintea pentru [ederea pe
canapea consta din ciorapi de piele cusu]i de
pantaloni (me[i), peste care, prin cas~ se
\nc~l]au papuci f~r~ spate, iar afar~, cizme.
Costumul militar al c~l~re]ilor, pede[trilor sau
marinarilor
p~stra
formele
dominant
sferoidale \n turbanul de pe cap [i \n [alvarii
bufan]i, doar pentru comandan]i. inuta
intermediar~ a unor ofi]eri consta din
suprapunerea mai pu]in obi[nuit~ a unor
haine scurte peste altele lungi, ca jacheta cepchen peste caftan.

strns pe corp dect cel b~rb~tesc,


ornamentat cu dantel~ lucrat~ cu acul (oya
sau bibil), iar pentru strad~, peste acesta se
punea un altul bini[, feregea sau giubea ,
iar obrazul era acoperit cu un v~l de
muselin~ alb~ (ya[mac).
Ornamentele turce[ti au suferit unele
influen]e rococo, pe broderiile cu fir auriu pe
catifea vi[inie ap~rnd buchete de roze [i
lalele, ca pe rochiile de nunt~ p~strate n
costumele populare.

Ofi]er [i marinar turc, secolul al XVIII-lea, din Brindisi,


Muse des Anciens Costumes Turcs

Solda]ii, ca [i muncitorii [i ]~ranii aveau o


siluet~ mai tinereasc~, subliniind [i p~r]i mai
sub]iri ale trupului: gtul (vizibil prin lipsa
b~rbii) [i mijlocul (strns \n bru).
COSTUMUL FEMININ
Costumul musulmanelor oscila ntre extreme:
ascunderea total~ n public prin feregea [i
desvelirea n intimitate, unde \ntreaga ]inut~
exalta caracterele specific feminine: p~rul
lung, snii, [oldurile, gra]ia mi[c~rilor.
Ve[mintele puneau \n valoare opulen]a formelor,
conturate de curbe largi, rotunjite de faldurile
libere

ale

bluzei

[i

[alvarilor,

pe

cnd

Pe trup erau suprapuse mai multe ve[minte largi,

\ncheieturile erau sub]iate prin \ncre]irea la

cu croial~ de caftan, mai lungi sau mai scurte

extremit~]i a mnecilor [i a pantalonilor. Peste


aceast~ ]inut~ sumar~, \n interior se purta un
entari lung cu croial~ de caftan, mai
175

COSTUMUL N
RILE ROMNE
N SECOLUL
AL XVIII-LEA
I LA

stnga sus

Ch. Doussault, Bucure[ti n 1841, gravur~

Ch. Doussault, Boierul Iordache Filipescu, 1843, gravur~

domneasc~ era format~ din mercenari arn~u]i

Domnitor fanariot, boieroaic~ din secolul al XVIII-lea,


boier, domni]~, arn~ut nceputul secolul al XIX-lea, /
croiala anteriului, feregelii [i cepchenului, / calpac de
mare ban, i[lic de mare logof~t, cu cuib de rndunic~
de boier de starea I, n tob de boier de starea a II-a,
de negustor cu pern~, de negustora[

NCEPUTUL SECOLULUI

AL XIX-LEA

Giubele i cepchene

(albanezi), proveni]i din Peninsula Balcanic~.

CONDIII DE DEZVOLTARE

n tot acest timp, Transilvania, nglobat~ din

n secolul al XVIII-lea (dup~ 1711 - 1716 [i


pn~ la 1821), n ara Romneasc~ [i n
Moldova au domnit principii fanario]i, greci
cre[tini din Istanbul, numi]i de crmuitorii
Imperiului turcesc. Contribu]iile, presta]iile [i
darurile c~tre puterea suzeran~ [i demnitarii
ei cre[teau periodic, avnd ca urmare o tot
mai accentuat~ exploatare a celor dou~ ]~ri.

1699 Imperiului habsburgic, a fost larg deschis~

Cur]ii [i organelor administrative le era impus att

Sibiu), evolund c~tre simplificare n stilul

modul de via]~, ct [i portul constantinopolitan, ca

neoclasic (de exemplu palatul Teleky din Cluj).

o dovad~ a adeziunii politice, iar garda

n ara Romneasc~ sau n Moldova, n epoca

curentelor

artei

apusene,

nlesnind,

prin

leg~turile cu ]~rile surori de peste Carpa]i,


p~trunderea acestora [i n ~rile Romne.
Cadrul artistic n Transilvania, barocul ntrziat
era bogat reprezentat de numeroase catedrale,
ca [i de palate (cum era cel episcopal din
Oradea, Banffy din Cluj sau Bruckenthal din

fanariot~, s-au cl~dit unele case n stil turcesc,


pentru traiul tihnit, pe canapele cu covoare [i
176

CARACTERE
GENERALE
ALE
COSTUMULUI Silueta domnitorilor [i boierilor
era impun~toare [i greoaie, oriental~, cea a
doamnelor supl~, dup~ moda apusean~.
Idealul uman Pe teritoriul ]~rii noastre se
nfruntau concep]iile diametral opuse ale
R~s~ritului [i Apusului. n ara Romneasc~
[i Moldova, protipendada cultiva idealul de
frumuse]e otoman, cu silueta supradimensionat~ sferoidal prin turban, haine
ample suprapuse, [alvari, potrivite inactivit~]ii
fizice [i a[ez~rii pe perne turce[ti.
n secolul al XVIII-lea, Transilvania cuno[tea mai
ndeaproape unele modele apusene, n mediile
Logof~tul Petrache, Erotocritul, cca.1787, Bucure[ti,
Academia Romn~, Cabinetul de Stampe

aristocratice fiind apreciat idealul stilului rococo,


cu nf~]i[are

pre]ioas~,

rafinat~,

A. Bouquet, Doroban]i din Romana]i,


Trgovi[te, Slatina, 1848

artificial~,

uznd de machiaj, peruci albe, corsete etc. (de


exemplu, portretul baronului Bruckental), pe

perne moi, ca [i pentru desf~tarea sub umbrare

cnd burghezia prefera stilul englez, sportiv,

de blan~. De pantalonii bufan]i ([alvari), ro[ii,

sau chio[curi, n parfumul de trandafiri [i

comod [i practic, mbr~cnd costume de c~l~rie

erau cusu]i ciorapi de piele, purta]i n picioare

chiparoase (Casa Hagi Prodan din Ploie[ti).

[i rochii simple de ln~.

prin cas~ n papuci sau c~lare, sub cizme.

n stilul tradi]ional au fost ridicate edificii


domne[ti somptuoase, ca M~n~stirea
V~c~re[ti, [i biserici mici, provinciale, ctitorii
boiere[ti sau negustore[ti.

Ecourile idealului de frumuse]e neoclasic au


ajuns [i pe meleagurile noastre n ultimii ani
ai secolului, mai ales prin refugia]ii [i dasc~lii
francezi.

Osta[ii mercenari, arn~u]i, (albanezi, srbi,


bulgari etc.), din garda domnitorilor purtau pe
cap turban (cealma), pe trup, peste c~ma[~,
ilice [i jachete scurte, unele f~r~ mneci, altele
cu mneci despicate, care puteau fi nchise cu

Deosebit de original~ a fost adaptarea la via]a


citadin~ a stilului popular, prin nchiderea cu

COSTUMUL BRBTESC

nasturi sau l~sate s~ fluture n vnt, (cepchen),

geamuri a pridvorului, rezultnd galerii de sticl~,

La suirea pe tron, domnitorul primea de la nalta

[alvari strn[i pe pulpe (poturi) sau fustanela

(ca n Casa Melic din Bucure[ti). n zonele

Poart~ cuca cu pene n evantai (asem~n~toare

plisat~, jambiere [i pantofi r~scroi]i (iminei).

rurale s-au ridicat case boiere[ti interpretnd, n

cu p~l~ria cu coad~ de p~un din costumul

Costumele

continuare, arhitectura brncoveneasc~.

popular din Bistri]a-N~s~ud), caftanul [i sabia.

speciale,

Portul boierilor: Pe cap, turbanul era de


obicei nlocuit cu i[licul din blan~ lipit~ pe
carton, cu form~ [i culoare diferite dup~ rang.

Peninsula Balcanic~, erau brodate neasemuit

Pe trup se suprapuneau, dup~ obiceiul oriental,

Unele croieli [i motive decorative au fost p~strate,

mai multe haine lungi [i scurte mbl~nite.

ntr-o

Grigore Alexandru Ghica [i Alexandru Moruzi

na]ionale rurale a doroban]ilor, apoi mai trziu, n

mbr~cau peste anterie haine cu mneci pn~ la

cele ale surugiilor care mnau diligen]ele, pn~ la

cot, tivite cu hermin~, [i deasupra altele mai

nlocuirea lor cu calea ferat~.

Pung~-ciorap pentru bani, secolul al XVIII-lea,


Muzeul Municipiului Bucure[ti

lor,
care

confec]ionate
produceau

n
pentru

ateliere
toat~

de bogat cu fir, cu [nururi [i cu galoane aurii, iar


armele erau ncrustate cu argint [i filde[.
form~

popular~,

ve[mintele

mili]iei

lungi cu mneci mai scurte, cu guler lat [i tivuri


177

COSTUMUL FEMININ
Deosebit

de

elegante

erau

costumele

doamnelor [i boieroaicelor, care, neavnd func]ii


publice erau receptive fa]~ de moda apusean~.
Purtau pe cap c~ciuli]e rotunde de blan~, pe
trup rochii decoltate din m~tase, cu v~l drapat
pe piept, nchise cu nasturi n fa]~, acoperite cu
haine mai lungi sau mai scurte din brocart sau
catifea, mbl~nite, croite pe corp [i cu man[ete
late, [i n picioare pantofi cu toc.

Dac~ domnitorii str~ini ai ~rilor Romne [i


cei din preajma lor purtau ve[minte aduse din
Turcia, iar arn~u]ii veneau cu echipamentul
confec]ionat
n
ateliere
albaneze
[i
macedonene, num~rul costumelor strine era
restrns fa]~ de majoritatea popula]iei,
credincioas~ vechiului port [i care i-a asigurat
permanen]a.

Costum de domni]~, secolul al XVIII-lea,


Muzeul Municipiului Bucure[ti

Hain~ cu cepchen, secolul al XIX-lea, Muzeul Municipiului Bucure[ti

COSTUMUL POPULAR
Criticul tefan Neni]escu explica, n 1929,
fenomenul conserv~rii specificului na]ional n
arta popular~ romneasc~ a secolului XVIIIlea prin refuzul ]~ranilor de a accepta
modelele orientale impuse de Imperiul
otoman domnilor fanario]i [i demnitarilor,
prefernd s~ copieze straiele din b~trni,
nc~rcate de amintiri, evocnd trecutul,
func]ionnd ca ni[te stindarde.
Asimiland influen]ele, portul s~tenilor a
acceptat, astfel, din repertoriul otoman doar
pu]ine croieli ale unor haine suplimentare, ca
giubeaua, remodelndu-le ns~ sculptural
c~tre
volume
lini[tite,
cilindrice
[i
transformnd broderiile turce[ti cu volute moi,
de tip baroc oriental, n spiritul geometriz~rii
[i abstractiz~rii specifice ntregii noastre arte
decorative. Transpunerea n materiale locale,
pnza de in sau cnep~ sau stofa de ln~ de
culoare natural~, mai ales alb~, [i nlocuirea
firului auriu cu lna sau bumbacul colorate
au determinat o inversare a raporturilor
cromatice.

Transpunerea modelului hainei turce[ti (aflat~ la Muzeul


Municipiului Bucure[ti) n portul popular romnesc (ctitor,
1856, biserica Cornetu-Schela, jud.Gorj, Oltenia)

P~l~rie cu coad~ de p~un, Bistri]a N~s~ud,


secolul al XIX-lea, Bucure[ti, Muzeul Satului

179

J.L. David,
ncoronarea lui Napoleon,
detaliu, 1804, Paris, Luvru

COSTUMUL N SECOLUL

AL XIX-LEA

Sans-culotte

COSTUMUL EUROPEAN

N PRIMUL SFERT AL
SECOLULUI AL XIX-LEA
De la neoclasicism la empire

CONDIII DE DEZVOLTARE Poate c~


niciodat~ schimb~rile vestimentare nu au fost
mai rapide [i mai radicale dect n Fran]a la
finele secolului al XVIII-lea. n focul revolu]iei,
peste noapte, a ncetat s~ mai fie admirat
nobilul pudrat, purtndu-[i cu gra]ie jacheta
de satin brodat~ cu aur, iar eroul zilei a
devenit cet~]eanul obi[nuit care arbora cu
mndrie cocarda tricolor~ pe bluza de lucru.

sans-culotte (purtnd n locul pantalonilor


scur]i pn~ la genunchi culotte pantaloni
marin~re[ti lungi [i largi). Ve[mintele sale
s~r~c~cioase, disparate, de ]~ran-soldat,
contrastau puternic cu elegan]a aristocra]iei
detronate.

oferit~ privitorilor nu numai o pild~ de virtute


cet~]eneasc~ [i eroism, de subordonare a
intereselor personale celor ale patriei, dar [i
modele de frumuse]e robust~, natural~, n
sensul dezvolt~rii armonioase de ansamblu a
ntregii fiin]e, potrivit principiilor umaniste,
democratice ale Romei republicane.

COSTUMUL PLEBEU

Se descoperea frumuse]ea trupului pe care, deseori,

Pe cap, cu p~rul natural lung, zbrlit, bicornul


era deseori nlocuit de boneta frigian~ ro[ie
(semn distinctiv al sclavilor din galere;
aceasta fusese adus~ la Paris de marinarii
revolu]ionari n 1792).

sculptorii l reprezentau nud sau cu ve[minte care nu


nf~]i[a pe Napoleon, ca [i pe sora acestuia, Pauline
Bonaparte, ca pe zeii antici.

Pe trup, c~ma[a era deschis~ la piept, uneori cu

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

fular, [i peste ea se mbr~ca vesta scurt~, apoi

Influen]a artei antice, cunoscut~ mai ales prin

jacheta (fie redingota brun~, fie haina militar~

statuara greco-roman~, a devenit hot~rtoare

cu nasturi de metal, fie bluza ]~r~neasc~), iar

att pentru structura corpului n propor]ii [i

pantalonul era lung, cilindric, purtat la nceput

dimensiuni, ct [i pentru realizarea costumului:

de matelo]i [i muncitori (numele vine de la


personajul Pantalone din Comedia italian~).

n picioare se nc~l]au deseori sabo]i ]


~r~ne[ti. Sans-culottes au lansat moda
neglijent~ (sau sans faon) care, la acea
dat~, nu putea s~ ]in~ mult~ vreme.
COSTUMUL BURGHEZ
Cnd, printre m~surile revolu]ionare, Adunarea
Na]ional~ a desfiin]at diferen]ierile costumare
pe st~ri, burghezia, datorit~ ascendentului ei
politic, [i-a impus stilul vestimentar (de tip
englez frac negru, p~l~rie rotund~ etc.).

COSTUMUL N TIMPUL
REVOLUIEI DE LA 1789

Tricolorul era arborat cu ostenta]ie: uniforma


G~rzii Na]ionale era tricolor~ (jacheta
albastr~ cu revere ro[ii, vesta [i pantalonii
albi), se purta cocard~ tricolor~ la costumul
civil, ca [i veste sau ciorapi tricolori.

A ap~rut pe scena istoriei o nou~ ]inut~, cea


a republicanului plebeu, numit de obicei

iluminismului de genera]ia enciclopedi[tilor, a

Noul ideal al revolu]ionarilor, preg~tit n epoca


fost ntrupat n opere de art~ ca picturile lui
Louis David. n Lupta Hora]ilor cu Curia]ii era

182

trebuiau s~-l ascund~, ci s~-l arate. Antonio Canova l

Debucourt, Conversa]ie misterioas~, gravur~


din Modes et Manieres du Jour, 1798 - 1808

mbog~]i]i de r~zboi, care arborau cele mai


ndr~zne]e

inova]ii,

pn~

la

bizarerie

[i

caricatur~, [i de aceea erau numi]i incroyables


(sau invisibles) [i merveilleuses.

COSTUMUL BRBTESC
Silueta unui incroyable se opunea celei
aristocratice, elegante [i gra]ioase, printr-o
carur~ masiv~ ob]inut~ prin v~tuiri,
suprapunerea mai multor veste cu gulere
r~sfrnte pe piept, pulpe false (cu bure]i sub
ciorapi) etc. [i un voit aer de brutalitate
dat de p~rul zburlit, bastonul cu noduri etc.
Anonim, Robespierre, 1792, Paris, Muzeul Carnavalet

Capul

ap~rea

voluminos

prin

p~rul

tuns

neregulat, la nceput lung, n urechi de cine,

L. David, Proiect de costum pentru cet~]eanul francez,


Paris, Biblioteca Na]ional~

mai trziu scurt, ca la statuile romane, la

silueta feminin~ tindea s~ semene cu cea a


unei statui de marmur~ a zei]ei Venus, prin
drapajul din ]es~turi albe, transparente,
mulnd corpul, pe cnd cea b~rb~teasc~
adopta forme herculeene.

Titus. Bicornul enorm era a[ezat diagonal sau

n 1793, Louis David a primit comanda s~

r~sucit de [ase ori n jurul gtului, pe care l ngro[a

proiecteze costumele noii societ~]i franceze,

acoperind fa]a (invisibles). Vestele erau vizibile prin

f~r~ deosebiri de rang. Pentru cet~]enii obi[nui]i

reverele imense, triunghiulare, iar haina era ncheiat~

el a desenat o jachet~ ca o redingot~ larg~,

strmb, sugernd neglijen]~. Fracul sau redingota

peste pantaloni lungi, strm]i, [i cizme scurte,

lung~ avea umerii v~tui]i, ridica]i, gulerul pn~ la

singura podoab~ fiind e[arfa brodat~ cu deviza

urechi. Pardesiul sau capa putea avea, de asemenea,

Libertate, Egalitate, Fraternitate. Cei cu func]ii

dou~-trei gulere-pelerin~.

oficiale aveau [i o manta lung~, [i o caschet~ cu

Pantalonii pn~ sub genunchi (ncheia]i jos cu

cozorocul ridicat [i cu un smoc de pene.

nasturi), din piele g~lbuie sau stof~ de culoare

Ideea uniformei, n care toga antic~ se


asocia cu penele [i cizmele secolului al XVIIIlea, nu a prins ns~, artistul mul]umindu-se
s~ creeze costuma]ia figuran]ilor la serb~rile
publice organizate n cinstea revolu]iei.

mai deschis~ dect haina, erau ridica]i pn~ la

lateral. De origine englez~, p~l~ria rotund~ cu

COSTUMUL FEMININ

boruri mari a evoluat c~tre cilindru.

mbr~c~mintea unei merveilleuse punea n


valoare silueta sub]ire ca o coloan~, folosind
draparea unor ]es~turi u[oare (n rochie, [al,
turban); era ieftin~, dar nepractic~.

Pe trup, c~ma[a se vedea doar la cele dou~ col]uri ale


gulerului, mpinse pn~ la gur~ de cravata ca un [al

Hercule, idealul masculin pentru Incroyable

subsuori. n picioare se purtau ciorapi, de obicei


albi, [i cizme sau pantofi decolta]i escarpins.
Principalul accesoriu era bastonul ca o bt~. Ca
urmare a r~sturn~rilor sociale, ]es~turile n dungi,
alt~dat~ semn distinctiv al repudia]ilor (lepro[i sau

COSTUMUL N STIL DIRECTOIRE

pu[c~ria[i) sau subalternilor (vesta lacheilor) au

ntre 1795-1800, tendin]ele antichizante


semnalate au atins punctul culminant, fiind
exagerate n costumele elegan]ilor zilei,

venit la mod~, fiind arborate [i pe steagul SUA,


care n ace[ti ani [i-au cucerit independen]a (M.
Pastoureau, LEtoffe du diable).
183

Accesoriile erau br~]~rile [i inelele la mini [i


la picioare, geanta n form~ de urn~ antic~,
m~nu[ile peste cot, man[onul [i umbrela.
COSTUMUL N STIL EMPIRE
Acesta a reprezentat faza urm~toare de
evolu]ie a tipurilor de mai sus, n noile
condi]ii ale Imperiului Napoleonian.
Cadrul artistic n arhitectur~ [i decora]ie, stilul
Empire se distingea prin dimensiunile colosale
[i bog~]ia ornamentelor de la curte, dar [i prin
aerul de severitate milit~reasc~, inspirndu-se
din arta Romei imperiale (ca n Arcul de Triumf
din Place de Ltoile, de arhitectul Chalgrin) [i
Junona, idealul feminin [i silueta unei merveilleuse

cu unele sugestii egiptene (ca n interioarele

Prudhon, Josphine, 1805, Paris, Luvru, detaliu

Palatului Beauharnais sau de la Malmaison, de


arhitec]ii Percier [i Fontaine).
Pe cap, p~rul era coafat cu coc n stil antic sau
tuns la Titus, mpodobit cu panglici sau
diademe, sau era acoperit cu o peruc~ blond~ ,,
la Berenice. Turbanul era la mod~, ca [i [alul
oriental, mai ales dup~ campania armatelor
napoleoniene n Egipt. P~l~ria era redus~, cu bor
n fa]~ ca un cozoroc (asem~n~toare caschetei de
jockey

englez),

pentru

proteja

pielea

marmorean~ a obrazului.

Pe trup, rochia-tunic~ era sub]ire, str~vezie,


alb~ din muselin, batist, poplin sau tul, mulnduse pe corpul f~r~ corset (se purta deseori peste
un tricou de culoarea pielii). Uneori, avea pe
poale o fent~ pn~ la genunchi. Talia ridicat~
era marcat~ de o panglic~. Mnecile lipseau
sau erau foarte scurte. Moda dezbr~cat~
predispunea deseori la r~ceal~, denumit~ n
Germania

Musselinkrankheit

(boala

muselinei). alul de ca[mir ro[u completa ]inuta.


n picioare se purtau sandale sau balerini f~r~ toc,
lega]i cu panglici r~sucite [i ncruci[ate pe gambe.
Doamna Recamier apare n portretele pictate de
Louis David [i de Gerard cu picioarele goale.

184

J.L. David, Madame Recamier, 1800, Paris, Luvru

Femeile, deseori de origine modest~, ca


Madame Sans-Gne, erau mbr~cate de
case de mod~, furniznd [i toate accesoriile,
[i chiar parfumul. Creatorul Leroy, renumit
pentru pre]urile sale excesive, lucra [i pentru
mp~r~teasa Josphine.
COSTUMUL BRBTESC

Chalgrin, Arcul de Triumf al Stelei, 1806, Paris

CARACTERE
GENERALE
ALE
COSTUMULUI Pentru ceremonia ncoron~rii,
aceia[i arhitec]i au desenat uniformele de
gal~, iar pictorul Isabey rochiile doamnelor.
Napoleon a impus cur]ii sale un costum de
ceremonie reprezentativ, de o mare bog~]ie.

n costumul Empire domina uniforma, ]inuta


de gal~ mprumutnd unele elemente
costumului curtean prerevolu]ionar.
Pe cap se purta bicornul a[ezat frontal, l~]ind
silueta, pe cnd englezii, ca Wellington, l
purtau antero-posterior.

Costume \n stil Empire

Pe trup, c~ma[~ cu jaboul de dantel~, vest~


lung~ [i jachet~ cu guler nalt, brodate, [i
pantaloni pn~ la genunchi, din atlaz alb, iar
n picioare ciorapi albi [i pantofi sau cizme.

ve[minte de bun~ calitate [i irepro[abil croite, dar


de mare sobrietate, deloc b~t~toare la ochi.

J.B. Isabey,

COSTUMUL FEMININ
Camera mp~r~tesei Josphine la Malmaison, stil Empire

Napoleon n uniforma regimentului de gard~

Se p~stra silueta de coloan~, talia ridicat~, dar


ve[mintele erau rigide, nedrapate, realizate din
m~tase grea cu broderii din fir, cu paiete [i
pietre, cu guler mare de dantel~ scrobit~.
Trena, folosit~ drept [al, putea fi prins~ n talie
cu nasturi [i montat~ n anticamer~.
La nceputul secolului al XIX-lea a revenit la
mod~ catifeaua, albul a f~cut loc culorilor
saturate (ca vi[iniul); mnecile, seara scurte [i
bufante, erau n restul zilei lungi, tubulare.
Peste rochie se mbr~ca o jachet~ scurt~, pn~
la talia ridicat~, cu mneci, denumit~ spencer.

Mantourile preluau sugestii masculine n


redingote (capote sau douillete) eventual
mbl~nite (poloneze).
Costumul obi[nuit s-a adaptat vie]ii active, se
folosea stofa mai groas~, rochiile aveau
mneci lungi etc.
Prevala

concep]ia

englezeasc~

asupra

elegan]ei, n]eleas~ ca rezultat al asort~rii unor


185

Fr. Goya, Familia regelui Carol al IV-lea, 1800, Madrid, Prado

186

Ingres, Doamna Rivire, 1805, Paris, Luvru

187

C. Barry, Parlamentul din Londra, 1840

COSTUMUL
N CEL DE-AL DOILEA
SFERT AL SECOLULUI
AL XlX-LEA

Suflete romantice n saloane Biedermeier

Romantismul a nsemnat n primul rnd lupta


pentru libertate: Libertate n arte, libertate n
societate, iat~ dublul stindard care une[te, cu
pu]ine excep]ii, tot tineretul de azi, spunea
Victor Hugo.
Luptnd pe baricadele Parisului la 1830, pe
cele din ntreaga Europ~ la 1848, tn~ra
genera]ie, n frunte cu arti[ti ca Delacroix,
exprima [i n literatur~ sau n muzic~ izbucnirea
for]ei creatoare n lupta cu constrngerile

CONDIII

DE

DEZVOLTARE

C~derea

vechilor legi sociale [i sisteme de gndire.

Imperiului napoleonian, n 1815, a declan[at pe

Plednd pentru intensa tr~ire a vie]ii cu toate

plan european o reac]ie general~ mpotriva

resursele de pasiune [i imagina]ie ale sufletului,

stilului imperial francez; dup~ Congresul de la

romantismul

Viena, moda a fost lansat~ de fo[tii adversari ai

perspectiv~ nou~, ascu]ind sensibilitatea n fa]a

Fran]ei, ca Anglia sau Germania, fiind doar

naturii. n locul sentimentului de automul]umire

perfec]ionat~ n atelierele pariziene.

clasic~ se trezea fiorul n fa]a imensit~]ii firii, ca

deschidea

asupra

lumii

[i a scurgerii nencetate a timpului. Ridicndu-se


n vechile ornduiri, genera]ia romanticilor se

Londra sau cel de la Budapesta, unii sugerau


[i crearea unor costume inspirate din cele ale
cavalerilor medievali (ca Ernst Moritz Arndt).

opunea,

cultului

n modelarea cadrului ambiental a ap~rut un

antichit~]ii, promovate de imperiu, prin care

nou ideal de via], cel al burgheziei, ajuns~ de-

dorise s~-[i statorniceasc~ definitiv domina]ia,

abia acum s~-[i impun~ gustul. n Fran]a, regele

proclamnd frumuse]ea ideal~ ca etern~.

Ludovic Filip era supranumit regele burghez, [i

Cadrul artistic creat n acest timp a exprimat


opozi]ia mpotriva anticomaniei, nlocuit~ cu
admira]ia pentru formele trecutului na]ional,
redescoperit n sursele evului mediu sau ale
Rena[terii.

locuin]a ca [i mbr~c~mintea sa [i a familiei sale

n arhitectur~ se imitau exemple gotice [i

Biedermeier. Denumirea, dat~ la nceput n

renascentiste, cu unele tr~s~turi baroce-rococo,

derdere,

alc~tuind stilul trubadur (de exemplu biserica

confortabil~, destinat~ n primul rnd vie]ii de

Sainte-Clotilde din Paris, 1846). n epoca n

familie din mediile or~[ene[ti ndestulate. Mobila,

care n toat~ Europa se ridicau construc]ii

cu contururi curbe, era din lemn de esen]e mai

m~re]e n stil gotic, ca Parlamentul din

ieftine, f~r~ aplica]ii de bronz. Ilustrnd [i de ast~

mpotriva a tot ce era static, nghe]at [i n]epenit


Scaun Biedermeier, colec]ia autorului

E. Delacroix, Chopin, 1838, Paris, Luvru

firesc,

viziunii

clasice,

erau ntr-adev~r de o simplitate ce contrasta


frapant cu fastul regal al secolului al XVIII-lea.
Stilul burghez propriu-zis s-a cristalizat n decora]ia
de

interior

din

]~rile

definea

germanice
ambian]~

stilul

pl~cut~,

Coafur~ [i p~l~rie feminin~, rochie de bal, costum de c~l~rie, feti]~, b~trn~ cu mantil~, pelerin~, redingot~, frac, habit, pelerin~, p~l~rie tare [i p~l~ria moale a pa[opti[tilor

dat~ mularea scaunului dup~ forma trupului [i a


costumului, sp~tarul Biedermeier imita rotunjimea
umerilor [i talia sub]ire, cerute de mod~; netapisat,
el delimita un spa]iu gol ca pentru a servi nu unui
om

real,

ci

unei

fantasme.

De

asemenea,

perdelele de tul de la ferestre, cu drapaje


suprapuse,

reluau

curbele

fustelor

nvoalte,

vaporoase.

Idealul de frumuse]e Manifestndu-se n


literatur~, muzic~ sau artele plastice,
curentul romantic a marcat [i viziunea asupra
omului, pe care costumul a urm~rit s~ o
realizeze practic.Femeia romantic~ era un
suflet f~r~ trup, un nger, iar costuma]ia
urm~rea s~ transforme fiin]a vie ntr-un vis
f~r~ substan]~, rod al fanteziei.

CARACTERE
GENERALE
ALE
COSTUMULUI Moda oscila n aceast~
epoc~ ntre dou~ limite extreme: concep]ia
englez~ asupra elegan]ei, care nu trebuia s~
bat~ la ochi, [i crea]iile fanteziste ale arti[tilor,
ntre gustul burghez care punea accentul pe
aspectul comun, banal [i cel artistic romantic,
urm~rind s~ scandalizeze burghezia.

orizontale [i maxilare puternice, de tigru (ca

Dac~ n anii sngero[i ai Revolu]iei Franceze scena

cu figuri prelungi [i nguste, ochi mari [i ncerc~na]i

istoriei fusese dominat~ de oameni duri, cu fe]e

de veghe. Eroul romantic era ns~ deseori un

Robespierre sau Danton), n vremea luptelor de


eliberare na]ional~ [i social~ din 18301848
primele roluri par s~ fi fost jucate de vizionari ai
viitorului, sensibili [i pasiona]i, gata s~ se sacrifice
n numele unui ideal de libertate. Poe]ii Fran]ei,
Victor Hugo, Lamartine, Musset, Chateaubriand
ar~tau, to]i, n anii tinere]ii ca ni[te apari]ii ngere[ti,

nfrnt, a[a cum era descris de Chateaubriand:


imaginea unui nefericit [i bolnav, cu [uvi]e de p~r
n vnt, privirea adnc~, sublim~, r~t~cit~, fatal~,
buze contractate de dispre]ul pentru specia
uman~, inima plictisit~, byronian~, necat~ n
dezgustul [i misterul existen]ei.

Frumuse]ea b~rb~teasc~, n viziunea


romantismului, era determinat~ n primul
rnd de o intens~ via]~ spiritual~, pus~ n
valoare printr-o relativ~ fragilitate fizic~.

ntre anii 1830-1834, pictorul Gavarni a publicat

De fapt, tonul modei l d~deau ]~rile cu


veche tradi]ie burghez~, ca Anglia, care
transmisese cu un secol mai devreme stilul
land-lordului ntregii or~[enimi europene.
C[tignd [i mai mult prestigiu dup~
nfrngerea napoleonian~, Anglia proclama
ca regul~ suprem~ de bun-gust simplitatea
cerut~ de ritmul vie]ii active, pretinznd stofe
trainice [i croieli purtabile.

g~sea aplicarea mai ales n baluri mascate sau n ]

Journal des gens du monde la care au colaborat


Alfred de Vigny [i Alexandre Dumas. Arti[tii d~deau
tonul pentru o vestimenta]ie extravagant~, care-[i
inuta de interior. Fiecare [i crea un tip, o nf~]i[are
original~: Balzac scria n halat benedictin, Musset
purta pantaloni de ca[mir ro[u [i halat de cas~ din
m~tase verde brodat~ cu aur, George Sand umbla
mbr~cat~ ca un b~rbat, cu pantaloni ro[ii, bonet~
greceasc~ din catifea brodat~, papuci chineze[ti
n fa]a oglinzii, gravur~ de mod~, 1830

189

[i fuma ]ig~ri spaniole, iar Lord Byron prefera


hainele brodate albaneze [i turbanele turce[ti.
Era [i aceasta o manifestare a exotismului, a
deschiderii spre orizonturi noi, necunoscute
pn~ atunci [i descoperite cu ncntare de
arti[ti (Marocul pictat de Delacroix, Grecia
descris~ de Lord Byron, Spania maur~
evocat~ de Victor Hugo etc.).
n epoca romantismului, a utopiilor lui Saint-Simon,
un discipol al acestuia, Prosper Enfantin, a fondat
o comunitate, la Menilmontant, n care to]i membrii
purtau o vest~ cu nasturi la spate, pe care nu [i-i
puteau ncheia singuri, ca un simbol al ajutorului
fr~]esc de care are nevoie fiecare om. Costumul
romantismului contrazicea natura, [tergea linia
fireasc~ a articula]iilor, modelnd o siluet~ voit
diferit~ de cea antichizant~ (de coloan~).

Sculptural, contrastele de volume se


accentuau prin strangul~ri [i evaz~ri (coafur~
nvoalt~ - gt sub]ire - mneci umflate - talie
strns~ - fust~ larg~ - glezne fine).
Pictural, se preferau culori evanescente,
tonuri pastelate: bleu-pal, lavand~, gri-verde,
argintiu. Materialele folosite erau u[oare.
Anglia, prin romanele lui Walter Scott, lansa
moda ecosezurilor sco]iene.

F. Gavarni, desen de mod~, 1834

190

Chateaubriand

Gh.Tattarescu, Nicolae B~lcescu, 1851, Bucure[ti

COSTUMUL BRBTESC
Oglindind sensibilitatea sufleteasc~, gra]ia mai
mult dect for]a fizic~, silueta masculin~ era
efeminat~ ntr-o oarecare m~sur~, rednd
acelea[i evaz~ri [i strangul~ri ale volumelor.

Pe cap, p~rul era buclat n cre[tet [i pe


urechi, amintind coafura feminin~, iar fa]a era
ras~ [i juvenil~, eventual cu favori]i, care
ngustau figura. P~l~ria era voluminoas~, din
fetru sau m~tase, ca un cilindru, dar evazat
n partea superioar~ [i strns la panglic~.
P~l~ria moale, din fil], cu bor, la origine cea a
]~ranilor, proclama pactizarea revolu]ionarilor
cu ace[tia, fiind considerat~ de autorit~]i un
semnal politic. (n 1853 Liszt a avut un
conflict cu poli]ia din pricina unei astfel de
p~l~rii d~ruite de Wagner).
Pe trup, c~ma[a alb~, imaculat~ era principalul
semn de distinc]ie social~. Cravata imens~, alb~
sau neagr~, era r~sucit~ de mai multe ori n jurul

gtului. Vesta, colorat~, contrasta cu jacheta.

Modele din Journal des Dames et des Modes, 1833

191

N. Livaditti, Familia poetului Vasile Alecsandri, 1837, Bucure[ti, Muzeul Na]ional de Art~

192

Redingota avea umerii c~zu]i, capul mnecii


ncre]ite cobornd n jos pe bra], talia strns~,
uneori sus]inut~ de corset. Se preferau tonuri
ntunecate (albastru ca pruna, verde, maro).

Pardesiul era croit pe talie, cu pelerin~ sau


guler-[al rotund. Pantalonii n tonuri deschise,
pn~ la roz sau de culoarea oului de ra]~,
erau ncre]i]i n talie, lungi, strm]i la glezne,
cu benzi sub pantofi (supieuri).
n picioare se purtau pantofi u[ori, ngu[ti, fini
(mic[ornd picioarele).
COSTUMUL FEMININ
Dup~ cum se exprima unul dintre cei mai
perspicace

scriitori

ai

vremii,

Charles

Pe trup, ve[mintele contrafceau anatomia,


ascunznd articula]iile. De la decolteul oval
(en bateau) sau pelerina care l acoperea,
cus~tura um~rului cobora pe bra], [tergnd
carura, iar mnecile gigante, ca ni[te [unci
(en gigot) sau ca urechi de elefant, sus]inute
de srme [i vat~, mascau cotul.

COSTUMUL N RILE
ROMNE N PRIMA
JUMTATE A
SECOLULUI AL XlX-LEA

Talia de viespe era strns~ n corset. Fusta


era evazat~, umflat~ pe jupoane de
muselin~. Deasupra rochiei se purtau [aluri
indiene sau pelerine. Pantalonii lungi, cu
volan jos, erau vizibili la feti]e.

N PRINCIPATELE ROMNE, silueta


roman-tic~ a p~truns masiv odat~ cu adoptarea
de c~tre tinerii progresi[ti de prin anii 30 a
costumului apusean, ca o declara]ie public~ a
pozi]iei lor anticonservatoare

n picioare se nc~l]au ciorapi cu floricele [i


pantofi mici, balerini, prin[i cu panglici,
(eventual cu toc mic, ortopedic, ascuns).

lea, Turcia, n declin, [i-a pierdut treptat

Jos ilicul, sus plria

CONDIII DE DEZVOLTARE n secolul al XIXautoritatea asupra ~rilor Romne, renun]nd

mpodobeasc~ spre a fi pre]uit~ (Curiozit~]i

n mediile mic-burgheze, mai ales n ]inuturile


germanice,
erau
arborate
atributele
gospodinei-mam~
de
familie:
boneta,
broboada-pelerinu]~ [i [or]ul, albe.

estetice, p. 115). Baletul Gisle e tipic.

Codul lui Napoleon interzicea femeilor costumul

urm~toare, marcate de revolu]ia de la 1848, a

Exprimnd aceast~ viziune asupra femeii,


poate cea mai poetic~ din toate timpurile,
costumul epocii 1830 tr~da totodat~, prin
formele lui incomode, [i condi]ia subordonat~
n care aceasta se afla nc~, socotit~ slab~ [i
neajutorat~ [i legat~ de c~min, sub tutela
tat~lui, apoi a so]ului. De asemenea,
toaletele cele mai elegante, mai pre]ioase [i
cu formele exagerate, stnjenind mi[c~rile,
nu erau accesibile dect privilegiatelor din
marea burghezie, scutite de munca fizic~.

masculin. Cele care doreau s~ poarte pantaloni

avut loc ie[irea ~rilor Romne din sfera de

trebuiau s~ ob]in~ o autoriza]ie special~ a prefecturii,

influen]~

ca scriitoarea George Sand, pictori]a Rosa Bonheur

evolu]ia ]~rilor europene.

Baudelaire, femeia are dreptul [i chiar datoria


s~ par~ magic~ [i supranatural~, s~ uimeasc~,
s~ vr~jeasc~; idol fiind, ea trebuie s~ se

la monopolul comercial [i a fost silit~ s~ admit~,


dup~ r~scoala lui Tudor Vladimirescu, din 1821,
reinstaurarea domniilor p~mntene. n deceniile

turceasc~

[i

angrenarea

lor

sau Doamna Dieulafoy care participa cu so]ul ei la

Cadrul artistic Au nceput s~ r~sar~ importante

cercet~ri arheologice asiriene.

construc]ii n stiluri apusene, neoclasic (ca biserica


Frumoas~ din Ia[i sau Palatul Ghica-Tei, din

P~l~rie n care nu vezi [i nu auzi, 1830

Bucure[ti), iar mai trziu [i neogotic (ca Palatul


Administrativ de la Ia[i). Idealul uman La noi, cea
mai

romantic~

figur~,

sensul

deplin

al

cuvntului, r~mne Nicolae B~lcescu, sufletul


Revolu]iei de la 1848. n toate portretele pictate de

Pe cap, coafura consta din evaz~ri [i strangul~ri

Negulici sau Tattarescu, izbe[te privirea arz~toare,

succesive, buclele fiind strnse pe cre[tet n coc

spiritualitatea chipului consumat parc~ de o tr~ire

[i grupate lateral, pe urechi, cu podoabe

prea

asimetrice, buche]ele, funde etc. P~l~ria avea

estompeaz~ linia obrazului, sub]iind [i mai tare

boruri largi, aduse lng~ fa]~, mpiedicnd pe

fa]a, pe care domin~ bolta frun]ii [i arcadele

purt~toare [i s~ vad~, [i s~ aud~. Boneta de

umbrite.

intens~.

Barba

scurt~

[i

must~]ile

dantel~ era purtat~ de femeile n vrst~.

Machiajul punea n valoare ochii umbri]i,


nasul [i gura r~mnnd mici.
193

Pa[optist, detaliu, gravur~, 1848

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI


n perioada Revolu]iei de la 1848, pe cnd
b~trnii boieri continuau s~ poarte vechiul
costum oriental, tinerii au trecut f~r~ rezerve la
moda apusean~, n stil romantic, cunoscut~ n
Fran]a, unde majoritatea pa[opti[tilor [i f~cuser~
studiile (denumi]i, de aceea, [i bonjuri[ti).
Adep]ii revolu]iei arborau haina la mod~ [i
p~l~ria moale cu pana[.

n acela[i sens au fost schimbate n 1831 [i


uniformele armatei romne, n[i[i domnitorii
mbr~cnd ]inuta de comandant militar de tip
apusean. Concomitent, costumele de stil
oriental au cobort treptat pe scara social~,
doar negustorii [i dasc~lii, [i n urm~ doar
l~utarii nve[mntndu-se ca boierii de
odinioar~, iar costumul falnicilor arn~u]i
ajungnd s~ fie purtat de simpli vale]i.
O mod~ specific local~ pare s~ fi fost n aceast~
vreme

acoperirea

capului

or~[encelor

cu

cuviincioasa n~fram~, dar r~sucit~ n jurul


cre[tetului ca un turban (denumit tulpan), legat
cochet n frunte cu fund~.
C. Petrescu, Revolu]ionari la 1848, Bucure[ti, Academia Romn~

194

n istoria costumului romnesc, portul popular


nu a fost niciodat~ mbr~cat numai de ]~rani, ci
a fost arborat ca un steag de lupt~, adunnd n
jurul s~u tot neamul, de c~tre burghezia
progresist~ de la 1848, ca [i mai

trziu n timpul R~zboiului de independen]~


cnd era considerat la Curte ca ve[mnt
oficial. Acestuia i se datoreaz~ de fapt
aspectele caracteristice cele mai originale ale
costumului din ]ara noastr~.

E. Delacroix, Libertatea conducnd poporul, 1830, Paris, Luvru

195

Ch. Garnier, Opera din Paris, 1861-1875

practic
(fabrici,
depozite,
g~ri
ndeplineau
cerin]ele
utilit~]ii,
preocupare pentru aspectul estetic.

COSTUMUL N
AL TREILEA SFERT AL
SECOLULUI AL XIX-LEA
Cupola metalic i crinolina

etc.)
f~r~

n prima categorie, problema principal~ era,


prin urmare, ornamentarea, ca semn al
bog~]iei [i puterii. Stilurile istorice (baroc,
clasicism sau gotic) erau invocate ca ni[te
citate de prestigiu, amestecate f~r~ scrupule,
eclectismul ajungnd curentul dominant.
Pentru a eviden]ia continuitatea st~pnirii
imperiale din Fran]a [i Anglia cu regalitatea
dinastic~, erau copiate mobile n stilurile
secolului precedent, dar m~rite [i ngreunate.
Sculptura

[i

pictura

erau

chemate

s~

CONDIII DE DEZVOLTARE ntre 18501870

mpodobeasc~ edificiile de vaz~, la fel cum

moda era dictat~, din nou, de Curtea francez~ a

volanele [i dantelele se aglomerau pe ve[mintele

Scara Operei din Paris

celui de-al doilea Imperiu. n 1853 a avut loc


c~s~toria mp~ratului Napoleon al III-lea cu
Eugenia

de

Montijo.

Perechea

protipendadei pentru a o distinge de plebe.

imperial~

atr~gea aten]ia ntregii lumi, cei doi ap~rnd ca

i pentru nfrumuse]area ma[inilor de cusut sau

prototipuri ale modei, de un lux exorbitant,

de g~tit, a sobelor etc. se recurgea la ncrusta]ii

necesar sus]inerii prestigiului politic al Fran]ei.

sau aplica]ii turnate n metal, evocnd reliefurile

Crinolina ]inea la distan]~, dansatorii neputnd s~

complicate de pe fa]adele caselor.

se ating~ dect cu vrful degetelor. Centrul

n artele plastice de asemenea coexistau


academismul
(ca
o
component~
a
eclectismului, evocnd, la fel de anacronic,
stiluri apuse, n compozi]ii nc~rcate, de o
c~utat~ bog~]ie [i elegan]~) [i realismul (o
expresie direct~ a vie]ii, reprezentare exact~
a societ~]ii, cum l numea Castagnary).
Courbet a [ocat oficialit~]ile, entuziasmndu[i privitorii mai ales prin lipsa nfrumuse]~rii
conven]ionale, prin nf~]i[area brutal~ a
muncitorilor sp~rgnd pietre, a ]~ranilor t~ind
porci sau a femeilor cernnd gru.

elegan]ei masculine era Anglia epocii victoriene.


Costuma]ia cur]ilor europene nu era ns~ dect
exagerarea, hiperbolizarea costumului burgheziei
bogate, pentru care frumos nsemna scump.

Cadrul artistic n a doua jum~tate a secolului al


XIX-lea, cl~dirile se deosebeau dup~ rang:
primul

loc

ocupau

edificiile

cu

rol

reprezentativ, urm~rind impresionarea mul]imii


(biserici, cl~diri oficiale de stat), folosind toate
mijloacele

artei,

f~r~

mare

grij~

pentru

func]ionalitate, pe cnd construc]iile cu rol

Comentatorii artelor plastice erau deseori


preocupa]i de crea]ia vestimentar~, ca Charles
Marele salon Napoleon al III-lea din Palatul Luvru, Paris

196

c~tre aspecte severe, cu forme geometrice


rigide, sobre, cel feminin devenea mereu mai
somptuos, cu volume enorme (crinolina),
nc~rcat cu multe detalii, volane, broderii etc.

Baudelaire care, n cronica sa din ziarul Le Figaro,

Le peintre de la vie moderne, lua ap~rarea


elegan]ei [i a machiajului
Idealul de frumuse]e Pentru a corespunde
concep]iei

vremii,

femeia

trebuia

s~

Pictural, noile culori de anilin~ alc~tuiau o


palet~ mai contrastant~ ve[mintelor feminine,
pe cnd negrul [i albul domneau aproape n
exclusivitate n cele b~rb~te[ti.
Materialele folosite erau de o mare varietate.
Pre]uirea valorii comerciale a investi]iei
ducea la aglomerarea exagerat~ de drapaje,
croieli [i ornamente, cernd mult~ munc~.
Executarea aplica]iilor [i broderiilor la mod~ a
fost facilitat~, mai ales pentru confec]iile n
serie, de perfec]ionarea ma[inii de cusut
(brevetat~ de Singer n 1851).

apar~

pl~pnd~, supus~ b~rbatului puternic [i ocrotitor. n


ceea ce prive[te pe acesta din urm~, calit~]ile
majore

erau

onorabilitatea,

respectabilitatea,

pozi]ia social~ asigurat~ de avere.

n epoca n care garan]ia era oferit~ nu de


mu[chii tari, ci de contul n banc~, nu mai
interesa armonia trupului, care era mascat
de mbr~c~minte ca de o carapace.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI n
deceniile care au urmat s-a accentuat tot mai mult
deosebirea dintre nf~]i[area b~rbatului [i cea a

COSTUMUL BRBTESC

femeii. B~rbatul, antrenat de angrenajul economiei


capitaliste, a adoptat uniforma civil~ a celor care

C. Brodrick, Bursa de grne din Leeds, 1863

fac bani, indiferent de meserie, camuflndu-se [i


lund culoarea mohort~ a mediului industrial, pe
cnd femeia, subordonat~ familiei, slujea doar la
etalarea averii b~rbatului.
La Curtea Fran]ei, creatorii de mod~ erau englezi,
ca

Henry

Poole,

aducnd

cu

ei

elegan]a

gentlemen-ilor (ca Beau Brummel). Alt englez,

G. Courbet, Sp~rg~torii de piatr~, Dresda, Muzeul de Art~

Worth, a creat rochiile mp~r~tesei Eugenie [i


a mp~r~tesei Austriei, Sissi, fondnd la
Paris casa de mod~ care a durat [i n secolul
al XX-lea producnd haute couture.
Sculptural, pe cnd costumul masculin evolua

n aceast~ epoc~ s-a pierdut treptat


amintirea siluetei juvenile, spiritualizate, a
genera]iei romantice. Toat~ Europa era
dominat~, de fapt, de moda burghez~ din
Anglia, cea mai potrivit~ respectabilit~]ii
afi[at~ de oamenii de afaceri, bancheri etc.
Idealul uman p~rea s~ se maturizeze treptat,
s~ ating~ vrsta gravit~]ii, chiar a solemnit~]ii

J.F. Millet, Rug~ciunea de sear~, 1857, Paris, Luvru

Costume din 1850 - 1870, silueta masculin~ [i cea feminin~, rochie pe crinolin~, b~rbat cu jachet~ [i cilindru, mantil~, scheletul
crinolinei, pardesiu scurt, Amelia Bloomer, vivandier~ n armata romn~ n 1865, p~l~rie-basma [i p~l~rie impratrice

exprimat~ prin forme severe, impun~toare.


Odat~ cu cre[terea industriei capitaliste,
costumul celor nst~ri]i devenea tot mai
uniform [i mai auster, cu forme ]epene,
amintind co[urile de fabric~ att prin p~l~ria
]ilindru, ct [i prin gulerul tare, mnecile [i
pantalonii tubulari. Negrul era culoarea
dominant~ a hainelor, luminat~ doar de albul
vestei, cravatei sau m~nu[ilor. Fracul [i
jacheta erau hainele cele mai r~spndite, de
diminea]a pn~ seara. Piesele mai legere, ca
[i cele colo-rate, n tonuri orict de re]inute,
erau admise doar n intimitate, ntre amici.

ruf~ria se purta numai alb~, cu pieptul c~m~[ii

Pe chip, urm~rind s~ arate mai maturi, chiar


tinerii purtau barb~ [i must~]i tunse dup~
modelele personalit~]ilor la ordinea zilei, de
pild~ la Napoleon al III-lea, cu barbi[onpana[ (numit imperial) [i must~]i sub]iri,
orizontale sau la Franz Joseph, modelnd
fa]a c~tre p~trat prin c~rarea la mijloc [i
favori]ii care accentuau maxilarele, la
Gambetta, Thiers sau Alfred de Musset.

dung~, nemaifiind fixa]i nici jos de supieuri.

P~l~ria era rigid~, cel mai des de form~


tubular~, numit~ cilindru. i p~l~ria joas~ a
evoluat c~tre forme ]epene, ca melonul
semisferic sau p~l~ria de pai canotier.

buzunarul opus, unde la cap~tul lan]ului se

Pe trup, dup~ cum relata un cronicar al vremii,

]igaretul de filde[, de chihlimbar, de abanos

198

nt~rit

scrobeal~

[i

lustruit.

Gulerul

[i

man[etele rigide ca din carton erau prinse n


nasturi pentru a fi schimbate. Vesta, la nceput
colorat~ sau cadrilat~, [i-a pierdut treptat
motivele de fantezie, asortndu-se la pantaloni.

sau de sidef [i n sfr[it, bastonul, nencovoiat


[i cu mner de aur, de argint, de filde[, de
baga ori sidef, dac~ nu chiar de un crmpei
de corn de cerb. Uneori, mnerul nu era fixat
de baston, ci se prelungea nl~untrul lui cu o
lam~ de stilet, baston cu [i[.

Jacheta, la nceput strns~ pe corp, s-a ngro[at


n talie, iar mnecile s-au l~rgit uniform.

Pardesiul avea forma jachetei, fiind doar mai


lung. Putea avea guler de catifea [i bordiseli
din galon de m~tase.
Pelerina s-a p~strat, eventual cu dou~ volane.
Pantalonii au adoptat forma de burlan, f~r~
Izmenele din pnz~ erau lungi pn~ la glezne.
n picioare, ghetele se nchideau cu nasturi sau
cu elastic. Ciorapii, negri, nu se vedeau.
Accesoriile obligatorii erau m~nu[ile [i bastonul
sau umbrela. Din ]inuta domnilor mai f~ceau
parte: ceasornicele cu capace, care se purtau
n buzunarul vestei [i cu l~n]i[or petrecut prin
cheotoarea nasturilor de la piept pn~ la
punea un creion metalic, un medalion cu vreo
fotografie drag~ [i uneori cutiu]a cu tabac de
tras pe nas; apoi, tabachera cu tutun [i

Bettannier, O mazurc~ la Mabille, litografie din


Paris - miroir de la mode, 1855-1867

Ochelarii se purtau prin[i doar de spinarea

nasului [i aveau la dreapta un [iret ce se


prindea de cheotoarea hainei pentru ca, dac~

va fi desprins, s~ nu cad~ s~ se sparg~


(G.Costescu, Bucure[ti, vechiul regat, p.297).
COSTUMUL FEMININ
Femeia, care juridic trecea de sub tutela tat~lui
sub cea a so]ului, folosea costuma]ia ca pe un
nsemnat mijloc de seduc]ie, principala arm~ a

sexului slab, care trebuia ns~ manevrat~ cu


pruden]~, respectnd conven]iile sociale.
Modelele de elegan]~ erau prin]esele,
cnt~re]ele de oper~ [i demimondenele,
amantele bog~ta[ilor. Pe strad~, se purta din
nou m~tasea, se prefera taftaua changeante,

coloritul era puternic, lipsit de armonie, iar la


rochiile din tul se aplicau de la 25 la 100 de
volane. Silueta era stilizat~ ntr-o schem~
piramidal~, pe linii orizontale, ca din clopote
suprapuse (p~l~ria-capote, pelerina, crinolina).

Capul era mic propor]ional cu restul siluetei,


coafura simetric~, sever~, cu c~rare la mijloc,
p~rul strns, netezit n bandouri, prins n coc [i cu
cteva bucle lungi, ncadrnd ovalul prelung. Pe
cnd b~trnele p~strau nc~ boneta de dantel~,

tinerele la mod~ arborau p~l~ria impratrice


sau p~l~ria-basma, legat~ sub b~rbie.
Pe trup, peste lenjeria bogat~ (c~ma[a, corsetul

cu butoniere metalice [i pantalonii lungi, cu


dantele), se mbr~ca rochia cu corsajul ajustat,
cu decolteu larg pentru sear~, ziua acoperit de

pelerina berthe, cu mnecile strmte la


um~r, l~rgindu-se la ncheietur~, cu fusta
nvoalt~, cu volane orizontale.
S-a f~cut apropierea ntre scheletul metalic al
noilor construc]ii [i suportul fustelor, care a
devenit principala distinc]ie a rangului social:
crinolina. Numele provine de la crin (p~r de cal),
A.O. Renoir, Pictorul Sisley cu so]ia sa, 1868, Kln, Wallraf-Richards Museum

care asigura, la nceput, rigiditatea fustei, pe

199

n picioare, nc~l]~mintea era pu]in vizibil~,


ciorapii din bumbac albi, pantofii sau botinele
cu tocuri Ludovic al XV-lea.
Ca accesorii, m~nu[ile erau obligatorii pe
strad~, ziua scurte, seara lungi peste cot.
Bijuteriile erau abundente, mari, atrnnd
([iraguri de perle, medalioane, cercei lungi).
n a doua jum~tate a secolului al XIX-lea, la fel
ca n construc]iile utilitare, industriale, s-au
experimentat noi moduri de solu]ionare practic~
a problemelor produc]iei vestimentare. Ma[ina
de cusut fiind folosit~ mai intens, s-a l~rgit
produc]ia

de

confec]ii

(se

vindeau

fuste

mpreun~ cu materialul pentru corsaj). n anii


60, mari cantit~]i de ve[minte confec]ionate au
fost lansate pe pie]ele europene [i americane.

C. Corot, Femeia n albastru, 1874, Paris, Luvru

care nu mai ajungea s~ o sus]in~ doar juponul


apretat din anii preceden]i. O dat~ cu cre[terea

Dup~ 1848, n vrtejul ideilor noi de libertate,


[i f~cuser~ loc [i primele proclama]ii ale
egalit~]ii femeii, afi[at~ [i prin costum. n
Anglia, arti[tii prerafaeli]i, grupa]i n Confreria
Arts and Crafts, ncurajau ve[mintele
confortabile, amintind stilul renascentist, cum
erau cele create de William Moris pentru
so]ia sa, portretizat~ n 1868 de D.G. Rosetti.
O americanc~, Miss Amelia Bloomer, a dus o
adev~rat~ campanie n favoarea unei
vestimenta]ii mai ra]ionale, mbr~cndu-se ea

volumului fustei, nici acesta nu a fost de ajuns [i


s-a recurs, ca alt~ dat~ n secolul al XVII-lea,
apoi n al XVIII-lea, la be]e de bambus, la oase
de pe[te, ajungndu-se n cele din urm~, prin
1856, la un schelet din 10 cercuri de metal

E. Degas, Modista, cca. 1885, Chicago, Art Institute

Seurat, Duminic~ pe malul Senei,


1885, Chicago, Art Institute

ns~[i cu o fust~ crea]~ pn~ la genunchi [i


cu pantaloni lungi, bufan]i. Imitatoarele ei,
numite de public blumeriste, au ap~rut [i la
Paris, unde au sfr[it ns~ ridiculizate pe
scenele teatrelor de revist~.
Tendin]a

masculinizant~

s-a

continuat

[i

legate ntre ele cu panglici din pnz~.

deceniile urm~toare n unele detalii, ca p~l~ria,

i la fel cum alt~dat~ fotoliile Ludovic al XV-lea [i

jiletca sau ]igara, a c~ror prezen]~ era atacat~ de

modificaser~ bra]ele pentru a face loc fustei, acum

cronicile mondene. Era vorba numai de capricii

s-au inventat taburete speciale, pouf, pentru a

pasagere ale modei, nu de vreo schimbare n

permite [ederea doamnelor cu crinoline. Deasupra

structura costumului, mereu nc~rcat [i nepractic,

rochiei, [alul se purta n continuare n cas~ ca [i pe

mijloc evident de distan]are social~.

strad~. Pardesiul era larg [i lung sau scurt, uneori


ca o cazac~ mbl~nit~, kasawekas.
200

COSTUMUL N ULTIMUL
SFERT AL SECOLULUI
AL XIX-LEA
Impresionismul i turnura

CONDIII DE DEZVOLTARE Dup~ r~zboiul


din 1870 dintre Fran]a [i Germania a urmat
la belle epoque de pace [i prosperitate.
Pictorii ca Manet, Degas, Monnet, Renoir sau concentrat asupra luminii [i culorii,
inspirndu-se direct din natur~ [i preg~tind
stilul
Art-Nouveau
1900.
Costumul
deosebea net st~rile sociale.
COSTUMUL FEMININ
n Codul toaletei civile, publicat la Bucure[ti n
1870, scria c~: Toaleta unei demoazele urmeaz~
a fi mai modest~ dect a unei femei m~ritate,
pentru c~ adev~rata manier~ de a-[i alege un
b~rbat este de a p~rea c~ are gusturi simple
Dup~ c~s~torie, so]ia devenea, ca [i calea[ca sau
vitrina din salon, mijlocul de afi[are a rangului
social al so]ului: toaleta unei femei prudente,
gl~suie[te mai departe codul citat, trebuie a fi n
armonie cu averea [i pozi]iunea ce ocup~ n lume.
Prea mult~ simplitate ar trece n ochii lumii de
avari]ie [i prea mult lux s-ar lua drept vanitate [i
dezordine n echilibrul afacerilor familiei.

Crinolina a cunoscut perioada de glorie ntre


1850 1860. ntre 1860 1870, crinolina,
fabricat~ la scar~ industrial~, a devenit ieftin~ [i
u[or

de

purtat,

datorit~

sc~derii

greut~]ii

cercurilor. Ea s-a r~spndit foarte mult, [i-a


pierdut rolul de distan]are social~ (era purtat~ [i
de jupnese) [i, ca urmare, a disp~rut treptat:
nti cercurile au cobort sub genunchi,
Dante Gabriel Rossetti, Rochia albastr~ de m~tase, 1868, London, Helmscott Manor

dnd fustei o form~ piramidal~ (se prefera


201

Siluete cu turnur 1870 - 1900, rochie polonez~, 1869, turnur 1875, dou~ rochii 1880, rochie [i turnura ei, 1886, rochie cu pernu]~strapontin, coafur~

Rochie cu turnura drapat~, 1886

iar croiala princesse, f~r~ t~ietur~ n talie). Tiparul rochiei cu turnur, 1886 (din Hamilton, Hill)
ntre 18671868, moda era nouvel Empire,
de influen]~ antic~ talie sus, ornamente
la grec, camee.
Apoi, c~tre 1868, fusta a devenit plat~ n fa]~,
cu tren~ triunghiular~ din profil. Poala, care
nesus]inut~ suficient r~mnea mai lung~,
incomod~, era uneori suflecat~ [i prins~ cu
benzi, l~snd s~ se vad~ fusta de dedesubt,
pn~ la glezne, n culori contrastante (vederea
pantofilor constituia un fapt senza]ional). Fusta
ro[ie, cu cizmuli]e ro[ii, considerat~ genre
canaille, era arborat~ mai ales de
demimondene de felul Damei cu Camelii.
Dup~ 1870, amploarea fustei era masat~ n
spate, ntr-un drapaj bogat, formnd tournure.
Coafura era n armonie cu silueta complicat~, cu
multe bucle, prinse fiecare separat, cu
m~nunchiuri de zulufi lungi la ceaf~, ntr-o
mi[care asem~n~toare faldurilor fustei cu
tournure. Ap~rut~ n epoca de sporit~ valoare
artistic~ a impresionismului, noua mod~,
deplasnd la spate drapajul [i podoabele (funde
[i flori pe buclele p~rului [i pe turnur~), a dat
siluetei o prezen]~ n spa]iu mai divers~, cu mai
multe fa]ete atractive, ca o statuie de Rodin,
care se cerea privit~ de jur mprejur. Prin
r~sucirea capului, pus~ n valoare de coafura

Silueta masculin~ n a doua jum~tate a secolul al XIXlea, veston la dou~ rnduri de nasturi, 1850, la un rnd,
1862, jachet~, 1880, / tipare de redingot~ [i de jachet~,
/ musta]~ [i barbi[on la Napoleon al III-lea, favori]i la
Franz Ioseph, joben, melon, canotier

Cezanne, Autoportret cu p~l~rie melon

Canotier din pai, Muzeul Municipiului Bucure[ti

atrnnd~, sau a trupului urmat de tren~,


mi[carea era conturat~ [i amplificat~, alc~tuind
compozi]ii n spiral~.
Costumul se ncadra n ambian]a interioarelor,
prin ns~[i prezen]a drapajelor grele din mul]i
metri de ]es~tur~, care aminteau perdelele cu
ciucuri de la ferestre [i u[i, fe]ele de mas~ [i
abajururile l~mpilor etc. Nu ntmpl~tor
aceast~ mod~ vestimentar~ a fost denumit~
style tapissier.
Turnura era purtat~ la toate vrstele; ea a evoluat
cnd mai ampl~, n 1875 [i 1885, cnd mai redus~,
sus]inut~ de o pernu]~, strapontin, sau

203

Ed. Manet, Janne Duval, Budapesta, Muzeul de Art~

204

indicat~ discret prin cteva cute plate, prin


1880, urmnd s~ dispar~ definitiv doar o dat~
cu conturarea noului stil 1900.
n acest timp, au ap~rut primele costume de
sport cum era costumul de tenis n Anglia,
dup~ 1870, sau costumul de baie, devenit
dup~ 1860 func]ional; el acoperea tot corpul,
dar se mula pe corp, pantalonii scurtndu-se
uneori pn~ sub genunchi.
i n aceast~ perioad~, mul]i arti[ti erau
preocupa]i de mod~. Poetul Mallarm a
publicat din 1874 un jurnal, La dernire
mode care a durat [apte numere (E.Thiel,
Knstler und Mode p. 50).
C~tre

sfr[itul

secolului,

medicul

romn

G.Bercar scria n volumul s~u mbr~c~mintea


femeii din punct de vedere igienic [i estetic,
(p.5): E imposibil s~ umbli n urma unei
doamne cnd va fi colb, declarndu-se de
p~rerea unui deputat din Viena care propusese
instituirea unui impozit asupra trenei.

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, mai conservator, a p~strat p~l~ria tare,
melon, canotier. O inven]ie senza]ional~ a fost
lansat~ pe pia]~ prin 1870: clac-ul, un joben
nalt din psl~ sau m~tase neagr~, prev~zut cu
arcuri pentru a fi strns ca o armonic~.
Pe trup, spre sfr[itul secolului se purta, pentru
toat~ ziua, redingota (Rock) la un rnd,
cambrat~ pe talie, cu poale lungi, evazate, la o
palm~ deasupra genunchiului, cu [li] la spate.

O variant~ era gherocul (Gehrock) nchis la


dou~ rnduri, cu poale evazate, pn~ la
jum~tatea coapsei. Fracul a devenit hain~ de
gal~, s-a strmtat nemainchizndu-se n
nasturi [i l~snd s~ se vad~ vesta.
n picioare, se ncal]au n continuare ghete.
Claude Monet, Femei n gr~din~, 1867, Paris, Muzeul Orsay

205

pictorul Theodor Aman a proiectat coroana


din o]elul tunurilor turce[ti, capturate n
R~zboiul de Independen]~.

Paul Gottereau, C.E.C. Bucure[ti 1900

COSTUMUL N
ROMNIA N A DOUA
JUMTATE A
SECOLULUI AL XIX-LEA
Jobenul i malacoful

Idealurile Revolu]iei de la 1848 au fost n


mare
parte
nf~ptuite
prin
Unirea
Principatelor n 1859, apoi prin cucerirea
Independen]ei n r~zboiul din 1877.
Pentru ncoronarea regelui Carol I, n 1881,
I.Mincu, Casa Vernescu, 1889, Bucure[ti

Cadrul artistic Principalul ]el al culturii


secolului al XlX-lea a fost st~pnirea
mijloacelor de comunicare europene (limba
francez~, arta [i literatura n stilurile
apusene). i la noi era considerat~ frumoas~
doar o locuin]~ n stil eclectic, nzorzonat~ cu
multe ornamente din stuc, cu grilaje din fier
forjat. La fel, era pre]uit~ elegan]a
vestimentar~
n
func]ie
de
bog~]ia
podoabelor, de munca [i banii investi]i.
COSTUMUL BRBTESC
Rela]iile sociale cereau respectarea unor
conven]ii stricte. n Codul manierelor
elegante din 1870 scria c~ pentru un b~rbat
a se prezenta la un superior n redingot~,
gheroc, jachet~ ori pardesiu, [i nu n frac, era
o grosier~ lips~ de polite]e.
P~l~ria tare, cilindric~ era numit~ la noi
joben, de la numele negustorului francez
Jobin, de pe Calea Victoriei din Bucure[ti.
Tunsoarea p~rului, b~rbii [i must~]ilor era
revelatoare
pentru
alian]ele
politice:
Alexandru Ioan Cuza ca [i mini[trii s~i,
precum Kog~lniceanu, purtau c~rarea ntr-o
parte, must~]ile drepte [i barbi[onul n
pensul~ lansate de mp~ratul Napoleon al llllea, pe cnd Carol l de Hohenzollern [i
curtenii lui se piept~nau cu c~rare la mijloc [i[i potriveau favori]ii pentru a ncadra fa]a n
form~ p~trat~, la fel ca mp~ratul Franz
Ioseph sau cancelarul german Bismark.
Un

exemplu

de

manifestare

spontan~

[i

exuberant~ a fanteziei populare n crea]ia


vestimentar~, adaptat~ func]ional unei activit~]i
moderne, a fost apari]ia portului surugiilor,

campionii vitezei n circula]ia vremii, mnnd caii


1864, foto

Pictorul Gh. Tattarescu n

Coroana regelui Carol I,


1881, Muzeul Na]ional de Istorie, Bucure[ti

tr~surilor de po[t~ cu pocnituri de bici [i chiote


s~lbatice [i atr~gnd aten]ia, [i vizual, prin
broderiile multicolore cu care erau acoperite
costumele lor strnse pe corp, pantalonii
evaza]i, ca [i mantalele cu glug~. Epoca lor de
glorie a durat, de la instaurarea transportului n
comun, cu cai, (din 1850) [i pn~ la nlocuirea
acestuia cu drumul de fier, (n 1880). Aceste
costume ar~toase au mai mpodobit apoi, o
vreme, mili]ia rural~ a doroban]ilor.

Uniformele militare erau de tip apusean.


Costumele ofi]erilor superiori mai p~strau
ceva din elegan]a ]inutei curtene a deceniilor
trecute: epole]ii cu franjuri de fir. n toat~
Europa, ca [i n Romnia, coloritul era viu,
dominat de ro[u (ro[iori) [i albastru, pe lng~
bleumarin, negru, cenu[iu sau brun.
inuta diferitelor ranguri militare corespundea
claselor sociale: pe cnd ofi]erii se recrutau din
mo[ierimea [i burghezia avut~, solda]ii erau ]~rani.
ntre uniforma strns~ pe trup, croit~

tefan Luchian, Ro[ior, Muzeul Municipiului Bucure[ti

207

impecabil, din stof~ fin~, plin~ de fireturi a


generalului [i mantaua aspr~, s~r~c~cioas~ a
infanteristului n opinci era pr~pastia dintre dou~
lumi diferite, cea a saloanelor sclipind de oglinzi [i
cea a cocioabei cu p~mnt pe jos. Din r~zboiul de
Independen]~ al Romniei din 1877, Nicolae
Grigorescu a p~strat imaginea monumental~ a
gornistului cu cu[ma de miel cu pana[. ~ranul
romn descris de un c~l~tor str~in n 1867 era
slab, palid, vl~guit, zdren]~ros, mb~trnit nainte
de vreme. Erau obi[nuite pe str~zile ora[elor figuri
cum era cea a sacagiului bucure[tean, avnd pe el
doar o c~ma[~ de pnz~ groas~, pantalonii [i
picioarele goale.

Doamna Elena Cuza, gravur~, 1895

208

Copii din familia Storck, foto, Bucure[ti, Muzeul Storck

COSTUMUL FEMININ
Costumul citadin era la curent cu moda parizian~.
Crinolina era numit~, la noi, malacof, de la
bastionul de ap~rare a Sevastopolului (Crimeea)
cucerit de trupele franceze, n 1855, iar jacheta
scurt~ era ca]aveica. Este interesant de remarcat
promptitudinea cu care ajungeau la noi ultimele
nout~]i: vivandierele armatei romne, care au fost
pe front n 1877 n R~zboiul de Independen]~,
aveau fusta pn~ la genunchi, peste pantaloni,
lansat~ de americanca cea mai progresist~, Miss
Bloomer, doar c]iva ani mai devreme.

Frusina Racovi]~ Stamatopol, foto, 1875, Bucure[ti, Academia Romn~

Ornamente n stil eclectic, 1897 Bucure[ti

209

Cas~ Bamileke, Camerun, Africa

Cadrul artistic Dac~ arhitectonic au r~mas


relativ pu]ine monumente, ca enigmaticele ruine
de la Zimbabwe, statuara a alc~tuit principala
bog~]ie artistic~ african~, avnd rol simbolic, ca
stlpii cu chipurile str~mo[ilor, sau

Sprijinitoare de cap Ba-luba, din Africa,


Zurich, colec]ia A. Studer

COSTUMUL
AFRICII NEGRE

func]ie utilitar~, cum sunt greut~]ile pentru


cnt~rit aurul sau sprijinitoarele de cap etc., ori

Fuste i acoperiuri din frunze

slujea practicilor religioase, precum m~[tile.


Astfel, sculptura a redat sensibil ntreg orizontul

CONDIII DE DEZVOLTARE n trecutul nescris n

cuno[tin]elor,

cronici al Africii negre s-au succedat civiliza]ii,

emo]ional~. Prin mpletirea fibrelor vegetale s-

cu

puternic~

tonalitate

ncepnd din preistorie (dovad~ picturile rupestre

au creat, de asemenea, compozi]ii decorative,

sahariene sau cele din zona estic~) [i continund

calitatea principal~ a artei africane fiind, n toate

cu cele din mileniul I .Hr. (nigeriene) sau din

cazurile, ritmul viu, exprimat sonor n muzica

secolele XII XVII (din Ife, Benin, Congo, sau

tobelor [i vizual n mi[c~rile dansului.

Zambezi). n decursul secolelor au existat leg~turi

Idealul uman era diferit fundamental de cel

cu

zonelor

european (ale c~rui prototipuri fuseser~ stabilite

mediteraneene, a Egiptului, apoi a statelor arabe,

de arta greco-roman~), att prin culoare, ct [i

sau datorit~ cor~bierilor portughezi, spanioli sau

prin siluet~, caracterizat~ nu att de contururi

olandezi. Africa neagr~ a fost cercetat~, [i civiliza]ia

fluide, ct de proeminen]e. Admirat n r~stimpuri

ei a nceput s~ fie n]eleas~ de-abia la sfr[itul

de arti[ti care pre]uiau mai mult expresia dect

secolului al XIX-lea, marcnd

armonia propor]iilor (ca Drer), tipul negroid a

Europa

fie

prin

intermediul

puternic arta mondial~ a secolului al XX-lea.

fost invocat n secolul al XX-lea ca argument


Pereche din Congo

mpotriva conven]iilor estetizante, n favoarea


libert~]ii de crea]ie (Picasso).

210

CARACTERE
GENERALE
ALE
COSTUMULUI Sub soarele puternic al zonei
ecuatoriale, trupul, ap~rat de pigmen]i, nu
avea nevoie de nvelire, nudul fiind starea
natural~, iar costuma]ia slujind exclusiv
scopurilor de reprezentare social~.
Sculptural, trupul era el nsu[i vizibil (n afara
deghizamentelor cu m~[ti pentru dansurile
rituale), iar franjurii mobili (fuste, coliere [i
br~]~ri) amplificau mi[carea, pendulnd [i
prelungind traiectoriile n spa]iu ale
trunchiului, bra]elor [i picioarelor.
Pictural, acela[i ritm de mare vioiciune era
realizat prin contrastele violente dintre pictura n
culori tari, executat~ direct pe piele, [i tenul
bronzat, motivele decorative fiind dispuse mai
trziu pe pnzeturile imprimate de o infinit~
varietate, purtate n Africa att de femei, ct [i
de b~rba]i [i r~spndite acum

n lumea

ntreag~, n moda tineretului.

Materialele utilizate n ve[mintele specifice


erau, prin urmare, nu att ]es~turile, folosite
mai cu seam~ n regiunile musulmane, ct
fibrele vegetale, suspendate n franjuri.
Podoabele erau r~spndite pe tot corpul: inele
metalice prinse n nas, n urechi, n jurul gtului,
a bra]elor sau picioarelor, sau coliere din scoici,
din]i, pietricele semin]e etc., preluate de moda
european~ a ultimelor decenii.

Cap din Benin, Nigeria,


secolul al XVII-lea,
Londra, British Musseum

211

C~petenie din prerie, pelerin din pene,


California, costum feminin, mam~ araucan~

COSTUMUL
PIEILOR ROII

Scalpuri pe haine i pe cort

CONDIII
DE
DEZVOLTARE
Dup~
debarcarea europenilor, locuitorii Americii de
Nord s-au retras n prerii. Folosind calul adus
de spanioli, triburile pieilor ro[ii au tr~it din
vnarea bizonilor s~lbatici, bucurndu-se de
libertate mai bine de trei secole, pn~ ce
expansiunea lumii civilizate a redus rndurile
popula]iei de b~[tina[i la un num~r restrns
de dezr~d~cina]i, ngr~di]i n rezerva]ii.
Cadrul artistic Pe cnd popula]iile din nordvestul Americii [i construiau case din lemn
mpodobite cu stlpi totemici, pieile ro[ii din
est, ducnd o via]~ nomad~, locuiau n
corturi din piele, ornamentate cu picturi [i ]
es~turi cu motive mari geometrice.
Idealul de frumuse]e consta n mbinarea
calit~]ilor umane cu cele ale vulturului, inegalat
n n~l]imea zborului, [i ale c~rui pene alc~tuiau
principala podoab~ de cinste a r~zboinicilor.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
ntreaga nf~]i[are era alc~tuit~ din semne cu
caracter simbolic, avnd rolul de a indica tribul [i
rangul, ca [i de a comunica performan]ele la
vn~toare sau n luptele cu du[manii.

212

Sculptural, silueta era n~l]at~ prin penajul de


pe cap, care, ca [i franjurii hainelor, flutura n
goana calului.
Pictural, ntreg costumul ca [i pielea serveau
drept suport pentru un bogat decor pictat,
atr~gnd aten]ia prin accente vii, asimetrice.
Materialele folosite erau ob]inute prin
vn~toare [i lupte: n primul rnd pielea de
bizon, apoi penajul. La ornamentare foloseau
ace de arici, [i mai trziu m~rgele de sticl~
aduse din Europa. Podoaba cea mai de pre]
era scalpul unui adversar (o [uvi]~ de p~r
mpreun~ cu pielea aferent~). Alte smocuri
de p~r erau daruri sau amintiri.
COSTUMUL FEMININ
Pe cap, peste p~rul lung, piept~nat cu c~rare
la mijloc [i strns n coade sau cu coc la
spate, era legat~ o band~ orizontal~, n care
puteau fi nfipte pene.
Pe trup, peste pantalonii lungi era mbr~cat~
o rochie din piele alb~, deseori cu o platc~
lat~ atrnnd peste bra]e ca mneci, strns~
n talie cu cordon [i mpodobit~ cu broderii [i
franjuri. Mantaua, ca [i mocasinii, erau la fel
cu cele b~rb~te[ti.
Ca podoabe, la gt, n locul trofeelor, femeile
purtau coliere din pietre semipre]ioase.
La unii indieni, ca araucanii, mamele [i ]
ineau pruncii n spate, ntr-o sanie sus]inut~
de o band~ prins~ de frunte.

Inspirndu-se din ve[mintele tradi]ionale ale


pieilor ro[ii, pionierii americani au practicat
patchwork (mbinarea unor buc~]ele din
materiale diferite, n cus~turi geometrice), au
adoptat haine de piele cu franjuri [i
nc~l]~minte de sport n genul mocasinilor.
Toate acestea au fost transmise urma[ilor din
ntreaga lume, ajungnd n secolul XX printre
constantele costumului cele mai durabile,
nedemodabile.
COSTUMUL BRBTESC
Capul evoca, din profil, chipul vulturului prin
nasul acvilin [i privirea ncordat~. Pentru
vn~toare sau r~zboi fa]a sau la unele triburi,
ntreg trupul erau pictate cu figuri simbolice,

Femeie n rochie de piele

Semnifica]ia penelor: pan~ vertical~: doborrea unui adversar prin for]a pumnilor, pan~ cu pat~ neagr~: uciderea unui du[man, cu pat~ ro[ie: ran~ primit~, p~r de cal n
vrful penei: victorie, pan~ crestat~: scalparea unui du[man, pan~ t~iat~: t~ierea gtului unui du[man.
Semnifica]ia picturii faciale: uciderea unui du[man, ran~ primit~, [irokee gata de lupt~, invocarea ploii, so]ia [i a[teapt~ so]ul victorios (din Karl May)

indicnd apartenen]a tribal~, rangul sau diferite


evenimente din via]~. Unii b~rba]i nu-[i tundeau
p~rul niciodat~, pe cnd al]ii [i r~deau capul,
l~snd doar o [uvi]~ s~ creasc~ mai lung~. Pe
frunte era de obicei legat~ orizontal o band~ din
piele de bizon sau din pnz~, n care [efii de trib
[i r~zboinicii nfigeau una sau mai multe pene
de vultur, deseori prelungite la vrf cu un smoc
din p~r de cal.

Dup~ felul n care erau a[ezate penele se


putea vedea de departe rezultatul luptei, nu
numai num~rul vr~jma[ilor uci[i sau scalpa]i,
dar [i cine a atacat primul sau dac~ a fost
cineva r~nit: o pan~ cu vrful t~iat nsemna
moartea unui du[man, un punct ro[u pictat pe
pan~ o ran~ primit~ etc.
Pe trup, ve[mintele constau dintr-un fel de slip,
ca un cordon, de care era prins~ din fa]~ [i

Mocasini, Canada, Winnipeg, Manitoba,


Muse de lhomme

pn~ la spate o band~ lat~ de circa 30 de


centimetri, o c~ma[~ din pnz~ sau din piele
de cerb [i pantaloni din piele de antilop~, care
puteau fi forma]i doar din craci separa]i lega]i
de bru. Pe laturi pielea era t~iat~ n franjuri,
de care puteau fi prinse [i [uvi]e de p~r uman,
mai pu]in trofee de lupt~, ci de obicei d~ruite
de rude sau apropia]i.
Mantia din piele de bizon alb, apar]innd unui
[ef de trib sau unui r~zboinic de seam~, era
acoperit~ de picturi nf~]i[nd scene glorioase
din via]a acestuia. C~ma[a ca [i mantia erau
brodate cu f[ii colorate din ace de arici [i cu
m~rgele. Hainele celor din clanul Ursului
Brun (Grizzli) erau mpodobite cu motive
totemice, chipuri [i ochi de urs.
n picioare, pantofii comozi, moi, din piele
(mocasini) asigurau mersul suplu, f~r~
zgomot al indienilor. Iarna gro[i, din piele de
bizon, mbl~ni]i pe din~untru [i pe dinafar~,
vara sub]iri din piele de elan, erau [i ei broda]i
cu ace de arici [i m~rgele. Pentru ceremonii,
unii tineri [i fixau la c~lciele mocasinilor cte
o blan~ de dihor.
Ca accesorii, cum haina nu avea buzunare, de
bru erau ag~]a]i s~cule]i, ca punga din blan~
de dihor pentru tutun sau o pung~ din pielea
primului animal mic vnat, mpodobit cu ace de
arici [i m~rgele, purtat~ la gt de tineri.
Principalele podoabe erau trofee de vn~toare:

coliere din din]i, gheare [i vrfuri de urechi de


urs cenu[iu.
Pipa din lut (tomahawk) putea fi n acela[i
timp [i topori[c~. Drept arme slujeau arcurile
cu s~ge]i, topoarele din piatr~ [i l~ncile.
Pe lng~ scuturile din piele, trupul era ap~rat
[i de o plato[~ din oase de bizon. Caii erau [i
ei picta]i [i mpodobi]i cu pene.

Piele Ro[ie, S.U.A., secolul al XIX-lea,


Paris, Muse de lhomme

Hain~ din ln~ de capr~, unisex, clanul Ursului Brun


Grizzli, Canada, Vancouver, colec]ia rev. T. Crosby

Amulete de [aman, din filde[,


Canada, Ottawa, Muzeul Na]ional al Omului

214

Idealul eschimo[ilor ursul polar, costum b~rb~tesc, feminin, de copil, armur~ din piele, impermeabil din
intestine, hanorak fa]~-spate, pantalon, ochelari de soare din os, m~nu[~, [o[oni

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

Vn~torii poart~ un costum dintr-o singur~

Tr~ind n mici triburi pa[nice, eschimo[ii nu au

bucat~, ca o salopet~, de care sunt cusute etan[

sim]it nevoia marc~rii unor deosebiri de rang

[i gluga, [i m~nu[ile, [i ciorapii, asigurnd o

social prin aspectul exterior; de asemenea,

perfect~ izolare de mediu. La propor]ii reduse,

modul de via]~ nomad a estompat deosebirile

tot astfel este lucrat~ [i mbr~c~mintea copiilor.

CONDIII DE DEZVOLTARE n regiunea arctic~

dintre vestimenta]ia b~rbatului [i cea a femeii.

Cei mai mici sunt purta]i de mame n crc~,

din America de Nord [i Groenlanda, pn~ n

Sculptural, corpul nf~[urat n ntregime n

vr]i n hanorac. Haine perfect impermeabile

Siberia, eschimo[ii de origine mongol~ au nfruntat

bl~nuri dobnde[te formele sferice ale ursului

sunt executate din intestine de foc~ sau de ren,

ghe]urile, dezvoltndu-[i de milenii o civiliza]ie

alb, iar pictural culoarea dominant~ e albul

translucide, ca din material plastic, cusute cu

original~. Tr~ind din pescuit [i vn~toare, ei s-au

z~pezii,

mpuns~turi speciale, n grosimea ]esutului, f~r~

deplasat mereu dintr-o regiune ntr-alta, c~l~torind

colorate.

perfora]ii prin care ar trece apa.

pe z~pad~ cu sania tras~ de reni sau de cini, pe

Materialele folosite provin din vn~toare,


bl~nuri de vulpe, lup, cine, piele de foc~ sau
ren, iepure sau vidr~, piele de pas~re, toate
prelucrate de femei.

Hainele [i cizmele sunt mpodobite, cu migal~,

COSTUMUL
ESCHIMOILOR
Cu hanoracul n caiac

ap~ cu barca (caiac), poposind vara n corturi din


blan~ [i piele, iar iarna n colibe din ghia]~ (iglu)
luminate de l~mpi cu ulei.

nveselit

de cus~turi

cu m~rgele

cu broderii din f[ii din piele [i m~rgele colorate,


n motive geometrice, destul de asem~n~toare
celor din America Central~.

Cadrul artistic Armele [i uneltele cioplite din lemn


sau os erau decorate cu incizii reprezentnd

COSTUMUL BRBTESC I CEL FEMININ

animale sau scene de vn~toare, iar obiectele din

n cas~, mbr~c~mintea se reduce la pantaloni

piele erau brodate n motive geometrice, cu p~r de

din piele, bustul r~mnnd gol. Afar~, peste o

ren, f[ii din piele colorat~ [i m~rgele.

c~ma[~ din piele de pas~re se trage hanorac-

Idealul uman consta n imitarea vie]uitoarelor


cel mai bine adaptate climei aspre,
mprumutndu-le blana cald~ [i impermeabil~
pentru a se feri de umezeal~ [i vnt.

ul, o bluz~ cu glug~ din piele tivit~ cu blan~ de


vulpe, lup sau cine, cu o singur~ deschidere la
gt,

[nuruit~.

Pantalonii,

lungi

pn~

sub

genunchi, pentru a da libertate mi[c~rilor, sunt


vr]i n ciorapi din blan~ de iepure [i n cizme
croite dreptul la fel cu stngul [i avnd o talp~
dubl~ umplut~ cu fn.

Costume de eschimo[i din nordul Canadei

Pablo Picasso,
La oglind~, 1932,
N.Y.Museum of Modern Art

COSTUMUL N SECOLUL

AL XX-LEA

Daniel Renard, Cazinoul din Constan]a, 1907

COSTUMUL LA 1900
N STIL
ART NOUVEAU I

MODERN STYLE

Linia serpentin i cea dreapt

deseori teme picturii (Verhaeren, Jules


Laforgue, Albert Samain, Rodenbach), se
cufunda n adncurile necercetate ale vie]ii
suflete[ti, cultivnd reac]iile instinctuale,
senzorialismul.

Suport de lumn~ri. Coperta volumului LObjet


1900 de Maurice Rheims

STILUL ART NOUVEAU - SERPENTIN

CONDIII DE DEZVOLTARE n ultimul sfert al


secolului al XIX-lea [i pn~ la primul r~zboi
mondial, Europa a cunoscut o perioad~ de pace
[i de relativ~ bun~stare, ,,la belle poque.

P~r~sind amestecul de citate din trecut, al


eclectismului, pentru a se elibera de cli[ee,
arhitec]ii [i decoratorii, ca spaniolul Gaudi
sau francezul Guimard, s-au inspirat direct
din natura s~lbatic~.

Primele
ap~ruser~

semne
n

ale

noii

tablourile

viziuni

artistice

impresioni[tilor

(n

experien]ele de laborator ale picturii de [evalet),


ca n peisajele lui Claude Monet, n care
personajele par flori risipite n iarb~, apoi n

Ca urmare a progresului tehnic, ambian]a

lucr~rile post-impresioni[tilor, ca Gauguin, Van

citadin~ a marcat prefaceri mai ales n preajma

Gogh etc. Noul stil a luat n Fran]a numele de

anului 1900: lumina electric~, tramvaiul electric,

Art Nouveau, Nouille (t~i]ei), Jules Verne, Coup

telefonul, cinematograful dateaz~, toate, din

de fouet (lovitur~ de bici), n Austria de

ultimul deceniu al veacului al XIX-lea. Pericolele

Secession, n Germania de Jugendstil, Lilienstil,

noii energii (ascunse pn~ atunci n natur~)

Wellenstil,

strneau o surd~ angoas~. n acela[i timp,

Spania, Danemarca, Statele Unite, ca stil

Freud

Liberty, Floreale, Yachting Style etc.

descoperea

adncurile

sufletului

ntinzndu-se

Belgia,

Italia,

zonele neb~nuite ale subcon[tientului, n care

Ira]ionalismul era vizibil n invadarea orizontului

fierbeau (dintotdeauna) nemul]umirile refulate,

vie]ii de c~tre o natur~ s~lbatic~, n mi[care, n

ca

perpetu~

lava

vulcanic~,

izbucnind

prin

locuri

metamorfoz~.

Construc]iile,

ca

[i

vr~jitor

obiectele, p~reau a se preface, trecnd n regnul

explic~ zvrcolirile specifice curentului numit de

vegetal sau animal. Balcoanele metalice, rampele

francezi Art nouveau.

sc~rilor, mobilele sugerau plante cu tije lungi,

Cadrul artistic Poezia simbolist~, care oferea

curbate, care se transformau n balauri sau din

nea[teptate.

Spaimele

ucenicului

care se desprindeau siluete feminine.Costumul


Victor Horta, Scara Casei Tassel,
1893, Bruxelles

218

feminin a ilustrat cel mai bine Art Nouveau.

L. Sullivan, Wainwright Building, 1890, St. Louis, S.U.A.

MODERN STYLE GEOMETRIC REGULAT

Al~turi de noul stil, frapant, pre]ios, de esen]~


romantic~, s-a dezvoltat paralel la nceput n
umbr~ [i opusul s~u clasic, ra]ional, ncepnd
cu blocurile geometrice construite de arhitectul

E. Macintosh, Scaun, 1903, Paris, Muzeul Orsay

american Sullivan, apoi de austriacul


Hoffmann, oferind solu]ii practice, f~r~
str~lucire, dar care erau destinate viitorului.
n designul [colii din Glasgow, de Ernie
Macintosh, domina linia dreapt~. Costumul
b~rb~tesc s-a integrat acestui stil.

Vrsta beneficiarilor modei era cea matur~,

Idealul uman B~rbatul era clasic, femeia


romantic~. n societatea capitalist~, de cel
mai mare prestigiu se bucura figura ]eap~n~
a financiarului respectabil [i impun~tor, care
trebuia s~ inspire demnitate [i integritate, prin
formele geometrice regulate ale ntregii
siluete, afi[nd, prin aspectul s~u solemn,
importan]a firmei lui. Trupul sedentar [i greoi
era cu grij~ ascuns sub carapacea rigid~ a
hainelor ntunecate, cu guler tare [i p~l~rie
cilindru, amintind co[urile fabricilor.

tutela so]ului, iar b~ie]ii de-abia a[teptau s~

Sobru n propria nf~]i[are, omul de afaceri [i


etala, n schimb, luxul n toaletele doamnei
sale, cu bijuterii, bl~nuri, broderii de mn~.
Mai liber, receptiv nout~]ilor modei, costumul
feminin a devenit un domeniu de manifestare
nsemnat al stilului serpentin.
Femeia sl~vit~ de arti[ti era o fiin]~ de vis, o
divinitate inaccesibil~, fatal~, surz~toare [i
misterioas~ (deseori reprezentat~ n pictur~ cu
ochii nchi[i), abandonat~, dar distant~. ntr-o
conferin]~ publicat~ n 1891 la Brlad, doctorul
G. Bercar proclama, ca un adev~r [tiin]ific
unanim acceptat: Caracterele distinctive ale
femeii sunt sensibilitate, mobilitate, nervositate
desigur necontrolate, nest~pnite, ad~ug~m
noi, amintindu-ne de izbucnirile, lament~rile [i
le[inurile coanei Joi]ica. i doctorul Bercar
deducea mai departe: Aceste calit~]i singure ar
fi suficiente pentru a demonstra c~ modul de
mbr~c~minte trebuie s~ fie variabil, colorat,
elegant. Capriciul era, prin urmare, tolerat cu
ng~duin]~, singura arm~ a sexului slab fiind
viclenia.

impunnd o siluet~ greoaie, pe care o imita [i


tineretul. Fetele doreau s~ mbrace, pe la 14-15
ani, prima rochie lung~ [i s~ ias~ la bal, unde
dansau supravegheate de mame [i de m~tu[i,
pn~ se m~ritau (ct mai repede) [i intrau sub
arboreze musta]a, p~l~ria [i bastonul.
Copiii purtau costume mai confortabile, de
marinar, [i bereta cu panglici, ca Domnul Goe.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

La 1900, mbr~c~mintea semnala, de la


distan]~, rangul [i averea, sexul, vrsta [i
neamul. P~l~riile nalte [i mpodobite ale
F. von Reznicek, Costum de automobilist,
din Simplzissimus, 5/1904 din E. Thiel,
Geschichte des Kostms

Juan Cardona, Restaurant la


mode, Jugend, 1908

H. de Toulouse Lautrec, Dans la Moulin Rouge,


1890, Philadelphia, Museum of Art

protipendadei sem~nau cu foi[oarele [i cupolele


care

le

ncununau

casele,

ridicndu-

se

deasupra celor din jur. Moda feminin~ venea de


la Paris, cea masculin~, de la Londra.

COSTUMUL BRBTESC
Sculptural, silueta b~rb~teasc~ era cilindric~, ]
eap~n~ (de la joben la gulerul tare, la plastron [i
man[ete), pictural domina negrul, luminat doar
de

albul

c~m~[ii,

chiar

pentru

]inuta

de

diminea]~, iar materialele erau sobre, mate, cu


unele

accente

lucioase

(reverele

fracului,

jobenul de m~tase, lan]ul de la ceas). Costumul


complicat, inconfortabil, acoperind tot corpul, cu
multe accesorii, era exteriorizarea prestigiului
legat, n ochii clasei dominante, de bog~]ie [i de
putere. Muncitorii purtau c~ma[~ colorat~ [i
[apc~.

n contrast cu silueta baroc~ a femeii, cea a


b~rbatului apare clasic~, stabil~. Aparent mai
[tears~, ea va fi punctul de plecare al
evolu]iei viitoare a vestimenta]iei moderne.
Uniforma civil~ a or~[enilor, ca [i cea militar~,
r~spundea nevoii de a masca [i remodela
trupul prin nveli[uri rigide.
La nceputul secolului se folosea nc~ un
echipament complicat [i f~r~ suple]e.
Pe cap, p~rul era tuns scurt, cu c~rare la mijloc,
apoi, dup~ 1905, ntr-o parte, iar must~]ile erau
nelipsite, ca [i barba dup~ o anumit~ vrst~.
(Francezii

credeau

c~

un

baiser

sans

moustache est comme un dner sans fromage).


P~l~ria, rigid~, era nalt~, denumit~ la noi
joben. Aceasta putea fi [i pliat~ (clac). Putea fi,
de asemenea, joas~, semisferic~ (melon) sau
plat~, de pai (canotier).
Pe trup se purta lenjerie mult~, c~ma[~, flanel~ de
ln~ etc. C~ma[a putea fi cu plastron tare sau
plisat, pentru dineu, din m~tase sau din pnz~
H. de Toulouse Lautrec, Englezul la Moulin Rouge, 1892, N.Y., Metropolitan Musseum

222

v~rgat~, cu gulerul alb deta[abil, scrobit, nalt, cu

Copii n costume de marinar, foto de familie

Avocatul Chiri]~ Vasilescu, 1905, foto de familie

Botine cu jambiere, Muzeul Municipiului Bucure[ti

223

Ren Lalique, Libelul~, bro[~, Paris,


Muse de la Mode, Palais Galliera

vrfuri ndoite, incomod. Cravata era alb~ pentru


sear~, neagr~ ziua. Vesta era scurt~, asortat~ cu
haina, dar din material diferit ca[mir, pichet,
m~tase. Elegant~, putea avea nasturi din aur,
pietre scumpe, jad, lapislazuli etc.

Jacheta depindea de ocazii: pentru diminea]a la


slujb~, iarna, era din tweed, vara din serj sau
pnz~ (albastr~ la pantalon alb de flanel~),
croit~ la dou~ rnduri, cu guler [i man[ete de
catifea, cu poale lungi, pn~ la jum~tatea
coapsei; pentru recep]ii fracul era obligatoriu.
Pardesiul avea diferite forme, de la cel de
diminea]~, scurt, cu mneca raglan (Burberry),
pn~ la cel de sear~, negru, cu pelerin~.
Paltonul era din stof~ groas~ sau din blan~.

n picioare se purtau ciorapi negri sau albi [i


botine montante cu butoni sau [ireturi.
Accesoriile obi[nuite erau monoclul, m~nu[ile,
bastonul de bambus sau umbrela neagr~,
mare, iar ca bijuterii erau acul de cravat~,
inelele, ceasul la bru.
Costumul de baie masculin era [i el cu

224

Costum bucure[tean, 1900, foto de familie

Casele de mod~ pariziene, cum erau cele ale lui


Worth, Doucet, Redfern, care lucrau la comand~,
schimbau moda ntr-un ritm rapid, cu care nu
puteau ]ine pasul dect cei care tr~iau pe picior
mare. Pentru popor se f~ceau haine de gata.

Pe cap, p~rul lung era sus]inut de un sul [i


strns coc n cre[tet. P~l~ria, nc~rcat~ cu roze,
pene [i panglici, era ea ns~[i o metafor~. Tenul
alb, transparent, era ob]inut cu pomezi, deseori
nocive, (cu plumb, arsenic etc.) [i pudr~ de
orez. Ochii, nemachia]i, trebuiau s~ exprime
inocen]~ [i modestie.

Pe trup, lenjeria comporta multe piese


suprapuse [i complicate: c~ma[~, jupon,
pantaloni pn~ la genunchi, corsetul foarte
Coafuri, Bucure[ti, foto de familie

pantaloni pn~ la genunchi [i maiou v~rgat,


marin~resc.

de pene ntr-un echilibru instabil pe cocul nfoiat, o

La nceputul secolului, copiii mici erau costuma]i

f~r~ tr~sur~, s~ se aplece sau s~ se ndoaie.

fantastic, cu fuste lungi pn~ la glezne, din dantel~

Pentru a ascunde ravagiile timpului, p~rul era


tapat, folosindu-se rulouri posti[e sub coc,
ridurile gtului erau mascate de gulerul
montant sau de panglica legat~ ca o zgard~,
iar trupul era sus]inut de corset.

sau muselin~, cu p~l~rii scrobite, iarna cu haine [i


bonete din catifea bordisite cu dantele sau puf, cu
ghete cu nasturi. Pn~ la adolescen]~ erau
permise ve[minte tip marinar.

COSTUMUL FEMININ
Sculptural, silueta 1900 amintea, prin talia
strangulat~, de ceasul cu nisip. Trupurile
ap~reau ca liane suple, misterioase, pudic
ascunse sub faldurile m~t~sii creponate,
[erpuind ca [i acei boa din pene, ncol~ci]i
n jurul gtului frumoaselor vremii. Pe scen~,
Sarah Bernhardt se a[eza r~sucindu-[i n
spiral~ trena rochiei.

doamn~ elegant~ era incapabil~ s~ se deplaseze

P~l~rie din revista La nouvelle


mode, 28 octombrie 1900

Pictural, concep]ia coloristic~ a artei 1900


era st~pnit~ de tente pale, tonuri reci,
luminoase, cu efecte opalescente, iradiante,
electrice (Paul Constantin, Arta 1900).
n materialele folosite pre]ul ve[mintelor era
ostentativ

demonstrat

att

prin

cantitatea

[i

calitatea ]es~turilor, ct [i prin prelucrarea lor care


cerea o mare investi]ie de munc~. Un cronicar al
timpului remarca: ,,Stofele se ntrebuin]eaz~ rar n
starea lor natural~, se brodeaz~, se cresteaz~, se

Femeia-floare avea ve[minte la fel de incomode ca [i o

ajureaz~, se ncrusteaz~ cu dantel~, se acoper~

armur~ medieval~. Strns~ n corset, cu poalele fustei

cu aplica]iuni de toate felurile (Moda Universului,

m~turnd praful, cu p~l~ria plin~ de flori [i

an I, nr. 1, 1899).

225

Corset din La nouvelle mode, 20 oct.1900

Ed. Manet, Nana, 1877 Hamburg Kunsthalle

226

H. Matisse, Portretul cu dung verde, 1905,


Copenhagen, Statens Museum for Knst

Siluet de clepsidr~, costum 1895, 1905, 1909


pelerin~ oval~, tiparul pelerinei circulare, pelerin circular~

inut~ de var~ din revista La nouvelle mode, 28 octobrie 1900

227

lung n fa]~, strns s~lbatic cu [ireturi,


imprimnd corpului o pozi]ie aplecat~ nainte,
cambrat~, nes~n~toas~. Idealul era s~ por]i
drept cordon gulerul b~rbatului. Fotografiile
de epoc~ sunt toate retu[ate, sub]iind talia.
Strngnd nu numai abdomenul, dar [i
toracele, [i comprimnd organele interne,
corsetul provoca deform~ri osoase, ca [i
tulbur~ri func]ionale care d~deau st~ri de r~u
[i le[inuri frecvente, pentru care doamnele
obi[nuiau s~ poarte n pung~ un flacon de
s~ruri cu miros puternic, n]ep~tor.
Rochia avea guler ridicat, strns ca o zgard~,
corsajul n form~ de V att la decolteu (foarte
larg seara, ziua nchis pn~ la gt), ct [i n
talia strangulat~. Mnecile, importante, erau
umflate fie la um~r (n pulp~ de miel), fie la
ncheietur~, bufante (de episcop), fie la cot.
Fusta larg~, lung~, n form~ de lalea sau de
rochi]a rndunicii, seara avea tren~.
Ornamentele sinuoase, cusute pe rochii, cu
suita[, m~rgele sau aplica]ii, se nscriau n
stilul Art nouveau, amintind feroneriile
balcoa-nelor sau ale balustradelor.
n picioare, ciorapii erau negri sau cu broderii colorate,
]inu]i cu jartiere circulare. Se pare c~ suspendarea
ciorapilor de un cordon n talie, [i mai ales dispozitivul
de prindere erau inven]ia inginerului Jean Eiffel,
autorul celebrului turn parizian. Pantofii, care nu se
vedeau,

erau

neinteresan]i,

aproape

ca

[i

cei

b~rb~te[ti (botine). Ca accesorii, ziua se purtau


geant~ suspendat~ cu lan], umbrel~ [i m~nu[i scurte,
seara boa de pene sau guler [i man[on de puf de
barz~ (marabou), evantai [i m~nu[i lungi. Bijuteriile
sau cataramele de metal aveau forme sinuoase,
vegetale. Parfumurile preferate erau lavanda [i
paciuliile.

n saloane, perechile ncercau dulcea ame]eal~ a


valsului romantic, cu singurele rotiri ng~duite de
Modele din La nouvelle mode, 20 octombrie 1900

228

fusta lung~ [i de corset. Pentru c~l~toria cu

Pelerin~ brodat~ cu m~rgele, 1900

Pelerin brodat~ cu m~rgele, detaliu

Bucure[ti, Muzeul Municipiului Bucure[ti


I. Mincu, Bufetul de la osea, 1889, Bucure[ti, oseaua Kiseleff

primele automobile (care ar~tau ca ni[te tr~suri

re[edin]e elegante, n stil fran]uzesc (Casino

f~r~ cai), halate lungi, p~l~rii cu voaluri [i ochelari

Vernescu sau actuala Cas~ a scriitorilor), pe de

ap~rau de norii de praf ai drumurilor de ]ar~.

alta se str~duia s~ adapteze tradi]ia autohton~

Tenul alb era ocrotit de umbrelu]a de soare


alb~, cu broderii [i dantele, spre deosebire de
cea mare, neagr~ sau ecosez, de ploaie.

medieval~ [i popular~ cerin]elor or~[ene[ti,

Sportul era o raritate. Se juca tenis, cu fusta

conacului de ]ar~ cu foi[or [i pridvor, iar coala

pn~ la glezne. Pentru biciclet~, primele fuste-

Central~ de fete relua planul unei m~n~stiri cu

pantalon arborate de elegantele timpului f~ceau

galerie \n jurul unei cur]i centrale.

senza]ie. Costumele de baie (care se mbr~cau

Costumele citadine urmau moda din marile

la mare n cabine speciale, pe piloni, departe de

capitale europene. Costumele populare erau

ochii indiscre]i ai celor de pe plaj~) erau ca ni[te

mbr~cate curent la ]ar~, dar [i la curtea regal~,

rochi]e cu mneci [i pantaloni peste genunchi.

ca un simbol na]ional, suferind amplific~ri [i

ilustrnd stilul romnesc. Casa Lahovary sau


Bufetul

de

la

osea

dezvoltau

modelul

interpret~ri ca [i decorul neoromnesc.

N ROMNIA, n stilul Art Nouveau au fost


construite cl~diri mai ales n Transilvania, n
leg~tur~ direct~ cu Viena, pe cnd n Bucure[ti
arhitectul Ion Mincu pe de-o parte construia

Regina Elisabeta apare \n fotografii cu ii [i fote


brodate abundent, cu motive mari, cusute cu fir
de aur [i paiete. Modelul ei era urmat de
principesa Maria [i de doamnele de la curte.
229

Auguste PERRET, Thtre des Champs


Elyses, 1913, Paris

Velde, profesor la coala de Arte Decorative din


Weimar a scris o carte despre principiile
constructive ale mbr~c~mintei, asem~n~toare
cu cele ale arhitecturii. Ca urmare, n Germania
s-a lansat rochia-sac (Reformkleid) de purtat
f~r~ corset, lung~ pn~ la p~mnt, nchis~ la
gt, croit~ simplu, f~r~ complica]ii [i aplica]ii,
modelnd o siluet~ cilindric~. n 1914 Balla a
semnat manifestul futurist al modei masculine
propunnd culoare [i asimetrie. G. Severini
purta un pantof ro[u [i altul verde.
Pentru femei, \n via]a zilnic~ au fost preferate
din ce n ce mai mult fusta [i bluza, apoi s-a

SILUETA CILINDRIC
1900 1914
nceputul eliberrii

elemente

vizuale

nefigurative.

C~ut~rile

impus costumul taior. Poalele au nceput s~ se

cu

scurteze treptat, nti n America, unde, la

industrializarea, adaptndu-se noilor cerin]e de

sfr[itul secolului al XIX-lea, n zilele ploioase,

func]ionalism [i continund mi[carea modern

din pricina noroiului din ora[ele noi, s-au

nnoitoare

mergeau

consens

style. Treptat nu s-a mai considerat ma[ina


CONDIII

DE

DEZVOLTARE

La

originea

fatalmente

antiestetic~.

decora]iei, ct [i n costuma]ia secolului al XX-

contorsionate au f~cut loc liniilor drepte, n care

lea, a stat industrializarea [i urm~rile ei,

ornamentul, mai discret, era mai pu]in reliefat [i

muncitorii [i femeile pretinznd drepturi sociale.

s-a mers c~tre suprafe]e plane [i metode de

Cadrul artistic Primul deceniu al secolului al

stilizare geometric~, remarca Ren Huyghe (n

XX-lea a fost, f~r~ ndoial~, cel mai bogat n idei

L'art et l'homme vol.III, p. 445).

noi: aproape tot ce s-a realizat n domeniul

Evitnd excesele decorative, Auguste Perret


a ridicat la Paris edificii moderne, ca Thtre
des Champs Elyses.

atelierele lor, arti[tii au experimentat noi formule


expresive, la scara redus~ a artei de [evalet,
naintnd n toate direc]iile stilistice posibile:
fovi[tii, ca Matisse, au folosit culoarea pur~;
urmnd lui Cezanne, cubi[tii, ca Picasso, au

decorurile

pu]in,

formele

ani a fost anun]at n ace[ti ani ini]iali. n

[i

cte

profundelor schimb~ri att n stilul arhitecturii [i

artelor vizuale n decursul urm~toarei sute de

alungite

Pu]in

florale

Semnificativ pentru modificarea idealului


uman, a revenit n aten]ie frumuse]ea
natural~ a trupului. Isadora Duncan, Loe
Fuller [i Mata Hari dansau pe scen~ drapate
n v~luri u[oare, cu picioarele goale.

descompus imaginea realit~]ii, re-compunnd-o


n

sugerat

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

mi[carea, abstrac]ioni[tii, cum a fost Kandinsky,

forme

geometrice;

futuri[tii

au

Dup~ 1900 lupta mpotriva corsetelor a nceput

au nl~turat subiectele literare, ca [i imita]ia

printr-o mare campanie de pres~. n acela[i

naturii, pentru a comunica numai prin

scop s-au creat asocia]ii, reunind arti[ti, medici,


croitori, [i s-a ini]iat editarea unui jurnal de
mod~ pentru femeile muncitoare. Henry van de

230

Balla, Model futurist pentru costum de baie, 1914

adoptat fuste practice, dezvelind glezna,


numite margarete de ploaie, care au fost
importate apoi n Europa.
Nevoia de nnoire a formelor, n sensul unor solu]ii
simple [i practice, a f~cut ca moda european~ s~
devin~ receptiv~ [i pentru influen]e orientale [i
extrem-orientale.

A[a

se

explic~

succesul

kimonourilor japoneze. Baletele ruse[ti, prezentate


la Paris n 1910 de Diaghilev, cu costume de Leon
Bakst [i Alexander Benois, au ac]ionat ca o
explozie de ritm [i de culoare. Parizianul Paul
Poiret s-a inspirat din ambele repertorii, crend
modelele sale senza]ionale, cu decolteu ascu]it,
mneci kimono, cu o mini-jup~ evazat~ marcnd
[oldurile peste o maxi-jup~ strns~ pe picioare.
Pentru casa de mod~ Poiret, deschis~ din 1904,

Eugen Spiro, Rochie Reform (sac), 1902, din Jugend

Loe Fuller, dansnd cu v~luri

231

pictorul Raoul Dufy a desenat motive de ]

nc~rcnd-o cu bl~nuri [i bijuterii ca pe cadnele

es~turi, iar spaniolul Mariano Fortuny a creat

din O mie [i una de nop]i. Mergnd mpotriva

m~tasea plisat~, supl~ [i fluid~, dup~ model

curentului func]ional [i social, el r~spundea

grecesc antic, denumit~ delphos. Prezent~rile

nevoii protipendadei de a se distan]a de vulg

de mod~ la Poiret erau adev~rate spectacole la

prin crea]ii unicat, haute couture.

care a dansat [i Isadora Duncan; el crease, de


altfel, [i costume de teatru, de pild~ pentru

COSTUMUL BRBTESC

Sarah Bernardt. Cronicarii observau ns~ c~


Poiret o aserve[te din nou pe femeia liber~

Pe la 1900, b~rbatul trebuia s~ fie doar ceva


mai frumos dect dracu.

prin haine strmte, incomode,

Defini]ia cuceritorului de la nceputul secolului al


XX-lea era, vorba cntecului Bel Ami, nicht
schn doch charmant, nicht klug doch galant

P. Poiret, Model, desen de Lepape, cca. 1910

(nu frumos, ci fermec~tor, nu inteligent, ci


curtenitor). Costumul de afaceri era smoking-ul
(tuxedo) cu jacheta dreapt~, pantaloni reia]i [i
papion negru. Pe cap se men]inea frizura cu
c~rare [i p~l~ria tare, joben, melon sau canotier.

Pe trup, pantalonii s-au strmtat [i s-au


scurtat la glezne, dup~ 1908 (peg-top
trousers, corespunznd costumului feminin
cu fusta strns~ jos), p~strnd pliuri pe
[olduri, iar dunga nu mai era lateral~, ci
frontal~ (rezultat~ din mp~turire). A nceput
s~ fie folosit~ cureaua n loc de bretele.
n picioare se purtau ciorapi negri sau albi [i botine
montante cu butoni sau [ireturi, cu vrf rotund, ca
de buldog, pn~ prin 1910, apoi cu vrful ascu]it,
acoperite de ghetre gri, bej sau albe.
Costumele

de

sport

erau

speciale

pentru

automobilism, pentru golf [i pentru ciclism ([apc~,


haine cadrilate [i pantaloni golf, trei sferturi,
bufan]i), pentru not (costum de baie v~rgat, cu
mneci scurte [i pantaloni pn~ la genunchi).

De prin 1910, beneficiind de orientarea


general~ spre simplitate, [i copiii au nceput
s~ fie mbr~ca]i cu rochi]e [i pantalona[i
scur]i, producndu-se [i imprimeuri speciale,
pantofi sau sandale [i [osete mai atractive.
Costum bucure[tean, 1914, foto de familie

232

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, ca o compensare a descre[terii n
volum a ve[mintelor, [i mai cu seam~ pentru a
marca

deosebirile

de

rang,

crescut

dimensiunea p~l~riei, ajungnd, prin 1910, de


forma [i m~rimea unui lighean, nc~rcat~ cu
pene [i flori. Pe trup, mai ales n jurul anului
1910, s-a conturat evolu]ia pardesielor [i
jachetelor c~tre o linie mai supl~ [i mai comod~,
cu apropieri de costumul b~rb~tesc. Paralel, a
evoluat [i fusta, care s-a strns treptat pe corp,
desennd u[or picioarele la genunchi (n lalea,
evazat~ jos morning-glory, 1908), apoi a fost
drapat~ pe [olduri [i strns~ pe gambe,
reliefndu-le de la genunchi n jos (silueta pegtop de ]~ru[). Pentru a limita pa[ii se legau
picioarele sub genunchi. Feminitatea a fost
subliniat~

prin

atragerea

aten]iei

asupra

bazinului printr-o fust~ scurt~ [i larg~, n


abajur, peste o fust~ lung~ [i strmt~. n 1911 a
aprut fusta cr~pat~, tango.

n picioare, o consecin]~ a ie[irii la iveal~ a


pantofilor a fost noua aten]ie acordat~ formei
lor (ascu]it~, cu barete, benti]e), iar ciorapii
au luat culoarea pielii.
Ca bijuterii, pariziencele extravagante purtau
br~]~ri cu pietre pre]ioase [i pe glezne.
n aceast~ epoc~ au ap~rut mai multe
costume de sport, pentru automobil, pentru
tenis sau biciclet~ (fusta-pantalon), sau
pentru patinaj.
n 1913, Coco Chanel (1883 - 1971) a lansat,
la cursele de cai de la Deauville, primele
ansambluri din jerse, folosit pn~ atunci doar
pentru lenjerie. Pentru not se purta costummarinar cu guler [i man[ete tighelite, cu
pantalon pn~ la genunchi, deseori [i cu
ciorapi, [i boneta de baie crea]~ cu volan.

P~l~ria lighean [i jobenul, foto de familie

233

N ROMNIA, arhitec]ii se str~duiau s~


dezvolte mai departe ,,stilul romnesc,
inspirndu-se din arta medieval~ [i popular~.
Petre Antonescu a nceput, n 1906, Palatul
Ministerului de Construc]ii (azi Prim~ria
Capitalei), n 1912 N. Ghika-Bude[ti construia
Muzeul de Art~ Popular~ (azi Muzeul
~ranului Romn), Grigore Cerkez ncepea
Institutul de Arhitectur~ cu aspect de cetate,
iar n 1914 Cristofi Cerkez ridica Vila Minovici
n stil popular.
Regina Elisabeta, doamnele de la Curte [i
aristocratele se mbr~cau la festivit~]i n port
de Muscel sau de Arge[, ca [i domni]ele de
alt~dat~, dar [i zilnic la conace, ncurajnd pe
]~rani s~-[i p~streze tradi]iile.
Costumul citadin ]inea pasul modei apusene,
datorit~

atelierelor

de

croitorie,

p~l~rierilor,

modistelor [i cizmarilor de lux, care-[i expuneau cu


succes produsele [i la expozi]iile interna-]ionale de
la Paris sau din Romnia, cum a fost cea din 1906.
Ministrul nv~]~mntului, Spiru

Haret, a interzis din


n Europa, purtarea

1902, printre primii


corsetului n [coal~

(B. Fontanel, p. 74).


Doamnele arborau prin 1910-1912 p~l~riile
mari impodobite cu flori, fructe, pene sau
p~s~ri \ntregi a[a cum apar \n jurnalele de mod~
bucure[tene sau \n fotografiile de familie.
|n 1914 \naintea izbucnirii Primului R~zboi
Mondial Cecilia Cu]escu Storck [i Olga
Greceanu au \ntemeiat prima asocia]ie a
femeilor pictore [i sculptore din Romnia,
\nc~ o dovad~ a existen]ei unui spirit artistic
care s-a implicat desigur [i \n crea]ia
vestimentar~ a timpului.
Copiii erau \mbr~ca]i \n continuare \n
costume de marinar, chiar si fetele pn~ la
vrsta adolescen]ei.
Cecilia Cu]escu-Storck, 1912

234

Elegan]~ la b~ile S~rata Monteoru, 1910

COSTUMUL N EPOCA
PRIMULUI
RZBOI MONDIAL
1914 1918
Prbuirea prejudecflilor

1914 a r~sturnat totul: lumea veche a fost


sf~rmat~, comprimat~, ngropat~ (Le Corbusier).
n timpul r~zboiului din 1914 1918, s-au impus
restric]ii [i economii de materiale, determinnd
g~sirea unor solu]ii practice n toate domeniile,
inclusiv n cel al costumului.

Admira]ia tuturor mergea, pe atunci, c~tre

Osta[i romni, 1916

eroul militar c~lit de via]a de campanie [i spre


sora de caritate, care constituiau idealurile
de simplitate [i demnitate uman~ ale epocii.

COSTUMUL FEMININ
inuta de infirmier~ consta din rochie lung~ cu
[or] [i basma alb~ tras~ pe frunte. Cel mai mult
s-a simplificat ns~ costumul obi[nuit, mbr~cat

C~pitanul Mircea Vasilescu, erou, 1917

COSTUMUL BRBTESC

de curajoasele surori [i mame, intrate n slujbe

Cu diferen]e pe na]ionalit~]i, costumul


ofi]erilor era, ca linie, adaptarea celui civil (cu
cascheta cilindric~, umerii mici, talia strns~,
pantalonii pe picior), pornind de la ]inuta de
ora[ (redingot~) [i adoptnd unele elemente
ale costumelor de sport (buzunare cu clape,
cizme, pelerine etc.). Culorile cele mai
frecvente erau albastrul-deschis, albastrulnchis, cenu[iul, brunul. Costumul civil era
influen]at de cel militar, adoptnd o linie mai
simpl~. Trench-coat-ul (haina de tran[ee) s-a
p~strat pn~ azi practic neschimbat, unisex.

n locul celor pleca]i pe front. Pentru prima dat~


n istorie o femeie putea ap~rea pe strad~ f~r~
p~l~rie [i m~nu[i. P~rul era fie strns n cre[tet,
fie tuns scurt, doar tinerele fete mai purtau o
coad~ pe spate. La sfr[itul r~zboiului, ca o
mare noutate, p~rul, scurtat, era ncre]it ca un
tufi[. Ultimul refugiu al fanteziei erau p~l~riile cu
flori, pene etc. sau cu pana[ n frunte ca al
militarilor. Silueta tindea s~ devin~ tubular~,
ve[mintele preferate fiind fusta [i bluza sau
costumul taior, care avea s~ se impun~ n
deceniile urm~toare.

235

Surori de caritate n 1916 - 1918

ROMNIA a ie[it din primul r~zboi mondial


ntregit~. ncoronarea Regelui Ferdinand [i a
Reginei Maria la Alba Iulia a amintit Unirea
de la 1600, nf~ptuit~ de Mihai Viteazul.
N~zuin]a

de

proclama,

prin

imagini,

identitatea na]ional~ a Romniei [i perpetuarea


unui trecut pre]ios a dus la r~spndirea, n anii
urm~tori, a stilului romnesc n arhitectur~ [i
decora]ie. n coroana [i pe mantia de \ncoronare
a Reginei Maria, proiectate de pictorul Costin
Petrescu, se reg~sesc podoabele domni]elor de
alt~ dat~, devenite prototip pentru parura
Regina Maria n costumul de ncoronare, 1922

236

mireselor cu [iruri de beteal~.

Olga Greceanu [i so]ul ei n 1914

n perioada r~zboiului, \mbr~c~mintea citadin~


era extrem de sobr~ [i se purta mult negru, de
doliu. n fotografiile de epoc~ doamnele apar cu
bluza alb~, cu gulerul r~sfrnt peste jachet~
neagr~ [i cu fusta lung~ pn~ la glezne.
Doar unele detalii de croial~ sau p~l~riile cu pana[,
amintind c~[tile militare, atest~ faptul c~ Romnia
a fost mereu \n pas cu moda european~.

Model din Le Journal des Dames, 1914

237

W. Gropius, coala Bauhaus, 1925, Dessau

A. M. Rodcenco, Salopet~, 1925, U.R.S.S

COSTUMUL NTRE
1920 1930

Idealul de frumuse]e era opus celui antebelic,


potrivit

Bietana n stil cubist

libert~]ilor

ambian]ei;

vie]ii

naturale]ei

sociale
candide

[i

adaptat

din

timpul

r~zboiului i-a urmat gustul pentru artificialitate.

Dup~ primul r~zboi mondial, via]a [i-a reluat


cursul, supravie]uitorii dorind s~ tr~iasc~
frenetic, dansnd n ritm de jazz.

Ca [i arhitectura sau pictura cubiste sau

Cadrul artistic Odat~ cu industrializarea, s-a

de dup~ Revolu]ie, poe]i ca Maiakovski sau

apreciat frumuse]ea formei simple, determinat~

Esenin, cinea[ti ca Eisenstein, arti[ti plastici ca

de func]iune, purificat~ de ornamente inutile.

Malevici au visat o art~ [i o imagine uman~

abstracte,

de

mod~

descoperea

geometria. n Rusia, n primii ani de entuziasm

pure,
Vera Muhina [i M. Lamanova, Proiecte de confec]ii,
1925, U.R.S.S. (din E. Thiel, Kunstler und Mode)

desenul

reduse

la

esen]ial.

Tatlin,

autorul

proiectului monumentului Interna]ionalei a III-a,


Mies van der Rohe, scaun
Bauhaus din tub de o]el,1927
K. Malevici, Rochie suprematist~,
1923, Moscova, Muzeul Rus

ncepea epoca modernismului.


n arhitectur~, betonul armat [i sticla, folosite
pentru localul-manifest al [colii Bauhaus
(ntre 1919 1933) ca [i pentru Cetatea
radioas~ a lui Le Corbusier, se pretau la
volume geo-metrice, articulate ntre ele, ca [i
sculpturile sau picturile cubiste sau abstracte
experimentate un deceniu mai devreme (de
exemplu, Mondrian sau Malevici).
Mobilierul nou din stinghii drepte sau ]eav~
metalic~ [i obiectele de interior erau destinate
produc]iei industriale, de serie, ieftine.

pleca]i pe front, [i continuau emanciparea,


beneficiind de studii superioare, ca [i b~rba]ii,
[i afirmndu-se independent ca avocate,
medici, aviatoare sau exploratoare. Ele [i
afi[au ostentativ, [i n aspectul exterior, noua
libertate, scurtndu-[i fusta.
Moda, care s-a r~spndit larg, era simpl~ [i
practic~,

folosind

cu

prec~dere

produc]ia

industrial~ de serie. Vrfurile capitaliste c~utau s~


se distan]eze prin lux [i sofisticare, totu[i, datorit~
costuma]iei reduse [i croielilor simple ale
Elegante, 1928, Paris Match, ianuarie 1924

[i-a creat [i cusut singur un costum de lucru cu


mai multe dubluri, care puteau fi nlocuite, [i
care a fost produs n serie ntr-o fabric~ din
Leningrad. Nadejda Lamanova, care a publicat
mpreun~ cu sculptori]a Vera Muhina un album
de mod~, a condus o larg~ mi[care nnoitoare
cu deviza pentru cine, din ce [i n ce scop se
creeaz~ ve[minte? Logica cercet~rilor

Robert Delaunay, Tristan Tzara cu [al suprematist,


1923, detaliu

func]ionaliste, n vederea produc]iei de serie


mare, i-a preocupat [i pe principalii creatori
europeni. Arhitectul Gropius, directorul [colii
Bauhaus, a nceput prin a realiza uniforme
pentru studen]i din efecte militare r~mase din
r~zboi, c~rora le t~iase gulerul uzat (a[a cum
apare mbr~cat ntr-o fotografie [i profesorul
Johannes Itten). Era la mod~ salopeta.

Sonia Delaunay, Proiect de mantou cu


contraste simultane, 1922 - 1923

Produc]ia de lux francez~ a reac]ionat prin


organizarea la Paris, n 1925, a Expozi]iei de
Arte Decorative, numit~, pe scurt, Art Deco.
Aceasta a mers mpotriva curentului general
modernist,
func]ionalist
[i
industrial,
expunnd unicate pre]ioase create de arti[ti.
Pictori]a Sonia Delaunay aplica teoriile
so]ului ei, Robert Delaunay, n salonul s~u de
mod~, unde mbr~ca actri]e ca Gloria
Svanson. n acei ani, Raoul Dufy c[tiga mai
mult ca designer vestimentar dect ca pictor.
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI
Cele mai revolu]ionare au fost schimb~rile siluetei
feminine. Sexul slab ncerca, pentru prima dat~ n
istoria omenirii, experien]a egalit~]ii n drepturi [i
ndatoriri; femeile, dup~ ce n timpul ostilit~]ilor
nlocuiser~ n activit~]ile cele mai diferite pe cei

239

Pictural, erau preferate tonurile de bej, gri,


brun. Materialele folosite erau u[oare, suple:
jerseul, flanelul, crpe-de-Chine, m~tasea
artificial~, ieftin~, lavabil~, u[oar~. Toat~
mbr~c~mintea pentru dans a unei femei
cnt~rea cteva sute de grame.
Prin 1927 1928 s-a definitivat silueta de
b~ietan~. Denumirea La gar onne era titlul
unui roman publicat n 1922 al scriitorului Victor
Marguerite, care a fost exclus din ordinul

Actorii Elvira Godeanu [i V. Valentineanu n


filmul Povara, 1928

Legiunii de Onoare din pricina lui.

COSTUMUL BRBTESC
B~rba]ii, mai conservatori, s-au mul]umit s~-[i
l~rgeasc~ pantalonii denumi]i [i ei
charleston. nf~]i[area sexului tare era, prin
compensa]ie,
u[or
feminizat~.
Rudolf
Valentino, cu ochii lui umbri]i [i gura mic~, era
imitat [i de actorii no[tri.
Pe cap, p~rul era lins, pom~dat, iar fa]a pudrat~

dup~ b~rbierit. Domnii respectabili purtau


mus-ta]~ mic~ tip Chaplin sau Hitler.
Pe trup, hainele de sear~ erau tradi]ionale: frac,
smocking. Cele de zi au evoluat c~tre o ]inut~
mai lejer~ [i sportiv~, jacheta s-a l~rgit cu cute
pe spate, [i era purtat~ la pantaloni golf.

n picioare, pantofii au luat locul ghetelor,


acoperi]i cu ghetre-jambiere, din psl~ iarna

Silueta-scndur~, costum, rochie sport, rochie de sear~, / fust~ plisat~, pulover, furou, mantou, /
pantofi charleston, tunsoare garonne, p~l~rie-castron
Costume din Bucure[ti, 1927

rochiilor, care puteau fi lucrate n cas~,


diferen]ele sociale erau mai pu]in marcate
dect pn~ atunci.
Tipul feminin preferat era cel al adolescentei cu
corpul b~ie]esc, ca o scndur~, purtnd taior
(Greta Garbo). Pentru a ob]ine o siluet~ mai supl~,
frumoasele zilei fceau gimnastic [i se hr~neau cu
l~mie [i o]et. Atributele feminine erau voit
mascate: p~rul tuns scurt, pieptul aplatizat prin
croiala n fir drept, f~r~ pense, cordonul cobort pe
[olduri, pentru a nu marca talia.

Sculptural, silueta era geometrizat~, compus~


din fragmente tubulare, cu contururi drepte.
240

Modele din Journal des Ouvrages de Dames, 481 / 1928

sau pnz~ vara. S-au p~strat ca accesorii


bastonul [i umbrela.
COSTUMUL FEMININ
Capul era mic, cu p~rul tuns scurt, drept, la
spate b~ie]e[te, uneori cu o cordelu]~ orizontal~
legat~ pe frunte. n saloane, imaginea sportiv~
a b~ietanei era ns~ denaturat~, artificializat~,
mai

ales

prin

machiajul

intoxicat,

cu

sprncenele pensate, ochii contura]i cu negru,


ncerc~na]i, fa]a pudrat~ alb, gura mic[orat~,
pictat~ cu ro[u-nchis. Elisabeth Arden, Helena
Rubinstein, dar mai ales Max Factor (machior la
Hollywood) ncepeau s~ se afirme n industria
cosmeticelor. P~l~ria, mic~, ndesat~ strns,
acoperea tot p~rul, uneori [i fruntea, conturnd
capul ca o bil~.
Pe trup, lenjeria se reducea la minimum, o singur~
c~m~[u]~

minuscul~

]inut~

de

bretele

sau

combinezonul-chilot (prima apari]ie a body-ului de


azi) nlocuind numeroasele straturi precedente.
Erau preferate rochia-sac sau fusta [i bluza,
drepte, f~r~ talie, cu cordon pe [olduri, cu mneci
lungi sau deloc. Se purtau mult jersee [i pulovere
tricotate, cu motive cubiste, fuste scurte pn~
peste genunchi plisate drept, acordeon. Pardesiul
era larg, f~r~ nasturi, deseori ridicat n fa]~,
formnd o linie curb~ la spate, cu gulerul l~rgit
(tiparul a fost folosit [i la bl~nuri pn~ prin 1930). n
picioare, ciorapii erau vizibili, lucio[i, cusu]i cu
dung~, cu ajur la glezne, iar pantofii cu toc solid n
form~ de mosorel, aveau de obicei baret~.
Singurele podoabe erau m~rgelele lungi. igareta,
cu port-]igaret foarte lung, ]inut~ dezinvolt ntre
degete, cu unghiile l~cuite, era de rigoare de prin
1925.

i costumele de baie sau de sport l~sau s~ se

241

Dansul charleston, din Ch. Seeling, Fashion

vad~ trupul, pierzndu-[i mnecile [i volanele n


favoarea maiourilor decoltate ale marinarilor [i a
short-ului. mbr~c~mintea devenea

Benito, Coperta revistei Vogue, mai 1926

242

dezbr~c~minte (cum se exprima un protest


intitulat Perversiunile modei de azi, semnat
A. Valentina, Dr. G. D. Ion~[escu).
Dansurile la mod~, ca charleston-ul, puneau n
lumin~ marea noutate: gambele la vedere, prin
mi[c~rile din genunchi [i glezne. Seara, rochiile
scurte aveau fusta din [aluri cu col]uri de
diferite lungimi sau erau completate la tiv cu
volane de bie sau franjuri care s~ltau n ritmul
zvcnit, odat~ cu [iragurile de m~rgele lungi
atrnate la gt, iar pantofii erau nchi[i cu
barete cu nasturi, ca s~ nu sar~ din picioare.
Datorit~ radio-ului, muzica de jazz se r~spndea
cu iu]eal~ din barurile Americii n cele europene,
n care se dansa frenetic toat~ noaptea. Cnd, n
1927, aviatorul Lindbergh a traversat prima dat~
Atlanticul, ateriznd n Fran]a, americanii au
botezat un dans Lindy-Hop.

Costume de baie, 1928, foto de familie

Odat~ cucerit, confortul hainelor anilor 20 s-a


p~strat de-a lungul secolului pn~ azi, multe
modele fiind reluate de atunci f~r~ a p~rea
demodate. Coco Chanel [i-a compus stilul
personal n aceast~ epoc~, devenind celebr~
mai ales prin taioarele ei clasice, drepte [i
comode, din ]es~turi suple, ca jerseul, care pot
[i vor putea fi mbr~cate oricnd.

Grigore Cerchez, coala de arhitectur~, 1912-1927

Coco Chanel, Ansamblu, cca.1927, col. Kyoto, Costume Institute

Aviatoarea Smaranda Br~escu n anii 20

N ROMNIA, n contrast cu modernismul cubist


interna]ional, nevoia afirmrii identit]ii statului
ntregit a dus la dezvoltarea stilului neoromnesc.
Arti[tii s-au inspirat din monumentele medievale [i
din frescele bisericilor, adaptndu-[i crea]iile vie]ii
moderne (n pictur~ Pallady, Tonitza, irato, Olga
Greceanu, Sabin Popp; n arhitectur~ Grigore
Cerchez etc.)

Ornamentele geometrice mpletite din arta


feudal~ se reg~sesc la capitelurile coloanelor
unor edificii publice [i ale multor vile, pentru
care autoriza]ia de construire se d~dea cu
obliga]ia de a se nscrie n acest stil.
Mobilierul din lemn cioplit lua, de asemenea,
ca model jil]urile domnitorilor, ca [i
crest~turile populare. n 1915, arhitectul
Grigore Cerkez crease n stil neoromnesc
sufrageria de la palatul regal Cotroceni.
n costum fotografiile [i filmele au nregistrat
circula]ia fireasc~ a modei europene, ca un
fenomen similar vaselor comunicante. i la
noi, multe femei s-au afirmat n profesii
variate, de la doctori]e sau avocate, la
aviatoare, ca celebra Smaranda Br~escu, la
actri]e, ca Marioara Voiculescu, pictori]e, ca
Olga Greceanu sau Cecilia Cu]escu-Storck,
sculptori]e, ca Mili]a Petra[cu etc. Marta
Bibescu purta n avion, costume Chanel.
Rochie cu floricele capsate, Muzeul Municipiului Bucure[ti

244

Zgrie-nori la New York

mai exist~ multe [i n Bucure[ti. Dintre curentele


artistice ini]iate n deceniile precedente a nflorit
ndeosebi suprarealismul, elibernd fantezia
izvort~ din subcon[tient Dali a creat bijuterii

Cadrul artistic Dictaturile, care se doreau


eterne, au impus n arhitectur~ stiluri
atemporale, neoclasice, strivitoare prin
supradimensionare, cu mici diferen]e na]ionale.
n restul lumii se ridicau blocuri luxoase, cum

MODA ANILOR 30

stranii. Revistele de mod~ ale vremii, ca


Vogue, aveau coperte create de arti[ti ca
Raoul Dufy, Giorgio de Chirico sau Salvador
Dali [i erau ilustrate cu fotografii executate de
Man Ray, Cecil Beaton etc.

Costume sport, din Femina, martie 1935

(1930 1940)

Paris sau Hollywood?

CONDIII DE DEZVOLTARE Perioada


interbelic~ a fost zguduit~ de marea criz~
economic~ mondial~ din anii 1929 - 1933,
care a trimis n [omaj n primul rnd femeile.
Deceniul urm~tor a fost marcat de dictaturile
instaurate n Germania de Hitler, n Italia de
Mussolini, n URSS de Stalin, apoi de
r~zboiul civil din Spania, iar n ultimul an a
izbucnit al doilea r~zboi mondial.

Henry Dreifuss, Telefon, 1937

245

precedente, a cerceta[ilor, dar cu scopuri


politice militante (la noi era str~jeria).
Nazi[tii au luat m~surile cele mai aspre mpotriva
manifest~rilor personale n art~ (prigonind pictori
precum Klee sau Kandinski), dar [i n imaginea
vestimentar~. Via]a femeii trebuia s~ se rezume la
cei trei K (Kirche biserica, Kinder

copiii [i Kche buc~t~ria), iar rujul de


buze a fost interzis n 1933.
nl~turate din slujbe, pierzndu-[i unele din
libert~]ile

cucerite,

reprezentantele

sexului

slab, cum se spunea pe atunci, au recurs la


arma lor secret~ dintotdeauna: seduc]ia. Ele [iau lungit din nou fustele, [i-au strns talia [i [i-au
ondulat p~rul. Dup~ formele drepte [i uscate ale
modei anilor 20 era redescoperit~, cu pl~cere,

P~l~rie din anii 30, din Marie Claire

P~l~rie-paravan din anii 30, din Marie Claire

unduirea curbelor. P~rul buclat pn~ la umeri,


pelerinele rotunde de prin 1931, borurile savant
CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

drapate de prin 1934 35, fustele nvoalte pe

jupon de dantel~ de prin 1938, mul]imea florilor

statele

totalitare

apartenen]a

politic~

era

declarat~ prin culoarea c~m~[ii (brun~ - nazist~,

au adus un proasp~t suflu romantic.

neagr~ - fascist~ etc.). Tineretul era nregimentat n

Al~turi de noile solu]ii practice [i frumoase,


de detaliile ndr~zne]e [i nvior~toare ntlnim
ns~ n revistele de mod~ sau n reportajele
vremii o agresiv~ ostenta]ie, o etalare a
luxului. Interesele industria[ilor de a-[i vinde
marfa se ntlneau cu dorin]ele aristocra]iei
banului de a se distinge de vulg.

organiza]ii, dup~ modelul celei interna]ionale

Marlene Dietrich cu sprncene de femeie fatal~, 1937

n saloanele de mod~ ale Parisului se ncerca o


revenire c~tre idealul de frumuse]e de dinaintea
primului

r~zboi

mondial,

prin

ve[minte

complicate [i incomode, cu fuste lungi [i largi,


cernd o mare cantitate de material, multe
cus~turi [i broderii. Reg~sim ecoul acestora [i n
poezia lui Toprceanu (Balada unei stele mici):
ii minte ce fior str~in Trecu
atunci din constela]ii,

Prin bluza ta de crpe-deChine Cu aplica]ii?

Idealul uman Datorit~ dezvolt~rii filmului


sonor din 1927, vedetele Hoollywoodului, ca
Greta Garbo, au devenit modele de
frumuse]e imitate pe scar~ larg~ [i au fost
cunoscu]i cnt~re]i ca Louis Armstrong sau
dansatori ca Fred Astaire [i Ginger Rogers
(care [i-a desenat singur~ multe costume).

Lisa Sciaparelli, P~l~ria-pantof, dup~ o idee de Dali, anii 30

COSTUMUL BRBTESC

Pentru sport golf, biciclet~ etc. se purtau

Pe cap, p~rul era tuns simplu, uneori cu c~rare ntr-o

pantaloni trei sferturi, bufan]i, bluze cu mneci

parte. P~l~ria din fetru moale, cu panglica lat~ era

scurte [i fular colorat la gt, pulovere [i mocasini

obligatorie toat~ ziua. P~l~ria elegant~ era Eden,

(loafers). ~rile anglo-saxone preferau ca ]inut~

dup~ numele unui premier englez, o borsalin~ de

relaxat~ jacheta bleumarin cu pantaloni de

form~ obi[nuit~, dar de t~ria melonului.

flanel~ gri. Modelul modei era prin]ul de Wales,

Pe trup. Costumul b~rb~tesc a devenit mai

(abdicat Eduard al VIII-lea).

comod, mai pu]in apretat, ziua mai deschis la


culoare, gri, bej. Cel bleumarin, cu dungi, era

COSTUMUL FEMININ

nchis la unul sau la dou~ rnduri de nasturi,

smokingul au r~mas doar seara cu pantofi de

Machiajul era vizibil. Sprncenele erau


sub]iri, pensate [i redesenate cu creionul
dermatograf ca linii drepte, urcnd oblic spre
tmple, mefistofelice, sugernd privirea cu
coada ochiului. Datorit~ lor, Marlene Dietrich
a ncarnat, n acei ani, tipul femeii fatale,
care atrage [i respinge n acela[i timp. n
1932 au aparut, n SUA, genele false.

lac. Diploma]ii p~strau jacheta brodat~ [i

Pe cap, p~rul era lung pn~ la umeri, buclat cu

bicornul cu cocard~ [i pana de stru]. Floarea la

fierul sau pus pe bigudiuri, r~spndindu-se [i

butonier~ era elementul cel mai poetic al

tehnica ondula]iilor permanente. Se purta p~rul

costumului. Lenjeria s-a scurtat, ciorapii erau

decolorat platinat, lansat de actri]a Jean Harlow.

prin[i de jartiere sub genunchi disgra]ioase.

Cele mai sofisticate erau ns~ p~l~riile, mici,

avea talia marcat~, pantalonii largi cu man[et~,


c~ma[a alb~. (Gangsterii il purtau cu c~ma[~
neagr~ [i cravat~ alb~). Cravata n dungi, destul
de lat~, sau papionul colorat, cu pic~]ele sau
alte motive imprimate, formau singurul accent
de fantezie permis sexului tare. Fracul [i

Tango cu rochie brodat~ pe spate, Bucure[ti

a[ezate pe un ochi, total nefunc]ionale, ca un


Mae West n marea rochie alb~ din anii 30

simbol al fanteziei cu care o femeie putea s~


par~ n fiecare zi o alta, dup~ idealul lui Verlaine

create de Madeleine Vionnet. A reap~rut rochia

(n poezia Mon rve familier). mpodobite cu

de sear~ lung~ pn~ la p~mnt, strns~ pe

panglici, pene, flori, voalete, p~l~riile erau

[olduri, cu l~rgimea de la genunchi n jos dat~

adev~rate opere de art~ ale modistelor, care [i

de clini n form~ de lalea (Mae West). Erau la

isc~leau crea]iile pe etichetele prinse n interior.

mod~ tangoul [i fox-trot-ul, care se dansau

Sub influen]a lui Dali, Lisa Sciaparelli a creat

perechi, l~snd s~ se vad~ spatele rochiei, cu

p~l~rii suprarealiste n form~ de pantof cu toc,

decolteu adnc sau ornat cu broderii.

de cotlet, etc. Cea mai modest~ func]ionar~ [i

Mantoul era din materiale somptuoase sau din

cump~ra cel pu]in trei p~l~rii pe sezon.

bl~nuri scumpe (vulpi argintii sau albastre,

Pe trup, talia rochiei a revenit la locul firesc,

astrahan,

marcat~, sus]inut~ de corsetul din fire elastice,

investi]ie. Capa (pelerina scurt~) din vulpi albe

denumit scandal. Fusta s-a l~rgit gradat prin

marca elegan]a suprem~. Vulpea cu cap, labe [i

clini, s-a lungit prin 1932, apoi s-a scurtat

coad~ se purta pe um~r la orice or~. Al~turi de

gradat, n 1939, l~snd s~ se vad~ juponul din

bijuteriile veritabile din aur masiv, cu pietre

lenjerie. Se foloseau croieli dificile, bieuri,

pre]ioase, perle etc. [i g~seau loc [i cele

drapaje care se mulau pe corp, cum erau cele

fantezi, din sticl~ sau plastic.

nurc~

etc.),

care

constituiau

247

nc~l]~mintea era cu toc nalt n forme


preten]ioase, complicate. Gen]ile plic din
piele de [arpe, rechin etc. aveau variate
nchideri metalice.
Se purtau m~nu[i de diminea]~ [i pn~ seara,
din piele sau cro[etate.
Doar pentru mers la plaj~ sau la dans seara
la casino, pe malul m~rii, doamnele
mbr~cau pantaloni lungi [i largi din jerse o
mare noutate. Costumele de sport au devenit
func]ionale,
s-a
generalizat
purtarea
costumului de baie, a [ortului etc., ca [i a
ochelarilor de soare.
Solu]iile cele mai practice erau [i n aceast~
epoc~ lansate de Coco Chanel. La petite
robe noire, din 1926, a fost comparat~ cu
automobilele Ford, care erau la fel de negre.
Ea corespundea perfect nevoilor vremii de
economie, dar [i de cochet~rie. Era purtat~
de diminea]a [i pn~ seara, putnd varia la
infinit prin schimbarea accesoriilor, a
gulerelor, jabourilor, e[arfelor sau bijuteriilor
care o mpodobeau, [i mai ales a p~l~riilor.

Silueta de lalea, rochii de sear~, de strad~,


primii pantaloni de plaj

Coco Chanel n mica rochie neagr~, lansat~ de ea n anii 30, foto de Man Ray

248

Bucure[ti, Calea Victoriei n anii 30

ROMNIA interbelic~ era prosper~

att

economic, ct [i cultural. n pictur~ se afirma


[coala na]ional~, cu tr~s~turi distincte, avndu-i
n frunte pe Pallady [i pe Petra[cu, paralel cu
modernismul interna]ional ilustrat de Victor
Brauner, Marcel Iancu, Maxy. Campania de
monumente ale eroilor se ncheia n ace[ti ani
cu Statuia Aviatorilor (de L. Kotzebue [i I.
Fekete), culminnd cu ansamblul de la TrguJiu, de Brncu[i. Sculptori]a Irina Codreanu,
eleva acestuia, povestea cum maestrul, dup~
ce [i cump~ra un costum din cea mai bun~
stof~ [i cu cea mai ngrijit~ cup~ l descosea [i
l ref~cea n ntregime cu mna lui, declarnd:
L-am f~cut a[a cum mi place mie (Interviu de
Horia Hor[ia, ARTA 1-2,1977)

Raoul Tabacu, Pantofi, po[et~ [i cordon


expu[i la New York n 1939

Costume de strad~ n anii 30,


din Marie Claire

249

Adolf Hitler [i ofi]eri germani

materiale sintetice, care vor servi n perioada


postbelic~.
Restric]iile obligau la o ]inut~ decent~ [i potrivit~
circula]iei cu tramvaiul sau cu bicicleta [i
refugierii

ad~posturile

antiaeriene.

Majoritatea fabricilor lucrau pentru armat~, ]


es~turile [i piel~ria nu mai ajungeau pentru
civili, care foloseau nlocuitori ieftini.

COSTUMUL N EPOCA
CELUI DE-AL DOILEA
RZBOI MONDIAL
(1939 1945)
ntrecerea pe toate fronturile

Nevoia a urgentat cercet~rile [tiin]ifice


necesare narm~rii [i au fost create nu numai
instrumente de distrugere, dar [i multe noi

Idealul uman n anii grei de lupt~ cu armele,


dar mai ales n spatele frontului cum a fost
rezisten]a francez~ s-a impus un nou ideal
uman, al eroului gata de sacrificiu pentru
cauza ]~rii sale, ca Humphrey Bogart n
filmul Casablanca, turnat n 1943. Figura lui
cu tr~s~turi prelungi amintea, de altfel, de
romanticii Chateaubriand sau Lamartine.
P~l~ria de fetru, tras~ pe ochi, [i fulgarinul
bej, cu gulerul ridicat au r~mas n to]i ace[ti
ani ]inuta preferat~ a tuturor b~rba]ilor.
Femeile [i reg~seau, la rndul lor, temerile
pe chipul expresiv al eroinei ntrupate de
Ingrid Bergman, puternic~, dar sensibil~,
natural~, nesofisticat~.

Humphrey Bogart \n anii 40

rigoare exagerat~, cu umerii l~]i]i [i n~l]a]i de


v~tuiri formnd unghiuri drepte, cu contur
net, influen]nd [i moda feminin~.
COSTUMUL BRBTESC
Costumul militar, cu diferen]ele inerente ]~rilor,
armelor [i gradelor, era n general practic,

Osta[i sovietici

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

sportiv (mai ales n avia]ie sau marin~). S-a

Regimurile totalitare ale Germaniei [i Rusiei

impus

sovietice ac]ionau dictatorial [i asupra modei:

bombardamentelor aeriene, prin ]es~turi cu

Uniunea Sovietic~ impunea austeritatea

pete de verde, brun, kaki, imitnd cameleonul.

proletar~ ([apca sau basmaua [i pufoaica),

Multe piese utilizate pentru uniformele militare,

opunnd-o zgomotos luxului capitalismului.

T-shirturi, sacouri [i canadiene cu fermoare [i

Efectul asupra modei a fost de limitare a

buzunare, [i-au g~sit aplica]ia [i n ]inuta civil~,

fanteziei, de severitate puritan~ [i

n materiale [i croial~.

respectabilitate. Exacerbarea na]ionalismului de

Costumul civil era cel de lucru sau sport, de

c~tre nazi[ti se exprima [i prin adoptarea n

dinainte de r~zboi, purtat f~r~ a se respecta

costumul citadin a portului popular (tirolez etc).

eticheta anterioar~ (pantalonul [i puloverul sau

Prototipul frumuse]ii fiind eroul militar, costumul

costumul de schi fiind folosite ca haine de ora[).

era dominat de linia masculin~, de o

Pe cap, bascul nlocuia, n mare m~sur~, p~l~ria.

necesitatea

camuflajului

timpul

Taioare cu pernu]e la umeri, 1940

Pe trup, vesta era deseori suplinit~ de pulover.


S-au precizat atunci unele m~suri dictate de
economie: haina trebuia s~ fie croit~ pe talie,
f~r~ falduri, f~r~ buzunare t~iate sau butoniere
(pentru a permite ntoarcerea stofei), pantalonii
f~r~ man[et~, cu l~rgimea maxim~ de 22 de
centimetri, pantofii cu talp~ de lemn sau
cauciuc. B~ie]ilor sub 15 ani le erau interzi[i
pantalonii lungi.
Prin 1942 a avut loc o reac]ie mpotriva risipei
afi[ate de mbog~]i]ii de r~zboi, care arborau haine
lungi [i largi, cu multe buzunare, ca [i pantaloni cu
man[ete late [i pantofi cu mai multe rnduri de
talp~ (erau cunoscu]i la noi sub numele de
malagambi[ti, de la numele [efului unei orchestre
de muzic~ u[oar~, Sergiu Malagamba).

Modele de combina]ii, din Marie Claire, 1941

tem~ a revistelor de mod~. inuta era nveselit~


de mici detalii ingenioase (tricotaje cu modele
etc.). Rochia de sear~ era nlocuit~, la nevoie,
de o fust~ lung~ cu bluz~. Pernele de la umeri,
prinse cu capse, modelnd umeri drepti cazoni,
erau adoptate nu numai pentru jachete, ci [i
pentru bluzele din m~tase. (Filmele anilor 40
pot fi u[or datate dup~ forma umerilor).
n picioare, ciorapii erau uneori imita]i prin
machiaj (cu cafea din cicoare [i cu dunga

Economia [i risipa n costumul b~rb~tesc, 1941

desenat~ cu dermatograful), iar pantofii aveau


talpa din lemn, plut~ sau sfoar~. Pentru not s-a

fantezii vestimentare (semnalnd o ie[ire din

impus costumul de baie din dou~ piese, numit

rnd). Hainele de blan~ ale fo[tilor erau t~iate

bikini, dup~ numele atolului unde au avut loc

pe la spate, n tramvaie. P~l~ria, considerat~

experien]ele nucleare.

suspect~, a fost nlocuit~ de [apca [i basmaua

n Fran]a, o form~ a rezisten]ei a fost


men]inerea caselor de mod~, care aveau
cump~r~tori mai ales din ]~rile neutre. Sunt
revelatoare numele parfumurilor lansate n
acei ani: Attente sau Malgr tout.

nnodat~ sub b~rbie, simboluri ale originii


s~n~toase, [i care au fost purtate ca o masc~ [i
de c~tre burghezi sau chiaburi. Ca [i
odinioar~ n vremea Revolu]iei Franceze, [i
acum singurul mod de salvare a fost retragerea
n anonimat, prin ve[minte ponosite.

Cus~tura ciorapilor imitat~ cu creionul

N ROMNIA, n al doilea r~zboi mondial (din

n noua Republic~ Popular~ Romn~, strada

1941 pn~ n 1945), bombardamentele [i lipsurile

oferea o priveli[te cenu[ie, trist~, f~r~ nici o pat~

materiale, refugierea multor or~[eni la ]ar~ au

de culoare vie ([i umbrelele erau toate negre).

Moda apusean~ nu a mai str~b~tut o vreme


cortina de fier dect ca vagi ecouri ale unei
alte lumi.

COSTUMUL FEMININ

redus mbr~c~mintea la stricta necesitate. Femeile

Femeile angajate n serviciile auxiliare ale


armatei purtau uniforme cu umeri drep]i
pentru epole]i [i grade [i [i-au remodelat
silueta [i n via]a civil~.

tricotau pulovere [i ciorapi pentru cei de pe front

Pe cap, p~rul era lung, ondulat n cas~ cu bigudiuri

[i rochiile de mireas~ din m~tase natural~ alb~

sau strns n coc, fiind singura podoab~ ieftin~, iar

recuperat~ din para[utele americane abandonate

p~l~ria era nlocuit~ de turbanul nf~[urat dintr-un

pe cmp.

[al sau de p~l~ria n form~ de turban. Machiajul

Dup~ 23 august 1944, n Romnia, ca n tot estul

femeilor era socotit important pentru ridicarea

Europei, suprema]ia URSS a impus la conducere

moralului (ca [i tutunul pentru b~rba]i), avnd efect

o minoritate obedient~. Efectul asupra ntregii

[i asupra celor din jur.

ambian]e a vie]ii a fost de uniformizare, prin

Pe trup, rochia era scurt~ [i strmt~, din motive

coborrea nivelului de trai la limita s~r~ciei

de economie, deseori combinat~ din dou~

proletariatului. Lupta de clas~ se exprima [i prin

materiale diferite sau din dou~ rochii ie[ite din

reprimarea oric~rei elegan]e (socotite un apanaj al

uz. S~ faci ceva nou din vechi era principala

burghezo-mo[ierimii) sau

252

sau de acas~, nnodau plase cu care se acoperea


p~rul necoafat sau combinau din dou~ rochii vechi
una nou~. Culmea elegan]ei o constituiau bluzele

Pantofi cu talpa de lemn sau plut~

F. L. Wright, Muzeul Guggenheim,


1955 - 1959, New York

fantezia [i poezia au exprimat revenirea la o


via]~ normal~.
Euforia construirii unei lumi a progresului [i a
democra]iei, dup~ modelul Statelor Unite ale
Americii, a cuprins Europa apusean~, pe
cnd n r~s~ritul ei modelul sovietic era
impus ]~rilor satelite, socialiste.

COSTUMUL
NTRE 50 60

New look i Rockn Roll

CONDIII
DE
DEZVOLTARE
Dup~
ncheierea p~cii, schimbarea st~rii de spirit sa manifestat, pe plan vizual, printr-un val de
ging~[ie. S-au n~scut mul]i copii, fenomen
denumit n SUA - baby boom.
La fel cum dup~ epopeea napoleonian~,
desf~[urat~

ntr-un

decor

sever,

empire,

urmase romantismul, [i la jum~tatea secolului al


XX-lea, dup~ cel de-al doilea r~zboi mondial

Charles [i Ray Eames, Fotoliu, 1948,


amintind sculpturile lui Henry Moore

Cadrul artistic Arhitectura, ca [i ntreg mediul


vie]ii au beneficiat de noile cuceriri ale [tiin]ei
[i tehnicii, ca de exemplu de materialele
sintetice, a c~ror cercetare naintase n anii
r~zboiului. Folosirea unor noi structuri,
pretensionate, sus]inute de cabluri, din pl~ci
turnate, au permis construirea unor edificii cu
aspect insolit, de organism viu, cu forme
curbe, ondulate, volume u[oare, aeriene.
Capela Ronchamp (1950 - 54), de arhitectul
Le Corbusier, cu acoperi[ul ca o barc~, pare
modelat~ cu mna, Muzeul Guggenheim din
New York (1955 59), de F. L. Wright, se
nal]~ n spiral~ ca o cochilie de melc etc.
Statele Unite ale Americii concurau Parisul
prin arta gestual~ (action painting de J.
Pollock), dar mai ales prin designerii s~i, (ca
Raymond Loewy), care au creat visul
american.
Obiectele
ambientale,
reproductibile industrial, mobilele din plastic
turnat, colorat, panourile din sticl~ alc~tuiau
decorul fix, pe cnd automobilele cu forme
aerodinamice nviorau aspectul str~zilor.
Prima floare cu care a nceput prim~vara modei
ren~scute a fost New Look. n 1947, impulsul
pornit din Statele Unite [i ajuns n mediul rafinat
al Parisului [i-a g~sit expresia cea mai deplin~
n silueta denumit~ ini]ial corole, lansat~ de
casa

de

mod~

Dior.

Ea

ntrupa

nostalgic~ de a renvia femeia ginga[~

dorin]a

de alt~dat~, gra]ioas~, cu umeri mici, talia


fin~, bustul mulat, fusta nvoalt~. Moda
snilor mari a fost explicat~ prin amintirea
consolatoare a pieptului matern.
Idealul uman ntruparea sex-appeal-ului
american era actri]a Marilyn Monroe, cu
rotunjimi de p~pu[~, talie fin~, cu un aer u[or
ireal, dat de tenul luminos, p~rul blond
oxigenat, ondulat larg, ca [i de rochiile
vaporoase [i de bl~nurile albe cu fir lung.
Anglia, patria modei masculine, lansa
costumul neoedwardian, retro Teddy Boy cu
silueta sub]ire, pardesiu, melon [i umbrel~.
Modelele masculine erau oferite de actori de
cinema ca americanul James Dean, mult mai tn~r
dect starurile admirate de genera]ia p~rin]ilor, [i
care purta frizura cu o me[~ rebel~ pe frunte.

Tineretul american ap~rea n filme ducnd o


via]~

trepidant~,

dansnd

acrobatic

dup~

muzica nou~, rockn roll, plin~ de nerv. Elvis


Presley era idolul adolescen]ilor care goneau cu

Dansul Rockn roll

s-a desf~[urat ceremonia ncoron~rii reginei


Elisabeta a II-a (toaletele erau create de
englezul Norman Hartnell, iar p~l~riile de
pariziana Claude Saint Cyr). Rochia de
mireas~ era visul tuturor fetelor [i constituia
finalul apoteotic al prezent~rilor de mod~.
Sculptural, dominau contururile curbe. Christian
Dior, declara: Avem n urma noastr~ un trecut
de r~zboi, de uniforme, de femei cu umeri la]i
de boxeri. Am desenat femei ca ni[te flori, cu
umerii u[or c~zu]i, bustul rotunjit, talia sub]ire ca
trestia [i cu fuste nvoalte ca petalele. Pictural,

Costum feminin [i masculin din anii 50

erau preferate nuan]ele dulci de floare, roz, mov


etc.

spre spate, n coad~ de cal (care, ca s~ stea

Materialele cele mai la mod~ erau sintetice,


ca nailonul, u[or, ne[ifonabil, ieftin.

dreapt~, era c~lcat~ cu fierul electric). Machiajul


crea o expresie ingenu~, mirat~, cu sprncene
naturale groase, arcuite, ridicate, ochii sublinia]i

COSTUMUL BRBTESC
Pe cap, p~rul era tapat [i apretat.

cu dermatograf, coda]i la tmple, buze


c~rnoase, de copil, vopsite cu roz.

Pe trup, jacheta era larg~, cu umeri v~tui]i, dar


strns~ pe [olduri, cu gulerul [i reverele nguste,
ca [i gulerul c~m~[ii, cravata sub]ire. Pantalonii
erau ngu[ti la glezne, nc~l]~mintea u[oar~.

Christian Dior, model New Look,1947, Paris

motocicletele, mbr~ca]i cu haine de piele


b~tute cu ]inte, [i cu ochelari negri, [i care se
piept~nau ca el, cu mo] [i cu favori]i.
Creatorii de mod~ [i p~strau suprema]ia lans~rii n

Doar londonezii [i-au mai p~strat melonul,


pardesiul cu guler de catifea [i umbrela
tradi]ionale.
Echivalentul masculin al femeii New Look era
la Londra tn~rul neo-edwardian poreclit [i
Teddy Boy, cu aspect la fel de retro [i de
fragil, dat de haina cambrat~ pe talie,
pantalonii strm]i, c~ma[a alb~, impecabil~ [i
cravata ca o fund~ din panglic~ ngust~.

fiecare sezon a unor nout~]i, difuzate de revistele


de mod~ [i urmate ntocmai de lumea elegant~. La

COSTUMUL FEMININ

Paris, Christian Dior a f~cut senza]ie cu o rochie

Pe cap, p~rul era tapat, umflat pe cre[tet ca un

de dup~-amiaz~ pentru care a folosit 200 de metri

balon [i apretat cu fixativ (n lips~ [i cu bere sau

de faille. n S.U.A., Charles James domina moda

sirop), n~l]at n forma unui stup de albine,

american~. Tradi]ia costumului de ceremonie era

punnd n valoare gtul sub]ire [i prelungind

continuat~ de Curtea Angliei, care a fost n aten]ia

silueta, n acord cu pantofii ascu]i]i. Fetele mici

lumii ntregi n 1953 cnd

[i sportivele [i legau p~rul lung n vrful capului

254

Coafura tapat~ stup de albine, din Dylan


Jones, Haircults

Elisabeta a II-a, regina Marii Britanii, la ncoronare n 1953

P~l~riile cu calot~ adnc~ (s~ ncap~ p~rul), au


evoluat de la formele mari, cu pene, la cele
mici, bibi, acoperind eventual doar cre[tetul [i
urechile (ca receptoarele telefonistelor).
Pe trup. Silueta de balerin~ era subliniat~ de
talia sub]ire (strns~ la nevoie cu corset), n
contrast cu fusta cloche, lung~ pn~ la
jum~tatea gambei, croit~ de bie sau ca un cerc,
eventual plisat~ n raze, soleil, [i sus]inut~ de
jupoane apretate, cu dantel~ de nailon, ieftin~,
iar mnecile rochiei erau trei sferturi, ca n
secolul al XVIII-lea. Pentru sear~, corsajul
ajustat pe sutien rigid (balconnet), cu srme,
permitea dezvelirea complet~ a umerilor f~r~
bretele la rochiile lungi, ca [i la cele scurte, de
coctail. Mantourile, lungi ct rochia, aveau
aceea[i linie.

n picioare, pantofii aveau vrf ascu]it, pentru


mers pe strad~ balerini f~r~ toc, dar pentru
ocazii escarpins cu toc cui, iar pentru sear~
chiar din m~tase brodat~, amintind
nc~l]~mintea marchizelor din epoca rococoului. Ca accesorii obligatorii, m~nu[ile lungi
din piele, albe sau colorate, [i gen]ile mici,
plic pentru ziua sau din perle pentru seara,
completau ]inuta conformist~ [i destul de
artificial~.
Ciorapii de nailon erau fini, elastici [i mult mai
rezisten]i.
n acela[i timp ns~ cerin]ele vie]ii practice
impuneau [i ve[minte mai largi [i mai confortabile.
Chiar Christian Dior, care a murit n 1957, a
ncercat noi siluete, denumite H (1954), apoi A
(1955) sau trapez [i chiar rochia-sac. Aceast~
tendin]~ explic~ [i succesul n epoc~ al taiorului
Chanel. Gabrielle-Coco Chanel trecuse n 1954 de
70 de ani, [i experien]a ei ndelungat~

255

nfloritoare, n Statele Unite ale Americii. Dup~


genera]ia pierdut~, a celor c~zu]i n r~zboi,
(care nsemnase [i Auschwitz, [i bomba
atomic~), cea urm~toare, a tinerilor, nu s-a mai
putut adapta n totalitate ritmului constructiv [i
orizontului prozaic, materialist al adul]ilor
conservatori, conformi[ti, puritani. O serie de
tineri s-au r~zvr~tit, alegnd via]a boem~ n
locul familiei, drogul n locul muncii regulate,
pl~cerea efemer~ (cu muzica blues be-bop
etc.), tr~irea intens~ a prezentului (n concep]ia
zen) n locul proiect~rii unui viitor incert. Ei au
preferat momentul, ini]iind o contracultur~.
Au fost numi]i beat, de la cuvntul care
nsemna extenuat, dar a fost pe urm~ asimilat
cu beatus, n latin~ fericit (de c~tre scriitorul
Jack Kerouac n On the road, 1957). Dup~
lansarea satelitului sovietic

Brigitte Bardot n rochia de Jacques


Esterel, la prima c~s~torie
Marilyn Monroe n 1955

a f~cut-o s~ lanseze cu un nou succes


complet-ul ei nedemodabil, taiorul din lenaj
lejer, bleumarin, alb sau pepit, bordisit cu [iret
de culoare contrastant~, cu nasturi metalici,
fusta dreapt~ pn~ sub genunchi, bluza din
acela[i material cu dublura jachetei. Tot ea a
lansat [i pantofii cu botul [i c~lciul mai
ntunecate, care fac piciorul s~ par~ mai mic.
n acest deceniu, fabricile de mbr~c~minte
de gata [i-au sporit produc]ia de confec]ii,
denumite n America ready to wear, n Fran]a
pret--porter. Costumele de sport au evoluat
[i ele c~tre forme mai comode, tinznd c~tre
figuri geometrice regulate.
n perioada de dup~ r~zboi, s-a manifestat [i
o form~ de opozi]ie mpotriva societ~]ii de
consum, tocmai acolo unde a fost mai
256

Sputnik, n 1957, au fost numi]i [i


Beatniks. Evitnd ]inuta corect~ a omului
de afaceri (n costum cenu[iu [i geanta
diplomat), beatniks purtau mai ales ve[minte
uzate, negre, ochelari negri, berete.
n artele plastice aveau loc scurtele
spectacole-accident denumite happening,
cum erau cele create de Oldenburg,
constnd mai ales din distrugeri.

Coco Chanel n taiorul ei clasic din anii 5o

sc~zuse att n ora[e, ct [i la sate, gospodarii


mai r~s~ri]i erau muta]i n B~r~gan, iar
intelectualii

umpluser~

nchisorile.

Dup~

moartea lui Stalin, n 1953, au avut loc unele


tentative de eliberare ca revolu]ia din Ungaria
din 1956 ceea ce a n~sprit presiunile URSS
asupra ]~rilor satelite.
i n ]ara noastr~, modelul sovietic

era

considerat de oficialit~]i ]inta aspira]iilor pe


toate planurile, iar documentarea era asigurat~

H. Maicu [i colectiv, Casa Scnteii, Bucure[ti, 1951 - 1955

de consilieri ru[i. Casa Scnteii, construit~


ntre 1950 1955 de un colectiv condus de
arhitectul

Horia

Maicu,

imita

turnurile

Kremlinului, alc~tuind o emblem~ a epocii.


Dictatura proletariatului [i lupta de clas~,
Tony Curtis, piept~nat cu creast~, ca [i Elvis Presley

lozincile regimului totalitar, justificau glorificarea


populist~

muncitorului-robot,

care

avea

n paginile revistei [i prezentau produsele


ntreprinderi ca Fabrica de confec]ii Gh.
Gheorghiu-Dej, Tricotajul Ro[u, Fabrica de
p~l~rii Timi[oara, Fabricile de m~nu[i
Bernath Andrei sau Petffi Sandor.

condi]ii de trai minime, pe cnd conduc~torii

~rile

N ROMNIA ntreg deceniul, ca [i prima

politici tr~iau bine ntr-un cerc nchis, secret.

experien]~ prin congrese interna]ionale limitate

jum~tate a celui urm~tor, avea s~ fie numit


epoca lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care
devenise secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist, din 1948.

Pe cartelele pentru pine sau ulei, popula]ia


dobndea [i dreptul de a cump~ra o cantitate
limitat~ de ]es~turi sau confec]ii, pe puncte,
cum erau lodenele de stof~ proast~, cenu[ie,
cazone, pentru care se f~cea coad~, sau
c~m~[ile gri antijeg.

la blocul estic. Moda apusean~ era preluat~ cu

Strada ar~ta jalnic att din cauza tonurilor


sumbre ale ve[mintelor s~r~c~cioase, ct
mai ales datorit~ expresiilor posomorte ale
trec~torilor, am~r]i [i suspicio[i. apca [i
basmaua alc~tuiau nsemnele uniformei
civile, necesare pentru supravie]uire.

interna]ional~ prin costumul care se distingea la

Pe la jum~tatea deceniului, conducerea de


partid a luat unele m~suri pentru machierea
imaginii
Romniei
pentru
str~in~tate.
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ntors n 1955
dintr-o vizit~ n Statele Unite, fiind ntmpinat
la aeroport de femei legate la cap cu
basmale, a dispus nfiin]area primului jurnal
de mod~ postbelic. (Din memoriile Victoriei
Caragea, directoarea revistei.)

Pardesiul

Prin na]ionalizarea industriei [i a locuin]elor [i


prin colectivizarea agriculturii, nivelul de trai

Model din Jurnalul Modei,


Bucure[ti, 17 /1960

socialiste

puteau

face

schimburi

de

discre]ie, tradus~ n materiale ieftine pentru uzul


zilnic al popula]iei muncitoare, ignornd fantezia
individual~. n revista de mod~ abundau, astfel,
costumele din dou~ piese, cu jacheta larg~, scurt~,
mascnd talia. Func]ionarii se aliniau la moda
sfr[itul anilor 50 prin reverele mai late ca [i
man[eta pantalonilor (de patru degete). O ]inut~
mai degajat~ era cea cu hain~ din homespun (o
stof~ din ln~ groas~, de mai multe tonuri, care se
realiza din de[euri) peste pantalon uni.

sau

paltonul

din

stof~,

ca

[i

impermeabilul erau lungi, acoperind genunchii


( la Humphrey Bogart), dar p~l~ria era ocolit~.
T. Mazilu, n piesa de teatru P~l~ria de pe
noptier~, o denun]a ca pe un semn politic al
du[manilor de clas~, burghezii.

Iarna, membrii conducerii partidului se purtau


ns~ ca boierii de alt~dat~, cu guler lat [i
c~ciul~ de blan~ de astrahan sau lutru.

257

COSTUMUL NTRE
1960 1970
Cosmonaufli, Pop i Hippies

Eero Saarinen, Aeroportul TWA Idlewild,

New York, 1960

Idealul uman, Cosmonautul

CONDIII DE DEZVOLTARE Deceniul a fost


marcat de evenimentul senza]ional al ie[irii
omului n spa]iul cosmic (de la primul zbor
dincolo de hotarele Terrei al sovieticului
Gagarin, n 1961, la primul pas pe lun~, f~cut
de americanul Armstrong, n 1969).
Cosmonautul s-a conturat ca un nou ideal
uman, mbinnd inteligen]a [i st~pnirea
datelor [tiin]ifice, necesare pentru dirijarea
aparaturii sofisticate a vehiculului spa]ial, cu
antrenamentul fizic al unui sportiv de
performan]~. Personajul din literatura [i
cinematograful de anticipa]ie, science-fiction,
Superman, apare ca o proiectare n basm a
acestui erou.
Un alt fenomen din S.U.A. a fost intrarea n
scen~ a adolescen]ilor n~scu]i dup~ r~zboi
baby-boom. ncepnd cu elevii care, lucrnd
n timpul liber la benzin~rii sau fast-food-uri, [iau c[tigat primii bani de buzunar, cump~rndu[i discuri cu muzic~ rock sau pop, apoi [i
mbr~c~minte, tinerii [i-au impus preferin]ele,

Andre Courrges, Sarafan, Marie Claire,


septembrie 1969

determinnd produc]ia. Adolescentul a refuzat


s~ mai fie doar un ucenic subordonat p~rin]ilor

Cadrul artistic Modernismul intra ntr-o nou~

[i profesorilor [i [i-a impus drepturi egale cu ale

faz~,

adul]ilor. Roland Barthes observa: S-a n~scut o

dinamismul. Ambientul lumii apusene continua

nou~ clas~, tineretul.

s~ se mbog~]easc~, folosind noi tehnici [i

Al treilea eveniment al deceniului a fost


intrarea n uzul curent a faimoasei pilule
anticoncep]ionale, u[or de nghi]it, ca o
aspirin~, permi]nd femeilor s~-[i hot~rasc~
singure soarta, s~ fie mame de familie sau
s~ practice orice profesiune.

materiale, cu construc]ii ndr~zne]e, cu forme

c~rei

tr~s~tur~

principal~

era

suple, cursive, ca Opera din Sidney (Australia),


de arhitectul Joerne Utzon, ridicat~ ntre 1959
1972 ca din petale de lotus sau mari scoici
sidefii, sugernd n acela[i timp o corabie cu
pnzele umflate de vnt, sau Aeroportul TWA
Idelewild din New York, de arhitectul Eero
Saarinen, n 1960.

Jean Patou, model din 1966

Joerne Utzon, Opera din Sidney, 1959, Australia

Creatorii de mod~ au remodelat [i ei siluetele


umane n forme geometrice regulate, dndule nf~]i[area unor obiecte industriale.
Idealul uman Valul strnit de cosmonau]i n
moda anilor 60 a atins cota maxim~ prin 1965.
Haute-couture, grupnd creatorii de mod~
parizieni, a reac]ionat prompt, c~utnd s~ dea
noilor tendin]e forme artistice rafinate. Pierre
Cardin (n.1922) [i Andre Courrges (n.1923) au
ntrupat n crea]iile lor cel mai artistic, mai unitar
[i mai expresiv noul ideal de frumuse]e. n
acela[i timp, vrsta manechinelor a sc~zut pn~
la adolescen]~. P~pu[ile Barbie imitau silueta
celebrei Twiggy, cu picioare lungi [i

Verner Panton, scaun din plastic, 1960

259

fusti]a scurt~. De unde pn~ atunci tinerii


sem~nau cu p~rin]ii lor, de aici nainte p~rin]ii
vor ncerca s~ semene cu copiii lor.
Fusta mini, ap~rut~ nti pe str~zile Londrei, este
considerat~ o crea]ie popular~. Tn~ra dressdesigner londonez~ Mary Quant a sim]it ns~
pulsul pie]ii, isc~lind unele dintre primele piese.

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI


Pornind de la principiile [colii Bauhaus (din anii
20) c~ func]ia creeaz~ obiectul, vestimenta]ia sa simplificat la maximum, eliminndu-se
aproape total detaliile ornamentale. Aspectul de
ansamblu era artificial, de robot, impersonal.
Sculptural, trupul era redus la volume
geometrice regulate, de sfer~, cilindru sau con,

Yves Saint Laurent, rochia Mondrian, 1965, New


York, Metropolitan Museum

Taior, model 2156, Burda, iarna 1966 - 1967

cu suprafe]e netede, ca realizate industrial,


conturate cu rigla [i compasul. S-a f~cut chiar
o rochie din vinyl turnat ntr-un tipar.

nchis~ cu fermoar n loc de nasturi,


pantalonii erau strm]i, tubulari.
n picioare, se purtau botine.

First lady of fashion era Jackie Kennedy


(so]ia pre[edintelui S.U.A.) cu p~l~rii ca ni[te
cutii rotunde [i cu taioare roz Chanel.

Pictural, erau preferate tonurile deschise,


metalice, ]es~turi uni sau cu compozi]ii mari,
geometrice, abstracte, n stilul lui Mondrian.

Courrges a propus pentru var~ un ansamblu


din pnz~ lavabil~, cu bluz~ cu mneci scurte
[i pantaloni scur]i, care a fost ns~ adoptat de
marele public [i la toate vrstele de-abia dup~
cteva decenii, [i atunci doar pentru turism.

Pe trup, vestimenta]ia feminin~ pornea de la


experien]a celei masculine din evul mediu
gotic, care afi[a noua libertate fizic~ [i psihic~
l~snd la vedere picioarele mobile, pe care
erau mula]i pn~ sus ciorapii-pantalonipantofi, din piele sau stof~, nlocui]i acum de
dres-ul tricotat, suplu, f~r~ cus~tur~ la spate.

Materialele folosite erau rigide pielea, stofa


sau jerseul gros , dnd impresia unor
carapace [i f~cnd ca ve[mintele destinate vie]ii
zilnice s~ semene cu hainele de protec]ie. La

COSTUMUL FEMININ

acestea se ad~ugau produse neconven]ionale,

Pe cap, tineretul purta caschete sferoidale,


ca pentru motociclet~. inuta de feti]~ se
potrivea cu p~rul l~sat pe umeri sau strns n
coad~ de cal. Pe fa]~ se pictau pistrui, cu
creionul dermatograf maro.

sintetice, ca pielea sau blana artificiale [i chiar


pl~ci de metal articulate (n rochiile create de
designerul francez Paco Rabanne). Punnd n
aplicare previziunile asupra evolu]iei civiliza]iei

Paco Rabanne, rochie metalic~, anii 60

spre m~rfurile de unic~ folosin]~ (E. Tffler:


ocul viitorului), au ap~rut [i n mod~ materiale
ne]esute, netex (ca hrtia), care pot fi sp~late
de dou~-trei ori, apoi se arunc~.

Pierre Cardin, din colec]ia Espace,


toamna - iarna 1967 - 1968

COSTUMUL BRBTESC
R~mnnd n linii mari tot cel conven]ional,
ncerca s~ ]in~ pasul, adoptnd o linie mai
sportiv~, materiale noi, stretch.
Creatorii de mod~ lansau colec]ii (cum a fost
cea a lui Cardin din 1966) n care ncercau
s~ intervin~ artistic, remodelnd siluete n
spirit sciente-fiction.
Pe cap, cascheta suplinea lipsa p~l~riei. P~rul
era l~sat mai lung, cu breton [i perciuni. Tinerii
Beatles erau tun[i cu breton lung, acoperindu-le
funtea pn~ la sprncene, ceea ce le d~dea o
nf~]i[are copil~reasc~, un aer antiintelectual,
nct adolescen]ii i sim]eau de-ai lor. P~rul era
ns~ coafat ngrijit, nu zburlit, ceea ce le-a atras
tinerilor muzicieni [i simpatia adul]ilor, [i chiar
rangul nobiliar oferit de regina Angliei. Jachetele
lor, f~r~ guler, erau create de Cardin. Pe trup,
c~ma[a era nlocuit~ de tricouri cu guler rulat,
eliminnd cravata, jacheta era
261

Pentru varia]ie, fetele se mbr~cau uneori ca


bunicile de alt~dat~, cu rochii lungi, romantice,

art~ (Rauschenberg, o m~tur~ sau cutii de


conserve etc.).

n culori nchise, cu floricele mici (granny-look).

Sfidnd convenien]ele, tinerii au adoptat hainele

n via]a zilnic~, majoritatea femeilor tinere

de lucru ale muncitorilor, blugii. Blue jeans

purtau fust~ mini, de preferin]~ din piele, bluz~

erau confec]iona]i din secolul al XIX-lea dintr-o

sau pulover [i manta maxi, centur~ foarte lat~ cu

pnz~ de cort importat~, de emigrantul bavarez

cataram~ rotund~.

Levi Strauss, din ora[ul francez Nmes de


unde

denumirea

american~

denim

[i

alb~strit~ cu indigo provenit din localitatea


italian~ Genes, de unde vine ,,jeans. Astfel,
salopetele destinate ini]ial c~ut~torilor de aur [i
cow-boy-lor

au

devenit

]inuta

zilnic~

adolescen]ilor [i a tinerilor.
Cu ea se potrivea p~rul zburlit, mersul cu

Mineri n blugi de Levi Strauss, n 1882

picioarele goale [i un comportament relaxat,


nonconformist. Figura tipic~ a acelor ani era cea
a actri]ei Brigitte Bardot, proclamnd sloganul
care circula pe atunci este interzis s~ interzici.

Coada de cal, Marie Claire septembrie 1969

Tinerii, denumi]i n Fran]a minet, nu contestau

comodit~]ile societ~]ii de consum, ci doreau


numai s~ beneficieze de ele n deplin~
libertate. Datorit~ lor, modelul american al
cow-boy-ului s-a r~spndit pe tot globul.
Pentru omul de pe strad~, principala urmare a

n picioare, cizme nalte sau sandale cu platou

fost adoptarea de c~tre tinerii citadini, apoi de

nalt.

ambele sexe [i, mai trziu, de toate vrstele, a

cu

costumului blue-jeans, din pantaloni [i geac~ cu

i pentru

diminuat,

noapte,

ajungnd

la

mbr~c~mintea
c~m~[u]e

mini

pantalona[i scur]i, numite n Fran]a nuisettes.

]inte. Pentru a p~rea ct mai uza]i, ei au fost

Costumul a devenit astfel costuma]ie, joc


de transformare a nf~]i[~rii, ca pe scen~,
exprimare a fanteziei personale.

supu[i din fabric~ unor tratamente inedite:

Atitudinea

pnz~, [i cizme.

non-conformist~,

contestatar~

tineretului implicnd credin]ele religioase, politica,


artele plastice s-a manifestat n SUA, n dou~
trepte succesive: moderat~-pop [i radical~ hippie.

presp~la]i, freca]i cu pietre, cu perii de srm~


etc. Costumul se purta cu c~ma[~ cadrilat~, din

Ca o urmare fireasc~ a acestei evolu]ii au


ap~rut [i ve[mintele unisex, care puteau fi
purtate att de femei, ct [i de b~rba]i.

1. REVOLTA MODERAT POP


n artele vizuale, curentul pop-art (de la
popular) s-a manifestat zgomotos, ca o reac]ie

2. REVOLTA RADICAL HIPPIE


Continund mi[carea beatniks-ilor, o parte a

mpotriva artei abstracte, inaccesibil~ omului de


pe strad~ american, lipsit de cultura necesar~.
Obiecte uzuale, concrete, produse industriale
(ready-made) au fost scoase din contextul lor
obi[nuit [i expuse ca lucr~ri de
262

Calvin Martens, Los Angeles, blugi


petici]i cu art~ din P. Beagle

societ~]ii de consum, dezvoltat~ n ntreaga


lume a Apusului, dup~ modelul Statelor Unite
ale Americii. elurile lor erau: dragostea
universal~ (dragoste [i nu r~zboi), [i
ntoarcerea la natur~ (flower power).
Socotind via]a citadin~ artificial~, inuman~,
tinerii s-au retras n afara ora[elor, ducnd o
via]~ nomad~ sau grupndu-se n comunit~]i
rurale, n care mp~r]eau fr~]e[te munca,
bunurile [i dragostea. Pentru a redescoperi
esen]ialul existen]ei umane, hippies practicau
medita]ia, ncercnd s~ ob]in~ intensificarea [i
expansiunea tr~irii prin muzic~ (de o calitate
Brigitte Bardot n blugi, n anii 60

special~, ca o incanta]ie), dar mai ales prin


folosirea drogurilor (LSD) prin care ajungeau la
o exaltare spiritual~, numit~ psychedelism.

tineretului s-a r~zvr~tit mpotriva modului de via]~

Hippies purtau p~rul lung, despletit, mpodobit

al p~rin]ilor, p~r~sind domiciliul familiei [i luptnd

cu flori, c~m~[i lungi din pnz~ (alese din

pentru libertate total~. Ei manifestau mpotriva

diverse costume populare) [i picioarele goale

r~zboiului din Vietnam, pentru drepturile civile ale

sau sandale. Culoarea preferat~ era rozul.

Johny Halliday \n costum de scen~

negrilor din America etc. Tinerii refuzau nu numai


principiile [i rigorile, ci ntregul mod de via]~ al

COSTUMUL BRBTESC
Beatles n1963

Pe cap, plete, eventual legate cu o crp~ pe


frunte (din ]es~tur~ indian~), must~]i [i barb~.
Pe trup, c~ma[~ popular~ (tunisian~ sau de
alt~ origine) [i blugi decolora]i [i rup]i, cu
petice [i inscrip]ii.
n picioare, sandale marocane.
Ca bagaj, rucsac [i sac de dormit [i nelipsita chitar~.

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, p~rul era lung, cu flori risipite sau
nfipte n codi]e. Machiajul psychedelic dnd
o expresie vis~toare, ca n trans~, folosea
movul pe pleoape, brunul pe buze, iar obrajii
erau picta]i cu flori [i semne ezoterice.
Pe trup se asociau piese din diverse costume
populare, cu croieli simple, arhaice, cum erau
iile romne[ti, sari-urile indiene, fustele cre]e

263

gipsy sau mantalele afgane, care s-au


bucurat n deceniul 1960 70 de o mare
c~utare pe pia]a mondial~. Pe sub fustele
cre]e se vedea deseori un jupon cu dantel~.
n picioare se purtau sandale.

nceput~ ca o superb~ revenire la natur~ [i la


adev~ratele valori umane, mi[carea hippie sa stins o dat~ cu tinerii mina]i de droguri. n
urma lor a r~mas, pentru mul]i ani, o dr~ de
flori risipite peste tot, cusute, brodate sau
imprimate pe rochii, c~m~[i b~rb~te[ti,
cravate sau ciorapi: flower power.

Podoabele erau mari, exotice: cercei din


argint, cu aspect barbar, cruci [i pandantive
legate la gt cu [nur negru. Acestea erau
confec]ionate chiar de hippies, care le
vindeau pe strad~, ntinse pe un pled, n
cursul peregrin~rilor de la un loc la altul.

Prin ]elurile ei idealiste, prin visul libert~]ii


totale, fire[ti, ea [i-a pus amprenta asupra
ntregii genera]ii.

inuta era completat~ de o traist~ mare, ]


~r~neasc~ (provenit~ din Grecia, de la noi
sau de aiurea) n care ]ineau: ]ig~ri cu
marijuana [i brichet~, parfum de paciuli, o
carte de ini]iere n medita]ia transcendental~,
andrele [i ln~, un flaut.

Flower power

Kenzo, flori hippie, Vogue, martie 1985

Hippies

264

numai de barb~, b~ie]ii [i l~sau must~]i


enorme, privite cu amuzament de profesoriicomplici. ntr-o vreme, unii [i-au mai salvat
b~rbile, declarnd c~ fac figura]ie n filme
istorice, ca Dacii sau Mihai Viteazul.
Singurele pete de culoare ap~reau n
echipamentele sportive.

Nicolae [i Elena Ceau[escu

N ROMNIA
n r~s~ritul Europei, blocul ]~rilor socialiste,
dominat de URSS, ducea o via]~ retras~, departe
de

moda

apusean~,

care

publica]iile

ideologice

ca

era

criticat~

manifestare

capitalismului putred. S-a ncercat o orientare


ideologic~ a crea]iei vestimentare, ca [i crearea
unei pie]e de desfacere proprii, prin organizarea
unor congrese de mod~ ale CAER, n fiecare an n
alt~ ]ar~ (n 1960 la Sofia, n 1963 la Var[ovia, n

ncepnd din 1965, cnd a ajuns la conducerea


partidului [i a statului Nicolae Ceau[escu, timp
de c]iva ani a avut loc o oarecare deschidere
spre restul lumii. Au sporit informa]iile culturale
din Apus n pres~, n radio [i mai ales datorit~
televiziunii (care [i ncepuse emisiunile postului
na]ional din 1956).
n revista Modern erau reproduse [i unele
modele de la Paris sau din Italia, al~turi de cele
din Polonia, Ungaria etc., sugernd o nou~
feminitate [i elegan]~. Pe lng~ taiorul sau
blazerul sever pentru slujb~, completate de
pardesiul cu aspect militar, jurnalele de mod~
nregistrau primele fuste mini, rochii lungi de
sear~ [i pantaloni evaza]i, [i chiar [i haine de
blan~ pentru femei, ca [i pentru b~rba]i.

Interesul pentru costumul popular romnesc a fost


stimulat de succesul de care iile brodate se
bucurau n atmosfera hippie din apusul Europei [i
America. n toate ]~rile socialiste s-a manifestat, n
acest timp, tendin]a creatorilor de mod~ de a

1964 la Moscova etc.), iar revistele de mod~


reproduceau exemple din contribu]iile tuturor.

Elena Ceau[escu cu rochie n stil popular

Unisex, Mamaia, anii 60

renvia

tradi]ia

na]ional~

proprie,

subliniind

Vestimenta]ia, controlat~ [i cenzurat~ de forurile


politice, trebuia s~ fie n acord cu idealul
omului nou propus ca model maselor, un
muncitor voinic, obedient, ca un robot, lipsit de
personalitate [i de spirit critic, de ini]iativa care
ar fi tulburat ordinea statului totalitar.

continuitatea gustului local. S-au purtat piese

Femeilor li se propuneau ve[minte sobre,


taiorul larg sau sarafanul, cu fusta acoperind
genunchii, potrivite pentru slujb~ sau [edin]e.

sau caftanul etc.), dar, mai ales, s-au transpus

B~rba]ii mbr~cau, obligatoriu, eternul costum.

alt~ utilitate [i semnifica]ie (Modern, iarna 1970

Singularizarea era sanc]ionat~. Mili]ia avea mereu

71). Cele mai mpodobite [i costisitoare crea]ii de

probleme cu studen]ii de la Arte Plastice, care

acest gen au fost comandate de Elena Ceau[escu,

ncercau, pe propria nf~]i[are, forme sau armonii

pentru recep]iile diplomatice la care dorea s~

cromatice mai ndr~zne]e. Tinerii nu aveau voie s~

apar~ ca demn~ urma[~ a domni]elor de alt~dat~.

autentice din costumul nostru popular (marame [i


cojoace brodate, din piele ntoars~, ilice, traiste
etc.), s-au folosit materiale specifice produc]iei
s~te[ti (stofa ]esut~ n dungi, pnza topit~, blana [i
pielea etc.), s-au preluat unele croieli (c~m~[a n T
superficial broderii populare, mutate de la locul lor
deplin justificat pe ve[minte cu croieli moderne, cu

poarte barb~, a[a c~ toamna, la nscrierea la


facultate, erau obliga]i (prin ordine scrise [i afi[ate)
s~ se rad~. Pentru c~ n regulament era vorba

265

Renzo Piano [i R. Rogers, Centrul


Pompidou, Beaubourg, Paris

Cadrul artistic era dominat de spectacolul


realita]ii

crude.

Erau

scoase

la

vedere

structurile constructive n arhitectur~, ca n


Centrul Cultural Pompidou de la Paris, unde

prin droguri, revenirea la realitate a fost


brutal~, iar criza energetic~, nceput~ din
1973, a subminat ncrederea n ziua de
mine. La r~zboiul rece [i teama de bomba
atomic~ s-a ad~ugat [i angoasa nstr~in~rii
de mediul natural, degradat prin poluare.

fa]ada arat~ ca o mare schel~rie, iar pere]ii de


sticl~ str~vezie par sus]inu]i de ]evile de gaze [i
de electricitate. Chiar [i ceasurile de mn~ [i
ar~tau,

de

asemeni,

mecanismele

prin

indiscrete capace transparente, din plastic.


Principalele direc]ii c~tre care se ndreptau

COSTUMUL NTRE
1970 1980
Punck i Kitsch

CONDIII DE DEZVOLTARE n decorul


nflorit l~sat n urm~ de hippies, cu parfumul
Opium creat de Yves Saint Laurent, a
nceput un deceniu al artificialului.
tiin]a [i tehnica au continuat s~ progreseze
punnd n circula]ie termenul hight tech. Pe
plan sufletesc a fost un timp al decep]iilor.
Ie[irea omului n cosmos s-a dovedit plin~ de
primejdii. Dup~ euforia trec~toare ob]inut~

Centrul Pompidou, Beaubourg, Paris

Andr Courrges,
Costum n
stil
cosmonaut,
1982

Moda la Londra \n anii 60

arti[tii

erau

indicate

de

arta

american~:

hiperrealismul (urm~rind reproducerea unor


aspecte cotidiene cu obiectivitatea unui aparat
fotografic) [i expresionismul abstract, n care
disperarea

se

manifesta

prin

violen]a

tr~s~turilor de pensul~ (ex. H. Hartung) sau prin


njunghierea [i sf[ierea pnzei (ex. L. Fontana).
Era pre]uit~ ndeosebi ac]iunea, mi[carea,
prezente n sculptura cinetic~ (ex. Tinguely) sau
n happening-uri, spectacole improvizate, la
care participa [i publicul, cu ac]iuni distrug~toare, mergnd pn~ la sinuciderea artistului
(ex. Rudolf Schwartz Kogler).
n marile show-uri de muzic~ u[oar~ se strngea
un num~r imens de tineri, care erau invita]i s~
danseze [i s~ chiuie, v~zndu-[i chipurile pe mari

Skinheads, Londra, 1970 din J.Dorner Fashion

ecrane care f~ceau parte din spectacol. Aceste


show-uri creau o impresie [ocant~, de eveniment
senza]ional, prin muzica agresiv~, cu sonorit~]i

267

neobi[nuite produse de instrumente electrice


sau sintetizatori, dar [i prin luminile orbitoare,
multicolore, n continu~ mi[care, efecte de
abur sau fum, disco, (de la discotec~).
Idealul uman al tinerilor era vedeta de
muzic~ rock. Factorul comun al acestor
cnt~re]i era n primul rnd p~rul lung, zburlit
[i nfoiat, care era scuturat [i fluturat n ritmul
muzicii. mbr~c~mintea, era sau din piele
neagr~ sau imprimat~ cu motive exotice,
africane sau indoneziene, n culori ]ip~toare.
CONTESTATARII
n anii 70 a avut loc o orientare stngist~ a unei
p~r]i a tineretului apusean, care nu-i mai aprecia
nici pe r~sf~]a]ii minet-pop [i nici pe dezertorii
hippies. Combatan]ii politici de stnga, marxi[ti,
mergnd pn~ la terorism, erau denumi]i n
Fran]a baba. Ei se distingeau prin ]inuta
neglijent~, hainele desperecheate, murdare, cu
tivurile descusute, pantofii nelustrui]i.
n Anglia, tinerii muncitori, nemul]umi]i de via]a
lor m~rginit~, [i desc~rcau agresivitatea mai ales
la meciurile de fotbal, suporterii echipelor adverse
b~tndu-se ntre ei. mpotrivindu-se societ~]ii burgheze n ansamblu, refuznd romantismul
semnificat de p~rul lung, b~ie]ii [i r~deau p~rul cu
ma[ina electric~, iar fetele [i tundeau p~rul inegal,
urt. To]i se mbr~cau nengrijit, cu haine
ponosite, prea strmte, cu bocanci militari. Ei erau
numi]i skinheads, dup~ titlul romanului n multe
volume scris de Richard Allen n 1970 1977.
Manifestarea extremist~ cea mai zgomotoas~,
inspirat~ de muzica rock, a ap~rut la Londra, dup~
1975, n mi[carea punk. Un grup de tineri
dispera]i, rebeli agresivi, pentru a [oca genera]ia
p~rin]ilor, burghezi conservatori, exponen]i ai
societ~]ii de consum, [i-au compus o nf~]i[are
teribilist~, de carnaval. Semnul distinctiv era
creasta de p~r ]eap~n~, colorat~ ]ip~tor, inspirat~
Punk, Londra 1970

268

din penele pieilor ro[ii [i sem~nnd cu coiful Punk, Londra anii 70

derizorie. n urechi erau nfipte, drept cercei,


ace de siguran]~ sau ag~]ate lame de ras.
Ve[mintele din piele neagr~, mbr~cate direct
pe piele, erau strmte, [nuruite [i mpodobite,
ca un pom de Cr~ciun, cu obiecte metalice
disparate, lan]uri, inele de perdele etc.
n via]a zilnic~, circula]ia informa]iei vizuale
prin TV, dar [i a m~rfurilor, a avut drept
urmare o asem~nare a mbr~c~mintei pe tot
globul, dup~ modelul statelor cu cel mai mare
prestigiu.
Oamenii de pe strad~, cet~]enii obi[nui]i din clasa
medie din Europa [i S.U.A., adul]ii conservatori au
p~strat [i n acest deceniu o mbr~c~minte re]inut~,
f~r~ ostenta]ie. Femeile preferau taiorul de tip
Chanel sau pantalonul (evazat), sau blazerul
(jacheta b~rb~teasc~) peste rochie. Silueta era
alungit~ prin t~lpile nalte ale pantofilor (cu platou)
Costume de blugi
unisex, din
J.Dorner Fashion

troienilor. Ca s~ stea n sus, p~rul era apretat


cu sirop, past~ de din]i, detergen]i, albu[ de
ou sau zeam~ de l~mie, apoi era colorat
violent n dungi ro[ii, verzi, roz, bleu etc.
Machiajul combina masca de clovn cu lividitatea
cadaveric~, proclamnd, ca un afi[, c~ via]a e

ascun[i de pantalonii evaza]i. Prin aceast~ nou~


propor]ionare, centrul siluetei s-a deplasat n jos,
de la buric spre sex.

B~rb~]ii aveau un aspect u[or feminizat, p~rul


mai lung, cu perciuni. Purtau c~ma[~ strmt~, cu
guler foarte mare, jacheta strns~ pe talie, din
catifea n coaste sau stof~ homespun, peste
pantaloni evaza]i, uni, catifeaua reiat~
concurnd cu pnza jeans-ilor care erau n
continuare uniforma civil~ a tinerilor. Ve[mintele
erau n general lejere [i confortabile.

Costume unisex, Moda, 76/1972, Bucure[ti

Prezent~rile de mod~ au luat nf~]i[area unor


spectacole, oferind mai pu]in idei sau modele
de purtat, ct desf~[ur~ri de inven]ii artistice
ingenioase. Dress-designerii de pe tot globul sau dezl~n]uit, nemaifiind ngr~di]i de gustul sau

Costumele na]ionale au mai r~mas n vigoare doar


n unele ]~ri legate n mod deosebit de tradi]ie
Modele anilor 70: unisex, punk, Chanel

datorit~ religiei (ca n cele musulmane) sau unor


imperative culturale (ca Japonia, unde kimono-ul

C. Marinescu, pantofi sport unisex, 1975

este nc~ folosit ca rochie de sear~ sau de


ceremonie), sau n zonele restrnse de pe glob,
unde mai persista modul de via]~ rural. n ora[e,
deosebirile de alt~dat~ din nf~]i[area trec~torilor,
datorate st~rii sociale, meseriei [i nivelului de trai,
au continuat s~ se [tearg~, ca [i cele impuse de
vrst~ [i chiar de sex prin hainele unisex.
Uniformizarea a strnit, firesc, diferite reac]ii.

269

cererile practice ale publicului cump~r~tor,


imaginnd, cu o nou~ libertate, opere de art~
pentru care omul-manechin nu mai era dect
un suport.
La Paris, fiecare dintre creatori a c~utat s~-[i
exprime propria personalitate, apelnd la
tradi]ia na]ional~ a neamului s~u [i folosind
toate metodele de comunicare vizual~ ale
arhitectului, pictorului [i sculptorului.
Japonezii Kenzo, Issey Miyake, Hanae Mori [i
al]ii au alc~tuit cu m~t~suri, pnze imprimate
sau hrtie apari]ii uimitoare, nvior~toare pentru
peisajul ntregii lumi. Jssey Miyake observa c~
n lumea apusean~ croiala e determinat~ de
forma corpului, pe cnd n cea japonez~ de
calit~]ile materialului. S-au afirmat [i europeni
plini de fantezie, ca italianca Popy Moreni,
francezii Thierry Mugler, Sonja Rykiel sau J. P.
Gaultier, autorul celor mai [ocante combina]ii.
Dup~ 1974, cnd lumea arab~ din Orientul
Apropiat s-a mbog~]it exportnd petrol, au fost la
mod~ fesul, br~]~rile [i m~t~niile musulmanilor.

Cea mai interesant~ a ap~rut ns~, n acest


deceniu, reac]ia popular~ a purt~torilor de blugi
din Statele Unite ale Americii. Fiecare a ncercat
s~-[i alc~tuiasc~ o imagine unic~, pictndu-[i,
brodndu-[i sau mpodobindu-[i pantalonii [i
geaca cu ]inte, cu aplica]ii din materialele cele
mai nea[teptate, pene, perle, m~nu[i, cu imagini
figurative (Adam [i Eva, flori, fluturi etc.) sau
abstracte,
decorative.(P.Beagle,
American
Denim) Unul din mijoacele de individualizare
folosite ndeosebi de negri a fost [i coafura, n
form~
de
coarne,
crengi
etc.
Moda
nonconformist~, agresiv~ a tinerilor, kitsch-ul,
imitarea ieftin~ [i dup~ ureche a modelelor
admirate, al~turarea la ntmplare a unor piese
disparate, dezv~luia lipsa culturii artistice.
~rile socialiste din estul Europei au r~mas [i n
acest deceniu marcate de regimul de austeritate

impus de conducerea comunist~.


270

Sherry Stevens din Los Angeles, Blugi broda]i, 1975, din P. Beagle

N ROMNIA, n anii 70 libert~]ile deceniului


trecut au sc~zut treptat, odat~ cu nivelul de trai
al popula]iei. Doar cuplul preziden]ial, Nicolae [i
Elena Ceau[escu, str~lucea prin luxul
vestimentar. Prima tovar~[~ a ]~rii, care-[i
atribuia titlurile de doctor, inginer, academician,
arbora
la
recep]iile
diplomatice
rochii
somptuoase, princiare, brodate cu fir, dar
ap~rea [i la vizitele de lucru din fabrici [i uzine
cu bl~nuri scumpe.

Apogeul prestigiului n[el~tor al celor doi


dictatori a fost atins n 1978 cnd, n vizit~ la
Londra, au fost primi]i cu onoruri regale [i
plimba]i cu calea[ca reginei.

Prezent
permanent
pe
ecranele
televizoarelor, Nicolae Ceau[escu [i schimba
ntr-una costumele impecabil croite, clasice
sau sportive, c~m~[ile cu flanele cu col roul,
[apca cu p~l~ria sau c~ciula de astrahan.
nal]ii demnitari comuni[ti nomenclatura
aveau acces la magazine speciale, cu circuit
nchis, [i la case de mod~, beneficiind de
materiale de bun~ calitate.
To]i ceilal]i locuitori ai ]~rii, indiferent de
func]ie, intelectuali sau muncitori, alc~tuiau o
mas~ inform~, cenu[ie [i monoton~.
Ecourile schimb~rilor nvior~toare din moda apusean~ p~trundeau doar sporadic, ntmpl~tor.

Nicolae [i Elena Ceau[escu mbr~ca]i n


vizon [i astrahan, Cinema, februarie 1980
Muncitori ie[ind de la lucru, n loden [i cu basc~,
Flac~ra, 13 februarie 1971, Bucure[ti

271

n revistele de mod~ romne[ti filtrate de


cenzur~, nout~]ile erau trunchiate, atenuate.
Linia modei era dictat~ n continuare de
congresele CAER [i preluat~ de conducerile
industriei

de

confec]ii

cooperatist-artizanale.

[i

ale

Costumele

produc]iei
populare

tradi]ionale, p~strate n muzee, erau principala


surs~ de inspira]ie a creatorilor, n primul rnd
pentru ve[mintele de gal~. n via]a cotidian~,
mbr~c~mintea trebuia s~ fie n primul rnd
practic~,

f~r~

prea

mult~

fantezie,

orice

excentricitate fiind interpretat~ politic.


Femeile se mai descurcau cu croitorese n
cas~, pentru rochii simple sau fuste [i bluze.
B~rba]ii purtau vara pantalon cu c~ma[~ [i
sandale cu ciorapi, pe vreme rece costum sau
hain~ din catifea reiat~, vest~ tricotat~ sau
pulover, iarna geac~ de f[ (impermeabil~) cu
bonet~ tricotat~ sau [apc~.

Pantofi cu platou,
1970, foto de familie

Mili]ienii se distingeau prin culoarea albastr~


a uniformelor, cu centura [i diagonala albe.
Garda civil~, care p~zea str~zile n timpul
trecerii convoiului preziden]ial, era format~

Haina de homespun, ]inuta


de slujb~ n anii 70

mbrobodiri, Modern, 40 / 1966, Bucure[ti

272

Model pentru m~turat cu trnul,


Femeia, 9 / 1970, Bucure[ti

din b~ie]ii cu ochi alba[tri, tineri orfani


crescu]i de partid [i care se recuno[teau dup~
costumele [i pardesiele de adult, nepotrivite
cu vrsta lor, [i dup~ pantofii lustrui]i.
n lipsa unei reale [i autentice vie]i a modei, rarii
oameni de cultur~ care se preocupau de
domeniul vestimenta]iei ajungeau la concluzia
c~ singura cale posibil~ pentru realizarea unei
nf~]i[~ri acceptabile era ie[irea din mod~.
...deasupra modei [i varia]iilor ei st~ stilul,
expresie

personalit~]ii,

temperator

al

exceselor, indicator de nuan]e, acela care ne


face s~ r~mnem n amintirea [i afec]iunea
celor din jurul nostru, scria Zoe Dumitrescu
Bu[ulenga n revista Modern, vara 1971, p.2.
Situa]ia cea mai jalnic~ era ns~ la ]ar~; n
satele depopulate prin plecarea majorit~]ii
adul]ilor n fabrici [i uzine; b~trnii duceau un
trai

mizer,

ilustrnd

prin

nf~]i[area

lor

degradarea culturii s~te[ti, cea mai pre]ioas~


realizare autohton~, perpetuat~ peste veacuri.
n locul costumelor populare (evitate n timpul
comuni[tilor, pentru c~ se legau de starea de
chiabur, [i folosite doar festivist, n spectacolele
Cntarea

Romniei)

]~ranii ajunseser~ la o

formul~ proprie, bazat~ pe suprapunerea unui


mare num~r de piese vestimentare de calitate
inferioar~, chiar dac~ nu erau vechi. B~rba]ii, pe
cap cu c~ciula sau p~l~ria decolorat~ de vnt [i de
ploi, purtau c~ma[~, peste care se vedeau cel
pu]in dou~-trei veste sau pulovere, pn~ la scurta
de deasupra, pantalonii erau vr]i n ciorapi de
ln~, [i ace[tia n bocanci sau gumari (galo[i).

Femeile, mereu mbrobodite, foloseau acelea[i


straturi, fusta crea]~ [i [or]ul nflorat, iar gumarii
plini de noroi ajunseser~ emblema vie]ii la ]ar~.

Frank Gehry, Vitra Design Museum,


1989, Weil am Rhein, Germania

COSTUMUL NTRE
1980 1990

Postmodernii erei postindustriale

CONDIII DE DEZVOLTARE n penultimul


deceniu al secolului, progresul microelectronicii
a

schimbat

att

modul

de

produc]ie

(n

la

esen]ial,

structurat

ra]ional,

executat

postindustrial), ct [i rela]iile sociale din ]~rile

industrial, la pre]ul cel mai mic). Modernismul a

democratice, disp~rnd vechiul proletariat cu

fost

lupta lui de clas~. Perfec]ionarea [i extinderea

postmoderni[tilor, ca prea simplu, sobru, s~rac,

mijloacelor tehnice de comunicare,

criticat

de

genera]ia

anilor

80,

Moda drapajelor arabe, Mondrian,


Vogue, martie 1985

de la

uniform [i impersonal. Varietatea infinit~ a

computerul ,,lep-top la telefonul mobil, au avut

imaginilor difuzate de mass-media de pe tot

ca urmare fenomenul globalizarii culturale.

globul, ca o expozi]ie universal~ a tuturor

Cadrul artistic Odat~ cu miniaturizarea noii


aparaturi, nu a mai fost vizibil~ leg~tura
dintre func]ie [i form~, care determinase stilul
modernist-cubist al ntregului ambient, (redus

popoarelor, cu tradi]ii din toate timpurile, a

nf~]is~rii umane ca art~ a dus la alc~tuirea


muzeelor costumului n toat~ lumea.
Idealul uman a ncetat s~ mai fie o utopie
sau un star inaccesibil.

provocat o explozie de fantezie, [i arti[tii au

Circula]ia imaginilor, dar [i a confec]iilor de larg

pornit s~ se inspire, cu dezinvoltur~, din toate

consum pe tot globul, a continuat s~ diversifice

stilurile trecutului. n curtea Muzeului Luvru la

imaginea tipurilor umane [i n acela[i timp s~

Paris, arhitectul chinez Ieoh Ming Pei a ridicat

creasc~ asem~narea vestimentar~.

celebra piramid~ de metal [i sticl~, n 1988. n


Peter Shire, (Memphis), fotoliu postmodern
Bel Air, 1982

Germania, la Weil-am-Rhein, Vitra Design

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

Museum a fost construit de arhitectul Frank

Comunicarea pe deasupra grani]elor a dus la

Gehry, n 1989, de forma unui morman de

nl~turarea unor bariere politice: n 1985, Raisa

cuburi albe, ca r~sturnate la ntmplare n iarb~.

Gorbaciova, so]ia pre[edintelui URSS, l-a invitat

Au fost imaginate mobile neterminate, pe care

pe Pierre Cardin s~ prezinte moda parizian~,

beneficiarul e liber s~ le asambleze [i s~ le

ini]iativ~ urmat~ [i de China, care renun]a la

decoreze, ad~ugndu-le aplica]ii magnetice,

uniformele albastre, unisex, impuse ntregii

oferite de studioul italian Alchimia. Au ap~rut pe

popula]ii.

pia]~ o sumedenie de obiecte uzuale din

Interna]ionalizarea costumului nu a nsemnat

plastic, consumabile efemere, nveselind casa

numai extinderea geografic~ a modei europene

ca juc~rii multicolore. O nou~ n]elegere a

[i americane, ci [i p~trunderea unor noi aspecte

din experien]a popoarelor de pe alte continente.


A ap~rut o diversitate a imaginii rar ntlnit~ n
istoria costumului [i s-au amestecat cele mai
opuse tendin]e. Noul val, new wave, con]inea
de fapt mode retro reluate, de la neo-punk la
neo-romantism.

Chiar

[i

imita]iile

ieftine,

denumite pn~ atunci cu dispre] kitsch [i


considerate de prost gust, erau proclamate n
deceniul opt nu numai acceptabile, dar chiar
legitime, nzestrate cu prospe]imea nout~]ii.
Efectele

cele

mai

surprinz~toare

au

fost

ob]inute prin asamblarea unor materiale sau


piese

vestimentare

alt~dat~

socotite

incompatibile, creatorii de mod~ recomandau


blugi cu bluz~ de dantel~, teni[i din lame [i cu
paiete, debusolnd [i mai mult marele public.
Japonezii par s~-[i fi p~strat ns~, printre
singurii,

criteriile

artistice

compunerea

imaginii. Un model semnat de Issey Miyake


cuprinde ntotdeauna o metafor~ poetic~, un
fulgarin pare un fluture, o rochie din m~tase
plisat~ o floare exotic~.
Din punct de vedere sexual, libertatea devenea
ns~ libertinism. n acei ani p~rea c~ nu mai
exist~ principii morale sau reguli de comportare.
Unele femei doreau s~ arate ca b~rba]ii, unii
b~rba]i ca femeile, iar n cazurile extreme
inversarea sexelor era ob]inut~ prin interven]ii
chirurgicale [i tratamente cu hormoni.
n publicitatea de mod~, n ace[ti ani, s-a impus
chipul ambiguu al tulbur~toarei Grace Jones,
manechina de culoare ar~tnd ca o creatur~
artificial~, inventat~ de un designer, cu figura
col]uroas~ [i carur~ de b~rbat, cu p~rul tuns
scurt-perie [i pielea ca din lac lucios.
Femeile

au

nceput

s~

poarte

costumul

b~rb~tesc ca atare, neadaptat (haina furat~


fratelui mai mare), ba chiar [i p~l~ria, [apca sau
bereta. Sub influen]a b~rba]ilor travesti]i [i
rochiile sau bluzele feminine aveau umeri prea

Aglomerarea podoabelor, Diva, Atena,1993-1994

275

prin excelen]~, pantalonul. n 1984, Gaultier a


mbr~cat prezentatorii modelelor sale n fuste
mai lungi sau mai scurte, imaginnd chiar o
mini-jup~ din strasuri (imita]ii din sticl~ ale
diamantelor) pentru ]inuta de sear~. Colec]ia
era

completat~

de

un

[ort

din

dantel~.

categorii de oameni, dup~ mbr~c~mintea


caracteristic~:
1. conservatorii, care respectau [i p~strau
tradi]ia p~rin]ilor, domni serio[i [i doamne
distinse, denumi]i bon chic, bon genre sau
prescurtat BCBG (pronun]at be se be je).

mbr~c~mintea omului de pe strad~ era


departe de fantezia spectacolelor de mod~.
Popula]ia

activ~

ansamblul

din

a
trei

continuat
piese,

s~

prefere

bluz~,

jachet~,

pantalon sau fust~. Revistele de mod~ adresate


marelui public din toate ]~rile civilizate au
nregistrat preferin]a unanim~ pentru o ]inut~

Grace Jones, ideal de frumuse]e n anii 80

relaxat~, comod~, soft (moale, neapretat~), nu


numai n costumele de timp liber sau de sport,

la]i, sus]inu]i de perne (ca n epoca milit~roas~


a celui de-al doilea r~zboi mondial).

ci [i n mbr~c~mintea de strad~ sau de serviciu

n acela[i timp, n moda feminin~ [i-au f~cut

fost nlocuite cu altele mai pu]in conven]ionale,

apari]ia detalii foarte sexy. Lenjeria a fost

dar mai confortabile, permi]nd mi[carea, n

scoas~ la vedere, nlocuind mbr~c~mintea

special la mneci, pentru care erau preferate

conven]ional~ [i alc~tuind deseori unicul strat.

aripile de liliac, largi n axile (pe lng~ mai

Astfel, sutienul din dantel~ a nlocuit bluza,

vechile croieli kimono sau raglan).

acoperit uneori doar par]ial de jachet~, juponul

Dintre materiale, cel mai c~utat era jerseul


suplu, ne[ifonabil.

str~veziu a ap~rut drept fust~, combinat n


modul cel mai neprev~zut cu o jachet~ de stof~
groas~ sau cu un pulover de schi. ntre fusta
mini [i ciorapii negri, sus]inu]i cu jartiere elastice
deasupra

genunchilor,

se

vedea

pielea

coapselor. Madonna oferea imagini mereu


schimb~toare, dar la fel de [ocante.

i n costumele b~rba]ilor s-au experimentat


nout~]i, deocamdat~ doar la nivel de
laborator, n prezent~rile-spectacol sau n
paginile revistelor de mod~. Unele propuneri
p~strau integritatea costumului, intervenind
deasupra cu picturi (Castelbajac). Alteori,
costumul era croit n forma clasic~, dar din
materiale imprimate, n culori neobi[nuite.
Cei mai ndr~zne]i creatori, ca Jean-Paul
Gaultier, au renun]at la ve[mntul masculin
276

[i chiar n cea de spectacol. Croielile clasice au

Designer-ul italian G. Armani a readus


costumul n moda tineretului, croindu-l mai
larg, din stofe u[oare, eliminnd v~tuiri [i
c~ptu[eli.
Blugii au continuat s~ domine garderoba
tineretului de ambele sexe. Rupturile [i
tivurile de[irate au ncetat s~ mai fie un semn
de protest, fiind percepute doar ca ni[te
ornamente, ca oricare altele.
n SUA, noua elit~, tinerii pofesioni[ti care
munceau puternic [i se distrau la fel, denumi]i
yuppies, purtau la slujb~ costumul (dress
to impress for success). n timpul liber ei
preferau s~-[i p~streze tricourile [i blugii din
timpul studen]iei.
n via]a cotidian~, francezii deosebeau dou~

Madonna n corset de J. P. Gaultier, 1990

Branchs [i BCBG, Paris-Match, 11 aprilie1986

Ace[tia acceptau moda zilei doar n detalii, p~rnd


mereu retro sau mai curnd atemporali. El, tuns

(sau fust~, bluz~ [i jachet~), cu perle la gt [i


la urechi [i pantofi escarpin.

corect, purta jacheta asortat~ la pantalon, dar f~r~

2. categoria celor pu[i n priz~ (branchs), mereu

cravat~, [i cu mnecile suflecate, l~snd s~ se

dup~ ultima mod~, doreau s~ arate amuzant,

vad~ dublura v~rgat~. Ea era adepta stilului

combinnd piesele cele mai disparate. El avea

Chanel, se mbr~ca n taior

p~rul strns n coc [i haine foarte largi,

eventual pantaloni militari, cu teni[i [i p~l~ria


bunicului. Ea al~tura, la rndul ei, o rochie
elegant~ cu basc [i ghete cazone.
Oficial ns~ prejudec~]ile s-au men]inut mai
departe. Cnd, n 1985, ministrul francez al
culturii Jack Lang s-a nf~]i[at la Adunarea

277

deceniu, chiar [i domeniul coafurii: tinerii


americani, suporteri ai unor echipe de fotbal,
[i tundeau p~rul scurt, apoi [i r~deau pe
ceaf~ emblema echipei favorite, ca de pild~
floarea de crin a ora[ului New Orleans. La fel,
automobili[tii pasiona]i [i nscriau astfel pe
cap marca ma[inii preferate ca de exemplu
V [i W suprapuse ale m~rcii Volkswagen.
Mi[carea contestatar~ era mai pu]in aparent~
dect n trecut. Ecologia a c[tigat adeziunea
multor tineri care au pornit campanii mpotriva

Ecologi[tii v~d animalul din blan~, foto de familie

Sharon Stone, Noul Cinema, 1988, Bucure[ti

Na]ional~ ntr-un costum semnat de Thierry


Mugler, extrem de sobru, dar cu haina nchis~ pe
gt [i f~r~ cravat~, a strnit un val de proteste.
Costumele de sport, dar [i automobilele de curse
sau bicicletele au fost literalmente acoperite de
inscrip]ii cu caracter publicitar, n culori frapante.
Pe fa]a [i pe spatele tricourilor, care ofereau
suprafe]e mari, unitare, s-au desf~[urat [i texte mai
poetice sau umoristice, pagini din benzi sau filme
de desene animate. Scrisul a devenit, astfel, o
component~

ornamental~

compozi]iilor

vestimentare. Calvin Klein s-a isc~lit pe slipuri


b~rb~te[ti care au fost cump~rate [i de femei sau
mbr~cate peste blugi (Michael Jackson).

Aceast~ scripto-manie a contaminat, n acest


278

folosirii pielii [i bl~nii animalelor ucise pentru


luxul omului. Imita]iile sintetice de piele [i mai
ales cele mi]oase, ca blana, au ncetat s~
mai reproduc~ fidel forma [i culoarea
animalelor luate drept model, deosebindu-se,
voit, de acestea prin culorile vii sau
imprimeurile fanteziste. Drept urmare,
bl~narii au ncercat s~ tri[eze vopsind bl~nuri
naturale n culori nenaturale, mov sau verde,
pentru a le face s~ par~ artificiale.

Moda anilor 1980

N ROMNIA, aproape tot deceniul, via]a a


continuat s~ se scurg~ n umbr~, cu priva]iuni
(ra]ionaliz~ri la c~ldur~, lumin~, hran~) care se
r~sfrngeau n imaginea mohort~ a str~zii. Se
construia ns~, cu sacrificii, Casa Poporului
(ast~zi Parlamentul). Ziarul oficial era
Scnteia, iar TV emitea doar cteva ore pe zi
propagand~ politic~, [i cine avea cablu putea
urm~ri meciuri de fotbal la bulgari.

n toate magazinele din ]ar~ se g~seau


acelea[i m~rfuri, la acelea[i pre]uri.
Pentru a suplini lipsa de fantezie a produselor
industriale, arti[tii plastici s-au apucat de crea]ie
vestimentar~; nu numai absolven]ii sec]iilor de
mod~, dar [i pictorii, sculptorii sau arhitec]ii
imaginau ]inute festive, foarte apreciate mai
ales pentru nun]i sau botezuri. Se crease chiar
un stil distinct Fondul Plastic: rochiile, de
obicei din catifea, erau bogat ornamentate, mai
ales cu aplica]ii sau ncrusta]ii de dantele vechi,
recuperate din l~zile bunicilor, plasate n fa]~ ca
o platc~ sub care rochia era ncre]it~, larg~, ca
s~ se potriveasc~ la orice m~sur~. Magazinele
Uniunii Arti[tilor Plastici din toate ora[ele ]~rii
erau pline de rochii, cravate, curele [i gen]i care
se vindeau mai bine dect picturile.

n ton cu moda, caricaturistul Mihai St~nescu


imprima pe bluze caricaturile [i jocurile sale
de cuvinte pline de haz.
Hainele care veneau din str~in~tate, trimise de
rude sau prieteni, denumite de pachet, erau

Mneca liliac, Rainbow, prim~var~ - var~, 1988

279

Model de crea]ie
Fondul Plastic din anii 80

la mna a doua, provenite de la talciocuri sau


de la solduri. Norocul era c~ blugii se purtau
oricum uza]i.
Deceniul s-a ncheiat cu pr~bu[irea cortinei
de fier, ncepnd cu d~rmarea zidului
Berlinului, continund cu Revolu]ia de catifea
din Cehoslovacia [i sfr[ind cu Revolu]ia
Romn~ din decembrie 1989.
Din punct de vedere vestimentar, revolu]ia
noastr~ din decembrie s-a petrecut n pulovere.
To]i cei care, n acele zile [i nop]i fierbin]i, s-au
perindat pe micile ecrane, au ]inut s~ treac~
drept

exponen]i

revolu]ionari,

venit

ai

valului
din

spontan

strad~,

de

arbornd

pulovere de schi, indiferent de vrst~, de la


Andrei Ple[u la Alexandru Paleologu.

Pulover de schi, amintind Revolu]ia Romn~, Stefanel, 6 / 1995, Bucure[ti

280

nceputul Revolu]iei Romne, 1989

281

F. O. Gehry, Muzeul Guggenheim din


Bilbao, 1991 - 1997, Spania

mici pete divers colorate, a nceput [i o mi[care


invers~, de asociere a ]~rilor europene n
Comunitatea

European~,

asigurnd,

prin

[tergerea grani]elor [i prin moneda unic~, libera

COSTUMUL NTRE
1990 - 2000
Stres i relaxare

circula]ie individual~. Omenirea a nceput s~


spere c~ n viitor conflictele vor putea fi stinse
pe cale diplomatic~, ntr-o lume pacificat~.
Cuvntul-cheie al acestei etape a fost relaxarea,
n]eleas~ ca scop ideal n toate domeniile, de la

CONDIII DE DEZVOLTARE

destinderea

reac]iilor

politice

la

binemeritata

Ultimul deceniu al mileniului al II-lea a nceput

odihn~ de dup~ efort. S-a remarcat c~ niciodat~

ntr-o atmosfer~ agitat~, ca urmare a c~derii

pn~ acum nu s-au cheltuit at]ia bani [i energie

zidului care izola ]~rile estice de restul Europei.

pentru combaterea stresului, folosindu-se b~i,

n timp ce harta Europei se f~rmi]a mereu n

masaje, pilule, ceaiuri sau tehnici orientale, ca


yoga. Computerul a u[urat munca, posibil~ [i la

Philippe Starck, scaune Louis 20, 1995, Fran]a

inut relaxat~

domiciliu.
Cadrul artistic Ambientul ideal al epocii ncerca
s~ restabileasc~ rela]ia fireasc~ a omului cu
natura. Ecologia nu mai p~rea o utopie.

CARACTERE GENERALE ALE COSTUMULUI

n proiectele arhitec]ilor dominau spa]iile


largi, odihnitoare, privirea trecea prin pere]ii
de sticl~, [i prin plafon se vedea cerul,
reflectat mai departe de oglinzi. Muzeul
Guggenheim din Bilbao (Spania), nceput n
1991 de arhitectul F. Gehry, p~rea un pe[te
cu solzi din bronz lucitor ie[ind din ap~.

n SUA, tinerii ajun[i la majorat n acest deceniu


erau copiii celor care prin 1950 60 alc~tuiser~
valul baby-boom, fiind denumi]i, de aceea,

Dr. Mauch, pantofi cu efect de presopunctur~, 1998

B~rbatul sensibil, Brad Pitt, Noul


Cinema, 1998, Bucure[ti

boomets. Ace[tia se bucurau cu non[alan]~ de


bun~starea ob]inut~ cu eforturi de p~rin]ii lor.
Ei nu mai aveau ns~ idealurile care-i mnau pe
ace[tia la ac]iune, nici ndrjirea contestatar~ a
hippie-lor sau a celorlal]i r~zvr~ti]i, ci aspirau
doar la echilibru [i naturale]e.
Idealul uman al epocii nu mai era Superman,
eroul supradimensionat, cu mu[chi de o]el
modela]i prin culturism, ci omul obi[nuit, mai
degrab~ pl~pnd, dar autentic (ntrupat pe
ecran de actori ca Brad Pitt).
Actorii de cinematograf cei mai admira]i ai
acestor ani au ncetat s~ mai poarte corsete,
perne la umeri, peruci [i talonete pentru a fi
conformi standardelor, ci [i-au arborat
nep~s~tori chelia [i cicatricele, ca Bruce Willis.
Pentru femei, p~rul zburlit, ca ie[it de sub du[, Opusul superman-ului, Vogue Hommes, Valentino Uomo, martie 1994

283

asorteze piesele ntre ele, cu accesoriile sau cu

Erau preferate materialele naturale rezistente:

pantofii, acceptnd c~ orice merge cu orice.

lna, inul, pielea, n culoarea lor, nevopsite,

Concep]ia asupra atrac]iei, dragostei [i sexului,

nec~lcate, mototolite. Au revenit n garderob~

care st~tea sub semnul libert~]ii totale de la

ghetele nalte cu [ireturi, cazone, de la sfr[itul

inventarea pilulei, a fost zdruncinat~ n aceast~

secolului al XIX-lea, care se purtau iarna [i vara

epoc~ de un fenomen major care a ac]ionat ca

(f~r~ ciorapi), de diminea]~ [i pn~ seara, chiar

o calamitate natural~. A devenit evident~

la spectacol. Minimalismul a alungat pentru o

primejdia contamin~rii cu SIDA, noua cium~ a

vreme bijuteriile din mod~.

acestui sfr[it de mileniu, care f~cuse din anii


80 peste sute de mii de victime n lume. Ea
Calvin Klein, Parfumul Eternity, Madame
Figaro, 19 noiembrie 1994

putea fi evitat~ cel mai eficace prin fidelitatea


cuplului. Ca urmare, a crescut peste tot
num~rul c~s~toriilor legale (n Fran]a, n 1989,
s-au celebrat cu 10000 mai multe c~s~torii

a devenit coafur~ de gal~, iar divele ca Julia


Roberts au c~utat s~ str~luceasc~ n primul
rnd prin firesc, chiar dac~ aveau pieptul plat.
Imperfec]iunea e sexy, spunea Calvin Klein
(Vogue, 1994).
n mod~, creatorii, ncepnd cu Jean Paul
Gaultier, au dat lovitura de gra]ie musculo[ilor,
aducnd pe podium manechini firavi, n haine
suple, lejere. Era normal ca ve[mintele s~ fie
largi, l~snd corpul s~ respire.

De asemenea, nu s-a mai obosit nimeni s~

dect

1988).

Catolicismul

pornit

campanie organizat~ pentru sus]inerea familiei,


iar 1994 a fost declarat anul familiei.

S-au schimbat imaginile publicitare; Calvin


Klein, care pn~ atunci ilustrase reclamele
sale cu nuduri sau s~ruturi, pentru lansarea
parfumului Eternity, n 1993, a reprodus
fotografia unei familii fericite cu doi copii,
nso]it~ de urm~torul motto: ntoarcerea la
valorile tradi]ionale de fidelitate, de
monogamie, de dragoste f~r~ sfr[it.
Efectele acestei st~ri de spirit asupra modei nu
au ntrziat. Moschino a prezentat n 1994 o
colec]ie cu titlul Repetita juvant, cu modele

Nina Ricci, po[et~ n form~ de telefon,


Fascino, octombrie - decembrie 1996

vechi, dar trainice, potrivite pe ici, pe colo, ca de


pild~ o jachet~ Chanel, dar ncheiat~, n loc de
nasturi, cu ace de siguran]~.
Creatorii au nceput s~ se preocupe de
garderoba ideal~, fixnd piesele principale din
dulapul unei femei, care s~ nu trebuiasc~ s~ fie
schimbate din [ase n [ase luni. Issey Miyake
imagina
modele
plisate,
ca
ve[minte
atemporale, iar Agnes B. declara: mi plac
hainele pe care le p~strezi mult timp. Revistele
de mod~ de la Paris citau cuvintele lui Cocteau:
Simplitatea cre[te odat~ cu rafinamentul.
Agnes B., tricot, 1997

De ce nu floricele? Vogue Hommes, februarie 1993

COSTUMUL BRBTESC
n acest sfr[it de mileniu, cele mai senza]ionale
nnoiri au ap~rut ns~ n domeniul conservator,
prin excelen]~, al costumului b~rb~tesc, r~mas
aproape neschimbat timp de dou~ secole. La
nceput s-au f~cut doar experien]e limitate ale
unor dress-designeri de a combina n

B~rbat cu sarong, Dolce et Gabbana, Vogue


Hommes, martie 1994

De ce nu pantofi cu tocuri? Elle, februarie 1994

285

travesti. Desigur c~ aceast~ furtun~ care a


r~scolit garderoba masculin~ a fost strnit~
n mare parte de homosexuali, revendicnd
n cadrul drepturilor omului o libertate de
manifestare necunoscut~ pn~ acum.
Schimbarea era ns~ inevitabil~, determinat~ de
cursul firesc al evolu]iei umane. La sfr[itul
secolului al XX-lea, dup~ ce s-a statornicit o
convie]uire pa[nic~ a celor dou~ sexe pe
acelea[i terenuri de activitate productiv~,
creatoare, social~, dar [i menajer~ era normal
s~ se [tearg~ acele deosebiri din nf~]i[are care
marcau pn~ nu demult rolul diferit al fiec~ruia
(al b~rbatului muncind [i luptnd n afara
c~minului, al femeii crescndu-[i copiii acas~).
nfrumuse]area a ncetat astfel s~ mai fie
considerat~

frivolitate,

intrnd

sfera

manifest~rilor artistice, a gesturilor de polite]e,


ca [i a exprim~rii personalit~]ii individuale.

Haina direct pe piele, Gianfranco Ferre, Max, 1998

vestimenta]ia masculin~ cte ceva mprumutat


din garderoba feminin~ sau de a readuce n
actualitate piese din istoria costumului. Apoi, n

Saloane [i produse cosmetice pentru b~rba]i


au devenit obi[nuite. Costumul prelucrat din
deceniul trecut de designer-ul italian G.
Armani era reconsiderat pe gustul tinerilor.
Croit pe corp, pe m~sur~, f~cut de comand~
la croitor, [i nu cump~rat de gata, costumul [i
p~stra forma clasic~, fiind ns~ executat din
materiale noi, ]es~turi u[oare, lucioase,

reviste de avangard~, ca Vogue, nf~]i[area


barb~teasc~ a fost scoas~ din tiparele clasice
ale masculului puternic [i sobru, a fost eliberat~
de prejudec~]i, recunoscndu-se [i pentru sexul

Piercing

Suprapuneri, Guess, Vogue Hommes, februarie 1993

imprimate, v~rgate etc. Acesta era mbr~cat


fie pe pielea goal~, fie doar peste maiou, fie
peste c~ma[a de obicei colorat~ deschis~
la gt. Jean Paul Gaultier a creat n 1996 un
costum [ocant, care, printr-un efect de ha[uri
p~rea c~ reliefeaz~ anatomia purt~torului:
mu[chii pectorali, abdominali, fesieri etc.

tare acela[i drept la mpodobire, schimbare,

Kenzo a lansat n 1993 costume clasice, avnd

joac~. S-a impus astfel o nou~ concep]ie asupra

pictate pe pieptul hainei, dar [i al c~m~[ii, mari

idealului masculin, care apare cu att mai

ghivece cu flori galbene sau ro[ii.

[ocant~ cu ct contravine unor obiceiuri mai

Lungimea p~rului nu se mai asocia cu


r~zvr~tirea, ci depindea numai de gustul
purt~torului sau de calitatea firului. B~ie]ii se
legau deseori la cap cu basmale, ca [i
corsarii, [i atunci [i ag~]au n ureche [i un
cercel sau mai mul]i.

adnc nr~d~cinate (mai ales n mediile rurale).


Helmut Lang a lansat n anul 1996 bluze [i
maiouri masculine din dantel~ cu flori. Pentru a
sublinia noua tendin]~, unii creatori au exagerat
costuma]ia, ca la carnaval, pn~ la
286

COSTUMUL FEMININ
Pe cap, p~rul natural, lung era l~sat liber sau
legat la spate, uneori mpletit. Scurt, era tuns
b~ie]e[te.
Pe trup, erau vizibile suprapunerile, de sub
rochia decoltat~ se vedea maioul, ca [i de sub
blazerul b~rb~tesc. mbr~c~mintea cea mai
comun~ era tricoul pentru var~ sau puloverul
pentru iarn~, cu fusta care putea avea toate
lungimile (fusta lung~ pn~ la glezne avea
cus~turile descusute, ca [li]uri) sau cu blugi
unisex. n picioare se purtau ghete nalte sau
pantofi cu talp~ groas~ din cauciuc de camion,
iar vara teni[i sau sandale japoneze.

Accesorii: rucsacul n locul po[etei.


n locul bijuteriilor mobile, au fost fixate pe toat~
urechea anouri asimetrice (fiecare alt fel) sau n
num~r diferit. Obiceiul indian al ncrust~rii
deasupra aripii nasului a unui diamant, cu rol de
inel de logodn~, mereu sub ochi, era adoptat [i
de unele europence. O adev~rat~ mod~ s-a
r~spndit printre tineri, cea a inelu[elor trecute
prin piele nu numai n urechi, dar [i pe alte p~r]i
ale trupului (piercing). Paralel a avut loc, ca o
reac]ie, exacerbarea publicit~]ii sexy, ap~rnd
reviste ca For women sau Women only (ca
echivalente ale celor pentru b~rba]i, de tip
Play-boy).
Smockingul a fost preluat de femei, purtat f~r~
c~ma[~ sau cu fust~ (Yves Saint Laurent,1996).

Suprapuneri str~vezii, Comme des Garcons, detaliu, Lenjeria la vedere, Hanro, detaliu, Brigitte, 16 / 1994 Vogue, mai 1991

287

Yves Saint Laurent, Smoking, Marie Claire, 1996

N ROMNIA, dup~ 1989 a urmat o perioad~


de tranzi]ie de la ornduirea comunist~ la
economia capitalist~, de pia]~. Primele efecte
vizibile ale eliber~rii au fost avalan[a de ziare
noi [i de buticuri cu chewing-gum, Coca-Cola [i
m~rfuri de bazar turce[ti.

tinerilor s~-[i hot~rasc~ propriul chip, dup~ legi

Unul dintre primele


semne ale libert~]ii
a fost crucea scoas~ la vedere, ag~]at~

pentru Miss Romnia s-au extins [i n ora[ele din

de lan] la gt sau atrnat~ ca cercel.


Desfiin]area uniformelor de [coal~ a permis

interna]ional, mobiliznd o armat~ de croitori,

288

numai de ei [tiute, dar ac]ionnd, de fapt, prin


imita]ie [i f~r~ vreun criteriu bine definit. Noiimbog~]i]i au organizat primele baluri cu pretexte
filantropice pentru a-[i etala luxul, rochiile scumpe
aduse din str~in~tate [i bijuteriile. Concursurile
provincie [i s-au inserat [i n competi]iile pe plan
coafori [i machiori.

Parade de mod~ au fost desf~[urate fastuos


n teatre [i cazinouri, prezentnd crea]iile
designerilor [i scenografilor. Universit~]ile de
Art~ au intrat n competi]ie, relevnd
aspectele artistice ale crea]iei vestimentare.
S-au nfiin]at noi organisme de cercetare, sau deschis [coli de manechine etc.
Particip~rile la manifest~rile Romniei n
str~in~tate, interzise n trecut, au devenit
curente [i frecvente.

Doina Levin]a, Parada modei masculine, 2002

289

Unda Popp, Spectacol de performing, expozi]ie personal~, 1898, Galeria C~minul Artei, Bucure[ti

290

Mori de vnt n California, S.U.A.

COSTUMUL
LA NCEPUTUL
MILENIULUI lll
Sfritul modei

Gutenberg, a transmiterii [i p~str~rii culturii prin

cu particularit~]ile lui individuale, pentru a


eviden]ia doar func]ia. Costumul masculin [i
taiorul feminin, completate de tunsoarea
clasic~ [i de accesoriile, asortate formeaz~
baza ]inutei militare, CFR-i[tilor, aviatorilor
etc. ca [i a celei a func]ionarilor.

cartea tip~rit~ este nlocuit~, n mare m~sur~,

Pentru ceremonie, fracul sau jacheta, ca [i

de cea a computerelor.

rochia lung~ [i p~l~ria se mai p~streaz~ doar n

Succesiunea rapid~ a informa]iilor ne face

cercul cel mai conservator al Europei, la Curtea

mereu mai ner~bd~tori, amatori ai genurilor

Angliei, sau n mediile voit atemporale (ntlnite

scurte n toate domeniile artei, de la poezia de

n istoria costumului din toate secolele, cum

tip haiku la video-clipul muzical, derulat ntr-o

sunt cele ale orchestrelor simfonice). n unele

vitez~ ame]itoare, ca [i prezent~rile de mod~

universit~]i cu tradi]ie se mai mbrac~ ocazional

televizate. tergerea grani]elor comunic~rii [i

robe, bonete sau peruci r~mase de la fondarea

globalizarea impune inevitabil folosirea unui

lor, iar lacheii hotelurilor de lux par apari]ii din

limbaj comun, n primul rnd vizual, ale c~rui

alte

conven]ii asigur~ n]elegerea mesajelor, dar

religioase s-au mai simplificat (dup~ Conciliul

care, pentru a transmite ceva nou, trebuie s~

Vatican II), maicile ordinului St. Vincent de Paul,

exprime un punct de vedere personal.

de pild~, fiind obligate s~ renun]e la coafele din

n costumul purtat, via]a social~ cere nc~ unele


uniforme militare sau civile, ascunznd trupul

pnz~ alb~ apretat~, ct ni[te cor~bii, cu care

Omenirea resimte din plin [ocul viitorului


prefigurat acum trei decenii de Alvin Tffler;
valul

[tiin]ei

[i

tehnologiei

moderne

se

rostogole[te din ce n ce mai repede, nainte ca


adaptarea din mers s~-i poat~ ]ine pasul. Era

secole.

Chiar

[i

ve[mintele

ordinelor

nu puteau conduce automobilul.


Donna Karan, N. Y. Vogue, 1996

291

Coapse la vedere, Marie Claire, octombrie 1991

Idealul

uman

ntr-o

lume

continu~

transformare creativitatea este o calitate vital~.


Omul ideal este cel care [tie s~-[i exploateze
nsu[irile personale, care face ce-i place [i [tie
c~ poate face bine , pentru care munca nu
este o pedeaps~, ci o pasiune. Reprezentan]ilor
noii elite li s-a g~sit [i un nume: Bo-bo (David
Brooks), o mbinare a doi termeni aparent
antagonici,

bourgeois

[i

bohemiens,

caracteriznd pe de o parte munca organizat~,


de tip burghez, pe de alta atitudinea indiferent~
fa]~ de lux, caracteristic~ romanticilor. Ei nu mai
cump~r~ limuzine, ci automobile de teren, se
mbrac~ simplu, sobru, n tonurile neutre care
odinioar~ erau ale s~racilor. Doar sportul mai
aduce culori vii, necesare pe stadion pentru a fi
vizibile de la distan]~.
Cei foarte tineri au propria lor mod~, care pare
ie[it~ din actualitate, venit~ din toate timpurile.

Ei par s~ se ntoarc~, cu gra]ie, ntr-un trecut


Buricul la vedere, Vogue, octombrie 1996

292

principalele beneficiare ale frivolit~]ii, adopt~


azi, fa]~ de propria imagine, o rela]ie de tip
b~rb~tesc. De unde pn~ nu demult femeile cu
stare, dar subordonate social, apelau la casele

semneaz~ prototipurile sau unicatele la fel ca


[i pictorii pnzele lor, iar manechinele sunt la
fel de faimoase ca [i actorii de cinema.

pe ecran, cu haine comode. Nici n lumea

Pl~cerea jocului d~ farmec show-ului de


mod~, care se desf~[oar~ rapid, pe fond
muzical [i cu efecte de lumini colorate sau cu
valuri de aburi, amintind clip-ul sau instala]ia.
Autorii nu se mul]umesc s~ propun~ noi
modele de ve[minte, ci modific~ ntreg
aspectul uman, crend raporturi de propor]ii
insolite, ad~ugnd volume sus]inute de
adev~rate proteze, modelnd deform~ri
corporale expresioniste (ex. Paquita Paquin,
Phnomnes, Vogue, august 1994).

afacerilor nu se mai pune peste tot acela[i pre]

Dress-designerii au deturnat deseori materiale

de mod~ pentru a-[i sus]ine prestigiul rangului,


dar [i pentru a-[i ascu]i arma specific~, seduc]ia,
acum,

st~pne

pe

sine

[i

independente

financiar, vor s~-[i decid~ singure aspectul.


Tiraniei modei i se opune [i relaxarea general~
a vestimenta]iei. Computerele au introdus
munca la domiciliu, unde stai mbr~cat cum
vrei, dar [i pentru birou a ap~rut a[a-numitul
internet-set-look, ]inuta pentru lucrul cu ochii

pe elegan]a care face impresie. n SUA, nc~


din deceniul trecut, s-a permis func]ionarilor s~
Hublou pentru buric, Louis Vuitton,
Expres Magazine, 13 - 19 martie 2003

nu mai vin~ mbr~ca]i oficial vinerea, pentru a


putea pleca n week-end direct de la slujb~. Din
1991, concernul gigant de aluminiu ALCOA a

Tinerii dau tonul modei , Vogue


Hommes, septembrie 1993

fost primul care a permis angaja]ilor s~ renun]e


ideal, la care visau romanticii, ntr-o lume

total la costumul impus, urmat n 2000 de multe

simpl~ [i n]eleapt~, n acord cu natura, pre]uind

altele.

bucuriile primordiale. Vanit~]ile nsemnelor de

Este, de altfel, u[or de observat c~ lumea de


pretutindeni nu se mai g~te[te dect n
situa]ii cu totul speciale. Cei tineri nici nu au
apucat altceva dect ve[minte, wash-andwear. Industria de confec]ii globalizat~ nu
mai risc~ s~ produc~ dect piese de baz~,
botezate, simple chic, care se pot combina
de c~tre cump~r~tor dup~ gust, indiferent din
ce cultur~ face parte.

rang [i avere au fost [terse de pe ve[mintele lor


[i trimise la muzeu. Cu o superb~ dezinvoltur~,
b~ie]i [i fete de pretutindeni pot fi v~zu]i
c~l~torind cu sacul n spate, dormind pe jos prin
g~ri sau aeroporturi. Ei poart~ cu nep~sare
acelea[i maiouri sau bluze de bumbac, scoase
peste pantaloni sau fuste, acelea[i pulovere
largi sau geci; de sub rochia decoltat~ se vede

[ireturi.

Ce [i cui mai vnd, atunci, designerii de


mod~? Ei nu mai vnd haine, ci doar imagini
virtuale, publicitate.

ncetarea dictaturii modei, n]eleas~ ca o

Elegan]a, fantezia vestimentar~ [i podoabele

schimbare impus~ [i acceptat~ unanim, apare,

pre]ioase

astfel, ca fenomenul cel mai imporant al epocii

prezent~rilor

noastre (comentat n studii ca Sfr[itul modei,

adev~rate spectacole, continund happening-

de Teri Agins). Majoritatea femeilor, alt~ dat~

urile din deceniile trecute. Creatorii [i

maioul, tivurile sunt inegale, emblema lor e


buricul la vedere sau basche]ii dezlega]i la

s-au
de

refugiat
mod~,

pe
care

podiumurile
au

devenit

293

din domeniul industrial, socotite pn~ atunci


incompatibile, ca plasticul banchetelor
automobilelor,
plasa
metalic~,
fibrele
metaloplastice, spuma de plastic etc. (Patrick
Cabasset, Tissus venus d'ailleurs, Vogue
Hommes, 1996).

p~streaz~ mobilul profund n subcon[tient, n

Privit retrospectiv, secolul al XX-lea pare s~-[i


fi ndeplinit menirea de a elibera omul de
constrngeri
[i
prejudec~]i,
oferindu-i
libertatea de a-[i concepe nf~]i[area ca pe o
crea]ie artistic~ zilnic rennoit~.

limiteaz~, ca alt~ dat~, la cteva curente sau [coli

Se pare c~ cei tineri vor s~-i renve]e pe


adul]i s~ se joace, s~ vad~ cu ingenuitate
omul adev~rat nd~r~tul hainei, s~ pre]uiasc~
mai mult fantezia dect [ablonul.

c~ arta de a al~tura forme [i culori pe propriul chip

Fenomenul principal al evolu]iei vestimentare din

ca [i polite]ea, unei ct mai bune comunic~ri

secolul

umane. Concluzia este c~ pe primul plan va trece

al

XX-lea

fost,

prin

mister. Fiecare om [i dezv~luie personalitatea sau


[i-o

ascunde,

dup~

nevoie,

compunndu-[i

nf~]i[area personajului pe care dore[te s~-l


ntrupeze, pentru a strni n semeni anumite
reac]ii. La fel cum via]a artistic~ actual~ nu se mai
dominante, ci se desf~[oar~ ntr-o multitudine de
moduri de expresie personale, [i n conturarea
imaginii umane accentul cade tot mai mult pe
crea]ia individual~. Azi, orice om trebuie s~ nve]e
are acelea[i legi ca [i pictura sau sculptura, iar
alegerea [i combinarea ve[mintelor nseamn~
compozi]ie decorativ~, slujind, n cazul costumului,

urmare,

democratizarea pe toate planurile, estomparea

calitatea artistic~.

inegalit~]ilor de pozi]ie social~ sau de avere, ca [i

es~turi nemaiv~zute, Junya Watanabe, detaliu,


Comme des Garcons, 2000

Kosuke Tsumura, Hain~ din nylon [i ziare,


detaliu, Kyoto, Colec]ia Institutului de Mod~

John Galliano, la Dior, Le Nouvel


Observateur, ianuarie-februarie 2000

a celor de vrst~ [i de sex, odat~ cu nivelarea


deosebirilor n ocupa]ii [i ritm de via]~.
ncetnd s~ mai fie o investi]ie a averii, ca n evul
mediu, cnd o rochie valora ct o mo[ie, fiind
mo[tenit~ de mai multe genera]ii, mbr~c~mintea
actual~ devine pe zi ce trece mai efemer~ iar
elegan]a mai accesibil~ oricui.
Odat~ ce costumul nu mai sluje[te la transmiterea
unor informa]ii precise, prozaice, ce i-a mai r~mas
de comunicat? Desigur, mesaje poetice, inefabile,
ca muzica. R~spunsul nu e simplu, pentru c~
rela]iile umane, chiar dac~ s-au schimbat, [i

Locuin]~ gonflabil~, Le Nouvel


Observateur, septembrie 2000

Dup~ ce s-a dezv~luit tot ce se putea dezv~lui,


ne ntreb~m cum se va petrece repoetizarea
mijloacelor de seduc]ie, renv~luirea lor n
misterul necesar pentru a strni imagina]ia?

Ast~zi este greu de conceput un singur ideal


uman care s~ polarizeze admira]ia publicului,
a c~rui arie s-a extins, practic, la suprafa]a
ntregului glob p~mntesc sau m~car peste
tot unde a p~truns televiziunea.

CUM VOR ARTA


NEPOII NEPOILOR
NOTRI?

Pe cnd sculptorii Greciei antice [i-au sintetizat


observa]iile [i medita]iile n statuile ideale ale
zeilor, pornind doar de la tipurile localnicilor din

Am p~[it n noul mileniu cu speran]a evit~rii


catastrofei nucleare, a rezolv~rii pa[nice a
conflictelor,
a
descle[t~rii
tensiunilor
interetnice etc., etc.
La nceputul celui de-al III-lea mileniu dup~
Hristos, [i al celui de-al VI-lea de istorie
scris~, omenirea se ntreab~, firesc, ce s-ar
mai putea inventa n domeniul costuma]iei?
Acelea[i forme [i culori, croieli [i podoabe au
fost transmise de la o genera]ie la alta,
mereu reluate, combinate n noi ansambluri
resim]ite ca proaspete, incitante, la mod~,
pentru a fi repede neglijate [i uitate ca
demodate, n favoarea altor nout~]i, [i ele
retro n felul lor. Ca [i pe vremuri n Grecia
antic~, ntrecerile sportive, Jocurile Olimpice,
devenite spectacole mondiale, au obi[nuit
publicul larg cu vederea trupului atletic,
armonios dezvoltat, nf~]i[at n mi[care, f~r~
nici o masc~ sau artificiu deformant.

Thierry Mugler, P~l~rie, Point de Vue, februarie 1998

Peloponez, pe ecranele televizoarelor se


perind~ cele mai diverse tipuri de asiatici sau
africani, europeni sau amerindieni evolund
ntr-un uria[ caleidoscop, n care se al~tur~
oameni de toate vrstele [i se pun n valoare
tradi]ii costumare diferite.
Se prevede, astfel, statistic c~ n secolul acesta
speran]a de via]~ se va prelungi, iar num~rul
vrstnicilor va fi mereu mai mare. Fenomenul a
dat de gndit creatorilor, ca de pild~ lui Yissey
Miyake, inspirndu-i modele inedite, cum sunt
hainele metalizate, armonizate cu p~rul argintiu.
Pe de alt~ parte, ne putem imagina c~ urma[ii
no[tri, plictisi]i de uniformitatea costumului
universal, r~spndit peste tot de mijloacele de
difuzare vizuale, [i ncetnd s~ se mai simt~
complexa]i, provinciali, [i vor scoate la lumin~
vechile porturi, att de bine potrivite staturii,
coloritului pielii [i p~rului, [i modului de a se
mi[ca, de a merge sau a dansa. Departe de a
deveni monoton, costumul viitorului, hr~nit de
comoara

folclorului,

va

redeveni

crea]ie

autentic~, pa[nic~ exaltare a culturilor na]ionale.


Costumul considerat oper~ de art~ va permite
es~turi mulate, Lillehammer, anii 90

manifestarea talentului, cultivat printr-o

295

Revenirea la flori

educa]ie estetic~ la care n zadar a aspirat veacul


nostru, dar pe care progresul o va impune, f~r~
ndoial~, n viitor. Astfel, prin nf~]i[area sa
expresiv~, armonioas~ [i pre]ioas~, omul nsu[i,
creatorul propriei sale imagini, va declan[a n
aproapele s~u tr~irea total~ pe care o d~ruie[te
arta,

ca

un

dumnezeie[ti,

e[antion
bucurie

al
a

ordinii
ochiului,

universale,
min]ii

[i

sentimentului, punnd n func]iune toate sim]urile.


Oamenii vor redescoperi pl~cerea pip~itului unui
ve[mnt din puf sau din catifea, fo[netul unei
taftale, parfumul suav al unui v~l diafan, vor
recepta mesajul poetic al unui costum, de data
aceasta la

scara democra]iei, adic~ la ndemna tuturor.


296

Revenirea la coarne, Alexander McQueen pentru Givenchy

Schimb~rile de aspect, de form~ [i de culoare


ale costumului viitorului vor depinde, desigur, de
noile sale func]ii, de integrarea lui n peisaj,
care la rndul lui va fi marcat de modul de
producere

energiei.

Locul

lemnului,

c~rbunelui sau petrolului va fi luat nu numai de


energia atomic~ ci [i de razele solare, de for]a
mareelor, a valurilor m~rii sau a vntului, sau de
procesarea chimic~ a de[eurilor. Au [i ap~rut
versiuni moderne ale morilor de vnt, care
mpodobesc peisajul ca un stol de p~s~ri, ca [i
cuptoare de gunoi care nfrumuse]eaz~ ora[ul,
cum e cel cu turla ca o sfer~ aurie, proiectat de
Hundertwasser, la Viena.

Arhitectura va avea grij~ s~ menajeze


vegeta]ia; de aceea, urbanistica de
anticipa]ie plaseaz~ majoritatea cl~dirilor cu
func]ii publice n subsoluri (s~li de spectacol,
biblioteci, arhive, parc~ri etc.), iar locuin]ele
la n~l]ime, fie ridicate deasupra solului prin
tije, ca ni[te ciuperci sau flori, fie suspendate
pe re]ele, de pild~ deasupra unui ru.
Slujit de ma[in~rii, omul nu va mai trebui s~ se
deplaseze la slujb~, lucrnd acas~. n schimb,
[i va muta domiciliul dup~ voie: se prevede
realizarea unor unit~]i locuibile ca ni[te rulote,
putnd fi ag~]ate de elicoptere [i mutate
oriunde, n ora[, pe munte sau la mare.
Noile materiale de construc]ie vor permite ca
fiecare om s~-[i modeleze, ca [i scoica, propria
cochilie, n formele cele mai fanteziste.
Costumele vor trebui s~ ]in~ seam~ de
deplasarea individual~, care va intra n vitez~
fie pe sol, pe covoare rulante sau nc~l]~ri pe
pern~ de aer (asem~n~toare patinelor cu rotile
actuale), fie n aer, la mic~ n~l]ime, ceea ce ar
impune

m~suri

de

protec]ie

anti[oc

prin

ve[minte pneumatice sau spongioase.


A devenit posibil~ realizarea unei pelicule foarte
sub]iri, elastice, termoizolante, impermeabile [i
Philippe Starck, Vogue, septembrie 1997

297

suprem rafinament putnd s~-[i schimbe


culoarea dup~ dorin]~, eventual cu o
programare prealabil~. Nu mai este doar o
idee [tiin]ifico-fantastic~ nici combinezonul
prev~zut cu cili-senzori, capabili s~ preia din
mediul exterior sau interior informa]ii asupra
st~rii atmosferice, temperaturii, umidit~]ii sau
radia]iilor, declan[nd adaptarea automat~ a

Fermoare ca ornament, Dior, Vogue, aprilie 2001

Givenchy, Rochie peste costum de baie, LExpress Magazine, 13 - 19 martie 2003

costumului. Pentru timpul rece s-au imaginat


[i haine, care, p~strate n dulap sub presiune,
arat~ ca o folie de hrtie, dar n contact cu
aerul devin expandate, ca o vat~ pufoas~.

vor face parte din costum, sub form~ de


cercei, br~]~ri sau coliere, antenele avnd
rolul ornamental al penelor la p~l~rie sau al
florilor prinse n p~r.

Mijloacele

de

comunicare

Ochelarii

continua

s~

evolueze.

vor

deveni

adev~rate

proteze,

individuale

vor

Exist~

deja

extinznd acuitatea vederii pn~ la microscop

palmotropul, purtat la mn~ ca un ceas, care

sau telescop [i permi]nd perceperea razelor

combin~

care dep~[esc spectrul vizibil, ultraviolete [i

func]iile

telefonului,

computerului,

faxului [i televizorului. Butoanele de comand~ a

infraro[ii.

transmi]~torilor [i receptorilor miniaturiza]i

suprafa]~ sferic~, de jur mprejur, ar permite o

L~rgirea

cmpului

vizual

pe

orientare n spa]iu superioar~ celei a


albinelor. n ochelari ar putea fi integrate [i
aparate foto sau computere, cu mausul n
inelul de la deget. Ar putea fi atins, astfel,
visul nzestr~rii omului cu nsu[irile celorlalte
vie]uitoare: cu for]a leului, ntrupat~ de Sfinxul egiptean, cu viteza calului, atribuit~
centaurului grecesc, cu zborul vulturului,
propriu geniilor naripate mesopotamiene sau
cu adaptarea subacvatic~ a sirenelor.
Scenografii filmelor de anticipa]ie au propus
diferite solu]ii de combinare a aspectului
tehnic al aparaturii cu v~luri fluide, romantice,
sugernd via]a organic~.
Cea mai mare inven]ie, ale c~rei consecin]e vor
ap~rea n mileniul al III-lea, este ns~ extinderea
trucajului prin proliferarea imaginilor artificiale. nc~
din

anii

80

ai

secolului

20

s-a

realizat,

deocamdat~ doar n film sau TV, proiectarea unor


obiecte inexistente n realitate. n Jurassik Park,
dinozaurii lui Spielberg au fost integra]i n memoria
calculatorului sub forma unor ecua]ii matematice
din care au rezultat creaturi verosimile introduse n
film printre personajele reale (Jean Gabriel Fredet,
Vr~jitorii imaginilor, Le Nouvel Observateur, 1520 decembrie 1994).

Urmeaz~, desigur, implantarea acestor imagini


virtuale chiar n spa]iul vie]ii cotidiene. Oricine ar
putea astfel s~-[i schimbe ambian]a camerei cu
un decor de munte sau de mare sau s~ se
nv~rte printre eroii unui film sau printre
manechinele care prezint~ moda, privindu-le pe
ndelete

de

jur

mprejur

prin

stop-cadru.

Deasemenea va fi posibil ca omul s~ se


nve[mnteze [i pe sine nsu[i n iluzii, f~cnd
vizibile hainele imaginare ale mp~ratului din
poveste, ba mai mult, variindu-le prin morphing,
realiznd trecerea ntr-un mod fluid de la o
imagine la alta, a[a cum ntr-o reclam~
Robotul japonez ASIMO, Le Nouvel Observateur, 4 - 10 ianuarie 2001

publicitar~ pentru benzin~ un automobil


299

devine, printr-o metamorfoz~ progresiv~, un


tigru care sare.

poate preface ntr-un F~t-Frumos [i invers,


tr~ind astfel mai multe vie]i.
C~ci s~ nu uit~m c~, dup~ cum scria Shelley:

Dac~ v~zul, auzul [i mirosul pot fi [i acum


lesne n[elate, probabil c~ [i pip~itul [i gustul
vor fi p~c~lite ntr-un viitor nu prea ndep~rtat
prin mijloace artificiale pentru a da senza]ia
unor tr~iri reale. Oare cum se vor adapta
urma[ii no[tri la aceast~ confuzie dintre vis [i
via]~, pe care Calderon de la Barca a intuit-o
acum peste trei secole?

Orict~ bucurie sau dureri Nea[teapt~, f~r~ cap~t e c~rarea


i mine pentru om nu-i ce-a fost ieri
E ve[nic~ pe lume doar schimbarea.

(traducere de P. Solomon)

Nici nu ne putem imagina posibilit~]ile acestor


reedit~ri ale basmelor, n care un balaur se

Revenirea la bijuterii indiene, John Galliano,


Vogue, septembrie 1997

Revenirea la colanele africane, Givenchy,


Vogue septembrie 1997

Revenirea la bl~nuri ca n preistorie, J.P.Gaultier,


Vogue, septembrie 1997

J. P. Gaultier, Bubu, anii 90

301

Bibliografie

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Costumul masculin de-a lungul secolului XX

Agins, Teri, The End of Fashion, New


York, Harper Collins Publishers, 2000.
Alain, Emile Chartier Un sistem al
artelor frumoase, Bucure[ti, Ed. Meridiane,
1969.
Alexianu, Al., Mode [i ve[minte din
trecut, Bucure[ti, Ed. Meridiane, 1971.
Arnold, Janet, Handbook of Costume,
Londra, Macmillan, 1973.
Barthes, Roland, Le systme de la
mode, Paris, Ed. du Seuil, 1967.
Baudelaire, Charles, Pictorul vie]ii
moderne [i alte curiozit~]i, Bucure[ti, Ed.
Meridiane, 1992.
B~n~]eanu, Tancred, Foc[a,
G.,
Ionescu, E. Arta popular~ n R.P.R.,
Bucure[ti, Espla, 1958.
B~n~]eanu, Tancred, Zlotea, E., Romnia
- din tezaurul portului popular tradi]ional,
Bucure[ti, Ed. Sport-Turism, 1977.
302

Btc~, Maria, The Romanian National


Costume, Bucure[ti, Departamentul de
Informa]ii Publice al Guvernului Romniei,
1996.
Beagle, P., American Denim, New York,
Harry N. Abrams Inc, 1975.
Berchin~, Doina, Moda pe n]elesul
tuturor, Bucure[ti, Ed. Paidea, 1999.
Besson, Jean-Louis, Le livre des
costumes, Paris, Ed. Gallimard, 1986.
Blondez Philippe, Mode en mouvements
de mode, Ed. SODES, Paris, 2005.
Boehm, Max von, Die Mode, Mnchen,
F. Brinckmann, 1925.
Bonnart, Personnages de qualite, Paris,
Rombaldi, 1956.
Boucher, Franois, Histoire du Costume
en Occident de lAntiquit nos jours,
Paris, Flammarion, 1965.
Boutin-Arnaud, Marie et Noelle

Tasmadjian, Le vtement, cration,


conception, fabrication, Paris, Nathan,
1997.
Braun, Ronsdorf, Margarete, Modische
Eleganz, Europische Kostmgeschichte
von 1789 bis 1929, Mnchen, Georg DW
Callway, 1963.
Broby Johansen, R., Body and clothes,
New York, Reinhold Book Corporation,
1968.
Brooke, Iris English Costume, London,
Methuen, 1951.
Brooks, David, Bobos in paradise, NY.
London, Simon & Schuster, 2000.
Buta Ovidiu, Victima modei, Ia[i, ed.
Polirom, 2006.
Caragea, Cecilia, Istoria aranj~rii
p~rului, Bucure[ti, Ed. Teora,1999.
Carlyle, Thomas, Filosofia vestimenta]iei, Bucure[ti, Institutul European, 1998.

1900

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

Costumul feminin ntre 1900-1940

Chambers, Bernice G., Color and design.


Fashion in mens and womens clothing,
New York, Prentice Hall inc, 1951.
Chapsal Madelaine, La chair de la robe,
(Madelaine Vionnet), Paris, Ed. Fayard,
1989.
Contini, Mila, 5000 ans delegance,
Paris, Hachette, 1965.
Cottaz, Maurice, Encyclopedie du
costume, Paris, Ed. Albert Morance, 1955.
Cressy Judith, Le livre de lor, New
York, Metropolitan Museum of Art, 1998.
Cunnington, C.W. [i P., Handbook of
English Costume, London, 1959.
DAssailly, Gisle, Les quinze rvolutions
de la mode, Paris, Hachette, 1968.
Davenport, Millia, The book of
Costume, New York, Crown publ. inc.,
1948.
Deboucourt M., Modes et manires du

jour 1789-1808, Paris, Rombaldi, 1957.


Deslandres, Yvonne, Le
costume,
image de lhomme, Paris, Ed. Albin Michel,
1976.
Deslandres, Yvonne; Mller Florence,
Histoire du costume au XX-eme sicle,
Paris, Somogy, 1986.
Dickson, Olive Patricia, Arts indiens au
Canada, AINC Ottawa Canada, 1972.
Dic]ionar de art~, Bucure[ti, Ed.Meridiane, 1998.
Dorner, Jane, Fashion, London,
Octopus Book, 1974.
Erner Guillaume, Victimes de la mode?,
Paris, Ed. La decouverte / Poche, 2006
Fashion. A History from the 18th. to
20th. Century, The Collection of the
Kyoto Costume Institute,
London,
Taschen, 2002.
Fontanel Beatrice, Corsets et soutiens -

gorge, Paris, Ed. de la Martiniere, 1997


Formagiu, Hedwig-Maria, Portul
popular din Romnia, Bucure[ti, Artis,
1974.
Funcken, Liliane et Fred, Le costume et
les armes des soldats de tous les temps,
Paris, Tournai, 1966.
Gurye G.S., Indian costume, Bombay,
1951.
Gutkowska-Rychlewska,
Maria,
Historia Ubiorow, Wroclow-WarszawaKrakow, 1968.
Grmbach, Didier, Istorii ale modei,
Bucure[ti, Ed. Funda]iei PRO, 2001.
Hamilton Hill, Marget; Bucknell P.A.,
The Evolution of Fashion, Pattern and Cut
from 1066 to 1930, London, B.T. Batsford
Ltd., 1967, edi]ia a VII-a 1981.
Hansen, Henni Harald
Costume
Cavalcade, London, Methuen, 1956.

30
3

Hollander, Anne, Seeing


through
clothes, London, Berkeley, University of
California Press, 1993.
Hollander, Anne, Sex and Suits: The
Evolution of Modern Dress, London,
Claridge Press, 2002.
Howell, Georgiana, In Vogue, Six
Decades of Fashion, London, Penguin
Books, 1978.
Ionescu,
Adrian-Silvan,
Moda
romneasc~ 1790-1850 ntre Stambul [i
Paris, Bucure[ti, Ed. Maiko, 2001.
Ionescu, Adrian-Silvan, Mod~ [i
societatea urban~, Bucure[ti, Ed.Paideea,
2006.
Jones, Dylan, Haircults, London,
Thames and Hudson, 1990.
Kennedy, Allan, Costumes japonais,
Paris, Ed. Adam Biro, 1990.
Khler, Karl, Emma von Sichart,
Praktische Kostmkunde, Mnchen, F.

1945
Costumul feminin ntre 1940-1970

304

1950

Brinckmann A-G, 1926.


Co, NY, 1990.
Korciunova Tamara, Le costume en
Mantoux, Thierry, Le guide du bon chic
Russie. Muse de lErmitage, Leningrad, bon genre BCBG, Paris, Ed. Herm, 1985.
Ed.dArt Aurora, 1983.
Mc Dowell, Colin, Le Chapeau et la
Kzlinski V.I.; Berman E.M.; Kurbatova mode, Paris, Ed. Celiv, 1994.
E.M., Russki Kostium, Moscova,1963.
Mc Dowell, Colin, The Man of Fashion,
Kybalova, Ludmila; Herbenova, O.; London, Thames and Hudson, 1997.
Lamarova, M. Der grosse Bilderlexicon der
Mller Florence, Art&Mode, Paris, Ed.
Mode, Praga, Artia, 1976.
Assouline, 2001
Laver, James, Style in costume, London,
Le Muse de la Mode, Buttolph,
Oxford University Press, 1949.
Angela et les colaborateurs, Paris,
Laver, James, Histoire de la Mode et du Phaidon, 2001.
Costume, London, Thames and Hudson,
Nanu, Adina, Art~, stil, costum,
1995.
Bucure[ti, Ed. Meridiane, 1976.
Lechevalier, Corinne, Le chic au
Nanu, Adina, Arta pe om, Bucure[ti,
masculin, Paris, Hachette, 2003.
Ed. Compania, 2001.
Lehnert, Ghertud, Fashion a concise Nicolescu, Corina, Istoria costumului de
history, London, Laurence King, 1999.
curte n ~rile Romne secolele XIV - XVIII,
Leloir, Maurice,
Dictionnaire
du Bucure[ti, Ed. tiin]ific~, 1970.
costume, Paris, Librairie Grnd, 1951.
Nieholdt,
Eva,
Kostmkunde,
Madsen Axel, Chanel, ed. H.Holt and Braunschweig, Klinkhardt u. Biermann, 1961.

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Costumul feminin ntre 1970-2000

Obalk, H.; Saval, A.; Pasche, A. Les


mouvements de mode expliqus aux
parents, Paris, Laffont, 1984.
Oros, Constantin, Pagini din istoria
costumului, Cluj, Ed. Dacia, 1998.
Pasco, Michael, Lhistoire des lunettes
vue par les peintres, Paris, Boube, 1995.
Pastoureau Michel, Letoffe du diable,
Paris, Ed.du Seuil, 1991.
Peacock John, Costume 1066-1966,
London, Thames and Hudson, 1992.
Penn Irving, Regards the Work of Issey
Miyake, London, Jonathan Cape, 1999.
Petrescu, Paul [i Stoica Georgeta, Arta
popular~ romneasc~, Bucure[ti, Ed.
Meridiane, 1969.
Racinet, A.C.A., The complete costume
history, London, Taschen, 2003.
Reich, Adina, Istoria costumului, Tel
Aviv, Ed. Didactic~, 1996.

Ruppert, Jacques, Le costume, Paris,


Flammarion, 1931.
Secosan, Elena; Petrescu Paul, Portul
popular de s~rb~toare n Romnia,
Bucure[ti, Ed. Meridiane,1984.
Seeling, Charlotte, Fashion, The
Century of the designer 1900 - 1999,
Cologne, Knemann, 2000.
Sronkova, Olga, Die Mode von der
Renaissance bis zum Rokoko, Praga, Artia,
1959.
Tambini, Michael, The look of the
century, London, Dorling Kindersley,1999.
Taylor, Lou, Mourning Dress, London,
George Alen and Unvin Publishers, 1983.
Thiel, Erika, Geschichte des Kostms,
Berlin, Henschelverlag,1963.
Thiel Erika, Knstler und Mode, Berlin,
Henschelverlag, 1979.
Tilke, Max, Orientalische Kostme,

Berlin, E. Wasmuth,1923.
Turner Wilcox, R. The Dictionary of
Costume, New York, Charles Scribners
sons, 1969.
Uniformele armatei romne 18301930, Bucure[ti, Muzeul Militar, 1930.
Wilhelm, Jacques, Modenschau der
Jarhunderte,
Hamburg,
Blchert
Verlag,1957.
Waquet Dominique; La porte, Marion
Moda, Bucure[ti, Ed. Corint, 2003.
Weigert
R.A.,
Pourpoints
et
vertugadins, Paris, Rombaldi, 1958.
Weigert R.A., Bonnart, Personnages de
qualit, Paris, Rombaldi, 1956.
Weigert R.A., Gallerie des modes et
costumes francais 1778-1787, Paris,
Rombaldi, 1960.

305

Doamna dormind, 3000 \Hr., Malta, Muzeul de arheologie Valetta

Autor
Adina Nanu
Concep]ie grafic` [i copert`
Adrian Sorin Georgescu

DTP
Roxana Enciu
Dana Voiculescu
Irina Spirescu

Redactare
Emil Stanciu
Coordonator proiect
Arpad Harangozo
Ovidiu Morar