Sunteți pe pagina 1din 3

SC GRUCONSTRUCT

SRL

COD:IL-1
Editia1/revizia0
pag 1/3

AMESTECAREA BETONULUI

AMESTECAREA BETONULUI

1. Scop
Descrierea modului de amestecare si a conditiilor care este necesar sa fie indeplinite pentru a
se obtine o distributie omogena a materialelor componente si o lucrabilitate constanta.
2. Domeniu de aplicare
Prezenta procedura se aplica pentru realizarea amestecului pentru prepararea betoanelor la
statiile de betonare.
3. Documente de referinta
Urmatoarele documente cuprind prevederi care, prin referire n textul procedurii, constituie
prevederi ale acestei proceduri:
MQMSSM
- manualul sistemului de management combinat calitate mediu- sanatate si
securitate in munca
-Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat,
indicativ NE 012 99.
La momentul difuzarii procedurii, editiile indicate erau cele n vigoare. Documentele aratate
mai sus sunt supuse revizuirii. Uti1izatorii se asigura ca sunt n posesia editiilor n vigoare, att a
procedurii ct si a documentelor de referinta. Compartimentul SM al societatii mentine o lista-martor
a documentelor sistemului de management al calitatii, indicnd editiile n vigoare.
4. Definitii. Abrevieri
4.1 Definitii
Pentru scopurile prezentei proceduri sunt aplicabile definitiile din SR EN ISO 9000:2006
Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
4.2 Abrevieri
MQMSSM
- manualul sistemului de management combinat calitate mediu- sanatate si
securitate in munca
GRU
- S.C. GRUCONSTRUCT S.R.L.
PC
- procedura calitate.
5. Descriere
Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau cu cadere
libera. Daca se utilizeaza agregate cu granule mai mari de 40 mm, se folosesc numai betoniere cu
cadere libera.
Operatia de amestecare se face pentru a obtine o distributie omogena a materialelor
componente si o lucrabilitate constanta a betonului.
Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se face incepand cu acele
materiale care au granulatia cea mai mare.
Durata de amestecare a materialelor in betoniera este in functie de tipul si compozitia
Elaborat
Nume si prenume
Data
Semantura

Verificat

Aprobat

SC GRUCONSTRUCT
SRL

COD:IL-1
Editia1/revizia0
pag 2/3

AMESTECAREA BETONULUI

betonului, de conditiile de mediu si de tipul instalatiei, avandu-se in vedere obtinerea unui amestec
omogen, dar nu poate fi mai mica de 45 de secunde de la introducerea ultimului component in
betoniera. Aceasta durata de amestecare poate fi majorata in cazul in care se utilizeaza aditivi sau
adaosuri, daca se utilizeaza agregate cu granule mai mari de 31 mm, in perioadele de timp friguros;
Durata de incarcare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncarul
tampon al betonierei este de maxim 20 minute.
La terminarea unui schimb de lucru sau la intreruperea prepararii betonului pentru o durata
mai mare de o ora, este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu jet puternic de apa, sau apa
amestecata cu pietris si apoi golita complet, pentru a se evita intarirea betonului ramas pe peretii
interiori ai tobei betonierei.
Pentru betonul furnizat utilizatorului, la cererea acestuia, producatorul furnizeaza urmatoarele
informatii:
-denumirea statiei de betonare;
-denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria
inregistrarii certificatului si actul doveditor al atestarii statiei;
-data si ora exacta la care s-a efectuat incarcarea;
-numarul de imatriculare al mijlocului de transport;
-cantitatea de beton care a fost livrata ;
Este necesar ca bonul de livrare sa cuprinda urmatoarele date:
-pentru amestecul proiectat:
-clasa de rezistenta a betonului;
-tipul, clasa si dozajul de ciment;
-tipul de agregate si granula maxima;
-tipurile de aditivi si adaosuri;
-data privind caracterisicile speciale ale betonului (grad de impermeabilitate, gelivitate, etc.) ;
-pentru amestecul prescris:
-detalii privind compozitia betonului;
-clasa de consistenta.
In ambele cazuri se consemneaza pe bonul de livrare: data si ora sosirii betonului la punctul
de lucru, confirmarea de primire a betonului, temperatura la livrare si temperatura mediului ambiant.
Dupa maximum 30 de zile de la livrarea betonului, producatorul este obligat sa elibereze
certificat de calitate pentru betonul marfa.
Rezultatele necorespunzatoare obtinute pentru probele de beton intarit sunt comunicate
utilizatorului in termen de 30 de zile de la livrarea betonului, conditie care este consemnata
obligatoriu in contractul incheiat intre parti.
6. Responsabilitati
6.1. Seful statiei de betonare raspunde de :
-receptionarea, depozitarea si gospodarirea materialelor componente: agregate, ciment,
aditivi, apa ;
-aplicarea dupa caz a masurilor care se impun pentru pregatirea agregatelor: sortare, spalare,
incalzirea sau racirea componentilor betonului;
Elaborat
Nume si prenume
Data
Semantura

Verificat

Aprobat

SC GRUCONSTRUCT
SRL

COD:IL-1
Editia1/revizia0
pag 3/3

AMESTECAREA BETONULUI

-asigurarea intretinerii instalatiilor de preparare a betonului;


-verificarea metrologica a instalatiilor de dozare/cantarire;
-verificarea operativa, cel putin o data pe saptamana, a instalatiilor de dozare;
-respectarea caracteristicilor sortimentului de beton comandat in ceea ce priveste
granulozitatea agregatelor, tipul si dozajul de ciment, tasarea, temperatura, etc. ;
-respectarea ritmului de livrare;
-eliberarea certificatelor de calitate pentru betoanele livrate;
-identificarea beneficiarilor la care s-a livrat betonul ai carui parametrii au rezultat
necorespunzatori.
6.2. Operatorul statiei de betonare raspunde de:
-dozarea componentilor, in conformitate cu retetele/tehnologiile in vigoare;
-aducerea periodica a cantarelor pe 0, dupa golirea cupei;
-malaxarea corespunzatoare a betoanelor;
-intretinerea utilajelor pe care le are in primire;
-manipularea corecta a acestora.
6.3. Compartimentul SM
-coordoneaza activitatea de pregatire a statiei de betonare in vederea atestarii acesteia;
-face parte din Comisia de atestare interna a statiei de betonare;
-asigura documentele sistemului de management al calitatii, referitoare la statia de betonare;
-solicita incetarea functionarii statiei de betonare cand nu sunt indeplinite toate conditiile
pentru care aceasta a fost atestata ;
-efectueaza audituri interne pentru urmarirea implementarii SMQM si a procedurilor calitate
in vederea evaluarii actiunilor corective / preventive;
-asigura implicarea in aceaste activitati a personalului statiei de betonare;
-asigura trecerea n revista a procedurilor calitate privind conformitatea cu prevederile
SMQM si dupa caz, dispune corectii;
7. Inregistrari. Anexe
-bon de livrare transport primire a betonului;
-registru de verificare periodica a sistemelor de cantarire si dozare.

Elaborat
Nume si prenume
Data
Semantura

Verificat

Aprobat