Sunteți pe pagina 1din 3

ELEMENTELE IMPOZITULUI

1. DENUMIREA IMPOZITULUI :
2. PLATITORUL (SUBIECTUL)
3. SUPORTATORUL IMPOZITULUI
4. OBIECTUL IMPOZABIL

5. SURSA IMPOZITULUI

6. UNITATEA DE IMPUNERE
7. COTA DE IMPUNERE

8. ASIETA = MODUL DE IMPUNERE SI PERCEPERE A IMPOZITULUI:

Asezarea impozitului presupune parcurgerea urmatoarelor operatiii successive:


a) Stabilirea obiectului impozabil
METODE DE EVALUARE
A. METODA EVALUARII DIRECTE
A.1. Pe baza declaratiei unei terte personae
A.2. Pe baza declaratiei contribuabilului
B. METODA EVALUARII INDIRECTE
B.1. Pe baza indiciilor exterioare ale obiectului impozabil

B.2. Evaluarea forfetara

B.3. Evaluarea administrativa

b) Determinarea sumei impozitului

c) Perceperea impozitului

METODE DE INCASARE
1. METODA PLATII DIRECTE
a)
b)
2. METODA STOPAJULUI LA SURSA
3. METODA APLICARII DE TIMBRE FISCALE
9. TERMENELE DE PLATA
10. SANCTIUNI
GRADUL DE COLECTARE (INCASARE) A IMPOZITELOR = Sii *1
Sipb
PRESIUNEA FISCALA

Rf = Vf *100
PIB

FISA DE EVALUARE
1. Impozitele:
a) sunt datorate in cuantum egal de catre tori contribuabilii
b) reprezinta cheltuieli pt stat
c) au un character facultative pt, toti contribuabilii
d) sunt achitate numai de catre persoanele juridice
e) au un character nerambursabil
2. Care din urmatoarele efirmatii nu este adevarata:
a) impozitele si taxele reprezinta venituri bugetare
b) impozitele si taxele constituie prelevari cu titlu definitive si nerambursabil
c) pe baza impozitelor si taxelor statul poate efectua cheltuielile sale
d) impozitele si taxele pot fi introduce numai de organelle de stat centrale
e) imozitele si taxele sunt reglementate prin lege
3. printer elementele impozitului nu se numara:
a) platitorul
b) suportatorul
c) incasatorul
d) unitatea de impunere
e) asieta
4. Referitor la cotele procentuale progressive, putem afirma urmatoarele:
a) se modifica pe masura ce sufera schimbari baza de calcul
b) pot fi cote progresive simple
c) pot fi cote regressive
d) pot fi cote progresive compuse
e) progresivitatea simpla este mai costisitoare decat progresivitatea compusa
care din afirmatiile de mai sus sunt false
5. Caracterul obligatoriu al impozitelor reprezinta: